summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/beryl-plugins/po
diff options
context:
space:
mode:
authorcyberorg <cyberorg@d7aaf104-2d23-0410-ae22-9d23157bf5a3>2006-12-26 10:19:50 +0000
committercyberorg <cyberorg@d7aaf104-2d23-0410-ae22-9d23157bf5a3>2006-12-26 10:19:50 +0000
commite0ecf77a8843e1d428a0afc27839530807a3249c (patch)
treec3ba670da05b75653a02dd830455637a1af73718 /beryl-plugins/po
parent4c90215e339c173a7de5e58ef6400aff9799af4c (diff)
downloadmarex-dev-e0ecf77a8843e1d428a0afc27839530807a3249c.tar.gz
marex-dev-e0ecf77a8843e1d428a0afc27839530807a3249c.tar.bz2
New translations and updates closes #490 #493 #496 #497 #506 #508 #510
#511 #512 #513 #514 #515 #518 #524 #530 phew.. git-svn-id: file:///beryl/trunk@2063 d7aaf104-2d23-0410-ae22-9d23157bf5a3
Diffstat (limited to 'beryl-plugins/po')
-rw-r--r--beryl-plugins/po/ca_ES.po406
-rw-r--r--beryl-plugins/po/es_ES.po223
-rw-r--r--beryl-plugins/po/ko_KR.po180
-rw-r--r--beryl-plugins/po/zh_CN.po397
-rw-r--r--beryl-plugins/po/zh_HK.po399
-rw-r--r--beryl-plugins/po/zh_TW.po399
6 files changed, 1466 insertions, 538 deletions
diff --git a/beryl-plugins/po/ca_ES.po b/beryl-plugins/po/ca_ES.po
index 837586c..8487bc6 100644
--- a/beryl-plugins/po/ca_ES.po
+++ b/beryl-plugins/po/ca_ES.po
@@ -6,59 +6,61 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: beryl-plugins 1.4svn\n"
+"Project-Id-Version: beryl-plugins 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-18 11:23-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-12-20 22:21+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-12-23 00:05+0100\n"
"Last-Translator: Antonio Cuñat i Alario <toni.cunat@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Catalan\n"
-"X-Poedit-Bookmarks: -1,-1,748,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
-msgid "Space between windows"
+msgid "Misc. Settings"
+msgstr "Preferències Vàries"
+
+msgid "Space Between Windows"
msgstr "Espaiat entre Finestres"
-msgid "Change the space between the windows."
+msgid "Change the amount of space between the windows."
msgstr "Canvia l'Espaiat entre Finestres"
-msgid "3D animation speed"
+msgid "3D Animation Speed"
msgstr "Velocitat de l'Animació 3D"
msgid "Change the speed of the 3D animation."
msgstr "Canvia la Velocitat de l'animació en 3D"
-msgid "create mipmaps"
-msgstr "Crear mipmaps"
+msgid "Create Mipmaps (for better texture quality)"
+msgstr "Crear Mipmaps (millora la qualitat de les textures)"
-msgid "Create mipmaps."
-msgstr "Crear mipmaps."
+msgid "This will create mipmaps which improve overall texture appearence, and reduce jagged edges."
+msgstr "Açò crearà \"mipmaps\" que millora en general l'aparença de les textures, i redueix el dentat en les vores"
-msgid "Disable Backface Culling"
-msgstr "Deshabilitar detecció de les cares amagades"
+msgid "Draw backsides of windows"
+msgstr "Dibuixar cares ocultes de finestres"
-msgid "Disable Backface Culling."
-msgstr "Deshabilitar detecció de les cares amagades"
+msgid "Enables the drawing of the backside of windows."
+msgstr "Activa el dibuix de la cara oculta de les finestres."
-msgid "Disable caps in inside cube"
+msgid "Disable Caps in Cube"
msgstr "Desactivar tapes dins del Cub"
-msgid "Disable cube caps when inside cube mode is used."
+msgid "Disables the drawing of the cube caps when the inside cube mode is set."
msgstr "No mostra les tapes del cub quan s'empra el mode 'dins del cub'"
-msgid "3D only on mouse rotate"
+msgid "3D Only on Mouse Rotate"
msgstr "3D sols en rotar amb el ratolí"
-msgid "Initiates 3D only if rotate is mouse driven."
-msgstr "Inicia 3D sols si es rota amb el ratolí."
+msgid "Initiates the 3D display only if rotate is mouse driven. (Ex. You rotate the cube via the mouse)"
+msgstr "Inicia 3D sols si es rota amb el ratolí.(Ex. Si rotes el Cub mitjançant el ratolí)"
-msgid "A 3D world"
-msgstr "Un món en 3D"
+msgid "3D Effects"
+msgstr "Efectes 3D"
-msgid "Windows live in a 3D world."
-msgstr "Les Finestres viuen en un món Tridimensional"
+msgid "Windows aquire 3D Effects"
+msgstr "Les finestres tenen efectes en 3D"
msgid "Down"
msgstr "Baix"
@@ -168,273 +170,282 @@ msgstr "DnD"
msgid "Random Animations For All Events"
msgstr "Animacions aleatòries per a tots els Events"
-msgid "All effects get to be chosen randomly, ignoring the selected effect. If None is selected for an event, that event won't be animated."
+msgid "All effects are chosen randomly, ignoring the selected effect. If None is selected for an event, that event won't be animated."
msgstr "Tots els efectes s'escolliran aleatòriament, ignorant l'efecte seleccionat. Si Cap està seleccionat per a un esdeveniment, eixe esdeveniment no s'animarà."
+msgid "(Un)Shade"
+msgstr "(Des)Ombrejar"
+
msgid "Rollup Fixed Interior"
msgstr "Enrotllat interior Fix"
-msgid "Fixed window interior during Rollup effect"
+msgid "Fixed window interior during the Rollup animation."
msgstr "Manté fix el contingut de la finestra mentre Enrotlla."
-msgid "Horizontal Folds Number of Folds"
-msgstr "Plegs horitzontals Nombre de Plegs"
+msgid "Number of Horizontal Folds"
+msgstr "Nombre de Plecs Horitzontals"
-msgid "Horizontal Folds number of complete folds"
-msgstr "Plegs Horitzontals Nombre total de plegs"
+msgid "The number of horizontal folds that occur in the Horizontal Fold animation."
+msgstr "El nombre dels plecs horitzontals que apareixen en l'animació \"Plecs Horitzontals\"."
-msgid "Horizontal Folds Amplitude"
-msgstr "Amplitud dels Plegs Horitzontals"
+msgid "Horizontal Fold Amplitude"
+msgstr "Amplitud del Plec"
-msgid "Horizontal folds amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
-msgstr "Amplitud dels plecs proporcional a la grandària de la finestra. Valors negatius seran plecs cap a fora."
+msgid "Amplitude (size of the waves in the fold) of the Horizontal Folds relative to the window width. Negative values fold outward."
+msgstr "Amplitud (grandària de les ones en el plec) dels plecs proporcional a la grandària de la finestra. Valors negatius seran plecs cap a fora."
+
+msgid "Curved Folds"
+msgstr "Plecs corbats "
msgid "Curved Fold Amplitude"
msgstr "Amplitud del Pleg corvat"
-msgid "Curved fold amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
-msgstr "Amplitud del plec de l'efecte replegar relatiu a la grandària de la finestra. Valors negatius seran plecs cap a fóra."
+msgid "Amplitude (size of the waves in the fold) of the curved fold relative to window width. Negative values fold outward."
+msgstr "Amplitud (grandària de les ones en el plec) dels plecs proporcional a la grandària de la finestra. Valors negatius seran plecs cap a fora."
-msgid "Zoom From Center"
+msgid "Zoom from Center"
msgstr "Zoom des del centre"
-msgid "Zoom from center when playing Zoom and Sidekick effects"
+msgid "Zoom from center when playing the Zoom and Sidekick animations."
msgstr "Apropar des del centre en els efectes Zoom i Patada"
+msgid "Advanced"
+msgstr "Avançat"
+
msgid "Animation Time Step"
msgstr "Durada de l'animació"
-msgid "Animation time step in milliseconds"
-msgstr "Durada de l'animació en milisegons"
+msgid "The amount of time in milliseconds between each render of the animation. The higher the number, the jerkier the movements become."
+msgstr "La quantitat de temps en ms entre renderitzacions de l'animació. Un nombre alt significa que els moviments seran més bruscs."
msgid "Animation Time Step For Intense Effects"
msgstr "Durada de l'animació per a Efectes Intensius"
-msgid "Animation time step in milliseconds for intense effects like Burn"
-msgstr "Durada de l'animació per a efectes intensius com ara Flames"
+msgid "The amount of time in milliseconds between each render of the intense animation (Ex. Burn, Beam). The higher the number, the jerkier the movements become."
+msgstr "La quantitat de temps en ms entre renderitzacions de animacions intensives (Ex.Flames,Resplandor). Un nombre alt significa que els moviments seran més bruscs."
-msgid "Disable Postprocessing Effects During Animation"
+msgid "Disable Post-processing Effects During Animation"
msgstr "Desactivar Postprocesat d'Efectes durant l'animació"
-msgid "Disables Blur during animation"
+msgid "Disables Blur effects during animations."
msgstr "Deshabilitar Difuminat durant l'animació"
-msgid "Magic Lamp 1 Grid Y Resolution"
-msgstr "Llàntia Meravellosa 1 Graella Y Resolució"
+msgid "Magic Lamp"
+msgstr "Llàntia Meravellosa"
+
+msgid "Magic Lamp #1"
+msgstr "Llàntia Meravellosa #1"
+
+msgid "Magic Lamp #1 Grid Y Resolution"
+msgstr "Llàntia Meravellosa #1 Graella Y Resolució"
+
+msgid "Vertex grid resolution for Magic Lamp #1 (Y dimension only). This is the number of points used to define the curves. The higher the number, the smoother the curves. However there will be a loss of performance (CPU usage increases)."
+msgstr "Resolució vertical del vèrtex de la graella per a Llàntia Meravellosa #1. Aquest és el nombre de punts per a definir corbes. Valors alts faran les corbes més suaus encara que es perdrà rendiment (augmentant l'ús de la CPU)."
+
+msgid "Magic Lamp #1 Max Waves"
+msgstr "Llàntia Meravellosa #1 Màxim d'Ones"
-msgid "Vertex Grid Resolution (2-200) for Magic Lamp 1 (Y dimension only)"
-msgstr "Resolució del vèrtex de la graella (2-220) per a Llàntia Meravellosa 1 (Sols dimensió Y)"
+msgid "The maximum number of waves for Magic Lamp #1."
+msgstr "Màxim nombre d'ones per a Llàntia Meravellosa #1."
-msgid "Magic Lamp 1 Max Waves"
-msgstr "Llàntia Meravellosa 1 Màxim d'Ones"
+msgid "Magic Lamp #1 Wave Min Amplitude"
+msgstr "Llàntia Meravellosa #1 Amplitud mínima d'ona"
-msgid "Maximum number of waves for Magic Lamp 1"
-msgstr "Màxim nombre d'ones per a Llàntia Meravellosa"
+msgid "The minimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #1 will have."
+msgstr "L'amplitud mínima (grandària de les ones) que tindrà Llàntia Meravellosa #1."
-msgid "Magic Lamp 1 Wave Min Amplitude"
-msgstr "Llàntia Meravellosa Amplitud mínima d'ona"
+msgid "Magic Lamp #1 Wave Max Amplitude"
+msgstr "Llàntia Meravellosa #1 Amplitud d'Ona màxima"
-msgid "Magic Lamp 1 waves will have random amplitudes between min and max"
-msgstr "Llàntia Meravellosa 1 Les Ones tindran amplituds aleatòries entre max i min"
+msgid "The maxmimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #1 will have."
+msgstr "L'amplitud màxima (grandària de les ones) que tindrà Llàntia Meravellosa #1."
-msgid "Magic Lamp 1 Wave Max Amplitude"
-msgstr "Llàntia Meravellosa Amplitud d'Ona màxima"
+msgid "Magic Lamp #2"
+msgstr "Llàntia Meravellosa #2"
-msgid "Magic Lamp 2 Grid Y Resolution"
-msgstr "Llàntia Meravellosa 2 Graella Y Resolució"
+msgid "Magic Lamp #2 Grid Y Resolution"
+msgstr "Llàntia Meravellosa #2 Graella Y Resolució"
-msgid "Vertex Grid Resolution (2-200) for Magic Lamp 2 (Y dimension only)"
-msgstr "Resolució del vèrtex de la graella (2-200) per a Llàntia Meravellosa 2 (sols dimensió Y)"
+msgid "Vertex grid resolution for Magic Lamp #2 (Y dimension only). This is the number of points used to define the curves. The higher the number, the smoother the curves. However there will be a loss of performance (CPU usage increases)."
+msgstr "Resolució vertical del vèrtex de la graella per a Llàntia Meravellosa #2. Aquest és el nombre de punts per a definir corbes. Valors alts faran les corbes més suaus encara que es perdrà rendiment (augmentant l'ús de la CPU)."
-msgid "Magic Lamp 2 Max Waves"
-msgstr "Llàntia Meravellosa 2 Màxim d'Ones"
+msgid "Magic Lamp #2 Max Waves"
+msgstr "Llàntia Meravellosa #2 Màxim d'Ones"
-msgid "Maximum number of waves for Magic Lamp 2"
-msgstr "Màxim nombre d'ones per a Llàntia Meravellosa "
+msgid "The maximum number of waves for Magic Lamp #2."
+msgstr "Màxim nombre d'ones per a Llàntia Meravellosa #2."
-msgid "Magic Lamp 2 Wave Min Amplitude"
-msgstr "Llàntia Meravellosa Amplitud d'Ona mínima"
+msgid "Magic Lamp #2 Wave Min Amplitude"
+msgstr "Llàntia Meravellosa #2 Amplitud d'Ona mínima"
-msgid "Magic Lamp 2 waves will have random amplitudes between min and max"
-msgstr "Llàntia Meravellosa Les Ones tindran amplituds aleatòries entre max i min"
+msgid "The minimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #2 will have."
+msgstr "L'amplitud mínima (grandària de les ones) que tindrà Llàntia Meravellosa #2."
-msgid "Magic Lamp 2 Wave Max Amplitude"
-msgstr "Llàntia Meravellosa 2 Màxima Amplitud d'Ona"
+msgid "Magic Lamp #2 Wave Max Amplitude"
+msgstr "Llàntia Meravellosa #2 Màxima Amplitud d'Ona"
+
+msgid "The maxmimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #2 will have."
+msgstr "L'amplitud màxima (grandària de les ones) que tindrà Llàntia Meravellosa #1."
+
+msgid "Focus Wave"
+msgstr "Centre de l'Ona"
msgid "Focus Wave Width"
msgstr "Amplada del focus de l'ona"
-msgid "Focus wave width relative to window height"
+msgid "The width of the focus wave relative to the window height."
msgstr "Amplada del centre de l'ona proporcional a la grandària de la finestra"
msgid "Focus Wave Amplitude"
msgstr "Amplitud del focus de l'ona"
-msgid "Focus wave amplitude relative to window height"
-msgstr "Ampladitud del centre de l'ona proporcional a la grandària de la finestra"
+msgid "The wave amplitude (size of the waves) relative to the window height."
+msgstr "Amplitud de l'ona (grandària de les Ones) proporcional a la grandària de la finestra"
msgid "Sidekick Number of Rotations"
msgstr "Nombre de rotacions de la patada"
-msgid "Sidekick number of rotations (with +/-10% randomness)"
-msgstr "Nombre de rotacions de la patada (amb un 10% aleatori)"
-
-msgid "Minimize Effect"
-msgstr "Efecte minimitzar"
-
-msgid "Minimize Window Effect"
-msgstr "Efecte de minimitzar la finestra"
+msgid "The number of rotations plus or minus 10% (for randomness) that Sidekick has."
+msgstr "Nombre de rotacions del patada (amb un 10% aleatori)"
-msgid "Minimize Window Types"
-msgstr "Tipus de finestra a Minimitzar"
+msgid "(Un)Minimize"
+msgstr "Minimitzar/Restaurar"
-msgid "Window types that should animate with this effect when minimized"
-msgstr "Tipus de finestres que s'animaran amb aquest efecte al minimitzar-les"
+msgid "Minimize Animation"
+msgstr "Animació en minimitzar"
-msgid "Minimize Animation Duration"
-msgstr "Durada de l'animació en minimitzar"
+msgid "The animation shown when minimizing a window."
+msgstr "L'animació mostrada en minimitzar la finestra."
-msgid "Minimize animation duration in seconds"
-msgstr "Durada en segons de l'animació en minimitzar"
+msgid "Minimize"
+msgstr "Minimitzat"
-msgid "Unminimize Effect"
-msgstr "Efecte restaurar"
+msgid "Window Types"
+msgstr "Tipus de Finestra"
-msgid "Unminimize Window Effect"
-msgstr "Efecte en restaurar la finestra"
+msgid "The window types that will be animated."
+msgstr "Tipus de finestres que s'animaran."
-msgid "Unminimize Window Types"
-msgstr "Tipus de Finestres per a Restaurar"
+msgid "Animation Duration"
+msgstr "Durada de l'Animació"
-msgid "Window types that should animate with this effect when unminimized"
-msgstr "Tipus de finestres que s'animaran amb aquest efecte al restaurar-les"
+msgid "The number of seconds that the Minimize animation will last."
+msgstr "El nombre de segons que durarà l'animació Minimitzar."
-msgid "Unminimize Animation Duration"
-msgstr "Durada de l'animació Restaurar"
+msgid "Unminimize Animation"
+msgstr "Animació Restaurar"
-msgid "Unminimize animation duration in seconds"
-msgstr "Durada en segons de l'animació Restaurar"
+msgid "The animation shown when unminimizing a window."
+msgstr "L'animació mostrada en restaurar la finestra."
-msgid "Close Effect 1"
-msgstr "Efecte Tancar 1"
+msgid "Unminimize"
+msgstr "Restaurar"
-msgid "Close Window Effect 1"
-msgstr "Efecte Tancar Finestra 1"
+msgid "The number of seconds that the Unminimize animation will last."
+msgstr "El nombre de segons que durarà l'animació Restaurar."
-msgid "Close Window Types 1"
-msgstr "Tipus de Finestres per a Tancar 1"
+msgid "Close"
+msgstr "Tancar"
-msgid "Window types that should animate with this effect when closed"
-msgstr "Tipus de finestres que s'animaran amb aquest efecte en tancar-se"
+msgid "Close #1 Animation"
+msgstr "Animació Tancar #1"
-msgid "Close Animation Duration 1"
-msgstr "Durada de l'animació Tancar 1"
+msgid "The animation shown when closing a window."
+msgstr "L'animació mostrada en tancar la finestra."
-msgid "Animation duration in seconds for close effect 1"
-msgstr "Durada en segons de l'animació Tancar 1"
+msgid "Close #1"
+msgstr "Tancar #1"
-msgid "Close Effect 2"
-msgstr "Efecte Tancar 2"
+msgid "The number of seconds that the Close #1 animation will last."
+msgstr "El nombre de segons que durarà l'animació Tancar #1."
-msgid "Close Window Effect 2"
-msgstr "Efecte Tancar Finestra 2"
+msgid "Close #2 Animation"
+msgstr "Animació Tancar #2"
-msgid "Close Window Types 2"
-msgstr "Tipus de Finestres per a Tancar 2"
+msgid "Close #2"
+msgstr "Tancar #2"
-msgid "Close Animation Duration 2"
-msgstr "Durada de l'animació Tancar 2"
+msgid "The number of seconds that the Close #2 animation will last."
+msgstr "El nombre de segons que durarà l'animació Tancar #2."
-msgid "Animation duration in seconds for close effect 2"
-msgstr "Durada en segons de l'animació Tancar 2"
+msgid "Create"
+msgstr "Crear"
-msgid "Create Effect 1"
-msgstr "Efecte Crear 1"
+msgid "Create #1 Animation"
+msgstr "Animació Crear #1"
-msgid "Create Window Effect 1"
-msgstr "Efecte Crear finestra 1"
+msgid "Effect"
+msgstr "Efecte"
-msgid "Create Window Types 1"
-msgstr "Tipus de Finestres per a Crear 1"
+msgid "Create #1"
+msgstr "Crear #1"
msgid "Window types that should animate with this effect when created"
msgstr "Tipus de finestra que s'animaran amb aquest efecte en Crear-se"
-msgid "Create Animation Duration 1"
-msgstr "Durada de l'animació Crear"
-
msgid "Animation duration in seconds for create effect 1"
msgstr "Durada en segons de l'animació Crear"
-msgid "Create Effect 2"
-msgstr "Efecte Crear 2"
+msgid "Create #2 Animation"
+msgstr "Animació Crear #2"
-msgid "Create Window Effect 2"
-msgstr "Efecte Crear finestra 2"
+msgid "Create Window Effect #2"
+msgstr "Efecte Crear finestra #2"
-msgid "Create Window Types 2"
-msgstr "Tipus de Finestres per a Crear 2"
-
-msgid "Create Animation Duration 2"
-msgstr "Durada de l'animació Crear finestra 2"
+msgid "Create #2"
+msgstr "Crear #2"
msgid "Animation duration in seconds for create effect 2"
msgstr "Durada en segons de l'animació Crear 2"
-msgid "Focus Effect"
-msgstr "Efecte Enfocar"
+msgid "Focus"
+msgstr "Focus"
+
+msgid "Animation"
+msgstr "Animacion"
msgid "Focus Window Effect"
msgstr "Efecte Enfocar Finestra 2"
-msgid "Focus Window Types"
-msgstr "Tipus de Finestres per a Enfocar"
-
msgid "Window types that should animate with this effect when focused"
msgstr "Tipus de finestra que s'animaran amb aquest efecte en enfocar-se"
-msgid "Focus Animation Duration"
-msgstr "Durada de l'animació Enfocar"
-
msgid "Focus animation duration in seconds"
msgstr "Durada en segons de l'animació Enfocar"
-msgid "Shade Effect"
-msgstr "Efecte Replegar"
+msgid "Shade Animation"
+msgstr "Animació Replegar"
msgid "Shade Window Effect"
msgstr "Efecte de Replegar Finestra"
-msgid "Shade Window Types"
-msgstr "Tipus de Finestres per a Replegar"
+msgid "Shade"
+msgstr "Raplegar"
msgid "Window types that should animate with this effect when shaded"
msgstr "Tipus de finestra que s'animaran amb aquest efecte en replegar-se"
-msgid "Shade Animation Duration"
-msgstr "Durada de l'animació Replegar"
-
msgid "Shade animation duration in seconds"
msgstr "Durada de l'animació en segons"
-msgid "Unshade Effect"
-msgstr "Efecte Desplegar"
+msgid "Unshade Animation"
+msgstr "Animació Desplegar"
msgid "Unshade Window Effect"
msgstr "Efecte Desplegar Finestra"
-msgid "Unshade Window Types"
-msgstr "Tipus de finestra a Desplegar"
+msgid "Unshade"
+msgstr "Desplegar"
msgid "Window types that should animate with this effect when unshaded"
msgstr "Tipus de finestra que s'animaran amb aquest efecte en desplegar-se"
-msgid "Unshade Animation Duration"
-msgstr "Durada de l'animació Desplegar"
-
msgid "Unshade animation duration in seconds"
msgstr "Durada de l'animació Desplegar en segons"
+msgid "Fire (A.K.A Burn)"
+msgstr "Foc (també com a Flames)"
+
msgid "Number Of Fire Particles"
msgstr "Nombre d'espurnes"
@@ -468,8 +479,8 @@ msgstr "Direcció de les Flames"
msgid "Fire constant speed"
msgstr "Velocitat del foc constant"
-msgid "Make fire effect duration be dependent of window height"
-msgstr "Durada de l'efecte proporcional a la grandària de la finestra"
+msgid "Make fire effect duration be dependent on window height"
+msgstr "Durada de l'efecte flames proporcional a la grandària de la finestra"
msgid "Fire smoke"
msgstr "Flames amb Fum"
@@ -483,6 +494,9 @@ msgstr "Flames acolorides aleatòriament"
msgid "Have random colors for the fire effect, also known as Mystical Fire"
msgstr "Colors aleatoris per a l'efecte Flames, també conegut com Foc Místic"
+msgid "Beam"
+msgstr "Resplandor"
+
msgid "Beam Width"
msgstr "Amplada del Llamp"
@@ -1129,9 +1143,6 @@ msgstr "Atenuar Finestres"
msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
msgstr "Aparició gradual de les finestres en ser traçades, i desaparició gradual en desfer-se el traç"
-msgid "Window Types"
-msgstr "Tipus de Finestra"
-
msgid "The types of windows which will be grouped"
msgstr "Tipus de Finestres que s'agruparan"
@@ -1390,6 +1401,51 @@ msgstr "Negatiu"
msgid "Used to set a window or the screen negative"
msgstr "S'empra per a posar la pantalla o la finestra en negatiu"
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Barra d'Eines"
+
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Pantalla Sensera"
+
+msgid "Only increase opacity if a window is blocking"
+msgstr "Sols incrementa l'opacitat si hi ha una finestra que la bloca"
+
+msgid "Only increase the opacity on the targeted window if it has one or more windows blocking it from view."
+msgstr "Sols incrementa la opacitat de la finestra si hi ha alguna finestra que la tapa."
+
+msgid "Active Opacity"
+msgstr "Opacitat Activa"
+
+msgid "The minimum opacity to ensure a targeted window has. A target window will have either this opacity or the pre-set opacity, whichever is higher."
+msgstr "L'opacitat mínima que té la finestra objectiu. La finestra tindrà aquesta opacitat o la pre-establerta, la més alta de les dos."
+
+msgid "Passive Opacity"
+msgstr "Opacitat Passiva"
+
+msgid "The maximum opacity a window blocking the current targeted window can have. A blocking window will have either tihs opacity or pre-set opacity, whichever is lower."
+msgstr "L'opacitat màxima que té la finestra que tapa la finestra objectiu. La finestra que tapa la vista tindrà aquesta opacitat o la pre-establerta, la més baixa de les dos."
+
+msgid "Window types that should be opacified"
+msgstr "Tipus de finestres que es es faran opaques"
+
+msgid "Toggle Opacify"
+msgstr "Activar/Desactivar Opacitat"
+
+msgid "Use this to enable/disable opacify on the fly. Previously opacified windows will not be reset once you disable it like this."
+msgstr "Empra aquesta opció per a Activar/Desactivar Opacificar al vol. Es mantindrà l'opacitat per a les finestres que s'ha canviat l'opacitat abans."
+
+msgid "Reset opacity to original values when toggeling"
+msgstr "Re-establir l'opacitat als valors originals"
+
+msgid "Reset the opacity of all windows modified by opacify when toggeling opacify with the defined key-combination."
+msgstr "Restablir l'opacitat de totes les finestres que s'ha canviat l'opacitat amb la combinació de tecles."
+
+msgid "Opacify"
+msgstr "Opacificar"
+
+msgid "Make windows easily visible by hovering the mouse over them"
+msgstr "Fa les finestres fàcilment visibles al passar el ratolí per damunt"
+
msgid "Cascade"
msgstr "Cascada"
@@ -2052,12 +2108,6 @@ msgstr "Dreta/Esquerre"
msgid "Corners"
msgstr "Cantons"
-msgid "Toolbar"
-msgstr "Barra d'Eines"
-
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "Pantalla Sensera"
-
msgid "Initiate showdesktop mode"
msgstr "Iniciar mode 'Mostrar Escriptori'"
@@ -2664,12 +2714,18 @@ msgstr "Efecte Mapejar"
msgid "Map Window Effect"
msgstr "Efecte Mapejar Finestra"
+msgid "Focus Effect"
+msgstr "Efecte Enfocar"
+
msgid "Map Window Types"
msgstr "Tipus de finestres que es Mapejaran"
msgid "Window types that should wobble when mapped"
msgstr "Tipus de finestres que es trontollaran en ser mapejades"
+msgid "Focus Window Types"
+msgstr "Tipus de Finestres per a Enfocar"
+
msgid "Window types that should wobble when focused"
msgstr "Tipus de finestres que en trontollaran en tindre el focus"
diff --git a/beryl-plugins/po/es_ES.po b/beryl-plugins/po/es_ES.po
index 189b9af..fc15242 100644
--- a/beryl-plugins/po/es_ES.po
+++ b/beryl-plugins/po/es_ES.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: es_ES\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-12-22 10:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-23 12:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-03 12:49+0100\n"
"Last-Translator: Jesús Vidal Panalés <jesusvpct@ono.com>\n"
"Language-Team: <es@li.org>\n"
@@ -176,9 +176,6 @@ msgstr "Consejo"
msgid "Dnd"
msgstr "Dnd"
-msgid "Misc."
-msgstr "Varios"
-
msgid "Random Animations For All Events"
msgstr "Animaciones aleatorias para todos los eventos"
@@ -190,9 +187,6 @@ msgstr ""
"seleccionado. Si Ninguno está seleccionado para un evento, éste no será "
"animado."
-msgid "Event Settings"
-msgstr "Ajustes de eventos"
-
msgid "(Un)Shade"
msgstr "(Des)Enrollar"
@@ -591,6 +585,12 @@ msgstr "Animaciones"
msgid "Use various animations as window effects"
msgstr "Usar varias animaciones como efectos de ventana"
+msgid "Drawing options"
+msgstr "Opciones de dibujado"
+
+msgid "Pen"
+msgstr "Lápiz"
+
msgid "Initiate"
msgstr "Iniciar"
@@ -618,15 +618,24 @@ msgstr "Cambiar a otro lienzo"
msgid "Switch to another canvas for drawing"
msgstr "Cambiar a otro lienzo para dibujar"
+msgid "Eraser"
+msgstr "Borrador"
+
msgid "Initiate erase"
msgstr "Iniciar borrado"
msgid "Initiate annotate erasing"
msgstr "Inicia el borrado de la anotación"
+msgid "Clear screen"
+msgstr "Limpiar la pantalla"
+
msgid "Clear"
msgstr "Limpiar"
+msgid "Line, stroke and fill"
+msgstr "Línea, trazo y relleno"
+
msgid "Annotate Fill Color"
msgstr "Color de relleno de la anotación"
@@ -961,6 +970,9 @@ msgstr "Cubos para múltiples pantallas"
msgid "One big cube"
msgstr "Cubo único gigante"
+msgid "Options"
+msgstr "Opciones"
+
msgid "Cube Color"
msgstr "Color del cubo"
@@ -973,12 +985,18 @@ msgstr "Interior del cubo"
msgid "Change perspective to inside the cube, looking out"
msgstr "Cambiar la perspectiva al interior del cubo, mirar por fuera"
+msgid "Transparency"
+msgstr "Transparencia"
+
msgid "Transparency only on mouse rotate."
msgstr "Transparencia sólo al rotar con el ratón."
msgid "Initiates cube transparency only if rotation is mouse driven."
msgstr "Iniciar la transparencia del cubo sólo si se rota con el ratón."
+msgid "Caps"
+msgstr "Tapas"
+
msgid "Scale image on top"
msgstr "Ajustar la imagen de la parte superior"
@@ -1125,6 +1143,9 @@ msgstr "Distancia del retroceso del zoom al desplegar"
msgid "Distance to zoom back on unfold"
msgstr "Distancia del retroceso del zoom al desplegar"
+msgid "Bindings"
+msgstr "Enlaces"
+
msgid "Unfold"
msgstr "Desplegar"
@@ -1149,6 +1170,9 @@ msgstr "Cubo como escritorio"
msgid "Place windows on cube"
msgstr "Colocar las ventanas en el cubo"
+msgid "Misc. settings"
+msgstr "Varios ajustes"
+
msgid "Enabled"
msgstr "Activado"
@@ -1182,6 +1206,12 @@ msgstr "Salida del clon"
msgid "Output clone handler"
msgstr "Manipulador de la salida del clon"
+msgid "Misc. options"
+msgstr "Varias opciones"
+
+msgid "Appearance"
+msgstr "Apariencia"
+
msgid "Apply transparency/brightness/saturation"
msgstr "Aplicar transparencia/luminosidad/saturación"
@@ -1198,6 +1228,9 @@ msgstr ""
"Línea de comandos del decorador que se ejecuta si no hay ninguna decoración "
"ejecutándose"
+msgid "Apppearance"
+msgstr "Apariencia"
+
msgid "Draw shadows on panel-type windows"
msgstr "Dibuja sombras en las ventanas del tipo de paneles"
@@ -1227,6 +1260,9 @@ msgstr ""
msgid "The types of windows which will be grouped"
msgstr "Los tipos de ventanas que serán agrupados"
+msgid "Selected windows"
+msgstr "Ventanas seleccionadas"
+
msgid "Opacity"
msgstr "Opacidad"
@@ -1242,12 +1278,18 @@ msgstr "Luminosidad"
msgid "Brightness of selected windows"
msgstr "Luminosidad de las ventanas seleccionadas"
+msgid "Selection options"
+msgstr "Opciones de selección"
+
msgid "Tolerance"
msgstr "Tolerancia"
-msgid "Tolerance of the seletion."
+msgid "Tolerance of the selection."
msgstr "Tolerancia de la selección."
+msgid "Group options"
+msgstr "Opciones de grupo"
+
msgid "Move every window in the group"
msgstr "Mover cada ventana en el grupo"
@@ -1294,7 +1336,7 @@ msgstr "Desagrupar las ventanas si sólo queda una"
msgid "If there is only 1 window in the group left, it will be ungrouped."
msgstr "Si sólo hay una ventana que se queda en el grupo, se desagrupará."
-msgid "Compute distance relative"
+msgid "Compute relative distances"
msgstr "Calcular la distancia relativa"
msgid ""
@@ -1316,6 +1358,9 @@ msgstr "Color de la línea"
msgid "Line color of the selection."
msgstr "Color de la línea para la selección."
+msgid "Key/mouse bindings"
+msgstr "Teclas/ratón de enlaces"
+
msgid "Select"
msgstr "Seleccionar"
@@ -1394,12 +1439,18 @@ msgstr "Zoom"
msgid "Zoom Timestep"
msgstr "Intervalo de tiempo del zoom"
-msgid "Filter Linear"
-msgstr "Filtro lineal"
+msgid "Visual quality"
+msgstr "Calidad visual"
+
+msgid "Linear filtering"
+msgstr "Filtrado lineal"
msgid "Use linear filter when zoomed in"
msgstr "Usar filtro lineal al ampliar"
+msgid "Cursor options"
+msgstr "Opciones del cursor"
+
msgid "Hide normal cursor"
msgstr "Ocultar el cursor normal"
@@ -1412,9 +1463,15 @@ msgstr "Mostrar cursor escalado"
msgid "Show scaled cursor during zoom"
msgstr "Muestra un cursor escalado durante el zoom"
+msgid "Zoom in"
+msgstr "Acercar"
+
msgid "Zoom In"
msgstr "Acercar"
+msgid "Zoom out"
+msgstr "Alejar"
+
msgid "Zoom Out"
msgstr "Alejar"
@@ -1424,6 +1481,9 @@ msgstr "Entrada de Zoom activado"
msgid "Input Enabled Zoom"
msgstr "Entrada de Zoom activado"
+msgid "Move window"
+msgstr "Mover la ventana"
+
msgid "Initiate Window Move"
msgstr "Iniciar mover la ventana"
@@ -1439,6 +1499,10 @@ msgstr "Modificar la opacidad de las ventanas que tengan un valor mayor que ést
msgid "Opacity level of moving windows"
msgstr "Nivel de opacidad del movimiento de ventanas"
+#, fuzzy
+msgid "Movement constraints"
+msgstr "Restricciones del movimiento"
+
msgid "Constrain Y to top of screen"
msgstr "Imponer coordenada Y a la parte superior de la pantalla"
@@ -1453,6 +1517,10 @@ msgstr ""
"Impedir a las ventanas de moverlas más allá de la parte inferior de la "
"pantalla"
+#, fuzzy
+msgid "Snapoff/snapback"
+msgstr "Distancia de separación"
+
msgid "Snapoff maximized windows"
msgstr "Separar las ventanas maximizadas"
@@ -1474,24 +1542,30 @@ msgstr "Distancia del puntero en movimiento para la separación de las ventanas.
msgid "Move Window"
msgstr "Mover la ventana"
-msgid "Move window"
-msgstr "Mover la ventana"
-
msgid "Desktop"
msgstr "Escritorio"
+msgid "Window bindings"
+msgstr "Enlaces de ventana"
+
msgid "Toggle Window Negative"
msgstr "Activar/Desactivar efecto negativo de ventana"
msgid "Toggle window negative"
msgstr "Activar/Desactivar el efecto de negativo de la ventana"
+msgid "Screen bindings"
+msgstr "Enlaces de pantalla"
+
msgid "Toggle Screen Negative"
msgstr "Activar/Desactivar efecto negativo de pantalla"
msgid "Toggle screen negative"
msgstr "Activar/Desactivar el efecto de negativo de la pantalla"
+msgid "Exclusions"
+msgstr "Exclusiones"
+
msgid "Exclude Window Types"
msgstr "Excluir tipos de ventana"
@@ -1501,7 +1575,7 @@ msgstr "Tipos de ventana que no se anularán"
msgid "WM_CLASS to exclude"
msgstr "WM_CLASS a excluir"
-msgid "Window classes which should not be nagated"
+msgid "Window classes which should not be negated"
msgstr "Tipos de ventana que no deberían anularse."
msgid "Negative"
@@ -1510,6 +1584,80 @@ msgstr "Negativo"
msgid "Used to set a window or the screen negative"
msgstr "Usado para fijar una ventana o la pantalla negativa"
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Barra de herramientas"
+
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Pantalla completa"
+
+msgid "Only increase opacity if a window is blocking"
+msgstr "Sólo incrementar la opacidad si la ventana está bloqueada"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Only increase the opacity on the targeted window if it has one or more "
+"windows blocking it from view."
+msgstr ""
+"Sólo incrementar la opacidad en la ventana seleccionada si tiene una o más "
+"ventanas bloqueándola de ser vista."
+
+msgid "Active Opacity"
+msgstr "Activar opacidad"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The minimum opacity to ensure a targeted window has. A target window will "
+"have either this opacity or the pre-set opacity, whichever is higher."
+msgstr ""
+"El mínimo de opacidad para asegurar una que tiene una ventana seleccionada. "
+"Una ventana seleccionada tendrá o esta opacidad o la preseleccionada, que "
+"será mucho más alta."
+
+msgid "Passive Opacity"
+msgstr "Opacidad pasiva"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The maximum opacity a window blocking the current targeted window can have. "
+"A blocking window will have either tihs opacity or pre-set opacity, "
+"whichever is lower."
+msgstr ""
+"El máximo de opacidad de una ventana bloqueando la ventana actual "
+"seleccionada. Una ventana bloqueada tendrá o esta opacidad o la "
+"preseleccionada, que será más baja"
+
+msgid "Window types that should be opacified"
+msgstr "Tipos de ventana que tendrán opacidad"
+
+msgid "Toggle Opacify"
+msgstr "Activar/Desactivar opacidad"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Use this to enable/disable opacify on the fly. Previously opacified windows "
+"will not be reset once you disable it like this."
+msgstr ""
+"Usar ésto para activar/desactivar la opacidad al vuelo. Las ventanas con "
+"opacidad previas no se reiniciarán hasta que lo desactives."
+
+msgid "Reset opacity to original values when toggling"
+msgstr "Reiniciar opacidad a los valores originales cuando se active"
+
+msgid ""
+"Reset the opacity of all windows modified by opacify when toggeling opacify "
+"with the defined key-combination."
+msgstr ""
+"Reiniciar la opacidad de todas las ventanas modificadas por la opacidad "
+"cuando se active la opacidad con la combinación de teclas definida."
+
+msgid "Opacify"
+msgstr "Opacidad"
+
+msgid "Make windows easily visible by hovering the mouse over them"
+msgstr ""
+"Hacer las ventanas visibles de forma fácil al colocar el cursor del ratón "
+"sobre ellas"
+
msgid "Cascade"
msgstr "Cascada"
@@ -1549,30 +1697,45 @@ msgstr "Tiempo de desplazamiento"
msgid "Scrolling Time when switching Desktops"
msgstr "Tiempo de desplazamiento al cambiar de escritorio"
+msgid "Navigation - Left"
+msgstr "Navegacióm - Izquierda"
+
msgid "Plane Left"
msgstr "Ir al escritorio de la izquierda"
msgid "Plane left"
msgstr "Ir al escritorio de la izquierda"
+msgid "Navigation - Right"
+msgstr "Navegación - Derecha"
+
msgid "Plane Right"
msgstr "Ir al escritorio de la derecha"
msgid "Plane right"
msgstr "Ir al escritorio de la derecha"
+msgid "Navigation - Down"
+msgstr "Navegación - Abajo"
+
msgid "Plane Down"
msgstr "Ir al escritorio inferior"
msgid "Plane down"
msgstr "Ir al escritorio inferior"
+msgid "Plane preview"
+msgstr "Vista previa del plano"
+
msgid "Toggle Plane Preview"
msgstr "Activar/Desactivar la vista previa del plano"
msgid "Toggle Plane Preview Mode"
msgstr "Activar/Desactivar la vista previa del plano"
+msgid "Navigation - Up"
+msgstr "Navegación - Arriba"
+
msgid "Plane Up"
msgstr "Ir al escritorio superior"
@@ -1595,6 +1758,9 @@ msgstr "Ir a la cara %d con la ventana"
msgid "Plane to face %d and bring active window along"
msgstr "Ir a la cara %d junto con la ventana activa"
+msgid "Face shortcuts"
+msgstr "Accesos directos de las caras"
+
msgid "Desktop Plane"
msgstr "Plano del escritorio"
@@ -1607,6 +1773,9 @@ msgstr "Velocidad de la animación"
msgid "Animation timestep"
msgstr "Intervalo de tiempo de la animación"
+msgid "Padding"
+msgstr "Márgenes"
+
msgid "Pad Left"
msgstr "Margen a la izquierda"
@@ -1673,6 +1842,9 @@ msgstr "Colocar la ventana en el escritorio"
msgid "Move window to a face of the cube"
msgstr "Mover la ventana a una cara del cubo"
+msgid "Put to arbitrary face"
+msgstr "Colocar en una cara arbitraria"
+
msgid "Put on Face 1"
msgstr "Colocar en el escritorio 1"
@@ -1745,6 +1917,9 @@ msgstr "Colocar en el escritorio 12"
msgid "Move window to face 12"
msgstr "Mover la ventana al escritorio 12"
+msgid "Put to adjacent face"
+msgstr "Colocar en la cara adyacente"
+
msgid "Viewport Left"
msgstr "Colocar en el escritorio de la izquierda"
@@ -1769,12 +1944,18 @@ msgstr "Colocar en el escritorio de abajo"
msgid "Move window to the viewport on bottom"
msgstr "Mover la ventana al escritorio de la parte de abajo"
+msgid "Restore position"
+msgstr "Restaurar la posición"
+
msgid "Restore Position"
msgstr "Restaurar la posición"
msgid "Move window to the last position"
msgstr "Mover la ventana a la última posición"
+msgid "Put to pointer"
+msgstr "Colocar en el puntero"
+
msgid "Put Pointer"
msgstr "Colocar el puntero"
@@ -1789,6 +1970,9 @@ msgstr "Colocar con precisión"
msgid "Move window to x, y"
msgstr "Mover la ventana con las coordenadas X,Y"
+msgid "Put within face"
+msgstr "Colocar dentro de la cara"
+
msgid "Put Center"
msgstr "Colocar en el centro"
@@ -2211,12 +2395,6 @@ msgstr "Izquierda/Derecha"
msgid "Corners"
msgstr "Esquinas"
-msgid "Toolbar"
-msgstr "Barra de herramientas"
-
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "Pantalla completa"
-
msgid "Initiate showdesktop mode"
msgstr "Iniciar modo mostrar escritorio"
@@ -3003,6 +3181,9 @@ msgstr "Valor mínimo de zoom (cómo de cerca puedes hacer zoom)"
msgid "Maximum Zoom Value (how far can you zoom away)"
msgstr "Valor máximo de zoom (cómo de lejos puedes hacer zoom)"
+msgid "Filter Linear"
+msgstr "Filtro lineal"
+
msgid "USe linear filter when zoomed in"
msgstr "Usar el filtro lineal al acercar"
diff --git a/beryl-plugins/po/ko_KR.po b/beryl-plugins/po/ko_KR.po
index 4d452e7..b9b24a5 100644
--- a/beryl-plugins/po/ko_KR.po
+++ b/beryl-plugins/po/ko_KR.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: beryl-plugins 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-12-21 21:59-0600\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-12-21 22:14-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-23 08:00-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-12-23 08:32-0600\n"
"Last-Translator: atie H. <atie.at.matrix@gmail.com>\n"
"Language-Team: Beryl-Project <cyberorg@cyberorg.info>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -172,9 +172,6 @@ msgstr "툴팁"
msgid "Dnd"
msgstr "드래그앤드롭"
-msgid "Misc."
-msgstr "기타"
-
msgid "Random Animations For All Events"
msgstr "모든 이벤트를 위하여 불규칙하게 애니메이션 효과 사용"
@@ -185,9 +182,6 @@ msgstr ""
"모든 효과는 불규칙적으로 선택이 되고, 선택되었던 효과는 무시됩니다. 만약 이벤"
"트를 위하여 없음이 선택되었으면, 그 이벤트는 애니메이션 효과를 갖지 않습니다."
-msgid "Event Settings"
-msgstr "동작 설정"
-
msgid "(Un)Shade"
msgstr "말아올리기/풀기"
@@ -572,6 +566,12 @@ msgstr "애니메이션"
msgid "Use various animations as window effects"
msgstr "다양한 애니메이션을 창 효과로 사용하기"
+msgid "Drawing options"
+msgstr "그리기 설정"
+
+msgid "Pen"
+msgstr "펜"
+
msgid "Initiate"
msgstr "시작"
@@ -599,15 +599,24 @@ msgstr "다른 그림판으로 전환하기"
msgid "Switch to another canvas for drawing"
msgstr "그림을 그리기 위하여 다른 그림판으로 전환합니다."
+msgid "Eraser"
+msgstr "지우개"
+
msgid "Initiate erase"
msgstr "지우기 초기화"
msgid "Initiate annotate erasing"
msgstr "주석 지우기 초기화"
+msgid "Clear screen"
+msgstr "화면 지우기"
+
msgid "Clear"
msgstr "지우기"
+msgid "Line, stroke and fill"
+msgstr "선/긋기/채우기"
+
msgid "Annotate Fill Color"
msgstr "주석 채우기 색상"
@@ -939,6 +948,9 @@ msgstr "복수 큐브"
msgid "One big cube"
msgstr "하나의 큰 큐브"
+msgid "Options"
+msgstr "설정"
+
msgid "Cube Color"
msgstr "큐브 색상"
@@ -951,12 +963,18 @@ msgstr "내부 큐브"
msgid "Change perspective to inside the cube, looking out"
msgstr "큐브 내부로 관점을 바꾸고 밖을 보기"
+msgid "Transparency"
+msgstr "투명"
+
msgid "Transparency only on mouse rotate."
msgstr "마우스로 큐브 회전시에만 투명 사용"
msgid "Initiates cube transparency only if rotation is mouse driven."
msgstr "큐브를 마우스로 움직여 회전할 때에만 투명을 적용합니다."
+msgid "Caps"
+msgstr "큐브 그림"
+
msgid "Scale image on top"
msgstr "윗면의 그림 크기 조정"
@@ -1100,6 +1118,9 @@ msgstr "큐브 풀기의 뒤로 놓는 거리"
msgid "Distance to zoom back on unfold"
msgstr "큐브를 풀었을 때 뒤로 움직여 놓는 거리입니다."
+msgid "Bindings"
+msgstr "키보드/마우스 설정"
+
msgid "Unfold"
msgstr "펼치기"
@@ -1124,6 +1145,9 @@ msgstr "데스크탑 큐브"
msgid "Place windows on cube"
msgstr "큐브에 창을 위치"
+msgid "Misc. settings"
+msgstr "기타 설정"
+
msgid "Enabled"
msgstr "사용함"
@@ -1157,6 +1181,12 @@ msgstr "화면 복제"
msgid "Output clone handler"
msgstr "화면 복제 플러그인"
+msgid "Misc. options"
+msgstr "기타 설정"
+
+msgid "Appearance"
+msgstr "모양새"
+
msgid "Apply transparency/brightness/saturation"
msgstr "투명/명도/채도 적용"
@@ -1198,6 +1228,9 @@ msgstr "지정되었을 때 창 페이드인 그렇지 않으면 창 페이드
msgid "The types of windows which will be grouped"
msgstr "같이 묶을 창의 종류"
+msgid "Selected windows"
+msgstr "선택된 창"
+
msgid "Opacity"
msgstr "불투명"
@@ -1213,12 +1246,18 @@ msgstr "명도"
msgid "Brightness of selected windows"
msgstr "선택된 창의 명도"
+msgid "Selection options"
+msgstr "선택 설정"
+
msgid "Tolerance"
msgstr "허용 범위"
-msgid "Tolerance of the seletion."
+msgid "Tolerance of the selection."
msgstr "창 고르기의 허용 범위"
+msgid "Group options"
+msgstr "그룹 설정"
+
msgid "Move every window in the group"
msgstr "그룹 내 모든 창 움직이기"
@@ -1262,7 +1301,7 @@ msgstr "하나의 창만이 남은 경우 창 함께 묶기를 풀기"
msgid "If there is only 1 window in the group left, it will be ungrouped."
msgstr "그룹 내에 하나의 창만이 남았을 때, 창 함께 묶기를 풉니다."
-msgid "Compute distance relative"
+msgid "Compute relative distances"
msgstr "창 사이의 거리를 상대적으로 계산"
msgid ""
@@ -1284,6 +1323,9 @@ msgstr "선 색상"
msgid "Line color of the selection."
msgstr "고르기 선 색상"
+msgid "Key/mouse bindings"
+msgstr "키보드/마우스 설정"
+
msgid "Select"
msgstr "창 고르기"
@@ -1360,12 +1402,18 @@ msgstr "최대 확대 값"
msgid "Zoom Timestep"
msgstr "줌 시간 간격"
-msgid "Filter Linear"
-msgstr "선형 필터"
+msgid "Visual quality"
+msgstr "시각적인 품질"
+
+msgid "Linear filtering"
+msgstr "선형적 필터링"
msgid "Use linear filter when zoomed in"
msgstr "확대할 때 선형 필터 사용"
+msgid "Cursor options"
+msgstr "커서 설정"
+
msgid "Hide normal cursor"
msgstr "정상 커서 감추기"
@@ -1378,9 +1426,15 @@ msgstr "크기조절된 커서 보이기"
msgid "Show scaled cursor during zoom"
msgstr "확대 동안 크기조절된 커서 보이기"
+msgid "Zoom in"
+msgstr "줌인"
+
msgid "Zoom In"
msgstr "줌인"
+msgid "Zoom out"
+msgstr "줌아웃"
+
msgid "Zoom Out"
msgstr "줌아웃"
@@ -1390,6 +1444,9 @@ msgstr "입력 가능 확대"
msgid "Input Enabled Zoom"
msgstr "입력 가능한 확대"
+msgid "Move window"
+msgstr "창 이동"
+
msgid "Initiate Window Move"
msgstr "창 이동 시작"
@@ -1405,6 +1462,9 @@ msgstr "이 값보다 높은 불투명도를 가진 창에만 불투명화"
msgid "Opacity level of moving windows"
msgstr "움직이는 창의 불투명 등급"
+msgid "Movement constraints"
+msgstr "움직임 제한"
+
msgid "Constrain Y to top of screen"
msgstr "화면 위로 옮기기 제한"
@@ -1417,6 +1477,9 @@ msgstr "화면 아래로 옮기기 제한"
msgid "Prevent windows from moving past the bottom of the screen"
msgstr "화면 아래를 지나서 창이 움직이는 것을 막기"
+msgid "Snapoff/snapback"
+msgstr "풀기/잡기"
+
msgid "Snapoff maximized windows"
msgstr "최대화된 창에서 잡기 풀기"
@@ -1438,24 +1501,30 @@ msgstr "창을 다시 잡기 위한 포인터의 움직임 거리"
msgid "Move Window"
msgstr "창 이동"
-msgid "Move window"
-msgstr "창 이동"
-
msgid "Desktop"
msgstr "데스크탑"
+msgid "Window bindings"
+msgstr "창 키보드/마우스 설정"
+
msgid "Toggle Window Negative"
msgstr "창 반전 토글"
msgid "Toggle window negative"
msgstr "창 반전 토글"
+msgid "Screen bindings"
+msgstr "화면 키보드/마우스 설정"
+
msgid "Toggle Screen Negative"
msgstr "화면 반전 토글"
msgid "Toggle screen negative"
msgstr "화면 반전 토글"
+msgid "Exclusions"
+msgstr "제외"
+
msgid "Exclude Window Types"
msgstr "반전 제외 창 종류"
@@ -1465,7 +1534,7 @@ msgstr "반전을 하지 않는 창의 종류"
msgid "WM_CLASS to exclude"
msgstr "제외할 WM_CLASS"
-msgid "Window classes which should not be nagated"
+msgid "Window classes which should not be negated"
msgstr "반전을 하지 않는 창 클래스(WM_CLASS)"
msgid "Negative"
@@ -1486,7 +1555,9 @@ msgstr "창이 가로막힌 경우에만 불투명도 증가"
msgid ""
"Only increase the opacity on the targeted window if it has one or more "
"windows blocking it from view."
-msgstr "시야에서 하나 또는 그 이상의 창이 가로막힌 경우에만 목표한 창의 불투명도를 증가합니다."
+msgstr ""
+"시야에서 하나 또는 그 이상의 창이 가로막힌 경우에만 목표한 창의 불투명도를 증"
+"가합니다."
msgid "Active Opacity"
msgstr "활성화된 불투명도"
@@ -1494,7 +1565,9 @@ msgstr "활성화된 불투명도"
msgid ""
"The minimum opacity to ensure a targeted window has. A target window will "
"have either this opacity or the pre-set opacity, whichever is higher."
-msgstr "목표한 창이 가지는 최소의 불투명도. 목표한 창은 이 불투명도와 미리 지정한 불투명도 중에 높은 것을 가집니다."
+msgstr ""
+"목표한 창이 가지는 최소의 불투명도. 목표한 창은 이 불투명도와 미리 지정한 불"
+"투명도 중에 높은 것을 가집니다."
msgid "Passive Opacity"
msgstr "비활성화된 불투명도"
@@ -1503,7 +1576,9 @@ msgid ""
"The maximum opacity a window blocking the current targeted window can have. "
"A blocking window will have either tihs opacity or pre-set opacity, "
"whichever is lower."
-msgstr "현재 목표한 창을 가로막는 창의 최대 불투명도. 가로막고 있는 창은 이 불투명도 또는 미리 지정한 불투명도 중의 작은 것을 가집니다."
+msgstr ""
+"현재 목표한 창을 가로막는 창의 최대 불투명도. 가로막고 있는 창은 이 불투명도 "
+"또는 미리 지정한 불투명도 중의 작은 것을 가집니다."
msgid "Window types that should be opacified"
msgstr "불투명한 창의 종류"
@@ -1514,15 +1589,19 @@ msgstr "불투명 플러그인 토글"
msgid ""
"Use this to enable/disable opacify on the fly. Previously opacified windows "
"will not be reset once you disable it like this."
-msgstr "불투명 플러그인을 동적으로 사용 또는 사용하지 않기 위해 이것을 지정합니다. 이것을 사용하지 않을 때 이전에 불투명된 창을 초기화하지 않습니다."
+msgstr ""
+"불투명 플러그인을 동적으로 사용 또는 사용하지 않기 위해 이것을 지정합니다. 이"
+"것을 사용하지 않을 때 이전에 불투명된 창을 초기화하지 않습니다."
-msgid "Reset opacity to original values when toggeling"
+msgid "Reset opacity to original values when toggling"
msgstr "토글할 때 원래의 값으로 불투명도 초기화"
msgid ""
"Reset the opacity of all windows modified by opacify when toggeling opacify "
"with the defined key-combination."
-msgstr "지정된 키 조합으로 불투명 플러그인을 토글할 때 플러그인에 의해 변경된 모든 창의 불투명도를 초기화 합니다."
+msgstr ""
+"지정된 키 조합으로 불투명 플러그인을 토글할 때 플러그인에 의해 변경된 모든 창"
+"의 불투명도를 초기화 합니다."
msgid "Opacify"
msgstr "불투명"
@@ -1569,30 +1648,45 @@ msgstr "스크롤링 시간"
msgid "Scrolling Time when switching Desktops"
msgstr "데스크탑을 전환할 때 스크롤링 시간"
+msgid "Navigation - Left"
+msgstr "왼쪽 이동"
+
msgid "Plane Left"
msgstr "평면 왼쪽"
msgid "Plane left"
msgstr "평면 왼쪽"
+msgid "Navigation - Right"
+msgstr "오른쪽 이동"
+
msgid "Plane Right"
msgstr "평면 오른쪽"
msgid "Plane right"
msgstr "평면 오른쪽"
+msgid "Navigation - Down"
+msgstr "아래로 이동"
+
msgid "Plane Down"
msgstr "평면 아래"
msgid "Plane down"
msgstr "평면 아래"
+msgid "Plane preview"
+msgstr "평면 미리보기"
+
msgid "Toggle Plane Preview"
msgstr "평면 미리보기 토글"
msgid "Toggle Plane Preview Mode"
msgstr "평면 미리보기 모드 토글"
+msgid "Navigation - Up"
+msgstr "위로 이동"
+
msgid "Plane Up"
msgstr "평면 위"
@@ -1615,6 +1709,9 @@ msgstr "창과 함께 %d번째 가상화면으로 가기"
msgid "Plane to face %d and bring active window along"
msgstr "%d번째 가상화면으로 사용중인 창과 함께 갑니다."
+msgid "Face shortcuts"
+msgstr "평면 단축키"
+
msgid "Desktop Plane"
msgstr "데스크탑 평면"
@@ -1627,6 +1724,9 @@ msgstr "애니메이션 속도"
msgid "Animation timestep"
msgstr "애니메이션 시간 간격"
+msgid "Padding"
+msgstr "채워넣기"
+
msgid "Pad Left"
msgstr "왼쪽 채워넣기"
@@ -1687,6 +1787,9 @@ msgstr "면에 놓기"
msgid "Move window to a face of the cube"
msgstr "큐브 면으로 창을 움직이기"
+msgid "Put to arbitrary face"
+msgstr "임의적인 평면에 놓기"
+
msgid "Put on Face 1"
msgstr "1면에 놓기"
@@ -1759,6 +1862,9 @@ msgstr "12면에 놓기"
msgid "Move window to face 12"
msgstr "12면으로 창을 움직입니다."
+msgid "Put to adjacent face"
+msgstr "근접한 평면에 놓기"
+
msgid "Viewport Left"
msgstr "뷰포트 왼쪽 이동"
@@ -1783,12 +1889,18 @@ msgstr "뷰포트 아래"
msgid "Move window to the viewport on bottom"
msgstr "아래의 뷰포트로 창을 움직입니다."
+msgid "Restore position"
+msgstr "위치 복구"
+
msgid "Restore Position"
msgstr "위치 복구"
msgid "Move window to the last position"
msgstr "마지막 위치로 창을 움직입니다."
+msgid "Put to pointer"
+msgstr "포인터에 놓기"
+
msgid "Put Pointer"
msgstr "포인터 놓기"
@@ -1801,6 +1913,9 @@ msgstr "정확히 놓기"
msgid "Move window to x, y"
msgstr "창을 가로, 세로로 움직입니다."
+msgid "Put within face"
+msgstr "평면 내에 놓기"
+
msgid "Put Center"
msgstr "가운데에 놓기"
@@ -2977,6 +3092,9 @@ msgstr "최소 줌 값 (얼마나 가까이 근접하는 값)"
msgid "Maximum Zoom Value (how far can you zoom away)"
msgstr "최대 줌 값 (얼마나 멀리 원근하는 값)"
+msgid "Filter Linear"
+msgstr "선형 필터"
+
msgid "USe linear filter when zoomed in"
msgstr "줌인할 때 선형 필터 사용"
@@ -2989,6 +3107,12 @@ msgstr "데스크탑 줌"
msgid "Zoom and pan desktop cube"
msgstr "데스크탑 큐브의 줌과 팬"
+#~ msgid "Misc."
+#~ msgstr "기타"
+
+#~ msgid "Event Settings"
+#~ msgstr "동작 설정"
+
#~ msgid "create mipmaps"
#~ msgstr "mipmap 만들기"
@@ -3202,9 +3326,6 @@ msgstr "데스크탑 큐브의 줌과 팬"
#~ msgid "Top side padding"
#~ msgstr "위쪽 채워넣기"
-#~ msgid "Pad Right"
-#~ msgstr "오른쪽 채워넣기"
-
#~ msgid "Bottom side padding"
#~ msgstr "아래쪽 채워넣기"
@@ -3314,9 +3435,6 @@ msgstr "데스크탑 큐브의 줌과 팬"
#~ msgid "Number of Flashes for Urgent Flashing (0=forever)"
#~ msgstr "긴급 번득임을 위한 번득임 수 (0=계속)"
-#~ msgid "Visual Bell"
-#~ msgstr "시각적인 벨"
-
#~ msgid "Fade effect on system beep"
#~ msgstr "사라짐 효과 때에 시스템 경고음"
@@ -3403,9 +3521,6 @@ msgstr "데스크탑 큐브의 줌과 팬"
#~ msgid "Profiles"
#~ msgstr "설정파일"
-#~ msgid "General Options"
-#~ msgstr "일반 설정"
-
#~ msgid "Options for Beryl as a whole"
#~ msgstr "베릴 전체를 위한 설정"
@@ -3666,9 +3781,6 @@ msgstr "데스크탑 큐브의 줌과 팬"
#~ msgid "Texture Filter"
#~ msgstr "텍스쳐 필터"
-#~ msgid "Texture filtering"
-#~ msgstr "텍스쳐 걸러내기"
-
#~ msgid "Click To Focus"
#~ msgstr "누르면 초점 옮기기"
diff --git a/beryl-plugins/po/zh_CN.po b/beryl-plugins/po/zh_CN.po
index f787d66..4b6a626 100644
--- a/beryl-plugins/po/zh_CN.po
+++ b/beryl-plugins/po/zh_CN.po
@@ -1,21 +1,56 @@
# Beryl-Plugins
-# Copyright (C) 2006
+# Copyright (C) 2006
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# cyberorg <cyberorg@cyberorg.info>, 2006.
#
-#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: beryl-plugins 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-06 10:54+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-10-09 05:58+0200\n"
-"Last-Translator: Thruth Wang <gubotruth@gmail.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-03 01:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-12-24 14:23+0800\n"
+"Last-Translator: Thruth <gubotruth@gmail.com>\n"
"Language-Team: Beryl-Project <cyberorg@cyberorg.info>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+msgid "Space between windows"
+msgstr "窗口间距"
+
+msgid "Change the space between the windows."
+msgstr "改变窗口间距"
+
+msgid "3D animation speed"
+msgstr "3D 动画速度"
+
+msgid "Change the speed of the 3D animation."
+msgstr "改变 3D 动画的速度"
+
+msgid "create mipmaps"
+msgstr "创建 mipmap"
+
+msgid "Create mipmaps."
+msgstr "创建 mipmap。"
+
+msgid "Disable Backface Culling"
+msgstr "禁用背面剔除"
+
+msgid "Disable Backface Culling."
+msgstr "禁用背面剔除。"
+
+msgid "Disable caps in inside cube"
+msgstr "内含立方体禁用顶面底面"
+
+msgid "Disable cube caps when inside cube mode is used."
+msgstr "开启内含立方体模式时,禁用顶面底面。"
+
+msgid "A 3D world"
+msgstr "全 3D 效果"
+
+msgid "Windows live in a 3D world."
+msgstr "窗口全立体效果。"
+
msgid "Down"
msgstr "下"
@@ -50,7 +85,7 @@ msgid "Burn"
msgstr "燃烧"
msgid "Curved Fold"
-msgstr "曲线折叠"
+msgstr "弯曲折叠"
msgid "Dream"
msgstr "梦幻"
@@ -59,7 +94,7 @@ msgid "Fade"
msgstr "淡入淡出"
msgid "Horizontal Folds"
-msgstr "水平折叠摆幅"
+msgstr "水平折叠数"
msgid "Magic Lamp 1"
msgstr "神灯1"
@@ -112,18 +147,14 @@ msgstr "拖拽"
msgid "Random Animations For All Events"
msgstr "所有事件使用随机动画"
-msgid ""
-"All effects get to be chosen randomly, ignoring the selected effect. If None "
-"is selected for an event, that event won't be animated."
-msgstr ""
-"随机挑选任一效果,忽略选定效果。如果某事件没有"
-"选定使用效果,它将不会使用动画。"
+msgid "All effects get to be chosen randomly, ignoring the selected effect. If None is selected for an event, that event won't be animated."
+msgstr "随机挑选任一效果,忽略选定效果。如果某事件没有选定使用效果,它将不会使用动画。"
msgid "Rollup Fixed Interior"
-msgstr "伸缩窗口时内部不伸缩"
+msgstr "伸缩窗口时内部不变形"
msgid "Fixed window interior during Rollup effect"
-msgstr "伸缩效果时窗口内部不伸缩"
+msgstr "伸缩效果时窗口内部不变形"
msgid "Horizontal Folds Number of Folds"
msgstr "水平折叠数"
@@ -134,16 +165,14 @@ msgstr "水平折叠的个数"
msgid "Horizontal Folds Amplitude"
msgstr "水平折叠摆幅"
-msgid ""
-"Horizontal folds amplitude relative to window width. Negative values fold "
-"outward."
+msgid "Horizontal folds amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
msgstr "水平折叠摆幅与窗口宽度的比例.向外扩张为负值"
msgid "Curved Fold Amplitude"
-msgstr "曲线折叠摆幅"
+msgstr "弯曲折叠摆幅"
msgid "Curved fold amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
-msgstr "曲线折叠摆幅与窗口宽度的比例.向外扩张为负值."
+msgstr "弯曲折叠摆幅与窗口宽度的比例.向外扩张为负值."
msgid "Zoom From Center"
msgstr "从中心点缩放"
@@ -469,6 +498,12 @@ msgstr "启动"
msgid "Initiate annotate drawing"
msgstr "启用注解绘制"
+msgid "Draw"
+msgstr "绘制"
+
+msgid "Draw using tool"
+msgstr "绘制使用工具"
+
msgid "Initiate erase"
msgstr "启用清除"
@@ -478,18 +513,30 @@ msgstr "启用注解清除"
msgid "Clear"
msgstr "清除"
-msgid "Annotate Color"
-msgstr "注解颜色"
+msgid "Annotate Fill Color"
+msgstr "注解填充颜色"
+
+msgid "Fill color for annotations"
+msgstr "填充注解的颜色"
+
+msgid "Annotate Stroke Color"
+msgstr "注解笔画颜色"
-msgid "Line color for annotations"
-msgstr "注解行颜色"
+msgid "Stroke color for annotations"
+msgstr "注解笔画颜色"
-msgid "Line Width"
-msgstr "行宽"
+msgid "Line width"
+msgstr "线条宽度"
msgid "Line width for annotations"
msgstr "注解行宽"
+msgid "Stroke width"
+msgstr "笔画宽度"
+
+msgid "Stroke width for annotations"
+msgstr "注解笔画宽度"
+
msgid "Annotate"
msgstr "注解"
@@ -598,6 +645,12 @@ msgstr "使用模糊缓存"
msgid "Enables blur cache texture system"
msgstr "启用模糊缓存纹理系统"
+msgid "Disable blur cache on transformed screen"
+msgstr "变形显示禁用模糊缓存"
+
+msgid "Disables blur cache on transformed screen"
+msgstr "变形显示禁用模糊缓存。"
+
msgid "Disable decoration alpha dependency"
msgstr "禁用装饰 alpha 依赖"
@@ -655,12 +708,8 @@ msgstr "使用图像 alpha 通道"
msgid "Motion Blur Mode"
msgstr "动态模糊模式"
-msgid ""
-"Motion blur mode: simple = uses texture copy and blending; accum = uses gl "
-"accumulation buffer; fbo = uses framebuffer objects and float texture;"
-msgstr ""
-"动态模糊模式:简单 = 使用纹理复制和混合; 累加 = 使用 gl 累加缓冲; fbo = 使用 "
-"framebuffer 物体和浮动纹理;"
+msgid "Motion blur mode: simple = uses texture copy and blending; accum = uses gl accumulation buffer; fbo = uses framebuffer objects and float texture;"
+msgstr "动态模糊模式:简单 = 使用纹理复制和混合; 累加 = 使用 gl 累加缓冲; fbo = 使用 framebuffer 物体和浮动纹理;"
msgid "Motion blur on screengrab of"
msgstr "抓屏时启用动态模糊效果"
@@ -699,7 +748,7 @@ msgid "accum"
msgstr "累加"
msgid "fbo"
-msgstr ""
+msgstr "fbo"
msgid "gaussian 5x5"
msgstr "高斯 5x5"
@@ -738,13 +787,13 @@ msgid "Blur and reflection effects"
msgstr "模糊和反射效果"
msgid "Never rotate caps"
-msgstr "不旋转到上下面"
+msgstr "不旋转"
msgid "Rotate after moving"
-msgstr "移动后旋转"
+msgstr "根据初始桌面旋转"
msgid "Rotate while moving"
-msgstr "带窗口旋转"
+msgstr "自适应旋转"
msgid "Automatic"
msgstr "自动"
@@ -789,10 +838,10 @@ msgid "Scale images to cover bottom face of cube"
msgstr "缩放图像覆盖立方体底面"
msgid "Images Rotate Mode"
-msgstr "图像旋转模式"
+msgstr "顶面底面图像旋转模式"
msgid "Select between never, after moving and while moving mode."
-msgstr "选择移动模式,不旋转/移动之后转/移动时旋转"
+msgstr "选择移动模式,图像不旋转/根据初始桌面旋转/自适应旋转"
msgid "Image files on bottom"
msgstr "底面图像文件"
@@ -849,7 +898,7 @@ msgid "Fold Timestep"
msgstr "折叠步长"
msgid "Mipmap"
-msgstr ""
+msgstr "Mipmap"
msgid "Generate mipmaps when possible for higher quality scaling"
msgstr "为可能的高质量缩放生成 mipmap"
@@ -866,20 +915,36 @@ msgstr "绘制顶面底面"
msgid "Draw the cube 'caps'"
msgstr "绘制立方体顶面底面"
-msgid "Handle Transparency of Desktop Window"
-msgstr "处理桌面窗口透明"
-
-msgid ""
-"Deal mostly correctly with cases where the desktop/root window is not fully "
-"opaque"
-msgstr "大部分情况下正确处理桌面/root 窗口完全透明问题"
-
msgid "MultiMonitor Mode"
msgstr "多显示器模式"
msgid "Multi monitor mode behavior"
msgstr "多显示器模式行为"
+msgid "Transparent Cube"
+msgstr "透明立方体"
+
+msgid "Change Desktop Window Opacity and draw complete cube"
+msgstr "改变桌面窗口不透明度,绘制整个立方体"
+
+msgid "Fade time"
+msgstr "淡入淡出时间"
+
+msgid "Desktop window opacity fade time"
+msgstr "桌面窗口不透明度淡出时间"
+
+msgid "Opacity during move"
+msgstr "移动时不透明度"
+
+msgid "Opacity of desktop window during move"
+msgstr "桌面窗口移动不透明度"
+
+msgid "Opacity when not moving"
+msgstr "非移动时不透明级别"
+
+msgid "Opacity of desktop window when not moving"
+msgstr "桌面窗口非移动不透明度"
+
msgid "Unfold"
msgstr "展开"
@@ -928,6 +993,15 @@ msgstr "崩溃处理"
msgid "Beryl crash handler plugin"
msgstr "Beryl 崩溃处理插件"
+msgid "Initiate clone selection"
+msgstr "启动克隆选项"
+
+msgid "Clone Output"
+msgstr "克隆输出"
+
+msgid "Output clone handler"
+msgstr "克隆输出控制"
+
msgid "Apply transparency/brightness/saturation"
msgstr "使用透明度/亮度/饱和度"
@@ -970,21 +1044,6 @@ msgstr "窗口装饰"
msgid "Window decorations"
msgstr "窗口装饰"
-msgid "Dock"
-msgstr ""
-
-msgid "Toolbar"
-msgstr "工具栏"
-
-msgid "Splash"
-msgstr "闪屏"
-
-msgid "Notification"
-msgstr "通知栏"
-
-msgid "Combo"
-msgstr "混合"
-
msgid "Fade Speed"
msgstr "淡入淡出速度"
@@ -997,6 +1056,138 @@ msgstr "淡入淡出"
msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
msgstr "窗口显示时淡入,消失时淡出的效果"
+msgid "Window Types"
+msgstr "窗口类型"
+
+msgid "The types of windows which will be grouped"
+msgstr "将组合的窗口类型"
+
+msgid "Opacity"
+msgstr "不透明度"
+
+msgid "Opacity of selected windows"
+msgstr "选定窗口的不透明级别"
+
+msgid "Saturation"
+msgstr "饱和度"
+
+msgid "Saturation of selected windows"
+msgstr "选定窗口的饱和级别"
+
+msgid "Brightness"
+msgstr "亮度"
+
+msgid "Brightness of selected windows"
+msgstr "选定窗口的亮度级别"
+
+msgid "Tolerance"
+msgstr "容差"
+
+msgid "Tolerance of the seletion."
+msgstr "选取容差。"
+
+msgid "Move every window in the group"
+msgstr "将每个窗口移入组合"
+
+msgid "If one window in the group gets moved, every other window in the group gets moved as well."
+msgstr "如果组合中一个窗口移动,其他窗口跟着移动。"
+
+msgid "Resize every window in the group"
+msgstr "组合窗口统一调整大小"
+
+msgid "If one window in the group gets resized, every other window in the group gets resized as well."
+msgstr "如果组合中一个窗口调整大小,其他窗口跟着调整大小。"
+
+msgid "Raise every window in the group"
+msgstr "组合窗口统一浮起"
+
+msgid "If one window in the group gets selected, every window in the group gets raised."
+msgstr "如果组合中一个窗口浮起,其他窗口跟着浮起。"
+
+msgid "Group the windows after selection"
+msgstr "选取窗口自动组合"
+
+msgid "If you have selected your windows,this automatically groups them. (Doesn't work with selection mode 'normal')"
+msgstr "如果你选定一些窗口,它们自动成为一个组合。(选取模式为“正常”时无效)"
+
+msgid "Ungroup the windows if only one window is left"
+msgstr "单个窗口离开取消组合"
+
+msgid "If there is only 1 window in the group left, it will be ungrouped."
+msgstr "如果有一个窗口离开组合,组合自动取消"
+
+msgid "Compute distance relative"
+msgstr "计算距离相关系数"
+
+msgid "The distance between the windows is computed relative to the window size. This allows you to have windows staying next to eachother."
+msgstr "按照窗口大小计算窗口间距。这使得窗口能够互相贴边排列。"
+
+msgid "Selection Color"
+msgstr "选取颜色"
+
+msgid "Fill color of the selection."
+msgstr "选取区域填充颜色"
+
+msgid "Line Color"
+msgstr "线条颜色"
+
+msgid "Line color of the selection."
+msgstr "选取线条颜色"
+
+msgid "Select"
+msgstr "选择"
+
+msgid "The key for starting selecting windows."
+msgstr "开始选取窗口的键"
+
+msgid "Select single window"
+msgstr "选择单一窗口"
+
+msgid "The key for selecting the current window."
+msgstr "选取当前窗口的键"
+
+msgid "Group"
+msgstr "组合"
+
+msgid "The key for grouing windows."
+msgstr "使用窗口分组的键"
+
+msgid "Ungroup"
+msgstr "取消组合"
+
+msgid "The key for ungrouing windows."
+msgstr "取消窗口分组的键"
+
+msgid "Remove Window"
+msgstr "移处窗口"
+
+msgid "The key for removing the selected window."
+msgstr "移除选取窗口的键"
+
+msgid "Close Windows"
+msgstr "关闭窗口"
+
+msgid "The key for closing all windows in the group."
+msgstr "关闭组合中所有窗口的键。"
+
+msgid "Minimize Windows"
+msgstr "最小化窗口"
+
+msgid "The key for minimizeing all windows in the group."
+msgstr "最小化组合中所有窗口的键"
+
+msgid "Ignore Group"
+msgstr "忽略组合"
+
+msgid "The key for ignoring the group.If this key is pressed you can resize/move a singlewindow in the group."
+msgstr "忽略组合的键。如果按下此键你可以调整大小/移动组合中的单个窗口。"
+
+msgid "Window Grouper"
+msgstr "窗口组合"
+
+msgid "With this plugin you can group windows."
+msgstr "组合窗口插件"
+
msgid "Zoom Speed"
msgstr "缩放速度"
@@ -1057,9 +1248,6 @@ msgstr "不透明度最小值"
msgid "Opacify only windows whose opacity is higher than this value"
msgstr "窗口不透明度必须在此值以上"
-msgid "Opacity"
-msgstr "不透明度"
-
msgid "Opacity level of moving windows"
msgstr "移动窗口的不透明级别"
@@ -1099,6 +1287,9 @@ msgstr "窗口移动"
msgid "Move window"
msgstr "移动窗口"
+msgid "Desktop"
+msgstr "桌面"
+
msgid "Toggle Window Negative"
msgstr "开关窗口反色"
@@ -1111,6 +1302,18 @@ msgstr "开关屏幕反色"
msgid "Toggle screen negative"
msgstr "开关屏幕反色"
+msgid "Exclude Window Types"
+msgstr "排除窗口类型"
+
+msgid "Window types that should not be negated"
+msgstr "不允许失效的窗口类型"
+
+msgid "WM_CLASS to exclude"
+msgstr "排除的 WM_CLASS"
+
+msgid "Window classes which should not be nagated"
+msgstr "不允许失效的窗口种类"
+
msgid "Negative"
msgstr "反色"
@@ -1439,9 +1642,7 @@ msgstr "开始调整窗口大小"
msgid "Warp pointer when starting a resize with mouse initiate combo."
msgstr "开始调整大小时指针靠角,启动混合"
-msgid ""
-"If this is set, the pointer will be warped to the closest corner when you "
-"press start a resize."
+msgid "If this is set, the pointer will be warped to the closest corner when you press start a resize."
msgstr "选择此项后,调整大小时指针会自动移动到最近的角。"
msgid "Opacity level of resizing windows"
@@ -1450,9 +1651,7 @@ msgstr "调整中窗口的不透明等级"
msgid "Repaints the window on each resize step"
msgstr "调整大小过程中每步都要重绘窗口"
-msgid ""
-"If this is set to true the window will repaint itself during resize, which "
-"may cause some lag."
+msgid "If this is set to true the window will repaint itself during resize, which may cause some lag."
msgstr "如果此项被勾选,窗口将不断自动重绘,可能导致机器变慢."
msgid "Resize Display Mode"
@@ -1711,12 +1910,8 @@ msgstr "窗口边框, 1 为禁用"
msgid "Set Window Attribs by various criteria"
msgstr "窗口分类属性"
-msgid ""
-"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
-"class name, r = class role"
-msgstr ""
-"w = 窗口类型, c = 窗口 class, t = 窗口标题栏, p = 所属程序, n = class 名, r "
-"= class 规则"
+msgid "w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = class name, r = class role"
+msgstr "w = 窗口类型, c = 窗口 class, t = 窗口标题栏, p = 所属程序, n = class 名, r = class 规则"
msgid "Settings Manager"
msgstr "设置管理器"
@@ -1748,6 +1943,9 @@ msgstr "左右"
msgid "Corners"
msgstr "角"
+msgid "Toolbar"
+msgstr "工具栏"
+
msgid "Fullscreen"
msgstr "全屏"
@@ -1766,9 +1964,6 @@ msgstr "窗口方向"
msgid "0 - Up, 1 - Down, 2 - Left, 3 - Right, 4 - Up/Down, 5 - Left/Right"
msgstr "0 - 上, 1 - 下, 2 - 左, 3 - 右, 4 - 上/下, 5 - 左/右"
-msgid "Window Types"
-msgstr "窗口类型"
-
msgid "Window types that should go away in showdesktop mode"
msgstr "显示桌面模式下移开的窗口类型"
@@ -1808,9 +2003,6 @@ msgstr "大"
msgid "Spacing"
msgstr "间距"
-msgid "Space between windows"
-msgstr "窗口间距"
-
msgid "Sloppy Focus"
msgstr "浮动聚焦"
@@ -1848,7 +2040,7 @@ msgid "Use WM_CLASS to find out wether a window should be scaled in only-current
msgstr "使用 WM_CLASS 看当前窗口是否会在当前窗口排列模式下被排列"
msgid "Head"
-msgstr ""
+msgstr "Head"
msgid "Head on which windows are scaled"
msgstr "窗口排列时在上面加带一个图标"
@@ -1874,6 +2066,12 @@ msgstr "排列窗口时允许键盘输入"
msgid "Show minimized windows"
msgstr "显示最小化窗口"
+msgid "Hover Time"
+msgstr "悬停时间"
+
+msgid "Time (in ms) before scale mode is terminated whenhovering over a window"
+msgstr "悬停于窗口时缩放之前时长(毫秒)"
+
msgid "Initiate Window Picker"
msgstr "启动窗口选取"
@@ -1928,15 +2126,9 @@ msgstr "淡入淡出时间"
msgid "Display Time"
msgstr "显示时长"
-msgid "Saturation"
-msgstr "饱和度"
-
msgid "Background saturation"
msgstr "背景饱和度"
-msgid "Brightness"
-msgstr "亮度"
-
msgid "Background brightness"
msgstr "背景亮度"
@@ -1946,6 +2138,9 @@ msgstr "关闭背景刷新"
msgid "Disable updates of background"
msgstr "关闭背景刷新"
+msgid "Splash"
+msgstr "闪屏"
+
msgid "A simple splash plugin"
msgstr "简单的闪屏插件"
@@ -2084,9 +2279,6 @@ msgstr "抓屏时禁用"
msgid "Disable Trailfocus on screengrab of"
msgstr "抓屏时禁用焦点轨迹"
-msgid "WM_CLASS to exclude"
-msgstr "排除的 WM_CLASS"
-
msgid "Windows classes to exclude from trailfocusing"
msgstr "不使用焦点轨迹的窗口分类"
@@ -2132,9 +2324,7 @@ msgstr "水粘性(数值越大,水波越大)"
msgid "Initial Vertices"
msgstr "初始最高点"
-msgid ""
-"Initial number of water vertices (larger number results in larger wave "
-"duration)"
+msgid "Initial number of water vertices (larger number results in larger wave duration)"
msgstr "最高点初始值(数值越大,水波时间越长)"
msgid "Rain Delay"
@@ -2194,17 +2384,20 @@ msgstr "为不同桌面操作添加水波效果"
msgid "Shiver"
msgstr "颤动"
+msgid "Notification"
+msgstr "通知栏"
+
msgid "Shift"
-msgstr ""
+msgstr "Shift"
msgid "Alt"
-msgstr ""
+msgstr "Alt"
msgid "Control"
-msgstr ""
+msgstr "Control"
msgid "Meta"
-msgstr ""
+msgstr "Meta"
msgid "Maximize Friction"
msgstr "最大化摩擦"
@@ -2393,13 +2586,13 @@ msgid "Snap windows modifier"
msgstr "粘性窗口"
msgid "Press all of the selected keys while moving windows to cause them to snap"
-msgstr "按下下面所有键使窗口具有粘性"
+msgstr "移动窗口时按下下面选定的键使窗口具有粘性"
msgid "Default Snapping to On"
msgstr "默认粘性开启"
msgid "Reverse meaning of snapping toggle"
-msgstr "默认粘性开启"
+msgstr "粘性开关的反义"
msgid "Make window shiver"
msgstr "使窗口颤动"
diff --git a/beryl-plugins/po/zh_HK.po b/beryl-plugins/po/zh_HK.po
index 005d4ba..4558895 100644
--- a/beryl-plugins/po/zh_HK.po
+++ b/beryl-plugins/po/zh_HK.po
@@ -1,21 +1,56 @@
# Beryl-Plugins
-# Copyright (C) 2006
+# Copyright (C) 2006
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# cyberorg <cyberorg@cyberorg.info>, 2006.
#
-#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: beryl-plugins 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-06 10:54+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-10-09 05:58+0200\n"
-"Last-Translator: Thruth Wang <gubotruth@gmail.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-03 01:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-12-24 14:23+0800\n"
+"Last-Translator: Thruth <gubotruth@gmail.com>\n"
"Language-Team: Beryl-Project <cyberorg@cyberorg.info>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+msgid "Space between windows"
+msgstr "視窗間距"
+
+msgid "Change the space between the windows."
+msgstr "改變視窗間距"
+
+msgid "3D animation speed"
+msgstr "3D 動畫速度"
+
+msgid "Change the speed of the 3D animation."
+msgstr "改變 3D 動畫的速度"
+
+msgid "create mipmaps"
+msgstr "建立 mipmap"
+
+msgid "Create mipmaps."
+msgstr "建立 mipmap。"
+
+msgid "Disable Backface Culling"
+msgstr "禁用背面剔除"
+
+msgid "Disable Backface Culling."
+msgstr "禁用背面剔除。"
+
+msgid "Disable caps in inside cube"
+msgstr "内含立方體禁用頂面底面"
+
+msgid "Disable cube caps when inside cube mode is used."
+msgstr "開啓内含立方體型態時,禁用頂面底面。"
+
+msgid "A 3D world"
+msgstr "全 3D 效果"
+
+msgid "Windows live in a 3D world."
+msgstr "視窗全立體效果。"
+
msgid "Down"
msgstr "下"
@@ -50,7 +85,7 @@ msgid "Burn"
msgstr "燃焼"
msgid "Curved Fold"
-msgstr "曲綫折叠"
+msgstr "彎曲折叠"
msgid "Dream"
msgstr "夢幻"
@@ -59,7 +94,7 @@ msgid "Fade"
msgstr "淡入淡出"
msgid "Horizontal Folds"
-msgstr "水平折叠擺幅"
+msgstr "水平折叠數"
msgid "Magic Lamp 1"
msgstr "神燈1"
@@ -112,18 +147,14 @@ msgstr "拖拽"
msgid "Random Animations For All Events"
msgstr "所有事件使用隨機動畫"
-msgid ""
-"All effects get to be chosen randomly, ignoring the selected effect. If None "
-"is selected for an event, that event won't be animated."
-msgstr ""
-"隨機挑揀任一效果,舍棄選取效果。如果某事件没有"
-"選取使用效果,它將不會使用動畫。"
+msgid "All effects get to be chosen randomly, ignoring the selected effect. If None is selected for an event, that event won't be animated."
+msgstr "隨機挑揀任一效果,舍棄選取效果。如果某事件没有選取使用效果,它將不會使用動畫。"
msgid "Rollup Fixed Interior"
-msgstr "伸縮視窗時内部不伸縮"
+msgstr "伸縮視窗時内部不變形"
msgid "Fixed window interior during Rollup effect"
-msgstr "伸縮效果時視窗内部不伸縮"
+msgstr "伸縮效果時視窗内部不變形"
msgid "Horizontal Folds Number of Folds"
msgstr "水平折叠數"
@@ -134,16 +165,14 @@ msgstr "水平折叠的個數"
msgid "Horizontal Folds Amplitude"
msgstr "水平折叠擺幅"
-msgid ""
-"Horizontal folds amplitude relative to window width. Negative values fold "
-"outward."
+msgid "Horizontal folds amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
msgstr "水平折叠擺幅與視窗寬度的比例.向外擴張為負值"
msgid "Curved Fold Amplitude"
-msgstr "曲綫折叠擺幅"
+msgstr "彎曲折叠擺幅"
msgid "Curved fold amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
-msgstr "曲綫折叠擺幅與視窗寬度的比例.向外擴張為負值."
+msgstr "彎曲折叠擺幅與視窗寬度的比例.向外擴張為負值."
msgid "Zoom From Center"
msgstr "從中心點縮放"
@@ -469,6 +498,12 @@ msgstr "啓動"
msgid "Initiate annotate drawing"
msgstr "啓用注解繪制"
+msgid "Draw"
+msgstr "繪制"
+
+msgid "Draw using tool"
+msgstr "繪制使用工具"
+
msgid "Initiate erase"
msgstr "啓用清除"
@@ -478,18 +513,30 @@ msgstr "啓用注解清除"
msgid "Clear"
msgstr "清除"
-msgid "Annotate Color"
-msgstr "注解色彩"
+msgid "Annotate Fill Color"
+msgstr "注解填補色彩"
+
+msgid "Fill color for annotations"
+msgstr "填補注解的色彩"
+
+msgid "Annotate Stroke Color"
+msgstr "注解筆畫色彩"
-msgid "Line color for annotations"
-msgstr "注解行色彩"
+msgid "Stroke color for annotations"
+msgstr "注解筆畫色彩"
-msgid "Line Width"
-msgstr "行寬"
+msgid "Line width"
+msgstr "綫條寬度"
msgid "Line width for annotations"
msgstr "注解行寬"
+msgid "Stroke width"
+msgstr "筆畫寬度"
+
+msgid "Stroke width for annotations"
+msgstr "注解筆畫寬度"
+
msgid "Annotate"
msgstr "注解"
@@ -598,6 +645,12 @@ msgstr "使用模糊緩衝區"
msgid "Enables blur cache texture system"
msgstr "啓用模糊緩衝區材質系統"
+msgid "Disable blur cache on transformed screen"
+msgstr "變形察看禁用模糊緩衝區"
+
+msgid "Disables blur cache on transformed screen"
+msgstr "變形察看禁用模糊緩衝區。"
+
msgid "Disable decoration alpha dependency"
msgstr "禁用裝飾 alpha 依賴"
@@ -655,12 +708,8 @@ msgstr "使用影像 alpha 通道"
msgid "Motion Blur Mode"
msgstr "動態模糊型態"
-msgid ""
-"Motion blur mode: simple = uses texture copy and blending; accum = uses gl "
-"accumulation buffer; fbo = uses framebuffer objects and float texture;"
-msgstr ""
-"動態模糊型態:簡單 = 使用材質複製和混合; 累加 = 使用 gl 累加緩衝; fbo = 使用 "
-"framebuffer 物體和浮動材質;"
+msgid "Motion blur mode: simple = uses texture copy and blending; accum = uses gl accumulation buffer; fbo = uses framebuffer objects and float texture;"
+msgstr "動態模糊型態:簡單 = 使用材質複製和混合; 累加 = 使用 gl 累加緩衝; fbo = 使用 framebuffer 物體和浮動材質;"
msgid "Motion blur on screengrab of"
msgstr "抓屏時啓用動態模糊效果"
@@ -699,7 +748,7 @@ msgid "accum"
msgstr "累加"
msgid "fbo"
-msgstr ""
+msgstr "fbo"
msgid "gaussian 5x5"
msgstr "高斯 5x5"
@@ -738,13 +787,13 @@ msgid "Blur and reflection effects"
msgstr "模糊和反射效果"
msgid "Never rotate caps"
-msgstr "不旋轉到上下面"
+msgstr "不旋轉"
msgid "Rotate after moving"
-msgstr "移動後旋轉"
+msgstr "根據初始上管理系統旋轉"
msgid "Rotate while moving"
-msgstr "帶視窗旋轉"
+msgstr "自適應旋轉"
msgid "Automatic"
msgstr "自動"
@@ -789,10 +838,10 @@ msgid "Scale images to cover bottom face of cube"
msgstr "縮放影像覆寫立方體底面"
msgid "Images Rotate Mode"
-msgstr "影像旋轉型態"
+msgstr "頂面底面影像旋轉型態"
msgid "Select between never, after moving and while moving mode."
-msgstr "選取移動型態,不旋轉/移動之後轉/移動時旋轉"
+msgstr "選取移動型態,影像不旋轉/根據初始上管理系統旋轉/自適應旋轉"
msgid "Image files on bottom"
msgstr "底面影像檔案"
@@ -849,7 +898,7 @@ msgid "Fold Timestep"
msgstr "折叠步長"
msgid "Mipmap"
-msgstr ""
+msgstr "Mipmap"
msgid "Generate mipmaps when possible for higher quality scaling"
msgstr "為可能的高品質縮放生成 mipmap"
@@ -866,20 +915,36 @@ msgstr "繪制頂面底面"
msgid "Draw the cube 'caps'"
msgstr "繪制立方體頂面底面"
-msgid "Handle Transparency of Desktop Window"
-msgstr "處理上管理系統視窗透通"
-
-msgid ""
-"Deal mostly correctly with cases where the desktop/root window is not fully "
-"opaque"
-msgstr "大部分情况下正確處理上管理系統/root 視窗完全透通問題"
-
msgid "MultiMonitor Mode"
msgstr "多察看器型態"
msgid "Multi monitor mode behavior"
msgstr "多察看器型態行為"
+msgid "Transparent Cube"
+msgstr "透通立方體"
+
+msgid "Change Desktop Window Opacity and draw complete cube"
+msgstr "改變上管理系統視窗不透通度,繪制整個立方體"
+
+msgid "Fade time"
+msgstr "淡入淡出時間"
+
+msgid "Desktop window opacity fade time"
+msgstr "上管理系統視窗不透通度淡出時間"
+
+msgid "Opacity during move"
+msgstr "移動時不透通度"
+
+msgid "Opacity of desktop window during move"
+msgstr "上管理系統視窗移動不透通度"
+
+msgid "Opacity when not moving"
+msgstr "非移動時不透通級彆"
+
+msgid "Opacity of desktop window when not moving"
+msgstr "上管理系統視窗非移動不透通度"
+
msgid "Unfold"
msgstr "展開"
@@ -928,6 +993,15 @@ msgstr "崩潰處理"
msgid "Beryl crash handler plugin"
msgstr "Beryl 崩潰處理插件"
+msgid "Initiate clone selection"
+msgstr "啓動複製選項"
+
+msgid "Clone Output"
+msgstr "複製匯出"
+
+msgid "Output clone handler"
+msgstr "複製匯出控制"
+
msgid "Apply transparency/brightness/saturation"
msgstr "使用透通度/亮度/飽和度"
@@ -970,21 +1044,6 @@ msgstr "視窗裝飾"
msgid "Window decorations"
msgstr "視窗裝飾"
-msgid "Dock"
-msgstr ""
-
-msgid "Toolbar"
-msgstr "工具軸"
-
-msgid "Splash"
-msgstr "閃屏"
-
-msgid "Notification"
-msgstr "通知欄"
-
-msgid "Combo"
-msgstr "混合"
-
msgid "Fade Speed"
msgstr "淡入淡出速度"
@@ -997,6 +1056,138 @@ msgstr "淡入淡出"
msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
msgstr "視窗察看時淡入,消失時淡出的效果"
+msgid "Window Types"
+msgstr "視窗類別"
+
+msgid "The types of windows which will be grouped"
+msgstr "將組合的視窗類別"
+
+msgid "Opacity"
+msgstr "不透通度"
+
+msgid "Opacity of selected windows"
+msgstr "選取視窗的不透通級彆"
+
+msgid "Saturation"
+msgstr "飽和度"
+
+msgid "Saturation of selected windows"
+msgstr "選取視窗的飽和級彆"
+
+msgid "Brightness"
+msgstr "亮度"
+
+msgid "Brightness of selected windows"
+msgstr "選取視窗的亮度級彆"
+
+msgid "Tolerance"
+msgstr "容差"
+
+msgid "Tolerance of the seletion."
+msgstr "選取容差。"
+
+msgid "Move every window in the group"
+msgstr "將每個視窗移入組合"
+
+msgid "If one window in the group gets moved, every other window in the group gets moved as well."
+msgstr "如果組合中一個視窗移動,其他視窗跟着移動。"
+
+msgid "Resize every window in the group"
+msgstr "組合視窗統一調整大小"
+
+msgid "If one window in the group gets resized, every other window in the group gets resized as well."
+msgstr "如果組合中一個視窗調整大小,其他視窗跟着調整大小。"
+
+msgid "Raise every window in the group"
+msgstr "組合視窗統一浮起"
+
+msgid "If one window in the group gets selected, every window in the group gets raised."
+msgstr "如果組合中一個視窗浮起,其他視窗跟着浮起。"
+
+msgid "Group the windows after selection"
+msgstr "選取視窗自動組合"
+
+msgid "If you have selected your windows,this automatically groups them. (Doesn't work with selection mode 'normal')"
+msgstr "如果你選取一些視窗,它們自動成為一個組合。(選取型態為“正常”時無效)"
+
+msgid "Ungroup the windows if only one window is left"
+msgstr "單個視窗離開取消組合"
+
+msgid "If there is only 1 window in the group left, it will be ungrouped."
+msgstr "如果有一個視窗離開組合,組合自動取消"
+
+msgid "Compute distance relative"
+msgstr "計算距離相關係數"
+
+msgid "The distance between the windows is computed relative to the window size. This allows you to have windows staying next to eachother."
+msgstr "按照視窗大小計算視窗間距。這使得視窗能够互相貼邊排列。"
+
+msgid "Selection Color"
+msgstr "選取色彩"
+
+msgid "Fill color of the selection."
+msgstr "選取區域填補色彩"
+
+msgid "Line Color"
+msgstr "綫條色彩"
+
+msgid "Line color of the selection."
+msgstr "選取綫條色彩"
+
+msgid "Select"
+msgstr "選取"
+
+msgid "The key for starting selecting windows."
+msgstr "開始選取視窗的鍵"
+
+msgid "Select single window"
+msgstr "選取單一視窗"
+
+msgid "The key for selecting the current window."
+msgstr "選取目前視窗的鍵"
+
+msgid "Group"
+msgstr "組合"
+
+msgid "The key for grouing windows."
+msgstr "使用視窗分組的鍵"
+
+msgid "Ungroup"
+msgstr "取消組合"
+
+msgid "The key for ungrouing windows."
+msgstr "取消視窗分組的鍵"
+
+msgid "Remove Window"
+msgstr "移處視窗"
+
+msgid "The key for removing the selected window."
+msgstr "移除選取視窗的鍵"
+
+msgid "Close Windows"
+msgstr "關閉視窗"
+
+msgid "The key for closing all windows in the group."
+msgstr "關閉組合中所有視窗的鍵。"
+
+msgid "Minimize Windows"
+msgstr "最小化視窗"
+
+msgid "The key for minimizeing all windows in the group."
+msgstr "最小化組合中所有視窗的鍵"
+
+msgid "Ignore Group"
+msgstr "舍棄組合"
+
+msgid "The key for ignoring the group.If this key is pressed you can resize/move a singlewindow in the group."
+msgstr "舍棄組合的鍵。如果按下此鍵你可以調整大小/移動組合中的單個視窗。"
+
+msgid "Window Grouper"
+msgstr "視窗組合"
+
+msgid "With this plugin you can group windows."
+msgstr "組合視窗插件"
+
msgid "Zoom Speed"
msgstr "縮放速度"
@@ -1057,9 +1248,6 @@ msgstr "不透通度最小值"
msgid "Opacify only windows whose opacity is higher than this value"
msgstr "視窗不透通度必須在此值以上"
-msgid "Opacity"
-msgstr "不透通度"
-
msgid "Opacity level of moving windows"
msgstr "移動視窗的不透通級彆"
@@ -1099,6 +1287,9 @@ msgstr "視窗移動"
msgid "Move window"
msgstr "移動視窗"
+msgid "Desktop"
+msgstr "上管理系統"
+
msgid "Toggle Window Negative"
msgstr "開關視窗反色"
@@ -1111,6 +1302,18 @@ msgstr "開關螢幕反色"
msgid "Toggle screen negative"
msgstr "開關螢幕反色"
+msgid "Exclude Window Types"
+msgstr "排除視窗類別"
+
+msgid "Window types that should not be negated"
+msgstr "不允許失效的視窗類別"
+
+msgid "WM_CLASS to exclude"
+msgstr "排除的 WM_CLASS"
+
+msgid "Window classes which should not be nagated"
+msgstr "不允許失效的視窗種類"
+
msgid "Negative"
msgstr "反色"
@@ -1439,9 +1642,7 @@ msgstr "開始調整視窗大小"
msgid "Warp pointer when starting a resize with mouse initiate combo."
msgstr "開始調整大小時指標靠角,啓動混合"
-msgid ""
-"If this is set, the pointer will be warped to the closest corner when you "
-"press start a resize."
+msgid "If this is set, the pointer will be warped to the closest corner when you press start a resize."
msgstr "選取此項後,調整大小時指標會自動移動到最近的角。"
msgid "Opacity level of resizing windows"
@@ -1450,9 +1651,7 @@ msgstr "調整中視窗的不透通等級"
msgid "Repaints the window on each resize step"
msgstr "調整大小過程中每步都要重繪視窗"
-msgid ""
-"If this is set to true the window will repaint itself during resize, which "
-"may cause some lag."
+msgid "If this is set to true the window will repaint itself during resize, which may cause some lag."
msgstr "如果此項被勾選,視窗將不斷自動重繪,可能導致機器變慢."
msgid "Resize Display Mode"
@@ -1711,12 +1910,8 @@ msgstr "視窗邊線方塊, 1 為禁用"
msgid "Set Window Attribs by various criteria"
msgstr "視窗分類屬性"
-msgid ""
-"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
-"class name, r = class role"
-msgstr ""
-"w = 視窗類別, c = 視窗 class, t = 視窗標題欄, p = 所屬程式, n = class 名, r "
-"= class 規則"
+msgid "w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = class name, r = class role"
+msgstr "w = 視窗類別, c = 視窗 class, t = 視窗標題欄, p = 所屬程式, n = class 名, r = class 規則"
msgid "Settings Manager"
msgstr "設定管理者"
@@ -1748,6 +1943,9 @@ msgstr "左右"
msgid "Corners"
msgstr "角"
+msgid "Toolbar"
+msgstr "工具軸"
+
msgid "Fullscreen"
msgstr "全屏"
@@ -1766,9 +1964,6 @@ msgstr "視窗方向"
msgid "0 - Up, 1 - Down, 2 - Left, 3 - Right, 4 - Up/Down, 5 - Left/Right"
msgstr "0 - 上, 1 - 下, 2 - 左, 3 - 右, 4 - 上/下, 5 - 左/右"
-msgid "Window Types"
-msgstr "視窗類別"
-
msgid "Window types that should go away in showdesktop mode"
msgstr "察看上管理系統型態下移開的視窗類別"
@@ -1808,9 +2003,6 @@ msgstr "大"
msgid "Spacing"
msgstr "間距"
-msgid "Space between windows"
-msgstr "視窗間距"
-
msgid "Sloppy Focus"
msgstr "浮動聚焦"
@@ -1848,7 +2040,7 @@ msgid "Use WM_CLASS to find out wether a window should be scaled in only-current
msgstr "使用 WM_CLASS 看目前視窗是否會在目前視窗排列型態下被排列"
msgid "Head"
-msgstr ""
+msgstr "Head"
msgid "Head on which windows are scaled"
msgstr "視窗排列時在上面加帶一個圖像"
@@ -1874,6 +2066,12 @@ msgstr "排列視窗時允許鍵盤匯入"
msgid "Show minimized windows"
msgstr "察看最小化視窗"
+msgid "Hover Time"
+msgstr "懸停時間"
+
+msgid "Time (in ms) before scale mode is terminated whenhovering over a window"
+msgstr "懸停于視窗時縮放之前時長(毫秒)"
+
msgid "Initiate Window Picker"
msgstr "啓動視窗選取"
@@ -1928,15 +2126,9 @@ msgstr "淡入淡出時間"
msgid "Display Time"
msgstr "察看時長"
-msgid "Saturation"
-msgstr "飽和度"
-
msgid "Background saturation"
msgstr "背景飽和度"
-msgid "Brightness"
-msgstr "亮度"
-
msgid "Background brightness"
msgstr "背景亮度"
@@ -1946,6 +2138,9 @@ msgstr "關閉背景清除"
msgid "Disable updates of background"
msgstr "關閉背景清除"
+msgid "Splash"
+msgstr "閃屏"
+
msgid "A simple splash plugin"
msgstr "簡單的閃屏插件"
@@ -2084,9 +2279,6 @@ msgstr "抓屏時禁用"
msgid "Disable Trailfocus on screengrab of"
msgstr "抓屏時禁用焦點軌迹"
-msgid "WM_CLASS to exclude"
-msgstr "排除的 WM_CLASS"
-
msgid "Windows classes to exclude from trailfocusing"
msgstr "不使用焦點軌迹的視窗分類"
@@ -2132,9 +2324,7 @@ msgstr "水粘性(數值越大,水波越大)"
msgid "Initial Vertices"
msgstr "初始最高點"
-msgid ""
-"Initial number of water vertices (larger number results in larger wave "
-"duration)"
+msgid "Initial number of water vertices (larger number results in larger wave duration)"
msgstr "最高點初始值(數值越大,水波時間越長)"
msgid "Rain Delay"
@@ -2194,17 +2384,20 @@ msgstr "為不同上管理系統作業添加水波效果"
msgid "Shiver"
msgstr "顫動"
+msgid "Notification"
+msgstr "通知欄"
+
msgid "Shift"
-msgstr ""
+msgstr "Shift"
msgid "Alt"
-msgstr ""
+msgstr "Alt"
msgid "Control"
-msgstr ""
+msgstr "Control"
msgid "Meta"
-msgstr ""
+msgstr "Meta"
msgid "Maximize Friction"
msgstr "最大化摩擦"
@@ -2393,13 +2586,13 @@ msgid "Snap windows modifier"
msgstr "粘性視窗"
msgid "Press all of the selected keys while moving windows to cause them to snap"
-msgstr "按下下面所有鍵使視窗具有粘性"
+msgstr "移動視窗時按下下面選取的鍵使視窗具有粘性"
msgid "Default Snapping to On"
msgstr "預設粘性開啓"
msgid "Reverse meaning of snapping toggle"
-msgstr "預設粘性開啓"
+msgstr "粘性開關的反義"
msgid "Make window shiver"
msgstr "使視窗顫動"
@@ -2429,4 +2622,4 @@ msgid "Zoom Desktop"
msgstr "縮放上管理系統"
msgid "Zoom and pan desktop cube"
-msgstr "縮放并全景觀看立方體"
+msgstr "縮放并全景觀看立方體" \ No newline at end of file
diff --git a/beryl-plugins/po/zh_TW.po b/beryl-plugins/po/zh_TW.po
index 005d4ba..4558895 100644
--- a/beryl-plugins/po/zh_TW.po
+++ b/beryl-plugins/po/zh_TW.po
@@ -1,21 +1,56 @@
# Beryl-Plugins
-# Copyright (C) 2006
+# Copyright (C) 2006
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# cyberorg <cyberorg@cyberorg.info>, 2006.
#
-#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: beryl-plugins 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-06 10:54+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-10-09 05:58+0200\n"
-"Last-Translator: Thruth Wang <gubotruth@gmail.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-03 01:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-12-24 14:23+0800\n"
+"Last-Translator: Thruth <gubotruth@gmail.com>\n"
"Language-Team: Beryl-Project <cyberorg@cyberorg.info>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+msgid "Space between windows"
+msgstr "視窗間距"
+
+msgid "Change the space between the windows."
+msgstr "改變視窗間距"
+
+msgid "3D animation speed"
+msgstr "3D 動畫速度"
+
+msgid "Change the speed of the 3D animation."
+msgstr "改變 3D 動畫的速度"
+
+msgid "create mipmaps"
+msgstr "建立 mipmap"
+
+msgid "Create mipmaps."
+msgstr "建立 mipmap。"
+
+msgid "Disable Backface Culling"
+msgstr "禁用背面剔除"
+
+msgid "Disable Backface Culling."
+msgstr "禁用背面剔除。"
+
+msgid "Disable caps in inside cube"
+msgstr "内含立方體禁用頂面底面"
+
+msgid "Disable cube caps when inside cube mode is used."
+msgstr "開啓内含立方體型態時,禁用頂面底面。"
+
+msgid "A 3D world"
+msgstr "全 3D 效果"
+
+msgid "Windows live in a 3D world."
+msgstr "視窗全立體效果。"
+
msgid "Down"
msgstr "下"
@@ -50,7 +85,7 @@ msgid "Burn"
msgstr "燃焼"
msgid "Curved Fold"
-msgstr "曲綫折叠"
+msgstr "彎曲折叠"
msgid "Dream"
msgstr "夢幻"
@@ -59,7 +94,7 @@ msgid "Fade"
msgstr "淡入淡出"
msgid "Horizontal Folds"
-msgstr "水平折叠擺幅"
+msgstr "水平折叠數"
msgid "Magic Lamp 1"
msgstr "神燈1"
@@ -112,18 +147,14 @@ msgstr "拖拽"
msgid "Random Animations For All Events"
msgstr "所有事件使用隨機動畫"
-msgid ""
-"All effects get to be chosen randomly, ignoring the selected effect. If None "
-"is selected for an event, that event won't be animated."
-msgstr ""
-"隨機挑揀任一效果,舍棄選取效果。如果某事件没有"
-"選取使用效果,它將不會使用動畫。"
+msgid "All effects get to be chosen randomly, ignoring the selected effect. If None is selected for an event, that event won't be animated."
+msgstr "隨機挑揀任一效果,舍棄選取效果。如果某事件没有選取使用效果,它將不會使用動畫。"
msgid "Rollup Fixed Interior"
-msgstr "伸縮視窗時内部不伸縮"
+msgstr "伸縮視窗時内部不變形"
msgid "Fixed window interior during Rollup effect"
-msgstr "伸縮效果時視窗内部不伸縮"
+msgstr "伸縮效果時視窗内部不變形"
msgid "Horizontal Folds Number of Folds"
msgstr "水平折叠數"
@@ -134,16 +165,14 @@ msgstr "水平折叠的個數"
msgid "Horizontal Folds Amplitude"
msgstr "水平折叠擺幅"
-msgid ""
-"Horizontal folds amplitude relative to window width. Negative values fold "
-"outward."
+msgid "Horizontal folds amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
msgstr "水平折叠擺幅與視窗寬度的比例.向外擴張為負值"
msgid "Curved Fold Amplitude"
-msgstr "曲綫折叠擺幅"
+msgstr "彎曲折叠擺幅"
msgid "Curved fold amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
-msgstr "曲綫折叠擺幅與視窗寬度的比例.向外擴張為負值."
+msgstr "彎曲折叠擺幅與視窗寬度的比例.向外擴張為負值."
msgid "Zoom From Center"
msgstr "從中心點縮放"
@@ -469,6 +498,12 @@ msgstr "啓動"
msgid "Initiate annotate drawing"
msgstr "啓用注解繪制"
+msgid "Draw"
+msgstr "繪制"
+
+msgid "Draw using tool"
+msgstr "繪制使用工具"
+
msgid "Initiate erase"
msgstr "啓用清除"
@@ -478,18 +513,30 @@ msgstr "啓用注解清除"
msgid "Clear"
msgstr "清除"
-msgid "Annotate Color"
-msgstr "注解色彩"
+msgid "Annotate Fill Color"
+msgstr "注解填補色彩"
+
+msgid "Fill color for annotations"
+msgstr "填補注解的色彩"
+
+msgid "Annotate Stroke Color"
+msgstr "注解筆畫色彩"
-msgid "Line color for annotations"
-msgstr "注解行色彩"
+msgid "Stroke color for annotations"
+msgstr "注解筆畫色彩"
-msgid "Line Width"
-msgstr "行寬"
+msgid "Line width"
+msgstr "綫條寬度"
msgid "Line width for annotations"
msgstr "注解行寬"
+msgid "Stroke width"
+msgstr "筆畫寬度"
+
+msgid "Stroke width for annotations"
+msgstr "注解筆畫寬度"
+
msgid "Annotate"
msgstr "注解"
@@ -598,6 +645,12 @@ msgstr "使用模糊緩衝區"
msgid "Enables blur cache texture system"
msgstr "啓用模糊緩衝區材質系統"
+msgid "Disable blur cache on transformed screen"
+msgstr "變形察看禁用模糊緩衝區"
+
+msgid "Disables blur cache on transformed screen"
+msgstr "變形察看禁用模糊緩衝區。"
+
msgid "Disable decoration alpha dependency"
msgstr "禁用裝飾 alpha 依賴"
@@ -655,12 +708,8 @@ msgstr "使用影像 alpha 通道"
msgid "Motion Blur Mode"
msgstr "動態模糊型態"
-msgid ""
-"Motion blur mode: simple = uses texture copy and blending; accum = uses gl "
-"accumulation buffer; fbo = uses framebuffer objects and float texture;"
-msgstr ""
-"動態模糊型態:簡單 = 使用材質複製和混合; 累加 = 使用 gl 累加緩衝; fbo = 使用 "
-"framebuffer 物體和浮動材質;"
+msgid "Motion blur mode: simple = uses texture copy and blending; accum = uses gl accumulation buffer; fbo = uses framebuffer objects and float texture;"
+msgstr "動態模糊型態:簡單 = 使用材質複製和混合; 累加 = 使用 gl 累加緩衝; fbo = 使用 framebuffer 物體和浮動材質;"
msgid "Motion blur on screengrab of"
msgstr "抓屏時啓用動態模糊效果"
@@ -699,7 +748,7 @@ msgid "accum"
msgstr "累加"
msgid "fbo"
-msgstr ""
+msgstr "fbo"
msgid "gaussian 5x5"
msgstr "高斯 5x5"
@@ -738,13 +787,13 @@ msgid "Blur and reflection effects"
msgstr "模糊和反射效果"
msgid "Never rotate caps"
-msgstr "不旋轉到上下面"
+msgstr "不旋轉"
msgid "Rotate after moving"
-msgstr "移動後旋轉"
+msgstr "根據初始上管理系統旋轉"
msgid "Rotate while moving"
-msgstr "帶視窗旋轉"
+msgstr "自適應旋轉"
msgid "Automatic"
msgstr "自動"
@@ -789,10 +838,10 @@ msgid "Scale images to cover bottom face of cube"
msgstr "縮放影像覆寫立方體底面"
msgid "Images Rotate Mode"
-msgstr "影像旋轉型態"
+msgstr "頂面底面影像旋轉型態"
msgid "Select between never, after moving and while moving mode."
-msgstr "選取移動型態,不旋轉/移動之後轉/移動時旋轉"
+msgstr "選取移動型態,影像不旋轉/根據初始上管理系統旋轉/自適應旋轉"
msgid "Image files on bottom"
msgstr "底面影像檔案"
@@ -849,7 +898,7 @@ msgid "Fold Timestep"
msgstr "折叠步長"
msgid "Mipmap"
-msgstr ""
+msgstr "Mipmap"
msgid "Generate mipmaps when possible for higher quality scaling"
msgstr "為可能的高品質縮放生成 mipmap"
@@ -866,20 +915,36 @@ msgstr "繪制頂面底面"
msgid "Draw the cube 'caps'"
msgstr "繪制立方體頂面底面"
-msgid "Handle Transparency of Desktop Window"
-msgstr "處理上管理系統視窗透通"
-
-msgid ""
-"Deal mostly correctly with cases where the desktop/root window is not fully "
-"opaque"
-msgstr "大部分情况下正確處理上管理系統/root 視窗完全透通問題"
-
msgid "MultiMonitor Mode"
msgstr "多察看器型態"
msgid "Multi monitor mode behavior"
msgstr "多察看器型態行為"
+msgid "Transparent Cube"
+msgstr "透通立方體"
+
+msgid "Change Desktop Window Opacity and draw complete cube"
+msgstr "改變上管理系統視窗不透通度,繪制整個立方體"
+
+msgid "Fade time"
+msgstr "淡入淡出時間"
+
+msgid "Desktop window opacity fade time"
+msgstr "上管理系統視窗不透通度淡出時間"
+
+msgid "Opacity during move"
+msgstr "移動時不透通度"
+
+msgid "Opacity of desktop window during move"
+msgstr "上管理系統視窗移動不透通度"
+
+msgid "Opacity when not moving"
+msgstr "非移動時不透通級彆"
+
+msgid "Opacity of desktop window when not moving"
+msgstr "上管理系統視窗非移動不透通度"
+
msgid "Unfold"
msgstr "展開"
@@ -928,6 +993,15 @@ msgstr "崩潰處理"
msgid "Beryl crash handler plugin"
msgstr "Beryl 崩潰處理插件"
+msgid "Initiate clone selection"
+msgstr "啓動複製選項"
+
+msgid "Clone Output"
+msgstr "複製匯出"
+
+msgid "Output clone handler"
+msgstr "複製匯出控制"
+
msgid "Apply transparency/brightness/saturation"
msgstr "使用透通度/亮度/飽和度"
@@ -970,21 +1044,6 @@ msgstr "視窗裝飾"
msgid "Window decorations"
msgstr "視窗裝飾"
-msgid "Dock"
-msgstr ""
-
-msgid "Toolbar"
-msgstr "工具軸"
-
-msgid "Splash"
-msgstr "閃屏"
-
-msgid "Notification"
-msgstr "通知欄"
-
-msgid "Combo"
-msgstr "混合"
-
msgid "Fade Speed"
msgstr "淡入淡出速度"
@@ -997,6 +1056,138 @@ msgstr "淡入淡出"
msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
msgstr "視窗察看時淡入,消失時淡出的效果"
+msgid "Window Types"
+msgstr "視窗類別"
+
+msgid "The types of windows which will be grouped"
+msgstr "將組合的視窗類別"
+
+msgid "Opacity"
+msgstr "不透通度"
+
+msgid "Opacity of selected windows"
+msgstr "選取視窗的不透通級彆"
+
+msgid "Saturation"
+msgstr "飽和度"
+
+msgid "Saturation of selected windows"
+msgstr "選取視窗的飽和級彆"
+
+msgid "Brightness"
+msgstr "亮度"
+
+msgid "Brightness of selected windows"
+msgstr "選取視窗的亮度級彆"
+
+msgid "Tolerance"
+msgstr "容差"
+
+msgid "Tolerance of the seletion."
+msgstr "選取容差。"
+
+msgid "Move every window in the group"
+msgstr "將每個視窗移入組合"
+
+msgid "If one window in the group gets moved, every other window in the group gets moved as well."
+msgstr "如果組合中一個視窗移動,其他視窗跟着移動。"
+
+msgid "Resize every window in the group"
+msgstr "組合視窗統一調整大小"
+
+msgid "If one window in the group gets resized, every other window in the group gets resized as well."
+msgstr "如果組合中一個視窗調整大小,其他視窗跟着調整大小。"
+
+msgid "Raise every window in the group"
+msgstr "組合視窗統一浮起"
+
+msgid "If one window in the group gets selected, every window in the group gets raised."
+msgstr "如果組合中一個視窗浮起,其他視窗跟着浮起。"
+
+msgid "Group the windows after selection"
+msgstr "選取視窗自動組合"
+
+msgid "If you have selected your windows,this automatically groups them. (Doesn't work with selection mode 'normal')"
+msgstr "如果你選取一些視窗,它們自動成為一個組合。(選取型態為“正常”時無效)"
+
+msgid "Ungroup the windows if only one window is left"
+msgstr "單個視窗離開取消組合"
+
+msgid "If there is only 1 window in the group left, it will be ungrouped."
+msgstr "如果有一個視窗離開組合,組合自動取消"
+
+msgid "Compute distance relative"
+msgstr "計算距離相關係數"
+
+msgid "The distance between the windows is computed relative to the window size. This allows you to have windows staying next to eachother."
+msgstr "按照視窗大小計算視窗間距。這使得視窗能够互相貼邊排列。"
+
+msgid "Selection Color"
+msgstr "選取色彩"
+
+msgid "Fill color of the selection."
+msgstr "選取區域填補色彩"
+
+msgid "Line Color"
+msgstr "綫條色彩"
+
+msgid "Line color of the selection."
+msgstr "選取綫條色彩"
+
+msgid "Select"
+msgstr "選取"
+
+msgid "The key for starting selecting windows."
+msgstr "開始選取視窗的鍵"
+
+msgid "Select single window"
+msgstr "選取單一視窗"
+
+msgid "The key for selecting the current window."
+msgstr "選取目前視窗的鍵"
+
+msgid "Group"
+msgstr "組合"
+
+msgid "The key for grouing windows."
+msgstr "使用視窗分組的鍵"
+
+msgid "Ungroup"
+msgstr "取消組合"
+
+msgid "The key for ungrouing windows."
+msgstr "取消視窗分組的鍵"
+
+msgid "Remove Window"
+msgstr "移處視窗"
+
+msgid "The key for removing the selected window."
+msgstr "移除選取視窗的鍵"
+
+msgid "Close Windows"
+msgstr "關閉視窗"
+
+msgid "The key for closing all windows in the group."
+msgstr "關閉組合中所有視窗的鍵。"
+
+msgid "Minimize Windows"
+msgstr "最小化視窗"
+
+msgid "The key for minimizeing all windows in the group."
+msgstr "最小化組合中所有視窗的鍵"
+
+msgid "Ignore Group"
+msgstr "舍棄組合"
+
+msgid "The key for ignoring the group.If this key is pressed you can resize/move a singlewindow in the group."
+msgstr "舍棄組合的鍵。如果按下此鍵你可以調整大小/移動組合中的單個視窗。"
+
+msgid "Window Grouper"
+msgstr "視窗組合"
+
+msgid "With this plugin you can group windows."
+msgstr "組合視窗插件"
+
msgid "Zoom Speed"
msgstr "縮放速度"
@@ -1057,9 +1248,6 @@ msgstr "不透通度最小值"
msgid "Opacify only windows whose opacity is higher than this value"
msgstr "視窗不透通度必須在此值以上"
-msgid "Opacity"
-msgstr "不透通度"
-
msgid "Opacity level of moving windows"
msgstr "移動視窗的不透通級彆"
@@ -1099,6 +1287,9 @@ msgstr "視窗移動"
msgid "Move window"
msgstr "移動視窗"
+msgid "Desktop"
+msgstr "上管理系統"
+
msgid "Toggle Window Negative"
msgstr "開關視窗反色"
@@ -1111,6 +1302,18 @@ msgstr "開關螢幕反色"
msgid "Toggle screen negative"
msgstr "開關螢幕反色"
+msgid "Exclude Window Types"
+msgstr "排除視窗類別"
+
+msgid "Window types that should not be negated"
+msgstr "不允許失效的視窗類別"
+
+msgid "WM_CLASS to exclude"
+msgstr "排除的 WM_CLASS"
+
+msgid "Window classes which should not be nagated"
+msgstr "不允許失效的視窗種類"
+
msgid "Negative"
msgstr "反色"
@@ -1439,9 +1642,7 @@ msgstr "開始調整視窗大小"
msgid "Warp pointer when starting a resize with mouse initiate combo."
msgstr "開始調整大小時指標靠角,啓動混合"
-msgid ""
-"If this is set, the pointer will be warped to the closest corner when you "
-"press start a resize."
+msgid "If this is set, the pointer will be warped to the closest corner when you press start a resize."
msgstr "選取此項後,調整大小時指標會自動移動到最近的角。"
msgid "Opacity level of resizing windows"
@@ -1450,9 +1651,7 @@ msgstr "調整中視窗的不透通等級"
msgid "Repaints the window on each resize step"
msgstr "調整大小過程中每步都要重繪視窗"
-msgid ""
-"If this is set to true the window will repaint itself during resize, which "
-"may cause some lag."
+msgid "If this is set to true the window will repaint itself during resize, which may cause some lag."
msgstr "如果此項被勾選,視窗將不斷自動重繪,可能導致機器變慢."
msgid "Resize Display Mode"
@@ -1711,12 +1910,8 @@ msgstr "視窗邊線方塊, 1 為禁用"
msgid "Set Window Attribs by various criteria"
msgstr "視窗分類屬性"
-msgid ""
-"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
-"class name, r = class role"
-msgstr ""
-"w = 視窗類別, c = 視窗 class, t = 視窗標題欄, p = 所屬程式, n = class 名, r "
-"= class 規則"
+msgid "w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = class name, r = class role"
+msgstr "w = 視窗類別, c = 視窗 class, t = 視窗標題欄, p = 所屬程式, n = class 名, r = class 規則"
msgid "Settings Manager"
msgstr "設定管理者"
@@ -1748,6 +1943,9 @@ msgstr "左右"
msgid "Corners"
msgstr "角"
+msgid "Toolbar"
+msgstr "工具軸"
+
msgid "Fullscreen"
msgstr "全屏"
@@ -1766,9 +1964,6 @@ msgstr "視窗方向"
msgid "0 - Up, 1 - Down, 2 - Left, 3 - Right, 4 - Up/Down, 5 - Left/Right"
msgstr "0 - 上, 1 - 下, 2 - 左, 3 - 右, 4 - 上/下, 5 - 左/右"
-msgid "Window Types"
-msgstr "視窗類別"
-
msgid "Window types that should go away in showdesktop mode"
msgstr "察看上管理系統型態下移開的視窗類別"
@@ -1808,9 +2003,6 @@ msgstr "大"
msgid "Spacing"
msgstr "間距"
-msgid "Space between windows"
-msgstr "視窗間距"
-
msgid "Sloppy Focus"
msgstr "浮動聚焦"
@@ -1848,7 +2040,7 @@ msgid "Use WM_CLASS to find out wether a window should be scaled in only-current
msgstr "使用 WM_CLASS 看目前視窗是否會在目前視窗排列型態下被排列"
msgid "Head"
-msgstr ""
+msgstr "Head"
msgid "Head on which windows are scaled"
msgstr "視窗排列時在上面加帶一個圖像"
@@ -1874,6 +2066,12 @@ msgstr "排列視窗時允許鍵盤匯入"
msgid "Show minimized windows"
msgstr "察看最小化視窗"
+msgid "Hover Time"
+msgstr "懸停時間"
+
+msgid "Time (in ms) before scale mode is terminated whenhovering over a window"
+msgstr "懸停于視窗時縮放之前時長(毫秒)"
+
msgid "Initiate Window Picker"
msgstr "啓動視窗選取"
@@ -1928,15 +2126,9 @@ msgstr "淡入淡出時間"
msgid "Display Time"
msgstr "察看時長"
-msgid "Saturation"
-msgstr "飽和度"
-
msgid "Background saturation"
msgstr "背景飽和度"
-msgid "Brightness"
-msgstr "亮度"
-
msgid "Background brightness"
msgstr "背景亮度"
@@ -1946,6 +2138,9 @@ msgstr "關閉背景清除"
msgid "Disable updates of background"
msgstr "關閉背景清除"
+msgid "Splash"
+msgstr "閃屏"
+
msgid "A simple splash plugin"
msgstr "簡單的閃屏插件"
@@ -2084,9 +2279,6 @@ msgstr "抓屏時禁用"
msgid "Disable Trailfocus on screengrab of"
msgstr "抓屏時禁用焦點軌迹"
-msgid "WM_CLASS to exclude"
-msgstr "排除的 WM_CLASS"
-
msgid "Windows classes to exclude from trailfocusing"
msgstr "不使用焦點軌迹的視窗分類"
@@ -2132,9 +2324,7 @@ msgstr "水粘性(數值越大,水波越大)"
msgid "Initial Vertices"
msgstr "初始最高點"
-msgid ""
-"Initial number of water vertices (larger number results in larger wave "
-"duration)"
+msgid "Initial number of water vertices (larger number results in larger wave duration)"
msgstr "最高點初始值(數值越大,水波時間越長)"
msgid "Rain Delay"
@@ -2194,17 +2384,20 @@ msgstr "為不同上管理系統作業添加水波效果"
msgid "Shiver"
msgstr "顫動"
+msgid "Notification"
+msgstr "通知欄"
+
msgid "Shift"
-msgstr ""
+msgstr "Shift"
msgid "Alt"
-msgstr ""
+msgstr "Alt"
msgid "Control"
-msgstr ""
+msgstr "Control"
msgid "Meta"
-msgstr ""
+msgstr "Meta"
msgid "Maximize Friction"
msgstr "最大化摩擦"
@@ -2393,13 +2586,13 @@ msgid "Snap windows modifier"
msgstr "粘性視窗"
msgid "Press all of the selected keys while moving windows to cause them to snap"
-msgstr "按下下面所有鍵使視窗具有粘性"
+msgstr "移動視窗時按下下面選取的鍵使視窗具有粘性"
msgid "Default Snapping to On"
msgstr "預設粘性開啓"
msgid "Reverse meaning of snapping toggle"
-msgstr "預設粘性開啓"
+msgstr "粘性開關的反義"
msgid "Make window shiver"
msgstr "使視窗顫動"
@@ -2429,4 +2622,4 @@ msgid "Zoom Desktop"
msgstr "縮放上管理系統"
msgid "Zoom and pan desktop cube"
-msgstr "縮放并全景觀看立方體"
+msgstr "縮放并全景觀看立方體" \ No newline at end of file