summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorChristian Rose <menthos@menthos.com>2002-08-12 10:39:10 +0000
committerChristian Rose <menthos@src.gnome.org>2002-08-12 10:39:10 +0000
commit501264647eb4241127f6cee9c9bfc16a6e75d193 (patch)
treecb7a886e5c86d30903deee538e7e4cbae65f0af4
parentfb09ca18689eada3c23ea4037a5df0b079eefab6 (diff)
downloadmetacity-501264647eb4241127f6cee9c9bfc16a6e75d193.tar.gz
metacity-501264647eb4241127f6cee9c9bfc16a6e75d193.tar.bz2
Updated Swedish translation.
2002-08-12 Christian Rose <menthos@menthos.com> * sv.po: Updated Swedish translation.
-rw-r--r--po/ChangeLog4
-rw-r--r--po/sv.po87
2 files changed, 48 insertions, 43 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index b144b2b..61e0ab3 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2002-08-12 Christian Rose <menthos@menthos.com>
+
+ * sv.po: Updated Swedish translation.
+
2002-08-12 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Updated Slovak translation.
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 2c18f99..ef25c0b 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-08-06 14:49-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-08-05 00:03+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-08-12 12:36+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-08-12 12:37+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -101,14 +101,14 @@ msgstr ""
"Ett annat program använder redan tangenten %s med modifierarna %x som en "
"bindning\n"
-#: src/keybindings.c:2078
+#: src/keybindings.c:2093
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Fel vid start av metacity-dialog för att skriva ut ett fel om ett kommando: %"
"s\n"
-#: src/keybindings.c:2108
+#: src/keybindings.c:2123
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Inget kommando %d har definierats.\n"
@@ -135,43 +135,44 @@ msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att starta om: %s\n"
#: src/menu.c:51
-msgid "_Close"
-msgstr "_Stäng"
-
-#: src/menu.c:52
msgid "_Minimize"
msgstr "_Minimera"
-#: src/menu.c:53
+#: src/menu.c:52
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ximera"
-#: src/menu.c:54
+#: src/menu.c:53
msgid "Unma_ximize"
msgstr "Avma_ximera"
-#: src/menu.c:55
+#: src/menu.c:54
msgid "_Shade"
msgstr "_Skugga"
-#: src/menu.c:56
+#: src/menu.c:55
msgid "Un_shade"
msgstr "Av_skugga"
-#: src/menu.c:57
+#: src/menu.c:56
msgid "Mo_ve"
msgstr "Fl_ytta"
-#: src/menu.c:58
+#: src/menu.c:57
msgid "_Resize"
msgstr "_Ändra storlek"
#. separator
-#: src/menu.c:60
+#: src/menu.c:59
+msgid "_Close"
+msgstr "_Stäng"
+
+#. separator
+#: src/menu.c:61
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "Placera på _alla arbetsytor"
-#: src/menu.c:61
+#: src/menu.c:62
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Endast på _denna arbetsyta"
@@ -180,7 +181,7 @@ msgstr "Endast på _denna arbetsyta"
#. * integer, insert a '_' before the number if it is less than 10 and
#. * return it
#.
-#: src/menu.c:180
+#: src/menu.c:147
#, c-format
msgid "Workspace %u"
msgstr "Arbetsyta %u"
@@ -189,17 +190,17 @@ msgstr "Arbetsyta %u"
#. * Above name is a pointer into the Workspace struct. Here we make
#. * a copy copy so we can have our wicked way with it.
#.
-#: src/menu.c:186
+#: src/menu.c:153
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Arbetsyta %s%d"
-#: src/menu.c:370
+#: src/menu.c:295
#, c-format
msgid "Only on %s"
msgstr "Endast på %s"
-#: src/menu.c:372
+#: src/menu.c:297
#, c-format
msgid "Move to %s"
msgstr "Flytta till %s"
@@ -1369,17 +1370,17 @@ msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till en ogiltig typ\n"
# SUN CHANGED MESSAGE
-#: src/prefs.c:561
+#: src/prefs.c:562
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till ett ogiltigt värde"
-#: src/prefs.c:633
+#: src/prefs.c:634
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunde inte tolka typsnittsbeskrivningen \"%s\" från GConf-nyckeln %s\n"
-#: src/prefs.c:672
+#: src/prefs.c:673
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1388,7 +1389,7 @@ msgstr ""
"%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte ett rimligt antal arbetsytor, aktuellt "
"maxvärde är %d\n"
-#: src/prefs.c:721
+#: src/prefs.c:722
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -1396,17 +1397,17 @@ msgstr ""
"Fixar för trasiga program är inaktiverade. En del program fungerar kanske "
"inte korrekt.\n"
-#: src/prefs.c:753
+#: src/prefs.c:754
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d lagrad i GConf-nyckeln %s är inte i intervallet 0 till %d\n"
-#: src/prefs.c:827
+#: src/prefs.c:828
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av antalet arbetsytor till %d: %s\n"
-#: src/prefs.c:998
+#: src/prefs.c:999
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -1429,10 +1430,10 @@ msgstr "Skärm %d på display \"%s\" är ogiltig\n"
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
-"replace option to override the current window manager.\n"
+"replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr ""
"Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök med flaggan "
-"--replace för att åsidosätta den aktuella fönsterhanteraren.\n"
+"--replace för att ersätta den aktuella fönsterhanteraren.\n"
#: src/screen.c:262
#, c-format
@@ -2288,7 +2289,7 @@ msgstr "Koordinatuttrycket verkar inte ha några operatorer eller operander"
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Temat innehöll ett uttryck \"%s\" som resulterade i ett fel: %s\n"
-#: src/theme.c:3569
+#: src/theme.c:3559
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -2297,44 +2298,44 @@ msgstr ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste anges för "
"denna ramtyp"
-#: src/theme.c:3992 src/theme.c:4024
+#: src/theme.c:3982 src/theme.c:4014
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/> saknas"
-#: src/theme.c:4075
+#: src/theme.c:4065
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa in temat \"%s\": %s\n"
-#: src/theme.c:4221
+#: src/theme.c:4211
#, c-format
msgid "No <name> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <name> angivet för temat \"%s\""
-#: src/theme.c:4228
+#: src/theme.c:4218
#, c-format
msgid "No <author> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <author> angivet för temat \"%s\""
-#: src/theme.c:4235
+#: src/theme.c:4225
#, c-format
msgid "No <date> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <date> angivet för temat \"%s\""
-#: src/theme.c:4242
+#: src/theme.c:4232
#, c-format
msgid "No <description> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <description> angivet för temat \"%s\""
-#: src/theme.c:4249
+#: src/theme.c:4239
#, c-format
msgid "No <copyright> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <copyright> angivet för temat \"%s\""
-#: src/theme.c:4259
+#: src/theme.c:4249
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -2343,7 +2344,7 @@ msgstr ""
"Ingen ramstil angiven för fönstertypen \"%s\" i temat \"%s\", lägg till ett "
"<window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>-element"
-#: src/theme.c:4281
+#: src/theme.c:4271
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -2352,7 +2353,7 @@ msgstr ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste anges "
"för detta tema"
-#: src/theme.c:4664 src/theme.c:4726
+#: src/theme.c:4654 src/theme.c:4716
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
@@ -2360,7 +2361,7 @@ msgstr ""
"Användardefinierade konstanter måste börja med en stor bokstav; \"%s\" gör "
"det inte"
-#: src/theme.c:4672 src/theme.c:4734
+#: src/theme.c:4662 src/theme.c:4724
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstanten \"%s\" har redan definierats"
@@ -2427,12 +2428,12 @@ msgstr ""
"Fönster 0x%lx har egenskap %s som förväntades ha typen %s format %d och har "
"i verkligheten typ %s format %d n_items %d\n"
-#: src/xprops.c:282
+#: src/xprops.c:296
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "Egenskap %s på fönster 0x%lx innehöll ogiltig UTF-8\n"
-#: src/xprops.c:367
+#: src/xprops.c:381
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"