summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/ca.po
diff options
context:
space:
mode:
authorJosep Puigdemont i Casamajó <joseppc@src.gnome.org>2006-08-30 16:18:15 +0000
committerJosep Puigdemont i Casamajó <joseppc@src.gnome.org>2006-08-30 16:18:15 +0000
commit277af5e783e3bc0ca72422fbcf398dfe9e2e49b6 (patch)
treed9ca585d00f872dc13ff913e7a80b2ebccee054a /po/ca.po
parent3274df7df1482e43e7b4d1ba56d161246a1fb2cc (diff)
downloadmetacity-277af5e783e3bc0ca72422fbcf398dfe9e2e49b6.tar.gz
metacity-277af5e783e3bc0ca72422fbcf398dfe9e2e49b6.tar.bz2
Updated Catalan translation.
Diffstat (limited to 'po/ca.po')
-rw-r--r--po/ca.po546
1 files changed, 271 insertions, 275 deletions
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index c2c5f14..c3440df 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity 2.9.91\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-08-17 12:22+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-03-01 01:29+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-08-30 16:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-08-30 18:15+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
"Language-Team: Softcatalà <tradgnome@softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -63,7 +63,7 @@ msgstr ""
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "S'ha produït un error en obtenir el nom de l'ordinador central: %s\n"
-#: ../src/display.c:354
+#: ../src/display.c:344
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr ""
@@ -85,27 +85,27 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "S'ha produït un error fatal d'E/S %d (%s) a la pantalla «%s».\n"
-#: ../src/frames.c:1097
+#: ../src/frames.c:1089
msgid "Close Window"
msgstr "Tanca la finestra"
-#: ../src/frames.c:1100
+#: ../src/frames.c:1092
msgid "Window Menu"
msgstr "Menú de la finestra"
-#: ../src/frames.c:1103
+#: ../src/frames.c:1095
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimitza la finestra"
-#: ../src/frames.c:1106
+#: ../src/frames.c:1098
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximitza la finestra"
-#: ../src/frames.c:1109
+#: ../src/frames.c:1101
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Desmaximitza la finestra"
-#: ../src/keybindings.c:1003
+#: ../src/keybindings.c:1031
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -114,23 +114,23 @@ msgstr ""
"Ja hi ha algun altre programa utilitzant la clau %s amb els modificadors %x "
"com a vinculació\n"
-#: ../src/keybindings.c:2570
+#: ../src/keybindings.c:2668
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"S'ha produït un error en executar el metacity-dialog per a mostrar un error "
"quant a una ordre: %s\n"
-#: ../src/keybindings.c:2675
+#: ../src/keybindings.c:2773
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "No s'ha definit cap ordre %d.\n"
-#: ../src/keybindings.c:3541
+#: ../src/keybindings.c:3640
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "No s'ha definit cap ordre de terminal.\n"
-#: ../src/main.c:70
+#: ../src/main.c:65
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -145,36 +145,36 @@ msgstr ""
"No hi ha CAP garantia; ni tan sols la garantia implícita de COMERCIABILITAT\n"
"o ADEQUACIÓ A PER UN PROPÒSIT PARTICULAR.\n"
-#: ../src/main.c:258
+#: ../src/main.c:169
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Inhabilita la connexió al gestor de sessions"
-#: ../src/main.c:264
+#: ../src/main.c:175
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Reemplaça el gestor de finestres en execució per el Metacity"
-#: ../src/main.c:270
+#: ../src/main.c:181
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Especifica l'ID de gestió de sessió"
-#: ../src/main.c:275
+#: ../src/main.c:186
msgid "X Display to use"
msgstr "Visualització X per a usar"
-#: ../src/main.c:281
+#: ../src/main.c:192
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Inicialitza la sessió des del fitxer desat"
-#: ../src/main.c:287
+#: ../src/main.c:198
msgid "Print version"
msgstr "Escriu versió"
-#: ../src/main.c:439
+#: ../src/main.c:350
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el directori de temes: %s\n"
-#: ../src/main.c:455
+#: ../src/main.c:366
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
@@ -182,7 +182,7 @@ msgstr ""
"No s'ha trobat cap tema. Assegureu-vos que %s existeix i conté els temes "
"habituals."
-#: ../src/main.c:527
+#: ../src/main.c:424
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut reiniciar: %s\n"
@@ -253,7 +253,7 @@ msgstr "Mou a l'espai de treball de _sobre"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Mou a l'espai de treball de s_ota"
-#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2044 ../src/prefs.c:2407
+#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2142 ../src/prefs.c:2677
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Espai de treball %d"
@@ -412,20 +412,16 @@ msgstr ""
"(No implementat) La navegació funciona en termes d'aplicacions, no finestres"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
-#, fuzzy
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
"option is set to true."
msgstr ""
-"Una cadena de descripció de tipus de lletra que descriu un tipus de lletra "
-"per a les barres de títol de les finestres. La mida de la descripció només "
-"s'utilitzarà si l'opció titlebar_font_size està establerta a 0. A més a més, "
-"aquesta opció està inhabilitada si titlebar_uses_desktop_font està establert "
-"a vertader. Per defecte, titlebar_font està sense establir, fent que "
-"Metacity utilitzi el tipus de lletra de l'escriptori encara que "
-"titlebar_uses_desktop_font sigui fals."
+"Una cadena de descripció de tipus de lletra per a les barres de títol de les "
+"finestres. La mida de la descripció només s'utilitzarà si l'opció "
+"titlebar_font_size està establerta a 0. A més a més, aquesta opció està "
+"inhabilitada si titlebar_uses_desktop_font està establert és cert."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
@@ -524,16 +520,17 @@ msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Amaga totes les finestres i enfoca l'escriptori"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
-#, fuzzy
msgid ""
"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
msgstr ""
-"Si és veritat, i el mode de focus és «sloppy» o «mouse», aleshores la "
-"finestra amb el focus s'alçarà automàticament després d'un retard (el retard "
-"s'especifica amb la clau auto_raise_delay)."
+"Si és cert, i el mode del focus és «sloppy» o «mouse», aleshores la finestra "
+"amb el focus s'alçarà automàticament després d'un retard, que s'especifica a "
+"la clau auto_raise_delay. Això no està relacionat en l'acció de fer clic a "
+"una finestra per a alçar-la, ni tampoc en entrar en una finestra en "
+"arrossegar i deixar anar."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
msgid ""
@@ -544,7 +541,6 @@ msgstr ""
"les aplicacions estàndard per als títols de les finestres."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
-#, fuzzy
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
@@ -552,17 +548,13 @@ msgid ""
"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
msgstr ""
-"Sí és vertader, el metacity donarà a l'usuari menys informació i menys "
-"sensació de «manipulació directa» utilitzant marcs amb fils, evitant les "
-"animacions o altres mitjans. Això és una reducció significativa en "
-"usabilitat per a molts usuaris, però pot permetre a algunes aplicacions "
-"velles i servidors de terminal funcionar quan serien impracticables d'altra "
-"manera. No obstant, la funcionalitat dels marcs amb fils es desactiva quan "
-"l'accessibilitat està habilitada, per a evitar problemes estranys a "
-"l'escriptori."
+"Sí és cert, el metacity donarà a l'usuari menys informació utilitzant marcs "
+"amb fils, evitant les animacions o altres mitjans. Això implica una reducció "
+"significativa en usabilitat per a molts usuaris, però pot permetre a algunes "
+"aplicacions velles i servidors de terminal. No obstant, la funcionalitat "
+"dels marcs amb fils es desactiva quan l'accessibilitat està habilitada."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
-#, fuzzy
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
@@ -572,16 +564,14 @@ msgid ""
"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
"unimplemented at the moment."
msgstr ""
-"Si és veritat, el Metacity treballarà en termes d'aplicacions, en comptes de "
-"finestres. El concepte és un poc abstracte, però en general, una "
+"Si és cert, el Metacity treballarà en termes d'aplicacions, en comptes de "
+"finestres. El concepte és una mica abstracte, però en general, una "
"configuració basada en aplicacions és més semblant als Mac i menys com el "
-"Windows. Quan feu focus en una finestra en el mode basat en aplicacions, "
-"totes les finestres en l'aplicació s'alçaran. També, en el mode basat en "
-"aplicacions, els clics de focus no es passen a les finestres d'altres "
-"aplicacions. L'existència d'aquesta configuració és un poc qüestionable, "
-"però és millor que tenir configuracions per a tots els detalls específics "
-"dels dos modes, com per exemple si s'han de passar els clics o no. A més, el "
-"mode basat en aplicacions encara no està massa implementat."
+"Windows. Quan teniu el focus en una finestra en el mode basat en "
+"aplicacions, totes les finestres en l'aplicació s'alçaran. A més a més, en "
+"el mode basat en aplicacions, els clics de focus no es passen a les "
+"finestres d'altres aplicacions. Tanmateix, el mode basat en aplicacions "
+"encara no està massa implementat."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
@@ -592,7 +582,6 @@ msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Baixa la finestra sota les altres"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
-#, fuzzy
msgid ""
"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
"window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false "
@@ -604,13 +593,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Moltes accions (p.ex. fer clic a l'àrea del client, moure o canviar la mida "
"de la finestra) normalment alcen la finestra com a efecte secundari. "
-"Establiu aquesta opció a fals per evitar que s'alçi degut a l'interacció de "
-"l'usuari. Si és fals, la finestra es pot alçar amb alt-clic-esquerre en "
-"qualsevol lloc de la finestra, o amb un clic en el marc (sempre que els "
-"clics no siguin per a moure o canviar la mida). Missatges especials, com ara "
-"peticions d'activació de cercapersones, poden alçar les finestres quan "
-"aquesta opció estigui establera a fals. Aquesta opció està inhabilitada en "
-"el mode d'alçar les finestres amb clic."
+"Establiu aquesta opció a fals per evitar que s'alci degut a l'interacció de "
+"l'usuari. Fins i tot quan és fals, la finestra es pot alçar amb alt-clic-"
+"esquerre en qualsevol lloc de la finestra, o amb un clic a les decoracions "
+"de la finestra, o amb un missatge especial, com ara una sol·licitut "
+"d'activació d'alguns cercapersones. Aquesta opció està inhabilitada en el "
+"mode d'alçar les finestres amb clic."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Maximize window"
@@ -645,14 +633,12 @@ msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Mou cap enrere entre finestres immediatament"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
-#, fuzzy
msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
-msgstr "Mou cap enrere entre finestres immediatament"
+msgstr "Mou cap enrere entre finestres d'una aplicació immediatament"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
-#, fuzzy
msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
-msgstr "Mou cap enrere entre quadres i l'escriptori amb un diàleg emergent"
+msgstr "Mou cap enrere entre finestres d'una aplicació amb un diàleg emergent"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
@@ -667,14 +653,12 @@ msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Mou entre finestres immediatament"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
-#, fuzzy
msgid "Move between windows of an application immediately"
-msgstr "Mou entre finestres immediatament"
+msgstr "Mou entre finestres d'una aplicació immediatament"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
-#, fuzzy
msgid "Move between windows of an application with popup"
-msgstr "Mou entre finestres amb un diàleg emergent"
+msgstr "Mou entre finestres d'una aplicació amb un diàleg emergent"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move between windows with popup"
@@ -761,15 +745,14 @@ msgid "Number of workspaces"
msgstr "Número d'espais de treball"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
-#, fuzzy
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
"workspaces."
msgstr ""
"El nombre d'espais de treball. Ha de ser més gran que zero, i té un màxim "
-"fixe (per a prevenir la destrucció accidental del vostre escriptori si "
-"demaneu massa espais de treball)."
+"fixe per a prevenir la destrucció accidental del vostre escriptori si "
+"demaneu massa espais de treball."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
@@ -806,6 +789,11 @@ msgid ""
"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
"run any misbehaving applications."
msgstr ""
+"Algunes aplicacions no fan cas de les especificacions que poden fer que el "
+"gestor de finestri no respongui correctament. Aquesta opció fa que el "
+"Metaciti es posi en un mode rogorosament correcte, que proporciona una "
+"interfície d'usuari més consistent, sempre que no s'hagin d'executar "
+"aplicacions que no actuin correctament."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 1"
@@ -1545,7 +1533,6 @@ msgstr ""
"«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
-#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
"application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
@@ -1555,15 +1542,16 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mou el focus cap enrere entre finestres, sense "
-"utilitzar una finestra emergent. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» "
-"o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
-"minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
-"Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
-"cap vinculació per a aquesta acció."
+"La vinculació de tecles que mou el focus cap enrere entre finestres d'una "
+"aplicació, sense utilitzar una finestra emergent. Mantenint premuda la techa "
+"de «majúscules» juntament amb aquesta convinació de tecles, fa que es vagi "
+"enrere. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1». L'analitzador és força flexible i permet minúscules i "
+"majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació "
+"per a aquesta acció."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
-#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
"application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
@@ -1573,12 +1561,14 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mou el focus cap enrere entre finestres, "
-"utilitzant una finestra emergent. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» "
-"o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet "
-"minúscules i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;"
-"Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
-"cap vinculació per a aquesta acció."
+"La vinculació de tecles que mou el focus cap enrere entre finestres d'una "
+"mateixa aplicació, utilitzant una finestra emergent. Prement la tecla de "
+"majúscules aquesta vinculació fa que la direcció sigui cap enrere. El format "
+"és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+"cadena especial «disabled» (inhabilitat), no hi haurà cap vinculació per a "
+"aquesta acció."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
@@ -1647,7 +1637,6 @@ msgstr ""
"haurà cap vinculació per a aquesta acció."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
-#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
"a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses "
@@ -1657,15 +1646,15 @@ msgid ""
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mou el focus entre finestres, sense utilitzar "
-"una finestra emergent. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules "
-"i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació "
-"per a aquesta acció."
+"La vinculació de tecles que mou el focus entre finestres d'una aplicació, "
+"sense utilitzar una finestra emergent. Prement la tecla de majúscules "
+"aquesta vinculació fa que la direcció sigui cap enrere. El format és "
+"semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador "
+"és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com "
+"«&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la cadena especial "
+"«disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
-#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
"popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while "
@@ -1675,12 +1664,13 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"La vinculació de tecles que mou el focus entre finestres, utilitzant una "
-"finestra emergent. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules "
-"i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
-"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació "
-"per a aquesta acció."
+"La vinculació de tecles que mou el focus entre finestres d'una aplicació, "
+"utilitzant una finestra emergent. (Tradicionalment &lt;Alt&gt;F6) Prement la "
+"tecla de majúscules aquesta vinculació fa que la direcció sigui al revés. "
+"El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
+"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
+"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
+"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
@@ -1926,7 +1916,6 @@ msgid "The window screenshot command"
msgstr "L'ordre de captura de finestra"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
-#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
@@ -1937,14 +1926,14 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"Aquesta vinculació de tecles canvia si una finestra està per damunt o per "
-"baix d'altres finestres. Si una finestra està coberta per una altra "
-"finestra, s'eleva la finestra per damunt de les altres. Si aquesta finestra "
-"ja està completament visible, amaga la finestra per baix de les altres. El "
-"format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». "
-"L'analitzador és prou flexible i permet minúscules i majúscules, i també "
-"abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si establiu l'opció a la "
-"cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció."
+"Aquesta vinculació de tecles canvia si una finestra és per damunt o per sota "
+"d'altres finestres. Si la finestra està coberta per una altra finestra, "
+"s'alça la finestra per damunt de les altres, quedant totalment visible, i "
+"posa a sota les altres. El format és semblant a «&lt;Control&gt;a» o «&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». L'analitzador és prou flexible i permet minúscules "
+"i majúscules, i també abreviacions com «&lt;Ctl&gt;» i «&lt;Ctrl&gt;». Si "
+"establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació "
+"per a aquesta acció."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
msgid ""
@@ -2052,7 +2041,6 @@ msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Commuta que la finestra estigui en tots els espais de treball"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
-#, fuzzy
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
@@ -2060,7 +2048,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Activa una indicació visual quan una aplicació o el sistema envia un senyal "
"de «campana» o «sons»; és útil per als durs d'orella i per a l'ús en "
-"ambients amb soroll, o quan la «campana audible» està inhabilitada."
+"ambients amb soroll."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
msgid "Unmaximize window"
@@ -2089,18 +2077,19 @@ msgstr "Mode de focus de les finestres"
msgid "Window title font"
msgstr "Tipus de lletra del títol de les finestres"
-#: ../src/prefs.c:556 ../src/prefs.c:572 ../src/prefs.c:588 ../src/prefs.c:604
-#: ../src/prefs.c:620 ../src/prefs.c:636 ../src/prefs.c:652 ../src/prefs.c:672
-#: ../src/prefs.c:688 ../src/prefs.c:704 ../src/prefs.c:720 ../src/prefs.c:736
-#: ../src/prefs.c:752 ../src/prefs.c:768 ../src/prefs.c:784 ../src/prefs.c:801
-#: ../src/prefs.c:817 ../src/prefs.c:833 ../src/prefs.c:849 ../src/prefs.c:865
-#: ../src/prefs.c:880 ../src/prefs.c:895 ../src/prefs.c:910 ../src/prefs.c:926
-#: ../src/prefs.c:942 ../src/prefs.c:958 ../src/prefs.c:974
+#: ../src/prefs.c:574 ../src/prefs.c:590 ../src/prefs.c:606 ../src/prefs.c:622
+#: ../src/prefs.c:638 ../src/prefs.c:654 ../src/prefs.c:670 ../src/prefs.c:690
+#: ../src/prefs.c:706 ../src/prefs.c:722 ../src/prefs.c:740 ../src/prefs.c:756
+#: ../src/prefs.c:775 ../src/prefs.c:791 ../src/prefs.c:808 ../src/prefs.c:824
+#: ../src/prefs.c:840 ../src/prefs.c:857 ../src/prefs.c:873 ../src/prefs.c:889
+#: ../src/prefs.c:905 ../src/prefs.c:921 ../src/prefs.c:936 ../src/prefs.c:951
+#: ../src/prefs.c:966 ../src/prefs.c:982 ../src/prefs.c:998
+#: ../src/prefs.c:1014 ../src/prefs.c:1030
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "La clau Gconf «%s» està configurada a un tipus no vàlid\n"
-#: ../src/prefs.c:1019
+#: ../src/prefs.c:1075
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -2109,12 +2098,12 @@ msgstr ""
"«%s», trobat a la base de dades de la configuració, no és un valor vàlid per "
"al modificador del botó del ratolí\n"
-#: ../src/prefs.c:1043 ../src/prefs.c:1064 ../src/prefs.c:1560
+#: ../src/prefs.c:1099 ../src/prefs.c:1120 ../src/prefs.c:1616
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "La clau GConf «%s» està establerta a un valor no vàlid\n"
-#: ../src/prefs.c:1193
+#: ../src/prefs.c:1249
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
@@ -2123,14 +2112,14 @@ msgstr ""
"%d, emmagatzemat a la clau GConf %s, no és una mida de cursor raonable, ha "
"d'estar dins del rang 1..128\n"
-#: ../src/prefs.c:1273
+#: ../src/prefs.c:1329
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr ""
"No s'ha pogut analitzar la descripció de tipus de lletra «%s» de la clau "
"GConf %s\n"
-#: ../src/prefs.c:1458
+#: ../src/prefs.c:1514
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -2139,7 +2128,7 @@ msgstr ""
"%d, emmagatzemat a la clau GConf, %s no té un nombre raonable d'espais de "
"treball. El màxim actual és %d\n"
-#: ../src/prefs.c:1518
+#: ../src/prefs.c:1574
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -2147,18 +2136,18 @@ msgstr ""
"El suport per a aplicacions amb errors està inhabilitat. Algunes aplicacions "
"poden no comportar-se correctament.\n"
-#: ../src/prefs.c:1587
+#: ../src/prefs.c:1643
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d, emmagatzemat a la clau GConf %s, està fora del rang de 0 a %d\n"
-#: ../src/prefs.c:1730
+#: ../src/prefs.c:1786
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr ""
"S'ha produït un error en establir el nombre d'espais de treball a %d: %s\n"
-#: ../src/prefs.c:2071
+#: ../src/prefs.c:2172 ../src/prefs.c:2342
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -2167,14 +2156,14 @@ msgstr ""
"«%s» trobat a la base de dades de la configuració no és un valor vàlid per a "
"la vinculació de tecla «%s»\n"
-#: ../src/prefs.c:2488
+#: ../src/prefs.c:2758
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr ""
"S'ha produït un error en establir el nom de l'espai de treball %d a «%s»: %"
"s\n"
-#: ../src/resizepopup.c:123
+#: ../src/resizepopup.c:111
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
@@ -2347,8 +2336,8 @@ msgstr ""
#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
-#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
-#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
+#: ../src/theme-parser.c:2933 ../src/theme-parser.c:3022
+#: ../src/theme-parser.c:3029 ../src/theme-parser.c:3036
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Cap atribut «%s» a l'element <%s>"
@@ -2406,17 +2395,17 @@ msgstr "Estat «%s» desconegut per a la icona de menú"
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr "El tema ja té una icona de menú per a l'estat %s de la funció %s"
-#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
-#: ../src/theme-parser.c:3323
+#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3241
+#: ../src/theme-parser.c:3320
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "No s'ha definit cap <draw_ops> amb el nom «%s»"
#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
-#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
-#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
-#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
-#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
+#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3121
+#: ../src/theme-parser.c:3175 ../src/theme-parser.c:3335
+#: ../src/theme-parser.c:3512 ../src/theme-parser.c:3550
+#: ../src/theme-parser.c:3588 ../src/theme-parser.c:3626
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "No es permet l'element <%s> sota <%s>"
@@ -2475,228 +2464,228 @@ msgstr "No hi ha cap atribut de «right» a l'element <%s>"
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "El contorn «%s» és desconegut"
-#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
-#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
-#: ../src/theme-parser.c:2869
+#: ../src/theme-parser.c:1652 ../src/theme-parser.c:1762
+#: ../src/theme-parser.c:1865 ../src/theme-parser.c:2052
+#: ../src/theme-parser.c:2866
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut de «color» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1662
+#: ../src/theme-parser.c:1659
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut de «x1» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
+#: ../src/theme-parser.c:1666 ../src/theme-parser.c:2711
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut de «y1» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1676
+#: ../src/theme-parser.c:1673
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut de «x2» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
+#: ../src/theme-parser.c:1680 ../src/theme-parser.c:2718
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut de «y2» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
-#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
-#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
-#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
-#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
-#: ../src/theme-parser.c:2876
+#: ../src/theme-parser.c:1769 ../src/theme-parser.c:1872
+#: ../src/theme-parser.c:1978 ../src/theme-parser.c:2059
+#: ../src/theme-parser.c:2165 ../src/theme-parser.c:2263
+#: ../src/theme-parser.c:2480 ../src/theme-parser.c:2606
+#: ../src/theme-parser.c:2704 ../src/theme-parser.c:2778
+#: ../src/theme-parser.c:2873
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut de «x» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
-#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
-#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
-#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
-#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
+#: ../src/theme-parser.c:1776 ../src/theme-parser.c:1879
+#: ../src/theme-parser.c:1985 ../src/theme-parser.c:2066
+#: ../src/theme-parser.c:2172 ../src/theme-parser.c:2270
+#: ../src/theme-parser.c:2487 ../src/theme-parser.c:2613
+#: ../src/theme-parser.c:2785 ../src/theme-parser.c:2880
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut de «y» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
-#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
-#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
-#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
-#: ../src/theme-parser.c:2795
+#: ../src/theme-parser.c:1783 ../src/theme-parser.c:1886
+#: ../src/theme-parser.c:1992 ../src/theme-parser.c:2073
+#: ../src/theme-parser.c:2179 ../src/theme-parser.c:2277
+#: ../src/theme-parser.c:2494 ../src/theme-parser.c:2620
+#: ../src/theme-parser.c:2792
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut de «amplada» en l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
-#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
-#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
-#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
-#: ../src/theme-parser.c:2802
+#: ../src/theme-parser.c:1790 ../src/theme-parser.c:1893
+#: ../src/theme-parser.c:1999 ../src/theme-parser.c:2080
+#: ../src/theme-parser.c:2186 ../src/theme-parser.c:2284
+#: ../src/theme-parser.c:2501 ../src/theme-parser.c:2627
+#: ../src/theme-parser.c:2799
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut de «height» en l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1903
+#: ../src/theme-parser.c:1900
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut de «start_angle» en l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1910
+#: ../src/theme-parser.c:1907
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut de «extent_angle» en l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2090
+#: ../src/theme-parser.c:2087
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut «alpha» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2161
+#: ../src/theme-parser.c:2158
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut «type» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2209
+#: ../src/theme-parser.c:2206
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "No s'entén el valor «%s» per al tipus de degradat"
-#: ../src/theme-parser.c:2294
+#: ../src/theme-parser.c:2291
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut «filename» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
+#: ../src/theme-parser.c:2316 ../src/theme-parser.c:2824
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "No s'entén el tipus de farciment «%s» per a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
-#: ../src/theme-parser.c:2700
+#: ../src/theme-parser.c:2459 ../src/theme-parser.c:2592
+#: ../src/theme-parser.c:2697
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut «state» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
+#: ../src/theme-parser.c:2466 ../src/theme-parser.c:2599
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut «shadow» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2476
+#: ../src/theme-parser.c:2473
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut «arrow» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
-#: ../src/theme-parser.c:2739
+#: ../src/theme-parser.c:2526 ../src/theme-parser.c:2648
+#: ../src/theme-parser.c:2736
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "No s'entén l'estat «%s» per a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
+#: ../src/theme-parser.c:2536 ../src/theme-parser.c:2658
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "No s'entén l'ombra «%s» per a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2549
+#: ../src/theme-parser.c:2546
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "No s'entén la fletxa «%s» per a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
+#: ../src/theme-parser.c:2959 ../src/theme-parser.c:3075
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "No s'ha definit cap <draw_ops> amb el nom «%s»"
-#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
+#: ../src/theme-parser.c:2971 ../src/theme-parser.c:3087
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "La inclusió de draw_ops «%s» aquí crearà una referència circular"
-#: ../src/theme-parser.c:3153
+#: ../src/theme-parser.c:3150
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "No hi ha cap atribut «valor» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3210
+#: ../src/theme-parser.c:3207
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "No hi ha cap atribut «posició» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3219
+#: ../src/theme-parser.c:3216
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Posició «%s» desconeguda per a la peça del marc"
-#: ../src/theme-parser.c:3227
+#: ../src/theme-parser.c:3224
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "L'estil del marc ja té una peça a posició %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3272
+#: ../src/theme-parser.c:3269
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "No hi ha cap atribut de «funció» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
+#: ../src/theme-parser.c:3277 ../src/theme-parser.c:3381
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "No hi ha cap atribut de «estat» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3289
+#: ../src/theme-parser.c:3286
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Funció «%s» desconeguda per al botó"
-#: ../src/theme-parser.c:3298
+#: ../src/theme-parser.c:3295
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Estat «%s» desconegut per al botó"
-#: ../src/theme-parser.c:3306
+#: ../src/theme-parser.c:3303
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "L'estil del marc ja té un botó per a l'estat %s de la funció %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3376
+#: ../src/theme-parser.c:3373
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "No hi ha cap atribut de «focus» en l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3392
+#: ../src/theme-parser.c:3389
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "No hi ha cap atribut de «style» a l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3401
+#: ../src/theme-parser.c:3398
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "«%s» no és un valor vàlid per a l'atribut del focus"
-#: ../src/theme-parser.c:3410
+#: ../src/theme-parser.c:3407
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "«%s» no és un valor vàlid per a l'atribut de l'estat"
-#: ../src/theme-parser.c:3420
+#: ../src/theme-parser.c:3417
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "No s'ha definit un estil amb el nom «%s»"
-#: ../src/theme-parser.c:3430
+#: ../src/theme-parser.c:3427
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "No hi ha cap atribut «resize» en l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3440
+#: ../src/theme-parser.c:3437
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "«%s» no és un valor vàlid per a l'atribut de redimensiona"
-#: ../src/theme-parser.c:3450
+#: ../src/theme-parser.c:3447
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
@@ -2705,18 +2694,18 @@ msgstr ""
"No hauria de tenir l'atribut «resize» en l'element <%s> per als estats "
"maximitzat/ombrejat"
-#: ../src/theme-parser.c:3464
+#: ../src/theme-parser.c:3461
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "L'estil ja s'ha especificat per a l'estat %s redimensiona %s focus %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
-#: ../src/theme-parser.c:3497
+#: ../src/theme-parser.c:3472 ../src/theme-parser.c:3483
+#: ../src/theme-parser.c:3494
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "L'estil ja s'ha especificat per a l'estat %s focus %s"
-#: ../src/theme-parser.c:3536
+#: ../src/theme-parser.c:3533
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2725,7 +2714,7 @@ msgstr ""
"especificat un atribut draw_ops i també un element <draw_ops>, o ha "
"especificat ambdós elements) "
-#: ../src/theme-parser.c:3574
+#: ../src/theme-parser.c:3571
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2734,7 +2723,7 @@ msgstr ""
"especificat un atribut draw_ops i també un element <draw_ops>, o ha "
"especificat ambdós elements)"
-#: ../src/theme-parser.c:3612
+#: ../src/theme-parser.c:3609
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2743,84 +2732,84 @@ msgstr ""
"especificat un atribut draw_ops i també un element <draw_ops>, o ha "
"especificat ambdós elements)"
-#: ../src/theme-parser.c:3659
+#: ../src/theme-parser.c:3656
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "L'element més extern en el tema ha de ser <metacity_theme>, no <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3679
+#: ../src/theme-parser.c:3676
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""
"L'element <%s> no és permès dins d'un element name/author/date/description"
-#: ../src/theme-parser.c:3684
+#: ../src/theme-parser.c:3681
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "L'element <%s> no és permès dins d'un element <constant>"
-#: ../src/theme-parser.c:3696
+#: ../src/theme-parser.c:3693
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr ""
"L'element <%s> no és permès dins d'un element distance/border/aspect_ratio"
-#: ../src/theme-parser.c:3718
+#: ../src/theme-parser.c:3715
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "L'element <%s> no és permès dins d'un element d'operació igual"
-#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
-#: ../src/theme-parser.c:3763
+#: ../src/theme-parser.c:3725 ../src/theme-parser.c:3755
+#: ../src/theme-parser.c:3760
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "L'element <%s> no és permès dins d'un element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:3984
+#: ../src/theme-parser.c:3981
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "No s'ha proveït cap draw_ops per a la peça del marc"
-#: ../src/theme-parser.c:3999
+#: ../src/theme-parser.c:3996
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "No s'ha proveït cap draw_ops per al botó"
-#: ../src/theme-parser.c:4014
+#: ../src/theme-parser.c:4011
msgid "No draw_ops provided for menu icon"
msgstr "No s'ha proveït cap draw_ops per a la icona de menú"
-#: ../src/theme-parser.c:4054
+#: ../src/theme-parser.c:4051
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "No es permet cap text dins de l'element <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:4109
+#: ../src/theme-parser.c:4106
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "S'ha especificat <name> dues vegades per a aquest tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4120
+#: ../src/theme-parser.c:4117
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "S'ha especificat <author> dues vegades per a aquest tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4131
+#: ../src/theme-parser.c:4128
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "S'ha especificat <copyright> dues vegades per a aquest tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4142
+#: ../src/theme-parser.c:4139
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "S'ha especificat <date> dues vegades per a aquest tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4153
+#: ../src/theme-parser.c:4150
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "S'ha especificat <description> dues vegades per a aquest tema"
-#: ../src/theme-parser.c:4348
+#: ../src/theme-parser.c:4345
#, c-format
msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
msgstr "S'ha produït un error en llegir el tema del fitxer %s: %s\n"
-#: ../src/theme-parser.c:4403
+#: ../src/theme-parser.c:4400
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "El fitxer de tema %s no conté un element arrel <metacity_theme>"
@@ -2985,40 +2974,40 @@ msgstr ""
"%g segons de rellotge inclosos els recursos del servidor d'X (%g "
"mil·lisegons per marc)\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:1219
+#: ../src/theme-viewer.c:1217
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "La prova d'expressió de posició ha tornat TRUE però ha establert error"
-#: ../src/theme-viewer.c:1221
+#: ../src/theme-viewer.c:1219
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr ""
"La prova d'expressió de posició ha tornat FALSE però no ha establert error"
-#: ../src/theme-viewer.c:1225
+#: ../src/theme-viewer.c:1223
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "S'esperava un error però no s'ha donat cap"
-#: ../src/theme-viewer.c:1227
+#: ../src/theme-viewer.c:1225
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "S'esperava l'error %d però s'ha donat %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:1233
+#: ../src/theme-viewer.c:1231
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "No s'esperava cap error però s'ha tornat un: %s"
-#: ../src/theme-viewer.c:1237
+#: ../src/theme-viewer.c:1235
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "El valor x ha sigut %d, i s'esperava %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:1240
+#: ../src/theme-viewer.c:1238
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "El valor y ha sigut %d, i s'esperava %d"
-#: ../src/theme-viewer.c:1303
+#: ../src/theme-viewer.c:1301
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
@@ -3060,11 +3049,11 @@ msgstr "El ràtio d'aspecte dels botons %g no és raonable"
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "La geometria del marc no especifica la mida dels botons"
-#: ../src/theme.c:842
+#: ../src/theme.c:847
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Els degradats han de tenir almenys dos colors"
-#: ../src/theme.c:968
+#: ../src/theme.c:973
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
@@ -3073,7 +3062,7 @@ msgstr ""
"L'especificació de color GTK ha de tenir l'estat entre claudàtors, p.e. gtk:"
"fg[NORMAL] on NORMAL és l'estat; no s'ha pogut analitzar \"%s\""
-#: ../src/theme.c:982
+#: ../src/theme.c:987
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
@@ -3083,17 +3072,17 @@ msgstr ""
"de l'estat, p.e. gtk:fg[NORMAL] on NORMAL és l'estat; no s'ha pogut "
"analitzar «%s»"
-#: ../src/theme.c:993
+#: ../src/theme.c:998
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "No s'entén l'estat «%s» en l'especificació del color"
-#: ../src/theme.c:1006
+#: ../src/theme.c:1011
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "No s'entén l'element de color «%s» en l'especificació del color"
-#: ../src/theme.c:1036
+#: ../src/theme.c:1041
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
@@ -3102,44 +3091,44 @@ msgstr ""
"El format de barreja és «blend/bg_color/fg_color/alpha», «%s» no s'ajusta al "
"format"
-#: ../src/theme.c:1047
+#: ../src/theme.c:1052
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el valor d'opacitat «%s» en el color barrejat"
-#: ../src/theme.c:1057
+#: ../src/theme.c:1062
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "El valor alfa «%s» en el color barrejat no està entre 0,0 i 1,0"
-#: ../src/theme.c:1104
+#: ../src/theme.c:1109
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"El format d'ombrejat és «shade/base_color/factor», «%s» no s'ajusta al format"
-#: ../src/theme.c:1115
+#: ../src/theme.c:1120
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el factor d'ombrejat «%s» en el color ombrejat"
-#: ../src/theme.c:1125
+#: ../src/theme.c:1130
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "El factor d'ombrejat «%s» en el color ombrejat és negatiu"
-#: ../src/theme.c:1154
+#: ../src/theme.c:1159
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "No s'ha pogut analitzar el color «%s»"
-#: ../src/theme.c:1416
+#: ../src/theme.c:1418
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "L'expressió coordinada conté el caràcter '%s', el qual no és permès"
-#: ../src/theme.c:1443
+#: ../src/theme.c:1445
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
@@ -3148,12 +3137,12 @@ msgstr ""
"L'expressió coordinada conté el número '%s' de punt flotant el qual no es "
"pot analitzar"
-#: ../src/theme.c:1457
+#: ../src/theme.c:1459
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "L'expressió coordinada conté l'enter '%s' el qual no es pot analitzar"
-#: ../src/theme.c:1524
+#: ../src/theme.c:1526
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
@@ -3162,38 +3151,38 @@ msgstr ""
"L'expressió coordinada conté un operador desconegut a l'inici d'aquest text: "
"«%s»"
-#: ../src/theme.c:1581
+#: ../src/theme.c:1583
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "L'expressió coordinada estava buida o no s'ha entès"
-#: ../src/theme.c:1724 ../src/theme.c:1734 ../src/theme.c:1768
+#: ../src/theme.c:1720 ../src/theme.c:1730 ../src/theme.c:1764
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "L'expressió coordinada dóna una divisió per zero"
-#: ../src/theme.c:1776
+#: ../src/theme.c:1772
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"L'expressió coordinada intenta utilitzar l'operador de mode en un número de "
"punt flotant"
-#: ../src/theme.c:1832
+#: ../src/theme.c:1828
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr ""
"L'expressió coordinada té un operador «%s» on hi hauria d'anar un operand"
-#: ../src/theme.c:1841
+#: ../src/theme.c:1837
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "L'expressió coordinada té un operand on hi hauria d'anar un operador"
-#: ../src/theme.c:1849
+#: ../src/theme.c:1845
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr ""
"L'expressió coordinada ha finalitzat amb un operador en lloc d'un operand"
-#: ../src/theme.c:1859
+#: ../src/theme.c:1855
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -3202,34 +3191,35 @@ msgstr ""
"L'expressió coordinada té un operador «%c» seguit de l'operador «%c» sense "
"cap operand enmig"
-#: ../src/theme.c:1978
-#, fuzzy
+#: ../src/theme.c:1973
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
-msgstr "L'expressió coordinada estava buida o no s'ha entès"
+msgstr ""
+"L'analitzador d'expressions de coordinades ha desbordat la seva memòria "
+"intermèdia."
-#: ../src/theme.c:2007
+#: ../src/theme.c:2002
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "L'expressió coordinada té un parèntesi de tancament i cap d'obertura"
-#: ../src/theme.c:2069
+#: ../src/theme.c:2064
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "L'expressió coordinada té una variable o constant desconeguda «%s»"
-#: ../src/theme.c:2126
+#: ../src/theme.c:2119
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "L'expressió coordinada té un parèntesi d'obertura i cap de tancament"
-#: ../src/theme.c:2137
+#: ../src/theme.c:2130
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "L'expressió coordinada no sembla tenir cap operador o operand"
-#: ../src/theme.c:2381 ../src/theme.c:2403 ../src/theme.c:2424
+#: ../src/theme.c:2371 ../src/theme.c:2393 ../src/theme.c:2414
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "El tema conté una expressió «%s» que dóna un error: %s\n"
-#: ../src/theme.c:3910
+#: ../src/theme.c:3860
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3238,7 +3228,7 @@ msgstr ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"qualsevol\"/> s'ha "
"d'especificar per a aquest estil de marc"
-#: ../src/theme.c:4360 ../src/theme.c:4392
+#: ../src/theme.c:4304 ../src/theme.c:4329
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
@@ -3246,18 +3236,18 @@ msgstr ""
"No s'ha trobat <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style="
"\"qualsevol\"/>"
-#: ../src/theme.c:4443
+#: ../src/theme.c:4375
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "És impossible de carregar el tema \"%s\": %s\n"
-#: ../src/theme.c:4597 ../src/theme.c:4604 ../src/theme.c:4611
-#: ../src/theme.c:4618 ../src/theme.c:4625
+#: ../src/theme.c:4515 ../src/theme.c:4522 ../src/theme.c:4529
+#: ../src/theme.c:4536 ../src/theme.c:4543
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "No s'ha definit <%s> per al tema «%s»"
-#: ../src/theme.c:4635
+#: ../src/theme.c:4551
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -3266,7 +3256,7 @@ msgstr ""
"No s'ha definit cap estil de marc per al tipus de finestra \"%s\" en el tema "
"\"%s\", afegiu un element <window type=\"%s\" style_set=\"qualsevol\"/>"
-#: ../src/theme.c:4657
+#: ../src/theme.c:4565
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3275,7 +3265,7 @@ msgstr ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"qualsevol\"/> s'ha "
"d'especificar per a aquest tema"
-#: ../src/theme.c:5046 ../src/theme.c:5108
+#: ../src/theme.c:4945 ../src/theme.c:5007
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
@@ -3283,7 +3273,7 @@ msgstr ""
"Les constants de la definició d'usuari han de començar per una majúscula; «%"
"s» no ho és"
-#: ../src/theme.c:5054 ../src/theme.c:5116
+#: ../src/theme.c:4953 ../src/theme.c:5015
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "La constant «%s» ja s'ha definit"
@@ -3324,13 +3314,19 @@ msgstr "Error del gestor de finestres: "
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "L'aplicació ha definit un _NET_WM_PID %lu fals\n"
-#: ../src/window-props.c:233
+#: ../src/window-props.c:237
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (a %s)"
+#: ../src/window-props.c:1178
+#, c-format
+msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
+msgstr ""
+"WM_TRANSIENT_FOR no vàlid per a la finestra 0x%lx especificat per a %s.\n"
+
#. first time through
-#: ../src/window.c:5227
+#: ../src/window.c:5288
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3346,7 +3342,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/window.c:5823
+#: ../src/window.c:5884
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"