summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/ca@valencia.po
diff options
context:
space:
mode:
authorCarles Ferrando <carles.ferrando@gmail.com>2009-11-05 00:20:36 +0100
committerGil Forcada <gforcada@gnome.org>2009-11-05 00:20:36 +0100
commitc4bd65e97c73ff876ef229c7a3e69d7199079d23 (patch)
tree3b31ceb94ea04aac6a68bf74fdb76a8a26cacc71 /po/ca@valencia.po
parenteac3a2d7ac789e26de0951cd24348fc646545b2f (diff)
downloadmetacity-c4bd65e97c73ff876ef229c7a3e69d7199079d23.tar.gz
metacity-c4bd65e97c73ff876ef229c7a3e69d7199079d23.tar.bz2
Updated Catalan (Valencian) translation
Diffstat (limited to 'po/ca@valencia.po')
-rw-r--r--po/ca@valencia.po4618
1 files changed, 2245 insertions, 2373 deletions
diff --git a/po/ca@valencia.po b/po/ca@valencia.po
index 5ae9f60..95e4035 100644
--- a/po/ca@valencia.po
+++ b/po/ca@valencia.po
@@ -1,18 +1,20 @@
-# Valencian (southern Catalan) translation of Metacity.
-# Copyright © 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
+# Catalan translation of Metacity.
+# Copyright © 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the metacity package.
# Softcatala <info@softcatala.org>, 2002.
# Jesús Moreno <jmmolas@wanadoo.es>, 2002.
-# Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
+# Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
+# David Planella <david.planella@gmail.com>, 2008, 2009.
#
+# Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando@gmail.com>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: metacity 2.18\n"
+"Project-Id-Version: metacity 2.24\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-09-27 18:26+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-27 18:27+0200\n"
-"Last-Translator: Robert Millan <rmh@aybabtu.com>\n"
-"Language-Team: Softcatalà <tradgnome@softcatala.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-11-05 00:20+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-10-29 17:05+0100\n"
+"Last-Translator: Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Catalan (Valencià) <tradgnome@softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -25,55 +27,47 @@ msgstr "Escriptori"
msgid "Window Management"
msgstr "Gestor de finestres"
+#: ../src/core/bell.c:294
+msgid "Bell event"
+msgstr "Esdeveniment de to del sistema"
+
#: ../src/core/core.c:206
#, c-format
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Es desconeix la informació demanada sobre la finestra: %d"
-#: ../src/core/delete.c:70 ../src/core/delete.c:97
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:50 ../src/ui/theme-parser.c:481
-#, c-format
-msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
-msgstr "No s'ha pogut analitzar «%s» com a enter"
-
-#: ../src/core/delete.c:77 ../src/core/delete.c:104
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:57 ../src/ui/theme-parser.c:490
-#: ../src/ui/theme-parser.c:545
-#, c-format
-msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
-msgstr "No s'entenen els caràcters finals «%s» de la cadena «%s»"
-
-#: ../src/core/delete.c:135
-#, c-format
-msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
-msgstr "No s'ha pogut analitzar el missatge «%s» des del procés de diàleg\n"
-
-#: ../src/core/delete.c:253
-#, c-format
-msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
-msgstr ""
-"S'ha produït un error en llegir del procés de la pantalla de diàleg: %s\n"
-
-#: ../src/core/delete.c:336
+#: ../src/core/delete.c:104
#, c-format
msgid ""
-"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+"<big><b><tt>%s</tt> is not responding.</b></big>\n"
+"\n"
+"<i>You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
+"application to quit entirely.</i>"
msgstr ""
-"S'ha produït un error en executar el diàleg metacity per preguntar quant a "
-"la \n"
-"finalització d'una aplicació: %s\n"
+"<big><b><tt>%s</tt> no està responent.</b></big>\n"
+"\n"
+"<i>Podeu esperar un moment per a veure si continua o forçar la eixida "
+"completa de l'aplicació.</i>"
-#: ../src/core/delete.c:445
+#: ../src/core/delete.c:115
+msgid "_Wait"
+msgstr "_Espera"
+
+#: ../src/core/delete.c:115
+msgid "_Force Quit"
+msgstr "_Força'n l'eixida"
+
+#: ../src/core/delete.c:216
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
-msgstr "S'ha produït un error en obtenir el nom de l'ordinador central: %s\n"
+msgstr "S'ha produït un error en obtindre el nom de l'ordinador central: %s\n"
-#: ../src/core/display.c:256
+#: ../src/core/display.c:258
#, c-format
msgid "Missing %s extension required for compositing"
msgstr "Manca l'extensió %s necessària per a la composició"
-#: ../src/core/display.c:334
+#: ../src/core/display.c:336
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr ""
@@ -87,7 +81,7 @@ msgid ""
"the window manager.\n"
msgstr ""
"S'ha perdut la connexió amb la pantalla «%s»;\n"
-"és molt probable que el servidor X s'hagi aturat o que hagueu finalitzat/\n"
+"és molt probable que el servidor X s'haja aturat o que hagueu finalitzat/\n"
"destruït el gestor de finestres.\n"
#: ../src/core/errors.c:279
@@ -95,7 +89,7 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "S'ha produït un error fatal d'E/S %d (%s) a la pantalla «%s».\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:924
+#: ../src/core/keybindings.c:680
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -104,89 +98,103 @@ msgstr ""
"Ja hi ha algun altre programa utilitzant la clau %s amb els modificadors %x "
"com a vinculació\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:2563
+#. Displayed when a keybinding which is
+#. * supposed to launch a program fails.
+#.
+#: ../src/core/keybindings.c:2294
#, c-format
-msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
+msgid ""
+"There was an error running <tt>%s</tt>:\n"
+"\n"
+"%s"
msgstr ""
-"S'ha produït un error en executar el metacity-dialog per a mostrar un error "
-"quant a una orde: %s\n"
+"S'ha produït un error en executar <tt>%s</tt>:\n"
+"\n"
+"%s."
-#: ../src/core/keybindings.c:2668
+#: ../src/core/keybindings.c:2383
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "No s'ha definit cap orde %d.\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:3705
+#: ../src/core/keybindings.c:3337
#, c-format
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "No s'ha definit cap orde de terminal.\n"
-#: ../src/core/main.c:116
+#: ../src/core/main.c:130
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
-"Copyright (C) 2001-2008 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
+"Copyright (C) 2001-%s Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"metacity %s\n"
-"Copyright © 2001-2008 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., i d'altres\n"
+"Copyright (C) 2001-%s Havoc Pennington, Red Hat, Inc., i d'altres\n"
"Això és programari lliure; vegeu els fitxers de codi font per a conèixer-ne\n"
"les condicions de còpia.\n"
"No hi ha CAP garantia; ni tan sols la garantia implícita de COMERCIABILITAT\n"
"o ADEQUACIÓ A PER UN PROPÒSIT PARTICULAR.\n"
-#: ../src/core/main.c:253
+#: ../src/core/main.c:268
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Inhabilita la connexió al gestor de sessions"
-#: ../src/core/main.c:259
+#: ../src/core/main.c:274
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Reemplaça el gestor de finestres en execució per el Metacity"
-#: ../src/core/main.c:265
+#: ../src/core/main.c:280
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Especifica l'ID de gestió de sessió"
-#: ../src/core/main.c:270
+#: ../src/core/main.c:285
msgid "X Display to use"
msgstr "Visualització X per a usar"
-#: ../src/core/main.c:276
+#: ../src/core/main.c:291
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Inicialitza la sessió des del fitxer alçat"
-#: ../src/core/main.c:282
+#: ../src/core/main.c:297
msgid "Print version"
msgstr "Escriu versió"
-#: ../src/core/main.c:288
+#: ../src/core/main.c:303
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Fes que les crides a l'X siguen síncrones"
-#: ../src/core/main.c:294
+#: ../src/core/main.c:309
msgid "Turn compositing on"
msgstr "Habilita la composició"
-#: ../src/core/main.c:300
+#: ../src/core/main.c:315
msgid "Turn compositing off"
msgstr "Inhabilita la composició"
-#: ../src/core/main.c:451
+#: ../src/core/main.c:321
+msgid ""
+"Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
+msgstr ""
+"No crees finestres a pantalla completa que estiguen maximitzades i no "
+"tinguen decoracions"
+
+#: ../src/core/main.c:543
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el directori de temes: %s\n"
-#: ../src/core/main.c:467
+#: ../src/core/main.c:559
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr ""
-"No s'ha trobat cap tema. Assegureu-vos que %s existix i conté els temes "
+"No s'ha trobat cap tema. Assegureu-vos que %s existeix i conté els temes "
"habituals.\n"
-#: ../src/core/main.c:526
+#: ../src/core/main.c:618
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut reiniciar: %s\n"
@@ -198,42 +206,44 @@ msgstr "No s'ha pogut reiniciar: %s\n"
#. * we might consider reverting invalid keys to their original values.
#. * (We know the old value, so we can look up a suitable string in
#. * the symtab.)
+#. *
+#. * (Empty comment follows so the translators don't see this.)
+#.
#.
-#: ../src/core/prefs.c:503 ../src/core/prefs.c:655
+#: ../src/core/prefs.c:506 ../src/core/prefs.c:661
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "La clau GConf «%s» està establerta a un valor no vàlid\n"
-#: ../src/core/prefs.c:584 ../src/core/prefs.c:824
+#: ../src/core/prefs.c:587 ../src/core/prefs.c:830
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
msgstr ""
"%d, emmagatzemat a la clau GConf %s, està fora de l'interval de %d a %d\n"
-#: ../src/core/prefs.c:628 ../src/core/prefs.c:702 ../src/core/prefs.c:750
-#: ../src/core/prefs.c:814 ../src/core/prefs.c:1109 ../src/core/prefs.c:1125
-#: ../src/core/prefs.c:1144 ../src/core/prefs.c:1160 ../src/core/prefs.c:1177
-#: ../src/core/prefs.c:1193
+#: ../src/core/prefs.c:631 ../src/core/prefs.c:708 ../src/core/prefs.c:756
+#: ../src/core/prefs.c:820 ../src/core/prefs.c:1113 ../src/core/prefs.c:1129
+#: ../src/core/prefs.c:1146 ../src/core/prefs.c:1162
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
-msgstr "La clau Gconf «%s» està configurada a un tipus no vàlid\n"
+msgstr "La clau «%s» del Gconf està establerta a un tipus no vàlid\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1263
+#: ../src/core/prefs.c:1232
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
msgstr ""
-"El suport per a aplicacions amb errors està inhabilitat. Algunes aplicacions "
-"poden no comportar-se correctament.\n"
+"Les solucions temporals per a aplicacions amb errors estan inhabilitades. "
+"Pot ser que certes aplicacions no funcionen correctament.\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1333
+#: ../src/core/prefs.c:1303
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr ""
"No s'ha pogut analitzar la descripció de tipus de lletra «%s» de la clau "
"GConf %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1393
+#: ../src/core/prefs.c:1365
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -242,18 +252,18 @@ msgstr ""
"«%s», trobat a la base de dades de la configuració, no és un valor vàlid per "
"al modificador del botó del ratolí\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1810
+#: ../src/core/prefs.c:1786
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr ""
"S'ha produït un error en establir el nombre d'espais de treball a %d: %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2131 ../src/core/prefs.c:2643
+#: ../src/core/prefs.c:1975 ../src/core/prefs.c:2478
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Espai de treball %d"
-#: ../src/core/prefs.c:2161 ../src/core/prefs.c:2334
+#: ../src/core/prefs.c:2005 ../src/core/prefs.c:2183
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -262,24 +272,24 @@ msgstr ""
"«%s» trobat a la base de dades de la configuració no és un valor vàlid per a "
"la vinculació de tecla «%s»\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2724
+#: ../src/core/prefs.c:2559
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr ""
"S'ha produït un error en establir el nom de l'espai de treball %d a «%s»: %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2917
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/core/prefs.c:2763
+#, c-format
msgid "Error setting compositor status: %s\n"
msgstr ""
-"S'ha produït un error en establir el nom de l'espai de treball %d a «%s»: %s\n"
+"S'ha produït un error en establir l'estat del gestor de composició: %s\n"
-#: ../src/core/screen.c:350
+#: ../src/core/screen.c:357
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
-msgstr "La pantalla %d en la visualització '%s' no és vàlida\n"
+msgstr "La pantalla %d en la visualització «%s» no és vàlida\n"
-#: ../src/core/screen.c:366
+#: ../src/core/screen.c:373
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
@@ -288,7 +298,7 @@ msgstr ""
"La pantalla %d en la visualització «%s» ja té un gestor de finestres; proveu "
"l'opció --replace per a reemplaçar el gestor de finestres actual.\n"
-#: ../src/core/screen.c:393
+#: ../src/core/screen.c:400
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
@@ -296,601 +306,571 @@ msgstr ""
"No s'ha pogut adquirir la selecció del gestor de finestres en la pantalla %d "
"visualització «%s»\n"
-#: ../src/core/screen.c:451
+#: ../src/core/screen.c:458
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "La pantalla %d en la visualització «%s» ja té un gestor de finestres\n"
-#: ../src/core/screen.c:661
+#: ../src/core/screen.c:668
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "No s'ha pogut alliberar la pantalla %d en la visualització «%s»\n"
-#: ../src/core/schema-bindings.c:77
-#, fuzzy
+#. Translators: Please don't translate "Control", "Shift", etc, since these
+#. * are hardcoded (in gtk/gtkaccelgroup.c; it's not metacity's fault).
+#. * "disabled" must also stay as it is.
+#.
+#: ../src/core/schema-bindings.c:169
msgid ""
+"The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\".\n"
+"\n"
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a tancar una finestra. El format és «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
+"El format és «<Control>a» o «<Shift><Alt>F1».\n"
+"\n"
+"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+"abreviacions com «<Ctl>» i «<Ctrl>». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+"«disabled» (inhabilitat), no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-#: ../src/core/session.c:837 ../src/core/session.c:844
+#: ../src/core/schema-bindings.c:177
+msgid ""
+"The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\".\n"
+"\n"
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action.\n"
+"\n"
+"This keybinding may be reversed by holding down the \"shift\" key; "
+"therefore, \"shift\" cannot be one of the keys it uses."
+msgstr ""
+"El format és «<Control>a» o «<Shift><Alt>F1».\n"
+"\n"
+"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+"abreviacions com «<Ctl>» i «<Ctrl>». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+"«disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció.\n"
+"\n"
+"Esta vinculació es pot invertir en prémer la tecla «Shift»; de manera que no "
+"es podrà utilitzar la tecla «Shift»."
+
+#: ../src/core/session.c:845 ../src/core/session.c:852
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "No s'ha pogut crear el directori «%s»: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:854
+#: ../src/core/session.c:862
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de sessió «%s» per a l'escriptura: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:995
+#: ../src/core/session.c:1003
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "S'ha produït un error en escriure el fitxer de sessió «%s»: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1000
+#: ../src/core/session.c:1008
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "S'ha produït un error en tancar el fitxer de sessió «%s»: %s\n"
#. oh, just give up
-#: ../src/core/session.c:1093
+#: ../src/core/session.c:1101
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer de sessió «%s» alçat: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1132
+#: ../src/core/session.c:1140
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el fitxer de sessió alçat: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1181
+#: ../src/core/session.c:1189
#, c-format
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr ""
"S'ha vist l'atribut <metacity_session> però encara hi ha l'identificador de "
"sessió"
-#: ../src/core/session.c:1194
+#: ../src/core/session.c:1202 ../src/core/session.c:1277
+#: ../src/core/session.c:1309 ../src/core/session.c:1381
+#: ../src/core/session.c:1441
#, c-format
-msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
-msgstr "Atribut %s desconegut a l'element <metacity_session>"
+msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
+msgstr "Atribut %s desconegut a l'element <%s>"
-#: ../src/core/session.c:1211
+#: ../src/core/session.c:1219
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "etiqueta <window> imbricada"
-#: ../src/core/session.c:1269 ../src/core/session.c:1301
-#, c-format
-msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
-msgstr "Atribut %s desconegut a l'element <window>"
-
-#: ../src/core/session.c:1373
-#, c-format
-msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
-msgstr "Atribut %s desconegut a l'element <maximized>"
-
-#: ../src/core/session.c:1433
-#, c-format
-msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
-msgstr "Atribut %s desconegut a l'element <geometry>"
-
-#: ../src/core/session.c:1453
+#: ../src/core/session.c:1461
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Element %s desconegut"
-#: ../src/core/session.c:1879
-#, c-format
+#: ../src/core/session.c:1812
msgid ""
-"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
-"session management: %s\n"
+"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
+"be restarted manually next time you log in."
msgstr ""
-"S'ha produït un error en executar el metacity-dialog per a avisar sobre "
-"aplicacions que no suporten la gestió de sessions: %s\n"
+"Estes finestres no admeten la funció «alça la configuració actual» i s'hauran "
+"de reiniciar manualment la pròxima vegada que entreu."
-#: ../src/core/util.c:101
+#: ../src/core/util.c:103
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el registre de depuració: %s\n"
-#: ../src/core/util.c:111
+#: ../src/core/util.c:113
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut executar fdopen() sobre el fitxer de registre %s: %s\n"
-#: ../src/core/util.c:117
+#: ../src/core/util.c:119
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "S'ha obert el fitxer de registre %s\n"
-#: ../src/core/util.c:136 ../src/tools/metacity-message.c:176
+#: ../src/core/util.c:138 ../src/tools/metacity-message.c:176
#, c-format
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
-msgstr "Metacity es va compilar sense suport per al mode detallat\n"
+msgstr "Metacity es va compilar sense compatibilitat per al mode detallat\n"
-#: ../src/core/util.c:236
+#: ../src/core/util.c:238
msgid "Window manager: "
msgstr "Gestor de finestres: "
-#: ../src/core/util.c:388
+#: ../src/core/util.c:390
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Error en el gestor de finestres: "
-#: ../src/core/util.c:421
+#: ../src/core/util.c:423
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Avís del gestor de finestres: "
-#: ../src/core/util.c:449
+#: ../src/core/util.c:451
msgid "Window manager error: "
msgstr "Error del gestor de finestres: "
-#: ../src/core/window-bindings.h:69 ../src/metacity.schemas.in.h:6
-msgid "Activate window menu"
-msgstr "Activa el menú de finestra"
+#. Translators: This is the title used on dialog boxes
+#. eof all-keybindings.h
+#: ../src/core/util.c:570 ../src/metacity.desktop.in.h:1
+#: ../src/metacity-wm.desktop.in.h:1
+msgid "Metacity"
+msgstr "Metacity"
-#: ../src/core/window-bindings.h:70
-msgid "The keybinding used to activate the window menu."
+#. first time through
+#: ../src/core/window.c:5630
+#, c-format
+msgid ""
+"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
+"window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr ""
+"La finestra %s estableix SM_CLIENT_ID en ella mateixa, en comptes del "
+"WM_CLIENT_LEADER, tal i com s'especifica a ICCCM.\n"
-#: ../src/core/window-bindings.h:76 ../src/metacity.schemas.in.h:194
-msgid "Toggle fullscreen mode"
-msgstr "Si s'utilitza el mode a pantalla completa"
+#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
+#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
+#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
+#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows. Apps that set
+#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
+#. * about these apps but make them work.
+#.
+#: ../src/core/window.c:6195
+#, c-format
+msgid ""
+"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
+"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
+msgstr ""
+"La finestra %s estableix un consell MWM que indica que no és "
+"redimensionable, però estableix una mida mínima %d x %d i una mida màxima %d "
+"x %d; açò no té massa sentit.\n"
-#: ../src/core/window-bindings.h:77
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to toggle fullscreen mode."
-msgstr "Si s'utilitza el mode a pantalla completa"
+#: ../src/core/window-props.c:244
+#, c-format
+msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
+msgstr "L'aplicació ha definit un _NET_WM_PID %lu fals\n"
-#: ../src/core/window-bindings.h:80 ../src/metacity.schemas.in.h:195
-msgid "Toggle maximization state"
-msgstr "Canvia l'estat de maximització"
+#. Translators: the title of a window from another machine
+#: ../src/core/window-props.c:388
+#, c-format
+msgid "%s (on %s)"
+msgstr "%s (a %s)"
+
+#. Simple case-- don't bother to look it up. It's root.
+#: ../src/core/window-props.c:420
+#, c-format
+msgid "%s (as superuser)"
+msgstr "%s (com a usuari primari)"
-#: ../src/core/window-bindings.h:81
-msgid "The keybinding used to toggle maximization."
+#. Translators: the title of a window owned by another user
+#. * on this machine
+#: ../src/core/window-props.c:438
+#, c-format
+msgid "%s (as %s)"
+msgstr "%s (com a %s)"
+
+#. Translators: the title of a window owned by another user
+#. * on this machine, whose name we don't know
+#: ../src/core/window-props.c:444
+#, c-format
+msgid "%s (as another user)"
+msgstr "%s (com a un altre usuari)"
+
+#: ../src/core/window-props.c:1429
+#, c-format
+msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr ""
+"WM_TRANSIENT_FOR no vàlid per a la finestra 0x%lx especificat per a %s.\n"
-#: ../src/core/window-bindings.h:84 ../src/metacity.schemas.in.h:193
-msgid "Toggle always on top state"
-msgstr "Canvia l'estat sempre per damunt"
+#: ../src/core/xprops.c:155
+#, c-format
+msgid ""
+"Window 0x%lx has property %s\n"
+"that was expected to have type %s format %d\n"
+"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
+"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
+"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
+msgstr ""
+"La finestra 0x%lx té la propietat %s\n"
+"que s'esperava tinguera el tipus %s format %d\n"
+"i actualment té el tipus %s format %d n elements %d.\n"
+"És molt possible que siga un error en l'aplicació, no pas del gestor de "
+"finestres.\n"
+"La finestra té el títol=«%s» classe=«%s» nom=«%s»\n"
+"\n"
-#: ../src/core/window-bindings.h:85
+#: ../src/core/xprops.c:401
+#, c-format
+msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
+msgstr "La propietat %s en la finestra 0x%lx contenia un UTF-8 invàlid\n"
+
+#: ../src/core/xprops.c:484
+#, c-format
msgid ""
-"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
-"will always be visible over other overlapping windows."
+"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
+"La propietat %s en la finestra 0x%lx contenia UTF-8 invàlid per a l'element %"
+"d en la llista\n"
-#: ../src/core/window-bindings.h:92 ../src/metacity.schemas.in.h:29
-msgid "Maximize window"
-msgstr "Maximitza la finestra"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:88
+msgid "Switch to workspace 1"
+msgstr "Canvia a l'espai de treball 1"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:90
+msgid "Switch to workspace 2"
+msgstr "Canvia a l'espai de treball 2"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:92
+msgid "Switch to workspace 3"
+msgstr "Canvia a l'espai de treball 3"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:94
+msgid "Switch to workspace 4"
+msgstr "Canvia a l'espai de treball 4"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:96
+msgid "Switch to workspace 5"
+msgstr "Canvia a l'espai de treball 5"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:98
+msgid "Switch to workspace 6"
+msgstr "Canvia a l'espai de treball 6"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:100
+msgid "Switch to workspace 7"
+msgstr "Canvia a l'espai de treball 7"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:102
+msgid "Switch to workspace 8"
+msgstr "Canvia a l'espai de treball 8"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:104
+msgid "Switch to workspace 9"
+msgstr "Canvia a l'espai de treball 9"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:106
+msgid "Switch to workspace 10"
+msgstr "Canvia a l'espai de treball 10"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:108
+msgid "Switch to workspace 11"
+msgstr "Canvia a l'espai de treball 11"
-#: ../src/core/window-bindings.h:93
-msgid "The keybinding used to maximize a window."
+#: ../src/include/all-keybindings.h:110
+msgid "Switch to workspace 12"
+msgstr "Canvia a l'espai de treball 12"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:122
+msgid "Switch to workspace on the left of the current workspace"
+msgstr "Canvia a l'espai de treball de l'esquerra de l'actual"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:126
+msgid "Switch to workspace on the right of the current workspace"
+msgstr "Canvia a l'espai de treball a la dreta de l'actual"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:130
+msgid "Switch to workspace above the current workspace"
+msgstr "Canvia a l'espai de treball damunt de l'actual"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:134
+msgid "Switch to workspace below the current workspace"
+msgstr "Canvia a l'espai de treball a sota de l'actual"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:150
+msgid "Move between windows of an application, using a popup window"
+msgstr "Mou-te entre finestres d'una aplicació amb un diàleg emergent"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:153
+msgid "Move backward between windows of an application, using a popup window"
msgstr ""
+"Mou-te cap arrere entre finestres d'una aplicació amb un diàleg emergent"
-#: ../src/core/window-bindings.h:96 ../src/metacity.schemas.in.h:199
-msgid "Unmaximize window"
-msgstr "Desmaximitza la finestra"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:157
+msgid "Move between windows, using a popup window"
+msgstr "Mou-te entre finestres amb un diàleg emergent"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:160
+msgid "Move backward between windows, using a popup window"
+msgstr "Mou-te cap arrere entre finestres amb un diàleg emergent"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:163
+msgid "Move between panels and the desktop, using a popup window"
+msgstr "Mou-te entre quadres i l'escriptori amb un diàleg emergent"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:166
+msgid "Move backward between panels and the desktop, using a popup window"
+msgstr "Mou-te cap arrere entre quadres i l'escriptori amb un diàleg emergent"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:171
+msgid "Move between windows of an application immediately"
+msgstr "Mou-te entre les finestres d'una aplicació immediatament"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:174
+msgid "Move backward between windows of an application immediately"
+msgstr "Mou-te cap arrere entre les finestres d'una aplicació immediatament"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:177
+msgid "Move between windows immediately"
+msgstr "Mou-te entre finestres immediatament"
-#: ../src/core/window-bindings.h:97
-msgid "The keybinding used to unmaximize a window."
+#: ../src/include/all-keybindings.h:180
+msgid "Move backward between windows immediately"
+msgstr "Mou-te cap arrere entre finestres immediatament"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:183
+msgid "Move between panels and the desktop immediately"
+msgstr "Mou entre quadres i l'escriptori immediatament"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:186
+msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
+msgstr "Mou cap arrere entre quadres i l'escriptori immediatament"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:191
+msgid "Hide all normal windows and set focus to the desktop"
+msgstr "Oculta totes les finestres normals i dóna el focus a l'escriptori"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:194
+msgid "Show the panel's main menu"
+msgstr "Mostra el menú principal del quadre"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:197
+msgid "Show the panel's \"Run Application\" dialog box"
+msgstr "Mostra el diàleg d'execució d'aplicacions del quadre"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:238
+msgid "Take a screenshot"
+msgstr "Fes una captura de pantalla"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:240
+msgid "Take a screenshot of a window"
+msgstr "Fes una captura de pantalla d'una finestra"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:242
+msgid "Run a terminal"
+msgstr "Executa un terminal"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:257
+msgid "Activate the window menu"
+msgstr "Activa el menú de finestra"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:260
+msgid "Toggle fullscreen mode"
+msgstr "Si s'utilitza el mode a pantalla completa"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:262
+msgid "Toggle maximization state"
+msgstr "Canvia l'estat de maximització"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:264
+msgid "Toggle whether a window will always be visible over other windows"
msgstr ""
+"Commuta la funció que fa que una finestra sempre serà visible per sobre de "
+"les altres"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:266
+msgid "Maximize window"
+msgstr "Maximitza la finestra"
-#: ../src/core/window-bindings.h:103 ../src/metacity.schemas.in.h:196
+#: ../src/include/all-keybindings.h:268
+msgid "Restore window"
+msgstr "Restaura la finestra"
+
+#: ../src/include/all-keybindings.h:270
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Canvia l'estat d'ombrejat"
-#: ../src/core/window-bindings.h:104
-msgid "The keybinding used to toggle shaded/unshaded state."
-msgstr ""
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:110 ../src/metacity.schemas.in.h:32
+#: ../src/include/all-keybindings.h:272
msgid "Minimize window"
msgstr "Minimitza la finestra"
-#: ../src/core/window-bindings.h:111
-msgid "The keybinding used to minimize a window."
-msgstr ""
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:114 ../src/metacity.schemas.in.h:11
+#: ../src/include/all-keybindings.h:274
msgid "Close window"
msgstr "Tanca la finestra"
-#: ../src/core/window-bindings.h:115
-msgid "The keybinding used to close a window."
-msgstr ""
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:118 ../src/metacity.schemas.in.h:46
+#: ../src/include/all-keybindings.h:276
msgid "Move window"
msgstr "Mou la finestra"
-#: ../src/core/window-bindings.h:119
-msgid ""
-"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
-"the keyboard."
-msgstr ""
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:123 ../src/metacity.schemas.in.h:77
+#: ../src/include/all-keybindings.h:278
msgid "Resize window"
msgstr "Redimensiona la finestra"
-#: ../src/core/window-bindings.h:131 ../src/metacity.schemas.in.h:197
-msgid "Toggle window on all workspaces"
-msgstr "Commuta que la finestra estiga en tots els espais de treball"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:132
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
-"just one."
+#: ../src/include/all-keybindings.h:281
+msgid "Toggle whether window is on all workspaces or just one"
msgstr ""
+"Commuta la funció que fa que la finestra estiga en tots els espais de "
+"treball o només en un"
-#: ../src/core/window-bindings.h:138 ../src/metacity.schemas.in.h:60
+#: ../src/include/all-keybindings.h:285
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 1"
-#: ../src/core/window-bindings.h:139
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 1."
-msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 1"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:142 ../src/metacity.schemas.in.h:64
+#: ../src/include/all-keybindings.h:288
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 2"
-#: ../src/core/window-bindings.h:143
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 2."
-msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 2"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:146 ../src/metacity.schemas.in.h:65
+#: ../src/include/all-keybindings.h:291
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 3"
-#: ../src/core/window-bindings.h:147
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 3."
-msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 3"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:150 ../src/metacity.schemas.in.h:66
+#: ../src/include/all-keybindings.h:294
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 4"
-#: ../src/core/window-bindings.h:151
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 4."
-msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 4"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:154 ../src/metacity.schemas.in.h:67
+#: ../src/include/all-keybindings.h:297
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 5"
-#: ../src/core/window-bindings.h:155
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 5."
-msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 5"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:158 ../src/metacity.schemas.in.h:68
+#: ../src/include/all-keybindings.h:300
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 6"
-#: ../src/core/window-bindings.h:159
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 6."
-msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 6"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:162 ../src/metacity.schemas.in.h:69
+#: ../src/include/all-keybindings.h:303
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 7"
-#: ../src/core/window-bindings.h:163
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 7."
-msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 7"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:166 ../src/metacity.schemas.in.h:70
+#: ../src/include/all-keybindings.h:306
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 8"
-#: ../src/core/window-bindings.h:167
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 8."
-msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 8"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:170 ../src/metacity.schemas.in.h:71
+#: ../src/include/all-keybindings.h:309
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 9"
-#: ../src/core/window-bindings.h:171
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 9."
-msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 9"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:174 ../src/metacity.schemas.in.h:61
+#: ../src/include/all-keybindings.h:312
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 10"
-#: ../src/core/window-bindings.h:175
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 10."
-msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 10"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:178 ../src/metacity.schemas.in.h:62
+#: ../src/include/all-keybindings.h:315
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 11"
-#: ../src/core/window-bindings.h:179
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 11."
-msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 11"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:182 ../src/metacity.schemas.in.h:63
+#: ../src/include/all-keybindings.h:318
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 12"
-#: ../src/core/window-bindings.h:183
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to move a window to workspace 12."
-msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 12"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:197 ../src/metacity.schemas.in.h:48
+#: ../src/include/all-keybindings.h:330
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Mou la finestra un espai de treball a l'esquerra"
-#: ../src/core/window-bindings.h:198
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the left."
-msgstr "Mou la finestra un espai de treball a l'esquerra"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:201 ../src/metacity.schemas.in.h:49
+#: ../src/include/all-keybindings.h:333
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Mou la finestra un espai de treball a la dreta"
-#: ../src/core/window-bindings.h:202
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the right."
-msgstr "Mou la finestra un espai de treball a la dreta"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:205 ../src/metacity.schemas.in.h:50
+#: ../src/include/all-keybindings.h:336
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Mou la finestra un espai de treball amunt"
-#: ../src/core/window-bindings.h:206
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to move a window one workspace up."
-msgstr "Mou la finestra un espai de treball amunt"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:209 ../src/metacity.schemas.in.h:47
+#: ../src/include/all-keybindings.h:339
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Mou la finestra un espai de treball avall"
-#: ../src/core/window-bindings.h:210
-#, fuzzy
-msgid "The keybinding used to move a window one workspace down."
-msgstr "Mou la finestra un espai de treball avall"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:216 ../src/metacity.schemas.in.h:75
-msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
-msgstr "Alça una finestra enfosquida, o sinó la baixa"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:217
-msgid ""
-"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. "
-"If the window is covered by another one, it raises the window above all "
-"others, and if the window is already fully visible, it lowers it below all "
-"others."
-msgstr ""
+#: ../src/include/all-keybindings.h:342
+msgid "Raise window if it's covered by another window, otherwise lower it"
+msgstr "Alça una finestra coberta per una altra, o sinó la baixa"
-#: ../src/core/window-bindings.h:223 ../src/metacity.schemas.in.h:76
+#: ../src/include/all-keybindings.h:344
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Alça una finestra per damunt de les altres"
-#: ../src/core/window-bindings.h:224
-#, fuzzy
-msgid "This keybinding raises the window above other windows."
-msgstr "Alça una finestra per damunt de les altres"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:227 ../src/metacity.schemas.in.h:27
+#: ../src/include/all-keybindings.h:346
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Baixa la finestra sota les altres"
-#: ../src/core/window-bindings.h:228
-#, fuzzy
-msgid "This keybinding lowers a window below other windows."
-msgstr "Baixa la finestra sota les altres"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:232 ../src/metacity.schemas.in.h:31
+#: ../src/include/all-keybindings.h:350
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Maximitza la finestra verticalment"
-#: ../src/core/window-bindings.h:233
-msgid "This keybinding resizes a window to fill available vertical space."
-msgstr ""
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:237 ../src/metacity.schemas.in.h:30
+#: ../src/include/all-keybindings.h:354
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Maximitza la finestra horitzontalment"
-#: ../src/core/window-bindings.h:238
-msgid "This keybinding resizes a window to fill available horizontal space."
-msgstr ""
+#: ../src/include/all-keybindings.h:358
+msgid "Move window to north-west (top left) corner"
+msgstr "Mou la finestra a la cantonada nord-oest (part superior esquerra)"
-#: ../src/core/window-bindings.h:243 ../src/metacity.schemas.in.h:55
-msgid "Move window to north-west corner"
-msgstr "Mou la finestra al cantó nord-oest"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:361
+msgid "Move window to north-east (top right) corner"
+msgstr "Mou la finestra a la cantonada nord-est (part superior dreta)"
-#: ../src/core/window-bindings.h:244
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the "
-"screen."
-msgstr ""
+#: ../src/include/all-keybindings.h:364
+msgid "Move window to south-west (bottom left) corner"
+msgstr "Mou la finestra a la cantonada sud-oest (part inferior esquerra)"
-#: ../src/core/window-bindings.h:248 ../src/metacity.schemas.in.h:54
-msgid "Move window to north-east corner"
-msgstr "Mou la finestra al cantó nordest"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:367
+msgid "Move window to south-east (bottom right) corner"
+msgstr "Mou la finestra a la cantonada sud-est (part inferior dreta)"
-#: ../src/core/window-bindings.h:249
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the "
-"screen."
-msgstr ""
+#: ../src/include/all-keybindings.h:371
+msgid "Move window to north (top) side of screen"
+msgstr "Mou la finestra a la part nord (superior) de la pantalla"
-#: ../src/core/window-bindings.h:253 ../src/metacity.schemas.in.h:58
-msgid "Move window to south-west corner"
-msgstr "Mou la finestra al cantó sud-oest"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:374
+msgid "Move window to south (bottom) side of screen"
+msgstr "Mou la finestra a la part del sud (inferior) de la pantalla"
-#: ../src/core/window-bindings.h:254
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the north-east (bottom left) corner of "
-"the screen."
-msgstr ""
+#: ../src/include/all-keybindings.h:377
+msgid "Move window to east (right) side of screen"
+msgstr "Mou la finestra a la part est (dreta) de la pantalla"
-#: ../src/core/window-bindings.h:258 ../src/metacity.schemas.in.h:57
-msgid "Move window to south-east corner"
-msgstr "Mou la finestra al cantó sud-est"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:380
+msgid "Move window to west (left) side of screen"
+msgstr "Mou la finestra a la part oest (esquerra) de la pantalla"
-#: ../src/core/window-bindings.h:259
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the north-east (bottom right) corner of "
-"the screen."
-msgstr ""
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:264 ../src/metacity.schemas.in.h:53
-msgid "Move window to north side of screen"
-msgstr "Mou la finestra a la part nord de la pantalla"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:265
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen."
-msgstr "Mou la finestra a la part nord de la pantalla"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:269 ../src/metacity.schemas.in.h:56
-msgid "Move window to south side of screen"
-msgstr "Mou la finestra a la part del sud de la pantalla"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:270
-msgid ""
-"This keybinding moves a window against the south (bottom) side of the screen."
-msgstr ""
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:274 ../src/metacity.schemas.in.h:52
-msgid "Move window to east side of screen"
-msgstr "Mou la finestra a la part est de la pantalla"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:275
-msgid ""
-"This keybinding moves a window against the east (right) side of the screen."
-msgstr ""
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:279 ../src/metacity.schemas.in.h:59
-msgid "Move window to west side of screen"
-msgstr "Mou la finestra a la part de l'oest de la pantalla"
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:280
-msgid ""
-"This keybinding moves a window against the west (left) side of the screen."
-msgstr ""
-
-#: ../src/core/window-bindings.h:285 ../src/metacity.schemas.in.h:51
-#, fuzzy
+#: ../src/include/all-keybindings.h:383
msgid "Move window to center of screen"
-msgstr "Mou la finestra a la part est de la pantalla"
+msgstr "Mou la finestra al centre de la pantalla"
-#: ../src/core/window-bindings.h:286
-msgid "This keybinding moves a window into the center of the screen."
-msgstr ""
-
-#. first time through
-#: ../src/core/window.c:5643
-#, c-format
-msgid ""
-"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
-"window as specified in the ICCCM.\n"
-msgstr ""
-"La finestra %s establix SM_CLIENT_ID en ella mateixa, en comptes del "
-"WM_CLIENT_LEADER, tal i com s'especifica a ICCCM.\n"
-
-#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
-#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
-#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
-#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows. Apps that set
-#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
-#. * about these apps but make them work.
-#.
-#: ../src/core/window.c:6208
-#, c-format
-msgid ""
-"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
-"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
-msgstr ""
-"La finestra %s establix un consell MWM que indica que no és "
-"redimensionable, però establix una grandària mínima %d x %d i una grandària màxima %d "
-"x %d; açò no té massa sentit.\n"
-
-#: ../src/core/window-props.c:206
-#, c-format
-msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
-msgstr "L'aplicació ha definit un _NET_WM_PID %lu fals\n"
-
-#: ../src/core/window-props.c:338
-#, c-format
-msgid "%s (on %s)"
-msgstr "%s (a %s)"
-
-#: ../src/core/window-props.c:1420
-#, c-format
-msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
-msgstr ""
-"WM_TRANSIENT_FOR no vàlid per a la finestra 0x%lx especificat per a %s.\n"
-
-#: ../src/core/xprops.c:155
-#, c-format
-msgid ""
-"Window 0x%lx has property %s\n"
-"that was expected to have type %s format %d\n"
-"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
-"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
-"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
-msgstr ""
-"La finestra 0x%lx té la propietat %s\n"
-"que s'esperava tingués el tipus %s format %d\n"
-"i actualment té el tipus %s format %d n elements %d.\n"
-"És molt possible que siga un error en l'aplicació, no un error del gestor "
-"de finestres.\n"
-"La finestra té el títol=«%s» classe=«%s» nom=«%s»\n"
-"\n"
-
-#: ../src/core/xprops.c:401
-#, c-format
-msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
-msgstr "La propietat %s en la finestra 0x%lx contenia un UTF-8 invàlid\n"
-
-#: ../src/core/xprops.c:484
-#, c-format
-msgid ""
-"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
-msgstr ""
-"La propietat %s en la finestra 0x%lx contenia UTF-8 invàlid per a l'element %"
-"d en la lista\n"
-
-#: ../src/metacity.desktop.in.h:1 ../src/metacity-wm.desktop.in.h:1
-msgid "Metacity"
-msgstr "Metacity"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr ""
"(No implementat) La navegació funciona en termes d'aplicacions, no finestres"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
@@ -898,27 +878,27 @@ msgid ""
"option is set to true."
msgstr ""
"Una cadena de descripció de tipus de lletra per a les barres de títol de les "
-"finestres. La grandària de la descripció només s'utilitzarà si l'opció "
+"finestres. La mida de la descripció només s'utilitzarà si l'opció "
"titlebar_font_size està establerta a 0. A més a més, esta opció està "
-"inhabilitada si titlebar_uses_desktop_font està establert és cert."
+"inhabilitada si titlebar_uses_desktop_font està establit és cert."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Acció en fer doble clic en la barra de títol"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:4
msgid "Action on title bar middle-click"
msgstr "Acció en fer clic amb el botó del mig en la barra de títol"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:5
msgid "Action on title bar right-click"
msgstr "Acció en fer clic amb el botó secundari en la barra de títol"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:6
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Emplaçament dels botons en la barra de títol"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:7
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left "
@@ -934,50 +914,53 @@ msgstr ""
"separen amb comes. No es permeten botons duplicats. Els botons desconeguts "
"es descartaran sense cap notificació, de manera que es puguen afegir botons "
"en futures versions del Metacity sense trencar les versions antigues. Es pot "
-"afegir una etiqueta especial d'espaiament («spacer») per a insertar una "
+"afegir una etiqueta especial d'espaiament («spacer») per a inserir una "
"determinada quantitat d'espai entre dos botons adjacents."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:8
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Alça automàticament la finestra amb el focus"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:9
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
-"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
-"for example."
+"(right click). The left and right operations may be swapped using the "
+"\"mouse_button_resize\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or "
+"\"&lt;Super&gt;\" for example."
msgstr ""
"Si es fa clic en una finestra mentre es manté esta tecla modificadora "
"premuda, es mourà la finestra (botó esquerre), redimensionarà la finestra "
-"(botó central) o mostrarà el menú de la finestra (botó dret). El modificador "
-"s'expresa com «&lt;Alt;&gt;» o «&lt;Super&gt;», per exemple."
+"(botó central) o mostrarà el menú de la finestra (botó dret). Les operacions "
+"de la dreta i de l'esquerra es poden intercanviar amb la clau "
+"«mouse_button_resize». El modificador s'expressa com a «&lt;Alt;&gt;» o com a "
+"«&lt;Super&gt;», per exemple."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Ordes a executar en resposta a vinculacions de tecles"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:11
msgid "Compositing Manager"
msgstr "Gestor de composició"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:12
msgid "Control how new windows get focus"
msgstr "Controla de quina manera les finestres noves reben el focus"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:13
msgid "Current theme"
msgstr "Tema actual"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:14
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Retard en mil·lisegons per a l'opció d'alçat automàtic"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:15
msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
msgstr "Determina si el Metacity és un gestor de composició."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:16
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
@@ -985,21 +968,17 @@ msgstr ""
"Determina si les aplicacions o el sistema poden generar «sons» audibles; es "
"pot utilitzar en conjunció amb «visual bell» per a permetre «sons» silenciosos."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:17
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr ""
"Inhabilita funcionalitats que són requerides per aplicacions velles o amb "
"errors"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:18
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Habilita la campana visual"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
-msgid "Hide all windows and focus desktop"
-msgstr "Amaga totes les finestres i enfoca l'escriptori"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:19
msgid ""
"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
@@ -1012,7 +991,7 @@ msgstr ""
"una finestra per a alçar-la, ni tampoc en entrar en una finestra en "
"arrossegar i deixar anar."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:20
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
@@ -1020,7 +999,7 @@ msgstr ""
"Si és veritat, ignora l'opció titlebar_font i utilitza el tipus de lletra de "
"les aplicacions estàndard per als títols de les finestres."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:21
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
@@ -1034,7 +1013,7 @@ msgstr ""
"aplicacions velles i servidors de terminal. No obstant, la funcionalitat "
"dels marcs amb fils es desactiva quan l'accessibilitat està habilitada."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:22
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
@@ -1046,93 +1025,30 @@ msgid ""
msgstr ""
"Si és cert, el Metacity treballarà en termes d'aplicacions, en comptes de "
"finestres. El concepte és una mica abstracte, però en general, una "
-"configuració basada en aplicacions és més semblant als Mac i menys com el "
+"configuració basada en aplicacions és més paregut als Mac i menys com el "
"Windows. Quan teniu el focus en una finestra en el mode basat en "
"aplicacions, totes les finestres en l'aplicació s'alçaran. A més a més, en "
"el mode basat en aplicacions, els clics de focus no es passen a les "
"finestres d'altres aplicacions. Tanmateix, el mode basat en aplicacions "
"encara no està massa implementat."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:23
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr "Si és vertader, sacrifica usabilitat per a usar menys recursos"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
-msgid ""
-"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
-"window) normally raise the window as a side-effect. Setting this option to "
-"false, which is strongly discouraged, will decouple raising from other user "
-"actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://"
-"bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
-msgstr ""
-"Hi ha moltes accions (p.ex. fer clic a l'àrea del client, moure o canviar la "
-"grandària de la finestra) que normalment alcen la finestra com a efecte "
-"secundari. Si establiu esta opció com a falsa (cosa gens recomanable), "
-"l'alçament es desvincularà de les altres accions de l'usuari i s'ignoraran "
-"les sol·licituds d'alçament generades per les aplicacions. Vegeu este "
-"informe d'error: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:24
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Modificador a usar per a les accions modificades de clic en finestra"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
-msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
-msgstr "Mou cap arrere entre quadres i l'escriptori immediatament"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
-msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
-msgstr "Mou cap arrere entre quadres i l'escriptori amb un diàleg emergent"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
-msgid "Move backwards between windows immediately"
-msgstr "Mou cap arrere entre finestres immediatament"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
-msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
-msgstr "Mou cap arrere entre finestres d'una aplicació immediatament"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
-msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
-msgstr "Mou cap arrere entre finestres d'una aplicació amb un diàleg emergent"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
-msgid "Move between panels and the desktop immediately"
-msgstr "Mou entre quadres i l'escriptori immediatament"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
-msgid "Move between panels and the desktop with popup"
-msgstr "Mou entre quadres i l'escriptori amb un diàleg emergent"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
-msgid "Move between windows immediately"
-msgstr "Mou entre finestres immediatament"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
-msgid "Move between windows of an application immediately"
-msgstr "Mou entre finestres d'una aplicació immediatament"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
-msgid "Move between windows of an application with popup"
-msgstr "Mou entre finestres d'una aplicació amb un diàleg emergent"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
-msgid "Move between windows with popup"
-msgstr "Mou entre finestres amb un diàleg emergent"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
-msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
-msgstr "Mou el focus cap arrere entre finestres utilitzant un diàleg emergent"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:25
msgid "Name of workspace"
msgstr "Nom de l'espai de treball"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:26
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Número d'espais de treball"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:27
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
@@ -1142,23 +1058,63 @@ msgstr ""
"fixe per a prevenir la destrucció accidental del vostre escriptori si "
"demaneu massa espais de treball."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:28
msgid "Run a defined command"
msgstr "Executa una orde definida"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
-msgid "Run a terminal"
-msgstr "Executa un terminal"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
-msgid "Show the panel menu"
-msgstr "Mostra el menú del quadre"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
-msgid "Show the panel run application dialog"
-msgstr "Mostra el diàleg d'execució d'aplicacions del quadre"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:29
+msgid ""
+"Set this to true to resize with the right button and show a menu with the "
+"middle button while holding down the key given in \"mouse_button_modifier\"; "
+"set it to false to make it work the opposite way around."
+msgstr ""
+"Establiu-lo a «true» (cert) per a canviar la mida amb el botó secundari i "
+"mostrar un menú amb el botó central mentre es prem la tecla especificada al "
+"paràmetre «mouse_button_modifier». Establiu-lo a «false» (fals) perquè "
+"funcione a l'inversa."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:30
+msgid ""
+"Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
+"strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions "
+"(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally "
+"raise the window as a side-effect. Setting this option to false, which is "
+"strongly discouraged, will decouple raising from other user actions, and "
+"ignore raise requests generated by applications. See http://bugzilla.gnome."
+"org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Even when this option is false, windows can "
+"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click "
+"on the window decorations, or by special messages from pagers, such as "
+"activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled "
+"in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when "
+"raise_on_click is false does not include programmatic requests from "
+"applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of "
+"the reason for the request. If you are an application developer and have a "
+"user complaining that your application does not work with this setting "
+"disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager "
+"and that they need to change this option back to true or live with the \"bug"
+"\" they requested."
+msgstr ""
+"Si establiu esta opció a «false» (fals) es pot produir un comportament "
+"incorrecte, de manera que s'aconsella als usuaris que no canvien el seu "
+"valor predeterminat: «true» (cert). Moltes accions (p.ex. fer clic a l'àrea "
+"del client, moure o canviar la mida de la finestra) normalment alcen la "
+"finestra com a efecte secundari. Si establiu esta opció a fals -cosa molt "
+"poc recomanable- se separarà l'alçament de la finestra d'altres accions de "
+"l'usuari i s'ignoraran les sol·licituds d'alçament que generen opció siga "
+"falsa, encara es poden alçar les finestres amb alt-clic-esquerra en "
+"qualsevol lloc de la finestra, amb un clic a les decoracions de la finestra, "
+"o amb un missatge especial dels paginadors, com ara sol·licituds d'activació "
+"des de les miniaplicacions de la llista de finestres. Esta opció està "
+"inhabilitada en el mode d'alçar les finestres amb clic. Fixeu-vos que les "
+"diverses maneres d'alçar les finestres quan «raise_on_click» és fals no "
+"inclouen les peticions programades de les aplicacions per a alçar finestres; "
+"estes peticions s'ignoraran siga quin siga el motiu. Si desenvolupeu "
+"aplicacions i un usuari es queixa que l'aplicació no funciona quan este "
+"paràmetre està inhabilitat, digueu-li que es culpa _seua_ per haver trencat "
+"el gestor de finestres, i que ha de tornar a canviar esta opció a «true» o "
+"conviure amb l'error."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:31
msgid ""
"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
@@ -1166,88 +1122,16 @@ msgid ""
"run any misbehaving applications."
msgstr ""
"Algunes aplicacions no fan cas de les especificacions que poden fer que el "
-"gestor de finestri no respongui correctament. Esta opció fa que el "
-"Metaciti es posi en un mode rogorosament correcte, que proporciona una "
-"interfície d'usuari més consistent, sempre que no s'hagen d'executar "
-"aplicacions que no actuin correctament."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
-msgid "Switch to workspace 1"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball 1"
+"gestor de finestres no responga correctament. Esta opció fa que el Metacity "
+"es pose en un mode rigorosament correcte, que proporciona una interfície "
+"d'usuari més consistent, sempre que no s'hagen d'executar aplicacions que no "
+"actuen correctament."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
-msgid "Switch to workspace 10"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball 10"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
-msgid "Switch to workspace 11"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball 11"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
-msgid "Switch to workspace 12"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball 12"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
-msgid "Switch to workspace 2"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball 2"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
-msgid "Switch to workspace 3"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball 3"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
-msgid "Switch to workspace 4"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball 4"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
-msgid "Switch to workspace 5"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball 5"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
-msgid "Switch to workspace 6"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball 6"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
-msgid "Switch to workspace 7"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball 7"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
-msgid "Switch to workspace 8"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball 8"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
-msgid "Switch to workspace 9"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball 9"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
-msgid "Switch to workspace above this one"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball damunt d'este"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
-msgid "Switch to workspace below this one"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball sota este"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
-msgid "Switch to workspace on the left"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball de l'esquerra"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
-msgid "Switch to workspace on the right"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball a la dreta"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:32
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "La campana del sistema és audible"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
-msgid "Take a screenshot"
-msgstr "Fes una captura de pantalla"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
-msgid "Take a screenshot of a window"
-msgstr "Fes una captura de pantalla d'una finestra"
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:33
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
@@ -1261,12 +1145,12 @@ msgstr ""
"campana del sistema, o l'indicador de campana d'un altra aplicació. "
"Actualment, hi ha dos valors vàlids, «fullscreen», que fa un flaix blanc i "
"negre en tota la pantalla, i «frame_flash», que causa que la barra del títol "
-"de l'aplicació que ha enviat el senyal de campana faci un flaix. Si no se "
+"de l'aplicació que ha enviat el senyal de campana faça un flaix. Si no se "
"sap quina aplicació ha enviat el senyal de campana, com sol pasar per als "
-"«sons del sistema» per defecte, la barra del títol de la finestra que tingui "
+"«sons del sistema» per defecte, la barra del títol de la finestra que tinga "
"el focus en aquell moment rep un flaix."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:34
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
@@ -1276,26 +1160,26 @@ msgstr ""
"vinculacions de tecles que corresponen a estes ordes. Si es prem la "
"vinculació per a run_command_N, s'executarà command_N."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:35
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
msgstr ""
-"La clau /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot establix "
-"una vinculació de tecles que fa que s'invoqui l'orde especificada en "
-"esta configuració."
+"La clau /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot estableix "
+"una vinculació de tecles que fa que s'invoque l'orde especificada en esta "
+"configuració."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:36
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
"be invoked."
msgstr ""
"La clau /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot "
-"establix una vinculació de tecles que fa que s'invoqui l'orde especificada "
+"estableix una vinculació de tecles que fa que s'invoque l'orde especificada "
"en esta configuració."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:37
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -1305,947 +1189,21 @@ msgid ""
"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"La vinculació de tecles que executa l'orde amb la numeració corresponent a /"
-"apps/metacity/keybinding_commands. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» "
+"apps/metacity/keybinding_commands. El format és paregut a «&lt;Control&gt;a» "
"o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
"minúscules i majúscules, i també abreviacions com ara «&lt;Ctl&gt;» o «&lt;"
"Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
"cap vinculació per a esta acció."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball a sobre de l'espai "
-"de treball actual. El format és «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i "
-"també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a "
-"la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball sota l'espai de "
-"treball actual. El format és «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i "
-"també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a "
-"la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
-"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball a l'esquerra de "
-"l'espai de treball actual. El format és «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, "
-"i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a "
-"la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
-"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball a la dreta de "
-"l'espai de treball actual. El format és «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, "
-"i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a "
-"la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 1. El format és «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 10. El format és «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 11. El format és «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 12. El format és «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 2. El format és «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 3. El format és «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 4. El format és «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 5. El format és «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 6. El format és «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 7. El format és «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 8. El format és «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 9. El format és «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
-msgid ""
-"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a activar el menú de finestres. El format és «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
-msgid ""
-"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a tancar una finestra. El format és «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
-msgid ""
-"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
-"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que activa el «mode de moviment» i permet moure una "
-"finestra utilitzant el teclat. El format és «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i "
-"majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació "
-"per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
-msgid ""
-"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
-"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que activa el «mode de redimensió» i permet "
-"redimensionar una finestra utilitzant el teclat. El format és «&lt;Control&gt;"
-"a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
-"minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
-"Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
-"cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
-msgid ""
-"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
-"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a amagar totes les finestres normals i establir "
-"el focus al fons de l'escriptori. El format és «&lt;Control&gt;a» o «&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules "
-"i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació "
-"per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
-msgid ""
-"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a maximitzar una finestra. El format és semblant "
-"a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
-"flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
-"Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
-"«disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
-msgid ""
-"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a minimitzar una finestra. El format és «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
-"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
-"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
-"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a moure una finestra un espai de treball cap "
-"avall. El format és «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a moure una finestra un espai de treball a "
-"l'esquerra. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, "
-"i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a "
-"la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a moure una finestra un espai de treball a la "
-"dreta. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i "
-"també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a "
-"la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a moure una finestra un espai de treball amunt. "
-"El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 1. El "
-"format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 10. El "
-"format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 11. El "
-"format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 12. El "
-"format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 2. El "
-"format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 3. El "
-"format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 4. El "
-"format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 5. El "
-"format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 6. El "
-"format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 7. El "
-"format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 8. El "
-"format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 9. El "
-"format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
-"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mou el focus cap arrere entre els quadres i "
-"l'escriptori, utilitzant una finestra emergent. El format és semblant a «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
-"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mou el focus cap arrere entre els quadres i "
-"l'escriptori, sense utilitzar una finestra emergent. El format és semblant a "
-"«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
-"flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
-"Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
-"«disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
-"application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
-"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mou el focus cap arrere entre finestres d'una "
-"aplicació, sense utilitzar una finestra emergent. Mantenint premuda la techa "
-"de «majúscules» juntament amb esta convinació de tecles, fa que es vagi "
-"arrere. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1». L'analitzador és força flexible i permet minúscules i majúscules, i "
-"també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a "
-"la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
-"application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
-"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mou el focus cap arrere entre finestres d'una "
-"mateixa aplicació, utilitzant una finestra emergent. Prement la tecla de "
-"majúscules esta vinculació fa que la direcció siga cap arrere. El format "
-"és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador "
-"és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com "
-"«&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
-"«disabled» (inhabilitat), no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
-"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
-"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mou el focus cap arrere entre finestres, sense "
-"utilitzar una finestra emergent. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o "
-"«&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
-"minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
-"Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
-"cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
-"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
-"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mou el focus cap arrere entre finestres, "
-"utilitzant una finestra emergent. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» "
-"o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
-"minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
-"Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
-"cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
-"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mou el focus entre els quadres i l'escriptori, "
-"utilitzant una finestra emergent. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» "
-"o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
-"minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
-"Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
-"cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
-"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
-"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
-"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mou el focus entre els quadres i l'escriptori, "
-"sense utilitzar una finestra emergent. El format és semblant a «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
-"a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses "
-"the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
-"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
-"then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mou el focus entre finestres d'una aplicació, "
-"sense utilitzar una finestra emergent. Prement la tecla de majúscules "
-"esta vinculació fa que la direcció siga cap arrere. El format és "
-"semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és "
-"prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
-"Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
-"«disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
-"popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while "
-"using this binding reverses the direction of movement. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mou el focus entre finestres d'una aplicació, "
-"utilitzant una finestra emergent. (Tradicionalment &lt;Alt&gt;F6) Prement la "
-"tecla de majúscules esta vinculació fa que la direcció siga al revés. "
-"El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
-"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
-"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mou el focus entre finestres, sense utilitzar "
-"una finestra emergent. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules "
-"i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació "
-"per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
-"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
-"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mou el focus entre finestres, utilitzant una "
-"finestra emergent. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i "
-"majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació "
-"per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
-"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a seleccionar si una finestra està sempre per "
-"damunt. Una finestra que estiga sempre per damunt serà visible per damunt de "
-"les altres finestres que s'interseccionen. El format és semblant a «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que habilita o inhabilita el mode a pantalla "
-"sencera. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i "
-"també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a "
-"la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a maximitzar o desmaximitzar una finestra. El "
-"format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a canviar entre l'estat ombrejat i desombrejat. "
-"El format és «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador "
-"és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com "
-"«&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
-"«disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
-"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a seleccionar si una finestra està en tots els "
-"espais de treball o només en un. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o "
-"«&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
-"minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
-"Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
-"cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
-msgid ""
-"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles per a desmaximitzar una finestra. El format és "
-"semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és "
-"prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
-"Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
-"«disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
-msgid ""
-"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mostra el diàleg «Executa un programa» del "
-"quadre. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i "
-"també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a "
-"la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
-msgid ""
-"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que executa un terminal. El format és semblant a «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
-msgid ""
-"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
-"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que invoca la utilitat de captures de pantalla del "
-"quadre per a prendre una captura d'una finestra. El format és semblant a «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
-msgid ""
-"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que invoca la utilitat de captures de pantalla del "
-"quadre. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i "
-"també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a "
-"la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
-msgid ""
-"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mostra el menú principal del quadre. El format "
-"és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador "
-"és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com "
-"«&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
-"«disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:38
msgid "The name of a workspace."
msgstr "El nom d'un espai de treball."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:39
msgid "The screenshot command"
msgstr "L'orde de captura de pantalla"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:40
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
@@ -2253,15 +1211,15 @@ msgstr ""
"El tema determina l'aspecte dels contorns de les finestres, la barra del "
"títol, etc..."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:41
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
msgstr ""
-"El retard de temps abans d'alçar una finestra si auto_raise és establer a "
+"El retard de temps abans d'alçar una finestra si auto_raise és establert a "
"«true». El retard es dóna en mil·lèssimes de segon."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:42
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -2276,233 +1234,11 @@ msgstr ""
"el punter hi entra a dins, i es desenfoquen quan el punter abandona la "
"finestra."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:43
msgid "The window screenshot command"
msgstr "L'orde de captura de finestra"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
-msgid ""
-"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
-"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
-"and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Esta vinculació de tecles canvia si una finestra és per damunt o per sota "
-"d'altres finestres. Si la finestra està coberta per una altra finestra, "
-"s'alça la finestra per damunt de les altres, quedant totalment visible, i "
-"posa a sota les altres. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules "
-"i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació "
-"per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
-msgid ""
-"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Esta vinculació de tecles fica una finestra sota les altres. El format és "
-"semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és "
-"prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
-"Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
-"«disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
-msgid ""
-"This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Esta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part nord (superior) "
-"de la pantalla. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, "
-"i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a "
-"la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the center of the screen. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Esta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part l'oest "
-"(esquerra) de la pantalla. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules "
-"i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació "
-"per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Esta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part est (dreta) de "
-"la pantalla. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, "
-"i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a "
-"la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the "
-"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Esta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part nord-est "
-"(superior a la dreta) de la pantalla. El format és semblant a «&lt;Control&gt;"
-"a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
-"minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
-"Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
-"cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the "
-"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Esta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part nord-oest "
-"(superior a l'esquerra) de la pantalla. El format és semblant a «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the screen. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Esta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part del sud "
-"(inferior) de la pantalla. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules "
-"i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació "
-"per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:183
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner of "
-"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Esta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part sud-est de la "
-"pantalla. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, "
-"i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a "
-"la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:184
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner of "
-"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Esta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part sud-oest "
-"(inferior a l'esquerra) de la pantalla. El format és semblant a «&lt;"
-"Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible "
-"i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i "
-"«&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
-"haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:185
-msgid ""
-"This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Esta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part l'oest "
-"(esquerra) de la pantalla. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules "
-"i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació "
-"per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:186
-msgid ""
-"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Esta vinculació de tecles eleva la finestra per damunt de les altres. El "
-"format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:187
-msgid ""
-"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Esta vinculació de tecles redimensiona una finestra per a que plene tot "
-"l'espai horitzontal disponible. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o "
-"«&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
-"minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
-"Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
-"cap vinculació per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
-msgid ""
-"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Esta vinculació de tecles redimensiona una finestra per a que plene tot "
-"l'espai vertical disponible. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules "
-"i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació "
-"per a esta acció."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:44
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -2513,10 +1249,10 @@ msgid ""
"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
"the others, and 'none' which will not do anything."
msgstr ""
-"Esta opció determina l'efecte de l'acció de doble clic a la barra de "
-"títol. Els valors permesos són «toggle_shade» (commuta l'estat de persiana), "
-"que commutarà l'estat d'ombrejat de la finestra, «toggle_maximize» (commuta "
-"la maximització), que en commutarà l'estat de maximització, "
+"Esta opció determina l'efecte de l'acció de doble clic a la barra de títol. "
+"Els valors permesos són «toggle_shade» (commuta l'estat de persiana), que "
+"commutarà l'estat d'ombrejat de la finestra, «toggle_maximize» (commuta la "
+"maximització), que en commutarà l'estat de maximització, "
"«toggle_maximize_horizontally» (commuta la maximització horitzontal) i "
"«toggle_maximize_vertically» (commuta la maximització vertical), que només "
"commutaran l'estat de maximització en la direcció indicada, "
@@ -2525,7 +1261,7 @@ msgstr ""
"finestra, «lower» (abaixa), que situarà la finestra darrere de totes les "
"altres, i «none» (res), que no farà res."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:45
msgid ""
"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -2536,9 +1272,9 @@ msgid ""
"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
"the others, and 'none' which will not do anything."
msgstr ""
-"Esta opció determina l'efecte de l'acció de fer clic amb el botó del mig "
-"a la barra de títol. Els valors permesos són «toggle_shade» (commuta l'estat "
-"de persiana), que commutarà l'estat d'ombrejat de la finestra, "
+"Esta opció determina l'efecte de l'acció de fer clic amb el botó del mig a "
+"la barra de títol. Els valors permesos són «toggle_shade» (commuta l'estat de "
+"persiana), que commutarà l'estat d'ombrejat de la finestra, "
"«toggle_maximize» (commuta la maximització), que en commutarà l'estat de "
"maximització, «toggle_maximize_horizontally» (commuta la maximització "
"horitzontal) i «toggle_maximize_vertically» (commuta la maximització "
@@ -2548,7 +1284,7 @@ msgstr ""
"el menú de la finestra, «lower» (abaixa), que situarà la finestra darrere de "
"totes les altres, i «none» (res), que no farà res."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:191
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:46
msgid ""
"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -2559,19 +1295,19 @@ msgid ""
"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
"the others, and 'none' which will not do anything."
msgstr ""
-"Esta opció determina l'efecte de l'acció de fer clic amb el botó "
-"secundari a la barra de títol. Els valors permesos són "
-"«toggle_shade» (commuta l'estat de persiana), que commutarà l'estat "
-"d'ombrejat de la finestra, «toggle_maximize» (commuta la maximització), que "
-"en commutarà l'estat de maximització, «toggle_maximize_horizontally» (commuta "
-"la maximització horitzontal) i «toggle_maximize_vertically» (commuta la "
-"maximització vertical), que només commutaran l'estat de maximització en la "
-"direcció indicada, «minimize» (minimitza), que minimitzarà la finestra, "
+"Esta opció determina l'efecte de l'acció de fer clic amb el botó secundari a "
+"la barra de títol. Els valors permesos són «toggle_shade» (commuta l'estat de "
+"persiana), que commutarà l'estat d'ombrejat de la finestra, "
+"«toggle_maximize» (commuta la maximització), que en commutarà l'estat de "
+"maximització, «toggle_maximize_horizontally» (commuta la maximització "
+"horitzontal) i «toggle_maximize_vertically» (commuta la maximització "
+"vertical), que només commutaran l'estat de maximització en la direcció "
+"indicada, «minimize» (minimitza), que minimitzarà la finestra, "
"«shade» (persiana), que enrotllarà la finestra cap amunt, «menu», que mostrarà "
"el menú de la finestra, «lower» (abaixa), que situarà la finestra darrere de "
"totes les altres, i «none» (res), que no farà res."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:192
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:47
msgid ""
"This option provides additional control over how newly created windows get "
"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
@@ -2580,10 +1316,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Esta opció proporciona control adicional sobre com les finestres noves "
"obtenen el focus. Té dos valors possibles: «smart», que aplica el focus "
-"normal d'usuari, i «strict», que fa que no es doni el focus a les finestres "
+"normal d'usuari, i «strict», que fa que no es done el focus a les finestres "
"que s'inicien des d'un terminal."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:198
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:48
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
@@ -2593,26 +1329,31 @@ msgstr ""
"de «campana» o «sons»; és útil per als durs d'orella i per a l'ús en ambients "
"amb soroll."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:200
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:49
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr ""
"Utilitza el tipus de lletra estàndard del sistema en els títols de les "
"finestres"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:201
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:50
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Tipus de «sons» visual"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:202
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:51
msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
msgstr ""
-"Si l'alçat hauria de ser un efecte secundari d'atres interaccions de l'usuari"
+"Si l'alçat hauria de ser un efecte secundari d'altres interaccions de "
+"l'usuari"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:52
+msgid "Whether to resize with the right button"
+msgstr "Si es canviarà la mida amb el botó secundari"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:203
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:53
msgid "Window focus mode"
msgstr "Mode de focus de les finestres"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:204
+#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:54
msgid "Window title font"
msgstr "Tipus de lletra del títol de les finestres"
@@ -2621,47 +1362,47 @@ msgstr "Tipus de lletra del títol de les finestres"
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Forma d'ús: %s\n"
-#: ../src/ui/frames.c:1077
+#: ../src/ui/frames.c:1118
msgid "Close Window"
msgstr "Tanca la finestra"
-#: ../src/ui/frames.c:1080
+#: ../src/ui/frames.c:1121
msgid "Window Menu"
msgstr "Menú de la finestra"
-#: ../src/ui/frames.c:1083
+#: ../src/ui/frames.c:1124
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimitza la finestra"
-#: ../src/ui/frames.c:1086
+#: ../src/ui/frames.c:1127
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximitza la finestra"
-#: ../src/ui/frames.c:1089
-msgid "Unmaximize Window"
-msgstr "Desmaximitza la finestra"
+#: ../src/ui/frames.c:1130
+msgid "Restore Window"
+msgstr "Restaura la finestra"
-#: ../src/ui/frames.c:1092
+#: ../src/ui/frames.c:1133
msgid "Roll Up Window"
msgstr "Enrotlla la finestra"
-#: ../src/ui/frames.c:1095
+#: ../src/ui/frames.c:1136
msgid "Unroll Window"
msgstr "Desenrotlla la finestra"
-#: ../src/ui/frames.c:1098
+#: ../src/ui/frames.c:1139
msgid "Keep Window On Top"
msgstr "Matín la finestra per damunt"
-#: ../src/ui/frames.c:1101
+#: ../src/ui/frames.c:1142
msgid "Remove Window From Top"
-msgstr "Treu la finestra de damunt"
+msgstr "Trau la finestra de damunt"
-#: ../src/ui/frames.c:1104
+#: ../src/ui/frames.c:1145
msgid "Always On Visible Workspace"
msgstr "Sempre a l'espai de treball visible"
-#: ../src/ui/frames.c:1107
+#: ../src/ui/frames.c:1148
msgid "Put Window On Only One Workspace"
msgstr "Posa la finestra només a un espai de treball"
@@ -2719,7 +1460,7 @@ msgstr "Sempre a l'espai de treball _visible"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:93
msgid "_Only on This Workspace"
-msgstr "Només en _aquest espai de treball"
+msgstr "N_omés en este espai de treball"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:95
@@ -2771,7 +1512,7 @@ msgstr "Mou a un altre es_pai de treball"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/ui/metaaccellabel.c:105
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:104
msgid "Shift"
msgstr "Maj"
@@ -2780,7 +1521,7 @@ msgstr "Maj"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/ui/metaaccellabel.c:111
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:110
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
@@ -2789,7 +1530,7 @@ msgstr "Ctrl"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/ui/metaaccellabel.c:117
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:116
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
@@ -2798,7 +1539,7 @@ msgstr "Alt"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/ui/metaaccellabel.c:123
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:122
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
@@ -2807,7 +1548,7 @@ msgstr "Meta"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/ui/metaaccellabel.c:129
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:128
msgid "Super"
msgstr "Super"
@@ -2816,7 +1557,7 @@ msgstr "Super"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/ui/metaaccellabel.c:135
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:134
msgid "Hyper"
msgstr "Hiper"
@@ -2825,7 +1566,7 @@ msgstr "Hiper"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/ui/metaaccellabel.c:141
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:140
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"
@@ -2834,7 +1575,7 @@ msgstr "Mod2"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/ui/metaaccellabel.c:147
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:146
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"
@@ -2843,7 +1584,7 @@ msgstr "Mod3"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/ui/metaaccellabel.c:153
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:152
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"
@@ -2852,132 +1593,89 @@ msgstr "Mod4"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/ui/metaaccellabel.c:159
+#: ../src/ui/metaaccellabel.c:158
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:90
-#, c-format
-msgid "\"%s\" is not responding."
-msgstr "«%s» no està responent."
-
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:97
-msgid ""
-"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
-"application to quit entirely."
-msgstr ""
-"Podeu esperar un poc per a que continue o forçar l'eixida completa de "
-"l'aplicació."
-
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:107
-msgid "_Wait"
-msgstr "_Espera"
-
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:109
-msgid "_Force Quit"
-msgstr "_Força'n l'eixida"
-
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:206
-msgid "Title"
-msgstr "Títol"
-
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:218
-msgid "Class"
-msgstr "Classe"
-
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:244
-msgid ""
-"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
-"restarted manually next time you log in."
-msgstr ""
-"Estes finestres no suporten «alça la configuració actual» i es tindran que "
-"reiniciar manualment la pròxima vegada que entreu."
-
-#: ../src/ui/metacity-dialog.c:310
-#, c-format
-msgid ""
-"There was an error running \"%s\":\n"
-"%s."
-msgstr ""
-"S'ha produït un error en executar «%s»:\n"
-"%s."
-
+#. Translators: This represents the size of a window. The first number is
+#. * the width of the window and the second is the height.
+#.
#: ../src/ui/resizepopup.c:113
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: ../src/ui/theme.c:256
+#: ../src/ui/theme.c:254
msgid "top"
msgstr "superior"
-#: ../src/ui/theme.c:258
+#: ../src/ui/theme.c:256
msgid "bottom"
msgstr "inferior"
-#: ../src/ui/theme.c:260
+#: ../src/ui/theme.c:258
msgid "left"
msgstr "esquerra"
-#: ../src/ui/theme.c:262
+#: ../src/ui/theme.c:260
msgid "right"
msgstr "dreta"
-#: ../src/ui/theme.c:289
+#: ../src/ui/theme.c:287
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "la geometria del marc no especifica la dimensió «%s»"
-#: ../src/ui/theme.c:308
+#: ../src/ui/theme.c:306
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "la geometria del marc no especifica la dimensió «%s» per al contorn «%s»"
-#: ../src/ui/theme.c:345
+#: ../src/ui/theme.c:343
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "El ràtio d'aspecte dels botons %g no és raonable"
-#: ../src/ui/theme.c:357
+#: ../src/ui/theme.c:355
#, c-format
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
-msgstr "La geometria del marc no especifica la grandària dels botons"
+msgstr "La geometria del marc no especifica la mida dels botons"
-#: ../src/ui/theme.c:1022
+#: ../src/ui/theme.c:1020
#, c-format
msgid "Gradients should have at least two colors"
-msgstr "Els degradats han de tenir almenys dos colors"
+msgstr "Els degradats han de tindre almenys dos colors"
-#: ../src/ui/theme.c:1148
+#: ../src/ui/theme.c:1146
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
-"L'especificació de color GTK ha de tenir l'estat entre claudàtors, p.e. gtk:"
+"L'especificació de color GTK ha de tindre l'estat entre claudàtors, p.e. gtk:"
"fg[NORMAL] on NORMAL és l'estat; no s'ha pogut analitzar \"%s\""
-#: ../src/ui/theme.c:1162
+#: ../src/ui/theme.c:1160
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
-"L'especificació de color GTK ha de tenir un claudàtor de tancament després "
+"L'especificació de color GTK ha de tindre un claudàtor de tancament després "
"de l'estat, p.e. gtk:fg[NORMAL] on NORMAL és l'estat; no s'ha pogut "
"analitzar «%s»"
-#: ../src/ui/theme.c:1173
+#: ../src/ui/theme.c:1171
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "No s'entén l'estat «%s» en l'especificació del color"
-#: ../src/ui/theme.c:1186
+#: ../src/ui/theme.c:1184
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "No s'entén l'element de color «%s» en l'especificació del color"
-#: ../src/ui/theme.c:1216
+#: ../src/ui/theme.c:1214
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
@@ -2986,77 +1684,77 @@ msgstr ""
"El format de barreja és «blend/bg_color/fg_color/alpha», «%s» no s'ajusta al "
"format"
-#: ../src/ui/theme.c:1227
+#: ../src/ui/theme.c:1225
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el valor d'opacitat «%s» en el color barrejat"
-#: ../src/ui/theme.c:1237
+#: ../src/ui/theme.c:1235
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "El valor alfa «%s» en el color barrejat no està entre 0,0 i 1,0"
-#: ../src/ui/theme.c:1284
+#: ../src/ui/theme.c:1282
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"El format d'ombrejat és «shade/base_color/factor», «%s» no s'ajusta al format"
-#: ../src/ui/theme.c:1295
+#: ../src/ui/theme.c:1293
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el factor d'ombrejat «%s» en el color ombrejat"
-#: ../src/ui/theme.c:1305
+#: ../src/ui/theme.c:1303
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "El factor d'ombrejat «%s» en el color ombrejat és negatiu"
-#: ../src/ui/theme.c:1334
+#: ../src/ui/theme.c:1332
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "No s'ha pogut analitzar el color «%s»"
-#: ../src/ui/theme.c:1584
+#: ../src/ui/theme.c:1582
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
-msgstr "L'expressió coordinada conté el caràcter '%s', el qual no és permès"
+msgstr "L'expressió coordinada conté el caràcter «%s», el qual no és permés"
-#: ../src/ui/theme.c:1611
+#: ../src/ui/theme.c:1609
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr ""
-"L'expressió coordinada conté el número '%s' de punt flotant el qual no es "
-"pot analitzar"
+"L'expressió coordinada conté el número «%s» de punt flotant el qual no es pot "
+"analitzar"
-#: ../src/ui/theme.c:1625
+#: ../src/ui/theme.c:1623
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
-msgstr "L'expressió coordinada conté l'enter '%s' el qual no es pot analitzar"
+msgstr "L'expressió coordinada conté l'enter «%s» el qual no es pot analitzar"
-#: ../src/ui/theme.c:1747
+#: ../src/ui/theme.c:1745
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
msgstr ""
-"L'expressió coordinada conté un operador desconegut a l'inici d'este text: "
-"«%s»"
+"L'expressió coordinada conté un operador desconegut a l'inici d'este text: «%"
+"s»"
-#: ../src/ui/theme.c:1804
+#: ../src/ui/theme.c:1802
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
-msgstr "L'expressió coordinada estava buida o no s'ha entès"
+msgstr "L'expressió coordinada estava buida o no s'ha entés"
-#: ../src/ui/theme.c:1915 ../src/ui/theme.c:1925 ../src/ui/theme.c:1959
+#: ../src/ui/theme.c:1913 ../src/ui/theme.c:1923 ../src/ui/theme.c:1957
#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "L'expressió coordinada dóna una divisió per zero"
-#: ../src/ui/theme.c:1967
+#: ../src/ui/theme.c:1965
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
@@ -3064,25 +1762,25 @@ msgstr ""
"L'expressió coordinada intenta utilitzar l'operador de mode en un número de "
"punt flotant"
-#: ../src/ui/theme.c:2023
+#: ../src/ui/theme.c:2021
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr ""
"L'expressió coordinada té un operador «%s» on hi hauria d'anar un operand"
-#: ../src/ui/theme.c:2032
+#: ../src/ui/theme.c:2030
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "L'expressió coordinada té un operand on hi hauria d'anar un operador"
-#: ../src/ui/theme.c:2040
+#: ../src/ui/theme.c:2038
#, c-format
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr ""
"L'expressió coordinada ha finalitzat amb un operador en lloc d'un operand"
-#: ../src/ui/theme.c:2050
+#: ../src/ui/theme.c:2048
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -3091,39 +1789,39 @@ msgstr ""
"L'expressió coordinada té un operador «%c» seguit de l'operador «%c» sense cap "
"operand enmig"
-#: ../src/ui/theme.c:2197 ../src/ui/theme.c:2238
+#: ../src/ui/theme.c:2195 ../src/ui/theme.c:2236
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "L'expressió coordinada té una variable o constant desconeguda «%s»"
-#: ../src/ui/theme.c:2292
+#: ../src/ui/theme.c:2290
#, c-format
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr ""
"L'analitzador d'expressions de coordinades ha desbordat la seua memòria "
"intermèdia."
-#: ../src/ui/theme.c:2321
+#: ../src/ui/theme.c:2319
#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "L'expressió coordinada té un parèntesi de tancament i cap d'obertura"
-#: ../src/ui/theme.c:2385
+#: ../src/ui/theme.c:2383
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "L'expressió coordinada té un parèntesi d'obertura i cap de tancament"
-#: ../src/ui/theme.c:2396
+#: ../src/ui/theme.c:2394
#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
-msgstr "L'expressió coordinada no sembla tenir cap operador o operand"
+msgstr "L'expressió coordinada no pareix tindre cap operador o operand"
-#: ../src/ui/theme.c:2598 ../src/ui/theme.c:2618 ../src/ui/theme.c:2638
+#: ../src/ui/theme.c:2596 ../src/ui/theme.c:2616 ../src/ui/theme.c:2636
#, c-format
msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
msgstr "El tema conté una expressió que ha provocat un error: %s\n"
-#: ../src/ui/theme.c:4157
+#: ../src/ui/theme.c:4203
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3132,7 +1830,7 @@ msgstr ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"qualsevol\"/> s'ha "
"d'especificar per a este estil de marc"
-#: ../src/ui/theme.c:4633 ../src/ui/theme.c:4658
+#: ../src/ui/theme.c:4711 ../src/ui/theme.c:4736
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
@@ -3140,18 +1838,18 @@ msgstr ""
"No s'ha trobat <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style="
"\"qualsevol\"/>"
-#: ../src/ui/theme.c:4702
+#: ../src/ui/theme.c:4780
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "No s'ha pogut carregar el tema \"%s\": %s\n"
-#: ../src/ui/theme.c:4828 ../src/ui/theme.c:4835 ../src/ui/theme.c:4842
-#: ../src/ui/theme.c:4849 ../src/ui/theme.c:4856
+#: ../src/ui/theme.c:4910 ../src/ui/theme.c:4917 ../src/ui/theme.c:4924
+#: ../src/ui/theme.c:4931 ../src/ui/theme.c:4938
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "No s'ha definit <%s> per al tema «%s»"
-#: ../src/ui/theme.c:4864
+#: ../src/ui/theme.c:4946
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -3160,7 +1858,7 @@ msgstr ""
"No s'ha definit cap estil de marc per al tipus de finestra \"%s\" en el tema "
"\"%s\", afegiu un element <window type=\"%s\" style_set=\"qualsevol\"/>"
-#: ../src/ui/theme.c:5231 ../src/ui/theme.c:5293 ../src/ui/theme.c:5356
+#: ../src/ui/theme.c:5389 ../src/ui/theme.c:5451 ../src/ui/theme.c:5514
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
@@ -3168,560 +1866,376 @@ msgstr ""
"Les constants de la definició d'usuari han de començar per una majúscula; «%"
"s» no ho és"
-#: ../src/ui/theme.c:5239 ../src/ui/theme.c:5301 ../src/ui/theme.c:5364
+#: ../src/ui/theme.c:5397 ../src/ui/theme.c:5459 ../src/ui/theme.c:5522
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "La constant «%s» ja s'ha definit"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:227 ../src/ui/theme-parser.c:245
+#. Translators: This means that an attribute which should have been found
+#. * on an XML element was not in fact found.
+#.
+#: ../src/ui/theme-parser.c:202
+#, c-format
+msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
+msgstr "No hi ha cap atribut «%s» a l'element <%s>"
+
+#: ../src/ui/theme-parser.c:231 ../src/ui/theme-parser.c:249
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Línia %d caràcter %d: %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:396
+#: ../src/ui/theme-parser.c:413
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "S'ha repetit l'atribut «%s» dues vegades en el mateix element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:414 ../src/ui/theme-parser.c:439
+#: ../src/ui/theme-parser.c:437 ../src/ui/theme-parser.c:480
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "L'atribut «%s» no és vàlid per a l'element <%s> en este context"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:500
+#: ../src/ui/theme-parser.c:522
+#, c-format
+msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
+msgstr "No s'ha pogut analitzar «%s» com a enter"
+
+#: ../src/ui/theme-parser.c:531 ../src/ui/theme-parser.c:586
+#, c-format
+msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
+msgstr "No s'entenen els caràcters finals «%s» de la cadena «%s»"
+
+#: ../src/ui/theme-parser.c:541
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "L'enter %ld ha de ser positiu"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:508
+#: ../src/ui/theme-parser.c:549
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "L'enter %ld és massa gran, el màxim actual és %d"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:536 ../src/ui/theme-parser.c:652
+#: ../src/ui/theme-parser.c:577 ../src/ui/theme-parser.c:693
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "No s'ha pogut analitzar «%s» com a un número de coma flotant"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:567 ../src/ui/theme-parser.c:595
+#: ../src/ui/theme-parser.c:608 ../src/ui/theme-parser.c:636
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Els valors boleans han de ser «true» (cert) o «false» (fals), no «%s»"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:622
+#: ../src/ui/theme-parser.c:663
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "L'angle ha d'estar entre 0.0 i 360.0, era %g\n"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:685
+#: ../src/ui/theme-parser.c:726
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"L'opacitat ha d'estar entre 0.0 (invisible) i 1.0 (totalment opac), era a %"
"g\n"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:750
+#: ../src/ui/theme-parser.c:791
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
"large,x-large,xx-large)\n"
msgstr ""
-"Escala de títol no vàlida «%s» (ha de ser una d'estes: xx-small,x-small,"
-"small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
+"Escala de títol no vàlida «%s» (ha de ser una d'estes: xx-small,x-small,small,"
+"medium,large,x-large,xx-large)\n"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:795 ../src/ui/theme-parser.c:803
-#: ../src/ui/theme-parser.c:885 ../src/ui/theme-parser.c:982
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1024 ../src/ui/theme-parser.c:1135
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1185 ../src/ui/theme-parser.c:1193
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3093 ../src/ui/theme-parser.c:3184
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3191 ../src/ui/theme-parser.c:3198
-#, c-format
-msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
-msgstr "Cap atribut «%s» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:919 ../src/ui/theme-parser.c:990
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1032 ../src/ui/theme-parser.c:1143
+#: ../src/ui/theme-parser.c:936 ../src/ui/theme-parser.c:999
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1033 ../src/ui/theme-parser.c:1136
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s> amb nom «%s» s'ha utilitzat dues vegades"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:931 ../src/ui/theme-parser.c:1044
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1155
+#: ../src/ui/theme-parser.c:948 ../src/ui/theme-parser.c:1045
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1148
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "el pare de <%s>, «%s», no s'ha definit"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1057
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1058
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "la geometria de <%s>, «%s», no s'ha definit"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1070
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1071
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr ""
-"<%s> ha d'especificar bé una geometria o un pare que tingui una geometria"
+"<%s> ha d'especificar bé una geometria o un pare que tinga una geometria"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1112
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1113
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
-msgstr "El valor alfa requerix que també s'especifiqui un fons de pantalla"
+msgstr "El valor alfa requereix que també s'especifique un fons de pantalla"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1203
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1180
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Tipus desconegut «%s» en l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1214
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1191
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "style_set «%s» desconegut en l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1222
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1199
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "El tipus de finestra «%s» ja té assignat un joc d'estil"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1258
-msgid "Theme already has a fallback icon"
-msgstr "El tema ja té una icona alternativa"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1270
-msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
-msgstr "El tema ja té una miniicona alternativa"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1283 ../src/ui/theme-parser.c:1347
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1636 ../src/ui/theme-parser.c:3285
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3339 ../src/ui/theme-parser.c:3511
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3727 ../src/ui/theme-parser.c:3765
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3803 ../src/ui/theme-parser.c:3841
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1229 ../src/ui/theme-parser.c:1293
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1519 ../src/ui/theme-parser.c:2740
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2786 ../src/ui/theme-parser.c:2934
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3126 ../src/ui/theme-parser.c:3164
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3202 ../src/ui/theme-parser.c:3240
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "No es permet l'element <%s> sota <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1373 ../src/ui/theme-parser.c:1460
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1530
-#, c-format
-msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «nom» en l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1380 ../src/ui/theme-parser.c:1467
-#, c-format
-msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «valor» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1411 ../src/ui/theme-parser.c:1425
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1484
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1343 ../src/ui/theme-parser.c:1357
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1402
msgid ""
-"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+"Cannot specify both \"button_width\"/\"button_height\" and \"aspect_ratio\" "
+"for buttons"
msgstr ""
-"No es pot especificar button_width/button_height i el ràtio d'aspecte a la "
+"No es pot especificar «button_width»/«button_height» i l'«aspect_ratio» a la "
"vegada per als botons"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1434
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1366
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "La distància «%s» és desconeguda"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1493
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1411
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "El ratio d'aspecte «%s» és desconeguda"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1537
-#, c-format
-msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «top» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1544
-#, c-format
-msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «bottom» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1551
-#, c-format
-msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «left» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1558
-#, c-format
-msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «right» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1590
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1473
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "El contorn «%s» és desconegut"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1736 ../src/ui/theme-parser.c:1850
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1961 ../src/ui/theme-parser.c:2192
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3023
-#, c-format
-msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «color» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1743
-#, c-format
-msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «x1» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1750 ../src/ui/theme-parser.c:2864
-#, c-format
-msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «y1» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1757
-#, c-format
-msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «x2» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1764 ../src/ui/theme-parser.c:2871
-#, c-format
-msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «y2» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1857 ../src/ui/theme-parser.c:1968
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2117 ../src/ui/theme-parser.c:2199
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2306 ../src/ui/theme-parser.c:2408
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2630 ../src/ui/theme-parser.c:2758
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2857 ../src/ui/theme-parser.c:2934
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3030
-#, c-format
-msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «x» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1864 ../src/ui/theme-parser.c:1975
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2124 ../src/ui/theme-parser.c:2206
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2313 ../src/ui/theme-parser.c:2415
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2637 ../src/ui/theme-parser.c:2765
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2941 ../src/ui/theme-parser.c:3037
-#, c-format
-msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «y» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1871 ../src/ui/theme-parser.c:1982
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2131 ../src/ui/theme-parser.c:2213
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2320 ../src/ui/theme-parser.c:2422
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2644 ../src/ui/theme-parser.c:2772
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2948
-#, c-format
-msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «amplada» en l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1878 ../src/ui/theme-parser.c:1989
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2138 ../src/ui/theme-parser.c:2220
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2327 ../src/ui/theme-parser.c:2429
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2651 ../src/ui/theme-parser.c:2779
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2955
-#, c-format
-msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «height» en l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1998
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1784
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut de «start_angle» o «from» en l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2005
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1791
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut de «extent_angle» o «to» en l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2014
-#, c-format
-msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «start_angle» en l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2021
-#, c-format
-msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «extent_angle» en l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2227
-#, c-format
-msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut «alpha» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2299
-#, c-format
-msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut «type» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2349
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2031
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "No s'entén el valor «%s» per al tipus de degradat"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2436
-#, c-format
-msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut «filename» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2461 ../src/ui/theme-parser.c:2980
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2109 ../src/ui/theme-parser.c:2484
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "No s'entén el tipus de farciment «%s» per a l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2609 ../src/ui/theme-parser.c:2744
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2850
-#, c-format
-msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut «state» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2616 ../src/ui/theme-parser.c:2751
-#, c-format
-msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut «shadow» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2623
-#, c-format
-msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
-msgstr "No hi ha cap atribut «arrow» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2676 ../src/ui/theme-parser.c:2800
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2891
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2276 ../src/ui/theme-parser.c:2359
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2422
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "No s'entén l'estat «%s» per a l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2686 ../src/ui/theme-parser.c:2810
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2286 ../src/ui/theme-parser.c:2369
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "No s'entén l'ombra «%s» per a l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2696
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2296
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "No s'entén la fletxa «%s» per a l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3120 ../src/ui/theme-parser.c:3237
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2596 ../src/ui/theme-parser.c:2692
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "No s'ha definit cap <draw_ops> amb el nom «%s»"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3132 ../src/ui/theme-parser.c:3249
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2608 ../src/ui/theme-parser.c:2704
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "La inclusió de draw_ops «%s» ací crearà una referència circular"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3314
-#, c-format
-msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
-msgstr "No hi ha cap atribut «valor» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3371
-#, c-format
-msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
-msgstr "No hi ha cap atribut «posició» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3380
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2819
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Posició «%s» desconeguda per a la peça del marc"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3388
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2827
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "L'estil del marc ja té una peça a posició %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3405 ../src/ui/theme-parser.c:3496
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2844 ../src/ui/theme-parser.c:2919
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "No s'ha definit cap <draw_ops> amb el nom «%s»"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3433
-#, c-format
-msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «funció» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3441 ../src/ui/theme-parser.c:3557
-#, c-format
-msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «estat» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3450
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2873
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Funció «%s» desconeguda per al botó"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3459
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2882
#, c-format
msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
-msgstr ""
-"La funció de botó «%s» no existix en esta versió (%d, es necessita %d)"
+msgstr "La funció de botó «%s» no existeix en esta versió (%d, es necessita %d)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3471
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2894
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Estat «%s» desconegut per al botó"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3479
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2902
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "L'estil del marc ja té un botó per a l'estat %s de la funció %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3549
-#, c-format
-msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «focus» en l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3565
-#, c-format
-msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
-msgstr "No hi ha cap atribut de «style» a l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3574
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2973
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "«%s» no és un valor vàlid per a l'atribut del focus"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3583
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2982
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "«%s» no és un valor vàlid per a l'atribut de l'estat"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3593
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2992
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "No s'ha definit un estil amb el nom «%s»"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3604
-#, c-format
-msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
-msgstr "No hi ha cap atribut «resize» en l'element <%s>"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3614 ../src/ui/theme-parser.c:3637
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3013 ../src/ui/theme-parser.c:3036
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "«%s» no és un valor vàlid per a l'atribut de redimensiona"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3648
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3047
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
"states"
msgstr ""
-"No hauria de tenir l'atribut «resize» en l'element <%s> per als estats "
+"No hauria de tindre l'atribut «resize» en l'element <%s> per als estats "
"maximitzat/ombrejat"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3662
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3061
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
msgstr ""
-"No hauria de tenir l'atribut «resize» en l'element <%s> per als estats "
+"No hauria de tindre l'atribut «resize» en l'element <%s> per als estats "
"maximitzats"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3676 ../src/ui/theme-parser.c:3698
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3075 ../src/ui/theme-parser.c:3097
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "L'estil ja s'ha especificat per a l'estat %s redimensiona %s focus %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3687 ../src/ui/theme-parser.c:3709
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3086 ../src/ui/theme-parser.c:3108
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "L'estil ja s'ha especificat per a l'estat %s focus %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3748
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3147
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
-"No es pot tenir dos draw_ops per a un element <piece> (el tema ha "
+"No es pot tindre dos draw_ops per a un element <piece> (el tema ha "
"especificat un atribut draw_ops i també un element <draw_ops>, o ha "
"especificat ambdós elements) "
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3786
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3185
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
-"No es pot tenir dos draw_ops per a un element <button> (el tema ha "
+"No es pot tindre dos draw_ops per a un element <button> (el tema ha "
"especificat un atribut draw_ops i també un element <draw_ops>, o ha "
"especificat ambdós elements)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3824
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3223
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
-"No es pot tenir dos draw_ops per a un element <menu_icon> (el tema ha "
+"No es pot tindre dos draw_ops per a un element <menu_icon> (el tema ha "
"especificat un atribut draw_ops i també un element <draw_ops>, o ha "
"especificat ambdós elements)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3872
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3271
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "L'element més extern en el tema ha de ser <metacity_theme>, no <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3892
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3291
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""
-"L'element <%s> no és permès dins d'un element name/author/date/description"
+"L'element <%s> no és permés dins d'un element name/author/date/description"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3897
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3296
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
-msgstr "L'element <%s> no és permès dins d'un element <constant>"
+msgstr "L'element <%s> no és permés dins d'un element <constant>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3909
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3308
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr ""
-"L'element <%s> no és permès dins d'un element distance/border/aspect_ratio"
+"L'element <%s> no és permés dins d'un element distance/border/aspect_ratio"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3931
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3330
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
-msgstr "L'element <%s> no és permès dins d'un element d'operació igual"
+msgstr "L'element <%s> no és permés dins d'un element d'operació igual"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3941 ../src/ui/theme-parser.c:3971
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3976 ../src/ui/theme-parser.c:3981
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3340 ../src/ui/theme-parser.c:3370
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3375 ../src/ui/theme-parser.c:3380
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
-msgstr "L'element <%s> no és permès dins d'un element <%s>"
+msgstr "L'element <%s> no és permés dins d'un element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4203
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3602
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "No s'ha proveït cap draw_ops per a la peça del marc"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4218
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3617
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "No s'ha proveït cap draw_ops per al botó"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4270
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3669
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "No es permet cap text dins de l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4325
-msgid "<name> specified twice for this theme"
-msgstr "S'ha especificat <name> dues vegades per a este tema"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4336
-msgid "<author> specified twice for this theme"
-msgstr "S'ha especificat <author> dues vegades per a este tema"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4347
-msgid "<copyright> specified twice for this theme"
-msgstr "S'ha especificat <copyright> dues vegades per a este tema"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4358
-msgid "<date> specified twice for this theme"
-msgstr "S'ha especificat <date> dues vegades per a este tema"
-
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4369
-msgid "<description> specified twice for this theme"
-msgstr "S'ha especificat <description> dues vegades per a este tema"
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3724 ../src/ui/theme-parser.c:3736
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3748 ../src/ui/theme-parser.c:3760
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3772
+#, c-format
+msgid "<%s> specified twice for this theme"
+msgstr "S'ha especificat <%s> dues vegades per a este tema"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4636
+#: ../src/ui/theme-parser.c:4040
#, c-format
msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
msgstr "No s'ha trobat un fitxer vàlid per al tema %s\n"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4692
+#: ../src/ui/theme-parser.c:4096
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "El fitxer de tema %s no conté un element arrel <metacity_theme>"
@@ -3752,131 +2266,131 @@ msgstr "/Finestres/_Pantalla flaix"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/_Top dock"
-msgstr "/Finestres/Anclatge _superior"
+msgstr "/Finestres/Ancoratge _superior"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:82
msgid "/Windows/_Bottom dock"
-msgstr "/Finestres/Anclatge _inferior"
+msgstr "/Finestres/Ancoratge _inferior"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:83
msgid "/Windows/_Left dock"
-msgstr "/Finestres/Anclatge es_querre"
+msgstr "/Finestres/Ancoratge es_querre"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:84
msgid "/Windows/_Right dock"
-msgstr "/Finestres/Anclatge d_ret"
+msgstr "/Finestres/Ancoratge d_ret"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:85
msgid "/Windows/_All docks"
-msgstr "/Finestres/_Tots els anclatges"
+msgstr "/Finestres/_Tots els ancoratges"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:86
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Finestres/_Escriptori"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:135
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:136
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Obri una altra d'estes finestres"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:142
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:143
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Este és un botó de prova amb una icona «obri»"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:149
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:150
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Este és un botó de prova amb una icona de «ix»"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:242
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:243
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Este és un exemple de missatge en un diàleg d'exemple"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:325
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:326
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Element fals de menú %d\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:359
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:360
msgid "Border-only window"
msgstr "Finestra amb només contorn"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:361
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:362
msgid "Bar"
msgstr "Barra"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:378
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:379
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Finestra d'aplicació normal"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:382
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:383
msgid "Dialog Box"
msgstr "Caixa de diàleg"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:386
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:387
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Caixa de diàleg modal"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:390
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:391
msgid "Utility Palette"
msgstr "Paleta d'utilitat"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:394
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:395
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Menú arrossegable"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:398
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:399
msgid "Border"
msgstr "Contorn"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:726
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:727
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Prova de disposició de botons %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:755
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:756
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g mil·lisegons per a dibuixar un marc de finestra"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:798
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:799
#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Forma d'ús: metacity-theme-viewer [NOMDELTEMA]\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:805
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:806
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "S'ha produït un error en carregar el tema: %s\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:811
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:812
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "S'ha carregat el tema «%s» en %g segons\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:852
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:853
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Tipus de lletra per a títol normal"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:858
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:859
msgid "Small Title Font"
msgstr "Tipus de lletra per a títol petit"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:864
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:865
msgid "Large Title Font"
msgstr "Tipus de lletra per a títol gran"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:869
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:870
msgid "Button Layouts"
msgstr "Disposicions de botons"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:874
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:875
msgid "Benchmark"
msgstr "Test de referència"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:921
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:922
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "El títol de la finestra va ací"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1025
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1026
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
@@ -3887,85 +2401,1443 @@ msgstr ""
"%g segons de rellotge inclosos els recursos del servidor d'X (%g "
"mil·lisegons per marc)\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1244
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1245
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
-msgstr "La prova d'expressió de posició ha tornat TRUE però ha establert error"
+msgstr "La prova d'expressió de posició ha tornat TRUE però ha establit error"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1247
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr ""
-"La prova d'expressió de posició ha tornat FALSE però no ha establert error"
+"La prova d'expressió de posició ha tornat FALSE però no ha establit error"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1250
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1251
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "S'esperava un error però no s'ha donat cap"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1252
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1253
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "S'esperava l'error %d però s'ha donat %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1258
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1259
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "No s'esperava cap error però s'ha tornat un: %s"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1262
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1263
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "El valor x ha sigut %d, i s'esperava %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1265
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1266
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "El valor y ha sigut %d, i s'esperava %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1330
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1331
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"%d expressions de coordenades analitzades en %g segons (%g segons de mitja)\n"
+#~ msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
+#~ msgstr "No s'ha pogut analitzar el missatge «%s» des del procés de diàleg\n"
+
+#~ msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en llegir del procés de la pantalla de diàleg: %s\n"
+
#~ msgid ""
-#~ "Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
-#~ "strongly discouraged from changing it from the default of true. Many "
-#~ "actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) "
-#~ "normally raise the window as a side-effect. Set this option to false to "
-#~ "decouple raising from other user actions. Even when this option is false, "
-#~ "windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, "
-#~ "a normal click on the window decorations, or by special messages from "
-#~ "pagers, such as activation requests from tasklist applets. This option is "
-#~ "currently disabled in click-to-focus mode. Note that the list of ways to "
-#~ "raise windows when raise_on_click is false does not include programmatic "
-#~ "requests from applications to raise windows; such requests will be "
-#~ "ignored regardless of the reason for the request. If you are an "
-#~ "application developer and have a user complaining that your application "
-#~ "does not work with this setting disabled, tell them it is _their_ fault "
-#~ "for breaking their window manager and that they need to change this "
-#~ "option back to true or live with the bug they requested. See also http://"
-#~ "bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
-#~ msgstr ""
-#~ "Si establiu aquesta opció a «false» (fals) es pot produir un comportament "
-#~ "incorrecte, de manera que s'aconsella als usuaris que no canviïn el seu "
-#~ "valor predeterminat: «true» (cert). Moltes accions (p.ex. fer clic a "
-#~ "l'àrea del client, moure o canviar la mida de la finestra) normalment "
-#~ "alcen la finestra com a efecte secundari. Establiu aquesta opció a fals "
-#~ "per a separar l'alçament de la finestra d'altres accions de l'usuari. "
-#~ "Fins i tot quan és fals, encara es poden alçar les finestres amb alt-clic-"
-#~ "esquerra en qualsevol lloc de la finestra, amb un clic a les decoracions "
-#~ "de la finestra, o amb un missatge especial dels paginadors, com ara "
-#~ "sol·licituds d'activació des de les miniaplicacions de la llista de "
-#~ "finestres. Aquesta opció està inhabilitada en el mode d'alçar les "
-#~ "finestres amb clic. Fixeu-vos que les diverses maneres d'alçar les "
-#~ "finestres quan «raise_on_click» és fals no inclouen les peticions "
-#~ "programades de les aplicacions per a alçar finestres; aquestes peticions "
-#~ "s'ignoraran sigui quin sigui el motiu. Si desenvolupeu aplicacions i un "
-#~ "usuari es queixa que l'aplicació no funciona quan aquest paràmetre està "
-#~ "inhabilitat, digueu-li que es culpa _seva_ per haver trencat el gestor de "
-#~ "finestres, i que ha de tornar a canviar aquesta opció a «true» o conviure "
-#~ "amb l'error. Vegeu també http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?"
+#~ "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en executar el diàleg metacity per preguntar quant "
+#~ "a la \n"
+#~ "finalització d'una aplicació: %s\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
+#~ "session management: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en executar el metacity-dialog per a avisar sobre "
+#~ "aplicacions que no admeten la gestió de sessions: %s\n"
+
+#~ msgid "\"%s\" is not responding."
+#~ msgstr "«%s» no està responent."
+
+#~ msgid "Title"
+#~ msgstr "Títol"
+
+#~ msgid "Class"
+#~ msgstr "Classe"
+
+#~ msgid ""
+#~ "There was an error running \"%s\":\n"
+#~ "%s."
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en executar «%s»:\n"
+#~ "%s."
+
+#~ msgid "<author> specified twice for this theme"
+#~ msgstr "S'ha especificat <author> dues vegades per a aquest tema"
+
+#~ msgid "<copyright> specified twice for this theme"
+#~ msgstr "S'ha especificat <copyright> dues vegades per a aquest tema"
+
+#~ msgid "<date> specified twice for this theme"
+#~ msgstr "S'ha especificat <date> dues vegades per a aquest tema"
+
+#~ msgid "<description> specified twice for this theme"
+#~ msgstr "S'ha especificat <description> dues vegades per a aquest tema"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error en executar el metacity-dialog per a mostrar un "
+#~ "error quant a una ordre: %s\n"
+
+#~ msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
+#~ msgstr "Atribut %s desconegut a l'element <metacity_session>"
+
+#~ msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
+#~ msgstr "Atribut %s desconegut a l'element <maximized>"
+
+#~ msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
+#~ msgstr "Atribut %s desconegut a l'element <geometry>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to toggle fullscreen mode."
+#~ msgstr "Si s'utilitza el mode a pantalla completa"
+
+#~ msgid "Toggle always on top state"
+#~ msgstr "Canvia l'estat sempre per damunt"
+
+#~ msgid "Unmaximize window"
+#~ msgstr "Desmaximitza la finestra"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to move a window to workspace 1."
+#~ msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 1"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to move a window to workspace 2."
+#~ msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 2"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to move a window to workspace 3."
+#~ msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 3"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to move a window to workspace 4."
+#~ msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 4"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to move a window to workspace 5."
+#~ msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 5"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to move a window to workspace 6."
+#~ msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 6"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to move a window to workspace 7."
+#~ msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 7"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to move a window to workspace 8."
+#~ msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 8"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to move a window to workspace 9."
+#~ msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 9"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to move a window to workspace 10."
+#~ msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 10"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to move a window to workspace 11."
+#~ msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 11"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to move a window to workspace 12."
+#~ msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 12"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the left."
+#~ msgstr "Mou la finestra un espai de treball a l'esquerra"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the right."
+#~ msgstr "Mou la finestra un espai de treball a la dreta"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to move a window one workspace up."
+#~ msgstr "Mou la finestra un espai de treball amunt"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The keybinding used to move a window one workspace down."
+#~ msgstr "Mou la finestra un espai de treball avall"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "This keybinding raises the window above other windows."
+#~ msgstr "Alça una finestra per damunt de les altres"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "This keybinding lowers a window below other windows."
+#~ msgstr "Baixa la finestra sota les altres"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen."
+#~ msgstr "Mou la finestra a la part nord de la pantalla"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
+#~ "window) normally raise the window as a side-effect. Setting this option "
+#~ "to false, which is strongly discouraged, will decouple raising from other "
+#~ "user actions, and ignore raise requests generated by applications. See "
+#~ "http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hi ha moltes accions (p.ex. fer clic a l'àrea del client, moure o canviar "
+#~ "la mida de la finestra) que normalment alcen la finestra com a efecte "
+#~ "secundari. Si establiu aquesta opció com a falsa (cosa gens recomanable), "
+#~ "l'alçament es desvincularà de les altres accions de l'usuari i "
+#~ "s'ignoraran les sol·licituds d'alçament generades per les aplicacions. "
+#~ "Vegeu aquest informe d'error: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?"
#~ "id=445447#c6."
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to the workspace above the current "
+#~ "workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball a sobre de "
+#~ "l'espai de treball actual. El format és «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i "
+#~ "majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
+#~ "establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
+#~ "vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to the workspace below the current "
+#~ "workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball sota l'espai de "
+#~ "treball actual. El format és «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+#~ "F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i "
+#~ "també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció "
+#~ "a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta "
+#~ "acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
+#~ "workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball a l'esquerra de "
+#~ "l'espai de treball actual. El format és «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i "
+#~ "majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
+#~ "establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
+#~ "vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
+#~ "workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball a la dreta de "
+#~ "l'espai de treball actual. El format és «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i "
+#~ "majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
+#~ "establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
+#~ "vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 1. El format és "
+#~ "«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 10. El format és "
+#~ "«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 11. El format és "
+#~ "«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 12. El format és "
+#~ "«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 2. El format és "
+#~ "«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 3. El format és "
+#~ "«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 4. El format és "
+#~ "«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 5. El format és "
+#~ "«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 6. El format és "
+#~ "«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 7. El format és "
+#~ "«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 8. El format és "
+#~ "«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que canvia a l'espai de treball 9. El format és "
+#~ "«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to activate the window menu. The format looks like "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a activar el menú de finestres. El format és "
+#~ "«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a tancar una finestra. El format és «&lt;"
+#~ "Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window "
+#~ "using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower "
+#~ "or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que activa el «mode de moviment» i permet moure "
+#~ "una finestra utilitzant el teclat. El format és «&lt;Control&gt;a» o «&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
+#~ "minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
+#~ "haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
+#~ "using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower "
+#~ "or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que activa el «mode de redimensió» i permet "
+#~ "redimensionar una finestra utilitzant el teclat. El format és «&lt;"
+#~ "Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
+#~ "desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower "
+#~ "or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a amagar totes les finestres normals i "
+#~ "establir el focus al fons de l'escriptori. El format és «&lt;Control&gt;a» "
+#~ "o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
+#~ "minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
+#~ "haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a maximitzar una finestra. El format és "
+#~ "semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador "
+#~ "és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions "
+#~ "com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena "
+#~ "especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a minimitzar una finestra. El format és «&lt;"
+#~ "Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a moure una finestra un espai de treball cap "
+#~ "avall. El format és «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window one workspace to the left. The "
+#~ "format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+#~ "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a moure una finestra un espai de treball a "
+#~ "l'esquerra. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i "
+#~ "majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
+#~ "establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
+#~ "vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window one workspace to the right. The "
+#~ "format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+#~ "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a moure una finestra un espai de treball a la "
+#~ "dreta. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i "
+#~ "majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
+#~ "establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
+#~ "vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a moure una finestra un espai de treball "
+#~ "amunt. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i "
+#~ "majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
+#~ "establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
+#~ "vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 1. "
+#~ "El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 10. "
+#~ "El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 11. "
+#~ "El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 12. "
+#~ "El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 2. "
+#~ "El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 3. "
+#~ "El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 4. "
+#~ "El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 5. "
+#~ "El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 6. "
+#~ "El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 7. "
+#~ "El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 8. "
+#~ "El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a moure una finestra a l'espai de treball 9. "
+#~ "El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus backwards between panels and the "
+#~ "desktop, using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" "
+#~ "or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and "
+#~ "allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+#~ "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que mou el focus cap enrere entre els quadres i "
+#~ "l'escriptori, utilitzant una finestra emergent. El format és semblant a "
+#~ "«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus backwards between panels and the "
+#~ "desktop, without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a"
+#~ "\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and "
+#~ "allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
+#~ "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+#~ "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que mou el focus cap enrere entre els quadres i "
+#~ "l'escriptori, sense utilitzar una finestra emergent. El format és "
+#~ "semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador "
+#~ "és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions "
+#~ "com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena "
+#~ "especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
+#~ "application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
+#~ "binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que mou el focus cap enrere entre finestres d'una "
+#~ "aplicació, sense utilitzar una finestra emergent. Mantenint premuda la "
+#~ "techa de «majúscules» juntament amb aquesta convinació de tecles, fa que "
+#~ "es vagi enrere. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és força flexible i permet minúscules i "
+#~ "majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
+#~ "establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
+#~ "vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
+#~ "application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
+#~ "binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que mou el focus cap enrere entre finestres d'una "
+#~ "mateixa aplicació, utilitzant una finestra emergent. Prement la tecla de "
+#~ "majúscules aquesta vinculació fa que la direcció sigui cap enrere. El "
+#~ "format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà cap vinculació per a "
+#~ "aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus backwards between windows without a "
+#~ "popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the "
+#~ "direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
+#~ "\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
+#~ "lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
+#~ "\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled"
+#~ "\", then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que mou el focus cap enrere entre finestres, "
+#~ "sense utilitzar una finestra emergent. El format és semblant a «&lt;"
+#~ "Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus backwards between windows, using a "
+#~ "popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the "
+#~ "direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
+#~ "\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
+#~ "lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
+#~ "\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled"
+#~ "\", then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que mou el focus cap enrere entre finestres, "
+#~ "utilitzant una finestra emergent. El format és semblant a «&lt;Control&gt;"
+#~ "a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
+#~ "minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
+#~ "haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
+#~ "popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower "
+#~ "or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que mou el focus entre els quadres i "
+#~ "l'escriptori, utilitzant una finestra emergent. El format és semblant a "
+#~ "«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without "
+#~ "a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower "
+#~ "or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que mou el focus entre els quadres i "
+#~ "l'escriptori, sense utilitzar una finestra emergent. El format és "
+#~ "semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador "
+#~ "és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions "
+#~ "com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena "
+#~ "especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus between windows of an application "
+#~ "without a popup window. Holding the \"shift\" key while using this "
+#~ "binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que mou el focus entre finestres d'una aplicació, "
+#~ "sense utilitzar una finestra emergent. Prement la tecla de majúscules "
+#~ "aquesta vinculació fa que la direcció sigui cap enrere. El format és "
+#~ "semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador "
+#~ "és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions "
+#~ "com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena "
+#~ "especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus between windows of an application, "
+#~ "using a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" "
+#~ "key while using this binding reverses the direction of movement. The "
+#~ "format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+#~ "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que mou el focus entre finestres d'una aplicació, "
+#~ "utilitzant una finestra emergent. (Tradicionalment &lt;Alt&gt;F6) Prement "
+#~ "la tecla de majúscules aquesta vinculació fa que la direcció sigui al "
+#~ "revés. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i "
+#~ "majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
+#~ "establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
+#~ "vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
+#~ "(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using "
+#~ "this binding reverses the direction of movement. The format looks like "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que mou el focus entre finestres, sense utilitzar "
+#~ "una finestra emergent. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
+#~ "minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
+#~ "haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
+#~ "(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
+#~ "binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que mou el focus entre finestres, utilitzant una "
+#~ "finestra emergent. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
+#~ "minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
+#~ "haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on "
+#~ "top will always be visible over other overlapping windows. The format "
+#~ "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+#~ "parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a seleccionar si una finestra està sempre per "
+#~ "damunt. Una finestra que estiga sempre per damunt serà visible per damunt "
+#~ "de les altres finestres que s'interseccionen. El format és semblant a «&lt;"
+#~ "Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que habilita o inhabilita el mode a pantalla "
+#~ "sencera. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i "
+#~ "majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
+#~ "establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
+#~ "vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a maximitzar o desmaximitzar una finestra. El "
+#~ "format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a canviar entre l'estat ombrejat i "
+#~ "desombrejat. El format és «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+#~ "F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i "
+#~ "també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció "
+#~ "a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta "
+#~ "acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
+#~ "just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a seleccionar si una finestra està en tots "
+#~ "els espais de treball o només en un. El format és semblant a «&lt;"
+#~ "Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles per a desmaximitzar una finestra. El format és "
+#~ "semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador "
+#~ "és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions "
+#~ "com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena "
+#~ "especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog "
+#~ "box. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+#~ "and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If "
+#~ "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+#~ "no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que mostra el diàleg «Executa un programa» del "
+#~ "quadre. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i "
+#~ "majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
+#~ "establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
+#~ "vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
+#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+#~ "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "
+#~ "\"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+#~ "action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que executa un terminal. El format és semblant a "
+#~ "«&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
+#~ "screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
+#~ "\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
+#~ "lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
+#~ "\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled"
+#~ "\", then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que invoca la utilitat de captures de pantalla "
+#~ "del quadre per a prendre una captura d'una finestra. El format és "
+#~ "semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador "
+#~ "és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions "
+#~ "com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena "
+#~ "especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
+#~ "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+#~ "parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que invoca la utilitat de captures de pantalla "
+#~ "del quadre. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i "
+#~ "majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
+#~ "establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
+#~ "vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
+#~ "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
+#~ "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "La vinculació de tecles que mostra el menú principal del quadre. El "
+#~ "format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding changes whether a window is above or below other windows. "
+#~ "If the window is covered by another one, it raises the window above all "
+#~ "others, and if the window is already fully visible, it lowers it below "
+#~ "all others. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquesta vinculació de tecles canvia si una finestra és per damunt o per "
+#~ "sota d'altres finestres. Si la finestra està coberta per una altra "
+#~ "finestra, s'alça la finestra per damunt de les altres, quedant totalment "
+#~ "visible, i posa a sota les altres. El format és semblant a «&lt;Control&gt;"
+#~ "a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
+#~ "minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
+#~ "haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding lowers a window below other windows. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquesta vinculació de tecles fica una finestra sota les altres. El format "
+#~ "és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window against the north (top) side of the "
+#~ "screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+#~ "and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If "
+#~ "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+#~ "no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquesta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part nord "
+#~ "(superior) de la pantalla. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o "
+#~ "«&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
+#~ "minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
+#~ "haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window into the center of the screen. The format "
+#~ "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+#~ "parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquesta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part l'oest "
+#~ "(esquerra) de la pantalla. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o "
+#~ "«&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
+#~ "minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
+#~ "haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. "
+#~ "The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+#~ "\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquesta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part est (dreta) "
+#~ "de la pantalla. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i "
+#~ "majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
+#~ "establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
+#~ "vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of "
+#~ "the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquesta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part nord-est "
+#~ "(superior a la dreta) de la pantalla. El format és semblant a «&lt;"
+#~ "Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of "
+#~ "the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+#~ "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
+#~ "will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquesta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part nord-oest "
+#~ "(superior a l'esquerra) de la pantalla. El format és semblant a «&lt;"
+#~ "Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the "
+#~ "screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+#~ "and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If "
+#~ "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+#~ "no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquesta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part del sud "
+#~ "(inferior) de la pantalla. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o "
+#~ "«&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
+#~ "minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
+#~ "haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner "
+#~ "of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower "
+#~ "or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquesta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part sud-est de la "
+#~ "pantalla. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;"
+#~ "Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i "
+#~ "majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
+#~ "establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
+#~ "vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner "
+#~ "of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
+#~ "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower "
+#~ "or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+#~ "then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquesta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part sud-oest "
+#~ "(inferior a l'esquerra) de la pantalla. El format és semblant a «&lt;"
+#~ "Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. "
+#~ "The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+#~ "\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquesta vinculació de tecles mou una finestra cap a la part l'oest "
+#~ "(esquerra) de la pantalla. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o "
+#~ "«&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
+#~ "minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
+#~ "haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding raises the window above other windows. The format looks "
+#~ "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser "
+#~ "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
+#~ "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquesta vinculació de tecles eleva la finestra per damunt de les altres. "
+#~ "El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+#~ "L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+#~ "abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+#~ "cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
+#~ "format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+#~ "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquesta vinculació de tecles redimensiona una finestra per a que plene "
+#~ "tot l'espai horitzontal disponible. El format és semblant a «&lt;"
+#~ "Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou "
+#~ "flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;"
+#~ "Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+#~ "«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
+#~ "format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+#~ "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquesta vinculació de tecles redimensiona una finestra per a que plene "
+#~ "tot l'espai vertical disponible. El format és semblant a «&lt;Control&gt;"
+#~ "a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
+#~ "minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
+#~ "Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi "
+#~ "haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+
+#~ msgid "Unmaximize Window"
+#~ msgstr "Desmaximitza la finestra"
+
+#~ msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
+#~ msgstr "Cap atribut «%s» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "Theme already has a fallback icon"
+#~ msgstr "El tema ja té una icona alternativa"
+
+#~ msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
+#~ msgstr "El tema ja té una miniicona alternativa"
+
+#~ msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «nom» en l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «valor» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «top» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «bottom» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «left» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «right» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «color» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «x1» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «y1» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «x2» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «y2» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «y» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «amplada» en l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «height» en l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «start_angle» en l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «extent_angle» en l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut «alpha» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut «type» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut «filename» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut «state» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut «shadow» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut «arrow» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut «valor» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut «posició» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «funció» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «estat» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «focus» en l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut de «style» a l'element <%s>"
+
+#~ msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
+#~ msgstr "No hi ha cap atribut «resize» en l'element <%s>"
+
#~ msgid "Type of %s was not integer"
#~ msgstr "%s no era de tipus enter"