summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorFran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>2010-02-15 17:48:11 +0100
committerIgnacio Casal Quinteiro <icq@gnome.org>2010-02-15 17:48:11 +0100
commitdd778b79c5b7b270710b6f1e613bc66c083a9094 (patch)
treee2b6b0674dddcf2b16408eded6e6bd76a6e55e51
parent20c5b17a3968cdca214abd59e706a421a189a4f7 (diff)
downloadmetacity-dd778b79c5b7b270710b6f1e613bc66c083a9094.tar.gz
metacity-dd778b79c5b7b270710b6f1e613bc66c083a9094.tar.bz2
Updated Galician Translation
-rw-r--r--po/gl.po287
1 files changed, 144 insertions, 143 deletions
diff --git a/po/gl.po b/po/gl.po
index c0e4324..c7b07b2 100644
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -13,19 +13,20 @@
# Suso Baleato <suso.baleato@xunta.es>, 2009.
# Francisco Diéguez <fran.dieguez@mabishu.com>, 2009.
# Antón Méixome <meixome@mancomun.org>, 2009.
+# Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity-master-po-gl-37635\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-16 14:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-16 12:01+0200\n"
-"Last-Translator: Antón Méixome <meixome@mancomun.org>\n"
-"Language-Team: Galician <gnome@mancomun.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-02-15 17:48+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-02-12 22:41+0100\n"
+"Last-Translator: Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>\n"
+"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: gl\n"
-"Plural-Forms: Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
#: ../src/50-metacity-desktop-key.xml.in.h:1
@@ -45,31 +46,31 @@ msgstr "Evento da campaíña do sistema"
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Requírese información de xanela descoñecida: %d"
-#: ../src/core/delete.c:104
+#. Translators: %s is a window title
+#: ../src/core/delete.c:96
#, c-format
+msgid "<tt>%s</tt> is not responding."
+msgstr "<tt>%s</tt> non está respondendo."
+
+#: ../src/core/delete.c:101
msgid ""
-"<big><b><tt>%s</tt> is not responding.</b></big>\n"
-"\n"
-"<i>You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
-"application to quit entirely.</i>"
+"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
+"application to quit entirely."
msgstr ""
-"<big><b><tt>%s</tt> non está respondendo.</b></big>\n"
-"\n"
-"<i>Elixa entre esperar un pouco a que continúe ou forzar a saída do "
-"aplicativo.</i>"
+"Elixa entre esperar un pouco a que continúe ou forzar a saída do aplicativo."
-#: ../src/core/delete.c:115
+#: ../src/core/delete.c:110
msgid "_Wait"
msgstr "Espe_rar"
-#: ../src/core/delete.c:115
+#: ../src/core/delete.c:110
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Forzar a saída"
-#: ../src/core/delete.c:216
+#: ../src/core/delete.c:208
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
-msgstr "Fallo ao obter o nome do host: %s\n"
+msgstr "Produciuse un fallo ao obter o nome do host: %s\n"
#: ../src/core/display.c:258
#, c-format
@@ -79,7 +80,7 @@ msgstr "Falta a extensión %s que se require para a composición"
#: ../src/core/display.c:336
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
-msgstr "Fallo ao abrir a pantalla do sistema de xanelas X '%s'\n"
+msgstr "Produciuse un fallo ao abrir a pantalla do sistema de xanelas X '%s'\n"
#: ../src/core/errors.c:272
#, c-format
@@ -116,7 +117,7 @@ msgid ""
"\n"
"%s"
msgstr ""
-"Houbo un erro ao executar <tt>%s</tt>:\n"
+"Produciuse un erro ao executar <tt>%s</tt>:\n"
"\n"
"%s"
@@ -130,7 +131,7 @@ msgstr "Non se definiu ningunha orde %d.\n"
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Non se definiu ningunha orde de terminal.\n"
-#: ../src/core/main.c:130
+#: ../src/core/main.c:131
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -146,55 +147,55 @@ msgstr ""
"Non hai NINGUNHA GARANTÍA nin de VALOR COMERCIAL nin de ADECUACIÓN PARA UN "
"FIN ESPECÍFICO.\n"
-#: ../src/core/main.c:268
+#: ../src/core/main.c:269
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Desactivar a conexión ao xestor de sesión"
-#: ../src/core/main.c:274
+#: ../src/core/main.c:275
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Substituír o xestor de xanelas en execución co Metacity"
-#: ../src/core/main.c:280
+#: ../src/core/main.c:281
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Especificar o ID de xestión de sesión"
-#: ../src/core/main.c:285
+#: ../src/core/main.c:286
msgid "X Display to use"
msgstr "Pantalla X que se vai usar"
-#: ../src/core/main.c:291
+#: ../src/core/main.c:292
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Inicializar a sesión desde o ficheiro de salvagarda"
-#: ../src/core/main.c:297
+#: ../src/core/main.c:298
msgid "Print version"
msgstr "Imprimir versión"
-#: ../src/core/main.c:303
+#: ../src/core/main.c:304
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Facer que as chamadas a X sexan síncronas"
-#: ../src/core/main.c:309
+#: ../src/core/main.c:310
msgid "Turn compositing on"
msgstr "Activar a composición"
-#: ../src/core/main.c:315
+#: ../src/core/main.c:316
msgid "Turn compositing off"
msgstr "Desactivar a composición"
-#: ../src/core/main.c:321
+#: ../src/core/main.c:322
msgid ""
"Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
msgstr ""
"Non facer xanelas de pantalla completa que estean maximizadas e sen "
"decoracións"
-#: ../src/core/main.c:543
+#: ../src/core/main.c:528
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
-msgstr "Fallou ao dixitalizar o directorio de temas: %s\n"
+msgstr "Produciuse un fallo ao analizar o directorio de temas: %s\n"
-#: ../src/core/main.c:559
+#: ../src/core/main.c:544
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
@@ -202,10 +203,10 @@ msgstr ""
"Non foi posíbel encontrar ningún tema! Asegúrese de que %s existe e de que "
"contén os temas habituais.\n"
-#: ../src/core/main.c:618
+#: ../src/core/main.c:603
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
-msgstr "Fallo ao reiniciar: %s\n"
+msgstr "Produciuse un fallo ao reiniciar: %s\n"
#.
#. * We found it, but it was invalid. Complain.
@@ -218,24 +219,24 @@ msgstr "Fallo ao reiniciar: %s\n"
#. * (Empty comment follows so the translators don't see this.)
#.
#.
-#: ../src/core/prefs.c:506 ../src/core/prefs.c:661
+#: ../src/core/prefs.c:508 ../src/core/prefs.c:663
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "A chave GConf '%s' está configurada cun valor non válido\n"
-#: ../src/core/prefs.c:587 ../src/core/prefs.c:830
+#: ../src/core/prefs.c:589 ../src/core/prefs.c:832
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
msgstr "%d almacenado na chave GConf %s está fóra do intervalo %d a %d\n"
-#: ../src/core/prefs.c:631 ../src/core/prefs.c:708 ../src/core/prefs.c:756
-#: ../src/core/prefs.c:820 ../src/core/prefs.c:1113 ../src/core/prefs.c:1129
-#: ../src/core/prefs.c:1146 ../src/core/prefs.c:1162
+#: ../src/core/prefs.c:633 ../src/core/prefs.c:710 ../src/core/prefs.c:758
+#: ../src/core/prefs.c:822 ../src/core/prefs.c:1115 ../src/core/prefs.c:1131
+#: ../src/core/prefs.c:1148 ../src/core/prefs.c:1164
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "A chave GConf \"%s\" está configurada cun tipo non válido\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1232
+#: ../src/core/prefs.c:1234
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -243,14 +244,14 @@ msgstr ""
"Desactiváronse os arranxos para aplicativos danados. Pode que algúns "
"aplicativos non se comporten correctamente.\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1303
+#: ../src/core/prefs.c:1305
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr ""
"Non foi posíbel analizar a descrición do tipo de letra \"%s\" da chave GConf "
"%s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1365
+#: ../src/core/prefs.c:1367
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -259,17 +260,18 @@ msgstr ""
"\"%s\" encontrado na base de datos de configuración non é un valor válido "
"para o modificador do botón do rato\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1786
+#: ../src/core/prefs.c:1788
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
-msgstr "Erro ao definir o número de espazos de traballo en %d: %s\n"
+msgstr ""
+"Produciuse un erro ao definir o número de espazos de traballo en %d: %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1975 ../src/core/prefs.c:2478
+#: ../src/core/prefs.c:1953 ../src/core/prefs.c:2456
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Espazo de traballo %d"
-#: ../src/core/prefs.c:2005 ../src/core/prefs.c:2183
+#: ../src/core/prefs.c:1983 ../src/core/prefs.c:2161
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -278,15 +280,17 @@ msgstr ""
"\"%s\" encontrado na base de datos de configuración non é un valor válido "
"para a combinación de teclas \"%s\"\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2559
+#: ../src/core/prefs.c:2537
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
-msgstr "Erro ao definir o nome do espazo de traballo %d como \"%s\": %s\n"
+msgstr ""
+"Produciuse un erro ao definir o nome do espazo de traballo %d como \"%s\": %"
+"s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2763
+#: ../src/core/prefs.c:2741
#, c-format
msgid "Error setting compositor status: %s\n"
-msgstr "Erro ao definir o estado do compositor: %s\n"
+msgstr "Produciuse un erro ao definir o estado do compositor: %s\n"
#: ../src/core/screen.c:357
#, c-format
@@ -363,60 +367,60 @@ msgstr ""
"\"shift\"; polo tanto, a tecla \"shift\" non poderá ser unha das teclas "
"usadas."
-#: ../src/core/session.c:845 ../src/core/session.c:852
+#: ../src/core/session.c:850 ../src/core/session.c:857
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Non foi posíbel crear o directorio '%s': %s\n"
-#: ../src/core/session.c:862
+#: ../src/core/session.c:867
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Non foi posíbel abrir o ficheiro de sesión '%s' para escritura: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1003
+#: ../src/core/session.c:1008
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
-msgstr "Erro ao escribir o ficheiro de sesión '%s': %s\n"
+msgstr "Produciuse un erro ao escribir o ficheiro de sesión '%s': %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1008
+#: ../src/core/session.c:1013
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
-msgstr "Erro ao pechar o ficheiro de sesión '%s': %s\n"
+msgstr "Produciuse un erro ao pechar o ficheiro de sesión '%s': %s\n"
#. oh, just give up
-#: ../src/core/session.c:1101
+#: ../src/core/session.c:1106
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
-msgstr "Fallo ao ler o ficheiro de sesión gardado %s: %s\n"
+msgstr "Produciuse un fallo ao ler o ficheiro de sesión gardado %s: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1140
+#: ../src/core/session.c:1145
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
-msgstr "Fallo ao analizar o ficheiro de sesión gardado: %s\n"
+msgstr "Produciuse un fallo ao analizar o ficheiro de sesión gardado: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1189
+#: ../src/core/session.c:1194
#, c-format
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "O atributo <metacity_session> foi visto mais xa temos o ID de sesión"
-#: ../src/core/session.c:1202 ../src/core/session.c:1277
-#: ../src/core/session.c:1309 ../src/core/session.c:1381
-#: ../src/core/session.c:1441
+#: ../src/core/session.c:1207 ../src/core/session.c:1282
+#: ../src/core/session.c:1314 ../src/core/session.c:1386
+#: ../src/core/session.c:1446
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Atributo descoñecido %s no elemento <%s>"
-#: ../src/core/session.c:1219
+#: ../src/core/session.c:1224
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "etiqueta <window> aniñada"
-#: ../src/core/session.c:1461
+#: ../src/core/session.c:1466
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Elemento descoñecido %s"
-#: ../src/core/session.c:1812
+#: ../src/core/session.c:1818
msgid ""
"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
"be restarted manually next time you log in."
@@ -424,39 +428,39 @@ msgstr ""
"Estas xanelas non permiten &quot;gardar a configuración actual&quot; e terán "
"que se reiniciar manualmente a próxima vez que inicie a sesión."
-#: ../src/core/util.c:103
+#: ../src/core/util.c:101
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
-msgstr "Fallo ao abrir o rexistro de depuración: %s\n"
+msgstr "Produciuse un fallo ao abrir o rexistro de depuración: %s\n"
-#: ../src/core/util.c:113
+#: ../src/core/util.c:111
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
-msgstr "Fallo ao facer fdopen() no ficheiro de rexistro %s: %s\n"
+msgstr "Produciuse un fallo ao facer fdopen() no ficheiro de rexistro %s: %s\n"
-#: ../src/core/util.c:119
+#: ../src/core/util.c:117
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Ficheiro de rexistro %s aberto\n"
-#: ../src/core/util.c:138 ../src/tools/metacity-message.c:176
+#: ../src/core/util.c:136 ../src/tools/metacity-message.c:176
#, c-format
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "O Metacity compilouse sen capacidade para o modo detallado\n"
-#: ../src/core/util.c:238
+#: ../src/core/util.c:236
msgid "Window manager: "
msgstr "Xestor de xanelas: "
-#: ../src/core/util.c:390
+#: ../src/core/util.c:388
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Erro no xestor de xanelas: "
-#: ../src/core/util.c:423
+#: ../src/core/util.c:421
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Aviso do xestor de xanelas: "
-#: ../src/core/util.c:451
+#: ../src/core/util.c:449
msgid "Window manager error: "
msgstr "Erro do xestor de xanelas: "
@@ -468,7 +472,7 @@ msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
#. first time through
-#: ../src/core/window.c:5627
+#: ../src/core/window.c:5642
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -484,7 +488,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/core/window.c:6192
+#: ../src/core/window.c:6207
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -525,7 +529,7 @@ msgstr "%s (como %s)"
msgid "%s (as another user)"
msgstr "%s (como outro usuario)"
-#: ../src/core/window-props.c:1429
+#: ../src/core/window-props.c:1430
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr ""
@@ -932,16 +936,16 @@ msgstr "Eleva automaticamente a xanela enfocada"
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
-"(right click). The left and right operations may be swapped using the "
-"\"mouse_button_resize\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or "
-"\"&lt;Super&gt;\" for example."
+"(right click). The middle and right click operations may be swapped using "
+"the \"resize_with_right_button\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;"
+"\" or \"&lt;Super&gt;\" for example."
msgstr ""
"Ao facer clic nunha xanela mentres se mantén premida esta tecla "
-"modificadora, fará que a xanela se mova (clic esquerdo), se restaure (clic "
-"co botón do medio) ou que se mostre o menú da xanela (clic dereito). As "
-"operacións esquerda e dereita poden ser intercambiadas usando a chave "
-"\"mouse_button_resize\". O modificador exprésase como \"&lt;Alt&gt;\" ou "
-"\"&lt;Super&gt;\" por exemplo."
+"modificadora, fará que a xanela se mova (co clic esquerdo), se restaure (co "
+"clic co botón do medio) ou que se mostre o menú da xanela (co clic dereito). "
+"As operacións esquerda e dereita poden ser intercambiadas usando a chave "
+"\"resize_with_right_button\". O modificador exprésase como \"&lt;Alt&gt;\" "
+"ou \"&lt;Super&gt;\" por exemplo."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
@@ -1106,7 +1110,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Definir esta opción como false pode conducir a un comportamento incorrecto, "
"así que lle recomendamos encarecidamente aos usuarios que non cambien a "
-"opción true predeterminada. Moitas accións, como por exemplo premer na área "
+"opción true predefinida. Moitas accións, como por exemplo premer na área "
"cliente ou mover e redimensionar a xanela, normalmente elevan a xanela como "
"efecto colateral. Definindo esta opción como false, o que se desaconsella "
"encarecidamente, pódese desacoplar a elevación para outras accións do "
@@ -1159,8 +1163,8 @@ msgstr ""
"branco e negro en toda a pantalla e \"frame_flash\" que provoca que a barra "
"de títulos da xanela de aplicativos que enviou o sinal de campá escintile. "
"Se o aplicativo que enviou o ton de campá é descoñecida (como é usualmente o "
-"caso para o \"ton de aviso do sistema\" predeterminado), a barra de títulos "
-"da xanela actual enfocada escintila."
+"caso para o \"ton de aviso do sistema\" predefinido), a barra de títulos da "
+"xanela actual enfocada escintila."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:34
msgid ""
@@ -1259,7 +1263,7 @@ msgid ""
"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
"the others, and 'none' which will not do anything."
msgstr ""
-"Esta opción determina os efectos de facer un duplo clic na barra de título. "
+"Esta opción determina os efectos de facer un dobre clic na barra de título. "
"As opcións válidas actuais son 'toggle_shade', que ensombrecerá ou "
"desensombrecerá a xanela; 'toggle_maximize_horizontally' e "
"'toggle_maximize_vertically' que maximizará ou restaurará a xanela só nesa "
@@ -1650,7 +1654,7 @@ msgid ""
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"A especificación de cor do GTK debe ter o estado entre parénteses, exemplo. "
-"gtk:fg[NORMAL] onde NORMAL é o estado; non se puido analizar \"%s\""
+"gtk:fg[NORMAL] onde NORMAL é o estado; non foi posíbel analizar \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1160
#, c-format
@@ -1659,7 +1663,7 @@ msgid ""
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"A especificación de cor do GTK debe ter unha paréntese pechada despois do "
-"estado, exemplo. gtk:fg[NORMAL] onde NORMAL é o estado; non se puido "
+"estado, exemplo. gtk:fg[NORMAL] onde NORMAL é o estado; non foi posíbel "
"analizar \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1171
@@ -1844,7 +1848,7 @@ msgstr ""
#: ../src/ui/theme.c:4780
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
-msgstr "Fallo ao cargar o tema \"%s\": %s\n"
+msgstr "Produciuse un fallo ao cargar o tema \"%s\": %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:4910 ../src/ui/theme.c:4917 ../src/ui/theme.c:4924
#: ../src/ui/theme.c:4931 ../src/ui/theme.c:4938
@@ -1859,15 +1863,15 @@ msgid ""
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr ""
"Non hai un estilo de marco para o tipo de xanela \"%s\" no tema \"%s\", "
-"engada un elemento <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>"
+"engada un elemento <window type=\"%s\" style_set=\"o_que_sexa\"/>"
#: ../src/ui/theme.c:5389 ../src/ui/theme.c:5451 ../src/ui/theme.c:5514
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
-"As constantes definidas polo usuario deben comezar cunha letra maiúscula; \"%"
-"s\" non o fai"
+"As constantes definidas polo usuario deben comezar con unha letra maiúscula; "
+"\"%s\" non o fai"
#: ../src/ui/theme.c:5397 ../src/ui/theme.c:5459 ../src/ui/theme.c:5522
#, c-format
@@ -2293,109 +2297,97 @@ msgstr "/Xanelas/_Todas as ancoraxes"
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Xanelas/_Escritorio"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:136
-msgid "Open another one of these windows"
-msgstr "Abrir outra destas xanelas"
-
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:143
-msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
-msgstr "Este é un botón de demostración cunha icona 'abrir'"
-
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:150
-msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
-msgstr "Este é un botón de demostración cunha icona 'saír'"
-
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:243
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:244
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Esta é unha mensaxe de mostra no diálogo de mostra"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:326
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:327
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Elemento de menú falso %d\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:360
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:361
msgid "Border-only window"
msgstr "Xanela só con bordo"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:362
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:363
msgid "Bar"
msgstr "Barra"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:379
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:380
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Xanela de aplicativo normal"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:383
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:384
msgid "Dialog Box"
msgstr "Caixa de diálogo"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:387
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:388
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Caixa de diálogo modal"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:391
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:392
msgid "Utility Palette"
msgstr "Paleta de utilidades"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:395
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:396
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Menú desprazado"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:399
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:400
msgid "Border"
msgstr "Bordo"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:727
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:728
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Proba de disposición de botóns %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:756
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:757
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g milisegundos para debuxar un marco de xanela"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:799
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:800
#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Uso: metacity-theme-viewer [NOMETEMA]\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:806
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:807
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
-msgstr "Erro ao cargar o tema: %s\n"
+msgstr "Produciuse un erro ao cargar o tema: %s\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:812
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:813
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Cargouse o tema \"%s\" en %g segundos\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:853
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:854
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Tipo de letra de título normal"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:859
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:860
msgid "Small Title Font"
msgstr "Tipo de letra de título pequena"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:865
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:866
msgid "Large Title Font"
msgstr "Tipo de letra de título grande"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:870
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:871
msgid "Button Layouts"
msgstr "Disposición dos botóns"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:875
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:876
msgid "Benchmark"
msgstr "Banco de probas"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:922
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:923
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "O título da xanela vai aquí"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1026
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1027
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
@@ -2406,43 +2398,52 @@ msgstr ""
"marco) e %g segundos de tempo estándar incluíndo recursos do servidor X (%g "
"milisegundos por marco)\n"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1245
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr ""
"a proba de expresión da posición devolveu TRUE mais estabeleceu un erro"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1247
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1248
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr ""
"a proba de expresión da posición devolveu FALSE mais estabeleceu un erro"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1251
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1252
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Esperábase un erro, mais non se deu ningún"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1253
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1254
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Esperábase un erro %d mais deuse %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1259
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1260
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Non se esperaba ningún erro mais devolveuse un: %s"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1263
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1264
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "o valor x era %d, esperábase %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1266
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1267
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "o valor y era %d, esperábase %d"
-#: ../src/ui/theme-viewer.c:1331
+#: ../src/ui/theme-viewer.c:1332
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"%d expresións de coordenadas interpretadas en %g segundos (%g segundos de "
"media)\n"
+
+#~ msgid "Open another one of these windows"
+#~ msgstr "Abrir outra destas xanelas"
+
+#~ msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
+#~ msgstr "Este é un botón de demostración cunha icona 'abrir'"
+
+#~ msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
+#~ msgstr "Este é un botón de demostración cunha icona 'saír'"