summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/mn.po
diff options
context:
space:
mode:
authorTomasz Kłoczko <kloczek@src.gnome.org>2005-09-19 14:25:36 +0000
committerTomasz Kłoczko <kloczek@src.gnome.org>2005-09-19 14:25:36 +0000
commitc502053ffcff9bba2c2658e5e6422d32466fd361 (patch)
tree4d2c4ec9eb1367fa0e3031ee6adc66beee0fb444 /po/mn.po
parent213833f3338c5ab731a9210335f0f2c3b729d1a2 (diff)
downloadmetacity-c502053ffcff9bba2c2658e5e6422d32466fd361.tar.gz
metacity-c502053ffcff9bba2c2658e5e6422d32466fd361.tar.bz2
removed outdated strings and run "make update-po".
Diffstat (limited to 'po/mn.po')
-rw-r--r--po/mn.po1059
1 files changed, 530 insertions, 529 deletions
diff --git a/po/mn.po b/po/mn.po
index 3588e7c..7224862 100644
--- a/po/mn.po
+++ b/po/mn.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-06-27 17:21-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-09-19 12:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-03 15:09+0100\n"
"Last-Translator: Sanlig Badral <Badral@openmn.org>\n"
"Language-Team: Mongolian <openmn-core@lists.sf.net>\n"
@@ -22,55 +22,55 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
-#: src/tools/metacity-message.c:150
+#: ../src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Хэрэглээ: %s\n"
-#: src/tools/metacity-message.c:176 src/util.c:128
+#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:128
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity нь нэмэлт үгсийн дэмжлэггүйгээр хөрвүүлэгдсэн байна\n"
-#: src/delete.c:63 src/delete.c:90 src/metacity-dialog.c:70
-#: src/theme-parser.c:467
+#: ../src/delete.c:63 ../src/delete.c:90 ../src/metacity-dialog.c:70
+#: ../src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "»%s« бүхэл тоо мэт боловсруулагдаагүй"
-#: src/delete.c:70 src/delete.c:97 src/metacity-dialog.c:77
-#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
+#: ../src/delete.c:70 ../src/delete.c:97 ../src/metacity-dialog.c:77
+#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "»%s« мөрөн дэх цоожлогч тэмдэгт »%s« -ийг ойлгосонгүй"
-#: src/delete.c:128
+#: ../src/delete.c:128
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Диалог-процессийн »%s« мэдээллийг боловсруулж чадсангүй\n"
-#: src/delete.c:263
+#: ../src/delete.c:263
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Диалог-Үзүүлэх процессд алдаа гарлаа: %s\n"
-#: src/delete.c:344
+#: ../src/delete.c:344
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr ""
"Х-Программыг алахад асуугддаг Metacity-Диалог үйлдэлд алдаа гарлаа: %s\n"
-#: src/delete.c:452
+#: ../src/delete.c:452
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Хостын нэрийг олж чадсангүй: %s\n"
-#: src/display.c:316
+#: ../src/display.c:319
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "X-Цонхны системийн дэлгэц »%s« нээгдсэнгүй\n"
-#: src/errors.c:231
+#: ../src/errors.c:231
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
@@ -80,32 +80,32 @@ msgstr ""
"»%s« дэлгэцтэй холбоо тасарлаа;\n"
"Магадгүй сервер унтарсан эсвэл та цонхны менежерийг хүчээр унтраасан байна.\n"
-#: src/errors.c:238
+#: ../src/errors.c:238
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "%d (%s) төрлийн алдаа »%s«.дэлгэцэн дээр гарлаа \n"
-#: src/frames.c:1125
+#: ../src/frames.c:1125
msgid "Close Window"
msgstr "Цонх хаах"
-#: src/frames.c:1128
+#: ../src/frames.c:1128
msgid "Window Menu"
msgstr "Цонхны цэс"
-#: src/frames.c:1131
+#: ../src/frames.c:1131
msgid "Minimize Window"
msgstr "Цонх агшаах"
-#: src/frames.c:1134
+#: ../src/frames.c:1134
msgid "Maximize Window"
msgstr "Цонх томсгох"
-#: src/frames.c:1137
+#: ../src/frames.c:1137
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Цонх хаах"
-#: src/keybindings.c:994
+#: ../src/keybindings.c:994
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -114,33 +114,25 @@ msgstr ""
"Өөр нэг программ %s товчийг %x modifier-ын хамтаар товчлуурын комбинац "
"хэлбэрээр хэрэглэж бйна \n"
-#: src/keybindings.c:2535
+#: ../src/keybindings.c:2620
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Нэгэн командад гарсан алдааг заах ёстой Metacity-диалогийг эхлэхэд алдаа "
"гарлаа: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2640
+#: ../src/keybindings.c:2725
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Ямар ч %d команд тодорхойлогдоогүй байна.\n"
-#: src/keybindings.c:3485
+#: ../src/keybindings.c:3570
#, fuzzy
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Ямар ч %d команд тодорхойлогдоогүй байна.\n"
-#: src/main.c:69
-msgid ""
-"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
-"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
-msgstr ""
-"metacity [--sm-хаах] [--sm-клиент-тт=ID] [--sm-хадгалах-файл=ӨГӨГДЛИЙН НЭР] "
-"[--дэлгэц=ДЭЛГЭЦ] [--солих] [--хувилбар]\n"
-
# CHECK
-#: src/main.c:76
+#: ../src/main.c:69
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -155,12 +147,36 @@ msgstr ""
"Ямар нэгэн ХУДАЛДААНЫ болон тодорхой зорилгод тохируулахад ямар ч баталгаа "
"олгохгүй.\n"
-#: src/main.c:443
+#: ../src/main.c:257
+msgid "Disable connection to session manager"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main.c:263
+msgid "Replace the running window manager with Metacity"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main.c:269
+msgid "Specify session management ID"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main.c:274
+msgid "X Display to use"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main.c:280
+msgid "Initialize session from savefile"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main.c:286
+msgid "Print version"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main.c:440
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Хэлбэрүүдийн лавлахыг шалгахад алдаа: %s\n"
-#: src/main.c:459
+#: ../src/main.c:456
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
@@ -168,90 +184,90 @@ msgstr ""
"Сэдэв олдсонгүй! Энд %s оршихоос гадна энгийн сэдвийг дотроо агуулсан "
"эсэхийг шалгана уу."
-#: src/main.c:521
+#: ../src/main.c:518
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Шинэ эхлэл амжилтүй боллоо: %s\n"
-#: src/menu.c:54
+#: ../src/menu.c:54
msgid "Mi_nimize"
msgstr "_Жижигсгэх"
-#: src/menu.c:55
+#: ../src/menu.c:55
msgid "Ma_ximize"
msgstr "То_мсгох"
-#: src/menu.c:56
+#: ../src/menu.c:56
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Сэргээх"
-#: src/menu.c:57
+#: ../src/menu.c:57
msgid "Roll _Up"
msgstr "Хуйл_ах"
-#: src/menu.c:58
+#: ../src/menu.c:58
msgid "_Unroll"
msgstr "Дэлг_эх"
-#: src/menu.c:59 src/menu.c:60
+#: ../src/menu.c:59 ../src/menu.c:60
msgid "On _Top"
msgstr "Дээд талд"
-#: src/menu.c:61
+#: ../src/menu.c:61
msgid "_Move"
msgstr "_Зөөх"
-#: src/menu.c:62
+#: ../src/menu.c:62
msgid "_Resize"
msgstr "_Хэмжээ өөрчлөх"
#. separator
-#: src/menu.c:64
+#: ../src/menu.c:64
msgid "_Close"
msgstr "_Хаах"
#. separator
-#: src/menu.c:66
+#: ../src/menu.c:66
#, fuzzy
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "Зөвхөн _энэ ажлын талбар дээр "
-#: src/menu.c:67
+#: ../src/menu.c:67
#, fuzzy
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "Зөвхөн _энэ ажлын талбар дээр "
-#: src/menu.c:68
+#: ../src/menu.c:68
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Ажлын талбарын зүүн тийш зөө"
-#: src/menu.c:69
+#: ../src/menu.c:69
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Ажлын талбарын баруун тийш зөө"
-#: src/menu.c:70
+#: ../src/menu.c:70
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Ажлын талбарын дээш зөө"
-#: src/menu.c:71
+#: ../src/menu.c:71
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Ажлын талбарын доош зөө"
-#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1996
+#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:2106
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Ажлын талбар %d"
-#: src/menu.c:171
+#: ../src/menu.c:171
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Ажлын талбар 1_0"
-#: src/menu.c:173
+#: ../src/menu.c:173
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Ажлын талбар %s%d"
-#: src/menu.c:368
+#: ../src/menu.c:368
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Өөр _ажлын талбар руу зөө"
@@ -260,7 +276,7 @@ msgstr "Өөр _ажлын талбар руу зөө"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:105
+#: ../src/metaaccellabel.c:105
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
@@ -269,7 +285,7 @@ msgstr "Shift"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:111
+#: ../src/metaaccellabel.c:111
msgid "Ctrl"
msgstr "Strg"
@@ -278,7 +294,7 @@ msgstr "Strg"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:117
+#: ../src/metaaccellabel.c:117
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
@@ -287,7 +303,7 @@ msgstr "Alt"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:123
+#: ../src/metaaccellabel.c:123
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
@@ -296,7 +312,7 @@ msgstr "Meta"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:129
+#: ../src/metaaccellabel.c:129
msgid "Super"
msgstr "Супер"
@@ -305,7 +321,7 @@ msgstr "Супер"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:135
+#: ../src/metaaccellabel.c:135
msgid "Hyper"
msgstr "Гипер"
@@ -314,7 +330,7 @@ msgstr "Гипер"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:141
+#: ../src/metaaccellabel.c:141
msgid "Mod2"
msgstr "Горим2"
@@ -323,7 +339,7 @@ msgstr "Горим2"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:147
+#: ../src/metaaccellabel.c:147
msgid "Mod3"
msgstr "Горим3"
@@ -332,7 +348,7 @@ msgstr "Горим3"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:153
+#: ../src/metaaccellabel.c:153
msgid "Mod4"
msgstr "Горим4"
@@ -341,34 +357,34 @@ msgstr "Горим4"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: src/metaaccellabel.c:159
+#: ../src/metaaccellabel.c:159
msgid "Mod5"
msgstr "Горим5"
-#: src/metacity-dialog.c:110
+#: ../src/metacity-dialog.c:110
#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "\"%s\" цонхноос хариу алга."
-#: src/metacity-dialog.c:118
+#: ../src/metacity-dialog.c:118
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Энэ х.програмаас хүчээр гарахыг хүсэж байвал хадгалаагүй өөрчилөлтүүд устана."
-#: src/metacity-dialog.c:128
+#: ../src/metacity-dialog.c:129
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Хүчээр гарах"
-#: src/metacity-dialog.c:225
+#: ../src/metacity-dialog.c:226
msgid "Title"
msgstr "Гарчиг"
-#: src/metacity-dialog.c:237
+#: ../src/metacity-dialog.c:238
msgid "Class"
msgstr "Анги"
-#: src/metacity-dialog.c:263
+#: ../src/metacity-dialog.c:264
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
@@ -376,7 +392,7 @@ msgstr ""
"Эдгээр цонхнууд одоогийн тохиргоонуудыг хадгалахад оролцохгүй бөгөөд "
"дараагийн асаалтаар гараар шинээр эхлэх хэрэгтэй."
-#: src/metacity-dialog.c:328
+#: ../src/metacity-dialog.c:330
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -385,17 +401,17 @@ msgstr ""
"»%s« -ийг ажиллуулахад алдаа гарлаа:\n"
"%s"
-#: src/metacity.desktop.in.h:1
+#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
-#: src/metacity.schemas.in.h:1
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr ""
"(Гүйцэлдүүлээгүй) Навигаци цонхны бус хэрэглээний нөхцөлдүүлэгтэй ажиллаж "
"байна"
-#: src/metacity.schemas.in.h:2
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
@@ -411,19 +427,19 @@ msgstr ""
"titlebar_uses_desktop_font »ХУДАЛ« байсан ч Metacity өөрийн эрхгүй "
"desktop_font-ыг ашиглахад хүргэдэг."
-#: src/metacity.schemas.in.h:3
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Нэрийн мөрөн дээр давхар товших үйлдэл"
-#: src/metacity.schemas.in.h:4
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
msgid "Activate window menu"
msgstr "Цонхны цэс идэвхжүүлэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:5
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Товчлууруудыг нэрийн мөрөн дээр байрлуулах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:6
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
@@ -438,11 +454,11 @@ msgstr ""
"Цаашид шинээр зохиогдох metacity-ийн хувилбарууд өмнөхтэйгөө зөрчилдөхөөс "
"сэргийлж үл таних товчлуурын нэр ямар нэгэн мэдэгдэлгүйгээр үгүйсгэгдэнэ "
-#: src/metacity.schemas.in.h:7
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Заагдсан цонхыг автоматаар бусад цонхнуудын өмнө гаргаж ирнэ"
-#: src/metacity.schemas.in.h:8
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
@@ -453,24 +469,24 @@ msgstr ""
"хэмжээг тохируулна (голын товчлуур), эсвэл цонхны цэсийг харуулах (баруун "
"товчлуур)Modifier нь дараахи хэлбэрээр илэрхийлэгдэнэ »&lt;Alt&gt;«."
-#: src/metacity.schemas.in.h:9
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
#, fuzzy
msgid "Close window"
msgstr "Цонх хаах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:10
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Товчлуурнуудын хослолоор гүйцэтгэгдэх командууд"
-#: src/metacity.schemas.in.h:11
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Current theme"
msgstr "Өнөөдрийн сэдэв"
-#: src/metacity.schemas.in.h:12
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Программ өөрөө эхлэхэд үүсэх миллисекундын хоцролт"
-#: src/metacity.schemas.in.h:13
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
@@ -479,21 +495,21 @@ msgstr ""
"нягтлахр; магадгүй 'оптик дохио' той холбоотой чимээгүй 'дохио' байж болох."
# CHECK - Miss-Features?
-#: src/metacity.schemas.in.h:14
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr ""
"Эвдрэлтэй болоод хуучин программуудад хэрэглэгддэг »Misfeatures« -иийг "
"идэвхгүйжүүлэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:15
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Оптик сигнал нээх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:16
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Бүх цонхнуудыг далдалж ажлын дэлгэцийг хараалах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:17
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
@@ -503,7 +519,7 @@ msgstr ""
"цонх нь хойшлогдсон хугацааны дараа өөрөө ажиллана(хойшлогдох хугацаа нь "
"автоматаар эхлэхэд зориулсан үйлдлийн товчлуураар тодорхойлогдоно)"
-#: src/metacity.schemas.in.h:18
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
@@ -511,7 +527,7 @@ msgstr ""
"Хэрэв үнэн бол гарчгийн_шрифт сонголтыг үгүйсгэн цонхны нэрийн үсгэнд "
"стандарт программын шрифтийг ашигла."
-#: src/metacity.schemas.in.h:19
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
#, fuzzy
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
@@ -527,7 +543,7 @@ msgstr ""
"терминал серверүүд болон хэрэглээний програмуудыг үнэхээр боломжгүй биш бол "
"ажиллуулахын зөвшөөрнө."
-#: src/metacity.schemas.in.h:20
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
@@ -550,147 +566,147 @@ msgstr ""
"нөлөөлөх эсэхийг нэг бүрчлэн хийж өгдөггүйд оршино. Иймд хэрэглээнд чиглэсэн "
"горимыг одоогийн байдлаар бараг хэрэглэдээгүй гэж болно."
-#: src/metacity.schemas.in.h:21
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr ""
"Хэрэв үнэн бол бага нөөцөөр тохиромжтой хэрэглэгчид найрсаг байдлыг үүсгэнэ"
-#: src/metacity.schemas.in.h:22
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Цонхыг бусад цонхуудын цагуур шургуулах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:23
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
#, fuzzy
msgid "Maximize window"
msgstr "Цонхыг томсгох "
-#: src/metacity.schemas.in.h:24
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Цонхыг хэвтээ чигт томсгох "
-#: src/metacity.schemas.in.h:25
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Цонхыг босоо чигт томсгох "
-#: src/metacity.schemas.in.h:26
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
#, fuzzy
msgid "Minimize window"
msgstr "Цонхыг агшаах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:27
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Сайжруулсан цонхон дээр товшиход хэрэглэгдэх туслах товчлуур"
-#: src/metacity.schemas.in.h:28
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Самбар ажлын талбар хоёрын хооронд ухрах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:29
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Самбар ажлын талбар хоёрын хооронд ухрахдаа цонхны цэсийг үзүүлэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:30
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Цонхнуудын хооронд шууд ухарч очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:31
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Шууд самбар ажлын талбарын хооронд очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:32
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Самбар ажлын талбарын хооронд ухраахдаа цонхны цэсийг үзүүлэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:33
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Цонхнуудын хооронд шууд ухарч очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:34
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Цэсийг дэлгэж харуулсан байдлаар цонхнуудын хооронд очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:35
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Цэсний туслалцаатайгаар цонхнуудын хооронд ухарч очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:36
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
#, fuzzy
msgid "Move window"
msgstr "Цонхыг зөөх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:37
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбараар ухраах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:38
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбараар зүүн гар тийш шилжүүлэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:39
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбараар баруун гар тийш шилжүүлэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:40
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Цонхыг ажлын талбараар дээш нь шилжүүлэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:41
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 1 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:42
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 10 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:43
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 11 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:44
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 12 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:45
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 2 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:46
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 3 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:47
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 4 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:48
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 5 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:49
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 6 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:50
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 7 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:51
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 8 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:52
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 9 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:53
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Name of workspace"
msgstr "Ажлын талбарын нэр"
-#: src/metacity.schemas.in.h:54
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Ажлын талбарын тоо"
-#: src/metacity.schemas.in.h:55
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
@@ -700,38 +716,38 @@ msgstr ""
"байх (ажлын талбарын тоо санаандгүй хэдэн арван сая болж дэлгэцийн талбарыг "
"гэмтээхээс сэргийлэх зорилгоор) ёстой."
-#: src/metacity.schemas.in.h:56
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr ""
"Цонх хэт доор шигдсэн бол нааш нь товойлгож эсрэг тохиолдолд цонхыг шигтгэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:57
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Цонхыг бусад цонхны өмнө гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:58
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
#, fuzzy
msgid "Resize window"
msgstr "Цонхны хэмжээг өөрчлөх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:59
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Run a defined command"
msgstr "Тодорхой команд гүйцэтгэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:60
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Run a terminal"
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:61
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Удирдах самбар харуулах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:62
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
#, fuzzy
msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Самбарт ажиллуулах диалогийг харуулах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:63
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
@@ -760,83 +776,83 @@ msgstr ""
"үү. Зарим дутагдлууд нь хэрэглээний зорилгоос хамаарсан байдаг учраас "
"программын өөрийн төрөлд гөр хүрэлгүйгээр алдааг засварлах боломж байдаггүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:64
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Ажлын талбар 1 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:65
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Ажлын талбар 10 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:66
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Ажлын талбар 11 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:67
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Ажлын талбар 12 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:68
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Ажлын талбар 2 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:69
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Ажлын талбар 3 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:70
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Ажлын талбар 4 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:71
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Ажлын талбар 5 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:72
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Ажлын талбар 6 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:73
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Ажлын талбар 7 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:74
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Ажлын талбар 8 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:75
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Ажлын талбар 9 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:76
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Идэвхтэй байгаа ажлын талбарын дээд талын талбар дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:77
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Идэвхтэй байгаа ажлын талбарын доод талын талбар дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:78
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Идэвхтэй байгаа ажлын талбарын зүүн гар талын талбар дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:79
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Идэвхтэй байгаа ажлын талбарын баруун гар талын талбар дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:80
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Системийн сигнал дуут байна"
-#: src/metacity.schemas.in.h:81
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Агшин дэлгэц авах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:82
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Цонхны агшин дэлгэц авах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:83
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
@@ -853,7 +869,7 @@ msgstr ""
"өгвөл (ихэнхдээ стандарт \"системийн чимээ\"), одоо идэвхитэй байгаа цонхны "
"толгой самбар идэвхижинэ."
-#: src/metacity.schemas.in.h:84
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
@@ -863,7 +879,7 @@ msgstr ""
"гүйцэтгэх товчлуурын хослолыг тодорхойлно. run_command_N товчлуурын "
"хувилбарыг оруулснаар command_N гүйцэтгэгдэнэ."
-#: src/metacity.schemas.in.h:85
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
@@ -872,7 +888,7 @@ msgstr ""
"командыг гүйцэтгэх товчлуурын хослолыг тодорхойлно. Товчлуурын хувилбарыг "
"оруулснаар command_screenshot гүйцэтгэгдэнэ."
-#: src/metacity.schemas.in.h:86
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
@@ -882,7 +898,7 @@ msgstr ""
"командыг гүйцэтгэх товчлуурын хослолыг тодорхойлно. Товчлуурын хувилбарыг "
"оруулснаар command_window_screenshot гүйцэтгэгдэнэ."
-#: src/metacity.schemas.in.h:87
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
@@ -899,7 +915,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:88
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
@@ -917,7 +933,7 @@ msgstr ""
"»disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:89
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
@@ -935,7 +951,7 @@ msgstr ""
"»disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:90
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
@@ -952,7 +968,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:91
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
@@ -969,7 +985,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:92
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
@@ -984,7 +1000,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:93
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
@@ -999,7 +1015,7 @@ msgstr ""
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:94
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
@@ -1014,7 +1030,7 @@ msgstr ""
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:95
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
@@ -1029,7 +1045,7 @@ msgstr ""
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:96
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
@@ -1044,7 +1060,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:97
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
@@ -1059,7 +1075,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:98
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
@@ -1074,7 +1090,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:99
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
@@ -1089,7 +1105,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:100
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
@@ -1104,7 +1120,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:101
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
@@ -1119,7 +1135,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:102
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
@@ -1134,7 +1150,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:103
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
@@ -1149,7 +1165,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:104
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
@@ -1164,7 +1180,7 @@ msgstr ""
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:105
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
@@ -1179,7 +1195,7 @@ msgstr ""
"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:106
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
@@ -1196,7 +1212,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:107
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
@@ -1213,7 +1229,7 @@ msgstr ""
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:108
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
@@ -1229,7 +1245,7 @@ msgstr ""
"боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« "
"дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:109
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
@@ -1244,7 +1260,7 @@ msgstr ""
"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:110
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
@@ -1259,7 +1275,7 @@ msgstr ""
"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:111
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
@@ -1276,7 +1292,7 @@ msgstr ""
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:112
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
@@ -1293,7 +1309,7 @@ msgstr ""
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:113
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
@@ -1310,7 +1326,7 @@ msgstr ""
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:114
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
@@ -1326,7 +1342,7 @@ msgstr ""
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:115
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
@@ -1341,7 +1357,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:116
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
@@ -1356,7 +1372,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:117
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
@@ -1371,7 +1387,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:118
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
@@ -1386,7 +1402,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:119
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
@@ -1401,7 +1417,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:120
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
@@ -1416,7 +1432,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:121
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
@@ -1431,7 +1447,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:122
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
@@ -1446,7 +1462,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:123
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
@@ -1461,7 +1477,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:124
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
@@ -1476,7 +1492,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:125
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
@@ -1491,7 +1507,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:126
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
@@ -1506,7 +1522,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:127
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
@@ -1523,7 +1539,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:128
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
@@ -1540,7 +1556,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:129
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
@@ -1558,7 +1574,7 @@ msgstr ""
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:130
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
@@ -1576,7 +1592,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:131
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
@@ -1593,7 +1609,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:132
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
@@ -1610,7 +1626,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:133
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
@@ -1628,7 +1644,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:134
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
@@ -1647,7 +1663,7 @@ msgstr ""
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:135
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
@@ -1665,7 +1681,7 @@ msgstr ""
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:136
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
@@ -1680,7 +1696,7 @@ msgstr ""
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:137
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
@@ -1695,7 +1711,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:138
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
@@ -1710,7 +1726,7 @@ msgstr ""
"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:139
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
@@ -1727,7 +1743,7 @@ msgstr ""
"Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын "
"комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:140
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
@@ -1742,7 +1758,7 @@ msgstr ""
"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:141
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
@@ -1759,7 +1775,7 @@ msgstr ""
"Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын "
"комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:142
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
@@ -1774,7 +1790,7 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:143
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
@@ -1791,7 +1807,7 @@ msgstr ""
"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:144
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
@@ -1808,7 +1824,7 @@ msgstr ""
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:145
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
@@ -1823,15 +1839,15 @@ msgstr ""
"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:146
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Ажлын талбарын нэр."
-#: src/metacity.schemas.in.h:147
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
msgid "The screenshot command"
msgstr "Агшин дэлгэц тушаал"
-#: src/metacity.schemas.in.h:148
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
@@ -1839,7 +1855,7 @@ msgstr ""
"Энд цонхны жааз, хүрээ(хөвөө), нэрийн хэсгийн үзэмжийг тохируулах зэргийн "
"сэдвүүд агуулагдана."
-#: src/metacity.schemas.in.h:149
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -1847,7 +1863,7 @@ msgstr ""
"auto_raise нь true дээр тохируулагдсан тохиолдолд өгөгдсөн цонх идэвхжихэд "
"гарах цагийн хоцролт. Энэхүү хоцролт мянганы нэг секундын нэгжээр өгөгдөнө."
-#: src/metacity.schemas.in.h:150
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1861,11 +1877,11 @@ msgstr ""
"идэвхжих, »mouse« заагуур цонхон дээр очингуут идэвхжиж цонхны талбараас "
"гарангуут эргэж идэвхгүй байдалд орох үйлдлүүдийг заана."
-#: src/metacity.schemas.in.h:151
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Цонхны агшин дэлгэц тушаал"
-#: src/metacity.schemas.in.h:152
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
@@ -1884,7 +1900,7 @@ msgstr ""
"Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын "
"комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:153
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
@@ -1900,7 +1916,7 @@ msgstr ""
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:154
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
@@ -1916,7 +1932,7 @@ msgstr ""
"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
"тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:155
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
@@ -1933,7 +1949,7 @@ msgstr ""
"Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын "
"комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:156
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
@@ -1950,7 +1966,7 @@ msgstr ""
"Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын "
"комбинаци тавигдахгүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:157
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -1961,27 +1977,27 @@ msgstr ""
"цонх хуйлагдан эсвэл эсрэгээр дэлгэгдэж харин »toggle_maximize« гэвэл цонхыг "
"томсгож багасгах болно."
-#: src/metacity.schemas.in.h:158
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "Үргэлж наана хадах эсвэл үгүй эсэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:159
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Бүтэн дэлгэц гаргах горимыг асааж унтраах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:160
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Томсгосон хэлбэрийг асааж унтраахMaximierungszustand ein-/ausschalten"
-#: src/metacity.schemas.in.h:161
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Цонхыг дэлгэн буцааж хуйлах "
-#: src/metacity.schemas.in.h:162
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Цонхуудыг бүх ажлын талбар дээр харагдхаар тохируулах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:163
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
@@ -1990,38 +2006,38 @@ msgstr ""
"Програм эсвэл систем 'дохио' эсвэл 'чимээ' өгөх оптик шинж; Сонсгол муутай "
"эсвэл маш чимээгүй орчинд ажилладаг эсвэл дүлий хүмүүст их тустай."
-#: src/metacity.schemas.in.h:164
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
#, fuzzy
msgid "Unmaximize window"
msgstr "Цонхыг багасгах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:165
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Цонхны нэрэнд стандарт үсгийн хэв ашигла"
-#: src/metacity.schemas.in.h:166
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Оптик сигналын төрөл"
-#: src/metacity.schemas.in.h:167
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
msgid "Window focus mode"
msgstr "Цонхны фокусын горим"
-#: src/metacity.schemas.in.h:168
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "Window title font"
msgstr "Цонхны нэрийн үсгийн хэв"
-#: src/prefs.c:501 src/prefs.c:517 src/prefs.c:533 src/prefs.c:549
-#: src/prefs.c:565 src/prefs.c:585 src/prefs.c:601 src/prefs.c:617
-#: src/prefs.c:633 src/prefs.c:649 src/prefs.c:665 src/prefs.c:681
-#: src/prefs.c:697 src/prefs.c:714 src/prefs.c:730 src/prefs.c:746
-#: src/prefs.c:762 src/prefs.c:778 src/prefs.c:793 src/prefs.c:808
-#: src/prefs.c:823 src/prefs.c:839
+#: ../src/prefs.c:528 ../src/prefs.c:544 ../src/prefs.c:560 ../src/prefs.c:576
+#: ../src/prefs.c:592 ../src/prefs.c:612 ../src/prefs.c:628 ../src/prefs.c:644
+#: ../src/prefs.c:660 ../src/prefs.c:676 ../src/prefs.c:692 ../src/prefs.c:708
+#: ../src/prefs.c:724 ../src/prefs.c:741 ../src/prefs.c:757 ../src/prefs.c:773
+#: ../src/prefs.c:789 ../src/prefs.c:805 ../src/prefs.c:820 ../src/prefs.c:835
+#: ../src/prefs.c:850 ../src/prefs.c:866 ../src/prefs.c:882 ../src/prefs.c:898
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-key »%s«-д хүчингүй төрөл өгөгдсөн байна\n"
-#: src/prefs.c:884
+#: ../src/prefs.c:943
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -2030,17 +2046,17 @@ msgstr ""
"Конфигурацийн сангаас олдсон »%s« утга нь хулганын товчлуурын сэлгүүрт "
"тохирох утга биш\n"
-#: src/prefs.c:908 src/prefs.c:1318
+#: ../src/prefs.c:967 ../src/prefs.c:1428
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-key »%s«-д хүчингүй утга өгөгдсөн байна\n"
-#: src/prefs.c:1035
+#: ../src/prefs.c:1145
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Фонтын тайлбар »%s«-ыг GConf-key %s-с ялгаж чадсангүй\n"
-#: src/prefs.c:1220
+#: ../src/prefs.c:1330
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -2049,7 +2065,7 @@ msgstr ""
"%d нь GConf-key %s дотор хадгалагдсан ба ажлын талбарын тоог үнэмшилтэйгээр "
"төлөөлж чадахгүй; одоогоор максимум утга %d байна\n"
-#: src/prefs.c:1280
+#: ../src/prefs.c:1390
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -2057,18 +2073,18 @@ msgstr ""
"Эвдрэлтэй х.программын Workarounds-ийг идэвхгүйжүүллээ. Магадгүй зарим х."
"программууд буруу ажиллаж магадгүй.\n"
-#: src/prefs.c:1345
+#: ../src/prefs.c:1455
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr ""
"%d нь GConf-key %s-д хадгалагдсан ба утга нь 0-%d интервалаас гадуур байна\n"
-#: src/prefs.c:1479
+#: ../src/prefs.c:1589
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "%d дээрхи ажлын талбарын тоог оруулахад алдаа гарлаа: %s\n"
-#: src/prefs.c:1723
+#: ../src/prefs.c:1833
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -2076,22 +2092,22 @@ msgid ""
msgstr ""
"Тохируулгын сангаас олдсон »%s« нь »%s«-товчлуурын комбинацид үл тохирно\n"
-#: src/prefs.c:2077
+#: ../src/prefs.c:2187
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Ажлын талбар %d-ийн нэрийг »%s« болгож өөрчлөхөд алдаа гарлаа: %s\n"
-#: src/resizepopup.c:126
+#: ../src/resizepopup.c:126
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: src/screen.c:408
+#: ../src/screen.c:408
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "%d дэлгэц Display »%s« дээрх байгаа ба хүчингүй байна\n"
-#: src/screen.c:424
+#: ../src/screen.c:424
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
@@ -2101,7 +2117,7 @@ msgstr ""
"байна; »--replace«-ийг сонгож одоо актуаль байгаа цонхны менежерийг сольж "
"туршина уу\n"
-#: src/screen.c:448
+#: ../src/screen.c:448
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
@@ -2109,80 +2125,80 @@ msgstr ""
"дэлгэц %d-ийн (Display »%s« дээрх ) цонхны менежерийн тэмдэглэл хүлээж "
"авахад алдаа гарлаа\n"
-#: src/screen.c:506
+#: ../src/screen.c:506
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "%d » (%s« джжрхи) цонхны менежертэй байна\n"
-#: src/screen.c:716
+#: ../src/screen.c:716
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "%d нь »%s« дэлгэцэн дээр гаргагдаж чадсангүй\n"
-#: src/session.c:884 src/session.c:891
+#: ../src/session.c:884 ../src/session.c:891
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "»%s« каталог зохиож чадсангүй: %s\n"
-#: src/session.c:901
+#: ../src/session.c:901
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Session файл »%s«-ийг шинэчилж бичихийн тулд нээж чадсангүй: %s\n"
-#: src/session.c:1053
+#: ../src/session.c:1053
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Session файл »%s«-ийг зохиоход алдаа гарлаа: %s\n"
-#: src/session.c:1058
+#: ../src/session.c:1058
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Session »%s« файлыг хаахад алдаа гарлаа : %s\n"
-#: src/session.c:1133
+#: ../src/session.c:1133
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Session %s файлыг боловсруулж уншиж болсонгүй: %s\n"
-#: src/session.c:1168
+#: ../src/session.c:1168
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Session файлыг боловсруулж хөрвүүлж болсонгүй: %s\n"
-#: src/session.c:1217
+#: ../src/session.c:1217
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "Session ID идэвхтэй байгаа ч <metacity_session> аттрибут гарч ирлээ"
-#: src/session.c:1230
+#: ../src/session.c:1230
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "<metacity_session> элементэд үл таних аттрибут %s байна"
-#: src/session.c:1247
+#: ../src/session.c:1247
msgid "nested <window> tag"
msgstr "үүрэн <window> элемент"
-#: src/session.c:1305 src/session.c:1337
+#: ../src/session.c:1305 ../src/session.c:1337
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "<window> элементэд үл таних аттрибут %s байна"
-#: src/session.c:1409
+#: ../src/session.c:1409
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "<maximized> элементэд үл таних аттрибут %s байна"
-#: src/session.c:1469
+#: ../src/session.c:1469
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "<geometry> элементэд үл таних аттрибут %s байна"
-#: src/session.c:1489
+#: ../src/session.c:1489
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Үл таних элемент %s"
-#: src/session.c:1961
+#: ../src/session.c:1961
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -2191,54 +2207,55 @@ msgstr ""
"Session management-тэй ажилладаггүй программыг таньж анхааруулах Metacity "
"диалог эхлэхэд алдаа гарлаа: %s\n"
-#: src/theme-parser.c:224 src/theme-parser.c:242
+#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Мөр %d тэмдэгт %d: %s"
-#: src/theme-parser.c:396
+#: ../src/theme-parser.c:396
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Нэг элемент <%s>-д аттрибут »%s« давтагдаж байна"
-#: src/theme-parser.c:414 src/theme-parser.c:439
+#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Энэ утгаар орсон бол энэ <%s> элементийн »%s« аттрибут утгагүй"
-#: src/theme-parser.c:485
+#: ../src/theme-parser.c:485
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Бүхэл тооны утга %ld эерэг тоо байх ёстой"
-#: src/theme-parser.c:493
+#: ../src/theme-parser.c:493
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Бүхэл тооны утга %ld хэт их байна, одоогоор максимум утга нь %d байна"
-#: src/theme-parser.c:521 src/theme-parser.c:602 src/theme-parser.c:626
+#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
+#: ../src/theme-parser.c:626
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "»%s«-ийг хөвөгч таслалтай тоо мэт боловсруулж чадсангүй"
-#: src/theme-parser.c:552
+#: ../src/theme-parser.c:552
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Boolean утгууд »%s« биш »true« эсвэл »false« ёстой"
-#: src/theme-parser.c:572
+#: ../src/theme-parser.c:572
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Өнцгийн утга 0.0 ба 360.0 хоёрын хооронд байх ёстой, %g байсан\n"
-#: src/theme-parser.c:638
+#: ../src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"Альфа-гйин утга 0.0 (үл үзэгдэх) ба 1.0 (бүтэн дүүргэсэн) хоёрын хооронд "
"байх ёстой, %g байсан\n"
-#: src/theme-parser.c:684
+#: ../src/theme-parser.c:684
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
@@ -2247,350 +2264,363 @@ msgstr ""
"Хаягийн хүчингүй хэмжээ »%s« (xx-small, x-small, small, medium, large, x-"
"large oder xx-large эдгээрийн аль нэг нь байх ёстой)\n"
-#: src/theme-parser.c:729 src/theme-parser.c:737 src/theme-parser.c:2936
-#: src/theme-parser.c:3025 src/theme-parser.c:3032 src/theme-parser.c:3039
-#, c-format
-msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
-msgstr "<%s> элементэд ямар ч »%s« аттрибут алга"
-
-#: src/theme-parser.c:807 src/theme-parser.c:897 src/theme-parser.c:935
-#: src/theme-parser.c:1012 src/theme-parser.c:1062 src/theme-parser.c:1070
-#: src/theme-parser.c:1126 src/theme-parser.c:1134
+#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
+#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
+#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
+#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
+#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
+#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
+#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »%s« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:837 src/theme-parser.c:905 src/theme-parser.c:943
-#: src/theme-parser.c:1020
+#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
+#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s>-ийн нэр »%s« хоёр дахь удаа хэрэглэгдлээ"
-#: src/theme-parser.c:849 src/theme-parser.c:955 src/theme-parser.c:1032
+#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
+#: ../src/theme-parser.c:1032
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "Элемент <%s>-ийн эх »%s« өгөгдөөгүй байна"
-#: src/theme-parser.c:968
+#: ../src/theme-parser.c:968
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "Элемент <%s>-ийн геометр харьцаа »%s« өгөгдөөгүй байна"
-#: src/theme-parser.c:981
+#: ../src/theme-parser.c:981
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr ""
"<%s> ямар нэгэн геометрийн харьцаа эсвэл түүнийг агуулсан эхийг оруулна уу"
-#: src/theme-parser.c:1080
+#: ../src/theme-parser.c:1080
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "<%s> элементийн үл танигдах төрөл »%s«"
-#: src/theme-parser.c:1091
+#: ../src/theme-parser.c:1091
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "<%s> элементийн үл танигдах style_set »%s«"
-#: src/theme-parser.c:1099
+#: ../src/theme-parser.c:1099
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Цонхны төрөл »%s« өөрийн стилийг олжээ"
-#: src/theme-parser.c:1143
+#: ../src/theme-parser.c:1143
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
msgstr "»%s«-цэсийн эмблемийн үл мэдэгдэх үйлдэл"
-#: src/theme-parser.c:1152
+#: ../src/theme-parser.c:1152
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
msgstr "»%s«-цэсийн эмблемийн үл мэдэгдэх нөхцөл"
-#: src/theme-parser.c:1160
+#: ../src/theme-parser.c:1160
#, c-format
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr ""
"Энэ сэдэв хэдийнэ үйлдэл %s, нөхцөл байдал %s-д тохирох цэсийн эмблемтэй "
"байна"
-#: src/theme-parser.c:1177 src/theme-parser.c:3244 src/theme-parser.c:3323
+#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
+#: ../src/theme-parser.c:3323
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "»%s« нэр бүхий <draw_ops>-г тодорхойлж чадсангүй"
-#: src/theme-parser.c:1192 src/theme-parser.c:1256 src/theme-parser.c:1545
-#: src/theme-parser.c:3124 src/theme-parser.c:3178 src/theme-parser.c:3338
-#: src/theme-parser.c:3515 src/theme-parser.c:3553 src/theme-parser.c:3591
-#: src/theme-parser.c:3629
+#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
+#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
+#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
+#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
+#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "элемент <%s>-ийн дор <%s> байж болохгүй"
-#: src/theme-parser.c:1282 src/theme-parser.c:1369 src/theme-parser.c:1439
+#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
+#: ../src/theme-parser.c:1439
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »name« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1289 src/theme-parser.c:1376
+#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »value« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
+#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
+#: ../src/theme-parser.c:1393
msgid ""
"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"button_width/button_height болон товчлууруудын талуудын харьцааг тодорхойлж "
"чадахгүй байна"
-#: src/theme-parser.c:1343
+#: ../src/theme-parser.c:1343
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Хоорондын зай »%s« үл мэдэгдэнэ"
-#: src/theme-parser.c:1402
+#: ../src/theme-parser.c:1402
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "Талуудын харьцаа »%s« үл мэдэгдэнэ"
-#: src/theme-parser.c:1446
+#: ../src/theme-parser.c:1446
#, c-format
msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »top« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1453
+#: ../src/theme-parser.c:1453
#, c-format
msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »bottom« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1460
+#: ../src/theme-parser.c:1460
#, c-format
msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »left« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1467
+#: ../src/theme-parser.c:1467
#, c-format
msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »right« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1499
+#: ../src/theme-parser.c:1499
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Үл мэдэгдэх <%s> хүрээ"
-#: src/theme-parser.c:1655 src/theme-parser.c:1765 src/theme-parser.c:1868
-#: src/theme-parser.c:2055 src/theme-parser.c:2869
+#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
+#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
+#: ../src/theme-parser.c:2869
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »color« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1662
+#: ../src/theme-parser.c:1662
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »x1« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1669 src/theme-parser.c:2714
+#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »y1« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1676
+#: ../src/theme-parser.c:1676
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »x2« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1683 src/theme-parser.c:2721
+#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »y2« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1772 src/theme-parser.c:1875 src/theme-parser.c:1981
-#: src/theme-parser.c:2062 src/theme-parser.c:2168 src/theme-parser.c:2266
-#: src/theme-parser.c:2483 src/theme-parser.c:2609 src/theme-parser.c:2707
-#: src/theme-parser.c:2781 src/theme-parser.c:2876
+#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
+#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
+#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
+#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
+#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
+#: ../src/theme-parser.c:2876
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »x« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1779 src/theme-parser.c:1882 src/theme-parser.c:1988
-#: src/theme-parser.c:2069 src/theme-parser.c:2175 src/theme-parser.c:2273
-#: src/theme-parser.c:2490 src/theme-parser.c:2616 src/theme-parser.c:2788
-#: src/theme-parser.c:2883
+#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
+#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
+#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
+#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
+#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »y« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1786 src/theme-parser.c:1889 src/theme-parser.c:1995
-#: src/theme-parser.c:2076 src/theme-parser.c:2182 src/theme-parser.c:2280
-#: src/theme-parser.c:2497 src/theme-parser.c:2623 src/theme-parser.c:2795
+#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
+#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
+#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
+#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
+#: ../src/theme-parser.c:2795
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »width« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1793 src/theme-parser.c:1896 src/theme-parser.c:2002
-#: src/theme-parser.c:2083 src/theme-parser.c:2189 src/theme-parser.c:2287
-#: src/theme-parser.c:2504 src/theme-parser.c:2630 src/theme-parser.c:2802
+#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
+#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
+#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
+#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
+#: ../src/theme-parser.c:2802
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »height« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1903
+#: ../src/theme-parser.c:1903
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »start_angle« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1910
+#: ../src/theme-parser.c:1910
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »extent_angle« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:2090
+#: ../src/theme-parser.c:2090
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »alpha« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:2161
+#: ../src/theme-parser.c:2161
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »type« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:2209
+#: ../src/theme-parser.c:2209
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "өнгөний шилжилтийн төрлийн »%s« утга ойлгомжгүй байна"
-#: src/theme-parser.c:2294
+#: ../src/theme-parser.c:2294
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »filename« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:2319 src/theme-parser.c:2827
+#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "<%s> элементийг будах өнгөний төрөл »%s« ойлгомжгүй байна"
-#: src/theme-parser.c:2462 src/theme-parser.c:2595 src/theme-parser.c:2700
+#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
+#: ../src/theme-parser.c:2700
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »state« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:2469 src/theme-parser.c:2602
+#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »shadow« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:2476
+#: ../src/theme-parser.c:2476
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »arrow« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:2529 src/theme-parser.c:2651 src/theme-parser.c:2739
+#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
+#: ../src/theme-parser.c:2739
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "<%s> элементийн байдал »%s« ойлгомжгүй байна"
-#: src/theme-parser.c:2539 src/theme-parser.c:2661
+#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "<%s> элементийн сүүдэр »%s« ойлгомжгүй байна"
-#: src/theme-parser.c:2549
+#: ../src/theme-parser.c:2549
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "<%s> элементийн сум »%s« ойлгомжгүй байна"
-#: src/theme-parser.c:2962 src/theme-parser.c:3078
+#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Ямар ч »%s« нэр бүхий <draw_ops> өгөгдөөгүй байна"
-#: src/theme-parser.c:2974 src/theme-parser.c:3090
+#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Энд draw_ops »%s«-ийг оруулснаар тасралтгүй эргэлдэх үйлдлийг үүсгэнэ"
-#: src/theme-parser.c:3153
+#: ../src/theme-parser.c:3153
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »value« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:3210
+#: ../src/theme-parser.c:3210
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »position« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:3219
+#: ../src/theme-parser.c:3219
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Жаазны хэсгийн үл мэдэгдэх »%s« байршил"
-#: src/theme-parser.c:3227
+#: ../src/theme-parser.c:3227
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Жаазны стиль %s-байршилд өөрийн хэсгийг авчээ"
-#: src/theme-parser.c:3272
+#: ../src/theme-parser.c:3272
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »function« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:3280 src/theme-parser.c:3384
+#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »state« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:3289
+#: ../src/theme-parser.c:3289
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Товчлуурын үл танигдах функцтэй »%s« байна"
-#: src/theme-parser.c:3298
+#: ../src/theme-parser.c:3298
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Товчлуурын үл танигдах нөхцөлд »%s« байна"
-#: src/theme-parser.c:3306
+#: ../src/theme-parser.c:3306
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Жаазны стиль хэдийнэ %s функцийн товчлууртай байна, нөхөл %s"
-#: src/theme-parser.c:3376
+#: ../src/theme-parser.c:3376
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "<%s>элементэд ямар ч »focus« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:3392
+#: ../src/theme-parser.c:3392
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "<%s>элементэд ямар ч »style« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:3401
+#: ../src/theme-parser.c:3401
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "»%s« бол үнэн фокус-аттрибут утга биш"
-#: src/theme-parser.c:3410
+#: ../src/theme-parser.c:3410
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "»%s« бол үнэн аттрибут утга биш"
-#: src/theme-parser.c:3420
+#: ../src/theme-parser.c:3420
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "ямар ч »%s« нэр бүхий стиль тодорхойлогдоогүй байна"
-#: src/theme-parser.c:3430
+#: ../src/theme-parser.c:3430
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »resize« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:3440
+#: ../src/theme-parser.c:3440
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "»%s« бол »resize« аттрибутад тохирох утга биш"
-#: src/theme-parser.c:3450
+#: ../src/theme-parser.c:3450
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
@@ -2599,18 +2629,19 @@ msgstr ""
"Томсгох/хуйлсан хэлбэрүүдэд тохирох <%s> элемент »resize« аттрибуттай байх "
"учиргүй"
-#: src/theme-parser.c:3464
+#: ../src/theme-parser.c:3464
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr ""
"Нөхцөл %s, фокус, хэмжээ %s, %s-д зориулсан стиль хэдийнэ өгөгдсөн байна"
-#: src/theme-parser.c:3475 src/theme-parser.c:3486 src/theme-parser.c:3497
+#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
+#: ../src/theme-parser.c:3497
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Нөхцөл %s, фокус %s-д зориулсан стиль хэдийнэ өгөгдсөн байна"
-#: src/theme-parser.c:3536
+#: ../src/theme-parser.c:3536
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2618,7 +2649,7 @@ msgstr ""
"<piece> элементэд хоёр draw_ops утга авч чадахгүй байна (сэдэвт нэг draw_ops-"
"attribute мөн нэг <draw_ops>-элемент эсвэл хоёр Elemente an оржээ)"
-#: src/theme-parser.c:3574
+#: ../src/theme-parser.c:3574
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2626,7 +2657,7 @@ msgstr ""
"<button> элементэд хоёр draw_ops утга авч чадахгүй байна (сэдэвт нэг "
"draw_ops-attribute мөн нэг <draw_ops>-элемент эсвэл хоёр Elemente an оржээ)"
-#: src/theme-parser.c:3612
+#: ../src/theme-parser.c:3612
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2634,237 +2665,238 @@ msgstr ""
"<menu_icon> элементэд хоёр draw_ops утга авч чадахгүй байна (сэдэвт нэг "
"draw_ops-attribute мөн нэг <draw_ops>-элемент эсвэл хоёр Elemente an оржээ)"
-#: src/theme-parser.c:3659
+#: ../src/theme-parser.c:3659
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr ""
"Элементийн хамгийн гадна хүрээний сэдэв нь <%s> дотор бус харин "
"<metacity_theme> дотор л орших ёстой"
-#: src/theme-parser.c:3679
+#: ../src/theme-parser.c:3679
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "Элемент <%s> нь name/author/date/description элемент дотор орших ёсгүй"
-#: src/theme-parser.c:3684
+#: ../src/theme-parser.c:3684
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Элемент <%s> нь <constant> элемент дотор орших ёсгүй"
-#: src/theme-parser.c:3696
+#: ../src/theme-parser.c:3696
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "Элемент <%s> нь distance/border/aspect_ratio-element дотор орших ёсгүй"
-#: src/theme-parser.c:3718
+#: ../src/theme-parser.c:3718
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Элемент <%s> нь draw_ops-Element дотор орших ёсгүй"
-#: src/theme-parser.c:3728 src/theme-parser.c:3758 src/theme-parser.c:3763
+#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
+#: ../src/theme-parser.c:3763
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Элемент <%s> нь <%s> дотор байх ёсгүй"
-#: src/theme-parser.c:3984
+#: ../src/theme-parser.c:3984
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Жаазны хэсэгт зориулсан ямар ч draw_ops байхгүй"
-#: src/theme-parser.c:3999
+#: ../src/theme-parser.c:3999
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Товчлууранд зориулсан ямар ч draw_ops байхгүй"
-#: src/theme-parser.c:4014
+#: ../src/theme-parser.c:4014
msgid "No draw_ops provided for menu icon"
msgstr "Цэсний эмблемд зориулсан ямар ч draw_ops байхгүй"
-#: src/theme-parser.c:4054
+#: ../src/theme-parser.c:4054
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Элемент <%s> дотор ямарч техт зөвшөөрөгдөөгүй"
-#: src/theme-parser.c:4109
+#: ../src/theme-parser.c:4109
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "<name> энэ сэдвээр давхар өгөгдсөн байна"
-#: src/theme-parser.c:4120
+#: ../src/theme-parser.c:4120
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "<author> энэ сэдвээр давхар өгөгдсөн байна"
-#: src/theme-parser.c:4131
+#: ../src/theme-parser.c:4131
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "<copyright> энэ сэдвээр давхар өгөгдсөн байна"
-#: src/theme-parser.c:4142
+#: ../src/theme-parser.c:4142
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "<date> энэ сэдвээр давхар өгөгдсөн байна"
-#: src/theme-parser.c:4153
+#: ../src/theme-parser.c:4153
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "<description> энэ сэдвээр давхар өгөгдсөн байна"
-#: src/theme-parser.c:4348
+#: ../src/theme-parser.c:4348
#, c-format
msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
msgstr "Сэдвийг %s файлаас уншиж чадсангүй: %s\n"
-#: src/theme-parser.c:4403
+#: ../src/theme-parser.c:4403
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Сэдэв файл %s ямар ч үндсэн <metacity_theme> элемент агуулаагүй байна"
-#: src/theme-viewer.c:70
+#: ../src/theme-viewer.c:70
msgid "/_Windows"
msgstr "/_Цонхнууд"
-#: src/theme-viewer.c:71
+#: ../src/theme-viewer.c:71
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr "/Цонхнууд/тасдалт"
-#: src/theme-viewer.c:72
+#: ../src/theme-viewer.c:72
msgid "/Windows/_Dialog"
msgstr "/Цонхнууд/_Харилцах"
-#: src/theme-viewer.c:73
+#: ../src/theme-viewer.c:73
msgid "/Windows/_Modal dialog"
msgstr "/Windows/_Туслах"
-#: src/theme-viewer.c:74
+#: ../src/theme-viewer.c:74
msgid "/Windows/_Utility"
msgstr "/Цонхнууд/_Утилити"
-#: src/theme-viewer.c:75
+#: ../src/theme-viewer.c:75
msgid "/Windows/_Splashscreen"
msgstr "/Цонхнууд/_Агшин-дэлгэц"
-#: src/theme-viewer.c:76
+#: ../src/theme-viewer.c:76
msgid "/Windows/_Top dock"
msgstr "/Цонхнууд/_Дээд-түгжээ"
-#: src/theme-viewer.c:77
+#: ../src/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Bottom dock"
msgstr "/Цонхнууд/_Доод-түгжээ"
-#: src/theme-viewer.c:78
+#: ../src/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Left dock"
msgstr "/Цонхнууд/_Зүүн-түгжээ"
-#: src/theme-viewer.c:79
+#: ../src/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Right dock"
msgstr "/Цонхнууд/_Баруун-түгжээ"
-#: src/theme-viewer.c:80
+#: ../src/theme-viewer.c:80
msgid "/Windows/_All docks"
msgstr "/Цонхнууд/_Түгжээ"
-#: src/theme-viewer.c:81
+#: ../src/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Цонхнууд/_Дэлгэц"
-#: src/theme-viewer.c:131
+#: ../src/theme-viewer.c:131
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Эдгээр цонхнуудын өөр нэгийг нээ"
-#: src/theme-viewer.c:138
+#: ../src/theme-viewer.c:138
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Энэ бол 'нээх' дарцагтай үзүүлэн товч"
-#: src/theme-viewer.c:145
+#: ../src/theme-viewer.c:145
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Энэ бол 'унтраах' дарцагтай үзүүлэн товч"
-#: src/theme-viewer.c:241
+#: ../src/theme-viewer.c:241
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Энэ бол жишээ харилцах дээрхи жишээ зурвас"
-#: src/theme-viewer.c:324
+#: ../src/theme-viewer.c:324
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Псевдо цэсийн элемент %d\n"
-#: src/theme-viewer.c:358
+#: ../src/theme-viewer.c:358
msgid "Border-only window"
msgstr "Зөвхөн хүрээтэй цонх"
-#: src/theme-viewer.c:360
+#: ../src/theme-viewer.c:360
msgid "Bar"
msgstr "Багц"
-#: src/theme-viewer.c:377
+#: ../src/theme-viewer.c:377
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Програмын хэвийн цонх"
-#: src/theme-viewer.c:382
+#: ../src/theme-viewer.c:382
msgid "Dialog Box"
msgstr "Харилцах хайрцаг"
-#: src/theme-viewer.c:387
+#: ../src/theme-viewer.c:387
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Туслах Диалог"
-#: src/theme-viewer.c:392
+#: ../src/theme-viewer.c:392
msgid "Utility Palette"
msgstr "Утилит хавтан"
-#: src/theme-viewer.c:397
+#: ../src/theme-viewer.c:397
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Torn-off цэс"
-#: src/theme-viewer.c:402
+#: ../src/theme-viewer.c:402
msgid "Border"
msgstr "Хүрээ"
-#: src/theme-viewer.c:731
+#: ../src/theme-viewer.c:731
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Товчны загвар шалгалт %d"
-#: src/theme-viewer.c:760
+#: ../src/theme-viewer.c:760
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "Нэг цонхны хүрээ зурах %g миллисекунт"
-#: src/theme-viewer.c:803
+#: ../src/theme-viewer.c:803
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Хэрэглээ: метасити-хэлбэр-харагч [ХЭЛБЭРИЙННЭР]\n"
-#: src/theme-viewer.c:810
+#: ../src/theme-viewer.c:810
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Загварыг ачааллахад алдаа гардаа: %s\n"
-#: src/theme-viewer.c:816
+#: ../src/theme-viewer.c:816
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "\"%s\" хэлбэр %g секунтэд ачаалагдав\n"
-#: src/theme-viewer.c:839
+#: ../src/theme-viewer.c:839
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Гарчигийн хэвийн шрифт"
-#: src/theme-viewer.c:845
+#: ../src/theme-viewer.c:845
msgid "Small Title Font"
msgstr "Гарчигийн жижиг шрифт"
-#: src/theme-viewer.c:851
+#: ../src/theme-viewer.c:851
msgid "Large Title Font"
msgstr "Гарчигийн том шрифт"
-#: src/theme-viewer.c:856
+#: ../src/theme-viewer.c:856
msgid "Button Layouts"
msgstr "Товчны загвар"
-#: src/theme-viewer.c:861
+#: ../src/theme-viewer.c:861
msgid "Benchmark"
msgstr "Хурдыг шалгах"
-#: src/theme-viewer.c:908
+#: ../src/theme-viewer.c:908
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Цонхны гарчиг энд ирнэ"
-#: src/theme-viewer.c:1012
+#: ../src/theme-viewer.c:1012
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
@@ -2875,83 +2907,83 @@ msgstr ""
"зурагдсан ба Х-серверийн нөөцүүдийн хамт нийт %g секунтэнд зурагдав. (хүрээ "
"тус бүр %g миллсекунтэд)\n"
-#: src/theme-viewer.c:1227
+#: ../src/theme-viewer.c:1227
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "Барлалын илэрхийлэл шалгалт ЗӨВ утга буцаасан боловч алдаа гарлаа"
-#: src/theme-viewer.c:1229
+#: ../src/theme-viewer.c:1229
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "Барлалын илэрхийлэл шалгалт БУРУУ утга буцаасан боловч алдаа өгсөнгүй"
-#: src/theme-viewer.c:1233
+#: ../src/theme-viewer.c:1233
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Алдаа гарсан ч юу ч буцаасангүй"
-#: src/theme-viewer.c:1235
+#: ../src/theme-viewer.c:1235
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "%d алдаа гарсан ба %d -г буцаав"
-#: src/theme-viewer.c:1241
+#: ../src/theme-viewer.c:1241
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Алдаа гараагүй ба нэг буцаагдлаа: %s"
-#: src/theme-viewer.c:1245
+#: ../src/theme-viewer.c:1245
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "х-н утга %d, %d хүлээгдсэн"
-#: src/theme-viewer.c:1248
+#: ../src/theme-viewer.c:1248
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "у-н утга %d, %d хүлээгдсэн"
-#: src/theme-viewer.c:1310
+#: ../src/theme-viewer.c:1310
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr "%d координат илэрхийлэл %g секунтэд шинжлэгдэв (%g дундаж секунт)\n"
-#: src/theme.c:202
+#: ../src/theme.c:202
msgid "top"
msgstr "дээр"
-#: src/theme.c:204
+#: ../src/theme.c:204
msgid "bottom"
msgstr "дор"
-#: src/theme.c:206
+#: ../src/theme.c:206
msgid "left"
msgstr "зүүн"
-#: src/theme.c:208
+#: ../src/theme.c:208
msgid "right"
msgstr "баруун"
-#: src/theme.c:222
+#: ../src/theme.c:222
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "Жаазны хэлбэр »%s«-нийт хжмээг тодорхойлохгүй"
-#: src/theme.c:241
+#: ../src/theme.c:241
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "Жаазны хэлбэр хэмжээ »%s« нь хүрээний хэмжээ »%s«-г тодорхойлохгүй"
-#: src/theme.c:278
+#: ../src/theme.c:278
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "Товчлуурны талуудын харьцаа %g утгагүй байна"
-#: src/theme.c:290
+#: ../src/theme.c:290
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Жаазны хэлбэр хэмжээ товчлуурны хэмжээг тодорхойлохгүй"
-#: src/theme.c:849
+#: ../src/theme.c:843
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Өнгөний тунаралт дор хаяж хоёр өнгөтэй байх ёстой"
-#: src/theme.c:975
+#: ../src/theme.c:969
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
@@ -2960,7 +2992,7 @@ msgstr ""
"Өнгөний GTK-өгөгдөл нь дөрвөлжин хаалтанд байх ёстой. Ж-нЬ: gtk:fg[NORMAL], "
"энд NORMAL гэдэг нь байгаа нөхцөл; »%s« боловсруулагдсангүй"
-#: src/theme.c:989
+#: ../src/theme.c:983
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
@@ -2969,17 +3001,17 @@ msgstr ""
"Өнгөний GTK-өгөгдөл нь дөрвөлжин хаалтанд байх ёстой. Ж-нЬ: gtk:fg[NORMAL], "
"энд NORMAL гэдэг нь байгаа байдал; »%s«-г боловсруулж чадсангүй"
-#: src/theme.c:1000
+#: ../src/theme.c:994
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Өнгөний »%s« нөхцлийг ойлгосонгүй"
-#: src/theme.c:1013
+#: ../src/theme.c:1007
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Өнгөний өгөгдөл дэх бүрэлдэхүүн хэсгүүд »%s« ойлгосонгүй"
-#: src/theme.c:1043
+#: ../src/theme.c:1037
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
@@ -2988,17 +3020,17 @@ msgstr ""
"Холих формат : »холих/суурь өнгө/нүүрэн өнгө/alpha«; »%s« энэ форматанд "
"тохирохгүй байна"
-#: src/theme.c:1054
+#: ../src/theme.c:1048
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Хосолсон өнгөний альфа тоо »%s« боловсруулагдсангүй"
-#: src/theme.c:1064
+#: ../src/theme.c:1058
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Хосолсон өнгөний альфа тоо »%s« 0.0-1.0 тооны хооронд оршихгүй байна"
-#: src/theme.c:1111
+#: ../src/theme.c:1105
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
@@ -3006,28 +3038,28 @@ msgstr ""
"Өнгө холих формат нь »холих/үндсэн өнгө/фактор«; »%s« энэ форматанд "
"тохирохгүй"
-#: src/theme.c:1122
+#: ../src/theme.c:1116
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr ""
"Өнгө хослуулах фактор »%s« нь хосолсон өнгө дотор боловсруулагдаж чадсангүй"
-#: src/theme.c:1132
+#: ../src/theme.c:1126
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Өнгө хослуулах фактор »%s« нь хосолсон өнгө дотор негатив байна"
-#: src/theme.c:1161
+#: ../src/theme.c:1155
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "»%s« өнгө боловсруулж чадсангүй"
-#: src/theme.c:1423
+#: ../src/theme.c:1417
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Координатын илэрхийлэлд хориотой тэмдэг »%s« байна "
-#: src/theme.c:1450
+#: ../src/theme.c:1444
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
@@ -3036,13 +3068,13 @@ msgstr ""
"Координатын илэрхийлэлд болоьсруулах бололцоогүй хөвөгч таслалтай »%s« тоо "
"байна"
-#: src/theme.c:1464
+#: ../src/theme.c:1458
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr ""
"Координатын илэрхийлэл боловсруулах бололцоогүй »%s« бүхэл тоо агуулж байна"
-#: src/theme.c:1531
+#: ../src/theme.c:1525
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
@@ -3051,38 +3083,38 @@ msgstr ""
"Координатын илэрхийлэл дараахи текстийн эхэнд үл мэдэгдэх оператор агуулж "
"байна: »%s«"
-#: src/theme.c:1588
+#: ../src/theme.c:1582
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Координатын илэрхийлэл хоосон эсвэл ойлгомжгүй байна"
-#: src/theme.c:1731 src/theme.c:1741 src/theme.c:1775
+#: ../src/theme.c:1725 ../src/theme.c:1735 ../src/theme.c:1769
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Координатын илэрхийллийн хариуны хуваарь нь \"тэг\" тоо байна"
-#: src/theme.c:1783
+#: ../src/theme.c:1777
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Координатын илэрхийлэл хөвөгч таслалтай тоонд модулийн операторыг хэрэглэж "
"үзэж байна."
-#: src/theme.c:1840
+#: ../src/theme.c:1834
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr ""
"Координатын илэрхийлэл дотор операнд байх ёстой байранд опеоатор »%s« байна"
-#: src/theme.c:1849
+#: ../src/theme.c:1843
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Координатын илэрхийлэл дотор операторын оронд операнд байна"
-#: src/theme.c:1857
+#: ../src/theme.c:1851
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr ""
"Координатын илэрхийллийн төгсгөлд операнд байх ёстой атал Оператор байна"
-#: src/theme.c:1867
+#: ../src/theme.c:1861
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -3091,7 +3123,7 @@ msgstr ""
"Координатын илэрхийлэл дотор »%c« ба »%c« операторууд байна, гэхдээ ямар ч "
"операнд энэ дунд алга"
-#: src/theme.c:1986
+#: ../src/theme.c:1980
msgid ""
"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
@@ -3100,33 +3132,33 @@ msgstr ""
"бол Metacity-ийн алдаа байна; Танд үнэхээр ийм том хэмжээний илэрхийлэл "
"хэрэгтэй гэж үү?"
-#: src/theme.c:2015
+#: ../src/theme.c:2009
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "Координатын илэрхийлэлд зөвхөн хаасан хаалтын тэмдэг л байна"
-#: src/theme.c:2078
+#: ../src/theme.c:2072
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr ""
"Координатын илэрхийлэл нь үл мэдэгдэх хувьсагч эсвэл тогтмол агуулсан байна "
"»%s«"
-#: src/theme.c:2135
+#: ../src/theme.c:2129
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "Координатын илэрхийлэл дотор зөвхөн нээсэн хаалтын тэмдэг байна"
-#: src/theme.c:2146
+#: ../src/theme.c:2140
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr ""
"Координатын илэрхийлэл нь оператор болон операндын аль алийг нь агуулаагүй "
"байна"
-#: src/theme.c:2390 src/theme.c:2412 src/theme.c:2433
+#: ../src/theme.c:2384 ../src/theme.c:2406 ../src/theme.c:2427
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Сэдэв »%s« мэдээлэл агуулснаас дараахи алдаанд хүргэлээ: %s\n"
-#: src/theme.c:3919
+#: ../src/theme.c:3913
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3135,7 +3167,7 @@ msgstr ""
"Энэ төрлийн хүрээнд зориулж <button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops="
"\"юу ч хамаагүй\"/> өгөгдсөн байх ёстой"
-#: src/theme.c:4369 src/theme.c:4401
+#: ../src/theme.c:4363 ../src/theme.c:4395
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
@@ -3143,18 +3175,18 @@ msgstr ""
"<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"юу ч хамаагүй\"/> "
"дутаж байна"
-#: src/theme.c:4452
+#: ../src/theme.c:4446
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "»%s« сэдвийг ачаалж болсонгүй: %s\n"
-#: src/theme.c:4598 src/theme.c:4605 src/theme.c:4612 src/theme.c:4619
-#: src/theme.c:4626
+#: ../src/theme.c:4592 ../src/theme.c:4599 ../src/theme.c:4606
+#: ../src/theme.c:4613 ../src/theme.c:4620
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "»%s« -сэдвээр ямар ч <%s> өгөгдөөгүй байна"
-#: src/theme.c:4636
+#: ../src/theme.c:4630
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -3163,7 +3195,7 @@ msgstr ""
"Цонхны төрөлд хүрээнийх нь стиль »%s«-сэдвийн дотор өгөгдөөгүй байна »%s«; "
"<window type=\"%s\" style_set=\"юу ч хамаагүй\"/> элементийг оруулна уу"
-#: src/theme.c:4658
+#: ../src/theme.c:4652
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3172,55 +3204,55 @@ msgstr ""
"Энэ сэдэвт <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"юу ч хамаагүй"
"\"/> өгөгдсөн байх ёстой"
-#: src/theme.c:5047 src/theme.c:5109
+#: ../src/theme.c:5041 ../src/theme.c:5103
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "Хэрэглэгчийн оруулсан тогтмол нь том үсгээр эхлэх ёстой; »%s« хийхгүй"
-#: src/theme.c:5055 src/theme.c:5117
+#: ../src/theme.c:5049 ../src/theme.c:5111
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Тогтмол »%s« хэдийнэ сонгогдсон байна"
-#: src/util.c:93
+#: ../src/util.c:93
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Оношилгооны протокол нээгдсэнгй: %s\n"
-#: src/util.c:103
+#: ../src/util.c:103
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Log файл %s fdopen()-аар нээгдэж чадсангүй: %s\n"
-#: src/util.c:109
+#: ../src/util.c:109
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Log файл %s нээгдсэн\n"
-#: src/util.c:203
+#: ../src/util.c:203
msgid "Window manager: "
msgstr "Цонхны менежер:"
-#: src/util.c:349
+#: ../src/util.c:349
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Цонхны менежерт алдаа байна:"
-#: src/util.c:378
+#: ../src/util.c:378
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Цонхны менежерийн анхааруулга:"
-#: src/util.c:402
+#: ../src/util.c:402
msgid "Window manager error: "
msgstr "Цонхны менежерийн алдаа:"
-#: src/window-props.c:162
+#: ../src/window-props.c:162
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Программ дараахи утгагүй _NET_WM_PID %ld үзүүлж байна\n"
#. first time through
-#: src/window.c:5197
+#: ../src/window.c:5205
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3242,7 +3274,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5868
+#: ../src/window.c:5876
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3252,7 +3284,7 @@ msgstr ""
"боловч хамгийн бага хэмжээ %d x %d-дээр эсвэл максимум %d x %d -дээр "
"тавьсан; энэ үйлдэл утга учиргүй.\n"
-#: src/xprops.c:153
+#: ../src/xprops.c:153
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
@@ -3267,45 +3299,14 @@ msgstr ""
"Энэ цонхны менежерийн бус ашиглалтын алдаа байх магадлалтай\n"
"Цонхны гарчиг »%s«, ангилал нь »%s«, нэр нь »%s«\n"
-#: src/xprops.c:399
+#: ../src/xprops.c:399
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "Онцлог %s. 0x%lx цонхон дээр буруу UTF-8 агуулагдаж байна\n"
-#: src/xprops.c:482
+#: ../src/xprops.c:482
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Онцлог %s. 0x%lx цонхон дээр объект %d -ийн буруу UTF-8 агуулагдаж байна\n"
-
-#~ msgid "Put on _All Workspaces"
-#~ msgstr "_Бүх ажлын талбар дээр тавих"
-
-#~ msgid "Select how to give focus to windows"
-#~ msgstr "Цонхыг фокуслахын тулд сонгох"
-
-#~ msgid "Window Focus"
-#~ msgstr "Цонхны фокус"
-
-#~ msgid "Clic_k to give focus"
-#~ msgstr "Фокуслахын тулд _Товших"
-
-#~ msgid "Focus behavior:"
-#~ msgstr "Фокусын шинж байдал:"
-
-#~ msgid "Window Focus Preferences"
-#~ msgstr "Цонхны фокусны тохируулга"
-
-#~ msgid "_Point to give focus"
-#~ msgstr "_Фокуслахын (хараалахын) тулд заах (заагуураар чичих ;) )"
-
-#~ msgid "_Raise window on focus"
-#~ msgstr "Цонхыг фокуслахад (хараалахад) дээш нь товойлгох"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failed to a open connection to a session manager, so window positions "
-#~ "will not be saved: %s\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Session manager-тэй холбоо тогтоож болоогүй учир цонхнуудын байрлалыг "
-#~ "сануулж чадсангүй: %s\n"