summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
authorStanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>2002-07-02 15:08:34 +0000
committerStano Visnovsky <stano@src.gnome.org>2002-07-02 15:08:34 +0000
commit1db28d3b3fbf93abc54477d82270471f180057fd (patch)
treee614d0dfdbcc2f4dc4863d8766ac0541ded8c647 /po/sk.po
parentb6177f74a71ec85e4f4a56a6734820ac969ed4ca (diff)
downloadmetacity-1db28d3b3fbf93abc54477d82270471f180057fd.tar.gz
metacity-1db28d3b3fbf93abc54477d82270471f180057fd.tar.bz2
Updated Slovak translation.
2002-07-02 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz> * sk.po: Updated Slovak translation.
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po694
1 files changed, 353 insertions, 341 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index ce01ff8..8af0f41 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sk\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-06-10 14:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-06-10 14:35+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-07-02 17:09+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-07-02 17:10+0200\n"
"Last-Translator: Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -88,7 +88,7 @@ msgstr "Maximalizovať okno"
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Odmaximalizovať okno"
-#: src/keybindings.c:639
+#: src/keybindings.c:654
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -97,7 +97,7 @@ msgstr "Iný program už používa kláves %s s modifikátormi %x ako klávesov
#: src/main.c:290
#, c-format
-msgid "Could not find a theme! Be sure %s exits and contains the usual themes."
+msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr "Nepodarilo sa nájsť tému. Overte, že %s existuje a obrazuje obvyklé témy."
#: src/main.c:338
@@ -156,6 +156,41 @@ msgstr "Len na ploche %s%d"
msgid "Move to workspace %s%d"
msgstr "Presunúť na plochu %s%d"
+#: src/metacity-dialog.c:86
+#, c-format
+msgid ""
+"The window \"%s\" is not responding.\n"
+"Force this application to exit?\n"
+"(Any open documents will be lost.)"
+msgstr ""
+"Okno \"%s\" nereaguje.\n"
+"Chcete túto aplikáciu násilne ukončiť?\n"
+"(Všetky otvorené dokumenty budú stratené.)"
+
+#: src/metacity-dialog.c:94
+msgid "Kill application"
+msgstr "Zabiť aplikáciu"
+
+#: src/metacity-dialog.c:188
+msgid "Title"
+msgstr "Titulok"
+
+#: src/metacity-dialog.c:200
+msgid "Class"
+msgstr "Trieda"
+
+#: src/metacity-dialog.c:224
+msgid ""
+"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
+"restarted manually next time you log in."
+msgstr ""
+"Tieto okná nepodporujú \"uložiť aktuálne nastavenie\n"
+" a pri budúcom prihlásení ich budete musieť znovu spustiť ručne."
+
+#: src/metacity.desktop.in.h:1
+msgid "Metacity"
+msgstr "Metacity"
+
#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr "(Neimplementované) Navigácia vzhľadom k aplikáciám, nie oknám"
@@ -1167,37 +1202,6 @@ msgstr "Režim aktivácie okna"
msgid "Window title font"
msgstr "Písmo titulku okna"
-#: src/metacity-dialog.c:86
-#, c-format
-msgid ""
-"The window \"%s\" is not responding.\n"
-"Force this application to exit?\n"
-"(Any open documents will be lost.)"
-msgstr ""
-"Okno \"%s\" nereaguje.\n"
-"Chcete túto aplikáciu násilne ukončiť?\n"
-"(Všetky otvorené dokumenty budú stratené.)"
-
-#: src/metacity-dialog.c:94
-msgid "Kill application"
-msgstr "Zabiť aplikáciu"
-
-#: src/metacity-dialog.c:188
-msgid "Title"
-msgstr "Titulok"
-
-#: src/metacity-dialog.c:200
-msgid "Class"
-msgstr "Trieda"
-
-#: src/metacity-dialog.c:224
-msgid ""
-"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
-"restarted manually next time you log in."
-msgstr ""
-"Tieto okná nepodporujú \"uložiť aktuálne nastavenie\n"
-" a pri budúcom prihlásení ich budete musieť znovu spustiť ručne."
-
#: src/prefs.c:335 src/prefs.c:351 src/prefs.c:367 src/prefs.c:383
#: src/prefs.c:403 src/prefs.c:419 src/prefs.c:435 src/prefs.c:451
#: src/prefs.c:467 src/prefs.c:483 src/prefs.c:499
@@ -1256,12 +1260,12 @@ msgstr ""
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: src/screen.c:195
+#: src/screen.c:196
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' nie je platná\n"
-#: src/screen.c:211
+#: src/screen.c:212
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
@@ -1270,17 +1274,19 @@ msgstr ""
"Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien. Skúste použiť prepínač "
"--replace, aby sa aktuálny správca predefinoval.\n"
-#: src/screen.c:252
+#: src/screen.c:253
#, c-format
msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
-msgstr "Nepodarilo sa získať výber správcu okien pre obrazovku %d na displeji \"%s\".\n"
+msgstr ""
+"Nepodarilo sa získať výber správcu okien pre obrazovku %d na displeji \"%s"
+"\".\n"
-#: src/screen.c:307
+#: src/screen.c:308
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien\n"
-#: src/screen.c:510
+#: src/screen.c:516
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť obrazovku %d na displeji \"%s\"\n"
@@ -1294,65 +1300,65 @@ msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť spojenie so správcom sedenia, takže pozície okien "
"nebudú uložené: %s\n"
-#: src/session.c:851 src/session.c:858
+#: src/session.c:869 src/session.c:876
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok '%s': %s\n"
-#: src/session.c:868
+#: src/session.c:886
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor sedenia '%s' pre zápis: %s\n"
-#: src/session.c:1000
+#: src/session.c:1032
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba pri zápise súboru sedenia '%s': %s\n"
-#: src/session.c:1005
+#: src/session.c:1037
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba pri zatváraní súboru sedenia '%s': %s\n"
-#: src/session.c:1078
+#: src/session.c:1112
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať uložený súbor sedenia %s: %s\n"
-#: src/session.c:1113
+#: src/session.c:1147
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať uložený súbor sedenia: %s\n"
-#: src/session.c:1162
+#: src/session.c:1196
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "Nájdený atribút <metacity_session>, ale ID sedenia už je nastavené"
-#: src/session.c:1175
+#: src/session.c:1209
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Neznámy atribút %s v elemente <metacity_session>"
-#: src/session.c:1192
+#: src/session.c:1226
msgid "nested <window> tag"
msgstr "vnorená značka <window>"
-#: src/session.c:1242 src/session.c:1274
+#: src/session.c:1284 src/session.c:1316
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Neznámy atribúť %s v elemente <window>"
-#: src/session.c:1334
+#: src/session.c:1386
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Neznámy atribúť %s v elemente <geometry>"
-#: src/session.c:1354
+#: src/session.c:1406
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Neznámy element %s"
-#: src/session.c:1727
+#: src/session.c:1779
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -1361,270 +1367,6 @@ msgstr ""
"Chyba pri spustení dialógu metacity pre varovanie o aplikácii, ktorá "
"nepodporuje správu sedení: %s\n"
-#: src/theme.c:202
-msgid "top"
-msgstr "hore"
-
-#: src/theme.c:204
-msgid "bottom"
-msgstr "dole"
-
-#: src/theme.c:206
-msgid "left"
-msgstr "vľavo"
-
-#: src/theme.c:208
-msgid "right"
-msgstr "vpravo"
-
-#: src/theme.c:222
-#, c-format
-msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
-msgstr "geometria rámca neučuje rozmer \"%s\""
-
-#: src/theme.c:241
-#, c-format
-msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
-msgstr "geometria rámca neučuje rozmer \"%s\" pre okraj \"%s\""
-
-#: src/theme.c:278
-#, c-format
-msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
-msgstr "Pomer stránk tlačidla %g nie je použiteľný."
-
-#: src/theme.c:290
-msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
-msgstr "Geometria rámca neučuje rozmer tlačidiel"
-
-#: src/theme.c:654
-msgid "Gradients should have at least two colors"
-msgstr "Prechody by mali mať aspoň dve farby"
-
-#: src/theme.c:780
-#, c-format
-msgid ""
-"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
-"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr ""
-"Špecifikácia farby GTK musí mať stav v hranatých zátvorkách, napr. gtk:fg"
-"[NORMAL], kde NORMAL je stav. Nepodarilo sa spracovať \"%s\""
-
-#: src/theme.c:794
-#, c-format
-msgid ""
-"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
-"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr ""
-"Špecifikácia farby GTK musí mať stav uzavretý v hranatých zátvorkách, napr. "
-"gtk:fg[NORMAL], kde NORMAL je stav. Nepodarilo sa spracovať \"%s\""
-
-#: src/theme.c:805
-#, c-format
-msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
-msgstr "V špecifikácii farby nerozpoznaný stav \"%s\""
-
-#: src/theme.c:818
-#, c-format
-msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
-msgstr "V špecifikácii farby nerozpoznaný komponent \"%s\""
-
-#: src/theme.c:848
-#, c-format
-msgid ""
-"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
-"format"
-msgstr "Formát miešania he \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" tomu neodpovedá"
-
-#: src/theme.c:859
-#, c-format
-msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
-msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu alfa \"%s\" v miešanej farbe"
-
-#: src/theme.c:869
-#, c-format
-msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
-msgstr "Hodnota alfa \"%s\" v miešanej farbe nie je medzi 0.0 a 1.0"
-
-#: src/theme.c:916
-#, c-format
-msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
-msgstr "Formát tieňa je \"shade/base_color/factor\", \"%s\" tomu neodpovedá"
-
-#: src/theme.c:927
-#, c-format
-msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
-msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu tieňa \"%s\" v tieňovanej farbe"
-
-#: src/theme.c:937
-#, c-format
-msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
-msgstr "Faktor tieňa \"%s\" v tieňovanej farbe je záporný."
-
-#: src/theme.c:966
-#, c-format
-msgid "Could not parse color \"%s\""
-msgstr "Nepodarilo sa spracovať farbu \"%s\""
-
-#: src/theme.c:1228
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
-msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje znak '%s', ktorý nie je povolený"
-
-#: src/theme.c:1255
-#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
-"parsed"
-msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje reálne číslo '%s', ktoré nie je možné spracovať."
-
-#: src/theme.c:1269
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
-msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje celé čísl '%s', ktoré nie je možné spracovať."
-
-#: src/theme.c:1336
-#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
-"\"%s\""
-msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje neznámy operátor na začiatku tohto textu: \"%s\""
-
-#: src/theme.c:1393
-msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
-msgstr "Výraz umiestnenia je prázdny alebo nerozpoznaný"
-
-#: src/theme.c:1532 src/theme.c:1542 src/theme.c:1576
-msgid "Coordinate expression results in division by zero"
-msgstr "Výsledok výrazu umiestnenia je delenie nulou"
-
-#: src/theme.c:1584
-msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
-msgstr "Výraz umiestnenia sa snaží použiť operátor modulo na reálne číslo"
-
-#: src/theme.c:1641
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
-msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje operátor \"%s\" tam, kde sa očakáva operand"
-
-#: src/theme.c:1650
-msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
-msgstr "Výraz umiestnenie obsahuje operand tam, kde sa očakáva operátor"
-
-#: src/theme.c:1658
-msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
-msgstr "Výraz umiestnenie skončil operátorom namiesto operandom"
-
-#: src/theme.c:1668
-#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
-"operand in between"
-msgstr ""
-"Výraz umiestnenie obsahuje operátor \"%c\" za operátorom \"%c\" bez "
-"operandov medzi nimi."
-
-#: src/theme.c:1787
-msgid ""
-"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
-"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
-msgstr ""
-"Pri spracovaní výrazu umiestnenia bola pretečená pamäť. Toto je chyba "
-"Metacity, ale naozaj potrebujete taký veľký výraz?"
-
-#: src/theme.c:1816
-msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
-msgstr "Výraz umiestnenie obsahuje zatváraciu zátvorku bez otváracej zátvorky"
-
-#: src/theme.c:1879
-#, c-format
-msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
-msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje neznámu premennú alebo konštantu \"%s\""
-
-#: src/theme.c:1936
-msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
-msgstr "Výraz umiestnenie má otváraciu zátvorku bez zatváracej zátvorky"
-
-#: src/theme.c:1947
-msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
-msgstr "Výraz umiestnenie asi neobsahuje žiadne operátory ani operandy"
-
-#: src/theme.c:2191 src/theme.c:2213 src/theme.c:2234
-#, c-format
-msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
-msgstr "Téma obsahuje výraz \"%s\", ktorý vrátil chybu: %s\n"
-
-#: src/theme.c:3564
-#, c-format
-msgid ""
-"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
-"specified for this frame style"
-msgstr ""
-"Pre tento štýl rámca musí byť uvedené <button function=\"%s\" state=\"%s\" "
-"draw_ops=\"whatever\"/>"
-
-#: src/theme.c:3973 src/theme.c:4005
-#, c-format
-msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr "Chýbajúce <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-
-#: src/theme.c:4056
-#, c-format
-msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa prečítať tému \"%s\": %s\n"
-
-#: src/theme.c:4202
-#, c-format
-msgid "No <name> set for theme \"%s\""
-msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <name>"
-
-#: src/theme.c:4209
-#, c-format
-msgid "No <author> set for theme \"%s\""
-msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <author>"
-
-#: src/theme.c:4216
-#, c-format
-msgid "No <date> set for theme \"%s\""
-msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <date>"
-
-#: src/theme.c:4223
-#, c-format
-msgid "No <description> set for theme \"%s\""
-msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <description>"
-
-#: src/theme.c:4230
-#, c-format
-msgid "No <copyright> set for theme \"%s\""
-msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <copyright>"
-
-#: src/theme.c:4240
-#, c-format
-msgid ""
-"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
-"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
-msgstr ""
-"Pre typ okna \"%s\" nie je sada štýlov v téme \"%s\", pridajte element "
-"<window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>"
-
-#: src/theme.c:4262
-#, c-format
-msgid ""
-"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
-"specified for this theme"
-msgstr ""
-"<menu_icon funstate=\"%s\" stav=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> musí byť pre "
-"túto tému uvedený"
-
-#: src/theme.c:4645 src/theme.c:4705
-#, c-format
-msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
-msgstr "Používateľské konštanty musia začítať veľkým písmenom, \"%s\" nezačína"
-
-#: src/theme.c:4653 src/theme.c:4713
-#, c-format
-msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
-msgstr "Konštanta \"%s\" už je definovaná"
-
#: src/theme-parser.c:224 src/theme-parser.c:242
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
@@ -2136,43 +1878,269 @@ msgstr "Nepodarilo sa prečítať tému zo súboru %s: %s\n"
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Súbor témy %s neobsahuje koreňový element <metacity_theme>"
-#: src/util.c:60
+#: src/theme.c:202
+msgid "top"
+msgstr "hore"
+
+#: src/theme.c:204
+msgid "bottom"
+msgstr "dole"
+
+#: src/theme.c:206
+msgid "left"
+msgstr "vľavo"
+
+#: src/theme.c:208
+msgid "right"
+msgstr "vpravo"
+
+#: src/theme.c:222
#, c-format
-msgid "Failed to open debug log: %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa otvoriť záznam pre ladenie: %s\n"
+msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
+msgstr "geometria rámca neučuje rozmer \"%s\""
-#: src/util.c:70
+#: src/theme.c:241
#, c-format
-msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor so záznamom pomocou fdopen() %s: %s\n"
+msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
+msgstr "geometria rámca neučuje rozmer \"%s\" pre okraj \"%s\""
-#: src/util.c:76
+#: src/theme.c:278
#, c-format
-msgid "Opened log file %s\n"
-msgstr "Otvorený súbor so záznamom %s\n"
+msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
+msgstr "Pomer stránk tlačidla %g nie je použiteľný."
+
+#: src/theme.c:290
+msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
+msgstr "Geometria rámca neučuje rozmer tlačidiel"
+
+#: src/theme.c:656
+msgid "Gradients should have at least two colors"
+msgstr "Prechody by mali mať aspoň dve farby"
-#: src/window.c:430
+#: src/theme.c:782
#, c-format
-msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
-msgstr "Aplikácia nastavila neplatné _NET_WM_PID %ld\n"
+msgid ""
+"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
+"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
+msgstr ""
+"Špecifikácia farby GTK musí mať stav v hranatých zátvorkách, napr. gtk:fg"
+"[NORMAL], kde NORMAL je stav. Nepodarilo sa spracovať \"%s\""
-#: src/xprops.c:53
+#: src/theme.c:796
#, c-format
msgid ""
-"Window 0x%lx has property %s that was expected to have type %s format %d and "
-"actually has type %s format %d n_items %d\n"
+"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
+"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
-"Okno 0x%lx má vlastnosť %s, ktorá má mať typ %s, formát %d a v skutočnosti "
-"má typ %s a formát %d, počet položiek %d\n"
+"Špecifikácia farby GTK musí mať stav uzavretý v hranatých zátvorkách, napr. "
+"gtk:fg[NORMAL], kde NORMAL je stav. Nepodarilo sa spracovať \"%s\""
-#: src/xprops.c:281
+#: src/theme.c:807
#, c-format
-msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
-msgstr "Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8\n"
+msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
+msgstr "V špecifikácii farby nerozpoznaný stav \"%s\""
-#: src/metacity.desktop.in.h:1
-msgid "Metacity"
-msgstr "Metacity"
+#: src/theme.c:820
+#, c-format
+msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
+msgstr "V špecifikácii farby nerozpoznaný komponent \"%s\""
+
+#: src/theme.c:850
+#, c-format
+msgid ""
+"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
+"format"
+msgstr "Formát miešania he \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" tomu neodpovedá"
+
+#: src/theme.c:861
+#, c-format
+msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
+msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu alfa \"%s\" v miešanej farbe"
+
+#: src/theme.c:871
+#, c-format
+msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
+msgstr "Hodnota alfa \"%s\" v miešanej farbe nie je medzi 0.0 a 1.0"
+
+#: src/theme.c:918
+#, c-format
+msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr "Formát tieňa je \"shade/base_color/factor\", \"%s\" tomu neodpovedá"
+
+#: src/theme.c:929
+#, c-format
+msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
+msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu tieňa \"%s\" v tieňovanej farbe"
+
+#: src/theme.c:939
+#, c-format
+msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
+msgstr "Faktor tieňa \"%s\" v tieňovanej farbe je záporný."
+
+#: src/theme.c:968
+#, c-format
+msgid "Could not parse color \"%s\""
+msgstr "Nepodarilo sa spracovať farbu \"%s\""
+
+#: src/theme.c:1230
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
+msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje znak '%s', ktorý nie je povolený"
+
+#: src/theme.c:1257
+#, c-format
+msgid ""
+"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
+"parsed"
+msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje reálne číslo '%s', ktoré nie je možné spracovať."
+
+#: src/theme.c:1271
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
+msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje celé čísl '%s', ktoré nie je možné spracovať."
+
+#: src/theme.c:1338
+#, c-format
+msgid ""
+"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
+"\"%s\""
+msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje neznámy operátor na začiatku tohto textu: \"%s\""
+
+#: src/theme.c:1395
+msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
+msgstr "Výraz umiestnenia je prázdny alebo nerozpoznaný"
+
+#: src/theme.c:1534 src/theme.c:1544 src/theme.c:1578
+msgid "Coordinate expression results in division by zero"
+msgstr "Výsledok výrazu umiestnenia je delenie nulou"
+
+#: src/theme.c:1586
+msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgstr "Výraz umiestnenia sa snaží použiť operátor modulo na reálne číslo"
+
+#: src/theme.c:1643
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje operátor \"%s\" tam, kde sa očakáva operand"
+
+#: src/theme.c:1652
+msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
+msgstr "Výraz umiestnenie obsahuje operand tam, kde sa očakáva operátor"
+
+#: src/theme.c:1660
+msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
+msgstr "Výraz umiestnenie skončil operátorom namiesto operandom"
+
+#: src/theme.c:1670
+#, c-format
+msgid ""
+"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
+"operand in between"
+msgstr ""
+"Výraz umiestnenie obsahuje operátor \"%c\" za operátorom \"%c\" bez "
+"operandov medzi nimi."
+
+#: src/theme.c:1789
+msgid ""
+"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
+"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
+msgstr ""
+"Pri spracovaní výrazu umiestnenia bola pretečená pamäť. Toto je chyba "
+"Metacity, ale naozaj potrebujete taký veľký výraz?"
+
+#: src/theme.c:1818
+msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
+msgstr "Výraz umiestnenie obsahuje zatváraciu zátvorku bez otváracej zátvorky"
+
+#: src/theme.c:1881
+#, c-format
+msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
+msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje neznámu premennú alebo konštantu \"%s\""
+
+#: src/theme.c:1938
+msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
+msgstr "Výraz umiestnenie má otváraciu zátvorku bez zatváracej zátvorky"
+
+#: src/theme.c:1949
+msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
+msgstr "Výraz umiestnenie asi neobsahuje žiadne operátory ani operandy"
+
+#: src/theme.c:2193 src/theme.c:2215 src/theme.c:2236
+#, c-format
+msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
+msgstr "Téma obsahuje výraz \"%s\", ktorý vrátil chybu: %s\n"
+
+#: src/theme.c:3566
+#, c-format
+msgid ""
+"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
+"specified for this frame style"
+msgstr ""
+"Pre tento štýl rámca musí byť uvedené <button function=\"%s\" state=\"%s\" "
+"draw_ops=\"whatever\"/>"
+
+#: src/theme.c:3976 src/theme.c:4008
+#, c-format
+msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr "Chýbajúce <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+
+#: src/theme.c:4059
+#, c-format
+msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa prečítať tému \"%s\": %s\n"
+
+#: src/theme.c:4205
+#, c-format
+msgid "No <name> set for theme \"%s\""
+msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <name>"
+
+#: src/theme.c:4212
+#, c-format
+msgid "No <author> set for theme \"%s\""
+msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <author>"
+
+#: src/theme.c:4219
+#, c-format
+msgid "No <date> set for theme \"%s\""
+msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <date>"
+
+#: src/theme.c:4226
+#, c-format
+msgid "No <description> set for theme \"%s\""
+msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <description>"
+
+#: src/theme.c:4233
+#, c-format
+msgid "No <copyright> set for theme \"%s\""
+msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <copyright>"
+
+#: src/theme.c:4243
+#, c-format
+msgid ""
+"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
+"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
+msgstr ""
+"Pre typ okna \"%s\" nie je sada štýlov v téme \"%s\", pridajte element "
+"<window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>"
+
+#: src/theme.c:4265
+#, c-format
+msgid ""
+"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
+"specified for this theme"
+msgstr ""
+"<menu_icon funstate=\"%s\" stav=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> musí byť pre "
+"túto tému uvedený"
+
+#: src/theme.c:4648 src/theme.c:4708
+#, c-format
+msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgstr "Používateľské konštanty musia začítať veľkým písmenom, \"%s\" nezačína"
+
+#: src/theme.c:4656 src/theme.c:4716
+#, c-format
+msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
+msgstr "Konštanta \"%s\" už je definovaná"
#: src/tools/metacity-properties.desktop.in.h:1
msgid "Change how focus is moved from one window to another"
@@ -2202,6 +2170,50 @@ msgstr "_Ukázať kurzorom"
msgid "_Raise window on focus"
msgstr "Presunúť okno _dopredu pri jeho aktivácii"
+#: src/util.c:60
+#, c-format
+msgid "Failed to open debug log: %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť záznam pre ladenie: %s\n"
+
+#: src/util.c:70
+#, c-format
+msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor so záznamom pomocou fdopen() %s: %s\n"
+
+#: src/util.c:76
+#, c-format
+msgid "Opened log file %s\n"
+msgstr "Otvorený súbor so záznamom %s\n"
+
+#: src/window.c:431
+#, c-format
+msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
+msgstr "Aplikácia nastavila neplatné _NET_WM_PID %ld\n"
+
+#: src/workspace.c:51
+#, c-format
+msgid "Workspace %d\n"
+msgstr "Plocha %d\n"
+
+#: src/xprops.c:54
+#, c-format
+msgid ""
+"Window 0x%lx has property %s that was expected to have type %s format %d and "
+"actually has type %s format %d n_items %d\n"
+msgstr ""
+"Okno 0x%lx má vlastnosť %s, ktorá má mať typ %s, formát %d a v skutočnosti "
+"má typ %s a formát %d, počet položiek %d\n"
+
+#: src/xprops.c:282
+#, c-format
+msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
+msgstr "Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8\n"
+
+#: src/xprops.c:367
+#, c-format
+msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgstr "Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8 pre položku %d v zozname\n"
+
#~ msgid "Left edge"
#~ msgstr "Ľavý okraj"