summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorKjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>2002-01-28 23:38:37 +0000
committerKjartan Maraas <kmaraas@src.gnome.org>2002-01-28 23:38:37 +0000
commit23079e848b20e331bd8eba4e239cd1b812957d31 (patch)
tree43d75728c973a9ffe29c540b0ce8a08558eadf84
parentf374f946444c21c997cfd8c0a11d21927ac2d412 (diff)
downloadmetacity-23079e848b20e331bd8eba4e239cd1b812957d31.tar.gz
metacity-23079e848b20e331bd8eba4e239cd1b812957d31.tar.bz2
Updated Norwegian (bokmål) translation.
2002-01-29 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org> * no.po: Updated Norwegian (bokmål) translation.
-rw-r--r--po/no.po128
1 files changed, 69 insertions, 59 deletions
diff --git a/po/no.po b/po/no.po
index dfb3af7..a208be6 100644
--- a/po/no.po
+++ b/po/no.po
@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity 0.1\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-01-12 00:59+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-01-12 01:12+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-01-29 00:34+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-01-29 00:35+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokmål) <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -34,145 +34,147 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Fatal IU-feil %d (%s) på skjerm «%s».\n"
-#: src/frames.c:232
+#: src/frames.c:178
msgid "Left edge"
msgstr "Venstre kant"
-#: src/frames.c:232
+#: src/frames.c:178
msgid "Left window edge width"
msgstr "Bredde på venstre vinduskant"
-#: src/frames.c:233
+#: src/frames.c:179
msgid "Right edge"
msgstr "Høyre kant"
-#: src/frames.c:233
+#: src/frames.c:179
msgid "Right window edge width"
msgstr "Bredde på høyde vinduskant"
-#: src/frames.c:234
+#: src/frames.c:180
msgid "Bottom edge"
msgstr "Nedre kant"
-#: src/frames.c:234
+#: src/frames.c:180
msgid "Bottom window edge height"
msgstr "Høyde på nedre vinduskant"
-#: src/frames.c:236
+#: src/frames.c:182
msgid "Title border"
msgstr "Tittelkant"
-#: src/frames.c:236
+#: src/frames.c:182
msgid "Border around title area"
msgstr "Kant rundt tittelområdet"
-#: src/frames.c:237
+#: src/frames.c:183
msgid "Text border"
msgstr "Tekstkant"
-#: src/frames.c:237
+#: src/frames.c:183
msgid "Border around window title text"
msgstr "Kant rundt teksten i vindustittelen"
-#: src/frames.c:239
+#: src/frames.c:185
msgid "Spacer padding"
msgstr "Mellomromsfyll"
-#: src/frames.c:239
+#: src/frames.c:185
msgid "Padding on either side of spacer"
msgstr "Fyll på hver side av «spacer»"
-#: src/frames.c:240
+#: src/frames.c:186
msgid "Spacer width"
-msgstr ""
+msgstr "Bredde på mellomrom"
-#: src/frames.c:240
+#: src/frames.c:186
msgid "Width of spacer"
-msgstr ""
+msgstr "Bredde for mellomrom"
-#: src/frames.c:241
+#: src/frames.c:187
msgid "Spacer height"
-msgstr ""
+msgstr "Høyde på mellomrom"
-#: src/frames.c:241
+#: src/frames.c:187
msgid "Height of spacer"
-msgstr ""
+msgstr "Høyde på mellomrom"
#. same as right_width left_width by default
-#: src/frames.c:244
+#: src/frames.c:190
msgid "Right inset"
msgstr "Høyre innrykk"
-#: src/frames.c:244
+#: src/frames.c:190
msgid "Distance of buttons from right edge of frame"
msgstr "Avstand fra knapper til høyre kant av rammen"
-#: src/frames.c:245
+#: src/frames.c:191
msgid "Left inset"
msgstr "Venstre innrykk"
-#: src/frames.c:245
+#: src/frames.c:191
msgid "Distance of menu button from left edge of frame"
msgstr "Avstand fra menyknapper til venstre kant av rammen"
-#: src/frames.c:247
+#: src/frames.c:193
msgid "Button width"
msgstr "Knappbredde"
-#: src/frames.c:247
+#: src/frames.c:193
msgid "Width of buttons"
msgstr "Bredde på knapper"
-#: src/frames.c:248
+#: src/frames.c:194
msgid "Button height"
msgstr "Knapphøyde"
-#: src/frames.c:248
+#: src/frames.c:194
msgid "Height of buttons"
msgstr "Høyde på knapper"
-#: src/frames.c:250
+#: src/frames.c:196
msgid "Button border"
msgstr "Knappekant"
-#: src/frames.c:250
+#: src/frames.c:196
msgid "Border around buttons"
msgstr "Kant rundt knappene"
-#: src/frames.c:251
+#: src/frames.c:197
msgid "Inner button border"
-msgstr ""
+msgstr "Indre ramme rundt knapp"
-#: src/frames.c:251
+#: src/frames.c:197
msgid "Border around the icon inside buttons"
msgstr "Kant rundt ikonet inne i knapper"
-#: src/frames.c:892
+#: src/frames.c:699
msgid "Close Window"
msgstr "Lukk vindu"
-#: src/frames.c:895
+#: src/frames.c:702
msgid "Window Menu"
msgstr "Vindumeny"
-#: src/frames.c:898
+#: src/frames.c:705
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimer vindu"
-#: src/frames.c:901
+#: src/frames.c:708
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maksimer vindu"
-#: src/frames.c:904
+#: src/frames.c:711
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Gjenopprett vindu"
#: src/keybindings.c:228
-#, c-format, fuzzy
+#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
-msgstr "Et eller flere andre programmer bruker allerede nøkkelen %s med endrere %x som binding\n"
+msgstr ""
+"Et annet program bruker allerede nøkkelen %s med modifikatorer %x som "
+"binding\n"
#: src/main.c:252
#, c-format
@@ -230,48 +232,50 @@ msgstr "Kun på arbeidsområde %s%d"
msgid "Move to workspace %s%d"
msgstr "Flytt til arbeidsområde %s%d"
-#: src/prefs.c:264 src/prefs.c:280 src/prefs.c:296 src/prefs.c:312
-#: src/prefs.c:332
+#: src/prefs.c:272 src/prefs.c:288 src/prefs.c:304 src/prefs.c:320
+#: src/prefs.c:340 src/prefs.c:356
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til en ugyldig type\n"
-#: src/prefs.c:365
+#: src/prefs.c:390
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value"
msgstr "GConf-nøkkel «%s» er satt til en ugyldig verdi"
-#: src/prefs.c:399
+#: src/prefs.c:424
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunne ikke tolke skriftbeskrivelsen «%s» fra GConf-nøkkel %s\n"
-#: src/prefs.c:436
+#: src/prefs.c:461
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is not a valid font size\n"
msgstr "%d lagret i GConf-nøkkel %s er ikke en gyldig skriftstørrelse\n"
-#: src/prefs.c:462
+#: src/prefs.c:487
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
"maximum is %d\n"
-msgstr "%d lagret i GConf-nøkkel %s er ikke et lesbart antall arbeidsområder, aktivt maksimum er %d\n"
+msgstr ""
+"%d lagret i GConf-nøkkel %s er ikke et lesbart antall arbeidsområder, aktivt "
+"maksimum er %d\n"
#: src/screen.c:174
-#, c-format, fuzzy
+#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
-msgstr "Skjerm %d på skjerm «%s» er ugyldig\n"
+msgstr "Skjerm %d på display «%s» er ugyldig\n"
#: src/screen.c:190
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' already has a window manager\n"
-msgstr "Skjerm %d på skjerm «%s» har allerede en vindushåndterer\n"
+msgstr "Skjerm %d på display «%s» har allerede en vindushåndterer\n"
#: src/screen.c:268
-#, c-format, fuzzy
+#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display '%s'\n"
-msgstr "Kunne ikke slippe skerm %d på display «%s»\n"
+msgstr "Kunne ikke slippe skjerm %d på display «%s»\n"
#: src/session.c:760 src/session.c:767
#, c-format
@@ -323,24 +327,30 @@ msgid "Unknown element %s"
msgstr "Ukjent element %s"
#. someone is on crack
-#: src/window.c:3164
+#: src/window.c:3411
#, c-format
msgid "Window %s sets max width %d less than min width %d, disabling resize\n"
-msgstr "Vindu %s setter maks bredde %d mindre enn minimum bredde %d, deaktiverer endring av størrelse\n"
+msgstr ""
+"Vindu %s setter maks bredde %d mindre enn minimum bredde %d, deaktiverer "
+"endring av størrelse\n"
#. another cracksmoker
-#: src/window.c:3174
+#: src/window.c:3421
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets max height %d less than min height %d, disabling resize\n"
-msgstr "Vindu %s setter maks høyde %d mindre enn minimum høyde %d, deaktiverer endring av størrelse\n"
+msgstr ""
+"Vindu %s setter maks høyde %d mindre enn minimum høyde %d, deaktiverer "
+"endring av størrelse\n"
#: src/xprops.c:53
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s that was expected to have type %s format %d and "
"actually has type %s format %d n_items %d\n"
-msgstr "Vindu 0x%lx har egenskap %s. Forventet type %s format %d. Faktisk type %s format %d n_items %d\n"
+msgstr ""
+"Vindu 0x%lx har egenskap %s. Forventet type %s format %d. Faktisk type %s "
+"format %d n_items %d\n"
#: src/xprops.c:281
#, c-format