summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
authorMarcel Telka <marcel@telka.sk>2005-07-13 05:11:19 +0000
committerMarcel Telka <marcel@src.gnome.org>2005-07-13 05:11:19 +0000
commit053c1b9d19b0c083e152ebf12630ac03b480ec22 (patch)
tree5a33d35a8583133365a0dec4f80d52a006ec3013 /po/sk.po
parent241a44e69cdf9f4671bc84f9bb589a41f4b83c84 (diff)
downloadmetacity-053c1b9d19b0c083e152ebf12630ac03b480ec22.tar.gz
metacity-053c1b9d19b0c083e152ebf12630ac03b480ec22.tar.bz2
Updated Slovak translation.
2005-07-13 Marcel Telka <marcel@telka.sk> * sk.po: Updated Slovak translation.
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po1033
1 files changed, 538 insertions, 495 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 832f64d..f946c36 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -13,62 +13,62 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-06-27 17:21-0600\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-12 17:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-07-13 07:07+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-13 07:10+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: src/tools/metacity-message.c:150
+#: ../src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Použitie: %s\n"
-#: src/tools/metacity-message.c:176 src/util.c:128
+#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:128
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity bol skompilovaný bez podpory zobrazovania informácií\n"
-#: src/delete.c:63 src/delete.c:90 src/metacity-dialog.c:70
-#: src/theme-parser.c:467
+#: ../src/delete.c:63 ../src/delete.c:90 ../src/metacity-dialog.c:70
+#: ../src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať \"%s\" ako celé číslo"
-#: src/delete.c:70 src/delete.c:97 src/metacity-dialog.c:77
-#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
+#: ../src/delete.c:70 ../src/delete.c:97 ../src/metacity-dialog.c:77
+#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Nerozpoznané znaky na konci \"%s\" v reťazci \"%s\""
-#: src/delete.c:128
+#: ../src/delete.c:128
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať správu \"%s\" z dialógového procesu\n"
-#: src/delete.c:263
+#: ../src/delete.c:263
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Chyba pri čítaní z procesu pre zobrazenie dialógu: %s\n"
-#: src/delete.c:344
+#: ../src/delete.c:344
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr "Chyba pri spustení dialógu metacity pre zabitie aplikácie: %s\n"
-#: src/delete.c:452
+#: ../src/delete.c:452
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa získať meno hostiteľa: %s\n"
-#: src/display.c:316
+#: ../src/display.c:319
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť displej X Window '%s'\n"
-#: src/errors.c:231
+#: ../src/errors.c:231
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
@@ -78,32 +78,32 @@ msgstr ""
"Stratené spojenie s displejom '%s'.\n"
"Asi sa X server vypol alebo ste zabili správcu okien.\n"
-#: src/errors.c:238
+#: ../src/errors.c:238
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Kritická chyba V/V %d (%s) na displeji '%s'\n"
-#: src/frames.c:1125
+#: ../src/frames.c:1125
msgid "Close Window"
msgstr "Zavrieť okno"
-#: src/frames.c:1128
+#: ../src/frames.c:1128
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu okna"
-#: src/frames.c:1131
+#: ../src/frames.c:1131
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimalizovať okno"
-#: src/frames.c:1134
+#: ../src/frames.c:1134
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximalizovať okno"
-#: src/frames.c:1137
+#: ../src/frames.c:1137
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Odmaximalizovať okno"
-#: src/keybindings.c:994
+#: ../src/keybindings.c:994
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -111,29 +111,21 @@ msgid ""
msgstr ""
"Iný program už používa kláves %s s modifikátormi %x ako klávesovú skratku.\n"
-#: src/keybindings.c:2535
+#: ../src/keybindings.c:2535
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Chyba pri spustení dialógu metacity pre zobrazenie chyby príkazu: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2640
+#: ../src/keybindings.c:2640
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Nedefinovaný príkaz %d.\n"
-#: src/keybindings.c:3485
+#: ../src/keybindings.c:3485
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Nebol definovaný terminálový príkaz.\n"
-#: src/main.c:69
-msgid ""
-"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
-"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
-msgstr ""
-"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=SÚBOR] [--"
-"display=DISPLEJ] [--replace] [--version]\n"
-
-#: src/main.c:76
+#: ../src/main.c:69
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -148,100 +140,124 @@ msgstr ""
"kódoch.\n"
"Záruka sa NEPOSKYTUJE; ani pre PREDAJNOSŤ alebo VHODNOSŤ PRE URČITÝ ÚČEL.\n"
-#: src/main.c:443
+#: ../src/main.c:257
+msgid "Disable connection to session manager"
+msgstr "Zakázať spojenia na správcu sedení"
+
+#: ../src/main.c:263
+msgid "Replace the running window manager with Metacity"
+msgstr "Nahradiť bežiaceho správcu okien správcom Metacity"
+
+#: ../src/main.c:269
+msgid "Specify session management ID"
+msgstr "Zadať ID správy sedení"
+
+#: ../src/main.c:274
+msgid "X Display to use"
+msgstr "X displej, ktorý bude použitý"
+
+#: ../src/main.c:280
+msgid "Initialize session from savefile"
+msgstr "Inicializovať sedenie z uloženého súboru"
+
+#: ../src/main.c:286
+msgid "Print version"
+msgstr "Vytlačiť verziu"
+
+#: ../src/main.c:440
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa prehľadať priečinok s témami: %s\n"
-#: src/main.c:459
+#: ../src/main.c:456
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť tému. Overte, že %s existuje a obrazuje obvyklé témy."
-#: src/main.c:521
+#: ../src/main.c:518
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Nepodarilo znovu spustiť: %s\n"
-#: src/menu.c:54
+#: ../src/menu.c:54
msgid "Mi_nimize"
msgstr "_Minimalizovať"
-#: src/menu.c:55
+#: ../src/menu.c:55
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ximalizovať"
-#: src/menu.c:56
+#: ../src/menu.c:56
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Odmaximalizovať"
-#: src/menu.c:57
+#: ../src/menu.c:57
msgid "Roll _Up"
msgstr "_Zabaliť"
-#: src/menu.c:58
+#: ../src/menu.c:58
msgid "_Unroll"
msgstr "_Rozbaliť"
-#: src/menu.c:59 src/menu.c:60
+#: ../src/menu.c:59 ../src/menu.c:60
msgid "On _Top"
msgstr "Na_vrch"
-#: src/menu.c:61
+#: ../src/menu.c:61
msgid "_Move"
msgstr "_Presunúť"
-#: src/menu.c:62
+#: ../src/menu.c:62
msgid "_Resize"
msgstr "Zmeniť _veľkosť"
#. separator
-#: src/menu.c:64
+#: ../src/menu.c:64
msgid "_Close"
msgstr "_Zavrieť"
#. separator
-#: src/menu.c:66
+#: ../src/menu.c:66
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Vždy na viditeľnej pracovnej ploche"
-#: src/menu.c:67
+#: ../src/menu.c:67
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "_Len na tejto pracovnej ploche"
-#: src/menu.c:68
+#: ../src/menu.c:68
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Presunúť na pracovnú plochu _vľavo"
-#: src/menu.c:69
+#: ../src/menu.c:69
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Presunúť na pracovnú plochu v_pravo"
-#: src/menu.c:70
+#: ../src/menu.c:70
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Presunúť na pracovnú plochu _hore"
-#: src/menu.c:71
+#: ../src/menu.c:71
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Presunúť na pracovnú plochu _dole"
-#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1996
+#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:2106
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Pracovná plocha %d"
-#: src/menu.c:171
+#: ../src/menu.c:171
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Pracovná plocha 1_0"
-#: src/menu.c:173
+#: ../src/menu.c:173
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Pracovná plocha %s%d"
-#: src/menu.c:368
+#: ../src/menu.c:368
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Presunúť na inú _pracovnú plochu"
@@ -250,7 +266,7 @@ msgstr "Presunúť na inú _pracovnú plochu"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:105
+#: ../src/metaaccellabel.c:105
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
@@ -259,7 +275,7 @@ msgstr "Shift"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:111
+#: ../src/metaaccellabel.c:111
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
@@ -268,7 +284,7 @@ msgstr "Ctrl"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:117
+#: ../src/metaaccellabel.c:117
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
@@ -277,7 +293,7 @@ msgstr "Alt"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:123
+#: ../src/metaaccellabel.c:123
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
@@ -286,7 +302,7 @@ msgstr "Meta"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:129
+#: ../src/metaaccellabel.c:129
msgid "Super"
msgstr "Super"
@@ -295,7 +311,7 @@ msgstr "Super"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:135
+#: ../src/metaaccellabel.c:135
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"
@@ -304,7 +320,7 @@ msgstr "Hyper"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:141
+#: ../src/metaaccellabel.c:141
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"
@@ -313,7 +329,7 @@ msgstr "Mod2"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:147
+#: ../src/metaaccellabel.c:147
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"
@@ -322,7 +338,7 @@ msgstr "Mod3"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:153
+#: ../src/metaaccellabel.c:153
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"
@@ -331,33 +347,33 @@ msgstr "Mod4"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:159
+#: ../src/metaaccellabel.c:159
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
-#: src/metacity-dialog.c:110
+#: ../src/metacity-dialog.c:110
#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Okno \"%s\" neodpovedá."
-#: src/metacity-dialog.c:118
+#: ../src/metacity-dialog.c:118
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr "Vynútené ukončenie tejto aplikácie spôsobí stratu neuložených zmien."
-#: src/metacity-dialog.c:128
+#: ../src/metacity-dialog.c:128
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Vynútiť ukončenie"
-#: src/metacity-dialog.c:225
+#: ../src/metacity-dialog.c:225
msgid "Title"
msgstr "Titulok"
-#: src/metacity-dialog.c:237
+#: ../src/metacity-dialog.c:237
msgid "Class"
msgstr "Trieda"
-#: src/metacity-dialog.c:263
+#: ../src/metacity-dialog.c:263
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
@@ -365,7 +381,7 @@ msgstr ""
"Tieto okná nepodporujú \"uložiť aktuálne nastavenie\n"
" a pri budúcom prihlásení ich budete musieť znovu spustiť ručne."
-#: src/metacity-dialog.c:328
+#: ../src/metacity-dialog.c:328
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -374,15 +390,15 @@ msgstr ""
"Pri spustení \"%s\" nastala chyba:\n"
"%s"
-#: src/metacity.desktop.in.h:1
+#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr "(Neimplementované) Navigácia vzhľadom k aplikáciám, nie oknám"
-#: src/metacity.schemas.in.h:2
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
@@ -397,19 +413,19 @@ msgstr ""
"nenastavené, takže Metacity použije písmo plochy aj v prípade, že "
"titlebar_uses_desktop_font je false."
-#: src/metacity.schemas.in.h:3
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Akcia pri dvojitom kliknutí na titulok"
-#: src/metacity.schemas.in.h:4
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
msgid "Activate window menu"
msgstr "Aktivovať menu okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:5
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Usporiadanie tlačidiel v titulku"
-#: src/metacity.schemas.in.h:6
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
@@ -424,11 +440,11 @@ msgstr ""
"povolené. Neznáme mená tlačidiel sú potichu ignorované, takže tlačidlá "
"pridané v budúcich verziách metacity nespôsobia nefunkčnosť starších verzií."
-#: src/metacity.schemas.in.h:7
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Automaticky presunúť aktívne okno dopredu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:8
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
@@ -440,23 +456,23 @@ msgstr ""
"(pravé kliknutie). Modifikátor sa zadáva napríklad ako \"&lt;Alt&gt;\" alebo "
"\"&lt;Super&gt;\"."
-#: src/metacity.schemas.in.h:9
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Close window"
msgstr "Zatvoriť okno"
-#: src/metacity.schemas.in.h:10
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Príkazy spustené ako reakcia na klávesové skratky"
-#: src/metacity.schemas.in.h:11
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Current theme"
msgstr "Aktuálna téma"
-#: src/metacity.schemas.in.h:12
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Čakanie v milisekundách pred automatickým presunom dopredu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:13
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
@@ -464,21 +480,21 @@ msgstr ""
"Určuje, či majú aplikácie alebo systém generovať zvukové pípnutia. Spolu s "
"vizuálnym zvončekom umožňuje tiché pípanie."
-#: src/metacity.schemas.in.h:14
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr ""
"Vypnúť chybné funkcie, ktoré sú vyžadované starými alebo nefunkčnými "
"aplikáciami"
-#: src/metacity.schemas.in.h:15
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Povoliť vizuálny zvonček"
-#: src/metacity.schemas.in.h:16
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Skryť všetky okná a aktivovať plochu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:17
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
@@ -488,7 +504,7 @@ msgstr ""
"sa automaticky po danej dobe posunie dopredu (čakanie je nastavené v kľúči "
"auto_raise_delay)."
-#: src/metacity.schemas.in.h:18
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
@@ -496,7 +512,7 @@ msgstr ""
"Ak je true, ignoruje sa titlebar_font a použije sa štandardné písmo "
"aplikácie pre titulky okien."
-#: src/metacity.schemas.in.h:19
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
@@ -506,7 +522,7 @@ msgid ""
"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:20
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
@@ -527,143 +543,143 @@ msgstr ""
"detaily týchto prístupov. Na druhú stranu, máloktorá aplikácia je napísaná "
"pre mód založený na aplikáciách."
-#: src/metacity.schemas.in.h:21
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr "Ak je true, zhorší sa použiteľnosť pri menšom použití zdrojov"
-#: src/metacity.schemas.in.h:22
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Presunúť okno pod ostatné okná"
-#: src/metacity.schemas.in.h:23
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
msgid "Maximize window"
msgstr "Maximalizovať okno"
-#: src/metacity.schemas.in.h:24
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Maximalizovať okno horizontálne"
-#: src/metacity.schemas.in.h:25
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Maximalizovať okno vertikálne"
-#: src/metacity.schemas.in.h:26
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "Minimize window"
msgstr "Minimalizovať okno"
-#: src/metacity.schemas.in.h:27
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Modifikátor pre upravené akcie pri kliknutí na okno"
-#: src/metacity.schemas.in.h:28
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Prepnúť dozadu medzi panelmi a plochou priamo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:29
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Prepnúť priamo medzi panelmi a plochou pomocou malého okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:30
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Prepnúť dozadu medzi oknami priamo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:31
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Prepnúť medzi panelmi a plochou priamo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:32
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Prepnúť medzi panelmi a plochou pomocou malého okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:33
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Prepnúť medzi oknami priamo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:34
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Prepnúť medzi oknami pomocou malého okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:35
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Prepnúť aktívne okno medzi oknami pomocou malého okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:36
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move window"
msgstr "Presunúť okno"
-#: src/metacity.schemas.in.h:37
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu dolu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:38
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu vľavo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:39
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu vpravo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:40
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Presunúť okno o jednu pracovnú plochu hore"
-#: src/metacity.schemas.in.h:41
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 1"
-#: src/metacity.schemas.in.h:42
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 10"
-#: src/metacity.schemas.in.h:43
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 11"
-#: src/metacity.schemas.in.h:44
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 12"
-#: src/metacity.schemas.in.h:45
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 2"
-#: src/metacity.schemas.in.h:46
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 3"
-#: src/metacity.schemas.in.h:47
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 4"
-#: src/metacity.schemas.in.h:48
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 5"
-#: src/metacity.schemas.in.h:49
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 6"
-#: src/metacity.schemas.in.h:50
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 7"
-#: src/metacity.schemas.in.h:51
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 8"
-#: src/metacity.schemas.in.h:52
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Presunúť okno na pracovnú plochu 9"
-#: src/metacity.schemas.in.h:53
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Name of workspace"
msgstr "Meno pracovnej plochy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:54
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Počet pracovných plôch"
-#: src/metacity.schemas.in.h:55
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
@@ -673,35 +689,35 @@ msgstr ""
"zabránilo zničenou pracovného prostredia požadovaním 34 miliónov pracovných "
"plôch)."
-#: src/metacity.schemas.in.h:56
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Presunúť okno dopredu ak je \"obscured\", inak posunúť dozadu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:57
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Presunúť okno dopredu nad ostatné okná"
-#: src/metacity.schemas.in.h:58
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Resize window"
msgstr "Zmeniť veľkosť okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:59
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Run a defined command"
msgstr "Spustiť definovaný príkaz"
-#: src/metacity.schemas.in.h:60
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Run a terminal"
msgstr "Spustiť terminál"
-#: src/metacity.schemas.in.h:61
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Zobraziť menu panelu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:62
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Zobraziť aplikačné dialógové okno pre spustenie programu panelu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:63
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
@@ -729,83 +745,83 @@ msgstr ""
"navyše opravujú obmedzenia špecifikácie, takže niekedy oprava pre chybu nie "
"je možná bez nedodržania špecifikácie."
-#: src/metacity.schemas.in.h:64
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 1"
-#: src/metacity.schemas.in.h:65
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 10"
-#: src/metacity.schemas.in.h:66
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 11"
-#: src/metacity.schemas.in.h:67
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 12"
-#: src/metacity.schemas.in.h:68
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 2"
-#: src/metacity.schemas.in.h:69
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 3"
-#: src/metacity.schemas.in.h:70
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 4"
-#: src/metacity.schemas.in.h:71
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 5"
-#: src/metacity.schemas.in.h:72
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 6"
-#: src/metacity.schemas.in.h:73
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 7"
-#: src/metacity.schemas.in.h:74
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 8"
-#: src/metacity.schemas.in.h:75
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu 9"
-#: src/metacity.schemas.in.h:76
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu nad aktuálnou pracovnou plochou"
-#: src/metacity.schemas.in.h:77
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu pod aktuálnou pracovnou plochou"
-#: src/metacity.schemas.in.h:78
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu vľavo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:79
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Prepnúť na pracovnú plochu vpravo"
-#: src/metacity.schemas.in.h:80
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Systémový zvonček je počuteľný"
-#: src/metacity.schemas.in.h:81
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Zachytiť obsah obrazovky"
-#: src/metacity.schemas.in.h:82
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Zachytiť obsah okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:83
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
@@ -822,7 +838,7 @@ msgstr ""
"aplikáciu (napríklad u \"pípnutia systému\"), blikne titulok momentálne "
"aktívneho okna."
-#: src/metacity.schemas.in.h:84
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
@@ -832,7 +848,7 @@ msgstr ""
"skratky odpovedajúce týmto príkazom. Stlačením skratky pre run_command_N "
"spustíte command_N."
-#: src/metacity.schemas.in.h:85
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
@@ -840,7 +856,7 @@ msgstr ""
"Kľúč /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot definuje "
"klávesovúskratku, ktorá spustí zadaný príkaz."
-#: src/metacity.schemas.in.h:86
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
@@ -849,7 +865,7 @@ msgstr ""
"Kľúč /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot "
"definuje klávesovúskratku, ktorá spustí zadaný príkaz."
-#: src/metacity.schemas.in.h:87
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -865,7 +881,7 @@ msgstr ""
"možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná "
"žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:88
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -881,7 +897,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:89
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -897,7 +913,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:90
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -913,7 +929,7 @@ msgstr ""
"na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:91
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -929,7 +945,7 @@ msgstr ""
"na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:92
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -943,7 +959,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:93
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -957,7 +973,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:94
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -971,7 +987,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:95
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -985,7 +1001,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:96
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -999,7 +1015,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:97
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1013,7 +1029,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:98
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1027,7 +1043,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:99
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1041,7 +1057,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:100
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1055,7 +1071,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:101
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1069,7 +1085,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:102
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1083,7 +1099,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:103
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1097,7 +1113,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:104
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1111,7 +1127,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:105
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1125,7 +1141,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:106
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1141,7 +1157,7 @@ msgstr ""
"túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
"definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:107
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1157,7 +1173,7 @@ msgstr ""
"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:108
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1173,7 +1189,7 @@ msgstr ""
"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:109
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1187,7 +1203,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:110
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1201,7 +1217,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre "
"túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:111
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -1217,7 +1233,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:112
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1233,7 +1249,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:113
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1249,7 +1265,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:114
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1264,7 +1280,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:115
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1278,7 +1294,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:116
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1292,7 +1308,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:117
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1306,7 +1322,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:118
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1320,7 +1336,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:119
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1334,7 +1350,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:120
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1348,7 +1364,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:121
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1362,7 +1378,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:122
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1376,7 +1392,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:123
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1390,7 +1406,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:124
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1404,7 +1420,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:125
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1418,7 +1434,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:126
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1432,7 +1448,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:127
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1448,7 +1464,7 @@ msgstr ""
"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:128
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1464,7 +1480,7 @@ msgstr ""
"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:129
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1482,7 +1498,7 @@ msgstr ""
"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:130
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1500,7 +1516,7 @@ msgstr ""
"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:131
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1516,7 +1532,7 @@ msgstr ""
"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:132
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1532,7 +1548,7 @@ msgstr ""
"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:133
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1550,7 +1566,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:134
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1568,7 +1584,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:135
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
@@ -1585,7 +1601,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:136
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1599,7 +1615,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:137
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1613,7 +1629,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:138
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1627,7 +1643,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:139
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1643,7 +1659,7 @@ msgstr ""
"nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:140
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1657,7 +1673,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:141
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -1673,7 +1689,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:142
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
msgid ""
"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1687,7 +1703,7 @@ msgstr ""
"Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu "
"nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:143
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1703,7 +1719,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:144
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1719,7 +1735,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:145
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1733,21 +1749,21 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:146
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Meno pracovnej plochy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:147
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
msgid "The screenshot command"
msgstr "Príkaz pre zachytenie obrazovky"
-#: src/metacity.schemas.in.h:148
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr "Téma určuje vzhľad rámu okna, titulku apod."
-#: src/metacity.schemas.in.h:149
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -1755,7 +1771,7 @@ msgstr ""
"Čas čakania pred presunom okna dopredu, ak je auto_raise true. Hodnota je v "
"tisícinách sekundy."
-#: src/metacity.schemas.in.h:150
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1769,11 +1785,11 @@ msgstr ""
"okno stane aktívnym pri ukázaní kurzorom myši a pri presune kurzoru myši "
"mimo okno prestane byť okno aktívne."
-#: src/metacity.schemas.in.h:151
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Príkaz pre zachytenie obsahu okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:152
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another window, it raises the window above other "
@@ -1792,7 +1808,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:153
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1806,7 +1822,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:154
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1820,7 +1836,7 @@ msgstr ""
"a \"&lt;Ctrl&gt;\". Ak nastavíte túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled"
"\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:155
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1836,7 +1852,7 @@ msgstr ""
"túto možnosť na špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude "
"definovaná žiadna klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:156
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1852,7 +1868,7 @@ msgstr ""
"špeciálnu hodnotu \"disabled\", pre túto akciu nebude definovaná žiadna "
"klávesová skratka."
-#: src/metacity.schemas.in.h:157
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -1862,27 +1878,27 @@ msgstr ""
"je možné použiť 'toggle_shade', ktorý rozbalí/zabalí okno, a "
"'toggle_maximize', ktorý maximalizuje alebo zruší maximalizáciu okna."
-#: src/metacity.schemas.in.h:158
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "Prepnúť vždy navrchu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:159
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Prepnúť celoobrazovkový mód"
-#: src/metacity.schemas.in.h:160
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Prepnúť maximalizáciu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:161
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Prepnúť zabalenie okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:162
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Prepnúť, či je okno na všetkých pracovných plochách"
-#: src/metacity.schemas.in.h:163
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
@@ -1892,37 +1908,37 @@ msgstr ""
"hodí pre slabo počujúcich ľudí alebo ak pracujete v hlučnom prostredí, alebo "
"pri vypnutom počuteľnom zvončeku."
-#: src/metacity.schemas.in.h:164
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
msgid "Unmaximize window"
msgstr "Odmaximalizovať okno"
-#: src/metacity.schemas.in.h:165
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Použiť štandardné systémové písmo v titulkoch okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:166
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Typ vizuálneho zvončeka"
-#: src/metacity.schemas.in.h:167
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
msgid "Window focus mode"
msgstr "Režim aktivácie okna"
-#: src/metacity.schemas.in.h:168
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "Window title font"
msgstr "Písmo titulku okna"
-#: src/prefs.c:501 src/prefs.c:517 src/prefs.c:533 src/prefs.c:549
-#: src/prefs.c:565 src/prefs.c:585 src/prefs.c:601 src/prefs.c:617
-#: src/prefs.c:633 src/prefs.c:649 src/prefs.c:665 src/prefs.c:681
-#: src/prefs.c:697 src/prefs.c:714 src/prefs.c:730 src/prefs.c:746
-#: src/prefs.c:762 src/prefs.c:778 src/prefs.c:793 src/prefs.c:808
-#: src/prefs.c:823 src/prefs.c:839
+#: ../src/prefs.c:528 ../src/prefs.c:544 ../src/prefs.c:560 ../src/prefs.c:576
+#: ../src/prefs.c:592 ../src/prefs.c:612 ../src/prefs.c:628 ../src/prefs.c:644
+#: ../src/prefs.c:660 ../src/prefs.c:676 ../src/prefs.c:692 ../src/prefs.c:708
+#: ../src/prefs.c:724 ../src/prefs.c:741 ../src/prefs.c:757 ../src/prefs.c:773
+#: ../src/prefs.c:789 ../src/prefs.c:805 ../src/prefs.c:820 ../src/prefs.c:835
+#: ../src/prefs.c:850 ../src/prefs.c:866 ../src/prefs.c:882 ../src/prefs.c:898
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf kľúč \"%s\" má nastavený neplatný typ\n"
-#: src/prefs.c:884
+#: ../src/prefs.c:943
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -1931,17 +1947,17 @@ msgstr ""
"V konfiguračnej databázi nájdené \"%s\", čo nie je platná hodnota pre "
"modifikátor tlačidla myši.\n"
-#: src/prefs.c:908 src/prefs.c:1318
+#: ../src/prefs.c:967 ../src/prefs.c:1428
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf kľúč \"%s\" má nastavený neplatnú hodnotu\n"
-#: src/prefs.c:1035
+#: ../src/prefs.c:1145
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať popis písma \"%s\" z GConf kľúča %s\n"
-#: src/prefs.c:1220
+#: ../src/prefs.c:1330
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1950,7 +1966,7 @@ msgstr ""
"%d uložená v GConf kľúči %s nie je rozumný počet pracovných plôch, "
"momentálne maximum je %d\n"
-#: src/prefs.c:1280
+#: ../src/prefs.c:1390
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -1958,17 +1974,17 @@ msgstr ""
"Náhradné riešenia pre nefunkčné aplikácie nie sú povolené. Niektoré "
"aplikácie sa nemusia správne chovať.\n"
-#: src/prefs.c:1345
+#: ../src/prefs.c:1455
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "Hodnota %d uložená v GConf kľúči %s nie je v rozsahu od 0 do %d\n"
-#: src/prefs.c:1479
+#: ../src/prefs.c:1589
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Chyba pri nastavovaní počtu pracovných plôch na %d: %s\n"
-#: src/prefs.c:1723
+#: ../src/prefs.c:1833
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -1977,22 +1993,22 @@ msgstr ""
"V konfiguračnej databázi nájdené \"%s\", čo nie je platná hodnota pre "
"klávesovú skratku \"%s\".\n"
-#: src/prefs.c:2077
+#: ../src/prefs.c:2187
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Chyba pri nastavovaní mena pracovnej plochy %d na \"%s\": %s\n"
-#: src/resizepopup.c:126
+#: ../src/resizepopup.c:126
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: src/screen.c:408
+#: ../src/screen.c:408
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' nie je platná\n"
-#: src/screen.c:424
+#: ../src/screen.c:424
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
@@ -2001,7 +2017,7 @@ msgstr ""
"Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien. Skúste použiť prepínač "
"--replace, aby sa aktuálny správca predefinoval.\n"
-#: src/screen.c:448
+#: ../src/screen.c:448
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
@@ -2009,80 +2025,80 @@ msgstr ""
"Nepodarilo sa získať výber správcu okien pre obrazovku %d na displeji \"%s"
"\".\n"
-#: src/screen.c:506
+#: ../src/screen.c:506
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji \"%s\" už má správcu okien\n"
-#: src/screen.c:716
+#: ../src/screen.c:716
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť obrazovku %d na displeji \"%s\"\n"
-#: src/session.c:884 src/session.c:891
+#: ../src/session.c:884 ../src/session.c:891
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok '%s': %s\n"
-#: src/session.c:901
+#: ../src/session.c:901
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor sedenia '%s' pre zápis: %s\n"
-#: src/session.c:1053
+#: ../src/session.c:1053
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba pri zápise súboru sedenia '%s': %s\n"
-#: src/session.c:1058
+#: ../src/session.c:1058
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba pri zatváraní súboru sedenia '%s': %s\n"
-#: src/session.c:1133
+#: ../src/session.c:1133
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať uložený súbor sedenia %s: %s\n"
-#: src/session.c:1168
+#: ../src/session.c:1168
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať uložený súbor sedenia: %s\n"
-#: src/session.c:1217
+#: ../src/session.c:1217
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "Nájdený atribút <metacity_session>, ale ID sedenia už je nastavené"
-#: src/session.c:1230
+#: ../src/session.c:1230
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Neznámy atribút %s v elemente <metacity_session>"
-#: src/session.c:1247
+#: ../src/session.c:1247
msgid "nested <window> tag"
msgstr "vnorená značka <window>"
-#: src/session.c:1305 src/session.c:1337
+#: ../src/session.c:1305 ../src/session.c:1337
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Neznámy atribúť %s v elemente <window>"
-#: src/session.c:1409
+#: ../src/session.c:1409
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Neznámy atribút %s v elemente <maximized>"
-#: src/session.c:1469
+#: ../src/session.c:1469
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Neznámy atribúť %s v elemente <geometry>"
-#: src/session.c:1489
+#: ../src/session.c:1489
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Neznámy element %s"
-#: src/session.c:1961
+#: ../src/session.c:1961
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -2091,53 +2107,54 @@ msgstr ""
"Chyba pri spustení dialógu metacity pre varovanie o aplikácii, ktorá "
"nepodporuje správu sedení: %s\n"
-#: src/theme-parser.c:224 src/theme-parser.c:242
+#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Riadok %d znak %d: %s"
-#: src/theme-parser.c:396
+#: ../src/theme-parser.c:396
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Atribút \"%s\" uvedený dvakrát v jednom elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:414 src/theme-parser.c:439
+#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Atribút \"%s\" je neplatný v tomto kontexte v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:485
+#: ../src/theme-parser.c:485
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Celé číslo %ld musí byť kladné"
-#: src/theme-parser.c:493
+#: ../src/theme-parser.c:493
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Celé číslo %ld je príliš veľké, maximum je %d"
-#: src/theme-parser.c:521 src/theme-parser.c:602 src/theme-parser.c:626
+#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
+#: ../src/theme-parser.c:626
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať \"%s\" ako reálne číslo"
-#: src/theme-parser.c:552
+#: ../src/theme-parser.c:552
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Pravdivostná hodnota musí byť \"true\" alebo \"false\", nie \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:572
+#: ../src/theme-parser.c:572
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Uhol musí byť medzi 0.0 a 360.0, a je %g\n"
-#: src/theme-parser.c:638
+#: ../src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"Alfa musí byť medzi 0.0 (neviditeľné) a 1.0 (úplne nakreslené), a je %g\n"
-#: src/theme-parser.c:684
+#: ../src/theme-parser.c:684
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
@@ -2146,346 +2163,363 @@ msgstr ""
"Neplatná mierka titulku \"%s\" (musí byť xx-small,x-small,small,medium,large,"
"x-large,xx-large)\n"
-#: src/theme-parser.c:729 src/theme-parser.c:737 src/theme-parser.c:2936
-#: src/theme-parser.c:3025 src/theme-parser.c:3032 src/theme-parser.c:3039
+#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
+#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
+#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"%s\" v elemente %s"
-#: src/theme-parser.c:807 src/theme-parser.c:897 src/theme-parser.c:935
-#: src/theme-parser.c:1012 src/theme-parser.c:1062 src/theme-parser.c:1070
-#: src/theme-parser.c:1126 src/theme-parser.c:1134
+#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
+#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
+#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
+#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Chýbajúci atribút \"%s\" v elemente %s"
-#: src/theme-parser.c:837 src/theme-parser.c:905 src/theme-parser.c:943
-#: src/theme-parser.c:1020
+#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
+#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "Meno <%s> \"%s\" použité dvakrát"
-#: src/theme-parser.c:849 src/theme-parser.c:955 src/theme-parser.c:1032
+#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
+#: ../src/theme-parser.c:1032
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "Nedefinovaný rodič <%s> \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:968
+#: ../src/theme-parser.c:968
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "Nedefinovaná geometria <%s> \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:981
+#: ../src/theme-parser.c:981
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s> musí uvádzať buď geometriu alebo rodiča, ktorý má geometriu"
-#: src/theme-parser.c:1080
+#: ../src/theme-parser.c:1080
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Neznámy typ \"%s\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1091
+#: ../src/theme-parser.c:1091
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Neznámy style_set \"%s\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1099
+#: ../src/theme-parser.c:1099
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Typ okna \"%s\" už má priradenú sadu štýlov"
-#: src/theme-parser.c:1143
+#: ../src/theme-parser.c:1143
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
msgstr "Neznáma funkcia pre ikonu menu \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:1152
+#: ../src/theme-parser.c:1152
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
msgstr "Neznámy stav \"%s\" pre ikonu menu"
-#: src/theme-parser.c:1160
+#: ../src/theme-parser.c:1160
#, c-format
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr "Téma už má ikonu menu pre funkciu %s stav %s"
-#: src/theme-parser.c:1177 src/theme-parser.c:3244 src/theme-parser.c:3323
+#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
+#: ../src/theme-parser.c:3323
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Nedefinovaná <draw_ops> nazvaná \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:1192 src/theme-parser.c:1256 src/theme-parser.c:1545
-#: src/theme-parser.c:3124 src/theme-parser.c:3178 src/theme-parser.c:3338
-#: src/theme-parser.c:3515 src/theme-parser.c:3553 src/theme-parser.c:3591
-#: src/theme-parser.c:3629
+#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
+#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
+#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
+#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
+#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Element <%s> nie je povolený v <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1282 src/theme-parser.c:1369 src/theme-parser.c:1439
+#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
+#: ../src/theme-parser.c:1439
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"name\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1289 src/theme-parser.c:1376
+#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"value\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
+#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
+#: ../src/theme-parser.c:1393
msgid ""
"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"Nie je možné zadať aj button_width/button_height a aj pomer strán tlačidiel"
-#: src/theme-parser.c:1343
+#: ../src/theme-parser.c:1343
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Vzdialenosť \"%s\" je neznáma"
-#: src/theme-parser.c:1402
+#: ../src/theme-parser.c:1402
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "Pomer strán \"%s\" je neznámy"
-#: src/theme-parser.c:1446
+#: ../src/theme-parser.c:1446
#, c-format
msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"top\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1453
+#: ../src/theme-parser.c:1453
#, c-format
msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"bottom\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1460
+#: ../src/theme-parser.c:1460
#, c-format
msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"left\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1467
+#: ../src/theme-parser.c:1467
#, c-format
msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"right\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1499
+#: ../src/theme-parser.c:1499
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Okraj \"%s\" je neznámy"
-#: src/theme-parser.c:1655 src/theme-parser.c:1765 src/theme-parser.c:1868
-#: src/theme-parser.c:2055 src/theme-parser.c:2869
+#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
+#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
+#: ../src/theme-parser.c:2869
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"color\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1662
+#: ../src/theme-parser.c:1662
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"x\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1669 src/theme-parser.c:2714
+#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"y1\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1676
+#: ../src/theme-parser.c:1676
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"x2\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1683 src/theme-parser.c:2721
+#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"y2\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1772 src/theme-parser.c:1875 src/theme-parser.c:1981
-#: src/theme-parser.c:2062 src/theme-parser.c:2168 src/theme-parser.c:2266
-#: src/theme-parser.c:2483 src/theme-parser.c:2609 src/theme-parser.c:2707
-#: src/theme-parser.c:2781 src/theme-parser.c:2876
+#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
+#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
+#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
+#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
+#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
+#: ../src/theme-parser.c:2876
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"x\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1779 src/theme-parser.c:1882 src/theme-parser.c:1988
-#: src/theme-parser.c:2069 src/theme-parser.c:2175 src/theme-parser.c:2273
-#: src/theme-parser.c:2490 src/theme-parser.c:2616 src/theme-parser.c:2788
-#: src/theme-parser.c:2883
+#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
+#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
+#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
+#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
+#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"y\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1786 src/theme-parser.c:1889 src/theme-parser.c:1995
-#: src/theme-parser.c:2076 src/theme-parser.c:2182 src/theme-parser.c:2280
-#: src/theme-parser.c:2497 src/theme-parser.c:2623 src/theme-parser.c:2795
+#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
+#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
+#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
+#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
+#: ../src/theme-parser.c:2795
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"width\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1793 src/theme-parser.c:1896 src/theme-parser.c:2002
-#: src/theme-parser.c:2083 src/theme-parser.c:2189 src/theme-parser.c:2287
-#: src/theme-parser.c:2504 src/theme-parser.c:2630 src/theme-parser.c:2802
+#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
+#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
+#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
+#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
+#: ../src/theme-parser.c:2802
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"height\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1903
+#: ../src/theme-parser.c:1903
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"start_angle\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:1910
+#: ../src/theme-parser.c:1910
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"extent_angle\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2090
+#: ../src/theme-parser.c:2090
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"alpha\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2161
+#: ../src/theme-parser.c:2161
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"type\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2209
+#: ../src/theme-parser.c:2209
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Nerozpoznaná hodnota \"%s\" pre typ prechodu"
-#: src/theme-parser.c:2294
+#: ../src/theme-parser.c:2294
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"filename\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2319 src/theme-parser.c:2827
+#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nerozpoznaný typ výplne \"%s\" pre element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2462 src/theme-parser.c:2595 src/theme-parser.c:2700
+#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
+#: ../src/theme-parser.c:2700
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"state\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2469 src/theme-parser.c:2602
+#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"shadow\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2476
+#: ../src/theme-parser.c:2476
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Chýbajúci atribút \"arrow\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2529 src/theme-parser.c:2651 src/theme-parser.c:2739
+#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
+#: ../src/theme-parser.c:2739
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nerozpoznaný stav \"%s\" pre element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2539 src/theme-parser.c:2661
+#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nerozpoznaný tieň \"%s\" pre element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2549
+#: ../src/theme-parser.c:2549
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nerozpoznaná šipka \"%s\" pre element <%s>"
-#: src/theme-parser.c:2962 src/theme-parser.c:3078
+#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Nedefinovaná <draw_ops> nazvaná \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:2974 src/theme-parser.c:3090
+#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Pridaním draw_ops \"%s\" na tomto mieste spôsobí cyklickú referenciu"
-#: src/theme-parser.c:3153
+#: ../src/theme-parser.c:3153
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "Chýbajúci atribút \"value\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3210
+#: ../src/theme-parser.c:3210
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "Chýbajúci atribút \"position\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3219
+#: ../src/theme-parser.c:3219
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Neznáma pozícia \"%s\" pre časť rámca"
-#: src/theme-parser.c:3227
+#: ../src/theme-parser.c:3227
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Štýl ramca už má časť na pozícii %s"
-#: src/theme-parser.c:3272
+#: ../src/theme-parser.c:3272
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Chýbajúci atribút \"function\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3280 src/theme-parser.c:3384
+#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Chýbajúci atribút \"state\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3289
+#: ../src/theme-parser.c:3289
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Neznáma funkcia pre tlačidlo \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:3298
+#: ../src/theme-parser.c:3298
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Neznámy stav pre tlačidlo \"%s\""
-#: src/theme-parser.c:3306
+#: ../src/theme-parser.c:3306
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Štýl rámca už má tlačidlo pre funkciu %s stav %s"
-#: src/theme-parser.c:3376
+#: ../src/theme-parser.c:3376
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "Chýbajúci atribút \"focus\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3392
+#: ../src/theme-parser.c:3392
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "Chýbajúci atribút \"style\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3401
+#: ../src/theme-parser.c:3401
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\" nie je platná hodnota pre atribút fokusu"
-#: src/theme-parser.c:3410
+#: ../src/theme-parser.c:3410
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\" nie je platná hodnota pre atribút stavu"
-#: src/theme-parser.c:3420
+#: ../src/theme-parser.c:3420
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "Štýl \"%s\" nie je definovaný"
-#: src/theme-parser.c:3430
+#: ../src/theme-parser.c:3430
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "Chýbajúci atribút \"resize\" v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3440
+#: ../src/theme-parser.c:3440
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" nie je platná hodnota pre atribút zmeny veľkosti"
-#: src/theme-parser.c:3450
+#: ../src/theme-parser.c:3450
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
@@ -2494,17 +2528,18 @@ msgstr ""
"Pre element <%s> by nemal byť atribút \"resize\" pre stavy maximalizované/"
"zabalené"
-#: src/theme-parser.c:3464
+#: ../src/theme-parser.c:3464
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "Pre stav %s zmena veľkosti %s fokus %s už bol štýl definovaný"
-#: src/theme-parser.c:3475 src/theme-parser.c:3486 src/theme-parser.c:3497
+#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
+#: ../src/theme-parser.c:3497
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Pre stav %s fokus %s už bol štýl definovaný"
-#: src/theme-parser.c:3536
+#: ../src/theme-parser.c:3536
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2512,7 +2547,7 @@ msgstr ""
"Pre element <piece> nie je možné mať dve draw_ops (téma obsahuje atribút "
"draw_ops a aj element <draw_ops>, prípadne dva rovnaké elementy)"
-#: src/theme-parser.c:3574
+#: ../src/theme-parser.c:3574
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2520,7 +2555,7 @@ msgstr ""
"Pre element <button> nie je možné mať dve draw_ops (téma obsahuje atribút "
"draw_ops a aj element <draw_ops>, prípadne dva rovnaké elementy)"
-#: src/theme-parser.c:3612
+#: ../src/theme-parser.c:3612
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2528,236 +2563,237 @@ msgstr ""
"Pre element <menu_icon> nie je možné mať dve draw_ops (téma obsahuje atribút "
"draw_ops a aj element <draw_ops>, prípadne dva rovnaké elementy)"
-#: src/theme-parser.c:3659
+#: ../src/theme-parser.c:3659
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Najvyšším elementovm témy musí byť <metacity_theme>, nie <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3679
+#: ../src/theme-parser.c:3679
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente name/author/date/description"
-#: src/theme-parser.c:3684
+#: ../src/theme-parser.c:3684
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente <constant>"
-#: src/theme-parser.c:3696
+#: ../src/theme-parser.c:3696
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr ""
"Element <%s> nie je povolený v elemente vzdialenosti/okrajov/pomeru strán"
-#: src/theme-parser.c:3718
+#: ../src/theme-parser.c:3718
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente operácie pre kreslenie"
-#: src/theme-parser.c:3728 src/theme-parser.c:3758 src/theme-parser.c:3763
+#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
+#: ../src/theme-parser.c:3763
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Element <%s> nie je povolený v elemente <%s>"
-#: src/theme-parser.c:3984
+#: ../src/theme-parser.c:3984
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Pre časť rámu nie je uvedená operácia draw_ops"
-#: src/theme-parser.c:3999
+#: ../src/theme-parser.c:3999
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Pre tlačidlo nie je uvedená operácia draw_ops"
-#: src/theme-parser.c:4014
+#: ../src/theme-parser.c:4014
msgid "No draw_ops provided for menu icon"
msgstr "Pre ikonu menu nie je uvedená operácia draw_ops"
-#: src/theme-parser.c:4054
+#: ../src/theme-parser.c:4054
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "V elemente <%s> nie je povolený žiadny text"
-#: src/theme-parser.c:4109
+#: ../src/theme-parser.c:4109
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "<name> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: src/theme-parser.c:4120
+#: ../src/theme-parser.c:4120
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "<author> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: src/theme-parser.c:4131
+#: ../src/theme-parser.c:4131
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "<copyright> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: src/theme-parser.c:4142
+#: ../src/theme-parser.c:4142
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "<date> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: src/theme-parser.c:4153
+#: ../src/theme-parser.c:4153
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "<description> uvedený dvakrát pre túto tému"
-#: src/theme-parser.c:4348
+#: ../src/theme-parser.c:4348
#, c-format
msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať tému zo súboru %s: %s\n"
-#: src/theme-parser.c:4403
+#: ../src/theme-parser.c:4403
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Súbor témy %s neobsahuje koreňový element <metacity_theme>"
-#: src/theme-viewer.c:70
+#: ../src/theme-viewer.c:70
msgid "/_Windows"
msgstr "/_Okná"
-#: src/theme-viewer.c:71
+#: ../src/theme-viewer.c:71
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr "/Okná/odtrhávatko"
-#: src/theme-viewer.c:72
+#: ../src/theme-viewer.c:72
msgid "/Windows/_Dialog"
msgstr "/Okná/_Dialógové okno"
-#: src/theme-viewer.c:73
+#: ../src/theme-viewer.c:73
msgid "/Windows/_Modal dialog"
msgstr "/Okná/_Modálne dialógové okno"
-#: src/theme-viewer.c:74
+#: ../src/theme-viewer.c:74
msgid "/Windows/_Utility"
msgstr "/Okná/_Nástroje"
-#: src/theme-viewer.c:75
+#: ../src/theme-viewer.c:75
msgid "/Windows/_Splashscreen"
msgstr "/Okná/Ú_vodná obrazovka"
-#: src/theme-viewer.c:76
+#: ../src/theme-viewer.c:76
msgid "/Windows/_Top dock"
msgstr ""
-#: src/theme-viewer.c:77
+#: ../src/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Bottom dock"
msgstr ""
-#: src/theme-viewer.c:78
+#: ../src/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Left dock"
msgstr ""
-#: src/theme-viewer.c:79
+#: ../src/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Right dock"
msgstr ""
-#: src/theme-viewer.c:80
+#: ../src/theme-viewer.c:80
msgid "/Windows/_All docks"
msgstr ""
-#: src/theme-viewer.c:81
+#: ../src/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Okná/Praco_vná plocha"
-#: src/theme-viewer.c:131
+#: ../src/theme-viewer.c:131
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Otvoriť ďalšie z týchto okien"
-#: src/theme-viewer.c:138
+#: ../src/theme-viewer.c:138
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Toto je ukážkové tlačidlo s ikonou 'otvoriť'"
-#: src/theme-viewer.c:145
+#: ../src/theme-viewer.c:145
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Toto je ukážkové tlačidlo s ikonou 'ukončiť'"
-#: src/theme-viewer.c:241
+#: ../src/theme-viewer.c:241
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Toto je ukážková správa v ukážkovom dialógovom okne"
-#: src/theme-viewer.c:324
+#: ../src/theme-viewer.c:324
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Vymyslená položka menu %d\n"
-#: src/theme-viewer.c:358
+#: ../src/theme-viewer.c:358
msgid "Border-only window"
msgstr "Okno len s okrajom"
-#: src/theme-viewer.c:360
+#: ../src/theme-viewer.c:360
msgid "Bar"
msgstr "Lišta"
-#: src/theme-viewer.c:377
+#: ../src/theme-viewer.c:377
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Normálne aplikačné okno"
-#: src/theme-viewer.c:382
+#: ../src/theme-viewer.c:382
msgid "Dialog Box"
msgstr "Dialógové okno"
-#: src/theme-viewer.c:387
+#: ../src/theme-viewer.c:387
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Modálne dialógové okno"
-#: src/theme-viewer.c:392
+#: ../src/theme-viewer.c:392
msgid "Utility Palette"
msgstr "Paleta nástrojov"
-#: src/theme-viewer.c:397
+#: ../src/theme-viewer.c:397
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Vypnúť menu"
-#: src/theme-viewer.c:402
+#: ../src/theme-viewer.c:402
msgid "Border"
msgstr "Okraj"
-#: src/theme-viewer.c:731
+#: ../src/theme-viewer.c:731
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Test rozloženia tlačidiel %d"
-#: src/theme-viewer.c:760
+#: ../src/theme-viewer.c:760
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g milisekúnd pre vykreslenie jedneho rámca okna"
-#: src/theme-viewer.c:803
+#: ../src/theme-viewer.c:803
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Použitie: metacity-theme-viewer [NÁZOVTÉMY]\n"
-#: src/theme-viewer.c:810
+#: ../src/theme-viewer.c:810
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Chyba pri načítavaní témy: %s\n"
-#: src/theme-viewer.c:816
+#: ../src/theme-viewer.c:816
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Téma \"%s\" načitaná za %g sekúnd\n"
-#: src/theme-viewer.c:839
+#: ../src/theme-viewer.c:839
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Obyčajné písmo nadpisu"
-#: src/theme-viewer.c:845
+#: ../src/theme-viewer.c:845
msgid "Small Title Font"
msgstr "Malé písmo nadpisu"
-#: src/theme-viewer.c:851
+#: ../src/theme-viewer.c:851
msgid "Large Title Font"
msgstr "Veľké písmo nadpisu"
-#: src/theme-viewer.c:856
+#: ../src/theme-viewer.c:856
msgid "Button Layouts"
msgstr "Rozloženia tlačidiel"
-#: src/theme-viewer.c:861
+#: ../src/theme-viewer.c:861
msgid "Benchmark"
msgstr "Test rýchlosti"
-#: src/theme-viewer.c:908
+#: ../src/theme-viewer.c:908
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Sem príde názov okna"
-#: src/theme-viewer.c:1012
+#: ../src/theme-viewer.c:1012
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
@@ -2768,84 +2804,84 @@ msgstr ""
"rámec) a %g sekúnd celkového času vrátane zdrojov X servera (%g milisekúnd "
"na rámec)\n"
-#: src/theme-viewer.c:1227
+#: ../src/theme-viewer.c:1227
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "test výrazu polohy vrátil TRUE, ale nastavil chybu"
-#: src/theme-viewer.c:1229
+#: ../src/theme-viewer.c:1229
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "test výrazu polohy vrátil FALSE, ale nenastavil chybu"
-#: src/theme-viewer.c:1233
+#: ../src/theme-viewer.c:1233
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Bola očakávaná chyba, ale žiadna nenastala"
-#: src/theme-viewer.c:1235
+#: ../src/theme-viewer.c:1235
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Bola očakávaná chyba %d, ale nastala %d"
-#: src/theme-viewer.c:1241
+#: ../src/theme-viewer.c:1241
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Chyba nebola očakávaná, ale bola vrátená: %s"
-#: src/theme-viewer.c:1245
+#: ../src/theme-viewer.c:1245
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "hodnota x bola %d, očakávaná bola %d"
-#: src/theme-viewer.c:1248
+#: ../src/theme-viewer.c:1248
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "hodnota y bola %d, očakávaná bola %d"
-#: src/theme-viewer.c:1310
+#: ../src/theme-viewer.c:1310
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"%d výrazov pre súradnice analyzovaných za %g sekúnd (priemer %g sekúnd)\n"
-#: src/theme.c:202
+#: ../src/theme.c:202
msgid "top"
msgstr "hore"
-#: src/theme.c:204
+#: ../src/theme.c:204
msgid "bottom"
msgstr "dole"
-#: src/theme.c:206
+#: ../src/theme.c:206
msgid "left"
msgstr "vľavo"
-#: src/theme.c:208
+#: ../src/theme.c:208
msgid "right"
msgstr "vpravo"
-#: src/theme.c:222
+#: ../src/theme.c:222
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "geometria rámca neučuje rozmer \"%s\""
-#: src/theme.c:241
+#: ../src/theme.c:241
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "geometria rámca neučuje rozmer \"%s\" pre okraj \"%s\""
-#: src/theme.c:278
+#: ../src/theme.c:278
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "Pomer stránk tlačidla %g nie je použiteľný."
-#: src/theme.c:290
+#: ../src/theme.c:290
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Geometria rámca neučuje rozmer tlačidiel"
-#: src/theme.c:849
+#: ../src/theme.c:849
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Prechody by mali mať aspoň dve farby"
-#: src/theme.c:975
+#: ../src/theme.c:975
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
@@ -2854,7 +2890,7 @@ msgstr ""
"Špecifikácia farby GTK musí mať stav v hranatých zátvorkách, napr. gtk:fg"
"[NORMAL], kde NORMAL je stav. Nepodarilo sa spracovať \"%s\""
-#: src/theme.c:989
+#: ../src/theme.c:989
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
@@ -2863,17 +2899,17 @@ msgstr ""
"Špecifikácia farby GTK musí mať stav uzavretý v hranatých zátvorkách, napr. "
"gtk:fg[NORMAL], kde NORMAL je stav. Nepodarilo sa spracovať \"%s\""
-#: src/theme.c:1000
+#: ../src/theme.c:1000
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "V špecifikácii farby nerozpoznaný stav \"%s\""
-#: src/theme.c:1013
+#: ../src/theme.c:1013
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "V špecifikácii farby nerozpoznaný komponent \"%s\""
-#: src/theme.c:1043
+#: ../src/theme.c:1043
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
@@ -2881,43 +2917,43 @@ msgid ""
msgstr ""
"Formát miešania he \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" tomu neodpovedá"
-#: src/theme.c:1054
+#: ../src/theme.c:1054
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu alfa \"%s\" v miešanej farbe"
-#: src/theme.c:1064
+#: ../src/theme.c:1064
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Hodnota alfa \"%s\" v miešanej farbe nie je medzi 0.0 a 1.0"
-#: src/theme.c:1111
+#: ../src/theme.c:1111
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr "Formát tieňa je \"shade/base_color/factor\", \"%s\" tomu neodpovedá"
-#: src/theme.c:1122
+#: ../src/theme.c:1122
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu tieňa \"%s\" v tieňovanej farbe"
-#: src/theme.c:1132
+#: ../src/theme.c:1132
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Faktor tieňa \"%s\" v tieňovanej farbe je záporný."
-#: src/theme.c:1161
+#: ../src/theme.c:1161
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Nepodarilo sa spracovať farbu \"%s\""
-#: src/theme.c:1423
+#: ../src/theme.c:1423
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje znak '%s', ktorý nie je povolený"
-#: src/theme.c:1450
+#: ../src/theme.c:1450
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
@@ -2925,13 +2961,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"Výraz umiestnenia obsahuje reálne číslo '%s', ktoré nie je možné spracovať."
-#: src/theme.c:1464
+#: ../src/theme.c:1464
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr ""
"Výraz umiestnenia obsahuje celé čísl '%s', ktoré nie je možné spracovať."
-#: src/theme.c:1531
+#: ../src/theme.c:1531
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
@@ -2939,34 +2975,34 @@ msgid ""
msgstr ""
"Výraz umiestnenia obsahuje neznámy operátor na začiatku tohto textu: \"%s\""
-#: src/theme.c:1588
+#: ../src/theme.c:1588
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Výraz umiestnenia je prázdny alebo nerozpoznaný"
-#: src/theme.c:1731 src/theme.c:1741 src/theme.c:1775
+#: ../src/theme.c:1731 ../src/theme.c:1741 ../src/theme.c:1775
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Výsledok výrazu umiestnenia je delenie nulou"
-#: src/theme.c:1783
+#: ../src/theme.c:1783
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Výraz umiestnenia sa snaží použiť operátor modulo na reálne číslo"
-#: src/theme.c:1840
+#: ../src/theme.c:1840
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje operátor \"%s\" tam, kde sa očakáva operand"
-#: src/theme.c:1849
+#: ../src/theme.c:1849
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Výraz umiestnenie obsahuje operand tam, kde sa očakáva operátor"
-#: src/theme.c:1857
+#: ../src/theme.c:1857
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Výraz umiestnenie skončil operátorom namiesto operandom"
-#: src/theme.c:1867
+#: ../src/theme.c:1867
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -2975,7 +3011,7 @@ msgstr ""
"Výraz umiestnenie obsahuje operátor \"%c\" za operátorom \"%c\" bez "
"operandov medzi nimi."
-#: src/theme.c:1986
+#: ../src/theme.c:1986
msgid ""
"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
@@ -2983,29 +3019,29 @@ msgstr ""
"Pri spracovaní výrazu umiestnenia bola pretečená pamäť. Toto je chyba "
"Metacity, ale naozaj potrebujete taký veľký výraz?"
-#: src/theme.c:2015
+#: ../src/theme.c:2015
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "Výraz umiestnenie obsahuje zatváraciu zátvorku bez otváracej zátvorky"
-#: src/theme.c:2078
+#: ../src/theme.c:2078
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje neznámu premennú alebo konštantu \"%s\""
-#: src/theme.c:2135
+#: ../src/theme.c:2135
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "Výraz umiestnenie má otváraciu zátvorku bez zatváracej zátvorky"
-#: src/theme.c:2146
+#: ../src/theme.c:2146
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Výraz umiestnenie asi neobsahuje žiadne operátory ani operandy"
-#: src/theme.c:2390 src/theme.c:2412 src/theme.c:2433
+#: ../src/theme.c:2390 ../src/theme.c:2412 ../src/theme.c:2433
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Téma obsahuje výraz \"%s\", ktorý vrátil chybu: %s\n"
-#: src/theme.c:3919
+#: ../src/theme.c:3919
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3014,25 +3050,25 @@ msgstr ""
"Pre tento štýl rámca musí byť uvedené <button function=\"%s\" state=\"%s\" "
"draw_ops=\"whatever\"/>"
-#: src/theme.c:4369 src/theme.c:4401
+#: ../src/theme.c:4369 ../src/theme.c:4401
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Chýbajúce <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-#: src/theme.c:4452
+#: ../src/theme.c:4452
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať tému \"%s\": %s\n"
-#: src/theme.c:4598 src/theme.c:4605 src/theme.c:4612 src/theme.c:4619
-#: src/theme.c:4626
+#: ../src/theme.c:4598 ../src/theme.c:4605 ../src/theme.c:4612
+#: ../src/theme.c:4619 ../src/theme.c:4626
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Pre tému \"%s\" nie je nastavené <%s>"
-#: src/theme.c:4636
+#: ../src/theme.c:4636
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -3041,7 +3077,7 @@ msgstr ""
"Pre typ okna \"%s\" nie je sada štýlov v téme \"%s\", pridajte element "
"<window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>"
-#: src/theme.c:4658
+#: ../src/theme.c:4658
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3050,55 +3086,55 @@ msgstr ""
"<menu_icon funstate=\"%s\" stav=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> musí byť pre "
"túto tému uvedený"
-#: src/theme.c:5047 src/theme.c:5109
+#: ../src/theme.c:5047 ../src/theme.c:5109
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "Používateľské konštanty musia začítať veľkým písmenom, \"%s\" nezačína"
-#: src/theme.c:5055 src/theme.c:5117
+#: ../src/theme.c:5055 ../src/theme.c:5117
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konštanta \"%s\" už je definovaná"
-#: src/util.c:93
+#: ../src/util.c:93
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť záznam pre ladenie: %s\n"
-#: src/util.c:103
+#: ../src/util.c:103
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor so záznamom pomocou fdopen() %s: %s\n"
-#: src/util.c:109
+#: ../src/util.c:109
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Otvorený súbor so záznamom %s\n"
-#: src/util.c:203
+#: ../src/util.c:203
msgid "Window manager: "
msgstr "Správca okien:"
-#: src/util.c:349
+#: ../src/util.c:349
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Chyba v správcovi okien:"
-#: src/util.c:378
+#: ../src/util.c:378
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Varovanie správcu okien:"
-#: src/util.c:402
+#: ../src/util.c:402
msgid "Window manager error: "
msgstr "Chyba správcu okien:"
-#: src/window-props.c:162
+#: ../src/window-props.c:162
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Aplikácia nastavila neplatné _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:5197
+#: ../src/window.c:5197
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3114,7 +3150,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5868
+#: ../src/window.c:5868
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3124,7 +3160,7 @@ msgstr ""
"nastavuje minimálnu veľkosť %d x %d a maximálnu veľkosť %d x %d. To nedáva "
"zmysel.\n"
-#: src/xprops.c:153
+#: ../src/xprops.c:153
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
@@ -3139,15 +3175,22 @@ msgstr ""
"Asi sa jedná o chybu aplikácie, a nie správcu okien.\n"
"Okno má titulok \"%s\", triedu \"%s\" a meno \"%s\"\n"
-#: src/xprops.c:399
+#: ../src/xprops.c:399
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8\n"
-#: src/xprops.c:482
+#: ../src/xprops.c:482
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8 pre položku %d v "
"zozname\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
+#~ "display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=SÚBOR] [--"
+#~ "display=DISPLEJ] [--replace] [--version]\n"