summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/az.po
diff options
context:
space:
mode:
authorMətin Əmirov <metin@karegen.com>2004-01-31 20:17:02 +0000
committerMetin Amirov <rundll32@src.gnome.org>2004-01-31 20:17:02 +0000
commite68b1b6c420e46d623a307bdb5d2d48e40c885f9 (patch)
tree1caa4dc7624f58f893d8d9922d9abc92d0539e28 /po/az.po
parent217ba6c1b732ebb1f1f665950c7f96630cc854ef (diff)
downloadmetacity-e68b1b6c420e46d623a307bdb5d2d48e40c885f9.tar.gz
metacity-e68b1b6c420e46d623a307bdb5d2d48e40c885f9.tar.bz2
Translation updated.
2004-01-31 Mətin Əmirov <metin@karegen.com> * az.po: Translation updated.
Diffstat (limited to 'po/az.po')
-rw-r--r--po/az.po829
1 files changed, 519 insertions, 310 deletions
diff --git a/po/az.po b/po/az.po
index 7ec7150..9f31417 100644
--- a/po/az.po
+++ b/po/az.po
@@ -1,20 +1,23 @@
+# translation of metacity.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
+# translation of metacity.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# metacity.HEAD.az.po faylının Azərbaycan dilinə tərcüməsi
# Metacity faylının Azərbaycan dilinə tərcüməsi.
-# Copyright (C) 2002,2003 Free Software Foundation, Inc.
-# Mətin Əmirov <metin@karegen.com>, 2002,2003.
+# Copyright (C) 2002,2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
+# Mətin Əmirov <metin@karegen.com>, 2002,2003, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: metacity.HEAD.az\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-10-01 17:18-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-09-27 22:04+0300\n"
+"Project-Id-Version: metacity.HEAD\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2003-12-27 20:43+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-01-31 21:58+0200\n"
"Last-Translator: Mətin Əmirov <metin@karegen.com>\n"
-"Language-Team: Azərbaycan <gnome@azitt.com>\n"
+"Language-Team: Azerbaijani Turkish <gnome@azitt.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
+"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
@@ -35,7 +38,7 @@ msgstr "\"%s\" integer olaraq oxuna bilmədi"
#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
-msgstr "\"%2$s\" qatarının sonundakı \"%1$s\" hərfləri başa düşülmədi"
+msgstr "\"%s\" qatarının sonundakı \"%s\" hərfləri başa düşülmədi"
#: src/delete.c:127
#, c-format
@@ -49,8 +52,7 @@ msgstr "Dialoq ekran gedişatından oxuma xətası: %s\n"
#: src/delete.c:338
#, c-format
-msgid ""
-"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr "Tə'minatı sonlandırma haqqında metacity-dialoqu başlatma xətası: %s\n"
#: src/delete.c:446
@@ -58,7 +60,7 @@ msgstr "Tə'minatı sonlandırma haqqında metacity-dialoqu başlatma xətası:
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Verici adı alına bilmədi: %s\n"
-#: src/display.c:286
+#: src/display.c:291
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "X Window System displeyi '%s' açıla bilmədi\n"
@@ -77,43 +79,43 @@ msgstr ""
#: src/errors.c:238
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
-msgstr "'%3$s' displeyində Ağır IO %1$d (%2$s) xətası.\n"
+msgstr "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
-#: src/frames.c:1015
+#: src/frames.c:1016
msgid "Close Window"
msgstr "Pəncərəni Bağla"
-#: src/frames.c:1018
+#: src/frames.c:1019
msgid "Window Menu"
msgstr "Pəncərə Menyusu"
-#: src/frames.c:1021
+#: src/frames.c:1022
msgid "Minimize Window"
msgstr "Pəncərəni Kiçilt"
-#: src/frames.c:1024
+#: src/frames.c:1025
msgid "Maximize Window"
msgstr "Pəncərəni Böyüt"
-#: src/frames.c:1027
+#: src/frames.c:1028
msgid "Unmaximize Window"
-msgstr "Pəncərəni Yenidən Kiçilt"
+msgstr "Pəncərəni Balacalaşdır"
-#: src/keybindings.c:986
+#: src/keybindings.c:987
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
-"Bəzi başqa proqramlar hazırda %2$x modifayrlı %1$s açarını bağlayıcı olaraq "
-"işlədirlər\n"
+"Başqa bir proqram hazırda %s açarını %x modifayrlı bağlayıcı olaraq "
+"işlədir\n"
-#: src/keybindings.c:2421
+#: src/keybindings.c:2554
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Əmr haqqında xəta metacity-dialoqu başlatma xətası: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2494
+#: src/keybindings.c:2627
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "%d əmri tə'yin edilməyib.\n"
@@ -136,89 +138,104 @@ msgid ""
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"metacity %s\n"
-"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
-"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
-"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
-"PARTICULAR PURPOSE.\n"
+"Müəllif Hüququ (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc. və başqaları\n"
-#: src/main.c:437
+#: src/main.c:443
#, c-format
-msgid ""
-"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
+msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
+msgstr "Örtük qovluğu oxuna bilmədi: %s\n"
+
+#: src/main.c:459
+#, c-format
+msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr ""
"Örtük tapıla bilmədi! %s'in yerində olduğundanə əyani örtüklər daxil "
"etdiyindən əmin olun."
-#: src/main.c:499
+#: src/main.c:521
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Yenidən başladıla bilmədi: %s\n"
-#: src/menu.c:52
+#: src/menu.c:53
msgid "Mi_nimize"
msgstr "_Kiçilt"
-#: src/menu.c:53
+#: src/menu.c:54
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Bö_yüt"
-#: src/menu.c:54
+#: src/menu.c:55
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Balacalaşdır"
-#: src/menu.c:55
+#: src/menu.c:56
msgid "Roll _Up"
msgstr "_Üstə Bur"
-#: src/menu.c:56
+#: src/menu.c:57
msgid "_Unroll"
msgstr "_Geri bur"
-#: src/menu.c:57
+#: src/menu.c:58 src/menu.c:59
+msgid "On _Top"
+msgstr "Ü_stdə"
+
+#: src/menu.c:60
msgid "_Move"
msgstr "_Daşı"
-#: src/menu.c:58
+#: src/menu.c:61
msgid "_Resize"
msgstr "_Böyüklüyünü Dəyişdir"
#. separator
-#: src/menu.c:60
+#: src/menu.c:63
msgid "_Close"
msgstr "_Bağla"
#. separator
-#: src/menu.c:62
+#: src/menu.c:65
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "_Bütün İş Sahələrinə Qoy"
-#: src/menu.c:63
+#: src/menu.c:66
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Ancaq _Bu İş Sahəsinə"
-#: src/menu.c:152 src/prefs.c:1815
+#: src/menu.c:67
+msgid "Move to Workspace _Left"
+msgstr "S_oldakı İş Sahəsinə Daşı"
+
+#: src/menu.c:68
+msgid "Move to Workspace R_ight"
+msgstr "S_ağdakı İş Sahəsinə Daşı"
+
+#: src/menu.c:69
+msgid "Move to Workspace _Up"
+msgstr "Ü_stdəki İş Sahəsinə Daşı"
+
+#: src/menu.c:70
+msgid "Move to Workspace _Down"
+msgstr "_Altdakı İş Sahəsinə Daşı"
+
+#: src/menu.c:159 src/prefs.c:1854
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "İş Sahəsi %d"
-#.
-#. * Above name is a pointer into the Workspace struct. Here we make
-#. * a copy copy so we can have our wicked way with it.
-#.
-#: src/menu.c:160
+#: src/menu.c:168
+msgid "Workspace 1_0"
+msgstr "İş Sahəsi 1_0"
+
+#: src/menu.c:170
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "İş Sahəsi %s%d"
-#: src/menu.c:345
-#, c-format
-msgid "Only on %s"
-msgstr "Ancaq %s'də"
-
-#: src/menu.c:347
-#, c-format
-msgid "Move to %s"
-msgstr "%s İş Sahəsinə Daşı"
+#: src/menu.c:365
+msgid "Move to Another _Workspace"
+msgstr "_Başqa İş Sahəsinə Daşı"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
@@ -316,8 +333,7 @@ msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "\"%s\" pəncərəsi cavab vermir."
#: src/metacity-dialog.c:93
-msgid ""
-"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
+msgid "Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Bu tə'minatı çıxışa məcbur etmək qeyd edilməmiş mə'lumatları itirməyə səbəb "
"olacaq."
@@ -470,6 +486,20 @@ msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:19
msgid ""
+"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
+"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
+"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
+"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
+"otherwise be impractical."
+msgstr ""
+"Əgər true isə, metacity istifadəçiyə daha az animasiya və başqa ehtiyat "
+"alıcı gedişatlar göstərərək daha az ehtiyat/mənbə işlədəcəkdir. Bu, bəziləri "
+"üçün yaxşı, bəziləri üçün isə xoş olmayan nəticələrə səbəb ola bilər. Amma "
+"bunun köməyi ilə daha öncə işləməyən köhnə proqramlar, terminal xidmətləri "
+"kimi tə'minatlar da istifadə edilə biləcəkdir."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:20
+msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
@@ -483,172 +513,176 @@ msgstr ""
"Seçilidirsə, Metacity pəncərə təməlli deyil, proqram təməlli işləyəcək. Bu "
"xassə hələlik hazır deyil."
-#: src/metacity.schemas.in.h:20
+#: src/metacity.schemas.in.h:21
+msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
+msgstr "Əgər true isə, daha az ehtiyat/mənbə işlət"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Pəncərənin digər pəncərələrin arxasına qoy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:21
+#: src/metacity.schemas.in.h:23
msgid "Maximize a window"
msgstr "Pəncərəni böyüt"
-#: src/metacity.schemas.in.h:22
+#: src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Pəncərəni üfqi istiqamətdə böyüt"
-#: src/metacity.schemas.in.h:23
+#: src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Pəncərəni şaquli istiqamətdə böyüt"
-#: src/metacity.schemas.in.h:24
+#: src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "Minimize a window"
msgstr "Pəncərəni Kiçilt"
-#: src/metacity.schemas.in.h:25
+#: src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Dəyişdirilmiş pəncərə tıqlama gedişatları üçün istifadə ediləcək düymə"
-#: src/metacity.schemas.in.h:26
+#: src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move a window"
msgstr "Pəncərəni Daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:27
+#: src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Panellər və masa üstü arasında cəld geri hərəkət et"
-#: src/metacity.schemas.in.h:28
+#: src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Panellər və masa üstü arasında popup ilə geri hərəkət et"
-#: src/metacity.schemas.in.h:29
+#: src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Pəncərələr arasında cəld geri hərəkət et"
-#: src/metacity.schemas.in.h:30
+#: src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Panellər və masa üstü arasında cəld hərəkət et"
-#: src/metacity.schemas.in.h:31
+#: src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Panellər və masa üstü arasında popup ilə hərəkət et"
-#: src/metacity.schemas.in.h:32
+#: src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Pəncərələr arasında cəld hərəkət et"
-#: src/metacity.schemas.in.h:33
+#: src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Pəncərələr arasında popup ilə hərəkət et"
-#: src/metacity.schemas.in.h:34
+#: src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Popup displeyi göstərərək pəncərələr arasında fokusu arxaya doğru daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:35
+#: src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Pəncərəni bir iş sahəsi aşağı daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:36
+#: src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Pəncərəni bir iş sahəsi sola daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:37
+#: src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Pəncərəni bir iş sahəsi sağa daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:38
+#: src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Pəncərəni bir iş sahəsi yuxarı daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:39
+#: src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move window to workspace 1"
-msgstr "Pəncərəni 1'ci iş sahəsinə daşı"
+msgstr "Pəncərəni 1-ci iş sahəsinə daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:40
+#: src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move window to workspace 10"
-msgstr "Pəncərəni 10'cu iş sahəsinə daşı"
+msgstr "Pəncərəni 10-cu iş sahəsinə daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:41
+#: src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move window to workspace 11"
-msgstr "Pəncərəni 11'ci iş sahəsinə daşı"
+msgstr "Pəncərəni 11-ci iş sahəsinə daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:42
+#: src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move window to workspace 12"
-msgstr "Pəncərəni 12'ci iş sahəsinə daşı"
+msgstr "Pəncərəni 12-ci iş sahəsinə daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:43
+#: src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window to workspace 2"
-msgstr "Pəncərəni 2'ci iş sahəsinə daşı"
+msgstr "Pəncərəni 2-ci iş sahəsinə daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:44
+#: src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window to workspace 3"
-msgstr "Pəncərəni 3'cü iş sahəsinə daşı"
+msgstr "Pəncərəni 3-cü iş sahəsinə daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:45
+#: src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window to workspace 4"
-msgstr "Pəncərəni 4'cü iş sahəsinə daşı"
+msgstr "Pəncərəni 4-cü iş sahəsinə daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:46
+#: src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window to workspace 5"
-msgstr "Pəncərəni 5'ci iş sahəsinə daşı"
+msgstr "Pəncərəni 5-ci iş sahəsinə daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:47
+#: src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window to workspace 6"
-msgstr "Pəncərəni 6'cı iş sahəsinə daşı"
+msgstr "Pəncərəni 6-cı iş sahəsinə daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:48
+#: src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window to workspace 7"
-msgstr "Pəncərəni 7'ci iş sahəsinə daşı"
+msgstr "Pəncərəni 7-ci iş sahəsinə daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:49
+#: src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Move window to workspace 8"
-msgstr "Pəncərəni 8'ci iş sahəsinə daşı"
+msgstr "Pəncərəni 8-ci iş sahəsinə daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:50
+#: src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Move window to workspace 9"
-msgstr "Pəncərəni 9'cu iş sahəsinə daşı"
+msgstr "Pəncərəni 9-cu iş sahəsinə daşı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:51
+#: src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Name of workspace"
-msgstr "İş Sahəsinin Adı"
+msgstr "İş sahəsinin adı"
-#: src/metacity.schemas.in.h:52
+#: src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Number of workspaces"
-msgstr "İş Sahələri Ədədi"
+msgstr "İş sahələri ədədi"
-#: src/metacity.schemas.in.h:53
+#: src/metacity.schemas.in.h:55
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
"workspaces)."
msgstr ""
-"İş sahəsi sayı. Sıfırdan böyük olmalıdır və maksimal ədədi də müəyyən edilib "
+"İş sahəsi ədədi. Sıfırdan böyük olmalıdır və maksimal ədədi də müəyyən edilib "
"(səhvən 34 miliyon iş sahəsi istəyərək masa üstünüzü dağıtmamanıq üçün)."
-#: src/metacity.schemas.in.h:54
+#: src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Tünd pəncərəni üstə gətir, əks halda alta apar"
-#: src/metacity.schemas.in.h:55
+#: src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Pəncərəni digər pəncərələrin üstünə gətir"
-#: src/metacity.schemas.in.h:56
+#: src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Resize a window"
-msgstr "Pəncərəni Ölçüləndir"
+msgstr "Pəncərəni ölçüləndir"
-#: src/metacity.schemas.in.h:57
+#: src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Run a defined command"
msgstr "Tə'yin edilmiş əmri icra et"
-#: src/metacity.schemas.in.h:58
+#: src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Panel menyusunu göstər"
-#: src/metacity.schemas.in.h:59
+#: src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Show the panel run dialog"
msgstr "Panel icra dialoqunu göstər"
-#: src/metacity.schemas.in.h:60
+#: src/metacity.schemas.in.h:62
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
@@ -670,83 +704,83 @@ msgstr ""
"menyuların göstərilə bilməsi üçün dialoq yerləşdirilməsinin qeyri-"
"fəallaşdırmalıdır."
-#: src/metacity.schemas.in.h:61
+#: src/metacity.schemas.in.h:63
msgid "Switch to workspace 1"
-msgstr "1ci iş sahəsinə keç"
+msgstr "1-ci iş sahəsinə keç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:62
+#: src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Switch to workspace 10"
-msgstr "10cu iş sahəsinə keç"
+msgstr "10-cu iş sahəsinə keç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:63
+#: src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Switch to workspace 11"
-msgstr "11ci iş sahəsinə keç"
+msgstr "11-ci iş sahəsinə keç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:64
+#: src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Switch to workspace 12"
-msgstr "12ci iş sahəsinə keç"
+msgstr "12-ci iş sahəsinə keç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:65
+#: src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Switch to workspace 2"
-msgstr "2ci iş sahəsinə keç"
+msgstr "2-ci iş sahəsinə keç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:66
+#: src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Switch to workspace 3"
-msgstr "3cü iş sahəsinə keç"
+msgstr "3-cü iş sahəsinə keç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:67
+#: src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Switch to workspace 4"
-msgstr "4cü iş sahəsinə keç"
+msgstr "4-cü iş sahəsinə keç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:68
+#: src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Switch to workspace 5"
-msgstr "5ci iş sahəsinə keç"
+msgstr "5-ci iş sahəsinə keç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:69
+#: src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Switch to workspace 6"
-msgstr "6cı iş sahəsinə keç"
+msgstr "6-cı iş sahəsinə keç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:70
+#: src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 7"
-msgstr "7ci iş sahəsinə keç"
+msgstr "7-ci iş sahəsinə keç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:71
+#: src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace 8"
-msgstr "8ci iş sahəsinə keç"
+msgstr "8-ci iş sahəsinə keç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:72
+#: src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace 9"
-msgstr "9cu iş sahəsinə keç"
+msgstr "9-cu iş sahəsinə keç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:73
+#: src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Üstdəki iş sahəsinə keç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:74
+#: src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Altdakı iş sahəsinə keç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:75
+#: src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Soldakı iş sahəsinə keç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:76
+#: src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Sağdakı iş sahəsinə keç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:77
+#: src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Sistem Zəngi Eşidilsin"
-#: src/metacity.schemas.in.h:78
+#: src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Ekran görüntüsünü al"
-#: src/metacity.schemas.in.h:79
+#: src/metacity.schemas.in.h:81
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Pəncərənin görüntüsünü al"
-#: src/metacity.schemas.in.h:80
+#: src/metacity.schemas.in.h:82
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
@@ -763,7 +797,7 @@ msgstr ""
"Əgər səsi çalan proqram mə'lum deyilsə, hazırda fokusa malik olan pəncərənin "
"etiket çubuğu yanıb sönəcək."
-#: src/metacity.schemas.in.h:81
+#: src/metacity.schemas.in.h:83
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
@@ -773,7 +807,7 @@ msgstr ""
"gələn qısa yolları müəyyən edir. run_command_N üçün klaviatura qısa yoluna "
"basaraq command_N icra edilə bilər."
-#: src/metacity.schemas.in.h:82
+#: src/metacity.schemas.in.h:84
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
@@ -781,7 +815,7 @@ msgstr ""
"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot açarı, buaçar ilə "
"müəyyən edilən əmri icra edən qısa yolu müəyyən edir."
-#: src/metacity.schemas.in.h:83
+#: src/metacity.schemas.in.h:85
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
@@ -790,7 +824,7 @@ msgstr ""
"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot açarı, "
"buaçar ilə müəyyən edilən əmri icra edən qısa yolu müəyyən edir."
-#: src/metacity.schemas.in.h:84
+#: src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -806,7 +840,7 @@ msgstr ""
"qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" "
"olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:85
+#: src/metacity.schemas.in.h:87
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
@@ -821,7 +855,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:86
+#: src/metacity.schemas.in.h:88
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
@@ -836,7 +870,7 @@ msgstr ""
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:87
+#: src/metacity.schemas.in.h:89
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -851,7 +885,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:88
+#: src/metacity.schemas.in.h:90
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -866,7 +900,7 @@ msgstr ""
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:89
+#: src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -880,7 +914,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:90
+#: src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -894,7 +928,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:91
+#: src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -908,7 +942,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:92
+#: src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -922,7 +956,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:93
+#: src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -936,7 +970,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:94
+#: src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -950,7 +984,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:95
+#: src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -964,7 +998,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:96
+#: src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -978,7 +1012,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:97
+#: src/metacity.schemas.in.h:99
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -992,7 +1026,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:98
+#: src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1006,7 +1040,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:99
+#: src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1020,7 +1054,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:100
+#: src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1034,7 +1068,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:101
+#: src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1048,7 +1082,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:102
+#: src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1062,7 +1096,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:103
+#: src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1078,7 +1112,7 @@ msgstr ""
"\"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud "
"olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:104
+#: src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1094,7 +1128,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:105
+#: src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1109,7 +1143,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" "
"versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:106
+#: src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1123,7 +1157,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:107
+#: src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1137,7 +1171,7 @@ msgstr ""
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:108
+#: src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
@@ -1152,7 +1186,7 @@ msgstr ""
"qısaltmalar da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu "
"gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:109
+#: src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
@@ -1167,7 +1201,7 @@ msgstr ""
"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:110
+#: src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
@@ -1182,7 +1216,7 @@ msgstr ""
"qısaltmalar da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu "
"gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:111
+#: src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1196,7 +1230,7 @@ msgstr ""
"qısaltmalar da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu "
"gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:112
+#: src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1210,7 +1244,7 @@ msgstr ""
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:113
+#: src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1224,7 +1258,7 @@ msgstr ""
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:114
+#: src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1238,7 +1272,7 @@ msgstr ""
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:115
+#: src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1252,7 +1286,7 @@ msgstr ""
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:116
+#: src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1266,7 +1300,7 @@ msgstr ""
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:117
+#: src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1280,7 +1314,7 @@ msgstr ""
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:118
+#: src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1294,7 +1328,7 @@ msgstr ""
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:119
+#: src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1308,7 +1342,7 @@ msgstr ""
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:120
+#: src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1322,7 +1356,7 @@ msgstr ""
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:121
+#: src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1336,7 +1370,7 @@ msgstr ""
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:122
+#: src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1350,7 +1384,7 @@ msgstr ""
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:123
+#: src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1364,7 +1398,7 @@ msgstr ""
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:124
+#: src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1380,7 +1414,7 @@ msgstr ""
"istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, "
"bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:125
+#: src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1396,7 +1430,7 @@ msgstr ""
"qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" "
"olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:126
+#: src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1414,7 +1448,7 @@ msgstr ""
"istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, "
"bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:127
+#: src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1432,7 +1466,7 @@ msgstr ""
"istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, "
"bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:128
+#: src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1448,7 +1482,7 @@ msgstr ""
"icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün "
"heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:129
+#: src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1464,7 +1498,7 @@ msgstr ""
"icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün "
"heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:130
+#: src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1482,7 +1516,7 @@ msgstr ""
"\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi "
"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:131
+#: src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1500,7 +1534,7 @@ msgstr ""
"\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi "
"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:132
+#: src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
@@ -1516,7 +1550,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi "
"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:133
+#: src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1531,7 +1565,7 @@ msgstr ""
"seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud "
"olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:134
+#: src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1546,7 +1580,7 @@ msgstr ""
"seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud "
"olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:135
+#: src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1560,7 +1594,7 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi "
"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:136
+#: src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1576,7 +1610,7 @@ msgstr ""
"qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" "
"olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:137
+#: src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -1591,7 +1625,7 @@ msgstr ""
"seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud "
"olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:138
+#: src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Program\" dialog box. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
@@ -1607,7 +1641,7 @@ msgstr ""
"seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud "
"olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:139
+#: src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1623,7 +1657,7 @@ msgstr ""
"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr "
"üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:140
+#: src/metacity.schemas.in.h:142
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
@@ -1639,7 +1673,7 @@ msgstr ""
"seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud "
"olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:141
+#: src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1653,15 +1687,15 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi "
"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:142
+#: src/metacity.schemas.in.h:144
msgid "The name of a workspace."
msgstr "İş sahəsinin adı."
-#: src/metacity.schemas.in.h:143
+#: src/metacity.schemas.in.h:145
msgid "The screenshot command"
msgstr "Ekran görüntüsü əmri"
-#: src/metacity.schemas.in.h:144
+#: src/metacity.schemas.in.h:146
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
@@ -1669,7 +1703,7 @@ msgstr ""
"Örtük pəncərə kənarlarının, başlıq çubuqlarının və s. görünüşünü müəyyən "
"edir."
-#: src/metacity.schemas.in.h:145
+#: src/metacity.schemas.in.h:147
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -1677,7 +1711,7 @@ msgstr ""
"auto_raise true seçilidirsə, pəncərəni üstə gətirmədən əvvəlki gecikmə. Bu "
"gecikmə saniyənin mində biri ilə ölçülür."
-#: src/metacity.schemas.in.h:146
+#: src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1692,11 +1726,11 @@ msgstr ""
"sahəsinə daxil olanda pəncərə fokusa malik olacaq, siçan pəncərə sahəsindən "
"çıxanda isə fokusu itirəcəkdir."
-#: src/metacity.schemas.in.h:147
+#: src/metacity.schemas.in.h:149
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Pəncərə görüntüsü əmri"
-#: src/metacity.schemas.in.h:148
+#: src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another window, it raises the window above other "
@@ -1716,7 +1750,7 @@ msgstr ""
"\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi "
"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:149
+#: src/metacity.schemas.in.h:151
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1731,7 +1765,7 @@ msgstr ""
"də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir "
"qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:150
+#: src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -1746,7 +1780,7 @@ msgstr ""
"Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol "
"mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:151
+#: src/metacity.schemas.in.h:153
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
@@ -1762,7 +1796,7 @@ msgstr ""
"də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir "
"qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:152
+#: src/metacity.schemas.in.h:154
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
@@ -1778,7 +1812,7 @@ msgstr ""
"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr "
"üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
-#: src/metacity.schemas.in.h:153
+#: src/metacity.schemas.in.h:155
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
@@ -1788,27 +1822,27 @@ msgstr ""
"qiymətlər: pəncərəni üstə burmaq/geri açmaq üçün 'toggle_shade', pəncərənin "
"böyütmək/kiçiltmək üçün 'toggle_maximize' istifadə edilə bilər."
-#: src/metacity.schemas.in.h:154
+#: src/metacity.schemas.in.h:156
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "Həmişə üstdə modunu aç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:155
+#: src/metacity.schemas.in.h:157
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Tam ekran nümayiş modunu aç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:156
+#: src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Maksimumlaşdırma vəziyyətini aç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:157
+#: src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Burulu vəziyyəti aç"
-#: src/metacity.schemas.in.h:158
+#: src/metacity.schemas.in.h:160
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Pəncərəni bütün iş sahələrinə qoy"
-#: src/metacity.schemas.in.h:159
+#: src/metacity.schemas.in.h:161
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
@@ -1818,63 +1852,62 @@ msgstr ""
"fəallaşdırır. Bu eşitmə qüvvəsi zəyif olanlar, səsli mühitlərdə işləyənlər "
"ya da 'eşidilə bilən səs' xassəsi bağlı olanlar üçün faydalıdır."
-#: src/metacity.schemas.in.h:160
+#: src/metacity.schemas.in.h:162
msgid "Unmaximize a window"
msgstr "Pəncərəni Balacalaşdır "
-#: src/metacity.schemas.in.h:161
+#: src/metacity.schemas.in.h:163
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Pəncərə başlıqlarında standart sistem yazı növünü işlət"
-#: src/metacity.schemas.in.h:162
+#: src/metacity.schemas.in.h:164
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Əyani Zəng Növü"
-#: src/metacity.schemas.in.h:163
+#: src/metacity.schemas.in.h:165
msgid "Window focus mode"
msgstr "Pəncərə Fokus Modu"
-#: src/metacity.schemas.in.h:164
+#: src/metacity.schemas.in.h:166
msgid "Window title font"
msgstr "Pəncərə başlığının yazı növü"
-#: src/prefs.c:450 src/prefs.c:466 src/prefs.c:482 src/prefs.c:498
-#: src/prefs.c:514 src/prefs.c:534 src/prefs.c:550 src/prefs.c:566
-#: src/prefs.c:582 src/prefs.c:598 src/prefs.c:614 src/prefs.c:630
-#: src/prefs.c:646 src/prefs.c:663 src/prefs.c:679 src/prefs.c:695
-#: src/prefs.c:727
+#: src/prefs.c:459 src/prefs.c:475 src/prefs.c:491 src/prefs.c:507
+#: src/prefs.c:523 src/prefs.c:543 src/prefs.c:559 src/prefs.c:575
+#: src/prefs.c:591 src/prefs.c:607 src/prefs.c:623 src/prefs.c:639
+#: src/prefs.c:655 src/prefs.c:672 src/prefs.c:688 src/prefs.c:704
+#: src/prefs.c:736 src/prefs.c:751
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf açarı \"%s\" hökmsüz növlə tə'yin edilib\n"
-#: src/prefs.c:771
+#: src/prefs.c:796
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
"modifier\n"
-msgstr ""
-"Quraşdırma bazasında tapılan \"%s\" hökmlü siçan sür'ətləndiricisi deyil\n"
+msgstr "Quraşdırma bazasında tapılan \"%s\" hökmlü siçan sür'ətləndiricisi deyil\n"
-#: src/prefs.c:795 src/prefs.c:1205
+#: src/prefs.c:820 src/prefs.c:1230
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf açarı \"%s\" hökmsüz qiymətlə tə'yin edilib\n"
-#: src/prefs.c:922
+#: src/prefs.c:947
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "\"%s\" yazı növü izahatı oxuna bilmədi. Gconf açarı: %s\n"
-#: src/prefs.c:1107
+#: src/prefs.c:1132
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
"maximum is %d\n"
msgstr ""
-"%s GConf açarında saxlanan %d iş sahəsi ədədini düzgün bildirmir, hazırkı "
-"maksimal qiymət %d'dır\n"
+"%d GConf %s açarında iş sahəsi ədədini düzgün bildirmir, hazırkı "
+"maksimal qiymət %d-dır\n"
-#: src/prefs.c:1167
+#: src/prefs.c:1192
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -1882,17 +1915,17 @@ msgstr ""
"Xarab tə'minatlar üçün düzəltmə qeyri-fəaldır. Bə'zi proqramlar "
"düzgündavranmaya bilər.\n"
-#: src/prefs.c:1232
+#: src/prefs.c:1257
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
-msgstr "%s GConf açarında saxlanan %d 0 ilə %d aralığının xaricindədir\n"
+msgstr "%d GConf %s açarında 0 ilə %d aralığının xaricindədir\n"
-#: src/prefs.c:1336
+#: src/prefs.c:1375
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "İş sahələrinin ədədi %d seçilirkən xəta: %s\n"
-#: src/prefs.c:1579
+#: src/prefs.c:1618
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -1901,7 +1934,7 @@ msgstr ""
"Quraşdırma bazasında tapılan \"%s\", \"%s\" qısa yolu üçün hökmlü qiymət "
"deyil\n"
-#: src/prefs.c:1896
+#: src/prefs.c:1935
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "%d iş sahəsinin adı \"%s\" ilə dəyişdirilirkən xəta: %s\n"
@@ -1911,37 +1944,34 @@ msgstr "%d iş sahəsinin adı \"%s\" ilə dəyişdirilirkən xəta: %s\n"
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: src/screen.c:392
+#: src/screen.c:413
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
-msgstr "'%2$s' displeyindəki %1$d ekranı hökmsüzdür\n"
+msgstr "%d ekranı '%s' displeyində hökmsüzdür\n"
-#: src/screen.c:408
+#: src/screen.c:429
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
"replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr ""
-"\"%s\" displeyindəki %d ekranı onsuzda pəncərə idarəçisinə malikdir; hazırkı "
+"%d ekranı \"%s\" displeyində onsuz da pəncərə idarəçisinə malikdir; hazırkı "
"pəncərə idarəçisini əvəz etmək üçün --replace seçimini işlətməyi sınayın.\n"
-#: src/screen.c:449
+#: src/screen.c:453
#, c-format
-msgid ""
-"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"%d ekranı \"%s\" displeyi üstündə pəncərə idarəçisi seçimi alına bilmədi\n"
+msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgstr "%d ekranı \"%s\" displeyi üstündə pəncərə idarəçisi seçimi alına bilmədi\n"
-#: src/screen.c:504
+#: src/screen.c:511
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
-msgstr ""
-"\"%2$s\" displeyindəki %1$d ekranı onsuz da pəncərə idarəçisinə malikdir\n"
+msgstr "%d ekranı \"%s\" displeyində onsuz da pəncərə idarəçisinə malikdir\n"
-#: src/screen.c:674
+#: src/screen.c:702
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
-msgstr "\"%s\" displeyi üstündə %d ekranı azad edilə bilmədi\n"
+msgstr "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
#: src/session.c:274
#, c-format
@@ -1984,8 +2014,7 @@ msgstr "Qeyd edilmiş iclas faylı darana bilmədi: %s\n"
#: src/session.c:1221
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
-msgstr ""
-"<metacity_session> atribut görüldü yalnız onsuzda iclas ID'miz mövcuddur"
+msgstr "<metacity_session> atribut görüldü yalnız onsuzda iclas ID'miz mövcuddur"
#: src/session.c:1234
#, c-format
@@ -2169,8 +2198,7 @@ msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> elementinin \"value\" atributu yoxdur"
#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
-msgid ""
-"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"Düymələr üçün button_width/button_height və görünüş nisbətinin ikisi də "
"verilə bilməz"
@@ -2433,8 +2461,7 @@ msgstr ""
#: src/theme-parser.c:3464
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
-msgstr ""
-"Tərz onsuzda %s vəziyyəti, %s ölçüləndirməsi və %s fokusu üçün tə'yin edilib"
+msgstr "Tərz onsuzda %s vəziyyəti, %s ölçüləndirməsi və %s fokusu üçün tə'yin edilib"
#: src/theme-parser.c:3475 src/theme-parser.c:3486 src/theme-parser.c:3497
#, c-format
@@ -2466,10 +2493,8 @@ msgstr "Örtükdəki outermost elementi <%s> yox <metacity_theme> olmalıdır"
#: src/theme-parser.c:3679
#, c-format
-msgid ""
-"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
-msgstr ""
-"<%s> elementi name/author/date/description elementinin içində yer ala bilməz"
+msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
+msgstr "<%s> elementi name/author/date/description elementinin içində yer ala bilməz"
#: src/theme-parser.c:3684
#, c-format
@@ -2478,10 +2503,8 @@ msgstr "<%s> elementi <constant> elementinin içində yer ala bilməz"
#: src/theme-parser.c:3696
#, c-format
-msgid ""
-"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
-msgstr ""
-"<%s> elementi distance/border/aspect_ratio elementinin içində yer ala bilməz"
+msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgstr "<%s> elementi distance/border/aspect_ratio elementinin içində yer ala bilməz"
#: src/theme-parser.c:3718
#, c-format
@@ -2540,6 +2563,203 @@ msgstr "%s faylından örtük oxunması bacarılmadı: %s\n"
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Örtük faylı %s kök <metacity_theme> elementini daxil etmir"
+#: src/theme-viewer.c:70
+msgid "/_Windows"
+msgstr "/_Pəncərələr"
+
+#: src/theme-viewer.c:71
+msgid "/Windows/tearoff"
+msgstr "/Pəncərələr/ayırma"
+
+#: src/theme-viewer.c:72
+msgid "/Windows/_Dialog"
+msgstr "/Pəncərələr/_Dialoq"
+
+#: src/theme-viewer.c:73
+msgid "/Windows/_Modal dialog"
+msgstr "/Pəncərələr/_Modal dialoq"
+
+#: src/theme-viewer.c:74
+msgid "/Windows/_Utility"
+msgstr "/Pəncərələr/_Vasitə"
+
+#: src/theme-viewer.c:75
+msgid "/Windows/_Splashscreen"
+msgstr "/Pəncərələr/_Başlanğıc rəsmi"
+
+#: src/theme-viewer.c:76
+msgid "/Windows/_Top dock"
+msgstr "/Pəncərələr/Ü_st dock"
+
+#: src/theme-viewer.c:77
+msgid "/Windows/_Bottom dock"
+msgstr "/Pəncərələr/A_lt dock"
+
+#: src/theme-viewer.c:78
+msgid "/Windows/_Left dock"
+msgstr "/Pəncərələr/_Sol hissə"
+
+#: src/theme-viewer.c:79
+msgid "/Windows/_Right dock"
+msgstr "/Pəncərələr/S_ağ hissə"
+
+#: src/theme-viewer.c:80
+msgid "/Windows/_All docks"
+msgstr "/Pəncərələr/_Bütün dock-lar"
+
+#: src/theme-viewer.c:81
+msgid "/Windows/Des_ktop"
+msgstr "/Pəncərələr/_Masa üstü"
+
+#: src/theme-viewer.c:131
+msgid "Open another one of these windows"
+msgstr "Bu pəncərələrdən bir başqasını aç"
+
+#: src/theme-viewer.c:138
+msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
+msgstr "Bu üstündə 'aç' timsalı olan nümunə düymədir"
+
+#: src/theme-viewer.c:145
+msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
+msgstr "Bu üstündə 'çıx' timsalı olan nümunə düymədir"
+
+#: src/theme-viewer.c:241
+msgid "This is a sample message in a sample dialog"
+msgstr "Bu, nümunə dialoq içindəki nümunə ismarışdır"
+
+#: src/theme-viewer.c:324
+#, c-format
+msgid "Fake menu item %d\n"
+msgstr "Yalançı menyu üzvü %d\n"
+
+#: src/theme-viewer.c:358
+msgid "Border-only window"
+msgstr "Ancaq kənarlığı olan pəncərə"
+
+#: src/theme-viewer.c:360
+msgid "Bar"
+msgstr "Çubuq"
+
+#: src/theme-viewer.c:377
+msgid "Normal Application Window"
+msgstr "Normal Tə'minat Pəncərəsi"
+
+#: src/theme-viewer.c:382
+msgid "Dialog Box"
+msgstr "Dialoq Qutusu"
+
+#: src/theme-viewer.c:387
+msgid "Modal Dialog Box"
+msgstr "Modal Dialoq Qutusu"
+
+#: src/theme-viewer.c:392
+msgid "Utility Palette"
+msgstr "Vasitə Palitrası"
+
+#: src/theme-viewer.c:397
+msgid "Torn-off Menu"
+msgstr "Ayırılan Menyu"
+
+#: src/theme-viewer.c:402
+msgid "Border"
+msgstr "Kənarlıq"
+
+#: src/theme-viewer.c:731
+#, c-format
+msgid "Button layout test %d"
+msgstr "Düymə düzülüş sınağı %d"
+
+#: src/theme-viewer.c:760
+#, c-format
+msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
+msgstr "bir pəncərə çərçivəsini göstərmək üçün %g millisaniyə"
+
+#: src/theme-viewer.c:803
+msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
+msgstr "İstifadə qaydası: metacity-theme-viewer [ÖRTÜKADI]\n"
+
+#: src/theme-viewer.c:810
+#, c-format
+msgid "Error loading theme: %s\n"
+msgstr "Örtük yükləmə xətası: %s\n"
+
+#: src/theme-viewer.c:816
+#, c-format
+msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
+msgstr "\"%s\" örtüyü %g saniyədə yükləndi\n"
+
+#: src/theme-viewer.c:839
+msgid "Normal Title Font"
+msgstr "Normal Başlıq Yazı Növü"
+
+#: src/theme-viewer.c:845
+msgid "Small Title Font"
+msgstr "Kiçik Başlıq Yazı Növü"
+
+#: src/theme-viewer.c:851
+msgid "Large Title Font"
+msgstr "Geniş Başlıq Yazı Növü"
+
+#: src/theme-viewer.c:856
+msgid "Button Layouts"
+msgstr "Düymə Düzülüşləri"
+
+#: src/theme-viewer.c:861
+msgid "Benchmark"
+msgstr "Sür'ət Sınağı"
+
+#: src/theme-viewer.c:908
+msgid "Window Title Goes Here"
+msgstr "Pəncərə Başlığı Burada Yer Alır"
+
+#: src/theme-viewer.c:1012
+#, c-format
+msgid ""
+"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
+"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
+"frame)\n"
+msgstr ""
+"%d çərçivə %g alıcı-tərəfli saniyədə göstərildi (çərçivə başına %g millisaniyə) və "
+"X vericisi mənbələri də daxil edilərək %g divar saadı saniyəsi (çərçivə başına "
+" %g millisaniyə)\n"
+
+#: src/theme-viewer.c:1227
+msgid "position expression test returned TRUE but set error"
+msgstr "mövqe ifadəsi sınağı TRUE döndərdi amma xəta bildirdi"
+
+#: src/theme-viewer.c:1229
+msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
+msgstr "mövqe ifadəsi sınağı FALSE döndərdi amma xəta bildirmədi"
+
+#: src/theme-viewer.c:1233
+msgid "Error was expected but none given"
+msgstr "Xəta gözlənirdi amma alınmadı"
+
+#: src/theme-viewer.c:1235
+#, c-format
+msgid "Error %d was expected but %d given"
+msgstr "%d xətası gözlənirdi amma %d alındı"
+
+#: src/theme-viewer.c:1241
+#, c-format
+msgid "Error not expected but one was returned: %s"
+msgstr "Xəta gözlənmirdi amma alındı: %s"
+
+#: src/theme-viewer.c:1245
+#, c-format
+msgid "x value was %d, %d was expected"
+msgstr "x qiyməti %d oldu, %d gözlənirdi"
+
+#: src/theme-viewer.c:1248
+#, c-format
+msgid "y value was %d, %d was expected"
+msgstr "y qiyməti %d oldu, %d gözlənirdi"
+
+#: src/theme-viewer.c:1310
+#, c-format
+msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
+msgstr "%d koordinat ifadəsi %g saniyə içində oxundu (ortalama olaraq %g saniyə)\n"
+
#: src/theme.c:202
msgid "top"
msgstr "üst"
@@ -2628,10 +2848,8 @@ msgstr "Alfa qiyməti \"%s\" 0.0 ilə 1.0 arasında deyil"
#: src/theme.c:1111
#, c-format
-msgid ""
-"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
-msgstr ""
-"Bükmə formatı \"shade/base_color/factor\"dır, \"%s\" formata uyğun gəlmir"
+msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr "Bükmə formatı \"shade/base_color/factor\"dır, \"%s\" formata uyğun gəlmir"
#: src/theme.c:1122
#, c-format
@@ -2681,15 +2899,12 @@ msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Birgə ifadə sıfıra bölmə ilə nəticələnir"
#: src/theme.c:1779
-msgid ""
-"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
-msgstr ""
-"Birgə ifadə üzən-nöqtə ədədi üstündə mod idarəçisini işlətməyə cəhd edir"
+msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgstr "Birgə ifadə üzən-nöqtə ədədi üstündə mod idarəçisini işlətməyə cəhd edir"
#: src/theme.c:1836
#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Birgə ifadə operand gözlənildiyi yerdə \"%s\" idarəçisinə malikdir"
#: src/theme.c:1845
@@ -2748,10 +2963,8 @@ msgstr ""
#: src/theme.c:4362 src/theme.c:4394
#, c-format
-msgid ""
-"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr ""
-"Əksik <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr "Əksik <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
#: src/theme.c:4445
#, c-format
@@ -2762,7 +2975,7 @@ msgstr "\"%s\" örtüyü yüklənə bilmədi: %s\n"
#: src/theme.c:4619
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
-msgstr "\"%2$s\" örtüyü üçün <%1$s> tə'yin edilməyib"
+msgstr "\"%s\" örtüyü üçün <%s> tə'yin edilməyib"
#: src/theme.c:4629
#, c-format
@@ -2770,7 +2983,7 @@ msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr ""
-"\"%2$s\" örtüyündə \"%1$s\" pəncərə növü üçün heç bir çərçivə tərzi tə'yin "
+"\"%s\" örtüyündə \"%s\" pəncərə növü üçün heç bir çərçivə tərzi tə'yin "
"edilməyib. <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> elementini əlavə edin"
#: src/theme.c:4651
@@ -2784,10 +2997,8 @@ msgstr ""
#: src/theme.c:5040 src/theme.c:5102
#, c-format
-msgid ""
-"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
-msgstr ""
-"İstifadəçi tə'yinli sabitlər böyük hərflə başlamalıdır; \"%s\" isə başlamır"
+msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgstr "İstifadəçi tə'yinli sabitlər böyük hərflə başlamalıdır; \"%s\" isə başlamır"
#: src/theme.c:5048 src/theme.c:5110
#, c-format
@@ -2841,15 +3052,15 @@ msgstr "%s qeyd faylı açıldı\n"
msgid "Window manager: "
msgstr "Pəncərə idarəçisi: "
-#: src/util.c:347
+#: src/util.c:349
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Pəncərə idarəçisində xəta:"
-#: src/util.c:376
+#: src/util.c:378
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Pəncərə idarəçisi xəbərdarlığı:"
-#: src/util.c:400
+#: src/util.c:402
msgid "Window manager error: "
msgstr "Pəncərə idarəçisi xətası:"
@@ -2859,7 +3070,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Proqram tə'minatı xətalı _NET_WM_PID %ld tə'yin etdi\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4566
+#: src/window.c:4689
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -2875,7 +3086,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5227
+#: src/window.c:5351
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -2903,12 +3114,10 @@ msgstr ""
#: src/xprops.c:399
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
-msgstr "0x%lx pəncərəsindəki %s xassəsi hökmsüz UTF-8 daxil etdi\n"
+msgstr "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
#: src/xprops.c:482
#, c-format
-msgid ""
-"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
-msgstr ""
-"0x%lx pəncərəsindəki %s xassəsi siyahıdakı %d üzvü üçün hökmsüz UTF-8 daxil "
-"etdi\n"
+msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgstr "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+