summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorChristian Rose <menthos@menthos.com>2002-08-26 02:37:34 +0000
committerChristian Rose <menthos@src.gnome.org>2002-08-26 02:37:34 +0000
commit20c5761bcd5ebf595cee812039e12965da18bcc0 (patch)
tree655e2370d7502063e9cb73743433ae2ccb96cd89
parent900de3c304f9cd09194073ce388850c2b5506d67 (diff)
downloadmetacity-20c5761bcd5ebf595cee812039e12965da18bcc0.tar.gz
metacity-20c5761bcd5ebf595cee812039e12965da18bcc0.tar.bz2
Updated Swedish translation.
2002-08-26 Christian Rose <menthos@menthos.com> * sv.po: Updated Swedish translation.
-rw-r--r--po/ChangeLog4
-rw-r--r--po/sv.po132
2 files changed, 93 insertions, 43 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index cee6511..0ae075e 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2002-08-26 Christian Rose <menthos@menthos.com>
+
+ * sv.po: Updated Swedish translation.
+
2002-08-24 Pablo Gonzalo del Campo <pablodc@bigfoot.com>
* es.po: Updated Spanish translation.
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 0799745..4abd141 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-08-23 12:18+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-08-23 12:20+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-08-26 04:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-08-26 04:35+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2199,11 +2199,11 @@ msgstr "Knappförhållandet %g är inte rimligt"
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "ramgeometrin anger inte storlek på knappar"
-#: src/theme.c:656
+#: src/theme.c:673
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Toningarna bör ha minst två färger"
-#: src/theme.c:782
+#: src/theme.c:799
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
@@ -2212,7 +2212,7 @@ msgstr ""
"GTK-färgspecifikationen måste ha tillståndet inom klamrar, t.ex. gtk:fg"
"[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
-#: src/theme.c:796
+#: src/theme.c:813
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
@@ -2221,17 +2221,17 @@ msgstr ""
"GTK-färgspecifikationen måste ha en stängningsklammer efter tillståndet, t."
"ex. gtk:fg[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
-#: src/theme.c:807
+#: src/theme.c:824
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Förstod inte tillståndet \"%s\" i färgspecifikation"
-#: src/theme.c:820
+#: src/theme.c:837
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Förstod inte färgkomponenten \"%s\" i färgspecifikation"
-#: src/theme.c:850
+#: src/theme.c:867
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
@@ -2240,56 +2240,56 @@ msgstr ""
"Blandningsformatet är \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" passar inte "
"med formatet"
-#: src/theme.c:861
+#: src/theme.c:878
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Kunde inte tolka alfavärdet \"%s\" i blandad färg"
-#: src/theme.c:871
+#: src/theme.c:888
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Alfavärdet \"%s\" i blandad färg är inte mellan 0,0 och 1,0"
-#: src/theme.c:918
+#: src/theme.c:935
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"Skuggformatet är \"shade/base_color/factor\", \"%s\" passar inte med formatet"
-#: src/theme.c:929
+#: src/theme.c:946
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Kunde inte tolka skuggfaktorn \"%s\" i skuggad färg"
-#: src/theme.c:939
+#: src/theme.c:956
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Skuggfaktorn \"%s\" i skuggad färg är negativ"
-#: src/theme.c:968
+#: src/theme.c:985
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Kunde inte tolka färgen \"%s\""
-#: src/theme.c:1230
+#: src/theme.c:1247
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehåller tecknet \"%s\" vilket inte är tillåtet"
-#: src/theme.c:1257
+#: src/theme.c:1274
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehåller flyttalet \"%s\" som inte kunde tolkas"
-#: src/theme.c:1271
+#: src/theme.c:1288
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehåller heltalet \"%s\" som inte kunde tolkas"
-#: src/theme.c:1338
+#: src/theme.c:1355
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
@@ -2297,34 +2297,34 @@ msgid ""
msgstr ""
"Koordinatuttrycket hade en okänd operand vid början av denna text: \"%s\""
-#: src/theme.c:1395
+#: src/theme.c:1412
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Koordinatuttrycket var tomt eller förstods inte"
-#: src/theme.c:1534 src/theme.c:1544 src/theme.c:1578
+#: src/theme.c:1551 src/theme.c:1561 src/theme.c:1595
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinatuttrycket resulterar i division med noll"
-#: src/theme.c:1586
+#: src/theme.c:1603
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Koordinatuttrycket försöker använda mod-operator på ett flyttal"
-#: src/theme.c:1643
+#: src/theme.c:1660
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Koordinatuttrycket har en operator \"%s\" där en operand förväntades"
-#: src/theme.c:1652
+#: src/theme.c:1669
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Koordinatuttrycket hade en operand där en operator förväntades"
-#: src/theme.c:1660
+#: src/theme.c:1677
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Koordinatuttrycket slutade med en operator istället för en operand"
-#: src/theme.c:1670
+#: src/theme.c:1687
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -2333,7 +2333,7 @@ msgstr ""
"Koordinatuttrycket har en operator \"%c\" som följer på operatorn \"%c\" "
"utan någon operand imellan"
-#: src/theme.c:1789
+#: src/theme.c:1806
msgid ""
"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
@@ -2341,31 +2341,31 @@ msgstr ""
"Koordinatuttryckstolken spillde över dess buffert, det här är egentligen ett "
"fel i Metacity, men är du säker på att du behöver ett så stort uttryck?"
-#: src/theme.c:1818
+#: src/theme.c:1835
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr ""
"Koordinatuttrycket hade en stängningsparentes utan någon öppningsparentes"
-#: src/theme.c:1881
+#: src/theme.c:1898
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Koordinatuttrycket hade en okänd variabel eller konstant \"%s\""
-#: src/theme.c:1938
+#: src/theme.c:1955
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr ""
"Koordinatuttrycket hade en öppningsparentes utan någon stängningsparentes"
-#: src/theme.c:1949
+#: src/theme.c:1966
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Koordinatuttrycket verkar inte ha några operatorer eller operander"
-#: src/theme.c:2193 src/theme.c:2215 src/theme.c:2236
+#: src/theme.c:2210 src/theme.c:2232 src/theme.c:2253
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Temat innehöll ett uttryck \"%s\" som resulterade i ett fel: %s\n"
-#: src/theme.c:3559
+#: src/theme.c:3576
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -2374,44 +2374,44 @@ msgstr ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste anges för "
"denna ramtyp"
-#: src/theme.c:3982 src/theme.c:4014
+#: src/theme.c:3999 src/theme.c:4031
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/> saknas"
-#: src/theme.c:4065
+#: src/theme.c:4082
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa in temat \"%s\": %s\n"
-#: src/theme.c:4211
+#: src/theme.c:4228
#, c-format
msgid "No <name> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <name> angivet för temat \"%s\""
-#: src/theme.c:4218
+#: src/theme.c:4235
#, c-format
msgid "No <author> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <author> angivet för temat \"%s\""
-#: src/theme.c:4225
+#: src/theme.c:4242
#, c-format
msgid "No <date> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <date> angivet för temat \"%s\""
-#: src/theme.c:4232
+#: src/theme.c:4249
#, c-format
msgid "No <description> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <description> angivet för temat \"%s\""
-#: src/theme.c:4239
+#: src/theme.c:4256
#, c-format
msgid "No <copyright> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <copyright> angivet för temat \"%s\""
-#: src/theme.c:4249
+#: src/theme.c:4266
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -2420,7 +2420,7 @@ msgstr ""
"Ingen ramstil angiven för fönstertypen \"%s\" i temat \"%s\", lägg till ett "
"<window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>-element"
-#: src/theme.c:4271
+#: src/theme.c:4288
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -2429,7 +2429,7 @@ msgstr ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste anges "
"för detta tema"
-#: src/theme.c:4654 src/theme.c:4716
+#: src/theme.c:4671 src/theme.c:4733
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
@@ -2437,7 +2437,7 @@ msgstr ""
"Användardefinierade konstanter måste börja med en stor bokstav; \"%s\" gör "
"det inte"
-#: src/theme.c:4662 src/theme.c:4724
+#: src/theme.c:4679 src/theme.c:4741
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstanten \"%s\" har redan definierats"
@@ -2485,11 +2485,54 @@ msgstr "Misslyckades med att använda fdopen() på loggfilen %s: %s\n"
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Öppnade loggfilen %s\n"
+#: src/util.c:191
+msgid "Window manager: "
+msgstr "Fönsterhanterare: "
+
+#: src/util.c:307
+msgid "Bug in window manager: "
+msgstr "Fel i fönsterhanterare: "
+
+#: src/util.c:336
+msgid "Window manager warning: "
+msgstr "Fönsterhanterarvarning: "
+
+#: src/util.c:358
+msgid "Window manager error: "
+msgstr "Fönsterhanterarfel: "
+
#: src/window.c:436
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Programmet ställde in ett felaktigt _NET_WM_PID %ld\n"
+#. first time through
+#: src/window.c:4644
+#, c-format
+msgid ""
+"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
+"window as specified in the ICCCM.\n"
+msgstr ""
+"Fönster %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på "
+"WM_CLIENT_LEADER-fönstret som är angivet i ICCCM.\n"
+
+#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
+#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
+#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
+#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows. Apps that set
+#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
+#. * about these apps but make them work.
+#.
+#: src/window.c:5322
+#, c-format
+msgid ""
+"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
+"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
+msgstr ""
+"Fönster %s ställer in ett MWM-tips som anger att det inte går att ändra "
+"storlek på, men ställer in minsta storleken %d × %d och största storleken %d "
+"× %d; detta verkar inte vettigt.\n"
+
#: src/workspace.c:50
#, c-format
msgid "Workspace %d"
@@ -2516,6 +2559,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Egenskap %s på fönster 0x%lx innehöll ogiltig UTF-8 för objekt %d i listan\n"
+#~ msgid "Window manager"
+#~ msgstr "Fönsterhanterare"
+
#~ msgid ""
#~ "The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
#~ "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "