summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorSanlig Badral <badaa@src.gnome.org>2004-01-03 14:12:08 +0000
committerSanlig Badral <badaa@src.gnome.org>2004-01-03 14:12:08 +0000
commit3c1fe8bedd9d5ee92270f40db76c22668689d304 (patch)
treef0841884fc1edd433114f16cb0bf709a651aa6c5
parent88aeeb8cd5653c960032c879452056b292d1fdb9 (diff)
downloadmetacity-3c1fe8bedd9d5ee92270f40db76c22668689d304.tar.gz
metacity-3c1fe8bedd9d5ee92270f40db76c22668689d304.tar.bz2
Updated Mongolian translation
-rw-r--r--po/ChangeLog4
-rw-r--r--po/mn.po2212
2 files changed, 772 insertions, 1444 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index bd8cfd5..940a380 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2004-01-03 Sanlig Badral <badral@openmn.org>
+
+ * mn.po: Updated Mongolian translation.
+
2004-01-03 Robert Sedak <robert.sedak@sk.htnet.hr>
* hr.po: Updated Croatian translation.
diff --git a/po/mn.po b/po/mn.po
index 370544c..edef170 100644
--- a/po/mn.po
+++ b/po/mn.po
@@ -1,4 +1,4 @@
-# translation of metacity.gnome-2-4.po to Mongolian
+# translation of metacity.HEAD.po to Mongolian
# translation of metacity.gnome-2-4.mn.po to Mongolian
# translation of metacity.HEAD.mn.po to Mongolian
# translation of metacity.HEAD.po to mongolian
@@ -7,15 +7,14 @@
# Ochirbat Batzaya <buuvei@yahoo.com>, 2003.
# Sanlig Badral <badral@chinggis.com>, 2003.
# Sanlig Badral <badral@users.sf.net>, 2003.
-# Sanlig Badral <badral@openmn.org>, 2003.
+# Sanlig Badral <Badral@openmn.org>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: metacity.gnome-2-4\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2003-12-26 02:55+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-12-27 02:16+0100\n"
-"Last-Translator: Sanlig Badral <badral@openmn.org>\n"
+"Project-Id-Version: metacity.HEAD\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-12-31 11:55+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-01-03 15:09+0100\n"
+"Last-Translator: Sanlig Badral <Badral@openmn.org>\n"
"Language-Team: Mongolian <openmn-core@lists.sf.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -27,18 +26,24 @@ msgstr ""
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Хэрэглээ: %s\n"
-#: src/tools/metacity-message.c:176 src/util.c:128
+#: src/tools/metacity-message.c:176
+#: src/util.c:128
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
-msgstr "Метасити нь нэмэлт үгсийн дэмжлэггүйгээр хөрвүүлэгдсэн байна\n"
+msgstr "Metacity нь нэмэлт үгсийн дэмжлэггүйгээр хөрвүүлэгдсэн байна\n"
-#: src/delete.c:62 src/delete.c:89 src/metacity-dialog.c:46
+#: src/delete.c:62
+#: src/delete.c:89
+#: src/metacity-dialog.c:46
#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "»%s« бүхэл тоо мэт боловсруулагдаагүй"
-#: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
-#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
+#: src/delete.c:69
+#: src/delete.c:96
+#: src/metacity-dialog.c:53
+#: src/theme-parser.c:476
+#: src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "»%s« мөрөн дэх цоожлогч тэмдэгт »%s« -ийг ойлгосонгүй"
@@ -56,14 +61,14 @@ msgstr "Диалог-Үзүүлэх процессд алдаа гарлаа: %s
#: src/delete.c:338
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
-msgstr "Х-Программыг алахад асуугддаг Метасити-Диалог үйлдэлд алдаа гарлаа: %s\n"
+msgstr "Х-Программыг алахад асуугддаг Metacity-Диалог үйлдэлд алдаа гарлаа: %s\n"
#: src/delete.c:446
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Хостын нэрийг олж чадсангүй: %s\n"
-#: src/display.c:286
+#: src/display.c:291
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "X-Цонхны системийн дэлгэц »%s« нээгдсэнгүй\n"
@@ -83,54 +88,44 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "%d (%s) төрлийн алдаа »%s«.дэлгэцэн дээр гарлаа \n"
-#: src/frames.c:1015
+#: src/frames.c:1016
msgid "Close Window"
msgstr "Цонх хаах"
-#: src/frames.c:1018
+#: src/frames.c:1019
msgid "Window Menu"
msgstr "Цонхны цэс"
-#: src/frames.c:1021
+#: src/frames.c:1022
msgid "Minimize Window"
msgstr "Цонх агшаах"
-#: src/frames.c:1024
+#: src/frames.c:1025
msgid "Maximize Window"
msgstr "Цонх томсгох"
-#: src/frames.c:1027
+#: src/frames.c:1028
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Цонх хаах"
-#: src/keybindings.c:986
+#: src/keybindings.c:987
#, c-format
-msgid ""
-"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
-"binding\n"
-msgstr ""
-"Өөр нэг программ %s товчийг %x modifier-ын хамтаар товчлуурын комбинац "
-"хэлбэрээр хэрэглэж бйна \n"
+msgid "Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a binding\n"
+msgstr "Өөр нэг программ %s товчийг %x modifier-ын хамтаар товчлуурын комбинац хэлбэрээр хэрэглэж бйна \n"
-#: src/keybindings.c:2421
+#: src/keybindings.c:2554
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
-msgstr ""
-"Нэгэн командад гарсан алдааг заах ёстой Метасити-диалогийг эхлэхэд алдаа "
-"гарлаа: %s\n"
+msgstr "Нэгэн командад гарсан алдааг заах ёстой Metacity-диалогийг эхлэхэд алдаа гарлаа: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2494
+#: src/keybindings.c:2627
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Ямар ч %d команд тодорхойлогдоогүй байна.\n"
#: src/main.c:69
-msgid ""
-"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
-"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
-msgstr ""
-"metacity [--sm-хаах] [--sm-клиент-тт=ID] [--sm-хадгалах-файл=ӨГӨГДЛИЙН НЭР] "
-"[--дэлгэц=ДЭЛГЭЦ] [--солих] [--хувилбар]\n"
+msgid "metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
+msgstr "metacity [--sm-хаах] [--sm-клиент-тт=ID] [--sm-хадгалах-файл=ӨГӨГДЛИЙН НЭР] [--дэлгэц=ДЭЛГЭЦ] [--солих] [--хувилбар]\n"
# CHECK
#: src/main.c:76
@@ -139,92 +134,109 @@ msgid ""
"metacity %s\n"
"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
-"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
-"PARTICULAR PURPOSE.\n"
+"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
-"метасити %s\n"
+"metacity %s\n"
"Copyright © 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., ба бусад\n"
"Энэ бол үнэгүй программ; хуулбарлах нөхцлийг эх кодоос хар \n"
-"Ямар нэгэн ХУДАЛДААНЫ болон тодорхой зорилгод тохируулахад ямар ч баталгаа "
-"олгохгүй.\n"
+"Ямар нэгэн ХУДАЛДААНЫ болон тодорхой зорилгод тохируулахад ямар ч баталгаа олгохгүй.\n"
+
+#: src/main.c:443
+#, c-format
+msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
+msgstr "Хэлбэрүүдийн лавлахыг шалгахад алдаа: %s\n"
-#: src/main.c:437
+#: src/main.c:459
#, c-format
msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
-msgstr ""
-"Сэдэв олдсонгүй! Энд %s оршихоос гадна энгийн сэдвийг дотроо агуулсан "
-"эсэхийг шалгана уу."
+msgstr "Сэдэв олдсонгүй! Энд %s оршихоос гадна энгийн сэдвийг дотроо агуулсан эсэхийг шалгана уу."
-#: src/main.c:499
+#: src/main.c:521
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Шинэ эхлэл амжилтүй боллоо: %s\n"
-#: src/menu.c:52
+#: src/menu.c:53
msgid "Mi_nimize"
msgstr "_Жижигсгэх"
-#: src/menu.c:53
+#: src/menu.c:54
msgid "Ma_ximize"
msgstr "То_мсгох"
-#: src/menu.c:54
+#: src/menu.c:55
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Сэргээх"
-#: src/menu.c:55
+#: src/menu.c:56
msgid "Roll _Up"
msgstr "Хуйл_ах"
-#: src/menu.c:56
+#: src/menu.c:57
msgid "_Unroll"
msgstr "Дэлг_эх"
-#: src/menu.c:57
+#: src/menu.c:58
+#: src/menu.c:59
+msgid "On _Top"
+msgstr "Дээд талд"
+
+#: src/menu.c:60
msgid "_Move"
msgstr "_Зөөх"
-#: src/menu.c:58
+#: src/menu.c:61
msgid "_Resize"
msgstr "_Хэмжээ өөрчлөх"
#. separator
-#: src/menu.c:60
+#: src/menu.c:63
msgid "_Close"
msgstr "_Хаах"
#. separator
-#: src/menu.c:62
+#: src/menu.c:65
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "_Бүх ажлын талбар дээр тавих"
-#: src/menu.c:63
+#: src/menu.c:66
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Зөвхөн _энэ ажлын талбар дээр "
-#: src/menu.c:152 src/prefs.c:1815
+#: src/menu.c:67
+msgid "Move to Workspace _Left"
+msgstr "Ажлын талбарын зүүн тийш зөө"
+
+#: src/menu.c:68
+msgid "Move to Workspace R_ight"
+msgstr "Ажлын талбарын баруун тийш зөө"
+
+#: src/menu.c:69
+msgid "Move to Workspace _Up"
+msgstr "Ажлын талбарын дээш зөө"
+
+#: src/menu.c:70
+msgid "Move to Workspace _Down"
+msgstr "Ажлын талбарын доош зөө"
+
+#: src/menu.c:159
+#: src/prefs.c:1854
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Ажлын талбар %d"
-#.
-#. * Above name is a pointer into the Workspace struct. Here we make
-#. * a copy copy so we can have our wicked way with it.
-#.
-#: src/menu.c:160
+#: src/menu.c:168
+msgid "Workspace 1_0"
+msgstr "Ажлын талбар 1_0"
+
+#: src/menu.c:170
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Ажлын талбар %s%d"
-#: src/menu.c:345
-#, c-format
-msgid "Only on %s"
-msgstr "Зөвхөн %s дээр"
-
-#: src/menu.c:347
-#, c-format
-msgid "Move to %s"
-msgstr "%s рүү зөөх"
+#: src/menu.c:365
+msgid "Move to Another _Workspace"
+msgstr "Өөр _ажлын талбар руу зөө"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
@@ -338,12 +350,8 @@ msgid "Class"
msgstr "Анги"
#: src/metacity-dialog.c:233
-msgid ""
-"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
-"restarted manually next time you log in."
-msgstr ""
-"Эдгээр цонхнууд одоогийн тохиргоонуудыг хадгалахад оролцохгүй бөгөөд "
-"дараагийн асаалтаар гараар шинээр эхлэх хэрэгтэй."
+msgid "These windows do not support \"save current setup\" and will have to be restarted manually next time you log in."
+msgstr "Эдгээр цонхнууд одоогийн тохиргоонуудыг хадгалахад оролцохгүй бөгөөд дараагийн асаалтаар гараар шинээр эхлэх хэрэгтэй."
#: src/metacity-dialog.c:288
#, c-format
@@ -356,29 +364,15 @@ msgstr ""
#: src/metacity.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
-msgstr "Метасити"
+msgstr "Metacity"
#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
-msgstr ""
-"(Гүйцэлдүүлээгүй) Навигаци цонхны бус хэрэглээний нөхцөлдүүлэгтэй ажиллаж "
-"байна"
+msgstr "(Гүйцэлдүүлээгүй) Навигаци цонхны бус хэрэглээний нөхцөлдүүлэгтэй ажиллаж байна"
#: src/metacity.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
-"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
-"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
-"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
-"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
-"titlebar_uses_desktop_font is false."
-msgstr ""
-"Цонхны нэрийг бичихэд хэрэглэгддэг бичлэгийн тайлбар мөр. Энэ тайлбарын "
-"хэмжээ нь зөвхөн »titlebar_font_size« 0 дээр тохируулсан үед хэрэглэгдэнэ. "
-"Үүнээс гадна энэ функц нь »titlebar_uses_desktop_font« »ҮНЭН« үед "
-"ажиллахгүй. Стандарт тохиргоонд бол нэрийн шрифтийг тохируулагүй байдаг тул "
-"titlebar_uses_desktop_font »ХУДАЛ« байсан ч Метасити өөрийн эрхгүй "
-"desktop_font-ыг ашиглахад хүргэдэг."
+msgid "A font description string describing a font for window titlebars. The size from the description will only be used if the titlebar_font_size option is set to 0, however. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if titlebar_uses_desktop_font is false."
+msgstr "Цонхны нэрийг бичихэд хэрэглэгддэг бичлэгийн тайлбар мөр. Энэ тайлбарын хэмжээ нь зөвхөн »titlebar_font_size« 0 дээр тохируулсан үед хэрэглэгдэнэ. Үүнээс гадна энэ функц нь »titlebar_uses_desktop_font« »ҮНЭН« үед ажиллахгүй. Стандарт тохиргоонд бол нэрийн шрифтийг тохируулагүй байдаг тул titlebar_uses_desktop_font »ХУДАЛ« байсан ч Metacity өөрийн эрхгүй desktop_font-ыг ашиглахад хүргэдэг."
#: src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
@@ -393,34 +387,16 @@ msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Товчлууруудыг нэрийн мөрөн дээр байрлуулах"
#: src/metacity.schemas.in.h:6
-msgid ""
-"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
-"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
-"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
-"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
-"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
-"older versions."
-msgstr ""
-"Товчлууруудыг нэрийн мөрөн дээр байрлуулах. Утга нь мөр байх ёстой. Ж-нь: "
-"\"цэс:агшаах,томсгох,хаах\";хоёр цэг зүүн буланг баруун булангаас ялгаж өгөх "
-"ба товчлууруудын нэрс таслалаар тусгаарлагдсан. Товчлуур давтагдаж болохгүй."
-"Цаашид шинээр зохиогдох метасити-ийн хувилбарууд өмнөхтэйгөө зөрчилдөхөөс "
-"сэргийлж үл таних товчлуурын нэр ямар нэгэн мэдэгдэлгүйгээр үгүйсгэгдэнэ "
+msgid "Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of the window from the right corner, and the button names are comma-separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions without breaking older versions."
+msgstr "Товчлууруудыг нэрийн мөрөн дээр байрлуулах. Утга нь мөр байх ёстой. Ж-нь: \"цэс:агшаах,томсгох,хаах\";хоёр цэг зүүн буланг баруун булангаас ялгаж өгөх ба товчлууруудын нэрс таслалаар тусгаарлагдсан. Товчлуур давтагдаж болохгүй.Цаашид шинээр зохиогдох metacity-ийн хувилбарууд өмнөхтэйгөө зөрчилдөхөөс сэргийлж үл таних товчлуурын нэр ямар нэгэн мэдэгдэлгүйгээр үгүйсгэгдэнэ "
#: src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Заагдсан цонхыг автоматаар бусад цонхнуудын өмнө гаргаж ирнэ"
#: src/metacity.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
-"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
-"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
-"for example."
-msgstr ""
-"Энэ товчлуур дараастай байх хооронд цонх зөөгдөнө (зүүн товчлуур), цонхны "
-"хэмжээг тохируулна (голын товчлуур), эсвэл цонхны цэсийг харуулах (баруун "
-"товчлуур)Modifier нь дараахи хэлбэрээр илэрхийлэгдэнэ »&lt;Alt&gt;«."
+msgid "Clicking a window while holding down this modifier key will move the window (left click), resize the window (middle click), or show the window menu (right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" for example."
+msgstr "Энэ товчлуур дараастай байх хооронд цонх зөөгдөнө (зүүн товчлуур), цонхны хэмжээг тохируулна (голын товчлуур), эсвэл цонхны цэсийг харуулах (баруун товчлуур)Modifier нь дараахи хэлбэрээр илэрхийлэгдэнэ »&lt;Alt&gt;«."
#: src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Close a window"
@@ -439,19 +415,13 @@ msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Программ өөрөө эхлэхэд үүсэх миллисекундын хоцролт"
#: src/metacity.schemas.in.h:13
-msgid ""
-"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
-"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
-msgstr ""
-"Хэрэглээний програмууд эсвэл систем дуут 'дохио' үүсгэж чадах эсэхийг "
-"нягтлахр; магадгүй 'оптик дохио' той холбоотой чимээгүй 'дохио' байж болох."
+msgid "Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
+msgstr "Хэрэглээний програмууд эсвэл систем дуут 'дохио' үүсгэж чадах эсэхийг нягтлахр; магадгүй 'оптик дохио' той холбоотой чимээгүй 'дохио' байж болох."
# CHECK - Miss-Features?
#: src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
-msgstr ""
-"Эвдрэлтэй болоод хуучин программуудад хэрэглэгддэг »Misfeatures« -иийг "
-"идэвхгүйжүүлэх"
+msgstr "Эвдрэлтэй болоод хуучин программуудад хэрэглэгддэг »Misfeatures« -иийг идэвхгүйжүүлэх"
#: src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Enable Visual Bell"
@@ -462,1476 +432,668 @@ msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Бүх цонхнуудыг далдалж ажлын дэлгэцийг хараалах"
#: src/metacity.schemas.in.h:17
-msgid ""
-"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
-"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
-"specified by the auto_raise_delay key)."
-msgstr ""
-"Хэрэв true болоод фокус-горим \"sloppy\" эсвэл \"mouse\"бол хараалагдсан "
-"цонх нь хойшлогдсон хугацааны дараа өөрөө ажиллана(хойшлогдох хугацаа нь "
-"автоматаар эхлэхэд зориулсан үйлдлийн товчлуураар тодорхойлогдоно)"
+msgid "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the focused window will be automatically raised after a delay (the delay is specified by the auto_raise_delay key)."
+msgstr "Хэрэв үнэн болоод фокус-горим \"sloppy\" эсвэл \"mouse\"бол хараалагдсан цонх нь хойшлогдсон хугацааны дараа өөрөө ажиллана(хойшлогдох хугацаа нь автоматаар эхлэхэд зориулсан үйлдлийн товчлуураар тодорхойлогдоно)"
#: src/metacity.schemas.in.h:18
-msgid ""
-"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
-"font for window titles."
-msgstr ""
-"Хэрэв true бол гарчгийн_шрифт сонголтыг үгүйсгэн цонхны нэрийн үсгэнд "
-"стандарт программын шрифтийг ашигла."
+msgid "If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application font for window titles."
+msgstr "Хэрэв үнэн бол гарчгийн_шрифт сонголтыг үгүйсгэн цонхны нэрийн үсгэнд стандарт программын шрифтийг ашигла."
#: src/metacity.schemas.in.h:19
-msgid ""
-"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
-"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
-"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
-"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
-"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
-"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
-"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
-"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
-"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
-msgstr ""
-"Хэрэв true бол Метасити нь цонхоор биш х.программ дээр тулгуурлаж "
-"ажилланаЭнэ зарчим нь бага зэрэг хийсвэр ч ерөнхийд нь үзэхэд хэрэглээнд "
-"чиглэсэн тохируулга нь Windows-ийг бодвол Mac-тай ихэд төстэй. Хэрэв та "
-"хэрэглээний зориулалттай горимд цонхыг хараалах(focus) бол ашиглалтанд "
-"байгаа бүх цонхууд дэлгэгдэнэ. Үүнээс гадна хэрэглээний горимд хараалах"
-"(focus) товчлуурын даралтууд (click) өөр application-ий цонхнуудад "
-"нөлөөлөхгүй. Энэ тохируулга нь бага зэрэг эргэлзээтэй ч давуу тал нь бүх "
-"хэрэглээний зориулалттай мөн цонхоор төлөөлсөн ж-нь. click-ийг цааш нь "
-"нөлөөлөх эсэхийг нэг бүрчлэн хийж өгдөггүйд оршино. Иймд хэрэглээнд чиглэсэн "
-"горимыг одоогийн байдлаар бараг хэрэглэдээгүй гэж болно."
+msgid "If true, metacity will give the user less feedback and less sense of \"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in usability for many users, but may allow legacy applications and terminal servers to function when they would otherwise be impractical."
+msgstr "Хэрэв үнэн бол метасити бага сонордуулга өгөх ба утсан хүрээ хэрэглэх хөдөлгөөн оруулах зэрэг »шууд зохицуулалтад« бага боломж олгоно. Энэ нь хэрэглэгчид найрсаг байх зэргийг муутгах ба гуравдагч санал болгогчийн терминал серверүүд болон хэрэглээний програмуудыг үнэхээр боломжгүй биш бол ажиллуулахын зөвшөөрнө."
#: src/metacity.schemas.in.h:20
+msgid "If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in application-based mode, all the windows in the application will be raised. Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to windows in other applications. The existence of this setting is somewhat questionable. But it's better than having settings for all the specific details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
+msgstr "Хэрэв үнэн бол Metacity нь цонхоор биш х.программ дээр тулгуурлаж ажилланаЭнэ зарчим нь бага зэрэг хийсвэр ч ерөнхийд нь үзэхэд хэрэглээнд чиглэсэн тохируулга нь Windows-ийг бодвол Mac-тай ихэд төстэй. Хэрэв та хэрэглээний зориулалттай горимд цонхыг хараалах(focus) бол ашиглалтанд байгаа бүх цонхууд дэлгэгдэнэ. Үүнээс гадна хэрэглээний горимд хараалах(focus) товчлуурын даралтууд (click) өөр application-ий цонхнуудад нөлөөлөхгүй. Энэ тохируулга нь бага зэрэг эргэлзээтэй ч давуу тал нь бүх хэрэглээний зориулалттай мөн цонхоор төлөөлсөн ж-нь. click-ийг цааш нь нөлөөлөх эсэхийг нэг бүрчлэн хийж өгдөггүйд оршино. Иймд хэрэглээнд чиглэсэн горимыг одоогийн байдлаар бараг хэрэглэдээгүй гэж болно."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:21
+msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
+msgstr "Хэрэв үнэн бол бага нөөцөөр тохиромжтой хэрэглэгчид найрсаг байдлыг үүсгэнэ"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Цонхыг бусад цонхуудын цагуур шургуулах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:21
+#: src/metacity.schemas.in.h:23
msgid "Maximize a window"
msgstr "Цонхыг томсгох "
-#: src/metacity.schemas.in.h:22
+#: src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Цонхыг хэвтээ чигт томсгох "
-#: src/metacity.schemas.in.h:23
+#: src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Цонхыг босоо чигт томсгох "
-#: src/metacity.schemas.in.h:24
+#: src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "Minimize a window"
msgstr "Цонхыг агшаах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:25
+#: src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Сайжруулсан цонхон дээр товшиход хэрэглэгдэх туслах товчлуур"
-#: src/metacity.schemas.in.h:26
+#: src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move a window"
msgstr "Цонхыг зөөх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:27
+#: src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Самбар ажлын талбар хоёрын хооронд ухрах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:28
+#: src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Самбар ажлын талбар хоёрын хооронд ухрахдаа цонхны цэсийг үзүүлэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:29
+#: src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Цонхнуудын хооронд шууд ухарч очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:30
+#: src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Шууд самбар ажлын талбарын хооронд очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:31
+#: src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Самбар ажлын талбарын хооронд ухраахдаа цонхны цэсийг үзүүлэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:32
+#: src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Цонхнуудын хооронд шууд ухарч очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:33
+#: src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Цэсийг дэлгэж харуулсан байдлаар цонхнуудын хооронд очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:34
+#: src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Цэсний туслалцаатайгаар цонхнуудын хооронд ухарч очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:35
+#: src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбараар ухраах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:36
+#: src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбараар зүүн гар тийш шилжүүлэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:37
+#: src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбараар баруун гар тийш шилжүүлэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:38
+#: src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Цонхыг ажлын талбараар дээш нь шилжүүлэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:39
+#: src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 1 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:40
+#: src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 10 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:41
+#: src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 11 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:42
+#: src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 12 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:43
+#: src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 2 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:44
+#: src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 3 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:45
+#: src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 4 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:46
+#: src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 5 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:47
+#: src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 6 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:48
+#: src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 7 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:49
+#: src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 8 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:50
+#: src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Цонхыг нэг ажлын талбар 9 дээр гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:51
+#: src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Name of workspace"
msgstr "Ажлын талбарын нэр"
-#: src/metacity.schemas.in.h:52
+#: src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Ажлын талбарын тоо"
-#: src/metacity.schemas.in.h:53
-msgid ""
-"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
-"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
-"workspaces)."
-msgstr ""
-"Ажлын талбарын тоо. Энэ тоо тэгээс их болоод тодорхой нэг максимум утгатай "
-"байх (ажлын талбарын тоо санаандгүй хэдэн арван сая болж дэлгэцийн талбарыг "
-"гэмтээхээс сэргийлэх зорилгоор) ёстой."
+#: src/metacity.schemas.in.h:55
+msgid "Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million workspaces)."
+msgstr "Ажлын талбарын тоо. Энэ тоо тэгээс их болоод тодорхой нэг максимум утгатай байх (ажлын талбарын тоо санаандгүй хэдэн арван сая болж дэлгэцийн талбарыг гэмтээхээс сэргийлэх зорилгоор) ёстой."
-#: src/metacity.schemas.in.h:54
+#: src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Цонх хэт доор шигдсэн бол нааш нь товойлгож эсрэг тохиолдолд цонхыг шигтгэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:55
+#: src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Цонхыг бусад цонхны өмнө гаргах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:56
+#: src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Resize a window"
msgstr "Цонхны хэмжээг өөрчлөх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:57
+#: src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Run a defined command"
msgstr "Тодорхой команд гүйцэтгэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:58
+#: src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Удирдах самбар харуулах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:59
+#: src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Show the panel run dialog"
msgstr "Самбарт ажиллуулах диалогийг харуулах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:60
-msgid ""
-"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
-"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
-"consistent position with respect to their parent window. This requires "
-"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
-"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
-"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
-"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
-"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
-"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
-"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
-"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
-"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
-msgstr ""
-"Зарим нэгэн х. программууд зориулалтаа зөрчсөнөөс цонхны менежерт алдаа "
-"гарах тохиолдол байдаг. Ж-нь: Метасити-ийн тохируулгаар бол бүх диалогийн "
-"байршил нь өөрийн харьяалагдах (эх) цонхтой зохицсон байршилтай гарч ирэх "
-"учиртай. Энэ нь цаанаа х.программаасаа өгөгдсөн диалогийн байршлыг үгүйсгэж "
-"байна гэсэн үг. Гэвч үүний хажуугаар Java/Swing-ийн зарим хувилбарууд цонхны "
-"цэсээ диалог хэлбэрээр илэрхийлж Metaciy-ийг диалог байршуулах зарчмаа "
-"өөрчилж цэсийг Java-ийн алдаатай х. программуудын орчинд ажиллахад хүргэдэг. "
-"Үүний адил бас бс жишээнүүд тохиолдоно. Энэ хэлбэр нь Метасити-ийг ямар ч "
-"алдагүй ажиллагааны горимд шилжүүлж магадгүй та согоггүй х. программ "
-"ажиллуулахгүй тохиолдолд танд харинилүү таатай UI олгож болох. Харамсалтай "
-"нь дутагдлыг ямар ч гэсэн зайлшгүй засварах болдог. Амьдралын true гашуун "
-"үү. Зарим дутагдлууд нь хэрэглээний зорилгоос хамаарсан байдаг учраас "
-"программын өөрийн төрөлд гөр хүрэлгүйгээр алдааг засварлах боломж байдаггүй."
+#: src/metacity.schemas.in.h:62
+msgid "Some applications break specifications in ways that result in window manager misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a consistent position with respect to their parent window. This requires ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
+msgstr "Зарим нэгэн х. программууд зориулалтаа зөрчсөнөөс цонхны менежерт алдаа гарах тохиолдол байдаг. Ж-нь: Metacity-ийн тохируулгаар бол бүх диалогийн байршил нь өөрийн харьяалагдах (эх) цонхтой зохицсон байршилтай гарч ирэх учиртай. Энэ нь цаанаа х.программаасаа өгөгдсөн диалогийн байршлыг үгүйсгэж байна гэсэн үг. Гэвч үүний хажуугаар Java/Swing-ийн зарим хувилбарууд цонхны цэсээ диалог хэлбэрээр илэрхийлж Metaciy-ийг диалог байршуулах зарчмаа өөрчилж цэсийг Java-ийн алдаатай х. программуудын орчинд ажиллахад хүргэдэг. Үүний адил бас бс жишээнүүд тохиолдоно. Энэ хэлбэр нь Metacity-ийг ямар ч алдагүй ажиллагааны горимд шилжүүлж магадгүй та согоггүй х. программ ажиллуулахгүй тохиолдолд танд харинилүү таатай UI олгож болох. Харамсалтай нь дутагдлыг ямар ч гэсэн зайлшгүй засварах болдог. Амьдралын үнэн гашуун үү. Зарим дутагдлууд нь хэрэглээний зорилгоос хамаарсан байдаг учраас программын өөрийн төрөлд гөр хүрэлгүйгээр алдааг засварлах боломж байдаггүй."
-#: src/metacity.schemas.in.h:61
+#: src/metacity.schemas.in.h:63
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Ажлын талбар 1 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:62
+#: src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Ажлын талбар 10 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:63
+#: src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Ажлын талбар 11 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:64
+#: src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Ажлын талбар 12 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:65
+#: src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Ажлын талбар 2 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:66
+#: src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Ажлын талбар 3 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:67
+#: src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Ажлын талбар 4 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:68
+#: src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Ажлын талбар 5 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:69
+#: src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Ажлын талбар 6 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:70
+#: src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Ажлын талбар 7 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:71
+#: src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Ажлын талбар 8 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:72
+#: src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Ажлын талбар 9 дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:73
+#: src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Идэвхтэй байгаа ажлын талбарын дээд талын талбар дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:74
+#: src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Идэвхтэй байгаа ажлын талбарын доод талын талбар дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:75
+#: src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Идэвхтэй байгаа ажлын талбарын зүүн гар талын талбар дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:76
+#: src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Идэвхтэй байгаа ажлын талбарын баруун гар талын талбар дээр очих"
-#: src/metacity.schemas.in.h:77
+#: src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Системийн сигнал дуут байна"
-#: src/metacity.schemas.in.h:78
+#: src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Агшин дэлгэц авах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:79
+#: src/metacity.schemas.in.h:81
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Цонхны агшин дэлгэц авах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:80
-msgid ""
-"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
-"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
-"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
-"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
-"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
-"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
-"currently focused window's titlebar is flashed."
-msgstr ""
-"Метасити яаж системийн дохио эсвэл өөр хэрэглээний програмын 'чимээ' өгөхийг "
-"заах оптик шинж тэмдэг хэрэгжүүлэхийг хэлнэ. Одоогоор хар цагаан бүтэн "
-"дэлгэц заах \"Дэлгэц дүүрэн\", хэрэглээний програмын толгой самбарыг заах "
-"\"жааз_нүүр\" хоёр хүчинтэй утга байна. Хэрэв програм мэдэгдэхгүй чимээ "
-"өгвөл (ихэнхдээ стандарт \"системийн чимээ\"), одоо идэвхитэй байгаа цонхны "
-"толгой самбар идэвхижинэ."
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:81
-msgid ""
-"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
-"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
-"will execute command_N."
-msgstr ""
-"»/apps/метасити/global_keybindings/run_command_N«-код нь энэ командыг "
-"гүйцэтгэх товчлуурын хослолыг тодорхойлно. run_command_N товчлуурын "
-"хувилбарыг оруулснаар command_N гүйцэтгэгдэнэ."
-
#: src/metacity.schemas.in.h:82
-msgid ""
-"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
-"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
-msgstr ""
-"»/apps/метасити/global_keybindings/run_command_screenshot«-түлхүүр энэ "
-"командыг гүйцэтгэх товчлуурын хослолыг тодорхойлно. Товчлуурын хувилбарыг "
-"оруулснаар command_screenshot гүйцэтгэгдэнэ."
+msgid "Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the currently focused window's titlebar is flashed."
+msgstr "Metacity яаж системийн дохио эсвэл өөр хэрэглээний програмын 'чимээ' өгөхийг заах оптик шинж тэмдэг хэрэгжүүлэхийг хэлнэ. Одоогоор хар цагаан бүтэн дэлгэц заах \"Дэлгэц дүүрэн\", хэрэглээний програмын толгой самбарыг заах \"жааз_нүүр\" хоёр хүчинтэй утга байна. Хэрэв програм мэдэгдэхгүй чимээ өгвөл (ихэнхдээ стандарт \"системийн чимээ\"), одоо идэвхитэй байгаа цонхны толгой самбар идэвхижинэ."
#: src/metacity.schemas.in.h:83
-msgid ""
-"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
-"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
-"be invoked."
-msgstr ""
-"»/apps/метасити/global_keybindings/run_command_window_screenshot«-код нь энэ "
-"командыг гүйцэтгэх товчлуурын хослолыг тодорхойлно. Товчлуурын хувилбарыг "
-"оруулснаар command_window_screenshot гүйцэтгэгдэнэ."
+msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N will execute command_N."
+msgstr "»/apps/metacity/global_keybindings/run_command_N«-код нь энэ командыг гүйцэтгэх товчлуурын хослолыг тодорхойлно. run_command_N товчлуурын хувилбарыг оруулснаар command_N гүйцэтгэгдэнэ."
#: src/metacity.schemas.in.h:84
-msgid ""
-"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
-"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then "
-"there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Харгалзсан дугаартай /apps/метасити/keybinding_commands командыг гүйцэтгэх "
-"товчлуурын комбинаци. Бичих хэлбэр нь »&lt;Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр "
-"бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"
-"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
-"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
+msgstr "»/apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot«-түлхүүр энэ командыг гүйцэтгэх товчлуурын хослолыг тодорхойлно. Товчлуурын хувилбарыг оруулснаар command_screenshot гүйцэтгэгдэнэ."
#: src/metacity.schemas.in.h:85
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Өгөгдсөн ажлын талбарыг одоо идэвхтэй байгаа ажлын талбарын өмнүүр (дээгүүр) "
-"оруулж идэвхжүүлэх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt;"
-"Control&gt;« (Ctrl-ийн хувьд ) эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
-"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол "
-"хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг "
-"»disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
-"тавигдахгүй."
+msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key defines a keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
+msgstr "»/apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot«-код нь энэ командыг гүйцэтгэх товчлуурын хослолыг тодорхойлно. Товчлуурын хувилбарыг оруулснаар command_window_screenshot гүйцэтгэгдэнэ."
#: src/metacity.schemas.in.h:86
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Өгөгдсөн ажлын талбарыг одоо идэвхтэй байгаа ажлын талбарын доогуур(араар) "
-"оруулж идэвхжүүлэх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt;"
-"Control&gt;« эсвэл »&lt; Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. (Ctrl-ийн хувьд ). "
-"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол "
-"хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt; Ctrl&gt;«. Харин мөрийг "
-"»disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
-"тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Харгалзсан дугаартай /apps/metacity/keybinding_commands командыг гүйцэтгэх товчлуурын комбинаци. Бичих хэлбэр нь »&lt;Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:87
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
-"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Өгөгдсөн ажлын талбарыг одоо идэвхтэй байгаа ажлын талбарын зүүн талд нь "
-"оруулж идэвхжүүлэх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt;"
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Өгөгдсөн ажлын талбарыг одоо идэвхтэй байгаа ажлын талбарын өмнүүр (дээгүүр) оруулж идэвхжүүлэх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt;Control&gt;« (Ctrl-ийн хувьд ) эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:88
-msgid ""
-"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
-"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Өгөгдсөн ажлын талбарыг одоо идэвхтэй байгаа ажлын талбарын баруун талд нь "
-"оруулж идэвхжүүлэх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt;"
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Өгөгдсөн ажлын талбарыг одоо идэвхтэй байгаа ажлын талбарын доогуур(араар) оруулж идэвхжүүлэх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt;Control&gt;« эсвэл »&lt; Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. (Ctrl-ийн хувьд ). Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt; Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:89
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Ажлын талбар 1-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that switches to the workspace on the left of the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Өгөгдсөн ажлын талбарыг одоо идэвхтэй байгаа ажлын талбарын зүүн талд нь оруулж идэвхжүүлэх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt;Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:90
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Ажлын талбар 10-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
-"»&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
-"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
-"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that switches to the workspace on the right of the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Өгөгдсөн ажлын талбарыг одоо идэвхтэй байгаа ажлын талбарын баруун талд нь оруулж идэвхжүүлэх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt;Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:91
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Ажлын талбар 11-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
-"»&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
-"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
-"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Ажлын талбар 1-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:92
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Ажлын талбар 12-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
-"»&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
-"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
-"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Ажлын талбар 10-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:93
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Ажлын талбар 2-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Ажлын талбар 11-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:94
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Ажлын талбар 3-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Ажлын талбар 12-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:95
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Ажлын талбар 4-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Ажлын талбар 2-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:96
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Ажлын талбар 5-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Ажлын талбар 3-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:97
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Ажлын талбар 6-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Ажлын талбар 4-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:98
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Ажлын талбар 7-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Ажлын талбар 5-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:99
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Ажлын талбар 8-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Ажлын талбар 6-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:100
-msgid ""
-"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Ажлын талбар 9-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Ажлын талбар 7-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:101
-msgid ""
-"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхны цэсийг идэвхжүүлж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
-"»&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
-"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
-"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Ажлын талбар 8-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:102
-msgid ""
-"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг хаах үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« "
-"эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон "
-"бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« "
-"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
-"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Ажлын талбар 9-т хүргэж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:103
-msgid ""
-"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
-"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"»Зөөх«-горимд шилжүүлэн цонхыг гарын (keyboard) тусламжтайгаар зөөж "
-"боломжтой болгодог товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл "
-"»&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд "
-"том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл "
-"»&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
-"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхны цэсийг идэвхжүүлж өгөх үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:104
-msgid ""
-"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
-"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"»Хэмжээ өөрчлөх«-горимд шилжүүлэн цонхны үзэгдэх хэмжээг гарын (keyboard) "
-"тусламжтайгаар өөрчлөх боломжтой болгодог товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
-"»&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
-"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
-"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг хаах үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:105
-msgid ""
-"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
-"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Бүх энгийн цонхыг далдалж дэлгэцийн арыг идэвхжүүлэх товчлуурын комбинаци. "
-"Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт "
-"нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх "
-"боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« "
-"дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "»Зөөх«-горимд шилжүүлэн цонхыг гарын (keyboard) тусламжтайгаар зөөж боломжтой болгодог товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:106
-msgid ""
-"The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхны хэмжээг томсгох товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« "
-"эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон "
-"бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« "
-"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
-"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "»Хэмжээ өөрчлөх«-горимд шилжүүлэн цонхны үзэгдэх хэмжээг гарын (keyboard) тусламжтайгаар өөрчлөх боломжтой болгодог товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:107
-msgid ""
-"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхны хэмжээг багасгах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« "
-"эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон "
-"бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« "
-"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
-"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Бүх энгийн цонхыг далдалж дэлгэцийн арыг идэвхжүүлэх товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:108
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
-"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
-"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
-"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Цонхны байршлыг нэг ажлын талбараар доошлуулах (ухраах ) товчлуурын "
-"комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
-"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
-"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
-"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
-"тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхны хэмжээг томсгох товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:109
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
-"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
-"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Цонхны байршлыг нэг ажлын талбараар зүүн гар тийш зөөж шилжүүлэх товчлуурын "
-"комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
-"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
-"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
-"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
-"тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхны хэмжээг багасгах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:110
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
-"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
-"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Цонхны байршлыг нэг ажлын талбараар баруун тийш зөөж шилжүүлэх товчлуурын "
-"комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
-"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
-"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
-"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
-"тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхны байршлыг нэг ажлын талбараар доошлуулах (ухраах ) товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:111
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхны байршлыг нэг ажлын талбараар өөд нь зөөж шилжүүлэх товчлуурын "
-"комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
-"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
-"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
-"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
-"тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхны байршлыг нэг ажлын талбараар зүүн гар тийш зөөж шилжүүлэх товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:112
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг ажлын байр 1 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхны байршлыг нэг ажлын талбараар баруун тийш зөөж шилжүүлэх товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:113
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг ажлын байр 10 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхны байршлыг нэг ажлын талбараар өөд нь зөөж шилжүүлэх товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:114
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг ажлын байр 11 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг ажлын байр 1 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:115
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг ажлын байр 12 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг ажлын байр 10 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:116
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг ажлын байр 2 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг ажлын байр 11 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:117
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг ажлын байр 3 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг ажлын байр 12 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:118
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг ажлын байр 4 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг ажлын байр 2 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:119
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг ажлын байр 5 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг ажлын байр 3 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:120
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг ажлын байр 6 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг ажлын байр 4 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:121
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг ажлын байр 7 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг ажлын байр 5 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:122
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг ажлын байр 8 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг ажлын байр 6 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:123
-msgid ""
-"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг ажлын байр 9 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг ажлын байр 7 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:124
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
-"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Popup цонхны хамт фокусыг ухраан ажлын самбар ажлын desktop хоёрын хооронд "
-"аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том "
-"жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"
-"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
-"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг ажлын байр 8 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:125
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
-"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Popup цонхгүйгээр фокусыг ухраан ажлын самбар ажлын desktop хоёрын хооронд "
-"аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том "
-"жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"
-"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
-"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг ажлын байр 9 дээр аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:126
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
-"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
-"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Popup цонхгүйгээр фокусыг ухраан ажлын цонхнуудын хооронд аваачих товчлуурын "
-"комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
-"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
-"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
-"тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Popup цонхны хамт фокусыг ухраан ажлын самбар ажлын desktop хоёрын хооронд аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:127
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
-"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
-"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Popup цонх ашиглан фокусыг ухраан ажлын цонхнуудын хооронд аваачих "
-"товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр "
-"бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"
-"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
-"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Popup цонхгүйгээр фокусыг ухраан ажлын самбар ажлын desktop хоёрын хооронд аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:128
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
-"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Popup цонхны тусламжтайгаар фокусыг самбар-ажлын талбар хоёрын хооронд "
-"аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том "
-"жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"
-"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
-"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Popup цонхгүйгээр фокусыг ухраан ажлын цонхнуудын хооронд аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:129
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
-"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Popup цонхны тусламжгүйгээр фокусыг самбар-ажлын талбар хоёрын хооронд "
-"аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том "
-"жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"
-"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
-"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Popup цонх ашиглан фокусыг ухраан ажлын цонхнуудын хооронд аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:130
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
-"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
-"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Popup цонхны тусламжгүйгээр фокусыг самбар-ажлын талбар хоёрын хооронд "
-"аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том "
-"жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;"
-"Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
-"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Popup цонхны тусламжтайгаар фокусыг самбар-ажлын талбар хоёрын хооронд аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:131
-msgid ""
-"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
-"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
-"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Popup цонхны тусламжтайгаар фокусыг цонхны хооронд аваачих товчлуурын "
-"комбинаци. (Уламжлалт хэлбэр нь &lt;Alt&gt;Escape) хөдөлгөөнийг эсрэг "
-"чиглэлд хийхийн тулд shift товчлуурыг дараастай дээрх үйлдлийг хийнэ. Хэлбэр "
-"нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«.Хөрвүүлэлт нь тун "
-"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
-"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Popup цонхны тусламжгүйгээр фокусыг самбар-ажлын талбар хоёрын хооронд аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:132
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
-"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Үргэлж наана харагдуулах эсвэл үгүй эсэхийг тогтоох товчилуурын хослол. "
-"Цонхыг бүх давхарласан цонхны наана харагдуулахад ашиглах товчлуурын "
-"комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
-"F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
-"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
-"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
-"тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move focus between windows without a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Popup цонхны тусламжгүйгээр фокусыг самбар-ажлын талбар хоёрын хооронд аваачих товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:133
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Бүтэн дэлгэцийн горимд оруулж гаргах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
-"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
-"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Popup цонхны тусламжтайгаар фокусыг цонхны хооронд аваачих товчлуурын комбинаци. (Уламжлалт хэлбэр нь &lt;Alt&gt;Escape) хөдөлгөөнийг эсрэг чиглэлд хийхийн тулд shift товчлуурыг дараастай дээрх үйлдлийг хийнэ. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«.Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:134
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг томсгох товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл "
-"»&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд "
-"том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл "
-"»&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч "
-"товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top will always be visible over other overlapping windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Үргэлж наана харагдуулах эсвэл үгүй эсэхийг тогтоох товчилуурын хослол. Цонхыг бүх давхарласан цонхны наана харагдуулахад ашиглах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:135
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг хуйлж буцаан дэлгэхэд хэрэглэдэг товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь "
-"»&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун "
-"чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. "
-"Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Бүтэн дэлгэцийн горимд оруулж гаргах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:136
-msgid ""
-"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
-"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг бүх ажлын хавтгай дээр эсвэл бүгд дээр байршуулахад ашиглах "
-"товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих "
-"болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. "
-"Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын "
-"комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг томсгох товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:137
-msgid ""
-"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг хэмжээг багасгах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« "
-"эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон "
-"бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« "
-"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
-"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг хуйлж буцаан дэлгэхэд хэрэглэдэг товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:138
-msgid ""
-"The keybinding which display's the panel's \"Run Program\" dialog box. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Програм ажиллуулах диалог харуулах товчины хослол. Цонхыг хаах үүрэгтэй "
-"товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt; "
-"Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих "
-"болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. "
-"Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын "
-"комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг бүх ажлын хавтгай дээр эсвэл бүгд дээр байршуулахад ашиглах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:139
-msgid ""
-"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
-"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
-"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
-"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхны агшин дэлгэц авахад хэрэглэдэг удирдах самбарын агшин дэлгэцийн "
-"хэрэгсэл дуудахад хэрэглэх товчилуурын хослол. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« "
-"эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон "
-"бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« "
-"эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд "
-"ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг хэмжээг багасгах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:140
-msgid ""
-"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
-"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
-"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Удирдах самбарын агшин дэлгэцийн хэрэгсэл дуудахад хэрэглэх товчилуурын "
-"хослол. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
-"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
-"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
-"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
-"тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding which display's the panel's \"Run Program\" dialog box. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Програм ажиллуулах диалог харуулах товчины хослол. Цонхыг хаах үүрэгтэй товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt; Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:141
-msgid ""
-"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Удирдах самбарын үндсэн цэс харуулах товчилуурын хослол. Хэлбэр нь »&lt; "
-"Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй "
-"зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: "
-"»&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр "
-"тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхны агшин дэлгэц авахад хэрэглэдэг удирдах самбарын агшин дэлгэцийн хэрэгсэл дуудахад хэрэглэх товчилуурын хослол. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:142
-msgid "The name of a workspace."
-msgstr "Ажлын талбарын нэр."
+msgid "The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Удирдах самбарын агшин дэлгэцийн хэрэгсэл дуудахад хэрэглэх товчилуурын хослол. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:143
-msgid "The screenshot command"
-msgstr "Агшин дэлгэц тушаал"
+msgid "The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Удирдах самбарын үндсэн цэс харуулах товчилуурын хослол. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:144
-msgid ""
-"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
-"forth."
-msgstr ""
-"Энд цонхны жааз, хүрээ(хөвөө), нэрийн хэсгийн үзэмжийг тохируулах зэргийн "
-"сэдвүүд агуулагдана."
+msgid "The name of a workspace."
+msgstr "Ажлын талбарын нэр."
#: src/metacity.schemas.in.h:145
-msgid ""
-"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
-"delay is given in thousandths of a second."
-msgstr ""
-"auto_raise нь true дээр тохируулагдсан тохиолдолд өгөгдсөн цонх идэвхжихэд "
-"гарах цагийн хоцролт. Энэхүү хоцролт мянганы нэг секундын нэгжээр өгөгдөнө."
+msgid "The screenshot command"
+msgstr "Агшин дэлгэц тушаал"
#: src/metacity.schemas.in.h:146
-msgid ""
-"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
-"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
-"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
-"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
-"unfocused when the mouse leaves the window."
-msgstr ""
-"Цонхыг хараалах (фокуслах) горим нь цонх өөрөө хэрхэн идэвхжихийг тодорхойлж "
-"өгнө. Энд 3 боломжит хувилбарууд байна: »click« нь цонхыг фокуслахын "
-"(хараалахын)тулд нэг click хийх, »sloppy« нь заагуур цонхон дээр очингуут "
-"идэвхжих, »mouse« заагуур цонхон дээр очингуут идэвхжиж цонхны талбараас "
-"гарангуут эргэж идэвхгүй байдалд орох үйлдлүүдийг заана."
+msgid "The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so forth."
+msgstr "Энд цонхны жааз, хүрээ(хөвөө), нэрийн хэсгийн үзэмжийг тохируулах зэргийн сэдвүүд агуулагдана."
#: src/metacity.schemas.in.h:147
-msgid "The window screenshot command"
-msgstr "Цонхны агшин дэлгэц тушаал"
+msgid "The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The delay is given in thousandths of a second."
+msgstr "auto_raise нь true дээр тохируулагдсан тохиолдолд өгөгдсөн цонх идэвхжихэд гарах цагийн хоцролт. Энэхүү хоцролт мянганы нэг секундын нэгжээр өгөгдөнө."
#: src/metacity.schemas.in.h:148
-msgid ""
-"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
-"the window is covered by another window, it raises the window above other "
-"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
-"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг бусад цонхнуудын өмнүүр эсвэл араар нь байршуулахад ашиглах "
-"товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих "
-"болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. "
-"Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын "
-"комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "The window focus mode indicates how windows are activated. It has three possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and unfocused when the mouse leaves the window."
+msgstr "Цонхыг хараалах (фокуслах) горим нь цонх өөрөө хэрхэн идэвхжихийг тодорхойлж өгнө. Энд 3 боломжит хувилбарууд байна: »click« нь цонхыг фокуслахын (хараалахын)тулд нэг click хийх, »sloppy« нь заагуур цонхон дээр очингуут идэвхжих, »mouse« заагуур цонхон дээр очингуут идэвхжиж цонхны талбараас гарангуут эргэж идэвхгүй байдалд орох үйлдлүүдийг заана."
#: src/metacity.schemas.in.h:149
-msgid ""
-"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг бусад цонхнуудын араар байршуулахад ашиглах товчлуурын комбинаци. "
-"Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
-"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
-"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
-"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
-"тавигдахгүй."
+msgid "The window screenshot command"
+msgstr "Цонхны агшин дэлгэц тушаал"
#: src/metacity.schemas.in.h:150
-msgid ""
-"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
-"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
-"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
-"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг бусад цонхнуудын өмнүүр байршуулахад ашиглах товчлуурын комбинаци. "
-"Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. "
-"Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон "
-"товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин "
-"мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци "
-"тавигдахгүй."
+msgid "This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If the window is covered by another window, it raises the window above other windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг бусад цонхнуудын өмнүүр эсвэл араар нь байршуулахад ашиглах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:151
-msgid ""
-"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг хэвтээ чиглэлд байгаа боломжит бүх зайг эзлэн байрлуулахад ашиглах "
-"товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих "
-"болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. "
-"Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын "
-"комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг бусад цонхнуудын араар байршуулахад ашиглах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:152
-msgid ""
-"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Цонхыг босоо чиглэлд байгаа боломжит бүх зайг эзлэн байрлуулахад ашиглах "
-"товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих "
-"болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. "
-"Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын "
-"комбинаци тавигдахгүй."
+msgid "This keybinding raises the window above other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг бусад цонхнуудын өмнүүр байршуулахад ашиглах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:153
-msgid ""
-"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
-"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
-"window, and 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window."
-msgstr ""
-"Цонхны нэрийн талбар дээр давхар товшиход (double click) ямар үйлдэл "
-"хийгдэхийг тодорхойлно. Үүнд дараахи үйлдлүүд орно: »toggle_shade« гэвэл "
-"цонх хуйлагдан эсвэл эсрэгээр дэлгэгдэж харин »toggle_maximize« гэвэл цонхыг "
-"томсгож багасгах болно."
+msgid "This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг хэвтээ чиглэлд байгаа боломжит бүх зайг эзлэн байрлуулахад ашиглах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
#: src/metacity.schemas.in.h:154
+msgid "This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "Цонхыг босоо чиглэлд байгаа боломжит бүх зайг эзлэн байрлуулахад ашиглах товчлуурын комбинаци. Хэлбэр нь »&lt; Control&gt;а« эсвэл »&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1«. Хөрвүүлэлт нь тун чөлөөтэй зохиогдсон бөгөөд том жижгээр бичих болон товчлол хийх боломжтой. Ж-нь: »&lt;Ctl&gt;« эсвэл »&lt;Ctrl&gt;«. Харин мөрийг »disabled« дээр тохируулахад энэ үйлдэлд ямар ч товчлуурын комбинаци тавигдахгүй."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:155
+msgid "This option determines the effects of double-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, and 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window."
+msgstr "Цонхны нэрийн талбар дээр давхар товшиход (double click) ямар үйлдэл хийгдэхийг тодорхойлно. Үүнд дараахи үйлдлүүд орно: »toggle_shade« гэвэл цонх хуйлагдан эсвэл эсрэгээр дэлгэгдэж харин »toggle_maximize« гэвэл цонхыг томсгож багасгах болно."
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:156
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "Үргэлж наана хадах эсвэл үгүй эсэх"
-#: src/metacity.schemas.in.h:155
+#: src/metacity.schemas.in.h:157
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Бүтэн дэлгэц гаргах горимыг асааж унтраах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:156
+#: src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Томсгосон хэлбэрийг асааж унтраахMaximierungszustand ein-/ausschalten"
-#: src/metacity.schemas.in.h:157
+#: src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Цонхыг дэлгэн буцааж хуйлах "
-#: src/metacity.schemas.in.h:158
+#: src/metacity.schemas.in.h:160
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Цонхуудыг бүх ажлын талбар дээр харагдхаар тохируулах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:159
-msgid ""
-"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
-"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
-"environments, or when 'audible bell' is off."
-msgstr ""
-"Програм эсвэл систем 'дохио' эсвэл 'чимээ' өгөх оптик шинж; Сонсгол муутай "
-"эсвэл маш чимээгүй орчинд ажилладаг эсвэл дүлий хүмүүст их тустай."
+#: src/metacity.schemas.in.h:161
+msgid "Turns on a visual indication when an application or the system issues a 'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy environments, or when 'audible bell' is off."
+msgstr "Програм эсвэл систем 'дохио' эсвэл 'чимээ' өгөх оптик шинж; Сонсгол муутай эсвэл маш чимээгүй орчинд ажилладаг эсвэл дүлий хүмүүст их тустай."
-#: src/metacity.schemas.in.h:160
+#: src/metacity.schemas.in.h:162
msgid "Unmaximize a window"
msgstr "Цонхыг багасгах"
-#: src/metacity.schemas.in.h:161
+#: src/metacity.schemas.in.h:163
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Цонхны нэрэнд стандарт үсгийн хэв ашигла"
-#: src/metacity.schemas.in.h:162
+#: src/metacity.schemas.in.h:164
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Оптик сигналын төрөл"
-#: src/metacity.schemas.in.h:163
+#: src/metacity.schemas.in.h:165
msgid "Window focus mode"
msgstr "Цонхны фокусын горим"
-#: src/metacity.schemas.in.h:164
+#: src/metacity.schemas.in.h:166
msgid "Window title font"
msgstr "Цонхны нэрийн үсгийн хэв"
-#: src/prefs.c:450 src/prefs.c:466 src/prefs.c:482 src/prefs.c:498
-#: src/prefs.c:514 src/prefs.c:534 src/prefs.c:550 src/prefs.c:566
-#: src/prefs.c:582 src/prefs.c:598 src/prefs.c:614 src/prefs.c:630
-#: src/prefs.c:646 src/prefs.c:663 src/prefs.c:679 src/prefs.c:695
-#: src/prefs.c:727
+#: src/prefs.c:459
+#: src/prefs.c:475
+#: src/prefs.c:491
+#: src/prefs.c:507
+#: src/prefs.c:523
+#: src/prefs.c:543
+#: src/prefs.c:559
+#: src/prefs.c:575
+#: src/prefs.c:591
+#: src/prefs.c:607
+#: src/prefs.c:623
+#: src/prefs.c:639
+#: src/prefs.c:655
+#: src/prefs.c:672
+#: src/prefs.c:688
+#: src/prefs.c:704
+#: src/prefs.c:736
+#: src/prefs.c:751
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-key »%s«-д хүчингүй төрөл өгөгдсөн байна\n"
-#: src/prefs.c:771
+#: src/prefs.c:796
#, c-format
-msgid ""
-"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
-"modifier\n"
-msgstr ""
-"Конфигурацийн сангаас олдсон »%s« утга нь хулганын товчлуурын сэлгүүрт "
-"тохирох утга биш\n"
+msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button modifier\n"
+msgstr "Конфигурацийн сангаас олдсон »%s« утга нь хулганын товчлуурын сэлгүүрт тохирох утга биш\n"
-#: src/prefs.c:795 src/prefs.c:1205
+#: src/prefs.c:820
+#: src/prefs.c:1230
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-key »%s«-д хүчингүй утга өгөгдсөн байна\n"
-#: src/prefs.c:922
+#: src/prefs.c:947
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Фонтын тайлбар »%s«-ыг GConf-key %s-с ялгаж чадсангүй\n"
-#: src/prefs.c:1107
+#: src/prefs.c:1132
#, c-format
-msgid ""
-"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
-"maximum is %d\n"
-msgstr ""
-"%d нь GConf-key %s дотор хадгалагдсан ба ажлын талбарын тоог үнэмшилтэйгээр "
-"төлөөлж чадахгүй; одоогоор максимум утга %d байна\n"
+msgid "%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current maximum is %d\n"
+msgstr "%d нь GConf-key %s дотор хадгалагдсан ба ажлын талбарын тоог үнэмшилтэйгээр төлөөлж чадахгүй; одоогоор максимум утга %d байна\n"
-#: src/prefs.c:1167
-msgid ""
-"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
-"behave properly.\n"
-msgstr ""
-"Эвдрэлтэй х.программын Workarounds-ийг идэвхгүйжүүллээ. Магадгүй зарим х."
-"программууд буруу ажиллаж магадгүй.\n"
+#: src/prefs.c:1192
+msgid "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not behave properly.\n"
+msgstr "Эвдрэлтэй х.программын Workarounds-ийг идэвхгүйжүүллээ. Магадгүй зарим х.программууд буруу ажиллаж магадгүй.\n"
-#: src/prefs.c:1232
+#: src/prefs.c:1257
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d нь GConf-key %s-д хадгалагдсан ба утга нь 0-%d интервалаас гадуур байна\n"
-#: src/prefs.c:1336
+#: src/prefs.c:1375
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "%d дээрхи ажлын талбарын тоог оруулахад алдаа гарлаа: %s\n"
-#: src/prefs.c:1579
+#: src/prefs.c:1618
#, c-format
-msgid ""
-"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
-"\"%s\"\n"
+msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding \"%s\"\n"
msgstr "Тохируулгын сангаас олдсон »%s« нь »%s«-товчлуурын комбинацид үл тохирно\n"
-#: src/prefs.c:1896
+#: src/prefs.c:1935
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Ажлын талбар %d-ийн нэрийг »%s« болгож өөрчлөхөд алдаа гарлаа: %s\n"
@@ -1941,48 +1103,38 @@ msgstr "Ажлын талбар %d-ийн нэрийг »%s« болгож өө
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: src/screen.c:392
+#: src/screen.c:413
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "%d дэлгэц Display »%s« дээрх байгаа ба хүчингүй байна\n"
-#: src/screen.c:408
+#: src/screen.c:429
#, c-format
-msgid ""
-"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
-"replace option to replace the current window manager.\n"
-msgstr ""
-"%d дэлгэц нь Display »%s« дээр байгаа ба хэдийн цонхны менежер олгогдсон "
-"байна; »--replace«-ийг сонгож одоо актуаль байгаа цонхны менежерийг сольж "
-"туршина уу\n"
+msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --replace option to replace the current window manager.\n"
+msgstr "%d дэлгэц нь Display »%s« дээр байгаа ба хэдийн цонхны менежер олгогдсон байна; »--replace«-ийг сонгож одоо актуаль байгаа цонхны менежерийг сольж туршина уу\n"
-#: src/screen.c:449
+#: src/screen.c:453
#, c-format
msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"дэлгэц %d-ийн (Display »%s« дээрх ) цонхны менежерийн тэмдэглэл хүлээж "
-"авахад алдаа гарлаа\n"
+msgstr "дэлгэц %d-ийн (Display »%s« дээрх ) цонхны менежерийн тэмдэглэл хүлээж авахад алдаа гарлаа\n"
-#: src/screen.c:504
+#: src/screen.c:511
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "%d » (%s« джжрхи) цонхны менежертэй байна\n"
-#: src/screen.c:674
+#: src/screen.c:702
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "%d нь »%s« дэлгэцэн дээр гаргагдаж чадсангүй\n"
#: src/session.c:274
#, c-format
-msgid ""
-"Failed to a open connection to a session manager, so window positions will "
-"not be saved: %s\n"
-msgstr ""
-"Session manager-тэй холбоо тогтоож болоогүй учир цонхнуудын байрлалыг "
-"сануулж чадсангүй: %s\n"
+msgid "Failed to a open connection to a session manager, so window positions will not be saved: %s\n"
+msgstr "Session manager-тэй холбоо тогтоож болоогүй учир цонхнуудын байрлалыг сануулж чадсангүй: %s\n"
-#: src/session.c:881 src/session.c:888
+#: src/session.c:881
+#: src/session.c:888
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "»%s« каталог зохиож чадсангүй: %s\n"
@@ -2014,18 +1166,19 @@ msgstr "Session файлыг боловсруулж хөрвүүлж болсо
#: src/session.c:1221
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
-msgstr "Session ID идэвхтэй байгаа ч <метасити_session> аттрибут гарч ирлээ"
+msgstr "Session ID идэвхтэй байгаа ч <metacity_session> аттрибут гарч ирлээ"
#: src/session.c:1234
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
-msgstr "<метасити_session> элементэд үл таних аттрибут %s байна"
+msgstr "<metacity_session> элементэд үл таних аттрибут %s байна"
#: src/session.c:1251
msgid "nested <window> tag"
msgstr "үүрэн <window> элемент"
-#: src/session.c:1309 src/session.c:1341
+#: src/session.c:1309
+#: src/session.c:1341
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "<window> элементэд үл таних аттрибут %s байна"
@@ -2047,14 +1200,11 @@ msgstr "Үл таних элемент %s"
#: src/session.c:1935
#, c-format
-msgid ""
-"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
-"session management: %s\n"
-msgstr ""
-"Session management-тэй ажилладаггүй программыг таньж анхааруулах Метасити "
-"диалог эхлэхэд алдаа гарлаа: %s\n"
+msgid "Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support session management: %s\n"
+msgstr "Session management-тэй ажилладаггүй программыг таньж анхааруулах Metacity диалог эхлэхэд алдаа гарлаа: %s\n"
-#: src/theme-parser.c:224 src/theme-parser.c:242
+#: src/theme-parser.c:224
+#: src/theme-parser.c:242
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Мөр %d тэмдэгт %d: %s"
@@ -2064,7 +1214,8 @@ msgstr "Мөр %d тэмдэгт %d: %s"
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Нэг элемент <%s>-д аттрибут »%s« давтагдаж байна"
-#: src/theme-parser.c:414 src/theme-parser.c:439
+#: src/theme-parser.c:414
+#: src/theme-parser.c:439
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Энэ утгаар орсон бол энэ <%s> элементийн »%s« аттрибут утгагүй"
@@ -2079,7 +1230,9 @@ msgstr "Бүхэл тооны утга %ld эерэг тоо байх ёстой
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Бүхэл тооны утга %ld хэт их байна, одоогоор максимум утга нь %d байна"
-#: src/theme-parser.c:521 src/theme-parser.c:602 src/theme-parser.c:626
+#: src/theme-parser.c:521
+#: src/theme-parser.c:602
+#: src/theme-parser.c:626
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "»%s«-ийг хөвөгч таслалтай тоо мэт боловсруулж чадсангүй"
@@ -2097,39 +1250,46 @@ msgstr "Өнцгийн утга 0.0 ба 360.0 хоёрын хооронд ба
#: src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
-msgstr ""
-"Альфа-гйин утга 0.0 (үл үзэгдэх) ба 1.0 (бүтэн дүүргэсэн) хоёрын хооронд "
-"байх ёстой, %g байсан\n"
+msgstr "Альфа-гйин утга 0.0 (үл үзэгдэх) ба 1.0 (бүтэн дүүргэсэн) хоёрын хооронд байх ёстой, %g байсан\n"
#: src/theme-parser.c:684
#, c-format
-msgid ""
-"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
-"large,x-large,xx-large)\n"
-msgstr ""
-"Хаягийн хүчингүй хэмжээ »%s« (xx-small, x-small, small, medium, large, x-"
-"large oder xx-large эдгээрийн аль нэг нь байх ёстой)\n"
+msgid "Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
+msgstr "Хаягийн хүчингүй хэмжээ »%s« (xx-small, x-small, small, medium, large, x-large oder xx-large эдгээрийн аль нэг нь байх ёстой)\n"
-#: src/theme-parser.c:729 src/theme-parser.c:737 src/theme-parser.c:2936
-#: src/theme-parser.c:3025 src/theme-parser.c:3032 src/theme-parser.c:3039
+#: src/theme-parser.c:729
+#: src/theme-parser.c:737
+#: src/theme-parser.c:2936
+#: src/theme-parser.c:3025
+#: src/theme-parser.c:3032
+#: src/theme-parser.c:3039
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »%s« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:807 src/theme-parser.c:897 src/theme-parser.c:935
-#: src/theme-parser.c:1012 src/theme-parser.c:1062 src/theme-parser.c:1070
-#: src/theme-parser.c:1126 src/theme-parser.c:1134
+#: src/theme-parser.c:807
+#: src/theme-parser.c:897
+#: src/theme-parser.c:935
+#: src/theme-parser.c:1012
+#: src/theme-parser.c:1062
+#: src/theme-parser.c:1070
+#: src/theme-parser.c:1126
+#: src/theme-parser.c:1134
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »%s« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:837 src/theme-parser.c:905 src/theme-parser.c:943
+#: src/theme-parser.c:837
+#: src/theme-parser.c:905
+#: src/theme-parser.c:943
#: src/theme-parser.c:1020
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s>-ийн нэр »%s« хоёр дахь удаа хэрэглэгдлээ"
-#: src/theme-parser.c:849 src/theme-parser.c:955 src/theme-parser.c:1032
+#: src/theme-parser.c:849
+#: src/theme-parser.c:955
+#: src/theme-parser.c:1032
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "Элемент <%s>-ийн эх »%s« өгөгдөөгүй байна"
@@ -2172,38 +1332,47 @@ msgstr "»%s«-цэсийн эмблемийн үл мэдэгдэх нөхцө
#: src/theme-parser.c:1160
#, c-format
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
-msgstr ""
-"Энэ сэдэв хэдийнэ үйлдэл %s, нөхцөл байдал %s-д тохирох цэсийн эмблемтэй "
-"байна"
+msgstr "Энэ сэдэв хэдийнэ үйлдэл %s, нөхцөл байдал %s-д тохирох цэсийн эмблемтэй байна"
-#: src/theme-parser.c:1177 src/theme-parser.c:3244 src/theme-parser.c:3323
+#: src/theme-parser.c:1177
+#: src/theme-parser.c:3244
+#: src/theme-parser.c:3323
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "»%s« нэр бүхий <draw_ops>-г тодорхойлж чадсангүй"
-#: src/theme-parser.c:1192 src/theme-parser.c:1256 src/theme-parser.c:1545
-#: src/theme-parser.c:3124 src/theme-parser.c:3178 src/theme-parser.c:3338
-#: src/theme-parser.c:3515 src/theme-parser.c:3553 src/theme-parser.c:3591
+#: src/theme-parser.c:1192
+#: src/theme-parser.c:1256
+#: src/theme-parser.c:1545
+#: src/theme-parser.c:3124
+#: src/theme-parser.c:3178
+#: src/theme-parser.c:3338
+#: src/theme-parser.c:3515
+#: src/theme-parser.c:3553
+#: src/theme-parser.c:3591
#: src/theme-parser.c:3629
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "элемент <%s>-ийн дор <%s> байж болохгүй"
-#: src/theme-parser.c:1282 src/theme-parser.c:1369 src/theme-parser.c:1439
+#: src/theme-parser.c:1282
+#: src/theme-parser.c:1369
+#: src/theme-parser.c:1439
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »name« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1289 src/theme-parser.c:1376
+#: src/theme-parser.c:1289
+#: src/theme-parser.c:1376
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »value« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
+#: src/theme-parser.c:1320
+#: src/theme-parser.c:1334
+#: src/theme-parser.c:1393
msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
-msgstr ""
-"button_width/button_height болон товчлууруудын талуудын харьцааг тодорхойлж "
-"чадахгүй байна"
+msgstr "button_width/button_height болон товчлууруудын талуудын харьцааг тодорхойлж чадахгүй байна"
#: src/theme-parser.c:1343
#, c-format
@@ -2240,8 +1409,11 @@ msgstr "<%s> элементэд ямар ч »right« аттрибут алга"
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Үл мэдэгдэх <%s> хүрээ"
-#: src/theme-parser.c:1655 src/theme-parser.c:1765 src/theme-parser.c:1868
-#: src/theme-parser.c:2055 src/theme-parser.c:2869
+#: src/theme-parser.c:1655
+#: src/theme-parser.c:1765
+#: src/theme-parser.c:1868
+#: src/theme-parser.c:2055
+#: src/theme-parser.c:2869
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »color« аттрибут алга"
@@ -2251,7 +1423,8 @@ msgstr "<%s> элементэд ямар ч »color« аттрибут алга"
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »x1« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1669 src/theme-parser.c:2714
+#: src/theme-parser.c:1669
+#: src/theme-parser.c:2714
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »y1« аттрибут алга"
@@ -2261,37 +1434,63 @@ msgstr "<%s> элементэд ямар ч »y1« аттрибут алга"
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »x2« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1683 src/theme-parser.c:2721
+#: src/theme-parser.c:1683
+#: src/theme-parser.c:2721
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »y2« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1772 src/theme-parser.c:1875 src/theme-parser.c:1981
-#: src/theme-parser.c:2062 src/theme-parser.c:2168 src/theme-parser.c:2266
-#: src/theme-parser.c:2483 src/theme-parser.c:2609 src/theme-parser.c:2707
-#: src/theme-parser.c:2781 src/theme-parser.c:2876
+#: src/theme-parser.c:1772
+#: src/theme-parser.c:1875
+#: src/theme-parser.c:1981
+#: src/theme-parser.c:2062
+#: src/theme-parser.c:2168
+#: src/theme-parser.c:2266
+#: src/theme-parser.c:2483
+#: src/theme-parser.c:2609
+#: src/theme-parser.c:2707
+#: src/theme-parser.c:2781
+#: src/theme-parser.c:2876
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »x« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1779 src/theme-parser.c:1882 src/theme-parser.c:1988
-#: src/theme-parser.c:2069 src/theme-parser.c:2175 src/theme-parser.c:2273
-#: src/theme-parser.c:2490 src/theme-parser.c:2616 src/theme-parser.c:2788
+#: src/theme-parser.c:1779
+#: src/theme-parser.c:1882
+#: src/theme-parser.c:1988
+#: src/theme-parser.c:2069
+#: src/theme-parser.c:2175
+#: src/theme-parser.c:2273
+#: src/theme-parser.c:2490
+#: src/theme-parser.c:2616
+#: src/theme-parser.c:2788
#: src/theme-parser.c:2883
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »y« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1786 src/theme-parser.c:1889 src/theme-parser.c:1995
-#: src/theme-parser.c:2076 src/theme-parser.c:2182 src/theme-parser.c:2280
-#: src/theme-parser.c:2497 src/theme-parser.c:2623 src/theme-parser.c:2795
+#: src/theme-parser.c:1786
+#: src/theme-parser.c:1889
+#: src/theme-parser.c:1995
+#: src/theme-parser.c:2076
+#: src/theme-parser.c:2182
+#: src/theme-parser.c:2280
+#: src/theme-parser.c:2497
+#: src/theme-parser.c:2623
+#: src/theme-parser.c:2795
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »width« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:1793 src/theme-parser.c:1896 src/theme-parser.c:2002
-#: src/theme-parser.c:2083 src/theme-parser.c:2189 src/theme-parser.c:2287
-#: src/theme-parser.c:2504 src/theme-parser.c:2630 src/theme-parser.c:2802
+#: src/theme-parser.c:1793
+#: src/theme-parser.c:1896
+#: src/theme-parser.c:2002
+#: src/theme-parser.c:2083
+#: src/theme-parser.c:2189
+#: src/theme-parser.c:2287
+#: src/theme-parser.c:2504
+#: src/theme-parser.c:2630
+#: src/theme-parser.c:2802
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »height« аттрибут алга"
@@ -2326,17 +1525,21 @@ msgstr "өнгөний шилжилтийн төрлийн »%s« утга ой
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »filename« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:2319 src/theme-parser.c:2827
+#: src/theme-parser.c:2319
+#: src/theme-parser.c:2827
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "<%s> элементийг будах өнгөний төрөл »%s« ойлгомжгүй байна"
-#: src/theme-parser.c:2462 src/theme-parser.c:2595 src/theme-parser.c:2700
+#: src/theme-parser.c:2462
+#: src/theme-parser.c:2595
+#: src/theme-parser.c:2700
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »state« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:2469 src/theme-parser.c:2602
+#: src/theme-parser.c:2469
+#: src/theme-parser.c:2602
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »shadow« аттрибут алга"
@@ -2346,12 +1549,15 @@ msgstr "<%s> элементэд ямар ч »shadow« аттрибут алга
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »arrow« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:2529 src/theme-parser.c:2651 src/theme-parser.c:2739
+#: src/theme-parser.c:2529
+#: src/theme-parser.c:2651
+#: src/theme-parser.c:2739
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "<%s> элементийн байдал »%s« ойлгомжгүй байна"
-#: src/theme-parser.c:2539 src/theme-parser.c:2661
+#: src/theme-parser.c:2539
+#: src/theme-parser.c:2661
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "<%s> элементийн сүүдэр »%s« ойлгомжгүй байна"
@@ -2361,12 +1567,14 @@ msgstr "<%s> элементийн сүүдэр »%s« ойлгомжгүй ба
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "<%s> элементийн сум »%s« ойлгомжгүй байна"
-#: src/theme-parser.c:2962 src/theme-parser.c:3078
+#: src/theme-parser.c:2962
+#: src/theme-parser.c:3078
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Ямар ч »%s« нэр бүхий <draw_ops> өгөгдөөгүй байна"
-#: src/theme-parser.c:2974 src/theme-parser.c:3090
+#: src/theme-parser.c:2974
+#: src/theme-parser.c:3090
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Энд draw_ops »%s«-ийг оруулснаар тасралтгүй эргэлдэх үйлдлийг үүсгэнэ"
@@ -2396,7 +1604,8 @@ msgstr "Жаазны стиль %s-байршилд өөрийн хэсгийг
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »function« аттрибут алга"
-#: src/theme-parser.c:3280 src/theme-parser.c:3384
+#: src/theme-parser.c:3280
+#: src/theme-parser.c:3384
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "<%s> элементэд ямар ч »state« аттрибут алга"
@@ -2429,17 +1638,17 @@ msgstr "<%s>элементэд ямар ч »style« аттрибут алга"
#: src/theme-parser.c:3401
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
-msgstr "»%s« бол хүчинтэй фокус-аттрибут утга биш"
+msgstr "»%s« бол үнэн фокус-аттрибут утга биш"
#: src/theme-parser.c:3410
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
-msgstr "»%s« бол хүчинтэй аттрибут утга биш"
+msgstr "»%s« бол үнэн аттрибут утга биш"
#: src/theme-parser.c:3420
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
-msgstr "ямар ч »%s« нэр бүхий хэлбэр тодорхойлогдоогүй байна"
+msgstr "ямар ч »%s« нэр бүхий стиль тодорхойлогдоогүй байна"
#: src/theme-parser.c:3430
#, c-format
@@ -2453,53 +1662,37 @@ msgstr "»%s« бол »resize« аттрибутад тохирох утга б
#: src/theme-parser.c:3450
#, c-format
-msgid ""
-"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
-"states"
-msgstr ""
-"Томсгох/хуйлсан хэлбэрүүдэд тохирох <%s> элемент »resize« аттрибуттай байх "
-"учиргүй"
+msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded states"
+msgstr "Томсгох/хуйлсан хэлбэрүүдэд тохирох <%s> элемент »resize« аттрибуттай байх учиргүй"
#: src/theme-parser.c:3464
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "Нөхцөл %s, фокус, хэмжээ %s, %s-д зориулсан стиль хэдийнэ өгөгдсөн байна"
-#: src/theme-parser.c:3475 src/theme-parser.c:3486 src/theme-parser.c:3497
+#: src/theme-parser.c:3475
+#: src/theme-parser.c:3486
+#: src/theme-parser.c:3497
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Нөхцөл %s, фокус %s-д зориулсан стиль хэдийнэ өгөгдсөн байна"
#: src/theme-parser.c:3536
-msgid ""
-"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
-"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr ""
-"<piece> элементэд хоёр draw_ops утга авч чадахгүй байна (сэдэвт нэг draw_ops-"
-"attribute мөн нэг <draw_ops>-элемент эсвэл хоёр Elemente an оржээ)"
+msgid "Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
+msgstr "<piece> элементэд хоёр draw_ops утга авч чадахгүй байна (сэдэвт нэг draw_ops-attribute мөн нэг <draw_ops>-элемент эсвэл хоёр Elemente an оржээ)"
#: src/theme-parser.c:3574
-msgid ""
-"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
-"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr ""
-"<button> элементэд хоёр draw_ops утга авч чадахгүй байна (сэдэвт нэг "
-"draw_ops-attribute мөн нэг <draw_ops>-элемент эсвэл хоёр Elemente an оржээ)"
+msgid "Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
+msgstr "<button> элементэд хоёр draw_ops утга авч чадахгүй байна (сэдэвт нэг draw_ops-attribute мөн нэг <draw_ops>-элемент эсвэл хоёр Elemente an оржээ)"
#: src/theme-parser.c:3612
-msgid ""
-"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
-"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr ""
-"<menu_icon> элементэд хоёр draw_ops утга авч чадахгүй байна (сэдэвт нэг "
-"draw_ops-attribute мөн нэг <draw_ops>-элемент эсвэл хоёр Elemente an оржээ)"
+msgid "Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
+msgstr "<menu_icon> элементэд хоёр draw_ops утга авч чадахгүй байна (сэдэвт нэг draw_ops-attribute мөн нэг <draw_ops>-элемент эсвэл хоёр Elemente an оржээ)"
#: src/theme-parser.c:3659
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
-msgstr ""
-"Элементийн хамгийн гадна хүрээний сэдэв нь <%s> дотор бус харин "
-"<метасити_theme> дотор л орших ёстой"
+msgstr "Элементийн хамгийн гадна хүрээний сэдэв нь <%s> дотор бус харин <metacity_theme> дотор л орших ёстой"
#: src/theme-parser.c:3679
#, c-format
@@ -2521,7 +1714,9 @@ msgstr "Элемент <%s> нь distance/border/aspect_ratio-element дотор
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Элемент <%s> нь draw_ops-Element дотор орших ёсгүй"
-#: src/theme-parser.c:3728 src/theme-parser.c:3758 src/theme-parser.c:3763
+#: src/theme-parser.c:3728
+#: src/theme-parser.c:3758
+#: src/theme-parser.c:3763
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Элемент <%s> нь <%s> дотор байх ёсгүй"
@@ -2571,7 +1766,198 @@ msgstr "Сэдвийг %s файлаас уншиж чадсангүй: %s\n"
#: src/theme-parser.c:4403
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
-msgstr "Сэдэв файл %s ямар ч үндсэн <метасити_theme> элемент агуулаагүй байна"
+msgstr "Сэдэв файл %s ямар ч үндсэн <metacity_theme> элемент агуулаагүй байна"
+
+#: src/theme-viewer.c:70
+msgid "/_Windows"
+msgstr "/_Цонхнууд"
+
+#: src/theme-viewer.c:71
+msgid "/Windows/tearoff"
+msgstr "/Цонхнууд/тасдалт"
+
+#: src/theme-viewer.c:72
+msgid "/Windows/_Dialog"
+msgstr "/Цонхнууд/_Харилцах"
+
+#: src/theme-viewer.c:73
+msgid "/Windows/_Modal dialog"
+msgstr "/Windows/_Туслах"
+
+#: src/theme-viewer.c:74
+msgid "/Windows/_Utility"
+msgstr "/Цонхнууд/_Утилити"
+
+#: src/theme-viewer.c:75
+msgid "/Windows/_Splashscreen"
+msgstr "/Цонхнууд/_Агшин-дэлгэц"
+
+#: src/theme-viewer.c:76
+msgid "/Windows/_Top dock"
+msgstr "/Цонхнууд/_Дээд-түгжээ"
+
+#: src/theme-viewer.c:77
+msgid "/Windows/_Bottom dock"
+msgstr "/Цонхнууд/_Доод-түгжээ"
+
+#: src/theme-viewer.c:78
+msgid "/Windows/_Left dock"
+msgstr "/Цонхнууд/_Зүүн-түгжээ"
+
+#: src/theme-viewer.c:79
+msgid "/Windows/_Right dock"
+msgstr "/Цонхнууд/_Баруун-түгжээ"
+
+#: src/theme-viewer.c:80
+msgid "/Windows/_All docks"
+msgstr "/Цонхнууд/_Түгжээ"
+
+#: src/theme-viewer.c:81
+msgid "/Windows/Des_ktop"
+msgstr "/Цонхнууд/_Дэлгэц"
+
+#: src/theme-viewer.c:131
+msgid "Open another one of these windows"
+msgstr "Эдгээр цонхнуудын өөр нэгийг нээ"
+
+#: src/theme-viewer.c:138
+msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
+msgstr "Энэ бол 'нээх' дарцагтай үзүүлэн товч"
+
+#: src/theme-viewer.c:145
+msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
+msgstr "Энэ бол 'унтраах' дарцагтай үзүүлэн товч"
+
+#: src/theme-viewer.c:241
+msgid "This is a sample message in a sample dialog"
+msgstr "Энэ бол жишээ харилцах дээрхи жишээ зурвас"
+
+#: src/theme-viewer.c:324
+#, c-format
+msgid "Fake menu item %d\n"
+msgstr "Псевдо цэсийн элемент %d\n"
+
+#: src/theme-viewer.c:358
+msgid "Border-only window"
+msgstr "Зөвхөн хүрээтэй цонх"
+
+#: src/theme-viewer.c:360
+msgid "Bar"
+msgstr "Багц"
+
+#: src/theme-viewer.c:377
+msgid "Normal Application Window"
+msgstr "Програмын хэвийн цонх"
+
+#: src/theme-viewer.c:382
+msgid "Dialog Box"
+msgstr "Харилцах хайрцаг"
+
+#: src/theme-viewer.c:387
+msgid "Modal Dialog Box"
+msgstr "Туслах Диалог"
+
+#: src/theme-viewer.c:392
+msgid "Utility Palette"
+msgstr "Утилит хавтан"
+
+#: src/theme-viewer.c:397
+msgid "Torn-off Menu"
+msgstr "Torn-off цэс"
+
+#: src/theme-viewer.c:402
+msgid "Border"
+msgstr "Хүрээ"
+
+#: src/theme-viewer.c:731
+#, c-format
+msgid "Button layout test %d"
+msgstr "Товчны загвар шалгалт %d"
+
+#: src/theme-viewer.c:760
+#, c-format
+msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
+msgstr "Нэг цонхны хүрээ зурах %g миллисекунт"
+
+#: src/theme-viewer.c:803
+msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
+msgstr "Хэрэглээ: метасити-хэлбэр-харагч [ХЭЛБЭРИЙННЭР]\n"
+
+#: src/theme-viewer.c:810
+#, c-format
+msgid "Error loading theme: %s\n"
+msgstr "Загварыг ачааллахад алдаа гардаа: %s\n"
+
+#: src/theme-viewer.c:816
+#, c-format
+msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
+msgstr "\"%s\" хэлбэр %g секунтэд ачаалагдав\n"
+
+#: src/theme-viewer.c:839
+msgid "Normal Title Font"
+msgstr "Гарчигийн хэвийн шрифт"
+
+#: src/theme-viewer.c:845
+msgid "Small Title Font"
+msgstr "Гарчигийн жижиг шрифт"
+
+#: src/theme-viewer.c:851
+msgid "Large Title Font"
+msgstr "Гарчигийн том шрифт"
+
+#: src/theme-viewer.c:856
+msgid "Button Layouts"
+msgstr "Товчны загвар"
+
+#: src/theme-viewer.c:861
+msgid "Benchmark"
+msgstr "Хурдыг шалгах"
+
+#: src/theme-viewer.c:908
+msgid "Window Title Goes Here"
+msgstr "Цонхны гарчиг энд ирнэ"
+
+#: src/theme-viewer.c:1012
+#, c-format
+msgid "Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per frame)\n"
+msgstr "%d хүрээ %g клиент талын тооцоогоор секунтэд (хүрээ тус бүр %g миллсекунтэд) зурагдсан ба Х-серверийн нөөцүүдийн хамт нийт %g секунтэнд зурагдав. (хүрээ тус бүр %g миллсекунтэд)\n"
+
+#: src/theme-viewer.c:1227
+msgid "position expression test returned TRUE but set error"
+msgstr "Барлалын илэрхийлэл шалгалт ЗӨВ утга буцаасан боловч алдаа гарлаа"
+
+#: src/theme-viewer.c:1229
+msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
+msgstr "Барлалын илэрхийлэл шалгалт БУРУУ утга буцаасан боловч алдаа өгсөнгүй"
+
+#: src/theme-viewer.c:1233
+msgid "Error was expected but none given"
+msgstr "Алдаа гарсан ч юу ч буцаасангүй"
+
+#: src/theme-viewer.c:1235
+#, c-format
+msgid "Error %d was expected but %d given"
+msgstr "%d алдаа гарсан ба %d -г буцаав"
+
+#: src/theme-viewer.c:1241
+#, c-format
+msgid "Error not expected but one was returned: %s"
+msgstr "Алдаа гараагүй ба нэг буцаагдлаа: %s"
+
+#: src/theme-viewer.c:1245
+#, c-format
+msgid "x value was %d, %d was expected"
+msgstr "х-н утга %d, %d хүлээгдсэн"
+
+#: src/theme-viewer.c:1248
+#, c-format
+msgid "y value was %d, %d was expected"
+msgstr "у-н утга %d, %d хүлээгдсэн"
+
+#: src/theme-viewer.c:1310
+#, c-format
+msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
+msgstr "%d координат илэрхийлэл %g секунтэд шинжлэгдэв (%g дундаж секунт)\n"
#: src/theme.c:202
msgid "top"
@@ -2614,21 +2000,13 @@ msgstr "Өнгөний тунаралт дор хаяж хоёр өнгөтэй
#: src/theme.c:975
#, c-format
-msgid ""
-"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
-"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr ""
-"Өнгөний GTK-өгөгдөл нь дөрвөлжин хаалтанд байх ёстой. Ж-нЬ: gtk:fg[NORMAL], "
-"энд NORMAL гэдэг нь байгаа нөхцөл; »%s« боловсруулагдсангүй"
+msgid "GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
+msgstr "Өнгөний GTK-өгөгдөл нь дөрвөлжин хаалтанд байх ёстой. Ж-нЬ: gtk:fg[NORMAL], энд NORMAL гэдэг нь байгаа нөхцөл; »%s« боловсруулагдсангүй"
#: src/theme.c:989
#, c-format
-msgid ""
-"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
-"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr ""
-"Өнгөний GTK-өгөгдөл нь дөрвөлжин хаалтанд байх ёстой. Ж-нЬ: gtk:fg[NORMAL], "
-"энд NORMAL гэдэг нь байгаа байдал; »%s«-г боловсруулж чадсангүй"
+msgid "GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
+msgstr "Өнгөний GTK-өгөгдөл нь дөрвөлжин хаалтанд байх ёстой. Ж-нЬ: gtk:fg[NORMAL], энд NORMAL гэдэг нь байгаа байдал; »%s«-г боловсруулж чадсангүй"
#: src/theme.c:1000
#, c-format
@@ -2642,12 +2020,8 @@ msgstr "Өнгөний өгөгдөл дэх бүрэлдэхүүн хэсгүү
#: src/theme.c:1043
#, c-format
-msgid ""
-"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
-"format"
-msgstr ""
-"Холих формат : »холих/суурь өнгө/нүүрэн өнгө/alpha«; »%s« энэ форматанд "
-"тохирохгүй байна"
+msgid "Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the format"
+msgstr "Холих формат : »холих/суурь өнгө/нүүрэн өнгө/alpha«; »%s« энэ форматанд тохирохгүй байна"
#: src/theme.c:1054
#, c-format
@@ -2662,9 +2036,7 @@ msgstr "Хосолсон өнгөний альфа тоо »%s« 0.0-1.0 тоо
#: src/theme.c:1111
#, c-format
msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
-msgstr ""
-"Өнгө холих формат нь »холих/үндсэн өнгө/фактор«; »%s« энэ форматанд "
-"тохирохгүй"
+msgstr "Өнгө холих формат нь »холих/үндсэн өнгө/фактор«; »%s« энэ форматанд тохирохгүй"
#: src/theme.c:1122
#, c-format
@@ -2688,12 +2060,8 @@ msgstr "Координатын илэрхийлэлд хориотой тэмд
#: src/theme.c:1450
#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
-"parsed"
-msgstr ""
-"Координатын илэрхийлэлд болоьсруулах бололцоогүй хөвөгч таслалтай »%s« тоо "
-"байна"
+msgid "Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be parsed"
+msgstr "Координатын илэрхийлэлд болоьсруулах бололцоогүй хөвөгч таслалтай »%s« тоо байна"
#: src/theme.c:1464
#, c-format
@@ -2702,26 +2070,22 @@ msgstr "Координатын илэрхийлэл боловсруулах б
#: src/theme.c:1531
#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
-"\"%s\""
-msgstr ""
-"Координатын илэрхийлэл дараахи текстийн эхэнд үл мэдэгдэх оператор агуулж "
-"байна: »%s«"
+msgid "Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: \"%s\""
+msgstr "Координатын илэрхийлэл дараахи текстийн эхэнд үл мэдэгдэх оператор агуулж байна: »%s«"
#: src/theme.c:1588
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Координатын илэрхийлэл хоосон эсвэл ойлгомжгүй байна"
-#: src/theme.c:1727 src/theme.c:1737 src/theme.c:1771
+#: src/theme.c:1727
+#: src/theme.c:1737
+#: src/theme.c:1771
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Координатын илэрхийллийн хариуны хуваарь нь \"тэг\" тоо байна"
#: src/theme.c:1779
msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
-msgstr ""
-"Координатын илэрхийлэл хөвөгч таслалтай тоонд модулийн операторыг хэрэглэж "
-"үзэж байна."
+msgstr "Координатын илэрхийлэл хөвөгч таслалтай тоонд модулийн операторыг хэрэглэж үзэж байна."
#: src/theme.c:1836
#, c-format
@@ -2738,21 +2102,12 @@ msgstr "Координатын илэрхийллийн төгсгөлд опе
#: src/theme.c:1863
#, c-format
-msgid ""
-"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
-"operand in between"
-msgstr ""
-"Координатын илэрхийлэл дотор »%c« ба »%c« операторууд байна, гэхдээ ямар ч "
-"операнд энэ дунд алга"
+msgid "Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no operand in between"
+msgstr "Координатын илэрхийлэл дотор »%c« ба »%c« операторууд байна, гэхдээ ямар ч операнд энэ дунд алга"
#: src/theme.c:1982
-msgid ""
-"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
-"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
-msgstr ""
-"Координатын илэрхийллийн хөрвүүлэгчийн buffer хязгаартаа тулсан байна., Энэ "
-"бол Метасити-ийн алдаа байна; Танд үнэхээр ийм том хэмжээний илэрхийлэл "
-"хэрэгтэй гэж үү?"
+msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
+msgstr "Координатын илэрхийллийн хөрвүүлэгчийн buffer хязгаартаа тулсан байна., Энэ бол Metacity-ийн алдаа байна; Танд үнэхээр ийм том хэмжээний илэрхийлэл хэрэгтэй гэж үү?"
#: src/theme.c:2011
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
@@ -2761,9 +2116,7 @@ msgstr "Координатын илэрхийлэлд зөвхөн хаасан
#: src/theme.c:2074
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
-msgstr ""
-"Координатын илэрхийлэл нь үл мэдэгдэх хувьсагч эсвэл тогтмол агуулсан байна "
-"»%s«"
+msgstr "Координатын илэрхийлэл нь үл мэдэгдэх хувьсагч эсвэл тогтмол агуулсан байна »%s«"
#: src/theme.c:2131
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
@@ -2771,37 +2124,35 @@ msgstr "Координатын илэрхийлэл дотор зөвхөн нэ
#: src/theme.c:2142
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
-msgstr ""
-"Координатын илэрхийлэл нь оператор болон операндын аль алийг нь агуулаагүй "
-"байна"
+msgstr "Координатын илэрхийлэл нь оператор болон операндын аль алийг нь агуулаагүй байна"
-#: src/theme.c:2386 src/theme.c:2408 src/theme.c:2429
+#: src/theme.c:2386
+#: src/theme.c:2408
+#: src/theme.c:2429
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Сэдэв »%s« мэдээлэл агуулснаас дараахи алдаанд хүргэлээ: %s\n"
#: src/theme.c:3912
#, c-format
-msgid ""
-"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
-"specified for this frame style"
-msgstr ""
-"Энэ төрлийн хүрээнд зориулж <button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops="
-"\"юу ч хамаагүй\"/> өгөгдсөн байх ёстой"
+msgid "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be specified for this frame style"
+msgstr "Энэ төрлийн хүрээнд зориулж <button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"юу ч хамаагүй\"/> өгөгдсөн байх ёстой"
-#: src/theme.c:4362 src/theme.c:4394
+#: src/theme.c:4362
+#: src/theme.c:4394
#, c-format
msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr ""
-"<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"юу ч хамаагүй\"/> "
-"дутаж байна"
+msgstr "<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"юу ч хамаагүй\"/> дутаж байна"
#: src/theme.c:4445
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "»%s« сэдвийг ачаалж болсонгүй: %s\n"
-#: src/theme.c:4591 src/theme.c:4598 src/theme.c:4605 src/theme.c:4612
+#: src/theme.c:4591
+#: src/theme.c:4598
+#: src/theme.c:4605
+#: src/theme.c:4612
#: src/theme.c:4619
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
@@ -2809,28 +2160,22 @@ msgstr "»%s« -сэдвээр ямар ч <%s> өгөгдөөгүй байна"
#: src/theme.c:4629
#, c-format
-msgid ""
-"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
-"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
-msgstr ""
-"Цонхны төрөлд хүрээнийх нь стиль »%s«-сэдвийн дотор өгөгдөөгүй байна »%s«; "
-"<window type=\"%s\" style_set=\"юу ч хамаагүй\"/> элементийг оруулна уу"
+msgid "No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
+msgstr "Цонхны төрөлд хүрээнийх нь стиль »%s«-сэдвийн дотор өгөгдөөгүй байна »%s«; <window type=\"%s\" style_set=\"юу ч хамаагүй\"/> элементийг оруулна уу"
#: src/theme.c:4651
#, c-format
-msgid ""
-"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
-"specified for this theme"
-msgstr ""
-"Энэ сэдэвт <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"юу ч хамаагүй"
-"\"/> өгөгдсөн байх ёстой"
+msgid "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be specified for this theme"
+msgstr "Энэ сэдэвт <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"юу ч хамаагүй\"/> өгөгдсөн байх ёстой"
-#: src/theme.c:5040 src/theme.c:5102
+#: src/theme.c:5040
+#: src/theme.c:5102
#, c-format
msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "Хэрэглэгчийн оруулсан тогтмол нь том үсгээр эхлэх ёстой; »%s« хийхгүй"
-#: src/theme.c:5048 src/theme.c:5110
+#: src/theme.c:5048
+#: src/theme.c:5110
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Тогтмол »%s« хэдийнэ сонгогдсон байна"
@@ -2882,15 +2227,15 @@ msgstr "Log файл %s нээгдсэн\n"
msgid "Window manager: "
msgstr "Цонхны менежер:"
-#: src/util.c:347
+#: src/util.c:349
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Цонхны менежерт алдаа байна:"
-#: src/util.c:376
+#: src/util.c:378
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Цонхны менежерийн анхааруулга:"
-#: src/util.c:400
+#: src/util.c:402
msgid "Window manager error: "
msgstr "Цонхны менежерийн алдаа:"
@@ -2900,14 +2245,10 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Программ дараахи утгагүй _NET_WM_PID %ld үзүүлж байна\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4657
+#: src/window.c:4689
#, c-format
-msgid ""
-"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
-"window as specified in the ICCCM.\n"
-msgstr ""
-"Цонх %s ICCCM-д заасанчлан WM_CLIENT_LEADER цонхон дээр тохируулахын оронд "
-"өөрөө SM_CLIENT_ID дээр тохируулсан байна.\n"
+msgid "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER window as specified in the ICCCM.\n"
+msgstr "Цонх %s ICCCM-д заасанчлан WM_CLIENT_LEADER цонхон дээр тохируулахын оронд өөрөө SM_CLIENT_ID дээр тохируулсан байна.\n"
# We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
# * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
@@ -2922,15 +2263,10 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5315
+#: src/window.c:5351
#, c-format
-msgid ""
-"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
-"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
-msgstr ""
-"Цонх %s MWM дохиогоор хэмжээг нь өөрчилж болохгүй гэдгийг анхааруулсан "
-"боловч хамгийн бага хэмжээ %d x %d-дээр эсвэл максимум %d x %d -дээр "
-"тавьсан; энэ үйлдэл утга учиргүй.\n"
+msgid "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
+msgstr "Цонх %s MWM дохиогоор хэмжээг нь өөрчилж болохгүй гэдгийг анхааруулсан боловч хамгийн бага хэмжээ %d x %d-дээр эсвэл максимум %d x %d -дээр тавьсан; энэ үйлдэл утга учиргүй.\n"
#: src/xprops.c:153
#, c-format
@@ -2957,15 +2293,3 @@ msgstr "Онцлог %s. 0x%lx цонхон дээр буруу UTF-8 агуул
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr "Онцлог %s. 0x%lx цонхон дээр объект %d -ийн буруу UTF-8 агуулагдаж байна\n"
-#~ msgid ""
-#~ "The window \"%s\" is not responding.\n"
-#~ "Force this application to exit?\n"
-#~ "(Any open documents will be lost.)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Цонх »%s« хариу өгөхгүй байна.\n"
-#~ "Энэ х.программыг хүчээр зогсоох уу?\n"
-#~ "(Нээлттэй байгаа бүх баримтууд алдагдана)"
-
-#~ msgid "Kill application"
-#~ msgstr "Х.программыг алах"
-