summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
authorHavoc Pennington <hp@redhat.com>2003-09-04 16:52:03 +0000
committerHavoc Pennington <hp@src.gnome.org>2003-09-04 16:52:03 +0000
commit08ca40aad92184515820c152acebdefd62f5354e (patch)
tree4cf76ccf9570f68815dadbf14959751c4109cc1e /po/sk.po
parentfa4c0bf54a64a4761fe2554c09b64a4836c0ac4e (diff)
downloadmetacity-08ca40aad92184515820c152acebdefd62f5354e.tar.gz
metacity-08ca40aad92184515820c152acebdefd62f5354e.tar.bz2
2.5.5
2003-09-04 Havoc Pennington <hp@redhat.com> * configure.in: 2.5.5 * HACKING: add instructions on how to make a release
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po274
1 files changed, 159 insertions, 115 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 29cb32b..db93ab4 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,7 +8,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sk\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-05-20 12:32-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-09-04 12:47-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-01 17:56+0200\n"
"Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@linux.sk>\n"
@@ -26,34 +26,35 @@ msgstr "Použitie: %s\n"
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity bol skompilovaný bez podpory zobrazovania informácií\n"
-#: src/delete.c:60 src/delete.c:87 src/metacity-dialog.c:46
+#: src/delete.c:61 src/delete.c:88 src/metacity-dialog.c:46
#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať \"%s\" ako celé číslo"
-#: src/delete.c:67 src/delete.c:94 src/metacity-dialog.c:53
+#: src/delete.c:68 src/delete.c:95 src/metacity-dialog.c:53
#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Nerozpoznané znaky na konci \"%s\" v reťazci \"%s\""
-#: src/delete.c:125
+#: src/delete.c:126
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať správu \"%s\" z dialógového procesu\n"
-#: src/delete.c:260
+#: src/delete.c:261
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Chyba pri čítaní z procesu pre zobrazenie dialógu: %s\n"
-#: src/delete.c:331
+#: src/delete.c:332
#, c-format
-msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+msgid ""
+"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr "Chyba pri spustení dialógu metacity pre zabitie aplikácie: %s\n"
-#: src/delete.c:429
+#: src/delete.c:431
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa získať meno hostiteľa: %s\n"
@@ -78,39 +79,40 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Kritická chyba V/V %d (%s) na displeji '%s'\n"
-#: src/frames.c:998
+#: src/frames.c:1015
msgid "Close Window"
msgstr "Zavrieť okno"
-#: src/frames.c:1001
+#: src/frames.c:1018
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu okna"
-#: src/frames.c:1004
+#: src/frames.c:1021
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimalizovať okno"
-#: src/frames.c:1007
+#: src/frames.c:1024
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximalizovať okno"
-#: src/frames.c:1010
+#: src/frames.c:1027
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Odmaximalizovať okno"
-#: src/keybindings.c:978
+#: src/keybindings.c:984
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
-msgstr "Iný program už používa kláves %s s modifikátormi %x ako klávesovú skratku.\n"
+msgstr ""
+"Iný program už používa kláves %s s modifikátormi %x ako klávesovú skratku.\n"
-#: src/keybindings.c:2407
+#: src/keybindings.c:2413
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Chyba pri spustení dialógu metacity pre zobrazenie chyby príkazu: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2438
+#: src/keybindings.c:2444
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Nedefinovaný príkaz %d.\n"
@@ -138,12 +140,14 @@ msgstr ""
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
-#: src/main.c:345
+#: src/main.c:348
#, c-format
-msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
-msgstr "Nepodarilo sa nájsť tému. Overte, že %s existuje a obrazuje obvyklé témy."
+msgid ""
+"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
+msgstr ""
+"Nepodarilo sa nájsť tému. Overte, že %s existuje a obrazuje obvyklé témy."
-#: src/main.c:393
+#: src/main.c:396
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Nepodarilo znovu spustiť: %s\n"
@@ -190,7 +194,7 @@ msgstr "Na _všetky plochy"
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Len na _tejto ploche"
-#: src/menu.c:152 src/prefs.c:1814
+#: src/menu.c:152 src/prefs.c:1815
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Plocha %d"
@@ -304,28 +308,29 @@ msgstr "Mod4"
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
-#: src/metacity-dialog.c:84
+#: src/metacity-dialog.c:85
#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Okno \"%s\" neodpovedá."
-#: src/metacity-dialog.c:92
-msgid "Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
+#: src/metacity-dialog.c:93
+msgid ""
+"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr "Vynútené ukončenie tejto aplikácie spôsobí stratu neuložených zmien."
-#: src/metacity-dialog.c:102
+#: src/metacity-dialog.c:103
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Vynútiť ukončenie"
-#: src/metacity-dialog.c:196
+#: src/metacity-dialog.c:197
msgid "Title"
msgstr "Titulok"
-#: src/metacity-dialog.c:208
+#: src/metacity-dialog.c:209
msgid "Class"
msgstr "Trieda"
-#: src/metacity-dialog.c:232
+#: src/metacity-dialog.c:233
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
@@ -333,7 +338,7 @@ msgstr ""
"Tieto okná nepodporujú \"uložiť aktuálne nastavenie\n"
" a pri budúcom prihlásení ich budete musieť znovu spustiť ručne."
-#: src/metacity-dialog.c:284
+#: src/metacity-dialog.c:288
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -429,8 +434,8 @@ msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
msgstr ""
-"Určuje, či majú aplikácie alebo systém generovať zvukové pípnutia. "
-"Spolu s vizuálnym zvončekom umožňuje tiché pípanie."
+"Určuje, či majú aplikácie alebo systém generovať zvukové pípnutia. Spolu s "
+"vizuálnym zvončekom umožňuje tiché pípanie."
#: src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
@@ -769,8 +774,8 @@ msgstr ""
"aplikáciou alebo systémom. Momentálne sú platné dve hodnoty, \"fullscreen\", "
"ktorá čiernobielo blikne celou obrazovkou a \"frame_flash\", kde blikne "
"titulok okna, v ktorom je pípajúca aplikácia. Ak nie je možné určiť pípajúcu "
-"aplikáciu (napríklad u \"pípnutia systému\"), blikne titulok momentálne aktívneho "
-"okna."
+"aplikáciu (napríklad u \"pípnutia systému\"), blikne titulok momentálne "
+"aktívneho okna."
#: src/metacity.schemas.in.h:81
msgid ""
@@ -787,8 +792,8 @@ msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
msgstr ""
-"Kľúč /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot definuje klávesovú"
-"skratku, ktorá spustí zadaný príkaz."
+"Kľúč /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot definuje "
+"klávesovúskratku, ktorá spustí zadaný príkaz."
#: src/metacity.schemas.in.h:83
msgid ""
@@ -796,8 +801,8 @@ msgid ""
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
"be invoked."
msgstr ""
-"Kľúč /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot definuje klávesovú"
-"skratku, ktorá spustí zadaný príkaz."
+"Kľúč /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot "
+"definuje klávesovúskratku, ktorá spustí zadaný príkaz."
#: src/metacity.schemas.in.h:84
msgid ""
@@ -1512,6 +1517,23 @@ msgstr ""
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
#: src/metacity.schemas.in.h:132
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
+"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Táto klávesová skratka mení, či je okno na všetkých pracovných plochách "
+"alebo iba na jednej. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a "
+"skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť "
+"na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
+"klávesová skratka."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1525,7 +1547,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu "
"\"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:133
+#: src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1539,7 +1561,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:134
+#: src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1553,7 +1575,7 @@ msgstr ""
"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:135
+#: src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1569,7 +1591,7 @@ msgstr ""
"na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:136
+#: src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1583,7 +1605,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:137
+#: src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Program\" dialog box. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
@@ -1592,13 +1614,13 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"Táto klávesová skratka pre zobrazenie okna pre spustenie príkazu. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
-"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
-"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+"Táto klávesová skratka pre zobrazenie okna pre spustenie príkazu. Formát je "
+"\"&lt;Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:138
+#: src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1607,13 +1629,13 @@ msgid ""
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Táto klávesová skratka pre zachytenie obsahu okna. Formát je \"&lt;Control&gt;a\" "
-"alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a umožňuje "
-"malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
-"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+"Táto klávesová skratka pre zachytenie obsahu okna. Formát je \"&lt;"
+"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:139
+#: src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
@@ -1628,7 +1650,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:140
+#: src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1636,27 +1658,27 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Táto klávesová skratka pre zobrazenie hlavného menu panelu. Formát je \"&lt;Control&gt;a"
-"\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť liberálne a "
-"umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
-"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
+"Táto klávesová skratka pre zobrazenie hlavného menu panelu. Formát je \"&lt;"
+"Control&gt;a\" alebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Spracovanie je dosť "
+"liberálne a umožňuje malé aj veľké písmená a skratky ako je \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
+"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:141
+#: src/metacity.schemas.in.h:142
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Meno pracovnej plochy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:142
+#: src/metacity.schemas.in.h:143
msgid "The screenshot command"
msgstr "Príkaz pre zachytenie obrazovky"
-#: src/metacity.schemas.in.h:143
+#: src/metacity.schemas.in.h:144
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr "Téma určuje vzhľad rámu okna, titulku apod."
-#: src/metacity.schemas.in.h:144
+#: src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -1664,7 +1686,7 @@ msgstr ""
"Čas čakania pred presunom okna dopredu, ak je auto_raise true. Hodnota je v "
"tisícinách sekundy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:145
+#: src/metacity.schemas.in.h:146
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1678,11 +1700,11 @@ msgstr ""
"okno stane aktívnym pri ukázaní kurzorom myši a pri presune kurzoru myši "
"mimo okno prestane byť okno aktívne."
-#: src/metacity.schemas.in.h:146
+#: src/metacity.schemas.in.h:147
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Príkaz pre zachytenie obsahu okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:147
+#: src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another window, it raises the window above other "
@@ -1701,7 +1723,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:148
+#: src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1715,7 +1737,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:149
+#: src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1729,7 +1751,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:150
+#: src/metacity.schemas.in.h:151
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
@@ -1745,7 +1767,7 @@ msgstr ""
"túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
"definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:151
+#: src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
@@ -1761,7 +1783,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:152
+#: src/metacity.schemas.in.h:153
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -1771,49 +1793,54 @@ msgstr ""
"je možné použiť 'toggle_shade', ktorý rozbalí/zabalí okno, a "
"'toggle_maximize', ktorý maximalizuje alebo zruší maximalizáciu okna."
-#: src/metacity.schemas.in.h:153
+#: src/metacity.schemas.in.h:154
+#, fuzzy
+msgid "Toggle always on top state"
+msgstr "Prepnúť maximalizáciu"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:155
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Prepnúť celoobrazovkový mód"
-#: src/metacity.schemas.in.h:154
+#: src/metacity.schemas.in.h:156
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Prepnúť maximalizáciu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:155
+#: src/metacity.schemas.in.h:157
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Prepnúť zabalenie okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:156
+#: src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Prepnúť, či je okno na všetkých pracovných plochách"
-#: src/metacity.schemas.in.h:157
+#: src/metacity.schemas.in.h:159
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
"environments, or when 'audible bell' is off."
msgstr ""
-"Zapne vizuálnu zobrazenie pokusu aplikácie alebo systému o pípnutie. "
-"To sa hodí pre slabo počujúcich ľudí alebo ak pracujete v hlučnom "
-"prostredí, alebo pri vypnutom počuteľnom zvončeku."
+"Zapne vizuálnu zobrazenie pokusu aplikácie alebo systému o pípnutie. To sa "
+"hodí pre slabo počujúcich ľudí alebo ak pracujete v hlučnom prostredí, alebo "
+"pri vypnutom počuteľnom zvončeku."
-#: src/metacity.schemas.in.h:158
+#: src/metacity.schemas.in.h:160
msgid "Unmaximize a window"
msgstr "Odmaximalizovať okno"
-#: src/metacity.schemas.in.h:159
+#: src/metacity.schemas.in.h:161
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Použiť štandardné systémové písmo v titulkoch okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:160
+#: src/metacity.schemas.in.h:162
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Typ vizuálneho zvončeka"
-#: src/metacity.schemas.in.h:161
+#: src/metacity.schemas.in.h:163
msgid "Window focus mode"
msgstr "Režim aktivácie okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:162
+#: src/metacity.schemas.in.h:164
msgid "Window title font"
msgstr "Písmo titulku okna"
@@ -1872,7 +1899,7 @@ msgstr "Hodnota %d uložená v GConf kľúči %s nie je v rozsahu od 0 do %d\n"
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Chyba pri nastavovaní počtu pracovných plôch na %d: %s\n"
-#: src/prefs.c:1578
+#: src/prefs.c:1579
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -1881,7 +1908,7 @@ msgstr ""
"V konfiguračnej databázi nájdené \"%s\", čo nie je platná hodnota pre "
"klávesovú skratku \"%s\".\n"
-#: src/prefs.c:1895
+#: src/prefs.c:1896
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Chyba pri nastavovaní mena pracovnej plochy %d na \"%s\": %s\n"
@@ -1891,12 +1918,12 @@ msgstr "Chyba pri nastavovaní mena pracovnej plochy %d na \"%s\": %s\n"
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: src/screen.c:407
+#: src/screen.c:392
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' nie je platná\n"
-#: src/screen.c:423
+#: src/screen.c:408
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
@@ -1905,19 +1932,20 @@ msgstr ""
"Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien. Skúste použiť prepínač "
"--replace, aby sa aktuálny správca predefinoval.\n"
-#: src/screen.c:464
+#: src/screen.c:449
#, c-format
-msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgid ""
+"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"Nepodarilo sa získať výber správcu okien pre obrazovku %d na displeji \"%s"
"\".\n"
-#: src/screen.c:520
+#: src/screen.c:504
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien\n"
-#: src/screen.c:690
+#: src/screen.c:674
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť obrazovku %d na displeji \"%s\"\n"
@@ -2046,7 +2074,8 @@ msgstr "Uhol musí byť medzi 0.0 a 360.0, a je %g\n"
#: src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
-msgstr "Alfa musí byť medzi 0.0 (neviditeľné) a 1.0 (úplne nakreslené), a je %g\n"
+msgstr ""
+"Alfa musí byť medzi 0.0 (neviditeľné) a 1.0 (úplne nakreslené), a je %g\n"
#: src/theme-parser.c:684
#, c-format
@@ -2145,8 +2174,10 @@ msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"value\" v elemente <%s>"
#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
-msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
-msgstr "Nie je možné zadať aj button_width/button_height a aj pomer strán tlačidiel"
+msgid ""
+"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+msgstr ""
+"Nie je možné zadať aj button_width/button_height a aj pomer strán tlačidiel"
#: src/theme-parser.c:1343
#, c-format
@@ -2444,7 +2475,8 @@ msgstr "Najvyšším elementovm témy musí byť <metacity_theme>, nie <%s>"
#: src/theme-parser.c:3679
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente name/author/date/description"
#: src/theme-parser.c:3684
@@ -2454,8 +2486,10 @@ msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente <constant>"
#: src/theme-parser.c:3696
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
-msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente vzdialenosti/okrajov/pomeru strán"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgstr ""
+"Element <%s> nie je povolený v elemente vzdialenosti/okrajov/pomeru strán"
#: src/theme-parser.c:3718
#, c-format
@@ -2586,7 +2620,8 @@ msgstr "V špecifikácii farby nerozpoznaný komponent \"%s\""
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
-msgstr "Formát miešania he \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" tomu neodpovedá"
+msgstr ""
+"Formát miešania he \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" tomu neodpovedá"
#: src/theme.c:1054
#, c-format
@@ -2600,7 +2635,8 @@ msgstr "Hodnota alfa \"%s\" v miešanej farbe nie je medzi 0.0 a 1.0"
#: src/theme.c:1111
#, c-format
-msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgid ""
+"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr "Formát tieňa je \"shade/base_color/factor\", \"%s\" tomu neodpovedá"
#: src/theme.c:1122
@@ -2628,19 +2664,22 @@ msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje znak '%s', ktorý nie je povolený"
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
-msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje reálne číslo '%s', ktoré nie je možné spracovať."
+msgstr ""
+"Výraz umiestnenia obsahuje reálne číslo '%s', ktoré nie je možné spracovať."
#: src/theme.c:1464
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
-msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje celé čísl '%s', ktoré nie je možné spracovať."
+msgstr ""
+"Výraz umiestnenia obsahuje celé čísl '%s', ktoré nie je možné spracovať."
#: src/theme.c:1531
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
-msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje neznámy operátor na začiatku tohto textu: \"%s\""
+msgstr ""
+"Výraz umiestnenia obsahuje neznámy operátor na začiatku tohto textu: \"%s\""
#: src/theme.c:1588
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
@@ -2651,12 +2690,14 @@ msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Výsledok výrazu umiestnenia je delenie nulou"
#: src/theme.c:1779
-msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgid ""
+"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Výraz umiestnenia sa snaží použiť operátor modulo na reálne číslo"
#: src/theme.c:1836
#, c-format
-msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgid ""
+"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje operátor \"%s\" tam, kde sa očakáva operand"
#: src/theme.c:1845
@@ -2717,8 +2758,10 @@ msgstr ""
#: src/theme.c:4362 src/theme.c:4394
#, c-format
-msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr "Chýbajúce <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgid ""
+"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr ""
+"Chýbajúce <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
#: src/theme.c:4445
#, c-format
@@ -2751,7 +2794,8 @@ msgstr ""
#: src/theme.c:5040 src/theme.c:5102
#, c-format
-msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgid ""
+"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "Používateľské konštanty musia začítať veľkým písmenom, \"%s\" nezačína"
#: src/theme.c:5048 src/theme.c:5110
@@ -2824,7 +2868,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Aplikácia nastavila neplatné _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4579
+#: src/window.c:4565
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -2840,7 +2884,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5262
+#: src/window.c:5226
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -2870,10 +2914,10 @@ msgstr ""
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8\n"
-#: src/xprops.c:479
+#: src/xprops.c:482
#, c-format
-msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgid ""
+"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8 pre položku %d v "
"zozname\n"
-