summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/az.po
diff options
context:
space:
mode:
authorElijah Newren <newren@gmail.com>2005-06-27 23:26:24 +0000
committerElijah Newren <newren@src.gnome.org>2005-06-27 23:26:24 +0000
commit3b6f14fa6ff0547fe26c0f96f94c95cae8b56855 (patch)
tree2c1c50b0250ca6c651f1fcd2fe4239696d811a12 /po/az.po
parent947e45d27dcacae98f97630e25cc976b98b400cb (diff)
downloadmetacity-3b6f14fa6ff0547fe26c0f96f94c95cae8b56855.tar.gz
metacity-3b6f14fa6ff0547fe26c0f96f94c95cae8b56855.tar.bz2
2.10.2 release
2005-06-27 Elijah Newren <newren@gmail.com> * NEWS: 2.10.2 release
Diffstat (limited to 'po/az.po')
-rw-r--r--po/az.po77
1 files changed, 42 insertions, 35 deletions
diff --git a/po/az.po b/po/az.po
index 2979d30..e12cf91 100644
--- a/po/az.po
+++ b/po/az.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity.HEAD.az\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-24 10:50-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-06-27 17:21-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-17 21:53+0300\n"
"Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -61,7 +61,7 @@ msgstr "Tə'minatı sonlandırma haqqında metacity-dialoqu başlatma xətası:
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Verici adı alına bilmədi: %s\n"
-#: src/display.c:312
+#: src/display.c:316
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "X Window System displeyi '%s' açıla bilmədi\n"
@@ -82,23 +82,23 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
-#: src/frames.c:1020
+#: src/frames.c:1125
msgid "Close Window"
msgstr "Pəncərəni Bağla"
-#: src/frames.c:1023
+#: src/frames.c:1128
msgid "Window Menu"
msgstr "Pəncərə Menyusu"
-#: src/frames.c:1026
+#: src/frames.c:1131
msgid "Minimize Window"
msgstr "Pəncərəni Kiçilt"
-#: src/frames.c:1029
+#: src/frames.c:1134
msgid "Maximize Window"
msgstr "Pəncərəni Böyüt"
-#: src/frames.c:1032
+#: src/frames.c:1137
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Pəncərəni Balacalaşdır"
@@ -110,17 +110,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Başqa bir proqram hazırda %s açarını %x modifayrlı bağlayıcı olaraq işlədir\n"
-#: src/keybindings.c:2559
+#: src/keybindings.c:2535
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Əmr haqqında xəta metacity-dialoqu başlatma xətası: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2664
+#: src/keybindings.c:2640
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "%d əmri tə'yin edilməyib.\n"
-#: src/keybindings.c:3494
+#: src/keybindings.c:3485
#, fuzzy
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "%d əmri tə'yin edilməyib.\n"
@@ -202,11 +202,13 @@ msgstr "_Bağla"
#. separator
#: src/menu.c:66
-msgid "Put on _All Workspaces"
-msgstr "_Bütün İş Sahələrinə Qoy"
+#, fuzzy
+msgid "_Always on Visible Workspace"
+msgstr "Ancaq _Bu İş Sahəsinə"
#: src/menu.c:67
-msgid "Only on _This Workspace"
+#, fuzzy
+msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "Ancaq _Bu İş Sahəsinə"
#: src/menu.c:68
@@ -225,7 +227,7 @@ msgstr "Ü_stdəki İş Sahəsinə Daşı"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "_Altdakı İş Sahəsinə Daşı"
-#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1942
+#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1996
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "İş Sahəsi %d"
@@ -357,7 +359,7 @@ msgstr "Başlıq"
msgid "Class"
msgstr "Sinif"
-#: src/metacity-dialog.c:262
+#: src/metacity-dialog.c:263
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
@@ -365,7 +367,7 @@ msgstr ""
"Bu pəncərələr \"hazırkı iclası qeyd et\" xassəsini dəstəkləmir və növbəti "
"girişdə əllə başladılmalıdır."
-#: src/metacity-dialog.c:323
+#: src/metacity-dialog.c:328
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -492,12 +494,14 @@ msgstr ""
"proqramların standart yazı növünü işlət."
#: src/metacity.schemas.in.h:19
+#, fuzzy
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
-"otherwise be impractical."
+"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
+"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
msgstr ""
"Əgər true isə, metacity istifadəçiyə daha az animasiya və başqa ehtiyat "
"alıcı gedişatlar göstərərək daha az ehtiyat/mənbə işlədəcəkdir. Bu, bəziləri "
@@ -1900,17 +1904,17 @@ msgstr "Pəncərə Fokus Modu"
msgid "Window title font"
msgstr "Pəncərə başlığının yazı növü"
-#: src/prefs.c:476 src/prefs.c:492 src/prefs.c:508 src/prefs.c:524
-#: src/prefs.c:540 src/prefs.c:560 src/prefs.c:576 src/prefs.c:592
-#: src/prefs.c:608 src/prefs.c:624 src/prefs.c:640 src/prefs.c:656
-#: src/prefs.c:672 src/prefs.c:689 src/prefs.c:705 src/prefs.c:721
-#: src/prefs.c:737 src/prefs.c:753 src/prefs.c:768 src/prefs.c:783
-#: src/prefs.c:798
+#: src/prefs.c:501 src/prefs.c:517 src/prefs.c:533 src/prefs.c:549
+#: src/prefs.c:565 src/prefs.c:585 src/prefs.c:601 src/prefs.c:617
+#: src/prefs.c:633 src/prefs.c:649 src/prefs.c:665 src/prefs.c:681
+#: src/prefs.c:697 src/prefs.c:714 src/prefs.c:730 src/prefs.c:746
+#: src/prefs.c:762 src/prefs.c:778 src/prefs.c:793 src/prefs.c:808
+#: src/prefs.c:823 src/prefs.c:839
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf açarı \"%s\" hökmsüz növlə tə'yin edilib\n"
-#: src/prefs.c:843
+#: src/prefs.c:884
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -1918,17 +1922,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Quraşdırma bazasında tapılan \"%s\" hökmlü siçan sür'ətləndiricisi deyil\n"
-#: src/prefs.c:867 src/prefs.c:1277
+#: src/prefs.c:908 src/prefs.c:1318
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf açarı \"%s\" hökmsüz qiymətlə tə'yin edilib\n"
-#: src/prefs.c:994
+#: src/prefs.c:1035
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "\"%s\" yazı növü izahatı oxuna bilmədi. Gconf açarı: %s\n"
-#: src/prefs.c:1179
+#: src/prefs.c:1220
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1937,7 +1941,7 @@ msgstr ""
"%d GConf %s açarında iş sahəsi ədədini düzgün bildirmir, hazırkı maksimal "
"qiymət %d-dır\n"
-#: src/prefs.c:1239
+#: src/prefs.c:1280
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -1945,17 +1949,17 @@ msgstr ""
"Xarab tə'minatlar üçün düzəltmə qeyri-fəaldır. Bə'zi proqramlar "
"düzgündavranmaya bilər.\n"
-#: src/prefs.c:1304
+#: src/prefs.c:1345
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d GConf %s açarında 0 ilə %d aralığının xaricindədir\n"
-#: src/prefs.c:1425
+#: src/prefs.c:1479
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "İş sahələrinin ədədi %d seçilirkən xəta: %s\n"
-#: src/prefs.c:1669
+#: src/prefs.c:1723
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -1964,7 +1968,7 @@ msgstr ""
"Quraşdırma bazasında tapılan \"%s\", \"%s\" qısa yolu üçün hökmlü qiymət "
"deyil\n"
-#: src/prefs.c:2023
+#: src/prefs.c:2077
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "%d iş sahəsinin adı \"%s\" ilə dəyişdirilirkən xəta: %s\n"
@@ -2000,7 +2004,7 @@ msgstr ""
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "%d ekranı \"%s\" displeyində onsuz da pəncərə idarəçisinə malikdir\n"
-#: src/screen.c:699
+#: src/screen.c:716
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
@@ -3082,7 +3086,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Proqram tə'minatı xətalı _NET_WM_PID %ld tə'yin etdi\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4829
+#: src/window.c:5197
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3098,7 +3102,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5500
+#: src/window.c:5868
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3135,6 +3139,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+#~ msgid "Put on _All Workspaces"
+#~ msgstr "_Bütün İş Sahələrinə Qoy"
+
#~ msgid "Select how to give focus to windows"
#~ msgstr "Pəncərələrə necə fokus veriləcəyini seç"