summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/beryl-plugins/po
diff options
context:
space:
mode:
authorcyberorg <cyberorg@d7aaf104-2d23-0410-ae22-9d23157bf5a3>2006-12-13 11:02:11 +0000
committercyberorg <cyberorg@d7aaf104-2d23-0410-ae22-9d23157bf5a3>2006-12-13 11:02:11 +0000
commit969f52b15c41c38e649b16c445697c56ccb8b96b (patch)
tree003ba907bd872a4e9e11426e4024ccfd43013d2f /beryl-plugins/po
parentfb6d4aaa40708fbe4698eb77a437cc1b69ab1fb8 (diff)
downloadmarex-dev-969f52b15c41c38e649b16c445697c56ccb8b96b.tar.gz
marex-dev-969f52b15c41c38e649b16c445697c56ccb8b96b.tar.bz2
translations updates
git-svn-id: file:///beryl/trunk@1717 d7aaf104-2d23-0410-ae22-9d23157bf5a3
Diffstat (limited to 'beryl-plugins/po')
-rw-r--r--beryl-plugins/po/sv_FI.po263
-rw-r--r--beryl-plugins/po/sv_SE.po263
2 files changed, 378 insertions, 148 deletions
diff --git a/beryl-plugins/po/sv_FI.po b/beryl-plugins/po/sv_FI.po
index 5a98dc6..86389bc 100644
--- a/beryl-plugins/po/sv_FI.po
+++ b/beryl-plugins/po/sv_FI.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: beryl-plugins 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-12-06 15:13+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-12-06 15:23+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-13 03:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-12-13 03:40+0100\n"
"Last-Translator: Fass <ns.fass@gmail.com>\n"
"Language-Team: Beryl-Project <cyberorg@cyberorg.info>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -76,6 +76,18 @@ msgstr "Animerat fönster"
msgid "All windows"
msgstr "Alla fönster"
+msgid "Off"
+msgstr "Av"
+
+msgid "Minimize/Unminimize Only"
+msgstr "Minimera/Avminimera endast"
+
+msgid "Create/Close Only"
+msgstr "Skapa/Stäng endast"
+
+msgid "On"
+msgstr "På"
+
msgid "None"
msgstr "Ingen"
@@ -402,7 +414,7 @@ msgid "Shade Effect"
msgstr "Skuggningseffekt"
msgid "Shade Window Effect"
-msgstr "Skuggning fönstereffekt"
+msgstr "Fönstereffekt då fönstret skuggas (rullas upp)"
msgid "Shade Window Types"
msgstr "Skugga fönstertyper"
@@ -420,7 +432,7 @@ msgid "Unshade Effect"
msgstr "Avskuggningseffekt"
msgid "Unshade Window Effect"
-msgstr "Avskuggning fönstereffekt"
+msgstr "Fönstereffekt då fönstret avskuggas (rullas ned)"
msgid "Unshade Window Types"
msgstr "Avskugga fönstertyper"
@@ -465,7 +477,7 @@ msgid "Fire direction"
msgstr "Eldens riktning"
msgid "Fire constant speed"
-msgstr "Eld konstant hastighet"
+msgstr "Konstant hastighet på eld"
msgid "Make fire effect duration be dependent of window height"
msgstr "Gör eldeffektens längd beroende på fönsterhöjden"
@@ -524,6 +536,21 @@ msgstr "Rita"
msgid "Draw using tool"
msgstr "Rita med verktyg"
+msgid "Transform the canvas"
+msgstr "Transformera duken"
+
+msgid "Transform the canvas, also used to save and restore"
+msgstr "Tranformera duken. Används även för att spara och återställa."
+
+msgid "Preload a svg"
+msgstr "Förladda en svg"
+
+msgid "Switch to another canvas"
+msgstr "Byt till en annan duk"
+
+msgid "Switch to another canvas for drawing"
+msgstr "Byt till en annan duk för att rita på"
+
msgid "Initiate erase"
msgstr "Starta radering"
@@ -557,6 +584,9 @@ msgstr "Dragbredd"
msgid "Stroke width for annotations"
msgstr "Dragbredd för noteringar"
+msgid "SVG (custom brush) filename"
+msgstr "SVG-filnamn (anpassad pensel)"
+
msgid "Annotate"
msgstr "Notera"
@@ -776,7 +806,7 @@ msgid "Blur saturation"
msgstr "Suddighetsmättnad"
msgid "simple"
-msgstr "enkel"
+msgstr "enkelt"
msgid "accum"
msgstr "accum"
@@ -830,7 +860,7 @@ msgid "Rotate while moving"
msgstr "Rotera vid rörelse"
msgid "Automatic"
-msgstr "Automatisk"
+msgstr "Automatiskt"
msgid "Multiscreen cube"
msgstr "Multiskärmskub"
@@ -850,8 +880,8 @@ msgstr "Färg på kubens ovan- och undersida"
msgid "Inside Cube"
msgstr "Inuti kuben"
-msgid "Inside cube"
-msgstr "Inuti kuben"
+msgid "Change perspective to inside the cube, looking out"
+msgstr "Ändra perspektiv till att vara inuti kuben, tittandes ut"
msgid "Scale image on top"
msgstr "Skala bild på ovansidan"
@@ -866,7 +896,7 @@ msgid "List of PNG and SVG files that should be rendered on top face of cube"
msgstr "Lista på PNG- och SVG-filer som ska renderas på kubens ovansida"
msgid "Scale image on bottom"
-msgstr "Skala bild på undersida"
+msgstr "Skala bild på undersidan"
msgid "Scale images to cover bottom face of cube"
msgstr "Skala bilder så att de täcker kubens undersida"
@@ -887,8 +917,8 @@ msgstr "Lista på PNG- och SVG-filer som ska renderas på kubens undersida"
msgid "Skydome"
msgstr "Skydome"
-msgid "Render skydome"
-msgstr "Rendera skydome"
+msgid "Background image, shown behind the cube"
+msgstr "Bakgrundsbild visad bakom kuben"
msgid "Skydome Image"
msgstr "Skydome-bild"
@@ -899,8 +929,10 @@ msgstr "Bild att använda som textur för skydome"
msgid "Animate Skydome"
msgstr "Animera skydome"
-msgid "Animate skydome when rotating cube"
-msgstr "Animera skydome vid kubrotering"
+msgid ""
+"Animate skydome when rotating cube for the appearance that you (not the "
+"cube) are moving"
+msgstr "Animera skydomen vid rotering av kuben så att det verkar som om det är du (och inte kuben) som rör sig"
msgid "Skydome Gradient Start Color"
msgstr "Skydome - Startfärg för gradient"
@@ -947,8 +979,8 @@ msgstr "Håll kuben plan även vid musdragning"
msgid "Draw Caps"
msgstr "Rita ovan- och underyta"
-msgid "Draw the cube 'caps'"
-msgstr "Rita kubens ovan- och underytor"
+msgid "Draw the cube 'caps'; uncheck to keep them transparent"
+msgstr "Rita kubens ovan- och underytor, avmarkera valet för att få dem genomskinliga"
msgid "MultiMonitor Mode"
msgstr "Multiskärmsläge"
@@ -962,6 +994,14 @@ msgstr "Transparent kub"
msgid "Change Desktop Window Opacity and draw complete cube"
msgstr "Ändra skrivbordsfönsters opacitet och rita komplett kub"
+msgid "Active transparancy on top/bottom snap"
+msgstr "Aktiv transparens vid klistring till ovan-/underyta"
+
+msgid ""
+"Treat the cube opacity as if the cube was active when the cube is snapped to "
+"the top/bottom caps. "
+msgstr "Behandla kubens opacitet som om kuben vore aktiv när den har vridits till under- eller ovanytan"
+
msgid "Fade time"
msgstr "Intonings-/Uttoningstid"
@@ -1057,24 +1097,6 @@ msgstr "Rita skuggor på fönster av paneltypen"
msgid "Draw basic shadow decoration on panel windows"
msgstr "Rita basala skuggdekorationer på panelfönster"
-msgid "Shadow Opacity (percent of window opacity)"
-msgstr "Skuggopacitet (procent av fönsteropacitet)"
-
-msgid "Percentage of original window's opacity to use for shadows"
-msgstr "Procentalandel av ursprungsfönstret att använda för skuggor"
-
-msgid "Shadow X Offset"
-msgstr "Skuggans X-förskjutning"
-
-msgid "X Offset of shadow relative to window"
-msgstr "Skuggans förskjutning relativt till fönstret i X-led"
-
-msgid "Shadow Y Offset"
-msgstr "Skuggans Y-förskjutning"
-
-msgid "Y Offset of shadow relative to window"
-msgstr "Skuggans förskjutning relativt till fönstret i Y-led"
-
msgid "Window Decoration"
msgstr "Fönsterdekoration"
@@ -1084,8 +1106,8 @@ msgstr "Fönsterdekorationer"
msgid "Fade Speed"
msgstr "Toningshastighet"
-msgid "Window fade speed"
-msgstr "Fönstertoningshastighet"
+msgid "How fast the windows fade in and out"
+msgstr "Anger hur snabbt fönstren ska tona in och ut"
msgid "Fading Windows"
msgstr "Tonande fönster"
@@ -1316,20 +1338,20 @@ msgstr "Rörliga fönsters opacitetsnivå"
msgid "Constrain Y to top of screen"
msgstr "Begränsa Y till skärmens övre kant"
-msgid "Constrain Y coordinate to workspace area at top of screen"
-msgstr "Begränsa Y-koordinaten till ytan vid skärmens övre kant"
+msgid "Prevent windows from moving over the top of the screen"
+msgstr "Förhindra fönster från att röra sig över skärmens övre kant"
msgid "Constrain Y to bottom"
-msgstr "Begränsa y till nedre kanten"
+msgstr "Begränsa Y till skärmens nedre kant"
-msgid "Constrain Y coordinate to workspace area at bottom of screen"
-msgstr "Begränsa Y-koordinaten till ytan vid skärmens nedre kant"
+msgid "Prevent windows from moving past the bottom of the screen"
+msgstr "Förhindra fönster från att röra sig över skärmens nedre kant"
msgid "Snapoff maximized windows"
msgstr "Avklistra maximerade fönster"
-msgid "Snapoff and auto unmaximized maximized windows when dragging"
-msgstr "Avklistra och auto-avmaximera maximerade fönster när de dras"
+msgid "Snap off and unmaximize maximized windows when dragging"
+msgstr "Avklistra och avmaximera maximerade fönster när de dras"
msgid "Snapoff distance"
msgstr "Avklistringsavstånd"
@@ -1461,17 +1483,21 @@ msgstr "Animationsinkrement"
msgid "Pad Left"
msgstr "Packa vänster"
-msgid "Left side padding"
-msgstr "Packning på vänsterkanten"
+msgid ""
+"Number of pixels from the left edge where the active window will come to rest"
+msgstr "Antal pixlar från vänsterkanten där det aktiva fönstret ska ställas"
msgid "Pad Top"
msgstr "Packa övre"
-msgid "Top side padding"
-msgstr "Packning på övre kanten"
+msgid ""
+"Number of pixels from the top edge where the active window will come to rest"
+msgstr "Antal pixlar från övre kanten där det aktiva fönstret ska ställas"
-msgid "Pad Right"
-msgstr "Packa höger"
+msgid ""
+"Number of pixels from the right edge where the active window will come to "
+"rest"
+msgstr "Antal pixlar från högerkanten där det aktiva fönstret ska ställas"
msgid "Right side padding"
msgstr "Packning på högerkanten"
@@ -1479,14 +1505,16 @@ msgstr "Packning på högerkanten"
msgid "Pad Bottom"
msgstr "Packa nedre"
-msgid "Bottom side padding"
-msgstr "Packning på nedre kanten"
+msgid ""
+"Number of pixels from the bottom edge where the active window will come to "
+"rest"
+msgstr "Antal pixlar från nedre kanten där det aktiva fönstret ska ställas"
msgid "Self Animate"
msgstr "Självanimera"
-msgid "Enable built-in animation"
-msgstr "Aktivera inbyggd animation"
+msgid "Enable smooth built-in animation"
+msgstr "Aktivera slät inbyggd animation"
msgid "Unfocus Window"
msgstr "Avfokusera fönster"
@@ -1509,8 +1537,8 @@ msgstr "Undviker att placera fönstergränser utanför skärmen"
msgid "Put on Face"
msgstr "Sätt på yta"
-msgid "Move window to face"
-msgstr "Flytta fönster till yta"
+msgid "Move window to a face of the cube"
+msgstr "Flytta fönster till ett av kubens ytor"
msgid "Put on Face 1"
msgstr "Sätt på yta 1"
@@ -1752,8 +1780,8 @@ msgstr "Ändra storlek på fönster"
msgid "Pointer Invert Y"
msgstr "Invertera pekar-Y"
-msgid "Invert Y axis for pointer movement"
-msgstr "Invertera Y-axel för pekarrörelse"
+msgid "Invert Y axis for pointer movement while rotating the cube"
+msgstr "Invertera Y-axel för pekarrörelse vid rotering av kuben"
msgid "Pointer Sensitivity"
msgstr "Pekarkänslighet"
@@ -1761,8 +1789,8 @@ msgstr "Pekarkänslighet"
msgid "Sensitivity of pointer movement"
msgstr "Känslighet för pekarrörelse"
-msgid "Rotation Acceleration"
-msgstr "Rotationsacceleration"
+msgid "Acceleration of cube rotation"
+msgstr "Kubrotationens acceleration"
msgid "Snap To Top Face"
msgstr "Klistra till övre ytan"
@@ -1939,6 +1967,12 @@ msgstr "Vändningstid"
msgid "Timeout before flipping viewport"
msgstr "Tid innan arbetsytan vänds"
+msgid "Initiate on desktop"
+msgstr "Starta på skrivbordet"
+
+msgid "Start Rotation, but only when issued over desktop"
+msgstr "Starta rotering, men endast då det åberopas över skrivbordet"
+
msgid "Rotate Cube"
msgstr "Rotera kuben"
@@ -2090,11 +2124,14 @@ msgstr "Stor"
msgid "Spacing"
msgstr "Utrymme"
+msgid "Space between scaled windows"
+msgstr "Utrymme mellan skalade fönster"
+
msgid "Sloppy Focus"
msgstr "Löst fokus"
-msgid "Focus window when mouse moves over them"
-msgstr "Fokusera fönster när musen rör sig över dem"
+msgid "Focus follows mouse pointer in scaled mode"
+msgstr "Fönsterfokus följer muspekaren i skalläget"
msgid "Scale speed"
msgstr "Skalningshastighet"
@@ -2114,8 +2151,8 @@ msgstr "Fönstertyper som ska skalas i skalläge"
msgid "Darken Background"
msgstr "Mörka bakgrunden"
-msgid "Darken background when scaling windows"
-msgstr "Mörka bakgrunden när fönster skalas"
+msgid "Darken background when scaling windows, to make windows stand out more"
+msgstr "Mörka bakgrunden när fönster skalas för att få dem att bli mer framstående"
msgid "Amount of opacity in percent"
msgstr "Opacitetsmängd i procent"
@@ -2235,20 +2272,23 @@ msgstr "Splash"
msgid "A simple splash plugin"
msgstr "En enkel splash-insticksmodul"
-msgid "Switcher speed"
-msgstr "Växlarens hastighet"
+msgid "How fast the switcher moves mini-windows"
+msgstr "Anger hur snabbt växlaren flyttar minifönster"
msgid "Switcher timestep"
msgstr "Växlarens tidsinkrement"
-msgid "Window types that should shown in switcher"
+msgid "Window types that should be shown in switcher"
msgstr "Fönstertyper som ska synas i växlaren"
-msgid "Amount of saturation in percent"
-msgstr "Mättnadsmängd i procent"
+msgid "Saturation of unfocused windows in percent"
+msgstr "Ofokuserade fönsters mättnadsnivå i procent"
+
+msgid "Brightness of the background desktop in percent"
+msgstr "Bakgrundskrivbordets ljusstryka i procent"
-msgid "Amount of brightness in percent"
-msgstr "Ljusstyrka i procent"
+msgid "Opacity of unfocused windows in percent"
+msgstr "Markerade fönsters opacitetsnivå i procent"
msgid "Bring To Front"
msgstr "Ta fram"
@@ -2386,8 +2426,8 @@ msgstr "Sätt på pekarvatteneffekter"
msgid "Toggle rain"
msgstr "Regn av/på"
-msgid "Toggle rain effect"
-msgstr "Regneffekt av/på"
+msgid "Toggle rain effect (random drops of water)"
+msgstr "Regneffekt av/på (slumpmässiga vattendroppar)"
msgid "Toggle wiper"
msgstr "Torkare av/på"
@@ -2398,8 +2438,8 @@ msgstr "Torkareffekt av/på"
msgid "Offset Scale"
msgstr "Offset-skala"
-msgid "Water offset scale"
-msgstr "Vattenoffsetskala"
+msgid "Adjusts the blur effect under the wave"
+msgstr "Anpassar suddighetseffekten under vågen"
msgid "Title Wave Amplitude"
msgstr "Titelvågens amplitud"
@@ -2707,6 +2747,9 @@ msgstr "Dallriga fönster"
msgid "Use spring model for wobbly window effect"
msgstr "Använd fjädringsmodell för dallrig fönstereffekt"
+msgid "Invert Y axis for pointer movement"
+msgstr "Invertera Y-axel för pekarrörelse"
+
msgid "Minimum Zoom"
msgstr "Minimum zoom"
@@ -2728,6 +2771,78 @@ msgstr "Zooma skrivbord"
msgid "Zoom and pan desktop cube"
msgstr "Zooma och panorera skrivbordskub"
+#~ msgid "Inside cube"
+#~ msgstr "Inuti kuben"
+
+#~ msgid "Render skydome"
+#~ msgstr "Rendera skydome"
+
+#~ msgid "Animate skydome when rotating cube"
+#~ msgstr "Animera skydome vid kubrotering"
+
+#~ msgid "Draw the cube 'caps'"
+#~ msgstr "Rita kubens ovan- och underytor"
+
+#~ msgid "Shadow Opacity (percent of window opacity)"
+#~ msgstr "Skuggopacitet (procent av fönsteropacitet)"
+
+#~ msgid "Percentage of original window's opacity to use for shadows"
+#~ msgstr "Procentalandel av ursprungsfönstret att använda för skuggor"
+
+#~ msgid "Shadow X Offset"
+#~ msgstr "Skuggans X-förskjutning"
+
+#~ msgid "X Offset of shadow relative to window"
+#~ msgstr "Skuggans förskjutning relativt till fönstret i X-led"
+
+#~ msgid "Shadow Y Offset"
+#~ msgstr "Skuggans Y-förskjutning"
+
+#~ msgid "Y Offset of shadow relative to window"
+#~ msgstr "Skuggans förskjutning relativt till fönstret i Y-led"
+
+#~ msgid "Window fade speed"
+#~ msgstr "Fönstertoningshastighet"
+
+#~ msgid "Constrain Y coordinate to workspace area at top of screen"
+#~ msgstr "Begränsa Y-koordinaten till ytan vid skärmens övre kant"
+
+#~ msgid "Constrain Y coordinate to workspace area at bottom of screen"
+#~ msgstr "Begränsa Y-koordinaten till ytan vid skärmens nedre kant"
+
+#~ msgid "Left side padding"
+#~ msgstr "Packning på vänsterkanten"
+
+#~ msgid "Top side padding"
+#~ msgstr "Packning på övre kanten"
+
+#~ msgid "Pad Right"
+#~ msgstr "Packa höger"
+
+#~ msgid "Bottom side padding"
+#~ msgstr "Packning på nedre kanten"
+
+#~ msgid "Move window to face"
+#~ msgstr "Flytta fönster till yta"
+
+#~ msgid "Rotation Acceleration"
+#~ msgstr "Rotationsacceleration"
+
+#~ msgid "Focus window when mouse moves over them"
+#~ msgstr "Fokusera fönster när musen rör sig över dem"
+
+#~ msgid "Switcher speed"
+#~ msgstr "Växlarens hastighet"
+
+#~ msgid "Amount of saturation in percent"
+#~ msgstr "Mättnadsmängd i procent"
+
+#~ msgid "Amount of brightness in percent"
+#~ msgstr "Ljusstyrka i procent"
+
+#~ msgid "Water offset scale"
+#~ msgstr "Vattenoffsetskala"
+
#~ msgid "Handle Transparency of Desktop Window"
#~ msgstr "Hantera skrivbordsfönstrets transparens"
diff --git a/beryl-plugins/po/sv_SE.po b/beryl-plugins/po/sv_SE.po
index 5a98dc6..86389bc 100644
--- a/beryl-plugins/po/sv_SE.po
+++ b/beryl-plugins/po/sv_SE.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: beryl-plugins 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-12-06 15:13+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-12-06 15:23+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-13 03:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-12-13 03:40+0100\n"
"Last-Translator: Fass <ns.fass@gmail.com>\n"
"Language-Team: Beryl-Project <cyberorg@cyberorg.info>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -76,6 +76,18 @@ msgstr "Animerat fönster"
msgid "All windows"
msgstr "Alla fönster"
+msgid "Off"
+msgstr "Av"
+
+msgid "Minimize/Unminimize Only"
+msgstr "Minimera/Avminimera endast"
+
+msgid "Create/Close Only"
+msgstr "Skapa/Stäng endast"
+
+msgid "On"
+msgstr "På"
+
msgid "None"
msgstr "Ingen"
@@ -402,7 +414,7 @@ msgid "Shade Effect"
msgstr "Skuggningseffekt"
msgid "Shade Window Effect"
-msgstr "Skuggning fönstereffekt"
+msgstr "Fönstereffekt då fönstret skuggas (rullas upp)"
msgid "Shade Window Types"
msgstr "Skugga fönstertyper"
@@ -420,7 +432,7 @@ msgid "Unshade Effect"
msgstr "Avskuggningseffekt"
msgid "Unshade Window Effect"
-msgstr "Avskuggning fönstereffekt"
+msgstr "Fönstereffekt då fönstret avskuggas (rullas ned)"
msgid "Unshade Window Types"
msgstr "Avskugga fönstertyper"
@@ -465,7 +477,7 @@ msgid "Fire direction"
msgstr "Eldens riktning"
msgid "Fire constant speed"
-msgstr "Eld konstant hastighet"
+msgstr "Konstant hastighet på eld"
msgid "Make fire effect duration be dependent of window height"
msgstr "Gör eldeffektens längd beroende på fönsterhöjden"
@@ -524,6 +536,21 @@ msgstr "Rita"
msgid "Draw using tool"
msgstr "Rita med verktyg"
+msgid "Transform the canvas"
+msgstr "Transformera duken"
+
+msgid "Transform the canvas, also used to save and restore"
+msgstr "Tranformera duken. Används även för att spara och återställa."
+
+msgid "Preload a svg"
+msgstr "Förladda en svg"
+
+msgid "Switch to another canvas"
+msgstr "Byt till en annan duk"
+
+msgid "Switch to another canvas for drawing"
+msgstr "Byt till en annan duk för att rita på"
+
msgid "Initiate erase"
msgstr "Starta radering"
@@ -557,6 +584,9 @@ msgstr "Dragbredd"
msgid "Stroke width for annotations"
msgstr "Dragbredd för noteringar"
+msgid "SVG (custom brush) filename"
+msgstr "SVG-filnamn (anpassad pensel)"
+
msgid "Annotate"
msgstr "Notera"
@@ -776,7 +806,7 @@ msgid "Blur saturation"
msgstr "Suddighetsmättnad"
msgid "simple"
-msgstr "enkel"
+msgstr "enkelt"
msgid "accum"
msgstr "accum"
@@ -830,7 +860,7 @@ msgid "Rotate while moving"
msgstr "Rotera vid rörelse"
msgid "Automatic"
-msgstr "Automatisk"
+msgstr "Automatiskt"
msgid "Multiscreen cube"
msgstr "Multiskärmskub"
@@ -850,8 +880,8 @@ msgstr "Färg på kubens ovan- och undersida"
msgid "Inside Cube"
msgstr "Inuti kuben"
-msgid "Inside cube"
-msgstr "Inuti kuben"
+msgid "Change perspective to inside the cube, looking out"
+msgstr "Ändra perspektiv till att vara inuti kuben, tittandes ut"
msgid "Scale image on top"
msgstr "Skala bild på ovansidan"
@@ -866,7 +896,7 @@ msgid "List of PNG and SVG files that should be rendered on top face of cube"
msgstr "Lista på PNG- och SVG-filer som ska renderas på kubens ovansida"
msgid "Scale image on bottom"
-msgstr "Skala bild på undersida"
+msgstr "Skala bild på undersidan"
msgid "Scale images to cover bottom face of cube"
msgstr "Skala bilder så att de täcker kubens undersida"
@@ -887,8 +917,8 @@ msgstr "Lista på PNG- och SVG-filer som ska renderas på kubens undersida"
msgid "Skydome"
msgstr "Skydome"
-msgid "Render skydome"
-msgstr "Rendera skydome"
+msgid "Background image, shown behind the cube"
+msgstr "Bakgrundsbild visad bakom kuben"
msgid "Skydome Image"
msgstr "Skydome-bild"
@@ -899,8 +929,10 @@ msgstr "Bild att använda som textur för skydome"
msgid "Animate Skydome"
msgstr "Animera skydome"
-msgid "Animate skydome when rotating cube"
-msgstr "Animera skydome vid kubrotering"
+msgid ""
+"Animate skydome when rotating cube for the appearance that you (not the "
+"cube) are moving"
+msgstr "Animera skydomen vid rotering av kuben så att det verkar som om det är du (och inte kuben) som rör sig"
msgid "Skydome Gradient Start Color"
msgstr "Skydome - Startfärg för gradient"
@@ -947,8 +979,8 @@ msgstr "Håll kuben plan även vid musdragning"
msgid "Draw Caps"
msgstr "Rita ovan- och underyta"
-msgid "Draw the cube 'caps'"
-msgstr "Rita kubens ovan- och underytor"
+msgid "Draw the cube 'caps'; uncheck to keep them transparent"
+msgstr "Rita kubens ovan- och underytor, avmarkera valet för att få dem genomskinliga"
msgid "MultiMonitor Mode"
msgstr "Multiskärmsläge"
@@ -962,6 +994,14 @@ msgstr "Transparent kub"
msgid "Change Desktop Window Opacity and draw complete cube"
msgstr "Ändra skrivbordsfönsters opacitet och rita komplett kub"
+msgid "Active transparancy on top/bottom snap"
+msgstr "Aktiv transparens vid klistring till ovan-/underyta"
+
+msgid ""
+"Treat the cube opacity as if the cube was active when the cube is snapped to "
+"the top/bottom caps. "
+msgstr "Behandla kubens opacitet som om kuben vore aktiv när den har vridits till under- eller ovanytan"
+
msgid "Fade time"
msgstr "Intonings-/Uttoningstid"
@@ -1057,24 +1097,6 @@ msgstr "Rita skuggor på fönster av paneltypen"
msgid "Draw basic shadow decoration on panel windows"
msgstr "Rita basala skuggdekorationer på panelfönster"
-msgid "Shadow Opacity (percent of window opacity)"
-msgstr "Skuggopacitet (procent av fönsteropacitet)"
-
-msgid "Percentage of original window's opacity to use for shadows"
-msgstr "Procentalandel av ursprungsfönstret att använda för skuggor"
-
-msgid "Shadow X Offset"
-msgstr "Skuggans X-förskjutning"
-
-msgid "X Offset of shadow relative to window"
-msgstr "Skuggans förskjutning relativt till fönstret i X-led"
-
-msgid "Shadow Y Offset"
-msgstr "Skuggans Y-förskjutning"
-
-msgid "Y Offset of shadow relative to window"
-msgstr "Skuggans förskjutning relativt till fönstret i Y-led"
-
msgid "Window Decoration"
msgstr "Fönsterdekoration"
@@ -1084,8 +1106,8 @@ msgstr "Fönsterdekorationer"
msgid "Fade Speed"
msgstr "Toningshastighet"
-msgid "Window fade speed"
-msgstr "Fönstertoningshastighet"
+msgid "How fast the windows fade in and out"
+msgstr "Anger hur snabbt fönstren ska tona in och ut"
msgid "Fading Windows"
msgstr "Tonande fönster"
@@ -1316,20 +1338,20 @@ msgstr "Rörliga fönsters opacitetsnivå"
msgid "Constrain Y to top of screen"
msgstr "Begränsa Y till skärmens övre kant"
-msgid "Constrain Y coordinate to workspace area at top of screen"
-msgstr "Begränsa Y-koordinaten till ytan vid skärmens övre kant"
+msgid "Prevent windows from moving over the top of the screen"
+msgstr "Förhindra fönster från att röra sig över skärmens övre kant"
msgid "Constrain Y to bottom"
-msgstr "Begränsa y till nedre kanten"
+msgstr "Begränsa Y till skärmens nedre kant"
-msgid "Constrain Y coordinate to workspace area at bottom of screen"
-msgstr "Begränsa Y-koordinaten till ytan vid skärmens nedre kant"
+msgid "Prevent windows from moving past the bottom of the screen"
+msgstr "Förhindra fönster från att röra sig över skärmens nedre kant"
msgid "Snapoff maximized windows"
msgstr "Avklistra maximerade fönster"
-msgid "Snapoff and auto unmaximized maximized windows when dragging"
-msgstr "Avklistra och auto-avmaximera maximerade fönster när de dras"
+msgid "Snap off and unmaximize maximized windows when dragging"
+msgstr "Avklistra och avmaximera maximerade fönster när de dras"
msgid "Snapoff distance"
msgstr "Avklistringsavstånd"
@@ -1461,17 +1483,21 @@ msgstr "Animationsinkrement"
msgid "Pad Left"
msgstr "Packa vänster"
-msgid "Left side padding"
-msgstr "Packning på vänsterkanten"
+msgid ""
+"Number of pixels from the left edge where the active window will come to rest"
+msgstr "Antal pixlar från vänsterkanten där det aktiva fönstret ska ställas"
msgid "Pad Top"
msgstr "Packa övre"
-msgid "Top side padding"
-msgstr "Packning på övre kanten"
+msgid ""
+"Number of pixels from the top edge where the active window will come to rest"
+msgstr "Antal pixlar från övre kanten där det aktiva fönstret ska ställas"
-msgid "Pad Right"
-msgstr "Packa höger"
+msgid ""
+"Number of pixels from the right edge where the active window will come to "
+"rest"
+msgstr "Antal pixlar från högerkanten där det aktiva fönstret ska ställas"
msgid "Right side padding"
msgstr "Packning på högerkanten"
@@ -1479,14 +1505,16 @@ msgstr "Packning på högerkanten"
msgid "Pad Bottom"
msgstr "Packa nedre"
-msgid "Bottom side padding"
-msgstr "Packning på nedre kanten"
+msgid ""
+"Number of pixels from the bottom edge where the active window will come to "
+"rest"
+msgstr "Antal pixlar från nedre kanten där det aktiva fönstret ska ställas"
msgid "Self Animate"
msgstr "Självanimera"
-msgid "Enable built-in animation"
-msgstr "Aktivera inbyggd animation"
+msgid "Enable smooth built-in animation"
+msgstr "Aktivera slät inbyggd animation"
msgid "Unfocus Window"
msgstr "Avfokusera fönster"
@@ -1509,8 +1537,8 @@ msgstr "Undviker att placera fönstergränser utanför skärmen"
msgid "Put on Face"
msgstr "Sätt på yta"
-msgid "Move window to face"
-msgstr "Flytta fönster till yta"
+msgid "Move window to a face of the cube"
+msgstr "Flytta fönster till ett av kubens ytor"
msgid "Put on Face 1"
msgstr "Sätt på yta 1"
@@ -1752,8 +1780,8 @@ msgstr "Ändra storlek på fönster"
msgid "Pointer Invert Y"
msgstr "Invertera pekar-Y"
-msgid "Invert Y axis for pointer movement"
-msgstr "Invertera Y-axel för pekarrörelse"
+msgid "Invert Y axis for pointer movement while rotating the cube"
+msgstr "Invertera Y-axel för pekarrörelse vid rotering av kuben"
msgid "Pointer Sensitivity"
msgstr "Pekarkänslighet"
@@ -1761,8 +1789,8 @@ msgstr "Pekarkänslighet"
msgid "Sensitivity of pointer movement"
msgstr "Känslighet för pekarrörelse"
-msgid "Rotation Acceleration"
-msgstr "Rotationsacceleration"
+msgid "Acceleration of cube rotation"
+msgstr "Kubrotationens acceleration"
msgid "Snap To Top Face"
msgstr "Klistra till övre ytan"
@@ -1939,6 +1967,12 @@ msgstr "Vändningstid"
msgid "Timeout before flipping viewport"
msgstr "Tid innan arbetsytan vänds"
+msgid "Initiate on desktop"
+msgstr "Starta på skrivbordet"
+
+msgid "Start Rotation, but only when issued over desktop"
+msgstr "Starta rotering, men endast då det åberopas över skrivbordet"
+
msgid "Rotate Cube"
msgstr "Rotera kuben"
@@ -2090,11 +2124,14 @@ msgstr "Stor"
msgid "Spacing"
msgstr "Utrymme"
+msgid "Space between scaled windows"
+msgstr "Utrymme mellan skalade fönster"
+
msgid "Sloppy Focus"
msgstr "Löst fokus"
-msgid "Focus window when mouse moves over them"
-msgstr "Fokusera fönster när musen rör sig över dem"
+msgid "Focus follows mouse pointer in scaled mode"
+msgstr "Fönsterfokus följer muspekaren i skalläget"
msgid "Scale speed"
msgstr "Skalningshastighet"
@@ -2114,8 +2151,8 @@ msgstr "Fönstertyper som ska skalas i skalläge"
msgid "Darken Background"
msgstr "Mörka bakgrunden"
-msgid "Darken background when scaling windows"
-msgstr "Mörka bakgrunden när fönster skalas"
+msgid "Darken background when scaling windows, to make windows stand out more"
+msgstr "Mörka bakgrunden när fönster skalas för att få dem att bli mer framstående"
msgid "Amount of opacity in percent"
msgstr "Opacitetsmängd i procent"
@@ -2235,20 +2272,23 @@ msgstr "Splash"
msgid "A simple splash plugin"
msgstr "En enkel splash-insticksmodul"
-msgid "Switcher speed"
-msgstr "Växlarens hastighet"
+msgid "How fast the switcher moves mini-windows"
+msgstr "Anger hur snabbt växlaren flyttar minifönster"
msgid "Switcher timestep"
msgstr "Växlarens tidsinkrement"
-msgid "Window types that should shown in switcher"
+msgid "Window types that should be shown in switcher"
msgstr "Fönstertyper som ska synas i växlaren"
-msgid "Amount of saturation in percent"
-msgstr "Mättnadsmängd i procent"
+msgid "Saturation of unfocused windows in percent"
+msgstr "Ofokuserade fönsters mättnadsnivå i procent"
+
+msgid "Brightness of the background desktop in percent"
+msgstr "Bakgrundskrivbordets ljusstryka i procent"
-msgid "Amount of brightness in percent"
-msgstr "Ljusstyrka i procent"
+msgid "Opacity of unfocused windows in percent"
+msgstr "Markerade fönsters opacitetsnivå i procent"
msgid "Bring To Front"
msgstr "Ta fram"
@@ -2386,8 +2426,8 @@ msgstr "Sätt på pekarvatteneffekter"
msgid "Toggle rain"
msgstr "Regn av/på"
-msgid "Toggle rain effect"
-msgstr "Regneffekt av/på"
+msgid "Toggle rain effect (random drops of water)"
+msgstr "Regneffekt av/på (slumpmässiga vattendroppar)"
msgid "Toggle wiper"
msgstr "Torkare av/på"
@@ -2398,8 +2438,8 @@ msgstr "Torkareffekt av/på"
msgid "Offset Scale"
msgstr "Offset-skala"
-msgid "Water offset scale"
-msgstr "Vattenoffsetskala"
+msgid "Adjusts the blur effect under the wave"
+msgstr "Anpassar suddighetseffekten under vågen"
msgid "Title Wave Amplitude"
msgstr "Titelvågens amplitud"
@@ -2707,6 +2747,9 @@ msgstr "Dallriga fönster"
msgid "Use spring model for wobbly window effect"
msgstr "Använd fjädringsmodell för dallrig fönstereffekt"
+msgid "Invert Y axis for pointer movement"
+msgstr "Invertera Y-axel för pekarrörelse"
+
msgid "Minimum Zoom"
msgstr "Minimum zoom"
@@ -2728,6 +2771,78 @@ msgstr "Zooma skrivbord"
msgid "Zoom and pan desktop cube"
msgstr "Zooma och panorera skrivbordskub"
+#~ msgid "Inside cube"
+#~ msgstr "Inuti kuben"
+
+#~ msgid "Render skydome"
+#~ msgstr "Rendera skydome"
+
+#~ msgid "Animate skydome when rotating cube"
+#~ msgstr "Animera skydome vid kubrotering"
+
+#~ msgid "Draw the cube 'caps'"
+#~ msgstr "Rita kubens ovan- och underytor"
+
+#~ msgid "Shadow Opacity (percent of window opacity)"
+#~ msgstr "Skuggopacitet (procent av fönsteropacitet)"
+
+#~ msgid "Percentage of original window's opacity to use for shadows"
+#~ msgstr "Procentalandel av ursprungsfönstret att använda för skuggor"
+
+#~ msgid "Shadow X Offset"
+#~ msgstr "Skuggans X-förskjutning"
+
+#~ msgid "X Offset of shadow relative to window"
+#~ msgstr "Skuggans förskjutning relativt till fönstret i X-led"
+
+#~ msgid "Shadow Y Offset"
+#~ msgstr "Skuggans Y-förskjutning"
+
+#~ msgid "Y Offset of shadow relative to window"
+#~ msgstr "Skuggans förskjutning relativt till fönstret i Y-led"
+
+#~ msgid "Window fade speed"
+#~ msgstr "Fönstertoningshastighet"
+
+#~ msgid "Constrain Y coordinate to workspace area at top of screen"
+#~ msgstr "Begränsa Y-koordinaten till ytan vid skärmens övre kant"
+
+#~ msgid "Constrain Y coordinate to workspace area at bottom of screen"
+#~ msgstr "Begränsa Y-koordinaten till ytan vid skärmens nedre kant"
+
+#~ msgid "Left side padding"
+#~ msgstr "Packning på vänsterkanten"
+
+#~ msgid "Top side padding"
+#~ msgstr "Packning på övre kanten"
+
+#~ msgid "Pad Right"
+#~ msgstr "Packa höger"
+
+#~ msgid "Bottom side padding"
+#~ msgstr "Packning på nedre kanten"
+
+#~ msgid "Move window to face"
+#~ msgstr "Flytta fönster till yta"
+
+#~ msgid "Rotation Acceleration"
+#~ msgstr "Rotationsacceleration"
+
+#~ msgid "Focus window when mouse moves over them"
+#~ msgstr "Fokusera fönster när musen rör sig över dem"
+
+#~ msgid "Switcher speed"
+#~ msgstr "Växlarens hastighet"
+
+#~ msgid "Amount of saturation in percent"
+#~ msgstr "Mättnadsmängd i procent"
+
+#~ msgid "Amount of brightness in percent"
+#~ msgstr "Ljusstyrka i procent"
+
+#~ msgid "Water offset scale"
+#~ msgstr "Vattenoffsetskala"
+
#~ msgid "Handle Transparency of Desktop Window"
#~ msgstr "Hantera skrivbordsfönstrets transparens"