summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/beryl-plugins/po
diff options
context:
space:
mode:
authorcyberorg <cyberorg@d7aaf104-2d23-0410-ae22-9d23157bf5a3>2007-01-01 11:17:37 +0000
committercyberorg <cyberorg@d7aaf104-2d23-0410-ae22-9d23157bf5a3>2007-01-01 11:17:37 +0000
commit9b149daae92b70790c3e5dc270729c8c05eea1bd (patch)
treed18947a78739ec19d8b7a12d1be0b843b81a4479 /beryl-plugins/po
parent92ddeec8d91f366d0b7576ed33e5fdad5a2e94e4 (diff)
downloadmarex-dev-9b149daae92b70790c3e5dc270729c8c05eea1bd.tar.gz
marex-dev-9b149daae92b70790c3e5dc270729c8c05eea1bd.tar.bz2
translation updates closes #570 #571 #580 #613 #621
git-svn-id: file:///beryl/trunk@2212 d7aaf104-2d23-0410-ae22-9d23157bf5a3
Diffstat (limited to 'beryl-plugins/po')
-rw-r--r--beryl-plugins/po/ca_ES.po603
-rw-r--r--beryl-plugins/po/es_ES.po110
-rw-r--r--beryl-plugins/po/hu_HU.po1618
3 files changed, 557 insertions, 1774 deletions
diff --git a/beryl-plugins/po/ca_ES.po b/beryl-plugins/po/ca_ES.po
index 1871edf..44a7cdb 100644
--- a/beryl-plugins/po/ca_ES.po
+++ b/beryl-plugins/po/ca_ES.po
@@ -6,10 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: beryl-plugins 1.4\n"
+"Project-Id-Version: beryl-plugins 1.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-12-31 16:28+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-12-23 00:05+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-18 11:23-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-12-31 20:25+0100\n"
"Last-Translator: Antonio Cuñat i Alario <toni.cunat@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -35,12 +35,8 @@ msgstr "Canvia la Velocitat de l'animació en 3D"
msgid "Create Mipmaps (for better texture quality)"
msgstr "Crear Mipmaps (millora la qualitat de les textures)"
-msgid ""
-"This will create mipmaps which improve overall texture appearence, and "
-"reduce jagged edges."
-msgstr ""
-"Açò crearà \"mipmaps\" que millora en general l'aparença de les textures, i "
-"redueix el dentat en les vores"
+msgid "This will create mipmaps which improve overall texture appearence, and reduce jagged edges."
+msgstr "Açò crearà \"mipmaps\" que millora en general l'aparença de les textures, i redueix el dentat en les vores"
msgid "Draw backsides of windows"
msgstr "Dibuixar cares ocultes de finestres"
@@ -57,12 +53,8 @@ msgstr "No mostra les tapes del cub quan s'empra el mode 'dins del cub'"
msgid "3D Only on Mouse Rotate"
msgstr "3D sols en rotar amb el ratolí"
-msgid ""
-"Initiates the 3D display only if rotate is mouse driven. (Ex. You rotate the "
-"cube via the mouse)"
-msgstr ""
-"Inicia 3D sols si es rota amb el ratolí.(Ex. Si rotes el Cub mitjançant el "
-"ratolí)"
+msgid "Initiates the 3D display only if rotate is mouse driven. (Ex. You rotate the cube via the mouse)"
+msgstr "Inicia 3D sols si es rota amb el ratolí.(Ex. Si rotes el Cub mitjançant el ratolí)"
msgid "3D Effects"
msgstr "Efectes 3D"
@@ -178,13 +170,8 @@ msgstr "DnD"
msgid "Random Animations For All Events"
msgstr "Animacions aleatòries per a tots els Events"
-msgid ""
-"All effects are chosen randomly, ignoring the selected effect. If None is "
-"selected for an event, that event won't be animated."
-msgstr ""
-"Tots els efectes s'escolliran aleatòriament, ignorant l'efecte seleccionat. "
-"Si Cap està seleccionat per a un esdeveniment, eixe esdeveniment no "
-"s'animarà."
+msgid "All effects are chosen randomly, ignoring the selected effect. If None is selected for an event, that event won't be animated."
+msgstr "Tots els efectes s'escolliran aleatòriament, ignorant l'efecte seleccionat. Si Cap està seleccionat per a un esdeveniment, eixe esdeveniment no s'animarà."
msgid "(Un)Shade"
msgstr "(Des)Ombrejar"
@@ -198,21 +185,14 @@ msgstr "Manté fix el contingut de la finestra mentre Enrotlla."
msgid "Number of Horizontal Folds"
msgstr "Nombre de Plecs Horitzontals"
-msgid ""
-"The number of horizontal folds that occur in the Horizontal Fold animation."
-msgstr ""
-"El nombre dels plecs horitzontals que apareixen en l'animació \"Plecs "
-"Horitzontals\"."
+msgid "The number of horizontal folds that occur in the Horizontal Fold animation."
+msgstr "El nombre dels plecs horitzontals que apareixen en l'animació \"Plecs Horitzontals\"."
msgid "Horizontal Fold Amplitude"
msgstr "Amplitud del Plec"
-msgid ""
-"Amplitude (size of the waves in the fold) of the Horizontal Folds relative "
-"to the window width. Negative values fold outward."
-msgstr ""
-"Amplitud (grandària de les ones en el plec) dels plecs proporcional a la "
-"grandària de la finestra. Valors negatius seran plecs cap a fora."
+msgid "Amplitude (size of the waves in the fold) of the Horizontal Folds relative to the window width. Negative values fold outward."
+msgstr "Amplitud (grandària de les ones en el plec) dels plecs proporcional a la grandària de la finestra. Valors negatius seran plecs cap a fora."
msgid "Curved Folds"
msgstr "Plecs corbats "
@@ -220,12 +200,8 @@ msgstr "Plecs corbats "
msgid "Curved Fold Amplitude"
msgstr "Amplitud del Pleg corvat"
-msgid ""
-"Amplitude (size of the waves in the fold) of the curved fold relative to "
-"window width. Negative values fold outward."
-msgstr ""
-"Amplitud (grandària de les ones en el plec) dels plecs proporcional a la "
-"grandària de la finestra. Valors negatius seran plecs cap a fora."
+msgid "Amplitude (size of the waves in the fold) of the curved fold relative to window width. Negative values fold outward."
+msgstr "Amplitud (grandària de les ones en el plec) dels plecs proporcional a la grandària de la finestra. Valors negatius seran plecs cap a fora."
msgid "Zoom from Center"
msgstr "Zoom des del centre"
@@ -239,24 +215,14 @@ msgstr "Avançat"
msgid "Animation Time Step"
msgstr "Durada de l'animació"
-msgid ""
-"The amount of time in milliseconds between each render of the animation. The "
-"higher the number, the jerkier the movements become."
-msgstr ""
-"La quantitat de temps en ms entre renderitzacions de l'animació. Un nombre "
-"alt significa que els moviments seran més bruscs."
+msgid "The amount of time in milliseconds between each render of the animation. The higher the number, the jerkier the movements become."
+msgstr "La quantitat de temps en ms entre renderitzacions de l'animació. Un nombre alt significa que els moviments seran més bruscs."
msgid "Animation Time Step For Intense Effects"
msgstr "Durada de l'animació per a Efectes Intensius"
-msgid ""
-"The amount of time in milliseconds between each render of the intense "
-"animation (Ex. Burn, Beam). The higher the number, the jerkier the movements "
-"become."
-msgstr ""
-"La quantitat de temps en ms entre renderitzacions de animacions intensives "
-"(Ex.Flames,Resplandor). Un nombre alt significa que els moviments seran més "
-"bruscs."
+msgid "The amount of time in milliseconds between each render of the intense animation (Ex. Burn, Beam). The higher the number, the jerkier the movements become."
+msgstr "La quantitat de temps en ms entre renderitzacions de animacions intensives (Ex.Flames,Resplandor). Un nombre alt significa que els moviments seran més bruscs."
msgid "Disable Post-processing Effects During Animation"
msgstr "Desactivar Postprocesat d'Efectes durant l'animació"
@@ -273,15 +239,8 @@ msgstr "Llàntia Meravellosa #1"
msgid "Magic Lamp #1 Grid Y Resolution"
msgstr "Llàntia Meravellosa #1 Graella Y Resolució"
-msgid ""
-"Vertex grid resolution for Magic Lamp #1 (Y dimension only). This is the "
-"number of points used to define the curves. The higher the number, the "
-"smoother the curves. However there will be a loss of performance (CPU usage "
-"increases)."
-msgstr ""
-"Resolució vertical del vèrtex de la graella per a Llàntia Meravellosa #1. "
-"Aquest és el nombre de punts per a definir corbes. Valors alts faran les "
-"corbes més suaus encara que es perdrà rendiment (augmentant l'ús de la CPU)."
+msgid "Vertex grid resolution for Magic Lamp #1 (Y dimension only). This is the number of points used to define the curves. The higher the number, the smoother the curves. However there will be a loss of performance (CPU usage increases)."
+msgstr "Resolució vertical del vèrtex de la graella per a Llàntia Meravellosa #1. Aquest és el nombre de punts per a definir corbes. Valors alts faran les corbes més suaus encara que es perdrà rendiment (augmentant l'ús de la CPU)."
msgid "Magic Lamp #1 Max Waves"
msgstr "Llàntia Meravellosa #1 Màxim d'Ones"
@@ -293,15 +252,13 @@ msgid "Magic Lamp #1 Wave Min Amplitude"
msgstr "Llàntia Meravellosa #1 Amplitud mínima d'ona"
msgid "The minimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #1 will have."
-msgstr ""
-"L'amplitud mínima (grandària de les ones) que tindrà Llàntia Meravellosa #1."
+msgstr "L'amplitud mínima (grandària de les ones) que tindrà Llàntia Meravellosa #1."
msgid "Magic Lamp #1 Wave Max Amplitude"
msgstr "Llàntia Meravellosa #1 Amplitud d'Ona màxima"
msgid "The maxmimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #1 will have."
-msgstr ""
-"L'amplitud màxima (grandària de les ones) que tindrà Llàntia Meravellosa #1."
+msgstr "L'amplitud màxima (grandària de les ones) que tindrà Llàntia Meravellosa #1."
msgid "Magic Lamp #2"
msgstr "Llàntia Meravellosa #2"
@@ -309,15 +266,8 @@ msgstr "Llàntia Meravellosa #2"
msgid "Magic Lamp #2 Grid Y Resolution"
msgstr "Llàntia Meravellosa #2 Graella Y Resolució"
-msgid ""
-"Vertex grid resolution for Magic Lamp #2 (Y dimension only). This is the "
-"number of points used to define the curves. The higher the number, the "
-"smoother the curves. However there will be a loss of performance (CPU usage "
-"increases)."
-msgstr ""
-"Resolució vertical del vèrtex de la graella per a Llàntia Meravellosa #2. "
-"Aquest és el nombre de punts per a definir corbes. Valors alts faran les "
-"corbes més suaus encara que es perdrà rendiment (augmentant l'ús de la CPU)."
+msgid "Vertex grid resolution for Magic Lamp #2 (Y dimension only). This is the number of points used to define the curves. The higher the number, the smoother the curves. However there will be a loss of performance (CPU usage increases)."
+msgstr "Resolució vertical del vèrtex de la graella per a Llàntia Meravellosa #2. Aquest és el nombre de punts per a definir corbes. Valors alts faran les corbes més suaus encara que es perdrà rendiment (augmentant l'ús de la CPU)."
msgid "Magic Lamp #2 Max Waves"
msgstr "Llàntia Meravellosa #2 Màxim d'Ones"
@@ -329,15 +279,13 @@ msgid "Magic Lamp #2 Wave Min Amplitude"
msgstr "Llàntia Meravellosa #2 Amplitud d'Ona mínima"
msgid "The minimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #2 will have."
-msgstr ""
-"L'amplitud mínima (grandària de les ones) que tindrà Llàntia Meravellosa #2."
+msgstr "L'amplitud mínima (grandària de les ones) que tindrà Llàntia Meravellosa #2."
msgid "Magic Lamp #2 Wave Max Amplitude"
msgstr "Llàntia Meravellosa #2 Màxima Amplitud d'Ona"
msgid "The maxmimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #2 will have."
-msgstr ""
-"L'amplitud màxima (grandària de les ones) que tindrà Llàntia Meravellosa #1."
+msgstr "L'amplitud màxima (grandària de les ones) que tindrà Llàntia Meravellosa #1."
msgid "Focus Wave"
msgstr "Centre de l'Ona"
@@ -352,15 +300,12 @@ msgid "Focus Wave Amplitude"
msgstr "Amplitud del focus de l'ona"
msgid "The wave amplitude (size of the waves) relative to the window height."
-msgstr ""
-"Amplitud de l'ona (grandària de les Ones) proporcional a la grandària de la "
-"finestra"
+msgstr "Amplitud de l'ona (grandària de les Ones) proporcional a la grandària de la finestra"
msgid "Sidekick Number of Rotations"
msgstr "Nombre de rotacions de la patada"
-msgid ""
-"The number of rotations plus or minus 10% (for randomness) that Sidekick has."
+msgid "The number of rotations plus or minus 10% (for randomness) that Sidekick has."
msgstr "Nombre de rotacions del patada (amb un 10% aleatori)"
msgid "(Un)Minimize"
@@ -582,13 +527,11 @@ msgstr "Animacions"
msgid "Use various animations as window effects"
msgstr "Emprar diferents animacions com a efectes per a finestres"
-#, fuzzy
msgid "Drawing options"
-msgstr "Dibuixar emprant eina"
+msgstr "Opcions de Dibuix"
-#, fuzzy
msgid "Pen"
-msgstr "Png"
+msgstr "Llapis"
msgid "Initiate"
msgstr "Iniciar"
@@ -618,7 +561,7 @@ msgid "Switch to another canvas for drawing"
msgstr "Commuta a un altre llenç per a dibuixar"
msgid "Eraser"
-msgstr ""
+msgstr "Goma de Borrar"
msgid "Initiate erase"
msgstr "Iniciar Borrat"
@@ -626,15 +569,14 @@ msgstr "Iniciar Borrat"
msgid "Initiate annotate erasing"
msgstr "Iniciar esborrat d'anotació"
-#, fuzzy
msgid "Clear screen"
-msgstr "Pantalla Sensera"
+msgstr "Netejar Pantalla"
msgid "Clear"
msgstr "Netajar"
msgid "Line, stroke and fill"
-msgstr ""
+msgstr "Línia, traç i emplenat."
msgid "Annotate Fill Color"
msgstr "Color del contorn de l'anotació"
@@ -861,9 +803,7 @@ msgstr "Emprar imatge com a canal Alpha (transparència)"
msgid "Motion Blur Mode"
msgstr "Mode Difuminat d'Imatge en Moviment"
-msgid ""
-"Motion blur mode: simple = uses texture copy and blending; accum = uses gl "
-"accumulation buffer; fbo = uses framebuffer objects and float texture;"
+msgid "Motion blur mode: simple = uses texture copy and blending; accum = uses gl accumulation buffer; fbo = uses framebuffer objects and float texture;"
msgstr ""
"Mode Difuminat d'Imatge en Moviment:\n"
" Simple = Empra còpia i mesclat de textures\n"
@@ -970,7 +910,7 @@ msgid "One big cube"
msgstr "Un gran Cub"
msgid "Options"
-msgstr ""
+msgstr "Opcions"
msgid "Cube Color"
msgstr "Color del Cub"
@@ -984,9 +924,8 @@ msgstr "Dins del Cub"
msgid "Change perspective to inside the cube, looking out"
msgstr "Canviar la perspectiva a dins del Cub, mirant des de fora"
-#, fuzzy
msgid "Transparency"
-msgstr "Cub Transparent"
+msgstr "Transparència"
msgid "Transparency only on mouse rotate."
msgstr "Transparència sols en rotar amb el ratolí."
@@ -994,9 +933,8 @@ msgstr "Transparència sols en rotar amb el ratolí."
msgid "Initiates cube transparency only if rotation is mouse driven."
msgstr "Inicia la transparència del Cub sols si es rota amb el ratolí."
-#, fuzzy
msgid "Caps"
-msgstr "Mostra les Tapes"
+msgstr "Tapes"
msgid "Scale image on top"
msgstr "Ajustar l'imatge superior"
@@ -1025,8 +963,7 @@ msgstr "Seleccionar entre Mai, Després del moviment i Mentre es mou"
msgid "Image files on bottom"
msgstr "Arxiux per a l'imatge inferior"
-msgid ""
-"List of PNG and SVG files that should be rendered on bottom face of cube"
+msgid "List of PNG and SVG files that should be rendered on bottom face of cube"
msgstr "Llista d'arxius PNG i SVG que es mostraran en la cara inferior del Cub"
msgid "Skydome"
@@ -1044,12 +981,8 @@ msgstr "Imatge que s'emprarà com a textura per a la Cúpula Celeste"
msgid "Animate Skydome"
msgstr "Cúpula Celeste Animada"
-msgid ""
-"Animate skydome when rotating cube for the appearance that you (not the "
-"cube) are moving"
-msgstr ""
-"Animar la cúpula celeste en rotar el cub per a l'aparença que tu (no el Cub) "
-"estàs movent."
+msgid "Animate skydome when rotating cube for the appearance that you (not the cube) are moving"
+msgstr "Animar la cúpula celeste en rotar el cub per a l'aparença que tu (no el Cub) estàs movent."
msgid "Skydome Gradient Start Color"
msgstr "Color inicial per al gradient de la Cúpula Celeste"
@@ -1085,8 +1018,7 @@ msgid "Mipmap"
msgstr "Mipmap"
msgid "Generate mipmaps when possible for higher quality scaling"
-msgstr ""
-"Generar mipmaps quan siga possible per una millor qualitat en redimensionar"
+msgstr "Generar mipmaps quan siga possible per una millor qualitat en redimensionar"
msgid "Slide when changing viewports instead of rotating."
msgstr "Canvi d'escriptori en diapositiva en compte de Rotar"
@@ -1098,8 +1030,7 @@ msgid "Draw Caps"
msgstr "Mostra les Tapes"
msgid "Draw the cube 'caps'; uncheck to keep them transparent"
-msgstr ""
-"Dibuixa les tapes del Cub; desmarca-les per a mantenir-les transparents"
+msgstr "Dibuixa les tapes del Cub; desmarca-les per a mantenir-les transparents"
msgid "MultiMonitor Mode"
msgstr "Mode Multimonitor"
@@ -1116,12 +1047,8 @@ msgstr "Canvia l'Opacitat del Escriptori i dibuixa en Cub al complet"
msgid "Active transparancy on top/bottom snap"
msgstr "Activar transparència en la separació superior/inferior"
-msgid ""
-"Treat the cube opacity as if the cube was active when the cube is snapped to "
-"the top/bottom caps. "
-msgstr ""
-"Tracta l'opacitat del Cub com si el Cub estiguera activat en desplaçar el "
-"Cub a les tapes superior/inferior."
+msgid "Treat the cube opacity as if the cube was active when the cube is snapped to the top/bottom caps. "
+msgstr "Tracta l'opacitat del Cub com si el Cub estiguera activat en desplaçar el Cub a les tapes superior/inferior."
msgid "Fade time"
msgstr "Temps d'Esvaïment"
@@ -1133,16 +1060,13 @@ msgid "Opacity during move"
msgstr "Opacitat mentre es mou"
msgid "Opacity of desktop window during move"
-msgstr ""
-"Opacitat des escriptoris en moure el Cub (si s'ha activat Cub Transparent)"
+msgstr "Opacitat des escriptoris en moure el Cub (si s'ha activat Cub Transparent)"
msgid "Opacity when not moving"
msgstr "Opacitat de finestres quetes"
msgid "Opacity of desktop window when not moving"
-msgstr ""
-"Opacitat des escriptoris si no es mou el Cub (si s'ha activat Cub "
-"Transparent)"
+msgstr "Opacitat des escriptoris si no es mou el Cub (si s'ha activat Cub Transparent)"
msgid "Unfold zoomback distance"
msgstr "Distancia a Desplegar en desfer el Zoom"
@@ -1150,9 +1074,8 @@ msgstr "Distancia a Desplegar en desfer el Zoom"
msgid "Distance to zoom back on unfold"
msgstr "Distancia a Desplegar en desfer el Zoom"
-#, fuzzy
msgid "Bindings"
-msgstr "Assignació de Tecles"
+msgstr "Vinculacions"
msgid "Unfold"
msgstr "Desplegar"
@@ -1178,7 +1101,6 @@ msgstr "Cub de l'Escriptori"
msgid "Place windows on cube"
msgstr "Col·loca les finestres en el Cub"
-#, fuzzy
msgid "Misc. settings"
msgstr "Preferències Vàries"
@@ -1215,26 +1137,22 @@ msgstr "Clonar Sortida"
msgid "Output clone handler"
msgstr "Manipulador de clons d'Eixida"
-#, fuzzy
msgid "Misc. options"
-msgstr "Preferències Vàries"
+msgstr "Opcions Vàries"
-#, fuzzy
msgid "Appearance"
-msgstr "Tolerancia"
+msgstr "Aparença"
msgid "Apply transparency/brightness/saturation"
msgstr "Aplica transparència/brill/saturació"
-msgid ""
-"Apply the transparency/brightness/saturation of the window to the decoration"
+msgid "Apply the transparency/brightness/saturation of the window to the decoration"
msgstr "Aplica la transparència/brill/saturació de la finestra a la decoració"
msgid "Command"
msgstr "Ordre"
-msgid ""
-"Decorator command line that is executed if no decorator is already running"
+msgid "Decorator command line that is executed if no decorator is already running"
msgstr "Ordre que s'executarà si cap decorador de finestres està funcionant"
msgid "Draw shadows on panel-type windows"
@@ -1259,16 +1177,13 @@ msgid "Fading Windows"
msgstr "Atenuar Finestres"
msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
-msgstr ""
-"Aparició gradual de les finestres en ser traçades, i desaparició gradual en "
-"desfer-se el traç"
+msgstr "Aparició gradual de les finestres en ser traçades, i desaparició gradual en desfer-se el traç"
msgid "The types of windows which will be grouped"
msgstr "Tipus de Finestres que s'agruparan"
-#, fuzzy
msgid "Selected windows"
-msgstr "Seleccionar una finestra"
+msgstr "Finestra Seleccionada"
msgid "Opacity"
msgstr "Opacitat"
@@ -1285,59 +1200,41 @@ msgstr "Brill"
msgid "Brightness of selected windows"
msgstr "Brill per a les Finestres selecionades"
-#, fuzzy
msgid "Selection options"
-msgstr "Selecció de Color"
+msgstr "Opcions Seleccionades"
msgid "Tolerance"
msgstr "Tolerancia"
-#, fuzzy
msgid "Tolerance of the selection."
-msgstr "Tolerància en la Selecció"
+msgstr "Tolerància de la Selecció"
msgid "Group options"
-msgstr ""
+msgstr "Opcions d'Agrupació"
msgid "Move every window in the group"
msgstr "Mou totes les finestres del grup"
-msgid ""
-"If one window in the group gets moved, every other window in the group gets "
-"moved as well."
-msgstr ""
-"Si una finestra de la selecció es mou, qualsevol altra que pertany al grup "
-"es mourà també."
+msgid "If one window in the group gets moved, every other window in the group gets moved as well."
+msgstr "Si una finestra de la selecció es mou, qualsevol altra que pertany al grup es mourà també."
msgid "Resize every window in the group"
msgstr "Re-dimensionar totes les finestres del grup"
-msgid ""
-"If one window in the group gets resized, every other window in the group "
-"gets resized as well."
-msgstr ""
-"Si es re-dimensiona una finestra del grup, les demés finestres del grup es "
-"re-dimensionaran també."
+msgid "If one window in the group gets resized, every other window in the group gets resized as well."
+msgstr "Si es re-dimensiona una finestra del grup, les demés finestres del grup es re-dimensionaran també."
msgid "Raise every window in the group"
msgstr "Finestres del grup a primer pla"
-msgid ""
-"If one window in the group gets selected, every window in the group gets "
-"raised."
-msgstr ""
-"Si es selecciona una finestra del grup, es portaran al primer pla totes les "
-"finestres del grup."
+msgid "If one window in the group gets selected, every window in the group gets raised."
+msgstr "Si es selecciona una finestra del grup, es portaran al primer pla totes les finestres del grup."
msgid "Group the windows after selection"
msgstr "Agrupa les finestres després de seleccionar-les"
-msgid ""
-"If you have selected your windows,this automatically groups them. (Doesn't "
-"work with selection mode 'normal')"
-msgstr ""
-"Si selecciones un conjunt de finestres, s'agruparan automàticament. (No "
-"funciona amb el mode de selecció 'Normal')"
+msgid "If you have selected your windows,this automatically groups them. (Doesn't work with selection mode 'normal')"
+msgstr "Si selecciones un conjunt de finestres, s'agruparan automàticament. (No funciona amb el mode de selecció 'Normal')"
msgid "Ungroup the windows if only one window is left"
msgstr "Disgrega les finestres si es perd alguna d'elles"
@@ -1345,16 +1242,11 @@ msgstr "Disgrega les finestres si es perd alguna d'elles"
msgid "If there is only 1 window in the group left, it will be ungrouped."
msgstr "Si es perd sols una finestra del grup, aquest es disgregarà."
-#, fuzzy
msgid "Compute relative distances"
msgstr "Calcular la distancia relativa"
-msgid ""
-"The distance between the windows is computed relative to the window size. "
-"This allows you to have windows staying next to eachother."
-msgstr ""
-"La distancia entre les finestres es calcula acorde a la grandària de la "
-"finestra. Açò permet tindre finestres pròximes entre si."
+msgid "The distance between the windows is computed relative to the window size. This allows you to have windows staying next to eachother."
+msgstr "La distancia entre les finestres es calcula acorde a la grandària de la finestra. Açò permet tindre finestres pròximes entre si."
msgid "Selection Color"
msgstr "Selecció de Color"
@@ -1368,7 +1260,6 @@ msgstr "Color de la línia"
msgid "Line color of the selection."
msgstr "Color de la línia de la selecció."
-#, fuzzy
msgid "Key/mouse bindings"
msgstr "Assignació de Tecles"
@@ -1417,12 +1308,8 @@ msgstr "La tecla per a restaurar totes les finestres del grup."
msgid "Ignore Group"
msgstr "Ignorar Grup"
-msgid ""
-"The key for ignoring the group.If this key is pressed you can resize/move a "
-"singlewindow in the group."
-msgstr ""
-"La tecla per a ignorar el grup. Si prems aquesta tecla podràs moure/"
-"redimensionar sols una finestra del grup."
+msgid "The key for ignoring the group.If this key is pressed you can resize/move a singlewindow in the group."
+msgstr "La tecla per a ignorar el grup. Si prems aquesta tecla podràs moure/redimensionar sols una finestra del grup."
msgid "Window Grouper"
msgstr "Agrupador de Finestres"
@@ -1449,17 +1336,16 @@ msgid "Zoom Timestep"
msgstr "Interval temporal del Zoom"
msgid "Visual quality"
-msgstr ""
+msgstr "Qualitat Visual"
msgid "Linear filtering"
-msgstr ""
+msgstr "Filtre Lineal"
msgid "Use linear filter when zoomed in"
msgstr "Emprar filtre lineal en ampliar"
-#, fuzzy
msgid "Cursor options"
-msgstr "Decoracions per a Desenfocar"
+msgstr "Opcions del Cursor"
msgid "Hide normal cursor"
msgstr "Ocultar cursor"
@@ -1503,18 +1389,23 @@ msgstr "Opaca sols finestres amb opacitat major d'aquest valor"
msgid "Opacity level of moving windows"
msgstr "Nivell d'Opacitat de finestres en moviment"
-#, fuzzy
-msgid "Constrain Y to screen area"
+msgid "Movement constraints"
+msgstr "Limitacions de Moviment"
+
+msgid "Constrain Y to top of screen"
msgstr "Restringeix Coordenada Y a la part superior de la pantalla"
-#, fuzzy
-msgid "Prevent windows from moving out of the screen vertically"
-msgstr ""
-"Impedir a les finestres moure's més enllà de la part superior de la pantalla"
+msgid "Prevent windows from moving over the top of the screen"
+msgstr "Impedir a les finestres moure's més enllà de la part superior de la pantalla"
+
+msgid "Constrain Y to bottom"
+msgstr "Restringeix Coordenada Y a la part Inferior"
+
+msgid "Prevent windows from moving past the bottom of the screen"
+msgstr "Impedir a les finestres moure's més enllà de la part inferior de la pantalla"
-#, fuzzy
msgid "Snapoff/snapback"
-msgstr "Distancia en el Desplaçament"
+msgstr ""
msgid "Snapoff maximized windows"
msgstr "Desplaça les finestres Maximitzades"
@@ -1540,9 +1431,8 @@ msgstr "Moure Finestra"
msgid "Desktop"
msgstr "Escriptori"
-#, fuzzy
msgid "Window bindings"
-msgstr "Decoracions de Finestres"
+msgstr "Vinculacions de Finestres"
msgid "Toggle Window Negative"
msgstr "Commuta en Negatiu la Finestra"
@@ -1550,9 +1440,8 @@ msgstr "Commuta en Negatiu la Finestra"
msgid "Toggle window negative"
msgstr "Commuta en Negatiu la Finestra"
-#, fuzzy
msgid "Screen bindings"
-msgstr "Requadre de la Pantalla"
+msgstr "Vinculacions de la Pantalla"
msgid "Toggle Screen Negative"
msgstr "Commuta en Negatiu la Pantalla"
@@ -1561,7 +1450,7 @@ msgid "Toggle screen negative"
msgstr "Commuta en Negatiu la Pantalla"
msgid "Exclusions"
-msgstr ""
+msgstr "Exclusions"
msgid "Exclude Window Types"
msgstr "Tipus de Finestres per a Excloure"
@@ -1572,7 +1461,6 @@ msgstr "Tipus de finestres que no es posaran en negatiu"
msgid "WM_CLASS to exclude"
msgstr "WM_CLASS a excloure"
-#, fuzzy
msgid "Window classes which should not be negated"
msgstr "Classes de Finestra que no es posaran en negatiu"
@@ -1591,34 +1479,20 @@ msgstr "Pantalla Sensera"
msgid "Only increase opacity if a window is blocking"
msgstr "Sols incrementa l'opacitat si hi ha una finestra que la bloca"
-msgid ""
-"Only increase the opacity on the targeted window if it has one or more "
-"windows blocking it from view."
-msgstr ""
-"Sols incrementa la opacitat de la finestra si hi ha alguna finestra que la "
-"tapa."
+msgid "Only increase the opacity on the targeted window if it has one or more windows blocking it from view."
+msgstr "Sols incrementa la opacitat de la finestra si hi ha alguna finestra que la tapa."
msgid "Active Opacity"
msgstr "Opacitat Activa"
-msgid ""
-"The minimum opacity to ensure a targeted window has. A target window will "
-"have either this opacity or the pre-set opacity, whichever is higher."
-msgstr ""
-"L'opacitat mínima que té la finestra objectiu. La finestra tindrà aquesta "
-"opacitat o la pre-establerta, la més alta de les dos."
+msgid "The minimum opacity to ensure a targeted window has. A target window will have either this opacity or the pre-set opacity, whichever is higher."
+msgstr "L'opacitat mínima que té la finestra objectiu. La finestra tindrà aquesta opacitat o la pre-establerta, la més alta de les dos."
msgid "Passive Opacity"
msgstr "Opacitat Passiva"
-msgid ""
-"The maximum opacity a window blocking the current targeted window can have. "
-"A blocking window will have either tihs opacity or pre-set opacity, "
-"whichever is lower."
-msgstr ""
-"L'opacitat màxima que té la finestra que tapa la finestra objectiu. La "
-"finestra que tapa la vista tindrà aquesta opacitat o la pre-establerta, la "
-"més baixa de les dos."
+msgid "The maximum opacity a window blocking the current targeted window can have. A blocking window will have either tihs opacity or pre-set opacity, whichever is lower."
+msgstr "L'opacitat màxima que té la finestra que tapa la finestra objectiu. La finestra que tapa la vista tindrà aquesta opacitat o la pre-establerta, la més baixa de les dos."
msgid "Window types that should be opacified"
msgstr "Tipus de finestres que es es faran opaques"
@@ -1626,23 +1500,14 @@ msgstr "Tipus de finestres que es es faran opaques"
msgid "Toggle Opacify"
msgstr "Activar/Desactivar Opacitat"
-msgid ""
-"Use this to enable/disable opacify on the fly. Previously opacified windows "
-"will not be reset once you disable it like this."
-msgstr ""
-"Empra aquesta opció per a Activar/Desactivar Opacificar al vol. Es mantindrà "
-"l'opacitat per a les finestres que s'ha canviat l'opacitat abans."
+msgid "Use this to enable/disable opacify on the fly. Previously opacified windows will not be reset once you disable it like this."
+msgstr "Empra aquesta opció per a Activar/Desactivar Opacificar al vol. Es mantindrà l'opacitat per a les finestres que s'ha canviat l'opacitat abans."
-#, fuzzy
msgid "Reset opacity to original values when toggling"
msgstr "Re-establir l'opacitat als valors originals"
-msgid ""
-"Reset the opacity of all windows modified by opacify when toggeling opacify "
-"with the defined key-combination."
-msgstr ""
-"Restablir l'opacitat de totes les finestres que s'ha canviat l'opacitat amb "
-"la combinació de tecles."
+msgid "Reset the opacity of all windows modified by opacify when toggeling opacify with the defined key-combination."
+msgstr "Restablir l'opacitat de totes les finestres que s'ha canviat l'opacitat amb la combinació de tecles."
msgid "Opacify"
msgstr "Opacificar"
@@ -1690,7 +1555,7 @@ msgid "Scrolling Time when switching Desktops"
msgstr "Temps de Desplaçament quan es commuta entre Escriptoris"
msgid "Navigation - Left"
-msgstr ""
+msgstr "Navegació - Esquerre"
msgid "Plane Left"
msgstr "Anar a l'esquerre"
@@ -1699,7 +1564,7 @@ msgid "Plane left"
msgstr "Anar a l'esquerre"
msgid "Navigation - Right"
-msgstr ""
+msgstr "Navegació - Dreta"
msgid "Plane Right"
msgstr "Anar a la dreta"
@@ -1708,7 +1573,7 @@ msgid "Plane right"
msgstr "Anar a la dreta"
msgid "Navigation - Down"
-msgstr ""
+msgstr "Navegació - Baix"
msgid "Plane Down"
msgstr "Anar baix"
@@ -1716,9 +1581,8 @@ msgstr "Anar baix"
msgid "Plane down"
msgstr "Anar baix"
-#, fuzzy
msgid "Plane preview"
-msgstr "Activa/Desactiva Previsualització en un Pla"
+msgstr "Previsualització en un Pla"
msgid "Toggle Plane Preview"
msgstr "Activa/Desactiva Previsualització en un Pla"
@@ -1727,7 +1591,7 @@ msgid "Toggle Plane Preview Mode"
msgstr "Activa/Desactiva el mode Previsualització en un Pla"
msgid "Navigation - Up"
-msgstr ""
+msgstr "Navegació - Dalt"
msgid "Plane Up"
msgstr "Anar dalt"
@@ -1752,7 +1616,7 @@ msgid "Plane to face %d and bring active window along"
msgstr "Anar a la Cara %d amb la Finestra Activa"
msgid "Face shortcuts"
-msgstr ""
+msgstr "Dreceres a les Cares"
msgid "Desktop Plane"
msgstr "Escriptori Pla"
@@ -1766,42 +1630,32 @@ msgstr "Velocitat de l'Animació"
msgid "Animation timestep"
msgstr "Interval temporal de l'Animació"
-#, fuzzy
msgid "Padding"
-msgstr "Png"
+msgstr "Separació"
msgid "Pad Left"
msgstr "Marge esquerre"
-msgid ""
-"Number of pixels from the left edge where the active window will come to rest"
-msgstr ""
-"Nombre de píxels des del borde esquerre on en quedarà la finestra activa"
+msgid "Number of pixels from the left edge where the active window will come to rest"
+msgstr "Nombre de píxels des del borde esquerre on en quedarà la finestra activa"
msgid "Pad Top"
msgstr "Marge superior"
-msgid ""
-"Number of pixels from the top edge where the active window will come to rest"
-msgstr ""
-"Nombre de píxels des del borde superior on en quedarà la finestra activa"
+msgid "Number of pixels from the top edge where the active window will come to rest"
+msgstr "Nombre de píxels des del borde superior on en quedarà la finestra activa"
msgid "Right side padding"
msgstr "Separació de la finestra al marge Dret"
-msgid ""
-"Number of pixels from the right edge where the active window will come to "
-"rest"
+msgid "Number of pixels from the right edge where the active window will come to rest"
msgstr "Nombre de píxels des del borde dreta on en quedarà la finestra activa"
msgid "Pad Bottom"
msgstr "Marge Inferior"
-msgid ""
-"Number of pixels from the bottom edge where the active window will come to "
-"rest"
-msgstr ""
-"Nombre de píxels des del borde inferior on en quedarà la finestra activa"
+msgid "Number of pixels from the bottom edge where the active window will come to rest"
+msgstr "Nombre de píxels des del borde inferior on en quedarà la finestra activa"
msgid "Self Animate"
msgstr "Auto-Animar"
@@ -1834,7 +1688,7 @@ msgid "Move window to a face of the cube"
msgstr "Moure finestra a la cara del Cub"
msgid "Put to arbitrary face"
-msgstr ""
+msgstr "Deixa-ho en una cara Aleatòria"
msgid "Put on Face 1"
msgstr "Moure a la Cara 1"
@@ -1908,9 +1762,8 @@ msgstr "Moure a la Cara 12"
msgid "Move window to face 12"
msgstr "Moure finestra a la Cara 12"
-#, fuzzy
msgid "Put to adjacent face"
-msgstr "Posa en la Cara"
+msgstr "Posa en la Cara Adjacent"
msgid "Viewport Left"
msgstr "Escriptori Esquerre"
@@ -1936,7 +1789,6 @@ msgstr "Escriptori Inferior"
msgid "Move window to the viewport on bottom"
msgstr "Moure la finestra a l'escriptori Inferior"
-#, fuzzy
msgid "Restore position"
msgstr "Restaura Posició"
@@ -1946,7 +1798,6 @@ msgstr "Restaura Posició"
msgid "Move window to the last position"
msgstr "Moure la finestra a l'última posició"
-#, fuzzy
msgid "Put to pointer"
msgstr "Deixar en el Punter"
@@ -1954,8 +1805,7 @@ msgid "Put Pointer"
msgstr "Deixar en el Punter"
msgid "Move window to the pointer position using screen quadrant"
-msgstr ""
-"Moure la finestra la la posició del punter emprant el quadrant de la finestra"
+msgstr "Moure la finestra la la posició del punter emprant el quadrant de la finestra"
msgid "Put Exact"
msgstr "Deixar Exactament"
@@ -1963,7 +1813,6 @@ msgstr "Deixar Exactament"
msgid "Move window to x, y"
msgstr "Mou la Finestra a x,y"
-#, fuzzy
msgid "Put within face"
msgstr "Posa en la Cara"
@@ -2042,9 +1891,8 @@ msgstr "Contorn"
msgid "Filled Outline"
msgstr "Contorn Ple"
-#, fuzzy
msgid "Binding"
-msgstr "Assignació de Tecles"
+msgstr "Vinculació"
msgid "Initiate Window Resize"
msgstr "Inicia Re-dimensió de la Finestra"
@@ -2053,19 +1901,13 @@ msgid "Start resizing window"
msgstr "Comença el re-dimensionat de la Finestra"
msgid "Behaviour"
-msgstr ""
+msgstr "Comportament"
msgid "Warp pointer when starting a resize with mouse initiate combo."
-msgstr ""
-"Desplaça el punter quan comence a es re-dimensionar amb la combinació del "
-"ratolí"
+msgstr "Desplaça el punter quan comence a es re-dimensionar amb la combinació del ratolí"
-msgid ""
-"If this is set, the pointer will be warped to the closest corner when you "
-"press start a resize."
-msgstr ""
-"Si s'estableix, el punter es desplaçarà al cantó més proper en començar la "
-"re-dimensió"
+msgid "If this is set, the pointer will be warped to the closest corner when you press start a resize."
+msgstr "Si s'estableix, el punter es desplaçarà al cantó més proper en començar la re-dimensió"
msgid "Opacity level of resizing windows"
msgstr "Nivell d'Opacitat en re-dimensionar finestres "
@@ -2073,25 +1915,17 @@ msgstr "Nivell d'Opacitat en re-dimensionar finestres "
msgid "Repaints the window on each resize step"
msgstr "Torna a pintar la finestra en cada pas de la redimensió"
-msgid ""
-"If this is set to true the window will repaint itself during resize, which "
-"may cause some lag."
-msgstr ""
-"Si s'estableix com a actiu, la finestra es repintarà ella sola durant la re-"
-"dimensió, açò pot causar latència."
+msgid "If this is set to true the window will repaint itself during resize, which may cause some lag."
+msgstr "Si s'estableix com a actiu, la finestra es repintarà ella sola durant la re-dimensió, açò pot causar latència."
msgid "Resize Display Mode"
msgstr "Mode de Re-dimensionar la finestra"
-msgid ""
-"Select between normal, stretched texture, outline and filled outline mode."
-msgstr ""
-"Selecciona entre normal, textura estirada, línia exterior i línia exterior "
-"plena."
+msgid "Select between normal, stretched texture, outline and filled outline mode."
+msgstr "Selecciona entre normal, textura estirada, línia exterior i línia exterior plena."
-#, fuzzy
msgid "Outline Mode"
-msgstr "Contorn"
+msgstr "Mode Contorn"
msgid "Outline Color"
msgstr "Color del Contorn"
@@ -2112,7 +1946,7 @@ msgid "Resize window"
msgstr "Re-dimensiona Finestra"
msgid "General"
-msgstr ""
+msgstr "General"
msgid "Pointer Invert Y"
msgstr "Invertir l'eix Y del Punter"
@@ -2120,9 +1954,8 @@ msgstr "Invertir l'eix Y del Punter"
msgid "Invert Y axis for pointer movement while rotating the cube"
msgstr "Invertir l'eix Y per al moviment del Punter mentre es rota el Cub"
-#, fuzzy
msgid "Misc. Options"
-msgstr "Preferències Vàries"
+msgstr "Opcions Vàries"
msgid "Pointer Sensitivity"
msgstr "Sensibilitat del punter"
@@ -2170,25 +2003,19 @@ msgid "Zoom only on initiate."
msgstr "Allunyar sols en iniciar."
msgid "Zoom out only when the 'Initiate' key/mouse combo is pressed."
-msgstr ""
-"Allunya sols quan el procés es polse la combinació de tecles/ratolí per "
-"'Iniciar' la rotació"
+msgstr "Allunya sols quan el procés es polse la combinació de tecles/ratolí per 'Iniciar' la rotació"
msgid "Rotate with wheel near edges"
msgstr "Rotar amb la roda del ratolí pròxim a les vores"
msgid "Enable rotate through mouse wheel near screen edges"
-msgstr ""
-"Activa la rotació mitjançant la roda del ratolí en apropar-lo a les vores de "
-"la pantalla"
+msgstr "Activa la rotació mitjançant la roda del ratolí en apropar-lo a les vores de la pantalla"
msgid "Max distance from edge to rotate"
msgstr "Distancia màxima a la vora per a rotar"
msgid "Maximum cursor distance from edges to initiate rotate with wheel"
-msgstr ""
-"Distancia màxima del cursor a les vores per a començar el procés de rotació "
-"amb la roda del ratolí"
+msgstr "Distancia màxima del cursor a les vores per a començar el procés de rotació amb la roda del ratolí"
msgid "Start Rotation"
msgstr "Començar a Rotar"
@@ -2275,9 +2102,8 @@ msgstr "Rotar Finestra"
msgid "Rotate with window"
msgstr "Rotar amb la Finestra"
-#, fuzzy
msgid "Edge Flip"
-msgstr "Rotació en la Vora DnD"
+msgstr "Rotació de la Vora"
msgid "Rotate Flip Left"
msgstr "Rotar de colp a l'esquerre"
@@ -2295,23 +2121,19 @@ msgid "Edge Flip Pointer"
msgstr "Rotar amb el punter prop a la vora"
msgid "Flip to next viewport when moving pointer to screen edge"
-msgstr ""
-"Rota al següent escriptori quan s'apropa el punter a la vora de la pantalla"
+msgstr "Rota al següent escriptori quan s'apropa el punter a la vora de la pantalla"
msgid "Edge Flip Move"
msgstr "Rotar amb la Finestra en apropar a la vora"
msgid "Flip to next viewport when moving window to screen edge"
-msgstr ""
-"Rota de colp a l'escriptori següent en moure la finestra a la vora de la "
-"pantalla"
+msgstr "Rota de colp a l'escriptori següent en moure la finestra a la vora de la pantalla"
msgid "Edge Flip DnD"
msgstr "Rotació en la Vora DnD"
msgid "Flip to next viewport when dragging object to screen edge"
-msgstr ""
-"Rota a l'escriptori següent en arrossegar l'objecte a la vora de la pantalla"
+msgstr "Rota a l'escriptori següent en arrossegar l'objecte a la vora de la pantalla"
msgid "Flip Time"
msgstr "Temps de Rotació"
@@ -2332,7 +2154,7 @@ msgid "Rotate desktop cube"
msgstr "Rotar el Cub de l'Esciptori"
msgid "Rules"
-msgstr ""
+msgstr "Regles"
msgid "Window Opacity"
msgstr "Opacitat de la Finestra"
@@ -2379,12 +2201,8 @@ msgstr "Estableix a 1 per a desactivar ARGB"
msgid "Set Window Attribs by various criteria"
msgstr "Establir Atributs de la Finestra amb diversos criteris"
-msgid ""
-"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
-"class name, r = class role"
-msgstr ""
-"w = tipus de finestra, c = classe finestra, t = títol de la finestra, p = "
-"programa propietari, n = nom de la classe, r = paper de la classe"
+msgid "w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = class name, r = class role"
+msgstr "w = tipus de finestra, c = classe finestra, t = títol de la finestra, p = programa propietari, n = nom de la classe, r = paper de la classe"
msgid "Settings Manager"
msgstr "Gestor de Preferències"
@@ -2429,9 +2247,7 @@ msgid "Window direction"
msgstr "Direcció de la Finestra"
msgid "0 - Up, 1 - Down, 2 - Left, 3 - Right, 4 - Up/Down, 5 - Left/Right"
-msgstr ""
-"0 - Dalt, 1 - Baix, 2 - Esquerre, 3 - Dreta, 4 - Dalt/Baix, 5 - Esquerre/"
-"Dreta"
+msgstr "0 - Dalt, 1 - Baix, 2 - Esquerre, 3 - Dreta, 4 - Dalt/Baix, 5 - Esquerre/Dreta"
msgid "Window types that should go away in showdesktop mode"
msgstr "Tipus de finestra que se'n aniran fora en el mode 'Mostrar Escriptori'"
@@ -2440,9 +2256,7 @@ msgid "Use scale settings"
msgstr "Emprar paràmetres d'Escalat"
msgid "Use scale speed/timestep settings instead of the ones specified here"
-msgstr ""
-"Empra paràmetres velocitat/interval temporal d'Escalat en compte dels "
-"mostrats ací"
+msgstr "Empra paràmetres velocitat/interval temporal d'Escalat en compte dels mostrats ací"
msgid "Window opacity when showdesktop'd"
msgstr "Opacitat de Finestres en 'Mostrar Escriptori'"
@@ -2502,8 +2316,7 @@ msgid "Darken Background"
msgstr "Enfosquir Fons"
msgid "Darken background when scaling windows, to make windows stand out more"
-msgstr ""
-"Enfosquir Fons en escalar Finestres, per fer que les finestres destaquen més"
+msgstr "Enfosquir Fons en escalar Finestres, per fer que les finestres destaquen més"
msgid "Amount of opacity in percent"
msgstr "Nivell d'opacitat en percentatge"
@@ -2511,8 +2324,7 @@ msgstr "Nivell d'opacitat en percentatge"
msgid "Use WM_CLASS for only-current"
msgstr "Emprar WM_CLASS sols per l'actual"
-msgid ""
-"Use WM_CLASS to find out wether a window should be scaled in only-current"
+msgid "Use WM_CLASS to find out wether a window should be scaled in only-current"
msgstr "Emprar WM_CLASS per a trobar la finestra que s'escalara"
msgid "Head"
@@ -2546,9 +2358,7 @@ msgid "Hover Time"
msgstr "Temps al Damunt"
msgid "Time (in ms) before scale mode is terminated whenhovering over a window"
-msgstr ""
-"Temps (en ms) abans de que el mode escalar s'acabe en flotar al damunt d'una "
-"finestra"
+msgstr "Temps (en ms) abans de que el mode escalar s'acabe en flotar al damunt d'una finestra"
msgid "Initiate Window Picker"
msgstr "Iniciar Selector de Finestres"
@@ -2560,16 +2370,13 @@ msgid "Initiate Window Picker for Current App"
msgstr "Iniciar Selector de Finestres per a l'aplicació Actual"
msgid "Layout and start transforming windows of current application"
-msgstr ""
-"Col·loca i comença la transformació de finestres per a l'aplicació actual"
+msgstr "Col·loca i comença la transformació de finestres per a l'aplicació actual"
msgid "Initiate Window Picker for All Workspaces"
msgstr "Iniciar Selector de Finestres per a Tots els espais de treball"
msgid "Layout and start transforming windows from all workspaces"
-msgstr ""
-"Col·loca i comença la transformació de finestres per a tots els espais de "
-"treball"
+msgstr "Col·loca i comença la transformació de finestres per a tots els espais de treball"
msgid "Initiate current head scale only"
msgstr "Iniciar escalat sols de la Capçalera"
@@ -2595,30 +2402,20 @@ msgstr "Velocitat de la caiguda de la neu"
msgid "Update Delay"
msgstr "Retard en actualitzar"
-msgid ""
-"Delay in ms between screen updates. Deacreasing this value may make snow "
-"fall more smoothly, but will also increase CPU usage."
-msgstr ""
-"Retard en ms entre cada actualització de pantalla. Decrementant aquest valor "
-"fa que caiga la neu mes suaument, però en canvi incrementa l'ús de la CPU."
+msgid "Delay in ms between screen updates. Deacreasing this value may make snow fall more smoothly, but will also increase CPU usage."
+msgstr "Retard en ms entre cada actualització de pantalla. Decrementant aquest valor fa que caiga la neu mes suaument, però en canvi incrementa l'ús de la CPU."
msgid "Screen Boxing"
msgstr "Requadre de la Pantalla"
-msgid ""
-"How far outside the screen resolution snowflakes can be before being "
-"removed. Needed because of FOV."
-msgstr ""
-"Quan lluny fora de la resolució de la pantalla estaran els folcs de neu "
-"abans de desaparèixer. Es necessita degut a FOV."
+msgid "How far outside the screen resolution snowflakes can be before being removed. Needed because of FOV."
+msgstr "Quan lluny fora de la resolució de la pantalla estaran els folcs de neu abans de desaparèixer. Es necessita degut a FOV."
msgid "Screen Depth"
msgstr "Profunditat de la Pantalla"
msgid "How deep into the screen snowflakes can be drawn before being removed."
-msgstr ""
-"Fins quina profunditat en la pantalla es dibuixaran els folcs de neu abans "
-"de desaparèixer."
+msgstr "Fins quina profunditat en la pantalla es dibuixaran els folcs de neu abans de desaparèixer."
msgid "Textures"
msgstr "Textures"
@@ -2641,19 +2438,17 @@ msgstr "Nevar sobre les Finestres"
msgid "Snow is drawn above windows."
msgstr "Nevar per damunt les finestres."
-#, fuzzy
msgid "Rotate flakes"
-msgstr "Rotar a l'esquerre"
+msgstr "Rotar folcs"
msgid "Flakes rotate when checked."
-msgstr ""
+msgstr "Folcs de Neu rotaran en tocar-los."
-#, fuzzy
msgid "Snow Direction"
-msgstr "Direcció de la Finestra"
+msgstr "Direcció de la nevada"
msgid "Select direction in which the snow should fly."
-msgstr ""
+msgstr "Selecciona la direcció des d'on nevarà"
msgid "Debug"
msgstr "Depurar"
@@ -2668,9 +2463,7 @@ msgid "Enable Textures"
msgstr "Habilita Textures"
msgid "Enables textured snowflakes. Otherwise color gradients are used."
-msgstr ""
-"Activa flocs de neu amb textures. D'altra forma s'empraran gradients de "
-"color."
+msgstr "Activa flocs de neu amb textures. D'altra forma s'empraran gradients de color."
msgid "Snow"
msgstr "Nevar"
@@ -2681,9 +2474,8 @@ msgstr "XSnow per a Beryl"
msgid "Start splash"
msgstr "Pantalla de Presentació Inicial"
-#, fuzzy
msgid "Images"
-msgstr "Imatge"
+msgstr "Imatges"
msgid "background file"
msgstr "Arxiu de Fons"
@@ -2763,15 +2555,11 @@ msgstr "Mostrar Finestres per a Tots els Escriptoris"
msgid "Icon Corner"
msgstr "Cantó per a la Icona"
-msgid ""
-"Icon Placement (0=BottomRight, 1=BottomLeft, 2=TopRight, 3=TopLeft, 4=Center)"
-msgstr ""
-"Col·locar Icona (0=Inferior Dret, 1=Inferior Esquerre, 2=Superior Dreta, "
-"3=Superior Esquerre, 4=Centre)"
+msgid "Icon Placement (0=BottomRight, 1=BottomLeft, 2=TopRight, 3=TopLeft, 4=Center)"
+msgstr "Col·locar Icona (0=Inferior Dret, 1=Inferior Esquerre, 2=Superior Dreta, 3=Superior Esquerre, 4=Centre)"
msgid "Distance desktop should be zoom out while switching windows"
-msgstr ""
-"Distancia que s'allunyarà l'escriptori mentre es commuten les Finestres"
+msgstr "Distancia que s'allunyarà l'escriptori mentre es commuten les Finestres"
msgid "Icon"
msgstr "Icona"
@@ -2786,8 +2574,7 @@ msgid "Show Window List"
msgstr "Mostrar Llista de Finestres"
msgid "Show the window list box in center of the screen"
-msgstr ""
-"Mostrar la caixa amb la llista de finestres en el centre de la pantalla"
+msgstr "Mostrar la caixa amb la llista de finestres en el centre de la pantalla"
msgid "Auto Rotate"
msgstr "Rotar Automàticament"
@@ -2802,43 +2589,34 @@ msgid "Temporarily Un-Minimize minimized windows"
msgstr "Restaura temporalment les finestres minimitzades"
msgid "Current workspace"
-msgstr ""
+msgstr "Espai de Treball Actual"
msgid "Next window"
msgstr "Finestra Següent"
msgid "Popup switcher if not visible and select next window"
-msgstr ""
-"Commutador Emergent si no apareix visible i es selecciona la finestra següent"
+msgstr "Commutador Emergent si no apareix visible i es selecciona la finestra següent"
msgid "Prev window"
msgstr "Finestra Anterior"
msgid "Popup switcher if not visible and select previous window"
-msgstr ""
-"Commutador Emergent si no apareix visible i es selecciona la finestra "
-"anterior"
+msgstr "Commutador Emergent si no apareix visible i es selecciona la finestra anterior"
-#, fuzzy
msgid "All workspaces"
-msgstr "Finestra Següent (Tots els Escriptoris)"
+msgstr "Tots els Escriptoris"
msgid "Next window (All workspaces)"
msgstr "Finestra Següent (Tots els Escriptoris)"
msgid "Popup switcher if not visible and select next window out of all windows"
-msgstr ""
-"Commutador Emergent si no apareix visible i es selecciona la finestra "
-"següent fora de totes les finestres"
+msgstr "Commutador Emergent si no apareix visible i es selecciona la finestra següent fora de totes les finestres"
msgid "Prev window (All workspaces)"
msgstr "Finestra Anterior (Tots els Escriptoris)"
-msgid ""
-"Popup switcher if not visible and select previous window out of all windows"
-msgstr ""
-"Commutador Emergent si no apareix visible i es selecciona la finestra "
-"anterior fora de tots les Finestres"
+msgid "Popup switcher if not visible and select previous window out of all windows"
+msgstr "Commutador Emergent si no apareix visible i es selecciona la finestra anterior fora de tots les Finestres"
msgid "Application Switcher"
msgstr "Commutador d'Aplicacions"
@@ -2888,16 +2666,14 @@ msgstr "Desactivar rastre del Focus si s'agafa la pantalla per"
msgid "Windows classes to exclude from trailfocusing"
msgstr "Classes de finestres que s'exclouran per a Rastre del Focus"
-#, fuzzy
msgid "Pointer wave"
-msgstr "Ones en el Títol"
+msgstr "Ones en el Púnter"
msgid "Enable pointer water effects"
msgstr "Activar Efectes d'Aigua del Punter"
-#, fuzzy
msgid "Rain"
-msgstr "Principal"
+msgstr "Pluja"
msgid "Toggle rain"
msgstr "Activar/Desactivar Pluja"
@@ -2941,9 +2717,7 @@ msgstr "Viscositat de l'Aigua (valors alts mostren Ones més grans)"
msgid "Initial Vertices"
msgstr "Vèrtex Inicials"
-msgid ""
-"Initial number of water vertices (larger number results in larger wave "
-"duration)"
+msgid "Initial number of water vertices (larger number results in larger wave duration)"
msgstr "Nombre Inicials dels Vèrtex d'aigua (quan més alt més durarà l'Ona)"
msgid "Rain Delay"
@@ -2988,7 +2762,6 @@ msgstr "Ona en soltar Finestres"
msgid "Shiver window"
msgstr "Tremolar Finestra"
-#, fuzzy
msgid "Wobbly shiver when doing window or ungrab wave"
msgstr "Tremolor Inestable quan es solta la finestra amb Ona"
@@ -3016,9 +2789,8 @@ msgstr "Control"
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
-#, fuzzy
msgid "Maximize"
-msgstr "Minimitzat"
+msgstr "Maximitza"
msgid "Maximize Friction"
msgstr "Fricció en Maximitzar"
@@ -3033,7 +2805,7 @@ msgid "Spring Konstant for maximize effect"
msgstr "Constant K del ressort per a l'efecte Maximitzar"
msgid "Move"
-msgstr ""
+msgstr "Moure"
msgid "Move Friction"
msgstr "Fricció en Moure"
@@ -3047,9 +2819,8 @@ msgstr "Constant K del Ressort en Moure"
msgid "Spring Konstant for move types"
msgstr "Constant K del Ressort per als tipus de moviment"
-#, fuzzy
msgid "Map"
-msgstr "Mipmap"
+msgstr "Mapa"
msgid "Map Friction"
msgstr "Fricció en Mapa"
@@ -3064,7 +2835,7 @@ msgid "Spring Konstant for map types"
msgstr "Constant K del Ressort per als tipus de Mapa"
msgid "Grab"
-msgstr ""
+msgstr "Agafar"
msgid "Grab Friction"
msgstr "Fricció en Agafar"
@@ -3091,7 +2862,7 @@ msgid "Spring Konstant for focus types"
msgstr "Constant K del Ressort per als tipus d'Enfocar"
msgid "Grid"
-msgstr ""
+msgstr "Graella"
msgid "Grid Resolution"
msgstr "Resolució de la Graella"
@@ -3150,9 +2921,8 @@ msgstr "Efecte Moure"
msgid "Wobble windows when you move them"
msgstr "Trontolleja Finestres en moure-les"
-#, fuzzy
msgid "Visual bell"
-msgstr "Fricció de l'Alerta Visual"
+msgstr "Alerta Visual"
msgid "Visual Bell Friction"
msgstr "Fricció de l'Alerta Visual"
@@ -3166,9 +2936,8 @@ msgstr "Constant K del ressort de l'Alerta Visual"
msgid "Spring Konstant for bell effect"
msgstr "Constant K del ressort de l'efecte 'Alerta Visual'"
-#, fuzzy
msgid "Release"
-msgstr "Efecte Alliberar"
+msgstr "Alliberar"
msgid "Release Effect"
msgstr "Efecte Alliberar"
@@ -3189,7 +2958,7 @@ msgid "Spring Konstant for release effect"
msgstr "Constant K del ressort de l'efecte Alliberar"
msgid "Urgent"
-msgstr ""
+msgstr "Urgent"
msgid "Use urgent effect"
msgstr "Usar Efecte Urgent"
@@ -3228,7 +2997,7 @@ msgid "Make urgent windows wobble uniformly"
msgstr "Fer tremolar uniformement les finestres Urgents"
msgid "Edge"
-msgstr ""
+msgstr "Vora"
msgid "Edge snapping distance"
msgstr "Separació de la Vora en alineat de finestres"
@@ -3237,16 +3006,13 @@ msgid "Edge snapping velocity"
msgstr "Velocitat d'alineació"
msgid "Snap"
-msgstr ""
+msgstr "Desplaçar"
msgid "Snap windows modifier"
msgstr "Modificador de l'Alineat de Finestres"
-msgid ""
-"Press all of the selected keys while moving windows to cause them to snap"
-msgstr ""
-"Prem totes les tecles seleccionades mentre es mou les finestres per a "
-"alinear-les"
+msgid "Press all of the selected keys while moving windows to cause them to snap"
+msgstr "Prem totes les tecles seleccionades mentre es mou les finestres per a alinear-les"
msgid "Default Snapping to On"
msgstr "Alineament de Finestres activat per defecte"
@@ -3290,10 +3056,3 @@ msgstr "Apropar Esciptori"
msgid "Zoom and pan desktop cube"
msgstr "Zoom i Panoràmica del cub de l'escriptori"
-#~ msgid "Constrain Y to bottom"
-#~ msgstr "Restringeix Coordenada Y a la part Inferior"
-
-#~ msgid "Prevent windows from moving past the bottom of the screen"
-#~ msgstr ""
-#~ "Impedir a les finestres moure's més enllà de la part inferior de la "
-#~ "pantalla"
diff --git a/beryl-plugins/po/es_ES.po b/beryl-plugins/po/es_ES.po
index 04bdb32..7c20ba6 100644
--- a/beryl-plugins/po/es_ES.po
+++ b/beryl-plugins/po/es_ES.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: es_ES\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-12-31 16:29+0530\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-31 13:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-03 12:49+0100\n"
"Last-Translator: Jesús Vidal Panalés <jesusvpct@ono.com>\n"
"Language-Team: <es@li.org>\n"
@@ -1514,14 +1514,24 @@ msgstr ""
msgid "Opacity level of moving windows"
msgstr "Nivel de opacidad del movimiento de ventanas"
-#, fuzzy
-msgid "Constrain Y to screen area"
+msgid "Movement constraints"
+msgstr "Imposiciones del movimiento"
+
+msgid "Constrain Y to top of screen"
msgstr "Imponer coordenada Y a la parte superior de la pantalla"
-#, fuzzy
-msgid "Prevent windows from moving out of the screen vertically"
+msgid "Prevent windows from moving over the top of the screen"
+msgstr ""
+"Impedir a las ventanas de moverlas más allá de la parte superior de la "
+"pantalla"
+
+msgid "Constrain Y to bottom"
+msgstr "Imponer la coordenada Y en la parte inferior"
+
+msgid "Prevent windows from moving past the bottom of the screen"
msgstr ""
-"Impedir a las ventanas de moverlas sobre el parte superior de la pantalla"
+"Impedir a las ventanas de moverlas más allá de la parte inferior de la "
+"pantalla"
#, fuzzy
msgid "Snapoff/snapback"
@@ -2058,7 +2068,6 @@ msgstr "Contorno"
msgid "Filled Outline"
msgstr "Contorno completo"
-#, fuzzy
msgid "Binding"
msgstr "Enlaces"
@@ -2069,7 +2078,7 @@ msgid "Start resizing window"
msgstr "Comenzar el redimensionado de la ventana"
msgid "Behaviour"
-msgstr ""
+msgstr "Funcionamiento"
msgid "Warp pointer when starting a resize with mouse initiate combo."
msgstr ""
@@ -2104,9 +2113,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Seleccionar entre modo normal, textura estirada, contorno y contorno relleno."
-#, fuzzy
msgid "Outline Mode"
-msgstr "Contorno"
+msgstr "Modo del contorno"
msgid "Outline Color"
msgstr "Color del contorno"
@@ -2127,7 +2135,7 @@ msgid "Resize window"
msgstr "Redimensiona la ventana"
msgid "General"
-msgstr ""
+msgstr "General"
msgid "Pointer Invert Y"
msgstr "Invertir eje Y del puntero"
@@ -2135,9 +2143,8 @@ msgstr "Invertir eje Y del puntero"
msgid "Invert Y axis for pointer movement while rotating the cube"
msgstr "Invierte el eje Y para el movimiento del puntero mientras rota el cubo"
-#, fuzzy
msgid "Misc. Options"
-msgstr "Varias opciones"
+msgstr "Opciones variadas"
msgid "Pointer Sensitivity"
msgstr "Sensibilidad del puntero"
@@ -2288,9 +2295,8 @@ msgstr "Rotar la ventana"
msgid "Rotate with window"
msgstr "Rotar con la ventana"
-#, fuzzy
msgid "Edge Flip"
-msgstr "Activar rotación DnD en el borde"
+msgstr "Voltear el borde"
msgid "Rotate Flip Left"
msgstr "Rotar a la izquierda del tirón"
@@ -2348,7 +2354,7 @@ msgid "Rotate desktop cube"
msgstr "Rotar el escritorio en el cubo"
msgid "Rules"
-msgstr ""
+msgstr "Reglas"
msgid "Window Opacity"
msgstr "Opacidad de la ventana"
@@ -2661,19 +2667,17 @@ msgstr "Nevar sobre las ventanas."
msgid "Snow is drawn above windows."
msgstr "La nieve se dibuja por encima de las ventanas"
-#, fuzzy
msgid "Rotate flakes"
-msgstr "Rotar a la izquierda"
+msgstr "Rotar copos"
msgid "Flakes rotate when checked."
-msgstr ""
+msgstr "Rotar los copos cuando se marque."
-#, fuzzy
msgid "Snow Direction"
-msgstr "Dirección de la ventana"
+msgstr "Dirección de la nieve"
msgid "Select direction in which the snow should fly."
-msgstr ""
+msgstr "Seleccionar la dirección que tendrá al nevar"
msgid "Debug"
msgstr "Depurar"
@@ -2701,9 +2705,8 @@ msgstr "XSnow para Beryl"
msgid "Start splash"
msgstr "Iniciar splash"
-#, fuzzy
msgid "Images"
-msgstr "Imagen"
+msgstr "Imágenes"
msgid "background file"
msgstr "Archivo de fondo"
@@ -2821,7 +2824,7 @@ msgid "Temporarily Un-Minimize minimized windows"
msgstr "Restaurar temporalmente las ventanas minimizadas"
msgid "Current workspace"
-msgstr ""
+msgstr "Espacio de trabajo actual"
msgid "Next window"
msgstr "Ventana siguiente"
@@ -2837,9 +2840,8 @@ msgid "Popup switcher if not visible and select previous window"
msgstr ""
"Selector emergente si no está visible y seleccionar la ventana anterior"
-#, fuzzy
msgid "All workspaces"
-msgstr "Siguiente ventana (todos los espacios de trabajo)"
+msgstr "Todos los espacios de trabajo"
msgid "Next window (All workspaces)"
msgstr "Siguiente ventana (todos los espacios de trabajo)"
@@ -2906,16 +2908,14 @@ msgstr "Desactivar el Rastro de enfoque si la pantalla es usada por"
msgid "Windows classes to exclude from trailfocusing"
msgstr "Clases de ventanas a excluir del rastro de enfoque"
-#, fuzzy
msgid "Pointer wave"
-msgstr "Ondas en el título"
+msgstr "Onda en el puntero"
msgid "Enable pointer water effects"
msgstr "Activar efectos de agua en el puntero"
-#, fuzzy
msgid "Rain"
-msgstr "Principal"
+msgstr "Lluvia"
msgid "Toggle rain"
msgstr "Activar/Desactivar lluvia"
@@ -3008,9 +3008,8 @@ msgstr "Efecto de la onda cuando suelte la ventana con el ratón"
msgid "Shiver window"
msgstr "Efecto de temblar la ventana"
-#, fuzzy
msgid "Wobbly shiver when doing window or ungrab wave"
-msgstr "Tambalear la ventana en los efectos de onda"
+msgstr "Tambalear la ventana al crearla o al soltar la onda"
msgid "Water Effect"
msgstr "Efecto de onda"
@@ -3036,9 +3035,8 @@ msgstr "Control"
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
-#, fuzzy
msgid "Maximize"
-msgstr "Minimizar"
+msgstr "Maximizar"
msgid "Maximize Friction"
msgstr "Fricción al maximizar"
@@ -3053,7 +3051,7 @@ msgid "Spring Konstant for maximize effect"
msgstr "Constante del resorte para el efecto de maximizado"
msgid "Move"
-msgstr ""
+msgstr "Mover"
msgid "Move Friction"
msgstr "Fricción al mover"
@@ -3067,9 +3065,8 @@ msgstr "Constante del resorte al mover"
msgid "Spring Konstant for move types"
msgstr "Constante del resorte para los tipos de movimiento"
-#, fuzzy
msgid "Map"
-msgstr "Usar Mipmap"
+msgstr "Mapa"
msgid "Map Friction"
msgstr "Mapa de fricción"
@@ -3084,7 +3081,7 @@ msgid "Spring Konstant for map types"
msgstr "Constante del resorte para los tipos de mapa"
msgid "Grab"
-msgstr ""
+msgstr "Agarrar"
msgid "Grab Friction"
msgstr "Fricción al agarrar"
@@ -3111,7 +3108,7 @@ msgid "Spring Konstant for focus types"
msgstr "Constante de resorte para los tipos de enfoque de ventana"
msgid "Grid"
-msgstr ""
+msgstr "Rejilla"
msgid "Grid Resolution"
msgstr "Resolución de la rejilla"
@@ -3170,9 +3167,8 @@ msgstr "Efecto de movimiento"
msgid "Wobble windows when you move them"
msgstr "Tambalear las ventanas cuando las mueva"
-#, fuzzy
msgid "Visual bell"
-msgstr "Fricción de alerta visual"
+msgstr "Alerta visual"
msgid "Visual Bell Friction"
msgstr "Fricción de alerta visual"
@@ -3186,9 +3182,8 @@ msgstr "Constante del resorte de la alerta visual"
msgid "Spring Konstant for bell effect"
msgstr "Constante del resorte para el efecto de alerta visual"
-#, fuzzy
msgid "Release"
-msgstr "Efecto de liberación"
+msgstr "Liberar"
msgid "Release Effect"
msgstr "Efecto de liberación"
@@ -3209,7 +3204,7 @@ msgid "Spring Konstant for release effect"
msgstr "Constante del resorte para el efecto de liberación"
msgid "Urgent"
-msgstr ""
+msgstr "Urgente"
msgid "Use urgent effect"
msgstr "Usar efecto de ventana urgente"
@@ -3248,7 +3243,7 @@ msgid "Make urgent windows wobble uniformly"
msgstr "Hacer que tiemblen las ventanas urgentes uniformemente"
msgid "Edge"
-msgstr ""
+msgstr "Borde"
msgid "Edge snapping distance"
msgstr "Distancia del borde del alineado de las ventanas"
@@ -3257,7 +3252,7 @@ msgid "Edge snapping velocity"
msgstr "Velocidad de alineado"
msgid "Snap"
-msgstr ""
+msgstr "Alinear"
msgid "Snap windows modifier"
msgstr "Modificador del alineado de ventanas"
@@ -3309,24 +3304,3 @@ msgstr "Zoom del escritorio"
msgid "Zoom and pan desktop cube"
msgstr "Zoom y panorámica del cubo de escritorio"
-
-#~ msgid "Apppearance"
-#~ msgstr "Apariencia"
-
-#~ msgid "Zoom in"
-#~ msgstr "Acercar"
-
-#~ msgid "Zoom out"
-#~ msgstr "Alejar"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Movement constraints"
-#~ msgstr "Restricciones del movimiento"
-
-#~ msgid "Constrain Y to bottom"
-#~ msgstr "Imponer la coordenada Y en la parte inferior"
-
-#~ msgid "Prevent windows from moving past the bottom of the screen"
-#~ msgstr ""
-#~ "Impedir a las ventanas de moverlas más allá de la parte inferior de la "
-#~ "pantalla"
diff --git a/beryl-plugins/po/hu_HU.po b/beryl-plugins/po/hu_HU.po
index d4f10fb..3d0381b 100644
--- a/beryl-plugins/po/hu_HU.po
+++ b/beryl-plugins/po/hu_HU.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Beryl-Plugins-1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-12-31 16:29+0530\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-03 01:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-28 15:03+0100\n"
"Last-Translator: Lónyai Gergely, Aleph <alephlg@gmail.com>\n"
"Language-Team: Gentoo-hu <gentoo-doc-hu@gentoo.org>\n"
@@ -20,63 +20,41 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Country: HUNGARY\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-#, fuzzy
-msgid "Misc. Settings"
-msgstr "Hasznáj különböző beállításokat"
-
-#, fuzzy
-msgid "Space Between Windows"
+msgid "Space between windows"
msgstr "Távolság az ablakok között"
-#, fuzzy
-msgid "Change the amount of space between the windows."
+msgid "Change the space between the windows."
msgstr "Az ablakok közötti távolság változtatása"
-#, fuzzy
-msgid "3D Animation Speed"
+msgid "3D animation speed"
msgstr "3D animáció sebessége"
msgid "Change the speed of the 3D animation."
msgstr "A 3D animáció sebességének a megváltoztatása."
-msgid "Create Mipmaps (for better texture quality)"
-msgstr ""
+msgid "create mipmaps"
+msgstr "Mipmapok létrehozása"
-msgid ""
-"This will create mipmaps which improve overall texture appearence, and "
-"reduce jagged edges."
-msgstr ""
+msgid "Create mipmaps."
+msgstr "Létrehoz mipmapokat"
-#, fuzzy
-msgid "Draw backsides of windows"
-msgstr "Megrajzolja az ablakok tükröződését"
+msgid "Disable Backface Culling"
+msgstr "Letiltva a háttérben kiválasztás"
-msgid "Enables the drawing of the backside of windows."
-msgstr ""
+msgid "Disable Backface Culling."
+msgstr "Letiltja a háttérben történő kiválasztást"
-#, fuzzy
-msgid "Disable Caps in Cube"
+msgid "Disable caps in inside cube"
msgstr "Letiltja a tetőket belső kocka nézetben"
-#, fuzzy
-msgid "Disables the drawing of the cube caps when the inside cube mode is set."
+msgid "Disable cube caps when inside cube mode is used."
msgstr "Nem rajzolja meg a tetőket, ha belső kocka módban vagy."
-msgid "3D Only on Mouse Rotate"
-msgstr ""
+msgid "A 3D world"
+msgstr "3d világ"
-msgid ""
-"Initiates the 3D display only if rotate is mouse driven. (Ex. You rotate the "
-"cube via the mouse)"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "3D Effects"
-msgstr "Leképezés effekt"
-
-#, fuzzy
-msgid "Windows aquire 3D Effects"
-msgstr "Ablak leképezése effekt"
+msgid "Windows live in a 3D world."
+msgstr "Az ablakok 3d élete."
msgid "Down"
msgstr "Le"
@@ -102,18 +80,6 @@ msgstr "Animált ablak"
msgid "All windows"
msgstr "Minden ablak"
-msgid "Off"
-msgstr ""
-
-msgid "Minimize/Unminimize Only"
-msgstr ""
-
-msgid "Create/Close Only"
-msgstr ""
-
-msgid "On"
-msgstr ""
-
msgid "None"
msgstr "Nincs"
@@ -186,363 +152,273 @@ msgstr "Dnd"
msgid "Random Animations For All Events"
msgstr "Véletlen animációk mindenhol"
-#, fuzzy
-msgid ""
-"All effects are chosen randomly, ignoring the selected effect. If None is "
-"selected for an event, that event won't be animated."
-msgstr ""
-"Minden effekt véletlenszerű, kivéve a kiválasztottaknál. Ha Nem választasz "
-"ki eseményt, akkor nem lesz animáció."
-
-msgid "(Un)Shade"
-msgstr ""
+msgid "All effects get to be chosen randomly, ignoring the selected effect. If None is selected for an event, that event won't be animated."
+msgstr "Minden effekt véletlenszerű, kivéve a kiválasztottaknál. Ha Nem választasz ki eseményt, akkor nem lesz animáció."
msgid "Rollup Fixed Interior"
msgstr "Felgördülés fix tartalommal"
-#, fuzzy
-msgid "Fixed window interior during the Rollup animation."
+msgid "Fixed window interior during Rollup effect"
msgstr "Rögzítsd az ablak tartalmát a Felgördül effektnél"
-#, fuzzy
-msgid "Number of Horizontal Folds"
-msgstr "Harmónika"
+msgid "Horizontal Folds Number of Folds"
+msgstr "Harmónika gyűrődéseinek száma"
-msgid ""
-"The number of horizontal folds that occur in the Horizontal Fold animation."
-msgstr ""
+msgid "Horizontal Folds number of complete folds"
+msgstr "A Harmónika komplett gyűrődéseinek száma"
-#, fuzzy
-msgid "Horizontal Fold Amplitude"
+msgid "Horizontal Folds Amplitude"
msgstr "Harmónika amplitúdója"
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Amplitude (size of the waves in the fold) of the Horizontal Folds relative "
-"to the window width. Negative values fold outward."
-msgstr ""
-"A Harmónika gyűrődésének az amplitúdója illeszkedjen az ablak méretéhez. "
-"Negatív érték a ráncokat kifelé mozdítja."
-
-#, fuzzy
-msgid "Curved Folds"
-msgstr "Felredőzik"
+msgid "Horizontal folds amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
+msgstr "A Harmónika gyűrődésének az amplitúdója illeszkedjen az ablak méretéhez. Negatív érték a ráncokat kifelé mozdítja."
msgid "Curved Fold Amplitude"
msgstr "Felredőzés amplitúdója"
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Amplitude (size of the waves in the fold) of the curved fold relative to "
-"window width. Negative values fold outward."
-msgstr ""
-"A Harmónika gyűrődésének az amplitúdója illeszkedjen az ablak méretéhez. "
-"Negatív érték a ráncokat kifelé mozdítja."
+msgid "Curved fold amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
+msgstr "A felredőzés gyűrődésének az amplitúdója illeszkedjen az ablak méretéhez. Negatív szám a ráncokat kifelé mozdítja."
-#, fuzzy
-msgid "Zoom from Center"
+msgid "Zoom From Center"
msgstr "Nagyítás középről"
-#, fuzzy
-msgid "Zoom from center when playing the Zoom and Sidekick animations."
+msgid "Zoom from center when playing Zoom and Sidekick effects"
msgstr "A Nagyítás középről esetén keverje a Nagyítást a Pörgő-forgóval"
-#, fuzzy
-msgid "Advanced"
-msgstr "Javított"
-
msgid "Animation Time Step"
msgstr "Animáció ideje"
-msgid ""
-"The amount of time in milliseconds between each render of the animation. The "
-"higher the number, the jerkier the movements become."
-msgstr ""
+msgid "Animation time step in milliseconds"
+msgstr "Az animáció ideje ezredmásodpercben megadva"
msgid "Animation Time Step For Intense Effects"
msgstr "Animáció ideje erős effekteknél"
-msgid ""
-"The amount of time in milliseconds between each render of the intense "
-"animation (Ex. Burn, Beam). The higher the number, the jerkier the movements "
-"become."
-msgstr ""
+msgid "Animation time step in milliseconds for intense effects like Burn"
+msgstr "Az animáció ideje erős effekteknél ezredmásodpercben megadva"
-#, fuzzy
-msgid "Disable Post-processing Effects During Animation"
+msgid "Disable Postprocessing Effects During Animation"
msgstr "Effektek előfeldolgozásának a tiltása animáció közben"
-#, fuzzy
-msgid "Disables Blur effects during animations."
+msgid "Disables Blur during animation"
msgstr "Elmosódottság tiltása animáció alatt"
-#, fuzzy
-msgid "Magic Lamp"
-msgstr "Dzsinnes lámpa 1"
-
-#, fuzzy
-msgid "Magic Lamp #1"
-msgstr "Dzsinnes lámpa 1"
-
-#, fuzzy
-msgid "Magic Lamp #1 Grid Y Resolution"
+msgid "Magic Lamp 1 Grid Y Resolution"
msgstr "Dzsinnes lámpa 1 Y irányú kitérése"
-msgid ""
-"Vertex grid resolution for Magic Lamp #1 (Y dimension only). This is the "
-"number of points used to define the curves. The higher the number, the "
-"smoother the curves. However there will be a loss of performance (CPU usage "
-"increases)."
-msgstr ""
+msgid "Vertex Grid Resolution (2-200) for Magic Lamp 1 (Y dimension only)"
+msgstr "A kitérés tetőpontja (2-200) a dzsinnes lámpa 1-nél (csak Y irányban)"
-#, fuzzy
-msgid "Magic Lamp #1 Max Waves"
+msgid "Magic Lamp 1 Max Waves"
msgstr "Dzsinnes lámpa 1 maximális hullámai"
-#, fuzzy
-msgid "The maximum number of waves for Magic Lamp #1."
+msgid "Maximum number of waves for Magic Lamp 1"
msgstr "A dzsinnes lámpa 1 hullámainak a maximális száma"
-#, fuzzy
-msgid "Magic Lamp #1 Wave Min Amplitude"
+msgid "Magic Lamp 1 Wave Min Amplitude"
msgstr "Dzsinnes lámpa 1 hullámának minimális amplitúdója"
-msgid "The minimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #1 will have."
-msgstr ""
+msgid "Magic Lamp 1 waves will have random amplitudes between min and max"
+msgstr "A dzsinnes lámpa 1 hullámai a minimális és a maximális érték között legyen"
-#, fuzzy
-msgid "Magic Lamp #1 Wave Max Amplitude"
+msgid "Magic Lamp 1 Wave Max Amplitude"
msgstr "Dzsinnes lámpa 1 hullámának minimális amplitúdója"
-msgid "The maxmimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #1 will have."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Magic Lamp #2"
-msgstr "Dzsinnes lámpa 2"
-
-#, fuzzy
-msgid "Magic Lamp #2 Grid Y Resolution"
+msgid "Magic Lamp 2 Grid Y Resolution"
msgstr "Dzsinnes lámpa 2 Y irányú kitérése"
-msgid ""
-"Vertex grid resolution for Magic Lamp #2 (Y dimension only). This is the "
-"number of points used to define the curves. The higher the number, the "
-"smoother the curves. However there will be a loss of performance (CPU usage "
-"increases)."
-msgstr ""
+msgid "Vertex Grid Resolution (2-200) for Magic Lamp 2 (Y dimension only)"
+msgstr "A kitérés tetőpontja (2-200) a dzsinnes lámpa 2-nél (csak Y irányban)"
-#, fuzzy
-msgid "Magic Lamp #2 Max Waves"
+msgid "Magic Lamp 2 Max Waves"
msgstr "Dzsinnes lámpa 2 maximális hullámai"
-#, fuzzy
-msgid "The maximum number of waves for Magic Lamp #2."
+msgid "Maximum number of waves for Magic Lamp 2"
msgstr "Dzsinnes lámpa 2 hullámainak a maximális száma"
-#, fuzzy
-msgid "Magic Lamp #2 Wave Min Amplitude"
+msgid "Magic Lamp 2 Wave Min Amplitude"
msgstr "Dzsinnes lámpa 2 hullámának minimális amplitúdója"
-msgid "The minimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #2 will have."
-msgstr ""
+msgid "Magic Lamp 2 waves will have random amplitudes between min and max"
+msgstr "A dzsinnes lámpa 2 hullámai a minimális és a maximális érték között legyen"
-#, fuzzy
-msgid "Magic Lamp #2 Wave Max Amplitude"
+msgid "Magic Lamp 2 Wave Max Amplitude"
msgstr "Dzsinnes lámpa 2 hullámának minimális amplitúdója"
-msgid "The maxmimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #2 will have."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Focus Wave"
-msgstr "Fókuszálás hullámának szélessége"
-
msgid "Focus Wave Width"
msgstr "Fókuszálás hullámának szélessége"
-#, fuzzy
-msgid "The width of the focus wave relative to the window height."
+msgid "Focus wave width relative to window height"
msgstr "A fókuszálás hullámának a szélessége függjön az ablak magasságától"
msgid "Focus Wave Amplitude"
msgstr "A fókuszálás hullámának amplitúdója"
-#, fuzzy
-msgid "The wave amplitude (size of the waves) relative to the window height."
+msgid "Focus wave amplitude relative to window height"
msgstr "A fókuszálás hullámának az amplitúdója függjön az ablak magasságától"
msgid "Sidekick Number of Rotations"
msgstr "A pörgő-forgó fordulatainak a száma"
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The number of rotations plus or minus 10% (for randomness) that Sidekick has."
+msgid "Sidekick number of rotations (with +/-10% randomness)"
msgstr "A Pörgő-forgó fordulatainak a száma (+/-10% eltérés előfordul)"
-#, fuzzy
-msgid "(Un)Minimize"
-msgstr "Minimalizált"
+msgid "Minimize Effect"
+msgstr "Minimalizálás effekt"
-#, fuzzy
-msgid "Minimize Animation"
-msgstr "Minimalizálás időtartama"
+msgid "Minimize Window Effect"
+msgstr "Az ablak minimalizálásának az effektje"
-msgid "The animation shown when minimizing a window."
-msgstr ""
+msgid "Minimize Window Types"
+msgstr "Minimalizálható ablaktípusok"
-#, fuzzy
-msgid "Minimize"
-msgstr "Minimalizált"
+msgid "Window types that should animate with this effect when minimized"
+msgstr "Ezeket az ablaktípusokat animálja, amikor minimalizálod őket"
-msgid "Window Types"
-msgstr "Ablaktípusok"
+msgid "Minimize Animation Duration"
+msgstr "Minimalizálás időtartama"
-#, fuzzy
-msgid "The window types that will be animated."
-msgstr "Negatív nézet nélküli ablaktípusok:"
+msgid "Minimize animation duration in seconds"
+msgstr "A minimalizálás idejének a hossza másodpercekben megadva"
-#, fuzzy
-msgid "Animation Duration"
-msgstr "Fókuszálás animációjának időtartama"
+msgid "Unminimize Effect"
+msgstr "Visszaminimalizálás effekt"
-msgid "The number of seconds that the Minimize animation will last."
-msgstr ""
+msgid "Unminimize Window Effect"
+msgstr "A minimalizált ablakok visszaminimalizálásának az effektje"
-#, fuzzy
-msgid "Unminimize Animation"
-msgstr "Visszaminimalizálás időtartama"
+msgid "Unminimize Window Types"
+msgstr "Visszaminimalizálható ablaktípusok"
-msgid "The animation shown when unminimizing a window."
-msgstr ""
+msgid "Window types that should animate with this effect when unminimized"
+msgstr "Ezeket az ablaktípusokat animálja, amikor visszaminimalizálod őket"
-#, fuzzy
-msgid "Unminimize"
-msgstr "Visszaminimalizálás effekt"
+msgid "Unminimize Animation Duration"
+msgstr "Visszaminimalizálás időtartama"
-msgid "The number of seconds that the Unminimize animation will last."
-msgstr ""
+msgid "Unminimize animation duration in seconds"
+msgstr "A visszaminimalizálás idejének a hossza másodpercekben megadva"
-#, fuzzy
-msgid "Close"
-msgstr "Tiszta"
+msgid "Close Effect 1"
+msgstr "Bezár effekt 1"
-#, fuzzy
-msgid "Close #1 Animation"
-msgstr "Bezárás animációjának az időtartama 1"
+msgid "Close Window Effect 1"
+msgstr "Ablak bezárása effektje. Első variáns."
-msgid "The animation shown when closing a window."
-msgstr ""
+msgid "Close Window Types 1"
+msgstr "Ablak bezárásának típusai 1"
-#, fuzzy
-msgid "Close #1"
-msgstr "Bezár effekt 1"
+msgid "Window types that should animate with this effect when closed"
+msgstr "Ezeket az ablaktípusokat animálja, amikor bezárod őket"
-msgid "The number of seconds that the Close #1 animation will last."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Close #2 Animation"
+msgid "Close Animation Duration 1"
msgstr "Bezárás animációjának az időtartama 1"
-#, fuzzy
-msgid "Close #2"
+msgid "Animation duration in seconds for close effect 1"
+msgstr "Az animáció időtartama a bezár effekt 1-nél"
+
+msgid "Close Effect 2"
msgstr "Bezár effekt 2"
-msgid "The number of seconds that the Close #2 animation will last."
-msgstr ""
+msgid "Close Window Effect 2"
+msgstr "Ablak bezárása effektje. Második variáns."
-msgid "Create"
-msgstr ""
+msgid "Close Window Types 2"
+msgstr "Ablak bezárásának típusai 2"
-#, fuzzy
-msgid "Create #1 Animation"
-msgstr "Megnyitás animációjának az időtartama 1"
+msgid "Close Animation Duration 2"
+msgstr "Bezárás animációjának az időtartama 2"
-#, fuzzy
-msgid "Effect"
-msgstr "Leképezés effekt"
+msgid "Animation duration in seconds for close effect 2"
+msgstr "Az animáció időtartama a bezár effekt 2-nél"
-#, fuzzy
-msgid "Create #1"
+msgid "Create Effect 1"
msgstr "Megnyit effekt 1"
+msgid "Create Window Effect 1"
+msgstr "Ablak megnyitásának effektje. Első variáns."
+
+msgid "Create Window Types 1"
+msgstr "Ablak megnyitásának a típusai 1"
+
msgid "Window types that should animate with this effect when created"
msgstr "Ezeket az ablaktípusokat animálja, amikor megnyitod őket"
+msgid "Create Animation Duration 1"
+msgstr "Megnyitás animációjának az időtartama 1"
+
msgid "Animation duration in seconds for create effect 1"
msgstr "Az animáció időtartama a megnyitás effekt 1-nél"
-#, fuzzy
-msgid "Create #2 Animation"
-msgstr "Megnyitás animációjának az időtartama 1"
+msgid "Create Effect 2"
+msgstr "Megnyit effekt 2"
-#, fuzzy
-msgid "Create Window Effect #2"
+msgid "Create Window Effect 2"
msgstr "Ablak megnyitásának effektje. Második variáns."
-#, fuzzy
-msgid "Create #2"
-msgstr "Megnyit effekt 2"
+msgid "Create Window Types 2"
+msgstr "Ablak megnyitásának a típusai 2"
+
+msgid "Create Animation Duration 2"
+msgstr "Megnyitás animációjának az időtartama 2"
msgid "Animation duration in seconds for create effect 2"
msgstr "Az animáció időtartama a megnyitás effekt 2-nél"
-msgid "Focus"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Animation"
-msgstr "Animációk"
+msgid "Focus Effect"
+msgstr "Fókuszálás effektje"
msgid "Focus Window Effect"
msgstr "Az ablakra fókuszálás (kiválasztásának) effektje"
+msgid "Focus Window Types"
+msgstr "Fókuszálható ablakok típusai"
+
msgid "Window types that should animate with this effect when focused"
msgstr "Ezeket az ablakokat fogja animálni, amikor az ablakra kerül a fókusz"
+msgid "Focus Animation Duration"
+msgstr "Fókuszálás animációjának időtartama"
+
msgid "Focus animation duration in seconds"
-msgstr ""
-"A fókuszálás (ablak kiválasztásánál) animációjának a hossza másodpercekben "
-"megadva"
+msgstr "A fókuszálás (ablak kiválasztásánál) animációjának a hossza másodpercekben megadva"
-#, fuzzy
-msgid "Shade Animation"
-msgstr "Felgördítés animációjának időtartama"
+msgid "Shade Effect"
+msgstr "Felgördítés effekt"
msgid "Shade Window Effect"
msgstr "A felgördített ablakok effektje (címsorra kattintva)"
-#, fuzzy
-msgid "Shade"
-msgstr "Halványul"
+msgid "Shade Window Types"
+msgstr "Felgördíthető ablakok típusai"
msgid "Window types that should animate with this effect when shaded"
msgstr "Ezeket az ablakokat fogja animálni, amikor fel akarod őket görgetni"
+msgid "Shade Animation Duration"
+msgstr "Felgördítés animációjának időtartama"
+
msgid "Shade animation duration in seconds"
msgstr "A felgördítés animációjának az ideje másodpercekben megadva"
-#, fuzzy
-msgid "Unshade Animation"
-msgstr "Legördítés animációjának időtartama"
+msgid "Unshade Effect"
+msgstr "Legördítés effekt"
msgid "Unshade Window Effect"
msgstr "A legördített ablakok effektje (címsorra kattintva)"
-#, fuzzy
-msgid "Unshade"
-msgstr "Legördítés effekt"
+msgid "Unshade Window Types"
+msgstr "Legördíthető ablakok típusai"
msgid "Window types that should animate with this effect when unshaded"
msgstr "Ezeket az ablakokat fogja animálni, amikor le akarod őket görgetni"
+msgid "Unshade Animation Duration"
+msgstr "Legördítés animációjának időtartama"
+
msgid "Unshade animation duration in seconds"
msgstr "A legördítés animációjának az ideje másodpercekben megadva"
-msgid "Fire (A.K.A Burn)"
-msgstr ""
-
msgid "Number Of Fire Particles"
msgstr "Égj! részecskeszáma"
@@ -576,8 +452,7 @@ msgstr "Égj! iránya"
msgid "Fire constant speed"
msgstr "Az Égj! egyenletes sebességű"
-#, fuzzy
-msgid "Make fire effect duration be dependent on window height"
+msgid "Make fire effect duration be dependent of window height"
msgstr "Az Égj! effekt időtartama függjön az ablak magasságától"
msgid "Fire smoke"
@@ -592,10 +467,6 @@ msgstr "Véletlen színű Égj!"
msgid "Have random colors for the fire effect, also known as Mystical Fire"
msgstr "Az Égj! effektnek véletlen színe lesz, nevezd mondjuk Misztikus tűznek"
-#, fuzzy
-msgid "Beam"
-msgstr "Felvillan"
-
msgid "Beam Width"
msgstr "Felvillanás szélessége"
@@ -626,13 +497,6 @@ msgstr "Animációk"
msgid "Use various animations as window effects"
msgstr "Használj változó effekteket az ablakok effektjeihez"
-#, fuzzy
-msgid "Drawing options"
-msgstr "Rajzoláshoz használható segédeszköz"
-
-msgid "Pen"
-msgstr ""
-
msgid "Initiate"
msgstr "Indítás"
@@ -645,40 +509,15 @@ msgstr "Rajzolás"
msgid "Draw using tool"
msgstr "Rajzoláshoz használható segédeszköz"
-msgid "Transform the canvas"
-msgstr ""
-
-msgid "Transform the canvas, also used to save and restore"
-msgstr ""
-
-msgid "Preload a svg"
-msgstr ""
-
-msgid "Switch to another canvas"
-msgstr ""
-
-msgid "Switch to another canvas for drawing"
-msgstr ""
-
-msgid "Eraser"
-msgstr ""
-
msgid "Initiate erase"
msgstr "Törlés indítása"
msgid "Initiate annotate erasing"
msgstr "Jegyzetekkel ellátott törlés indítása"
-#, fuzzy
-msgid "Clear screen"
-msgstr "Teljes képernyő"
-
msgid "Clear"
msgstr "Tiszta"
-msgid "Line, stroke and fill"
-msgstr ""
-
msgid "Annotate Fill Color"
msgstr "Jegyzet ceruzaszíne"
@@ -703,42 +542,29 @@ msgstr "Ceruzavastagság"
msgid "Stroke width for annotations"
msgstr "Jegyzet vonalvastagsága"
-msgid "SVG (custom brush) filename"
-msgstr ""
-
msgid "Annotate"
msgstr "Jegyzet"
msgid "Annotate plugin"
msgstr "Jegyzet plugin"
-msgid "Main"
-msgstr ""
-
msgid "Start benchmark"
msgstr "Mérés indítása"
-#, fuzzy
-msgid "Screen Output"
-msgstr "Klónozott kimenet"
-
-#, fuzzy
-msgid "Enable"
-msgstr "Engedélyez"
+msgid "Output Screen"
+msgstr "Képernyőre ír"
msgid "Display FPS on screen"
msgstr "Kijelzi a képernyőn az aktuális képfrissítést (FPS-t)"
-#, fuzzy
-msgid "Console Output"
-msgstr "Klónozott kimenet"
+msgid "Output Console"
+msgstr "Konzolra ír"
msgid "Print FPS to console"
msgstr "Konzolra írja a mérés eredményét (FPS-t)"
-#, fuzzy
-msgid "Update time"
-msgstr "Elhalványulás ideje"
+msgid "Console Update Time"
+msgstr "Konzol frissítési gyakoriság"
msgid "Console output update time"
msgstr "A konzolos kimenetnél a frissítés ideje"
@@ -749,16 +575,14 @@ msgstr "A korlátozások tiltása"
msgid "Disable beryl integrated FPS limiter"
msgstr "Letiltja a Berylbe épített FPS korlátokat"
-#, fuzzy
-msgid "X position"
-msgstr "Pozíció"
+msgid "Position x"
+msgstr "X pozíció"
msgid "X Position of benchmark window"
msgstr "A sebességmérő ablakának a vízszintes helye"
-#, fuzzy
-msgid "Y position"
-msgstr "Pozíció"
+msgid "Position y"
+msgstr "Y pozíció"
msgid "Y Position of benchmark window"
msgstr "A sebességmérő ablakának függőleges helye"
@@ -769,80 +593,45 @@ msgstr "Sebességmérő"
msgid "A simple benchmark plugin"
msgstr "Egy egyszerű plugin a beryl sebességének mérésére"
-#, fuzzy
-msgid "Motion Blur"
-msgstr "Mozgás elmosásának módja"
-
-#, fuzzy
-msgid "Activate"
-msgstr "Indítás"
-
msgid "Toggle motion blur"
msgstr "A mozgás mosásának a kapcsolója"
msgid "Toggle motion blur effect"
msgstr "A mozgás mosásának effektjét kapcsolja ki/be"
-#, fuzzy
-msgid "Blur"
-msgstr "Égj!"
+msgid "Blur decoration"
+msgstr "Dekoráció elmosása"
msgid "Blur decorations"
msgstr "Elmossa az ablakok dekorációját"
-#, fuzzy
-msgid "Blur behind decorations"
-msgstr "Elmossa az ablakok dekorációját"
-
msgid "Blur windows"
msgstr "Ablakok elmosása"
-#, fuzzy
-msgid "Blur behind windows"
-msgstr "Ablakok elmosása"
-
-#, fuzzy
-msgid "Reflection"
-msgstr "Tükröződő fájl"
-
-#, fuzzy
-msgid "Reflection for decorations"
+msgid "Reflection decoration"
msgstr "Tükröződő dekorációk"
msgid "Draw reflection for decorations"
msgstr "Megrajzolja a dekoráció tükröződéseit"
-#, fuzzy
-msgid "Reflection for windows"
+msgid "Reflection windows"
msgstr "Tükröződő ablakok"
msgid "Draw reflection for windows"
msgstr "Megrajzolja az ablakok tükröződését"
-msgid "Special cases"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Blur on transformed screen"
+msgid "Blur transformed screen"
msgstr "Az átalakuló képernyő elmosása"
msgid "Draw blur if the screen is transformed"
msgstr "Elmossa a képernyőt amikor az átalakul"
-#, fuzzy
-msgid "Blur transformed windows"
+msgid "Blur transformed window"
msgstr "Az átalakuló ablak elmosása"
msgid "Draw blur if window is transformed"
msgstr "Elmossa az átalakuló képernyőt"
-msgid "Visibility/Performance"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Blur shader"
-msgstr "Elmosás mintázata"
-
msgid "Blur Shader"
msgstr "Elmosás mintázata"
@@ -870,57 +659,53 @@ msgstr "Letiltja az átalakuló képernyő elmosásának chachelését"
msgid "Disable decoration alpha dependency"
msgstr "Letiltja a dekoráció alpha függését"
-msgid "Disable on screengrab of"
-msgstr "Képernyőre rögzítés tiltása:"
+msgid "Disable blur on screengrab of"
+msgstr "Az elmosás letiltása a képernyőn feldolgozásban lévő lévő:"
msgid "Disable drawing of blur when an other plugin grabs the input"
-msgstr ""
-"Letiltja az elmosás megrajzolását, amikor egy másik plugin dolgozik vele"
+msgstr "Letiltja az elmosás megrajzolását, amikor egy másik plugin dolgozik vele"
-#, fuzzy
-msgid "Reflection on transformed screen"
+msgid "Reflection transformed screen"
msgstr "Tükröződik az átalakuló képernyő"
msgid "Draw reflection if the screen is transformed"
msgstr "Megrajzolja a tükröződést, amikor a képernyő átalakul"
-#, fuzzy
-msgid "Reflection transformed windows"
+msgid "Reflection transformed window"
msgstr "Tükröződik az átalakuló ablak"
-msgid "Disable drawing of reflection when an other plugin grabs the input"
-msgstr ""
-"Letiltja a tükröződés megrajzolását, amikor egy másik plugin dolgozik vele"
+msgid "Disable reflection on screengrab of"
+msgstr "Az tükröződés letiltása a képernyőn feldolgozásban lévő lévő:"
-msgid "Image"
-msgstr ""
+msgid "Disable drawing of reflection when an other plugin grabs the input"
+msgstr "Letiltja a tükröződés megrajzolását, amikor egy másik plugin dolgozik vele"
-#, fuzzy
-msgid "Image file"
-msgstr "A logókép fájlja"
+msgid "Reflection file"
+msgstr "Tükröződő fájl"
msgid "Reflection image file"
msgstr "A tükröződő képfájl"
-msgid "Scale"
-msgstr "Egyediség"
+msgid "Reflection scale"
+msgstr "Skálázott tükröződés"
msgid "Scale reflection image"
msgstr "Fokozatos tükröződése lesz a képnek"
+msgid "Reflection proportional"
+msgstr "Arányos tükröződés"
+
msgid "Scale proportional"
msgstr "Skálázott arányok"
-#, fuzzy
-msgid "Use image colors"
-msgstr "Használd a kép alpha csatornáját"
+msgid "Reflection Use Colors"
+msgstr "Tükröződő színek"
msgid "Do not generate grayscale reflection"
msgstr "Ne készíts szürkeskálás tükröződést"
-#, fuzzy
-msgid "Use image alpha"
-msgstr "Használd a kép alpha csatornáját"
+msgid "Reflection Use Alpha"
+msgstr "Alpha használata a tükrözéshez"
msgid "Use image alpha channel"
msgstr "Használd a kép alpha csatornáját"
@@ -928,17 +713,11 @@ msgstr "Használd a kép alpha csatornáját"
msgid "Motion Blur Mode"
msgstr "Mozgás elmosásának módja"
-msgid ""
-"Motion blur mode: simple = uses texture copy and blending; accum = uses gl "
-"accumulation buffer; fbo = uses framebuffer objects and float texture;"
-msgstr ""
-"Mozgás elmosásának módja: simple = a textúra másolását és keverését "
-"használja; accum = a gl halmozati tárolóját használja; framebuffer "
-"objektumokat és lebegő textúrákat használ"
+msgid "Motion blur mode: simple = uses texture copy and blending; accum = uses gl accumulation buffer; fbo = uses framebuffer objects and float texture;"
+msgstr "Mozgás elmosásának módja: simple = a textúra másolását és keverését használja; accum = a gl halmozati tárolóját használja; framebuffer objektumokat és lebegő textúrákat használ"
-#, fuzzy
-msgid "On screengrab of"
-msgstr "Képernyőre rögzítés tiltása:"
+msgid "Motion blur on screengrab of"
+msgstr "Az tükröződés a képernyőn feldolgozásban lévő lévő:"
msgid "Activate motion blur on screengrab"
msgstr "Aktiválja a mozgás elmosását, amikor egy másik plugin dolgozik vele"
@@ -952,23 +731,18 @@ msgstr "Elmossa az átalakuló képernyő mozgásait"
msgid "Motion blur strength"
msgstr "A mozgás erős elmosása"
-#, fuzzy
-msgid "Disable blur window types"
+msgid "Disable Blur Window Types"
msgstr "Nem elmosott ablaktípusok"
msgid "Window types for that blur should be disabled"
msgstr "Az ilyen típusú ablakokat nem fogja elmosni"
-#, fuzzy
-msgid "Disable reflection window types"
+msgid "Disable Reflection Window Types"
msgstr "Nem tükröződő ablaktípusok"
msgid "Window types for that reflection should be disabled"
msgstr "Az ilyen típusú ablak nem fog tükrözni"
-msgid "Saturation"
-msgstr "Telítettség"
-
msgid "Blur saturation"
msgstr "Elmosás telítettsége"
@@ -1038,9 +812,6 @@ msgstr "Összetett kocka"
msgid "One big cube"
msgstr "Egy nagy kocka"
-msgid "Options"
-msgstr ""
-
msgid "Cube Color"
msgstr "Kocka színe"
@@ -1050,22 +821,8 @@ msgstr "A kocka alsó és felső oldalának a színe"
msgid "Inside Cube"
msgstr "Kockabelső"
-msgid "Change perspective to inside the cube, looking out"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Transparency"
-msgstr "Áttetsző kocka"
-
-msgid "Transparency only on mouse rotate."
-msgstr ""
-
-msgid "Initiates cube transparency only if rotation is mouse driven."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Caps"
-msgstr "Tetők megjelenítése"
+msgid "Inside cube"
+msgstr "A kocka belsejében leszel"
msgid "Scale image on top"
msgstr "Egyedi kép a tetején"
@@ -1077,9 +834,7 @@ msgid "Image files on top"
msgstr "A tetejének képfájljai"
msgid "List of PNG and SVG files that should be rendered on top face of cube"
-msgstr ""
-"Sorold fel azokat a PNG és SVG fájlokat, amiket a kocka tetején szeretnél "
-"látni"
+msgstr "Sorold fel azokat a PNG és SVG fájlokat, amiket a kocka tetején szeretnél látni"
msgid "Scale image on bottom"
msgstr "Egyedi kép az alján"
@@ -1091,24 +846,19 @@ msgid "Images Rotate Mode"
msgstr "Képforgatási mód"
msgid "Select between never, after moving and while moving mode."
-msgstr ""
-"Válaszd ki, hogy sose, mozgás előtt vagy után forduljon a kocka alján-"
-"tetején lévő kép"
+msgstr "Válaszd ki, hogy sose, mozgás előtt vagy után forduljon a kocka alján-tetején lévő kép"
msgid "Image files on bottom"
msgstr "Az aljának képfájljai"
-msgid ""
-"List of PNG and SVG files that should be rendered on bottom face of cube"
-msgstr ""
-"Sorold fel azokat a PNG és SVG fájlokat, amiket a kocka alján szeretnél látni"
+msgid "List of PNG and SVG files that should be rendered on bottom face of cube"
+msgstr "Sorold fel azokat a PNG és SVG fájlokat, amiket a kocka alján szeretnél látni"
msgid "Skydome"
msgstr "Égbolt"
-#, fuzzy
-msgid "Background image, shown behind the cube"
-msgstr "A háttérkép fájlja"
+msgid "Render skydome"
+msgstr "Égbolt megrajzolása"
msgid "Skydome Image"
msgstr "Égbolt képe"
@@ -1119,10 +869,8 @@ msgstr "Használjon egy képet az égbolt textúrájához"
msgid "Animate Skydome"
msgstr "Animált égbolt"
-msgid ""
-"Animate skydome when rotating cube for the appearance that you (not the "
-"cube) are moving"
-msgstr ""
+msgid "Animate skydome when rotating cube"
+msgstr "Mozog az égbolt a kocka forgatásával"
msgid "Skydome Gradient Start Color"
msgstr "Az égbolt átmenetének kezdő színe"
@@ -1169,8 +917,8 @@ msgstr "Tartja a kockát, amíg az egeret tartod."
msgid "Draw Caps"
msgstr "Tetők megjelenítése"
-msgid "Draw the cube 'caps'; uncheck to keep them transparent"
-msgstr ""
+msgid "Draw the cube 'caps'"
+msgstr "Megjeleníti a kocka 'tetejeit'"
msgid "MultiMonitor Mode"
msgstr "Többmonitoros mód"
@@ -1184,14 +932,6 @@ msgstr "Áttetsző kocka"
msgid "Change Desktop Window Opacity and draw complete cube"
msgstr "Munkaasztal átlátszóságának változtatása, és a teljes kocka rajzolása"
-msgid "Active transparancy on top/bottom snap"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Treat the cube opacity as if the cube was active when the cube is snapped to "
-"the top/bottom caps. "
-msgstr ""
-
msgid "Fade time"
msgstr "Elhalványulás ideje"
@@ -1210,17 +950,6 @@ msgstr "Átlátszóság, ha nincs mozgatva"
msgid "Opacity of desktop window when not moving"
msgstr "Munkaasztal átlátszósága, ha nem mozgatod"
-#, fuzzy
-msgid "Unfold zoomback distance"
-msgstr "Visszarakás távolba"
-
-#, fuzzy
-msgid "Distance to zoom back on unfold"
-msgstr "A háttér frissítésének letiltása"
-
-msgid "Bindings"
-msgstr ""
-
msgid "Unfold"
msgstr "Kiterítés"
@@ -1245,10 +974,6 @@ msgstr "Munkaasztal kocka"
msgid "Place windows on cube"
msgstr "Az ablakok helyei a kockán"
-#, fuzzy
-msgid "Misc. settings"
-msgstr "Hasznáj különböző beállításokat"
-
msgid "Enabled"
msgstr "Engedélyez"
@@ -1282,25 +1007,16 @@ msgstr "Klónozott kimenet"
msgid "Output clone handler"
msgstr "Klónozott kimenet kezelője"
-msgid "Misc. options"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Appearance"
-msgstr "Tolerancia"
-
msgid "Apply transparency/brightness/saturation"
msgstr "Áttetszőség/Fényerő/Telítettség alkalmazása"
-msgid ""
-"Apply the transparency/brightness/saturation of the window to the decoration"
+msgid "Apply the transparency/brightness/saturation of the window to the decoration"
msgstr "Áttetszőség/Fényerő/Telítettség alkalmazása az ablakok dekorációihoz"
msgid "Command"
msgstr "Parancs"
-msgid ""
-"Decorator command line that is executed if no decorator is already running"
+msgid "Decorator command line that is executed if no decorator is already running"
msgstr "A dekorátor futtatásához a parancs, ha nem fut a dekorátor"
msgid "Draw shadows on panel-type windows"
@@ -1309,6 +1025,24 @@ msgstr "Árnyékkal rendelkező paneltípusok"
msgid "Draw basic shadow decoration on panel windows"
msgstr "Egyszerű árnyékdekoráció az panelablakokhoz"
+msgid "Shadow Opacity (percent of window opacity)"
+msgstr "Az árnyék áttetszősége (az ablak opálosságához viszonyított százalék)"
+
+msgid "Percentage of original window's opacity to use for shadows"
+msgstr "Az ablak áttetszőségéhez viszonyított százalék alkalmazása az árnyékokhoz"
+
+msgid "Shadow X Offset"
+msgstr "Árnyék X értéke"
+
+msgid "X Offset of shadow relative to window"
+msgstr "Az árnyék X irányú vetülete az ablakhoz viszonyítva"
+
+msgid "Shadow Y Offset"
+msgstr "Árnyék Y értéke"
+
+msgid "Y Offset of shadow relative to window"
+msgstr "Az árnyék Y irányú vetülete az ablakhoz viszonyítva"
+
msgid "Window Decoration"
msgstr "Ablak dekoráció"
@@ -1318,8 +1052,8 @@ msgstr "Az ablakok dekorációi"
msgid "Fade Speed"
msgstr "Halványulás sebessége"
-msgid "How fast the windows fade in and out"
-msgstr ""
+msgid "Window fade speed"
+msgstr "Az ablak eltűnésének sebessége"
msgid "Fading Windows"
msgstr "Ablak eltűnése"
@@ -1327,19 +1061,21 @@ msgstr "Ablak eltűnése"
msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
msgstr "Eltűnnek az ablakok, ha "
+msgid "Window Types"
+msgstr "Ablaktípusok"
+
msgid "The types of windows which will be grouped"
msgstr "Csoportba rendezhető ablaktípusok:"
-#, fuzzy
-msgid "Selected windows"
-msgstr "Egy ablak kiválasztása"
-
msgid "Opacity"
msgstr "Átlátszóság"
msgid "Opacity of selected windows"
msgstr "Kijelölt ablak átlátszósága"
+msgid "Saturation"
+msgstr "Telítettség"
+
msgid "Saturation of selected windows"
msgstr "Kijelölt ablak telítettsége"
@@ -1349,59 +1085,35 @@ msgstr "Fényerő"
msgid "Brightness of selected windows"
msgstr "Kijelölt ablak fényessége"
-#, fuzzy
-msgid "Selection options"
-msgstr "Arányos tükröződés"
-
msgid "Tolerance"
msgstr "Tolerancia"
-#, fuzzy
-msgid "Tolerance of the selection."
+msgid "Tolerance of the seletion."
msgstr "A kiválasztás toleranciája."
-msgid "Group options"
-msgstr ""
-
msgid "Move every window in the group"
msgstr "Minden ablak csoportba mozgatása"
-msgid ""
-"If one window in the group gets moved, every other window in the group gets "
-"moved as well."
-msgstr ""
-"Ha egy ablakot mozgatsz a csoportban, akkor minden ablakot vele együtt "
-"mozgat."
+msgid "If one window in the group gets moved, every other window in the group gets moved as well."
+msgstr "Ha egy ablakot mozgatsz a csoportban, akkor minden ablakot vele együtt mozgat."
msgid "Resize every window in the group"
msgstr "Újraméretez minden ablakot a csoportban"
-msgid ""
-"If one window in the group gets resized, every other window in the group "
-"gets resized as well."
-msgstr ""
-"Ha egy ablakot átméretezel a csoportban, akkor minden ablakot átméretez az "
-"átméretezett arányban."
+msgid "If one window in the group gets resized, every other window in the group gets resized as well."
+msgstr "Ha egy ablakot átméretezel a csoportban, akkor minden ablakot átméretez az átméretezett arányban."
msgid "Raise every window in the group"
msgstr "Csoport minden ablakának emelése"
-msgid ""
-"If one window in the group gets selected, every window in the group gets "
-"raised."
-msgstr ""
-"Ha egy ablakot kijelölsz a csoportból, akkor a csoport minden tagját "
-"hozzáemeli."
+msgid "If one window in the group gets selected, every window in the group gets raised."
+msgstr "Ha egy ablakot kijelölsz a csoportból, akkor a csoport minden tagját hozzáemeli."
msgid "Group the windows after selection"
msgstr "Ablakok csoportosítása kijelölés után"
-msgid ""
-"If you have selected your windows,this automatically groups them. (Doesn't "
-"work with selection mode 'normal')"
-msgstr ""
-"Ha kiválasztasz több ablakot, akkor automatikusan csoportosítja őket (Nem "
-"működik együtt a 'normál' móddal)"
+msgid "If you have selected your windows,this automatically groups them. (Doesn't work with selection mode 'normal')"
+msgstr "Ha kiválasztasz több ablakot, akkor automatikusan csoportosítja őket (Nem működik együtt a 'normál' móddal)"
msgid "Ungroup the windows if only one window is left"
msgstr "Ablak csoportból kivétele, ha csak egy ablak maradt"
@@ -1409,16 +1121,11 @@ msgstr "Ablak csoportból kivétele, ha csak egy ablak maradt"
msgid "If there is only 1 window in the group left, it will be ungrouped."
msgstr "Ha csak egy ablak maradt, akkor eltávolítja a csoportjelzőt róla."
-#, fuzzy
-msgid "Compute relative distances"
+msgid "Compute distance relative"
msgstr "Viszonylagos távolság számítása"
-msgid ""
-"The distance between the windows is computed relative to the window size. "
-"This allows you to have windows staying next to eachother."
-msgstr ""
-"Az ablakok közötti távolságot az ablakok méretéhez igazítja, így egymás "
-"mellett jobban elférnek."
+msgid "The distance between the windows is computed relative to the window size. This allows you to have windows staying next to eachother."
+msgstr "Az ablakok közötti távolságot az ablakok méretéhez igazítja, így egymás mellett jobban elférnek."
msgid "Selection Color"
msgstr "Kijelölés színe"
@@ -1432,9 +1139,6 @@ msgstr "Vonal színe"
msgid "Line color of the selection."
msgstr "A kijelölés vonalszíne."
-msgid "Key/mouse bindings"
-msgstr ""
-
msgid "Select"
msgstr "Kijelölés"
@@ -1480,12 +1184,8 @@ msgstr "Csoport minden ablakának minimalizálása billentyű"
msgid "Ignore Group"
msgstr "Figyelmen kívüli csoport"
-msgid ""
-"The key for ignoring the group.If this key is pressed you can resize/move a "
-"singlewindow in the group."
-msgstr ""
-"Csoport figyelmen kívül hagyása gomb. Ha megnyomod ezt a billentyűt, akkor "
-"az ablakokat egyénileg tudod mozgatni/átméretezni a csoportban."
+msgid "The key for ignoring the group.If this key is pressed you can resize/move a singlewindow in the group."
+msgstr "Csoport figyelmen kívül hagyása gomb. Ha megnyomod ezt a billentyűt, akkor az ablakokat egyénileg tudod mozgatni/átméretezni a csoportban."
msgid "Window Grouper"
msgstr "Ablakcsoport"
@@ -1511,19 +1211,12 @@ msgstr "A maximális nagyítás értéke"
msgid "Zoom Timestep"
msgstr "Nagyítás időtartama"
-msgid "Visual quality"
-msgstr ""
-
-msgid "Linear filtering"
-msgstr ""
+msgid "Filter Linear"
+msgstr "Lineáris szűrő"
msgid "Use linear filter when zoomed in"
msgstr "Használj lineáris szűrőt nagyításkor"
-#, fuzzy
-msgid "Cursor options"
-msgstr "Elmossa az ablakok dekorációját"
-
msgid "Hide normal cursor"
msgstr "Normál kurzor elrejtése"
@@ -1548,9 +1241,6 @@ msgstr "Nagyítás engedélyezése"
msgid "Input Enabled Zoom"
msgstr "Bevitel, ami engedélyezi a nagyítást"
-msgid "Move window"
-msgstr "Az ablakok mozgatása"
-
msgid "Initiate Window Move"
msgstr "Ablak mozgatásának indítása"
@@ -1561,32 +1251,28 @@ msgid "Minimum opacity for opacify"
msgstr "Az áttetszőség minimális átlátszósága"
msgid "Opacify only windows whose opacity is higher than this value"
-msgstr ""
-"Áttetszőség csak azokon az ablakokon, amelyiken az átlátszóság értéke "
-"magasabb, mint ez az érték"
+msgstr "Áttetszőség csak azokon az ablakokon, amelyiken az átlátszóság értéke magasabb, mint ez az érték"
msgid "Opacity level of moving windows"
msgstr "Átlátszóság szintje a mozgó ablakokon"
-#, fuzzy
-msgid "Constrain Y to screen area"
+msgid "Constrain Y to top of screen"
msgstr "Y erőltetése a képernyő tetejére"
-msgid "Prevent windows from moving out of the screen vertically"
-msgstr ""
+msgid "Constrain Y coordinate to workspace area at top of screen"
+msgstr "Y koordináta kikényszerítése a munkaterületen a képernyő felső területére"
-#, fuzzy
-msgid "Snapoff/snapback"
-msgstr "Távoliak kirántása"
+msgid "Constrain Y to bottom"
+msgstr "Y kényszerítése az alján"
+
+msgid "Constrain Y coordinate to workspace area at bottom of screen"
+msgstr "Y koordináta kikényszerítése a munkaterületen a képernyő alsó területén"
msgid "Snapoff maximized windows"
msgstr "Maximalizált ablakok kirántása"
-#, fuzzy
-msgid "Snap off and unmaximize maximized windows when dragging"
-msgstr ""
-"A maximalizált ablakok kirántása és automatikus visszamaximalizálása, amikor "
-"elengeded"
+msgid "Snapoff and auto unmaximized maximized windows when dragging"
+msgstr "A maximalizált ablakok kirántása és automatikus visszamaximalizálása, amikor elengeded"
msgid "Snapoff distance"
msgstr "Távoliak kirántása"
@@ -1603,31 +1289,24 @@ msgstr "A mutató mozogjon a visszarakott ablakhoz"
msgid "Move Window"
msgstr "Ablak mozgatása"
+msgid "Move window"
+msgstr "Az ablakok mozgatása"
+
msgid "Desktop"
msgstr "Munkaasztal"
-#, fuzzy
-msgid "Window bindings"
-msgstr "Az ablakok dekorációi"
-
msgid "Toggle Window Negative"
msgstr "Negatív ablak kapcsolója"
msgid "Toggle window negative"
msgstr "Ez a kapcsoló az ablak színeit negatívra változtatja"
-msgid "Screen bindings"
-msgstr ""
-
msgid "Toggle Screen Negative"
msgstr "Negatív képernyő kapcsolója"
msgid "Toggle screen negative"
msgstr "Ez a kapcsoló az képernyő színeit negatívra változtatja"
-msgid "Exclusions"
-msgstr ""
-
msgid "Exclude Window Types"
msgstr "Kizárt ablaktípusok"
@@ -1637,8 +1316,7 @@ msgstr "Negatív nézet nélküli ablaktípusok:"
msgid "WM_CLASS to exclude"
msgstr "WM_CLASS kihagyása"
-#, fuzzy
-msgid "Window classes which should not be negated"
+msgid "Window classes which should not be nagated"
msgstr "Ezeket az ablakokat nem fogja negatívba tenni"
msgid "Negative"
@@ -1647,91 +1325,12 @@ msgstr "Negatív"
msgid "Used to set a window or the screen negative"
msgstr "Használd az ablak vagy képernyő negatív nézetét"
-msgid "Toolbar"
-msgstr "Eszköztár"
-
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "Teljes képernyő"
-
-msgid "Only increase opacity if a window is blocking"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Only increase the opacity on the targeted window if it has one or more "
-"windows blocking it from view."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Active Opacity"
-msgstr "Átlátszóság"
-
-msgid ""
-"The minimum opacity to ensure a targeted window has. A target window will "
-"have either this opacity or the pre-set opacity, whichever is higher."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Passive Opacity"
-msgstr "Átlátszóság"
-
-msgid ""
-"The maximum opacity a window blocking the current targeted window can have. "
-"A blocking window will have either tihs opacity or pre-set opacity, "
-"whichever is lower."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Window types that should be opacified"
-msgstr "Negatív nézet nélküli ablaktípusok:"
-
-#, fuzzy
-msgid "Toggle Opacify"
-msgstr "Eső kapcsolója"
-
-msgid ""
-"Use this to enable/disable opacify on the fly. Previously opacified windows "
-"will not be reset once you disable it like this."
-msgstr ""
-
-msgid "Reset opacity to original values when toggling"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Reset the opacity of all windows modified by opacify when toggeling opacify "
-"with the defined key-combination."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Opacify"
-msgstr "Átlátszóság"
-
-msgid "Make windows easily visible by hovering the mouse over them"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Cascade"
-msgstr "Összeomlás kezelő"
-
-#, fuzzy
-msgid "Centered"
-msgstr "Középre helyez"
-
-msgid "Intelligent"
-msgstr ""
-
msgid "Workarounds"
msgstr "Probléma-elkerülő"
msgid "Window placement workarounds"
msgstr "Az ablakok probléma-elkerülő elhelyezése"
-msgid "Placement Mode"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Window placement technique"
-msgstr "Az ablakok probléma-elkerülő elhelyezése"
-
msgid "Place Windows"
msgstr "Ablakok helye"
@@ -1750,47 +1349,24 @@ msgstr "Lapozás ideje"
msgid "Scrolling Time when switching Desktops"
msgstr "A lapozás ideje a munkaasztalra váltáskor"
-msgid "Navigation - Left"
-msgstr ""
-
msgid "Plane Left"
msgstr "Balra suhan"
msgid "Plane left"
msgstr "Balra csúszik"
-msgid "Navigation - Right"
-msgstr ""
-
msgid "Plane Right"
msgstr "Jobbra suhan"
msgid "Plane right"
msgstr "Jobbra csúszik"
-msgid "Navigation - Down"
-msgstr ""
-
msgid "Plane Down"
msgstr "Lentfele suhan"
msgid "Plane down"
msgstr "Le csúszik"
-#, fuzzy
-msgid "Plane preview"
-msgstr "Jobbra csúszik"
-
-#, fuzzy
-msgid "Toggle Plane Preview"
-msgstr "Az eső effektjét kapcsolja ki/be"
-
-msgid "Toggle Plane Preview Mode"
-msgstr ""
-
-msgid "Navigation - Up"
-msgstr ""
-
msgid "Plane Up"
msgstr "Felfele suhan"
@@ -1813,9 +1389,6 @@ msgstr "%d oldalra suhan az ablakkal"
msgid "Plane to face %d and bring active window along"
msgstr "Átcsúszik a %d oldalra, és az aktív ablakot viszi magával"
-msgid "Face shortcuts"
-msgstr ""
-
msgid "Desktop Plane"
msgstr "Munkafelület"
@@ -1828,45 +1401,34 @@ msgstr "Animációsebesség"
msgid "Animation timestep"
msgstr "Animáció időtartama"
-#, fuzzy
-msgid "Padding"
-msgstr "Jobb hely"
-
msgid "Pad Left"
msgstr "Bal hely"
-msgid ""
-"Number of pixels from the left edge where the active window will come to rest"
-msgstr ""
+msgid "Left side padding"
+msgstr "Bal oldal mutatása"
msgid "Pad Top"
msgstr "Felső hely"
-msgid ""
-"Number of pixels from the top edge where the active window will come to rest"
-msgstr ""
+msgid "Top side padding"
+msgstr "Felső oldal mutatása"
+
+msgid "Pad Right"
+msgstr "Jobb hely"
msgid "Right side padding"
msgstr "Jobb oldal mutatása"
-msgid ""
-"Number of pixels from the right edge where the active window will come to "
-"rest"
-msgstr ""
-
msgid "Pad Bottom"
msgstr "Alsó hely"
-msgid ""
-"Number of pixels from the bottom edge where the active window will come to "
-"rest"
-msgstr ""
+msgid "Bottom side padding"
+msgstr "Alsó oldal mutatása"
msgid "Self Animate"
msgstr "Önanimált"
-#, fuzzy
-msgid "Enable smooth built-in animation"
+msgid "Enable built-in animation"
msgstr "Engedélyezi a beépített animációt"
msgid "Unfocus Window"
@@ -1885,18 +1447,13 @@ msgid "Avoid Offscreen"
msgstr "Képernyőn kívül elkerülése"
msgid "Avoids putting window borders offscreen"
-msgstr ""
-"Elkerüli, hogy áthelyezéskor az ablak keretei képernyőn kívülre kerüljenek"
+msgstr "Elkerüli, hogy áthelyezéskor az ablak keretei képernyőn kívülre kerüljenek"
msgid "Put on Face"
msgstr "Előtérbe hozás"
-#, fuzzy
-msgid "Move window to a face of the cube"
-msgstr "Előtérbe hozza az ablakot 1"
-
-msgid "Put to arbitrary face"
-msgstr ""
+msgid "Move window to face"
+msgstr "Előtérbe hozza az ablakot"
msgid "Put on Face 1"
msgstr "Előtérbe hozás 1"
@@ -1970,10 +1527,6 @@ msgstr "Előtérbe hozás 12"
msgid "Move window to face 12"
msgstr "Előtérbe hozza az ablakot 12"
-#, fuzzy
-msgid "Put to adjacent face"
-msgstr "Előtérbe hozás"
-
msgid "Viewport Left"
msgstr "Bal oldal"
@@ -1998,20 +1551,12 @@ msgstr "Alsó oldal"
msgid "Move window to the viewport on bottom"
msgstr "Az ablakot a lejjebb lévő munkafelületre mozgatja"
-#, fuzzy
-msgid "Restore position"
-msgstr "Előző pozícióra helyez"
-
msgid "Restore Position"
msgstr "Előző pozícióra helyez"
msgid "Move window to the last position"
msgstr "Az ablakot a legutolsó áthelyezés előtti pozícióba mozgatja"
-#, fuzzy
-msgid "Put to pointer"
-msgstr "Mutatóhoz helyez"
-
msgid "Put Pointer"
msgstr "Mutatóhoz helyez"
@@ -2024,10 +1569,6 @@ msgstr "Pontos helyre helyez"
msgid "Move window to x, y"
msgstr "Elmozgatja az ablakot az x, y koordinátákra"
-#, fuzzy
-msgid "Put within face"
-msgstr "Előtérbe hozás"
-
msgid "Put Center"
msgstr "Középre helyez"
@@ -2088,13 +1629,6 @@ msgstr "Visz"
msgid "Put window"
msgstr "Ablak elmozdítása"
-msgid "Png"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Png image loader"
-msgstr "A logókép fájlja"
-
msgid "Stretch"
msgstr "Nyújt"
@@ -2104,28 +1638,17 @@ msgstr "Keret"
msgid "Filled Outline"
msgstr "Kitöltött keret"
-#, fuzzy
-msgid "Binding"
-msgstr "Nagy"
-
msgid "Initiate Window Resize"
msgstr "Ablak átméretezésének indítása"
msgid "Start resizing window"
msgstr "Elindítja az ablak átméretezését"
-msgid "Behaviour"
-msgstr ""
-
msgid "Warp pointer when starting a resize with mouse initiate combo."
msgstr "Megigazítja a mutatót, amikor elindítod az átméretezni egérrel kombót."
-msgid ""
-"If this is set, the pointer will be warped to the closest corner when you "
-"press start a resize."
-msgstr ""
-"Ha ezt beállítod, akkor a sarokhoz igazítja a mutatót, amikor elkezdesz "
-"átméretezni."
+msgid "If this is set, the pointer will be warped to the closest corner when you press start a resize."
+msgstr "Ha ezt beállítod, akkor a sarokhoz igazítja a mutatót, amikor elkezdesz átméretezni."
msgid "Opacity level of resizing windows"
msgstr "Átlátszósági szint az ablakok átméretezésénél"
@@ -2133,25 +1656,14 @@ msgstr "Átlátszósági szint az ablakok átméretezésénél"
msgid "Repaints the window on each resize step"
msgstr "Rajzolja újra az ablakot az átméretezés minden lépésénél"
-msgid ""
-"If this is set to true the window will repaint itself during resize, which "
-"may cause some lag."
-msgstr ""
-"Ha beállítod, hogy az ablakokat rajzolja újra átméretezésnél, akkor az okot "
-"adhat a programok belassulására."
+msgid "If this is set to true the window will repaint itself during resize, which may cause some lag."
+msgstr "Ha beállítod, hogy az ablakokat rajzolja újra átméretezésnél, akkor az okot adhat a programok belassulására."
msgid "Resize Display Mode"
msgstr "Kijelző átméretezésének módja"
-msgid ""
-"Select between normal, stretched texture, outline and filled outline mode."
-msgstr ""
-"Választhatsz a normál, a nyújtott textúra, a körvonalas és a kitöltött "
-"körvonal módok közül."
-
-#, fuzzy
-msgid "Outline Mode"
-msgstr "Keret"
+msgid "Select between normal, stretched texture, outline and filled outline mode."
+msgstr "Választhatsz a normál, a nyújtott textúra, a körvonalas és a kitöltött körvonal módok közül."
msgid "Outline Color"
msgstr "Körvonal színe"
@@ -2171,28 +1683,20 @@ msgstr "Ablak átméretezés"
msgid "Resize window"
msgstr "Az ablak átméretezése"
-msgid "General"
-msgstr ""
-
msgid "Pointer Invert Y"
msgstr "Invert Y egér"
-#, fuzzy
-msgid "Invert Y axis for pointer movement while rotating the cube"
+msgid "Invert Y axis for pointer movement"
msgstr "Az Y tengelyen a mutató az egérmozgatással fordítva mozog"
-msgid "Misc. Options"
-msgstr ""
-
msgid "Pointer Sensitivity"
msgstr "Egérérzékenység"
msgid "Sensitivity of pointer movement"
msgstr "A mutató mozgásának függése ez egér mozgásától"
-#, fuzzy
-msgid "Acceleration of cube rotation"
-msgstr "Tükröződő dekorációk"
+msgid "Rotation Acceleration"
+msgstr "Forgatás gyorsítása"
msgid "Snap To Top Face"
msgstr "Hirtelen a felső oldalra"
@@ -2237,8 +1741,7 @@ msgid "Rotate with wheel near edges"
msgstr "A széleken az egérgörgővel forgat"
msgid "Enable rotate through mouse wheel near screen edges"
-msgstr ""
-"Engedélyezi, hogy a képernyő szélén az egér görgőjével forgasd a kockát"
+msgstr "Engedélyezi, hogy a képernyő szélén az egér görgőjével forgasd a kockát"
msgid "Max distance from edge to rotate"
msgstr "A max távolság a szélektől a forgatáshoz"
@@ -2255,27 +1758,27 @@ msgstr "Egérgörgővel scrollozás a forgatáshoz"
msgid "Number of mouse wheel scrolls required for rotation"
msgstr "Az egérgörgővel hányat kelljen forgatni, hogy egyet forduljon a kocka"
-msgid "Rotate Left"
-msgstr "Balra forgat"
-
msgid "Rotate Left with Mouse Wheel"
msgstr "Forgassa balra az egérgörgővel"
msgid "Rotate left with mouse wheel"
msgstr "Balra forgatja az egér görgőjével"
-msgid "Rotate Right"
-msgstr "Jobbra forgat"
-
msgid "Rotate Right with Mouse Wheel"
msgstr "Forgassa jobbra az egérgörgővel"
msgid "Rotate right with mouse wheel"
msgstr "Jobbra forgatja az egér görgőjével"
+msgid "Rotate Left"
+msgstr "Balra forgat"
+
msgid "Rotate left"
msgstr "Balra forgatás"
+msgid "Rotate Right"
+msgstr "Jobbra forgat"
+
msgid "Rotate right"
msgstr "Jobbra forgatás"
@@ -2331,10 +1834,6 @@ msgstr "Ablak forgatása"
msgid "Rotate with window"
msgstr "Forgatás az ablakkal"
-#, fuzzy
-msgid "Edge Flip"
-msgstr "DnD él-érzékenység"
-
msgid "Rotate Flip Left"
msgstr "Lezser forgatás balra"
@@ -2363,8 +1862,7 @@ msgid "Edge Flip DnD"
msgstr "DnD él-érzékenység"
msgid "Flip to next viewport when dragging object to screen edge"
-msgstr ""
-"Átugrik a következő oldalra, ha a mozgatott objektum a képernyő szélére ér"
+msgstr "Átugrik a következő oldalra, ha a mozgatott objektum a képernyő szélére ér"
msgid "Flip Time"
msgstr "Érzékenység ideje : %s"
@@ -2372,22 +1870,12 @@ msgstr "Érzékenység ideje : %s"
msgid "Timeout before flipping viewport"
msgstr "Várakozás az oldal váltása előtt"
-#, fuzzy
-msgid "Initiate on desktop"
-msgstr "Munkaasztal mutatásának kezdeményezése"
-
-msgid "Start Rotation, but only when issued over desktop"
-msgstr ""
-
msgid "Rotate Cube"
msgstr "Kockaforgatás"
msgid "Rotate desktop cube"
msgstr "Forgatja a munkaasztal-kockát"
-msgid "Rules"
-msgstr ""
-
msgid "Window Opacity"
msgstr "Ablak opálosság"
@@ -2424,21 +1912,11 @@ msgstr "Szegély"
msgid "Window border, set to 1 to disable"
msgstr "Az ablak szegélye. Állítsd 1-re ha ki akarod kapcsolni"
-msgid "Disable ARGB visual"
-msgstr ""
-
-msgid "Set to 1 to disable ARGB visual"
-msgstr ""
-
msgid "Set Window Attribs by various criteria"
msgstr "Az ablak tulajdonságainak beállítása különböző kritériumok alapján"
-msgid ""
-"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
-"class name, r = class role"
-msgstr ""
-"w = ablaktípus, c = ablak osztálya, t = ablak címe, p = tulajdonos program, "
-"n = osztály neve, r = osztály szerepe"
+msgid "w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = class name, r = class role"
+msgstr "w = ablaktípus, c = ablak osztálya, t = ablak címe, p = tulajdonos program, n = osztály neve, r = osztály szerepe"
msgid "Settings Manager"
msgstr "Beállítás kezelő"
@@ -2470,6 +1948,12 @@ msgstr "Jobb/Bal"
msgid "Corners"
msgstr "Sarkok"
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Eszköztár"
+
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Teljes képernyő"
+
msgid "Initiate showdesktop mode"
msgstr "Munkaasztal mutatásának kezdeményezése"
@@ -2492,8 +1976,7 @@ msgid "Use scale settings"
msgstr "Hasznáj különböző beállításokat"
msgid "Use scale speed/timestep settings instead of the ones specified here"
-msgstr ""
-"Használj különbözű sebesség/időtartam beállításaokat az itteniek helyett"
+msgstr "Használj különbözű sebesség/időtartam beállításaokat az itteniek helyett"
msgid "Window opacity when showdesktop'd"
msgstr "Az ablak átlátszósága a munkaasztal mutatásánál"
@@ -2525,15 +2008,11 @@ msgstr "Nagy"
msgid "Spacing"
msgstr "Ritkás"
-#, fuzzy
-msgid "Space between scaled windows"
-msgstr "Távolság az ablakok között"
-
msgid "Sloppy Focus"
msgstr "Laza fókusz"
-msgid "Focus follows mouse pointer in scaled mode"
-msgstr ""
+msgid "Focus window when mouse moves over them"
+msgstr "Az ablakra fókuszálás, amikor az egér fölé ér"
msgid "Scale speed"
msgstr "Egyedi sebesség"
@@ -2553,8 +2032,7 @@ msgstr "Egyedi típusú ablakok egyedi módja"
msgid "Darken Background"
msgstr "Sötétített háttér"
-#, fuzzy
-msgid "Darken background when scaling windows, to make windows stand out more"
+msgid "Darken background when scaling windows"
msgstr "Elsötétedik a háttér az ablakok kiterítésekor"
msgid "Amount of opacity in percent"
@@ -2563,11 +2041,8 @@ msgstr "Az átlátszóság értéke százalékban"
msgid "Use WM_CLASS for only-current"
msgstr "Csak a mindenkorihoz használj WM_CLASS-t"
-msgid ""
-"Use WM_CLASS to find out wether a window should be scaled in only-current"
-msgstr ""
-"Használj WM_CLASS kereséshez ??? egy ablak kellene lenni egyedül a "
-"mindenkoriba."
+msgid "Use WM_CLASS to find out wether a window should be scaled in only-current"
+msgstr "Használj WM_CLASS kereséshez ??? egy ablak kellene lenni egyedül a mindenkoriba."
msgid "Head"
msgstr "Címsor"
@@ -2626,113 +2101,15 @@ msgstr "Csak a jelenlegi dolog egyediesítésének kezdeményezése"
msgid "Only scale windows on the current monitor"
msgstr "Csak a mindenkori monitor ablakait egyediesítse"
+msgid "Scale"
+msgstr "Egyediség"
+
msgid "Scale windows"
msgstr "Ablakok egyedivé tétele"
-#, fuzzy
-msgid "Settings"
-msgstr "Beállítás kezelő"
-
-#, fuzzy
-msgid "Number of Snowflakes"
-msgstr "A tűz ennyi részből fog állni"
-
-msgid "Size of snowflakes"
-msgstr ""
-
-msgid "Speed of falling snow"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Update Delay"
-msgstr "Eső várakozás"
-
-msgid ""
-"Delay in ms between screen updates. Deacreasing this value may make snow "
-"fall more smoothly, but will also increase CPU usage."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Screen Boxing"
-msgstr "Képernyőkép-készítő"
-
-msgid ""
-"How far outside the screen resolution snowflakes can be before being "
-"removed. Needed because of FOV."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Screen Depth"
-msgstr "Képernyőkép-készítő"
-
-msgid "How deep into the screen snowflakes can be drawn before being removed."
-msgstr ""
-
-msgid "Textures"
-msgstr ""
-
-msgid "Snow Textures"
-msgstr ""
-
-msgid "Snow textures"
-msgstr ""
-
-msgid "Key Bindings"
-msgstr ""
-
-msgid "snow toggle key"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Snow over windows."
-msgstr "Rezgő ablak"
-
-#, fuzzy
-msgid "Snow is drawn above windows."
-msgstr "Mutassa a minimalizált ablakokat"
-
-#, fuzzy
-msgid "Rotate flakes"
-msgstr "Balra forgatás"
-
-msgid "Flakes rotate when checked."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Snow Direction"
-msgstr "Ablak iránya"
-
-msgid "Select direction in which the snow should fly."
-msgstr ""
-
-msgid "Debug"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Enable Blending"
-msgstr "Engedélyez"
-
-msgid "Enables alpha blending of snowflakes"
-msgstr ""
-
-msgid "Enable Textures"
-msgstr ""
-
-msgid "Enables textured snowflakes. Otherwise color gradients are used."
-msgstr ""
-
-msgid "Snow"
-msgstr ""
-
-msgid "XSnow for Beryl"
-msgstr ""
-
msgid "Start splash"
msgstr "Splash indítása"
-msgid "Images"
-msgstr ""
-
msgid "background file"
msgstr "háttérfájl"
@@ -2772,33 +2149,20 @@ msgstr "Splash"
msgid "A simple splash plugin"
msgstr "Egy egyszerű splash plugin"
-msgid "Svg"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Svg image loader"
-msgstr "A logókép fájlja"
-
-msgid "How fast the switcher moves mini-windows"
-msgstr ""
+msgid "Switcher speed"
+msgstr "A válogatás sebessége"
msgid "Switcher timestep"
msgstr "A válogatás "
-#, fuzzy
-msgid "Window types that should be shown in switcher"
+msgid "Window types that should shown in switcher"
msgstr "Azok az ablaktípusok, amik félrerepülnek a munkaasztal megmutatásakor"
-#, fuzzy
-msgid "Saturation of unfocused windows in percent"
-msgstr "Kijelölt ablak telítettsége"
+msgid "Amount of saturation in percent"
+msgstr "Telítettség százalékban:"
-msgid "Brightness of the background desktop in percent"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Opacity of unfocused windows in percent"
-msgstr "Kijelölt ablak átlátszósága"
+msgid "Amount of brightness in percent"
+msgstr "Fényesség százalékban:"
msgid "Bring To Front"
msgstr "Előre helyezés"
@@ -2815,11 +2179,8 @@ msgstr "Az összes munkaterület ablakainak megjelenítése"
msgid "Icon Corner"
msgstr "Munkaasztalikon"
-msgid ""
-"Icon Placement (0=BottomRight, 1=BottomLeft, 2=TopRight, 3=TopLeft, 4=Center)"
-msgstr ""
-"Ikon elhelyezése (0=Jobb-alul, 1=Bal-alul, 2=Jobb-fenn, 3=Bal-fenn, "
-"4=Középen)"
+msgid "Icon Placement (0=BottomRight, 1=BottomLeft, 2=TopRight, 3=TopLeft, 4=Center)"
+msgstr "Ikon elhelyezése (0=Jobb-alul, 1=Bal-alul, 2=Jobb-fenn, 3=Bal-fenn, 4=Középen)"
msgid "Distance desktop should be zoom out while switching windows"
msgstr "Kicsinyítse a munkaasztalra az ablakok választékát"
@@ -2851,45 +2212,29 @@ msgstr "Visszaminimalizálás cachelése"
msgid "Temporarily Un-Minimize minimized windows"
msgstr "Ideiglenesen visszaminimalizált minimalizált ablakok"
-msgid "Current workspace"
-msgstr ""
-
msgid "Next window"
msgstr "Következő ablak"
msgid "Popup switcher if not visible and select next window"
-msgstr ""
-"Bukkanjon fel az ablakválasztó, ha nem látható, és a következő ablak "
-"kiválasztása"
+msgstr "Bukkanjon fel az ablakválasztó, ha nem látható, és a következő ablak kiválasztása"
msgid "Prev window"
msgstr "Előző ablak"
msgid "Popup switcher if not visible and select previous window"
-msgstr ""
-"Bukkanjon fel az ablakválasztó, ha nem látható, és az előző ablak "
-"kiválasztása"
-
-#, fuzzy
-msgid "All workspaces"
-msgstr "Következő ablak minden munkaterületről"
+msgstr "Bukkanjon fel az ablakválasztó, ha nem látható, és az előző ablak kiválasztása"
msgid "Next window (All workspaces)"
msgstr "Következő ablak minden munkaterületről"
msgid "Popup switcher if not visible and select next window out of all windows"
-msgstr ""
-"Bukkanjon fel az ablakválasztó, ha nem látható, és a következő ablak "
-"kiválasztása minden ablak közül"
+msgstr "Bukkanjon fel az ablakválasztó, ha nem látható, és a következő ablak kiválasztása minden ablak közül"
msgid "Prev window (All workspaces)"
msgstr "Előző ablak minden munkaterületről"
-msgid ""
-"Popup switcher if not visible and select previous window out of all windows"
-msgstr ""
-"Bukkanjon fel az ablakválasztó, ha nem látható, és az előző ablak "
-"kiválasztása minden ablak közül"
+msgid "Popup switcher if not visible and select previous window out of all windows"
+msgstr "Bukkanjon fel az ablakválasztó, ha nem látható, és az előző ablak kiválasztása minden ablak közül"
msgid "Application Switcher"
msgstr "Alkalmazás-váltó"
@@ -2933,28 +2278,22 @@ msgstr "Figyelmen kívül hagyja a \"Tálcára ugró\" ablakokat"
msgid "Ignore \"SkipPager\" Windows"
msgstr "Figyelmen kívül hagyja a \"Lapra ugró\" ablakokat"
+msgid "Disable on screengrab of"
+msgstr "Képernyőre rögzítés tiltása:"
+
msgid "Disable Trailfocus on screengrab of"
msgstr "Letiltva a fókusz követése a képernyőre rögzített:"
msgid "Windows classes to exclude from trailfocusing"
msgstr "Ablaktípusok, melyek legyenek kizárva a fókuszkövetésből"
-#, fuzzy
-msgid "Pointer wave"
-msgstr "Címsor hullám"
-
msgid "Enable pointer water effects"
msgstr "Engedélyezi a víz effektjét a mutatónak"
-#, fuzzy
-msgid "Rain"
-msgstr "Véletlen"
-
msgid "Toggle rain"
msgstr "Eső kapcsolója"
-#, fuzzy
-msgid "Toggle rain effect (random drops of water)"
+msgid "Toggle rain effect"
msgstr "Az eső effektjét kapcsolja ki/be"
msgid "Toggle wiper"
@@ -2966,11 +2305,8 @@ msgstr "Az ablaktörlés effektjét kapcsolja ki/be"
msgid "Offset Scale"
msgstr "Külön érték"
-msgid "Adjusts the blur effect under the wave"
-msgstr ""
-
-msgid "Title wave"
-msgstr "Címsor hullám"
+msgid "Water offset scale"
+msgstr "Víz külön értéke"
msgid "Title Wave Amplitude"
msgstr "A címsor hullámának amplitúdója"
@@ -2993,9 +2329,7 @@ msgstr "A víz viszkozitása (nagyobb érték nagyobb hullámot eredményez)"
msgid "Initial Vertices"
msgstr "Kezdeti tetőpont"
-msgid ""
-"Initial number of water vertices (larger number results in larger wave "
-"duration)"
+msgid "Initial number of water vertices (larger number results in larger wave duration)"
msgstr "A hullámok magassága (nagyobb szám hosszabb hullámzást eredményez)"
msgid "Rain Delay"
@@ -3004,6 +2338,9 @@ msgstr "Eső várakozás"
msgid "Delay (in ms) between each rain-drop"
msgstr "Várakozás (ms-ban) két eső csepp között"
+msgid "Title wave"
+msgstr "Címsor hullám"
+
msgid "Wave effect from window title"
msgstr "Víz effekt a címsornak"
@@ -3040,10 +2377,8 @@ msgstr "Az ablak elengedésekor hullám effekt lesz"
msgid "Shiver window"
msgstr "Rezgő ablak"
-#, fuzzy
-msgid "Wobbly shiver when doing window or ungrab wave"
-msgstr ""
-"Bizonytalan remegés, amikor leteszed az ablakot vagy elenged egy hullám"
+msgid "Wobbly shiver when when doing window or ungrab wave"
+msgstr "Bizonytalan remegés, amikor leteszed az ablakot vagy elenged egy hullám"
msgid "Water Effect"
msgstr "Víz effekt"
@@ -3069,10 +2404,6 @@ msgstr "Control"
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
-#, fuzzy
-msgid "Maximize"
-msgstr "Minimalizált"
-
msgid "Maximize Friction"
msgstr "Maximalizálás rugózása"
@@ -3085,9 +2416,6 @@ msgstr "Maximalizálás nyúlóssága"
msgid "Spring Konstant for maximize effect"
msgstr "Konstans nyúlás maximalizálásnál"
-msgid "Move"
-msgstr ""
-
msgid "Move Friction"
msgstr "Mozgás rugóssága"
@@ -3100,10 +2428,6 @@ msgstr "Mozgás nyúlóssága"
msgid "Spring Konstant for move types"
msgstr "Mozgás konstans nyúlással típusai:"
-#, fuzzy
-msgid "Map"
-msgstr "Mipmap"
-
msgid "Map Friction"
msgstr "Leképezés rugalmassága"
@@ -3116,9 +2440,6 @@ msgstr "Leképezés nyúlóssága"
msgid "Spring Konstant for map types"
msgstr "Leképezés konstans nyúlással típusai:"
-msgid "Grab"
-msgstr ""
-
msgid "Grab Friction"
msgstr "Megragadás rugalmassága"
@@ -3143,9 +2464,6 @@ msgstr "Fókuszálás nyúlóssága"
msgid "Spring Konstant for focus types"
msgstr "Fókuszálás konstans nyúlással típusai:"
-msgid "Grid"
-msgstr ""
-
msgid "Grid Resolution"
msgstr "Rácsozat felbontása"
@@ -3164,18 +2482,12 @@ msgstr "Leképezés effekt"
msgid "Map Window Effect"
msgstr "Ablak leképezése effekt"
-msgid "Focus Effect"
-msgstr "Fókuszálás effektje"
-
msgid "Map Window Types"
msgstr "Leképezhető ablakok típusai:"
msgid "Window types that should wobble when mapped"
msgstr "Leképezés esetén remegjenek ezek az ablaktípusok"
-msgid "Focus Window Types"
-msgstr "Fókuszálható ablakok típusai"
-
msgid "Window types that should wobble when focused"
msgstr "Fókuszálás esetén remegjenek ezek az ablaktípusok"
@@ -3203,10 +2515,6 @@ msgstr "Mozgás effekt"
msgid "Wobble windows when you move them"
msgstr "Remegő ablakok effekt az ablakok mozgatásánál"
-#, fuzzy
-msgid "Visual bell"
-msgstr "Látható csipogás rugalmassága"
-
msgid "Visual Bell Friction"
msgstr "Látható csipogás rugalmassága"
@@ -3219,10 +2527,6 @@ msgstr "Látható csipogás nyúlóssága"
msgid "Spring Konstant for bell effect"
msgstr "Konstans nyúlás a csengő effektnél"
-#, fuzzy
-msgid "Release"
-msgstr "Elengedés effekt"
-
msgid "Release Effect"
msgstr "Elengedés effekt"
@@ -3241,9 +2545,6 @@ msgstr "Elengedés nyúlóssága"
msgid "Spring Konstant for release effect"
msgstr "Konstans nyúlás az elengedés effektnél"
-msgid "Urgent"
-msgstr ""
-
msgid "Use urgent effect"
msgstr "Használja a felbukkanó ablak effektjét"
@@ -3280,26 +2581,17 @@ msgstr "Egységes felbukkanó ablak effekt"
msgid "Make urgent windows wobble uniformly"
msgstr "Egységesen remegő felbukkanó ablakok"
-msgid "Edge"
-msgstr ""
-
msgid "Edge snapping distance"
msgstr "Élhez rántás távolsága"
msgid "Edge snapping velocity"
msgstr "Élhez rántás sebessége"
-msgid "Snap"
-msgstr ""
-
msgid "Snap windows modifier"
msgstr "Ablakszélek illesztése"
-msgid ""
-"Press all of the selected keys while moving windows to cause them to snap"
-msgstr ""
-"Az ablakok mozgatása közben minden kiválasztott billentyű megnyomására "
-"megpattan."
+msgid "Press all of the selected keys while moving windows to cause them to snap"
+msgstr "Az ablakok mozgatása közben minden kiválasztott billentyű megnyomására megpattan."
msgid "Default Snapping to On"
msgstr "Legyen alapértelmezés az odarántás"
@@ -3316,9 +2608,6 @@ msgstr "Remegő ablak"
msgid "Use spring model for wobbly window effect"
msgstr "Használj nyúlós modellt a remegő ablak effekthez"
-msgid "Invert Y axis for pointer movement"
-msgstr "Az Y tengelyen a mutató az egérmozgatással fordítva mozog"
-
msgid "Minimum Zoom"
msgstr "Minimum nagyítás"
@@ -3328,9 +2617,6 @@ msgstr "Minimális nagyítás értéke (ha közelről akarod nézni)"
msgid "Maximum Zoom Value (how far can you zoom away)"
msgstr "Maximális kicsinyítés értéke (ha távolról szeretnéd nézni)"
-msgid "Filter Linear"
-msgstr "Lineáris szűrő"
-
msgid "USe linear filter when zoomed in"
msgstr "Egyenletes nagyítás"
@@ -3343,239 +2629,3 @@ msgstr "Munkaasztal nagyítása"
msgid "Zoom and pan desktop cube"
msgstr "A munkaasztal kockájára nagyítás-kicsinyítés"
-#~ msgid "create mipmaps"
-#~ msgstr "Mipmapok létrehozása"
-
-#~ msgid "Create mipmaps."
-#~ msgstr "Létrehoz mipmapokat"
-
-#~ msgid "Disable Backface Culling"
-#~ msgstr "Letiltva a háttérben kiválasztás"
-
-#~ msgid "Disable Backface Culling."
-#~ msgstr "Letiltja a háttérben történő kiválasztást"
-
-#~ msgid "A 3D world"
-#~ msgstr "3d világ"
-
-#~ msgid "Windows live in a 3D world."
-#~ msgstr "Az ablakok 3d élete."
-
-#~ msgid "Horizontal Folds Number of Folds"
-#~ msgstr "Harmónika gyűrődéseinek száma"
-
-#~ msgid "Horizontal Folds number of complete folds"
-#~ msgstr "A Harmónika komplett gyűrődéseinek száma"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Curved fold amplitude relative to window width. Negative values fold "
-#~ "outward."
-#~ msgstr ""
-#~ "A felredőzés gyűrődésének az amplitúdója illeszkedjen az ablak méretéhez. "
-#~ "Negatív szám a ráncokat kifelé mozdítja."
-
-#~ msgid "Animation time step in milliseconds"
-#~ msgstr "Az animáció ideje ezredmásodpercben megadva"
-
-#~ msgid "Animation time step in milliseconds for intense effects like Burn"
-#~ msgstr "Az animáció ideje erős effekteknél ezredmásodpercben megadva"
-
-#~ msgid "Vertex Grid Resolution (2-200) for Magic Lamp 1 (Y dimension only)"
-#~ msgstr ""
-#~ "A kitérés tetőpontja (2-200) a dzsinnes lámpa 1-nél (csak Y irányban)"
-
-#~ msgid "Magic Lamp 1 waves will have random amplitudes between min and max"
-#~ msgstr ""
-#~ "A dzsinnes lámpa 1 hullámai a minimális és a maximális érték között legyen"
-
-#~ msgid "Vertex Grid Resolution (2-200) for Magic Lamp 2 (Y dimension only)"
-#~ msgstr ""
-#~ "A kitérés tetőpontja (2-200) a dzsinnes lámpa 2-nél (csak Y irányban)"
-
-#~ msgid "Magic Lamp 2 waves will have random amplitudes between min and max"
-#~ msgstr ""
-#~ "A dzsinnes lámpa 2 hullámai a minimális és a maximális érték között legyen"
-
-#~ msgid "Minimize Effect"
-#~ msgstr "Minimalizálás effekt"
-
-#~ msgid "Minimize Window Effect"
-#~ msgstr "Az ablak minimalizálásának az effektje"
-
-#~ msgid "Minimize Window Types"
-#~ msgstr "Minimalizálható ablaktípusok"
-
-#~ msgid "Window types that should animate with this effect when minimized"
-#~ msgstr "Ezeket az ablaktípusokat animálja, amikor minimalizálod őket"
-
-#~ msgid "Minimize animation duration in seconds"
-#~ msgstr "A minimalizálás idejének a hossza másodpercekben megadva"
-
-#~ msgid "Unminimize Window Effect"
-#~ msgstr "A minimalizált ablakok visszaminimalizálásának az effektje"
-
-#~ msgid "Unminimize Window Types"
-#~ msgstr "Visszaminimalizálható ablaktípusok"
-
-#~ msgid "Window types that should animate with this effect when unminimized"
-#~ msgstr "Ezeket az ablaktípusokat animálja, amikor visszaminimalizálod őket"
-
-#~ msgid "Unminimize animation duration in seconds"
-#~ msgstr "A visszaminimalizálás idejének a hossza másodpercekben megadva"
-
-#~ msgid "Close Window Effect 1"
-#~ msgstr "Ablak bezárása effektje. Első variáns."
-
-#~ msgid "Close Window Types 1"
-#~ msgstr "Ablak bezárásának típusai 1"
-
-#~ msgid "Window types that should animate with this effect when closed"
-#~ msgstr "Ezeket az ablaktípusokat animálja, amikor bezárod őket"
-
-#~ msgid "Animation duration in seconds for close effect 1"
-#~ msgstr "Az animáció időtartama a bezár effekt 1-nél"
-
-#~ msgid "Close Window Effect 2"
-#~ msgstr "Ablak bezárása effektje. Második variáns."
-
-#~ msgid "Close Window Types 2"
-#~ msgstr "Ablak bezárásának típusai 2"
-
-#~ msgid "Close Animation Duration 2"
-#~ msgstr "Bezárás animációjának az időtartama 2"
-
-#~ msgid "Animation duration in seconds for close effect 2"
-#~ msgstr "Az animáció időtartama a bezár effekt 2-nél"
-
-#~ msgid "Create Window Effect 1"
-#~ msgstr "Ablak megnyitásának effektje. Első variáns."
-
-#~ msgid "Create Window Types 1"
-#~ msgstr "Ablak megnyitásának a típusai 1"
-
-#~ msgid "Create Window Types 2"
-#~ msgstr "Ablak megnyitásának a típusai 2"
-
-#~ msgid "Create Animation Duration 2"
-#~ msgstr "Megnyitás animációjának az időtartama 2"
-
-#~ msgid "Shade Effect"
-#~ msgstr "Felgördítés effekt"
-
-#~ msgid "Shade Window Types"
-#~ msgstr "Felgördíthető ablakok típusai"
-
-#~ msgid "Unshade Window Types"
-#~ msgstr "Legördíthető ablakok típusai"
-
-#~ msgid "Output Screen"
-#~ msgstr "Képernyőre ír"
-
-#~ msgid "Output Console"
-#~ msgstr "Konzolra ír"
-
-#~ msgid "Console Update Time"
-#~ msgstr "Konzol frissítési gyakoriság"
-
-#~ msgid "Position x"
-#~ msgstr "X pozíció"
-
-#~ msgid "Position y"
-#~ msgstr "Y pozíció"
-
-#~ msgid "Blur decoration"
-#~ msgstr "Dekoráció elmosása"
-
-#~ msgid "Disable blur on screengrab of"
-#~ msgstr "Az elmosás letiltása a képernyőn feldolgozásban lévő lévő:"
-
-#~ msgid "Disable reflection on screengrab of"
-#~ msgstr "Az tükröződés letiltása a képernyőn feldolgozásban lévő lévő:"
-
-#~ msgid "Reflection scale"
-#~ msgstr "Skálázott tükröződés"
-
-#~ msgid "Reflection Use Colors"
-#~ msgstr "Tükröződő színek"
-
-#~ msgid "Reflection Use Alpha"
-#~ msgstr "Alpha használata a tükrözéshez"
-
-#~ msgid "Motion blur on screengrab of"
-#~ msgstr "Az tükröződés a képernyőn feldolgozásban lévő lévő:"
-
-#~ msgid "Inside cube"
-#~ msgstr "A kocka belsejében leszel"
-
-#~ msgid "Render skydome"
-#~ msgstr "Égbolt megrajzolása"
-
-#~ msgid "Animate skydome when rotating cube"
-#~ msgstr "Mozog az égbolt a kocka forgatásával"
-
-#~ msgid "Draw the cube 'caps'"
-#~ msgstr "Megjeleníti a kocka 'tetejeit'"
-
-#~ msgid "Shadow Opacity (percent of window opacity)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Az árnyék áttetszősége (az ablak opálosságához viszonyított százalék)"
-
-#~ msgid "Percentage of original window's opacity to use for shadows"
-#~ msgstr ""
-#~ "Az ablak áttetszőségéhez viszonyított százalék alkalmazása az árnyékokhoz"
-
-#~ msgid "Shadow X Offset"
-#~ msgstr "Árnyék X értéke"
-
-#~ msgid "X Offset of shadow relative to window"
-#~ msgstr "Az árnyék X irányú vetülete az ablakhoz viszonyítva"
-
-#~ msgid "Shadow Y Offset"
-#~ msgstr "Árnyék Y értéke"
-
-#~ msgid "Y Offset of shadow relative to window"
-#~ msgstr "Az árnyék Y irányú vetülete az ablakhoz viszonyítva"
-
-#~ msgid "Window fade speed"
-#~ msgstr "Az ablak eltűnésének sebessége"
-
-#~ msgid "Constrain Y coordinate to workspace area at top of screen"
-#~ msgstr ""
-#~ "Y koordináta kikényszerítése a munkaterületen a képernyő felső területére"
-
-#~ msgid "Constrain Y to bottom"
-#~ msgstr "Y kényszerítése az alján"
-
-#~ msgid "Constrain Y coordinate to workspace area at bottom of screen"
-#~ msgstr ""
-#~ "Y koordináta kikényszerítése a munkaterületen a képernyő alsó területén"
-
-#~ msgid "Left side padding"
-#~ msgstr "Bal oldal mutatása"
-
-#~ msgid "Top side padding"
-#~ msgstr "Felső oldal mutatása"
-
-#~ msgid "Bottom side padding"
-#~ msgstr "Alsó oldal mutatása"
-
-#~ msgid "Move window to face"
-#~ msgstr "Előtérbe hozza az ablakot"
-
-#~ msgid "Rotation Acceleration"
-#~ msgstr "Forgatás gyorsítása"
-
-#~ msgid "Focus window when mouse moves over them"
-#~ msgstr "Az ablakra fókuszálás, amikor az egér fölé ér"
-
-#~ msgid "Switcher speed"
-#~ msgstr "A válogatás sebessége"
-
-#~ msgid "Amount of saturation in percent"
-#~ msgstr "Telítettség százalékban:"
-
-#~ msgid "Amount of brightness in percent"
-#~ msgstr "Fényesség százalékban:"
-
-#~ msgid "Water offset scale"
-#~ msgstr "Víz külön értéke"