summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
authorPavol Šimo <palo.simo@gmail.com>2010-03-13 00:08:17 +0100
committerMarcel Telka <marcel@telka.sk>2010-03-13 00:08:17 +0100
commit2b48473b5558e0a43e14a4e70daeded8425a691b (patch)
treed93fa595fd6d6375841b30a22082c4e3d730ee45 /po/sk.po
parentafb71b7bc2c788abd08a00b11395d63ed1d8b040 (diff)
downloadmetacity-2b48473b5558e0a43e14a4e70daeded8425a691b.tar.gz
metacity-2b48473b5558e0a43e14a4e70daeded8425a691b.tar.bz2
Updated Slovak translation
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po278
1 files changed, 141 insertions, 137 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index d58b596..3a647a5 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,26 +1,25 @@
-# translation of sk.po to Slovak
-# metacity Slovak translation.
-# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
-# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001,2003.
-# Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
+# Slovak translation for metacity.
+# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2005, 2007-2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the metacity package.
+# Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001, 2002, 2003.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
# Peter Tuharsky <tuharsky@misbb.sk>, 2007.
-# Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>, 2007, 2008, 2009.
+# Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: sk\n"
+"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=metacity&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-27 12:07+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-01 20:47+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-06 00:21+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-07 20:17+0100\n"
"Last-Translator: Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
+"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
#: ../src/50-metacity-desktop-key.xml.in.h:1
msgid "Desktop"
@@ -39,28 +38,28 @@ msgstr "Udalosť zvončeka"
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Neznáma požiadavka na informácie o okne: %d"
-#: ../src/core/delete.c:104
+#. Translators: %s is a window title
+#: ../src/core/delete.c:96
#, c-format
+msgid "<tt>%s</tt> is not responding."
+msgstr "<tt>%s</tt> neodpovedá."
+
+#: ../src/core/delete.c:101
msgid ""
-"<big><b><tt>%s</tt> is not responding.</b></big>\n"
-"\n"
-"<i>You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
-"application to quit entirely.</i>"
+"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
+"application to quit entirely."
msgstr ""
-"<big><b><tt>%s</tt> neodpovedá.</b></big>\n"
-"\n"
-"<i>Môžete chvíľu počkať na pokračovanie aplikácie, alebo ju môžete násilne "
-"ukončiť.</i>"
+"Môžete chvíľu počkať na pokračovanie aplikácie, alebo ju môžete ukončiť."
-#: ../src/core/delete.c:115
+#: ../src/core/delete.c:110
msgid "_Wait"
msgstr "_Počkať"
-#: ../src/core/delete.c:115
+#: ../src/core/delete.c:110
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Vynútiť ukončenie"
-#: ../src/core/delete.c:216
+#: ../src/core/delete.c:208
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa získať názov hostiteľa: %s\n"
@@ -123,7 +122,7 @@ msgstr "Nedefinovaný príkaz %d.\n"
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Nebol definovaný žiadny terminálový príkaz.\n"
-#: ../src/core/main.c:130
+#: ../src/core/main.c:131
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -138,55 +137,61 @@ msgstr ""
"kódoch.\n"
"Záruka sa NEPOSKYTUJE; ani na PREDAJNOSŤ alebo VHODNOSŤ PRE URČITÝ ÚČEL.\n"
-#: ../src/core/main.c:267
+#: ../src/core/main.c:269
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Zakázať spojenia na správcu relácií"
-#: ../src/core/main.c:273
+#: ../src/core/main.c:275
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Nahradiť bežiaceho správcu okien správcom Metacity"
-#: ../src/core/main.c:279
+#: ../src/core/main.c:281
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Zadať ID správy relácií"
-#: ../src/core/main.c:284
+#: ../src/core/main.c:286
msgid "X Display to use"
msgstr "X displej, ktorý bude použitý"
-#: ../src/core/main.c:290
+#: ../src/core/main.c:292
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Inicializovať reláciu z uloženého súboru"
-#: ../src/core/main.c:296
+#: ../src/core/main.c:298
msgid "Print version"
msgstr "Vypísať verziu"
-#: ../src/core/main.c:302
+#: ../src/core/main.c:304
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Používať synchrónne volania X"
-#: ../src/core/main.c:308
+#: ../src/core/main.c:310
msgid "Turn compositing on"
msgstr "Zapnúť kompozíciu"
-#: ../src/core/main.c:314
+#: ../src/core/main.c:316
msgid "Turn compositing off"
msgstr "Vypnúť kompozíciu"
-#: ../src/core/main.c:536
+#: ../src/core/main.c:322
+msgid ""
+"Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
+msgstr ""
+"Nevytvárať celoobrazovkové okná, ktoré sú maximalizované a bez dekorácií"
+
+#: ../src/core/main.c:528
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa prehľadať adresár s témami: %s\n"
-#: ../src/core/main.c:552
+#: ../src/core/main.c:544
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť tému. Overte, že %s existuje a obsahuje obvyklé témy.\n"
-#: ../src/core/main.c:608
+#: ../src/core/main.c:603
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Nepodarilo znovu spustiť: %s\n"
@@ -202,24 +207,24 @@ msgstr "Nepodarilo znovu spustiť: %s\n"
#. * (Empty comment follows so the translators don't see this.)
#.
#.
-#: ../src/core/prefs.c:505 ../src/core/prefs.c:660
+#: ../src/core/prefs.c:508 ../src/core/prefs.c:663
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf kľúč '%s' má nastavenú neplatnú hodnotu\n"
-#: ../src/core/prefs.c:586 ../src/core/prefs.c:829
+#: ../src/core/prefs.c:589 ../src/core/prefs.c:832
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
msgstr "Hodnota %d uložená v GConf kľúči %s nie je v rozsahu od %d do %d\n"
-#: ../src/core/prefs.c:630 ../src/core/prefs.c:707 ../src/core/prefs.c:755
-#: ../src/core/prefs.c:819 ../src/core/prefs.c:1112 ../src/core/prefs.c:1128
-#: ../src/core/prefs.c:1145 ../src/core/prefs.c:1161
+#: ../src/core/prefs.c:633 ../src/core/prefs.c:710 ../src/core/prefs.c:758
+#: ../src/core/prefs.c:822 ../src/core/prefs.c:1115 ../src/core/prefs.c:1131
+#: ../src/core/prefs.c:1148 ../src/core/prefs.c:1164
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf kľúč \"%s\" má nastavený neplatný typ\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1231
+#: ../src/core/prefs.c:1234
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -227,12 +232,12 @@ msgstr ""
"Náhradné riešenia pre chybné aplikácie nie sú povolené. Niektoré aplikácie "
"sa nemusia správať slušne.\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1302
+#: ../src/core/prefs.c:1305
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať popis písma \"%s\" z GConf kľúča %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1364
+#: ../src/core/prefs.c:1367
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -241,17 +246,17 @@ msgstr ""
"V konfiguračnej databáze sa našlo \"%s\", čo nie je platná hodnota pre "
"modifikátor tlačidla myši.\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1782
+#: ../src/core/prefs.c:1788
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Chyba pri nastavovaní počtu pracovných plôch na %d: %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1971 ../src/core/prefs.c:2474
+#: ../src/core/prefs.c:1953 ../src/core/prefs.c:2456
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Pracovná plocha %d"
-#: ../src/core/prefs.c:2001 ../src/core/prefs.c:2179
+#: ../src/core/prefs.c:1983 ../src/core/prefs.c:2161
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -260,22 +265,22 @@ msgstr ""
"V konfiguračnej databáze sa našlo \"%s\", čo nie je platná hodnota pre "
"klávesovú skratku \"%s\".\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2555
+#: ../src/core/prefs.c:2537
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Chyba pri nastavovaní názvu pracovnej plochy %d na \"%s\": %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2753
+#: ../src/core/prefs.c:2741
#, c-format
msgid "Error setting compositor status: %s\n"
msgstr "Chyba pri nastavovaní stavu kompozítora: %s\n"
-#: ../src/core/screen.c:350
+#: ../src/core/screen.c:357
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' nie je platná\n"
-#: ../src/core/screen.c:366
+#: ../src/core/screen.c:373
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
@@ -284,7 +289,7 @@ msgstr ""
"Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien. Skúste použiť prepínač "
"--replace, aby sa aktuálny správca predefinoval.\n"
-#: ../src/core/screen.c:393
+#: ../src/core/screen.c:400
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
@@ -292,12 +297,12 @@ msgstr ""
"Nepodarilo sa získať výber správcu okien pre obrazovku %d na displeji \"%s"
"\".\n"
-#: ../src/core/screen.c:451
+#: ../src/core/screen.c:458
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien\n"
-#: ../src/core/screen.c:661
+#: ../src/core/screen.c:668
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť obrazovku %d na displeji \"%s\"\n"
@@ -308,7 +313,7 @@ msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť obrazovku %d na displeji \"%s\"\n"
#.
#: ../src/core/schema-bindings.c:169
msgid ""
-"The format looks like \"<Control>a\" or <Shift><Alt>F1\".\n"
+"The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\".\n"
"\n"
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the "
@@ -324,7 +329,7 @@ msgstr ""
#: ../src/core/schema-bindings.c:177
msgid ""
-"The format looks like \"<Control>a\" or <Shift><Alt>F1\".\n"
+"The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\".\n"
"\n"
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the "
@@ -344,60 +349,60 @@ msgstr ""
"Táto klávesová skratka môže byť obrátená podržaním klávesu \"shift\"; takže "
"\"shift\" nemôže byť jedným z použitých klávesov."
-#: ../src/core/session.c:845 ../src/core/session.c:852
+#: ../src/core/session.c:850 ../src/core/session.c:857
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok '%s': %s\n"
-#: ../src/core/session.c:862
+#: ../src/core/session.c:867
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor relácie '%s' pre zápis: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1003
+#: ../src/core/session.c:1008
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba pri zápise súboru relácie '%s': %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1008
+#: ../src/core/session.c:1013
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba pri zatváraní súboru relácie '%s': %s\n"
#. oh, just give up
-#: ../src/core/session.c:1101
+#: ../src/core/session.c:1106
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať uložený súbor relácie %s: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1140
+#: ../src/core/session.c:1145
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať uložený súbor relácie: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1189
+#: ../src/core/session.c:1194
#, c-format
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "Našiel sa atribút <metacity_session>, ale ID relácie už je nastavené"
-#: ../src/core/session.c:1202 ../src/core/session.c:1277
-#: ../src/core/session.c:1309 ../src/core/session.c:1381
-#: ../src/core/session.c:1441
+#: ../src/core/session.c:1207 ../src/core/session.c:1282
+#: ../src/core/session.c:1314 ../src/core/session.c:1386
+#: ../src/core/session.c:1446
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Neznámy atribút %s v prvku <%s>"
-#: ../src/core/session.c:1219
+#: ../src/core/session.c:1224
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "vnorená značka <window>"
-#: ../src/core/session.c:1461
+#: ../src/core/session.c:1466
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Neznámy prvok %s"
-#: ../src/core/session.c:1812
+#: ../src/core/session.c:1818
msgid ""
"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
"be restarted manually next time you log in."
@@ -405,39 +410,39 @@ msgstr ""
"Tieto okná nepodporujú &quot;uložiť aktuálne nastavenie&quot; a pri budúcom "
"prihlásení ich budete musieť znovu spustiť ručne."
-#: ../src/core/util.c:103
+#: ../src/core/util.c:101
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť záznam pre ladenie: %s\n"
-#: ../src/core/util.c:113
+#: ../src/core/util.c:111
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor so záznamom pomocou fdopen() %s: %s\n"
-#: ../src/core/util.c:119
+#: ../src/core/util.c:117
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Otvorený súbor so záznamom %s\n"
-#: ../src/core/util.c:138 ../src/tools/metacity-message.c:176
+#: ../src/core/util.c:136 ../src/tools/metacity-message.c:176
#, c-format
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity bol skompilovaný bez podpory zobrazovania informácií\n"
-#: ../src/core/util.c:238
+#: ../src/core/util.c:236
msgid "Window manager: "
msgstr "Správca okien:"
-#: ../src/core/util.c:390
+#: ../src/core/util.c:388
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Chyba v správcovi okien:"
-#: ../src/core/util.c:423
+#: ../src/core/util.c:421
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Varovanie správcu okien:"
-#: ../src/core/util.c:451
+#: ../src/core/util.c:449
msgid "Window manager error: "
msgstr "Chyba správcu okien:"
@@ -449,7 +454,7 @@ msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
#. first time through
-#: ../src/core/window.c:5627
+#: ../src/core/window.c:5642
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -465,7 +470,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/core/window.c:6192
+#: ../src/core/window.c:6207
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -506,7 +511,7 @@ msgstr "%s (ako %s)"
msgid "%s (as another user)"
msgstr "%s (ako iný používateľ)"
-#: ../src/core/window-props.c:1429
+#: ../src/core/window-props.c:1430
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "Neplatné WM_TRANSIENT_FOR okno 0x%lx nastavené pre %s.\n"
@@ -901,15 +906,15 @@ msgstr "Automaticky presunúť aktívne okno dopredu"
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
-"(right click). The left and right operations may be swapped using the "
-"\"mouse_button_resize\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or "
-"\"&lt;Super&gt;\" for example."
+"(right click). The middle and right click operations may be swapped using "
+"the \"resize_with_right_button\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;"
+"\" or \"&lt;Super&gt;\" for example."
msgstr ""
"Kliknutím na okno pri podržaní tohto modifikátora sa okno presunie (ľavé "
"kliknutie), zmení jeho veľkosť (stredné kliknutie) alebo sa zobrazí ponuka "
-"okna (pravé kliknutie). Ľavé a pravé operácie sa dajú prehodiť pomocou "
-"nastavenia kľúča \"mouse_button_resize\". Modifikátor sa zadáva napr. ako "
-"\"&lt;Alt&gt;\" alebo \"&lt;Super&gt;\"."
+"okna (pravé kliknutie). Operácie na stredné a pravé kliknutie sa dajú "
+"prehodiť pomocou nastavenia kľúča \"resize_with_right_button\". Modifikátor "
+"je vyjadrený napr. ako \"&lt;Alt&gt;\" alebo \"&lt;Super&gt;\"."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
@@ -2222,109 +2227,97 @@ msgstr "/Okná/_Všetky doky"
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Okná/Praco_vná plocha"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:136
-msgid "Open another one of these windows"
-msgstr "Otvoriť ďalšie z týchto okien"
-
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:143
-msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
-msgstr "Toto je ukážkové tlačidlo s ikonou 'otvoriť'"
-
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:150
-msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
-msgstr "Toto je ukážkové tlačidlo s ikonou 'ukončiť'"
-
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:243
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:244
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Toto je ukážková správa v ukážkovom dialógovom okne"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:326
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:327
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Vymyslená položka ponuky %d\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:360
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:361
msgid "Border-only window"
msgstr "Okno len s okrajom"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:362
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:363
msgid "Bar"
msgstr "Lišta"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:379
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:380
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Normálne aplikačné okno"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:383
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:384
msgid "Dialog Box"
msgstr "Dialógové okno"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:387
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:388
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Modálne dialógové okno"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:391
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:392
msgid "Utility Palette"
msgstr "Paleta nástrojov"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:395
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:396
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Vypnúť ponuku"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:399
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:400
msgid "Border"
msgstr "Okraj"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:727
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:728
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Test rozloženia tlačidiel %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:756
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:757
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g milisekúnd pre vykreslenie jedného rámca okna"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:799
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:800
#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Použitie: metacity-theme-viewer [NÁZOVTÉMY]\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:806
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:807
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Chyba pri načítavaní témy: %s\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:812
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:813
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Téma \"%s\" načítaná za %g sekúnd\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:853
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:854
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Obyčajné písmo nadpisu"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:859
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:860
msgid "Small Title Font"
msgstr "Malé písmo nadpisu"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:865
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:866
msgid "Large Title Font"
msgstr "Veľké písmo nadpisu"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:870
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:871
msgid "Button Layouts"
msgstr "Rozloženia tlačidiel"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:875
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:876
msgid "Benchmark"
msgstr "Test rýchlosti"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:922
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:923
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Sem príde názov okna"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1026
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1027
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
@@ -2335,59 +2328,70 @@ msgstr ""
"rámec) a %g sekúnd celkového času vrátane zdrojov X servera (%g milisekúnd "
"na rámec)\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1245
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "test výrazu polohy vrátil TRUE, ale nastavil chybu"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1247
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1248
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "test výrazu polohy vrátil FALSE, ale nenastavil chybu"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1251
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1252
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Bola očakávaná chyba, ale žiadna nenastala"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1253
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1254
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Bola očakávaná chyba %d, ale nastala %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1259
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1260
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Chyba nebola očakávaná, ale bola vrátená: %s"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1263
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1264
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "hodnota x bola %d, očakávaná bola %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1266
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1267
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "hodnota y bola %d, očakávaná bola %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1331
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1332
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"%d výrazov pre súradnice analyzovaných za %g sekúnd (priemer %g sekúnd)\n"
#~ msgid ""
-#~ "Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
-#~ "session management: %s\n"
+#~ "<big><b><tt>%s</tt> is not responding.</b></big>\n"
+#~ "\n"
+#~ "<i>You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
+#~ "application to quit entirely.</i>"
#~ msgstr ""
-#~ "Chyba pri spustení dialógu metacity pre varovanie o aplikácii, ktorá "
-#~ "nepodporuje správu relácií: %s\n"
+#~ "<big><b><tt>%s</tt> neodpovedá.</b></big>\n"
+#~ "\n"
+#~ "<i>Môžete chvíľu počkať na pokračovanie aplikácie, alebo ju môžete "
+#~ "násilne ukončiť.</i>"
+
+#~ msgid "Open another one of these windows"
+#~ msgstr "Otvoriť ďalšie z týchto okien"
-#~ msgid "\"%s\" is not responding."
-#~ msgstr "\"%s\" neodpovedá."
+#~ msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
+#~ msgstr "Toto je ukážkové tlačidlo s ikonou 'otvoriť'"
+
+#~ msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
+#~ msgstr "Toto je ukážkové tlačidlo s ikonou 'ukončiť'"
#~ msgid ""
-#~ "You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
-#~ "application to quit entirely."
+#~ "Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
+#~ "session management: %s\n"
#~ msgstr ""
-#~ "Môžete chvíľu počkať na pokračovanie aplikácie, alebo ju môžete ukončiť."
+#~ "Chyba pri spustení dialógu metacity pre varovanie o aplikácii, ktorá "
+#~ "nepodporuje správu relácií: %s\n"
#~ msgid "Title"
#~ msgstr "Titulok"