summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/beryl-plugins/po
diff options
context:
space:
mode:
authorcyberorg <cyberorg@d7aaf104-2d23-0410-ae22-9d23157bf5a3>2006-11-23 14:13:36 +0000
committercyberorg <cyberorg@d7aaf104-2d23-0410-ae22-9d23157bf5a3>2006-11-23 14:13:36 +0000
commit25d8fb3ae28442298a62d154837b60944a2c1a9a (patch)
tree342977fa0b4439fa42239da840eba0720de7f9d6 /beryl-plugins/po
parent1d380f54b3ac5058ed9a0d172223bf8b1baf1654 (diff)
downloadmarex-dev-25d8fb3ae28442298a62d154837b60944a2c1a9a.tar.gz
marex-dev-25d8fb3ae28442298a62d154837b60944a2c1a9a.tar.bz2
translation updates closes #1066 #1067 #1068 #1069 #1070
closes #1100 #1101 #1020 git-svn-id: file:///beryl/trunk@1392 d7aaf104-2d23-0410-ae22-9d23157bf5a3
Diffstat (limited to 'beryl-plugins/po')
-rw-r--r--beryl-plugins/po/sv_FI.po1440
-rw-r--r--beryl-plugins/po/sv_SE.po1440
-rw-r--r--beryl-plugins/po/zh_CN.po2003
-rw-r--r--beryl-plugins/po/zh_HK.po2004
-rw-r--r--beryl-plugins/po/zh_TW.po2002
5 files changed, 3393 insertions, 5496 deletions
diff --git a/beryl-plugins/po/sv_FI.po b/beryl-plugins/po/sv_FI.po
index 1e65cbe..02715c4 100644
--- a/beryl-plugins/po/sv_FI.po
+++ b/beryl-plugins/po/sv_FI.po
@@ -8,13 +8,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: beryl-plugins 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-06 10:55+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-11-07 19:05+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-22 01:23+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-11-22 01:17+0100\n"
"Last-Translator: Fass <ns.fass@gmail.com>\n"
"Language-Team: Beryl-Project <cyberorg@cyberorg.info>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "Down"
msgstr "Ned"
@@ -49,18 +49,15 @@ msgstr "Stråla upp"
msgid "Burn"
msgstr "Brinn"
-#, fuzzy
msgid "Curved Fold"
msgstr "Böjd invikning"
msgid "Dream"
msgstr "Dröm"
-#, fuzzy
msgid "Fade"
msgstr "Tona"
-#, fuzzy
msgid "Horizontal Folds"
msgstr "Horisontell invikning"
@@ -70,7 +67,6 @@ msgstr "Magisk Lampa 1"
msgid "Magic Lamp 2"
msgstr "Magisk Lampa 2"
-#, fuzzy
msgid "Roll Up"
msgstr "Rulla upp"
@@ -120,8 +116,8 @@ msgid ""
"All effects get to be chosen randomly, ignoring the selected effect. If None "
"is selected for an event, that event won't be animated."
msgstr ""
-"Alla effekter väljs slumåmässigt, ignorerandes tidigare inställd effekt. Om 'Ingen' "
-"är vald för en händelse kommer denna inte att animeras."
+"Alla effekter väljs slumåmässigt, ignorerandes tidigare inställd effekt. Om "
+"'Ingen' är vald för en händelse kommer denna inte att animeras."
msgid "Rollup Fixed Interior"
msgstr "Rulla upp fixerad interiör"
@@ -142,22 +138,23 @@ msgid ""
"Horizontal folds amplitude relative to window width. Negative values fold "
"outward."
msgstr ""
-"Amplitud på horisontell invikning relativt till fönsterbredd. Negativa värden "
-"viker utåt."
+"Amplitud på horisontell invikning relativt till fönsterbredd. Negativa "
+"värden viker utåt."
msgid "Curved Fold Amplitude"
msgstr "Böjd invikningsamplitud"
msgid ""
"Curved fold amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
-msgstr "Amplitud av böjd invikning relativt till fönsterbredd. Negativa värden viker"
-"utåt."
+msgstr ""
+"Amplitud av böjd invikning relativt till fönsterbredd. Negativa värden "
+"vikerutåt."
msgid "Zoom From Center"
-msgstr "Zooma från centrum"
+msgstr "Zooma från mitten"
msgid "Zoom from center when playing Zoom and Sidekick effects"
-msgstr "Zooma från centrum när Zoom- och Sidosparkeffekterna spelas"
+msgstr "Zooma från mitten när Zoom- och Sidosparkeffekterna spelas"
msgid "Animation Time Step"
msgstr "Animationens tidsinkrement"
@@ -165,13 +162,13 @@ msgstr "Animationens tidsinkrement"
msgid "Animation time step in milliseconds"
msgstr "Animationens tidsinkrement i millisekunder"
-#, fuzzy
msgid "Animation Time Step For Intense Effects"
msgstr "Animationens tidsinkrement för intensiva effekter"
-#, fuzzy
msgid "Animation time step in milliseconds for intense effects like Burn"
-msgstr "Animationens tidsinkrement i millisekunder för intensiva effekter såsom 'Brinn'"
+msgstr ""
+"Animationens tidsinkrement i millisekunder för intensiva effekter såsom "
+"'Brinn'"
msgid "Disable Postprocessing Effects During Animation"
msgstr "Stäng av efterbehandlingseffekter under animering"
@@ -183,7 +180,8 @@ msgid "Magic Lamp 1 Grid Y Resolution"
msgstr "Magisk Lampa 1 Y-gitterupplösning"
msgid "Vertex Grid Resolution (2-200) for Magic Lamp 1 (Y dimension only)"
-msgstr "Spetsgitterupplösning (2-200) för Magisk Lampa 1 (endast Y-dimensionen)"
+msgstr ""
+"Spetsgitterupplösning (2-200) för Magisk Lampa 1 (endast Y-dimensionen)"
msgid "Magic Lamp 1 Max Waves"
msgstr "Magisk Lampa 1 Maxvågor"
@@ -195,7 +193,9 @@ msgid "Magic Lamp 1 Wave Min Amplitude"
msgstr "Magisk Lampa 1 Vågamplitudsminimum"
msgid "Magic Lamp 1 waves will have random amplitudes between min and max"
-msgstr "Magisk Lampa 1-vågor kommer att ha slumpmässiga amplituder mellan minumum och maximum"
+msgstr ""
+"Magisk Lampa 1-vågor kommer att ha slumpmässiga amplituder mellan minumum "
+"och maximum"
msgid "Magic Lamp 1 Wave Max Amplitude"
msgstr "Magisk Lampa 1 Vågamplitudsmaximum"
@@ -353,7 +353,6 @@ msgstr "Fokusering fönstereffekt"
msgid "Focus Window Types"
msgstr "Fokusera fönstertyper"
-#, fuzzy
msgid "Window types that should animate with this effect when focused"
msgstr "Fönstertyper som när de fokuseras ska animeras med denna effekt"
@@ -378,7 +377,6 @@ msgstr "Fönstertyper som ska animeras med denna effekt när de skuggas"
msgid "Shade Animation Duration"
msgstr "Skuggningsanimationens längd"
-#, fuzzy
msgid "Shade animation duration in seconds"
msgstr "Skuggningsanimationens längd i sekunder"
@@ -397,7 +395,6 @@ msgstr "Fönstertyper som ska animeras med denna effekt när de avskuggas"
msgid "Unshade Animation Duration"
msgstr "Avskuggningsanimationens längd"
-#, fuzzy
msgid "Unshade animation duration in seconds"
msgstr "Avskuggningsanimationens längd i sekunder"
@@ -425,15 +422,12 @@ msgstr "Eldpartiklarnas livslängd"
msgid "Fire particle life"
msgstr "Eldpartiklarnas livslängd"
-#, fuzzy
msgid "Fire Particle Color"
msgstr "Eldpartiklarnas färg"
-#, fuzzy
msgid "Fire direction"
msgstr "Eldens riktning"
-#, fuzzy
msgid "Fire constant speed"
msgstr "Eld konstant hastighet"
@@ -455,17 +449,14 @@ msgstr "Slumpmässiga färger för eldeffekten, alias 'Mystisk Eld'"
msgid "Beam Width"
msgstr "Strållängd"
-#, fuzzy
msgid "Beam spacing"
msgstr "Strålutrymme"
-#, fuzzy
msgid "Spacing between beams"
msgstr "Utrymme mellan strålar"
-#, fuzzy
msgid "Beam Color"
-msgstr "Strålens färg"
+msgstr "Strålfärg"
msgid "Beam Slowdown"
msgstr "Strålens nedsaktning"
@@ -485,94 +476,56 @@ msgstr "Animationer"
msgid "Use various animations as window effects"
msgstr "Använd diverse animationer som fönstereffekter"
-msgid "Toggle Window Negative"
-msgstr "Fönsternegativitet av/på"
-
-msgid "Toggle window negative"
-msgstr "Fönsternegativitet av/på"
-
-msgid "Toggle Screen Negative"
-msgstr "Skärmnegativitet av/på"
+msgid "Initiate"
+msgstr "Starta"
-msgid "Toggle screen negative"
-msgstr "Skärmnegativitet av/på"
+msgid "Initiate annotate drawing"
+msgstr "Starta noteringsritning"
-msgid "Negative"
-msgstr "Negativ"
+msgid "Draw"
+msgstr "Rita"
-msgid "Used to set a window or the screen negative"
-msgstr "Används för att aktivera fönster- eller skärmnegativitet"
+msgid "Draw using tool"
+msgstr "Rita med verktyg"
-#, fuzzy
-msgid "UpDown"
-msgstr "Uppåt-Nedåt"
+msgid "Initiate erase"
+msgstr "Starta radering"
-#, fuzzy
-msgid "LeftRight"
-msgstr "Vänster-Höger"
+msgid "Initiate annotate erasing"
+msgstr "Starta radering av notering"
-#, fuzzy
-msgid "Corners"
-msgstr "Hörn"
+msgid "Clear"
+msgstr "Rensa"
-msgid "Toolbar"
-msgstr "Verktygsrad"
+msgid "Annotate Fill Color"
+msgstr "Fyllnadsfärg för notering"
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "Fullskärm"
+msgid "Fill color for annotations"
+msgstr "Fyllnadsfärg för noteringar"
-msgid "Initiate showdesktop mode"
-msgstr "Starta skrivbordsvisningsläge"
+msgid "Annotate Stroke Color"
+msgstr "Dragfärg för notering"
-msgid "Speed"
-msgstr "Hastighet"
+msgid "Stroke color for annotations"
+msgstr "Dragfärg för noteringar"
-msgid "Window speed"
-msgstr "Fönsterhastighet"
+msgid "Line width"
+msgstr "Linjebredd"
-msgid "Timestep"
-msgstr "Tidsinkrement"
+msgid "Line width for annotations"
+msgstr "Radfärg för noteringar"
-msgid "Showdesktop timestep"
-msgstr "Skrivbordvisningens inkrement"
+msgid "Stroke width"
+msgstr "Dragbredd"
-#, fuzzy
-msgid "Window direction"
-msgstr "Fönsterriktning"
+msgid "Stroke width for annotations"
+msgstr "Dragbredd för noteringar"
-#, fuzzy
-msgid "0 - Up, 1 - Down, 2 - Left, 3 - Right, 4 - Up/Down, 5 - Left/Right"
-msgstr "0 - Upp, 1 - Ned, 2 - Vänster, 3 - Höger, 4 - Upp/Ned, 5 - Höger/Vänster"
+msgid "Annotate"
+msgstr "Notera"
-msgid "Window Types"
-msgstr "Fönstertyper"
-
-msgid "Window types that should go away in showdesktop mode"
-msgstr "Fönstertyper som ska försvinna i skrivbordsvisningsläget"
-
-msgid "Use scale settings"
-msgstr "Använd skalningsinställningar"
-
-msgid "Use scale speed/timestep settings instead of the ones specified here"
-msgstr ""
-"Använd skalninghastighets-/-inkrementsinställningar istället för de som specificerats "
-"här"
-
-msgid "Window opacity when showdesktop'd"
-msgstr "Fönsteropacitet då skrivbordet visas"
-
-#, fuzzy
-msgid "Window part size when showdesktop'd"
-msgstr "Fönsterdelsstorlek då skrivbordet visas"
-
-msgid "Show desktop"
-msgstr "Visa skrivbord"
-
-msgid "Access your desktop easily"
-msgstr "Ha snabb tillgång till ditt skrivbord"
-
-msgid "Initiate"
-msgstr "Starta"
+msgid "Annotate plugin"
+msgstr "Insticksmodul för notering"
msgid "Start benchmark"
msgstr "Starta benchmark"
@@ -816,394 +769,6 @@ msgstr "Suddighetseffekter"
msgid "Blur and reflection effects"
msgstr "Suddighets- och reflektionseffekter"
-msgid "Increase Saturation"
-msgstr "Öka mättnad"
-
-msgid "Decrease Saturation"
-msgstr "Minska mättnad"
-
-msgid "Increase Brightness"
-msgstr "Öka ljusstyrka"
-
-msgid "Decrease Brightness"
-msgstr "Minska ljusstyrka"
-
-msgid "Brightness Step"
-msgstr "Ljusstyrkeinkrement"
-
-msgid "Brightness change step"
-msgstr "Ljusstyrkeändringsinkrement"
-
-msgid "Saturation Step"
-msgstr "Mättnadsinkrement"
-
-msgid "Saturation change step"
-msgstr "Mättnadsändringsinkrement"
-
-msgid "Brightness and Saturation"
-msgstr "Ljusstyrka och mättnad"
-
-msgid "Brightness and Saturation adjustments"
-msgstr "Ljusstyrke- och mättnadsanpassning"
-
-msgid "Enabled"
-msgstr "Aktiverad"
-
-msgid "Activate crash handler"
-msgstr "Aktivera kraschhanterare"
-
-msgid "Start Window Manager"
-msgstr "Starta fönsterhanterare"
-
-msgid "Start other window manager on crash"
-msgstr "Starta annan fönsterhanterare vid krasch"
-
-msgid "Window manager command line"
-msgstr "Fönsterhanterarens kommandorad"
-
-#, fuzzy
-msgid "Window manager command line. DO NOT ENTER BERYL HERE!!!"
-msgstr "Fönsterhanterarens kommandorad. ANGE INTE BERYL HÄR!!!"
-
-msgid "Crash handler"
-msgstr "Kraschhanterare"
-
-msgid "Beryl crash handler plugin"
-msgstr "Beryls instickmodul för kraschhantering"
-
-msgid "Animation speed"
-msgstr "Animationshastighet"
-
-msgid "Animation timestep"
-msgstr "Animationsinkrement"
-
-msgid "Pad Left"
-msgstr "Packa vänster"
-
-msgid "Left side padding"
-msgstr "Packning på vänsterkanten"
-
-msgid "Pad Top"
-msgstr "Packa övre"
-
-msgid "Top side padding"
-msgstr "Packning på övre kanten"
-
-msgid "Pad Right"
-msgstr "Packa höger"
-
-msgid "Right side padding"
-msgstr "Packning på högerkanten"
-
-msgid "Pad Bottom"
-msgstr "Packa nedre"
-
-msgid "Bottom side padding"
-msgstr "Packning på nedre kanten"
-
-msgid "Self Animate"
-msgstr "Självanimera"
-
-msgid "Enable built-in animation"
-msgstr "Aktivera inbyggd animation"
-
-msgid "Unfocus Window"
-msgstr "Avfokusera fönster"
-
-msgid "Unfocus windows that are moved off the viewport"
-msgstr "Avfokusera fönster som flyttats från arbetsytan"
-
-msgid "Put on Face"
-msgstr "Sätt på yta"
-
-msgid "Move window to face"
-msgstr "Flytta fönster till yta"
-
-msgid "Put on Face 1"
-msgstr "Sätt på yta 1"
-
-msgid "Move window to face 1"
-msgstr "Flytta fönster till yta 1"
-
-msgid "Put on Face 2"
-msgstr "Sätt på yta 2"
-
-msgid "Move window to face 2"
-msgstr "Flytta fönster till yta 2"
-
-msgid "Put on Face 3"
-msgstr "Sätt på yta 3"
-
-msgid "Move window to face 3"
-msgstr "Flytta fönster till yta 3"
-
-msgid "Put on Face 4"
-msgstr "Sätt på yta 4"
-
-msgid "Move window to face 4"
-msgstr "Flytta fönster till yta 4"
-
-msgid "Put on Face 5"
-msgstr "Sätt på yta 5"
-
-msgid "Move window to face 5"
-msgstr "Flytta fönster till yta 5"
-
-msgid "Put on Face 6"
-msgstr "Sätt på yta 6"
-
-msgid "Move window to face 6"
-msgstr "Flytta fönster till yta 6"
-
-msgid "Put on Face 7"
-msgstr "Sätt på yta 7"
-
-msgid "Move window to face 7"
-msgstr "Flytta fönster till yta 7"
-
-msgid "Put on Face 8"
-msgstr "Sätt på yta 8"
-
-msgid "Move window to face 8"
-msgstr "Flytta fönster till yta 8"
-
-msgid "Put on Face 9"
-msgstr "Sätt på yta 9"
-
-msgid "Move window to face 9"
-msgstr "Flytta fönster till yta 9"
-
-msgid "Put on Face 10"
-msgstr "Sätt på yta 10"
-
-msgid "Move window to face 10"
-msgstr "Flytta fönster till yta 10"
-
-msgid "Put on Face 11"
-msgstr "Sätt på yta 11"
-
-msgid "Move window to face 11"
-msgstr "Flytta fönster till yta 11"
-
-msgid "Put on Face 12"
-msgstr "Sätt på yta 12"
-
-msgid "Move window to face 12"
-msgstr "Flytta fönster till yta 12"
-
-msgid "Viewport Left"
-msgstr "Arbetsyta till vänster"
-
-msgid "Move window to the viewport on left"
-msgstr "Flytta fönster till arbetsytan till vänster"
-
-msgid "Viewport Right"
-msgstr "Arbetsyta till höger"
-
-msgid "Move window to the viewport on right"
-msgstr "Flytta fönster till arbetsytan till höger"
-
-msgid "Viewport Up"
-msgstr "Arbetsyta uppåt"
-
-msgid "Move window to the viewport on top"
-msgstr "Flytta fönstret till övre arbetsytan"
-
-msgid "Viewport Down"
-msgstr "Arbetsyta nedåt"
-
-msgid "Move window to the viewport on bottom"
-msgstr "Flytta fönstret till nedre arbetsytan"
-
-msgid "Restore Position"
-msgstr "Återställ position"
-
-msgid "Move window to the last position"
-msgstr "Flytta fönster till sista positionen"
-
-msgid "Put Pointer"
-msgstr "Sätt pekare"
-
-msgid "Move window to the pointer position using screen quadrant"
-msgstr "Flytta fönster till pekarens position användandes skärmkvadrant"
-
-msgid "Put Exact"
-msgstr "Sätt exakt"
-
-msgid "Move window to x, y"
-msgstr "Flytta fönster till x,y"
-
-msgid "Put Center"
-msgstr "Sätt centrum"
-
-msgid "Move window to the center"
-msgstr "Flytta fönster till centrum"
-
-msgid "Put Left"
-msgstr "Sätt vänster"
-
-msgid "Move window to the center of the left edge"
-msgstr "Flytta fönster till vänsterkantens centrum"
-
-msgid "Put Top Left"
-msgstr "Sätt övre vänster"
-
-msgid "Move Window to the top left corner"
-msgstr "Flytta fönster till övre vänsterkanten"
-
-msgid "Put Top"
-msgstr "Sätt övre"
-
-msgid "Move window to the center of the top edge"
-msgstr "Flytta fönster till övre kantens centrum"
-
-msgid "Put Top Right"
-msgstr "Sätt övre höger"
-
-msgid "Move window to the top right corner"
-msgstr "Flytta fönster till övre högerhörnet"
-
-msgid "Put Right"
-msgstr "Sätt höger"
-
-msgid "Move window to the center of the right edge"
-msgstr "Flytta fönster till högerkantens centrum"
-
-msgid "Put Bottom Right"
-msgstr "Sätt nedre höger"
-
-msgid "Move window to the bottom right corner"
-msgstr "Flytta fönster till nedre högerhörnet"
-
-msgid "Put Bottom"
-msgstr "Sätt nedre"
-
-msgid "Move window to the center of the bottom edge"
-msgstr "Flytta fönster till nedre kantens centrum"
-
-msgid "Put Bottom Left"
-msgstr "Sätt nedre vänster"
-
-msgid "Move window to the bottom left corner"
-msgstr "Flytta fönster till nedre vänsterhörnet"
-
-msgid "Put"
-msgstr "Sätt"
-
-msgid "Put window"
-msgstr "Sätt fönster"
-
-msgid "Initiate rectangle screenshot"
-msgstr "Starta rektangulär skärmbild"
-
-msgid "Directory"
-msgstr "Katalog"
-
-msgid "Put screenshot images in this directory"
-msgstr "Lägg skärmbilder i denna katalog"
-
-msgid "Screenshot"
-msgstr "Skärmbild"
-
-msgid "Screenshot plugin"
-msgstr "Skärmbildsinstickmodul"
-
-msgid "Window Opacity"
-msgstr "Fönsteropacitet"
-
-msgid "Set window opacity by conditions"
-msgstr "Ställ in fönsteropacitet efter betingelser"
-
-msgid "Window Brightness"
-msgstr "Fönsterljusstyrka"
-
-msgid "Set window brightness by conditions"
-msgstr "Ställ in fönsterljusstyrka efter betingelser"
-
-msgid "Window Saturation"
-msgstr "Fönstermättnad"
-
-msgid "Set window saturation by conditions"
-msgstr "Ställ in fönstermättnad efter betingelser"
-
-#, fuzzy
-msgid "Initial Viewport"
-msgstr "Initial arbetsyta"
-
-msgid "Set initial viewport for windows by conditions"
-msgstr "Ställ in initial arbetsyta för fönster efter betingelser"
-
-msgid "Position"
-msgstr "Position"
-
-msgid "Initial position. 1-9 arranged like the numeric keypad"
-msgstr "Initial position, 1-9 arrangerat efter numeriska tangentbordet"
-
-msgid "Border"
-msgstr "Fönsterlist"
-
-msgid "Window border, set to 1 to disable"
-msgstr "Fönsterlist, ange 1 för att avaktivera"
-
-msgid "Set Window Attribs by various criteria"
-msgstr "Ställ in fönsterattribut utefter diverse kriterier"
-
-msgid ""
-"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
-"class name, r = class role"
-msgstr ""
-"w = fönstertyp, c = fönsterklass, t = fönstertitel, p = ägande program, n = "
-"klassnamn, r = klassroll"
-
-#, fuzzy
-msgid "Settings Manager"
-msgstr "Inställningshanterare"
-
-msgid "Use beryl-settings to configure me!"
-msgstr "Använd Beryls inställningshanterare för att konfigurera mig!"
-
-msgid "Trailfocus"
-msgstr "Spårfokus"
-
-msgid "Window focus leaves a trail"
-msgstr "Fönsterfokus lämnar ett spår"
-
-msgid "Opacity level of completely unfocused windows"
-msgstr "Opacitetsnivå på totalt ofokuserade fönster"
-
-msgid "Opacity level of completely focused windows"
-msgstr "Opacitetsnivå på totalt fokuserade fönster"
-
-msgid "Saturation level of completely unfocused windows"
-msgstr "Mättnadsnivå på totalt ofokuserade fönster"
-
-msgid "Saturation level of completely focused windows"
-msgstr "Mättnadsnivå på totalt fokuserade fönster"
-
-msgid "Brightness level of unfocused windows"
-msgstr "Ljusstyrkenivå på ofokuserade fönster"
-
-msgid "Brightness level of focused windows"
-msgstr "Ljusstrykenivå på fokuserade fönster"
-
-msgid "Number of recently used windows to keep track of"
-msgstr "Antal nyligen använda fönster att hålla reda på"
-
-msgid "Trailfocus window types"
-msgstr "Spårfokus fönstertyper"
-
-msgid "Ignore \"SkipTaskbar\" Windows"
-msgstr "Ignorera \"Skippa fönsterlista\"-fönster"
-
-msgid "Ignore \"SkipPager\" Windows"
-msgstr "Ignorera \"Skippa Pager\"-fönster"
-
-msgid "Disable on screengrab of"
-msgstr "Stäng av vid skärmövertagning av"
-
-msgid "Disable Trailfocus on screengrab of"
-msgstr "Stäng av spårfokus vid skärmövertagning av"
-
msgid "Never rotate caps"
msgstr "Rotera aldrig ovan- och underytan"
@@ -1213,6 +778,18 @@ msgstr "Rotera efter rörelse"
msgid "Rotate while moving"
msgstr "Rotera vid rörelse"
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatisk"
+
+msgid "Multiscreen cube"
+msgstr "Multiskärmskub"
+
+msgid "Multiple cubes"
+msgstr "Multipla kuber"
+
+msgid "One big cube"
+msgstr "En stor kub"
+
msgid "Cube Color"
msgstr "Kubens färg"
@@ -1254,8 +831,7 @@ msgstr "Bildfiler på undersidan"
msgid ""
"List of PNG and SVG files that should be rendered on bottom face of cube"
-msgstr ""
-"Lista på PNG- och SVG-filer som ska renderas på kubens undersida"
+msgstr "Lista på PNG- och SVG-filer som ska renderas på kubens undersida"
msgid "Skydome"
msgstr "Skydome"
@@ -1293,9 +869,15 @@ msgstr "Acceleration"
msgid "Fold Acceleration"
msgstr "Utvikningsacceleration"
+msgid "Speed"
+msgstr "Hastighet"
+
msgid "Fold Speed"
msgstr "Utvikningshastighet"
+msgid "Timestep"
+msgstr "Tidsinkrement"
+
msgid "Fold Timestep"
msgstr "Utvikningstidsinkrement"
@@ -1327,6 +909,12 @@ msgstr ""
"Hantera mestadels på ett korrekt sätt de fall då skrivbords-/rootfönstret "
"inte är helt ogenomskinligt"
+msgid "MultiMonitor Mode"
+msgstr "Multiskärmsläge"
+
+msgid "Multi monitor mode behavior"
+msgstr "Multiskärmsbeteende"
+
msgid "Unfold"
msgstr "Vik ut"
@@ -1351,6 +939,30 @@ msgstr "Skrivbordskub"
msgid "Place windows on cube"
msgstr "Placera fönster på kuben"
+msgid "Enabled"
+msgstr "Aktiverad"
+
+msgid "Activate crash handler"
+msgstr "Aktivera kraschhanterare"
+
+msgid "Start Window Manager"
+msgstr "Starta fönsterhanterare"
+
+msgid "Start other window manager on crash"
+msgstr "Starta annan fönsterhanterare vid krasch"
+
+msgid "Window manager command line"
+msgstr "Fönsterhanterarens kommandorad"
+
+msgid "Window manager command line. DO NOT ENTER BERYL HERE!!!"
+msgstr "Fönsterhanterarens kommandorad. ANGE INTE BERYL HÄR!!!"
+
+msgid "Crash handler"
+msgstr "Kraschhanterare"
+
+msgid "Beryl crash handler plugin"
+msgstr "Beryls instickmodul för kraschhantering"
+
msgid "Apply transparency/brightness/saturation"
msgstr "Applicera tranparens/ljusstyrka/mättnad"
@@ -1363,8 +975,7 @@ msgstr "Kommando"
msgid ""
"Decorator command line that is executed if no decorator is already running"
-msgstr ""
-"Kommandorad för dekoratör som ska köras om ingen dekoratör redan körs"
+msgstr "Kommandorad för dekoratör som ska köras om ingen dekoratör redan körs"
msgid "Draw shadows on panel-type windows"
msgstr "Rita skuggor på fönster av paneltypen"
@@ -1372,15 +983,6 @@ msgstr "Rita skuggor på fönster av paneltypen"
msgid "Draw basic shadow decoration on panel windows"
msgstr "Rita basala skuggdekorationer på panelfönster"
-msgid "Draw simple shaped drop-shadows"
-msgstr "Rita enkelformade skuggor"
-
-msgid ""
-"Draw a simple shaped drop-shadow on windows, separate from decoration "
-"manager."
-msgstr ""
-"Rita en enkelformad fönsterskugga, skild från dekorationshanteraren."
-
msgid "Shadow Opacity (percent of window opacity)"
msgstr "Skuggopacitet (procent av fönsteropacitet)"
@@ -1405,75 +1007,66 @@ msgstr "Fönsterdekoration"
msgid "Window decorations"
msgstr "Fönsterdekorationer"
-msgid "Dock"
-msgstr "Docka"
-
-msgid "Splash"
-msgstr "Splash"
-
-msgid "Notification"
-msgstr "Meddelande"
-
-msgid "Combo"
-msgstr "Kombo"
-
-msgid "Urgent"
-msgstr "Viktigt"
+msgid "Fade Speed"
+msgstr "Toningshastighet"
-msgid "Flashing Fade effect on urgent windows"
-msgstr "Blinkande toningseffekt på viktiga fönster"
+msgid "Window fade speed"
+msgstr "Fönstertoningshastighet"
-msgid "Urgent Speed"
-msgstr "Viktig hastighet"
+msgid "Fading Windows"
+msgstr "Tonande fönster"
-msgid "Window Urgent Flash Speed"
-msgstr "Viktigt fönster - blinkningshastighet"
+msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
+msgstr ""
+"Tona in fönster när de är mappade och tona ut fönster när de är omappade"
-msgid "Urgent Center"
-msgstr "Viktigt centrering"
+msgid "Zoom Speed"
+msgstr "Zoomningshastighet"
-msgid "Center Percentage of Brightness for Urgent Flashing"
-msgstr "Ljusstyrkans centreringsprocent vid viktig blinkning"
+msgid "Step"
+msgstr "Inkrement"
-msgid "Urgent Swing"
-msgstr "Viktigt svängning"
+msgid "Zoomfactor multiplicator for amount of zooming in each zoomIn / zoomOut"
+msgstr "Zoomfaktormultiplikator för hur mycket varje zoomaIn/zoomaUt zoomar"
-msgid "Max Swing Percentage for Urgent Flashing"
-msgstr "Max svängningsprocent vid viktig blinkning"
+msgid "Maximum Zoom"
+msgstr "Maximum zoom"
-msgid "Urgent Count"
-msgstr "Viktigt antal"
+msgid "Maximum Zoom Factor"
+msgstr "Maximal zoomfaktor"
+msgid "Zoom Timestep"
+msgstr "Zoominkrement"
-msgid "Number of Flashes for Urgent Flashing (0=forever)"
-msgstr "Antal blinkningar för viktig blinkning (0=för alltid)"
+msgid "Filter Linear"
+msgstr "Filtrera linjärt"
-msgid "Fade Speed"
-msgstr "Toningshastighet"
+msgid "Use linear filter when zoomed in"
+msgstr "Använd linjärt filter vid inzoomning"
-msgid "Window fade speed"
-msgstr "Fönstertoningshastighet"
+msgid "Hide normal cursor"
+msgstr "Dölj normal pekare"
-msgid "Window types that should be fading"
-msgstr "Fönstertyper som ska tonas"
+msgid "Hide normal cursor during zoom"
+msgstr "Dölj normal pekare vid zoom"
-msgid "Visual Bell"
-msgstr "Visuell klocka"
+msgid "Show scaled cursor"
+msgstr "Visa skalad pekare"
-msgid "Fade effect on system beep"
-msgstr "Toningseffekt vid systembeep"
+msgid "Show scaled cursor during zoom"
+msgstr "Visa skalad pekare vid zoom"
-msgid "Fullscreen Visual Bell"
-msgstr "Fullskärm visuell klocka"
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Zooma in"
-msgid "Fullscreen fade effect on system beep"
-msgstr "Fullskärmstoningseffekt vid systembeep"
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Zooma ut"
-msgid "Fading Windows"
-msgstr "Tonande fönster"
+msgid "Input enabled Zoom"
+msgstr "Zoom med indata"
-msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
-msgstr "Tona in fönster när de är mappade och tona ut fönster när de är omappade"
+msgid "Input Enabled Zoom"
+msgstr "Zoom med indata"
msgid "Initiate Window Move"
msgstr "Starta fönsterflyttning"
@@ -1485,7 +1078,8 @@ msgid "Minimum opacity for opacify"
msgstr "Minimiopacitet för ogenomskinlighet"
msgid "Opacify only windows whose opacity is higher than this value"
-msgstr "Gör ogenomskinliga endast de fönster vars opacitet är större än detta värde"
+msgstr ""
+"Gör ogenomskinliga endast de fönster vars opacitet är större än detta värde"
msgid "Opacity"
msgstr "Opacitet"
@@ -1511,12 +1105,42 @@ msgstr "Avklistra maximerade fönster"
msgid "Snapoff and auto unmaximized maximized windows when dragging"
msgstr "Avklistra och auto-avmaximera maximerade fönster när de dras"
+msgid "Snapoff distance"
+msgstr "Avklistringsavstånd"
+
+msgid "Pointer movement distance after which window is snapped off"
+msgstr "Avstånd som pekaren ska röra sig innan fönstret avklistras"
+
+msgid "Snapback distance"
+msgstr "Återklistringsavstånd"
+
+msgid "Pointer movement distance to snap window back"
+msgstr "Avstånd som pekaren rör sig innan fönstret återklistras"
+
msgid "Move Window"
msgstr "Flytta fönster"
msgid "Move window"
msgstr "Flytta fönster"
+msgid "Toggle Window Negative"
+msgstr "Fönsternegativitet av/på"
+
+msgid "Toggle window negative"
+msgstr "Fönsternegativitet av/på"
+
+msgid "Toggle Screen Negative"
+msgstr "Skärmnegativitet av/på"
+
+msgid "Toggle screen negative"
+msgstr "Skärmnegativitet av/på"
+
+msgid "Negative"
+msgstr "Negativ"
+
+msgid "Used to set a window or the screen negative"
+msgstr "Används för att aktivera fönster- eller skärmnegativitet"
+
msgid "Workarounds"
msgstr "Lösningar"
@@ -1535,6 +1159,12 @@ msgstr "Slinga"
msgid "Enable wrapping around"
msgstr "Aktivera för att rita fönster i en slinga"
+msgid "Scrolling Time"
+msgstr "Skrollningstid"
+
+msgid "Scrolling Time when switching Desktops"
+msgstr "Skrollningstid vid växling av arbetsyta"
+
msgid "Plane Left"
msgstr "Plana vänster"
@@ -1563,15 +1193,15 @@ msgstr "Plana upp"
msgid "Plane To Face %d"
msgstr "Plana till yta %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane to face %d"
msgstr "Plana till yta %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane To Face %d with Window"
msgstr "Rotera till yta %d med fönster"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane to face %d and bring active window along"
msgstr "Rotera till yta %d och ta med aktivt fönster"
@@ -1581,6 +1211,240 @@ msgstr "Plant skrivbord"
msgid "Place windows on a plane"
msgstr "Placera fönster på ett plan"
+msgid "Animation speed"
+msgstr "Animationshastighet"
+
+msgid "Animation timestep"
+msgstr "Animationsinkrement"
+
+msgid "Pad Left"
+msgstr "Packa vänster"
+
+msgid "Left side padding"
+msgstr "Packning på vänsterkanten"
+
+msgid "Pad Top"
+msgstr "Packa övre"
+
+msgid "Top side padding"
+msgstr "Packning på övre kanten"
+
+msgid "Pad Right"
+msgstr "Packa höger"
+
+msgid "Right side padding"
+msgstr "Packning på högerkanten"
+
+msgid "Pad Bottom"
+msgstr "Packa nedre"
+
+msgid "Bottom side padding"
+msgstr "Packning på nedre kanten"
+
+msgid "Self Animate"
+msgstr "Självanimera"
+
+msgid "Enable built-in animation"
+msgstr "Aktivera inbyggd animation"
+
+msgid "Unfocus Window"
+msgstr "Avfokusera fönster"
+
+msgid "Unfocus windows that are moved off the viewport"
+msgstr "Avfokusera fönster som flyttats från arbetsytan"
+
+msgid "Window Center"
+msgstr "Fönstermitt"
+
+msgid "Put Pointer uses the center of the window"
+msgstr "\"Sätt Pekare\" använder fönstrets mitt"
+
+msgid "Avoid Offscreen"
+msgstr "Undvik Offscreen"
+
+msgid "Avoids putting window borders offscreen"
+msgstr "Undviker att placera fönstergränser utanför skärmen"
+
+msgid "Put on Face"
+msgstr "Sätt på yta"
+
+msgid "Move window to face"
+msgstr "Flytta fönster till yta"
+
+msgid "Put on Face 1"
+msgstr "Sätt på yta 1"
+
+msgid "Move window to face 1"
+msgstr "Flytta fönster till yta 1"
+
+msgid "Put on Face 2"
+msgstr "Sätt på yta 2"
+
+msgid "Move window to face 2"
+msgstr "Flytta fönster till yta 2"
+
+msgid "Put on Face 3"
+msgstr "Sätt på yta 3"
+
+msgid "Move window to face 3"
+msgstr "Flytta fönster till yta 3"
+
+msgid "Put on Face 4"
+msgstr "Sätt på yta 4"
+
+msgid "Move window to face 4"
+msgstr "Flytta fönster till yta 4"
+
+msgid "Put on Face 5"
+msgstr "Sätt på yta 5"
+
+msgid "Move window to face 5"
+msgstr "Flytta fönster till yta 5"
+
+msgid "Put on Face 6"
+msgstr "Sätt på yta 6"
+
+msgid "Move window to face 6"
+msgstr "Flytta fönster till yta 6"
+
+msgid "Put on Face 7"
+msgstr "Sätt på yta 7"
+
+msgid "Move window to face 7"
+msgstr "Flytta fönster till yta 7"
+
+msgid "Put on Face 8"
+msgstr "Sätt på yta 8"
+
+msgid "Move window to face 8"
+msgstr "Flytta fönster till yta 8"
+
+msgid "Put on Face 9"
+msgstr "Sätt på yta 9"
+
+msgid "Move window to face 9"
+msgstr "Flytta fönster till yta 9"
+
+msgid "Put on Face 10"
+msgstr "Sätt på yta 10"
+
+msgid "Move window to face 10"
+msgstr "Flytta fönster till yta 10"
+
+msgid "Put on Face 11"
+msgstr "Sätt på yta 11"
+
+msgid "Move window to face 11"
+msgstr "Flytta fönster till yta 11"
+
+msgid "Put on Face 12"
+msgstr "Sätt på yta 12"
+
+msgid "Move window to face 12"
+msgstr "Flytta fönster till yta 12"
+
+msgid "Viewport Left"
+msgstr "Arbetsyta till vänster"
+
+msgid "Move window to the viewport on left"
+msgstr "Flytta fönster till arbetsytan till vänster"
+
+msgid "Viewport Right"
+msgstr "Arbetsyta till höger"
+
+msgid "Move window to the viewport on right"
+msgstr "Flytta fönster till arbetsytan till höger"
+
+msgid "Viewport Up"
+msgstr "Arbetsyta uppåt"
+
+msgid "Move window to the viewport on top"
+msgstr "Flytta fönstret till övre arbetsytan"
+
+msgid "Viewport Down"
+msgstr "Arbetsyta nedåt"
+
+msgid "Move window to the viewport on bottom"
+msgstr "Flytta fönstret till nedre arbetsytan"
+
+msgid "Restore Position"
+msgstr "Återställ position"
+
+msgid "Move window to the last position"
+msgstr "Flytta fönster till sista positionen"
+
+msgid "Put Pointer"
+msgstr "Sätt pekare"
+
+msgid "Move window to the pointer position using screen quadrant"
+msgstr "Flytta fönster till pekarens position användandes skärmkvadrant"
+
+msgid "Put Exact"
+msgstr "Sätt exakt"
+
+msgid "Move window to x, y"
+msgstr "Flytta fönster till x,y"
+
+msgid "Put Center"
+msgstr "Sätt i mitten"
+
+msgid "Move window to the center"
+msgstr "Flytta fönster till mitten"
+
+msgid "Put Left"
+msgstr "Sätt vänster"
+
+msgid "Move window to the center of the left edge"
+msgstr "Flytta fönster till vänsterkantens mitt"
+
+msgid "Put Top Left"
+msgstr "Sätt övre vänster"
+
+msgid "Move Window to the top left corner"
+msgstr "Flytta fönster till övre vänsterkanten"
+
+msgid "Put Top"
+msgstr "Sätt övre"
+
+msgid "Move window to the center of the top edge"
+msgstr "Flytta fönster till övre kantens mitt"
+
+msgid "Put Top Right"
+msgstr "Sätt övre höger"
+
+msgid "Move window to the top right corner"
+msgstr "Flytta fönster till övre högerhörnet"
+
+msgid "Put Right"
+msgstr "Sätt höger"
+
+msgid "Move window to the center of the right edge"
+msgstr "Flytta fönster till högerkantens mitt"
+
+msgid "Put Bottom Right"
+msgstr "Sätt nedre höger"
+
+msgid "Move window to the bottom right corner"
+msgstr "Flytta fönster till nedre högerhörnet"
+
+msgid "Put Bottom"
+msgstr "Sätt nedre"
+
+msgid "Move window to the center of the bottom edge"
+msgstr "Flytta fönster till nedre kantens mitt"
+
+msgid "Put Bottom Left"
+msgstr "Sätt nedre vänster"
+
+msgid "Move window to the bottom left corner"
+msgstr "Flytta fönster till nedre vänsterhörnet"
+
+msgid "Put"
+msgstr "Sätt"
+
+msgid "Put window"
+msgstr "Sätt fönster"
+
msgid "Stretch"
msgstr "Sträck"
@@ -1602,7 +1466,9 @@ msgstr "Flytta pekare vid start av storleksändring med muskombination"
msgid ""
"If this is set, the pointer will be warped to the closest corner when you "
"press start a resize."
-msgstr "Om detta angetts kommer pekaren att flyttas till närmaste hörn när du startat en storleksändring."
+msgstr ""
+"Om detta angetts kommer pekaren att flyttas till närmaste hörn när du "
+"startat en storleksändring."
msgid "Opacity level of resizing windows"
msgstr "Storleksändrande fönsters opacitetsnivå"
@@ -1622,8 +1488,7 @@ msgstr "Visningsmetod vid storleksändring"
msgid ""
"Select between normal, stretched texture, outline and filled outline mode."
-msgstr ""
-"Välj mellan normal, sträckt textur, outline och fylld outline"
+msgstr "Välj mellan normal, sträckt textur, outline och fylld outline"
msgid "Outline Color"
msgstr "Konturfärg"
@@ -1643,13 +1508,6 @@ msgstr "Ändra storlek på fönster"
msgid "Resize window"
msgstr "Ändra storlek på fönster"
-msgid "Legacy Resize"
-msgstr "Legat storleksändring"
-
-#, fuzzy
-msgid "Legacy Resize window plugin"
-msgstr "Legat insticksmodul för storleksändring"
-
msgid "Pointer Invert Y"
msgstr "Invertera pekar-Y"
@@ -1680,15 +1538,12 @@ msgstr "Klistra kubrotationen till nedre ytan"
msgid "Rotation Speed"
msgstr "Rotationshastighet"
-#, fuzzy
msgid "Rotation Timestep on automatic rotation"
msgstr "Rotationstidsinkrement vid automatisk rotation"
-#, fuzzy
msgid "Manual Timestep"
msgstr "Manuellt tidsinkrement"
-#, fuzzy
msgid "Rotation Timestep on manual rotation"
msgstr "Rotationstidsinkrement vid manuell rotation"
@@ -1707,9 +1562,8 @@ msgstr "Zooma endast vid initiering"
msgid "Zoom out only when the 'Initiate' key/mouse combo is pressed."
msgstr "Zooma ut bara då initieringstangenten/-muskombinationen är nedtryckt."
-#, fuzzy
msgid "Rotate with wheel near edges"
-msgstr "Rotera med hjulet nära kanter"
+msgstr "Rotera med hjulet nära skärmkanterna"
msgid "Enable rotate through mouse wheel near screen edges"
msgstr "Sätt på rotation med hjälp av mushjulet då pekaren är nära skärmkanten"
@@ -1718,7 +1572,8 @@ msgid "Max distance from edge to rotate"
msgstr "Maxavstånd från kant för att rotera"
msgid "Maximum cursor distance from edges to initiate rotate with wheel"
-msgstr "Pekarens maxavstånds från kanten för att starta en rotation med mushjulet"
+msgstr ""
+"Pekarens maxavstånds från kanten för att starta en rotation med mushjulet"
msgid "Start Rotation"
msgstr "Börja rotationen"
@@ -1777,19 +1632,19 @@ msgstr "Rotera höger med fönster"
msgid "Rotate right and bring active window along"
msgstr "Rotera höger och ta med aktiva fönstret"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Rotate To Face %d"
msgstr "Rotera till yta %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Rotate to face %d"
msgstr "Rotera till yta %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Rotate To Face %d with Window"
msgstr "Rotera till yta %d med fönster"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Rotate to face %d and bring active window along"
msgstr "Rotera till yta %d och ta med aktivt fönster"
@@ -1827,13 +1682,15 @@ msgid "Edge Flip Move"
msgstr "Kantvändning flytta"
msgid "Flip to next viewport when moving window to screen edge"
-msgstr "Vänd över till nästa arbetsyta vid förflyttning av fönster till skärmkanten"
+msgstr ""
+"Vänd över till nästa arbetsyta vid förflyttning av fönster till skärmkanten"
msgid "Edge Flip DnD"
msgstr "Kantvändning DnD "
msgid "Flip to next viewport when dragging object to screen edge"
-msgstr "Vänd över till nästa arbetsyta vid förflyttning av objekt till skärmkanten"
+msgstr ""
+"Vänd över till nästa arbetsyta vid förflyttning av objekt till skärmkanten"
msgid "Flip Time"
msgstr "Vändningstid"
@@ -1847,6 +1704,130 @@ msgstr "Rotera kuben"
msgid "Rotate desktop cube"
msgstr "Rotera skrivbordskuben"
+msgid "Window Opacity"
+msgstr "Fönsteropacitet"
+
+msgid "Set window opacity by conditions"
+msgstr "Ställ in fönsteropacitet efter betingelser"
+
+msgid "Window Brightness"
+msgstr "Fönsterljusstyrka"
+
+msgid "Set window brightness by conditions"
+msgstr "Ställ in fönsterljusstyrka efter betingelser"
+
+msgid "Window Saturation"
+msgstr "Fönstermättnad"
+
+msgid "Set window saturation by conditions"
+msgstr "Ställ in fönstermättnad efter betingelser"
+
+msgid "Initial Viewport"
+msgstr "Initial arbetsyta"
+
+msgid "Set initial viewport for windows by conditions"
+msgstr "Ställ in initial arbetsyta för fönster efter betingelser"
+
+msgid "Position"
+msgstr "Position"
+
+msgid "Initial position. 1-9 arranged like the numeric keypad"
+msgstr "Initial position, 1-9 arrangerat efter numeriska tangentbordet"
+
+msgid "Border"
+msgstr "Fönsterlist"
+
+msgid "Window border, set to 1 to disable"
+msgstr "Fönsterlist, ange 1 för att avaktivera"
+
+msgid "Set Window Attribs by various criteria"
+msgstr "Ställ in fönsterattribut utefter diverse kriterier"
+
+msgid ""
+"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
+"class name, r = class role"
+msgstr ""
+"w = fönstertyp, c = fönsterklass, t = fönstertitel, p = ägande program, n = "
+"klassnamn, r = klassroll"
+
+msgid "Settings Manager"
+msgstr "Inställningshanteraren"
+
+msgid "Use beryl-settings to configure me!"
+msgstr "Använd Beryls inställningshanterare för att konfigurera mig!"
+
+msgid "Initiate rectangle screenshot"
+msgstr "Starta rektangulär skärmbild"
+
+msgid "Directory"
+msgstr "Katalog"
+
+msgid "Put screenshot images in this directory"
+msgstr "Lägg skärmbilder i denna katalog"
+
+msgid "Screenshot"
+msgstr "Skärmbild"
+
+msgid "Screenshot plugin"
+msgstr "Skärmbildsinstickmodul"
+
+msgid "UpDown"
+msgstr "Uppåt-Nedåt"
+
+msgid "LeftRight"
+msgstr "Vänster-Höger"
+
+msgid "Corners"
+msgstr "Hörn"
+
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Verktygsrad"
+
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Fullskärm"
+
+msgid "Initiate showdesktop mode"
+msgstr "Starta skrivbordsvisningsläge"
+
+msgid "Window speed"
+msgstr "Fönsterhastighet"
+
+msgid "Showdesktop timestep"
+msgstr "Skrivbordvisningens inkrement"
+
+msgid "Window direction"
+msgstr "Fönsterriktning"
+
+msgid "0 - Up, 1 - Down, 2 - Left, 3 - Right, 4 - Up/Down, 5 - Left/Right"
+msgstr ""
+"0 - Upp, 1 - Ned, 2 - Vänster, 3 - Höger, 4 - Upp/Ned, 5 - Höger/Vänster"
+
+msgid "Window Types"
+msgstr "Fönstertyper"
+
+msgid "Window types that should go away in showdesktop mode"
+msgstr "Fönstertyper som ska försvinna i skrivbordsvisningsläget"
+
+msgid "Use scale settings"
+msgstr "Använd skalningsinställningar"
+
+msgid "Use scale speed/timestep settings instead of the ones specified here"
+msgstr ""
+"Använd skalninghastighets-/-inkrementsinställningar istället för de som "
+"specificerats här"
+
+msgid "Window opacity when showdesktop'd"
+msgstr "Fönsteropacitet då skrivbordet visas"
+
+msgid "Window part size when showdesktop'd"
+msgstr "Fönsterdelsstorlek då skrivbordet visas"
+
+msgid "Show desktop"
+msgstr "Visa skrivbord"
+
+msgid "Access your desktop easily"
+msgstr "Ha snabb tillgång till ditt skrivbord"
+
msgid "Standard"
msgstr "Standard"
@@ -1930,6 +1911,9 @@ msgstr "Tillåt skrivbordsindata"
msgid "Allow keyboard input when scaled"
msgstr "Tillåt skrivbordsindata vid skalning"
+msgid "Show minimized windows"
+msgstr "Visa minimerade fönster"
+
msgid "Initiate Window Picker"
msgstr "Starta fönsterväljare"
@@ -1960,6 +1944,54 @@ msgstr "Skala"
msgid "Scale windows"
msgstr "Skala fönster"
+msgid "Start splash"
+msgstr "Starta splash"
+
+msgid "background file"
+msgstr "Bakgrundsfil"
+
+msgid "Background image file"
+msgstr "Bakgrundsbildfil"
+
+msgid "Logo file"
+msgstr "Logotypfil"
+
+msgid "Logo image file"
+msgstr "Logotypbildfil"
+
+msgid "Fade Time"
+msgstr "Intonings-/Uttoningstid"
+
+msgid "Fade In/Out Time"
+msgstr "Intonings-/Uttoningstid"
+
+msgid "Display Time"
+msgstr "Visningstid"
+
+msgid "Saturation"
+msgstr "Mättnad"
+
+msgid "Background saturation"
+msgstr "Bakgrundsmättnad"
+
+msgid "Brightness"
+msgstr "Ljusstyrka"
+
+msgid "Background brightness"
+msgstr "Bakgrundsljusstyrka"
+
+msgid "Disable updates"
+msgstr "Stäng av uppdateringar"
+
+msgid "Disable updates of background"
+msgstr "Stäng av uppdateringar av bakgrunden"
+
+msgid "Splash"
+msgstr "Splash"
+
+msgid "A simple splash plugin"
+msgstr "En enkel splash-insticksmodul"
+
msgid "Switcher speed"
msgstr "Växlarens hastighet"
@@ -1969,15 +2001,9 @@ msgstr "Växlarens tidsinkrement"
msgid "Window types that should shown in switcher"
msgstr "Fönstertyper som ska synas i växlaren"
-msgid "Saturation"
-msgstr "Mättnad"
-
msgid "Amount of saturation in percent"
msgstr "Mättnadsmängd i procent"
-msgid "Brightness"
-msgstr "Ljusstyrka"
-
msgid "Amount of brightness in percent"
msgstr "Ljusstyrka i procent"
@@ -1999,7 +2025,8 @@ msgstr "Ikonhörn"
msgid ""
"Icon Placement (0=BottomRight, 1=BottomLeft, 2=TopRight, 3=TopLeft, 4=Center)"
msgstr ""
-"Ikonplacering (0=Nederst höger, 1=Nederst vänster, 2=Överst höger, 3=Överst vänster, 4=Centrerat)"
+"Ikonplacering (0=Nederst höger, 1=Nederst vänster, 2=Överst höger, 3=Överst "
+"vänster, 4=Centrerat)"
msgid "Distance desktop should be zoom out while switching windows"
msgstr "Avstånd skrivbordet ska zoomas ut vid fönsterväxling"
@@ -2013,9 +2040,6 @@ msgstr "Visa ikon bredvid miniatyr"
msgid "Minimized"
msgstr "Minimerad"
-msgid "Show minimized windows"
-msgstr "Visa minimerade fönster"
-
msgid "Show Window List"
msgstr "Visa fönsterlista"
@@ -2046,8 +2070,15 @@ msgstr "Föregående fönster"
msgid "Popup switcher if not visible and select previous window"
msgstr "Ta fram växlaren om den inte är synlig och välj föregående fönster"
+msgid "Next window (All workspaces)"
+msgstr "Nästa fönster (alla arbetsytor)"
+
msgid "Popup switcher if not visible and select next window out of all windows"
-msgstr "Ta fram växlaren om den inte är synlig och välj nästa fönster av alla fönster"
+msgstr ""
+"Ta fram växlaren om den inte är synlig och välj nästa fönster av alla fönster"
+
+msgid "Prev window (All workspaces)"
+msgstr "Föregående fönster (alla arbetsytor)"
msgid ""
"Popup switcher if not visible and select previous window out of all windows"
@@ -2061,6 +2092,54 @@ msgstr "Programväxlare"
msgid "Applications window Switcher"
msgstr "Programfönsterväxlare"
+msgid "Trailfocus"
+msgstr "Spårfokus"
+
+msgid "Window focus leaves a trail"
+msgstr "Fönsterfokus lämnar ett spår"
+
+msgid "Opacity level of completely unfocused windows"
+msgstr "Opacitetsnivå på totalt ofokuserade fönster"
+
+msgid "Opacity level of completely focused windows"
+msgstr "Opacitetsnivå på totalt fokuserade fönster"
+
+msgid "Saturation level of completely unfocused windows"
+msgstr "Mättnadsnivå på totalt ofokuserade fönster"
+
+msgid "Saturation level of completely focused windows"
+msgstr "Mättnadsnivå på totalt fokuserade fönster"
+
+msgid "Brightness level of unfocused windows"
+msgstr "Ljusstyrkenivå på ofokuserade fönster"
+
+msgid "Brightness level of focused windows"
+msgstr "Ljusstrykenivå på fokuserade fönster"
+
+msgid "Number of recently used windows to keep track of"
+msgstr "Antal nyligen använda fönster att hålla reda på"
+
+msgid "Trailfocus window types"
+msgstr "Spårfokus fönstertyper"
+
+msgid "Ignore \"SkipTaskbar\" Windows"
+msgstr "Ignorera \"Skippa fönsterlista\"-fönster"
+
+msgid "Ignore \"SkipPager\" Windows"
+msgstr "Ignorera \"Skippa Pager\"-fönster"
+
+msgid "Disable on screengrab of"
+msgstr "Stäng av vid skärmövertagning av"
+
+msgid "Disable Trailfocus on screengrab of"
+msgstr "Stäng av spårfokus vid skärmövertagning av"
+
+msgid "WM_CLASS to exclude"
+msgstr "WM_CLASS att exkludera"
+
+msgid "Windows classes to exclude from trailfocusing"
+msgstr "Fönsterklasser att exkludera från spårfokusering"
+
msgid "Enable pointer water effects"
msgstr "Sätt på pekarvatteneffekter"
@@ -2106,7 +2185,8 @@ msgstr "Initiella spetsar"
msgid ""
"Initial number of water vertices (larger number results in larger wave "
"duration)"
-msgstr "Initialt antal vattenspetsar (ju större nummer desto längre varar vågorna)"
+msgstr ""
+"Initialt antal vattenspetsar (ju större nummer desto längre varar vågorna)"
msgid "Rain Delay"
msgstr "Regnfördröjning"
@@ -2165,6 +2245,9 @@ msgstr "Tillhandahåller vatteneffekter till olika skrivbordshändelser"
msgid "Shiver"
msgstr "Skälv"
+msgid "Notification"
+msgstr "Meddelande"
+
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
@@ -2282,13 +2365,11 @@ msgstr "Maximeringseffekt"
msgid "Wobble effect when maximizing and unmaximizing windows"
msgstr "Dallringseffekt då fönster maximeras och avmaximeras"
-#, fuzzy
msgid "Move effect"
-msgstr "Flytta-effekt"
+msgstr "\"Flytta\"-effekt"
-#, fuzzy
msgid "Wobble windows when you move them"
-msgstr "Fönster dallrar när de flyttas"
+msgstr "Fönstren dallrar när de flyttas"
msgid "Visual Bell Friction"
msgstr "Friktion visuell klocka"
@@ -2386,51 +2467,124 @@ msgstr "Dallriga fönster"
msgid "Use spring model for wobbly window effect"
msgstr "Använd fjädringsmodell för dallrig fönstereffekt"
-msgid "Zoom Speed"
-msgstr "Zoomningshastighet"
-
-msgid "Step"
-msgstr "Inkrement"
-
-msgid "Zoomfactor multiplicator for amount of zooming in each zoomIn / zoomOut"
-msgstr "Zoomfaktormultiplikator för hur mycket varje zoomaIn/zoomaUt zoomar"
-
msgid "Minimum Zoom"
msgstr "Minimum zoom"
msgid "Minimum Zoom Value (how close can you zoom)"
msgstr "Minimum zoomvärde (hur nära kan du zooma)"
-msgid "Maximum Zoom"
-msgstr "Maximum zoom"
-
msgid "Maximum Zoom Value (how far can you zoom away)"
msgstr "Maximum zoomvärde (hur mycket kan du zooma bort)"
-msgid "Zoom Timestep"
-msgstr "Zoominkrement"
-
-msgid "Filter Linear"
-msgstr "Filtrera linjärt"
-
msgid "USe linear filter when zoomed in"
msgstr "Använd linjärt filter vid inzoomning"
msgid "Allow keyboard input when zoomed"
msgstr "Tillåt tangentbordsindata vid zoomning"
-msgid "Zoom In"
-msgstr "Zooma in"
-
-msgid "Zoom Out"
-msgstr "Zooma ut"
-
msgid "Zoom Desktop"
msgstr "Zooma skrivbord"
msgid "Zoom and pan desktop cube"
msgstr "Zooma och panorera skrivbordskub"
+#~ msgid "Dock"
+#~ msgstr "Docka"
+
+#~ msgid "Combo"
+#~ msgstr "Kombo"
+
+#~ msgid "Increase Saturation"
+#~ msgstr "Öka mättnad"
+
+#~ msgid "Decrease Saturation"
+#~ msgstr "Minska mättnad"
+
+#~ msgid "Increase Brightness"
+#~ msgstr "Öka ljusstyrka"
+
+#~ msgid "Decrease Brightness"
+#~ msgstr "Minska ljusstyrka"
+
+#~ msgid "Brightness Step"
+#~ msgstr "Ljusstyrkeinkrement"
+
+#~ msgid "Brightness change step"
+#~ msgstr "Ljusstyrkeändringsinkrement"
+
+#~ msgid "Saturation Step"
+#~ msgstr "Mättnadsinkrement"
+
+#~ msgid "Saturation change step"
+#~ msgstr "Mättnadsändringsinkrement"
+
+#~ msgid "Brightness and Saturation"
+#~ msgstr "Ljusstyrka och mättnad"
+
+#~ msgid "Brightness and Saturation adjustments"
+#~ msgstr "Ljusstyrke- och mättnadsanpassning"
+
+#~ msgid "Draw simple shaped drop-shadows"
+#~ msgstr "Rita enkelformade skuggor"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Draw a simple shaped drop-shadow on windows, separate from decoration "
+#~ "manager."
+#~ msgstr ""
+#~ "Rita en enkelformad fönsterskugga, skild från dekorationshanteraren."
+
+#~ msgid "Urgent"
+#~ msgstr "Viktigt"
+
+#~ msgid "Flashing Fade effect on urgent windows"
+#~ msgstr "Blinkande toningseffekt på viktiga fönster"
+
+#~ msgid "Urgent Speed"
+#~ msgstr "Viktig hastighet"
+
+#~ msgid "Window Urgent Flash Speed"
+#~ msgstr "Viktigt fönster - blinkningshastighet"
+
+#~ msgid "Urgent Center"
+#~ msgstr "Viktigt centrering"
+
+#~ msgid "Center Percentage of Brightness for Urgent Flashing"
+#~ msgstr "Ljusstyrkans centreringsprocent vid viktig blinkning"
+
+#~ msgid "Urgent Swing"
+#~ msgstr "Viktigt svängning"
+
+#~ msgid "Max Swing Percentage for Urgent Flashing"
+#~ msgstr "Max svängningsprocent vid viktig blinkning"
+
+#~ msgid "Urgent Count"
+#~ msgstr "Viktigt antal"
+
+#~ msgid "Number of Flashes for Urgent Flashing (0=forever)"
+#~ msgstr "Antal blinkningar för viktig blinkning (0=för alltid)"
+
+#~ msgid "Window types that should be fading"
+#~ msgstr "Fönstertyper som ska tonas"
+
+#~ msgid "Visual Bell"
+#~ msgstr "Visuell klocka"
+
+#~ msgid "Fade effect on system beep"
+#~ msgstr "Toningseffekt vid systembeep"
+
+#~ msgid "Fullscreen Visual Bell"
+#~ msgstr "Fullskärm visuell klocka"
+
+#~ msgid "Fullscreen fade effect on system beep"
+#~ msgstr "Fullskärmstoningseffekt vid systembeep"
+
+#~ msgid "Legacy Resize"
+#~ msgstr "Legat storleksändring"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Legacy Resize window plugin"
+#~ msgstr "Legat insticksmodul för storleksändring"
+
#, fuzzy
#~ msgid "Super"
#~ msgstr "Hastighet"
@@ -2786,9 +2940,6 @@ msgstr "Zooma och panorera skrivbordskub"
#~ msgid "Click on window moves input focus to it"
#~ msgstr "Klickning på fönster flyttar fokus till det"
-#~ msgid "Auto-Raise"
-#~ msgstr "Auto-höj"
-
#~ msgid "Raise selected windows after interval"
#~ msgstr "Höj valda fönster efter intervall"
@@ -3074,9 +3225,6 @@ msgstr "Zooma och panorera skrivbordskub"
#~ msgid "Take a screenshot of a window"
#~ msgstr "Ta en bild av ett fönster"
-#~ msgid "Window Menu"
-#~ msgstr "Fönstermeny"
-
#~ msgid "Open window menu"
#~ msgstr "Öppna fönstermenyn"
@@ -3211,42 +3359,6 @@ msgstr "Zooma och panorera skrivbordskub"
#~ msgid "Best"
#~ msgstr "Bäst"
-#~ msgid "A simple splash plugin"
-#~ msgstr "En enkel splash-insticksmodul"
-
-#~ msgid "Start splash"
-#~ msgstr "Starta splash"
-
-#~ msgid "Logo file"
-#~ msgstr "Logotypfil"
-
-#~ msgid "Logo image file"
-#~ msgstr "Logotypbildfil"
-
-#~ msgid "background file"
-#~ msgstr "Bakgrundsfil"
-
-#~ msgid "Background image file"
-#~ msgstr "Bakgrundsbildfil"
-
-#~ msgid "Background saturation"
-#~ msgstr "Bakgrundsmättnad"
-
-#~ msgid "Background brightness"
-#~ msgstr "Bakgrundsljusstyrka"
-
-#~ msgid "Fade In/Out Time"
-#~ msgstr "Intonings-/Uttoningstid"
-
-#~ msgid "Display Time"
-#~ msgstr "Visningstid"
-
-#~ msgid "Disable updates"
-#~ msgstr "Stäng av uppdateringar"
-
-#~ msgid "Disable updates of background"
-#~ msgstr "Stäng av uppdateringar av bakgrunden"
-
#~ msgid "Widget Hack"
#~ msgstr "Widgethack"
@@ -3259,12 +3371,6 @@ msgstr "Zooma och panorera skrivbordskub"
#~ msgid "Biggest Icon to use on Non-Minimized Windows"
#~ msgstr "Största ikonen att använda på icke-minimerade fönster"
-#~ msgid "WM_CLASS to exclude"
-#~ msgstr "WM_CLASS att exkludera"
-
-#~ msgid "WM_Classes to exclude from trailfocusing"
-#~ msgstr "WM_Classes att exkludera från spårning"
-
#~ msgid "Dim Unresponsive Windows"
#~ msgstr "Matta fönster som inte svarar"
diff --git a/beryl-plugins/po/sv_SE.po b/beryl-plugins/po/sv_SE.po
index 1e65cbe..02715c4 100644
--- a/beryl-plugins/po/sv_SE.po
+++ b/beryl-plugins/po/sv_SE.po
@@ -8,13 +8,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: beryl-plugins 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-06 10:55+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-11-07 19:05+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-22 01:23+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-11-22 01:17+0100\n"
"Last-Translator: Fass <ns.fass@gmail.com>\n"
"Language-Team: Beryl-Project <cyberorg@cyberorg.info>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "Down"
msgstr "Ned"
@@ -49,18 +49,15 @@ msgstr "Stråla upp"
msgid "Burn"
msgstr "Brinn"
-#, fuzzy
msgid "Curved Fold"
msgstr "Böjd invikning"
msgid "Dream"
msgstr "Dröm"
-#, fuzzy
msgid "Fade"
msgstr "Tona"
-#, fuzzy
msgid "Horizontal Folds"
msgstr "Horisontell invikning"
@@ -70,7 +67,6 @@ msgstr "Magisk Lampa 1"
msgid "Magic Lamp 2"
msgstr "Magisk Lampa 2"
-#, fuzzy
msgid "Roll Up"
msgstr "Rulla upp"
@@ -120,8 +116,8 @@ msgid ""
"All effects get to be chosen randomly, ignoring the selected effect. If None "
"is selected for an event, that event won't be animated."
msgstr ""
-"Alla effekter väljs slumåmässigt, ignorerandes tidigare inställd effekt. Om 'Ingen' "
-"är vald för en händelse kommer denna inte att animeras."
+"Alla effekter väljs slumåmässigt, ignorerandes tidigare inställd effekt. Om "
+"'Ingen' är vald för en händelse kommer denna inte att animeras."
msgid "Rollup Fixed Interior"
msgstr "Rulla upp fixerad interiör"
@@ -142,22 +138,23 @@ msgid ""
"Horizontal folds amplitude relative to window width. Negative values fold "
"outward."
msgstr ""
-"Amplitud på horisontell invikning relativt till fönsterbredd. Negativa värden "
-"viker utåt."
+"Amplitud på horisontell invikning relativt till fönsterbredd. Negativa "
+"värden viker utåt."
msgid "Curved Fold Amplitude"
msgstr "Böjd invikningsamplitud"
msgid ""
"Curved fold amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
-msgstr "Amplitud av böjd invikning relativt till fönsterbredd. Negativa värden viker"
-"utåt."
+msgstr ""
+"Amplitud av böjd invikning relativt till fönsterbredd. Negativa värden "
+"vikerutåt."
msgid "Zoom From Center"
-msgstr "Zooma från centrum"
+msgstr "Zooma från mitten"
msgid "Zoom from center when playing Zoom and Sidekick effects"
-msgstr "Zooma från centrum när Zoom- och Sidosparkeffekterna spelas"
+msgstr "Zooma från mitten när Zoom- och Sidosparkeffekterna spelas"
msgid "Animation Time Step"
msgstr "Animationens tidsinkrement"
@@ -165,13 +162,13 @@ msgstr "Animationens tidsinkrement"
msgid "Animation time step in milliseconds"
msgstr "Animationens tidsinkrement i millisekunder"
-#, fuzzy
msgid "Animation Time Step For Intense Effects"
msgstr "Animationens tidsinkrement för intensiva effekter"
-#, fuzzy
msgid "Animation time step in milliseconds for intense effects like Burn"
-msgstr "Animationens tidsinkrement i millisekunder för intensiva effekter såsom 'Brinn'"
+msgstr ""
+"Animationens tidsinkrement i millisekunder för intensiva effekter såsom "
+"'Brinn'"
msgid "Disable Postprocessing Effects During Animation"
msgstr "Stäng av efterbehandlingseffekter under animering"
@@ -183,7 +180,8 @@ msgid "Magic Lamp 1 Grid Y Resolution"
msgstr "Magisk Lampa 1 Y-gitterupplösning"
msgid "Vertex Grid Resolution (2-200) for Magic Lamp 1 (Y dimension only)"
-msgstr "Spetsgitterupplösning (2-200) för Magisk Lampa 1 (endast Y-dimensionen)"
+msgstr ""
+"Spetsgitterupplösning (2-200) för Magisk Lampa 1 (endast Y-dimensionen)"
msgid "Magic Lamp 1 Max Waves"
msgstr "Magisk Lampa 1 Maxvågor"
@@ -195,7 +193,9 @@ msgid "Magic Lamp 1 Wave Min Amplitude"
msgstr "Magisk Lampa 1 Vågamplitudsminimum"
msgid "Magic Lamp 1 waves will have random amplitudes between min and max"
-msgstr "Magisk Lampa 1-vågor kommer att ha slumpmässiga amplituder mellan minumum och maximum"
+msgstr ""
+"Magisk Lampa 1-vågor kommer att ha slumpmässiga amplituder mellan minumum "
+"och maximum"
msgid "Magic Lamp 1 Wave Max Amplitude"
msgstr "Magisk Lampa 1 Vågamplitudsmaximum"
@@ -353,7 +353,6 @@ msgstr "Fokusering fönstereffekt"
msgid "Focus Window Types"
msgstr "Fokusera fönstertyper"
-#, fuzzy
msgid "Window types that should animate with this effect when focused"
msgstr "Fönstertyper som när de fokuseras ska animeras med denna effekt"
@@ -378,7 +377,6 @@ msgstr "Fönstertyper som ska animeras med denna effekt när de skuggas"
msgid "Shade Animation Duration"
msgstr "Skuggningsanimationens längd"
-#, fuzzy
msgid "Shade animation duration in seconds"
msgstr "Skuggningsanimationens längd i sekunder"
@@ -397,7 +395,6 @@ msgstr "Fönstertyper som ska animeras med denna effekt när de avskuggas"
msgid "Unshade Animation Duration"
msgstr "Avskuggningsanimationens längd"
-#, fuzzy
msgid "Unshade animation duration in seconds"
msgstr "Avskuggningsanimationens längd i sekunder"
@@ -425,15 +422,12 @@ msgstr "Eldpartiklarnas livslängd"
msgid "Fire particle life"
msgstr "Eldpartiklarnas livslängd"
-#, fuzzy
msgid "Fire Particle Color"
msgstr "Eldpartiklarnas färg"
-#, fuzzy
msgid "Fire direction"
msgstr "Eldens riktning"
-#, fuzzy
msgid "Fire constant speed"
msgstr "Eld konstant hastighet"
@@ -455,17 +449,14 @@ msgstr "Slumpmässiga färger för eldeffekten, alias 'Mystisk Eld'"
msgid "Beam Width"
msgstr "Strållängd"
-#, fuzzy
msgid "Beam spacing"
msgstr "Strålutrymme"
-#, fuzzy
msgid "Spacing between beams"
msgstr "Utrymme mellan strålar"
-#, fuzzy
msgid "Beam Color"
-msgstr "Strålens färg"
+msgstr "Strålfärg"
msgid "Beam Slowdown"
msgstr "Strålens nedsaktning"
@@ -485,94 +476,56 @@ msgstr "Animationer"
msgid "Use various animations as window effects"
msgstr "Använd diverse animationer som fönstereffekter"
-msgid "Toggle Window Negative"
-msgstr "Fönsternegativitet av/på"
-
-msgid "Toggle window negative"
-msgstr "Fönsternegativitet av/på"
-
-msgid "Toggle Screen Negative"
-msgstr "Skärmnegativitet av/på"
+msgid "Initiate"
+msgstr "Starta"
-msgid "Toggle screen negative"
-msgstr "Skärmnegativitet av/på"
+msgid "Initiate annotate drawing"
+msgstr "Starta noteringsritning"
-msgid "Negative"
-msgstr "Negativ"
+msgid "Draw"
+msgstr "Rita"
-msgid "Used to set a window or the screen negative"
-msgstr "Används för att aktivera fönster- eller skärmnegativitet"
+msgid "Draw using tool"
+msgstr "Rita med verktyg"
-#, fuzzy
-msgid "UpDown"
-msgstr "Uppåt-Nedåt"
+msgid "Initiate erase"
+msgstr "Starta radering"
-#, fuzzy
-msgid "LeftRight"
-msgstr "Vänster-Höger"
+msgid "Initiate annotate erasing"
+msgstr "Starta radering av notering"
-#, fuzzy
-msgid "Corners"
-msgstr "Hörn"
+msgid "Clear"
+msgstr "Rensa"
-msgid "Toolbar"
-msgstr "Verktygsrad"
+msgid "Annotate Fill Color"
+msgstr "Fyllnadsfärg för notering"
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "Fullskärm"
+msgid "Fill color for annotations"
+msgstr "Fyllnadsfärg för noteringar"
-msgid "Initiate showdesktop mode"
-msgstr "Starta skrivbordsvisningsläge"
+msgid "Annotate Stroke Color"
+msgstr "Dragfärg för notering"
-msgid "Speed"
-msgstr "Hastighet"
+msgid "Stroke color for annotations"
+msgstr "Dragfärg för noteringar"
-msgid "Window speed"
-msgstr "Fönsterhastighet"
+msgid "Line width"
+msgstr "Linjebredd"
-msgid "Timestep"
-msgstr "Tidsinkrement"
+msgid "Line width for annotations"
+msgstr "Radfärg för noteringar"
-msgid "Showdesktop timestep"
-msgstr "Skrivbordvisningens inkrement"
+msgid "Stroke width"
+msgstr "Dragbredd"
-#, fuzzy
-msgid "Window direction"
-msgstr "Fönsterriktning"
+msgid "Stroke width for annotations"
+msgstr "Dragbredd för noteringar"
-#, fuzzy
-msgid "0 - Up, 1 - Down, 2 - Left, 3 - Right, 4 - Up/Down, 5 - Left/Right"
-msgstr "0 - Upp, 1 - Ned, 2 - Vänster, 3 - Höger, 4 - Upp/Ned, 5 - Höger/Vänster"
+msgid "Annotate"
+msgstr "Notera"
-msgid "Window Types"
-msgstr "Fönstertyper"
-
-msgid "Window types that should go away in showdesktop mode"
-msgstr "Fönstertyper som ska försvinna i skrivbordsvisningsläget"
-
-msgid "Use scale settings"
-msgstr "Använd skalningsinställningar"
-
-msgid "Use scale speed/timestep settings instead of the ones specified here"
-msgstr ""
-"Använd skalninghastighets-/-inkrementsinställningar istället för de som specificerats "
-"här"
-
-msgid "Window opacity when showdesktop'd"
-msgstr "Fönsteropacitet då skrivbordet visas"
-
-#, fuzzy
-msgid "Window part size when showdesktop'd"
-msgstr "Fönsterdelsstorlek då skrivbordet visas"
-
-msgid "Show desktop"
-msgstr "Visa skrivbord"
-
-msgid "Access your desktop easily"
-msgstr "Ha snabb tillgång till ditt skrivbord"
-
-msgid "Initiate"
-msgstr "Starta"
+msgid "Annotate plugin"
+msgstr "Insticksmodul för notering"
msgid "Start benchmark"
msgstr "Starta benchmark"
@@ -816,394 +769,6 @@ msgstr "Suddighetseffekter"
msgid "Blur and reflection effects"
msgstr "Suddighets- och reflektionseffekter"
-msgid "Increase Saturation"
-msgstr "Öka mättnad"
-
-msgid "Decrease Saturation"
-msgstr "Minska mättnad"
-
-msgid "Increase Brightness"
-msgstr "Öka ljusstyrka"
-
-msgid "Decrease Brightness"
-msgstr "Minska ljusstyrka"
-
-msgid "Brightness Step"
-msgstr "Ljusstyrkeinkrement"
-
-msgid "Brightness change step"
-msgstr "Ljusstyrkeändringsinkrement"
-
-msgid "Saturation Step"
-msgstr "Mättnadsinkrement"
-
-msgid "Saturation change step"
-msgstr "Mättnadsändringsinkrement"
-
-msgid "Brightness and Saturation"
-msgstr "Ljusstyrka och mättnad"
-
-msgid "Brightness and Saturation adjustments"
-msgstr "Ljusstyrke- och mättnadsanpassning"
-
-msgid "Enabled"
-msgstr "Aktiverad"
-
-msgid "Activate crash handler"
-msgstr "Aktivera kraschhanterare"
-
-msgid "Start Window Manager"
-msgstr "Starta fönsterhanterare"
-
-msgid "Start other window manager on crash"
-msgstr "Starta annan fönsterhanterare vid krasch"
-
-msgid "Window manager command line"
-msgstr "Fönsterhanterarens kommandorad"
-
-#, fuzzy
-msgid "Window manager command line. DO NOT ENTER BERYL HERE!!!"
-msgstr "Fönsterhanterarens kommandorad. ANGE INTE BERYL HÄR!!!"
-
-msgid "Crash handler"
-msgstr "Kraschhanterare"
-
-msgid "Beryl crash handler plugin"
-msgstr "Beryls instickmodul för kraschhantering"
-
-msgid "Animation speed"
-msgstr "Animationshastighet"
-
-msgid "Animation timestep"
-msgstr "Animationsinkrement"
-
-msgid "Pad Left"
-msgstr "Packa vänster"
-
-msgid "Left side padding"
-msgstr "Packning på vänsterkanten"
-
-msgid "Pad Top"
-msgstr "Packa övre"
-
-msgid "Top side padding"
-msgstr "Packning på övre kanten"
-
-msgid "Pad Right"
-msgstr "Packa höger"
-
-msgid "Right side padding"
-msgstr "Packning på högerkanten"
-
-msgid "Pad Bottom"
-msgstr "Packa nedre"
-
-msgid "Bottom side padding"
-msgstr "Packning på nedre kanten"
-
-msgid "Self Animate"
-msgstr "Självanimera"
-
-msgid "Enable built-in animation"
-msgstr "Aktivera inbyggd animation"
-
-msgid "Unfocus Window"
-msgstr "Avfokusera fönster"
-
-msgid "Unfocus windows that are moved off the viewport"
-msgstr "Avfokusera fönster som flyttats från arbetsytan"
-
-msgid "Put on Face"
-msgstr "Sätt på yta"
-
-msgid "Move window to face"
-msgstr "Flytta fönster till yta"
-
-msgid "Put on Face 1"
-msgstr "Sätt på yta 1"
-
-msgid "Move window to face 1"
-msgstr "Flytta fönster till yta 1"
-
-msgid "Put on Face 2"
-msgstr "Sätt på yta 2"
-
-msgid "Move window to face 2"
-msgstr "Flytta fönster till yta 2"
-
-msgid "Put on Face 3"
-msgstr "Sätt på yta 3"
-
-msgid "Move window to face 3"
-msgstr "Flytta fönster till yta 3"
-
-msgid "Put on Face 4"
-msgstr "Sätt på yta 4"
-
-msgid "Move window to face 4"
-msgstr "Flytta fönster till yta 4"
-
-msgid "Put on Face 5"
-msgstr "Sätt på yta 5"
-
-msgid "Move window to face 5"
-msgstr "Flytta fönster till yta 5"
-
-msgid "Put on Face 6"
-msgstr "Sätt på yta 6"
-
-msgid "Move window to face 6"
-msgstr "Flytta fönster till yta 6"
-
-msgid "Put on Face 7"
-msgstr "Sätt på yta 7"
-
-msgid "Move window to face 7"
-msgstr "Flytta fönster till yta 7"
-
-msgid "Put on Face 8"
-msgstr "Sätt på yta 8"
-
-msgid "Move window to face 8"
-msgstr "Flytta fönster till yta 8"
-
-msgid "Put on Face 9"
-msgstr "Sätt på yta 9"
-
-msgid "Move window to face 9"
-msgstr "Flytta fönster till yta 9"
-
-msgid "Put on Face 10"
-msgstr "Sätt på yta 10"
-
-msgid "Move window to face 10"
-msgstr "Flytta fönster till yta 10"
-
-msgid "Put on Face 11"
-msgstr "Sätt på yta 11"
-
-msgid "Move window to face 11"
-msgstr "Flytta fönster till yta 11"
-
-msgid "Put on Face 12"
-msgstr "Sätt på yta 12"
-
-msgid "Move window to face 12"
-msgstr "Flytta fönster till yta 12"
-
-msgid "Viewport Left"
-msgstr "Arbetsyta till vänster"
-
-msgid "Move window to the viewport on left"
-msgstr "Flytta fönster till arbetsytan till vänster"
-
-msgid "Viewport Right"
-msgstr "Arbetsyta till höger"
-
-msgid "Move window to the viewport on right"
-msgstr "Flytta fönster till arbetsytan till höger"
-
-msgid "Viewport Up"
-msgstr "Arbetsyta uppåt"
-
-msgid "Move window to the viewport on top"
-msgstr "Flytta fönstret till övre arbetsytan"
-
-msgid "Viewport Down"
-msgstr "Arbetsyta nedåt"
-
-msgid "Move window to the viewport on bottom"
-msgstr "Flytta fönstret till nedre arbetsytan"
-
-msgid "Restore Position"
-msgstr "Återställ position"
-
-msgid "Move window to the last position"
-msgstr "Flytta fönster till sista positionen"
-
-msgid "Put Pointer"
-msgstr "Sätt pekare"
-
-msgid "Move window to the pointer position using screen quadrant"
-msgstr "Flytta fönster till pekarens position användandes skärmkvadrant"
-
-msgid "Put Exact"
-msgstr "Sätt exakt"
-
-msgid "Move window to x, y"
-msgstr "Flytta fönster till x,y"
-
-msgid "Put Center"
-msgstr "Sätt centrum"
-
-msgid "Move window to the center"
-msgstr "Flytta fönster till centrum"
-
-msgid "Put Left"
-msgstr "Sätt vänster"
-
-msgid "Move window to the center of the left edge"
-msgstr "Flytta fönster till vänsterkantens centrum"
-
-msgid "Put Top Left"
-msgstr "Sätt övre vänster"
-
-msgid "Move Window to the top left corner"
-msgstr "Flytta fönster till övre vänsterkanten"
-
-msgid "Put Top"
-msgstr "Sätt övre"
-
-msgid "Move window to the center of the top edge"
-msgstr "Flytta fönster till övre kantens centrum"
-
-msgid "Put Top Right"
-msgstr "Sätt övre höger"
-
-msgid "Move window to the top right corner"
-msgstr "Flytta fönster till övre högerhörnet"
-
-msgid "Put Right"
-msgstr "Sätt höger"
-
-msgid "Move window to the center of the right edge"
-msgstr "Flytta fönster till högerkantens centrum"
-
-msgid "Put Bottom Right"
-msgstr "Sätt nedre höger"
-
-msgid "Move window to the bottom right corner"
-msgstr "Flytta fönster till nedre högerhörnet"
-
-msgid "Put Bottom"
-msgstr "Sätt nedre"
-
-msgid "Move window to the center of the bottom edge"
-msgstr "Flytta fönster till nedre kantens centrum"
-
-msgid "Put Bottom Left"
-msgstr "Sätt nedre vänster"
-
-msgid "Move window to the bottom left corner"
-msgstr "Flytta fönster till nedre vänsterhörnet"
-
-msgid "Put"
-msgstr "Sätt"
-
-msgid "Put window"
-msgstr "Sätt fönster"
-
-msgid "Initiate rectangle screenshot"
-msgstr "Starta rektangulär skärmbild"
-
-msgid "Directory"
-msgstr "Katalog"
-
-msgid "Put screenshot images in this directory"
-msgstr "Lägg skärmbilder i denna katalog"
-
-msgid "Screenshot"
-msgstr "Skärmbild"
-
-msgid "Screenshot plugin"
-msgstr "Skärmbildsinstickmodul"
-
-msgid "Window Opacity"
-msgstr "Fönsteropacitet"
-
-msgid "Set window opacity by conditions"
-msgstr "Ställ in fönsteropacitet efter betingelser"
-
-msgid "Window Brightness"
-msgstr "Fönsterljusstyrka"
-
-msgid "Set window brightness by conditions"
-msgstr "Ställ in fönsterljusstyrka efter betingelser"
-
-msgid "Window Saturation"
-msgstr "Fönstermättnad"
-
-msgid "Set window saturation by conditions"
-msgstr "Ställ in fönstermättnad efter betingelser"
-
-#, fuzzy
-msgid "Initial Viewport"
-msgstr "Initial arbetsyta"
-
-msgid "Set initial viewport for windows by conditions"
-msgstr "Ställ in initial arbetsyta för fönster efter betingelser"
-
-msgid "Position"
-msgstr "Position"
-
-msgid "Initial position. 1-9 arranged like the numeric keypad"
-msgstr "Initial position, 1-9 arrangerat efter numeriska tangentbordet"
-
-msgid "Border"
-msgstr "Fönsterlist"
-
-msgid "Window border, set to 1 to disable"
-msgstr "Fönsterlist, ange 1 för att avaktivera"
-
-msgid "Set Window Attribs by various criteria"
-msgstr "Ställ in fönsterattribut utefter diverse kriterier"
-
-msgid ""
-"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
-"class name, r = class role"
-msgstr ""
-"w = fönstertyp, c = fönsterklass, t = fönstertitel, p = ägande program, n = "
-"klassnamn, r = klassroll"
-
-#, fuzzy
-msgid "Settings Manager"
-msgstr "Inställningshanterare"
-
-msgid "Use beryl-settings to configure me!"
-msgstr "Använd Beryls inställningshanterare för att konfigurera mig!"
-
-msgid "Trailfocus"
-msgstr "Spårfokus"
-
-msgid "Window focus leaves a trail"
-msgstr "Fönsterfokus lämnar ett spår"
-
-msgid "Opacity level of completely unfocused windows"
-msgstr "Opacitetsnivå på totalt ofokuserade fönster"
-
-msgid "Opacity level of completely focused windows"
-msgstr "Opacitetsnivå på totalt fokuserade fönster"
-
-msgid "Saturation level of completely unfocused windows"
-msgstr "Mättnadsnivå på totalt ofokuserade fönster"
-
-msgid "Saturation level of completely focused windows"
-msgstr "Mättnadsnivå på totalt fokuserade fönster"
-
-msgid "Brightness level of unfocused windows"
-msgstr "Ljusstyrkenivå på ofokuserade fönster"
-
-msgid "Brightness level of focused windows"
-msgstr "Ljusstrykenivå på fokuserade fönster"
-
-msgid "Number of recently used windows to keep track of"
-msgstr "Antal nyligen använda fönster att hålla reda på"
-
-msgid "Trailfocus window types"
-msgstr "Spårfokus fönstertyper"
-
-msgid "Ignore \"SkipTaskbar\" Windows"
-msgstr "Ignorera \"Skippa fönsterlista\"-fönster"
-
-msgid "Ignore \"SkipPager\" Windows"
-msgstr "Ignorera \"Skippa Pager\"-fönster"
-
-msgid "Disable on screengrab of"
-msgstr "Stäng av vid skärmövertagning av"
-
-msgid "Disable Trailfocus on screengrab of"
-msgstr "Stäng av spårfokus vid skärmövertagning av"
-
msgid "Never rotate caps"
msgstr "Rotera aldrig ovan- och underytan"
@@ -1213,6 +778,18 @@ msgstr "Rotera efter rörelse"
msgid "Rotate while moving"
msgstr "Rotera vid rörelse"
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatisk"
+
+msgid "Multiscreen cube"
+msgstr "Multiskärmskub"
+
+msgid "Multiple cubes"
+msgstr "Multipla kuber"
+
+msgid "One big cube"
+msgstr "En stor kub"
+
msgid "Cube Color"
msgstr "Kubens färg"
@@ -1254,8 +831,7 @@ msgstr "Bildfiler på undersidan"
msgid ""
"List of PNG and SVG files that should be rendered on bottom face of cube"
-msgstr ""
-"Lista på PNG- och SVG-filer som ska renderas på kubens undersida"
+msgstr "Lista på PNG- och SVG-filer som ska renderas på kubens undersida"
msgid "Skydome"
msgstr "Skydome"
@@ -1293,9 +869,15 @@ msgstr "Acceleration"
msgid "Fold Acceleration"
msgstr "Utvikningsacceleration"
+msgid "Speed"
+msgstr "Hastighet"
+
msgid "Fold Speed"
msgstr "Utvikningshastighet"
+msgid "Timestep"
+msgstr "Tidsinkrement"
+
msgid "Fold Timestep"
msgstr "Utvikningstidsinkrement"
@@ -1327,6 +909,12 @@ msgstr ""
"Hantera mestadels på ett korrekt sätt de fall då skrivbords-/rootfönstret "
"inte är helt ogenomskinligt"
+msgid "MultiMonitor Mode"
+msgstr "Multiskärmsläge"
+
+msgid "Multi monitor mode behavior"
+msgstr "Multiskärmsbeteende"
+
msgid "Unfold"
msgstr "Vik ut"
@@ -1351,6 +939,30 @@ msgstr "Skrivbordskub"
msgid "Place windows on cube"
msgstr "Placera fönster på kuben"
+msgid "Enabled"
+msgstr "Aktiverad"
+
+msgid "Activate crash handler"
+msgstr "Aktivera kraschhanterare"
+
+msgid "Start Window Manager"
+msgstr "Starta fönsterhanterare"
+
+msgid "Start other window manager on crash"
+msgstr "Starta annan fönsterhanterare vid krasch"
+
+msgid "Window manager command line"
+msgstr "Fönsterhanterarens kommandorad"
+
+msgid "Window manager command line. DO NOT ENTER BERYL HERE!!!"
+msgstr "Fönsterhanterarens kommandorad. ANGE INTE BERYL HÄR!!!"
+
+msgid "Crash handler"
+msgstr "Kraschhanterare"
+
+msgid "Beryl crash handler plugin"
+msgstr "Beryls instickmodul för kraschhantering"
+
msgid "Apply transparency/brightness/saturation"
msgstr "Applicera tranparens/ljusstyrka/mättnad"
@@ -1363,8 +975,7 @@ msgstr "Kommando"
msgid ""
"Decorator command line that is executed if no decorator is already running"
-msgstr ""
-"Kommandorad för dekoratör som ska köras om ingen dekoratör redan körs"
+msgstr "Kommandorad för dekoratör som ska köras om ingen dekoratör redan körs"
msgid "Draw shadows on panel-type windows"
msgstr "Rita skuggor på fönster av paneltypen"
@@ -1372,15 +983,6 @@ msgstr "Rita skuggor på fönster av paneltypen"
msgid "Draw basic shadow decoration on panel windows"
msgstr "Rita basala skuggdekorationer på panelfönster"
-msgid "Draw simple shaped drop-shadows"
-msgstr "Rita enkelformade skuggor"
-
-msgid ""
-"Draw a simple shaped drop-shadow on windows, separate from decoration "
-"manager."
-msgstr ""
-"Rita en enkelformad fönsterskugga, skild från dekorationshanteraren."
-
msgid "Shadow Opacity (percent of window opacity)"
msgstr "Skuggopacitet (procent av fönsteropacitet)"
@@ -1405,75 +1007,66 @@ msgstr "Fönsterdekoration"
msgid "Window decorations"
msgstr "Fönsterdekorationer"
-msgid "Dock"
-msgstr "Docka"
-
-msgid "Splash"
-msgstr "Splash"
-
-msgid "Notification"
-msgstr "Meddelande"
-
-msgid "Combo"
-msgstr "Kombo"
-
-msgid "Urgent"
-msgstr "Viktigt"
+msgid "Fade Speed"
+msgstr "Toningshastighet"
-msgid "Flashing Fade effect on urgent windows"
-msgstr "Blinkande toningseffekt på viktiga fönster"
+msgid "Window fade speed"
+msgstr "Fönstertoningshastighet"
-msgid "Urgent Speed"
-msgstr "Viktig hastighet"
+msgid "Fading Windows"
+msgstr "Tonande fönster"
-msgid "Window Urgent Flash Speed"
-msgstr "Viktigt fönster - blinkningshastighet"
+msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
+msgstr ""
+"Tona in fönster när de är mappade och tona ut fönster när de är omappade"
-msgid "Urgent Center"
-msgstr "Viktigt centrering"
+msgid "Zoom Speed"
+msgstr "Zoomningshastighet"
-msgid "Center Percentage of Brightness for Urgent Flashing"
-msgstr "Ljusstyrkans centreringsprocent vid viktig blinkning"
+msgid "Step"
+msgstr "Inkrement"
-msgid "Urgent Swing"
-msgstr "Viktigt svängning"
+msgid "Zoomfactor multiplicator for amount of zooming in each zoomIn / zoomOut"
+msgstr "Zoomfaktormultiplikator för hur mycket varje zoomaIn/zoomaUt zoomar"
-msgid "Max Swing Percentage for Urgent Flashing"
-msgstr "Max svängningsprocent vid viktig blinkning"
+msgid "Maximum Zoom"
+msgstr "Maximum zoom"
-msgid "Urgent Count"
-msgstr "Viktigt antal"
+msgid "Maximum Zoom Factor"
+msgstr "Maximal zoomfaktor"
+msgid "Zoom Timestep"
+msgstr "Zoominkrement"
-msgid "Number of Flashes for Urgent Flashing (0=forever)"
-msgstr "Antal blinkningar för viktig blinkning (0=för alltid)"
+msgid "Filter Linear"
+msgstr "Filtrera linjärt"
-msgid "Fade Speed"
-msgstr "Toningshastighet"
+msgid "Use linear filter when zoomed in"
+msgstr "Använd linjärt filter vid inzoomning"
-msgid "Window fade speed"
-msgstr "Fönstertoningshastighet"
+msgid "Hide normal cursor"
+msgstr "Dölj normal pekare"
-msgid "Window types that should be fading"
-msgstr "Fönstertyper som ska tonas"
+msgid "Hide normal cursor during zoom"
+msgstr "Dölj normal pekare vid zoom"
-msgid "Visual Bell"
-msgstr "Visuell klocka"
+msgid "Show scaled cursor"
+msgstr "Visa skalad pekare"
-msgid "Fade effect on system beep"
-msgstr "Toningseffekt vid systembeep"
+msgid "Show scaled cursor during zoom"
+msgstr "Visa skalad pekare vid zoom"
-msgid "Fullscreen Visual Bell"
-msgstr "Fullskärm visuell klocka"
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Zooma in"
-msgid "Fullscreen fade effect on system beep"
-msgstr "Fullskärmstoningseffekt vid systembeep"
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Zooma ut"
-msgid "Fading Windows"
-msgstr "Tonande fönster"
+msgid "Input enabled Zoom"
+msgstr "Zoom med indata"
-msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
-msgstr "Tona in fönster när de är mappade och tona ut fönster när de är omappade"
+msgid "Input Enabled Zoom"
+msgstr "Zoom med indata"
msgid "Initiate Window Move"
msgstr "Starta fönsterflyttning"
@@ -1485,7 +1078,8 @@ msgid "Minimum opacity for opacify"
msgstr "Minimiopacitet för ogenomskinlighet"
msgid "Opacify only windows whose opacity is higher than this value"
-msgstr "Gör ogenomskinliga endast de fönster vars opacitet är större än detta värde"
+msgstr ""
+"Gör ogenomskinliga endast de fönster vars opacitet är större än detta värde"
msgid "Opacity"
msgstr "Opacitet"
@@ -1511,12 +1105,42 @@ msgstr "Avklistra maximerade fönster"
msgid "Snapoff and auto unmaximized maximized windows when dragging"
msgstr "Avklistra och auto-avmaximera maximerade fönster när de dras"
+msgid "Snapoff distance"
+msgstr "Avklistringsavstånd"
+
+msgid "Pointer movement distance after which window is snapped off"
+msgstr "Avstånd som pekaren ska röra sig innan fönstret avklistras"
+
+msgid "Snapback distance"
+msgstr "Återklistringsavstånd"
+
+msgid "Pointer movement distance to snap window back"
+msgstr "Avstånd som pekaren rör sig innan fönstret återklistras"
+
msgid "Move Window"
msgstr "Flytta fönster"
msgid "Move window"
msgstr "Flytta fönster"
+msgid "Toggle Window Negative"
+msgstr "Fönsternegativitet av/på"
+
+msgid "Toggle window negative"
+msgstr "Fönsternegativitet av/på"
+
+msgid "Toggle Screen Negative"
+msgstr "Skärmnegativitet av/på"
+
+msgid "Toggle screen negative"
+msgstr "Skärmnegativitet av/på"
+
+msgid "Negative"
+msgstr "Negativ"
+
+msgid "Used to set a window or the screen negative"
+msgstr "Används för att aktivera fönster- eller skärmnegativitet"
+
msgid "Workarounds"
msgstr "Lösningar"
@@ -1535,6 +1159,12 @@ msgstr "Slinga"
msgid "Enable wrapping around"
msgstr "Aktivera för att rita fönster i en slinga"
+msgid "Scrolling Time"
+msgstr "Skrollningstid"
+
+msgid "Scrolling Time when switching Desktops"
+msgstr "Skrollningstid vid växling av arbetsyta"
+
msgid "Plane Left"
msgstr "Plana vänster"
@@ -1563,15 +1193,15 @@ msgstr "Plana upp"
msgid "Plane To Face %d"
msgstr "Plana till yta %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane to face %d"
msgstr "Plana till yta %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane To Face %d with Window"
msgstr "Rotera till yta %d med fönster"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane to face %d and bring active window along"
msgstr "Rotera till yta %d och ta med aktivt fönster"
@@ -1581,6 +1211,240 @@ msgstr "Plant skrivbord"
msgid "Place windows on a plane"
msgstr "Placera fönster på ett plan"
+msgid "Animation speed"
+msgstr "Animationshastighet"
+
+msgid "Animation timestep"
+msgstr "Animationsinkrement"
+
+msgid "Pad Left"
+msgstr "Packa vänster"
+
+msgid "Left side padding"
+msgstr "Packning på vänsterkanten"
+
+msgid "Pad Top"
+msgstr "Packa övre"
+
+msgid "Top side padding"
+msgstr "Packning på övre kanten"
+
+msgid "Pad Right"
+msgstr "Packa höger"
+
+msgid "Right side padding"
+msgstr "Packning på högerkanten"
+
+msgid "Pad Bottom"
+msgstr "Packa nedre"
+
+msgid "Bottom side padding"
+msgstr "Packning på nedre kanten"
+
+msgid "Self Animate"
+msgstr "Självanimera"
+
+msgid "Enable built-in animation"
+msgstr "Aktivera inbyggd animation"
+
+msgid "Unfocus Window"
+msgstr "Avfokusera fönster"
+
+msgid "Unfocus windows that are moved off the viewport"
+msgstr "Avfokusera fönster som flyttats från arbetsytan"
+
+msgid "Window Center"
+msgstr "Fönstermitt"
+
+msgid "Put Pointer uses the center of the window"
+msgstr "\"Sätt Pekare\" använder fönstrets mitt"
+
+msgid "Avoid Offscreen"
+msgstr "Undvik Offscreen"
+
+msgid "Avoids putting window borders offscreen"
+msgstr "Undviker att placera fönstergränser utanför skärmen"
+
+msgid "Put on Face"
+msgstr "Sätt på yta"
+
+msgid "Move window to face"
+msgstr "Flytta fönster till yta"
+
+msgid "Put on Face 1"
+msgstr "Sätt på yta 1"
+
+msgid "Move window to face 1"
+msgstr "Flytta fönster till yta 1"
+
+msgid "Put on Face 2"
+msgstr "Sätt på yta 2"
+
+msgid "Move window to face 2"
+msgstr "Flytta fönster till yta 2"
+
+msgid "Put on Face 3"
+msgstr "Sätt på yta 3"
+
+msgid "Move window to face 3"
+msgstr "Flytta fönster till yta 3"
+
+msgid "Put on Face 4"
+msgstr "Sätt på yta 4"
+
+msgid "Move window to face 4"
+msgstr "Flytta fönster till yta 4"
+
+msgid "Put on Face 5"
+msgstr "Sätt på yta 5"
+
+msgid "Move window to face 5"
+msgstr "Flytta fönster till yta 5"
+
+msgid "Put on Face 6"
+msgstr "Sätt på yta 6"
+
+msgid "Move window to face 6"
+msgstr "Flytta fönster till yta 6"
+
+msgid "Put on Face 7"
+msgstr "Sätt på yta 7"
+
+msgid "Move window to face 7"
+msgstr "Flytta fönster till yta 7"
+
+msgid "Put on Face 8"
+msgstr "Sätt på yta 8"
+
+msgid "Move window to face 8"
+msgstr "Flytta fönster till yta 8"
+
+msgid "Put on Face 9"
+msgstr "Sätt på yta 9"
+
+msgid "Move window to face 9"
+msgstr "Flytta fönster till yta 9"
+
+msgid "Put on Face 10"
+msgstr "Sätt på yta 10"
+
+msgid "Move window to face 10"
+msgstr "Flytta fönster till yta 10"
+
+msgid "Put on Face 11"
+msgstr "Sätt på yta 11"
+
+msgid "Move window to face 11"
+msgstr "Flytta fönster till yta 11"
+
+msgid "Put on Face 12"
+msgstr "Sätt på yta 12"
+
+msgid "Move window to face 12"
+msgstr "Flytta fönster till yta 12"
+
+msgid "Viewport Left"
+msgstr "Arbetsyta till vänster"
+
+msgid "Move window to the viewport on left"
+msgstr "Flytta fönster till arbetsytan till vänster"
+
+msgid "Viewport Right"
+msgstr "Arbetsyta till höger"
+
+msgid "Move window to the viewport on right"
+msgstr "Flytta fönster till arbetsytan till höger"
+
+msgid "Viewport Up"
+msgstr "Arbetsyta uppåt"
+
+msgid "Move window to the viewport on top"
+msgstr "Flytta fönstret till övre arbetsytan"
+
+msgid "Viewport Down"
+msgstr "Arbetsyta nedåt"
+
+msgid "Move window to the viewport on bottom"
+msgstr "Flytta fönstret till nedre arbetsytan"
+
+msgid "Restore Position"
+msgstr "Återställ position"
+
+msgid "Move window to the last position"
+msgstr "Flytta fönster till sista positionen"
+
+msgid "Put Pointer"
+msgstr "Sätt pekare"
+
+msgid "Move window to the pointer position using screen quadrant"
+msgstr "Flytta fönster till pekarens position användandes skärmkvadrant"
+
+msgid "Put Exact"
+msgstr "Sätt exakt"
+
+msgid "Move window to x, y"
+msgstr "Flytta fönster till x,y"
+
+msgid "Put Center"
+msgstr "Sätt i mitten"
+
+msgid "Move window to the center"
+msgstr "Flytta fönster till mitten"
+
+msgid "Put Left"
+msgstr "Sätt vänster"
+
+msgid "Move window to the center of the left edge"
+msgstr "Flytta fönster till vänsterkantens mitt"
+
+msgid "Put Top Left"
+msgstr "Sätt övre vänster"
+
+msgid "Move Window to the top left corner"
+msgstr "Flytta fönster till övre vänsterkanten"
+
+msgid "Put Top"
+msgstr "Sätt övre"
+
+msgid "Move window to the center of the top edge"
+msgstr "Flytta fönster till övre kantens mitt"
+
+msgid "Put Top Right"
+msgstr "Sätt övre höger"
+
+msgid "Move window to the top right corner"
+msgstr "Flytta fönster till övre högerhörnet"
+
+msgid "Put Right"
+msgstr "Sätt höger"
+
+msgid "Move window to the center of the right edge"
+msgstr "Flytta fönster till högerkantens mitt"
+
+msgid "Put Bottom Right"
+msgstr "Sätt nedre höger"
+
+msgid "Move window to the bottom right corner"
+msgstr "Flytta fönster till nedre högerhörnet"
+
+msgid "Put Bottom"
+msgstr "Sätt nedre"
+
+msgid "Move window to the center of the bottom edge"
+msgstr "Flytta fönster till nedre kantens mitt"
+
+msgid "Put Bottom Left"
+msgstr "Sätt nedre vänster"
+
+msgid "Move window to the bottom left corner"
+msgstr "Flytta fönster till nedre vänsterhörnet"
+
+msgid "Put"
+msgstr "Sätt"
+
+msgid "Put window"
+msgstr "Sätt fönster"
+
msgid "Stretch"
msgstr "Sträck"
@@ -1602,7 +1466,9 @@ msgstr "Flytta pekare vid start av storleksändring med muskombination"
msgid ""
"If this is set, the pointer will be warped to the closest corner when you "
"press start a resize."
-msgstr "Om detta angetts kommer pekaren att flyttas till närmaste hörn när du startat en storleksändring."
+msgstr ""
+"Om detta angetts kommer pekaren att flyttas till närmaste hörn när du "
+"startat en storleksändring."
msgid "Opacity level of resizing windows"
msgstr "Storleksändrande fönsters opacitetsnivå"
@@ -1622,8 +1488,7 @@ msgstr "Visningsmetod vid storleksändring"
msgid ""
"Select between normal, stretched texture, outline and filled outline mode."
-msgstr ""
-"Välj mellan normal, sträckt textur, outline och fylld outline"
+msgstr "Välj mellan normal, sträckt textur, outline och fylld outline"
msgid "Outline Color"
msgstr "Konturfärg"
@@ -1643,13 +1508,6 @@ msgstr "Ändra storlek på fönster"
msgid "Resize window"
msgstr "Ändra storlek på fönster"
-msgid "Legacy Resize"
-msgstr "Legat storleksändring"
-
-#, fuzzy
-msgid "Legacy Resize window plugin"
-msgstr "Legat insticksmodul för storleksändring"
-
msgid "Pointer Invert Y"
msgstr "Invertera pekar-Y"
@@ -1680,15 +1538,12 @@ msgstr "Klistra kubrotationen till nedre ytan"
msgid "Rotation Speed"
msgstr "Rotationshastighet"
-#, fuzzy
msgid "Rotation Timestep on automatic rotation"
msgstr "Rotationstidsinkrement vid automatisk rotation"
-#, fuzzy
msgid "Manual Timestep"
msgstr "Manuellt tidsinkrement"
-#, fuzzy
msgid "Rotation Timestep on manual rotation"
msgstr "Rotationstidsinkrement vid manuell rotation"
@@ -1707,9 +1562,8 @@ msgstr "Zooma endast vid initiering"
msgid "Zoom out only when the 'Initiate' key/mouse combo is pressed."
msgstr "Zooma ut bara då initieringstangenten/-muskombinationen är nedtryckt."
-#, fuzzy
msgid "Rotate with wheel near edges"
-msgstr "Rotera med hjulet nära kanter"
+msgstr "Rotera med hjulet nära skärmkanterna"
msgid "Enable rotate through mouse wheel near screen edges"
msgstr "Sätt på rotation med hjälp av mushjulet då pekaren är nära skärmkanten"
@@ -1718,7 +1572,8 @@ msgid "Max distance from edge to rotate"
msgstr "Maxavstånd från kant för att rotera"
msgid "Maximum cursor distance from edges to initiate rotate with wheel"
-msgstr "Pekarens maxavstånds från kanten för att starta en rotation med mushjulet"
+msgstr ""
+"Pekarens maxavstånds från kanten för att starta en rotation med mushjulet"
msgid "Start Rotation"
msgstr "Börja rotationen"
@@ -1777,19 +1632,19 @@ msgstr "Rotera höger med fönster"
msgid "Rotate right and bring active window along"
msgstr "Rotera höger och ta med aktiva fönstret"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Rotate To Face %d"
msgstr "Rotera till yta %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Rotate to face %d"
msgstr "Rotera till yta %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Rotate To Face %d with Window"
msgstr "Rotera till yta %d med fönster"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Rotate to face %d and bring active window along"
msgstr "Rotera till yta %d och ta med aktivt fönster"
@@ -1827,13 +1682,15 @@ msgid "Edge Flip Move"
msgstr "Kantvändning flytta"
msgid "Flip to next viewport when moving window to screen edge"
-msgstr "Vänd över till nästa arbetsyta vid förflyttning av fönster till skärmkanten"
+msgstr ""
+"Vänd över till nästa arbetsyta vid förflyttning av fönster till skärmkanten"
msgid "Edge Flip DnD"
msgstr "Kantvändning DnD "
msgid "Flip to next viewport when dragging object to screen edge"
-msgstr "Vänd över till nästa arbetsyta vid förflyttning av objekt till skärmkanten"
+msgstr ""
+"Vänd över till nästa arbetsyta vid förflyttning av objekt till skärmkanten"
msgid "Flip Time"
msgstr "Vändningstid"
@@ -1847,6 +1704,130 @@ msgstr "Rotera kuben"
msgid "Rotate desktop cube"
msgstr "Rotera skrivbordskuben"
+msgid "Window Opacity"
+msgstr "Fönsteropacitet"
+
+msgid "Set window opacity by conditions"
+msgstr "Ställ in fönsteropacitet efter betingelser"
+
+msgid "Window Brightness"
+msgstr "Fönsterljusstyrka"
+
+msgid "Set window brightness by conditions"
+msgstr "Ställ in fönsterljusstyrka efter betingelser"
+
+msgid "Window Saturation"
+msgstr "Fönstermättnad"
+
+msgid "Set window saturation by conditions"
+msgstr "Ställ in fönstermättnad efter betingelser"
+
+msgid "Initial Viewport"
+msgstr "Initial arbetsyta"
+
+msgid "Set initial viewport for windows by conditions"
+msgstr "Ställ in initial arbetsyta för fönster efter betingelser"
+
+msgid "Position"
+msgstr "Position"
+
+msgid "Initial position. 1-9 arranged like the numeric keypad"
+msgstr "Initial position, 1-9 arrangerat efter numeriska tangentbordet"
+
+msgid "Border"
+msgstr "Fönsterlist"
+
+msgid "Window border, set to 1 to disable"
+msgstr "Fönsterlist, ange 1 för att avaktivera"
+
+msgid "Set Window Attribs by various criteria"
+msgstr "Ställ in fönsterattribut utefter diverse kriterier"
+
+msgid ""
+"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
+"class name, r = class role"
+msgstr ""
+"w = fönstertyp, c = fönsterklass, t = fönstertitel, p = ägande program, n = "
+"klassnamn, r = klassroll"
+
+msgid "Settings Manager"
+msgstr "Inställningshanteraren"
+
+msgid "Use beryl-settings to configure me!"
+msgstr "Använd Beryls inställningshanterare för att konfigurera mig!"
+
+msgid "Initiate rectangle screenshot"
+msgstr "Starta rektangulär skärmbild"
+
+msgid "Directory"
+msgstr "Katalog"
+
+msgid "Put screenshot images in this directory"
+msgstr "Lägg skärmbilder i denna katalog"
+
+msgid "Screenshot"
+msgstr "Skärmbild"
+
+msgid "Screenshot plugin"
+msgstr "Skärmbildsinstickmodul"
+
+msgid "UpDown"
+msgstr "Uppåt-Nedåt"
+
+msgid "LeftRight"
+msgstr "Vänster-Höger"
+
+msgid "Corners"
+msgstr "Hörn"
+
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Verktygsrad"
+
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Fullskärm"
+
+msgid "Initiate showdesktop mode"
+msgstr "Starta skrivbordsvisningsläge"
+
+msgid "Window speed"
+msgstr "Fönsterhastighet"
+
+msgid "Showdesktop timestep"
+msgstr "Skrivbordvisningens inkrement"
+
+msgid "Window direction"
+msgstr "Fönsterriktning"
+
+msgid "0 - Up, 1 - Down, 2 - Left, 3 - Right, 4 - Up/Down, 5 - Left/Right"
+msgstr ""
+"0 - Upp, 1 - Ned, 2 - Vänster, 3 - Höger, 4 - Upp/Ned, 5 - Höger/Vänster"
+
+msgid "Window Types"
+msgstr "Fönstertyper"
+
+msgid "Window types that should go away in showdesktop mode"
+msgstr "Fönstertyper som ska försvinna i skrivbordsvisningsläget"
+
+msgid "Use scale settings"
+msgstr "Använd skalningsinställningar"
+
+msgid "Use scale speed/timestep settings instead of the ones specified here"
+msgstr ""
+"Använd skalninghastighets-/-inkrementsinställningar istället för de som "
+"specificerats här"
+
+msgid "Window opacity when showdesktop'd"
+msgstr "Fönsteropacitet då skrivbordet visas"
+
+msgid "Window part size when showdesktop'd"
+msgstr "Fönsterdelsstorlek då skrivbordet visas"
+
+msgid "Show desktop"
+msgstr "Visa skrivbord"
+
+msgid "Access your desktop easily"
+msgstr "Ha snabb tillgång till ditt skrivbord"
+
msgid "Standard"
msgstr "Standard"
@@ -1930,6 +1911,9 @@ msgstr "Tillåt skrivbordsindata"
msgid "Allow keyboard input when scaled"
msgstr "Tillåt skrivbordsindata vid skalning"
+msgid "Show minimized windows"
+msgstr "Visa minimerade fönster"
+
msgid "Initiate Window Picker"
msgstr "Starta fönsterväljare"
@@ -1960,6 +1944,54 @@ msgstr "Skala"
msgid "Scale windows"
msgstr "Skala fönster"
+msgid "Start splash"
+msgstr "Starta splash"
+
+msgid "background file"
+msgstr "Bakgrundsfil"
+
+msgid "Background image file"
+msgstr "Bakgrundsbildfil"
+
+msgid "Logo file"
+msgstr "Logotypfil"
+
+msgid "Logo image file"
+msgstr "Logotypbildfil"
+
+msgid "Fade Time"
+msgstr "Intonings-/Uttoningstid"
+
+msgid "Fade In/Out Time"
+msgstr "Intonings-/Uttoningstid"
+
+msgid "Display Time"
+msgstr "Visningstid"
+
+msgid "Saturation"
+msgstr "Mättnad"
+
+msgid "Background saturation"
+msgstr "Bakgrundsmättnad"
+
+msgid "Brightness"
+msgstr "Ljusstyrka"
+
+msgid "Background brightness"
+msgstr "Bakgrundsljusstyrka"
+
+msgid "Disable updates"
+msgstr "Stäng av uppdateringar"
+
+msgid "Disable updates of background"
+msgstr "Stäng av uppdateringar av bakgrunden"
+
+msgid "Splash"
+msgstr "Splash"
+
+msgid "A simple splash plugin"
+msgstr "En enkel splash-insticksmodul"
+
msgid "Switcher speed"
msgstr "Växlarens hastighet"
@@ -1969,15 +2001,9 @@ msgstr "Växlarens tidsinkrement"
msgid "Window types that should shown in switcher"
msgstr "Fönstertyper som ska synas i växlaren"
-msgid "Saturation"
-msgstr "Mättnad"
-
msgid "Amount of saturation in percent"
msgstr "Mättnadsmängd i procent"
-msgid "Brightness"
-msgstr "Ljusstyrka"
-
msgid "Amount of brightness in percent"
msgstr "Ljusstyrka i procent"
@@ -1999,7 +2025,8 @@ msgstr "Ikonhörn"
msgid ""
"Icon Placement (0=BottomRight, 1=BottomLeft, 2=TopRight, 3=TopLeft, 4=Center)"
msgstr ""
-"Ikonplacering (0=Nederst höger, 1=Nederst vänster, 2=Överst höger, 3=Överst vänster, 4=Centrerat)"
+"Ikonplacering (0=Nederst höger, 1=Nederst vänster, 2=Överst höger, 3=Överst "
+"vänster, 4=Centrerat)"
msgid "Distance desktop should be zoom out while switching windows"
msgstr "Avstånd skrivbordet ska zoomas ut vid fönsterväxling"
@@ -2013,9 +2040,6 @@ msgstr "Visa ikon bredvid miniatyr"
msgid "Minimized"
msgstr "Minimerad"
-msgid "Show minimized windows"
-msgstr "Visa minimerade fönster"
-
msgid "Show Window List"
msgstr "Visa fönsterlista"
@@ -2046,8 +2070,15 @@ msgstr "Föregående fönster"
msgid "Popup switcher if not visible and select previous window"
msgstr "Ta fram växlaren om den inte är synlig och välj föregående fönster"
+msgid "Next window (All workspaces)"
+msgstr "Nästa fönster (alla arbetsytor)"
+
msgid "Popup switcher if not visible and select next window out of all windows"
-msgstr "Ta fram växlaren om den inte är synlig och välj nästa fönster av alla fönster"
+msgstr ""
+"Ta fram växlaren om den inte är synlig och välj nästa fönster av alla fönster"
+
+msgid "Prev window (All workspaces)"
+msgstr "Föregående fönster (alla arbetsytor)"
msgid ""
"Popup switcher if not visible and select previous window out of all windows"
@@ -2061,6 +2092,54 @@ msgstr "Programväxlare"
msgid "Applications window Switcher"
msgstr "Programfönsterväxlare"
+msgid "Trailfocus"
+msgstr "Spårfokus"
+
+msgid "Window focus leaves a trail"
+msgstr "Fönsterfokus lämnar ett spår"
+
+msgid "Opacity level of completely unfocused windows"
+msgstr "Opacitetsnivå på totalt ofokuserade fönster"
+
+msgid "Opacity level of completely focused windows"
+msgstr "Opacitetsnivå på totalt fokuserade fönster"
+
+msgid "Saturation level of completely unfocused windows"
+msgstr "Mättnadsnivå på totalt ofokuserade fönster"
+
+msgid "Saturation level of completely focused windows"
+msgstr "Mättnadsnivå på totalt fokuserade fönster"
+
+msgid "Brightness level of unfocused windows"
+msgstr "Ljusstyrkenivå på ofokuserade fönster"
+
+msgid "Brightness level of focused windows"
+msgstr "Ljusstrykenivå på fokuserade fönster"
+
+msgid "Number of recently used windows to keep track of"
+msgstr "Antal nyligen använda fönster att hålla reda på"
+
+msgid "Trailfocus window types"
+msgstr "Spårfokus fönstertyper"
+
+msgid "Ignore \"SkipTaskbar\" Windows"
+msgstr "Ignorera \"Skippa fönsterlista\"-fönster"
+
+msgid "Ignore \"SkipPager\" Windows"
+msgstr "Ignorera \"Skippa Pager\"-fönster"
+
+msgid "Disable on screengrab of"
+msgstr "Stäng av vid skärmövertagning av"
+
+msgid "Disable Trailfocus on screengrab of"
+msgstr "Stäng av spårfokus vid skärmövertagning av"
+
+msgid "WM_CLASS to exclude"
+msgstr "WM_CLASS att exkludera"
+
+msgid "Windows classes to exclude from trailfocusing"
+msgstr "Fönsterklasser att exkludera från spårfokusering"
+
msgid "Enable pointer water effects"
msgstr "Sätt på pekarvatteneffekter"
@@ -2106,7 +2185,8 @@ msgstr "Initiella spetsar"
msgid ""
"Initial number of water vertices (larger number results in larger wave "
"duration)"
-msgstr "Initialt antal vattenspetsar (ju större nummer desto längre varar vågorna)"
+msgstr ""
+"Initialt antal vattenspetsar (ju större nummer desto längre varar vågorna)"
msgid "Rain Delay"
msgstr "Regnfördröjning"
@@ -2165,6 +2245,9 @@ msgstr "Tillhandahåller vatteneffekter till olika skrivbordshändelser"
msgid "Shiver"
msgstr "Skälv"
+msgid "Notification"
+msgstr "Meddelande"
+
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
@@ -2282,13 +2365,11 @@ msgstr "Maximeringseffekt"
msgid "Wobble effect when maximizing and unmaximizing windows"
msgstr "Dallringseffekt då fönster maximeras och avmaximeras"
-#, fuzzy
msgid "Move effect"
-msgstr "Flytta-effekt"
+msgstr "\"Flytta\"-effekt"
-#, fuzzy
msgid "Wobble windows when you move them"
-msgstr "Fönster dallrar när de flyttas"
+msgstr "Fönstren dallrar när de flyttas"
msgid "Visual Bell Friction"
msgstr "Friktion visuell klocka"
@@ -2386,51 +2467,124 @@ msgstr "Dallriga fönster"
msgid "Use spring model for wobbly window effect"
msgstr "Använd fjädringsmodell för dallrig fönstereffekt"
-msgid "Zoom Speed"
-msgstr "Zoomningshastighet"
-
-msgid "Step"
-msgstr "Inkrement"
-
-msgid "Zoomfactor multiplicator for amount of zooming in each zoomIn / zoomOut"
-msgstr "Zoomfaktormultiplikator för hur mycket varje zoomaIn/zoomaUt zoomar"
-
msgid "Minimum Zoom"
msgstr "Minimum zoom"
msgid "Minimum Zoom Value (how close can you zoom)"
msgstr "Minimum zoomvärde (hur nära kan du zooma)"
-msgid "Maximum Zoom"
-msgstr "Maximum zoom"
-
msgid "Maximum Zoom Value (how far can you zoom away)"
msgstr "Maximum zoomvärde (hur mycket kan du zooma bort)"
-msgid "Zoom Timestep"
-msgstr "Zoominkrement"
-
-msgid "Filter Linear"
-msgstr "Filtrera linjärt"
-
msgid "USe linear filter when zoomed in"
msgstr "Använd linjärt filter vid inzoomning"
msgid "Allow keyboard input when zoomed"
msgstr "Tillåt tangentbordsindata vid zoomning"
-msgid "Zoom In"
-msgstr "Zooma in"
-
-msgid "Zoom Out"
-msgstr "Zooma ut"
-
msgid "Zoom Desktop"
msgstr "Zooma skrivbord"
msgid "Zoom and pan desktop cube"
msgstr "Zooma och panorera skrivbordskub"
+#~ msgid "Dock"
+#~ msgstr "Docka"
+
+#~ msgid "Combo"
+#~ msgstr "Kombo"
+
+#~ msgid "Increase Saturation"
+#~ msgstr "Öka mättnad"
+
+#~ msgid "Decrease Saturation"
+#~ msgstr "Minska mättnad"
+
+#~ msgid "Increase Brightness"
+#~ msgstr "Öka ljusstyrka"
+
+#~ msgid "Decrease Brightness"
+#~ msgstr "Minska ljusstyrka"
+
+#~ msgid "Brightness Step"
+#~ msgstr "Ljusstyrkeinkrement"
+
+#~ msgid "Brightness change step"
+#~ msgstr "Ljusstyrkeändringsinkrement"
+
+#~ msgid "Saturation Step"
+#~ msgstr "Mättnadsinkrement"
+
+#~ msgid "Saturation change step"
+#~ msgstr "Mättnadsändringsinkrement"
+
+#~ msgid "Brightness and Saturation"
+#~ msgstr "Ljusstyrka och mättnad"
+
+#~ msgid "Brightness and Saturation adjustments"
+#~ msgstr "Ljusstyrke- och mättnadsanpassning"
+
+#~ msgid "Draw simple shaped drop-shadows"
+#~ msgstr "Rita enkelformade skuggor"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Draw a simple shaped drop-shadow on windows, separate from decoration "
+#~ "manager."
+#~ msgstr ""
+#~ "Rita en enkelformad fönsterskugga, skild från dekorationshanteraren."
+
+#~ msgid "Urgent"
+#~ msgstr "Viktigt"
+
+#~ msgid "Flashing Fade effect on urgent windows"
+#~ msgstr "Blinkande toningseffekt på viktiga fönster"
+
+#~ msgid "Urgent Speed"
+#~ msgstr "Viktig hastighet"
+
+#~ msgid "Window Urgent Flash Speed"
+#~ msgstr "Viktigt fönster - blinkningshastighet"
+
+#~ msgid "Urgent Center"
+#~ msgstr "Viktigt centrering"
+
+#~ msgid "Center Percentage of Brightness for Urgent Flashing"
+#~ msgstr "Ljusstyrkans centreringsprocent vid viktig blinkning"
+
+#~ msgid "Urgent Swing"
+#~ msgstr "Viktigt svängning"
+
+#~ msgid "Max Swing Percentage for Urgent Flashing"
+#~ msgstr "Max svängningsprocent vid viktig blinkning"
+
+#~ msgid "Urgent Count"
+#~ msgstr "Viktigt antal"
+
+#~ msgid "Number of Flashes for Urgent Flashing (0=forever)"
+#~ msgstr "Antal blinkningar för viktig blinkning (0=för alltid)"
+
+#~ msgid "Window types that should be fading"
+#~ msgstr "Fönstertyper som ska tonas"
+
+#~ msgid "Visual Bell"
+#~ msgstr "Visuell klocka"
+
+#~ msgid "Fade effect on system beep"
+#~ msgstr "Toningseffekt vid systembeep"
+
+#~ msgid "Fullscreen Visual Bell"
+#~ msgstr "Fullskärm visuell klocka"
+
+#~ msgid "Fullscreen fade effect on system beep"
+#~ msgstr "Fullskärmstoningseffekt vid systembeep"
+
+#~ msgid "Legacy Resize"
+#~ msgstr "Legat storleksändring"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Legacy Resize window plugin"
+#~ msgstr "Legat insticksmodul för storleksändring"
+
#, fuzzy
#~ msgid "Super"
#~ msgstr "Hastighet"
@@ -2786,9 +2940,6 @@ msgstr "Zooma och panorera skrivbordskub"
#~ msgid "Click on window moves input focus to it"
#~ msgstr "Klickning på fönster flyttar fokus till det"
-#~ msgid "Auto-Raise"
-#~ msgstr "Auto-höj"
-
#~ msgid "Raise selected windows after interval"
#~ msgstr "Höj valda fönster efter intervall"
@@ -3074,9 +3225,6 @@ msgstr "Zooma och panorera skrivbordskub"
#~ msgid "Take a screenshot of a window"
#~ msgstr "Ta en bild av ett fönster"
-#~ msgid "Window Menu"
-#~ msgstr "Fönstermeny"
-
#~ msgid "Open window menu"
#~ msgstr "Öppna fönstermenyn"
@@ -3211,42 +3359,6 @@ msgstr "Zooma och panorera skrivbordskub"
#~ msgid "Best"
#~ msgstr "Bäst"
-#~ msgid "A simple splash plugin"
-#~ msgstr "En enkel splash-insticksmodul"
-
-#~ msgid "Start splash"
-#~ msgstr "Starta splash"
-
-#~ msgid "Logo file"
-#~ msgstr "Logotypfil"
-
-#~ msgid "Logo image file"
-#~ msgstr "Logotypbildfil"
-
-#~ msgid "background file"
-#~ msgstr "Bakgrundsfil"
-
-#~ msgid "Background image file"
-#~ msgstr "Bakgrundsbildfil"
-
-#~ msgid "Background saturation"
-#~ msgstr "Bakgrundsmättnad"
-
-#~ msgid "Background brightness"
-#~ msgstr "Bakgrundsljusstyrka"
-
-#~ msgid "Fade In/Out Time"
-#~ msgstr "Intonings-/Uttoningstid"
-
-#~ msgid "Display Time"
-#~ msgstr "Visningstid"
-
-#~ msgid "Disable updates"
-#~ msgstr "Stäng av uppdateringar"
-
-#~ msgid "Disable updates of background"
-#~ msgstr "Stäng av uppdateringar av bakgrunden"
-
#~ msgid "Widget Hack"
#~ msgstr "Widgethack"
@@ -3259,12 +3371,6 @@ msgstr "Zooma och panorera skrivbordskub"
#~ msgid "Biggest Icon to use on Non-Minimized Windows"
#~ msgstr "Största ikonen att använda på icke-minimerade fönster"
-#~ msgid "WM_CLASS to exclude"
-#~ msgstr "WM_CLASS att exkludera"
-
-#~ msgid "WM_Classes to exclude from trailfocusing"
-#~ msgstr "WM_Classes att exkludera från spårning"
-
#~ msgid "Dim Unresponsive Windows"
#~ msgstr "Matta fönster som inte svarar"
diff --git a/beryl-plugins/po/zh_CN.po b/beryl-plugins/po/zh_CN.po
index 0899200..f787d66 100644
--- a/beryl-plugins/po/zh_CN.po
+++ b/beryl-plugins/po/zh_CN.po
@@ -142,8 +142,7 @@ msgstr "水平折叠摆幅与窗口宽度的比例.向外扩张为负值"
msgid "Curved Fold Amplitude"
msgstr "曲线折叠摆幅"
-msgid ""
-"Curved fold amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
+msgid "Curved fold amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
msgstr "曲线折叠摆幅与窗口宽度的比例.向外扩张为负值."
msgid "Zoom From Center"
@@ -464,86 +463,38 @@ msgstr "动画效果"
msgid "Use various animations as window effects"
msgstr "对窗口使用不同的动画效果"
-msgid "Toggle Window Negative"
-msgstr "开关窗口反色"
-
-msgid "Toggle window negative"
-msgstr "开关窗口反色"
-
-msgid "Toggle Screen Negative"
-msgstr "开关屏幕反色"
-
-msgid "Toggle screen negative"
-msgstr "开关屏幕反色"
-
-msgid "Negative"
-msgstr "反色"
-
-msgid "Used to set a window or the screen negative"
-msgstr "允许窗口或者屏幕出现反色效果"
-
-msgid "UpDown"
-msgstr "上下"
-
-msgid "LeftRight"
-msgstr "左右"
-
-msgid "Corners"
-msgstr "角"
-
-msgid "Toolbar"
-msgstr "工具栏"
-
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "全屏"
-
-msgid "Initiate showdesktop mode"
-msgstr "启动显示桌面模式"
-
-msgid "Speed"
-msgstr "速度"
-
-msgid "Window speed"
-msgstr "窗口速度"
+msgid "Initiate"
+msgstr "启动"
-msgid "Timestep"
-msgstr "步长"
+msgid "Initiate annotate drawing"
+msgstr "启用注解绘制"
-msgid "Showdesktop timestep"
-msgstr "显示桌面时长"
+msgid "Initiate erase"
+msgstr "启用清除"
-msgid "Window direction"
-msgstr "窗口方向"
+msgid "Initiate annotate erasing"
+msgstr "启用注解清除"
-msgid "0 - Up, 1 - Down, 2 - Left, 3 - Right, 4 - Up/Down, 5 - Left/Right"
-msgstr "0 - 上, 1 - 下, 2 - 左, 3 - 右, 4 - 上/下, 5 - 左/右"
+msgid "Clear"
+msgstr "清除"
-msgid "Window Types"
-msgstr "窗口类型"
+msgid "Annotate Color"
+msgstr "注解颜色"
-msgid "Window types that should go away in showdesktop mode"
-msgstr "显示桌面模式下移开的窗口类型"
+msgid "Line color for annotations"
+msgstr "注解行颜色"
-msgid "Use scale settings"
-msgstr "使用排列设置"
+msgid "Line Width"
+msgstr "行宽"
-msgid "Use scale speed/timestep settings instead of the ones specified here"
-msgstr "使用排列窗口的苏的/时长设置而非此处指定"
+msgid "Line width for annotations"
+msgstr "注解行宽"
-msgid "Window opacity when showdesktop'd"
-msgstr "显示桌面时窗口不透明度"
-
-msgid "Window part size when showdesktop'd"
-msgstr "显示桌面时窗口部分大小"
+msgid "Annotate"
+msgstr "注解"
-msgid "Show desktop"
-msgstr "回到桌面"
-
-msgid "Access your desktop easily"
-msgstr "清空桌面的快捷方式"
-
-msgid "Initiate"
-msgstr "启动"
+msgid "Annotate plugin"
+msgstr "注解插件"
msgid "Start benchmark"
msgstr "开始测试"
@@ -786,391 +737,6 @@ msgstr "模糊效果"
msgid "Blur and reflection effects"
msgstr "模糊和反射效果"
-msgid "Increase Saturation"
-msgstr "增加饱和度"
-
-msgid "Decrease Saturation"
-msgstr "降低饱和度"
-
-msgid "Increase Brightness"
-msgstr "增加亮度"
-
-msgid "Decrease Brightness"
-msgstr "降低亮度"
-
-msgid "Brightness Step"
-msgstr "亮度步长"
-
-msgid "Brightness change step"
-msgstr "亮度每步改变量"
-
-msgid "Saturation Step"
-msgstr "饱和度步长"
-
-msgid "Saturation change step"
-msgstr "饱和度每步改变量"
-
-msgid "Brightness and Saturation"
-msgstr "亮度/饱和度"
-
-msgid "Brightness and Saturation adjustments"
-msgstr "亮度/饱和度调整"
-
-msgid "Enabled"
-msgstr "启用"
-
-msgid "Activate crash handler"
-msgstr "激活崩溃处理"
-
-msgid "Start Window Manager"
-msgstr "启动窗口管理器"
-
-msgid "Start other window manager on crash"
-msgstr "崩溃后启动其它窗口管理器"
-
-msgid "Window manager command line"
-msgstr "窗口管理器命令行"
-
-msgid "Window manager command line. DO NOT ENTER BERYL HERE!!!"
-msgstr "窗口管理器命令行。此处切勿输入 BERYL !!!"
-
-msgid "Crash handler"
-msgstr "崩溃处理"
-
-msgid "Beryl crash handler plugin"
-msgstr "Beryl 崩溃处理插件"
-
-msgid "Animation speed"
-msgstr "动画速度"
-
-msgid "Animation timestep"
-msgstr "动画步长"
-
-msgid "Pad Left"
-msgstr "左缩进"
-
-msgid "Left side padding"
-msgstr "左缩进"
-
-msgid "Pad Top"
-msgstr "顶部缩进"
-
-msgid "Top side padding"
-msgstr "顶部缩进"
-
-msgid "Pad Right"
-msgstr "右缩进"
-
-msgid "Right side padding"
-msgstr "右缩进"
-
-msgid "Pad Bottom"
-msgstr "底部缩进"
-
-msgid "Bottom side padding"
-msgstr "底部缩进"
-
-msgid "Self Animate"
-msgstr "内置动画"
-
-msgid "Enable built-in animation"
-msgstr "启用内置动画效果"
-
-msgid "Unfocus Window"
-msgstr "窗口失焦"
-
-msgid "Unfocus windows that are moved off the viewport"
-msgstr "从当前桌面移走的窗口自动失焦"
-
-msgid "Put on Face"
-msgstr "当前面"
-
-msgid "Move window to face"
-msgstr "将窗口放到当前面"
-
-msgid "Put on Face 1"
-msgstr "将窗口放到面 1"
-
-msgid "Move window to face 1"
-msgstr "将窗口放到面 1"
-
-msgid "Put on Face 2"
-msgstr "将窗口放到面 2"
-
-msgid "Move window to face 2"
-msgstr "将窗口放到面 2"
-
-msgid "Put on Face 3"
-msgstr "将窗口放到面 3"
-
-msgid "Move window to face 3"
-msgstr "将窗口放到面 3"
-
-msgid "Put on Face 4"
-msgstr "将窗口放到面 4"
-
-msgid "Move window to face 4"
-msgstr "将窗口放到面 4"
-
-msgid "Put on Face 5"
-msgstr "将窗口放到面 5"
-
-msgid "Move window to face 5"
-msgstr "将窗口放到面 5"
-
-msgid "Put on Face 6"
-msgstr "将窗口放到面 6"
-
-msgid "Move window to face 6"
-msgstr "将窗口放到面 6"
-
-msgid "Put on Face 7"
-msgstr "将窗口放到面 7"
-
-msgid "Move window to face 7"
-msgstr "将窗口放到面 7"
-
-msgid "Put on Face 8"
-msgstr "将窗口放到面 8"
-
-msgid "Move window to face 8"
-msgstr "将窗口放到面 8"
-
-msgid "Put on Face 9"
-msgstr "将窗口放到面 9"
-
-msgid "Move window to face 9"
-msgstr "将窗口放到面 9"
-
-msgid "Put on Face 10"
-msgstr "将窗口放到面 10"
-
-msgid "Move window to face 10"
-msgstr "将窗口放到面 10"
-
-msgid "Put on Face 11"
-msgstr "将窗口放到面 11"
-
-msgid "Move window to face 11"
-msgstr "将窗口放到面 11"
-
-msgid "Put on Face 12"
-msgstr "将窗口放到面 12"
-
-msgid "Move window to face 12"
-msgstr "将窗口放到面 12"
-
-msgid "Viewport Left"
-msgstr "左桌面"
-
-msgid "Move window to the viewport on left"
-msgstr "将窗口移动到左边桌面"
-
-msgid "Viewport Right"
-msgstr "右桌面"
-
-msgid "Move window to the viewport on right"
-msgstr "将窗口移动到右边桌面"
-
-msgid "Viewport Up"
-msgstr "上桌面"
-
-msgid "Move window to the viewport on top"
-msgstr "将窗口移至顶面桌面"
-
-msgid "Viewport Down"
-msgstr "下桌面"
-
-msgid "Move window to the viewport on bottom"
-msgstr "将窗口移至底面桌面"
-
-msgid "Restore Position"
-msgstr "记住位置"
-
-msgid "Move window to the last position"
-msgstr "将窗口放到上次位置"
-
-msgid "Put Pointer"
-msgstr "指针定位放置"
-
-msgid "Move window to the pointer position using screen quadrant"
-msgstr "使用屏幕象限将窗口移动到指针位置"
-
-msgid "Put Exact"
-msgstr "精确定位放置"
-
-msgid "Move window to x, y"
-msgstr "将窗口按 x, y 坐标放置"
-
-msgid "Put Center"
-msgstr "中央"
-
-msgid "Move window to the center"
-msgstr "将窗口移至中央"
-
-msgid "Put Left"
-msgstr "左置"
-
-msgid "Move window to the center of the left edge"
-msgstr "将窗口放置到屏幕左边中间位置"
-
-msgid "Put Top Left"
-msgstr "左上"
-
-msgid "Move Window to the top left corner"
-msgstr "将窗口放置到屏幕左上角"
-
-msgid "Put Top"
-msgstr "顶置"
-
-msgid "Move window to the center of the top edge"
-msgstr "将窗口放置到屏幕顶部中间位置"
-
-msgid "Put Top Right"
-msgstr "右上"
-
-msgid "Move window to the top right corner"
-msgstr "将窗口放置到屏幕右上角"
-
-msgid "Put Right"
-msgstr "右置"
-
-msgid "Move window to the center of the right edge"
-msgstr "将窗口放置到屏幕右边中间位置"
-
-msgid "Put Bottom Right"
-msgstr "右下"
-
-msgid "Move window to the bottom right corner"
-msgstr "将窗口放置到屏幕右下角"
-
-msgid "Put Bottom"
-msgstr "底置"
-
-msgid "Move window to the center of the bottom edge"
-msgstr "将窗口放置到屏幕底部中间位置"
-
-msgid "Put Bottom Left"
-msgstr "左下"
-
-msgid "Move window to the bottom left corner"
-msgstr "将窗口放置到屏幕左下角"
-
-msgid "Put"
-msgstr "窗口对齐"
-
-msgid "Put window"
-msgstr "对齐窗口"
-
-msgid "Initiate rectangle screenshot"
-msgstr "启动矩形截屏"
-
-msgid "Directory"
-msgstr "目录"
-
-msgid "Put screenshot images in this directory"
-msgstr "将截屏图像存入此目录"
-
-msgid "Screenshot"
-msgstr "截屏"
-
-msgid "Screenshot plugin"
-msgstr "截屏插件"
-
-msgid "Window Opacity"
-msgstr "窗口不透明度"
-
-msgid "Set window opacity by conditions"
-msgstr "设置窗口不透明度的条件"
-
-msgid "Window Brightness"
-msgstr "窗口亮度"
-
-msgid "Set window brightness by conditions"
-msgstr "设置窗口亮度的条件"
-
-msgid "Window Saturation"
-msgstr "窗口饱和度"
-
-msgid "Set window saturation by conditions"
-msgstr "设置窗口饱和度的条件"
-
-msgid "Initial Viewport"
-msgstr "初始桌面"
-
-msgid "Set initial viewport for windows by conditions"
-msgstr "设置窗口初始桌面条件"
-
-msgid "Position"
-msgstr "位置"
-
-msgid "Initial position. 1-9 arranged like the numeric keypad"
-msgstr "初始位置. 如 1-9 键区排列"
-
-msgid "Border"
-msgstr "边框"
-
-msgid "Window border, set to 1 to disable"
-msgstr "窗口边框, 1 为禁用"
-
-msgid "Set Window Attribs by various criteria"
-msgstr "窗口分类属性"
-
-msgid ""
-"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
-"class name, r = class role"
-msgstr ""
-"w = 窗口类型, c = 窗口 class, t = 窗口标题栏, p = 所属程序, n = class 名, r "
-"= class 规则"
-
-msgid "Settings Manager"
-msgstr "设置管理器"
-
-msgid "Use beryl-settings to configure me!"
-msgstr "使用 beryl-settings 来设置"
-
-msgid "Trailfocus"
-msgstr "焦点轨迹"
-
-msgid "Window focus leaves a trail"
-msgstr "窗口按照活动顺序而显示不同效果"
-
-msgid "Opacity level of completely unfocused windows"
-msgstr "完全未聚焦窗口的不透明度级别"
-
-msgid "Opacity level of completely focused windows"
-msgstr "完全聚焦窗口的不透明度级别"
-
-msgid "Saturation level of completely unfocused windows"
-msgstr "完全未聚焦窗口的饱和度级别"
-
-msgid "Saturation level of completely focused windows"
-msgstr "完全聚焦窗口的饱和度级别"
-
-msgid "Brightness level of unfocused windows"
-msgstr "完全未聚焦窗口的亮度级别"
-
-msgid "Brightness level of focused windows"
-msgstr "完全聚焦窗口的亮度级别"
-
-msgid "Number of recently used windows to keep track of"
-msgstr "保持窗口活动轨迹记录的窗口数目"
-
-msgid "Trailfocus window types"
-msgstr "焦点轨迹窗口类型"
-
-msgid "Ignore \"SkipTaskbar\" Windows"
-msgstr "忽略 \"SkipTaskbar\" 窗口"
-
-msgid "Ignore \"SkipPager\" Windows"
-msgstr "忽略 \"SkipPager\" 窗口"
-
-msgid "Disable on screengrab of"
-msgstr "抓屏时禁用"
-
-msgid "Disable Trailfocus on screengrab of"
-msgstr "抓屏时禁用焦点轨迹"
-
msgid "Never rotate caps"
msgstr "不旋转到上下面"
@@ -1180,6 +746,18 @@ msgstr "移动后旋转"
msgid "Rotate while moving"
msgstr "带窗口旋转"
+msgid "Automatic"
+msgstr "自动"
+
+msgid "Multiscreen cube"
+msgstr "多屏幕立方体"
+
+msgid "Multiple cubes"
+msgstr "多立方体"
+
+msgid "One big cube"
+msgstr "单立方体"
+
msgid "Cube Color"
msgstr "立方体颜色"
@@ -1213,15 +791,13 @@ msgstr "缩放图像覆盖立方体底面"
msgid "Images Rotate Mode"
msgstr "图像旋转模式"
-#,fuzzy
msgid "Select between never, after moving and while moving mode."
msgstr "选择移动模式,不旋转/移动之后转/移动时旋转"
msgid "Image files on bottom"
msgstr "底面图像文件"
-msgid ""
-"List of PNG and SVG files that should be rendered on bottom face of cube"
+msgid "List of PNG and SVG files that should be rendered on bottom face of cube"
msgstr "底面的 PNG 和 SVG 文件播放列表"
msgid "Skydome"
@@ -1260,9 +836,15 @@ msgstr "加速"
msgid "Fold Acceleration"
msgstr "折叠加速"
+msgid "Speed"
+msgstr "速度"
+
msgid "Fold Speed"
msgstr "折叠速度"
+msgid "Timestep"
+msgstr "步长"
+
msgid "Fold Timestep"
msgstr "折叠步长"
@@ -1292,6 +874,12 @@ msgid ""
"opaque"
msgstr "大部分情况下正确处理桌面/root 窗口完全透明问题"
+msgid "MultiMonitor Mode"
+msgstr "多显示器模式"
+
+msgid "Multi monitor mode behavior"
+msgstr "多显示器模式行为"
+
msgid "Unfold"
msgstr "展开"
@@ -1316,20 +904,41 @@ msgstr "桌面立方体"
msgid "Place windows on cube"
msgstr "立方体上铺放窗口"
+msgid "Enabled"
+msgstr "启用"
+
+msgid "Activate crash handler"
+msgstr "激活崩溃处理"
+
+msgid "Start Window Manager"
+msgstr "启动窗口管理器"
+
+msgid "Start other window manager on crash"
+msgstr "崩溃后启动其它窗口管理器"
+
+msgid "Window manager command line"
+msgstr "窗口管理器命令行"
+
+msgid "Window manager command line. DO NOT ENTER BERYL HERE!!!"
+msgstr "窗口管理器命令行。此处切勿输入 BERYL !!!"
+
+msgid "Crash handler"
+msgstr "崩溃处理"
+
+msgid "Beryl crash handler plugin"
+msgstr "Beryl 崩溃处理插件"
+
msgid "Apply transparency/brightness/saturation"
msgstr "使用透明度/亮度/饱和度"
-msgid ""
-"Apply the transparency/brightness/saturation of the window to the decoration"
+msgid "Apply the transparency/brightness/saturation of the window to the decoration"
msgstr "对窗口装饰使用透明度/亮度/饱和度"
msgid "Command"
msgstr "命令"
-msgid ""
-"Decorator command line that is executed if no decorator is already running"
-msgstr ""
-"如果没有窗口装饰器运行,运行这里的命令行启动窗口装饰器"
+msgid "Decorator command line that is executed if no decorator is already running"
+msgstr "如果没有窗口装饰器运行,运行这里的命令行启动窗口装饰器"
msgid "Draw shadows on panel-type windows"
msgstr "在面板风格的窗口上绘制阴影"
@@ -1337,15 +946,6 @@ msgstr "在面板风格的窗口上绘制阴影"
msgid "Draw basic shadow decoration on panel windows"
msgstr "在面板窗口上绘制基本阴影装饰"
-msgid "Draw simple shaped drop-shadows"
-msgstr "绘制简单模糊投影"
-
-msgid ""
-"Draw a simple shaped drop-shadow on windows, separate from decoration "
-"manager."
-msgstr ""
-"为窗口生成简单的模糊投影,与窗口装饰相独立"
-
msgid "Shadow Opacity (percent of window opacity)"
msgstr "阴影透明度(与窗口透明度的百分比)"
@@ -1373,6 +973,9 @@ msgstr "窗口装饰"
msgid "Dock"
msgstr ""
+msgid "Toolbar"
+msgstr "工具栏"
+
msgid "Splash"
msgstr "闪屏"
@@ -1382,62 +985,65 @@ msgstr "通知栏"
msgid "Combo"
msgstr "混合"
-msgid "Urgent"
-msgstr "紧急"
+msgid "Fade Speed"
+msgstr "淡入淡出速度"
-msgid "Flashing Fade effect on urgent windows"
-msgstr "紧急窗口使用闪烁淡入淡出效果"
+msgid "Window fade speed"
+msgstr "窗口淡入淡出速度"
-msgid "Urgent Speed"
-msgstr "紧急闪烁速度"
+msgid "Fading Windows"
+msgstr "淡入淡出"
-msgid "Window Urgent Flash Speed"
-msgstr "窗口紧急闪烁速度"
+msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
+msgstr "窗口显示时淡入,消失时淡出的效果"
-msgid "Urgent Center"
-msgstr "紧急重新"
+msgid "Zoom Speed"
+msgstr "缩放速度"
-msgid "Center Percentage of Brightness for Urgent Flashing"
-msgstr "紧急闪烁的亮度中心比率"
+msgid "Step"
+msgstr "步长"
-msgid "Urgent Swing"
-msgstr "紧急晃动"
+msgid "Zoomfactor multiplicator for amount of zooming in each zoomIn / zoomOut"
+msgstr "每次缩放的缩放系数"
-msgid "Max Swing Percentage for Urgent Flashing"
-msgstr "紧急闪烁的最大晃动比率"
+msgid "Maximum Zoom"
+msgstr "最大缩放"
-msgid "Urgent Count"
-msgstr "紧急闪烁次数"
+msgid "Maximum Zoom Factor"
+msgstr "最大缩放因数"
-msgid "Number of Flashes for Urgent Flashing (0=forever)"
-msgstr "紧急闪烁次数(0=一直)"
+msgid "Zoom Timestep"
+msgstr "缩放步长"
-msgid "Fade Speed"
-msgstr "淡入淡出速度"
+msgid "Filter Linear"
+msgstr "线性过滤"
-msgid "Window fade speed"
-msgstr "窗口淡入淡出速度"
+msgid "Use linear filter when zoomed in"
+msgstr "放大时使用线性过滤"
-msgid "Window types that should be fading"
-msgstr "使用淡入淡出的窗口类型"
+msgid "Hide normal cursor"
+msgstr "隐藏普通指针"
-msgid "Visual Bell"
-msgstr "视效响铃"
+msgid "Hide normal cursor during zoom"
+msgstr "缩放时隐藏普通指针"
-msgid "Fade effect on system beep"
-msgstr "系统提示音使用淡入淡出效果"
+msgid "Show scaled cursor"
+msgstr "显示指针轮廓"
-msgid "Fullscreen Visual Bell"
-msgstr "全屏视效响铃"
+msgid "Show scaled cursor during zoom"
+msgstr "缩放时显示指针轮廓"
-msgid "Fullscreen fade effect on system beep"
-msgstr "系统提示音使用全屏淡入淡出效果"
+msgid "Zoom In"
+msgstr "放大"
-msgid "Fading Windows"
-msgstr "淡入淡出"
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "缩小"
-msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
-msgstr "窗口显示时淡入,消失时淡出的效果"
+msgid "Input enabled Zoom"
+msgstr "输入启用缩放"
+
+msgid "Input Enabled Zoom"
+msgstr "输入启用缩放"
msgid "Initiate Window Move"
msgstr "启动窗口移动"
@@ -1475,12 +1081,42 @@ msgstr "拖下最大化窗口"
msgid "Snapoff and auto unmaximized maximized windows when dragging"
msgstr "拖拽最大化窗口可自动取消最大化"
+msgid "Snapoff distance"
+msgstr "拖拽距离"
+
+msgid "Pointer movement distance after which window is snapped off"
+msgstr "取消窗口最大化所需指针移动距离"
+
+msgid "Snapback distance"
+msgstr "恢复拖拽距离"
+
+msgid "Pointer movement distance to snap window back"
+msgstr "恢复窗口拖拽行为所需距离"
+
msgid "Move Window"
msgstr "窗口移动"
msgid "Move window"
msgstr "移动窗口"
+msgid "Toggle Window Negative"
+msgstr "开关窗口反色"
+
+msgid "Toggle window negative"
+msgstr "开关窗口反色"
+
+msgid "Toggle Screen Negative"
+msgstr "开关屏幕反色"
+
+msgid "Toggle screen negative"
+msgstr "开关屏幕反色"
+
+msgid "Negative"
+msgstr "反色"
+
+msgid "Used to set a window or the screen negative"
+msgstr "允许窗口或者屏幕出现反色效果"
+
msgid "Workarounds"
msgstr "临时解决方案"
@@ -1493,13 +1129,18 @@ msgstr "窗口放置"
msgid "Place windows at appropriate positions when mapped"
msgstr "窗口显示时放置到合适位置"
-#,fuzzy
msgid "Wrap around"
msgstr "贴边覆盖"
msgid "Enable wrapping around"
msgstr "启用贴边覆盖"
+msgid "Scrolling Time"
+msgstr "滚动时间"
+
+msgid "Scrolling Time when switching Desktops"
+msgstr "切换桌面时的滚动时间"
+
msgid "Plane Left"
msgstr "左平面"
@@ -1524,19 +1165,19 @@ msgstr "上平面"
msgid "Plane up"
msgstr "上平面"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane To Face %d"
msgstr "滑至面 %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane to face %d"
msgstr "滑至面 %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane To Face %d with Window"
msgstr "带窗口旋转至面 %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane to face %d and bring active window along"
msgstr "随当前窗口旋转至面 %d"
@@ -1546,6 +1187,240 @@ msgstr "平面桌面"
msgid "Place windows on a plane"
msgstr "在平面上放置窗口"
+msgid "Animation speed"
+msgstr "动画速度"
+
+msgid "Animation timestep"
+msgstr "动画步长"
+
+msgid "Pad Left"
+msgstr "左缩进"
+
+msgid "Left side padding"
+msgstr "左缩进"
+
+msgid "Pad Top"
+msgstr "顶部缩进"
+
+msgid "Top side padding"
+msgstr "顶部缩进"
+
+msgid "Pad Right"
+msgstr "右缩进"
+
+msgid "Right side padding"
+msgstr "右缩进"
+
+msgid "Pad Bottom"
+msgstr "底部缩进"
+
+msgid "Bottom side padding"
+msgstr "底部缩进"
+
+msgid "Self Animate"
+msgstr "内置动画"
+
+msgid "Enable built-in animation"
+msgstr "启用内置动画效果"
+
+msgid "Unfocus Window"
+msgstr "窗口失焦"
+
+msgid "Unfocus windows that are moved off the viewport"
+msgstr "从当前桌面移走的窗口自动失焦"
+
+msgid "Window Center"
+msgstr "窗口中心"
+
+msgid "Put Pointer uses the center of the window"
+msgstr "指针定位使用窗口中心"
+
+msgid "Avoid Offscreen"
+msgstr "避免超出屏幕边缘"
+
+msgid "Avoids putting window borders offscreen"
+msgstr "避免窗口超出屏幕边缘"
+
+msgid "Put on Face"
+msgstr "当前面"
+
+msgid "Move window to face"
+msgstr "将窗口放到当前面"
+
+msgid "Put on Face 1"
+msgstr "将窗口放到面 1"
+
+msgid "Move window to face 1"
+msgstr "将窗口放到面 1"
+
+msgid "Put on Face 2"
+msgstr "将窗口放到面 2"
+
+msgid "Move window to face 2"
+msgstr "将窗口放到面 2"
+
+msgid "Put on Face 3"
+msgstr "将窗口放到面 3"
+
+msgid "Move window to face 3"
+msgstr "将窗口放到面 3"
+
+msgid "Put on Face 4"
+msgstr "将窗口放到面 4"
+
+msgid "Move window to face 4"
+msgstr "将窗口放到面 4"
+
+msgid "Put on Face 5"
+msgstr "将窗口放到面 5"
+
+msgid "Move window to face 5"
+msgstr "将窗口放到面 5"
+
+msgid "Put on Face 6"
+msgstr "将窗口放到面 6"
+
+msgid "Move window to face 6"
+msgstr "将窗口放到面 6"
+
+msgid "Put on Face 7"
+msgstr "将窗口放到面 7"
+
+msgid "Move window to face 7"
+msgstr "将窗口放到面 7"
+
+msgid "Put on Face 8"
+msgstr "将窗口放到面 8"
+
+msgid "Move window to face 8"
+msgstr "将窗口放到面 8"
+
+msgid "Put on Face 9"
+msgstr "将窗口放到面 9"
+
+msgid "Move window to face 9"
+msgstr "将窗口放到面 9"
+
+msgid "Put on Face 10"
+msgstr "将窗口放到面 10"
+
+msgid "Move window to face 10"
+msgstr "将窗口放到面 10"
+
+msgid "Put on Face 11"
+msgstr "将窗口放到面 11"
+
+msgid "Move window to face 11"
+msgstr "将窗口放到面 11"
+
+msgid "Put on Face 12"
+msgstr "将窗口放到面 12"
+
+msgid "Move window to face 12"
+msgstr "将窗口放到面 12"
+
+msgid "Viewport Left"
+msgstr "左桌面"
+
+msgid "Move window to the viewport on left"
+msgstr "将窗口移动到左边桌面"
+
+msgid "Viewport Right"
+msgstr "右桌面"
+
+msgid "Move window to the viewport on right"
+msgstr "将窗口移动到右边桌面"
+
+msgid "Viewport Up"
+msgstr "上桌面"
+
+msgid "Move window to the viewport on top"
+msgstr "将窗口移至顶面桌面"
+
+msgid "Viewport Down"
+msgstr "下桌面"
+
+msgid "Move window to the viewport on bottom"
+msgstr "将窗口移至底面桌面"
+
+msgid "Restore Position"
+msgstr "记住位置"
+
+msgid "Move window to the last position"
+msgstr "将窗口放到上次位置"
+
+msgid "Put Pointer"
+msgstr "指针定位放置"
+
+msgid "Move window to the pointer position using screen quadrant"
+msgstr "使用屏幕象限将窗口移动到指针位置"
+
+msgid "Put Exact"
+msgstr "精确定位放置"
+
+msgid "Move window to x, y"
+msgstr "将窗口按 x, y 坐标放置"
+
+msgid "Put Center"
+msgstr "中央"
+
+msgid "Move window to the center"
+msgstr "将窗口移至中央"
+
+msgid "Put Left"
+msgstr "左置"
+
+msgid "Move window to the center of the left edge"
+msgstr "将窗口放置到屏幕左边中间位置"
+
+msgid "Put Top Left"
+msgstr "左上"
+
+msgid "Move Window to the top left corner"
+msgstr "将窗口放置到屏幕左上角"
+
+msgid "Put Top"
+msgstr "顶置"
+
+msgid "Move window to the center of the top edge"
+msgstr "将窗口放置到屏幕顶部中间位置"
+
+msgid "Put Top Right"
+msgstr "右上"
+
+msgid "Move window to the top right corner"
+msgstr "将窗口放置到屏幕右上角"
+
+msgid "Put Right"
+msgstr "右置"
+
+msgid "Move window to the center of the right edge"
+msgstr "将窗口放置到屏幕右边中间位置"
+
+msgid "Put Bottom Right"
+msgstr "右下"
+
+msgid "Move window to the bottom right corner"
+msgstr "将窗口放置到屏幕右下角"
+
+msgid "Put Bottom"
+msgstr "底置"
+
+msgid "Move window to the center of the bottom edge"
+msgstr "将窗口放置到屏幕底部中间位置"
+
+msgid "Put Bottom Left"
+msgstr "左下"
+
+msgid "Move window to the bottom left corner"
+msgstr "将窗口放置到屏幕左下角"
+
+msgid "Put"
+msgstr "窗口对齐"
+
+msgid "Put window"
+msgstr "对齐窗口"
+
msgid "Stretch"
msgstr "拉伸"
@@ -1567,8 +1442,7 @@ msgstr "开始调整大小时指针靠角,启动混合"
msgid ""
"If this is set, the pointer will be warped to the closest corner when you "
"press start a resize."
-msgstr ""
-"选择此项后,调整大小时指针会自动移动到最近的角。"
+msgstr "选择此项后,调整大小时指针会自动移动到最近的角。"
msgid "Opacity level of resizing windows"
msgstr "调整中窗口的不透明等级"
@@ -1584,8 +1458,7 @@ msgstr "如果此项被勾选,窗口将不断自动重绘,可能导致机器变
msgid "Resize Display Mode"
msgstr "调整大小显示模式"
-msgid ""
-"Select between normal, stretched texture, outline and filled outline mode."
+msgid "Select between normal, stretched texture, outline and filled outline mode."
msgstr "在正常,拉伸纹理,框架和填充框架中选择一个模式."
msgid "Outline Color"
@@ -1606,12 +1479,6 @@ msgstr "调整大小"
msgid "Resize window"
msgstr "调整窗口大小"
-msgid "Legacy Resize"
-msgstr "大小保留"
-
-msgid "Legacy Resize window plugin"
-msgstr "保存调整窗口大小信息的插件"
-
msgid "Pointer Invert Y"
msgstr "指针翻转 Y"
@@ -1805,6 +1672,124 @@ msgstr "立方体旋转"
msgid "Rotate desktop cube"
msgstr "旋转桌面立方体"
+msgid "Window Opacity"
+msgstr "窗口不透明度"
+
+msgid "Set window opacity by conditions"
+msgstr "设置窗口不透明度的条件"
+
+msgid "Window Brightness"
+msgstr "窗口亮度"
+
+msgid "Set window brightness by conditions"
+msgstr "设置窗口亮度的条件"
+
+msgid "Window Saturation"
+msgstr "窗口饱和度"
+
+msgid "Set window saturation by conditions"
+msgstr "设置窗口饱和度的条件"
+
+msgid "Initial Viewport"
+msgstr "初始桌面"
+
+msgid "Set initial viewport for windows by conditions"
+msgstr "设置窗口初始桌面条件"
+
+msgid "Position"
+msgstr "位置"
+
+msgid "Initial position. 1-9 arranged like the numeric keypad"
+msgstr "初始位置. 如 1-9 键区排列"
+
+msgid "Border"
+msgstr "边框"
+
+msgid "Window border, set to 1 to disable"
+msgstr "窗口边框, 1 为禁用"
+
+msgid "Set Window Attribs by various criteria"
+msgstr "窗口分类属性"
+
+msgid ""
+"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
+"class name, r = class role"
+msgstr ""
+"w = 窗口类型, c = 窗口 class, t = 窗口标题栏, p = 所属程序, n = class 名, r "
+"= class 规则"
+
+msgid "Settings Manager"
+msgstr "设置管理器"
+
+msgid "Use beryl-settings to configure me!"
+msgstr "使用 beryl-settings 来设置"
+
+msgid "Initiate rectangle screenshot"
+msgstr "启动矩形截屏"
+
+msgid "Directory"
+msgstr "目录"
+
+msgid "Put screenshot images in this directory"
+msgstr "将截屏图像存入此目录"
+
+msgid "Screenshot"
+msgstr "截屏"
+
+msgid "Screenshot plugin"
+msgstr "截屏插件"
+
+msgid "UpDown"
+msgstr "上下"
+
+msgid "LeftRight"
+msgstr "左右"
+
+msgid "Corners"
+msgstr "角"
+
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "全屏"
+
+msgid "Initiate showdesktop mode"
+msgstr "启动显示桌面模式"
+
+msgid "Window speed"
+msgstr "窗口速度"
+
+msgid "Showdesktop timestep"
+msgstr "显示桌面时长"
+
+msgid "Window direction"
+msgstr "窗口方向"
+
+msgid "0 - Up, 1 - Down, 2 - Left, 3 - Right, 4 - Up/Down, 5 - Left/Right"
+msgstr "0 - 上, 1 - 下, 2 - 左, 3 - 右, 4 - 上/下, 5 - 左/右"
+
+msgid "Window Types"
+msgstr "窗口类型"
+
+msgid "Window types that should go away in showdesktop mode"
+msgstr "显示桌面模式下移开的窗口类型"
+
+msgid "Use scale settings"
+msgstr "使用排列设置"
+
+msgid "Use scale speed/timestep settings instead of the ones specified here"
+msgstr "使用排列窗口的苏的/时长设置而非此处指定"
+
+msgid "Window opacity when showdesktop'd"
+msgstr "显示桌面时窗口不透明度"
+
+msgid "Window part size when showdesktop'd"
+msgstr "显示桌面时窗口部分大小"
+
+msgid "Show desktop"
+msgstr "回到桌面"
+
+msgid "Access your desktop easily"
+msgstr "清空桌面的快捷方式"
+
msgid "Standard"
msgstr "标准"
@@ -1859,14 +1844,12 @@ msgstr "不透明度百分数"
msgid "Use WM_CLASS for only-current"
msgstr "为当前窗口排列使用 WM_CLASS"
-msgid ""
-"Use WM_CLASS to find out wether a window should be scaled in only-current"
+msgid "Use WM_CLASS to find out wether a window should be scaled in only-current"
msgstr "使用 WM_CLASS 看当前窗口是否会在当前窗口排列模式下被排列"
msgid "Head"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Head on which windows are scaled"
msgstr "窗口排列时在上面加带一个图标"
@@ -1888,6 +1871,9 @@ msgstr "允许键盘输入"
msgid "Allow keyboard input when scaled"
msgstr "排列窗口时允许键盘输入"
+msgid "Show minimized windows"
+msgstr "显示最小化窗口"
+
msgid "Initiate Window Picker"
msgstr "启动窗口选取"
@@ -1918,6 +1904,51 @@ msgstr "窗口排列"
msgid "Scale windows"
msgstr "窗口排列"
+msgid "Start splash"
+msgstr "启动闪屏"
+
+msgid "background file"
+msgstr "背景图像"
+
+msgid "Background image file"
+msgstr "背景图像文件"
+
+msgid "Logo file"
+msgstr "Logo 图像"
+
+msgid "Logo image file"
+msgstr "Logo 图像文件"
+
+msgid "Fade Time"
+msgstr "淡入淡出时间"
+
+msgid "Fade In/Out Time"
+msgstr "淡入淡出时间"
+
+msgid "Display Time"
+msgstr "显示时长"
+
+msgid "Saturation"
+msgstr "饱和度"
+
+msgid "Background saturation"
+msgstr "背景饱和度"
+
+msgid "Brightness"
+msgstr "亮度"
+
+msgid "Background brightness"
+msgstr "背景亮度"
+
+msgid "Disable updates"
+msgstr "关闭背景刷新"
+
+msgid "Disable updates of background"
+msgstr "关闭背景刷新"
+
+msgid "A simple splash plugin"
+msgstr "简单的闪屏插件"
+
msgid "Switcher speed"
msgstr "切换速度"
@@ -1927,15 +1958,9 @@ msgstr "切换时长"
msgid "Window types that should shown in switcher"
msgstr "出现在切换程序的窗口类型"
-msgid "Saturation"
-msgstr "饱和度"
-
msgid "Amount of saturation in percent"
msgstr "饱和度百分数"
-msgid "Brightness"
-msgstr "亮度"
-
msgid "Amount of brightness in percent"
msgstr "亮度百分数"
@@ -1954,8 +1979,7 @@ msgstr "显示所有桌面窗口"
msgid "Icon Corner"
msgstr "图标角位置"
-msgid ""
-"Icon Placement (0=BottomRight, 1=BottomLeft, 2=TopRight, 3=TopLeft, 4=Center)"
+msgid "Icon Placement (0=BottomRight, 1=BottomLeft, 2=TopRight, 3=TopLeft, 4=Center)"
msgstr "图标位置 (0=右下, 1=左下, 2=右上, 3=左上, 4=中央)"
msgid "Distance desktop should be zoom out while switching windows"
@@ -1970,9 +1994,6 @@ msgstr "贴预览图显示图标"
msgid "Minimized"
msgstr "最小化"
-msgid "Show minimized windows"
-msgstr "显示最小化窗口"
-
msgid "Show Window List"
msgstr "显示窗口列表"
@@ -2003,13 +2024,17 @@ msgstr "上个窗口"
msgid "Popup switcher if not visible and select previous window"
msgstr "弹出切换程序如果不可见则选择上个窗口"
+msgid "Next window (All workspaces)"
+msgstr "下个窗口 (所有桌面)"
+
msgid "Popup switcher if not visible and select next window out of all windows"
msgstr "弹出切换程序如果不可见则选择所有窗口中的下个窗口"
-msgid ""
-"Popup switcher if not visible and select previous window out of all windows"
-msgstr ""
-"弹出切换程序如果不可见则选择所有窗口中的上个窗口"
+msgid "Prev window (All workspaces)"
+msgstr "上个窗口 (所有桌面)"
+
+msgid "Popup switcher if not visible and select previous window out of all windows"
+msgstr "弹出切换程序如果不可见则选择所有窗口中的上个窗口"
msgid "Application Switcher"
msgstr "程序切换"
@@ -2017,6 +2042,54 @@ msgstr "程序切换"
msgid "Applications window Switcher"
msgstr "程序窗口切换"
+msgid "Trailfocus"
+msgstr "焦点轨迹"
+
+msgid "Window focus leaves a trail"
+msgstr "窗口按照活动顺序而显示不同效果"
+
+msgid "Opacity level of completely unfocused windows"
+msgstr "完全未聚焦窗口的不透明度级别"
+
+msgid "Opacity level of completely focused windows"
+msgstr "完全聚焦窗口的不透明度级别"
+
+msgid "Saturation level of completely unfocused windows"
+msgstr "完全未聚焦窗口的饱和度级别"
+
+msgid "Saturation level of completely focused windows"
+msgstr "完全聚焦窗口的饱和度级别"
+
+msgid "Brightness level of unfocused windows"
+msgstr "完全未聚焦窗口的亮度级别"
+
+msgid "Brightness level of focused windows"
+msgstr "完全聚焦窗口的亮度级别"
+
+msgid "Number of recently used windows to keep track of"
+msgstr "保持窗口活动轨迹记录的窗口数目"
+
+msgid "Trailfocus window types"
+msgstr "焦点轨迹窗口类型"
+
+msgid "Ignore \"SkipTaskbar\" Windows"
+msgstr "忽略 \"SkipTaskbar\" 窗口"
+
+msgid "Ignore \"SkipPager\" Windows"
+msgstr "忽略 \"SkipPager\" 窗口"
+
+msgid "Disable on screengrab of"
+msgstr "抓屏时禁用"
+
+msgid "Disable Trailfocus on screengrab of"
+msgstr "抓屏时禁用焦点轨迹"
+
+msgid "WM_CLASS to exclude"
+msgstr "排除的 WM_CLASS"
+
+msgid "Windows classes to exclude from trailfocusing"
+msgstr "不使用焦点轨迹的窗口分类"
+
msgid "Enable pointer water effects"
msgstr "启用指针水波效果"
@@ -2062,8 +2135,7 @@ msgstr "初始最高点"
msgid ""
"Initial number of water vertices (larger number results in larger wave "
"duration)"
-msgstr ""
-"最高点初始值(数值越大,水波时间越长)"
+msgstr "最高点初始值(数值越大,水波时间越长)"
msgid "Rain Delay"
msgstr "雨点延迟"
@@ -2320,10 +2392,8 @@ msgstr "边缘抓取速率"
msgid "Snap windows modifier"
msgstr "粘性窗口"
-msgid ""
-"Press all of the selected keys while moving windows to cause them to snap"
-msgstr ""
-"按下下面所有键使窗口具有粘性"
+msgid "Press all of the selected keys while moving windows to cause them to snap"
+msgstr "按下下面所有键使窗口具有粘性"
msgid "Default Snapping to On"
msgstr "默认粘性开启"
@@ -2340,44 +2410,20 @@ msgstr "窗口晃动"
msgid "Use spring model for wobbly window effect"
msgstr "使用弹性模型产生窗口晃动效果"
-msgid "Zoom Speed"
-msgstr "缩放速度"
-
-msgid "Step"
-msgstr "步长"
-
-msgid "Zoomfactor multiplicator for amount of zooming in each zoomIn / zoomOut"
-msgstr "每次缩放的缩放系数"
-
msgid "Minimum Zoom"
msgstr "最小缩放"
msgid "Minimum Zoom Value (how close can you zoom)"
msgstr "最小缩放值(能放到多大倍数)"
-msgid "Maximum Zoom"
-msgstr "最大缩放"
-
msgid "Maximum Zoom Value (how far can you zoom away)"
msgstr "最大缩放值(能缩到多小)"
-msgid "Zoom Timestep"
-msgstr "缩放步长"
-
-msgid "Filter Linear"
-msgstr "线性过滤"
-
msgid "USe linear filter when zoomed in"
msgstr "放大时使用线性过滤"
msgid "Allow keyboard input when zoomed"
-msgstr ""
-
-msgid "Zoom In"
-msgstr "放大"
-
-msgid "Zoom Out"
-msgstr "缩小"
+msgstr "缩放时允许键盘输入"
msgid "Zoom Desktop"
msgstr "缩放桌面"
@@ -2385,806 +2431,3 @@ msgstr "缩放桌面"
msgid "Zoom and pan desktop cube"
msgstr "缩放并全景观看立方体"
-#~ msgid "Super"
-#~ msgstr ""
-
-#~ msgid "Mode"
-#~ msgstr "模式"
-
-#~ msgid "Top"
-#~ msgstr "上"
-
-#~ msgid "Bottom"
-#~ msgstr "下"
-
-#~ msgid "Top-Left"
-#~ msgstr "左上"
-
-#~ msgid "Top-Right"
-#~ msgstr "右上"
-
-#~ msgid "Bottom-Left"
-#~ msgstr "左下"
-
-#~ msgid "Bottom-Right"
-#~ msgstr "右下"
-
-#~ msgid "Browse for "
-#~ msgstr "浏览"
-
-#~ msgid "Beryl Image Types (PNG,SVG)"
-#~ msgstr "Beryl 图像类型 (PNG,SVG)"
-
-#~ msgid "update-preview"
-#~ msgstr "刷新预览"
-
-#~ msgid "Browse"
-#~ msgstr "浏览"
-
-#~ msgid "Modifier Keys:"
-#~ msgstr "修饰键:"
-
-#~ msgid "Key Name:"
-#~ msgstr "键名:"
-
-#~ msgid "Button Number:"
-#~ msgstr "按钮编号:"
-
-#~ msgid "Choices"
-#~ msgstr "选项"
-
-#~ msgid "Numeric Values"
-#~ msgstr "数值"
-
-#~ msgid "Commands"
-#~ msgstr "命令"
-
-#~ msgid "Strings"
-#~ msgstr "字符串"
-
-#~ msgid "Filenames"
-#~ msgstr "文件名"
-
-#~ msgid "Keyboard"
-#~ msgstr "键盘"
-
-#~ msgid "Mouse"
-#~ msgstr "鼠标"
-
-#~ msgid "Screen Edges & Corners"
-#~ msgstr "屏幕边角"
-
-#~ msgid "String Lists"
-#~ msgstr "字符串列表"
-
-#~ msgid "Profiles"
-#~ msgstr "存档"
-
-#~ msgid "General Options"
-#~ msgstr "全局选项"
-
-#~ msgid "Options for Beryl as a whole"
-#~ msgstr "Beryl 全局选项"
-
-#~ msgid "Hide"
-#~ msgstr "隐藏"
-
-#~ msgid "Reset Settings..."
-#~ msgstr "重新设置..."
-
-#~ msgid "Reset to Defaults"
-#~ msgstr "重置到默认"
-
-#~ msgid "Undo Reset"
-#~ msgstr "撤销重置"
-
-#~ msgid "Profile 1"
-#~ msgstr "存档 1"
-
-#~ msgid "Profile 2"
-#~ msgstr "存档 2"
-
-#~ msgid "Profile 3"
-#~ msgstr "存档 3"
-
-#~ msgid "Profile 4"
-#~ msgstr "存档 4"
-
-#~ msgid "Profile 5"
-#~ msgstr "存档 5"
-
-#~ msgid "Plugins that this conflicts with"
-#~ msgstr "与此插件冲突的插件"
-
-#~ msgid "Do not modify"
-#~ msgstr "请勿修改"
-
-#~ msgid "Plugins that this must load before"
-#~ msgstr "必须在此插件之后加载的插件"
-
-#~ msgid "Plugins that this requires"
-#~ msgstr "此插件所需要的插件"
-
-#~ msgid "Desktop"
-#~ msgstr "桌面"
-
-#~ msgid "Rotate Top / Bottom images"
-#~ msgstr "顶/底面图像旋转"
-
-#~ msgid "Dbus Control Backend"
-#~ msgstr "Dbus 控制后端"
-
-#~ msgid "Plane To Face 2"
-#~ msgstr "滑至面 2"
-
-#~ msgid "Plane to face 2"
-#~ msgstr "滑至面 2"
-
-#~ msgid "Plane To Face 3"
-#~ msgstr "滑至面 3"
-
-#~ msgid "Plane to face 3"
-#~ msgstr "滑至面 3"
-
-#~ msgid "Plane To Face 4"
-#~ msgstr "滑至面 4"
-
-#~ msgid "Plane to face 4"
-#~ msgstr "滑至面 4"
-
-#~ msgid "Plane To Face 5"
-#~ msgstr "滑至面 5"
-
-#~ msgid "Plane to face 5"
-#~ msgstr "滑至面 5"
-
-#~ msgid "Plane To Face 6"
-#~ msgstr "滑至面 6"
-
-#~ msgid "Plane to face 6"
-#~ msgstr "滑至面 6"
-
-#~ msgid "Plane To Face 7"
-#~ msgstr "滑至面 7"
-
-#~ msgid "Plane to face 7"
-#~ msgstr "滑至面 7"
-
-#~ msgid "Plane To Face 8"
-#~ msgstr "滑至面 8"
-
-#~ msgid "Plane to face 8"
-#~ msgstr "滑至面 8"
-
-#~ msgid "Plane To Face 9"
-#~ msgstr "滑至面 9"
-
-#~ msgid "Plane to face 9"
-#~ msgstr "滑至面 9"
-
-#~ msgid "Plane To Face 10"
-#~ msgstr "滑至面 10"
-
-#~ msgid "Plane to face 10"
-#~ msgstr "滑至面 10"
-
-#~ msgid "Plane To Face 11"
-#~ msgstr "滑至面 11"
-
-#~ msgid "Plane to face 11"
-#~ msgstr "滑至面 11"
-
-#~ msgid "Plane To Face 12"
-#~ msgstr "滑至面 12"
-
-#~ msgid "Plane to face 12"
-#~ msgstr "滑至面 12"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 2"
-#~ msgstr "旋转至面 2"
-
-#~ msgid "Rotate to face 2"
-#~ msgstr "旋转至面 2"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 3"
-#~ msgstr "旋转至面 3"
-
-#~ msgid "Rotate to face 3"
-#~ msgstr "旋转至面 3"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 4"
-#~ msgstr "旋转至面 4"
-
-#~ msgid "Rotate to face 4"
-#~ msgstr "旋转至面 4"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 5"
-#~ msgstr "旋转至面 5"
-
-#~ msgid "Rotate to face 5"
-#~ msgstr "旋转至面 5"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 6"
-#~ msgstr "旋转至面 6"
-
-#~ msgid "Rotate to face 6"
-#~ msgstr "旋转至面 6"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 7"
-#~ msgstr "旋转至面 7"
-
-#~ msgid "Rotate to face 7"
-#~ msgstr "旋转至面 7"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 8"
-#~ msgstr "旋转至面 8"
-
-#~ msgid "Rotate to face 8"
-#~ msgstr "旋转至面 8"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 9"
-#~ msgstr "旋转至面 9"
-
-#~ msgid "Rotate to face 9"
-#~ msgstr "旋转至面 9"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 10"
-#~ msgstr "旋转至面 10"
-
-#~ msgid "Rotate to face 10"
-#~ msgstr "旋转至面 10"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 11"
-#~ msgstr "旋转至面 11"
-
-#~ msgid "Rotate to face 11"
-#~ msgstr "旋转至面 11"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 12"
-#~ msgstr "旋转至面 12"
-
-#~ msgid "Rotate to face 12"
-#~ msgstr "旋转至面 12"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 2 with Window"
-#~ msgstr "带窗口旋转至面 2"
-
-#~ msgid "Rotate to face 2 and bring active window along"
-#~ msgstr "随当前窗口旋转至面 2"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 3 with Window"
-#~ msgstr "带窗口旋转至面 3"
-
-#~ msgid "Rotate to face 3 and bring active window along"
-#~ msgstr "随当前窗口旋转至面 3"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 4 with Window"
-#~ msgstr "带窗口旋转至面 4"
-
-#~ msgid "Rotate to face 4 and bring active window along"
-#~ msgstr "随当前窗口旋转至面 4"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 5 with Window"
-#~ msgstr "带窗口旋转至面 5"
-
-#~ msgid "Rotate to face 5 and bring active window along"
-#~ msgstr "随当前窗口旋转至面 5"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 6 with Window"
-#~ msgstr "带窗口旋转至面 6"
-
-#~ msgid "Rotate to face 6 and bring active window along"
-#~ msgstr "随当前窗口旋转至面 6"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 7 with Window"
-#~ msgstr "带窗口旋转至面 7"
-
-#~ msgid "Rotate to face 7 and bring active window along"
-#~ msgstr "随当前窗口旋转至面 7"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 8 with Window"
-#~ msgstr "带窗口旋转至面 8"
-
-#~ msgid "Rotate to face 8 and bring active window along"
-#~ msgstr "随当前窗口旋转至面 8"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 9 with Window"
-#~ msgstr "带窗口旋转至面 9"
-
-#~ msgid "Rotate to face 9 and bring active window along"
-#~ msgstr "随当前窗口旋转至面 9"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 10 with Window"
-#~ msgstr "带窗口旋转至面 10"
-
-#~ msgid "Rotate to face 10 and bring active window along"
-#~ msgstr "随当前窗口旋转至面 10"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 11 with Window"
-#~ msgstr "带窗口旋转至面 11"
-
-#~ msgid "Rotate to face 11 and bring active window along"
-#~ msgstr "随当前窗口旋转至面 11"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 12 with Window"
-#~ msgstr "带窗口旋转至面 12"
-
-#~ msgid "Rotate to face 12 and bring active window along"
-#~ msgstr "随当前窗口旋转至面 12"
-
-#~ msgid "Active Plugins"
-#~ msgstr "激活插件"
-
-#~ msgid "List of currently active plugins"
-#~ msgstr "目前活动插件列表"
-
-#~ msgid "Texture Filter"
-#~ msgstr "纹理过滤"
-
-#~ msgid "Texture filtering"
-#~ msgstr "纹理过滤"
-
-#~ msgid "Click To Focus"
-#~ msgstr "点击聚焦"
-
-#~ msgid "Click on window moves input focus to it"
-#~ msgstr "点击一个窗口使它聚焦"
-
-#~ msgid "Auto-Raise"
-#~ msgstr "自动浮起"
-
-#~ msgid "Raise selected windows after interval"
-#~ msgstr "间隔后自动浮起选定窗口"
-
-#~ msgid "Auto-Raise Delay"
-#~ msgstr "自动浮起延时"
-
-#~ msgid "Interval before raising selected windows"
-#~ msgstr "选定窗口浮起之前的间隔"
-
-#~ msgid "Close Window"
-#~ msgstr "关闭窗口"
-
-#~ msgid "Close active window"
-#~ msgstr "关闭活动窗口"
-
-#~ msgid "Show Main Menu"
-#~ msgstr "显示主菜单"
-
-#~ msgid "Show the main menu"
-#~ msgstr "显示主菜单"
-
-#~ msgid "Run Dialog"
-#~ msgstr "运行对话框"
-
-#~ msgid "Show Run Application dialog"
-#~ msgstr "显示运行对话框"
-
-#~ msgid "Command line 0"
-#~ msgstr "命令行 0"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command0 is invoked"
-#~ msgstr "当 run_command0 被激活在 shell 运行命令行 0"
-
-#~ msgid "Command line 1"
-#~ msgstr "命令行 1"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command1 is invoked"
-#~ msgstr "当 run_command1 被激活在 shell 运行命令行 1"
-
-#~ msgid "Command line 2"
-#~ msgstr "命令行 2"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command2 is invoked"
-#~ msgstr "当 run_command2 被激活在 shell 运行命令行 2"
-
-#~ msgid "Command line 3"
-#~ msgstr "命令行 3"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command3 is invoked"
-#~ msgstr "当 run_command3 被激活在 shell 运行命令行 3"
-
-#~ msgid "Command line 4"
-#~ msgstr "命令行 4"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command4 is invoked"
-#~ msgstr "当 run_command4 被激活在 shell 运行命令行 4"
-
-#~ msgid "Command line 5"
-#~ msgstr "命令行 5"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command5 is invoked"
-#~ msgstr "当 run_command5 被激活在 shell 运行命令行 5"
-
-#~ msgid "Command line 6"
-#~ msgstr "命令行 6"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command6 is invoked"
-#~ msgstr "当 run_command6 被激活在 shell 运行命令行 6"
-
-#~ msgid "Command line 7"
-#~ msgstr "命令行 7"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command7 is invoked"
-#~ msgstr "当 run_command7 被激活在 shell 运行命令行 7"
-
-#~ msgid "Command line 8"
-#~ msgstr "命令行 8"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command8 is invoked"
-#~ msgstr "当 run_command8 被激活在 shell 运行命令行 8"
-
-#~ msgid "Command line 9"
-#~ msgstr "命令行 9"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command9 is invoked"
-#~ msgstr "当 run_command9 被激活在 shell 运行命令行 9"
-
-#~ msgid "Command line 10"
-#~ msgstr "命令行 10"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command10 is invoked"
-#~ msgstr "当 run_command10 被激活在 shell 运行命令行 10"
-
-#~ msgid "Command line 11"
-#~ msgstr "命令行 11"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command11 is invoked"
-#~ msgstr "当 run_command11 被激活在 shell 运行命令行 11"
-
-#~ msgid "Run command 0"
-#~ msgstr "运行命令 0"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command0"
-#~ msgstr "当激活这个组合键,将会执行定义在 command0 的命令"
-
-#~ msgid "Run command 1"
-#~ msgstr "运行命令 1"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command1"
-#~ msgstr "当激活这个组合键,将会执行定义在 command1 的命令"
-
-#~ msgid "Run command 2"
-#~ msgstr "运行命令 2"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command2"
-#~ msgstr "当激活这个组合键,将会执行定义在 command2 的命令"
-
-#~ msgid "Run command 3"
-#~ msgstr "运行命令 3"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command3"
-#~ msgstr "当激活这个组合键,将会执行定义在 command3 的命令"
-
-#~ msgid "Run command 4"
-#~ msgstr "运行命令 4"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command4"
-#~ msgstr "当激活这个组合键,将会执行定义在 command4 的命令"
-
-#~ msgid "Run command 5"
-#~ msgstr "运行命令 5"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command5"
-#~ msgstr "当激活这个组合键,将会执行定义在 command5 的命令"
-
-#~ msgid "Run command 6"
-#~ msgstr "运行命令 6"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command6"
-#~ msgstr "当激活这个组合键,将会执行定义在 command6 的命令"
-
-#~ msgid "Run command 7"
-#~ msgstr "运行命令 7"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command7"
-#~ msgstr "当激活这个组合键,将会执行定义在 command7 的命令"
-
-#~ msgid "Run command 8"
-#~ msgstr "运行命令 8"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command8"
-#~ msgstr "当激活这个组合键,将会执行定义在 command8 的命令"
-
-#~ msgid "Run command 9"
-#~ msgstr "运行命令 9"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command9"
-#~ msgstr "当激活这个组合键,将会执行定义在 command9 的命令"
-
-#~ msgid "Run command 10"
-#~ msgstr "运行命令 10"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command10"
-#~ msgstr "当激活这个组合键,将会执行定义在 command10 的命令"
-
-#~ msgid "Run command 11"
-#~ msgstr "运行命令 11"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command11"
-#~ msgstr "当激活这个组合键,将会执行定义在 command11 的命令"
-
-#~ msgid "Slow Animations"
-#~ msgstr "动画效果减慢"
-
-#~ msgid "Toggle use of slow animations"
-#~ msgstr "开关慢速动画"
-
-#~ msgid "Lower Window"
-#~ msgstr "窗口后置"
-
-#~ msgid "Lower window beneath other windows"
-#~ msgstr "将窗口置于其他窗口后面"
-
-#~ msgid "Unmaximize Window"
-#~ msgstr "取消最大化窗口"
-
-#~ msgid "Unmaximize active window"
-#~ msgstr "取消当前窗口最大化"
-
-#~ msgid "Minimize Window"
-#~ msgstr "最小化窗口"
-
-#~ msgid "Minimize active window"
-#~ msgstr "最小化当前窗口"
-
-#~ msgid "Maximize Window"
-#~ msgstr "最大化窗口"
-
-#~ msgid "Maximize active window"
-#~ msgstr "最大化当前窗口"
-
-#~ msgid "Maximize Window Horizontally"
-#~ msgstr "窗口横向最大化"
-
-#~ msgid "Maximize active window horizontally"
-#~ msgstr "横向最大化当前窗口"
-
-#~ msgid "Maximize Window Vertically"
-#~ msgstr "窗口纵向最大化"
-
-#~ msgid "Maximize active window vertically"
-#~ msgstr "纵向最大化当前窗口"
-
-#~ msgid "Increase Opacity"
-#~ msgstr "增加不透明度"
-
-#~ msgid "Increase window opacity"
-#~ msgstr "增加窗口不透明度"
-
-#~ msgid "Decrease Opacity"
-#~ msgstr "降低不透明度"
-
-#~ msgid "Decrease window opacity"
-#~ msgstr "降低窗口不透明度"
-
-#~ msgid "Screenshot command line"
-#~ msgstr "截屏命令行"
-
-#~ msgid "Take a screenshot"
-#~ msgstr "进行截屏"
-
-#~ msgid "Window screenshot command line"
-#~ msgstr "窗口截屏命令行"
-
-#~ msgid "Take a screenshot of a window"
-#~ msgstr "进行窗口截屏"
-
-#~ msgid "Window Menu"
-#~ msgstr "窗口菜单"
-
-#~ msgid "Open window menu"
-#~ msgstr "打开窗口菜单"
-
-#~ msgid "Hide all windows and focus desktop"
-#~ msgstr "隐藏所有窗口显示桌面"
-
-#~ msgid "Raise On Click"
-#~ msgstr "点击前置"
-
-#~ msgid "Raise windows when clicked"
-#~ msgstr "点击窗口前置"
-
-#~ msgid "Audible Bell"
-#~ msgstr "听觉响铃"
-
-#~ msgid "Audible system beep"
-#~ msgstr "听觉系统提示音"
-
-#~ msgid "Toggle Window Maximized"
-#~ msgstr "开关窗口最大化"
-
-#~ msgid "Toggle active window maximized"
-#~ msgstr "开关活动窗口最大化"
-
-#~ msgid "Toggle Window Maximized Horizontally"
-#~ msgstr "开关窗口横向最大化"
-
-#~ msgid "Toggle active window maximized horizontally"
-#~ msgstr "开关活动窗口横向最大化"
-
-#~ msgid "Toggle Window Maximized Vertically"
-#~ msgstr "开关窗口纵向最大化"
-
-#~ msgid "Toggle active window maximized vertically"
-#~ msgstr "开关活动窗口纵向最大化"
-
-#~ msgid "Hide Skip Taskbar Windows"
-#~ msgstr "隐藏不在任务栏中窗口"
-
-#~ msgid "Hide windows not in taskbar when entering show desktop mode"
-#~ msgstr "显示桌面模式时隐藏不在任务栏中的窗口"
-
-#~ msgid "Toggle Window Shaded"
-#~ msgstr "开关窗口卷起"
-
-#~ msgid "Toggle active window shaded"
-#~ msgstr "开关活动窗口卷起"
-
-#~ msgid "Raise Window"
-#~ msgstr "窗口前置"
-
-#~ msgid "Raise window above other windows"
-#~ msgstr "将窗口置于其他窗口前面"
-
-#~ msgid "Detect Refresh Rate"
-#~ msgstr "检测刷新率"
-
-#~ msgid "Automatic detection of refresh rate"
-#~ msgstr "自动检测刷新率"
-
-#~ msgid "Lighting"
-#~ msgstr "照明效果"
-
-#~ msgid "Use diffuse light when screen is transformed"
-#~ msgstr "屏幕变形时使用不同照明效果"
-
-#~ msgid "Refresh Rate"
-#~ msgstr "刷新率"
-
-#~ msgid "The rate at which the screen is redrawn (times/second)"
-#~ msgstr "屏幕重绘频率(次/秒)"
-
-#~ msgid "Horizontal Virtual Size"
-#~ msgstr "水平大小"
-
-#~ msgid "Screen size multiplier for virtual size"
-#~ msgstr "屏幕大小对真实大小的乘数"
-
-#~ msgid "Opacity Step"
-#~ msgstr "不透明度步长"
-
-#~ msgid "Opacity change step"
-#~ msgstr "不透明度改变步长"
-
-#~ msgid "Unredirect Fullscreen Windows"
-#~ msgstr "取消重导全屏窗口"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Allow drawing of fullscreen windows to not be redirected to offscreen "
-#~ "pixmaps"
-#~ msgstr "允许全屏窗口不被重导至当前不可见的位图"
-
-#~ msgid "Default Icon"
-#~ msgstr "默认图标"
-
-#~ msgid "Default window icon image"
-#~ msgstr "默认窗口图标图像"
-
-#~ msgid "Sync To VBlank"
-#~ msgstr "VBlank 同步"
-
-#~ msgid "Only perform screen updates during vertical blanking period"
-#~ msgstr "仅在垂直消隐期间刷新屏幕"
-
-#~ msgid "Slowness Fix"
-#~ msgstr "加速"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Toggle this option if beryl is slow or choppy. On some cards, enabling it "
-#~ "makes beryl smoother, and on others, disabling makes beryl smoother."
-#~ msgstr ""
-#~ "仅在 beryl 运行缓慢断续时开启这个选项。有些显卡上启用这个选项会使 beryl 运"
-#~ "行更平滑,其它的则是不开更好。"
-
-#~ msgid "Vertical Virtual Size"
-#~ msgstr "垂直大小"
-
-#~ msgid "Screen size multiplier for vertical virtual size"
-#~ msgstr "屏幕大小对真实大小的乘数"
-
-#~ msgid "Fast"
-#~ msgstr "快"
-
-#~ msgid "Good"
-#~ msgstr "好"
-
-#~ msgid "Best"
-#~ msgstr "最佳"
-
-#~ msgid "A simple splash plugin"
-#~ msgstr "一个简单的闪屏插件"
-
-#~ msgid "Start splash"
-#~ msgstr "开始闪屏"
-
-#~ msgid "Logo file"
-#~ msgstr "Logo 文件"
-
-#~ msgid "Logo image file"
-#~ msgstr "Logo 图像文件"
-
-#~ msgid "background file"
-#~ msgstr "背景文件"
-
-#~ msgid "Background image file"
-#~ msgstr "背景图像文件"
-
-#~ msgid "Background saturation"
-#~ msgstr "背景饱和度"
-
-#~ msgid "Background brightness"
-#~ msgstr "背景亮度"
-
-#~ msgid "Fade In/Out Time"
-#~ msgstr "淡入淡出时间"
-
-#~ msgid "Display Time"
-#~ msgstr "显示时间"
-
-#~ msgid "Disable updates"
-#~ msgstr "关闭刷新"
-
-#~ msgid "Disable updates of background"
-#~ msgstr "关闭背景刷新"
-
-#~ msgid "Set to 2 to set widget state, 1 to clear."
-#~ msgstr "2 为 widget 状态,1 清空."
-
-#~ msgid "Max Icon Size"
-#~ msgstr "最大图标大小"
-
-#~ msgid "Biggest Icon to use on Non-Minimized Windows"
-#~ msgstr "使用在非最小化窗口的最大图标"
-
-#~ msgid "WM_CLASS to exclude"
-#~ msgstr "排除 WM_CLASS"
-
-#~ msgid "WM_Classes to exclude from trailfocusing"
-#~ msgstr "轨迹记录排除 WM_CLASS"
-
-#~ msgid "Dim Unresponsive Windows"
-#~ msgstr "无反应窗口变暗"
-
-#~ msgid "Desaturate and dim windows that are unresponsive"
-#~ msgstr "无反应窗口去饱和变暗"
-
-#~ msgid "Full Maximize (horizontally)"
-#~ msgstr "最大化(横向)"
-
-#~ msgid "Enable to remove left and right borders from maximized windows"
-#~ msgstr "最大化窗口消除左右边框"
diff --git a/beryl-plugins/po/zh_HK.po b/beryl-plugins/po/zh_HK.po
index f4065d2..005d4ba 100644
--- a/beryl-plugins/po/zh_HK.po
+++ b/beryl-plugins/po/zh_HK.po
@@ -142,8 +142,7 @@ msgstr "水平折叠擺幅與視窗寬度的比例.向外擴張為負值"
msgid "Curved Fold Amplitude"
msgstr "曲綫折叠擺幅"
-msgid ""
-"Curved fold amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
+msgid "Curved fold amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
msgstr "曲綫折叠擺幅與視窗寬度的比例.向外擴張為負值."
msgid "Zoom From Center"
@@ -464,86 +463,38 @@ msgstr "動畫效果"
msgid "Use various animations as window effects"
msgstr "對視窗使用不同的動畫效果"
-msgid "Toggle Window Negative"
-msgstr "開關視窗反色"
-
-msgid "Toggle window negative"
-msgstr "開關視窗反色"
-
-msgid "Toggle Screen Negative"
-msgstr "開關螢幕反色"
-
-msgid "Toggle screen negative"
-msgstr "開關螢幕反色"
-
-msgid "Negative"
-msgstr "反色"
-
-msgid "Used to set a window or the screen negative"
-msgstr "允許視窗或者螢幕出現反色效果"
-
-msgid "UpDown"
-msgstr "上下"
-
-msgid "LeftRight"
-msgstr "左右"
-
-msgid "Corners"
-msgstr "角"
-
-msgid "Toolbar"
-msgstr "工具軸"
-
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "全屏"
-
-msgid "Initiate showdesktop mode"
-msgstr "啓動察看上管理系統型態"
-
-msgid "Speed"
-msgstr "速度"
-
-msgid "Window speed"
-msgstr "視窗速度"
+msgid "Initiate"
+msgstr "啓動"
-msgid "Timestep"
-msgstr "步長"
+msgid "Initiate annotate drawing"
+msgstr "啓用注解繪制"
-msgid "Showdesktop timestep"
-msgstr "察看上管理系統時長"
+msgid "Initiate erase"
+msgstr "啓用清除"
-msgid "Window direction"
-msgstr "視窗方向"
+msgid "Initiate annotate erasing"
+msgstr "啓用注解清除"
-msgid "0 - Up, 1 - Down, 2 - Left, 3 - Right, 4 - Up/Down, 5 - Left/Right"
-msgstr "0 - 上, 1 - 下, 2 - 左, 3 - 右, 4 - 上/下, 5 - 左/右"
+msgid "Clear"
+msgstr "清除"
-msgid "Window Types"
-msgstr "視窗類別"
+msgid "Annotate Color"
+msgstr "注解色彩"
-msgid "Window types that should go away in showdesktop mode"
-msgstr "察看上管理系統型態下移開的視窗類別"
+msgid "Line color for annotations"
+msgstr "注解行色彩"
-msgid "Use scale settings"
-msgstr "使用排列設定"
+msgid "Line Width"
+msgstr "行寬"
-msgid "Use scale speed/timestep settings instead of the ones specified here"
-msgstr "使用排列視窗的蘇的/時長設定而非此處指定"
+msgid "Line width for annotations"
+msgstr "注解行寬"
-msgid "Window opacity when showdesktop'd"
-msgstr "察看上管理系統時視窗不透通度"
-
-msgid "Window part size when showdesktop'd"
-msgstr "察看上管理系統時視窗部分大小"
+msgid "Annotate"
+msgstr "注解"
-msgid "Show desktop"
-msgstr "回到上管理系統"
-
-msgid "Access your desktop easily"
-msgstr "清空上管理系統的快捷方式"
-
-msgid "Initiate"
-msgstr "啓動"
+msgid "Annotate plugin"
+msgstr "注解插件"
msgid "Start benchmark"
msgstr "開始測試"
@@ -786,391 +737,6 @@ msgstr "模糊效果"
msgid "Blur and reflection effects"
msgstr "模糊和反射效果"
-msgid "Increase Saturation"
-msgstr "增加飽和度"
-
-msgid "Decrease Saturation"
-msgstr "降低飽和度"
-
-msgid "Increase Brightness"
-msgstr "增加亮度"
-
-msgid "Decrease Brightness"
-msgstr "降低亮度"
-
-msgid "Brightness Step"
-msgstr "亮度步長"
-
-msgid "Brightness change step"
-msgstr "亮度每步改變數"
-
-msgid "Saturation Step"
-msgstr "飽和度步長"
-
-msgid "Saturation change step"
-msgstr "飽和度每步改變數"
-
-msgid "Brightness and Saturation"
-msgstr "亮度/飽和度"
-
-msgid "Brightness and Saturation adjustments"
-msgstr "亮度/飽和度調整"
-
-msgid "Enabled"
-msgstr "啓用"
-
-msgid "Activate crash handler"
-msgstr "啟動崩潰處理"
-
-msgid "Start Window Manager"
-msgstr "啓動視窗管理者"
-
-msgid "Start other window manager on crash"
-msgstr "崩潰後啓動其他視窗管理者"
-
-msgid "Window manager command line"
-msgstr "視窗管理者指令行"
-
-msgid "Window manager command line. DO NOT ENTER BERYL HERE!!!"
-msgstr "視窗管理者指令行。此處切勿匯入 BERYL !!!"
-
-msgid "Crash handler"
-msgstr "崩潰處理"
-
-msgid "Beryl crash handler plugin"
-msgstr "Beryl 崩潰處理插件"
-
-msgid "Animation speed"
-msgstr "動畫速度"
-
-msgid "Animation timestep"
-msgstr "動畫步長"
-
-msgid "Pad Left"
-msgstr "左內縮"
-
-msgid "Left side padding"
-msgstr "左內縮"
-
-msgid "Pad Top"
-msgstr "頂部內縮"
-
-msgid "Top side padding"
-msgstr "頂部內縮"
-
-msgid "Pad Right"
-msgstr "右內縮"
-
-msgid "Right side padding"
-msgstr "右內縮"
-
-msgid "Pad Bottom"
-msgstr "底部內縮"
-
-msgid "Bottom side padding"
-msgstr "底部內縮"
-
-msgid "Self Animate"
-msgstr "內建動畫"
-
-msgid "Enable built-in animation"
-msgstr "啓用內建動畫效果"
-
-msgid "Unfocus Window"
-msgstr "視窗失焦"
-
-msgid "Unfocus windows that are moved off the viewport"
-msgstr "從目前上管理系統移走的視窗自動失焦"
-
-msgid "Put on Face"
-msgstr "目前面"
-
-msgid "Move window to face"
-msgstr "將視窗放到目前面"
-
-msgid "Put on Face 1"
-msgstr "將視窗放到面 1"
-
-msgid "Move window to face 1"
-msgstr "將視窗放到面 1"
-
-msgid "Put on Face 2"
-msgstr "將視窗放到面 2"
-
-msgid "Move window to face 2"
-msgstr "將視窗放到面 2"
-
-msgid "Put on Face 3"
-msgstr "將視窗放到面 3"
-
-msgid "Move window to face 3"
-msgstr "將視窗放到面 3"
-
-msgid "Put on Face 4"
-msgstr "將視窗放到面 4"
-
-msgid "Move window to face 4"
-msgstr "將視窗放到面 4"
-
-msgid "Put on Face 5"
-msgstr "將視窗放到面 5"
-
-msgid "Move window to face 5"
-msgstr "將視窗放到面 5"
-
-msgid "Put on Face 6"
-msgstr "將視窗放到面 6"
-
-msgid "Move window to face 6"
-msgstr "將視窗放到面 6"
-
-msgid "Put on Face 7"
-msgstr "將視窗放到面 7"
-
-msgid "Move window to face 7"
-msgstr "將視窗放到面 7"
-
-msgid "Put on Face 8"
-msgstr "將視窗放到面 8"
-
-msgid "Move window to face 8"
-msgstr "將視窗放到面 8"
-
-msgid "Put on Face 9"
-msgstr "將視窗放到面 9"
-
-msgid "Move window to face 9"
-msgstr "將視窗放到面 9"
-
-msgid "Put on Face 10"
-msgstr "將視窗放到面 10"
-
-msgid "Move window to face 10"
-msgstr "將視窗放到面 10"
-
-msgid "Put on Face 11"
-msgstr "將視窗放到面 11"
-
-msgid "Move window to face 11"
-msgstr "將視窗放到面 11"
-
-msgid "Put on Face 12"
-msgstr "將視窗放到面 12"
-
-msgid "Move window to face 12"
-msgstr "將視窗放到面 12"
-
-msgid "Viewport Left"
-msgstr "左上管理系統"
-
-msgid "Move window to the viewport on left"
-msgstr "將視窗移動到左邊上管理系統"
-
-msgid "Viewport Right"
-msgstr "右上管理系統"
-
-msgid "Move window to the viewport on right"
-msgstr "將視窗移動到右邊上管理系統"
-
-msgid "Viewport Up"
-msgstr "上上管理系統"
-
-msgid "Move window to the viewport on top"
-msgstr "將視窗移至頂面上管理系統"
-
-msgid "Viewport Down"
-msgstr "下上管理系統"
-
-msgid "Move window to the viewport on bottom"
-msgstr "將視窗移至底面上管理系統"
-
-msgid "Restore Position"
-msgstr "記住位置"
-
-msgid "Move window to the last position"
-msgstr "將視窗放到上次位置"
-
-msgid "Put Pointer"
-msgstr "指標定位放置"
-
-msgid "Move window to the pointer position using screen quadrant"
-msgstr "使用螢幕象限將視窗移動到指標位置"
-
-msgid "Put Exact"
-msgstr "精確定位放置"
-
-msgid "Move window to x, y"
-msgstr "將視窗按 x, y 座標放置"
-
-msgid "Put Center"
-msgstr "中央"
-
-msgid "Move window to the center"
-msgstr "將視窗移至中央"
-
-msgid "Put Left"
-msgstr "左置"
-
-msgid "Move window to the center of the left edge"
-msgstr "將視窗放置到螢幕左邊中間位置"
-
-msgid "Put Top Left"
-msgstr "左上"
-
-msgid "Move Window to the top left corner"
-msgstr "將視窗放置到螢幕左上角"
-
-msgid "Put Top"
-msgstr "頂置"
-
-msgid "Move window to the center of the top edge"
-msgstr "將視窗放置到螢幕頂部中間位置"
-
-msgid "Put Top Right"
-msgstr "右上"
-
-msgid "Move window to the top right corner"
-msgstr "將視窗放置到螢幕右上角"
-
-msgid "Put Right"
-msgstr "右置"
-
-msgid "Move window to the center of the right edge"
-msgstr "將視窗放置到螢幕右邊中間位置"
-
-msgid "Put Bottom Right"
-msgstr "右下"
-
-msgid "Move window to the bottom right corner"
-msgstr "將視窗放置到螢幕右下角"
-
-msgid "Put Bottom"
-msgstr "底置"
-
-msgid "Move window to the center of the bottom edge"
-msgstr "將視窗放置到螢幕底部中間位置"
-
-msgid "Put Bottom Left"
-msgstr "左下"
-
-msgid "Move window to the bottom left corner"
-msgstr "將視窗放置到螢幕左下角"
-
-msgid "Put"
-msgstr "視窗對齊"
-
-msgid "Put window"
-msgstr "對齊視窗"
-
-msgid "Initiate rectangle screenshot"
-msgstr "啓動矩形截屏"
-
-msgid "Directory"
-msgstr "目録"
-
-msgid "Put screenshot images in this directory"
-msgstr "將截屏影像存入此目録"
-
-msgid "Screenshot"
-msgstr "截屏"
-
-msgid "Screenshot plugin"
-msgstr "截屏插件"
-
-msgid "Window Opacity"
-msgstr "視窗不透通度"
-
-msgid "Set window opacity by conditions"
-msgstr "設定視窗不透通度的條件"
-
-msgid "Window Brightness"
-msgstr "視窗亮度"
-
-msgid "Set window brightness by conditions"
-msgstr "設定視窗亮度的條件"
-
-msgid "Window Saturation"
-msgstr "視窗飽和度"
-
-msgid "Set window saturation by conditions"
-msgstr "設定視窗飽和度的條件"
-
-msgid "Initial Viewport"
-msgstr "初始上管理系統"
-
-msgid "Set initial viewport for windows by conditions"
-msgstr "設定視窗初始上管理系統條件"
-
-msgid "Position"
-msgstr "位置"
-
-msgid "Initial position. 1-9 arranged like the numeric keypad"
-msgstr "初始位置. 如 1-9 鍵區排列"
-
-msgid "Border"
-msgstr "邊線方塊"
-
-msgid "Window border, set to 1 to disable"
-msgstr "視窗邊線方塊, 1 為禁用"
-
-msgid "Set Window Attribs by various criteria"
-msgstr "視窗分類屬性"
-
-msgid ""
-"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
-"class name, r = class role"
-msgstr ""
-"w = 視窗類別, c = 視窗 class, t = 視窗標題欄, p = 所屬程式, n = class 名, r "
-"= class 規則"
-
-msgid "Settings Manager"
-msgstr "設定管理者"
-
-msgid "Use beryl-settings to configure me!"
-msgstr "使用 beryl-settings 來設定"
-
-msgid "Trailfocus"
-msgstr "焦點軌迹"
-
-msgid "Window focus leaves a trail"
-msgstr "視窗按照現行順序而察看不同效果"
-
-msgid "Opacity level of completely unfocused windows"
-msgstr "完全未聚焦視窗的不透通度級彆"
-
-msgid "Opacity level of completely focused windows"
-msgstr "完全聚焦視窗的不透通度級彆"
-
-msgid "Saturation level of completely unfocused windows"
-msgstr "完全未聚焦視窗的飽和度級彆"
-
-msgid "Saturation level of completely focused windows"
-msgstr "完全聚焦視窗的飽和度級彆"
-
-msgid "Brightness level of unfocused windows"
-msgstr "完全未聚焦視窗的亮度級彆"
-
-msgid "Brightness level of focused windows"
-msgstr "完全聚焦視窗的亮度級彆"
-
-msgid "Number of recently used windows to keep track of"
-msgstr "保持視窗現行軌迹記録的視窗數目"
-
-msgid "Trailfocus window types"
-msgstr "焦點軌迹視窗類別"
-
-msgid "Ignore \"SkipTaskbar\" Windows"
-msgstr "舍棄 \"SkipTaskbar\" 視窗"
-
-msgid "Ignore \"SkipPager\" Windows"
-msgstr "舍棄 \"SkipPager\" 視窗"
-
-msgid "Disable on screengrab of"
-msgstr "抓屏時禁用"
-
-msgid "Disable Trailfocus on screengrab of"
-msgstr "抓屏時禁用焦點軌迹"
-
msgid "Never rotate caps"
msgstr "不旋轉到上下面"
@@ -1180,6 +746,18 @@ msgstr "移動後旋轉"
msgid "Rotate while moving"
msgstr "帶視窗旋轉"
+msgid "Automatic"
+msgstr "自動"
+
+msgid "Multiscreen cube"
+msgstr "重螢幕幕立方體"
+
+msgid "Multiple cubes"
+msgstr "多立方體"
+
+msgid "One big cube"
+msgstr "單立方體"
+
msgid "Cube Color"
msgstr "立方體色彩"
@@ -1213,15 +791,13 @@ msgstr "縮放影像覆寫立方體底面"
msgid "Images Rotate Mode"
msgstr "影像旋轉型態"
-#,fuzzy
msgid "Select between never, after moving and while moving mode."
msgstr "選取移動型態,不旋轉/移動之後轉/移動時旋轉"
msgid "Image files on bottom"
msgstr "底面影像檔案"
-msgid ""
-"List of PNG and SVG files that should be rendered on bottom face of cube"
+msgid "List of PNG and SVG files that should be rendered on bottom face of cube"
msgstr "底面的 PNG 和 SVG 檔案播放清單"
msgid "Skydome"
@@ -1260,9 +836,15 @@ msgstr "加速"
msgid "Fold Acceleration"
msgstr "折叠加速"
+msgid "Speed"
+msgstr "速度"
+
msgid "Fold Speed"
msgstr "折叠速度"
+msgid "Timestep"
+msgstr "步長"
+
msgid "Fold Timestep"
msgstr "折叠步長"
@@ -1292,6 +874,12 @@ msgid ""
"opaque"
msgstr "大部分情况下正確處理上管理系統/root 視窗完全透通問題"
+msgid "MultiMonitor Mode"
+msgstr "多察看器型態"
+
+msgid "Multi monitor mode behavior"
+msgstr "多察看器型態行為"
+
msgid "Unfold"
msgstr "展開"
@@ -1316,20 +904,41 @@ msgstr "上管理系統立方體"
msgid "Place windows on cube"
msgstr "立方體上鋪放視窗"
+msgid "Enabled"
+msgstr "啓用"
+
+msgid "Activate crash handler"
+msgstr "啟動崩潰處理"
+
+msgid "Start Window Manager"
+msgstr "啓動視窗管理者"
+
+msgid "Start other window manager on crash"
+msgstr "崩潰後啓動其他視窗管理者"
+
+msgid "Window manager command line"
+msgstr "視窗管理者指令行"
+
+msgid "Window manager command line. DO NOT ENTER BERYL HERE!!!"
+msgstr "視窗管理者指令行。此處切勿匯入 BERYL !!!"
+
+msgid "Crash handler"
+msgstr "崩潰處理"
+
+msgid "Beryl crash handler plugin"
+msgstr "Beryl 崩潰處理插件"
+
msgid "Apply transparency/brightness/saturation"
msgstr "使用透通度/亮度/飽和度"
-msgid ""
-"Apply the transparency/brightness/saturation of the window to the decoration"
+msgid "Apply the transparency/brightness/saturation of the window to the decoration"
msgstr "對視窗裝飾使用透通度/亮度/飽和度"
msgid "Command"
msgstr "指令"
-msgid ""
-"Decorator command line that is executed if no decorator is already running"
-msgstr ""
-"如果没有視窗裝飾器執行,執行這裡的指令行啓動視窗裝飾器"
+msgid "Decorator command line that is executed if no decorator is already running"
+msgstr "如果没有視窗裝飾器執行,執行這裡的指令行啓動視窗裝飾器"
msgid "Draw shadows on panel-type windows"
msgstr "在面板風格的視窗上繪制陰影"
@@ -1337,15 +946,6 @@ msgstr "在面板風格的視窗上繪制陰影"
msgid "Draw basic shadow decoration on panel windows"
msgstr "在面板視窗上繪制基本陰影裝飾"
-msgid "Draw simple shaped drop-shadows"
-msgstr "繪制簡單模糊投影"
-
-msgid ""
-"Draw a simple shaped drop-shadow on windows, separate from decoration "
-"manager."
-msgstr ""
-"為視窗生成簡單的模糊投影,與視窗裝飾相獨立"
-
msgid "Shadow Opacity (percent of window opacity)"
msgstr "陰影透通度(與視窗透通度的百分比)"
@@ -1373,6 +973,9 @@ msgstr "視窗裝飾"
msgid "Dock"
msgstr ""
+msgid "Toolbar"
+msgstr "工具軸"
+
msgid "Splash"
msgstr "閃屏"
@@ -1382,62 +985,65 @@ msgstr "通知欄"
msgid "Combo"
msgstr "混合"
-msgid "Urgent"
-msgstr "緊急"
+msgid "Fade Speed"
+msgstr "淡入淡出速度"
-msgid "Flashing Fade effect on urgent windows"
-msgstr "緊急視窗使用閃爍淡入淡出效果"
+msgid "Window fade speed"
+msgstr "視窗淡入淡出速度"
-msgid "Urgent Speed"
-msgstr "緊急閃爍速度"
+msgid "Fading Windows"
+msgstr "淡入淡出"
-msgid "Window Urgent Flash Speed"
-msgstr "視窗緊急閃爍速度"
+msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
+msgstr "視窗察看時淡入,消失時淡出的效果"
-msgid "Urgent Center"
-msgstr "緊急重新"
+msgid "Zoom Speed"
+msgstr "縮放速度"
-msgid "Center Percentage of Brightness for Urgent Flashing"
-msgstr "緊急閃爍的亮度中心比率"
+msgid "Step"
+msgstr "步長"
-msgid "Urgent Swing"
-msgstr "緊急晃動"
+msgid "Zoomfactor multiplicator for amount of zooming in each zoomIn / zoomOut"
+msgstr "每次縮放的縮放系數"
-msgid "Max Swing Percentage for Urgent Flashing"
-msgstr "緊急閃爍的最大晃動比率"
+msgid "Maximum Zoom"
+msgstr "最大縮放"
-msgid "Urgent Count"
-msgstr "緊急閃爍次數"
+msgid "Maximum Zoom Factor"
+msgstr "最大縮放因數"
-msgid "Number of Flashes for Urgent Flashing (0=forever)"
-msgstr "緊急閃爍次數(0=一直)"
+msgid "Zoom Timestep"
+msgstr "縮放步長"
-msgid "Fade Speed"
-msgstr "淡入淡出速度"
+msgid "Filter Linear"
+msgstr "綫性過濾"
-msgid "Window fade speed"
-msgstr "視窗淡入淡出速度"
+msgid "Use linear filter when zoomed in"
+msgstr "放大時使用綫性過濾"
-msgid "Window types that should be fading"
-msgstr "使用淡入淡出的視窗類別"
+msgid "Hide normal cursor"
+msgstr "隱藏普通指標"
-msgid "Visual Bell"
-msgstr "視效嗶聲"
+msgid "Hide normal cursor during zoom"
+msgstr "縮放時隱藏普通指標"
-msgid "Fade effect on system beep"
-msgstr "系統輔助說明音使用淡入淡出效果"
+msgid "Show scaled cursor"
+msgstr "察看指標外框"
-msgid "Fullscreen Visual Bell"
-msgstr "全屏視效嗶聲"
+msgid "Show scaled cursor during zoom"
+msgstr "縮放時察看指標外框"
-msgid "Fullscreen fade effect on system beep"
-msgstr "系統輔助說明音使用全屏淡入淡出效果"
+msgid "Zoom In"
+msgstr "放大"
-msgid "Fading Windows"
-msgstr "淡入淡出"
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "縮小"
-msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
-msgstr "視窗察看時淡入,消失時淡出的效果"
+msgid "Input enabled Zoom"
+msgstr "匯入啓用縮放"
+
+msgid "Input Enabled Zoom"
+msgstr "匯入啓用縮放"
msgid "Initiate Window Move"
msgstr "啓動視窗移動"
@@ -1475,12 +1081,42 @@ msgstr "拖下最大化視窗"
msgid "Snapoff and auto unmaximized maximized windows when dragging"
msgstr "拖拽最大化視窗可自動取消最大化"
+msgid "Snapoff distance"
+msgstr "拖拽距離"
+
+msgid "Pointer movement distance after which window is snapped off"
+msgstr "取消視窗最大化所需指標移動距離"
+
+msgid "Snapback distance"
+msgstr "回復拖拽距離"
+
+msgid "Pointer movement distance to snap window back"
+msgstr "回復視窗拖拽行為所需距離"
+
msgid "Move Window"
msgstr "視窗移動"
msgid "Move window"
msgstr "移動視窗"
+msgid "Toggle Window Negative"
+msgstr "開關視窗反色"
+
+msgid "Toggle window negative"
+msgstr "開關視窗反色"
+
+msgid "Toggle Screen Negative"
+msgstr "開關螢幕反色"
+
+msgid "Toggle screen negative"
+msgstr "開關螢幕反色"
+
+msgid "Negative"
+msgstr "反色"
+
+msgid "Used to set a window or the screen negative"
+msgstr "允許視窗或者螢幕出現反色效果"
+
msgid "Workarounds"
msgstr "臨時解决方案"
@@ -1493,13 +1129,18 @@ msgstr "視窗放置"
msgid "Place windows at appropriate positions when mapped"
msgstr "視窗察看時放置到合適位置"
-#,fuzzy
msgid "Wrap around"
msgstr "貼邊覆寫"
msgid "Enable wrapping around"
msgstr "啓用貼邊覆寫"
+msgid "Scrolling Time"
+msgstr "捲動時間"
+
+msgid "Scrolling Time when switching Desktops"
+msgstr "切换上管理系統時的捲動時間"
+
msgid "Plane Left"
msgstr "左平面"
@@ -1524,19 +1165,19 @@ msgstr "上平面"
msgid "Plane up"
msgstr "上平面"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane To Face %d"
msgstr "滑至面 %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane to face %d"
msgstr "滑至面 %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane To Face %d with Window"
msgstr "帶視窗旋前往面 %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane to face %d and bring active window along"
msgstr "隨目前視窗旋前往面 %d"
@@ -1546,6 +1187,240 @@ msgstr "平面上管理系統"
msgid "Place windows on a plane"
msgstr "在平面上放置視窗"
+msgid "Animation speed"
+msgstr "動畫速度"
+
+msgid "Animation timestep"
+msgstr "動畫步長"
+
+msgid "Pad Left"
+msgstr "左內縮"
+
+msgid "Left side padding"
+msgstr "左內縮"
+
+msgid "Pad Top"
+msgstr "頂部內縮"
+
+msgid "Top side padding"
+msgstr "頂部內縮"
+
+msgid "Pad Right"
+msgstr "右內縮"
+
+msgid "Right side padding"
+msgstr "右內縮"
+
+msgid "Pad Bottom"
+msgstr "底部內縮"
+
+msgid "Bottom side padding"
+msgstr "底部內縮"
+
+msgid "Self Animate"
+msgstr "內建動畫"
+
+msgid "Enable built-in animation"
+msgstr "啓用內建動畫效果"
+
+msgid "Unfocus Window"
+msgstr "視窗失焦"
+
+msgid "Unfocus windows that are moved off the viewport"
+msgstr "從目前上管理系統移走的視窗自動失焦"
+
+msgid "Window Center"
+msgstr "視窗中心"
+
+msgid "Put Pointer uses the center of the window"
+msgstr "指標定位使用視窗中心"
+
+msgid "Avoid Offscreen"
+msgstr "避免超出螢幕邊緣"
+
+msgid "Avoids putting window borders offscreen"
+msgstr "避免視窗超出螢幕邊緣"
+
+msgid "Put on Face"
+msgstr "目前面"
+
+msgid "Move window to face"
+msgstr "將視窗放到目前面"
+
+msgid "Put on Face 1"
+msgstr "將視窗放到面 1"
+
+msgid "Move window to face 1"
+msgstr "將視窗放到面 1"
+
+msgid "Put on Face 2"
+msgstr "將視窗放到面 2"
+
+msgid "Move window to face 2"
+msgstr "將視窗放到面 2"
+
+msgid "Put on Face 3"
+msgstr "將視窗放到面 3"
+
+msgid "Move window to face 3"
+msgstr "將視窗放到面 3"
+
+msgid "Put on Face 4"
+msgstr "將視窗放到面 4"
+
+msgid "Move window to face 4"
+msgstr "將視窗放到面 4"
+
+msgid "Put on Face 5"
+msgstr "將視窗放到面 5"
+
+msgid "Move window to face 5"
+msgstr "將視窗放到面 5"
+
+msgid "Put on Face 6"
+msgstr "將視窗放到面 6"
+
+msgid "Move window to face 6"
+msgstr "將視窗放到面 6"
+
+msgid "Put on Face 7"
+msgstr "將視窗放到面 7"
+
+msgid "Move window to face 7"
+msgstr "將視窗放到面 7"
+
+msgid "Put on Face 8"
+msgstr "將視窗放到面 8"
+
+msgid "Move window to face 8"
+msgstr "將視窗放到面 8"
+
+msgid "Put on Face 9"
+msgstr "將視窗放到面 9"
+
+msgid "Move window to face 9"
+msgstr "將視窗放到面 9"
+
+msgid "Put on Face 10"
+msgstr "將視窗放到面 10"
+
+msgid "Move window to face 10"
+msgstr "將視窗放到面 10"
+
+msgid "Put on Face 11"
+msgstr "將視窗放到面 11"
+
+msgid "Move window to face 11"
+msgstr "將視窗放到面 11"
+
+msgid "Put on Face 12"
+msgstr "將視窗放到面 12"
+
+msgid "Move window to face 12"
+msgstr "將視窗放到面 12"
+
+msgid "Viewport Left"
+msgstr "左上管理系統"
+
+msgid "Move window to the viewport on left"
+msgstr "將視窗移動到左邊上管理系統"
+
+msgid "Viewport Right"
+msgstr "右上管理系統"
+
+msgid "Move window to the viewport on right"
+msgstr "將視窗移動到右邊上管理系統"
+
+msgid "Viewport Up"
+msgstr "上上管理系統"
+
+msgid "Move window to the viewport on top"
+msgstr "將視窗移至頂面上管理系統"
+
+msgid "Viewport Down"
+msgstr "下上管理系統"
+
+msgid "Move window to the viewport on bottom"
+msgstr "將視窗移至底面上管理系統"
+
+msgid "Restore Position"
+msgstr "記住位置"
+
+msgid "Move window to the last position"
+msgstr "將視窗放到上次位置"
+
+msgid "Put Pointer"
+msgstr "指標定位放置"
+
+msgid "Move window to the pointer position using screen quadrant"
+msgstr "使用螢幕象限將視窗移動到指標位置"
+
+msgid "Put Exact"
+msgstr "精確定位放置"
+
+msgid "Move window to x, y"
+msgstr "將視窗按 x, y 座標放置"
+
+msgid "Put Center"
+msgstr "中央"
+
+msgid "Move window to the center"
+msgstr "將視窗移至中央"
+
+msgid "Put Left"
+msgstr "左置"
+
+msgid "Move window to the center of the left edge"
+msgstr "將視窗放置到螢幕左邊中間位置"
+
+msgid "Put Top Left"
+msgstr "左上"
+
+msgid "Move Window to the top left corner"
+msgstr "將視窗放置到螢幕左上角"
+
+msgid "Put Top"
+msgstr "頂置"
+
+msgid "Move window to the center of the top edge"
+msgstr "將視窗放置到螢幕頂部中間位置"
+
+msgid "Put Top Right"
+msgstr "右上"
+
+msgid "Move window to the top right corner"
+msgstr "將視窗放置到螢幕右上角"
+
+msgid "Put Right"
+msgstr "右置"
+
+msgid "Move window to the center of the right edge"
+msgstr "將視窗放置到螢幕右邊中間位置"
+
+msgid "Put Bottom Right"
+msgstr "右下"
+
+msgid "Move window to the bottom right corner"
+msgstr "將視窗放置到螢幕右下角"
+
+msgid "Put Bottom"
+msgstr "底置"
+
+msgid "Move window to the center of the bottom edge"
+msgstr "將視窗放置到螢幕底部中間位置"
+
+msgid "Put Bottom Left"
+msgstr "左下"
+
+msgid "Move window to the bottom left corner"
+msgstr "將視窗放置到螢幕左下角"
+
+msgid "Put"
+msgstr "視窗對齊"
+
+msgid "Put window"
+msgstr "對齊視窗"
+
msgid "Stretch"
msgstr "拉伸"
@@ -1567,8 +1442,7 @@ msgstr "開始調整大小時指標靠角,啓動混合"
msgid ""
"If this is set, the pointer will be warped to the closest corner when you "
"press start a resize."
-msgstr ""
-"選取此項後,調整大小時指標會自動移動到最近的角。"
+msgstr "選取此項後,調整大小時指標會自動移動到最近的角。"
msgid "Opacity level of resizing windows"
msgstr "調整中視窗的不透通等級"
@@ -1584,8 +1458,7 @@ msgstr "如果此項被勾選,視窗將不斷自動重繪,可能導致機器變
msgid "Resize Display Mode"
msgstr "調整大小察看型態"
-msgid ""
-"Select between normal, stretched texture, outline and filled outline mode."
+msgid "Select between normal, stretched texture, outline and filled outline mode."
msgstr "在正常,拉伸材質,框架和填補框架中選取一個型態."
msgid "Outline Color"
@@ -1606,12 +1479,6 @@ msgstr "調整大小"
msgid "Resize window"
msgstr "調整視窗大小"
-msgid "Legacy Resize"
-msgstr "大小保留"
-
-msgid "Legacy Resize window plugin"
-msgstr "儲存調整視窗大小資訊的插件"
-
msgid "Pointer Invert Y"
msgstr "指標翻轉 Y"
@@ -1805,6 +1672,124 @@ msgstr "立方體旋轉"
msgid "Rotate desktop cube"
msgstr "旋轉上管理系統立方體"
+msgid "Window Opacity"
+msgstr "視窗不透通度"
+
+msgid "Set window opacity by conditions"
+msgstr "設定視窗不透通度的條件"
+
+msgid "Window Brightness"
+msgstr "視窗亮度"
+
+msgid "Set window brightness by conditions"
+msgstr "設定視窗亮度的條件"
+
+msgid "Window Saturation"
+msgstr "視窗飽和度"
+
+msgid "Set window saturation by conditions"
+msgstr "設定視窗飽和度的條件"
+
+msgid "Initial Viewport"
+msgstr "初始上管理系統"
+
+msgid "Set initial viewport for windows by conditions"
+msgstr "設定視窗初始上管理系統條件"
+
+msgid "Position"
+msgstr "位置"
+
+msgid "Initial position. 1-9 arranged like the numeric keypad"
+msgstr "初始位置. 如 1-9 鍵區排列"
+
+msgid "Border"
+msgstr "邊線方塊"
+
+msgid "Window border, set to 1 to disable"
+msgstr "視窗邊線方塊, 1 為禁用"
+
+msgid "Set Window Attribs by various criteria"
+msgstr "視窗分類屬性"
+
+msgid ""
+"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
+"class name, r = class role"
+msgstr ""
+"w = 視窗類別, c = 視窗 class, t = 視窗標題欄, p = 所屬程式, n = class 名, r "
+"= class 規則"
+
+msgid "Settings Manager"
+msgstr "設定管理者"
+
+msgid "Use beryl-settings to configure me!"
+msgstr "使用 beryl-settings 來設定"
+
+msgid "Initiate rectangle screenshot"
+msgstr "啓動矩形截屏"
+
+msgid "Directory"
+msgstr "目録"
+
+msgid "Put screenshot images in this directory"
+msgstr "將截屏影像存入此目録"
+
+msgid "Screenshot"
+msgstr "截屏"
+
+msgid "Screenshot plugin"
+msgstr "截屏插件"
+
+msgid "UpDown"
+msgstr "上下"
+
+msgid "LeftRight"
+msgstr "左右"
+
+msgid "Corners"
+msgstr "角"
+
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "全屏"
+
+msgid "Initiate showdesktop mode"
+msgstr "啓動察看上管理系統型態"
+
+msgid "Window speed"
+msgstr "視窗速度"
+
+msgid "Showdesktop timestep"
+msgstr "察看上管理系統時長"
+
+msgid "Window direction"
+msgstr "視窗方向"
+
+msgid "0 - Up, 1 - Down, 2 - Left, 3 - Right, 4 - Up/Down, 5 - Left/Right"
+msgstr "0 - 上, 1 - 下, 2 - 左, 3 - 右, 4 - 上/下, 5 - 左/右"
+
+msgid "Window Types"
+msgstr "視窗類別"
+
+msgid "Window types that should go away in showdesktop mode"
+msgstr "察看上管理系統型態下移開的視窗類別"
+
+msgid "Use scale settings"
+msgstr "使用排列設定"
+
+msgid "Use scale speed/timestep settings instead of the ones specified here"
+msgstr "使用排列視窗的蘇的/時長設定而非此處指定"
+
+msgid "Window opacity when showdesktop'd"
+msgstr "察看上管理系統時視窗不透通度"
+
+msgid "Window part size when showdesktop'd"
+msgstr "察看上管理系統時視窗部分大小"
+
+msgid "Show desktop"
+msgstr "回到上管理系統"
+
+msgid "Access your desktop easily"
+msgstr "清空上管理系統的快捷方式"
+
msgid "Standard"
msgstr "標准"
@@ -1859,14 +1844,12 @@ msgstr "不透通度百分數"
msgid "Use WM_CLASS for only-current"
msgstr "為目前視窗排列使用 WM_CLASS"
-msgid ""
-"Use WM_CLASS to find out wether a window should be scaled in only-current"
+msgid "Use WM_CLASS to find out wether a window should be scaled in only-current"
msgstr "使用 WM_CLASS 看目前視窗是否會在目前視窗排列型態下被排列"
msgid "Head"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Head on which windows are scaled"
msgstr "視窗排列時在上面加帶一個圖像"
@@ -1888,6 +1871,9 @@ msgstr "允許鍵盤匯入"
msgid "Allow keyboard input when scaled"
msgstr "排列視窗時允許鍵盤匯入"
+msgid "Show minimized windows"
+msgstr "察看最小化視窗"
+
msgid "Initiate Window Picker"
msgstr "啓動視窗選取"
@@ -1918,6 +1904,51 @@ msgstr "視窗排列"
msgid "Scale windows"
msgstr "視窗排列"
+msgid "Start splash"
+msgstr "啓動閃屏"
+
+msgid "background file"
+msgstr "背景影像"
+
+msgid "Background image file"
+msgstr "背景影像檔案"
+
+msgid "Logo file"
+msgstr "Logo 影像"
+
+msgid "Logo image file"
+msgstr "Logo 影像檔案"
+
+msgid "Fade Time"
+msgstr "淡入淡出時間"
+
+msgid "Fade In/Out Time"
+msgstr "淡入淡出時間"
+
+msgid "Display Time"
+msgstr "察看時長"
+
+msgid "Saturation"
+msgstr "飽和度"
+
+msgid "Background saturation"
+msgstr "背景飽和度"
+
+msgid "Brightness"
+msgstr "亮度"
+
+msgid "Background brightness"
+msgstr "背景亮度"
+
+msgid "Disable updates"
+msgstr "關閉背景清除"
+
+msgid "Disable updates of background"
+msgstr "關閉背景清除"
+
+msgid "A simple splash plugin"
+msgstr "簡單的閃屏插件"
+
msgid "Switcher speed"
msgstr "切换速度"
@@ -1927,15 +1958,9 @@ msgstr "切换時長"
msgid "Window types that should shown in switcher"
msgstr "出現在切换程式的視窗類別"
-msgid "Saturation"
-msgstr "飽和度"
-
msgid "Amount of saturation in percent"
msgstr "飽和度百分數"
-msgid "Brightness"
-msgstr "亮度"
-
msgid "Amount of brightness in percent"
msgstr "亮度百分數"
@@ -1954,8 +1979,7 @@ msgstr "察看所有上管理系統視窗"
msgid "Icon Corner"
msgstr "圖像角位置"
-msgid ""
-"Icon Placement (0=BottomRight, 1=BottomLeft, 2=TopRight, 3=TopLeft, 4=Center)"
+msgid "Icon Placement (0=BottomRight, 1=BottomLeft, 2=TopRight, 3=TopLeft, 4=Center)"
msgstr "圖像位置 (0=右下, 1=左下, 2=右上, 3=左上, 4=中央)"
msgid "Distance desktop should be zoom out while switching windows"
@@ -1970,9 +1994,6 @@ msgstr "貼預覧圖察看圖像"
msgid "Minimized"
msgstr "最小化"
-msgid "Show minimized windows"
-msgstr "察看最小化視窗"
-
msgid "Show Window List"
msgstr "察看視窗清單"
@@ -2003,13 +2024,17 @@ msgstr "上個視窗"
msgid "Popup switcher if not visible and select previous window"
msgstr "即現切换程式如果不可見則選取上個視窗"
+msgid "Next window (All workspaces)"
+msgstr "下個視窗 (所有上管理系統)"
+
msgid "Popup switcher if not visible and select next window out of all windows"
msgstr "即現切换程式如果不可見則選取所有視窗中的下個視窗"
-msgid ""
-"Popup switcher if not visible and select previous window out of all windows"
-msgstr ""
-"即現切换程式如果不可見則選取所有視窗中的上個視窗"
+msgid "Prev window (All workspaces)"
+msgstr "上個視窗 (所有上管理系統)"
+
+msgid "Popup switcher if not visible and select previous window out of all windows"
+msgstr "即現切换程式如果不可見則選取所有視窗中的上個視窗"
msgid "Application Switcher"
msgstr "程式切换"
@@ -2017,6 +2042,54 @@ msgstr "程式切换"
msgid "Applications window Switcher"
msgstr "程式視窗切换"
+msgid "Trailfocus"
+msgstr "焦點軌迹"
+
+msgid "Window focus leaves a trail"
+msgstr "視窗按照現行順序而察看不同效果"
+
+msgid "Opacity level of completely unfocused windows"
+msgstr "完全未聚焦視窗的不透通度級彆"
+
+msgid "Opacity level of completely focused windows"
+msgstr "完全聚焦視窗的不透通度級彆"
+
+msgid "Saturation level of completely unfocused windows"
+msgstr "完全未聚焦視窗的飽和度級彆"
+
+msgid "Saturation level of completely focused windows"
+msgstr "完全聚焦視窗的飽和度級彆"
+
+msgid "Brightness level of unfocused windows"
+msgstr "完全未聚焦視窗的亮度級彆"
+
+msgid "Brightness level of focused windows"
+msgstr "完全聚焦視窗的亮度級彆"
+
+msgid "Number of recently used windows to keep track of"
+msgstr "保持視窗現行軌迹記録的視窗數目"
+
+msgid "Trailfocus window types"
+msgstr "焦點軌迹視窗類別"
+
+msgid "Ignore \"SkipTaskbar\" Windows"
+msgstr "舍棄 \"SkipTaskbar\" 視窗"
+
+msgid "Ignore \"SkipPager\" Windows"
+msgstr "舍棄 \"SkipPager\" 視窗"
+
+msgid "Disable on screengrab of"
+msgstr "抓屏時禁用"
+
+msgid "Disable Trailfocus on screengrab of"
+msgstr "抓屏時禁用焦點軌迹"
+
+msgid "WM_CLASS to exclude"
+msgstr "排除的 WM_CLASS"
+
+msgid "Windows classes to exclude from trailfocusing"
+msgstr "不使用焦點軌迹的視窗分類"
+
msgid "Enable pointer water effects"
msgstr "啓用指標水波效果"
@@ -2062,8 +2135,7 @@ msgstr "初始最高點"
msgid ""
"Initial number of water vertices (larger number results in larger wave "
"duration)"
-msgstr ""
-"最高點初始值(數值越大,水波時間越長)"
+msgstr "最高點初始值(數值越大,水波時間越長)"
msgid "Rain Delay"
msgstr "雨點延遲"
@@ -2320,10 +2392,8 @@ msgstr "邊緣抓取速率"
msgid "Snap windows modifier"
msgstr "粘性視窗"
-msgid ""
-"Press all of the selected keys while moving windows to cause them to snap"
-msgstr ""
-"按下下面所有鍵使視窗具有粘性"
+msgid "Press all of the selected keys while moving windows to cause them to snap"
+msgstr "按下下面所有鍵使視窗具有粘性"
msgid "Default Snapping to On"
msgstr "預設粘性開啓"
@@ -2340,851 +2410,23 @@ msgstr "視窗晃動"
msgid "Use spring model for wobbly window effect"
msgstr "使用彈性模型産生視窗晃動效果"
-msgid "Zoom Speed"
-msgstr "縮放速度"
-
-msgid "Step"
-msgstr "步長"
-
-msgid "Zoomfactor multiplicator for amount of zooming in each zoomIn / zoomOut"
-msgstr "每次縮放的縮放系數"
-
msgid "Minimum Zoom"
msgstr "最小縮放"
msgid "Minimum Zoom Value (how close can you zoom)"
msgstr "最小縮放值(能放到多大倍數)"
-msgid "Maximum Zoom"
-msgstr "最大縮放"
-
msgid "Maximum Zoom Value (how far can you zoom away)"
msgstr "最大縮放值(能縮到多小)"
-msgid "Zoom Timestep"
-msgstr "縮放步長"
-
-msgid "Filter Linear"
-msgstr "綫性過濾"
-
msgid "USe linear filter when zoomed in"
msgstr "放大時使用綫性過濾"
msgid "Allow keyboard input when zoomed"
-msgstr ""
-
-msgid "Zoom In"
-msgstr "放大"
-
-msgid "Zoom Out"
-msgstr "縮小"
+msgstr "縮放時允許鍵盤匯入"
msgid "Zoom Desktop"
msgstr "縮放上管理系統"
msgid "Zoom and pan desktop cube"
msgstr "縮放并全景觀看立方體"
-
-#~ msgid "Super"
-#~ msgstr ""
-
-#~ msgid "Mode"
-#~ msgstr "型態"
-
-#~ msgid "Top"
-#~ msgstr "上"
-
-#~ msgid "Bottom"
-#~ msgstr "下"
-
-#~ msgid "Top-Left"
-#~ msgstr "左上"
-
-#~ msgid "Top-Right"
-#~ msgstr "右上"
-
-#~ msgid "Bottom-Left"
-#~ msgstr "左下"
-
-#~ msgid "Bottom-Right"
-#~ msgstr "右下"
-
-#~ msgid "Browse for "
-#~ msgstr "瀏覧"
-
-#~ msgid "Beryl Image Types (PNG,SVG)"
-#~ msgstr "Beryl 影像類別 (PNG,SVG)"
-
-#~ msgid "update-preview"
-#~ msgstr "清除預覧"
-
-#~ msgid "Browse"
-#~ msgstr "瀏覧"
-
-#~ msgid "Modifier Keys:"
-#~ msgstr "修飾鍵:"
-
-#~ msgid "Key Name:"
-#~ msgstr "鍵名:"
-
-#~ msgid "Button Number:"
-#~ msgstr "按鈕編號:"
-
-#~ msgid "Choices"
-#~ msgstr "選項"
-
-#~ msgid "Numeric Values"
-#~ msgstr "數值"
-
-#~ msgid "Commands"
-#~ msgstr "指令"
-
-#~ msgid "Strings"
-#~ msgstr "字符串"
-
-#~ msgid "Filenames"
-#~ msgstr "檔名"
-
-#~ msgid "Keyboard"
-#~ msgstr "鍵盤"
-
-#~ msgid "Mouse"
-#~ msgstr "滑鼠"
-
-#~ msgid "Screen Edges & Corners"
-#~ msgstr "螢幕邊角"
-
-#~ msgid "String Lists"
-#~ msgstr "字符串清單"
-
-#~ msgid "Profiles"
-#~ msgstr "存檔"
-
-#~ msgid "General Options"
-#~ msgstr "全域選項"
-
-#~ msgid "Options for Beryl as a whole"
-#~ msgstr "Beryl 全域選項"
-
-#~ msgid "Hide"
-#~ msgstr "隱藏"
-
-#~ msgid "Reset Settings..."
-#~ msgstr "重新設定..."
-
-#~ msgid "Reset to Defaults"
-#~ msgstr "重置到預設"
-
-#~ msgid "Undo Reset"
-#~ msgstr "撤銷重置"
-
-#~ msgid "Profile 1"
-#~ msgstr "存檔 1"
-
-#~ msgid "Profile 2"
-#~ msgstr "存檔 2"
-
-#~ msgid "Profile 3"
-#~ msgstr "存檔 3"
-
-#~ msgid "Profile 4"
-#~ msgstr "存檔 4"
-
-#~ msgid "Profile 5"
-#~ msgstr "存檔 5"
-
-#~ msgid "Plugins that this conflicts with"
-#~ msgstr "與此插件衝突的插件"
-
-#~ msgid "Do not modify"
-#~ msgstr "請勿修改"
-
-#~ msgid "Plugins that this must load before"
-#~ msgstr "必須在此插件之後加載的插件"
-
-#~ msgid "Plugins that this requires"
-#~ msgstr "此插件所需要的插件"
-
-#~ msgid "Desktop"
-#~ msgstr "上管理系統"
-
-#~ msgid "Rotate Top / Bottom images"
-#~ msgstr "頂/底面影像旋轉"
-
-#~ msgid "Dbus Control Backend"
-#~ msgstr "Dbus 控制後端"
-
-#~ msgid "Plane To Face 2"
-#~ msgstr "滑至面 2"
-
-#~ msgid "Plane to face 2"
-#~ msgstr "滑至面 2"
-
-#~ msgid "Plane To Face 3"
-#~ msgstr "滑至面 3"
-
-#~ msgid "Plane to face 3"
-#~ msgstr "滑至面 3"
-
-#~ msgid "Plane To Face 4"
-#~ msgstr "滑至面 4"
-
-#~ msgid "Plane to face 4"
-#~ msgstr "滑至面 4"
-
-#~ msgid "Plane To Face 5"
-#~ msgstr "滑至面 5"
-
-#~ msgid "Plane to face 5"
-#~ msgstr "滑至面 5"
-
-#~ msgid "Plane To Face 6"
-#~ msgstr "滑至面 6"
-
-#~ msgid "Plane to face 6"
-#~ msgstr "滑至面 6"
-
-#~ msgid "Plane To Face 7"
-#~ msgstr "滑至面 7"
-
-#~ msgid "Plane to face 7"
-#~ msgstr "滑至面 7"
-
-#~ msgid "Plane To Face 8"
-#~ msgstr "滑至面 8"
-
-#~ msgid "Plane to face 8"
-#~ msgstr "滑至面 8"
-
-#~ msgid "Plane To Face 9"
-#~ msgstr "滑至面 9"
-
-#~ msgid "Plane to face 9"
-#~ msgstr "滑至面 9"
-
-#~ msgid "Plane To Face 10"
-#~ msgstr "滑至面 10"
-
-#~ msgid "Plane to face 10"
-#~ msgstr "滑至面 10"
-
-#~ msgid "Plane To Face 11"
-#~ msgstr "滑至面 11"
-
-#~ msgid "Plane to face 11"
-#~ msgstr "滑至面 11"
-
-#~ msgid "Plane To Face 12"
-#~ msgstr "滑至面 12"
-
-#~ msgid "Plane to face 12"
-#~ msgstr "滑至面 12"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 2"
-#~ msgstr "旋前往面 2"
-
-#~ msgid "Rotate to face 2"
-#~ msgstr "旋前往面 2"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 3"
-#~ msgstr "旋前往面 3"
-
-#~ msgid "Rotate to face 3"
-#~ msgstr "旋前往面 3"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 4"
-#~ msgstr "旋前往面 4"
-
-#~ msgid "Rotate to face 4"
-#~ msgstr "旋前往面 4"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 5"
-#~ msgstr "旋前往面 5"
-
-#~ msgid "Rotate to face 5"
-#~ msgstr "旋前往面 5"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 6"
-#~ msgstr "旋前往面 6"
-
-#~ msgid "Rotate to face 6"
-#~ msgstr "旋前往面 6"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 7"
-#~ msgstr "旋前往面 7"
-
-#~ msgid "Rotate to face 7"
-#~ msgstr "旋前往面 7"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 8"
-#~ msgstr "旋前往面 8"
-
-#~ msgid "Rotate to face 8"
-#~ msgstr "旋前往面 8"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 9"
-#~ msgstr "旋前往面 9"
-
-#~ msgid "Rotate to face 9"
-#~ msgstr "旋前往面 9"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 10"
-#~ msgstr "旋前往面 10"
-
-#~ msgid "Rotate to face 10"
-#~ msgstr "旋前往面 10"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 11"
-#~ msgstr "旋前往面 11"
-
-#~ msgid "Rotate to face 11"
-#~ msgstr "旋前往面 11"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 12"
-#~ msgstr "旋前往面 12"
-
-#~ msgid "Rotate to face 12"
-#~ msgstr "旋前往面 12"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 2 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 2"
-
-#~ msgid "Rotate to face 2 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 2"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 3 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 3"
-
-#~ msgid "Rotate to face 3 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 3"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 4 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 4"
-
-#~ msgid "Rotate to face 4 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 4"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 5 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 5"
-
-#~ msgid "Rotate to face 5 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 5"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 6 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 6"
-
-#~ msgid "Rotate to face 6 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 6"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 7 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 7"
-
-#~ msgid "Rotate to face 7 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 7"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 8 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 8"
-
-#~ msgid "Rotate to face 8 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 8"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 9 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 9"
-
-#~ msgid "Rotate to face 9 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 9"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 10 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 10"
-
-#~ msgid "Rotate to face 10 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 10"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 11 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 11"
-
-#~ msgid "Rotate to face 11 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 11"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 12 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 12"
-
-#~ msgid "Rotate to face 12 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 12"
-
-#~ msgid "Active Plugins"
-#~ msgstr "啟動插件"
-
-#~ msgid "List of currently active plugins"
-#~ msgstr "目前現行插件清單"
-
-#~ msgid "Texture Filter"
-#~ msgstr "材質過濾"
-
-#~ msgid "Texture filtering"
-#~ msgstr "材質過濾"
-
-#~ msgid "Click To Focus"
-#~ msgstr "點撃聚焦"
-
-#~ msgid "Click on window moves input focus to it"
-#~ msgstr "點撃一個視窗使它聚焦"
-
-#~ msgid "Auto-Raise"
-#~ msgstr "自動浮起"
-
-#~ msgid "Raise selected windows after interval"
-#~ msgstr "間隔後自動浮起選取視窗"
-
-#~ msgid "Auto-Raise Delay"
-#~ msgstr "自動浮起延時"
-
-#~ msgid "Interval before raising selected windows"
-#~ msgstr "選取視窗浮起之前的間隔"
-
-#~ msgid "Close Window"
-#~ msgstr "關閉視窗"
-
-#~ msgid "Close active window"
-#~ msgstr "關閉現行視窗"
-
-#~ msgid "Show Main Menu"
-#~ msgstr "察看主功能表"
-
-#~ msgid "Show the main menu"
-#~ msgstr "察看主功能表"
-
-#~ msgid "Run Dialog"
-#~ msgstr "執行對話方塊"
-
-#~ msgid "Show Run Application dialog"
-#~ msgstr "察看執行對話方塊"
-
-#~ msgid "Command line 0"
-#~ msgstr "指令行 0"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command0 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command0 被啟動在 shell 執行指令行 0"
-
-#~ msgid "Command line 1"
-#~ msgstr "指令行 1"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command1 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command1 被啟動在 shell 執行指令行 1"
-
-#~ msgid "Command line 2"
-#~ msgstr "指令行 2"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command2 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command2 被啟動在 shell 執行指令行 2"
-
-#~ msgid "Command line 3"
-#~ msgstr "指令行 3"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command3 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command3 被啟動在 shell 執行指令行 3"
-
-#~ msgid "Command line 4"
-#~ msgstr "指令行 4"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command4 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command4 被啟動在 shell 執行指令行 4"
-
-#~ msgid "Command line 5"
-#~ msgstr "指令行 5"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command5 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command5 被啟動在 shell 執行指令行 5"
-
-#~ msgid "Command line 6"
-#~ msgstr "指令行 6"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command6 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command6 被啟動在 shell 執行指令行 6"
-
-#~ msgid "Command line 7"
-#~ msgstr "指令行 7"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command7 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command7 被啟動在 shell 執行指令行 7"
-
-#~ msgid "Command line 8"
-#~ msgstr "指令行 8"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command8 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command8 被啟動在 shell 執行指令行 8"
-
-#~ msgid "Command line 9"
-#~ msgstr "指令行 9"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command9 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command9 被啟動在 shell 執行指令行 9"
-
-#~ msgid "Command line 10"
-#~ msgstr "指令行 10"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command10 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command10 被啟動在 shell 執行指令行 10"
-
-#~ msgid "Command line 11"
-#~ msgstr "指令行 11"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command11 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command11 被啟動在 shell 執行指令行 11"
-
-#~ msgid "Run command 0"
-#~ msgstr "執行指令 0"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command0"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command0 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 1"
-#~ msgstr "執行指令 1"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command1"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command1 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 2"
-#~ msgstr "執行指令 2"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command2"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command2 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 3"
-#~ msgstr "執行指令 3"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command3"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command3 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 4"
-#~ msgstr "執行指令 4"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command4"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command4 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 5"
-#~ msgstr "執行指令 5"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command5"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command5 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 6"
-#~ msgstr "執行指令 6"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command6"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command6 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 7"
-#~ msgstr "執行指令 7"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command7"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command7 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 8"
-#~ msgstr "執行指令 8"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command8"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command8 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 9"
-#~ msgstr "執行指令 9"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command9"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command9 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 10"
-#~ msgstr "執行指令 10"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command10"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command10 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 11"
-#~ msgstr "執行指令 11"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command11"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command11 的指令"
-
-#~ msgid "Slow Animations"
-#~ msgstr "動畫效果减慢"
-
-#~ msgid "Toggle use of slow animations"
-#~ msgstr "開關慢速動畫"
-
-#~ msgid "Lower Window"
-#~ msgstr "視窗後置"
-
-#~ msgid "Lower window beneath other windows"
-#~ msgstr "將視窗置于其他視窗後面"
-
-#~ msgid "Unmaximize Window"
-#~ msgstr "取消最大化視窗"
-
-#~ msgid "Unmaximize active window"
-#~ msgstr "取消目前視窗最大化"
-
-#~ msgid "Minimize Window"
-#~ msgstr "最小化視窗"
-
-#~ msgid "Minimize active window"
-#~ msgstr "最小化目前視窗"
-
-#~ msgid "Maximize Window"
-#~ msgstr "最大化視窗"
-
-#~ msgid "Maximize active window"
-#~ msgstr "最大化目前視窗"
-
-#~ msgid "Maximize Window Horizontally"
-#~ msgstr "視窗横向最大化"
-
-#~ msgid "Maximize active window horizontally"
-#~ msgstr "横向最大化目前視窗"
-
-#~ msgid "Maximize Window Vertically"
-#~ msgstr "視窗垂直最大化"
-
-#~ msgid "Maximize active window vertically"
-#~ msgstr "垂直最大化目前視窗"
-
-#~ msgid "Increase Opacity"
-#~ msgstr "增加不透通度"
-
-#~ msgid "Increase window opacity"
-#~ msgstr "增加視窗不透通度"
-
-#~ msgid "Decrease Opacity"
-#~ msgstr "降低不透通度"
-
-#~ msgid "Decrease window opacity"
-#~ msgstr "降低視窗不透通度"
-
-#~ msgid "Screenshot command line"
-#~ msgstr "截屏指令行"
-
-#~ msgid "Take a screenshot"
-#~ msgstr "進行截屏"
-
-#~ msgid "Window screenshot command line"
-#~ msgstr "視窗截屏指令行"
-
-#~ msgid "Take a screenshot of a window"
-#~ msgstr "進行視窗截屏"
-
-#~ msgid "Window Menu"
-#~ msgstr "視窗功能表"
-
-#~ msgid "Open window menu"
-#~ msgstr "開啟視窗功能表"
-
-#~ msgid "Hide all windows and focus desktop"
-#~ msgstr "隱藏所有視窗察看上管理系統"
-
-#~ msgid "Raise On Click"
-#~ msgstr "點撃前置"
-
-#~ msgid "Raise windows when clicked"
-#~ msgstr "點撃視窗前置"
-
-#~ msgid "Audible Bell"
-#~ msgstr "聽覺嗶聲"
-
-#~ msgid "Audible system beep"
-#~ msgstr "聽覺系統輔助說明音"
-
-#~ msgid "Toggle Window Maximized"
-#~ msgstr "開關視窗最大化"
-
-#~ msgid "Toggle active window maximized"
-#~ msgstr "開關現行視窗最大化"
-
-#~ msgid "Toggle Window Maximized Horizontally"
-#~ msgstr "開關視窗横向最大化"
-
-#~ msgid "Toggle active window maximized horizontally"
-#~ msgstr "開關現行視窗横向最大化"
-
-#~ msgid "Toggle Window Maximized Vertically"
-#~ msgstr "開關視窗垂直最大化"
-
-#~ msgid "Toggle active window maximized vertically"
-#~ msgstr "開關現行視窗垂直最大化"
-
-#~ msgid "Hide Skip Taskbar Windows"
-#~ msgstr "隱藏不在工作欄中視窗"
-
-#~ msgid "Hide windows not in taskbar when entering show desktop mode"
-#~ msgstr "察看上管理系統型態時隱藏不在工作欄中的視窗"
-
-#~ msgid "Toggle Window Shaded"
-#~ msgstr "開關視窗卷起"
-
-#~ msgid "Toggle active window shaded"
-#~ msgstr "開關現行視窗卷起"
-
-#~ msgid "Raise Window"
-#~ msgstr "視窗前置"
-
-#~ msgid "Raise window above other windows"
-#~ msgstr "將視窗置于其他視窗前面"
-
-#~ msgid "Detect Refresh Rate"
-#~ msgstr "偵測清除率"
-
-#~ msgid "Automatic detection of refresh rate"
-#~ msgstr "自動偵測清除率"
-
-#~ msgid "Lighting"
-#~ msgstr "照明效果"
-
-#~ msgid "Use diffuse light when screen is transformed"
-#~ msgstr "螢幕變形時使用不同照明效果"
-
-#~ msgid "Refresh Rate"
-#~ msgstr "清除率"
-
-#~ msgid "The rate at which the screen is redrawn (times/second)"
-#~ msgstr "螢幕重繪頻率(次/秒)"
-
-#~ msgid "Horizontal Virtual Size"
-#~ msgstr "水平大小"
-
-#~ msgid "Screen size multiplier for virtual size"
-#~ msgstr "螢幕大小對真實大小的乘數"
-
-#~ msgid "Opacity Step"
-#~ msgstr "不透通度步長"
-
-#~ msgid "Opacity change step"
-#~ msgstr "不透通度改變步長"
-
-#~ msgid "Unredirect Fullscreen Windows"
-#~ msgstr "取消重導全屏視窗"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Allow drawing of fullscreen windows to not be redirected to offscreen "
-#~ "pixmaps"
-#~ msgstr "允許全屏視窗不被重導至目前不可見的點陣圖"
-
-#~ msgid "Default Icon"
-#~ msgstr "預設圖像"
-
-#~ msgid "Default window icon image"
-#~ msgstr "預設視窗圖像影像"
-
-#~ msgid "Sync To VBlank"
-#~ msgstr "VBlank 同步"
-
-#~ msgid "Only perform screen updates during vertical blanking period"
-#~ msgstr "僅在垂直消隱期間清除螢幕"
-
-#~ msgid "Slowness Fix"
-#~ msgstr "加速"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Toggle this option if beryl is slow or choppy. On some cards, enabling it "
-#~ "makes beryl smoother, and on others, disabling makes beryl smoother."
-#~ msgstr ""
-#~ "僅在 beryl 執行緩慢斷續時開啓這個選項。有些顯卡上啓用這個選項會使 beryl 運"
-#~ "行更平滑,其他的則是不開更好。"
-
-#~ msgid "Vertical Virtual Size"
-#~ msgstr "垂直大小"
-
-#~ msgid "Screen size multiplier for vertical virtual size"
-#~ msgstr "螢幕大小對真實大小的乘數"
-
-#~ msgid "Fast"
-#~ msgstr "快"
-
-#~ msgid "Good"
-#~ msgstr "好"
-
-#~ msgid "Best"
-#~ msgstr "最佳"
-
-#~ msgid "A simple splash plugin"
-#~ msgstr "一個簡單的閃屏插件"
-
-#~ msgid "Start splash"
-#~ msgstr "開始閃屏"
-
-#~ msgid "Logo file"
-#~ msgstr "Logo 檔案"
-
-#~ msgid "Logo image file"
-#~ msgstr "Logo 影像檔案"
-
-#~ msgid "background file"
-#~ msgstr "背景檔案"
-
-#~ msgid "Background image file"
-#~ msgstr "背景影像檔案"
-
-#~ msgid "Background saturation"
-#~ msgstr "背景飽和度"
-
-#~ msgid "Background brightness"
-#~ msgstr "背景亮度"
-
-#~ msgid "Fade In/Out Time"
-#~ msgstr "淡入淡出時間"
-
-#~ msgid "Display Time"
-#~ msgstr "察看時間"
-
-#~ msgid "Disable updates"
-#~ msgstr "關閉清除"
-
-#~ msgid "Disable updates of background"
-#~ msgstr "關閉背景清除"
-
-#~ msgid "Set to 2 to set widget state, 1 to clear."
-#~ msgstr "2 為 widget 狀態,1 清空."
-
-#~ msgid "Max Icon Size"
-#~ msgstr "最大圖像大小"
-
-#~ msgid "Biggest Icon to use on Non-Minimized Windows"
-#~ msgstr "使用在非最小化視窗的最大圖像"
-
-#~ msgid "WM_CLASS to exclude"
-#~ msgstr "排除 WM_CLASS"
-
-#~ msgid "WM_Classes to exclude from trailfocusing"
-#~ msgstr "軌迹記録排除 WM_CLASS"
-
-#~ msgid "Dim Unresponsive Windows"
-#~ msgstr "無反應視窗變暗"
-
-#~ msgid "Desaturate and dim windows that are unresponsive"
-#~ msgstr "無反應視窗去飽和變暗"
-
-#~ msgid "Full Maximize (horizontally)"
-#~ msgstr "最大化(横向)"
-
-#~ msgid "Enable to remove left and right borders from maximized windows"
-#~ msgstr "最大化視窗消除左右邊線方塊" \ No newline at end of file
diff --git a/beryl-plugins/po/zh_TW.po b/beryl-plugins/po/zh_TW.po
index 729dd4b..005d4ba 100644
--- a/beryl-plugins/po/zh_TW.po
+++ b/beryl-plugins/po/zh_TW.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: beryl-plugins 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-17 12:27+0530\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-06 10:54+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-09 05:58+0200\n"
"Last-Translator: Thruth Wang <gubotruth@gmail.org>\n"
"Language-Team: Beryl-Project <cyberorg@cyberorg.info>\n"
@@ -116,8 +116,8 @@ msgid ""
"All effects get to be chosen randomly, ignoring the selected effect. If None "
"is selected for an event, that event won't be animated."
msgstr ""
-"隨機挑揀任一效果,舍棄選取效果。如果某事件没有選取使用效果,它將不會使用動"
-"畫。"
+"隨機挑揀任一效果,舍棄選取效果。如果某事件没有"
+"選取使用效果,它將不會使用動畫。"
msgid "Rollup Fixed Interior"
msgstr "伸縮視窗時内部不伸縮"
@@ -142,8 +142,7 @@ msgstr "水平折叠擺幅與視窗寬度的比例.向外擴張為負值"
msgid "Curved Fold Amplitude"
msgstr "曲綫折叠擺幅"
-msgid ""
-"Curved fold amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
+msgid "Curved fold amplitude relative to window width. Negative values fold outward."
msgstr "曲綫折叠擺幅與視窗寬度的比例.向外擴張為負值."
msgid "Zoom From Center"
@@ -464,86 +463,38 @@ msgstr "動畫效果"
msgid "Use various animations as window effects"
msgstr "對視窗使用不同的動畫效果"
-msgid "Toggle Window Negative"
-msgstr "開關視窗反色"
-
-msgid "Toggle window negative"
-msgstr "開關視窗反色"
-
-msgid "Toggle Screen Negative"
-msgstr "開關螢幕反色"
-
-msgid "Toggle screen negative"
-msgstr "開關螢幕反色"
-
-msgid "Negative"
-msgstr "反色"
-
-msgid "Used to set a window or the screen negative"
-msgstr "允許視窗或者螢幕出現反色效果"
-
-msgid "UpDown"
-msgstr "上下"
-
-msgid "LeftRight"
-msgstr "左右"
-
-msgid "Corners"
-msgstr "角"
-
-msgid "Toolbar"
-msgstr "工具軸"
-
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "全屏"
-
-msgid "Initiate showdesktop mode"
-msgstr "啓動察看上管理系統型態"
-
-msgid "Speed"
-msgstr "速度"
-
-msgid "Window speed"
-msgstr "視窗速度"
-
-msgid "Timestep"
-msgstr "步長"
-
-msgid "Showdesktop timestep"
-msgstr "察看上管理系統時長"
-
-msgid "Window direction"
-msgstr "視窗方向"
+msgid "Initiate"
+msgstr "啓動"
-msgid "0 - Up, 1 - Down, 2 - Left, 3 - Right, 4 - Up/Down, 5 - Left/Right"
-msgstr "0 - 上, 1 - 下, 2 - 左, 3 - 右, 4 - 上/下, 5 - 左/右"
+msgid "Initiate annotate drawing"
+msgstr "啓用注解繪制"
-msgid "Window Types"
-msgstr "視窗類別"
+msgid "Initiate erase"
+msgstr "啓用清除"
-msgid "Window types that should go away in showdesktop mode"
-msgstr "察看上管理系統型態下移開的視窗類別"
+msgid "Initiate annotate erasing"
+msgstr "啓用注解清除"
-msgid "Use scale settings"
-msgstr "使用排列設定"
+msgid "Clear"
+msgstr "清除"
-msgid "Use scale speed/timestep settings instead of the ones specified here"
-msgstr "使用排列視窗的蘇的/時長設定而非此處指定"
+msgid "Annotate Color"
+msgstr "注解色彩"
-msgid "Window opacity when showdesktop'd"
-msgstr "察看上管理系統時視窗不透通度"
+msgid "Line color for annotations"
+msgstr "注解行色彩"
-msgid "Window part size when showdesktop'd"
-msgstr "察看上管理系統時視窗部分大小"
+msgid "Line Width"
+msgstr "行寬"
-msgid "Show desktop"
-msgstr "回到上管理系統"
+msgid "Line width for annotations"
+msgstr "注解行寬"
-msgid "Access your desktop easily"
-msgstr "清空上管理系統的快捷方式"
+msgid "Annotate"
+msgstr "注解"
-msgid "Initiate"
-msgstr "啓動"
+msgid "Annotate plugin"
+msgstr "注解插件"
msgid "Start benchmark"
msgstr "開始測試"
@@ -786,404 +737,6 @@ msgstr "模糊效果"
msgid "Blur and reflection effects"
msgstr "模糊和反射效果"
-msgid "Increase Saturation"
-msgstr "增加飽和度"
-
-msgid "Decrease Saturation"
-msgstr "降低飽和度"
-
-msgid "Increase Brightness"
-msgstr "增加亮度"
-
-msgid "Decrease Brightness"
-msgstr "降低亮度"
-
-msgid "Brightness Step"
-msgstr "亮度步長"
-
-msgid "Brightness change step"
-msgstr "亮度每步改變數"
-
-msgid "Saturation Step"
-msgstr "飽和度步長"
-
-msgid "Saturation change step"
-msgstr "飽和度每步改變數"
-
-msgid "Brightness and Saturation"
-msgstr "亮度/飽和度"
-
-msgid "Brightness and Saturation adjustments"
-msgstr "亮度/飽和度調整"
-
-msgid "Enabled"
-msgstr "啓用"
-
-msgid "Activate crash handler"
-msgstr "啟動崩潰處理"
-
-msgid "Start Window Manager"
-msgstr "啓動視窗管理者"
-
-msgid "Start other window manager on crash"
-msgstr "崩潰後啓動其他視窗管理者"
-
-msgid "Window manager command line"
-msgstr "視窗管理者指令行"
-
-msgid "Window manager command line. DO NOT ENTER BERYL HERE!!!"
-msgstr "視窗管理者指令行。此處切勿匯入 BERYL !!!"
-
-msgid "Crash handler"
-msgstr "崩潰處理"
-
-msgid "Beryl crash handler plugin"
-msgstr "Beryl 崩潰處理插件"
-
-msgid "Animation speed"
-msgstr "動畫速度"
-
-msgid "Animation timestep"
-msgstr "動畫步長"
-
-msgid "Pad Left"
-msgstr "左內縮"
-
-msgid "Left side padding"
-msgstr "左內縮"
-
-msgid "Pad Top"
-msgstr "頂部內縮"
-
-msgid "Top side padding"
-msgstr "頂部內縮"
-
-msgid "Pad Right"
-msgstr "右內縮"
-
-msgid "Right side padding"
-msgstr "右內縮"
-
-msgid "Pad Bottom"
-msgstr "底部內縮"
-
-msgid "Bottom side padding"
-msgstr "底部內縮"
-
-msgid "Self Animate"
-msgstr "內建動畫"
-
-msgid "Enable built-in animation"
-msgstr "啓用內建動畫效果"
-
-msgid "Unfocus Window"
-msgstr "視窗失焦"
-
-msgid "Unfocus windows that are moved off the viewport"
-msgstr "從目前上管理系統移走的視窗自動失焦"
-
-#, fuzzy
-msgid "Window Center"
-msgstr "視窗功能表"
-
-msgid "Put Pointer uses the center of the window"
-msgstr ""
-
-msgid "Avoid Offscreen"
-msgstr ""
-
-msgid "Avoids putting window borders offscreen"
-msgstr ""
-
-msgid "Put on Face"
-msgstr "目前面"
-
-msgid "Move window to face"
-msgstr "將視窗放到目前面"
-
-msgid "Put on Face 1"
-msgstr "將視窗放到面 1"
-
-msgid "Move window to face 1"
-msgstr "將視窗放到面 1"
-
-msgid "Put on Face 2"
-msgstr "將視窗放到面 2"
-
-msgid "Move window to face 2"
-msgstr "將視窗放到面 2"
-
-msgid "Put on Face 3"
-msgstr "將視窗放到面 3"
-
-msgid "Move window to face 3"
-msgstr "將視窗放到面 3"
-
-msgid "Put on Face 4"
-msgstr "將視窗放到面 4"
-
-msgid "Move window to face 4"
-msgstr "將視窗放到面 4"
-
-msgid "Put on Face 5"
-msgstr "將視窗放到面 5"
-
-msgid "Move window to face 5"
-msgstr "將視窗放到面 5"
-
-msgid "Put on Face 6"
-msgstr "將視窗放到面 6"
-
-msgid "Move window to face 6"
-msgstr "將視窗放到面 6"
-
-msgid "Put on Face 7"
-msgstr "將視窗放到面 7"
-
-msgid "Move window to face 7"
-msgstr "將視窗放到面 7"
-
-msgid "Put on Face 8"
-msgstr "將視窗放到面 8"
-
-msgid "Move window to face 8"
-msgstr "將視窗放到面 8"
-
-msgid "Put on Face 9"
-msgstr "將視窗放到面 9"
-
-msgid "Move window to face 9"
-msgstr "將視窗放到面 9"
-
-msgid "Put on Face 10"
-msgstr "將視窗放到面 10"
-
-msgid "Move window to face 10"
-msgstr "將視窗放到面 10"
-
-msgid "Put on Face 11"
-msgstr "將視窗放到面 11"
-
-msgid "Move window to face 11"
-msgstr "將視窗放到面 11"
-
-msgid "Put on Face 12"
-msgstr "將視窗放到面 12"
-
-msgid "Move window to face 12"
-msgstr "將視窗放到面 12"
-
-msgid "Viewport Left"
-msgstr "左上管理系統"
-
-msgid "Move window to the viewport on left"
-msgstr "將視窗移動到左邊上管理系統"
-
-msgid "Viewport Right"
-msgstr "右上管理系統"
-
-msgid "Move window to the viewport on right"
-msgstr "將視窗移動到右邊上管理系統"
-
-msgid "Viewport Up"
-msgstr "上上管理系統"
-
-msgid "Move window to the viewport on top"
-msgstr "將視窗移至頂面上管理系統"
-
-msgid "Viewport Down"
-msgstr "下上管理系統"
-
-msgid "Move window to the viewport on bottom"
-msgstr "將視窗移至底面上管理系統"
-
-msgid "Restore Position"
-msgstr "記住位置"
-
-msgid "Move window to the last position"
-msgstr "將視窗放到上次位置"
-
-msgid "Put Pointer"
-msgstr "指標定位放置"
-
-msgid "Move window to the pointer position using screen quadrant"
-msgstr "使用螢幕象限將視窗移動到指標位置"
-
-msgid "Put Exact"
-msgstr "精確定位放置"
-
-msgid "Move window to x, y"
-msgstr "將視窗按 x, y 座標放置"
-
-msgid "Put Center"
-msgstr "中央"
-
-msgid "Move window to the center"
-msgstr "將視窗移至中央"
-
-msgid "Put Left"
-msgstr "左置"
-
-msgid "Move window to the center of the left edge"
-msgstr "將視窗放置到螢幕左邊中間位置"
-
-msgid "Put Top Left"
-msgstr "左上"
-
-msgid "Move Window to the top left corner"
-msgstr "將視窗放置到螢幕左上角"
-
-msgid "Put Top"
-msgstr "頂置"
-
-msgid "Move window to the center of the top edge"
-msgstr "將視窗放置到螢幕頂部中間位置"
-
-msgid "Put Top Right"
-msgstr "右上"
-
-msgid "Move window to the top right corner"
-msgstr "將視窗放置到螢幕右上角"
-
-msgid "Put Right"
-msgstr "右置"
-
-msgid "Move window to the center of the right edge"
-msgstr "將視窗放置到螢幕右邊中間位置"
-
-msgid "Put Bottom Right"
-msgstr "右下"
-
-msgid "Move window to the bottom right corner"
-msgstr "將視窗放置到螢幕右下角"
-
-msgid "Put Bottom"
-msgstr "底置"
-
-msgid "Move window to the center of the bottom edge"
-msgstr "將視窗放置到螢幕底部中間位置"
-
-msgid "Put Bottom Left"
-msgstr "左下"
-
-msgid "Move window to the bottom left corner"
-msgstr "將視窗放置到螢幕左下角"
-
-msgid "Put"
-msgstr "視窗對齊"
-
-msgid "Put window"
-msgstr "對齊視窗"
-
-msgid "Initiate rectangle screenshot"
-msgstr "啓動矩形截屏"
-
-msgid "Directory"
-msgstr "目録"
-
-msgid "Put screenshot images in this directory"
-msgstr "將截屏影像存入此目録"
-
-msgid "Screenshot"
-msgstr "截屏"
-
-msgid "Screenshot plugin"
-msgstr "截屏插件"
-
-msgid "Window Opacity"
-msgstr "視窗不透通度"
-
-msgid "Set window opacity by conditions"
-msgstr "設定視窗不透通度的條件"
-
-msgid "Window Brightness"
-msgstr "視窗亮度"
-
-msgid "Set window brightness by conditions"
-msgstr "設定視窗亮度的條件"
-
-msgid "Window Saturation"
-msgstr "視窗飽和度"
-
-msgid "Set window saturation by conditions"
-msgstr "設定視窗飽和度的條件"
-
-msgid "Initial Viewport"
-msgstr "初始上管理系統"
-
-msgid "Set initial viewport for windows by conditions"
-msgstr "設定視窗初始上管理系統條件"
-
-msgid "Position"
-msgstr "位置"
-
-msgid "Initial position. 1-9 arranged like the numeric keypad"
-msgstr "初始位置. 如 1-9 鍵區排列"
-
-msgid "Border"
-msgstr "邊線方塊"
-
-msgid "Window border, set to 1 to disable"
-msgstr "視窗邊線方塊, 1 為禁用"
-
-msgid "Set Window Attribs by various criteria"
-msgstr "視窗分類屬性"
-
-msgid ""
-"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
-"class name, r = class role"
-msgstr ""
-"w = 視窗類別, c = 視窗 class, t = 視窗標題欄, p = 所屬程式, n = class 名, r "
-"= class 規則"
-
-msgid "Settings Manager"
-msgstr "設定管理者"
-
-msgid "Use beryl-settings to configure me!"
-msgstr "使用 beryl-settings 來設定"
-
-msgid "Trailfocus"
-msgstr "焦點軌迹"
-
-msgid "Window focus leaves a trail"
-msgstr "視窗按照現行順序而察看不同效果"
-
-msgid "Opacity level of completely unfocused windows"
-msgstr "完全未聚焦視窗的不透通度級彆"
-
-msgid "Opacity level of completely focused windows"
-msgstr "完全聚焦視窗的不透通度級彆"
-
-msgid "Saturation level of completely unfocused windows"
-msgstr "完全未聚焦視窗的飽和度級彆"
-
-msgid "Saturation level of completely focused windows"
-msgstr "完全聚焦視窗的飽和度級彆"
-
-msgid "Brightness level of unfocused windows"
-msgstr "完全未聚焦視窗的亮度級彆"
-
-msgid "Brightness level of focused windows"
-msgstr "完全聚焦視窗的亮度級彆"
-
-msgid "Number of recently used windows to keep track of"
-msgstr "保持視窗現行軌迹記録的視窗數目"
-
-msgid "Trailfocus window types"
-msgstr "焦點軌迹視窗類別"
-
-msgid "Ignore \"SkipTaskbar\" Windows"
-msgstr "舍棄 \"SkipTaskbar\" 視窗"
-
-msgid "Ignore \"SkipPager\" Windows"
-msgstr "舍棄 \"SkipPager\" 視窗"
-
-msgid "Disable on screengrab of"
-msgstr "抓屏時禁用"
-
-msgid "Disable Trailfocus on screengrab of"
-msgstr "抓屏時禁用焦點軌迹"
-
msgid "Never rotate caps"
msgstr "不旋轉到上下面"
@@ -1193,20 +746,17 @@ msgstr "移動後旋轉"
msgid "Rotate while moving"
msgstr "帶視窗旋轉"
-#, fuzzy
msgid "Automatic"
-msgstr "自動浮起"
+msgstr "自動"
-#, fuzzy
msgid "Multiscreen cube"
-msgstr "全屏"
+msgstr "重螢幕幕立方體"
msgid "Multiple cubes"
-msgstr ""
+msgstr "多立方體"
-#, fuzzy
msgid "One big cube"
-msgstr "上管理系統内含在立方體中"
+msgstr "單立方體"
msgid "Cube Color"
msgstr "立方體色彩"
@@ -1241,15 +791,13 @@ msgstr "縮放影像覆寫立方體底面"
msgid "Images Rotate Mode"
msgstr "影像旋轉型態"
-#, fuzzy
msgid "Select between never, after moving and while moving mode."
msgstr "選取移動型態,不旋轉/移動之後轉/移動時旋轉"
msgid "Image files on bottom"
msgstr "底面影像檔案"
-msgid ""
-"List of PNG and SVG files that should be rendered on bottom face of cube"
+msgid "List of PNG and SVG files that should be rendered on bottom face of cube"
msgstr "底面的 PNG 和 SVG 檔案播放清單"
msgid "Skydome"
@@ -1288,9 +836,15 @@ msgstr "加速"
msgid "Fold Acceleration"
msgstr "折叠加速"
+msgid "Speed"
+msgstr "速度"
+
msgid "Fold Speed"
msgstr "折叠速度"
+msgid "Timestep"
+msgstr "步長"
+
msgid "Fold Timestep"
msgstr "折叠步長"
@@ -1320,12 +874,11 @@ msgid ""
"opaque"
msgstr "大部分情况下正確處理上管理系統/root 視窗完全透通問題"
-#, fuzzy
msgid "MultiMonitor Mode"
-msgstr "動態模糊型態"
+msgstr "多察看器型態"
msgid "Multi monitor mode behavior"
-msgstr ""
+msgstr "多察看器型態行為"
msgid "Unfold"
msgstr "展開"
@@ -1351,18 +904,40 @@ msgstr "上管理系統立方體"
msgid "Place windows on cube"
msgstr "立方體上鋪放視窗"
+msgid "Enabled"
+msgstr "啓用"
+
+msgid "Activate crash handler"
+msgstr "啟動崩潰處理"
+
+msgid "Start Window Manager"
+msgstr "啓動視窗管理者"
+
+msgid "Start other window manager on crash"
+msgstr "崩潰後啓動其他視窗管理者"
+
+msgid "Window manager command line"
+msgstr "視窗管理者指令行"
+
+msgid "Window manager command line. DO NOT ENTER BERYL HERE!!!"
+msgstr "視窗管理者指令行。此處切勿匯入 BERYL !!!"
+
+msgid "Crash handler"
+msgstr "崩潰處理"
+
+msgid "Beryl crash handler plugin"
+msgstr "Beryl 崩潰處理插件"
+
msgid "Apply transparency/brightness/saturation"
msgstr "使用透通度/亮度/飽和度"
-msgid ""
-"Apply the transparency/brightness/saturation of the window to the decoration"
+msgid "Apply the transparency/brightness/saturation of the window to the decoration"
msgstr "對視窗裝飾使用透通度/亮度/飽和度"
msgid "Command"
msgstr "指令"
-msgid ""
-"Decorator command line that is executed if no decorator is already running"
+msgid "Decorator command line that is executed if no decorator is already running"
msgstr "如果没有視窗裝飾器執行,執行這裡的指令行啓動視窗裝飾器"
msgid "Draw shadows on panel-type windows"
@@ -1398,6 +973,9 @@ msgstr "視窗裝飾"
msgid "Dock"
msgstr ""
+msgid "Toolbar"
+msgstr "工具軸"
+
msgid "Splash"
msgstr "閃屏"
@@ -1419,6 +997,54 @@ msgstr "淡入淡出"
msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
msgstr "視窗察看時淡入,消失時淡出的效果"
+msgid "Zoom Speed"
+msgstr "縮放速度"
+
+msgid "Step"
+msgstr "步長"
+
+msgid "Zoomfactor multiplicator for amount of zooming in each zoomIn / zoomOut"
+msgstr "每次縮放的縮放系數"
+
+msgid "Maximum Zoom"
+msgstr "最大縮放"
+
+msgid "Maximum Zoom Factor"
+msgstr "最大縮放因數"
+
+msgid "Zoom Timestep"
+msgstr "縮放步長"
+
+msgid "Filter Linear"
+msgstr "綫性過濾"
+
+msgid "Use linear filter when zoomed in"
+msgstr "放大時使用綫性過濾"
+
+msgid "Hide normal cursor"
+msgstr "隱藏普通指標"
+
+msgid "Hide normal cursor during zoom"
+msgstr "縮放時隱藏普通指標"
+
+msgid "Show scaled cursor"
+msgstr "察看指標外框"
+
+msgid "Show scaled cursor during zoom"
+msgstr "縮放時察看指標外框"
+
+msgid "Zoom In"
+msgstr "放大"
+
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "縮小"
+
+msgid "Input enabled Zoom"
+msgstr "匯入啓用縮放"
+
+msgid "Input Enabled Zoom"
+msgstr "匯入啓用縮放"
+
msgid "Initiate Window Move"
msgstr "啓動視窗移動"
@@ -1455,19 +1081,17 @@ msgstr "拖下最大化視窗"
msgid "Snapoff and auto unmaximized maximized windows when dragging"
msgstr "拖拽最大化視窗可自動取消最大化"
-#, fuzzy
msgid "Snapoff distance"
-msgstr "邊緣抓取距離"
+msgstr "拖拽距離"
msgid "Pointer movement distance after which window is snapped off"
-msgstr ""
+msgstr "取消視窗最大化所需指標移動距離"
-#, fuzzy
msgid "Snapback distance"
-msgstr "邊緣抓取距離"
+msgstr "回復拖拽距離"
msgid "Pointer movement distance to snap window back"
-msgstr ""
+msgstr "回復視窗拖拽行為所需距離"
msgid "Move Window"
msgstr "視窗移動"
@@ -1475,6 +1099,24 @@ msgstr "視窗移動"
msgid "Move window"
msgstr "移動視窗"
+msgid "Toggle Window Negative"
+msgstr "開關視窗反色"
+
+msgid "Toggle window negative"
+msgstr "開關視窗反色"
+
+msgid "Toggle Screen Negative"
+msgstr "開關螢幕反色"
+
+msgid "Toggle screen negative"
+msgstr "開關螢幕反色"
+
+msgid "Negative"
+msgstr "反色"
+
+msgid "Used to set a window or the screen negative"
+msgstr "允許視窗或者螢幕出現反色效果"
+
msgid "Workarounds"
msgstr "臨時解决方案"
@@ -1487,13 +1129,18 @@ msgstr "視窗放置"
msgid "Place windows at appropriate positions when mapped"
msgstr "視窗察看時放置到合適位置"
-#, fuzzy
msgid "Wrap around"
msgstr "貼邊覆寫"
msgid "Enable wrapping around"
msgstr "啓用貼邊覆寫"
+msgid "Scrolling Time"
+msgstr "捲動時間"
+
+msgid "Scrolling Time when switching Desktops"
+msgstr "切换上管理系統時的捲動時間"
+
msgid "Plane Left"
msgstr "左平面"
@@ -1518,19 +1165,19 @@ msgstr "上平面"
msgid "Plane up"
msgstr "上平面"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane To Face %d"
msgstr "滑至面 %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane to face %d"
msgstr "滑至面 %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane To Face %d with Window"
msgstr "帶視窗旋前往面 %d"
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Plane to face %d and bring active window along"
msgstr "隨目前視窗旋前往面 %d"
@@ -1540,6 +1187,240 @@ msgstr "平面上管理系統"
msgid "Place windows on a plane"
msgstr "在平面上放置視窗"
+msgid "Animation speed"
+msgstr "動畫速度"
+
+msgid "Animation timestep"
+msgstr "動畫步長"
+
+msgid "Pad Left"
+msgstr "左內縮"
+
+msgid "Left side padding"
+msgstr "左內縮"
+
+msgid "Pad Top"
+msgstr "頂部內縮"
+
+msgid "Top side padding"
+msgstr "頂部內縮"
+
+msgid "Pad Right"
+msgstr "右內縮"
+
+msgid "Right side padding"
+msgstr "右內縮"
+
+msgid "Pad Bottom"
+msgstr "底部內縮"
+
+msgid "Bottom side padding"
+msgstr "底部內縮"
+
+msgid "Self Animate"
+msgstr "內建動畫"
+
+msgid "Enable built-in animation"
+msgstr "啓用內建動畫效果"
+
+msgid "Unfocus Window"
+msgstr "視窗失焦"
+
+msgid "Unfocus windows that are moved off the viewport"
+msgstr "從目前上管理系統移走的視窗自動失焦"
+
+msgid "Window Center"
+msgstr "視窗中心"
+
+msgid "Put Pointer uses the center of the window"
+msgstr "指標定位使用視窗中心"
+
+msgid "Avoid Offscreen"
+msgstr "避免超出螢幕邊緣"
+
+msgid "Avoids putting window borders offscreen"
+msgstr "避免視窗超出螢幕邊緣"
+
+msgid "Put on Face"
+msgstr "目前面"
+
+msgid "Move window to face"
+msgstr "將視窗放到目前面"
+
+msgid "Put on Face 1"
+msgstr "將視窗放到面 1"
+
+msgid "Move window to face 1"
+msgstr "將視窗放到面 1"
+
+msgid "Put on Face 2"
+msgstr "將視窗放到面 2"
+
+msgid "Move window to face 2"
+msgstr "將視窗放到面 2"
+
+msgid "Put on Face 3"
+msgstr "將視窗放到面 3"
+
+msgid "Move window to face 3"
+msgstr "將視窗放到面 3"
+
+msgid "Put on Face 4"
+msgstr "將視窗放到面 4"
+
+msgid "Move window to face 4"
+msgstr "將視窗放到面 4"
+
+msgid "Put on Face 5"
+msgstr "將視窗放到面 5"
+
+msgid "Move window to face 5"
+msgstr "將視窗放到面 5"
+
+msgid "Put on Face 6"
+msgstr "將視窗放到面 6"
+
+msgid "Move window to face 6"
+msgstr "將視窗放到面 6"
+
+msgid "Put on Face 7"
+msgstr "將視窗放到面 7"
+
+msgid "Move window to face 7"
+msgstr "將視窗放到面 7"
+
+msgid "Put on Face 8"
+msgstr "將視窗放到面 8"
+
+msgid "Move window to face 8"
+msgstr "將視窗放到面 8"
+
+msgid "Put on Face 9"
+msgstr "將視窗放到面 9"
+
+msgid "Move window to face 9"
+msgstr "將視窗放到面 9"
+
+msgid "Put on Face 10"
+msgstr "將視窗放到面 10"
+
+msgid "Move window to face 10"
+msgstr "將視窗放到面 10"
+
+msgid "Put on Face 11"
+msgstr "將視窗放到面 11"
+
+msgid "Move window to face 11"
+msgstr "將視窗放到面 11"
+
+msgid "Put on Face 12"
+msgstr "將視窗放到面 12"
+
+msgid "Move window to face 12"
+msgstr "將視窗放到面 12"
+
+msgid "Viewport Left"
+msgstr "左上管理系統"
+
+msgid "Move window to the viewport on left"
+msgstr "將視窗移動到左邊上管理系統"
+
+msgid "Viewport Right"
+msgstr "右上管理系統"
+
+msgid "Move window to the viewport on right"
+msgstr "將視窗移動到右邊上管理系統"
+
+msgid "Viewport Up"
+msgstr "上上管理系統"
+
+msgid "Move window to the viewport on top"
+msgstr "將視窗移至頂面上管理系統"
+
+msgid "Viewport Down"
+msgstr "下上管理系統"
+
+msgid "Move window to the viewport on bottom"
+msgstr "將視窗移至底面上管理系統"
+
+msgid "Restore Position"
+msgstr "記住位置"
+
+msgid "Move window to the last position"
+msgstr "將視窗放到上次位置"
+
+msgid "Put Pointer"
+msgstr "指標定位放置"
+
+msgid "Move window to the pointer position using screen quadrant"
+msgstr "使用螢幕象限將視窗移動到指標位置"
+
+msgid "Put Exact"
+msgstr "精確定位放置"
+
+msgid "Move window to x, y"
+msgstr "將視窗按 x, y 座標放置"
+
+msgid "Put Center"
+msgstr "中央"
+
+msgid "Move window to the center"
+msgstr "將視窗移至中央"
+
+msgid "Put Left"
+msgstr "左置"
+
+msgid "Move window to the center of the left edge"
+msgstr "將視窗放置到螢幕左邊中間位置"
+
+msgid "Put Top Left"
+msgstr "左上"
+
+msgid "Move Window to the top left corner"
+msgstr "將視窗放置到螢幕左上角"
+
+msgid "Put Top"
+msgstr "頂置"
+
+msgid "Move window to the center of the top edge"
+msgstr "將視窗放置到螢幕頂部中間位置"
+
+msgid "Put Top Right"
+msgstr "右上"
+
+msgid "Move window to the top right corner"
+msgstr "將視窗放置到螢幕右上角"
+
+msgid "Put Right"
+msgstr "右置"
+
+msgid "Move window to the center of the right edge"
+msgstr "將視窗放置到螢幕右邊中間位置"
+
+msgid "Put Bottom Right"
+msgstr "右下"
+
+msgid "Move window to the bottom right corner"
+msgstr "將視窗放置到螢幕右下角"
+
+msgid "Put Bottom"
+msgstr "底置"
+
+msgid "Move window to the center of the bottom edge"
+msgstr "將視窗放置到螢幕底部中間位置"
+
+msgid "Put Bottom Left"
+msgstr "左下"
+
+msgid "Move window to the bottom left corner"
+msgstr "將視窗放置到螢幕左下角"
+
+msgid "Put"
+msgstr "視窗對齊"
+
+msgid "Put window"
+msgstr "對齊視窗"
+
msgid "Stretch"
msgstr "拉伸"
@@ -1577,8 +1458,7 @@ msgstr "如果此項被勾選,視窗將不斷自動重繪,可能導致機器變
msgid "Resize Display Mode"
msgstr "調整大小察看型態"
-msgid ""
-"Select between normal, stretched texture, outline and filled outline mode."
+msgid "Select between normal, stretched texture, outline and filled outline mode."
msgstr "在正常,拉伸材質,框架和填補框架中選取一個型態."
msgid "Outline Color"
@@ -1792,6 +1672,124 @@ msgstr "立方體旋轉"
msgid "Rotate desktop cube"
msgstr "旋轉上管理系統立方體"
+msgid "Window Opacity"
+msgstr "視窗不透通度"
+
+msgid "Set window opacity by conditions"
+msgstr "設定視窗不透通度的條件"
+
+msgid "Window Brightness"
+msgstr "視窗亮度"
+
+msgid "Set window brightness by conditions"
+msgstr "設定視窗亮度的條件"
+
+msgid "Window Saturation"
+msgstr "視窗飽和度"
+
+msgid "Set window saturation by conditions"
+msgstr "設定視窗飽和度的條件"
+
+msgid "Initial Viewport"
+msgstr "初始上管理系統"
+
+msgid "Set initial viewport for windows by conditions"
+msgstr "設定視窗初始上管理系統條件"
+
+msgid "Position"
+msgstr "位置"
+
+msgid "Initial position. 1-9 arranged like the numeric keypad"
+msgstr "初始位置. 如 1-9 鍵區排列"
+
+msgid "Border"
+msgstr "邊線方塊"
+
+msgid "Window border, set to 1 to disable"
+msgstr "視窗邊線方塊, 1 為禁用"
+
+msgid "Set Window Attribs by various criteria"
+msgstr "視窗分類屬性"
+
+msgid ""
+"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
+"class name, r = class role"
+msgstr ""
+"w = 視窗類別, c = 視窗 class, t = 視窗標題欄, p = 所屬程式, n = class 名, r "
+"= class 規則"
+
+msgid "Settings Manager"
+msgstr "設定管理者"
+
+msgid "Use beryl-settings to configure me!"
+msgstr "使用 beryl-settings 來設定"
+
+msgid "Initiate rectangle screenshot"
+msgstr "啓動矩形截屏"
+
+msgid "Directory"
+msgstr "目録"
+
+msgid "Put screenshot images in this directory"
+msgstr "將截屏影像存入此目録"
+
+msgid "Screenshot"
+msgstr "截屏"
+
+msgid "Screenshot plugin"
+msgstr "截屏插件"
+
+msgid "UpDown"
+msgstr "上下"
+
+msgid "LeftRight"
+msgstr "左右"
+
+msgid "Corners"
+msgstr "角"
+
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "全屏"
+
+msgid "Initiate showdesktop mode"
+msgstr "啓動察看上管理系統型態"
+
+msgid "Window speed"
+msgstr "視窗速度"
+
+msgid "Showdesktop timestep"
+msgstr "察看上管理系統時長"
+
+msgid "Window direction"
+msgstr "視窗方向"
+
+msgid "0 - Up, 1 - Down, 2 - Left, 3 - Right, 4 - Up/Down, 5 - Left/Right"
+msgstr "0 - 上, 1 - 下, 2 - 左, 3 - 右, 4 - 上/下, 5 - 左/右"
+
+msgid "Window Types"
+msgstr "視窗類別"
+
+msgid "Window types that should go away in showdesktop mode"
+msgstr "察看上管理系統型態下移開的視窗類別"
+
+msgid "Use scale settings"
+msgstr "使用排列設定"
+
+msgid "Use scale speed/timestep settings instead of the ones specified here"
+msgstr "使用排列視窗的蘇的/時長設定而非此處指定"
+
+msgid "Window opacity when showdesktop'd"
+msgstr "察看上管理系統時視窗不透通度"
+
+msgid "Window part size when showdesktop'd"
+msgstr "察看上管理系統時視窗部分大小"
+
+msgid "Show desktop"
+msgstr "回到上管理系統"
+
+msgid "Access your desktop easily"
+msgstr "清空上管理系統的快捷方式"
+
msgid "Standard"
msgstr "標准"
@@ -1846,14 +1844,12 @@ msgstr "不透通度百分數"
msgid "Use WM_CLASS for only-current"
msgstr "為目前視窗排列使用 WM_CLASS"
-msgid ""
-"Use WM_CLASS to find out wether a window should be scaled in only-current"
+msgid "Use WM_CLASS to find out wether a window should be scaled in only-current"
msgstr "使用 WM_CLASS 看目前視窗是否會在目前視窗排列型態下被排列"
msgid "Head"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Head on which windows are scaled"
msgstr "視窗排列時在上面加帶一個圖像"
@@ -1908,6 +1904,51 @@ msgstr "視窗排列"
msgid "Scale windows"
msgstr "視窗排列"
+msgid "Start splash"
+msgstr "啓動閃屏"
+
+msgid "background file"
+msgstr "背景影像"
+
+msgid "Background image file"
+msgstr "背景影像檔案"
+
+msgid "Logo file"
+msgstr "Logo 影像"
+
+msgid "Logo image file"
+msgstr "Logo 影像檔案"
+
+msgid "Fade Time"
+msgstr "淡入淡出時間"
+
+msgid "Fade In/Out Time"
+msgstr "淡入淡出時間"
+
+msgid "Display Time"
+msgstr "察看時長"
+
+msgid "Saturation"
+msgstr "飽和度"
+
+msgid "Background saturation"
+msgstr "背景飽和度"
+
+msgid "Brightness"
+msgstr "亮度"
+
+msgid "Background brightness"
+msgstr "背景亮度"
+
+msgid "Disable updates"
+msgstr "關閉背景清除"
+
+msgid "Disable updates of background"
+msgstr "關閉背景清除"
+
+msgid "A simple splash plugin"
+msgstr "簡單的閃屏插件"
+
msgid "Switcher speed"
msgstr "切换速度"
@@ -1917,15 +1958,9 @@ msgstr "切换時長"
msgid "Window types that should shown in switcher"
msgstr "出現在切换程式的視窗類別"
-msgid "Saturation"
-msgstr "飽和度"
-
msgid "Amount of saturation in percent"
msgstr "飽和度百分數"
-msgid "Brightness"
-msgstr "亮度"
-
msgid "Amount of brightness in percent"
msgstr "亮度百分數"
@@ -1944,8 +1979,7 @@ msgstr "察看所有上管理系統視窗"
msgid "Icon Corner"
msgstr "圖像角位置"
-msgid ""
-"Icon Placement (0=BottomRight, 1=BottomLeft, 2=TopRight, 3=TopLeft, 4=Center)"
+msgid "Icon Placement (0=BottomRight, 1=BottomLeft, 2=TopRight, 3=TopLeft, 4=Center)"
msgstr "圖像位置 (0=右下, 1=左下, 2=右上, 3=左上, 4=中央)"
msgid "Distance desktop should be zoom out while switching windows"
@@ -1990,19 +2024,16 @@ msgstr "上個視窗"
msgid "Popup switcher if not visible and select previous window"
msgstr "即現切换程式如果不可見則選取上個視窗"
-#, fuzzy
msgid "Next window (All workspaces)"
-msgstr "啓動所有上管理系統的視窗選取"
+msgstr "下個視窗 (所有上管理系統)"
msgid "Popup switcher if not visible and select next window out of all windows"
msgstr "即現切换程式如果不可見則選取所有視窗中的下個視窗"
-#, fuzzy
msgid "Prev window (All workspaces)"
-msgstr "啓動所有上管理系統的視窗選取"
+msgstr "上個視窗 (所有上管理系統)"
-msgid ""
-"Popup switcher if not visible and select previous window out of all windows"
+msgid "Popup switcher if not visible and select previous window out of all windows"
msgstr "即現切换程式如果不可見則選取所有視窗中的上個視窗"
msgid "Application Switcher"
@@ -2011,6 +2042,54 @@ msgstr "程式切换"
msgid "Applications window Switcher"
msgstr "程式視窗切换"
+msgid "Trailfocus"
+msgstr "焦點軌迹"
+
+msgid "Window focus leaves a trail"
+msgstr "視窗按照現行順序而察看不同效果"
+
+msgid "Opacity level of completely unfocused windows"
+msgstr "完全未聚焦視窗的不透通度級彆"
+
+msgid "Opacity level of completely focused windows"
+msgstr "完全聚焦視窗的不透通度級彆"
+
+msgid "Saturation level of completely unfocused windows"
+msgstr "完全未聚焦視窗的飽和度級彆"
+
+msgid "Saturation level of completely focused windows"
+msgstr "完全聚焦視窗的飽和度級彆"
+
+msgid "Brightness level of unfocused windows"
+msgstr "完全未聚焦視窗的亮度級彆"
+
+msgid "Brightness level of focused windows"
+msgstr "完全聚焦視窗的亮度級彆"
+
+msgid "Number of recently used windows to keep track of"
+msgstr "保持視窗現行軌迹記録的視窗數目"
+
+msgid "Trailfocus window types"
+msgstr "焦點軌迹視窗類別"
+
+msgid "Ignore \"SkipTaskbar\" Windows"
+msgstr "舍棄 \"SkipTaskbar\" 視窗"
+
+msgid "Ignore \"SkipPager\" Windows"
+msgstr "舍棄 \"SkipPager\" 視窗"
+
+msgid "Disable on screengrab of"
+msgstr "抓屏時禁用"
+
+msgid "Disable Trailfocus on screengrab of"
+msgstr "抓屏時禁用焦點軌迹"
+
+msgid "WM_CLASS to exclude"
+msgstr "排除的 WM_CLASS"
+
+msgid "Windows classes to exclude from trailfocusing"
+msgstr "不使用焦點軌迹的視窗分類"
+
msgid "Enable pointer water effects"
msgstr "啓用指標水波效果"
@@ -2313,8 +2392,7 @@ msgstr "邊緣抓取速率"
msgid "Snap windows modifier"
msgstr "粘性視窗"
-msgid ""
-"Press all of the selected keys while moving windows to cause them to snap"
+msgid "Press all of the selected keys while moving windows to cause them to snap"
msgstr "按下下面所有鍵使視窗具有粘性"
msgid "Default Snapping to On"
@@ -2332,901 +2410,23 @@ msgstr "視窗晃動"
msgid "Use spring model for wobbly window effect"
msgstr "使用彈性模型産生視窗晃動效果"
-msgid "Zoom Speed"
-msgstr "縮放速度"
-
-msgid "Step"
-msgstr "步長"
-
-msgid "Zoomfactor multiplicator for amount of zooming in each zoomIn / zoomOut"
-msgstr "每次縮放的縮放系數"
-
msgid "Minimum Zoom"
msgstr "最小縮放"
msgid "Minimum Zoom Value (how close can you zoom)"
msgstr "最小縮放值(能放到多大倍數)"
-msgid "Maximum Zoom"
-msgstr "最大縮放"
-
msgid "Maximum Zoom Value (how far can you zoom away)"
msgstr "最大縮放值(能縮到多小)"
-msgid "Zoom Timestep"
-msgstr "縮放步長"
-
-msgid "Filter Linear"
-msgstr "綫性過濾"
-
msgid "USe linear filter when zoomed in"
msgstr "放大時使用綫性過濾"
msgid "Allow keyboard input when zoomed"
-msgstr ""
-
-msgid "Zoom In"
-msgstr "放大"
-
-msgid "Zoom Out"
-msgstr "縮小"
+msgstr "縮放時允許鍵盤匯入"
msgid "Zoom Desktop"
msgstr "縮放上管理系統"
msgid "Zoom and pan desktop cube"
msgstr "縮放并全景觀看立方體"
-
-#~ msgid "Draw simple shaped drop-shadows"
-#~ msgstr "繪制簡單模糊投影"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Draw a simple shaped drop-shadow on windows, separate from decoration "
-#~ "manager."
-#~ msgstr "為視窗生成簡單的模糊投影,與視窗裝飾相獨立"
-
-#~ msgid "Urgent"
-#~ msgstr "緊急"
-
-#~ msgid "Flashing Fade effect on urgent windows"
-#~ msgstr "緊急視窗使用閃爍淡入淡出效果"
-
-#~ msgid "Urgent Speed"
-#~ msgstr "緊急閃爍速度"
-
-#~ msgid "Window Urgent Flash Speed"
-#~ msgstr "視窗緊急閃爍速度"
-
-#~ msgid "Urgent Center"
-#~ msgstr "緊急重新"
-
-#~ msgid "Center Percentage of Brightness for Urgent Flashing"
-#~ msgstr "緊急閃爍的亮度中心比率"
-
-#~ msgid "Urgent Swing"
-#~ msgstr "緊急晃動"
-
-#~ msgid "Max Swing Percentage for Urgent Flashing"
-#~ msgstr "緊急閃爍的最大晃動比率"
-
-#~ msgid "Urgent Count"
-#~ msgstr "緊急閃爍次數"
-
-#~ msgid "Number of Flashes for Urgent Flashing (0=forever)"
-#~ msgstr "緊急閃爍次數(0=一直)"
-
-#~ msgid "Window types that should be fading"
-#~ msgstr "使用淡入淡出的視窗類別"
-
-#~ msgid "Visual Bell"
-#~ msgstr "視效嗶聲"
-
-#~ msgid "Fade effect on system beep"
-#~ msgstr "系統輔助說明音使用淡入淡出效果"
-
-#~ msgid "Fullscreen Visual Bell"
-#~ msgstr "全屏視效嗶聲"
-
-#~ msgid "Fullscreen fade effect on system beep"
-#~ msgstr "系統輔助說明音使用全屏淡入淡出效果"
-
-#~ msgid "Legacy Resize"
-#~ msgstr "大小保留"
-
-#~ msgid "Legacy Resize window plugin"
-#~ msgstr "儲存調整視窗大小資訊的插件"
-
-#~ msgid "Mode"
-#~ msgstr "型態"
-
-#~ msgid "Top"
-#~ msgstr "上"
-
-#~ msgid "Bottom"
-#~ msgstr "下"
-
-#~ msgid "Top-Left"
-#~ msgstr "左上"
-
-#~ msgid "Top-Right"
-#~ msgstr "右上"
-
-#~ msgid "Bottom-Left"
-#~ msgstr "左下"
-
-#~ msgid "Bottom-Right"
-#~ msgstr "右下"
-
-#~ msgid "Browse for "
-#~ msgstr "瀏覧"
-
-#~ msgid "Beryl Image Types (PNG,SVG)"
-#~ msgstr "Beryl 影像類別 (PNG,SVG)"
-
-#~ msgid "update-preview"
-#~ msgstr "清除預覧"
-
-#~ msgid "Browse"
-#~ msgstr "瀏覧"
-
-#~ msgid "Modifier Keys:"
-#~ msgstr "修飾鍵:"
-
-#~ msgid "Key Name:"
-#~ msgstr "鍵名:"
-
-#~ msgid "Button Number:"
-#~ msgstr "按鈕編號:"
-
-#~ msgid "Choices"
-#~ msgstr "選項"
-
-#~ msgid "Numeric Values"
-#~ msgstr "數值"
-
-#~ msgid "Commands"
-#~ msgstr "指令"
-
-#~ msgid "Strings"
-#~ msgstr "字符串"
-
-#~ msgid "Filenames"
-#~ msgstr "檔名"
-
-#~ msgid "Keyboard"
-#~ msgstr "鍵盤"
-
-#~ msgid "Mouse"
-#~ msgstr "滑鼠"
-
-#~ msgid "Screen Edges & Corners"
-#~ msgstr "螢幕邊角"
-
-#~ msgid "String Lists"
-#~ msgstr "字符串清單"
-
-#~ msgid "Profiles"
-#~ msgstr "存檔"
-
-#~ msgid "General Options"
-#~ msgstr "全域選項"
-
-#~ msgid "Options for Beryl as a whole"
-#~ msgstr "Beryl 全域選項"
-
-#~ msgid "Hide"
-#~ msgstr "隱藏"
-
-#~ msgid "Reset Settings..."
-#~ msgstr "重新設定..."
-
-#~ msgid "Reset to Defaults"
-#~ msgstr "重置到預設"
-
-#~ msgid "Undo Reset"
-#~ msgstr "撤銷重置"
-
-#~ msgid "Profile 1"
-#~ msgstr "存檔 1"
-
-#~ msgid "Profile 2"
-#~ msgstr "存檔 2"
-
-#~ msgid "Profile 3"
-#~ msgstr "存檔 3"
-
-#~ msgid "Profile 4"
-#~ msgstr "存檔 4"
-
-#~ msgid "Profile 5"
-#~ msgstr "存檔 5"
-
-#~ msgid "Plugins that this conflicts with"
-#~ msgstr "與此插件衝突的插件"
-
-#~ msgid "Do not modify"
-#~ msgstr "請勿修改"
-
-#~ msgid "Plugins that this must load before"
-#~ msgstr "必須在此插件之後加載的插件"
-
-#~ msgid "Plugins that this requires"
-#~ msgstr "此插件所需要的插件"
-
-#~ msgid "Desktop"
-#~ msgstr "上管理系統"
-
-#~ msgid "Rotate Top / Bottom images"
-#~ msgstr "頂/底面影像旋轉"
-
-#~ msgid "Dbus Control Backend"
-#~ msgstr "Dbus 控制後端"
-
-#~ msgid "Plane To Face 2"
-#~ msgstr "滑至面 2"
-
-#~ msgid "Plane to face 2"
-#~ msgstr "滑至面 2"
-
-#~ msgid "Plane To Face 3"
-#~ msgstr "滑至面 3"
-
-#~ msgid "Plane to face 3"
-#~ msgstr "滑至面 3"
-
-#~ msgid "Plane To Face 4"
-#~ msgstr "滑至面 4"
-
-#~ msgid "Plane to face 4"
-#~ msgstr "滑至面 4"
-
-#~ msgid "Plane To Face 5"
-#~ msgstr "滑至面 5"
-
-#~ msgid "Plane to face 5"
-#~ msgstr "滑至面 5"
-
-#~ msgid "Plane To Face 6"
-#~ msgstr "滑至面 6"
-
-#~ msgid "Plane to face 6"
-#~ msgstr "滑至面 6"
-
-#~ msgid "Plane To Face 7"
-#~ msgstr "滑至面 7"
-
-#~ msgid "Plane to face 7"
-#~ msgstr "滑至面 7"
-
-#~ msgid "Plane To Face 8"
-#~ msgstr "滑至面 8"
-
-#~ msgid "Plane to face 8"
-#~ msgstr "滑至面 8"
-
-#~ msgid "Plane To Face 9"
-#~ msgstr "滑至面 9"
-
-#~ msgid "Plane to face 9"
-#~ msgstr "滑至面 9"
-
-#~ msgid "Plane To Face 10"
-#~ msgstr "滑至面 10"
-
-#~ msgid "Plane to face 10"
-#~ msgstr "滑至面 10"
-
-#~ msgid "Plane To Face 11"
-#~ msgstr "滑至面 11"
-
-#~ msgid "Plane to face 11"
-#~ msgstr "滑至面 11"
-
-#~ msgid "Plane To Face 12"
-#~ msgstr "滑至面 12"
-
-#~ msgid "Plane to face 12"
-#~ msgstr "滑至面 12"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 2"
-#~ msgstr "旋前往面 2"
-
-#~ msgid "Rotate to face 2"
-#~ msgstr "旋前往面 2"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 3"
-#~ msgstr "旋前往面 3"
-
-#~ msgid "Rotate to face 3"
-#~ msgstr "旋前往面 3"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 4"
-#~ msgstr "旋前往面 4"
-
-#~ msgid "Rotate to face 4"
-#~ msgstr "旋前往面 4"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 5"
-#~ msgstr "旋前往面 5"
-
-#~ msgid "Rotate to face 5"
-#~ msgstr "旋前往面 5"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 6"
-#~ msgstr "旋前往面 6"
-
-#~ msgid "Rotate to face 6"
-#~ msgstr "旋前往面 6"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 7"
-#~ msgstr "旋前往面 7"
-
-#~ msgid "Rotate to face 7"
-#~ msgstr "旋前往面 7"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 8"
-#~ msgstr "旋前往面 8"
-
-#~ msgid "Rotate to face 8"
-#~ msgstr "旋前往面 8"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 9"
-#~ msgstr "旋前往面 9"
-
-#~ msgid "Rotate to face 9"
-#~ msgstr "旋前往面 9"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 10"
-#~ msgstr "旋前往面 10"
-
-#~ msgid "Rotate to face 10"
-#~ msgstr "旋前往面 10"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 11"
-#~ msgstr "旋前往面 11"
-
-#~ msgid "Rotate to face 11"
-#~ msgstr "旋前往面 11"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 12"
-#~ msgstr "旋前往面 12"
-
-#~ msgid "Rotate to face 12"
-#~ msgstr "旋前往面 12"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 2 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 2"
-
-#~ msgid "Rotate to face 2 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 2"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 3 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 3"
-
-#~ msgid "Rotate to face 3 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 3"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 4 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 4"
-
-#~ msgid "Rotate to face 4 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 4"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 5 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 5"
-
-#~ msgid "Rotate to face 5 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 5"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 6 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 6"
-
-#~ msgid "Rotate to face 6 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 6"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 7 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 7"
-
-#~ msgid "Rotate to face 7 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 7"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 8 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 8"
-
-#~ msgid "Rotate to face 8 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 8"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 9 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 9"
-
-#~ msgid "Rotate to face 9 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 9"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 10 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 10"
-
-#~ msgid "Rotate to face 10 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 10"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 11 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 11"
-
-#~ msgid "Rotate to face 11 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 11"
-
-#~ msgid "Rotate To Face 12 with Window"
-#~ msgstr "帶視窗旋前往面 12"
-
-#~ msgid "Rotate to face 12 and bring active window along"
-#~ msgstr "隨目前視窗旋前往面 12"
-
-#~ msgid "Active Plugins"
-#~ msgstr "啟動插件"
-
-#~ msgid "List of currently active plugins"
-#~ msgstr "目前現行插件清單"
-
-#~ msgid "Texture Filter"
-#~ msgstr "材質過濾"
-
-#~ msgid "Texture filtering"
-#~ msgstr "材質過濾"
-
-#~ msgid "Click To Focus"
-#~ msgstr "點撃聚焦"
-
-#~ msgid "Click on window moves input focus to it"
-#~ msgstr "點撃一個視窗使它聚焦"
-
-#~ msgid "Raise selected windows after interval"
-#~ msgstr "間隔後自動浮起選取視窗"
-
-#~ msgid "Auto-Raise Delay"
-#~ msgstr "自動浮起延時"
-
-#~ msgid "Interval before raising selected windows"
-#~ msgstr "選取視窗浮起之前的間隔"
-
-#~ msgid "Close Window"
-#~ msgstr "關閉視窗"
-
-#~ msgid "Close active window"
-#~ msgstr "關閉現行視窗"
-
-#~ msgid "Show Main Menu"
-#~ msgstr "察看主功能表"
-
-#~ msgid "Show the main menu"
-#~ msgstr "察看主功能表"
-
-#~ msgid "Run Dialog"
-#~ msgstr "執行對話方塊"
-
-#~ msgid "Show Run Application dialog"
-#~ msgstr "察看執行對話方塊"
-
-#~ msgid "Command line 0"
-#~ msgstr "指令行 0"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command0 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command0 被啟動在 shell 執行指令行 0"
-
-#~ msgid "Command line 1"
-#~ msgstr "指令行 1"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command1 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command1 被啟動在 shell 執行指令行 1"
-
-#~ msgid "Command line 2"
-#~ msgstr "指令行 2"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command2 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command2 被啟動在 shell 執行指令行 2"
-
-#~ msgid "Command line 3"
-#~ msgstr "指令行 3"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command3 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command3 被啟動在 shell 執行指令行 3"
-
-#~ msgid "Command line 4"
-#~ msgstr "指令行 4"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command4 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command4 被啟動在 shell 執行指令行 4"
-
-#~ msgid "Command line 5"
-#~ msgstr "指令行 5"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command5 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command5 被啟動在 shell 執行指令行 5"
-
-#~ msgid "Command line 6"
-#~ msgstr "指令行 6"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command6 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command6 被啟動在 shell 執行指令行 6"
-
-#~ msgid "Command line 7"
-#~ msgstr "指令行 7"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command7 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command7 被啟動在 shell 執行指令行 7"
-
-#~ msgid "Command line 8"
-#~ msgstr "指令行 8"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command8 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command8 被啟動在 shell 執行指令行 8"
-
-#~ msgid "Command line 9"
-#~ msgstr "指令行 9"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command9 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command9 被啟動在 shell 執行指令行 9"
-
-#~ msgid "Command line 10"
-#~ msgstr "指令行 10"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command10 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command10 被啟動在 shell 執行指令行 10"
-
-#~ msgid "Command line 11"
-#~ msgstr "指令行 11"
-
-#~ msgid "Command line to be executed in shell when run_command11 is invoked"
-#~ msgstr "當 run_command11 被啟動在 shell 執行指令行 11"
-
-#~ msgid "Run command 0"
-#~ msgstr "執行指令 0"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command0"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command0 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 1"
-#~ msgstr "執行指令 1"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command1"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command1 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 2"
-#~ msgstr "執行指令 2"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command2"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command2 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 3"
-#~ msgstr "執行指令 3"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command3"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command3 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 4"
-#~ msgstr "執行指令 4"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command4"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command4 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 5"
-#~ msgstr "執行指令 5"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command5"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command5 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 6"
-#~ msgstr "執行指令 6"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command6"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command6 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 7"
-#~ msgstr "執行指令 7"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command7"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command7 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 8"
-#~ msgstr "執行指令 8"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command8"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command8 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 9"
-#~ msgstr "執行指令 9"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command9"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command9 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 10"
-#~ msgstr "執行指令 10"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command10"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command10 的指令"
-
-#~ msgid "Run command 11"
-#~ msgstr "執行指令 11"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A keybinding that when invoked, will run the shell command identified by "
-#~ "command11"
-#~ msgstr "當啟動這個組合鍵,將會執行定義在 command11 的指令"
-
-#~ msgid "Slow Animations"
-#~ msgstr "動畫效果减慢"
-
-#~ msgid "Toggle use of slow animations"
-#~ msgstr "開關慢速動畫"
-
-#~ msgid "Lower Window"
-#~ msgstr "視窗後置"
-
-#~ msgid "Lower window beneath other windows"
-#~ msgstr "將視窗置于其他視窗後面"
-
-#~ msgid "Unmaximize Window"
-#~ msgstr "取消最大化視窗"
-
-#~ msgid "Unmaximize active window"
-#~ msgstr "取消目前視窗最大化"
-
-#~ msgid "Minimize Window"
-#~ msgstr "最小化視窗"
-
-#~ msgid "Minimize active window"
-#~ msgstr "最小化目前視窗"
-
-#~ msgid "Maximize Window"
-#~ msgstr "最大化視窗"
-
-#~ msgid "Maximize active window"
-#~ msgstr "最大化目前視窗"
-
-#~ msgid "Maximize Window Horizontally"
-#~ msgstr "視窗横向最大化"
-
-#~ msgid "Maximize active window horizontally"
-#~ msgstr "横向最大化目前視窗"
-
-#~ msgid "Maximize Window Vertically"
-#~ msgstr "視窗垂直最大化"
-
-#~ msgid "Maximize active window vertically"
-#~ msgstr "垂直最大化目前視窗"
-
-#~ msgid "Increase Opacity"
-#~ msgstr "增加不透通度"
-
-#~ msgid "Increase window opacity"
-#~ msgstr "增加視窗不透通度"
-
-#~ msgid "Decrease Opacity"
-#~ msgstr "降低不透通度"
-
-#~ msgid "Decrease window opacity"
-#~ msgstr "降低視窗不透通度"
-
-#~ msgid "Screenshot command line"
-#~ msgstr "截屏指令行"
-
-#~ msgid "Take a screenshot"
-#~ msgstr "進行截屏"
-
-#~ msgid "Window screenshot command line"
-#~ msgstr "視窗截屏指令行"
-
-#~ msgid "Take a screenshot of a window"
-#~ msgstr "進行視窗截屏"
-
-#~ msgid "Open window menu"
-#~ msgstr "開啟視窗功能表"
-
-#~ msgid "Hide all windows and focus desktop"
-#~ msgstr "隱藏所有視窗察看上管理系統"
-
-#~ msgid "Raise On Click"
-#~ msgstr "點撃前置"
-
-#~ msgid "Raise windows when clicked"
-#~ msgstr "點撃視窗前置"
-
-#~ msgid "Audible Bell"
-#~ msgstr "聽覺嗶聲"
-
-#~ msgid "Audible system beep"
-#~ msgstr "聽覺系統輔助說明音"
-
-#~ msgid "Toggle Window Maximized"
-#~ msgstr "開關視窗最大化"
-
-#~ msgid "Toggle active window maximized"
-#~ msgstr "開關現行視窗最大化"
-
-#~ msgid "Toggle Window Maximized Horizontally"
-#~ msgstr "開關視窗横向最大化"
-
-#~ msgid "Toggle active window maximized horizontally"
-#~ msgstr "開關現行視窗横向最大化"
-
-#~ msgid "Toggle Window Maximized Vertically"
-#~ msgstr "開關視窗垂直最大化"
-
-#~ msgid "Toggle active window maximized vertically"
-#~ msgstr "開關現行視窗垂直最大化"
-
-#~ msgid "Hide Skip Taskbar Windows"
-#~ msgstr "隱藏不在工作欄中視窗"
-
-#~ msgid "Hide windows not in taskbar when entering show desktop mode"
-#~ msgstr "察看上管理系統型態時隱藏不在工作欄中的視窗"
-
-#~ msgid "Toggle Window Shaded"
-#~ msgstr "開關視窗卷起"
-
-#~ msgid "Toggle active window shaded"
-#~ msgstr "開關現行視窗卷起"
-
-#~ msgid "Raise Window"
-#~ msgstr "視窗前置"
-
-#~ msgid "Raise window above other windows"
-#~ msgstr "將視窗置于其他視窗前面"
-
-#~ msgid "Detect Refresh Rate"
-#~ msgstr "偵測清除率"
-
-#~ msgid "Automatic detection of refresh rate"
-#~ msgstr "自動偵測清除率"
-
-#~ msgid "Lighting"
-#~ msgstr "照明效果"
-
-#~ msgid "Use diffuse light when screen is transformed"
-#~ msgstr "螢幕變形時使用不同照明效果"
-
-#~ msgid "Refresh Rate"
-#~ msgstr "清除率"
-
-#~ msgid "The rate at which the screen is redrawn (times/second)"
-#~ msgstr "螢幕重繪頻率(次/秒)"
-
-#~ msgid "Horizontal Virtual Size"
-#~ msgstr "水平大小"
-
-#~ msgid "Screen size multiplier for virtual size"
-#~ msgstr "螢幕大小對真實大小的乘數"
-
-#~ msgid "Opacity Step"
-#~ msgstr "不透通度步長"
-
-#~ msgid "Opacity change step"
-#~ msgstr "不透通度改變步長"
-
-#~ msgid "Unredirect Fullscreen Windows"
-#~ msgstr "取消重導全屏視窗"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Allow drawing of fullscreen windows to not be redirected to offscreen "
-#~ "pixmaps"
-#~ msgstr "允許全屏視窗不被重導至目前不可見的點陣圖"
-
-#~ msgid "Default Icon"
-#~ msgstr "預設圖像"
-
-#~ msgid "Default window icon image"
-#~ msgstr "預設視窗圖像影像"
-
-#~ msgid "Sync To VBlank"
-#~ msgstr "VBlank 同步"
-
-#~ msgid "Only perform screen updates during vertical blanking period"
-#~ msgstr "僅在垂直消隱期間清除螢幕"
-
-#~ msgid "Slowness Fix"
-#~ msgstr "加速"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Toggle this option if beryl is slow or choppy. On some cards, enabling it "
-#~ "makes beryl smoother, and on others, disabling makes beryl smoother."
-#~ msgstr ""
-#~ "僅在 beryl 執行緩慢斷續時開啓這個選項。有些顯卡上啓用這個選項會使 beryl 運"
-#~ "行更平滑,其他的則是不開更好。"
-
-#~ msgid "Vertical Virtual Size"
-#~ msgstr "垂直大小"
-
-#~ msgid "Screen size multiplier for vertical virtual size"
-#~ msgstr "螢幕大小對真實大小的乘數"
-
-#~ msgid "Fast"
-#~ msgstr "快"
-
-#~ msgid "Good"
-#~ msgstr "好"
-
-#~ msgid "Best"
-#~ msgstr "最佳"
-
-#~ msgid "A simple splash plugin"
-#~ msgstr "一個簡單的閃屏插件"
-
-#~ msgid "Start splash"
-#~ msgstr "開始閃屏"
-
-#~ msgid "Logo file"
-#~ msgstr "Logo 檔案"
-
-#~ msgid "Logo image file"
-#~ msgstr "Logo 影像檔案"
-
-#~ msgid "background file"
-#~ msgstr "背景檔案"
-
-#~ msgid "Background image file"
-#~ msgstr "背景影像檔案"
-
-#~ msgid "Background saturation"
-#~ msgstr "背景飽和度"
-
-#~ msgid "Background brightness"
-#~ msgstr "背景亮度"
-
-#~ msgid "Fade In/Out Time"
-#~ msgstr "淡入淡出時間"
-
-#~ msgid "Display Time"
-#~ msgstr "察看時間"
-
-#~ msgid "Disable updates"
-#~ msgstr "關閉清除"
-
-#~ msgid "Disable updates of background"
-#~ msgstr "關閉背景清除"
-
-#~ msgid "Set to 2 to set widget state, 1 to clear."
-#~ msgstr "2 為 widget 狀態,1 清空."
-
-#~ msgid "Max Icon Size"
-#~ msgstr "最大圖像大小"
-
-#~ msgid "Biggest Icon to use on Non-Minimized Windows"
-#~ msgstr "使用在非最小化視窗的最大圖像"
-
-#~ msgid "WM_CLASS to exclude"
-#~ msgstr "排除 WM_CLASS"
-
-#~ msgid "WM_Classes to exclude from trailfocusing"
-#~ msgstr "軌迹記録排除 WM_CLASS"
-
-#~ msgid "Dim Unresponsive Windows"
-#~ msgstr "無反應視窗變暗"
-
-#~ msgid "Desaturate and dim windows that are unresponsive"
-#~ msgstr "無反應視窗去飽和變暗"
-
-#~ msgid "Full Maximize (horizontally)"
-#~ msgstr "最大化(横向)"
-
-#~ msgid "Enable to remove left and right borders from maximized windows"
-#~ msgstr "最大化視窗消除左右邊線方塊"