summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/emerald/po/ca_ES.po
blob: 7102bdbdccfe83f7c95ab9aa2eebcbc523ee6dc2 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
# Catalan translation of Emerald.
# Copyright (C) 2006 Emerald
# This file is distributed under the same license as the Emerald package.
# Antonio Cuñat <toni.cunat@gmail.com>, 2006.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Emerald 1.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-18 11:23-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-05 14:01+0100\n"
"Last-Translator: Antonio Cuñat i Alario <toni.cunat@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Catalan\n"

msgid "Close Window"
msgstr "Tancar Finestra"

msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximitzar Finestra"

msgid "Restore Window"
msgstr "Restaurar Finestra"

msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimitzar Finestra"

msgid "Context Help"
msgstr "Ajuda Contextual"

msgid "Window Menu"
msgstr "Menú de la Finestra"

msgid "Shade Window"
msgstr "Ombrejar Finestres"

msgid "UnShade Window"
msgstr "Llevar-li l'Ombra"

msgid "Set Above"
msgstr "Posa-la al Damunt"

msgid "UnSet Above"
msgstr "Lleva-la de Damunt"

msgid "Stick Window"
msgstr "Enganxar Finestra"

msgid "UnStick Window"
msgstr "Soltar Finestra"

#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "La finestra \"%s\" no està responent."

msgid "Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr "Força que aquesta aplicació es tanque, açò pot causar pèrdua de les dades no desades."

msgid "_Force Quit"
msgstr "_Forçar Tancar"

#, c-format
msgid ""
"<b><big>%s</big></b>\n"
"<i>%s</i>\n"
"<small><b>Version</b> %s\n"
"<b>Created By</b> %s\n"
"<b>Use With</b> %s\n"
"</small>"
msgstr ""
"<b><big>%s</big></b>\n"
"<i>%s</i>\n"
"<small><b>Versió</b> %s\n"
"<b>Creada Per</b> %s\n"
"<b>Emprar amb</b> %s\n"
"</small>"

#, c-format
msgid ""
"<b><big>%s</big></b> (System Theme)\n"
"<i>%s</i>\n"
"<small><b>Version</b> %s\n"
"<b>Created By</b> %s\n"
"<b>Use With</b> %s\n"
"</small>"
msgstr ""
"<b><big>%s</big></b> (Tema de Sistema)\n"
"<i>%s</i>\n"
"<small><b>Versió</b> %s\n"
"<b>Creat per</b> %s\n"
"<b>Emprar amb</b> %s\n"
"</small>"

msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"

msgid "Whatever (no hint)"
msgstr "Qualsevol (cap ajuda)"

msgid "No Description"
msgstr "Sense descripció"

msgid "Invalid Theme Name"
msgstr "Nom del tema desconegut"

msgid "Invalid theme file.  Does not end in .emerald"
msgstr "Arxiu de tema no vàlid. no acaba amb .emerald"

msgid ""
"Invalid Theme Name\n"
"Could Not Export"
msgstr ""
"Nom del tema no vàlid\n"
"No es pot exportar"

msgid ""
"Invalid File Name\n"
"Must End in .emerald"
msgstr ""
"Nom d'arxiu no vàlid\n"
"Deuria acabar amb .emerald"

msgid "Error calling tar."
msgstr "Error al cridar l'ordre tar."

msgid "Theme Exported"
msgstr "Tema exportat"

msgid ""
"Can't save over system themes\n"
"(or you forgot to enter a name)"
msgstr ""
"No s'ha pogut desar en els temes del sistema\n"
"(o t'has oblidat d'introduir el nom)"

#, c-format
msgid "Overwrite Theme %s?"
msgstr "Sobreescriure Tema %s?"

msgid "Couldn't Write Theme"
msgstr "No s'ha pogut escriure el tema"

msgid "Couldn't Form Theme"
msgstr "Tema desat"

msgid "Theme Saved"
msgstr "Tema desat"

msgid ""
"Can't delete system themes\n"
"(or you forgot to enter a name)"
msgstr ""
"No s'han pogut borrar els temes del sistema\n"
"(o t'has oblidat d'introduir un nom)"

#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete %s?"
msgstr "Estàs segur que vols borrar %s?"

msgid "Theme deleted"
msgstr "Tema eliminat"

msgid "No such theme to delete"
msgstr "Cap tema per a eliminar"

msgid "Use Pixmap Buttons"
msgstr "Empra Botons de Mapa de Píxels"

msgid "Use Button Halo/Glow"
msgstr "Emprar Hal/Lluentor als botons"

msgid "Use Button Halo/Glow For Inactive Windows"
msgstr "Emprar Hal/Lluentor als botons per a finestres inactives"

msgid "Button Pixmaps"
msgstr "Pixmaps per als botons"

msgid "Button"
msgstr "Botó"

msgid "File"
msgstr "Arxiu"

msgid "Preview"
msgstr "Previsualitzar"

msgid "Clear"
msgstr "Netejar"

msgid "Colors"
msgstr "Colors"

msgid "Text Fill"
msgstr "Emplenament del text"

msgid "Text Outline"
msgstr "Vores del Text"

msgid "Button Fill"
msgstr "Emplenament del Botó"

msgid "Button Outline"
msgstr "Vores del Botó"

msgid "Color"
msgstr "Color"

msgid "Opacity"
msgstr "Opacitat"

msgid "Radius"
msgstr "Radi"

msgid "X Offset"
msgstr "Valor X"

msgid "Y Offset"
msgstr "Valor Y"

msgid "Title-Text Font"
msgstr "Títol- Font del Text"

msgid "Minimum Title-bar Height"
msgstr "Alçada mínima de la barra de títol"

msgid "Vertical Button Offset"
msgstr "Valor Vertical del Botó"

msgid "Horizontal Button Offset"
msgstr "Valor Horitzontal del Botó"

msgid "Title-bar Object Layout"
msgstr "Format de la Barra"

msgid ""
"Use colons to separate left, center, and right.\n"
"Anything after a third colon is ignored.\n"
"C=Close, N=Minimize, X/R=Restore\n"
"I=Icon, T=Title, H=Help, M=Menu\n"
"S=Shade, U/A=On Top(Up/Above)\n"
"Y=Sticky, (#)=# pixels space, ex: (5)\n"
msgstr ""
"Empra comes per a separar esquerre, centre, i dreta.\n"
"Qualsevol cosa després de la tercera coma s'ignorarà.\n"
"C=Tanca, N=Minimitza, X/R=Restaura\n"
"I=Icona, T=Títol, H=Ajuda, M=Menú\n"
"S=Ombrejat, U/A=Al damunt(dalt/al damunt)\n"
"Y=Enganxós, (#)=# espaiat de píxels, ex: (5)\n"

msgid "Export Theme..."
msgstr "Exportar Tema..."

msgid "Name:"
msgstr "Nom:"

msgid "Untitled Theme"
msgstr "Tema sense Títol"

msgid "Export..."
msgstr "Exportar..."

msgid "Creator"
msgstr "Autor"

msgid "Description"
msgstr "Descripció"

msgid "Theme Version"
msgstr "Versió del Tema"

msgid "Suggested Widget Theme"
msgstr "Giny del tema suggerit"

msgid "Themer Version"
msgstr "Versió del Programa"

msgid "Border"
msgstr "Vora"

msgid "Size"
msgstr "Tamany"

msgid "Top"
msgstr "Dalt"

msgid "Bottom"
msgstr "Baix"

msgid "Left"
msgstr "Esquerre"

msgid "Right"
msgstr "Dreta"

msgid ""
"Note, when changing these values,\n"
"it is advised that you do something\n"
"like change viewports, as this will\n"
"cause the position of the 'event windows'\n"
"to update properly, and thus make\n"
"moving/resizing windows work properly.\n"
"This also applies to when you change\n"
"the title-bar height through either\n"
"the titlebar-min-height slider\n"
"or the titlebar font setting.\n"
msgstr ""
"Nota, al canviar aquests valors, s'aconsella \n"
"que canvies alguna cosa com ara \n"
"canviar d'escriptori, ja que aço farà que les\n"
" 'finestres event' s'actualitzen correctament\n"
"i aço farà que funcione bé redimensionar/moure\n"
"les finestres.\n"
"Aço també s'aplica quan canvies el tamany\n"
"de la barra de títols o de la font de la barra\n"
"de títols.\n"

msgid "Shadows"
msgstr "Ombres"

msgid "Frame Borders"
msgstr "Vores del marc"

msgid "Active Window"
msgstr "Finestra Activa"

msgid "Inactive Window"
msgstr "Finestra Inactiva"

msgid "Title Bar"
msgstr "Barra de Títol"

msgid "Screenshot"
msgstr "Captura de Pantalla"

msgid "Images"
msgstr "Imatges"

msgid "Information"
msgstr "Informació"

msgid "NOTE - These settings are not part of themes, they are stored separately, and control various UI preferences for Emerald."
msgstr "NOTA - Aquestes preferències no són part dels temes, són desades a part, i controlen varies preferències de la IU d'Emerald."

msgid "Show Tooltips for Buttons"
msgstr "Mostrar Ajudes per als Botons"

msgid "Use Decoration Cropping"
msgstr "Emprar Decoració Escapçada"

msgid "Use Button Fade"
msgstr "Emprar Botó Esvair"

msgid "Use Button Fade Pulse"
msgstr "Emprar botó d'esvaiment"

msgid "Button Fade Total Duration"
msgstr "Durada total del botó Esvair"

msgid "Button Fade Step Duration"
msgstr "Durada del Pas del Botó Esvair"

msgid "Button Pulse Wait Duration"
msgstr "Durada d'espera de la pulsació del botó"

msgid "Button Pulse Min Opacity %"
msgstr "Opacitat mínima en % al pulsar el botó"

msgid "Titlebar Double-Click Action"
msgstr "Acció en Doble-Click en la barra de Títol"

msgid "Button Hover Cursor"
msgstr "Botó al damunt del Cursor"

msgid "Normal"
msgstr "Normal"

msgid "Pointing Finger"
msgstr "Dit apuntador"

msgid "Frame Engine"
msgstr "Motor de la Finestra"

msgid "Buttons"
msgstr "Botons"

msgid "Frame/Shadows"
msgstr "Marc/Ombres"

msgid "Titlebar"
msgstr "Barra de Títol"

msgid "Theme"
msgstr "Tema"

msgid "Edit"
msgstr "Editar"

msgid "Search:"
msgstr "Cercar:"

msgid "Import Theme..."
msgstr "Importar Tema"

msgid "Fetching Themes"
msgstr "Agafar Temes"

msgid ""
"Fetching themes... \n"
"This may take time depending on \n"
"internet connection speed."
msgstr ""
"Agafant temes...\n"
"Açò li pot costar un cert temps \n"
"depenent de la teva connexió a Internet."

msgid ""
"Here are the repositories that you can fetch Emerald Themes from. \n"
"Fetching themes would fetch and import themes from SVN repositories \n"
"You need Subversion package installed to use this feature."
msgstr ""
"Hi han repositoris dels que pots agafat Temes per a Emerald. \n"
"Per a agafar temes s'ha de baixar i importar dels repositoris SVN\n"
"Cal tindre el paquet Subversion instal·lat per a emprar aquesta característica."

msgid ""
"This repository contains GPL'd themes that can be used under \n"
"the terms of GNU GPL licence v2.0 or later \n"
msgstr ""
"Aquest repositori conté temes GPL que es poden emprar sota \n"
" els termes de la llicència GNU GPL v2.0 o posterior \n"

msgid ""
"This repository contains non-GPL'd themes. They might infringe \n"
"copyrights and patent laws in some countries."
msgstr ""
"Aquest repositori conté temes no-GPL. Aquest poden \n"
"infringir patents i drets de còpia en alguns països."

msgid ""
"To activate Non-GPL repository please run the following in shell and accept the server ceritficate permanently: \n"
"svn ls https://svn.generation.no/emerald-themes."
msgstr ""
"Per a activar el repositori no-GPL executa el següent en un intèrpret d'ordres i acceptar el certificat del servidor permanentment: \n"
"https://svn.generation.no/emerald-themes."

msgid "Themes"
msgstr "Temes"

msgid "Edit Themes"
msgstr "Editar Temes"

msgid "Repositories"
msgstr "Repositoris"

msgid "Themes Settings"
msgstr "Propietats dels Temes"

msgid "Emerald Settings"
msgstr "Propietats d'Emerald"

msgid ""
"Select\n"
"Engine"
msgstr ""
"Selecciona\n"
"Motor"

msgid "Based on original gnome-window-decorator"
msgstr "Basat en la decoració de gnome"

msgid "Round Top Left Corner"
msgstr "Arredonir cantó esquerre superior"

msgid "Round Top Right Corner"
msgstr "Arredonir cantó dret superior"

msgid "Round Bottom Left Corner"
msgstr "Arredonir cantó esquerre inferior"

msgid "Round Bottom Right Corner"
msgstr "Arredonir cantó dret inferior"

msgid "Rounding Radius"
msgstr "Radi"

msgid "Outer Frame Blend"
msgstr "Mesclar l'Exterior del Marc"

msgid "Inner Frame Blend"
msgstr "Mesclar l'interior del Marc"

msgid "Outer Titlebar Blend"
msgstr "Mesclar l'exterior de la barra de títol"

msgid "Inner Titlebar Blend"
msgstr "Mesclar l'interior de la barra de títol"

msgid "Titlebar Separator"
msgstr "Separador de la barra de Títol"

msgid "Frame Outline"
msgstr "Vora del marc"

msgid "Frame Highlight"
msgstr "Contorn Resaltat"

msgid "Frame Shadow"
msgstr "Ombra del Marc"

msgid "Contents Outline"
msgstr "Contorn del contingut"

msgid "Contents Highlight"
msgstr "Ressaltar Continguts"

msgid "Contents Shadow"
msgstr "Ombra dels Continguts"

msgid "Frame"
msgstr "Marc"

msgid "Designed to be vista-ish in nature"
msgstr "Dissenyat per a semblar-se al Vista"

msgid "Base"
msgstr "Base"

msgid "Glow"
msgstr "Lluentor"

msgid "Sides"
msgstr "Cares"

msgid "Everything done with customizable pixmaps!"
msgstr "Qualsevol cosa amb mapes de píxels personalitzats"

msgid "Top Rounding Radius"
msgstr "Radi d'arredoniment superior"

msgid "Bottom Rounding Radius"
msgstr "Radi d'arredoniment Inferior"

# Estil : Empra mapes de pixels escalats o amb mosaic
#. Style : Use Tiled or Scaled pixmaps
msgid "Scaled"
msgstr "Escalat"

msgid "Not adjustable"
msgstr "No és Ajustable"

msgid "Same as Active"
msgstr "Igual que l'Actiu"

msgid "Pixmap"
msgstr "Mapa de píxels"

msgid "Tiled/Scaled"
msgstr "Escalat/Mosaic"

msgid "Width Override"
msgstr "Substituir amplada"

msgid "Height Override"
msgstr "Substituir alçada"

msgid "Glassy effects for your windows"
msgstr "Efectes de vidre en les finestres"

msgid "Glow Height"
msgstr "Alçada de la Lluentor"

msgid "Frame Base Color"
msgstr "Color de la Base del Marc"

msgid "Upper Titlebar Glow"
msgstr "Lluentor Superior de la Barra de Títols"

msgid "Upper Glass Glow"
msgstr "Lluentor Vitri Superior"

msgid "Lower Glass Glow"
msgstr "Lluentor Vitri Inferior"

msgid "Middle Glass Glow"
msgstr "Lluentor Vitri Mitjà"

msgid "Outer Glass Glow"
msgstr "Lluentor Vitri Exterior"

msgid "Multiple gradients with somewhat glassy features too"
msgstr "Múltiples gradients amb algunes característiques vítries"

msgid "Left Blend"
msgstr "Color Esquerre"

msgid "Middle Blend"
msgstr "Color Central"

msgid "Right Blend"
msgstr "Color Dret"

msgid "Contrast"
msgstr "Contrast"

msgid "(Color)"
msgstr "(Color)"

msgid "(Alpha)"
msgstr "(Alpha)"

msgid "Notch"
msgstr "Moça"

msgid "Position"
msgstr "Posició"

msgid "Curve"
msgstr "Corva"

msgid "Offset"
msgstr "Valor"

msgid "Use Glow"
msgstr "Emprar Lluentor"

msgid "Title Glow"
msgstr "Lluentor del Títol"

msgid "Evolved from the legacy engine"
msgstr "Desenvolupat a partir del motor original"

msgid "Border Gap"
msgstr "Separació a la Vora"

msgid "Show Border when maximised?"
msgstr "Mostre la Vora quan estiga maximitzat?"

msgid "Show when minimised?"
msgstr "La mostre quan està minimitzada?"

msgid "Minimised Border Size"
msgstr "Grandària de la vora minimitzada?"

msgid "Enable Left Bar Dip?"
msgstr "Activar enfonsament en la barra Esquerre?"

msgid "Left Bar Radius"
msgstr "Radi de la Barra Esquerre"

msgid "Enable Lower Bulge? (Useless at the moment, but will be used soon)"
msgstr "Activar protuberància Inferior? (Sense cap ús de moment, però s'usarà en breu)"

msgid "Top Corner Offset (%)"
msgstr "Separació al Cantó superior (%)"

msgid "Enable Title Bar Dip?"
msgstr "Activar enfonsar en la Barra de Títol?"

msgid "Enable Button Part?"
msgstr "Activar part del botó?"

msgid "Title Part Width"
msgstr "Amplada de la part del Títol"

msgid "Button Part Width)"
msgstr "Amplada de la part del Botó)"

msgid "Dip Corners Radius)"
msgstr "Radi d'enfonsament dels Cantons)"

msgid "Round Inside Corners As well?"
msgstr "Arredonir també els cantons Interiors?"

msgid "Enable Different Maximised Colors?"
msgstr "Activar Diferents Colors en Maximitzar?"

msgid "Turn Off repeating gradients when maximised?"
msgstr "Desactivar repetició en els gradients quan estan maximitzats?"

msgid "Round Top Left Corner?"
msgstr "Arredonir Cantó superior Esquerre?"

msgid "Frame Rounding Radius"
msgstr "Radi d'arredonir Marc"

msgid "Titlebar Rounding Radius"
msgstr "Radi d'arredonir Barra de Títol"

msgid "Repeat Gradient?"
msgstr "Repetir Gradient?"

msgid "Vertical Repeat?"
msgstr "Repetir Verticalment?"

msgid "Diagonal Repeat?"
msgstr "Repetir Diagonalment?"

msgid "Repeat Frequency"
msgstr "Freqüència de Repetició?"

#. /////////////////////
msgid "Enable Title Part Pixmap?"
msgstr "Activar Mapa de Píxels en la Part de Títol"

msgid "Repeat Title Part Pixmap?"
msgstr "Repetir Mapa de Píxels en el Títol?"

msgid "Title Bar Part Pixmap"
msgstr "Mapa de Píxels de la Barra de Títol"

msgid "Choose Titlebar Part Pixmap"
msgstr "Escollir Mapa de Píxels per a la Barra de Títol"

#. /////////////////////////
msgid "Enable Button Part Pixmap?"
msgstr "Activar Botó de Mapa de Píxels?"

msgid "Repeat Button Part Pixmap?"
msgstr "Repetir Mapa de Píxels en el Botó?"

msgid "Button Part Pixmap"
msgstr "Mapa de Píxels del Botó"

msgid "Choose Button Part Pixmap"
msgstr "Escull Mapa de Píxels del Botó"

#. /////////////////////////
msgid "Enable Titlebar Pixmap?"
msgstr "Activar Mapa de Píxels en la Barra de Títol?"

msgid "Repeat Titlebar Pixmap?"
msgstr "Repetir Mapa de Píxels en la Barra de Títol?"

msgid "Titlebar Pixmap"
msgstr "Mapa de Píxels de la Barra de Títol"

msgid "Choose Titlebar Pixmap"
msgstr "Escollir Mapa de Píxels de la Barra de Títol"

msgid "Active/Inactive"
msgstr "Actiu/Inactiu"

msgid "Maximised"
msgstr "Maximitzat"

msgid "Corners"
msgstr "Cantons"

msgid "Border Layout"
msgstr "Formar del Contorn"

msgid "Left Bar"
msgstr "Barra Esquerre"

msgid "Pixmaps"
msgstr "Mapes de Píxels"