summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/gl.po
diff options
context:
space:
mode:
authorIgnacio Casal Quinteiro <icq@src.gnome.org>2008-08-07 16:05:02 +0000
committerIgnacio Casal Quinteiro <icq@src.gnome.org>2008-08-07 16:05:02 +0000
commite6c16a77f17c3d30b293b7042cea11ba92e2c0f9 (patch)
treeffd2cc827632b1ecef82bb2874da30e0f60ac591 /po/gl.po
parent6f9048d69cce41450321743640d12a6159fb2faf (diff)
downloadmetacity-e6c16a77f17c3d30b293b7042cea11ba92e2c0f9.tar.gz
metacity-e6c16a77f17c3d30b293b7042cea11ba92e2c0f9.tar.bz2
Updated Galician translation
svn path=/trunk/; revision=3804
Diffstat (limited to 'po/gl.po')
-rw-r--r--po/gl.po547
1 files changed, 300 insertions, 247 deletions
diff --git a/po/gl.po b/po/gl.po
index 05343a2..605bc32 100644
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -13,12 +13,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-14 13:19+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-02-14 13:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-07 17:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-07 18:04+0200\n"
"Last-Translator: Ignacio Casal Quinteiro <icq@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Galego <proxecto@trasno.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
@@ -35,37 +35,38 @@ msgstr "Xestor de ventás"
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Solicitude de información de ventá descoñecida: %d"
-#: ../src/core/delete.c:67 ../src/core/delete.c:94
+#: ../src/core/delete.c:70 ../src/core/delete.c:97
#: ../src/ui/metacity-dialog.c:50 ../src/ui/theme-parser.c:481
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Non se puido analizar \"%s\" como un enteiro"
-#: ../src/core/delete.c:74 ../src/core/delete.c:101
+#: ../src/core/delete.c:77 ../src/core/delete.c:104
#: ../src/ui/metacity-dialog.c:57 ../src/ui/theme-parser.c:490
#: ../src/ui/theme-parser.c:545
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Non se comprenden os caracteres sobrantes \"%s\" na cadea \"%s\""
-#: ../src/core/delete.c:132
+#: ../src/core/delete.c:135
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Fallo ao analizar a mensaxe \"%s\" desde o proceso de diálogo\n"
-#: ../src/core/delete.c:267
+#: ../src/core/delete.c:253
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Erro ao ler desde o proceso de diálogo de pantalla: %s\n"
-#: ../src/core/delete.c:350
+#: ../src/core/delete.c:336
#, c-format
-msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+msgid ""
+"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr ""
"Erro ao lanzar o metacity-dialog para preguntar sobre se matar unha "
"aplicación: %s\n"
-#: ../src/core/delete.c:459
+#: ../src/core/delete.c:445
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Fallo ao obter o nome do host: %s\n"
@@ -75,12 +76,12 @@ msgstr "Fallo ao obter o nome do host: %s\n"
msgid "Missing %s extension required for compositing"
msgstr "Falta a extensión %s necesaria para a composición"
-#: ../src/core/display.c:438
+#: ../src/core/display.c:334
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Fallo ao abrir a pantalla do sistema de ventás X '%s'\n"
-#: ../src/core/errors.c:271
+#: ../src/core/errors.c:272
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
@@ -91,12 +92,12 @@ msgstr ""
"probablemente saíu do servidor X ou \n"
"matou/destruíu o xestor de ventás.\n"
-#: ../src/core/errors.c:278
+#: ../src/core/errors.c:279
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Erro moi grave de E/S %d (%s) na pantalla '%s'.\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:1087
+#: ../src/core/keybindings.c:1090
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -105,22 +106,23 @@ msgstr ""
"Algún outro programa xa está usando a tecla %s cos modificadores %x como "
"combinación\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:2733
+#: ../src/core/keybindings.c:2729
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
-msgstr "Erro ao lanzar o metacity-dialog para imprimir un erro sobre un comando: %s\n"
+msgstr ""
+"Erro ao lanzar o metacity-dialog para imprimir un erro sobre un comando: %s\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:2838
+#: ../src/core/keybindings.c:2834
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Non se definiu ningún comando %d.\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:3866
+#: ../src/core/keybindings.c:3862
#, c-format
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Non se definiu ningún comando de terminal.\n"
-#: ../src/core/main.c:112
+#: ../src/core/main.c:115
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -136,133 +138,113 @@ msgstr ""
"NON hai ningunha garantía nin de COMERCIALIZACIÓN nin de ADECUACIÓN PARA UN "
"PROPÓSITO PARTICULAR.\n"
-#: ../src/core/main.c:239
+#: ../src/core/main.c:242
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Desactivar a conexión ao xestor de sesión"
-#: ../src/core/main.c:245
+#: ../src/core/main.c:248
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Substituír o xestor de ventás en execución co Metacity"
-#: ../src/core/main.c:251
+#: ../src/core/main.c:254
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Especificar o ID de xestión de sesión"
-#: ../src/core/main.c:256
+#: ../src/core/main.c:259
msgid "X Display to use"
msgstr "Pantalla X que se vai usar"
-#: ../src/core/main.c:262
+#: ../src/core/main.c:265
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Inicializar sesión desde o ficheiro de salvagarda"
-#: ../src/core/main.c:268
+#: ../src/core/main.c:271
msgid "Print version"
msgstr "Imprimir versión"
-#: ../src/core/main.c:274
+#: ../src/core/main.c:277
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Facer que as chamadas X sexan síncronas"
-#: ../src/core/main.c:425
+#: ../src/core/main.c:428
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Fallou ao dixitalizar o directorio de temas: %s\n"
-#: ../src/core/main.c:441
+#: ../src/core/main.c:444
#, c-format
-msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
+msgid ""
+"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr ""
"Non se puido encontrar o tema! Asegúrese de que %s existe e contén os temas "
"habituais.\n"
-#: ../src/core/main.c:513
+#: ../src/core/main.c:500
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Fallo ao reiniciar: %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:434
+#.
+#. * We found it, but it was invalid. Complain.
+#. *
+#. * FIXME: This replicates the original behaviour, but in the future
+#. * we might consider reverting invalid keys to their original values.
+#. * (We know the old value, so we can look up a suitable string in
+#. * the symtab.)
+#.
+#: ../src/core/prefs.c:502 ../src/core/prefs.c:654
#, c-format
-msgid "Type of %s was not integer"
-msgstr "O tipo de %s non foi enteiro"
+msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
+msgstr "A chave GConf '%s' está configurada cun valor non válido\n"
-#: ../src/core/prefs.c:572 ../src/core/prefs.c:600 ../src/core/prefs.c:616
-#: ../src/core/prefs.c:632 ../src/core/prefs.c:648 ../src/core/prefs.c:664
-#: ../src/core/prefs.c:680 ../src/core/prefs.c:696 ../src/core/prefs.c:716
-#: ../src/core/prefs.c:732 ../src/core/prefs.c:748 ../src/core/prefs.c:766
-#: ../src/core/prefs.c:782 ../src/core/prefs.c:801 ../src/core/prefs.c:817
-#: ../src/core/prefs.c:852 ../src/core/prefs.c:868 ../src/core/prefs.c:885
-#: ../src/core/prefs.c:901 ../src/core/prefs.c:917 ../src/core/prefs.c:933
-#: ../src/core/prefs.c:949 ../src/core/prefs.c:964 ../src/core/prefs.c:979
-#: ../src/core/prefs.c:994 ../src/core/prefs.c:1010 ../src/core/prefs.c:1026
-#: ../src/core/prefs.c:1042 ../src/core/prefs.c:1058
+#: ../src/core/prefs.c:583 ../src/core/prefs.c:823
#, c-format
-msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
-msgstr "A chave GConf \"%s\" está configurada cun tipo non válido\n"
+msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
+msgstr "%d almacenado na chave GConf %s está fóra do intervalo %d até %d\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1103
+#: ../src/core/prefs.c:627 ../src/core/prefs.c:701 ../src/core/prefs.c:749
+#: ../src/core/prefs.c:813 ../src/core/prefs.c:1108 ../src/core/prefs.c:1124
+#: ../src/core/prefs.c:1143 ../src/core/prefs.c:1159 ../src/core/prefs.c:1176
+#: ../src/core/prefs.c:1192
#, c-format
-msgid ""
-"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
-"modifier\n"
-msgstr ""
-"\"%s\" encontrado na base de datos de configuración non é un valor válido "
-"para o modificador do botón do rato\n"
-
-#: ../src/core/prefs.c:1127 ../src/core/prefs.c:1148 ../src/core/prefs.c:1705
-#, c-format
-msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
-msgstr "A chave GConf '%s' está configurada cun valor non válido\n"
+msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
+msgstr "A chave GConf \"%s\" está configurada cun tipo non válido\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1277
-#, c-format
+#: ../src/core/prefs.c:1262
msgid ""
-"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
-"range 1..128\n"
+"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
+"behave properly.\n"
msgstr ""
-"%d almacenado na chave GConf %s non é un _tamaño de cursor razoable, debe "
-"estar no intervalo entre 1..128\n"
+"Os arranxos para aplicacións danadas desactiváronse. Pode que algunhas "
+"aplicacións non se comporten correctamente.\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1357
+#: ../src/core/prefs.c:1332
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr ""
"Non se puido analizar a descrición do tipo de letra \"%s\" da chave GConf %"
"s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1599
+#: ../src/core/prefs.c:1392
#, c-format
msgid ""
-"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
-"maximum is %d\n"
-msgstr ""
-"%d almacenado na chave GConf %s non é un número razoable de espazos de "
-"traballo. O máximo dispoñible é de %d\n"
-
-#: ../src/core/prefs.c:1659
-msgid ""
-"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
-"behave properly.\n"
+"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
+"modifier\n"
msgstr ""
-"Os arranxos para aplicacións danadas desactiváronse. Pode que algunhas "
-"aplicacións non se comporten correctamente.\n"
-
-#: ../src/core/prefs.c:1732
-#, c-format
-msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
-msgstr "%d almacenado na chave GConf %s está fóra do intervalo 0 até %d\n"
+"\"%s\" encontrado na base de datos de configuración non é un valor válido "
+"para o modificador do botón do rato\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1881
+#: ../src/core/prefs.c:1809
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Erro ao definir o número de espazos de traballo en %d: %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2246 ../src/core/prefs.c:2780 ../src/ui/menu.c:199
+#: ../src/core/prefs.c:2174 ../src/core/prefs.c:2686
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Espazo de traballo %d"
-#: ../src/core/prefs.c:2276 ../src/core/prefs.c:2446
+#: ../src/core/prefs.c:2204 ../src/core/prefs.c:2377
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -271,17 +253,17 @@ msgstr ""
"\"%s\" encontrado na base de datos de configuración non é un valor válido "
"para a combinación de teclas \"%s\"\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2861
+#: ../src/core/prefs.c:2767
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Erro ao definir o nome do espazo de traballo %d como \"%s\": %s\n"
-#: ../src/core/screen.c:410
+#: ../src/core/screen.c:350
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "A pantalla %d na visualización '%s' non é válida\n"
-#: ../src/core/screen.c:426
+#: ../src/core/screen.c:366
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
@@ -290,29 +272,30 @@ msgstr ""
"A visualización %d na pantalla '%s' ten xa un xestor de ventás, tente usar a "
"opción --replace para substituír o xestor de ventás.\n"
-#: ../src/core/screen.c:453
+#: ../src/core/screen.c:393
#, c-format
-msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgid ""
+"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"Non se puido obter a selección do xestor de ventás na pantalla %d na "
"visualización \"%s\"\n"
-#: ../src/core/screen.c:511
+#: ../src/core/screen.c:451
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "A visualización %d na pantalla \"%s\" ten xa un xestor de ventás\n"
-#: ../src/core/screen.c:721
+#: ../src/core/screen.c:661
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Non se puido liberar a visualización %d na pantalla \"%s\"\n"
-#: ../src/core/session.c:826 ../src/core/session.c:833
+#: ../src/core/session.c:837 ../src/core/session.c:844
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Non se puido crear o directorio '%s': %s\n"
-#: ../src/core/session.c:843
+#: ../src/core/session.c:854
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Non se puido abrir o ficheiro de sesión '%s' para escritura: %s\n"
@@ -327,52 +310,53 @@ msgstr "Erro ao escribir o ficheiro de sesión '%s': %s\n"
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Erro ao pechar o ficheiro de sesión '%s': %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1075
+#. oh, just give up
+#: ../src/core/session.c:1093
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Fallo ao ler o ficheiro de sesión gardado '%s': %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1110
+#: ../src/core/session.c:1132
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Fallo ao analizar o ficheiro de sesión gardado: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1159
+#: ../src/core/session.c:1181
#, c-format
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "O atributo <metacity_session> viuse mais xa temos o ID de sesión"
-#: ../src/core/session.c:1172
+#: ../src/core/session.c:1194
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Descoñécese o atributo %s no elemento <metacity_session>"
-#: ../src/core/session.c:1189
+#: ../src/core/session.c:1211
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "etiqueta <window> aniñada"
-#: ../src/core/session.c:1247 ../src/core/session.c:1279
+#: ../src/core/session.c:1269 ../src/core/session.c:1301
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Atributo descoñecido %s no elemento <window>"
-#: ../src/core/session.c:1351
+#: ../src/core/session.c:1373
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Atributo descoñecido %s no elemento <maximized>"
-#: ../src/core/session.c:1411
+#: ../src/core/session.c:1433
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Atributo descoñecido %s no elemento <geometry>"
-#: ../src/core/session.c:1431
+#: ../src/core/session.c:1453
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Elemento descoñecido %s"
-#: ../src/core/session.c:1868
+#: ../src/core/session.c:1879
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -381,59 +365,59 @@ msgstr ""
"Erro ao iniciar o metacity-dialog para advertir sobre as aplicacións que non "
"soportan a xestión de sesión: %s\n"
-#: ../src/core/util.c:98
+#: ../src/core/util.c:101
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Fallo ao abrir o rexistro de depuración: %s\n"
-#: ../src/core/util.c:108
+#: ../src/core/util.c:111
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Fallo ao facer fdopen() no ficheiro de rexistro %s: %s\n"
-#: ../src/core/util.c:114
+#: ../src/core/util.c:117
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Ficheiro de rexistro %s aberto\n"
-#: ../src/core/util.c:133 ../src/tools/metacity-message.c:176
+#: ../src/core/util.c:136 ../src/tools/metacity-message.c:176
#, c-format
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "O Metacity compilouse sen soporte para o modo detallado\n"
-#: ../src/core/util.c:231
+#: ../src/core/util.c:236
msgid "Window manager: "
msgstr "Xestor de ventás: "
-#: ../src/core/util.c:379
+#: ../src/core/util.c:388
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Erro no xestor de ventás: "
-#: ../src/core/util.c:408
+#: ../src/core/util.c:421
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Aviso do xestor de ventás: "
-#: ../src/core/util.c:432
+#: ../src/core/util.c:449
msgid "Window manager error: "
msgstr "Erro do xestor de ventás: "
-#: ../src/core/window-props.c:192
+#: ../src/core/window-props.c:206
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "A aplicación configurou un _NET_WM_PID %lu falso\n"
-#: ../src/core/window-props.c:324
+#: ../src/core/window-props.c:338
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (en %s)"
-#: ../src/core/window-props.c:1406
+#: ../src/core/window-props.c:1420
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "WM_TRANSIENT_FOR non válido para a ventá 0x%lx especificada para %s.\n"
#. first time through
-#: ../src/core/window.c:5650
+#: ../src/core/window.c:5648
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -449,7 +433,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/core/window.c:6215
+#: ../src/core/window.c:6213
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -481,7 +465,8 @@ msgstr "A propiedade %s na ventá 0x%lx contén UTF-8 non válido\n"
#: ../src/core/xprops.c:484
#, c-format
-msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgid ""
+"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"A propiedade %s na ventá 0x%lx contén UTF-8 non válido para o elemento da "
"lista %d\n"
@@ -532,18 +517,21 @@ msgstr "Distribución dos botóns na barra de títulos"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
-"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
-"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
-"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
-"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
-"older versions."
+"as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left "
+"corner of the window from the right corner, and the button names are comma-"
+"separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are "
+"silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions "
+"without breaking older versions. A special spacer tag can be used to insert "
+"some space between two adjacent buttons."
msgstr ""
"Distribución de botóns na barra de títulos. O valor debe ser unha cadea, "
-"como \"menu:minimize,maximize,close\"; os dous puntos separan a esquina "
-"esquerda da ventá da esquina dereita e os nomes dos botóns están separados "
-"por comas. Non se permiten botóns duplicados. Os nomes descoñecidos de "
-"botóns ignóranse sen avisar, deste modo eses botóns pódense engadir nas "
-"versións futuras do Metacity sen danar as versións máis antigas."
+"como \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; os dous puntos separan a "
+"esquina esquerda da ventá da esquina dereita e os nomes dos botóns están "
+"separados por comas. Non se permiten botóns duplicados. Os nomes "
+"descoñecidos de botóns ignóranse sen avisar, deste modo eses botóns pódense "
+"engadir nas versións futuras do Metacity sen danar as versións máis antigas. "
+"Pódese usar unha etiqueta espaciadora para inserir algúns espazos entre dous "
+"botóns contínuos."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Automatically raises the focused window"
@@ -682,8 +670,12 @@ msgid ""
"actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://"
"bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
msgstr ""
-"Moitas accións (ex. premer na área de cliente, mover ou redimensionar a ventá) normalmente elevan a ventá coma un efecto lateral. Ao establecer esta opción coma 'false', o que non se recomenda, desligará a acción de elevar a ventá doutras accións do usuario e ignorará as peticións de elevación xeradas polas aplicacións. Consulte http://"
-"bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
+"Moitas accións (ex. premer na área de cliente, mover ou redimensionar a "
+"ventá) normalmente elevan a ventá coma un efecto lateral. Ao establecer esta "
+"opción coma 'false', o que non se recomenda, desligará a acción de elevar a "
+"ventá doutras accións do usuario e ignorará as peticións de elevación "
+"xeradas polas aplicacións. Consulte http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?"
+"id=445447#c6."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Maximize window"
@@ -703,7 +695,8 @@ msgstr "Minimizar a ventá"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
-msgstr "Modificador que se vai usar para as accións de pulsación de ventá modificadas"
+msgstr ""
+"Modificador que se vai usar para as accións de pulsación de ventá modificadas"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
@@ -723,7 +716,8 @@ msgstr "Moverse inmediatamente cara a atrás entre ventás dunha aplicación"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
-msgstr "Moverse cara a atrás entre ventás dunha aplicación cunha ventá emerxente"
+msgstr ""
+"Moverse cara a atrás entre ventás dunha aplicación cunha ventá emerxente"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
@@ -2300,39 +2294,58 @@ msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
-"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
-"anything."
+"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
+"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
+"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
+"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
+"the others, and 'none' which will not do anything."
msgstr ""
"Esta opción determina os efectos do duplo clic na barra de títulos. As "
"opcións válidas actualmente son 'toggle_shade', que ensombrece ou "
-"desensombrece a ventá, 'toggle_maximize' que maximiza ou minimiza a ventá, "
-"'minimize' que minimiza a ventá e 'none' que non fai nada."
+"desensombrece a ventá, 'toggle_maximize_horizontally' e "
+"'toggle_maximize_vertically' que maximiza ou minimiza a ventá nunha soa "
+"dirección, 'minimize' que minimiza a ventá, 'shade' que enrola a ventá cara "
+"arriba, 'menu' que mostra a ventá de menú, 'lower' que pon a ventá detrás de "
+"todas as demais e 'none' que non fai nada."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
msgid ""
"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
-"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
-"anything."
+"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
+"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
+"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
+"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
+"the others, and 'none' which will not do anything."
msgstr ""
"Esta opción determina os efectos do clic do botón central na barra de "
"títulos. As opcións válidas actualmente son 'toggle_shade', que ensombrece "
-"ou desensombrece a ventá, 'toggle_maximize' que maximiza ou minimiza a "
-"ventá, 'minimize' que minimiza a ventá e 'none' que non fai nada."
+"ou desensombrece a ventá, 'toggle_maximize_horizontally e "
+"'toggle_maximize_vertically' que maximiza ou minimiza a ventá, 'minimize' "
+"que minimiza a ventá, 'shade' que enrola a ventá cara arriba, 'menu' que "
+"mostra a ventá de menú, 'lower' que pon a ventá detrás de todas as demais e "
+"'none' que non fai nada."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
msgid ""
"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
-"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
-"anything."
+"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
+"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
+"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
+"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
+"the others, and 'none' which will not do anything."
msgstr ""
"Esta opción determina os efectos do clic do botón dereito na barra de "
"títulos. As opcións válidas actualmente son 'toggle_shade', que ensombrece "
"ou desensombrece a ventá, 'toggle_maximize' que maximiza ou minimiza a "
-"ventá, 'minimize' que minimiza a ventá e 'none' que non fai nada."
+"ventá, 'toggle_maximize_horizontally' e 'toggle_maximize_vertically' que "
+"maximiza ou minimiza a ventá só nesa dirección, 'minimize' que minimiza a "
+"ventá, 'shade' que enrola a ventá cara arriba, 'menu' que mostra a ventá de "
+"menú, 'lower' que pon a ventá detrás de todas as demais e 'none' que non fai "
+"nada."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
msgid ""
@@ -2528,17 +2541,22 @@ msgstr "Mover ao espazo de _abaixo"
msgid "_Close"
msgstr "_Pechar"
-#: ../src/ui/menu.c:208
+#: ../src/ui/menu.c:203
+#, c-format
+msgid "Workspace %d%n"
+msgstr "Espazo de traballo %d%n"
+
+#: ../src/ui/menu.c:213
#, c-format
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Espazo de traballo 1_0"
-#: ../src/ui/menu.c:210
+#: ../src/ui/menu.c:215
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Espazo de traballo %s%d"
-#: ../src/ui/menu.c:390
+#: ../src/ui/menu.c:395
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Mover a outro _espazo de traballo"
@@ -2726,7 +2744,8 @@ msgstr "O ángulo debe estar entre 0.0 e 360.0, foi %g\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:685
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
-msgstr "Alfa debe estar entre 0.0 (invisible) e 1.0 (completamente opaco), foi %g\n"
+msgstr ""
+"Alfa debe estar entre 0.0 (invisible) e 1.0 (completamente opaco), foi %g\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:750
#, c-format
@@ -2767,7 +2786,8 @@ msgstr "A <%s> xeometría \"%s\" non se definiu"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1070
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
-msgstr "<%s> debe especificar ou unha xeometría ou un pai que teña unha xeometría"
+msgstr ""
+"<%s> debe especificar ou unha xeometría ou un pai que teña unha xeometría"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1112
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
@@ -2818,7 +2838,8 @@ msgstr "Non hai un atributo \"value\" no elemento <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1411 ../src/ui/theme-parser.c:1425
#: ../src/ui/theme-parser.c:1484
-msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+msgid ""
+"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"Non se poden especificar ambos os button_width e button_height e a "
"proporción de especto para os botóns"
@@ -3110,7 +3131,8 @@ msgstr ""
#: ../src/ui/theme-parser.c:3662
#, c-format
-msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
+msgid ""
+"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
msgstr ""
"Non debería ter un atributo \"resize\" no elemento <%s> para os estados "
"maximizado"
@@ -3118,7 +3140,8 @@ msgstr ""
#: ../src/ui/theme-parser.c:3676 ../src/ui/theme-parser.c:3698
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
-msgstr "O estilo xa foi especificado para o estado %s redimensionado %s foco %s"
+msgstr ""
+"O estilo xa foi especificado para o estado %s redimensionado %s foco %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3687 ../src/ui/theme-parser.c:3709
#, c-format
@@ -3159,7 +3182,8 @@ msgstr "O elemento máis externo no tema debe ser <metacity_theme> non <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3892
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""
"Non se permite o elemento <%s> dentro dun elemento name/author/date/"
"description"
@@ -3171,7 +3195,8 @@ msgstr "Non se permite o elemento <%s> dentro dun elemento <constant>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3909
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr ""
"Non se permite o elemento <%s> dentro dun elemento distance/border/"
"aspect_ratio"
@@ -3230,157 +3255,157 @@ msgstr "Fallou ao buscar un ficheiro válido para o tema %s\n"
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "O ficheiro de tema %s non contén un elemento raíz <metacity_theme>"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:74
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:75
msgid "/_Windows"
msgstr "/_Ventás"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:75
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:76
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr "/Ventás/tirador"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:76
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Dialog"
msgstr "/Ventás/_Diálogo"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:77
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Modal dialog"
msgstr "/Ventás/Diálogo _modal"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:78
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Utility"
msgstr "/Ventás/_Utilidades"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:79
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:80
msgid "/Windows/_Splashscreen"
msgstr "/Ventás/_Pantalla de inicio"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:80
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/_Top dock"
msgstr "/Ventás/_Ancoraxe _superior"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:81
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:82
msgid "/Windows/_Bottom dock"
msgstr "/Ventás/Ancoraxe _inferior"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:82
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:83
msgid "/Windows/_Left dock"
msgstr "/Ventás/Ancoraxe _esquerda"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:83
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:84
msgid "/Windows/_Right dock"
msgstr "/Ventás/Ancoraxe _dereita"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:84
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:85
msgid "/Windows/_All docks"
msgstr "/Ventás/_Todas as ancoraxes"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:85
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:86
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Ventás/_Escritorio"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:134
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:135
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Abrir outra destas ventás"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:141
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:142
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Este é un botón de demostración cunha icona de apertura"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:148
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:149
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Este é un botón de demostración cunha icona de saída"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:241
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:242
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Esta é unha mensaxe de mostra no diálogo de mostra"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:324
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:325
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Elemento de menú falso %d\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:358
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:359
msgid "Border-only window"
msgstr "Ventá só con bordo"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:360
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:361
msgid "Bar"
msgstr "Barra"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:377
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:378
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Ventá de aplicación normal"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:381
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:382
msgid "Dialog Box"
msgstr "Caixa de diálogo"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:385
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:386
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Caixa de diálogo modal"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:389
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:390
msgid "Utility Palette"
msgstr "Paleta de utilidades"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:393
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:394
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Menú desprazado"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:397
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:398
msgid "Border"
msgstr "Bordo"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:725
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:726
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Proba de disposición de botóns %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:754
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:755
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g milisegundos para debuxar un marco de ventá"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:797
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:798
#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Uso: metacity-theme-viewer [NOMETEMA]\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:804
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:805
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Erro ao cargar o tema: %s\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:810
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:811
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Cargouse o tema \"%s\" en %g segundos\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:833
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:852
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Tipo de letra de título normal"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:839
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:858
msgid "Small Title Font"
msgstr "Tipo de letra de título pequena"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:845
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:864
msgid "Large Title Font"
msgstr "Tipo de letra de título grande"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:850
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:869
msgid "Button Layouts"
msgstr "Disposición dos botóns"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:855
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:874
msgid "Benchmark"
msgstr "Banco de probas"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:902
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:921
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "O título da ventá vai aquí"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1006
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1025
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
@@ -3391,39 +3416,40 @@ msgstr ""
"marco) e %g segundos de tempo estándar incluíndo recursos do servidor X (%g "
"milisegundos por marco)\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1225
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1244
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "a proba de expresión da posición devolveu TRUE mais estableceu un erro"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1227
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
-msgstr "a proba de expresión da posición devolveu FALSE mais estableceu un erro"
+msgstr ""
+"a proba de expresión da posición devolveu FALSE mais estableceu un erro"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1231
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1250
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Esperábase un erro, mais non se deu ningún"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1233
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1252
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Esperábase un erro %d mais deuse %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1239
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1258
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Non se esperaba un erro mais devolveuse un: %s"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1243
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1262
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "o valor x era %d, esperábase %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1265
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "o valor y era %d, esperábase %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1311
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1330
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
@@ -3454,7 +3480,8 @@ msgstr "a xeometría do marco non especifica a dimensión \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:308
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
-msgstr "a xeometría do marco non especifica a dimensión \"%s\" para o bordo \"%s\""
+msgstr ""
+"a xeometría do marco non especifica a dimensión \"%s\" para o bordo \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:345
#, c-format
@@ -3466,12 +3493,12 @@ msgstr "A proporción de aspecto do botón %g non é razonable"
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "A xeometría do marco non especifica o tamaño dos botóns"
-#: ../src/ui/theme.c:988
+#: ../src/ui/theme.c:1022
#, c-format
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Os degradados deben ter polo menos dúas cores"
-#: ../src/ui/theme.c:1114
+#: ../src/ui/theme.c:1148
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
@@ -3480,7 +3507,7 @@ msgstr ""
"A especificación de cor do GTK debe ter o estado entre parénteses, exemplo. "
"gtk:fg[NORMAL] onde NORMAL é o estado; non se puido analizar \"%s\""
-#: ../src/ui/theme.c:1128
+#: ../src/ui/theme.c:1162
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
@@ -3490,17 +3517,17 @@ msgstr ""
"estado, exemplo. gtk:fg[NORMAL] onde NORMAL é o estado; non se puido "
"analizar \"%s\""
-#: ../src/ui/theme.c:1139
+#: ../src/ui/theme.c:1173
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Non se entende o estado \"%s\" na especificación da cor"
-#: ../src/ui/theme.c:1152
+#: ../src/ui/theme.c:1186
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Non se entende o compoñente de cor \"%s\" na especificación da cor"
-#: ../src/ui/theme.c:1182
+#: ../src/ui/theme.c:1216
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
@@ -3509,44 +3536,46 @@ msgstr ""
"O formato de blend é \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\"non coincide "
"co formato"
-#: ../src/ui/theme.c:1193
+#: ../src/ui/theme.c:1227
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Non se puido analizar o valor alfa \"%s\" na cor mesturada"
-#: ../src/ui/theme.c:1203
+#: ../src/ui/theme.c:1237
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "O valor alfa \"%s\" na cor mesturada non está entre 0.0 e 1.0"
-#: ../src/ui/theme.c:1251
+#: ../src/ui/theme.c:1284
#, c-format
-msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgid ""
+"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"O formato de sombreado é \"shade/base_color/factor\", \"%s\" non coincide co "
"formato"
-#: ../src/ui/theme.c:1262
+#: ../src/ui/theme.c:1295
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Non se puido analizar o factor de sombreado \"%s\" na cor do sombreado"
-#: ../src/ui/theme.c:1272
+#: ../src/ui/theme.c:1305
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "O factor de sombreado \"%s\" na cor sombreada é negativo"
-#: ../src/ui/theme.c:1302
+#: ../src/ui/theme.c:1334
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Non se puido analizar a cor \"%s\""
-#: ../src/ui/theme.c:1560
+#: ../src/ui/theme.c:1584
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
-msgstr "A expresión de coordenadas contén un carácter '%s' que non está permitido"
+msgstr ""
+"A expresión de coordenadas contén un carácter '%s' que non está permitido"
-#: ../src/ui/theme.c:1587
+#: ../src/ui/theme.c:1611
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
@@ -3555,12 +3584,13 @@ msgstr ""
"A expresión de coordenadas contén un número de coma flotante '%s' que non se "
"puido analizar"
-#: ../src/ui/theme.c:1601
+#: ../src/ui/theme.c:1625
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
-msgstr "A expresión de coordenadas contén un enteiro '%s' que non se puido analizar"
+msgstr ""
+"A expresión de coordenadas contén un enteiro '%s' que non se puido analizar"
-#: ../src/ui/theme.c:1723
+#: ../src/ui/theme.c:1747
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
@@ -3569,41 +3599,44 @@ msgstr ""
"A expresión de coordenadas contén un operador non válido ao inicio do seu "
"texto: \"%s\""
-#: ../src/ui/theme.c:1780
+#: ../src/ui/theme.c:1804
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "A expresión de coordenadas está baleira ou non se entendeu"
-#: ../src/ui/theme.c:1891 ../src/ui/theme.c:1901 ../src/ui/theme.c:1935
+#: ../src/ui/theme.c:1915 ../src/ui/theme.c:1925 ../src/ui/theme.c:1959
#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "A expresión de coordenadas resultou nun erro de división por cero"
-#: ../src/ui/theme.c:1943
+#: ../src/ui/theme.c:1967
#, c-format
-msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgid ""
+"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"A expresión de coordenadas tentou usar un operador mod cun número de coma "
"flotante"
-#: ../src/ui/theme.c:1999
+#: ../src/ui/theme.c:2023
#, c-format
-msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgid ""
+"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr ""
"A expresión de coordenadas ten un operador \"%s\" onde se esperaba un "
"operando"
-#: ../src/ui/theme.c:2008
+#: ../src/ui/theme.c:2032
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
-msgstr "A expresión de coordenadas ten un operando onde se esperaba un operador"
+msgstr ""
+"A expresión de coordenadas ten un operando onde se esperaba un operador"
-#: ../src/ui/theme.c:2016
+#: ../src/ui/theme.c:2040
#, c-format
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "A expresión de coordenadas remata cun operador en vez dun operando"
-#: ../src/ui/theme.c:2026
+#: ../src/ui/theme.c:2050
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -3612,41 +3645,42 @@ msgstr ""
"A expresión de coordenadas ten un operador \"%c\" seguido do operador \"%c\" "
"sen un operando entre eles"
-#: ../src/ui/theme.c:2173 ../src/ui/theme.c:2214
+#: ../src/ui/theme.c:2197 ../src/ui/theme.c:2238
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
-msgstr "A expresión de coordenadas ten unha variable ou constante descoñecida \"%s\""
+msgstr ""
+"A expresión de coordenadas ten unha variable ou constante descoñecida \"%s\""
-#: ../src/ui/theme.c:2268
+#: ../src/ui/theme.c:2292
#, c-format
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "O analizador da expresión de coordenadas desbordou o seu búfer"
-#: ../src/ui/theme.c:2297
+#: ../src/ui/theme.c:2321
#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr ""
"A expresión de coordenadas ten unha paréntese pechada sen unha paréntese "
"aberta"
-#: ../src/ui/theme.c:2361
+#: ../src/ui/theme.c:2385
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr ""
"A expresión de coordenadas ten unha paréntese aberta sen unha paréntese "
"pechada"
-#: ../src/ui/theme.c:2372
+#: ../src/ui/theme.c:2396
#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "A expresión de coordenadas non parece ter nin operadores nin operandos"
-#: ../src/ui/theme.c:2574 ../src/ui/theme.c:2594 ../src/ui/theme.c:2614
+#: ../src/ui/theme.c:2598 ../src/ui/theme.c:2618 ../src/ui/theme.c:2638
#, c-format
msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
msgstr "O tema contén unha expresión que tivo como resultado un erro: %s\n"
-#: ../src/ui/theme.c:4133
+#: ../src/ui/theme.c:4157
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3655,23 +3689,25 @@ msgstr ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> débese "
"especificar para este estilo de marco"
-#: ../src/ui/theme.c:4609 ../src/ui/theme.c:4634
+#: ../src/ui/theme.c:4633 ../src/ui/theme.c:4658
#, c-format
-msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr "Falta <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgid ""
+"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr ""
+"Falta <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-#: ../src/ui/theme.c:4678
+#: ../src/ui/theme.c:4702
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Fallo ao cargar o tema \"%s\": %s\n"
-#: ../src/ui/theme.c:4804 ../src/ui/theme.c:4811 ../src/ui/theme.c:4818
-#: ../src/ui/theme.c:4825 ../src/ui/theme.c:4832
+#: ../src/ui/theme.c:4828 ../src/ui/theme.c:4835 ../src/ui/theme.c:4842
+#: ../src/ui/theme.c:4849 ../src/ui/theme.c:4856
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Non se configurou <%s> para o tema \"%s\""
-#: ../src/ui/theme.c:4840
+#: ../src/ui/theme.c:4864
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -3680,14 +3716,15 @@ msgstr ""
"Non hai un estilo de marco para o tipo de ventá \"%s\" no tema \"%s\", "
"engada un elemento <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>"
-#: ../src/ui/theme.c:5207 ../src/ui/theme.c:5269 ../src/ui/theme.c:5332
+#: ../src/ui/theme.c:5231 ../src/ui/theme.c:5293 ../src/ui/theme.c:5356
#, c-format
-msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgid ""
+"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"As constantes definidas polo usuario deben comezar cunha letra maiúscula; \"%"
"s\" non o fai"
-#: ../src/ui/theme.c:5215 ../src/ui/theme.c:5277 ../src/ui/theme.c:5340
+#: ../src/ui/theme.c:5239 ../src/ui/theme.c:5301 ../src/ui/theme.c:5364
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "A constante \"%s\" xa foi definida"
@@ -3697,3 +3734,19 @@ msgstr "A constante \"%s\" xa foi definida"
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Uso: %s\n"
+#~ msgid "Type of %s was not integer"
+#~ msgstr "O tipo de %s non foi enteiro"
+
+#~ msgid ""
+#~ "%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
+#~ "range 1..128\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d almacenado na chave GConf %s non é un _tamaño de cursor razoable, debe "
+#~ "estar no intervalo entre 1..128\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, "
+#~ "current maximum is %d\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d almacenado na chave GConf %s non é un número razoable de espazos de "
+#~ "traballo. O máximo dispoñible é de %d\n"