summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/az.po
diff options
context:
space:
mode:
authorHavoc Pennington <hp@redhat.com>2003-10-01 21:51:11 +0000
committerHavoc Pennington <hp@src.gnome.org>2003-10-01 21:51:11 +0000
commit8441fada072c08e119ab0dd1d3060a7cdfcd145b (patch)
tree24632d6a1b5bf9c2a1e4d3abbeb9b05cd11e5878 /po/az.po
parenta60b735e2d2f090c0a6b69263dbea9abcdf71fc4 (diff)
downloadmetacity-8441fada072c08e119ab0dd1d3060a7cdfcd145b.tar.gz
metacity-8441fada072c08e119ab0dd1d3060a7cdfcd145b.tar.bz2
update
2003-10-01 Havoc Pennington <hp@redhat.com> * NEWS: update * configure.in: 2.6.2
Diffstat (limited to 'po/az.po')
-rw-r--r--po/az.po948
1 files changed, 491 insertions, 457 deletions
diff --git a/po/az.po b/po/az.po
index f6c1ab5..7ec7150 100644
--- a/po/az.po
+++ b/po/az.po
@@ -6,14 +6,14 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity.HEAD.az\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2003-09-18 20:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-10-01 17:18-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-27 22:04+0300\n"
"Last-Translator: Mətin Əmirov <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azərbaycan <gnome@azitt.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
#: src/tools/metacity-message.c:150
@@ -21,38 +21,39 @@ msgstr ""
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "İstifadə Qaydası: %s\n"
-#: src/tools/metacity-message.c:174 src/util.c:128
+#: src/tools/metacity-message.c:176 src/util.c:128
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity interaaktiv mod dəstəyi olmadan dərlənib\n"
-#: src/delete.c:61 src/delete.c:88 src/metacity-dialog.c:46
+#: src/delete.c:62 src/delete.c:89 src/metacity-dialog.c:46
#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "\"%s\" integer olaraq oxuna bilmədi"
-#: src/delete.c:68 src/delete.c:95 src/metacity-dialog.c:53
+#: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "\"%2$s\" qatarının sonundakı \"%1$s\" hərfləri başa düşülmədi"
-#: src/delete.c:126
+#: src/delete.c:127
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Dialoq prosesindən gələn \"%s\" ismarışı oxuna bilmədi\n"
-#: src/delete.c:261
+#: src/delete.c:262
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Dialoq ekran gedişatından oxuma xətası: %s\n"
-#: src/delete.c:332
+#: src/delete.c:338
#, c-format
-msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+msgid ""
+"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr "Tə'minatı sonlandırma haqqında metacity-dialoqu başlatma xətası: %s\n"
-#: src/delete.c:431
+#: src/delete.c:446
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Verici adı alına bilmədi: %s\n"
@@ -98,7 +99,7 @@ msgstr "Pəncərəni Böyüt"
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Pəncərəni Yenidən Kiçilt"
-#: src/keybindings.c:984
+#: src/keybindings.c:986
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -107,17 +108,17 @@ msgstr ""
"Bəzi başqa proqramlar hazırda %2$x modifayrlı %1$s açarını bağlayıcı olaraq "
"işlədirlər\n"
-#: src/keybindings.c:2413
+#: src/keybindings.c:2421
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Əmr haqqında xəta metacity-dialoqu başlatma xətası: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2444
+#: src/keybindings.c:2494
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "%d əmri tə'yin edilməyib.\n"
-#: src/main.c:64
+#: src/main.c:69
msgid ""
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
@@ -125,7 +126,7 @@ msgstr ""
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FAYLADI] [--"
"display=DEKRAN] [--replace] [--version]\n"
-#: src/main.c:71
+#: src/main.c:76
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -140,12 +141,15 @@ msgstr ""
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
-#: src/main.c:348
+#: src/main.c:437
#, c-format
-msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
-msgstr "Örtük tapıla bilmədi! %s'in yerində olduğundanə əyani örtüklər daxil etdiyindən əmin olun."
+msgid ""
+"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
+msgstr ""
+"Örtük tapıla bilmədi! %s'in yerində olduğundanə əyani örtüklər daxil "
+"etdiyindən əmin olun."
-#: src/main.c:396
+#: src/main.c:499
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Yenidən başladıla bilmədi: %s\n"
@@ -312,8 +316,11 @@ msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "\"%s\" pəncərəsi cavab vermir."
#: src/metacity-dialog.c:93
-msgid "Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
-msgstr "Bu tə'minatı çıxışa məcbur etmək qeyd edilməmiş mə'lumatları itirməyə səbəb olacaq."
+msgid ""
+"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
+msgstr ""
+"Bu tə'minatı çıxışa məcbur etmək qeyd edilməmiş mə'lumatları itirməyə səbəb "
+"olacaq."
#: src/metacity-dialog.c:103
msgid "_Force Quit"
@@ -331,7 +338,9 @@ msgstr "Sinif"
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
-msgstr "Bu pəncərələr \"hazırkı iclası qeyd et\" xassəsini dəstəkləmir və növbəti girişdə əllə başladılmalıdır."
+msgstr ""
+"Bu pəncərələr \"hazırkı iclası qeyd et\" xassəsini dəstəkləmir və növbəti "
+"girişdə əllə başladılmalıdır."
#: src/metacity-dialog.c:288
#, c-format
@@ -348,7 +357,9 @@ msgstr "Metacity"
#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
-msgstr "(Yazılmayıb) Naviqasiya tə'minatlar qaydasında işləyir, pəncərələr qaydasında yox"
+msgstr ""
+"(Yazılmayıb) Naviqasiya tə'minatlar qaydasında işləyir, pəncərələr "
+"qaydasında yox"
#: src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
@@ -382,9 +393,9 @@ msgid ""
"older versions."
msgstr ""
"Başlıq çubuğundakı düymələrin ardıcıllığı. Bu qiymət buna bənzər olmalıdır: "
-"\"menu:minimize,maximize,close\"; İki nöqtə üst üstə pəncərənin sağ tərəfi "
-" ilə sol tərəfi ayırır. Və düymə adlarının arasında vergül yer alır. Eyni düymə "
-" birdən çox dəfə yer ala bilməz. Namə'lum düymə adları göstərilməyəcək."
+"\"menu:minimize,maximize,close\"; İki nöqtə üst üstə pəncərənin sağ tərəfi "
+"ilə sol tərəfi ayırır. Və düymə adlarının arasında vergül yer alır. Eyni "
+"düymə birdən çox dəfə yer ala bilməz. Namə'lum düymə adları göstərilməyəcək."
#: src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
@@ -397,9 +408,10 @@ msgid ""
"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
"for example."
msgstr ""
-"Bu düymə basılı ikən siçanın sol düyməsi ilə pəncərələr daşına bilər, orta düyməsi "
-"ilə ölçüləndirilə bilər, sağ düyməsi ilə isə pəncərə menyusu göstərilə bilər. Bu "
-"misal üçün \"&lt;Alt&gt;\" ya da \"&lt;Super&gt;\" ola bilər."
+"Bu düymə basılı ikən siçanın sol düyməsi ilə pəncərələr daşına bilər, orta "
+"düyməsi ilə ölçüləndirilə bilər, sağ düyməsi ilə isə pəncərə menyusu "
+"göstərilə bilər. Bu misal üçün \"&lt;Alt&gt;\" ya da \"&lt;Super&gt;\" ola "
+"bilər."
#: src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Close a window"
@@ -422,8 +434,9 @@ msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
msgstr ""
-"Eşidilən bip səslərini proqramların ya da sistemin çala bilməsinini müəyyən edir; "
-"'sakit bipləri' fəallaşdırmaq üçün 'əyani zəng' ilə bərabər istifadə edilə bilər."
+"Eşidilən bip səslərini proqramların ya da sistemin çala bilməsinini müəyyən "
+"edir; 'sakit bipləri' fəallaşdırmaq üçün 'əyani zəng' ilə bərabər istifadə "
+"edilə bilər."
#: src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
@@ -467,8 +480,8 @@ msgid ""
"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
msgstr ""
-"Seçilidirsə, Metacity pəncərə təməlli deyil, proqram təməlli işləyəcək. "
-"Bu xassə hələlik hazır deyil."
+"Seçilidirsə, Metacity pəncərə təməlli deyil, proqram təməlli işləyəcək. Bu "
+"xassə hələlik hazır deyil."
#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid "Lower window below other windows"
@@ -650,12 +663,12 @@ msgid ""
"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
msgstr ""
-"Bə'zi proqramlar pəncərə idarəçisinin pəncərələri yerləşdirmə yöntəmini "
-"ləğv edərək öz xassələrinə görə yerləşdirirlər. Ona görə də onların "
-"bunu etməsini buradan bağlamaq lazımdır. Ancaq misal üçün Java/Swing "
-"popup menyularını dialoq olaraq işarələyir və ona görə də Metacity "
-"Java proqramlarında menyuların göstərilə bilməsi üçün dialoq "
-"yerləşdirilməsinin qeyri-fəallaşdırmalıdır."
+"Bə'zi proqramlar pəncərə idarəçisinin pəncərələri yerləşdirmə yöntəmini ləğv "
+"edərək öz xassələrinə görə yerləşdirirlər. Ona görə də onların bunu etməsini "
+"buradan bağlamaq lazımdır. Ancaq misal üçün Java/Swing popup menyularını "
+"dialoq olaraq işarələyir və ona görə də Metacity Java proqramlarında "
+"menyuların göstərilə bilməsi üçün dialoq yerləşdirilməsinin qeyri-"
+"fəallaşdırmalıdır."
#: src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Switch to workspace 1"
@@ -743,13 +756,12 @@ msgid ""
"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
"currently focused window's titlebar is flashed."
msgstr ""
-"Metacity'yə sistem ya da başqa proqramın səsinin çaldığını əyani "
-"şəkildə necə bildiriləcəyini müəyyən edir. Hazırda iki qiymət "
-"mümkündür. \"fullscreen\" tam ekran modunda ikən proqramın "
-"yanıb sönməyə məcbur edir. \"frame_flash\" isə siqnalı göndərən "
-"proqramın etiket çubuğunu yanıb sönməyə məcbur edir. Əgər "
-"səsi çalan proqram mə'lum deyilsə, hazırda fokusa malik olan "
-"pəncərənin etiket çubuğu yanıb sönəcək."
+"Metacity'yə sistem ya da başqa proqramın səsinin çaldığını əyani şəkildə "
+"necə bildiriləcəyini müəyyən edir. Hazırda iki qiymət mümkündür. \"fullscreen"
+"\" tam ekran modunda ikən proqramın yanıb sönməyə məcbur edir. \"frame_flash"
+"\" isə siqnalı göndərən proqramın etiket çubuğunu yanıb sönməyə məcbur edir. "
+"Əgər səsi çalan proqram mə'lum deyilsə, hazırda fokusa malik olan pəncərənin "
+"etiket çubuğu yanıb sönəcək."
#: src/metacity.schemas.in.h:81
msgid ""
@@ -766,8 +778,8 @@ msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
msgstr ""
-"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot açarı, bu"
-"açar ilə müəyyən edilən əmri icra edən qısa yolu müəyyən edir."
+"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot açarı, buaçar ilə "
+"müəyyən edilən əmri icra edən qısa yolu müəyyən edir."
#: src/metacity.schemas.in.h:83
msgid ""
@@ -775,8 +787,8 @@ msgid ""
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
"be invoked."
msgstr ""
-"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot açarı, bu"
-"açar ilə müəyyən edilən əmri icra edən qısa yolu müəyyən edir."
+"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot açarı, "
+"buaçar ilə müəyyən edilən əmri icra edən qısa yolu müəyyən edir."
#: src/metacity.schemas.in.h:84
msgid ""
@@ -787,13 +799,12 @@ msgid ""
"Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then "
"there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"/apps/metacity/keybinding_command içindəki uyğun olaraq nömrələnmiş "
-"əmri icra edən qısa yol. Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf "
-"arasında fərqi nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu "
-"seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol "
-"mövcud olmayacaq."
+"/apps/metacity/keybinding_command içindəki uyğun olaraq nömrələnmiş əmri "
+"icra edən qısa yol. Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında "
+"fərqi nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi "
+"qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" "
+"olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:85
msgid ""
@@ -804,11 +815,11 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"Üstdəki iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər, "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
-" işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
-"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Üstdəki iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər, və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
@@ -819,11 +830,11 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"Altdakı iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-" \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Altdakı iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və "
+"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
+"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
+"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:87
msgid ""
@@ -834,11 +845,11 @@ msgid ""
"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
-"Soldakı iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Soldakı iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:88
msgid ""
@@ -849,9 +860,9 @@ msgid ""
"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
-"Sağdakı iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-" \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
+"Sağdakı iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və "
+"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
@@ -863,11 +874,11 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"1ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"1ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:90
msgid ""
@@ -877,11 +888,11 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"10cu iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"10cu iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
@@ -891,11 +902,11 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"11ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"11ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
@@ -905,11 +916,11 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"12ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"12ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
@@ -919,11 +930,11 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"2ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"2ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
@@ -933,11 +944,11 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"3cü iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"3cü iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
@@ -947,11 +958,11 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"4cü iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"4cü iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
@@ -961,11 +972,11 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"5ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"5ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
@@ -975,11 +986,11 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"6cı iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"6cı iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
@@ -989,11 +1000,11 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"7ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"7ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:99
msgid ""
@@ -1003,11 +1014,11 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"8ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"8ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
@@ -1017,11 +1028,11 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"9cu iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"9cu iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
@@ -1031,11 +1042,11 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərə menyusunu açma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
-"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
-"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərə menyusunu açma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
@@ -1045,11 +1056,11 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni bağlama qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni bağlama qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
@@ -1060,11 +1071,12 @@ msgid ""
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
-"\"hərəkət modu\"na keçiş və klaviatura vasitəsiylə pəncərəni daşıma qısa yolu. "
-"Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük "
-" hərf istifadə edilə bilər, və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" "
-"kimi qısaltmalar da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , "
-"bu gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"\"hərəkət modu\"na keçiş və klaviatura vasitəsiylə pəncərəni daşıma qısa "
+"yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik "
+"ya da böyük hərf istifadə edilə bilər, və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə "
+"\"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud "
+"olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
@@ -1075,11 +1087,12 @@ msgid ""
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"\"ölçüləndirmə modu\"na keçiş və klaviatura vasitəsiylə pəncərəni ölçüləndirmə "
-" qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya "
-" da böyük hərf istifadə edilə bilər, və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" "
-"versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"\"ölçüləndirmə modu\"na keçiş və klaviatura vasitəsiylə pəncərəni "
+"ölçüləndirmə qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər, və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
@@ -1090,12 +1103,11 @@ msgid ""
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Bütün normal pəncərələri gizlədib fokusu masa üstünə vermə qısa yolu. "
-"Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya "
-"da böyük hərf istifadə edilə bilər, və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və "
-" \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə "
-"\"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud "
-"olmayacaq."
+"Bütün normal pəncərələri gizlədib fokusu masa üstünə vermə qısa yolu. Format "
+"\"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük "
+"hərf istifadə edilə bilər, və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;"
+"Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" "
+"versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
@@ -1105,11 +1117,11 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni böyütmə qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-" və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni böyütmə qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
@@ -1119,11 +1131,11 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni kiçiltmə qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
-"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat "
-"ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni kiçiltmə qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
+"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
+"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
@@ -1134,11 +1146,11 @@ msgid ""
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
-"Pəncərəni bir altdakı iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" "
-" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
-" bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir "
-" qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni bir altdakı iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a"
+"\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə "
+"edilə bilər və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi "
+"qısaltmalar da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu "
+"gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
@@ -1149,11 +1161,11 @@ msgid ""
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
-"Pəncərəni bir soldakı iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" "
-"ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
-" bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir "
-" qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni bir soldakı iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a"
+"\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə "
+"bilər və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar "
+"da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
+"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
@@ -1164,11 +1176,11 @@ msgid ""
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
-"Pəncərəni bir sağdakı iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" "
-" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
-" bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir "
-" qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni bir sağdakı iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a"
+"\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə "
+"edilə bilər və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi "
+"qısaltmalar da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu "
+"gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
@@ -1178,11 +1190,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni bir üstdəki iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" "
-" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
-" bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir "
-" qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni bir üstdəki iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a"
+"\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə "
+"edilə bilər və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi "
+"qısaltmalar da işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu "
+"gedişat ilə əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
@@ -1192,11 +1204,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni 1ci iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
-" işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli "
-" heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni 1ci iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya "
+"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
+"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
+"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
+"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
@@ -1206,11 +1218,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni 10cu iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" "
-"ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
-" bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir "
-"qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni 10cu iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya "
+"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
+"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
+"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
+"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
@@ -1220,11 +1232,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni 11ci iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" "
-"ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
-"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir "
-"qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni 11ci iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya "
+"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
+"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
+"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
+"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
@@ -1234,11 +1246,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni 12ci iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
-" bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir "
-"qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni 12ci iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya "
+"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
+"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
+"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
+"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
@@ -1248,11 +1260,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni 2ci iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
-" bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir "
-" qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni 2ci iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya "
+"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
+"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
+"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
+"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
@@ -1262,11 +1274,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni 3cü iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
-" bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir "
-" qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni 3cü iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya "
+"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
+"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
+"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
+"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
@@ -1276,11 +1288,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni 4cü iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
-"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir "
-"qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni 4cü iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya "
+"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
+"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
+"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
+"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
@@ -1290,11 +1302,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni 5ci iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
-"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir "
-"qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni 5ci iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya "
+"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
+"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
+"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
+"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
@@ -1304,11 +1316,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni 6cı iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
-"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir "
-"qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni 6cı iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya "
+"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
+"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
+"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
+"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
@@ -1318,11 +1330,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni 7ci iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
-"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir "
-" qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni 7ci iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya "
+"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
+"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
+"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
+"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
@@ -1332,11 +1344,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni 8ci iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
+"Pəncərəni 8ci iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya "
+"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
-"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli "
-"heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
+"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
@@ -1346,11 +1358,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni 9cu iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
-"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
-"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç bir "
-"qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni 9cu iş sahəsinə daşıma qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya "
+"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər "
+"və eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
+"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
+"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
@@ -1362,11 +1374,11 @@ msgid ""
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Panel və masa üstü arasında fokusu arxaya doğru popup pəncərə ilə daşıyan "
-"qısa yol. Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"qısa yol. Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə "
+"almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları "
+"istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, "
+"bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
@@ -1377,12 +1389,12 @@ msgid ""
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Panel və masa üstü arasında fokusu arxaya doğru popup pəncərəsi olmadan daşıyan "
-"qısa yol. Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Panel və masa üstü arasında fokusu arxaya doğru popup pəncərəsi olmadan "
+"daşıyan qısa yol. Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;"
+"&lt;Alt&gt;F1. Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi "
+"nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi "
+"qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" "
+"olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
@@ -1394,14 +1406,13 @@ msgid ""
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərələr arasında fokusu arxaya doğru popup pəncərəsiz daşıyan "
-"qısa yol. Bu qısa yol ilə bərabər \"Shift\" düyməsinə basılarsa fokus "
-"önə doğru daşınacaq. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərələr arasında fokusu arxaya doğru popup pəncərəsiz daşıyan qısa yol. "
+"Bu qısa yol ilə bərabər \"Shift\" düyməsinə basılarsa fokus önə doğru "
+"daşınacaq. Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə "
+"almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları "
+"istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, "
+"bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
@@ -1413,14 +1424,13 @@ msgid ""
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərələr arasında fokusu arxaya doğru popup pəncərə ilə daşıyan "
-"qısa yol. Bu qısa yol ilə bərabər \"Shift\" düyməsinə basılarsa fokus "
-"önə doğru daşınacaq. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərələr arasında fokusu arxaya doğru popup pəncərə ilə daşıyan qısa yol. "
+"Bu qısa yol ilə bərabər \"Shift\" düyməsinə basılarsa fokus önə doğru "
+"daşınacaq. Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;"
+"Alt&gt;F1. Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə "
+"almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları "
+"istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, "
+"bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
@@ -1433,10 +1443,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Panellər və masa üstü arasında fokusu popup pəncərə ilə daşıyan qısa yol."
"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə "
+"icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün "
+"heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
@@ -1449,10 +1459,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Panellər və masa üstü arasında fokusu popup pəncərəsiz daşıyan qısa yol."
"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, eyni "
+"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə "
+"icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün "
+"heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
@@ -1464,14 +1474,13 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərələr arasında fokusu popup pəncərəsiz daşıyan qısa yol."
-"(Ənənəvi &lt;Alt&gt;Escape). Bu qısa yol istifadə edilirkən \"shift\" "
-"düyməsinə basaraq istiqamət tərs çevirilə bilər. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərələr arasında fokusu popup pəncərəsiz daşıyan qısa yol.(Ənənəvi &lt;"
+"Alt&gt;Escape). Bu qısa yol istifadə edilirkən \"shift\" düyməsinə basaraq "
+"istiqamət tərs çevirilə bilər. Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf "
+"arasında fərqi nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi "
+"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
@@ -1483,14 +1492,13 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərələr arasında fokusu popup pəncərəsi ilə daşıyan qısa yol."
-"(Ənənəvi &lt;Alt&gt;Tab). Bu qısa yol istifadə edilirkən \"shift\" "
-"düyməsinə basaraq istiqamət tərs çevirilə bilər. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərələr arasında fokusu popup pəncərəsi ilə daşıyan qısa yol.(Ənənəvi &lt;"
+"Alt&gt;Tab). Bu qısa yol istifadə edilirkən \"shift\" düyməsinə basaraq "
+"istiqamət tərs çevirilə bilər. Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf "
+"arasında fərqi nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi "
+"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
@@ -1501,13 +1509,12 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Həmişə üstdə modunu fəallaşdıran qısa yol. Həmişə üstdə modunda olan "
-"pəncərə bütün pəncərələrin üstündə göstəriləcəkdir. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Həmişə üstdə modunu fəallaşdıran qısa yol. Həmişə üstdə modunda olan pəncərə "
+"bütün pəncərələrin üstündə göstəriləcəkdir. Format belədir: \"&lt;Control&gt;"
+"a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük "
+"hərf arasında fərqi nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;"
+"Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi "
+"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
@@ -1517,12 +1524,12 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Tam ekran moduna keçiş üçün işlədiləcək qısa yol. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Tam ekran moduna keçiş üçün işlədiləcək qısa yol. Format belədir: \"&lt;"
+"Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1Oxuyucu liberaldır və kiçik "
+"və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu "
+"seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud "
+"olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
@@ -1532,12 +1539,12 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Maksimal böyüklüyə gətirmə üçün işlədiləcək qısa yol. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Maksimal böyüklüyə gətirmə üçün işlədiləcək qısa yol. Format belədir: \"&lt;"
+"Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1Oxuyucu liberaldır və kiçik "
+"və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu "
+"seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud "
+"olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
@@ -1547,12 +1554,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Burma və açma üçün işlədiləcək qısa yol. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Burma və açma üçün işlədiləcək qısa yol. Format belədir: \"&lt;Control&gt;a"
+"\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük "
+"hərf arasında fərqi nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;"
+"Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi "
+"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
@@ -1563,13 +1569,12 @@ msgid ""
"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni bütün iş sahələrinə ya da sadəcə olaraq birisinə yerləşdirmək "
-"üçün işlədiləcək qısa yol. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni bütün iş sahələrinə ya da sadəcə olaraq birisinə yerləşdirmək üçün "
+"işlədiləcək qısa yol. Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında "
+"fərqi nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi "
+"qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" "
+"olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
@@ -1579,12 +1584,12 @@ msgid ""
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Pəncərəni balacalaşdırmaq üçün işlədiləcək qısa yol. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Pəncərəni balacalaşdırmaq üçün işlədiləcək qısa yol. Format belədir: \"&lt;"
+"Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1Oxuyucu liberaldır və kiçik "
+"və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu "
+"seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud "
+"olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
@@ -1595,12 +1600,12 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"\"Proqram İcra Et\" dialoq qutusunu göstərən qısa yol. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"\"Proqram İcra Et\" dialoq qutusunu göstərən qısa yol. Format belədir: \"&lt;"
+"Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1Oxuyucu liberaldır və kiçik "
+"və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu "
+"seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud "
+"olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
@@ -1612,11 +1617,11 @@ msgid ""
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Ekran görüntüsü tə'minatını işə salaraq pəncərənin şəklini çəkən qısa yol. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
+"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr "
+"üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
@@ -1627,12 +1632,12 @@ msgid ""
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
-"Ekran görüntüsü tə'minatını işə salan qısa yol. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Ekran görüntüsü tə'minatını işə salan qısa yol. Format belədir: \"&lt;"
+"Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1Oxuyucu liberaldır və kiçik "
+"və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu "
+"seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud "
+"olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
@@ -1642,12 +1647,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Panelin ana menyusunu göstərən qısa yol. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Panelin ana menyusunu göstərən qısa yol. Format belədir: \"&lt;Control&gt;a"
+"\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük "
+"hərf arasında fərqi nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;"
+"Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi "
+"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:142
msgid "The name of a workspace."
@@ -1661,15 +1665,17 @@ msgstr "Ekran görüntüsü əmri"
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
-msgstr "Örtük pəncərə kənarlarının, başlıq çubuqlarının və s. görünüşünü müəyyən edir."
+msgstr ""
+"Örtük pəncərə kənarlarının, başlıq çubuqlarının və s. görünüşünü müəyyən "
+"edir."
#: src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
msgstr ""
-"auto_raise true seçilidirsə, pəncərəni üstə gətirmədən əvvəlki gecikmə. "
-"Bu gecikmə saniyənin mində biri ilə ölçülür."
+"auto_raise true seçilidirsə, pəncərəni üstə gətirmədən əvvəlki gecikmə. Bu "
+"gecikmə saniyənin mində biri ilə ölçülür."
#: src/metacity.schemas.in.h:146
msgid ""
@@ -1680,10 +1686,11 @@ msgid ""
"unfocused when the mouse leaves the window."
msgstr ""
"Pəncərə fokusu pəncərələrin necə fəal vəziyyətə keçəcəklərini müəyyən edir. "
-"Üç mümkün qiymət ala bilər;\"click\" - pəncərəyə fokus vermək üçün ona tıqlamaq "
-"lazımdır, \"sloppy\" - pəncərəyə fokus vermək üçün siçanın pəncərənin sahəsinə "
-"daxil olması lazımdır, \"mouse\" - siçan pəncərə sahəsinə daxil olanda pəncərə "
-"fokusa malik olacaq, siçan pəncərə sahəsindən çıxanda isə fokusu itirəcəkdir."
+"Üç mümkün qiymət ala bilər;\"click\" - pəncərəyə fokus vermək üçün ona "
+"tıqlamaq lazımdır, \"sloppy\" - pəncərəyə fokus vermək üçün siçanın "
+"pəncərənin sahəsinə daxil olması lazımdır, \"mouse\" - siçan pəncərə "
+"sahəsinə daxil olanda pəncərə fokusa malik olacaq, siçan pəncərə sahəsindən "
+"çıxanda isə fokusu itirəcəkdir."
#: src/metacity.schemas.in.h:147
msgid "The window screenshot command"
@@ -1703,12 +1710,11 @@ msgstr ""
"BU qısa yol pəncərənin üstdə ya da altda olmasını müəyyən edir. Əgər "
"pəncərənin üstündə başqa bir pəncərə varsa altda olan pəncərə üstə "
"gətiriləcəkdir. Əgər pəncərə hazırda tamamilə görünürsə bu pəncərə diqər "
-"pəncərələrin altına göndəriləcəkdir. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"pəncərələrin altına göndəriləcəkdir. Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya "
+"da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf "
+"arasında fərqi nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;"
+"\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi "
+"\"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
@@ -1718,12 +1724,12 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Bu qısa yol pəncərəni digər pəncərələrin altına göndərəcəkdir. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Bu qısa yol pəncərəni digər pəncərələrin altına göndərəcəkdir. Format "
+"belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1Oxuyucu "
+"liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, eyni zamanda "
+"\"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi "
+"də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir "
+"qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
@@ -1733,12 +1739,12 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Bu qısa yol pəncərəni digər pəncərələrin üstünə gətirəcəkdir."
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Bu qısa yol pəncərəni digər pəncərələrin üstünə gətirəcəkdir.Format belədir: "
+"\"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1Oxuyucu liberaldır və "
+"kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;"
+"\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. "
+"Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol "
+"mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:151
msgid ""
@@ -1749,12 +1755,12 @@ msgid ""
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
-"Bu qısa yol ilə pəncərə üfüqi olaraq maksimal sahəni əhatə edəcəkdir. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
-"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"Bu qısa yol ilə pəncərə üfüqi olaraq maksimal sahəni əhatə edəcəkdir. Format "
+"belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1Oxuyucu "
+"liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, eyni zamanda "
+"\"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə etmə icazəsi "
+"də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir "
+"qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
@@ -1766,11 +1772,11 @@ msgid ""
"for this action."
msgstr ""
"Bu qısa yol ilə pəncərə şaquli olaraq maksimal sahəni əhatə edəcəkdir. "
-"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
-"Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
+"Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+"F1Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında fərqi nəzərə almır, "
"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmaları istifadə "
-"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu "
-"əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
+"etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" olaraq seçsəniz, bu əmr "
+"üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
#: src/metacity.schemas.in.h:153
msgid ""
@@ -1778,10 +1784,9 @@ msgid ""
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, and 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window."
msgstr ""
-"Bu seçim başlıq çubuğuna cüt tıqlananda nə ediləcəyini müəyyən edir. "
-"Mümkün qiymətlər: pəncərəni üstə burmaq/geri açmaq üçün "
-"'toggle_shade', pəncərənin böyütmək/kiçiltmək üçün 'toggle_maximize' "
-"istifadə edilə bilər."
+"Bu seçim başlıq çubuğuna cüt tıqlananda nə ediləcəyini müəyyən edir. Mümkün "
+"qiymətlər: pəncərəni üstə burmaq/geri açmaq üçün 'toggle_shade', pəncərənin "
+"böyütmək/kiçiltmək üçün 'toggle_maximize' istifadə edilə bilər."
#: src/metacity.schemas.in.h:154
msgid "Toggle always on top state"
@@ -1847,7 +1852,8 @@ msgstr "GConf açarı \"%s\" hökmsüz növlə tə'yin edilib\n"
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
"modifier\n"
-msgstr "Quraşdırma bazasında tapılan \"%s\" hökmlü siçan sür'ətləndiricisi deyil\n"
+msgstr ""
+"Quraşdırma bazasında tapılan \"%s\" hökmlü siçan sür'ətləndiricisi deyil\n"
#: src/prefs.c:795 src/prefs.c:1205
#, c-format
@@ -1865,16 +1871,16 @@ msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
"maximum is %d\n"
msgstr ""
-"%s GConf açarında saxlanan %d iş sahəsi ədədini düzgün bildirmir, "
-"hazırkı maksimal qiymət %d'dır\n"
+"%s GConf açarında saxlanan %d iş sahəsi ədədini düzgün bildirmir, hazırkı "
+"maksimal qiymət %d'dır\n"
#: src/prefs.c:1167
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
msgstr ""
-"Xarab tə'minatlar üçün düzəltmə qeyri-fəaldır. Bə'zi proqramlar düzgün"
-"davranmaya bilər.\n"
+"Xarab tə'minatlar üçün düzəltmə qeyri-fəaldır. Bə'zi proqramlar "
+"düzgündavranmaya bilər.\n"
#: src/prefs.c:1232
#, c-format
@@ -1891,7 +1897,9 @@ msgstr "İş sahələrinin ədədi %d seçilirkən xəta: %s\n"
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
"\"%s\"\n"
-msgstr "Quraşdırma bazasında tapılan \"%s\", \"%s\" qısa yolu üçün hökmlü qiymət deyil\n"
+msgstr ""
+"Quraşdırma bazasında tapılan \"%s\", \"%s\" qısa yolu üçün hökmlü qiymət "
+"deyil\n"
#: src/prefs.c:1896
#, c-format
@@ -1919,13 +1927,16 @@ msgstr ""
#: src/screen.c:449
#, c-format
-msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
-msgstr "%d ekranı \"%s\" displeyi üstündə pəncərə idarəçisi seçimi alına bilmədi\n"
+msgid ""
+"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"%d ekranı \"%s\" displeyi üstündə pəncərə idarəçisi seçimi alına bilmədi\n"
#: src/screen.c:504
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
-msgstr "\"%2$s\" displeyindəki %1$d ekranı onsuz da pəncərə idarəçisinə malikdir\n"
+msgstr ""
+"\"%2$s\" displeyindəki %1$d ekranı onsuz da pəncərə idarəçisinə malikdir\n"
#: src/screen.c:674
#, c-format
@@ -1973,7 +1984,8 @@ msgstr "Qeyd edilmiş iclas faylı darana bilmədi: %s\n"
#: src/session.c:1221
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
-msgstr "<metacity_session> atribut görüldü yalnız onsuzda iclas ID'miz mövcuddur"
+msgstr ""
+"<metacity_session> atribut görüldü yalnız onsuzda iclas ID'miz mövcuddur"
#: src/session.c:1234
#, c-format
@@ -2004,14 +2016,14 @@ msgstr "<geometry> elementində namə'lum %s atributu"
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Namə'lum %s elementi"
-#: src/session.c:1921
+#: src/session.c:1935
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
"session management: %s\n"
msgstr ""
-"İclas idarəsini dəstəkləməyən proqramlar haqqında xəbərdarlıq "
-"pəncərəsi açılırkən xəta yarandı: %s\n"
+"İclas idarəsini dəstəkləməyən proqramlar haqqında xəbərdarlıq pəncərəsi "
+"açılırkən xəta yarandı: %s\n"
#: src/theme-parser.c:224 src/theme-parser.c:242
#, c-format
@@ -2056,7 +2068,9 @@ msgstr "Bucaq 0.0 və 360.0 arasında olmalıdır, yalnız %g'dır\n"
#: src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
-msgstr "Alfa 0.0 (görünməz) və 1.0 (tamamilə qeyri-şəffaf) arasında olmalıdır, yalnız %g'dır\n"
+msgstr ""
+"Alfa 0.0 (görünməz) və 1.0 (tamamilə qeyri-şəffaf) arasında olmalıdır, "
+"yalnız %g'dır\n"
#: src/theme-parser.c:684
#, c-format
@@ -2155,8 +2169,11 @@ msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> elementinin \"value\" atributu yoxdur"
#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
-msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
-msgstr "Düymələr üçün button_width/button_height və görünüş nisbətinin ikisi də verilə bilməz"
+msgid ""
+"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+msgstr ""
+"Düymələr üçün button_width/button_height və görünüş nisbətinin ikisi də "
+"verilə bilməz"
#: src/theme-parser.c:1343
#, c-format
@@ -2410,13 +2427,14 @@ msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
"states"
msgstr ""
-"<%s> elementi üçün maksimumlaşdırılmış və bükülmüş vəziyyətlər üçün "
-"\"resize\" atributu olmamalıdır."
+"<%s> elementi üçün maksimumlaşdırılmış və bükülmüş vəziyyətlər üçün \"resize"
+"\" atributu olmamalıdır."
#: src/theme-parser.c:3464
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
-msgstr "Tərz onsuzda %s vəziyyəti, %s ölçüləndirməsi və %s fokusu üçün tə'yin edilib"
+msgstr ""
+"Tərz onsuzda %s vəziyyəti, %s ölçüləndirməsi və %s fokusu üçün tə'yin edilib"
#: src/theme-parser.c:3475 src/theme-parser.c:3486 src/theme-parser.c:3497
#, c-format
@@ -2448,8 +2466,10 @@ msgstr "Örtükdəki outermost elementi <%s> yox <metacity_theme> olmalıdır"
#: src/theme-parser.c:3679
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
-msgstr "<%s> elementi name/author/date/description elementinin içində yer ala bilməz"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
+msgstr ""
+"<%s> elementi name/author/date/description elementinin içində yer ala bilməz"
#: src/theme-parser.c:3684
#, c-format
@@ -2458,8 +2478,10 @@ msgstr "<%s> elementi <constant> elementinin içində yer ala bilməz"
#: src/theme-parser.c:3696
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
-msgstr "<%s> elementi distance/border/aspect_ratio elementinin içində yer ala bilməz"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgstr ""
+"<%s> elementi distance/border/aspect_ratio elementinin içində yer ala bilməz"
#: src/theme-parser.c:3718
#, c-format
@@ -2563,8 +2585,8 @@ msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
-"GTK rəng spesifikasiyasında vəziyyət mö'tərizə içində olmalıdır, mis."
-"gtk:fg[NORMAL] burada NORMAL vəziyyətdir; \"%s\" oxuna bilmədi"
+"GTK rəng spesifikasiyasında vəziyyət mö'tərizə içində olmalıdır, mis.gtk:fg"
+"[NORMAL] burada NORMAL vəziyyətdir; \"%s\" oxuna bilmədi"
#: src/theme.c:989
#, c-format
@@ -2572,8 +2594,8 @@ msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
-"GTK rəng spesifikasiyasında vəziyyətdən sonra mö'tərizə bağlanmalıdır, mis. gtk:"
-"fg[NORMAL] burada NORMAL vəziyyətdir; \"%s\" oxuna bilmədi"
+"GTK rəng spesifikasiyasında vəziyyətdən sonra mö'tərizə bağlanmalıdır, mis. "
+"gtk:fg[NORMAL] burada NORMAL vəziyyətdir; \"%s\" oxuna bilmədi"
#: src/theme.c:1000
#, c-format
@@ -2590,7 +2612,9 @@ msgstr "Rəng spesifikasiyasındakı \"%s\" rəng tərkib hissəsi başa düşü
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
-msgstr "Qarışdırma formatı \"blend/bg_color/fg_color/alpha\"dır, \"%s\" formata uyğun gəlmir"
+msgstr ""
+"Qarışdırma formatı \"blend/bg_color/fg_color/alpha\"dır, \"%s\" formata "
+"uyğun gəlmir"
#: src/theme.c:1054
#, c-format
@@ -2604,8 +2628,10 @@ msgstr "Alfa qiyməti \"%s\" 0.0 ilə 1.0 arasında deyil"
#: src/theme.c:1111
#, c-format
-msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
-msgstr "Bükmə formatı \"shade/base_color/factor\"dır, \"%s\" formata uyğun gəlmir"
+msgid ""
+"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr ""
+"Bükmə formatı \"shade/base_color/factor\"dır, \"%s\" formata uyğun gəlmir"
#: src/theme.c:1122
#, c-format
@@ -2644,9 +2670,7 @@ msgstr "Birgə ifadə oxuna bilməyən '%s' integer'ini daxil edir"
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
-msgstr ""
-"Birgə ifadə bu mətnin başında namə'lum idarəçiyə malikdir: "
-"\"%s\""
+msgstr "Birgə ifadə bu mətnin başında namə'lum idarəçiyə malikdir: \"%s\""
#: src/theme.c:1588
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
@@ -2657,12 +2681,15 @@ msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Birgə ifadə sıfıra bölmə ilə nəticələnir"
#: src/theme.c:1779
-msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
-msgstr "Birgə ifadə üzən-nöqtə ədədi üstündə mod idarəçisini işlətməyə cəhd edir"
+msgid ""
+"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgstr ""
+"Birgə ifadə üzən-nöqtə ədədi üstündə mod idarəçisini işlətməyə cəhd edir"
#: src/theme.c:1836
#, c-format
-msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgid ""
+"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Birgə ifadə operand gözlənildiyi yerdə \"%s\" idarəçisinə malikdir"
#: src/theme.c:1845
@@ -2685,8 +2712,8 @@ msgid ""
"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
msgstr ""
-"Birgə ifadə ara yaddaşını doldurub daşırdı. Bu qədər böyük ifadəyə "
-"ehtiyac var idi ki?"
+"Birgə ifadə ara yaddaşını doldurub daşırdı. Bu qədər böyük ifadəyə ehtiyac "
+"var idi ki?"
#: src/theme.c:2011
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
@@ -2716,13 +2743,15 @@ msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this frame style"
msgstr ""
-"Bu örtük növü üçün <button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> "
-"tə'yin edilməlidir"
+"Bu örtük növü üçün <button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever"
+"\"/> tə'yin edilməlidir"
#: src/theme.c:4362 src/theme.c:4394
#, c-format
-msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr "Əksik <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgid ""
+"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr ""
+"Əksik <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
#: src/theme.c:4445
#, c-format
@@ -2741,8 +2770,8 @@ msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr ""
-"\"%2$s\" örtüyündə \"%1$s\" pəncərə növü üçün heç bir çərçivə tərzi tə'yin edilməyib. "
-"<window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> elementini əlavə edin"
+"\"%2$s\" örtüyündə \"%1$s\" pəncərə növü üçün heç bir çərçivə tərzi tə'yin "
+"edilməyib. <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> elementini əlavə edin"
#: src/theme.c:4651
#, c-format
@@ -2750,13 +2779,15 @@ msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this theme"
msgstr ""
-"Bu örtük üçün <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> "
-"tə'yin edilməlidir"
+"Bu örtük üçün <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/"
+"> tə'yin edilməlidir"
#: src/theme.c:5040 src/theme.c:5102
#, c-format
-msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
-msgstr "İstifadəçi tə'yinli sabitlər böyük hərflə başlamalıdır; \"%s\" isə başlamır"
+msgid ""
+"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgstr ""
+"İstifadəçi tə'yinli sabitlər böyük hərflə başlamalıdır; \"%s\" isə başlamır"
#: src/theme.c:5048 src/theme.c:5110
#, c-format
@@ -2828,14 +2859,14 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Proqram tə'minatı xətalı _NET_WM_PID %ld tə'yin etdi\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4565
+#: src/window.c:4566
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
"window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr ""
-"%s pəncərəsi özünə SM_CLIENT_ID tə'yin edir, yalnız ICCCM'də bildirilib ki bu "
-"WM_CLIENT_LEADER pəncərəsinə tə'yin edilməlidir.\n"
+"%s pəncərəsi özünə SM_CLIENT_ID tə'yin edir, yalnız ICCCM'də bildirilib ki "
+"bu WM_CLIENT_LEADER pəncərəsinə tə'yin edilməlidir.\n"
#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
@@ -2844,14 +2875,15 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5226
+#: src/window.c:5227
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr ""
-"%s pəncərəsi ölçüləndirilə bilmədiyini MWM ehkamı ilə bildirir, yalnız minimal. %"
-"d x %d və maksimal %d x %d böyüklüyünü alır; buna bir mə'na verə bilmirəm.\n"
+"%s pəncərəsi ölçüləndirilə bilmədiyini MWM ehkamı ilə bildirir, yalnız "
+"minimal. %d x %d və maksimal %d x %d böyüklüyünü alır; buna bir mə'na verə "
+"bilmirəm.\n"
#: src/xprops.c:153
#, c-format
@@ -2875,6 +2907,8 @@ msgstr "0x%lx pəncərəsindəki %s xassəsi hökmsüz UTF-8 daxil etdi\n"
#: src/xprops.c:482
#, c-format
-msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
-msgstr "0x%lx pəncərəsindəki %s xassəsi siyahıdakı %d üzvü üçün hökmsüz UTF-8 daxil etdi\n"
-
+msgid ""
+"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgstr ""
+"0x%lx pəncərəsindəki %s xassəsi siyahıdakı %d üzvü üçün hökmsüz UTF-8 daxil "
+"etdi\n"