summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/lt.po
diff options
context:
space:
mode:
authorGintautas Miliauskas <gintas@src.gnome.org>2006-08-27 13:46:10 +0000
committerGintautas Miliauskas <gintas@src.gnome.org>2006-08-27 13:46:10 +0000
commit3274df7df1482e43e7b4d1ba56d161246a1fb2cc (patch)
tree6776a0f565933810e28515a2b8c13703c363f112 /po/lt.po
parent7a68a533220d9ed3825a522461393912f5aafb71 (diff)
downloadmetacity-3274df7df1482e43e7b4d1ba56d161246a1fb2cc.tar.gz
metacity-3274df7df1482e43e7b4d1ba56d161246a1fb2cc.tar.bz2
Updated Lithuanian translation.
Diffstat (limited to 'po/lt.po')
-rw-r--r--po/lt.po1057
1 files changed, 590 insertions, 467 deletions
diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index 7551534..5d4d038 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -2,15 +2,15 @@
# Copyright (C) 2003-2006 Free Software Foundation, Inc.
# Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>, 2003.
# Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>, 2004-2006.
-#
-#
+#
+#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-03-15 16:17+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-03-15 16:21+0200\n"
-"Last-Translator: Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-08-27 16:45+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-08-27 16:45+0300\n"
+"Last-Translator: Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -60,7 +60,7 @@ msgstr ""
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Nepavyko gauti kompiuterio vardo: %s\n"
-#: ../src/display.c:350
+#: ../src/display.c:344
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Nepavyko atverti X Window sistemos ekrano '%s'\n"
@@ -81,27 +81,27 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Kritinė IO klaida %d (%s) ekrane '%s'.\n"
-#: ../src/frames.c:1097
+#: ../src/frames.c:1089
msgid "Close Window"
msgstr "Užverti langą"
-#: ../src/frames.c:1100
+#: ../src/frames.c:1092
msgid "Window Menu"
msgstr "Lango meniu"
-#: ../src/frames.c:1103
+#: ../src/frames.c:1095
msgid "Minimize Window"
msgstr "Sumažinti langą"
-#: ../src/frames.c:1106
+#: ../src/frames.c:1098
msgid "Maximize Window"
msgstr "Išdidinti langą"
-#: ../src/frames.c:1109
+#: ../src/frames.c:1101
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Sutraukti langą"
-#: ../src/keybindings.c:996
+#: ../src/keybindings.c:1031
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -110,23 +110,23 @@ msgstr ""
"Kažkokia kita programa jau naudoja %s klavišą su modifikatoriais %x kaip "
"susiejimą\n"
-#: ../src/keybindings.c:2534
+#: ../src/keybindings.c:2668
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Įvyko klaida paleidžiant metacity-dialog, išvedantį informaciją apie "
"komandos klaidą: %s\n"
-#: ../src/keybindings.c:2639
+#: ../src/keybindings.c:2773
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Komanda %d neaprašyta.\n"
-#: ../src/keybindings.c:3501
+#: ../src/keybindings.c:3640
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Terminalo komanda nebuvo nurodyta.\n"
-#: ../src/main.c:70
+#: ../src/main.c:65
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -143,36 +143,36 @@ msgstr ""
"Nėra JOKIOS garantijos; net dėl PREKIAVIMO ar TAM TIKRO PANAUDOJIMO TIKSLO "
"ATITIKIMO.\n"
-#: ../src/main.c:258
+#: ../src/main.c:169
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Išjungti susijungimą su sesijos valdykle"
-#: ../src/main.c:264
+#: ../src/main.c:175
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Pakeisti veikiančią langų valdyklę su Metacity"
-#: ../src/main.c:270
+#: ../src/main.c:181
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Nurodyti sesijos valdymo ID"
-#: ../src/main.c:275
+#: ../src/main.c:186
msgid "X Display to use"
msgstr "Naudotinas X ekranas"
-#: ../src/main.c:281
+#: ../src/main.c:192
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Inicializuoti sesiją iš išsaugojimo rinkmenos"
-#: ../src/main.c:287
+#: ../src/main.c:198
msgid "Print version"
msgstr "Parodyti versiją"
-#: ../src/main.c:439
+#: ../src/main.c:350
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Nepavyko nuskanuoti temų aplanko: %s\n"
-#: ../src/main.c:455
+#: ../src/main.c:366
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
@@ -180,7 +180,7 @@ msgstr ""
"Nepavyko rasti temos! Įsitikinkite, kad %s egzistuoja ir ar ten yra įprastos "
"temos."
-#: ../src/main.c:527
+#: ../src/main.c:424
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Nepavyko perleisti: %s\n"
@@ -251,7 +251,7 @@ msgstr "Perkelti langą į a_ukštesnįjį darbalaukį"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Perkelti langą į ž_emesnįjį darbalaukį"
-#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2004 ../src/prefs.c:2367
+#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2142 ../src/prefs.c:2677
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Darbalaukis %d"
@@ -413,18 +413,13 @@ msgstr ""
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
-"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
-"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
-"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
-"titlebar_uses_desktop_font is false."
+"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
+"option is set to true."
msgstr ""
"Šrifto aprašymo seka, nurodanti šriftą, naudojamą langų antraštėms. Šrifto "
-"dydis esantis aprašyme naudojamas tik tuo atveju, jei titlebar_font_size "
-"požymis yra lygus nuliui. Be to, šis požymis atjungiamas, jei "
-"titlebar_uses_desktop_font požymis yra teigiamas (true). Standartinė "
-"titlebar_font reikšmė yra nenustatyta, ir Metacity naudoja standartinį "
-"aplinkos šriftą, nei jei titlebar_uses_desktop_font požymis yra neigiamas "
-"(false)."
+"dydis, esantis aprašyme, naudojamas tik tuo atveju, jei titlebar_font_size "
+"požymis yra lygus 0. Be to, šis požymis atjungiamas, jei "
+"titlebar_uses_desktop_font požymis yra teigiamas true."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
@@ -484,19 +479,23 @@ msgid "Compositing Manager"
msgstr "Kompozicijos valdyklė"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
+msgid "Control how new windows get focus"
+msgstr "Nustatyti, kada nauji langai fokusuojami"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
msgid "Current theme"
msgstr "Esama tema"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr ""
"Uždelsimas milisekundėmis prieš suveikiant automatinio lango iškėlimui."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
msgstr "Nurodo ar Metacity yra komponuojanti valdyklė."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
@@ -505,42 +504,31 @@ msgstr ""
"gali būti naudojamas kartu su „vaizdiniu audio signalu“ norint generuoti "
"tylius „pyptelėjimus“."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr "Atjungti savybes, kurias gali naudoti senos arba sugadintos programos"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Įjungti vaizdinį signalą"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Paslėpti visus langus ir fokusuoti darbastalį"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
-"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
-"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
-"specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, but "
-"kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least to the "
-"technically inclined), its meaning is \"automatically raise the window "
-"following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry in sloppy "
-"or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i.e. this is "
-"not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is unrelated to entering "
-"a window during drag and drop (because that results in the application "
-"grabbing the mouse)"
-msgstr ""
-"Jei teigiama, ir fokusavimo režimas yra „sloppy“ arba „mouse“, tai "
-"sufokusuotas langas bus iškeltas po laiko tarpo nurodyto auto_raise_delay "
-"rakte. Ši nuostata prastai pavadinta, tačiau taip palikta dėl suderinamumo "
-"su senesnėmis versijomis. Norint, kad būtų aiškiau (bent techniška "
-"besidomintiems), jo reikšmė yra „automatiškai pakelti langą, po laiko tarpo, "
-"kuris yra įjungiamas netempiamu pelės judesiu „sloppy“ arba fokusavimo pele "
-"režimuose“. Jis nesusijęs su spragtelėjimų judesiais (t.y., tai nesusiję su "
-"iškėlimu spragtelint). Tai nesusiję su įėjimu į lango zoną tempiant ir "
-"paleidžiant rinkmenas (nes tai baigiasi programos perėmimu pelės žymeklio)"
+"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
+"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
+"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
+"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
+msgstr ""
+"Jei įjungta ir fokusavimo veiksena „sloppy“ arba „mouse“, tada sufokusuotas "
+"langas bus automatiškai pakeltas po uždelsimo, nurodyto rakte "
+"„auto_raise_delay“. Tai nesusiję su paspaudimu ant lango norint jį pakelti, "
+"ar užėjimo ant lango objekto vilkimo metu."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
@@ -548,351 +536,338 @@ msgstr ""
"Jei reikšmė teigiama, nekreipti dėmesio į titlebar_font nuostatą ir naudoti "
"įprastą darbo aplinkos šriftą skirtą langų antraštėms."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
msgid ""
-"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
-"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
-"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
-"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
-"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
-"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
+"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
+"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
+"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
+"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
+"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
msgstr ""
"Jei reikšmė teigiama, metacity, naudodama langų rėmelius, vengdama animacijų "
"ar kitų efektų, pateiks vartotojui mažiau reakcijų ir bus mažiau jaučiama "
"„tiesioginė manipuliacija“. Tai smarkiai suprastina sąsajos išraiškingumą, "
-"bet leidžia normaliai veikti senesnėms programoms bei terminalų serveriams, "
-"kai kitu atveju jie būtų nepraktiški. Tačiau, norint išvengti darbastalio "
-"gedimų, kai yra įjungtas prieinamumas, rėmelių naudojimas yra išjungtas."
+"bet leidžia normaliai veikti senesnėms programoms bei terminalų serveriams. "
+"Kai įjungtos prieinamumo funkcijos, rėmelių naudojimas išjungiamas."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
-"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
-"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
-"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
-"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
+"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
+"unimplemented at the moment."
msgstr ""
"Esant teigiamai reikšmei, langų valdyklės darbas yra artimesnis darbui su "
-"programomis, nei su langais. Terminas yra gana neapibrėžtas, bet trumpai "
-"kalbant programų režimas yra artimesnis Macintosh operacinei sistemai nei "
-"Windows. Kai jūs aktyvuojate langą programų režime, visi programos langai "
-"bus iškelti. Be to programų režime langų aktyvavimo spragtelėjimai neveikia "
-"langų priklausančių kitoms programoms. Šio nustatymo buvimas yra "
-"diskutuotinas. Tačiau yra paprasčiau turėti vieną nustatymą, kuris nulemia "
-"visas valdyklės reakcijas priklausomai nuo pasirinkto programų ar langų "
-"režimo, nei keisti režimą reguliuojant visus tuos nustatymus. Be to programų "
-"režimas yra šiuo metu beveik neįgyvendintas."
+"programomis nei su langais. Sąvoka gana neapibrėžta, bet apskritai programų "
+"režimas yra artimesnis Macintosh operacinei sistemai nei Windows. Kai "
+"aktyvuojate langą programų veiksenoje, visi programos langai bus iškelti. Be "
+"to, programų veiksenoje langų aktyvavimo spragtelėjimai neveikia langų, "
+"priklausančių kitoms programoms. Kol kas programų veiksenos realizacija dar "
+"ankstyvoje stadijoje."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr ""
"Jei teigiamas, atsisakyti dalies galimybių vardan efektyvesnio resursų "
"panaudojimo"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Nuleisti langą žemiau kitų langų"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
msgid ""
"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
"window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false "
-"to decouple raising from other user interactions. When false, windows can "
-"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window or a normal "
-"click on the window decorations (assuming such clicks aren't used to start a "
-"move or resize operation). Special messages, such as activation requests "
-"from pagers, may also raise windows when this option is false. This option "
-"is currently disabled in click-to-focus mode."
+"to decouple raising from other user actions. Even when this option is false, "
+"windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a "
+"normal click on the window decorations, or by special messages, such as "
+"activation requests from pagers. This option is currently disabled in click-"
+"to-focus mode."
msgstr ""
"Daugelio veiksmų (pvz. spragtelėjimų kliento vietoje, lango perkėlimo ar jo "
"dydžio keitimo) pašalinis efektas yra lango pakėlimas. Nustatykite šios "
"parinkties reikšmę į neigiamą, norėdami atskirti pakėlimą nuo kitų naudotojo "
"veiksmų. Kai reikšmė neigiama, langai vis dar gali būti pakeliami laikant "
"nuspaudus Alt mygtuką spragtelint kairiuoju pelės klavišu bet kurioje lango "
-"vietoje, arba paprasčiausiai spragtelint lango dekoracijas (turint omenyje, "
-"kad tokie spragtelėjimai nėra naudojami pradėti perkėlimo ar dydžio keitimo "
-"operaciją). Specialūs pranešimai, kaip, pvz. aktyvavimo užklausos, taip pat "
-"gali pakelti langus, kai ši parinktis neigiama. Ši parinktis yra šiuo metu "
-"išjungta fokusavimo spragtelint režime."
+"vietoje, arba paprasčiausiai spragtelint lango dekoracijas, arba specialiais "
+"pranešimais, pavyzdžiui aktyvavimo užklausomis iš kitų programų. Ši "
+"parinktis yra šiuo metu išjungta fokusavimo spragtelint veiksenoje."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Maximize window"
msgstr "Išplėsti langą"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Išplėsti langą horizontaliai"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Išplėsti langą vertikaliai"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Minimize window"
msgstr "Sumažinti langą"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr ""
"Klavišas, naudojamas kartu su specialiais sprangtelėjimo ant lango veiksmais"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Greitas judėjimas atgal tarp skydelių ir darbastalio"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Judėti atgal tarp skydelių ir darbastalio kartu su iššokančiu langu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Greitai judėti atgal tarp langų"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
+msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
+msgstr "Greitai judėti atgal tarp programos langų"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
+msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
+msgstr "Persijungti atgal tarp programos langų su iššokančiu langu"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Greitai judėti tarp skydelių ir darbastalio"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Judėti tarp skydelių ir darbastalio kartu su iššokančiu langu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Greitai persijungti tarp langų"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
+msgid "Move between windows of an application immediately"
+msgstr "Greitai persijungti tarp programos langų"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
+msgid "Move between windows of an application with popup"
+msgstr "Persijunginėti tarp programos langų su iššokančiu langu"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Persijunginėti tarp langų su iššokančio lango pagalba"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Perkelti langų aktyvavimą atgal kartu su iššokančiu langu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move window"
msgstr "Perkelti langą"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Perkelti langą į žemiau esantį darbo lauką"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Perkelti langą į kairiau esantį darbo lauką"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Perkelti langą į dešiniau esantį darbo lauką"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Perkelti langą į aukščiau esantį darbo lauką"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Perkelti langą į darbo lauką Nr.1"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Perkelti langą į darbo lauką Nr.10"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Perkelti langą į darbo lauką Nr.11"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Perkelti langą į darbo lauką Nr.12"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Perkelti langą į darbo lauką Nr.2"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Perkelti langą į darbo lauką Nr.3"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Perkelti langą į darbo lauką Nr.4"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Perkelti langą į darbo lauką Nr.5"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Perkelti langą į darbo lauką Nr.6"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Perkelti langą į darbo lauką Nr.7"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Perkelti langą į darbo lauką Nr.8"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Perkelti langą į darbo lauką Nr.9"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Name of workspace"
msgstr "Darbo lauko vardas"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Darbo laukų kiekis"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
msgid ""
-"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
-"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
-"workspaces)."
+"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
+"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
+"workspaces."
msgstr ""
-"Darbo laukų kiekis. Turi būti didesnis už nulį. Be to yra nustatyta "
-"maksimali reikšmė (kad nepavyktų atsitiktinai sunaikinti savo darbo aplinkos "
-"užsinorėjus 34 milijonų darbo laukų)"
+"Darbalaukių kiekis. Turi būti didesnis už nulį. Be to, nustatyta maksimali "
+"reikšmė, kad netyčia nesunaikintumėte savo darbo aplinkos įvedę labai "
+"didelio skaičių."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Iškelti neaktyvų langą, arba nuleisti aktyvų"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Iškelti langą virš kitų langų"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Resize window"
msgstr "Keisti lango dydį"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Run a defined command"
msgstr "Paleisti nurodytą komandą"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Run a terminal"
msgstr "Paleisti terminalą"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Rodyti skydelio meniu"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Rodyti skydelio programų paleidimo langą"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
msgid ""
-"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
-"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
-"consistent position with respect to their parent window. This requires "
-"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
-"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
-"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
-"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
-"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
-"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
-"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
-"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
-"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
-msgstr ""
-"Dalis programų gali pažeisti langų valdyklės specifikacijas. Pavyzdžiui, "
-"idealioje situacijos langų valdyklė turėtų visus dialogo langus patalpinti "
-"atsižvelgdama į jų pagrindinio lango padėtį. Norint tai pasiekti, reikia "
-"nekreipti dėmesio į programų pateikiamas dialogo langų padėtis. Tačiau dalis "
-"Java/Swing laidų žymi jų išsiskleidžiančius meniu kaip dialogus ir langų "
-"valdyklė turi atjungti dialogų padėties valdymą, kad netvarkingose "
-"programose veiktų meniu. Yra ir kitų panašaus tipo pavydžių. Šis nustatymas "
-"perveda langų valdyklę į klaidų nepripažįstantį darbo režimą, kuris "
-"garantuoja šiek tiek geresnę vartotojo sąsają, jei jums nereikia dirbti su "
-"nekorektiškai dirbančiomis programomis. Tačiau mes gyvename netobulame "
-"pasaulyje ir pagal nutylėjimą apsauga nuo nekorektiškų programų yra įjungta. "
-"Dalis apsaugos priemonių saugo nuo pačios langų valdyklės specifikacijų "
-"netobulumo ir klaida atsiradusi „tobulame“ režime negali būti pataisyta "
-"neištaisius valdyklės specifikacijų."
+"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
+"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
+"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
+"run any misbehaving applications."
+msgstr ""
+"Kai kurios programos nevykdo nurodymų specifikacijose, todėl kyla smulkių "
+"nesklandumų. Ši parinktis įjungia griežtą veikseną, kuri padaro aplinką "
+"vienalytiškesnę, jei nenaudojate nekorektiškų programų."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Persijungti į darbo lauką Nr.1"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Persijungti į darbo lauką Nr.10"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Persijungti į darbo lauką Nr.11"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Persijungti į darbo lauką Nr.12"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Persijungti į darbo lauką Nr.2"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Persijungti į darbo lauką Nr.3"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Persijungti į darbo lauką Nr.4"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Persijungti į darbo lauką Nr.5"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Persijungti į darbo lauką Nr.6"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Persijungti į darbo lauką Nr.7"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Persijungti į darbo lauką Nr.8"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Persijungti į darbo lauką Nr.9"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Persijungti į aukščiau esantį darbo lauką"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Persijungti į žemiau esantį darbo lauką"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Persijungti į kairiau esantį darbo lauką"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Persijungti į dešiniau esantį darbo lauką"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Sisteminis signalas yra garsinis"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Padaryti ekrano nuotrauką"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Padaryti lango nuotrauką"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
@@ -910,7 +885,7 @@ msgstr ""
"yra nežinoma (paprastai tai būna kai suveikia standartinis sisteminis "
"pyptelėjimas), mirga tuo momentu naudojamo lango antraštė."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
@@ -920,7 +895,7 @@ msgstr ""
"klavišų kombinacijas, kurios atitinka nurodytas komanda. Paspaudus klavišo "
"kombinaciją priskirtą run_command_N bus įvykdyta komanda command_N."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
@@ -928,7 +903,7 @@ msgstr ""
"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot raktas nustato "
"klavišų kombinaciją, kuri iškviečia šiame nustatyme nurodytą komandą."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
@@ -937,7 +912,7 @@ msgstr ""
"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot raktas "
"nustato klavišų kombinaciją, kuri iškviečia šiame nustatyme nurodytą komandą."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -954,7 +929,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu "
"nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -970,7 +945,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -986,7 +961,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1002,7 +977,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1018,7 +993,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1033,7 +1008,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1048,7 +1023,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1063,7 +1038,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1078,7 +1053,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1093,7 +1068,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1108,7 +1083,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1123,7 +1098,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1138,7 +1113,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1153,7 +1128,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1168,7 +1143,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1183,7 +1158,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1198,7 +1173,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1213,7 +1188,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su "
"šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1228,7 +1203,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu "
"nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1245,7 +1220,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu "
"nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1262,7 +1237,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su "
"šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1278,7 +1253,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1293,7 +1268,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;“ ir „&lt;Ctrl&gt;“. Nustačius specialų požymį „disabled“, su šiuo "
"veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1308,7 +1283,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu "
"nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -1324,7 +1299,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1340,7 +1315,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1356,7 +1331,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1371,7 +1346,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1386,7 +1361,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1401,7 +1376,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1416,7 +1391,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1431,7 +1406,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1446,7 +1421,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1461,7 +1436,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1476,7 +1451,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1491,7 +1466,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1506,7 +1481,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1521,7 +1496,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1536,7 +1511,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1551,7 +1526,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1568,7 +1543,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu "
"nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1585,7 +1560,43 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu "
"nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
+"application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
+"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Klavišų kombinacija, kuri judina aktyvavimo požymius atgal tarp langų be "
+"iššokančio lango. Nuspaudus „Lyg2“ bus vėl judama į priekį. Klavišų "
+"kombinacijos formatas panašus į \"&lt;Control&gt;a\" arba \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. Sistema apdorojanti aprašymą yra gana laisva ir leidžia maišyti "
+"didžiąsias bei mažąsias raides ir naudoti tokius sutrumpinimus kaip \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su "
+"šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
+"application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
+"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Klavišų kombinacija, kuri judina aktyvavimo požymius atgal tarp langų kartu "
+"su iššokančiu langu. Nuspaudus „Lyg2“ bus vėl judama į priekį. Klavišų "
+"kombinacijos formatas panašus į \"&lt;Control&gt;a\" arba \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. Sistema apdorojanti aprašymą yra gana laisva ir leidžia maišyti "
+"didžiąsias bei mažąsias raides ir naudoti tokius sutrumpinimus kaip \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su "
+"šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1603,7 +1614,7 @@ msgstr ""
"Nustačius specialų požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia "
"klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1621,7 +1632,7 @@ msgstr ""
"Nustačius specialų požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia "
"klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1638,7 +1649,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu "
"nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1655,7 +1666,44 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu "
"nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
+"a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses "
+"the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
+"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+"then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Klavišų kombinacija, kuri judina aktyvavimo požymius tarp langų be "
+"iššokančio lango. \"Lyg2\" klavišas keičia judėjimo kryptį. Klavišų "
+"kombinacijos formatas panašus į \"&lt;Control&gt;a\" arba \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. Sistema apdorojanti aprašymą yra gana laisva ir leidžia maišyti "
+"didžiąsias bei mažąsias raides ir naudoti tokius sutrumpinimus kaip \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su "
+"šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
+msgid ""
+"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
+"popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while "
+"using this binding reverses the direction of movement. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+"Klavišų kombinacija, kuri judina aktyvavimo požymius tarp programos langų su "
+"iššokančiu langu. (Paprastai &lt;Alt&gt;F6) \"lyg2\" klavišas keičia "
+"judėjimo kryptį. Klavišų kombinacijos formatas gali būti panašus į \"&lt;"
+"Control&gt;a\" arba \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Sistema apdorojanti "
+"aprašymą yra gana laisva ir leidžia maišyti didžiąsias bei mažąsias raides "
+"ir naudoti tokius sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"Nustačius specialų požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia "
+"klavišų kombinacija."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1674,7 +1722,7 @@ msgstr ""
"Nustačius specialų požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia "
"klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1693,7 +1741,7 @@ msgstr ""
"Nustačius specialų požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia "
"klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
@@ -1710,7 +1758,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1725,7 +1773,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu "
"nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1740,7 +1788,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1755,7 +1803,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1771,7 +1819,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1786,7 +1834,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu "
"nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -1802,7 +1850,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
msgid ""
"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1817,7 +1865,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu "
"nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1834,7 +1882,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su "
"šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1850,7 +1898,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1865,21 +1913,21 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Darbo lauko vardas"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "The screenshot command"
msgstr "Ekrano vaizdo kopijavimo komanda"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr "Tema nulemia langų pakraščių, antraščių ir kitų elementų išvaizdą."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -1887,7 +1935,7 @@ msgstr ""
"Uždelsimo laikas prieš pakeliant langą, jei auto_raise požymis yra "
"teigiamas. Laikas nurodomas tūkstantosiomis sekundės dalimis."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1901,31 +1949,31 @@ msgstr ""
"kursorius, o \"mouse\" reiškia, kad langai bus aktyvuojami kai ant jų bus "
"užvestas kursorius ir aktyvacija bus atšaukta kursoriui pasitraukus."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Ekrano vaizdo kopijų darymo komanda"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
-"the window is covered by another window, it raises the window above other "
-"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
-"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
+"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
+"and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
msgstr ""
"Klavišų kombinacija, kuri keičia lango buvimo žemiau/aukščiau kitų langų "
"būklę. Jei langas yra paslėptas po kitu langu, jis bus iškeltas aukščiau "
"kitų. Jei langas yra pilnai matomas, jis atsidurs žemiau kitų langų. Klavišų "
-"kombinacijos formatas gali būti panašus į \"&lt;Control&gt;a\" arba \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Sistema apdorojanti aprašymą yra gana laisva ir "
-"leidžia maišyti didžiąsias bei mažąsias raides ir naudoti tokius "
-"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
-"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
+"kombinacijos formatas panašus į \"&lt;Control&gt;a\" arba \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. Sistema apdorojanti aprašymą yra gana laisva ir leidžia maišyti "
+"didžiąsias bei mažąsias raides ir naudoti tokius sutrumpinimus kaip \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su "
+"šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1940,7 +1988,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1955,7 +2003,7 @@ msgstr ""
"sutrumpinimus kaip \"&lt;Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų "
"požymį \"disabled\", su šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1971,7 +2019,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su "
"šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1987,7 +2035,7 @@ msgstr ""
"Ctl&gt;\" ir \"&lt;Ctrl&gt;\". Nustačius specialų požymį \"disabled\", su "
"šiuo veiksmu nebus susieta jokia klavišų kombinacija."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -2000,72 +2048,85 @@ msgstr ""
"„toggle_maximize“, kuri išdidina/sumažina langą, „minimize“, kuri paslėpia "
"langą, ir „none“ - nedaro nieko."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
+msgid ""
+"This option provides additional control over how newly created windows get "
+"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
+"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
+"given focus."
+msgstr ""
+"Ši parinktis leidžia tiksliau valdyti naujų langų fokusavimą. Leidžiamos dvi "
+"reikšmės: „smart“ įjungia įprastą veikseną, o „strict“ nefokusuoja langų, "
+"paleistų iš terminalo."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "Perjungti visada viršuje būseną"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Perjungti pilnaekranį režimą"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Perjungti lango išplėtimo režimą"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Perjungti lango sutraukimo būseną"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Perjungti lango buvimo visuose darbo laukuose būseną"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
-"environments, or when 'audible bell' is off."
+"environments."
msgstr ""
"Įjungia vaizdinius indikatorius, kai programa ar sistema naudoja "
"standartinius garsinius perspėjimo signalus; naudingas esant klausos "
-"sutrikimams, trukšmingoje aplinkoje arba kai garsinis signalas yra atjungtas."
+"sutrikimams, triukšmingoje aplinkoje arba kai garsinis signalas yra "
+"atjungtas."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
msgid "Unmaximize window"
msgstr "Sutraukti langą"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Langų antraštėse naudoti įprastą sisteminį šriftą"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Vaizdinio signalo tipas"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
msgstr "Ar pakėlimas turėtų būti pašalinis kitų naudotojo veiksmų efektas"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
msgid "Window focus mode"
msgstr "Langų fokusavimo režimas"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
msgid "Window title font"
msgstr "Lango antraštės šriftas"
-#: ../src/prefs.c:567 ../src/prefs.c:583 ../src/prefs.c:599 ../src/prefs.c:615
-#: ../src/prefs.c:631 ../src/prefs.c:647 ../src/prefs.c:667 ../src/prefs.c:683
-#: ../src/prefs.c:699 ../src/prefs.c:715 ../src/prefs.c:731 ../src/prefs.c:747
-#: ../src/prefs.c:763 ../src/prefs.c:779 ../src/prefs.c:796 ../src/prefs.c:812
-#: ../src/prefs.c:828 ../src/prefs.c:844 ../src/prefs.c:860 ../src/prefs.c:875
-#: ../src/prefs.c:890 ../src/prefs.c:905 ../src/prefs.c:921 ../src/prefs.c:937
-#: ../src/prefs.c:953 ../src/prefs.c:969
+#: ../src/prefs.c:574 ../src/prefs.c:590 ../src/prefs.c:606 ../src/prefs.c:622
+#: ../src/prefs.c:638 ../src/prefs.c:654 ../src/prefs.c:670 ../src/prefs.c:690
+#: ../src/prefs.c:706 ../src/prefs.c:722 ../src/prefs.c:740 ../src/prefs.c:756
+#: ../src/prefs.c:775 ../src/prefs.c:791 ../src/prefs.c:808 ../src/prefs.c:824
+#: ../src/prefs.c:840 ../src/prefs.c:857 ../src/prefs.c:873 ../src/prefs.c:889
+#: ../src/prefs.c:905 ../src/prefs.c:921 ../src/prefs.c:936 ../src/prefs.c:951
+#: ../src/prefs.c:966 ../src/prefs.c:982 ../src/prefs.c:998
+#: ../src/prefs.c:1014 ../src/prefs.c:1030
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf raktui „%s“ nustatytas neteisingas tipas\n"
-#: ../src/prefs.c:1014
+#: ../src/prefs.c:1075
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -2074,12 +2135,12 @@ msgstr ""
"„%s“ reikšmė rasta nustatymų duomenų bazėje yra netinkama pelės mygtuko "
"keitiklio aprašymui\n"
-#: ../src/prefs.c:1038 ../src/prefs.c:1528
+#: ../src/prefs.c:1099 ../src/prefs.c:1120 ../src/prefs.c:1616
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf raktas '%s' saugo netinkamą reikšmę\n"
-#: ../src/prefs.c:1161
+#: ../src/prefs.c:1249
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
@@ -2088,12 +2149,12 @@ msgstr ""
"%d saugoma GConf rakte %s yra nepriimtinas cursor_size; turi būti nuo 1 iki "
"128\n"
-#: ../src/prefs.c:1241
+#: ../src/prefs.c:1329
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Nepavyko apdoroti šrifto aprašymo „%s“ saugomo GConf rakte %s\n"
-#: ../src/prefs.c:1426
+#: ../src/prefs.c:1514
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -2102,7 +2163,7 @@ msgstr ""
"%d reikšmė saugoma GConf rakte %s nurodo nepriimtina darbo laukų skaičių, "
"šiuo metu maksimali reikšmė yra %d\n"
-#: ../src/prefs.c:1486
+#: ../src/prefs.c:1574
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -2110,17 +2171,17 @@ msgstr ""
"Apsauga nuo sugadintų programų atjungta. Kai kurios programos gali pradėti "
"keistai elgtis.\n"
-#: ../src/prefs.c:1555
+#: ../src/prefs.c:1643
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d reikšmė saugoma GConf rakte %s netelpra tarp 0 ir %d\n"
-#: ../src/prefs.c:1695
+#: ../src/prefs.c:1786
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Įvyko klaida nustatant darbo laukų skaičių į %d: %s\n"
-#: ../src/prefs.c:2031
+#: ../src/prefs.c:2172 ../src/prefs.c:2342
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -2129,12 +2190,12 @@ msgstr ""
"„%s“ reikšmė rasta konfiguracijos duomenų bazė yra netinkama klavišų "
"kombinacijai „%s“\n"
-#: ../src/prefs.c:2448
+#: ../src/prefs.c:2758
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Įvyko klaida pervadinant darbo lauką %d į „%s“: %s\n"
-#: ../src/resizepopup.c:126
+#: ../src/resizepopup.c:111
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
@@ -2307,8 +2368,8 @@ msgstr ""
#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
-#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
-#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
+#: ../src/theme-parser.c:2933 ../src/theme-parser.c:3022
+#: ../src/theme-parser.c:3029 ../src/theme-parser.c:3036
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Elemente <%2$s> trūksta požymio \"%1$s\""
@@ -2367,17 +2428,17 @@ msgstr "Nežinoma būsena \"%s\" meniu piktogramos aprašyme"
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr "Tema jau turi meniu piktogramą aprašančią funkcijos %s būseną %s"
-#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
-#: ../src/theme-parser.c:3323
+#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3241
+#: ../src/theme-parser.c:3320
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Vardui \"%s\" nenurodyti jokie <draw_ops> požymiai"
#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
-#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
-#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
-#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
-#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
+#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3121
+#: ../src/theme-parser.c:3175 ../src/theme-parser.c:3335
+#: ../src/theme-parser.c:3512 ../src/theme-parser.c:3550
+#: ../src/theme-parser.c:3588 ../src/theme-parser.c:3626
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Elementas <%s> neleistinas žemiau <%s>"
@@ -2435,230 +2496,230 @@ msgstr "Elemente <%s> trūksta \"right\" požymio"
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Paraštė \"%s\" nežinoma"
-#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
-#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
-#: ../src/theme-parser.c:2869
+#: ../src/theme-parser.c:1652 ../src/theme-parser.c:1762
+#: ../src/theme-parser.c:1865 ../src/theme-parser.c:2052
+#: ../src/theme-parser.c:2866
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"color\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:1662
+#: ../src/theme-parser.c:1659
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"x1\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
+#: ../src/theme-parser.c:1666 ../src/theme-parser.c:2711
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"y1\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:1676
+#: ../src/theme-parser.c:1673
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"x2\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
+#: ../src/theme-parser.c:1680 ../src/theme-parser.c:2718
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"y2\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
-#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
-#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
-#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
-#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
-#: ../src/theme-parser.c:2876
+#: ../src/theme-parser.c:1769 ../src/theme-parser.c:1872
+#: ../src/theme-parser.c:1978 ../src/theme-parser.c:2059
+#: ../src/theme-parser.c:2165 ../src/theme-parser.c:2263
+#: ../src/theme-parser.c:2480 ../src/theme-parser.c:2606
+#: ../src/theme-parser.c:2704 ../src/theme-parser.c:2778
+#: ../src/theme-parser.c:2873
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"x\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
-#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
-#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
-#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
-#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
+#: ../src/theme-parser.c:1776 ../src/theme-parser.c:1879
+#: ../src/theme-parser.c:1985 ../src/theme-parser.c:2066
+#: ../src/theme-parser.c:2172 ../src/theme-parser.c:2270
+#: ../src/theme-parser.c:2487 ../src/theme-parser.c:2613
+#: ../src/theme-parser.c:2785 ../src/theme-parser.c:2880
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"y\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
-#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
-#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
-#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
-#: ../src/theme-parser.c:2795
+#: ../src/theme-parser.c:1783 ../src/theme-parser.c:1886
+#: ../src/theme-parser.c:1992 ../src/theme-parser.c:2073
+#: ../src/theme-parser.c:2179 ../src/theme-parser.c:2277
+#: ../src/theme-parser.c:2494 ../src/theme-parser.c:2620
+#: ../src/theme-parser.c:2792
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"width\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
-#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
-#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
-#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
-#: ../src/theme-parser.c:2802
+#: ../src/theme-parser.c:1790 ../src/theme-parser.c:1893
+#: ../src/theme-parser.c:1999 ../src/theme-parser.c:2080
+#: ../src/theme-parser.c:2186 ../src/theme-parser.c:2284
+#: ../src/theme-parser.c:2501 ../src/theme-parser.c:2627
+#: ../src/theme-parser.c:2799
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"height\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:1903
+#: ../src/theme-parser.c:1900
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"start_angle\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:1910
+#: ../src/theme-parser.c:1907
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"extent_angle\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:2090
+#: ../src/theme-parser.c:2087
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"alpha\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:2161
+#: ../src/theme-parser.c:2158
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"type\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:2209
+#: ../src/theme-parser.c:2206
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Nesuprantama reikšmė \"%s\" persiliejančio elemento tipo aprašyme"
-#: ../src/theme-parser.c:2294
+#: ../src/theme-parser.c:2291
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"filename\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
+#: ../src/theme-parser.c:2316 ../src/theme-parser.c:2824
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nežinoma fill type požymio reikšmė \"%s\" elemente <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
-#: ../src/theme-parser.c:2700
+#: ../src/theme-parser.c:2459 ../src/theme-parser.c:2592
+#: ../src/theme-parser.c:2697
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"state\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
+#: ../src/theme-parser.c:2466 ../src/theme-parser.c:2599
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"shadow\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:2476
+#: ../src/theme-parser.c:2473
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"arror\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
-#: ../src/theme-parser.c:2739
+#: ../src/theme-parser.c:2526 ../src/theme-parser.c:2648
+#: ../src/theme-parser.c:2736
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nežinoma state požymio reikšmė \"%s\" elemente <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
+#: ../src/theme-parser.c:2536 ../src/theme-parser.c:2658
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nežinoma shadow požymio reikšmė \"%s\" elemente <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2549
+#: ../src/theme-parser.c:2546
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Nežinoma arrow požymio reikšmė \"%s\" elemente <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
+#: ../src/theme-parser.c:2959 ../src/theme-parser.c:3075
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Neaprašyti jokie <draw_ops> požymiai pavadinti \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
+#: ../src/theme-parser.c:2971 ../src/theme-parser.c:3087
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Čia įvesdami draw_ops \"%s\" požymius jūs sukuriate žiedinį aprašymą"
-#: ../src/theme-parser.c:3153
+#: ../src/theme-parser.c:3150
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"value\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:3210
+#: ../src/theme-parser.c:3207
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"position\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:3219
+#: ../src/theme-parser.c:3216
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Nežinoma rėmelio elemento padėtis \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:3227
+#: ../src/theme-parser.c:3224
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Rėmelio stiliaus aprašyme padėtis %s jau aprašyta"
-#: ../src/theme-parser.c:3272
+#: ../src/theme-parser.c:3269
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"function\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
+#: ../src/theme-parser.c:3277 ../src/theme-parser.c:3381
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"state\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:3289
+#: ../src/theme-parser.c:3286
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Mygtukui priskirta nežinoma funkcija \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:3298
+#: ../src/theme-parser.c:3295
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Mygtukui priskirta nežinoma būsena \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:3306
+#: ../src/theme-parser.c:3303
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr ""
"Rėmelio stiliaus aprašyme jau yra nurodytas mygtukas aprašantis funkcijos %s "
"būseną %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3376
+#: ../src/theme-parser.c:3373
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"focus\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:3392
+#: ../src/theme-parser.c:3389
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"style\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:3401
+#: ../src/theme-parser.c:3398
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\" reikšmė nepriimtina aktyvavimo požymyj"
-#: ../src/theme-parser.c:3410
+#: ../src/theme-parser.c:3407
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\" reikšmė nepriimtina būsenos požymyje"
-#: ../src/theme-parser.c:3420
+#: ../src/theme-parser.c:3417
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "Neaprašytas joks stilius vardu \"%s\""
-#: ../src/theme-parser.c:3430
+#: ../src/theme-parser.c:3427
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "Elemente <%s> trūksta \"resize\" požymio"
-#: ../src/theme-parser.c:3440
+#: ../src/theme-parser.c:3437
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" reikšmė nepriimtina dydžio keitimo požymyje"
-#: ../src/theme-parser.c:3450
+#: ../src/theme-parser.c:3447
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
@@ -2667,18 +2728,18 @@ msgstr ""
"Negalima naudoti \"resize\" požymio elemente <%s>, skirtame išplėtimo/"
"šešėlių būsenų aprašymui"
-#: ../src/theme-parser.c:3464
+#: ../src/theme-parser.c:3461
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "state %s resize %s focus %s požymiai jau turi stiliaus aprašymą"
-#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
-#: ../src/theme-parser.c:3497
+#: ../src/theme-parser.c:3472 ../src/theme-parser.c:3483
+#: ../src/theme-parser.c:3494
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Aktyvavimo %2$s būsena %1$s jau turi stiliaus aprašymą"
-#: ../src/theme-parser.c:3536
+#: ../src/theme-parser.c:3533
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2686,7 +2747,7 @@ msgstr ""
"Negalima naudoti dviejų draw_ops požymių <piece> elemente (tema nustatė "
"draw_ops požymį ir <draw_ops> elementą, arba nurodė du elementus)"
-#: ../src/theme-parser.c:3574
+#: ../src/theme-parser.c:3571
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2694,7 +2755,7 @@ msgstr ""
"Negalima naudoti dviejų draw_ops požymių <button> elemente (tema nustatė "
"draw_ops požymį ir <draw_ops> elementą, arba nurodė du elementus)"
-#: ../src/theme-parser.c:3612
+#: ../src/theme-parser.c:3609
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2702,82 +2763,82 @@ msgstr ""
"Negalima naudoti dviejų draw_ops požymių <menu_icon> elemente (tema nustatė "
"draw_ops požymį ir <draw_ops> elementą, arba nurodė du elementus)"
-#: ../src/theme-parser.c:3659
+#: ../src/theme-parser.c:3656
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Pradinis temos elementas turi būti <metacity_theme>, o ne <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3679
+#: ../src/theme-parser.c:3676
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "Elementas <%s> nepriimtinas tarp name/author/date/description elementų"
-#: ../src/theme-parser.c:3684
+#: ../src/theme-parser.c:3681
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Elementas <%s> nepriimtinas tarp <constant> elemento"
-#: ../src/theme-parser.c:3696
+#: ../src/theme-parser.c:3693
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "Elementas <%s> nepriimtinas tarp distance/border/aspect_ratio elementų"
-#: ../src/theme-parser.c:3718
+#: ../src/theme-parser.c:3715
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Elementas <%s> nepriimtinas tarp draw operacijos elemento"
-#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
-#: ../src/theme-parser.c:3763
+#: ../src/theme-parser.c:3725 ../src/theme-parser.c:3755
+#: ../src/theme-parser.c:3760
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Elementas <%s> nepriimtinas tarp <%s> elemento"
-#: ../src/theme-parser.c:3984
+#: ../src/theme-parser.c:3981
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Rėmelio elementui nepriskirta draw_ops funkcija"
-#: ../src/theme-parser.c:3999
+#: ../src/theme-parser.c:3996
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Mygtukui nepriskirta draw_ops funkcija"
-#: ../src/theme-parser.c:4014
+#: ../src/theme-parser.c:4011
msgid "No draw_ops provided for menu icon"
msgstr "Meniu piktogramai nepriskirta draw_ops funkcija"
-#: ../src/theme-parser.c:4054
+#: ../src/theme-parser.c:4051
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Elemento <%s> viduje negalima rašyti papildomų tekstų"
-#: ../src/theme-parser.c:4109
+#: ../src/theme-parser.c:4106
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "<name> elementas temos aprašyme nurodytas du kartus"
-#: ../src/theme-parser.c:4120
+#: ../src/theme-parser.c:4117
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "<author> elementas temos aprašyme nurodytas du kartus"
-#: ../src/theme-parser.c:4131
+#: ../src/theme-parser.c:4128
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "<copyright> elementas temos aprašyme nurodytas du kartus"
-#: ../src/theme-parser.c:4142
+#: ../src/theme-parser.c:4139
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "<date> elementas temos aprašyme nurodytas du kartus"
-#: ../src/theme-parser.c:4153
+#: ../src/theme-parser.c:4150
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "<description> elementas temos aprašyme nurodytas du kartus"
-#: ../src/theme-parser.c:4348
+#: ../src/theme-parser.c:4345
#, c-format
msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
msgstr "Nepavyko perskaityti temos iš rinkmenos %s: %s\n"
-#: ../src/theme-parser.c:4403
+#: ../src/theme-parser.c:4400
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Temos rinkmenoje %s trūksta pagrindinio <metacity_theme> elemento"
@@ -2942,43 +3003,43 @@ msgstr ""
"ir per %g bendrinio laiko sekundes įskaitant X serverio resursus (%g "
"milisekundžių kadrui)\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:1219
+#: ../src/theme-viewer.c:1217
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr ""
"padėties išraiškos testas grąžino teigiamą reikšmę, bet kartu nustatė "
"klaidos pranešimą"
-#: ../src/theme-viewer.c:1221
+#: ../src/theme-viewer.c:1219
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr ""
"padėties išraiškos testas grąžino neigiamą reikšmę, bet nenustatė klaidos "
"pranešimo"
-#: ../src/theme-viewer.c:1225
+#: ../src/theme-viewer.c:1223
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Tikėtasi sulaukti klaidos pranešimo, tačiau nieko nesulaukta"
-#: ../src/theme-viewer.c:1227
+#: ../src/theme-viewer.c:1225
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Tikėtasi klaidos %d, tačiau sulaukta %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:1233
+#: ../src/theme-viewer.c:1231
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Klaidos nelaukta, tačiau išvesta klaida: %s"
-#: ../src/theme-viewer.c:1237
+#: ../src/theme-viewer.c:1235
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "x reikšmė buvo %d, tikėtasi %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:1240
+#: ../src/theme-viewer.c:1238
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "y reikšmė buvo %d, tikėtasi %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:1303
+#: ../src/theme-viewer.c:1301
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
@@ -3019,11 +3080,11 @@ msgstr "Mygtuko dydžio santykis %g yra nepriimtinas"
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Rėmelio aprašyme nenurodytas mygtukų dydis"
-#: ../src/theme.c:842
+#: ../src/theme.c:847
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Aprašant persiliejančias spalvas reikia nurodyti bent dvi spalvas"
-#: ../src/theme.c:968
+#: ../src/theme.c:973
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
@@ -3033,7 +3094,7 @@ msgstr ""
"skliaustų, pvz.: gtk:fg[NORMAL], kur NORMAL yra būsena; nepavyko apdoroti \"%"
"s\""
-#: ../src/theme.c:982
+#: ../src/theme.c:987
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
@@ -3043,17 +3104,17 @@ msgstr ""
"skliaustus, pvz.: gtk:fg[NORMAL], kur NORMAL yra būsena; nepavyko apdoroti "
"\"%s\""
-#: ../src/theme.c:993
+#: ../src/theme.c:998
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Nesuprantama spalvų aprašymo būsena \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1006
+#: ../src/theme.c:1011
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Spalvų aprašyme nurodytas nesuprantamas spalvos komponentas \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1036
+#: ../src/theme.c:1041
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
@@ -3062,19 +3123,19 @@ msgstr ""
"Išplaukimo formatas yra \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" neatitinka "
"šio formato"
-#: ../src/theme.c:1047
+#: ../src/theme.c:1052
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr ""
"Nepavyko aprodoti skaidrumo reikšmės \"%s\" priskirtos išplaukiančiai spalva"
-#: ../src/theme.c:1057
+#: ../src/theme.c:1062
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr ""
"Skaidrumo reikšmė \"%s\" tarp išplaukiančios spalvos yra ne tarp 0.0 ir 1.0"
-#: ../src/theme.c:1104
+#: ../src/theme.c:1109
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
@@ -3082,27 +3143,27 @@ msgstr ""
"Šešėlio formatas yra \"shade/base_color/factor\", \"%s\" neatitinka šio "
"formato"
-#: ../src/theme.c:1115
+#: ../src/theme.c:1120
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Nepavyko apdoroti šešėlinės spalvos šešėlių rodiklio \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1125
+#: ../src/theme.c:1130
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Šešėlio rodiklis \"%s\" tarp šešėlinės spalvos yra neigiamas"
-#: ../src/theme.c:1154
+#: ../src/theme.c:1159
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Nepavyko apdoroti spalvos \"%s\""
-#: ../src/theme.c:1416
+#: ../src/theme.c:1418
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Koordinačių išraiška turi neleistiną simbolį '%s'"
-#: ../src/theme.c:1443
+#: ../src/theme.c:1445
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
@@ -3111,13 +3172,13 @@ msgstr ""
"Koordinačių išraiška turi skaičių su slankiu kableliu '%s', kuris negali "
"būti apdorotas"
-#: ../src/theme.c:1457
+#: ../src/theme.c:1459
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr ""
"Koordinačių išraiška turi sveiką skaičių '%s', kuris negali būti apdorotas"
-#: ../src/theme.c:1524
+#: ../src/theme.c:1526
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
@@ -3126,22 +3187,22 @@ msgstr ""
"Koordinačių išraiškoje nurodytas nežinomas operatorius šio teksto pradžioje: "
"\"%s\""
-#: ../src/theme.c:1581
+#: ../src/theme.c:1583
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Koordinačių išraiška tuščia arba nesuprantama"
-#: ../src/theme.c:1724 ../src/theme.c:1734 ../src/theme.c:1768
+#: ../src/theme.c:1720 ../src/theme.c:1730 ../src/theme.c:1764
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinačių išraiška sukelia dalybą iš nulio"
-#: ../src/theme.c:1776
+#: ../src/theme.c:1772
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Koordinačių išraiška bando panaudoti liekanos operatorių (mod) slankaus "
"kablelio skaičiui"
-#: ../src/theme.c:1832
+#: ../src/theme.c:1828
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
@@ -3149,15 +3210,15 @@ msgstr ""
"Koordinačių išraiškoje įvestas operatorius \"%s\" ten, kur turi būti vedamas "
"operandas"
-#: ../src/theme.c:1841
+#: ../src/theme.c:1837
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Koordinačių išraiškoje operandas įrašytas operatoriaus vietoje"
-#: ../src/theme.c:1849
+#: ../src/theme.c:1845
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Koordinačių išraiška pasibaigė operatoriumi, o ne operandu"
-#: ../src/theme.c:1859
+#: ../src/theme.c:1855
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -3166,42 +3227,37 @@ msgstr ""
"Koordinačių išraiškoje operatorius \"%c\" eina po operatoriaus \"%c\" be "
"tarpinio operando"
-#: ../src/theme.c:1978
-msgid ""
-"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
-"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
-msgstr ""
-"Koordinačių išraiškos aprodojimo metu buvo viršytas tam skirtas atminties "
-"kiekis. Tai yra langų valdyklės klaida, bet ar Jums tikrai reikia tokio "
-"dydžio išraiškos?"
+#: ../src/theme.c:1973
+msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
+msgstr "Koordinačių išraiškų skaitytuvas perpildė buferį."
-#: ../src/theme.c:2007
+#: ../src/theme.c:2002
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr ""
"Koordinačių išraiškoje įvesti uždarantys skliaustai, nors atidarančių "
"skliaustų nerasta"
-#: ../src/theme.c:2069
+#: ../src/theme.c:2064
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Koordinačių išraiška saugo nežinomą kintamąjį arba konstantą \"%s\""
-#: ../src/theme.c:2126
+#: ../src/theme.c:2119
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr ""
"Koordinačių išraiškoje po atidarančių skliaustų neįvesti uždarantys "
"skliaustai"
-#: ../src/theme.c:2137
+#: ../src/theme.c:2130
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Koordinačių išraiška neturi jokių operatorių ar operandų"
-#: ../src/theme.c:2381 ../src/theme.c:2403 ../src/theme.c:2424
+#: ../src/theme.c:2371 ../src/theme.c:2393 ../src/theme.c:2414
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Temoje esanti išraiška \"%s\" sukėlė klaidą: %s\n"
-#: ../src/theme.c:3910
+#: ../src/theme.c:3860
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3210,25 +3266,25 @@ msgstr ""
"Šiam rėmelio stiliui turi būti nurodytas <button function=\"%s\" state=\"%s"
"\" draw_ops=\"kažkokswhatever\"/> požymis"
-#: ../src/theme.c:4360 ../src/theme.c:4392
+#: ../src/theme.c:4304 ../src/theme.c:4329
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Trūksta <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"kažkoks\"/>"
-#: ../src/theme.c:4443
+#: ../src/theme.c:4375
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Nepavyko paleisti temos \"%s\": %s\n"
-#: ../src/theme.c:4597 ../src/theme.c:4604 ../src/theme.c:4611
-#: ../src/theme.c:4618 ../src/theme.c:4625
+#: ../src/theme.c:4515 ../src/theme.c:4522 ../src/theme.c:4529
+#: ../src/theme.c:4536 ../src/theme.c:4543
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Temoje \"%2$s\" trūksta <%1$s> nustatymų"
-#: ../src/theme.c:4635
+#: ../src/theme.c:4551
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -3237,7 +3293,7 @@ msgstr ""
"Rėmelio stilius nenurodytas lango tipui \"%s\" temoje \"%s\", pridėkite "
"<window type=\"%s\" style_set=\"kažkoks\"/> elementą"
-#: ../src/theme.c:4657
+#: ../src/theme.c:4565
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3246,7 +3302,7 @@ msgstr ""
"Šiai temai turi būti nurodytas <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" "
"draw_ops=\"kažkoks\"/>"
-#: ../src/theme.c:5046 ../src/theme.c:5108
+#: ../src/theme.c:4945 ../src/theme.c:5007
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
@@ -3254,7 +3310,7 @@ msgstr ""
"Naudotojo nustatytos konstantos turi prasidėti didžiąja raide; „%s“ nėra "
"didžioji"
-#: ../src/theme.c:5054 ../src/theme.c:5116
+#: ../src/theme.c:4953 ../src/theme.c:5015
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstanta „%s“ jau aprašyta"
@@ -3278,15 +3334,15 @@ msgstr "Atverta žurnalo rinkmena %s\n"
msgid "Window manager: "
msgstr "Langų valdyklė:"
-#: ../src/util.c:366
+#: ../src/util.c:368
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Klaida langų valdyklėje:"
-#: ../src/util.c:395
+#: ../src/util.c:397
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Langų valdyklės perspėjimas:"
-#: ../src/util.c:419
+#: ../src/util.c:421
msgid "Window manager error: "
msgstr "Langų valdyklės klaida:"
@@ -3295,13 +3351,18 @@ msgstr "Langų valdyklės klaida:"
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Programa nustatė netinkamą _NET_WM_PID %lu\n"
-#: ../src/window-props.c:233
+#: ../src/window-props.c:237
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (kompiuteryje %s)"
+#: ../src/window-props.c:1178
+#, c-format
+msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
+msgstr "Nekorektiškas WM_TRANSIENT_FOR langas 0x%lx nurodytas %s.\n"
+
#. first time through
-#: ../src/window.c:5413
+#: ../src/window.c:5288
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3317,7 +3378,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/window.c:6041
+#: ../src/window.c:5884
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3354,3 +3415,65 @@ msgid ""
msgstr ""
"Požymis %s lange 0x%lx naudoja nepriimtinus UTF-8 simbolius sąrašo punkte %"
"d\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
+#~ "focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
+#~ "specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, "
+#~ "but kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least "
+#~ "to the technically inclined), its meaning is \"automatically raise the "
+#~ "window following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry "
+#~ "in sloppy or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i."
+#~ "e. this is not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is "
+#~ "unrelated to entering a window during drag and drop (because that results "
+#~ "in the application grabbing the mouse)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Jei teigiama, ir fokusavimo režimas yra „sloppy“ arba „mouse“, tai "
+#~ "sufokusuotas langas bus iškeltas po laiko tarpo nurodyto auto_raise_delay "
+#~ "rakte. Ši nuostata prastai pavadinta, tačiau taip palikta dėl "
+#~ "suderinamumo su senesnėmis versijomis. Norint, kad būtų aiškiau (bent "
+#~ "techniška besidomintiems), jo reikšmė yra „automatiškai pakelti langą, po "
+#~ "laiko tarpo, kuris yra įjungiamas netempiamu pelės judesiu „sloppy“ arba "
+#~ "fokusavimo pele režimuose“. Jis nesusijęs su spragtelėjimų judesiais (t."
+#~ "y., tai nesusiję su iškėlimu spragtelint). Tai nesusiję su įėjimu į lango "
+#~ "zoną tempiant ir paleidžiant rinkmenas (nes tai baigiasi programos "
+#~ "perėmimu pelės žymeklio)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Some applications break specifications in ways that result in window "
+#~ "manager misfeatures. For example, ideally Metacity would place all "
+#~ "dialogs in a consistent position with respect to their parent window. "
+#~ "This requires ignoring application-specified positions for dialogs. But "
+#~ "some versions of Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so "
+#~ "Metacity has to disable dialog positioning to allow menus to work in "
+#~ "broken Java applications. There are several other examples like this. "
+#~ "This option puts Metacity in full-on Correct mode, which perhaps gives a "
+#~ "moderately nicer UI if you don't need to run any broken apps. Sadly, "
+#~ "workarounds must be enabled by default; the real world is an ugly place. "
+#~ "Some of the workarounds are workarounds for limitations in the "
+#~ "specifications themselves, so sometimes a bug in no-workarounds mode "
+#~ "won't be fixable without amending a spec."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dalis programų gali pažeisti langų valdyklės specifikacijas. Pavyzdžiui, "
+#~ "idealioje situacijos langų valdyklė turėtų visus dialogo langus "
+#~ "patalpinti atsižvelgdama į jų pagrindinio lango padėtį. Norint tai "
+#~ "pasiekti, reikia nekreipti dėmesio į programų pateikiamas dialogo langų "
+#~ "padėtis. Tačiau dalis Java/Swing laidų žymi jų išsiskleidžiančius meniu "
+#~ "kaip dialogus ir langų valdyklė turi atjungti dialogų padėties valdymą, "
+#~ "kad netvarkingose programose veiktų meniu. Yra ir kitų panašaus tipo "
+#~ "pavydžių. Šis nustatymas perveda langų valdyklę į klaidų nepripažįstantį "
+#~ "darbo režimą, kuris garantuoja šiek tiek geresnę vartotojo sąsają, jei "
+#~ "jums nereikia dirbti su nekorektiškai dirbančiomis programomis. Tačiau "
+#~ "mes gyvename netobulame pasaulyje ir pagal nutylėjimą apsauga nuo "
+#~ "nekorektiškų programų yra įjungta. Dalis apsaugos priemonių saugo nuo "
+#~ "pačios langų valdyklės specifikacijų netobulumo ir klaida atsiradusi "
+#~ "„tobulame“ režime negali būti pataisyta neištaisius valdyklės "
+#~ "specifikacijų."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
+#~ "Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Koordinačių išraiškos aprodojimo metu buvo viršytas tam skirtas atminties "
+#~ "kiekis. Tai yra langų valdyklės klaida, bet ar Jums tikrai reikia tokio "
+#~ "dydžio išraiškos?"