summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/fi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorIlkka Tuohela <ituohela@src.gnome.org>2006-04-14 13:54:50 +0000
committerIlkka Tuohela <ituohela@src.gnome.org>2006-04-14 13:54:50 +0000
commit3d4717c8e1d04d567a4d1dd07f037158ddb61790 (patch)
treeecaa5108d9953ce7d903a421c31d05a13872734d /po/fi.po
parentbf4172dc7c3b18f800a48e3637a4086c88643007 (diff)
downloadmetacity-3d4717c8e1d04d567a4d1dd07f037158ddb61790.tar.gz
metacity-3d4717c8e1d04d567a4d1dd07f037158ddb61790.tar.bz2
Updated Finnish translation
Diffstat (limited to 'po/fi.po')
-rw-r--r--po/fi.po602
1 files changed, 325 insertions, 277 deletions
diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index 4b9061a..aabd40f 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-02-18 10:26+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-02-20 11:40:0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-14 16:40+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-04-14 16:40+0300\n"
"Last-Translator: Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -66,7 +66,7 @@ msgstr "Isäntänimen haku epäonnistui: %s\n"
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "X-ikkunointijärjestelmän näytön \"%s\" avaaminen epäonnistui\n"
-#: ../src/errors.c:233
+#: ../src/errors.c:269
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr ""
"todennäköisesti X-palvelin sammutettiin tai tapoit\n"
"ikkunointiohjelman.\n"
-#: ../src/errors.c:240
+#: ../src/errors.c:276
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Vakava IO-virhe %d (%s) näytöllä \"%s\".\n"
@@ -249,7 +249,7 @@ msgstr "Siirry _ylläolevaan työtilaan"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Siirrä _alla olevaan työtilaan"
-#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2004 ../src/prefs.c:2305
+#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2039 ../src/prefs.c:2402
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Työtila %d"
@@ -263,7 +263,7 @@ msgstr "Työtila 1_0"
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Työtila %s%d"
-#: ../src/menu.c:370
+#: ../src/menu.c:373
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Siirrä toiseen t_yötilaan"
@@ -407,13 +407,12 @@ msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr "(Ei toteutettu) Navigointi toimii sovelluksittain, ei ikkunoittain."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
+#, fuzzy
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
-"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
-"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
-"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
-"titlebar_uses_desktop_font is false."
+"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
+"option is set to true."
msgstr ""
"Kirjasinlajin kuvausmerkkijono otsikkopalkkeja varten. Kuvauksen "
"määrittelemä koko vaikuttaa kuitenkin vain, jos asetuksen titlebar_font_size "
@@ -479,18 +478,22 @@ msgid "Compositing Manager"
msgstr "Kerrostuksen hallintaohjelma"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
+msgid "Control how new windows get focus"
+msgstr "Määrittele kuinka uudet ikkunat kohdistetaan"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
msgid "Current theme"
msgstr "Nykyinen teema"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Viive (millisekunteina) automaattista nostoa varten"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
msgstr "Määrittää, tulisiko metacityn toimia kerrostuksen hallintaohjelmana."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
@@ -499,45 +502,33 @@ msgstr ""
"\"piippauksia\". Tätä voi käyttää yhdessä \"näkyvien piippausten\" kanssa ja "
"sallia \"hiljaiset piippaukset\"."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr ""
"Poista käytöstä \"ominaisuuksia\", joita vanhat tai rikkinäiset sovellukset "
"vaativat toimiakseen"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Käytä näkyviä piippauksia"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Piilota kaikki ikkunat ja kohdista työpöytä"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
-"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
-"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
-"specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, but "
-"kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least to the "
-"technically inclined), its meaning is \"automatically raise the window "
-"following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry in sloppy "
-"or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i.e. this is "
-"not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is unrelated to entering "
-"a window during drag and drop (because that results in the application "
-"grabbing the mouse)"
-msgstr ""
-"Jos arvo on \"true\" ja kohdistustapa on joko \"sloppy\" tai \"mouse\", "
-"nostetaan kohdistettu ikkuna päällimmäiseksi viiveen jälkeen "
-"automaattisesti. Viive määritellään avaimessa \"auto_raise_delay\". Tämä "
-"asetus on huonosti nimetty, mutta nimi pidetään yhteensopivuuden takia "
-"samana. Täsmällisemmin selitettynä tämän selitys on \"nosta ikkuna "
-"automaattisesti päällimmäiseksi aikaviiveellä, joka lasketaan hetkestä kun "
-"hiiri siirtyy ikkunan päälle tilan ollessa \"sloppy\" tai \"mouse\".Tämä "
-"asetus ei liity ikkunan napsautuksen toimintatapaan, eikä se liity ikkunaan "
-"siirtymiseen siirron ja raahauksen aikana, koska se aiheuttaa kohdeikkunan "
-"tarttuvan hiireen joka tapauksessa."
+"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
+"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
+"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
+"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
+msgstr ""
+"Jos arvo on tosi ja kohdistustila on joko \"sloppy\" tai \"mouse\", nostetaan "
+"kohdistettu ikkuna automaattisesti avaimessa auto_raise-delay määritellyn "
+"viiveen jälkeen. Tämä ei liity ikkunan napsauttamiseen sen nostamiseksi eikä "
+"ikkunan kohdistamiseen raahaustoiminnon aikana."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
@@ -545,14 +536,14 @@ msgstr ""
"Jos tosi, jätä titlebar_font-asetus huomiotta, ja käytä sovellusten "
"tavallista kirjasinta ikkunoiden otsikoissa."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
+#, fuzzy
msgid ""
-"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
-"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
-"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
-"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
-"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
-"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
+"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
+"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
+"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
+"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
+"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
msgstr ""
"Jos tosi, Metacity antaa käyttäjälle vähemmän palautetta ja tunnetta "
"\"välittömästä vaikuttamisesta\", piirtämällä kehyksiä viivoina, välttämällä "
@@ -562,17 +553,16 @@ msgstr ""
"Kehyksiä ei kuitenkaan piirretä viivoina, jos esteettömyysominaisuudet ovat "
"käytössä, jotta kummallisia ongelmia ei ilmene."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
+#, fuzzy
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
-"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
-"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
-"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
-"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
+"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
+"unimplemented at the moment."
msgstr ""
"Jos tosi, Metacity toimii sovelluksiin keskittyvästi, ei ikkunoihin "
"keskittyvästi. Tämä on hieman abstrakti käsite, mutta yleisesti sovelluksiin "
@@ -584,24 +574,24 @@ msgstr ""
"välittyminen, olisi oma asetuksensa. Sovellustilaa ei ole suurimmaksi osaksi "
"vielä toteutettu."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr "Jos tosi, käytä vähemmän resursseja käytettävyyden kustannuksella"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Laske ikkuna muiden alle"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
+#, fuzzy
msgid ""
"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
"window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false "
-"to decouple raising from other user interactions. When false, windows can "
-"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window or a normal "
-"click on the window decorations (assuming such clicks aren't used to start a "
-"move or resize operation). Special messages, such as activation requests "
-"from pagers, may also raise windows when this option is false. This option "
-"is currently disabled in click-to-focus mode."
+"to decouple raising from other user actions. Even when this option is false, "
+"windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a "
+"normal click on the window decorations, or by special messages, such as "
+"activation requests from pagers. This option is currently disabled in click-"
+"to-focus mode."
msgstr ""
"Monet toiminnot, kuten ikkunan alueelle napsautus, ikkunan siirtäminen tai "
"koon muuttaminen, nostavat oletuksena ikkunan päällimmäiseksi. Aseta tämä "
@@ -614,278 +604,261 @@ msgstr ""
"valinnan arvo olisi false. Tämä valinta ei ole käytössä, jos ikkunan "
"valintatila on \"napsauta kohdistaaksesi\"."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Maximize window"
msgstr "Suurenna ikkuna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Suurenna ikkuna vaakasuunnassa"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Suurenna ikkuna pystysuunnassa"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Minimize window"
msgstr "Pienennä ikkuna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Muunnosnäppäin ikkunoiden muunnettuja napsautustoimintoja varten"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Siirry heti taapäin paneelien ja työpöydän välillä"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Siirry taapäin paneeleiden ja työtilan välillä (selausikkuna)"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Siirry heti taapäin ikkunoiden välillä"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Siirry heti paneeleiden ja työtilan välillä"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Siirry paneeleiden ja työpöydän välillä (selausikkuna)"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Siirry heti ikkunoiden välillä"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Siirry ikkunoiden välillä (selausikkuna)"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Siirry taapäin ikkunoiden välillä (selausikkuna)"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move window"
msgstr "Siirrä ikkunaa"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Siirrä ikkunaa yksi työtila alas"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Siirrä ikkunaa yksi työtila vasemmalle"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Siirrä ikkunaa yksi työtila oikealle"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Siirrä ikkunaa yksi työtila ylös"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 1"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 10"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 11"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 12"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 2"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 3"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 4"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 5"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 6"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 7"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 8"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Siirrä ikkuna työtilaan 9"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Name of workspace"
msgstr "Työtilan nimi"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Työtilojen määrä"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
msgid ""
-"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
-"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
-"workspaces)."
+"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
+"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
+"workspaces."
msgstr ""
-"Työtilojen lukumäärä. Tämän täytyy olla nollaa suurempi, ja sillä on kiinteä "
-"yläraja (jotta työpöytää ei vahingossa voi tuhota pyytämällä 34 miljoonaa "
-"työtilaa)."
+"Työtilojen lukumäärä. Arvon täytyy olla nollaa suurempi, ja sillä on kiinteä "
+"yläraja, jotta työpöytää ei vahingossa voi tehdä käyttökelvottomaksi "
+"pyytämällä liian monia työtiloja."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Nosta, jos ikkuna peittynyt, muuten laske"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Nosta ikkuna muiden päälle"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Resize window"
msgstr "Muuta ikkunan kokoa"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
msgid "Run a defined command"
msgstr "Suorita annettu komento"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Run a terminal"
msgstr "Käynnistä pääte"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Näytä paneelivalikko"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Näytä paneelin suoritusikkuna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
msgid ""
-"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
-"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
-"consistent position with respect to their parent window. This requires "
-"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
-"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
-"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
-"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
-"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
-"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
-"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
-"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
-"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
-msgstr ""
-"Jotkin sovellukset rikkovat teknisiä standardeja siten, että ne vaikeuttavat "
-"ikkunointiohjelman toimintaa. Ihannetilanteessa Metacity esimerkiksi "
-"sijoittaisi kaikki valintaikkunat täsmällisesti pääikkunan mukaisesti, mikä "
-"vaatii sovellusten antamien sijaintien huomiotta jättämistä. Kuitenkin "
-"jotkin Java/Swingin versiot merkitsevät ponnahdusvalikkonsa "
-"valintaikkunoiksi, joten Metacity ei voi sijoitella näiden rikkinäisten Java-"
-"sovellusten valintaikkunoita, jos valikkojen halutaan toimivan. Useita "
-"muitakin vastaavia esimerkkejä on. Tämä valinta saa Metacityn toimimaan aina "
-"Oikein, mikä ehkä saa käyttöliittymät toimimaan jouhevammin, jos rikkinäisiä "
-"sovelluksia ei tarvitse käyttää. Ikävä kyllä kaikenlaisia kiertoteitä täytyy "
-"olla oletusarvoisesti toiminnassa; maailma on siitä ikävä paikka. Jotkin "
-"kiertoteistä kiertävät rajoituksia standardeissa itsessään, joten joskus "
-"vikaa ei voi korjata kiertoteittä standardia muuttamatta."
+"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
+"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
+"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
+"run any misbehaving applications."
+msgstr ""
+"Jotkut sovellukset eivät kunnioita määrittelyjä ja tämä johtaa ongelmiin "
+"ikkunamanagerin kanssa. Tämä valitsin laittaa Metacityn tarkalleen oikein "
+"toimivaan tilaan, joka takaa yhtenäisen käyttöliittymän jos voidaan olla "
+"varmoja ettei tällaisia väärin toimivia ohjelmia käytetä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Siirry työtilaan 1"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Siirry työtilaan 10"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Siirry työtilaan 11"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Siirry työtilaan 12"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Siirry työtilaan 2"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Siirry työtilaan 3"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Siirry työtilaan 4"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Siirry työtilaan 5"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Siirry työtilaan 6"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Siirry työtilaan 7"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Siirry työtilaan 8"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Siirry työtilaan 9"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Siirry yllä olevaan työtilaan"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Siirry alla olevaan työtilaan"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Siirry vasemmalla olevaan työtilaan"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Siirry oikealla olevaan työtilaan"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Järjestelmän piippaus on kuultavissa"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Ota kuvakaappaus"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Ota kuvakaappaus ikkunasta"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
@@ -903,7 +876,7 @@ msgstr ""
"yleensä kun \"järjestelmä piippaa\"), nykyisen ikkunan otsikkopalkki "
"välkähtää."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
@@ -913,7 +886,7 @@ msgstr ""
"pikanäppäimet, jotka liittyvät näihin komentoihin. Avaimen run_command_N "
"pikanäppäimen painaminen suorittaa komennon command_N."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
@@ -921,7 +894,7 @@ msgstr ""
"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot-avain määrittelee "
"pikanäppäimen, joka käynnistää tämän asetuksen määrittelemän ohjelman."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
@@ -931,7 +904,7 @@ msgstr ""
"määrittelee pikanäppäimen, joka käynnistää tämän asetuksen määrittelemän "
"ohjelman."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -947,7 +920,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -962,7 +935,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -977,7 +950,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -992,7 +965,7 @@ msgstr ""
"kuten \"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1007,7 +980,7 @@ msgstr ""
"kuten \"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1021,7 +994,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1035,7 +1008,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1049,7 +1022,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1063,7 +1036,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1077,7 +1050,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1091,7 +1064,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1105,7 +1078,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1119,7 +1092,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1133,7 +1106,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1147,7 +1120,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1161,7 +1134,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1175,7 +1148,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1189,7 +1162,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1203,7 +1176,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen merkkijonon \"disabled\", "
"niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1219,7 +1192,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen merkkijonon \"disabled\", niin "
"tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1235,7 +1208,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen merkkijonon \"disabled\", "
"niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1251,7 +1224,7 @@ msgstr ""
"vaihdat arvoksi erityisen merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei "
"liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1265,7 +1238,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1279,7 +1252,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -1294,7 +1267,7 @@ msgstr ""
"kuten \"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1310,7 +1283,7 @@ msgstr ""
"erityisen merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity "
"pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1326,7 +1299,7 @@ msgstr ""
"erityisen merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity "
"pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1340,7 +1313,7 @@ msgstr ""
"kuten \"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1354,7 +1327,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1368,7 +1341,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1382,7 +1355,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1396,7 +1369,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1410,7 +1383,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1424,7 +1397,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1438,7 +1411,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1452,7 +1425,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1466,7 +1439,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1480,7 +1453,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1494,7 +1467,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1508,7 +1481,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1524,7 +1497,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1540,7 +1513,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1557,7 +1530,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen merkkijonon \"disabled\", "
"niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1574,7 +1547,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen merkkijonon \"disabled\", niin "
"tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1590,7 +1563,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen merkkijonon \"disabled\", "
"niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1606,7 +1579,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen merkkijonon \"disabled\", "
"niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1623,7 +1596,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen merkkijonon \"disabled\", niin "
"tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1640,7 +1613,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen merkkijonon \"disabled\", niin "
"tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
@@ -1656,7 +1629,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen merkkijonon \"disabled\", niin "
"tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1670,7 +1643,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1684,7 +1657,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1698,7 +1671,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1714,7 +1687,7 @@ msgstr ""
"vaihdat arvoksi erityisen merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei "
"liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1728,7 +1701,7 @@ msgstr ""
"kuten \"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -1744,7 +1717,7 @@ msgstr ""
"arvoksi erityisen merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity "
"pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
msgid ""
"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1758,7 +1731,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen merkkijonon \"disabled\", "
"niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1774,7 +1747,7 @@ msgstr ""
"vaihdat arvoksi erityisen merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei "
"liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1790,7 +1763,7 @@ msgstr ""
"erityisen merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity "
"pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1804,21 +1777,21 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Työtilan nimi."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
msgid "The screenshot command"
msgstr "Kuvakaappauksen ottokomento"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr "Teema määrittää ikkunoiden reunojen, valikkopalkkien yms. ulkonäön"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -1826,7 +1799,7 @@ msgstr ""
"Viive ennen ikkunan nousemista, jos auto_raise on tosi. Viive on "
"millisekunteina."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1840,20 +1813,21 @@ msgstr ""
"niiden päälle; \"mouse\", eli ikkunat kohdistuvat, kun hiiri liikkuu niiden "
"päälle, ja menettävät kohdistuksen, kun hiiri liikkuu pois."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Ikkunan kuvakaappauksen ottokomento"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
+#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
-"the window is covered by another window, it raises the window above other "
-"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
-"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
+"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
+"and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
msgstr ""
"Tämä pikanäppäin muuttaa ikkunan syvyystasoa, eli onko ikkuna muiden päällä "
"vai alla. Jos ikkunaa peittää toinen ikkuna, tämä nostaa ikkunan muiden "
@@ -1864,7 +1838,7 @@ msgstr ""
"arvoksi erityisen merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity "
"pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1878,7 +1852,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
@@ -1892,7 +1866,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1907,7 +1881,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1922,7 +1896,7 @@ msgstr ""
"\"&lt;Ctl&gt;\" ja \"&lt;Ctrl&gt;\". Jos vaihdat arvoksi erityisen "
"merkkijonon \"disabled\", niin tähän toimintoon ei liity pikanäppäintä."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -1936,72 +1910,85 @@ msgstr ""
"ikkunan, \"minimize\", joka pienentää ikkunan tai \"none\" joka ei tee "
"mitään."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
+msgid ""
+"This option provides additional control over how newly created windows get "
+"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
+"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
+"given focus."
+msgstr ""
+"Tämä valitsin antaa lisämahdollisuuksia ohjata, kuinka uudet ikkunan "
+"kohdistetaan. Kentällä on kaksi mahdollista; \"smart\" käyttää käyttäjän "
+"valitsemaa kohdistustilaa ja \"strict\" estää pääteikkunasta käynnistettyjen "
+"ikkunoiden kohdistamisen."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "Vaihda aina päällimmäisenä -tilaa"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Vaihda kokoruututilaa"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Vaihda suurennustilaa"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Vaihda rullaustilaa"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Näytä tai älä näytä ikkunaa joka työtilassa"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
+#, fuzzy
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
-"environments, or when 'audible bell' is off."
+"environments."
msgstr ""
"Ottaa käyttöön ominaisuuden, joka ilmaisee näkyvästi, milloin sovellus tai "
"järjestelmä on päästänyt äänimerkin tai piippauksen. Tämä on hyödyllistä, "
"jos kuulo on heikko, ympäristö meluinen tai äänimerkit hiljennetty."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
msgid "Unmaximize window"
msgstr "Palauta ikkuna"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Järjestelmän oletuskirjasin ikkunoiden otsikoissa"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Näkyvän piippauksen tyyppi"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
msgstr "Tulisiko nostamisen olla muiden toimenpiteiden sivuvaikutus"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
msgid "Window focus mode"
msgstr "Windows-tyylinen kohdistus"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
msgid "Window title font"
msgstr "Ikkunan otsikon kirjasin"
-#: ../src/prefs.c:567 ../src/prefs.c:583 ../src/prefs.c:599 ../src/prefs.c:615
-#: ../src/prefs.c:631 ../src/prefs.c:647 ../src/prefs.c:667 ../src/prefs.c:683
-#: ../src/prefs.c:699 ../src/prefs.c:715 ../src/prefs.c:731 ../src/prefs.c:747
-#: ../src/prefs.c:763 ../src/prefs.c:779 ../src/prefs.c:796 ../src/prefs.c:812
-#: ../src/prefs.c:828 ../src/prefs.c:844 ../src/prefs.c:860 ../src/prefs.c:875
-#: ../src/prefs.c:890 ../src/prefs.c:905 ../src/prefs.c:921 ../src/prefs.c:937
-#: ../src/prefs.c:953 ../src/prefs.c:969
+#: ../src/prefs.c:556 ../src/prefs.c:572 ../src/prefs.c:588 ../src/prefs.c:604
+#: ../src/prefs.c:620 ../src/prefs.c:636 ../src/prefs.c:652 ../src/prefs.c:672
+#: ../src/prefs.c:688 ../src/prefs.c:704 ../src/prefs.c:720 ../src/prefs.c:736
+#: ../src/prefs.c:752 ../src/prefs.c:768 ../src/prefs.c:784 ../src/prefs.c:801
+#: ../src/prefs.c:817 ../src/prefs.c:833 ../src/prefs.c:849 ../src/prefs.c:865
+#: ../src/prefs.c:880 ../src/prefs.c:895 ../src/prefs.c:910 ../src/prefs.c:926
+#: ../src/prefs.c:942 ../src/prefs.c:958 ../src/prefs.c:974
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-avain \"%s\" on asetettu väärän tyyppiseksi\n"
-#: ../src/prefs.c:1014
+#: ../src/prefs.c:1019
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -2009,12 +1996,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Asetustietokannassa oleva \"%s\" ei ole kelvollinen hiiren muunnosnäppäin\n"
-#: ../src/prefs.c:1038 ../src/prefs.c:1528
+#: ../src/prefs.c:1043 ../src/prefs.c:1064 ../src/prefs.c:1560
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-avain \"%s\" on asetettu arvoltaan vääräksi\n"
-#: ../src/prefs.c:1161
+#: ../src/prefs.c:1193
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
@@ -2023,12 +2010,12 @@ msgstr ""
"GConf-avaimeen %2$s tallennettu arvo %1$d ei ole järkevä kohdistimen koko. "
"Sallitut arvot ovat välilä 1-128\n"
-#: ../src/prefs.c:1241
+#: ../src/prefs.c:1273
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "GConf-avaimesta %2$s saatu kirjasinkuvaus \"%1$s\" ei jäsenny\n"
-#: ../src/prefs.c:1426
+#: ../src/prefs.c:1458
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -2037,7 +2024,7 @@ msgstr ""
"GConf-avaimeen %2$s tallennettu %1$d ei ole järkevä työtilojen määrä. "
"Nykyinen raja on %3$d\n"
-#: ../src/prefs.c:1486
+#: ../src/prefs.c:1518
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -2045,17 +2032,17 @@ msgstr ""
"Rikkinäisten sovellusten kiertotiet eivät ole käytössä. Jotkin sovellukset "
"eivät välttämättä käyttäydy kunnolla.\n"
-#: ../src/prefs.c:1555
+#: ../src/prefs.c:1587
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d, joka on GConf-avaimessa %s, ei ole välillä 0 - %d\n"
-#: ../src/prefs.c:1695
+#: ../src/prefs.c:1730
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Virhe työtilojen määrän asettamisessa arvoon %d: %s\n"
-#: ../src/prefs.c:2031
+#: ../src/prefs.c:2066
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -2064,12 +2051,12 @@ msgstr ""
"\"%s\", joka on asetustietokannassa, ei ole kelvollinen näppäinsidonnan \"%s"
"\" arvo\n"
-#: ../src/prefs.c:2386
+#: ../src/prefs.c:2483
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Virhe työtilan %d nimen asettamisessa nimeksi \"%s\": %s\n"
-#: ../src/resizepopup.c:126
+#: ../src/resizepopup.c:123
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d × %d"
@@ -2101,7 +2088,7 @@ msgstr ""
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Näytön \"%2$s\" ruudulla %1$d on jo ikkunointiohjelma\n"
-#: ../src/screen.c:702
+#: ../src/screen.c:705
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Näytön \"%2$s\" ruudun %1$d vapauttaminen ei onnistunut\n"
@@ -3089,12 +3076,8 @@ msgstr ""
"ilman operandia välissä"
#: ../src/theme.c:1978
-msgid ""
-"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
-"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
-msgstr ""
-"Koordinaattilausekkeen jäsentimen puskuri vuoti yli. Tämä on vika "
-"Metacityssä, mutta tarvitsetko todella noin suurta lauseketta?"
+msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
+msgstr "Koordinaattilausekkeen tulkitsijan puskuri ylitettiin."
#: ../src/theme.c:2007
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
@@ -3198,15 +3181,15 @@ msgstr "Lokitiedosto %s avattu\n"
msgid "Window manager: "
msgstr "Ikkunointiohjelma:"
-#: ../src/util.c:366
+#: ../src/util.c:368
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Vika ikkunointiohjelmassa."
-#: ../src/util.c:395
+#: ../src/util.c:397
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Ikkunointiohjelman varoitus:"
-#: ../src/util.c:419
+#: ../src/util.c:421
msgid "Window manager error: "
msgstr "Ikkunointiohjelmavirhe:"
@@ -3215,8 +3198,13 @@ msgstr "Ikkunointiohjelmavirhe:"
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Sovellus asetti ylimääräisen _NET_WM_PIDin %lu\n"
+#: ../src/window-props.c:233
+#, c-format
+msgid "%s (on %s)"
+msgstr "%s @ %s"
+
#. first time through
-#: ../src/window.c:5409
+#: ../src/window.c:5205
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3232,7 +3220,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/window.c:6028
+#: ../src/window.c:5801
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3269,3 +3257,63 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ikkunan 0x%2$lx ominaisuus %1$s sisälsi virheellistä UTF-8:aa luettelon "
"kohdassa %3$d\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
+#~ "focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
+#~ "specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, "
+#~ "but kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least "
+#~ "to the technically inclined), its meaning is \"automatically raise the "
+#~ "window following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry "
+#~ "in sloppy or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i."
+#~ "e. this is not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is "
+#~ "unrelated to entering a window during drag and drop (because that results "
+#~ "in the application grabbing the mouse)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Jos arvo on \"true\" ja kohdistustapa on joko \"sloppy\" tai \"mouse\", "
+#~ "nostetaan kohdistettu ikkuna päällimmäiseksi viiveen jälkeen "
+#~ "automaattisesti. Viive määritellään avaimessa \"auto_raise_delay\". Tämä "
+#~ "asetus on huonosti nimetty, mutta nimi pidetään yhteensopivuuden takia "
+#~ "samana. Täsmällisemmin selitettynä tämän selitys on \"nosta ikkuna "
+#~ "automaattisesti päällimmäiseksi aikaviiveellä, joka lasketaan hetkestä "
+#~ "kun hiiri siirtyy ikkunan päälle tilan ollessa \"sloppy\" tai \"mouse\"."
+#~ "Tämä asetus ei liity ikkunan napsautuksen toimintatapaan, eikä se liity "
+#~ "ikkunaan siirtymiseen siirron ja raahauksen aikana, koska se aiheuttaa "
+#~ "kohdeikkunan tarttuvan hiireen joka tapauksessa."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Some applications break specifications in ways that result in window "
+#~ "manager misfeatures. For example, ideally Metacity would place all "
+#~ "dialogs in a consistent position with respect to their parent window. "
+#~ "This requires ignoring application-specified positions for dialogs. But "
+#~ "some versions of Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so "
+#~ "Metacity has to disable dialog positioning to allow menus to work in "
+#~ "broken Java applications. There are several other examples like this. "
+#~ "This option puts Metacity in full-on Correct mode, which perhaps gives a "
+#~ "moderately nicer UI if you don't need to run any broken apps. Sadly, "
+#~ "workarounds must be enabled by default; the real world is an ugly place. "
+#~ "Some of the workarounds are workarounds for limitations in the "
+#~ "specifications themselves, so sometimes a bug in no-workarounds mode "
+#~ "won't be fixable without amending a spec."
+#~ msgstr ""
+#~ "Jotkin sovellukset rikkovat teknisiä standardeja siten, että ne "
+#~ "vaikeuttavat ikkunointiohjelman toimintaa. Ihannetilanteessa Metacity "
+#~ "esimerkiksi sijoittaisi kaikki valintaikkunat täsmällisesti pääikkunan "
+#~ "mukaisesti, mikä vaatii sovellusten antamien sijaintien huomiotta "
+#~ "jättämistä. Kuitenkin jotkin Java/Swingin versiot merkitsevät "
+#~ "ponnahdusvalikkonsa valintaikkunoiksi, joten Metacity ei voi sijoitella "
+#~ "näiden rikkinäisten Java-sovellusten valintaikkunoita, jos valikkojen "
+#~ "halutaan toimivan. Useita muitakin vastaavia esimerkkejä on. Tämä valinta "
+#~ "saa Metacityn toimimaan aina Oikein, mikä ehkä saa käyttöliittymät "
+#~ "toimimaan jouhevammin, jos rikkinäisiä sovelluksia ei tarvitse käyttää. "
+#~ "Ikävä kyllä kaikenlaisia kiertoteitä täytyy olla oletusarvoisesti "
+#~ "toiminnassa; maailma on siitä ikävä paikka. Jotkin kiertoteistä kiertävät "
+#~ "rajoituksia standardeissa itsessään, joten joskus vikaa ei voi korjata "
+#~ "kiertoteittä standardia muuttamatta."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
+#~ "Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Koordinaattilausekkeen jäsentimen puskuri vuoti yli. Tämä on vika "
+#~ "Metacityssä, mutta tarvitsetko todella noin suurta lauseketta?"