summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
authorStanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>2002-07-24 15:55:52 +0000
committerStano Visnovsky <stano@src.gnome.org>2002-07-24 15:55:52 +0000
commit28958e51ef1f5db825366b08c401442f6c0c93da (patch)
treeb8b32b7625aa1216c8b3f05875836f59e7007efc /po/sk.po
parent78a2866980bee5a1a472cbb8e7cbe75dc3da7f86 (diff)
downloadmetacity-28958e51ef1f5db825366b08c401442f6c0c93da.tar.gz
metacity-28958e51ef1f5db825366b08c401442f6c0c93da.tar.bz2
Updated Slovak translation.
2002-07-24 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz> * sk.po: Updated Slovak translation.
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po447
1 files changed, 284 insertions, 163 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 8af0f41..beabf4c 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sk\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-07-02 17:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-07-02 17:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-07-24 17:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-07-24 17:54+0200\n"
"Last-Translator: Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -48,7 +48,7 @@ msgstr "Chyba pri spustení dialógu metacity pre zabitie aplikácie: %s\n"
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa získať meno hostiteľa: %s\n"
-#: src/display.c:243
+#: src/display.c:244
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť displej X Window '%s'\n"
@@ -88,73 +88,112 @@ msgstr "Maximalizovať okno"
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Odmaximalizovať okno"
-#: src/keybindings.c:654
+#: src/keybindings.c:808
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr "Iný program už používa kláves %s s modifikátormi %x ako klávesovú skratku.\n"
-#: src/main.c:290
+#: src/keybindings.c:2085
+#, c-format
+msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
+msgstr ""
+"Chyba pri spustení dialógu metacity pre zobrazenie chyby "
+"príkazu: %s\n"
+
+#: src/keybindings.c:2115
+#, c-format
+msgid "No command %d has been defined.\n"
+msgstr "Nedefinovaný príkaz %d.\n"
+
+#: src/main.c:63
+msgid ""
+"metacity [--disable-sm] [--sm-save-file=FILENAME] [--display=DISPLAY] [--"
+"replace]\n"
+msgstr ""
+"metacity [--disable-sm] [--sm-save-file=SÚBOR] [--display=DISPLEJ] [--"
+"replace]\n"
+
+#: src/main.c:299
#, c-format
msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr "Nepodarilo sa nájsť tému. Overte, že %s existuje a obrazuje obvyklé témy."
-#: src/main.c:338
+#: src/main.c:347
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Nepodarilo znovu spustiť: %s\n"
-#: src/menu.c:49
+#: src/menu.c:50
msgid "_Close"
msgstr "_Zavrieť"
-#: src/menu.c:50
+#: src/menu.c:51
msgid "_Minimize"
msgstr "_Minimalizovať"
-#: src/menu.c:51
+#: src/menu.c:52
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ximalizovať"
-#: src/menu.c:52
+#: src/menu.c:53
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Odmaximalizovať"
-#: src/menu.c:53
+#: src/menu.c:54
msgid "_Shade"
msgstr "Za_baliť"
-#: src/menu.c:54
+#: src/menu.c:55
msgid "Un_shade"
msgstr "_Rozbaliť"
-#: src/menu.c:55
+#: src/menu.c:56
msgid "Mo_ve"
msgstr "_Presunúť"
-#: src/menu.c:56
+#: src/menu.c:57
msgid "_Resize"
msgstr "Zmeniť _veľkosť"
#. separator
-#: src/menu.c:58
+#: src/menu.c:59
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "Na _všetky plochy"
-#: src/menu.c:59
+#: src/menu.c:60
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Len na _tejto ploche"
-#: src/menu.c:301
+#.
+#. * If the name is of the form "Workspace x" where x is an unsigned
+#. * integer, insert a '_' before the number if it is less than 10 and
+#. * return it
+#.
+#: src/menu.c:179
#, c-format
-msgid "Only on workspace %s%d"
-msgstr "Len na ploche %s%d"
+msgid "Workspace %u"
+msgstr "Plocha %u"
-#: src/menu.c:304
+#.
+#. * Above name is a pointer into the Workspace struct. Here we make
+#. * a copy copy so we can have our wicked way with it.
+#.
+#: src/menu.c:185
#, c-format
-msgid "Move to workspace %s%d"
-msgstr "Presunúť na plochu %s%d"
+msgid "Workspace %s%d"
+msgstr "Plocha %s%d"
+
+#: src/menu.c:369
+#, c-format
+msgid "Only on %s"
+msgstr "Len na %s"
+
+#: src/menu.c:371
+#, c-format
+msgid "Move to %s"
+msgstr "Presunúť na %s"
#: src/metacity-dialog.c:86
#, c-format
@@ -187,6 +226,15 @@ msgstr ""
"Tieto okná nepodporujú \"uložiť aktuálne nastavenie\n"
" a pri budúcom prihlásení ich budete musieť znovu spustiť ručne."
+#: src/metacity-dialog.c:275
+#, c-format
+msgid ""
+"There was an error running \"%s\":\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"Pri spustení \"%s\" nastala chyba:\n"
+"%s"
+
#: src/metacity.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
@@ -223,24 +271,28 @@ msgid "Close a window"
msgstr "Zavrieť okno"
#: src/metacity.schemas.in.h:6
+msgid "Commands to run in response to keybindings"
+msgstr "Príkazy spustené ako reakcia na klávesové skratky"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Current theme"
msgstr "Aktuálna téma"
-#: src/metacity.schemas.in.h:7
+#: src/metacity.schemas.in.h:8
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Čakanie v milisekundách pred automatickým presunom dopredu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:8
+#: src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr ""
"Vypnúť chybné funkcie, ktoré sú vyžadované starými alebo nefunkčnými "
"aplikáciami"
-#: src/metacity.schemas.in.h:9
+#: src/metacity.schemas.in.h:10
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Skryť všetky okná a aktivovať plochu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:10
+#: src/metacity.schemas.in.h:11
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
@@ -250,7 +302,7 @@ msgstr ""
"sa automaticky po danej dobe posunie dopredu (čakanie je nastavené v kľúči "
"auto_raise_delay)."
-#: src/metacity.schemas.in.h:11
+#: src/metacity.schemas.in.h:12
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
@@ -258,7 +310,7 @@ msgstr ""
"Ak je true, ignoruje sa titlebar_font a použije sa štandardné písmo "
"aplikácie pre titulky okien."
-#: src/metacity.schemas.in.h:12
+#: src/metacity.schemas.in.h:13
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
@@ -279,26 +331,22 @@ msgstr ""
"detaily týchto prístupov. Na druhú stranu, máloktorá aplikácia je napísaná "
"pre mód založený na aplikáciách."
-#: src/metacity.schemas.in.h:13
+#: src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Minimize a window"
msgstr "Minimalizovať okno"
-#: src/metacity.schemas.in.h:14
+#: src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Move a window"
msgstr "Presunúť okno"
-#: src/metacity.schemas.in.h:15
+#: src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Move focus between panels and the desktop"
msgstr "Prepnúť aktívne okno medzi panelmi a plochou"
-#: src/metacity.schemas.in.h:16
+#: src/metacity.schemas.in.h:17
msgid "Move focus between windows"
msgstr "Prepnúť aktívne okno medzi oknami"
-#: src/metacity.schemas.in.h:17
-msgid "Move focus to the previously-focused window"
-msgstr "Prepnúť aktívne okno na predchádzajúce aktívne okno"
-
#: src/metacity.schemas.in.h:18
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Presunúť okno o jednu plochu dolu"
@@ -382,6 +430,14 @@ msgid "Raise window if obscured, lowers it otherwise"
msgstr "Presunúť okno dopredu ak je \"obscured\", inak posunúť dozadu"
#: src/metacity.schemas.in.h:37
+msgid "Resize a window"
+msgstr "Zmeniť veľkosť okna"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:38
+msgid "Run a defined command"
+msgstr "Spustiť definovaný príkaz"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:39
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
@@ -409,71 +465,97 @@ msgstr ""
"navyše opravujú obmedzenia špecifikácie, takže niekedy oprava pre chybu nie "
"je možná bez nedodržania špecifikácie."
-#: src/metacity.schemas.in.h:38
+#: src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Prepnúť na plochu 1"
-#: src/metacity.schemas.in.h:39
+#: src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Prepnúť na plochu 10"
-#: src/metacity.schemas.in.h:40
+#: src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Prepnúť na plochu 11"
-#: src/metacity.schemas.in.h:41
+#: src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Prepnúť na plochu 12"
-#: src/metacity.schemas.in.h:42
+#: src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Prepnúť na plochu 2"
-#: src/metacity.schemas.in.h:43
+#: src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Prepnúť na plochu 3"
-#: src/metacity.schemas.in.h:44
+#: src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Prepnúť na plochu 4"
-#: src/metacity.schemas.in.h:45
+#: src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Prepnúť na plochu 5"
-#: src/metacity.schemas.in.h:46
+#: src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Prepnúť na plochu 6"
-#: src/metacity.schemas.in.h:47
+#: src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Prepnúť na plochu 7"
-#: src/metacity.schemas.in.h:48
+#: src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Prepnúť na plochu 8"
-#: src/metacity.schemas.in.h:49
+#: src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Prepnúť na plochu 9"
-#: src/metacity.schemas.in.h:50
+#: src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Switch to workspace above the current space"
msgstr "Prepnúť na plochu nad aktuálnou plochou"
-#: src/metacity.schemas.in.h:51
+#: src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Switch to workspace below the current space"
msgstr "Prepnúť na plochu pod aktuálnou plochou"
-#: src/metacity.schemas.in.h:52
+#: src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Prepnúť na plochu vľavo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:53
+#: src/metacity.schemas.in.h:55
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Prepnúť na plochu vpravo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:54
+#: src/metacity.schemas.in.h:56
+msgid ""
+"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
+"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
+"will execute command_N."
+msgstr ""
+"Kľúče /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N definujú "
+"klávesové skratky odpovedajúce týmto príkazom. Stlačením skratky "
+"pre run_command_N spustíte command_N."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:57
+msgid ""
+"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
+"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
+"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+"Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then "
+"there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Táto klávesová skratka spustí príkaz podľa čísla v /apps/"
+"metacity/keybinding_commands. Formát je \"&lt;Control&gt;"
+"a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Spracovanie je dosť liberálne a "
+"umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
+"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
+"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:58
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
@@ -489,7 +571,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:55
+#: src/metacity.schemas.in.h:59
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
@@ -505,7 +587,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:56
+#: src/metacity.schemas.in.h:60
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -521,7 +603,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:57
+#: src/metacity.schemas.in.h:61
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -537,7 +619,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:58
+#: src/metacity.schemas.in.h:62
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -551,7 +633,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:59
+#: src/metacity.schemas.in.h:63
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -565,7 +647,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:60
+#: src/metacity.schemas.in.h:64
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -579,7 +661,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:61
+#: src/metacity.schemas.in.h:65
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -593,7 +675,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:62
+#: src/metacity.schemas.in.h:66
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -607,7 +689,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:63
+#: src/metacity.schemas.in.h:67
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -621,7 +703,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:64
+#: src/metacity.schemas.in.h:68
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -635,7 +717,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:65
+#: src/metacity.schemas.in.h:69
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -649,7 +731,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:66
+#: src/metacity.schemas.in.h:70
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -663,7 +745,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:67
+#: src/metacity.schemas.in.h:71
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -677,7 +759,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:68
+#: src/metacity.schemas.in.h:72
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -691,7 +773,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:69
+#: src/metacity.schemas.in.h:73
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -705,7 +787,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:70
+#: src/metacity.schemas.in.h:74
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -719,7 +801,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:71
+#: src/metacity.schemas.in.h:75
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -733,7 +815,7 @@ msgstr ""
"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:72
+#: src/metacity.schemas.in.h:76
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -749,7 +831,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:73
+#: src/metacity.schemas.in.h:77
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -765,7 +847,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:74
+#: src/metacity.schemas.in.h:78
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -781,7 +863,7 @@ msgstr ""
"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:75
+#: src/metacity.schemas.in.h:79
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -795,7 +877,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:76
+#: src/metacity.schemas.in.h:80
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
@@ -810,7 +892,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:77
+#: src/metacity.schemas.in.h:81
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
@@ -825,7 +907,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
"\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:78
+#: src/metacity.schemas.in.h:82
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
@@ -840,7 +922,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
"\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:79
+#: src/metacity.schemas.in.h:83
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -854,7 +936,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:80
+#: src/metacity.schemas.in.h:84
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -868,7 +950,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:81
+#: src/metacity.schemas.in.h:85
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -882,7 +964,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:82
+#: src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -896,7 +978,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:83
+#: src/metacity.schemas.in.h:87
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -910,7 +992,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:84
+#: src/metacity.schemas.in.h:88
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -924,7 +1006,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:85
+#: src/metacity.schemas.in.h:89
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -938,7 +1020,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:86
+#: src/metacity.schemas.in.h:90
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -952,7 +1034,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:87
+#: src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -966,7 +1048,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:88
+#: src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -980,7 +1062,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:89
+#: src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -994,7 +1076,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:90
+#: src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1008,7 +1090,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:91
+#: src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1022,54 +1104,73 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:92
+#: src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
-"The keybinding used to move focus back to the window which last had the "
-"focus. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
+"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
-"Táto klávesová skratka nastaví ako aktívne okno, ktoré bolo aktívne "
-"naposledy. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky "
-"ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
-"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
-"klávesová skratka."
+"Táto klávesová skratka prepne aktívne okno medzi panelmi a plochou "
+"so zobrazním malého okna. Formát "
+"je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
+"dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
+"\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:93
+#: src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
-"The keybinding used to move focus between panels and the desktop. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
-"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
-"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
+"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
+"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"keybinding for this action."
msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne aktívne okno medzi panelmi a plochou. Formát "
+"Táto klávesová skratka prepne aktívne okno medzi panelmi a plochou bez "
+"zobrazenia malého okna. Formát "
"je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je "
"dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;"
"Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
"\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:94
+#: src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
-"The keybinding used to move focus between windows. (Traditionally &lt;Alt&gt;"
-"Tab) The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
+"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
+"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" "
+"or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows "
+"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Táto klávesová skratka prepne aktívne okno na iné okno (tradične &lt;Alt&gt;"
+"Táto klávesová skratka prepne aktívne okno na iné okno bez zobrazenia "
+"malého okienka (tradične &lt;Alt&gt;"
"Tab). Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:95
+#: src/metacity.schemas.in.h:99
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
+"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
+"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+"Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then "
+"there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Táto klávesová skratka prepne aktívne okno na iné okno pomocou "
+"malého okienka (tradične &lt;Alt&gt;"
+"Tab). Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
+"Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako "
+"je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na "
+"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"klávesová skratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1083,7 +1184,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
"\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:96
+#: src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1097,7 +1198,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:97
+#: src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1111,7 +1212,7 @@ msgstr ""
"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:98
+#: src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1127,13 +1228,13 @@ msgstr ""
"na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:99
+#: src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr "Téma určuje vzhľad rámu okna, titulku apod."
-#: src/metacity.schemas.in.h:100
+#: src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -1141,7 +1242,7 @@ msgstr ""
"Čas čakania pred presunom okna dopredu, ak je auto_raise true. Hodnota je v "
"tisícinách sekundy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:101
+#: src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1155,7 +1256,7 @@ msgstr ""
"okno stane aktívnym pri ukázaní kurzorom myši a pri presune kurzoru myši "
"mimo okno prestane byť okno aktívne."
-#: src/metacity.schemas.in.h:102
+#: src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another window, it raises the window above other "
@@ -1174,52 +1275,52 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:103
+#: src/metacity.schemas.in.h:108
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Prepnúť celoobrazovkový mód"
-#: src/metacity.schemas.in.h:104
+#: src/metacity.schemas.in.h:109
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Prepnúť maximalizáciu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:105
+#: src/metacity.schemas.in.h:110
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Prepnúť zabalenie okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:106
+#: src/metacity.schemas.in.h:111
msgid "Toggle whether the window is on all workspaces"
msgstr "Prepnúť, či je okno na všetkých pracovných plochách"
-#: src/metacity.schemas.in.h:107
+#: src/metacity.schemas.in.h:112
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Použiť štandardné systémové písmo v titulkoch okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:108
+#: src/metacity.schemas.in.h:113
msgid "Window focus mode"
msgstr "Režim aktivácie okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:109
+#: src/metacity.schemas.in.h:114
msgid "Window title font"
msgstr "Písmo titulku okna"
-#: src/prefs.c:335 src/prefs.c:351 src/prefs.c:367 src/prefs.c:383
-#: src/prefs.c:403 src/prefs.c:419 src/prefs.c:435 src/prefs.c:451
-#: src/prefs.c:467 src/prefs.c:483 src/prefs.c:499
+#: src/prefs.c:346 src/prefs.c:362 src/prefs.c:378 src/prefs.c:394
+#: src/prefs.c:414 src/prefs.c:430 src/prefs.c:446 src/prefs.c:462
+#: src/prefs.c:478 src/prefs.c:494 src/prefs.c:510 src/prefs.c:527
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf kľúč \"%s\" má nastavený neplatný typ\n"
-#: src/prefs.c:533
+#: src/prefs.c:561
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value"
msgstr "GConf kľúč \"%s\" má nastavený neplatnú hodnotu"
-#: src/prefs.c:605
+#: src/prefs.c:633
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať popis písma \"%s\" z GConf kľúča %s\n"
-#: src/prefs.c:644
+#: src/prefs.c:672
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1228,7 +1329,7 @@ msgstr ""
"%d uložená v GConf kľúči %s nie je rozumný počet pracovných plôch, "
"momentálne maximum je %d\n"
-#: src/prefs.c:693
+#: src/prefs.c:721
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -1236,17 +1337,17 @@ msgstr ""
"Náhradné riešenia pre nefunkčné aplikácie nie sú povolené. Niektoré "
"aplikácie sa nemusia správne chovať.\n"
-#: src/prefs.c:725
+#: src/prefs.c:753
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "Hodnota %d uložená v GConf kľúči %s nie je v rozsahu od 0 do %d\n"
-#: src/prefs.c:796
+#: src/prefs.c:827
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Chyba pri nastavovaní počtu pracovných plôch na %d: %s\n"
-#: src/prefs.c:926
+#: src/prefs.c:998
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -1300,65 +1401,65 @@ msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť spojenie so správcom sedenia, takže pozície okien "
"nebudú uložené: %s\n"
-#: src/session.c:869 src/session.c:876
+#: src/session.c:865 src/session.c:872
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok '%s': %s\n"
-#: src/session.c:886
+#: src/session.c:882
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor sedenia '%s' pre zápis: %s\n"
-#: src/session.c:1032
+#: src/session.c:1028
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba pri zápise súboru sedenia '%s': %s\n"
-#: src/session.c:1037
+#: src/session.c:1033
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba pri zatváraní súboru sedenia '%s': %s\n"
-#: src/session.c:1112
+#: src/session.c:1108
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať uložený súbor sedenia %s: %s\n"
-#: src/session.c:1147
+#: src/session.c:1143
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať uložený súbor sedenia: %s\n"
-#: src/session.c:1196
+#: src/session.c:1192
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "Nájdený atribút <metacity_session>, ale ID sedenia už je nastavené"
-#: src/session.c:1209
+#: src/session.c:1205
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Neznámy atribút %s v elemente <metacity_session>"
-#: src/session.c:1226
+#: src/session.c:1222
msgid "nested <window> tag"
msgstr "vnorená značka <window>"
-#: src/session.c:1284 src/session.c:1316
+#: src/session.c:1280 src/session.c:1312
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Neznámy atribúť %s v elemente <window>"
-#: src/session.c:1386
+#: src/session.c:1382
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Neznámy atribúť %s v elemente <geometry>"
-#: src/session.c:1406
+#: src/session.c:1402
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Neznámy element %s"
-#: src/session.c:1779
+#: src/session.c:1830
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -2170,30 +2271,30 @@ msgstr "_Ukázať kurzorom"
msgid "_Raise window on focus"
msgstr "Presunúť okno _dopredu pri jeho aktivácii"
-#: src/util.c:60
+#: src/util.c:91
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť záznam pre ladenie: %s\n"
-#: src/util.c:70
+#: src/util.c:101
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor so záznamom pomocou fdopen() %s: %s\n"
-#: src/util.c:76
+#: src/util.c:107
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Otvorený súbor so záznamom %s\n"
-#: src/window.c:431
+#: src/window.c:433
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Aplikácia nastavila neplatné _NET_WM_PID %ld\n"
#: src/workspace.c:51
#, c-format
-msgid "Workspace %d\n"
-msgstr "Plocha %d\n"
+msgid "Workspace %d"
+msgstr "Plocha %d"
#: src/xprops.c:54
#, c-format
@@ -2212,7 +2313,27 @@ msgstr "Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8\n"
#: src/xprops.c:367
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
-msgstr "Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8 pre položku %d v zozname\n"
+msgstr ""
+"Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8 pre položku %d v "
+"zozname\n"
+
+#~ msgid "Move focus to the previously-focused window"
+#~ msgstr "Prepnúť aktívne okno na predchádzajúce aktívne okno"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus back to the window which last had the "
+#~ "focus. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+#~ "and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If "
+#~ "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+#~ "no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto klávesová skratka nastaví ako aktívne okno, ktoré bolo aktívne "
+#~ "naposledy. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+#~ "F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
+#~ "skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto "
+#~ "možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
+#~ "definovaná žiadna klávesová skratka."
#~ msgid "Left edge"
#~ msgstr "Ľavý okraj"