summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorJigish Gohil <cyberorg@prime.cyberorg.info>2007-03-20 20:07:43 +0530
committerJigish Gohil <cyberorg@prime.cyberorg.info>2007-03-20 20:07:43 +0530
commit00e9f7e01b158fc3601f45f10f3f8b378c98cd06 (patch)
tree17397e971c251ab33038e927147d6e75559ae994
parenta84d2d689f0f6165307950bdf7171300f7f1c5c8 (diff)
downloadberyl-plugins-00e9f7e01b158fc3601f45f10f3f8b378c98cd06.tar.gz
beryl-plugins-00e9f7e01b158fc3601f45f10f3f8b378c98cd06.tar.bz2
l10n update
-rw-r--r--po/POTFILES.in1
-rw-r--r--po/ca.po213
-rw-r--r--po/de_DE.po3877
-rw-r--r--po/es.po109
-rw-r--r--po/ko.po1261
-rw-r--r--po/nl.po3002
6 files changed, 6075 insertions, 2388 deletions
diff --git a/po/POTFILES.in b/po/POTFILES.in
index cba2cc7..2a9559d 100644
--- a/po/POTFILES.in
+++ b/po/POTFILES.in
@@ -32,6 +32,7 @@ src/state.c
src/svg.c
src/switcher.c
src/thumbnail.c
+src/text.c
src/trailfocus2.c
src/wall.c
src/water.c
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index ae012be..f489d8e 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: beryl-plugins 0.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-14 13:21+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-02-16 22:39+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-03-01 22:17+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-03-04 22:19+0100\n"
"Last-Translator: Antonio Cuñat i Alario <toni.cunat@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -167,6 +167,9 @@ msgstr "Sense Habilitar"
msgid "Animated window"
msgstr "Finestra Animada"
+msgid "All windows only on (un)minimize events"
+msgstr "Totes les finestres sols en els esdeveniments de minimitzar/restaurar "
+
msgid "All windows"
msgstr "Totes les finestres"
@@ -206,6 +209,7 @@ msgstr "Explosió (3D)"
msgid "Fade"
msgstr "Esvair"
+#. intentionally named AnimEffectFocusFade as "Fade"
msgid "Glide 1 (3D)"
msgstr "Planejar 1 (3D)"
@@ -236,11 +240,10 @@ msgstr "Enrotllar"
msgid "Sidekick"
msgstr "Patada"
-#. N_("Tornado (3D)"),
+#. intentional
msgid "Wave"
msgstr "Ona"
-#. N_("Tornado (3D)"),
msgid "Zoom"
msgstr "Zoom"
@@ -322,8 +325,8 @@ msgstr "La quantitat de temps en ms entre renderitzacions de animacions intensiv
msgid "Disable Post-processing Effects During Animation"
msgstr "Desactivar Postprocesat d'Efectes durant l'animació"
-msgid "Disables Blur effects during animations."
-msgstr "Deshabilitar Difuminat durant l'animació"
+msgid "Disables blur effect during animations."
+msgstr "Deshabilitar Difuminat durant les animacions"
msgid "Magic Lamp"
msgstr "Llàntia Meravellosa"
@@ -427,17 +430,14 @@ msgstr "Llàntia Meravellosa #3 amplada inicial"
msgid "Starting width of create effect and ending width of close effect for Magic Lamp #3."
msgstr "Amplada inicial en crear l'efecte i amplada final en tancar efecte per a Llàntia Meravellosa #3."
-msgid "Focus Wave"
-msgstr "Centre de l'Ona"
-
-msgid "Focus Wave Width"
-msgstr "Amplada del focus de l'ona"
+msgid "Wave Width"
+msgstr "Amplada de l'Ona"
msgid "The width of the focus wave relative to the window height."
msgstr "Amplada del centre de l'ona proporcional a la grandària de la finestra"
-msgid "Focus Wave Amplitude"
-msgstr "Amplitud del focus de l'ona"
+msgid "Wave Amplitude"
+msgstr "Amplitud de l'ona"
msgid "The wave amplitude (size of the waves) relative to the window height."
msgstr "Amplitud de l'ona (grandària de les Ones) proporcional a la grandària de la finestra"
@@ -461,7 +461,7 @@ msgid "Zoom Curvature"
msgstr "Curvatura del Zoom"
msgid "The amount of curvedness of the zoom motion."
-msgstr ""
+msgstr "La curvatura del moviment del zoom."
msgid "(Un)Minimize"
msgstr "Minimitzar/Restaurar"
@@ -706,16 +706,14 @@ msgstr "Espessor dels Polígons de l'Explosió"
msgid "Thickness of exploded window pieces."
msgstr "Espessor de les peces de la finestra explotada."
-#, fuzzy
msgid "Window grid width"
-msgstr "Amplada de la Finestra"
+msgstr "Amplada de la graella de la Finestra"
msgid "The exploding window will be split into pieces along a grid. Specify the width, in pixels, of the columns in the grid."
msgstr "La finestra explotada es trencarà en peces al llarg d'una graella. Especifica l'amplada, en píxels, de les columnes de la graella."
-#, fuzzy
msgid "Window grid height"
-msgstr "Brill de la Finestra"
+msgstr "Alçada de la graella de la Finestra"
msgid "The exploding window will be split into pieces along a grid. Specify the height, in pixels, of the rows in the grid."
msgstr "La finestra explotada es trencarà en peces al llarg d'una graella. Especifica l'açada, en píxels, de les files de la graella."
@@ -1463,14 +1461,8 @@ msgstr "Decoracions de Finestres"
msgid "Misc. Options"
msgstr "Opcions Vàries"
-msgid "Initiate Fade to Desktop"
-msgstr "Iniciar Esvaïment a l'Escriptori"
-
-msgid "Initiate Fade to Desktop mode."
-msgstr "Iniciar mode 'Esvair a l'Escriptori'."
-
-msgid "Time to Fade"
-msgstr "Interval Temporal per a Esvair"
+msgid "Time to Fade (ms)"
+msgstr "Interval Temporal per a Esvair (ms)"
msgid "Time to Fade."
msgstr "Temps per a Esvaïr."
@@ -1517,6 +1509,21 @@ msgstr "Agrupar i Pestanyes"
msgid "With this plugin you can group and tab windows."
msgstr "Amb aquesta extensió es pot agrupar i posar finestres en pestanyes"
+msgid "Simple"
+msgstr "Simple"
+
+msgid "Gradient"
+msgstr "Gradient"
+
+msgid "Glass"
+msgstr "Vidre"
+
+msgid "Metal"
+msgstr "Metal"
+
+msgid "Murrina"
+msgstr ""
+
msgid "General"
msgstr "General"
@@ -1562,11 +1569,11 @@ msgstr "Grandària de la Miniatura"
msgid "The size of the window thumbs in the tab bar."
msgstr "La grandària de les miniatures en la barra de pestanyes."
-msgid "Border Width"
-msgstr "Amplada de la Vora"
+msgid "Space"
+msgstr "Espai"
-msgid "The width of the border around the tab bar."
-msgstr "L'amplada del borde al voltant de la barra de pestanyes."
+msgid "The the space between the thumbs."
+msgstr "Espaiat entre Miniatures."
msgid "Border Radius"
msgstr "Radi de la Vora"
@@ -1574,6 +1581,12 @@ msgstr "Radi de la Vora"
msgid "The radius for the edges of the tab bar."
msgstr "El radi dels cantons de la barra de pestanyes."
+msgid "Border Width"
+msgstr "Amplada de la Vora"
+
+msgid "The width of the outline of the tab bar."
+msgstr "L'amplada del contorn de la barra de pestanyes."
+
msgid "Window title font"
msgstr "Font del Títol de la Finestra"
@@ -1637,18 +1650,27 @@ msgstr "Color del Contorn"
msgid "Line color of the selection."
msgstr "Color del Contorn de la Selecció."
-msgid "Tab Color"
-msgstr "Color de les Pestanyes"
+msgid "Tab Highlight Color"
+msgstr "Color del ressalt de les Pestanyes"
msgid "Fill color of the tab bar."
msgstr "Color d'emplenat de la barra de pestanyes."
+msgid "Tab Base Color"
+msgstr "Color de la base de les pestanyes"
+
msgid "Tab Border Color"
msgstr "Color de la Vora de les pestanyes"
msgid "Border color of the tab bar."
msgstr "Color del borde de la barra de pestanyes."
+msgid "Tab Style"
+msgstr "Estil de les Pestanyes"
+
+msgid "The style of the tab bar."
+msgstr "L'Estil de la barra de pestanyes."
+
msgid "Create mipmaps for thumbnails."
msgstr "Crear Mipmaps per a les miniatures"
@@ -1707,35 +1729,31 @@ msgid "The duration (in s) of the animation that happens when changing tabs."
msgstr "La durada (en seg.) de l'animació en canviar de pestanya."
msgid "Slot dragging"
-msgstr ""
+msgstr "Espai d'Arrossegament."
msgid "Hover time for slot dragging"
-msgstr ""
+msgstr "Temps en flotar al damunt per a l'espai d'arrossegament."
msgid "Timespan (in s) after which a grouped window is activated if a window of another group is dragged over it."
-msgstr ""
+msgstr "Espai temporal (en s) després del qual una finestra agrupada es activada si una finestra d'un altre grup es deixa al damunt d'ella."
-#, fuzzy
msgid "Slot drag Spring K"
-msgstr "Constant K del Ressort en Agafar"
+msgstr "Constant K del Ressort en Arrossegar"
-#, fuzzy
msgid "Spring Konstant used for slot dragging."
-msgstr "Constant K del ressort per a l'efecte Urgent."
+msgstr "Constant K del Ressort emprat en Arrossegar"
-#, fuzzy
msgid "Slot drag friction"
-msgstr "Fricció en Agafar"
+msgstr "Fricció de l'espai d'Arrossegar"
-#, fuzzy
msgid "Spring friction for slot dragging."
-msgstr "Fricció del Ressort per als Tipus de Moviment."
+msgstr "Fricció del Ressort per a l'espai d'arrossegat."
msgid "Y distance for spring model"
msgstr "Distancia vertical per al model de ressort."
msgid "Distance (in pixels) between the tab bar and thedragged slot for applying the spring model. If the distanceis larger than that value, the model isn't applied."
-msgstr ""
+msgstr "Distancia (en pixels) entre la barra de pestanyes i l'espai d'arrossegament per a aplicar el model amb ressort. Si la distància és més gran que aquest valor, el model no s'aplicarà."
msgid "Speed limit"
msgstr "Velocitat límit"
@@ -1770,6 +1788,12 @@ msgstr "Minimitzar amb el Grup."
msgid "Shade with group."
msgstr "Ombrejar en agrupar."
+msgid "Tab Bar Show Delay"
+msgstr "Retard en Mostrar la Barra de Pestanyes"
+
+msgid "Time before the tab-bar is shown after hovering the title-bar."
+msgstr "Temps abans de que es mostre la barra de pestanyes en passar per damunt de la barra de títol."
+
msgid "Key bindings"
msgstr "Vincles de teclat"
@@ -2521,7 +2545,7 @@ msgid "Initiate Display Rotation"
msgstr "Començar a Rotar la Pantalla."
msgid "Start Rotation on all screens if working in a multiscreen enviroment. IE: Not xinerama. This option does not serve a purpose unless you have multiple monitors and are not using xinerama."
-msgstr ""
+msgstr "Iniciar Rotació en totes les pantalles si s'està treballant en mode multi-pantalla.Ex: Sense xinerama. Aquesta opció no serveix a no ser que tingues varis monitors i no empres xinerama."
msgid "Initiate Sticky"
msgstr "Iniciar 'Enganxós'"
@@ -2773,6 +2797,42 @@ msgstr "Temps al Damunt"
msgid "Time (in ms) before Scale mode is terminated whenHovering over a window."
msgstr "Temps (en ms) abans de que el mode escalar s'acabe en flotar al damunt d'una finestra."
+msgid "Window Title"
+msgstr "Títol de la Finestra"
+
+msgid "Show window title"
+msgstr "Mostrar Títol de les Finestres"
+
+msgid "Show the title of the hovered window."
+msgstr "Mostrar el títol de la finestra que està baix."
+
+msgid "Bold font"
+msgstr "Lletra en Negreta"
+
+msgid "Selects whether the window title font should be bold or not."
+msgstr "Selecciona si la font del títol de la finestra deu ser en negreta o no."
+
+msgid "Window title font size"
+msgstr "Grandària de la Font del Títol de la finestra"
+
+msgid "Font size for window title display."
+msgstr "La grandària de la font que es mostra en el títol."
+
+msgid "Window title border size"
+msgstr "Grandària del contorn del Títol de la finestra"
+
+msgid "The size of the border around the window title."
+msgstr "L'amplada del contorn al voltant el títol de la finestra."
+
+msgid "Font color of the window title."
+msgstr "El color de la font del títol de la finestra."
+
+msgid "Background Color"
+msgstr "Color del Fons"
+
+msgid "Background color of the window title."
+msgstr "El color de fons del títol de la finestra."
+
msgid "Initiate Window Picker"
msgstr "Iniciar Selector de Finestres"
@@ -2989,14 +3049,18 @@ msgstr "Establir o Desactivar ARGB"
msgid "Window Specific Settings"
msgstr "Paràmetres específics de Finestres"
-#, fuzzy
msgid ""
"Globbing and Regular Expressions available.\n"
"\n"
"Use: type:globname:value OR type/regexname/value\n"
"\n"
"Types: w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = class name, r = class role"
-msgstr "w = tipus de finestra, c = classe finestra, t = títol de la finestra, p = programa propietari, n = nom de la classe, r = paper de la classe"
+msgstr ""
+"Variables Globals i expressions regulars disponibles.\n"
+"\n"
+"Ús: tipus:nomglobal:valor O tipus/expressióregular/valor\n"
+"\n"
+"Tipus: w = tipus de finestra, c = classe finestra, t = títol de la finestra, p = programa propietari, n = nom de la classe, r = paper de la classe"
msgid "Svg"
msgstr "Svg"
@@ -3113,15 +3177,15 @@ msgid "Ellipse Width"
msgstr "Amplada de l'El·lipse"
#, c-format
-msgid "Changes the proportions of the circle (1.0 means the width is 100% of the screen width)."
-msgstr ""
+msgid "Changes the proportions of the circle (1.0 means the width is 100%% of the screen width)."
+msgstr "Canvia les proporcions del cercle (1.0 significa que l'amplada és el 100%% de l'amplada de la pantalla)."
msgid "Ellipse Height"
msgstr "Alçada de l'El·lipse"
#, c-format
-msgid "Changes the proportions of the circle (1.0 means the height is 100% of the screen height)."
-msgstr ""
+msgid "Changes the proportions of the circle (1.0 means the height is 100%% of the screen height)."
+msgstr "Canvia les proporcions del cercle (1.0 significa que l'alçada és el 100%% de l'alçada de la pantalla)."
msgid "Thumbnail Width"
msgstr "Grandària de la finestra en Miniatura"
@@ -3141,6 +3205,24 @@ msgstr "Esvaeix finestres quan s'empra el Commutador en Anell"
msgid "When using ring switcher mode fade actual windows out"
msgstr "En emprar el Commutador d'Aplicacions en anell esvaeix les finestres"
+msgid "Minimum brightness factor"
+msgstr "Factor mínim del brill"
+
+msgid "Changes the mimimum brightness factor for windows in the ring.The farer away windows are, the less bright they are."
+msgstr "Canvia el mínim brill de les finestres en l'anell. Les finestres llunyanes seran les que menys brill tinguen."
+
+msgid "Rotating List Window Title"
+msgstr "Títol de la finestra en la llista de Rotació"
+
+msgid "Show window title."
+msgstr "Mostrar títol de la Finestra."
+
+msgid "Font size."
+msgstr "Grandària de la Font."
+
+msgid "Bold font."
+msgstr "Lletra en Negreta."
+
msgid "Current workspace"
msgstr "Espai de Treball Actual"
@@ -3333,9 +3415,8 @@ msgstr "Rastre del Focus"
msgid "Adjust the opacity, saturation and brightness of windows based on when they last had focus."
msgstr "Ajusta l'opacitat, saturació i brill de les finestres en funció del que tenien abans de perdre el focus."
-#, fuzzy
msgid "Fade + Zoom"
-msgstr "Temps d'Esvaïment"
+msgstr "Esvaïment + Zoom"
msgid "Vortex"
msgstr "Vòrtex"
@@ -3352,24 +3433,23 @@ msgstr "Rotar Mur"
msgid "Rotate wall in expo mode"
msgstr "Rotar Mur en mode exposició"
-#, fuzzy
msgid "Wall Sliding Duration"
-msgstr "Durada de l'Animació"
+msgstr "Durada del desliçament del Mur"
msgid "Duration (in seconds) for wall sliding viewport switching animation"
-msgstr ""
+msgstr "Durada (en segons) per l'animació de commutació d'escriptori en forma de diapositiva del mur."
msgid "Expo Animation"
msgstr "Animació Exposició"
msgid "Animation used when switching to expo mode."
-msgstr ""
+msgstr "Animació usada en canviar al mode exposició."
msgid "Sticky"
msgstr "Apegalós"
msgid "Engage wall sticky mode."
-msgstr ""
+msgstr "Estableix el mode enganxós per al mur."
msgid "Viewport Switching"
msgstr "Canviador Escriptori"
@@ -3417,16 +3497,25 @@ msgid "Show viewport previews in switch window"
msgstr "Mostra previsualitzacions dels escriptoris en canviar de finestra"
msgid "Switch Target Preview Visibility Time"
-msgstr ""
+msgstr "Temps que serà visible la Vista Prèvia en canviar d'Objectiu"
msgid "Duration (in seconds) the switch target preview should remainvisible after switching ends."
-msgstr ""
+msgstr "Durada (en segons) que es mostrarà la vista prèvia després que acabe el commutador."
msgid "Allow wrap-around"
-msgstr ""
+msgstr "Permetre al voltant "
msgid "Allow wrap-around when moving the wall up/down/left/right"
-msgstr ""
+msgstr "Permetre al voltant en moure el mur a dalt/baix/dreta/esquerre"
+
+msgid "Flip viewport when moving the pointer to a screen edge."
+msgstr "Rota a l'altre escriptori quan s'apropa el punter a la Vora de la Pantalla."
+
+msgid "Flip viewport when moving a window to a screen edge."
+msgstr "Rota a l'altre escriptori en moure la finestra a la vora de la pantalla."
+
+msgid "Flip viewport when dragging an object to a screen edge."
+msgstr "Rota a l'altre Escriptori en arrossegar l'objecte a la vora de la pantalla."
msgid "Desktop Wall"
msgstr "Escriptori en un Mur"
diff --git a/po/de_DE.po b/po/de_DE.po
index 7ea787c..78dbed1 100644
--- a/po/de_DE.po
+++ b/po/de_DE.po
@@ -1,182 +1,833 @@
-# Beryl-plugin German Translation.
-# Copyright (C) 2006 Beryl-Project
+# German translation for beryl-plugins
+# Copyright (C) 2007 Beryl-Project
# This file is distributed under the same license as the Beryl package.
-# Bernd Dulfer <bdulfer@gmail.com>, 2006
+# Martin Ereth <martin.ereth@arcor.de>, 2007.
#
-#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: de_DE\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-12-31 16:39+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-12-16 12:00+0100\n"
-"Last-Translator: Bernd Dulfer <bdulfer@gmail.com>\n"
-"Language-Team: german <bdulfer@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-03-02 13:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-03-02 13:05+0100\n"
+"Last-Translator: Martin Ereth <martin.ereth@arcor.de>\n"
+"Language-Team: Deutsch <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-msgid "Close Window"
-msgstr "Fenster schließen"
+msgid "Misc. Settings"
+msgstr "Besondere Einstellungen"
-msgid "Maximize Window"
-msgstr "Fenster maximieren"
+msgid "Space Between Windows"
+msgstr "Abstand zwischen Fenstern"
-msgid "Restore Window"
-msgstr "Fenster wiederherstellen"
+msgid "Change the amount of space between the windows."
+msgstr "Menge des Abstands zwischen Fenstern ändern"
-msgid "Minimize Window"
-msgstr "Fenster minimieren"
+msgid "Window width"
+msgstr "Fensterbreite"
-msgid "Context Help"
-msgstr "Kontexthilfe"
+msgid "3D Animation Speed"
+msgstr "Geschwindigkeit der 3D-Animation"
-msgid "Window Menu"
-msgstr "Fenstermenü"
+msgid "Change the speed of the 3D animation."
+msgstr "Verändern der Geschwindigkeit der 3D Animation."
-msgid "Shade Window"
-msgstr "Fenster einrollen"
+msgid "Bevel corners"
+msgstr "Schräge Ecken"
-msgid "UnShade Window"
-msgstr "Fenster ausrollen"
+msgid "Roundoff corners for consistency with rounded decorations"
+msgstr "Ecken abrunden, um mit abgerundeten Dekoratoren konsistent zu bleiben"
-msgid "Set Above"
-msgstr "Darüber setzen"
+msgid "Create Mipmaps (for better texture quality)"
+msgstr "Mipmaps erzeugen (für eine bessere Texturenqualität)"
-msgid "UnSet Above"
+msgid ""
+"This will create mipmaps which improve overall texture appearence, and "
+"reduce jagged edges."
msgstr ""
+"Es werden mipmaps erzeugt, die die gesamte Escheinung der Texturen und "
+"zackige Ecken verbessern."
-msgid "Stick Window"
-msgstr "Fenster festsetzen"
+msgid "Draw backsides of windows"
+msgstr "Fenster-Rückseiten zeichnen"
-msgid "UnStick Window"
-msgstr "Fenster lösen"
+msgid "Enables the drawing of the backside of windows."
+msgstr "Aktiviert das Zeichnen der Fenster-Rückseiten"
-#, c-format
-msgid "The window \"%s\" is not responding."
-msgstr "Das Fenster \"%s\" antwortet nicht."
+msgid "Disable Caps in Cube"
+msgstr "Würfel-Kappen deaktivieren"
+
+# caps, again?
+msgid "Disables the drawing of the cube caps when the inside cube mode is set."
+msgstr ""
+"Das Zeichnen der Kappen des Würfels deaktivieren, wenn der Im-Würfel-Modus "
+"aktiviert ist."
+
+msgid "3D Only on Mouse Rotate"
+msgstr "Nur 3D bei Mausdrehung"
msgid ""
-"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
+"Initiates the 3D display only if rotate is mouse driven. (Ex. You rotate the "
+"cube via the mouse)"
msgstr ""
-"Wenn die Beendigung der Anwendung erzwungen wird, gehen alle nicht "
-"gespeicherten Änderungen verloren."
+"Aktiviert das 3D-Display nur, wenn die Drehung mausgesteuert ist (Bsp.: Sie "
+"drehen den Würfel mit der Maus)"
-msgid "_Force Quit"
-msgstr "Beenden erzwingen"
+msgid "Enable window depth"
+msgstr "Fenstertiefe aktivieren"
+
+msgid "Enable a window 'depth' or 'width'"
+msgstr "Fenstertiefe oder -Breite aktivieren"
+
+msgid "Corners"
+msgstr "Ecken"
+
+msgid "Bevel "
+msgstr "Abrundung "
+
+msgid "3D Effects"
+msgstr "3D Effekte"
+
+msgid "Windows aquire 3D Effects"
+msgstr "Fenster erhalten 3D Effekte"
+
+msgid "Down"
+msgstr "Unten"
+
+msgid "Up"
+msgstr "Oben"
+
+msgid "Left"
+msgstr "Links"
+
+msgid "Right"
+msgstr "Rechts"
+
+msgid "Random"
+msgstr "Zufällig"
+
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatisch"
+
+msgid "No disabling"
+msgstr "Kein Deaktivieren"
+
+msgid "Animated window"
+msgstr "Animiertes Fenster"
+
+msgid "All windows"
+msgstr "Alle Fenster"
+
+msgid "Off"
+msgstr "Aus"
+
+msgid "Minimize/Unminimize Only"
+msgstr "Nur minimieren/unminimieren"
+
+msgid "Create/Close Only"
+msgstr "Nur erzeugen/schließen"
+
+msgid "On"
+msgstr "An"
+
+msgid "None"
+msgstr "Kein"
+
+msgid "Beam Up"
+msgstr "nach oben schicken"
+
+msgid "Burn"
+msgstr "Brennen"
+
+msgid "Curved Fold"
+msgstr "kurvenförmiges Einfahren"
+
+msgid "Domino (3D)"
+msgstr "Domino (3D)"
+
+msgid "Dream"
+msgstr "Traum"
+
+msgid "Explode (3D)"
+msgstr "Explodieren (3D)"
+
+msgid "Fade"
+msgstr "Verblassen"
+
+msgid "Glide 1 (3D)"
+msgstr "Gleiten 1 (3D)"
+
+msgid "Glide 2 (3D)"
+msgstr "Gleiten 2 (3D)"
+
+msgid "Horizontal Folds"
+msgstr "Horizontales Falten"
+
+msgid "Leaf Spread (3D)"
+msgstr "Blattförmig austeilen (3D)"
+
+msgid "Magic Lamp 1"
+msgstr "Magische Lampe 1"
+
+msgid "Magic Lamp 2"
+msgstr "Magische Lampe 2"
+
+msgid "Magic Lamp 3 (Vacuum)"
+msgstr "Mgische Lampe 3 (Vakuum)"
+
+# what's that?
+msgid "Razr (3D)"
+msgstr "Razr (3D)"
+
+msgid "Roll Up"
+msgstr "Einrollen"
+
+msgid "Sidekick"
+msgstr "Seittritt"
+
+#. N_("Tornado (3D)"),
+msgid "Wave"
+msgstr "Welle"
+
+#. N_("Tornado (3D)"),
+msgid "Zoom"
+msgstr "Zoomen"
+
+msgid "Normal"
+msgstr "Normal"
+
+msgid "Dialog"
+msgstr "Dialog"
+
+msgid "ModalDialog"
+msgstr "Hilfsdialog"
+
+msgid "Utility"
+msgstr "Werkzeug"
+
+msgid "Unknown"
+msgstr "Unbekannt"
+
+msgid "Menu"
+msgstr "Menü"
+
+msgid "PopupMenu"
+msgstr "Popup-Menü"
+
+msgid "DropdownMenu"
+msgstr "Auswahlmenü"
+
+msgid "Tooltip"
+msgstr "Sprechblase"
+
+msgid "Dnd"
+msgstr "Drag & Drop"
+
+msgid "Random Effect Pool"
+msgstr "Haufen von Zufallseffekten"
-#, c-format
msgid ""
-"<b><big>%s</big></b>\n"
-"<i>%s</i>\n"
-"<small><b>Version</b> %s\n"
-"<b>Created By</b> %s\n"
-"<b>Use With</b> %s\n"
-"</small>"
+"Pool of effects to be chosen from if Random effect is selected. Click reset "
+"to restore full list. If the list is empty, the default effect will be used."
msgstr ""
+"Haufen von Effekten, die verwendet werden, wenn Zufälliger Effekt ausgewählt "
+"ist. Drücken Sie Voreinstellung um die komplette Liste wiederherzustellen. "
+"Wenn die Liste leer ist, wird der Standard-Effekt verwendet."
+
+msgid "Random Animations For All Events"
+msgstr "Zufällige Animation für alle Ereignisse"
-#, c-format
msgid ""
-"<b><big>%s</big></b> (System Theme)\n"
-"<i>%s</i>\n"
-"<small><b>Version</b> %s\n"
-"<b>Created By</b> %s\n"
-"<b>Use With</b> %s\n"
-"</small>"
+"All effects are chosen randomly, ignoring the selected effect. If None is "
+"selected for an event, that event won't be animated."
msgstr ""
+"Alle Effekte werden zufällig ausgewählt, egal welcher ausgewählt ist. Wenn "
+"'Keiner' für ein Ereignis ausgewählt ist, wird dieser nicht animiert."
-msgid "Unknown"
-msgstr "Unbekannt"
+msgid "(Un)Shade"
+msgstr "(Ent)Schattieren"
-msgid "Whatever (no hint)"
-msgstr "Was auch immer (Kein Hinweis)"
+msgid "Rollup Fixed Interior"
+msgstr "Fester Inhalt beim Einrollen"
-msgid "No Description"
-msgstr "Keine Beschreibung"
+msgid "Fixed window interior during the Rollup animation."
+msgstr "Fester Fensterinhalt während der Einrollanimation."
-msgid "Invalid Theme Name"
-msgstr "Ungültiger Themenname"
+msgid "Number of Horizontal Folds"
+msgstr "Anzahl horizontaler Faltungen"
-msgid "Invalid theme file. Does not end in .emerald"
-msgstr "Ungültige Themendatei. Endet nicht auf .emerald"
+msgid "The number of horizontal folds that occur in the Horizontal Fold animation."
+msgstr ""
+"Die Anzahl der horizontalen Faltungen, die während dieser Animation "
+"auftreten."
+
+msgid "Horizontal Fold Amplitude"
+msgstr "Amplitude horizontaler Faltungen"
msgid ""
-"Invalid Theme Name\n"
-"Could Not Export"
+"Amplitude (size of the waves in the fold) of the Horizontal Folds relative "
+"to the window width. Negative values fold outward."
msgstr ""
-"Ungültiger Themenname\n"
-"Konnte nicht exportieren"
+"Amplitude (Größe der Wellen beim Falten) der horizontalen Falten relativ zur "
+"Fenstergröße. Negative Werte falten nach außen."
+
+msgid "Curved Folds"
+msgstr "Runde Falten"
+
+msgid "Curved Fold Amplitude"
+msgstr "Amplitude für runde Falten"
msgid ""
-"Invalid File Name\n"
-"Must End in .emerald"
+"Amplitude (size of the waves in the fold) of the curved fold relative to "
+"window width. Negative values fold outward."
msgstr ""
-"Ungültiger Dateiname\n"
-"Datei muß auf .emerald enden"
+"Amplitude (Größe der Wellen beim Falten) des runden Falten relativ zur "
+"Fenstergröße. Negative Werte falten nach außen."
-msgid "Error calling tar."
-msgstr "Fehler beim Aufruf von tar."
+msgid "Zoom from Center"
+msgstr "Zoomen aus der Mitte"
-msgid "Theme Exported"
-msgstr "Thema exportiert"
+msgid "Zoom from center when playing the Zoom and Sidekick animations."
+msgstr ""
+"Aus der Mitter heraus zoomen, wenn Zoom- oder Seitentritt-Animationen "
+"abgespielt werden."
+
+msgid "Advanced"
+msgstr "Erweitert"
+
+msgid "Animation Time Step"
+msgstr "Animationsdauer"
msgid ""
-"Can't save over system themes\n"
-"(or you forgot to enter a name)"
+"The amount of time in milliseconds between each render of the animation. The "
+"higher the number, the jerkier the movements become."
msgstr ""
-"Kann nicht als Systemthema speichern\n"
-"(Oder es wurde vergessen einen Namen einzugeben)"
+"Die Zeitdauer in Millisekunden zwischen jedem Rendern der Animation. Umso "
+"höher die Zahl ist, umso ruckartiger wird die Bewegung."
-#, c-format
-msgid "Overwrite Theme %s?"
-msgstr "Thema %s überschreiben?"
+msgid "Animation Time Step For Intense Effects"
+msgstr "Animationsdauer von starken Effekten"
+
+msgid ""
+"The amount of time in milliseconds between each render of the intense "
+"animation (Ex. Burn, Beam). The higher the number, the jerkier the movements "
+"become."
+msgstr ""
+"Die Zeitdauer in Millisekunden zwischen jedem Rendern der starken Animation "
+"(Bsp. Brennen, Einblenden). Umso höher die Zahl ist, umso ruckartiger wird "
+"die Bewegung."
+
+msgid "Disable Post-processing Effects During Animation"
+msgstr "Nachrechnende Effekte während der Animation abschalten"
-msgid "Couldn't Write Theme"
-msgstr "Thema konnte nicht geschrieben werden"
+msgid "Disables Blur effects during animations."
+msgstr "Deaktiviert Verschmier-Effekte während Animationen"
-msgid "Couldn't Form Theme"
-msgstr "Thema konnte nicht erzeugt werden"
+msgid "Magic Lamp"
+msgstr "Magische Lampe"
-msgid "Theme Saved"
-msgstr "Thema gespeichert"
+msgid "Magic Lamp #1"
+msgstr "Magische Lampe #1"
+
+msgid "Magic Lamp #1 Grid Y Resolution"
+msgstr "Magische Lampe #1 Y-Auflösung rastern"
msgid ""
-"Can't delete system themes\n"
-"(or you forgot to enter a name)"
+"Vertex grid resolution for Magic Lamp #1 (Y dimension only). This is the "
+"number of points used to define the curves. The higher the number, the "
+"smoother the curves. However there will be a loss of performance (CPU usage "
+"increases)."
msgstr ""
-"Systemthema kann nicht gelöscht werden\n"
-"(Oder es wurde vergessen einen Namen einzugeben)"
+"Raster der Auflösung der Ecken der Magischen Lampe #1 (nur in Y-Richtung). "
+"Dies ist die Anzahl der Punkte, die verwendet werden, um die Kurven zu "
+"definieren. Umso höher die Zahl ist, umso weicher werden die Kurven. "
+"Allerdings wird die Leistung abnehmen (Die Prozessorlast steigt)."
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete %s?"
-msgstr "Sind Sie sicher, daß %s gelöscht werden soll?"
+msgid "Magic Lamp #1 Max Waves"
+msgstr "Magische Lampe #1 Maximale Wellen"
+
+msgid "The maximum number of waves for Magic Lamp #1."
+msgstr "Die maximale Anzahl von Wellen der Magischen Lampe #1."
+
+msgid "Magic Lamp #1 Wave Min Amplitude"
+msgstr "Magische Lampe #1 minimale Amplitude der Wellen"
+
+msgid "The minimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #1 will have."
+msgstr ""
+"Die minimale Amplitude (Größe der Wellen), die die Magische Lampe #1 haben "
+"wird."
+
+msgid "Magic Lamp #1 Wave Max Amplitude"
+msgstr "Magische Lampe #1 maximale Amplitude der Wellen"
+
+msgid "The maxmimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #1 will have."
+msgstr ""
+"Die maximale Amplitude (Größe der Wellen), die die Magische Lampe #1 haben "
+"wird."
+
+msgid "Magic Lamp #1 Create Start Width"
+msgstr "Magische Lampe #1 Anfangsgröße erzeugen"
+
+msgid ""
+"Starting width of create effect and ending width of close effect for Magic "
+"Lamp #1."
+msgstr ""
+"Anfangsgröße des Erzeugen-Effekts und Endgröße des Schließen-Effekts der "
+"Magischen Lampe #1."
+
+msgid "Magic Lamp #2"
+msgstr "Magische Lampe #2"
+
+msgid "Magic Lamp #2 Grid Y Resolution"
+msgstr "Magische Lampe #2 Y-Auflösung rastern"
+
+msgid ""
+"Vertex grid resolution for Magic Lamp #2 (Y dimension only). This is the "
+"number of points used to define the curves. The higher the number, the "
+"smoother the curves. However there will be a loss of performance (CPU usage "
+"increases)."
+msgstr ""
+"Raster der Auflösung der Ecken der Magischen Lampe #2 (nur in Y-Richtung). "
+"Dies ist die Anzahl der Punkte, die verwendet werden, um die Kurven zu "
+"definieren. Umso höher die Zahl ist, umso weicher werden die Kurven. "
+"Allerdings wird die Leistung abnehmen (Die Prozessorlast steigt)."
+
+msgid "Magic Lamp #2 Max Waves"
+msgstr "Magische Lampe #2 Maximale Wellen"
+
+msgid "The maximum number of waves for Magic Lamp #2."
+msgstr "Die maximale Anzahl von Wellen der Magischen Lampe #2."
+
+msgid "Magic Lamp #2 Wave Min Amplitude"
+msgstr "Magische Lampe #2 minimale Amplitude der Wellen"
+
+msgid "The minimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #2 will have."
+msgstr ""
+"Die minimale Amplitude (Größe der Wellen), die die Magische Lampe #2 haben "
+"wird."
+
+msgid "Magic Lamp #2 Wave Max Amplitude"
+msgstr "Magische Lampe #2 maximale Amplitude der Wellen"
+
+msgid "The maxmimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #2 will have."
+msgstr ""
+"Die maximale Amplitude (Größe der Wellen), die die Magische Lampe #2 haben "
+"wird."
+
+msgid "Magic Lamp #2 Create Start Width"
+msgstr "Magische Lampe #2 Anfangsgröße erzeugen"
+
+msgid ""
+"Starting width of create effect and ending width of close effect for Magic "
+"Lamp #2."
+msgstr ""
+"Anfangsgröße des Erzeugen-Effekts und Endgröße des Schließen-Effekts der "
+"Magischen Lampe #2."
+
+msgid "Magic Lamp #3"
+msgstr "Magische Lampe #3"
+
+msgid "Magic Lamp #3 Grid Y Resolution"
+msgstr "Magische Lampe #3 Y-Auflösung rastern"
+
+msgid ""
+"Vertex grid resolution for Magic Lamp #3 (Y dimension only). This is the "
+"number of points used to define the curves. The higher the number, the "
+"smoother the curves. However there will be a loss of performance (CPU usage "
+"increases)."
+msgstr ""
+"Raster der Auflösung der Ecken der Magischen Lampe #3 (nur in Y-Richtung). "
+"Dies ist die Anzahl der Punkte, die verwendet werden, um die Kurven zu "
+"definieren. Umso höher die Zahl ist, umso weicher werden die Kurven. "
+"Allerdings wird die Leistung abnehmen (Die Prozessorlast steigt)."
+
+msgid "Magic Lamp #3 Max Waves"
+msgstr "Magische Lampe #3 Maximale Wellen"
+
+msgid "The maximum number of waves for Magic Lamp #3."
+msgstr "Die maximale Anzahl von Wellen der Magischen Lampe #3."
+
+msgid "Magic Lamp #3 Wave Min Amplitude"
+msgstr "Magische Lampe #3 minimale Amplitude der Wellen"
+
+msgid "The minimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #3 will have."
+msgstr ""
+"Die minimale Amplitude (Größe der Wellen), die die Magische Lampe #3 haben "
+"wird."
+
+msgid "Magic Lamp #3 Wave Max Amplitude"
+msgstr "Magische Lampe #3 maximale Amplitude der Wellen"
+
+msgid "The maxmimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #3 will have."
+msgstr ""
+"Die maximale Amplitude (Größe der Wellen), die die Magische Lampe #3 haben "
+"wird."
+
+msgid "Magic Lamp #3 Create Start Width"
+msgstr "Magische Lampe #3 Anfangsgröße erzeugen"
+
+msgid ""
+"Starting width of create effect and ending width of close effect for Magic "
+"Lamp #3."
+msgstr ""
+"Anfangsgröße des Erzeugen-Effekts und Endgröße des Schließen-Effekts der "
+"Magischen Lampe #3."
+
+msgid "Focus Wave"
+msgstr "Welle fokussieren"
+
+msgid "Focus Wave Width"
+msgstr "Breite des Fokussierens der Welle"
-msgid "Theme deleted"
-msgstr "Thema gelöscht"
+msgid "The width of the focus wave relative to the window height."
+msgstr "Die Breite des Fokus der Welle relativ zu der Höhe des Fensters"
-msgid "No such theme to delete"
-msgstr "Kein solches Thema zum Löschen vorhanden"
+msgid "Focus Wave Amplitude"
+msgstr "Amplitude von Welle fokussieren"
-msgid "Use Pixmap Buttons"
-msgstr "Pixmap Knöpfe verwenden"
+msgid "The wave amplitude (size of the waves) relative to the window height."
+msgstr "Die Amplitude der Welle (Größe der Wellen) relativ zu der Höhe des Fensters"
-msgid "Use Button Halo/Glow"
-msgstr "Halo/Glühen für Knöpfe verwenden"
+msgid "Sidekick Number of Rotations"
+msgstr "Seitentritt Anzahl Drehungen"
-msgid "Use Button Halo/Glow For Inactive Windows"
-msgstr "Halo/Glühen für Knöpfe von inaktiven Fenstern verwenden"
+msgid "The number of rotations plus or minus 10% (for randomness) that Sidekick has."
+msgstr ""
+"Die Anzahl der Drehungen plus oder minus 10% (für den Zufall), die "
+"Seitentritt hat."
+
+msgid "(Un)Minimize"
+msgstr "Minimieren/Entminimieren"
+
+msgid "Minimize Animation"
+msgstr "Animation beim Minimieren"
+
+msgid "The animation shown when minimizing a window."
+msgstr "Die Animation beim minimieren eines Fensters."
+
+msgid "Minimize"
+msgstr "Minimieren"
+
+msgid "Window Types"
+msgstr "Fenstertypen"
+
+msgid "The window types that will be animated."
+msgstr "Fenstertypen, die animiert werden sollen."
+
+msgid "Animation Duration"
+msgstr "Animationsdauer"
+
+msgid "The number of seconds that the Minimize animation will last."
+msgstr "Die Anzahl an Sekunden, die die Minimier-Animation dauern soll."
+
+msgid "Unminimize Animation"
+msgstr "Entminimier-Animation"
+
+msgid "The animation shown when unminimizing a window."
+msgstr "Die Animation, die beim Entminimieren eines Fensters angezeigt wird."
+
+msgid "Unminimize"
+msgstr "Entminimieren"
+
+msgid "The number of seconds that the Unminimize animation will last."
+msgstr "Die Anzahl an Sekunden, die die Animation des Entminimieren dauern soll."
+
+msgid "Close"
+msgstr "Schließen"
+
+msgid "Close #1 Animation"
+msgstr "Schließen #1 Animation"
+
+msgid "The animation shown when closing a window."
+msgstr "Die Animation, die beim Schließen eines Fensters angezeigt wird."
+
+msgid "Close #1"
+msgstr "Schließen #1"
+
+msgid "The number of seconds that the Close #1 animation will last."
+msgstr "Die Anzahl an Sekunden, die die Animation Schließen #1 dauern soll."
+
+msgid "Close #2 Animation"
+msgstr "Schließen #2 Animation"
+
+msgid "Close #2"
+msgstr "Schließen #2"
+
+msgid "The number of seconds that the Close #2 animation will last."
+msgstr "Die Anzahl an Sekunden, die die Animation Schließen #2 dauern soll."
+
+msgid "Create"
+msgstr "Erzeugen"
+
+msgid "Create #1 Animation"
+msgstr "Erzeugen #1 Animation"
+
+msgid "The animation shown when creating a window."
+msgstr "Die Animation, die beim Schließen eines Fensters angezeigt wird."
+
+msgid "Create #1"
+msgstr "Erzeugen #1"
+
+msgid "Window types that should animate with this effect when created."
+msgstr "Fenster, die beim erstellen mit diesem Effekt animiert werden sollen."
+
+msgid "Animation duration in seconds for create effect #1."
+msgstr "Animationsdauer in Sekunden für den Erzeugen-Effekt #1"
+
+msgid "Create #2 Animation"
+msgstr "Erzeugen #2 Animation"
+
+msgid "Create #2"
+msgstr "Erzeugen #2"
+
+msgid "Animation duration in seconds for create effect #2."
+msgstr "Animationsdauer in Sekunden für den Erzeugen-Effekt #2"
+
+msgid "Focus"
+msgstr "Fokus"
+
+msgid "Animation"
+msgstr "Animation"
+
+msgid "Focus window effect."
+msgstr "Fokus Fenstereffekt"
+
+msgid "Window types that should animate with this effect when focused."
+msgstr "Fenster, die beim fokussieren mit diesem Effekt animiert werden sollen."
+
+msgid "Focus animation duration in seconds."
+msgstr "Animationsdauer von Fokus in Sekunden"
+
+msgid "Shade Animation"
+msgstr "Schatten-Animation"
+
+msgid "Shade window effect."
+msgstr "Schatten Fenstereffekt."
+
+msgid "Shade"
+msgstr "Schatten"
+
+msgid "Window types that should animate with this effect when shaded."
+msgstr "Fenster, die beim schattieren mit diesem Effekt animiert werden sollen."
+
+msgid "Shade animation duration in seconds."
+msgstr "Animationsdauer für Schatten in Sekunden"
+
+msgid "Unshade Animation"
+msgstr "Entschatten Animation"
+
+msgid "Unshade window effect."
+msgstr "Entschatten Fenstereffekt."
+
+msgid "Unshade"
+msgstr "Entschatten"
+
+msgid "Window types that should animate with this effect when unshaded."
+msgstr "Fenster, die beim entschattieren mit diesem Effekt animiert werden sollen."
+
+msgid "Unshade animation duration in seconds."
+msgstr "Animationsdauer für Entschatten in Sekunden"
+
+msgid "Fire (A.K.A Burn)"
+msgstr "Feuer (auch bekannt als Brennen)"
+
+msgid "Number Of Fire Particles"
+msgstr "Anzahl der Feuer-Partikel"
+
+msgid "Number of fire particles."
+msgstr "Die Anzahl der Feuer-Partikel."
+
+msgid "Fire Particle Size"
+msgstr "Größe der Feuer-Partikel"
+
+msgid "Fire particle size."
+msgstr "Die Größe der Feuer-Partikel."
+
+msgid "Fire Particle Slowdown"
+msgstr "Verlangsamung der Feuer-Partikel"
+
+msgid "Fire particle slowdown."
+msgstr "Die Verlangsamung der Feuer-Partikel."
+
+msgid "Fire Particle Life"
+msgstr "Lebensdauer der Feuer-Partikel"
+
+msgid "Fire particle life."
+msgstr "Die Lebensdauer der Feuer-Partikel."
+
+msgid "Fire Particle Color"
+msgstr "Farbe der Feuer-Partikel"
+
+msgid "Fire particle color."
+msgstr "Die Farbe der Feuer-Partikel."
+
+msgid "Fire direction"
+msgstr "Richtung des Feuers"
+
+msgid "Fire direction."
+msgstr "Die Richtung des Feuers."
+
+msgid "Fire constant speed"
+msgstr "Konstante Feuergeschwindigkeit"
+
+msgid "Make fire effect duration be dependent on window height."
+msgstr "Den Feuereffekt abhängig von der Fensterhöhe machen."
+
+msgid "Fire Smoke"
+msgstr "Feuer-Rauch"
+
+msgid "Fire smoke."
+msgstr "Der Rauch des Feuers"
+
+msgid "Randomly Colored Fire"
+msgstr "Zufallsfarbe des Feuers"
+
+msgid "Have random colors for the fire effect, also known as Mystical Fire."
+msgstr ""
+"Zufallsfarben für den Feuereffekt verwenden, auch als Mystisches Feuer "
+"bekannt."
-msgid "Button Pixmaps"
-msgstr "Pixmaps für Knöpfe"
+msgid "Beam"
+msgstr "Einblenden"
-msgid "Button"
-msgstr "Knopf"
+msgid "Beam Width"
+msgstr "Einblenden Breite"
-msgid "File"
-msgstr "Datei"
+msgid "Beam width."
+msgstr "Die Breite des Enblenden."
-msgid "Preview"
-msgstr "Vorschau"
+msgid "Beam spacing"
+msgstr "Einblenden Abstand"
+
+msgid "Spacing between beams."
+msgstr "Der Abstand zwischen den Einblend-Strahlen."
+
+msgid "Beam Color"
+msgstr "Einblend-Farben"
+
+msgid "Beam color."
+msgstr "Die Farbe des Einblenden."
+
+msgid "Beam Slowdown"
+msgstr "Verlangsamung des Einblenden"
+
+msgid "Beam slowdown."
+msgstr "Die Verlangsamung des Einblenden."
+
+msgid "Beam Life"
+msgstr "Einblenden Lebensdauer"
+
+msgid "Beam life."
+msgstr "Die LEbensdauer des Einblenden."
+
+# whats' Razr?
+msgid "Domino/Razr"
+msgstr "Domino/Razr"
+
+msgid "Domino Piece Falling Direction"
+msgstr "Fallrichtung der Dominosteine"
+
+msgid "Falling direction for Domino pieces."
+msgstr "Die Fallrichtung für die Dominosteine."
+
+# Razr?
+msgid "Razr Fold Opening Direction"
+msgstr "Razr Falten-Öffnen-Richtung"
+
+# Razr?
+msgid "Fold opening direction for pieces in Razr effect."
+msgstr "Die Richtung, in die der Razr-Falten-Effekt sich öffnen soll."
+
+msgid "Glide"
+msgstr "Gleiten"
+
+msgid "Glide 1"
+msgstr "Gleiten 1"
+
+msgid "Away Position"
+msgstr "Entfernte Position"
+
+msgid ""
+"Closeness of window to camera at the end of the animation (1.0: Close to "
+"camera, -2.0: Away from camera)."
+msgstr ""
+"Nähe des Fensters zu der Kamera am Ende der Animation (1.0: Nahe an der "
+"Kamera, -2.0: Weg von der Kamera)"
+
+msgid "Away Angle"
+msgstr "Entfernter Winkel"
+
+msgid "Angle of window at the end of the animation."
+msgstr "Winekl des Fensters am Ende der Animation."
+
+msgid "Thickness"
+msgstr "Dicke"
+
+msgid ""
+"Window thickness in pixels. Setting this to larger than 0 will disable "
+"shadow, blur, and reflection during the animation."
+msgstr ""
+"Dicke des Fensters in Pixeln. Das Setzen auf einen Wert größer 0 wird "
+"Schatten, Verwischen und Reflektionen während der Animation deaktivieren."
+
+msgid "Glide 2"
+msgstr "Gleiten 2"
+
+msgid "Animations"
+msgstr "Animationen"
+
+msgid "Use various animations as window effects"
+msgstr "Verschiedene Animationen für Fenstereffekte verwenden"
+
+msgid "Tools"
+msgstr "Werkzeuge"
+
+msgid "Other"
+msgstr "Andere"
+
+msgid "Initiate"
+msgstr "Einführen"
+
+msgid "Initiate Annotate drawing."
+msgstr "Einführen zeichnend."
+
+msgid "Draw"
+msgstr "Zeichnen"
+
+msgid "Draw using tool."
+msgstr "Mit einem Werkzeug zeichnen."
+
+msgid "Style"
+msgstr "Stil"
+
+msgid "Transform the canvas"
+msgstr "Die Wand verändern"
+
+msgid "Transform the canvas, also used to save and restore."
+msgstr "Die Wand verändern, wird auch für Speichern und Wiederherstellen verwendet."
+
+msgid "Preload a svg"
+msgstr "Svg vorausladen"
+
+msgid "Preload a svg."
+msgstr "Ein svg vorausladen."
+
+msgid "Switch to another canvas"
+msgstr "Zu anderer Wand wechseln"
+
+msgid "Switch to another canvas for drawing."
+msgstr "Zu einer anderen Wand zum Zeichnen wechseln."
+
+msgid "Eraser"
+msgstr "Radierer"
+
+msgid "Initiate erase"
+msgstr "Löschen beginnen"
+
+msgid "Initiate Annotate erasing."
+msgstr "Anmerkung löschen beginnen."
msgid "Clear"
msgstr "Löschen"
@@ -184,570 +835,2814 @@ msgstr "Löschen"
msgid "Colors"
msgstr "Farben"
-msgid "Text Fill"
-msgstr "Textfüllung"
+msgid "Annotate Fill Color"
+msgstr "Füllfarbe Anmerkung"
+
+msgid "Fill color for Annotations."
+msgstr "Füllfarbe von Anmerkungen."
+
+msgid "Annotate Stroke Color"
+msgstr "Rahmenfarbe Anmerkung"
+
+msgid "Stroke color for Annotations."
+msgstr "Die Rahmenfarbe von Anmerkungen."
+
+msgid "Size"
+msgstr "Größe"
+
+msgid "Line width"
+msgstr "Linienstärke"
+
+msgid "Line width for Annotations."
+msgstr "Die Linienstärke von Anmerkungen"
+
+msgid "Stroke width"
+msgstr "Strichbreite"
+
+msgid "Stroke width for Annotations."
+msgstr "Die Strichbreite von Anmerkungen."
+
+msgid "Files"
+msgstr "Dateien"
+
+msgid "SVG (custom brush) filename"
+msgstr "SVG (eigener Pinsel) Dateiname"
+
+msgid "SVG (custom brush) filename."
+msgstr "Der Dateiname des SVG (eigener Pinsel)."
+
+msgid "Paintbrush"
+msgstr "Pinsel"
+
+msgid "Use Paintbrush Tool"
+msgstr "Pinsel verwenden"
+
+msgid "Click and drag the paintbrush to draw figures."
+msgstr "Den Pinsel klicken und ziehen, um Figuren zu zeichnen."
+
+msgid "Line"
+msgstr "Linie"
+
+msgid "Use Line Tool"
+msgstr "Linienwerkzeug verwenden"
+
+msgid "Draw lines by clicking and dragging."
+msgstr "Linien mit Klicken und ziehen zeichnen."
+
+msgid "Arrow"
+msgstr "Pfeil"
+
+msgid "Use Arrow Tool"
+msgstr "Pfeilwerkzeug verwenden"
+
+msgid "Draw arrows by clicking and dragging."
+msgstr "Pfeile durch klicken und ziehen zeichnen."
+
+msgid "Text"
+msgstr "Text"
-msgid "Text Outline"
-msgstr "Textrahmen"
+msgid "Text Strings"
+msgstr "Zeichenketten"
-msgid "Button Fill"
-msgstr "Knopffüllung"
+msgid ""
+"Strings to be displayed when using the put string tool, in order entered "
+"(not in order on screen)."
+msgstr ""
+"Zeichenketten, die angezeigt werden sollen, wenn das Text-Eingeben-Werkzeug "
+"verwendet wird, in Eingabereihenfolge (nicht in der Reihenfolge auf dem "
+"Bildschirm)"
+
+msgid "Put Text"
+msgstr "Text eingeben"
+
+msgid "Put text at the mouse cursor."
+msgstr "Text am Mauszeiger einfügen."
+
+msgid "Annotate"
+msgstr "Anmerkung"
+
+msgid "Annotate plugin"
+msgstr "Anmerkungs-Plugin"
+
+msgid "Main"
+msgstr "Haupt"
+
+msgid "Start benchmark"
+msgstr "Leistungstest starten"
+
+msgid "Screen Output"
+msgstr "Bildschirmausgabe"
+
+msgid "Enable"
+msgstr "Aktivieren"
+
+msgid "Display FPS on screen"
+msgstr "Bilder pro Sekunde (FPS) am Bildschirm anzeigen"
+
+msgid "Console Output"
+msgstr "Ausgabe auf der Konsole"
+
+msgid "Print FPS to console"
+msgstr "Bilder pro Sekunde (FPS) auf der Konsole zeigen"
+
+msgid "Update time"
+msgstr "Aktualisierungszeit"
+
+msgid "Console output update time"
+msgstr "Aktualisierungszeit auf der Konsole zeigen"
+
+msgid "Disable limiter"
+msgstr "Begrenzer ausschalten"
+
+msgid "Disable beryl integrated FPS limiter"
+msgstr "Den in beryl eingebauten Bilder-Pro-Sekunde (FPS)-Begrenzer deaktivieren"
+
+msgid "X position"
+msgstr "X-Position"
+
+msgid "X Position of benchmark window"
+msgstr "X-Position des Leistungstest-Fensters"
+
+msgid "Y position"
+msgstr "Y-Position"
+
+msgid "Y Position of benchmark window"
+msgstr "Y-Position des Leistungstest-Fensters"
+
+msgid "Benchmark"
+msgstr "Leistungstest"
+
+msgid "A simple benchmark plugin"
+msgstr "Ein einfaches Leistungstest-Plugin"
+
+msgid "Motion Blur"
+msgstr "Bewegungsunschärfe"
+
+msgid "Activate"
+msgstr "Aktivieren"
+
+msgid "Toggle Motion Blur"
+msgstr "Bewegungsunschärfe umschalten"
+
+msgid "Toggle motion Blur effect."
+msgstr "Die Bewegungsunschärfe umschalten."
+
+msgid "Blur"
+msgstr "Verschmieren"
+
+msgid "Blur Decorations"
+msgstr "Verschmier-Dekorationen"
+
+msgid "Blur behind decorations."
+msgstr "Verschmieren hinter Dekorationen."
+
+msgid "Blur Windows"
+msgstr "Verschmierte Fenster"
+
+msgid "Blur behind windows."
+msgstr "Verschmieren hinter Fenstern."
+
+msgid "Reflection"
+msgstr "Reflexion"
+
+msgid "Reflection for Decorations"
+msgstr "Reflexionen für Dekorationen"
+
+msgid "Draw Reflection for decorations."
+msgstr "Reflexionen für Deklorationen zeichnen."
+
+msgid "Reflection for Windows"
+msgstr "Reflektionen für Fenster"
+
+msgid "Draw Reflection for windows."
+msgstr "Reflexionen für Fenster zeichnen."
+
+msgid "Special cases"
+msgstr "Spezialfälle"
+
+msgid "Blur on Transformed Screen"
+msgstr "Verschmieren auf einem umgewandelten Bildschirm"
+
+msgid "Draw Blur if the screen is transformed."
+msgstr "Vermschmierungen zeichnen, wenn der Bildschirm umgewandelt ist."
+
+msgid "Blur Transformed Windows"
+msgstr "Umgewandelte Fenster verschmieren"
+
+msgid "Draw Blur if window is transformed."
+msgstr "Verschmierungen zeichnen, wenn das Fenster umgewandelt ist."
+
+msgid "Visibility/Performance"
+msgstr "Sichtbarkeit/Leistung"
+
+msgid "Blur Shader"
+msgstr "Verschmier-Schattierer"
+
+msgid "Blur shader."
+msgstr "Der Verschmier-Schattierer."
+
+msgid "Force non FBO Blur"
+msgstr "Verschmieren ausserhalb des Puffers erzwingen"
+
+msgid "Force non FBO Blur."
+msgstr "Ein Verschmieren außerhalb des Puffers erzwingen."
+
+msgid "Non FBO Blur Strength"
+msgstr "Stärke des Verschmieren außerhalb des Puffers"
+
+msgid "Non FBO mode Blur strength."
+msgstr "Die Stärke des Verschmieren außerhalb des Puffers."
+
+msgid "Use Blur Cache"
+msgstr "Verschmieren-Zwischenspeicher verwenden"
+
+msgid "Enables Blur cache texture system."
+msgstr "Aktiviert das Texturen-Zwischenspeicher-System für das Verschmieren."
+
+msgid "Disable Blur Cache on Transformed Screen"
+msgstr "Verschmieren-Zwischenspeicher auf umgewandeltem Bildschirm deaktivieren"
+
+msgid "Disables Blur cache on transformed screen."
+msgstr ""
+"Den Verschmieren-Zwischenspeicher auf einem umgewandelten Bildschirm "
+"deaktivieren."
+
+msgid "Disable Decoration Alpha Dependency"
+msgstr "Alpha-Abhängigkeit der Dekoration deaktivieren"
+
+msgid "Disable decoration alpha dependency."
+msgstr "Die Alpha-Abhängigkeit der Dekoration deaktivieren."
+
+msgid "Disable Blur on ScreenGrab"
+msgstr "Verschmieren beim 'Bildschirmklau' deaktivieren"
+
+msgid "Disable drawing of Blur when an other plugin grabs the input."
+msgstr "Deaktiviert das Verschmieren, wenn ein anderes Plugin die Eingabe einliest."
+
+msgid "Reflection on Transformed Screen"
+msgstr "Reflexion auf umgewandeltem Bildschirm"
+
+msgid "Draw Reflection if the screen is transformed."
+msgstr "Die Reflexion auf umgewandeltem Bildschirm zeichnen"
+
+msgid "Reflection Transformed Windows"
+msgstr "Reflexion bei umgewandeltem Fenster"
+
+msgid "Draw Reflection if the window is transformed."
+msgstr "Die Reflexion bei umgewandeltem Fenster zeichnen."
+
+msgid "Disable Reflection on ScreenGrab"
+msgstr "Reflexion beim 'Bildschirmklau' deaktivieren"
+
+msgid "Disable drawing of Reflection when an other plugin grabs the input."
+msgstr "Deaktiviert Reflexionen, wenn ein anderes Plugin die Eingabe einliest."
+
+msgid "Image"
+msgstr "Bild"
+
+msgid "Reflection Image File"
+msgstr "Reflexions-Bild"
+
+msgid "Reflection image file."
+msgstr "Die Datei für die Reflexion."
+
+msgid "Scale Reflection"
+msgstr "Reflexion skalieren"
+
+msgid "Scale Reflection image."
+msgstr "Das Refelxionsbild skalieren."
+
+msgid "Scale Proportionally"
+msgstr "Proportional skalieren"
+
+msgid "Scale Reflection proportionally."
+msgstr "Das Bild proportional skalieren."
+
+msgid "Use Image Colors"
+msgstr "Farben des Bildes verwenden"
+
+msgid "Do not generate grayscale Reflection."
+msgstr "Keine Grauskala-Reflexion erzeugen."
+
+msgid "Use Image Alpha"
+msgstr "Alpha-Bild verwenden"
+
+msgid "Use image alpha channel."
+msgstr "Den Alpha-Kanal des Bildes verwenden."
+
+msgid "Motion Blur Mode"
+msgstr "Bewegungsunschärfe-Modus"
+
+msgid ""
+"Motion Blur mode: simple = uses texture copy and blending; accum = uses gl "
+"accumulation buffer; fbo = uses framebuffer objects and float texture."
+msgstr ""
+"Bewegungsunschärfe-Modus: simple = verwendet das Kopieren von Texturen und "
+"blenden; accum = verwendet den GL Anssammlungspuffer; fbo = Verwendet "
+"Framebuffer-Objekte und Fleißkomma-Texturen."
+
+msgid "Blur on ScreenGrab"
+msgstr "Verschmieren bei 'Bildschirmklau'"
+
+msgid "Activate Motion Blur on screengrab."
+msgstr "Bewegungsunschärfe bei 'Bildschirmklau' aktivieren."
+
+msgid "Motion Blur on Transformed Screen"
+msgstr "Bewegungsunschärfe bei umgewandeltem Bildschirm"
+
+msgid "Execute Motion Blur if the screen is transformed."
+msgstr "Bewegungsunschärfe ausführen, wenn der Bildschirm umgewandelt ist."
+
+msgid "Motion Blur Strength"
+msgstr "Stärke der Bewegungsunschärfe"
+
+msgid "Motion Blur strength."
+msgstr "Die Stärke der Bewegungsunschärfe."
+
+msgid "Disable Blur Window Types"
+msgstr "Bewegungsunschärfe für Fenstertypen deaktivieren"
+
+msgid "Window types that Blur shouldn't affect."
+msgstr "Fenstertypen, die Bewegungsunschärfe nicht betreffen soll."
+
+msgid "Disable Reflection Window Types"
+msgstr "Reflexion für Fenstertypen deaktivieren"
+
+msgid "Window types that Reflection shouldn't affect."
+msgstr "Fenstertypen, die Reflexion nicht betreffen soll."
+
+msgid "Blur Saturation"
+msgstr "Sättigung der Verschmierung"
+
+msgid "Blur saturation."
+msgstr "Die Sättigung der Verschmierung."
+
+msgid "Warning"
+msgstr "Warnung"
+
+msgid "Warning: NVidia users experiencing the black window bug should disable Blur"
+msgstr ""
+"Warung: Benutzer von nVidia, die das Problem mit dem schwarzen Bildschirm "
+"haben, sollen Verschmieren deaktivieren"
+
+msgid "Warning: NVidia users experiencing the black window bug should disable Blur."
+msgstr ""
+"Warung: Benutzer von nVidia, die das Problem mit dem schwarzen Bildschirm "
+"haben, sollen Verschmieren deaktivieren"
+
+msgid "Misc. settings"
+msgstr "Verschiedene Einstellungen"
+
+msgid "Initiate Clone Selection"
+msgstr "Selektion zum Klonen beginnen"
+
+msgid "Initiate Clone selection."
+msgstr "Beginnen, eine Selektion zum Klonen auszuwählen."
+
+msgid "Clone Output"
+msgstr "Ausgabe klonen"
+
+msgid "Output clone handler"
+msgstr "Ausgabe-Klon-Behandler"
+
+msgid "Enable Crash Handler"
+msgstr "Absturz-Behandler aktivieren"
+
+msgid "Activate Crash Handler."
+msgstr "Den Absturz-Behandler aktivieren."
+
+msgid "Start Other Window Manager"
+msgstr "Anderen Fenstermanager starten"
+
+msgid "Start other window manager on Crash."
+msgstr "Bei einem Absturz den anderen Fenstermanger laden."
+
+msgid "Window Manager Command Line"
+msgstr "Kommandozeile des Fenstermanagers"
+
+msgid "Window manager command line. DO NOT ENTER BERYL HERE!!!"
+msgstr "Die Kommandozeile des Fenstermanagers. HIER NIEMALS BERYL EINGEBEN!!!"
+
+msgid "Crash handler"
+msgstr "Absturz-Behandler"
+
+msgid "Beryl crash handler plugin"
+msgstr "Das Plugin von Beryl, das Abstürze behandelt"
+
+# caps?
+msgid "Never rotate caps"
+msgstr "Kappen nie rotieren"
+
+msgid "Rotate after moving"
+msgstr "Rotieren nach verschieben"
+
+msgid "Rotate while moving"
+msgstr "Rotieren während verschieben"
+
+msgid "Multiple cubes"
+msgstr "Mehrere Würfel"
+
+msgid "One big cube"
+msgstr "Ein großer Würfel"
+
+msgid "Options"
+msgstr "Optionen"
+
+msgid "Cube Color"
+msgstr "Würfelfarbe"
+
+msgid "Color of top and bottom sides of the Cube."
+msgstr "Farbe der oberen und unteren Fläche des Würfels."
+
+msgid "Inside Cube"
+msgstr "Im Würfel"
+
+msgid "Change perspective to inside the Cube, looking out."
+msgstr ""
+"Die Perspektive in den Würfel verändern, damit man von innen nach außen "
+"schaut."
+
+msgid "Transparency"
+msgstr "Transparenz"
+
+msgid ""
+"Transparency Only\n"
+"on Mouse Rotate"
+msgstr ""
+"Transparenz nur\n"
+"bei Mausdrehung"
+
+msgid "Initiates Cube transparency only if rotation is mouse driven."
+msgstr "Erzeugt die Würfeltransparenz nur, wenn die Drehung mausgesteuert ist."
+
+# caps?
+msgid "Caps"
+msgstr "Kappen"
+
+msgid "Scale Image on Top"
+msgstr "Bild auf der Oberseite skalieren"
+
+msgid "Scale images to cover top face of Cube."
+msgstr "Bild so skalieren, dass es die Oberseite des Würfels bedeckt."
+
+msgid "Image Files on Top"
+msgstr "Bilddateien für die Oberseite"
+
+msgid ""
+"List of JPEG, PNG and SVG files that should be rendered on the top face of "
+"Cube."
+msgstr ""
+"Liste von JPEG-, PNG- und SVG-Dateien, die auf die Oberseite des Würfels "
+"gerendert werden sollen."
-msgid "Button Outline"
-msgstr "Knopfrahmen"
+msgid "Scale Image on Bottom"
+msgstr "Bild auf der Unterseite skalieren"
-msgid "Color"
-msgstr "Farbe"
+msgid "Scale images to cover bottom face of Cube."
+msgstr "Bild so skalieren, dass es die Unterseite des Würfels bedeckt."
+
+msgid "Images Rotate Mode"
+msgstr "Bild-Dreh-Modus"
+
+msgid "Select between never, after moving and while moving mode."
+msgstr "Wählen Sie zwischen nie, nach der Bewegung und während der Bewegung."
+
+msgid "Image Files on Bottom"
+msgstr "Bilddateien für die Unterseite"
+
+msgid ""
+"List of JPEG, PNG and SVG files that should be rendered on the bottom face "
+"of Cube."
+msgstr ""
+"Liste von JPEG-, PNG- und SVG-Dateien, die auf die Oberseite des Würfels "
+"gerendert werden sollen."
+
+# skydome?
+msgid "Skydome"
+msgstr "Skydome"
+
+msgid "Background image, shown behind the Cube."
+msgstr "Hintergrundbild, das hinter dem Würfel angezeigt wird."
+
+msgid "Skydome Image"
+msgstr "Skydome-Bild"
+
+msgid ""
+"Image to use for the Skydome. Dimensions must be a power of two (i.e. 1024, "
+"2048, 4096...."
+msgstr ""
+"Bild für den Hintergrund hinter dem Würfel. Die Dimension muss ein Quadrat "
+"von 2 sein (z.B.: 1024, 2048, 4096, ...)"
+
+msgid "Animate Skydome"
+msgstr "Skydome animieren"
+
+msgid ""
+"Animate Skydome when rotating Cube giving the appearance that you (not the "
+"cube) are moving."
+msgstr ""
+"Skydome animieren, wenn der Würfel gedreht wird, damit es so aussieht, dass "
+"Sie (und nicht der Würfel) sich bewegen."
+
+msgid "Skydome Gradient Start Color"
+msgstr "Skydome Farbverlauf Anfangsfarbe"
+
+msgid "Color to use for the top color-stop of the Skydome-fallback gradient."
+msgstr "Farbe für den oberen Farb-Stopp des Skydome-Sicherungssystem-Farbverlaufs."
+
+msgid "Skydome Gradient End Color"
+msgstr "Skydome Farbverlauf Endfarbe"
+
+msgid "Color to use for the bottom color-stop of the Skydome-fallback gradient."
+msgstr "Farbe für den unteren Farb-Stopp des Skydome-Sicherungssystem-Farbverlaufs."
+
+msgid "Fold Acceleration"
+msgstr "Falt-Beschleunigung"
+
+msgid "Fold acceleration."
+msgstr "Die Faltbeschleunigung."
+
+msgid "Fold Speed"
+msgstr "Falt-Geschwindigkeit"
+
+msgid "Fold speed."
+msgstr "Die Falt-Geschwindigkeit."
+
+msgid "Fold Timestep"
+msgstr "Zeitschritt für das Falten"
+
+msgid "Fold timestep."
+msgstr "Der Zeitschritt für das Falten."
+
+# what's a mipmap?
+msgid "Mipmap"
+msgstr "Mipmap"
+
+msgid "Generate Mipmaps when possible for higher quality scaling."
+msgstr ""
+"Beim Skalieren Mipmaps erzeugen, um, falls möglich, eine höhere Qualität zu "
+"erreichen."
+
+msgid ""
+"Slide When Changing Viewports\n"
+"Instead of Rotating."
+msgstr ""
+"Gleiten, wenn das Ansichtsfenster\n"
+"gewechselt wird, anstatt zu Drehen."
+
+msgid "Slide when changing viewports instead of rotating."
+msgstr "Gleiten, wenn das Ansichtsfenster gewechselt wird, anstatt zu Drehen"
+
+msgid ""
+"Keep the Cube Planar Even\n"
+"When Mouse Grabbing."
+msgstr ""
+"Den Würfel flach halten, auch\n"
+"wenn die Maus gedrückt ist."
+
+msgid "Keep the Cube planar even when mouse grabbing."
+msgstr "Der Würfel wird flach gehalten, auch wenn die Maus gedrückt gehalten wird."
+
+# caps?
+msgid "Draw Caps"
+msgstr "Kappen zeichnen"
+
+# caps?
+msgid "Draw the Cube 'caps'; uncheck to keep them transparent."
+msgstr "Die Würfelkappen zeichnen; deaktivieren, um sie transparent zu halten."
+
+msgid "MultiMonitor Mode"
+msgstr "Mehrfach-Beobacht-Modus"
+
+msgid "Multi monitor mode behavior."
+msgstr "Mehrfach-Beobacht-Modus."
+
+msgid "Transparent Cube"
+msgstr "Durchsichtiger Würfel"
+
+msgid "Change desktop window opacity and draw complete Cube."
+msgstr "Die Deckkraft der Arbeitsfläche verändern und den kompletten Würfel zeichnen."
+
+msgid "Stick Sticky Windows to Screen"
+msgstr "Klebrige Fenster am Bildschirm fixieren"
+
+msgid ""
+"Cause dock and sticky windows to be drawn stuck to the screen instead of the "
+"Cube."
+msgstr ""
+"Das bewirkt, dass angedockte und klebrige Fenster so gezeichnet werden, als "
+"ob sie am Bildschirm und nicht am Würfel kleben würden."
+
+msgid ""
+"Activate Transparancy on\n"
+"Top/Bottom Snap"
+msgstr ""
+"Transparenz auf Ober-/\n"
+"Unterseite aktivieren"
+
+msgid ""
+"Treat the Cube opacity as if the Cube was active when the Cube is snapped to "
+"the top/bottom caps. "
+msgstr ""
+"Die Würfel-Deckkraft behandeln, als wäre der Würfel aktiv gewesen, wenn er "
+"sich in die obere/untere Kappe einklinkt."
+
+msgid "Fade Time"
+msgstr "Verblassen-Zeit"
+
+msgid "Desktop Window Opacity Fade Time."
+msgstr "Die Verblassen-Zeit für das Arbeitsflächen-Fenster."
+
+msgid "Opacity During Move"
+msgstr "Deckkraft während der Bewegung"
+
+msgid "Opacity of desktop window during move."
+msgstr "Die Deckkraft der Arbeitsfläche während der Bewegung."
+
+msgid "Opacity When Not Moving"
+msgstr "Deckkraft ohne Bewegung"
+
+msgid "Opacity of desktop window when not moving."
+msgstr "Deckkraft des Arbeitsflächen-Fensters ohne Bewegung."
+
+msgid "Unfold Zoomback Distance"
+msgstr "Entfernung zum Zurückzoomen beim Entfalten"
+
+msgid "Distance to zoom back when Unfolded."
+msgstr "Entfernung, um die Zurückgezoomt werden soll, wenn entfaltet wird."
+
+msgid "Bindings"
+msgstr "Anbindungen"
+
+msgid "Unfold"
+msgstr "Entfalten"
+
+msgid "Unfold Cube"
+msgstr "Würfel entfalten"
+
+msgid "Unfold Cube."
+msgstr "Das Entfalten des Würfels."
+
+msgid "Next Slide"
+msgstr "Nächste Seite"
+
+msgid "Advance to Next Slide."
+msgstr "Weitergehen zur nächsten Seite."
+
+msgid "Previous Slide"
+msgstr "Vorherige Seite"
+
+msgid "Go back to Previous Slide."
+msgstr "Zurückgehen zu vorheriger Seite."
+
+msgid "Desktop Cube"
+msgstr "Arbeitsflächen-Würfel"
+
+msgid "Place windows on cube"
+msgstr "Fenster auf dem Würfel plazieren"
+
+msgid "Misc. options"
+msgstr "Verschiedene Optionen"
+
+msgid "Appearance"
+msgstr "Erscheinungsbild"
+
+msgid "Apply Transparency/Brightness/Saturation"
+msgstr "Transparenz/Helligkeit/Sättigung anwenden"
+
+msgid "Apply the transparency/brightness/saturation of the Window to the Decoration."
+msgstr "Die Transparenz/Helligkeit/Sättigung des Fensters der Dekoration anpassen."
+
+msgid "Command Line"
+msgstr "Kommandozeile"
+
+msgid "Decorator Command Line that is executed if no decorator is already running."
+msgstr "Die Kommandozeile, die ausgeführt wird, wenn kein Dekorator läuft."
+
+msgid "Draw Shadows on Panel Type Windows"
+msgstr "Schatten auf Taskleisten-Fenster zeichnen"
+
+msgid "Draw basic Shadow Decoration on panel windows."
+msgstr "Einfache Schatten auf Taskleisten-Fenster zeichnen."
+
+msgid "Allow Mipmaps to be generated for Decoration textures."
+msgstr "Erlauben, Mipmaps für Dekorations-Texturen zu erzeugen."
+
+msgid "Window Decoration"
+msgstr "Fensterdekoration"
+
+msgid "Window decorations"
+msgstr "Fenserdekorationen"
+
+msgid "Misc. Options"
+msgstr "Verschiedene Optionen"
+
+msgid "Initiate Fade to Desktop"
+msgstr "Verblassen zur Arbeitsfläche starten"
+
+msgid "Initiate Fade to Desktop mode."
+msgstr "Das Verblassen-Zur-Arbeitsfläche starten."
+
+msgid "Time to Fade"
+msgstr "Zeit zum Verblassen"
+
+msgid "Time to Fade."
+msgstr "Die Zeit zum Verblassen."
+
+msgid "Fade to Desktop"
+msgstr "Zur Arbeitsfläche verblassen"
+
+msgid "Easily access your desktop"
+msgstr "Einfach auf die Arbeitsfläche zugreifen"
+
+msgid "Fade Speed"
+msgstr "Verblass-Geschwindigkeit"
+
+msgid "How fast the windows Fade in and out."
+msgstr "Wie schnell die Fenster ein- und ausgeblendet werden sollen."
+
+msgid "Fading Windows"
+msgstr "Fenster verblassen"
+
+msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
+msgstr ""
+"Fenster einblenden, wenn sie abgebildet und ausblenden, wenn sie "
+"ausgeblendet werden"
+
+msgid "Zoom Speed"
+msgstr "Zoom-Geschwindigkeit"
+
+msgid "Zoom Speed."
+msgstr "Die Zoomgeschwindigkeit."
+
+msgid "Step"
+msgstr "Schritt"
+
+msgid "Zoomfactor multiplier for amount of Zooming in each ZoomIn/ZoomOut."
+msgstr "Zoomfaktor für die Menge für jedes Hinein- oder Hinaus-Zoomen."
+
+msgid "Maximum Zoom"
+msgstr "Maximaler Zoom"
+
+msgid "Maximum Zoom factor."
+msgstr "Maximaler Zoom-Faktor."
+
+msgid "Zoom Timestep"
+msgstr "Zoom Zeitschritt"
+
+msgid "Zoom Timestep."
+msgstr "Der Zeitschritt für den Zoom."
+
+msgid "Visual quality"
+msgstr "Sichtbare Qualität"
+
+msgid "Linear Filtering"
+msgstr "Lineares Filtern"
+
+msgid "Use Linear Filter when Zoomed in."
+msgstr "Lineares Filtern verwenden, wenn hineingezoomt ist."
+
+msgid "Mouse Update Interval"
+msgstr "Maus-Aktualisierungsintervall"
+
+msgid "Mouse position Update Interval."
+msgstr "Aktualisierungsintervall für die Mausposition."
+
+msgid "Zoom Out on Cube"
+msgstr "Auf den Würfel hinauszoomen"
+
+msgid "Zoom Out if the Cube gets activated."
+msgstr "Hinauszoomen, wenn der Würfel aktiviert wird."
+
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Hineinzoomen"
+
+msgid "Zoom In."
+msgstr "Hineinzoomen."
+
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Hinauszoomen"
+
+msgid "Zoom Out."
+msgstr "Hinauszoomen."
+
+msgid "Input enabled Zoom"
+msgstr "Eingabe-Aktivierter Zoom"
+
+msgid "Input Enabled Zoom"
+msgstr "Eingabe-Aktivierter Zoom"
+
+msgid "Compression Quality"
+msgstr "Kompressionsqualität"
+
+msgid "Quality of Compression when saving JPEG images."
+msgstr "Kompressionsqualität, wenn ein JPEG gespeichert wird."
+
+msgid "JPEG"
+msgstr "JPEG"
+
+msgid "JPEG image format plugin"
+msgstr "Plugin für das JPEG-Bildformat"
+
+msgid "Move window"
+msgstr "Fenster bewegen"
+
+msgid "Initiate Window Move"
+msgstr "Fensterbewegung beginnen"
+
+msgid "Start moving Window."
+msgstr "Eine Fensterbewegung beginnen."
msgid "Opacity"
msgstr "Deckkraft"
-msgid "Radius"
-msgstr "Radius"
+msgid "Minimum Opacity for Opacify"
+msgstr "Minimale Deckkraft für Deckkraftänderung"
+
+msgid "Opacify only windows whose Opacity is higher than this value."
+msgstr "Deckkraftänderung nur für Fenster, deren Deckkraft höher als dieser Wert ist."
+
+msgid "Opacity level of Moving windows."
+msgstr "Deckkraft-Wert für bewegte Fenster."
+
+msgid "Movement constraints"
+msgstr "Bewegungszwang"
+
+msgid "Constrain Y to Top of Screen"
+msgstr "Y zur Oberkante des Bildschirms begrenzen"
+
+msgid "Prevent windows from Moving over the Top of the Screen."
+msgstr ""
+"Verhindern, dass Fenster über die obere Bildschirmkante hinausgeschoben "
+"werden können."
+
+msgid "Constrain Y to Bottom of Screen"
+msgstr "Y zur Unterkante des Bildschirms begrenzen"
+
+msgid "Prevent windows from Moving past the Bottom of the Screen."
+msgstr ""
+"Verhindern, dass Fenster über die untere Bildschirmkante hinausgeschoben "
+"werden können."
+
+msgid "Snapoff/snapback"
+msgstr "ausklinken/einklinken"
+
+msgid "Snapoff Maximized Windows"
+msgstr "Maxmimierte Fenster ausklinken"
+
+msgid "Snap off and unMaximize Maximized Windows when dragging."
+msgstr ""
+"Ausklinken und entmaximieren von maximierten Fenstern, wenn Sie gezogen "
+"werden."
+
+msgid "Snapoff Distance"
+msgstr "Ausklink-Entfernung"
+
+msgid "Pointer movement Distance after which window is Snapped off."
+msgstr "Zeigerentfernung, ab welcher das Fenster ausgeklinkt wird."
+
+msgid "Snapback Distance"
+msgstr "Einklink-Entfernung"
+
+msgid "Pointer movement Distance to Snap window back."
+msgstr "Zeigerentfernung, ab welcher das Fenster wieder eingeklinkt wird."
+
+msgid "Move Window"
+msgstr "Fenster bewegen"
+
+msgid "Desktop"
+msgstr "Arbeitsfläche"
+
+msgid "Window bindings"
+msgstr "Fensteranbindungen"
+
+msgid "Toggle Window Negative"
+msgstr "Fenster-Negativ umschalten"
+
+msgid "Toggle Window Negative."
+msgstr "Das Fenster-Negativ umschalten."
+
+msgid "Screen bindings"
+msgstr "Bildschirmanbindungen"
+
+msgid "Toggle Screen Negative"
+msgstr "Bildschirm-Negativ unschalten"
+
+msgid "Toggle Screen Negative."
+msgstr "Bildschirm-Negativ umschalten."
+
+msgid "Exclusions"
+msgstr "Ausschlüsse"
+
+msgid "Exclude Null WM_CLASS"
+msgstr "Null WM_CLASS ausschließen"
+
+msgid "Exclude to Negate if WM_CLASS is Null."
+msgstr "Zum Negativieren ausschließen, wenn WM_CLASS Null ist."
+
+msgid "Exclude Window Types"
+msgstr "Fenstertypen ausschließen"
+
+msgid "Window Types that should not be Negated."
+msgstr "Fenstertypen, die nicht negativiert werden sollen."
+
+msgid "WM_CLASS to Exclude"
+msgstr "WM_CLASS zum Ausschließen"
+
+msgid "Window Classes which should not be Negated."
+msgstr "Fensterklassen, die nicht negativiert werden können."
+
+msgid "Negative"
+msgstr "Negativieren"
+
+msgid "Used to set a window or the screen negative"
+msgstr "Wird verwendet, um ein Fenster oder den Bildschirm zu negativieren"
+
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Werkzeugleiste"
+
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Vollbild"
+
+msgid "Only increase opacity if a window is blocking"
+msgstr "Deckkraft nur erhöhen, wenn ein Fenster blockiert"
+
+msgid ""
+"Only increase the opacity on the targeted window if it has one or more "
+"windows blocking it from view."
+msgstr ""
+"Nur die Deckkraft des Zielfensters erhöhen, wenn es von einem oder mehreren "
+"Fenstern verdeckt wird."
+
+msgid "Bypass delay when the new active window is the focused window."
+msgstr "Aufschub umgehen, wenn das neue, aktive Fenster das fokussierte Fenster ist."
+
+msgid ""
+"Do not wait if the window we are hovering is the focused window. This allows "
+"us to instantly see the focused window.You probably want to disable this if "
+"you are not using \"Click to Focus\"."
+msgstr ""
+"Nicht warten, wenn das Fenster, über das Sie schweben, fokussiert ist. Dies "
+"erlaubt, sofort das fokussierte Fenster zu sehen. Vielleicht wollen Sie dies "
+"deaktivieren, wenn Sie \"Klick-zum-Fokussieren\" nicht verwenden."
+
+msgid ""
+"Bypass delay when Opacify is reducing the opacity on one or more windows "
+"already."
+msgstr ""
+"Aufschub umgehen, wenn Deckkraftänderung die Deckkraft einer oder mehrerer "
+"Fenster bereits ändert."
+
+msgid ""
+"This enables you to let Opacify instantly opacify new windows when you're "
+"already making one or more windows invisible. Makes for faster behavior "
+"while looking through layers of hidden windows."
+msgstr ""
+"Dies erlaubt, Deckkraftänderung sofortfür neue Fenster zu verwenden, wenn "
+"sie bereits ein oder mehrere Fenster unsichtbar machen. Erzeugt ein "
+"schnelleres Verhalten während man durch Schichten versteckter Fenster sieht."
+
+msgid "Opacity levels"
+msgstr "Deckkraft-Stufen"
+
+msgid "Active Opacity"
+msgstr "Aktive Deckkraft"
+
+msgid ""
+"The minimum opacity to ensure a targeted window has. A target window will "
+"have either this opacity or the preset opacity, whichever is higher."
+msgstr ""
+"Die minimale Deckkraft, die ein aktives Fenster haben muss. Ein Zielfenster "
+"wird entweder diese oder die vorherige Deckkraft haben, je nach dem, welche "
+"höher ist."
+
+msgid "Passive Opacity"
+msgstr "Passive Deckkraft"
+
+msgid ""
+"The maximum opacity a window blocking the current targeted window can have. "
+"A blocking window will have either this opacity or the preset opacity, "
+"whichever is lower."
+msgstr ""
+"Die maximale Deckkraft, die ein Fenster haben kann, das das Zielfenster "
+"überdeckt. Ein Zielfenster wird entweder diese oder die vorherige Deckkraft "
+"haben, je nach dem, welche niedriger ist."
+
+msgid "Delay until Opacification"
+msgstr "Aufschub zur Deckkraftänderung"
+
+msgid ""
+"The delay in 1/10th of a second before Opacify changes opacity after the "
+"active window has changed."
+msgstr ""
+"Der Aufschub in Zehntelsekunden, bevor Deckkraftänderung die Deckkraft "
+"ändert, wenn das aktive Fenster sich geändert hat."
+
+msgid "Window types that should be Opacified."
+msgstr "Fenstertypen, die durch Deckkraftänderung beeinflusst werden sollen."
+
+msgid "Toggle Opacify"
+msgstr "Deckkraftänderung umschalten"
+
+msgid ""
+"Use this to enable/disable Opacify on the fly. Previously opacified windows "
+"will not be reset once you disable it like this."
+msgstr ""
+"Verwenden Sie dies, um sofort die Deckkraftänderung ein- oder auszuschalten. "
+"Zuvor geänderte Fenster werden nicht zurückgesetzt, bis Sie es so wie dieses "
+"deaktivieren."
+
+msgid "Reset opacity to original values when toggling"
+msgstr "Deckkraft beim Umschalten auf den Ursprungswert setzen"
+
+msgid ""
+"Reset the opacity of all windows modified by opacify when toggling Opacify "
+"with the defined key-combination."
+msgstr ""
+"Die Deckkraft aller Fenster, die durch Deckkraftänderung beeinflusst wurden, "
+"zurücksetzen, wenn die Deckkraftänderung mit der definierten "
+"Tastenkombination umgeschaltet wird."
+
+msgid "Toggle opacify on by default"
+msgstr "Deckkraftänderung standardmäßig einschalten"
+
+msgid ""
+"With this enabled, opacify will be on when you load Opacify, which is "
+"usually when you start Beryl."
+msgstr ""
+"Mit dieser Funktion wird Deckkraftänderung automatisch aktiviert, wenn Sie "
+"Deckkraftänderung starten. Die ist normalerweise dann, wenn Sie auch beryl "
+"starten."
+
+msgid "Opacify"
+msgstr "Deckkraft"
+
+msgid "Make windows easily visible by hovering the mouse over them"
+msgstr "Fenster einfach sichtbar machen, indem man mit der Maus darüber schwebt."
+
+msgid "Cascade"
+msgstr "Kaskadieren"
+
+msgid "Centered"
+msgstr "Zentriert"
+
+msgid "Intelligent"
+msgstr "Intelligent"
+
+msgid "Workarounds"
+msgstr "Problemumgehungen"
+
+msgid "Window placement Workarounds."
+msgstr "Problemumgehungen für Fensterplazierung."
+
+msgid "Placement Mode"
+msgstr "Plazierungs-Modus"
-msgid "X Offset"
-msgstr "X Versatz"
+msgid "Window Placement technique."
+msgstr "Fenster-Plazierungs-Technik."
-msgid "Y Offset"
-msgstr "Y Versatz"
+msgid "Place Windows"
+msgstr "Fenster plazieren"
-msgid "Title-Text Font"
-msgstr "Titel Schrift"
+msgid "Place windows at appropriate positions when mapped"
+msgstr "Fenster an passenden Stellen positionieren, wenn sie angezeigt sind"
-msgid "Minimum Title-bar Height"
-msgstr "Minimale Höhe der Titelleiste"
+msgid "Png"
+msgstr "Png"
-msgid "Vertical Button Offset"
-msgstr "Vertikale Knopfversatz"
+msgid "Png image loader"
+msgstr "Bildlader für Png"
-msgid "Horizontal Button Offset"
-msgstr "Horizontaler Knopfversatz"
+msgid "Animation Speed"
+msgstr "Animationsgeschwindigkeit"
-msgid "Title-bar Object Layout"
-msgstr "Layout der Objekte in der Titelleiste"
+msgid "Animation Speed."
+msgstr "Die Animationsgeschwindigkeit."
+
+msgid "Timestep"
+msgstr "Zeitschritt"
+
+msgid "Animation Timestep."
+msgstr "Der Zeitschritt der Animation."
+
+msgid "Padding"
+msgstr "Abstand"
+
+msgid "Pad Left"
+msgstr "Linker Abstand"
msgid ""
-"Use colons to separate left, center, and right.\n"
-"Anything after a third colon is ignored.\n"
-"C=Close, N=Minimize, X/R=Restore\n"
-"I=Icon, T=Title, H=Help, M=Menu\n"
-"S=Shade, U/A=On Top(Up/Above)\n"
-"Y=Sticky, (#)=# pixels space, ex: (5)\n"
+"Number of pixels from the Left edge where the active window will come to "
+"rest."
msgstr ""
-"Doppelpunkte verwenden, um links, mitte und rechts zu trennen.\n"
-"Alles nach dem dritten Doppelpunkt wird ignoriert.\n"
-"C=Schließen, N=Minimieren, X/R=Wiederherstellen\n"
-"I=Icon, T=Titel, H=Hilfe, M=Menü\n"
-"S=Einrollen, U/A=Über andere Fenster\n"
-"Y=Festsetzen, (#)=# Pixel Abstand, Bsp: (5)\n"
+"Anzahl von Pixeln von der linken Kante, wo das aktive Fenster zur Ruhe "
+"kommen wird."
-msgid "Export Theme..."
-msgstr "Exportiere Thema..."
+msgid "Pad Top"
+msgstr "Oberer Abstand"
-msgid "Name:"
-msgstr "Name:"
+msgid "Number of pixels from the Top edge where the active window will come to rest."
+msgstr ""
+"Anzahl von Pixeln von der oberen Kante, wo das aktive Fenster zur Ruhe "
+"kommen wird."
-msgid "Untitled Theme"
-msgstr "Thema ohne Titel"
+msgid "Pad Right"
+msgstr "Rechter Abstand"
-msgid "Export..."
-msgstr "Exportiere..."
+msgid ""
+"Number of pixels from the Right edge where the active window will come to "
+"rest."
+msgstr ""
+"Anzahl von Pixeln von der rechten Kante, wo das aktive Fenster zur Ruhe "
+"kommen wird."
-msgid "Creator"
-msgstr "Author"
+msgid "Pad Bottom"
+msgstr "Unterer Abstand"
-msgid "Description"
-msgstr "Beschreibung"
+msgid ""
+"Number of pixels from the Bottom edge where the active window will come to "
+"rest."
+msgstr ""
+"Anzahl von Pixeln von der unteren Kante, wo das aktive Fenster zur Ruhe "
+"kommen wird."
+
+msgid "Unfocus Window"
+msgstr "Fenster entfokussieren"
+
+msgid "Unfocus Windows that are moved off the viewport."
+msgstr ""
+"Fenster entfokussieren, wenn sie aus dem Ansichtsfenster herausgeschoben "
+"werden."
-msgid "Theme Version"
-msgstr "Version"
+msgid "Window Center"
+msgstr "Fenstermitte"
-msgid "Suggested Widget Theme"
-msgstr "Widget Thema vorschlagen"
+msgid "Put pointer uses the Center of the Window."
+msgstr "Den Zeiger in die Mitte des Fensters setzen."
-msgid "Themer Version"
+msgid "Avoid Offscreen"
+msgstr "Außerhalb verhindern"
+
+msgid "Avoids putting window borders Offscreen."
msgstr ""
+"Verhindert, dass Fensterrahmen außerhalb des Ansichtsfensters plaziert "
+"werden können."
-msgid "Border"
-msgstr "Rand"
+msgid "Put on Face"
+msgstr "Fenster auf Fläche schieben"
-msgid "Size"
-msgstr "Größe"
+msgid "Move Window to a Face of the Cube."
+msgstr "Das Fenster auf eine Fläche des Würfels schieben."
-msgid "Top"
-msgstr "Oben"
+msgid "Put to arbitrary face"
+msgstr "Auf eine bestimmte Fläche"
-msgid "Bottom"
-msgstr "Unten"
+msgid "Put on Face 1"
+msgstr "Auf Fläche 1 schieben"
-msgid "Left"
-msgstr "Links"
+msgid "Move Window to Face 1."
+msgstr "Das Fenster auf Fläche 1 schieben."
-msgid "Right"
-msgstr "Rechts"
+msgid "Put on Face 2"
+msgstr "Auf Fläche 2 schieben"
+
+msgid "Move Window to Face 2."
+msgstr "Das Fenster auf Fläche 2 schieben."
+
+msgid "Put on Face 3"
+msgstr "Auf Fläche 3 schieben"
+
+msgid "Move Window to Face 3."
+msgstr "Das Fenster auf Fläche 3 schieben."
+
+msgid "Put on Face 4"
+msgstr "Auf Fläche 4 schieben"
+
+msgid "Move Window to Face 4."
+msgstr "Das Fenster auf Fläche 4 schieben."
+
+msgid "Put on Face 5"
+msgstr "Auf Fläche 5 schieben"
+
+msgid "Move Window to Face 5."
+msgstr "Das Fenster auf Fläche 5 schieben."
+
+msgid "Put on Face 6"
+msgstr "Auf Fläche 6 schieben"
+
+msgid "Move Window to Face 6."
+msgstr "Das Fenster auf Fläche 6 schieben."
+
+msgid "Put on Face 7"
+msgstr "Auf Fläche 7 schieben"
+
+msgid "Move Window to Face 7."
+msgstr "Das Fenster auf Fläche 7 schieben."
+
+msgid "Put on Face 8"
+msgstr "Auf Fläche 8 schieben"
+
+msgid "Move Window to Face 8."
+msgstr "Das Fenster auf Fläche 8 schieben."
+
+msgid "Put on Face 9"
+msgstr "Auf Fläche 9 schieben"
+
+msgid "Move Window to Face 9."
+msgstr "Das Fenster auf Fläche 9 schieben."
+
+msgid "Put on Face 10"
+msgstr "Auf Fläche 10 schieben"
+
+msgid "Move Window to Face 10."
+msgstr "Das Fenster auf Fläche 10 schieben."
+
+msgid "Put on Face 11"
+msgstr "Auf Fläche 11 schieben"
+
+msgid "Move Window to Face 11."
+msgstr "Das Fenster auf Fläche 11 schieben."
+
+msgid "Put on Face 12"
+msgstr "Auf Fläche 12 schieben"
+
+msgid "Move Window to Face 12."
+msgstr "Das Fenster auf Fläche 12 schieben."
+
+msgid "Put to adjacent face"
+msgstr "Auf angrenzende Fläche schieben"
+
+msgid "Viewport Left"
+msgstr "linkes Ansichtsfenster"
+
+msgid "Move Window to the Viewport on Left."
+msgstr "Das Fenster auf das linke Ansichtsfenster schieben."
+
+msgid "Viewport Right"
+msgstr "Rechtes Ansichtsfenster"
+
+msgid "Move Window to the Viewport on Right."
+msgstr "Das Fenster auf das rechte Ansichtsfenster schieben."
+
+msgid "Viewport Up"
+msgstr "Oberes Ansichtsfenster"
+
+msgid "Move Window to the Viewport on Top."
+msgstr "Das Fenster auf das obere Ansichtsfenster schieben."
+
+msgid "Viewport Down"
+msgstr "Unteres Ansichtfenster"
+
+msgid "Move Window to the Viewport on Bottom."
+msgstr "Das Fenster auf das untere Ansichtsfenster schieben."
+
+msgid "Restore position"
+msgstr "Position wiederherstellen"
+
+msgid "Restore Position"
+msgstr "Position wiederherstellen"
+
+msgid "Move Window to the Last Position."
+msgstr "Fenster zu der letzten Position bewegen."
+
+msgid "Put to pointer"
+msgstr "Zum Zeiger schieben"
+
+msgid "Put Pointer"
+msgstr "Zeiger setzen"
+
+msgid "Move Window to the Pointer position using screen quadrant."
+msgstr "Das Fenster zu der Zeigerposition schieben, das den Quadrant verwendet."
+
+msgid "Put Exact"
+msgstr "Genau plazieren."
+
+msgid "Move Window to x, y."
+msgstr "Das Fenster nach x,y verschieben."
+
+msgid "Put within face"
+msgstr "Auf Fläche plazieren"
+
+msgid "Put Center"
+msgstr "Mittig plazieren"
+
+msgid "Move Window to the Center."
+msgstr "Fenster mittig plazieren."
+
+msgid "Put Left"
+msgstr "Links plazieren"
+
+msgid "Move Window to the Center of the Left edge."
+msgstr "Fenster in die Mitte der linken Kante verschieben."
+
+msgid "Put Top Left"
+msgstr "Links oben plazieren"
+
+msgid "Move Window to the Top Left corner."
+msgstr "Fenster in die linke obere Ecke verschieben."
+
+msgid "Put Top"
+msgstr "Oben plazieren"
+
+msgid "Move Window to the Center of the Top edge."
+msgstr "Fenster in die Mitte der oberen Kante verschieben."
+
+msgid "Put Top Right"
+msgstr "Rechts oben plazieren"
+
+msgid "Move Window to the Top Right corner."
+msgstr "Fenster in die rechte obere Ecke verschieben."
+
+msgid "Put Right"
+msgstr "Rechts plazieren"
+
+msgid "Move Window to the Center of the Right edge."
+msgstr "Fenster in die Mitter der rechten Kante verschieben."
+
+msgid "Put Bottom Right"
+msgstr "Unten rechts plazieren"
+
+msgid "Move Window to the Bottom Right corner."
+msgstr "Fenster in die rechte untere Ecke verschieben."
+
+msgid "Put Bottom"
+msgstr "Unten plazieren"
+
+msgid "Move Window to the Center of the Bottom edge."
+msgstr "Fenster in die Mitte der unteren Kante verschieben."
+
+msgid "Put Bottom Left"
+msgstr "Unten links plazieren"
+
+msgid "Move Window to the Bottom Left corner."
+msgstr "Fenster in die linke untere Ecke verschieben."
+
+msgid "Put"
+msgstr "Setzen"
+
+msgid "Put window"
+msgstr "Fenster setzen"
+
+msgid "Stretch"
+msgstr "Strecken"
+
+msgid "Outline"
+msgstr "Umriss"
+
+msgid "Filled Outline"
+msgstr "gefüllter Umriss"
+
+msgid "Binding"
+msgstr "Bindung"
+
+msgid "Initiate Window Resize"
+msgstr "Größenänderung des Fensters beginnen"
+
+msgid "Start Resizing a Window."
+msgstr "Anfangen, die Größe eines Fensters zu verändern."
+
+msgid "Behaviour"
+msgstr "Verhalten"
+
+msgid "Warp Pointer When Starting a Resize With Mouse Initiate Combo."
+msgstr ""
+"Den Zeiger verzerren, wenn eine Größenänderung mit der Maus durch eine "
+"Kombination hervorgerufen wird."
msgid ""
-"Note, when changing these values,\n"
-"it is advised that you do something\n"
-"like change viewports, as this will\n"
-"cause the position of the 'event windows'\n"
-"to update properly, and thus make\n"
-"moving/resizing windows work properly.\n"
-"This also applies to when you change\n"
-"the title-bar height through either\n"
-"the titlebar-min-height slider\n"
-"or the titlebar font setting.\n"
-msgstr ""
-"Hinweis, Wenn diese Werte verändert werden,\n"
-"ist es angeraten, den Viewport zu verändern,\n"
-"da dies dazu führt, daß die 'Ereignisfenster'\n"
-"korrekt erneuert werden, und dadurch Verschieben\n"
-"und Vergrößen richtig funktioniert.\n"
-"Dies gilt auch für die Änderung der Höhe der\n"
-"Titelleiste, entweder mit dem Höhen-Slider\n"
-"oder durch Änderung der Schrift.\n"
-
-msgid "Shadows"
-msgstr "Schatten"
+"If this is set, the Pointer will be Warped to the closest corner when you "
+"start a Resize."
+msgstr ""
+"Falls dies gesetzt ist, wird der Zeiger zu der nächsten Ecke gebracht, wenn "
+"Sie eine Größenänderung starten."
+
+msgid "Opacity level of resizing windows."
+msgstr "Grad der Deckkraft bei Größenänderung der Fenster."
+
+msgid "Opacify only Windows whose Opacity is higher than this value."
+msgstr ""
+"Deckkraftänderung nur bei Fenstern, welche einen höhere Deckkraft als dieser "
+"Wert haben."
+
+msgid "Repaints the Window on Each Resize Step"
+msgstr "Zeichnet das Fenster bei jedem Größenänderungsschritt neu"
+
+msgid ""
+"If this is set to true the Window will Repaint itself during Resize, which "
+"may cause some lag."
+msgstr ""
+"Wenn dies auf wahr gesetzt ist, wir das Fenster während der Größenänderung "
+"neu gezeichnet, was eine Verzögerung hervorrufen kann."
+
+msgid "Resize Display Mode"
+msgstr "Anzeigemodus in der Größe verändern"
+
+msgid ""
+"Select between 'Normal', 'Stretched Texture', 'Outline and Filled' outline "
+"modes."
+msgstr ""
+"Zwischen Umrissmethoden 'Normal', gestreckte Texturen', 'gefüllter Umriss' "
+"auswählen."
+
+msgid "Outline Mode"
+msgstr "Umriss-Modus"
+
+msgid "Outline Color"
+msgstr "Umriss-Farbe"
+
+msgid "Outline Color for Outline and Filled Outline modes."
+msgstr "Umriss-Farbe für 'gefüllter Umriss'-Modus"
+
+msgid "Fill Color"
+msgstr "Füllfarbe"
+
+msgid "Fill Color for Filled Outline mode."
+msgstr "Füllfarbe für 'gefüllten Umriss'-Modus."
+
+msgid "Resize Window"
+msgstr "Fenster größenverändern"
+
+msgid "Resize window"
+msgstr "Fenster in der Größe verändern"
+
+msgid "General"
+msgstr "Allgemein"
+
+msgid "Pointer Invert Y"
+msgstr "Zeiger vertikal umkehren"
+
+msgid "Invert Y axis for Pointer movement while Rotating the Cube."
+msgstr "Die Y-Achse des Zeigers invertieren, während der Würfel rotiert wird."
+
+msgid "Pointer Sensitivity"
+msgstr "Zeigerempfindlichkeit"
+
+msgid "Sensitivity of Pointer movement."
+msgstr "Empfindlichkeit der Zeigerbewegung."
+
+msgid "Acceleration"
+msgstr "Beschleunigung"
+
+msgid "Acceleration of Cube Rotation."
+msgstr "Beschleunigung der Würfeldrehung"
+
+msgid "Snap To Top Face"
+msgstr "Obere Fläche einklinken"
+
+msgid "Snap Cube Rotation to Top Face."
+msgstr "Bei Würfeldrehung obere Fläche einklinken."
+
+msgid "Snap To Bottom Face"
+msgstr "Untere Fläche einklinken"
+
+msgid "Snap Cube Rotation to Bottom Face."
+msgstr "Bei Würfeldrehung untere Fläche einklinken."
+
+msgid "Rotation Speed"
+msgstr "Drehungsgeschwindigkeit"
+
+msgid "Rotation Speed."
+msgstr "Die Geschwindigkeit der Drehung."
+
+msgid "Auto Timestep"
+msgstr "Zeitschritt für Automatisch"
+
+msgid "Rotation Timestep on Automatic Rotation."
+msgstr "Zeitschritt der Drehung bei automatischer Drehung."
+
+msgid "Manual Timestep"
+msgstr "Zeitschritt für Manuell"
+
+msgid "Rotation Timestep on Manual Rotation."
+msgstr "Zeitschritt der Drehung bei automatischer Drehung."
+
+msgid "Distance desktop should be Zoomed out while Rotating."
+msgstr "Entfernung von der Arbeitsfläche beim Drehen."
+
+msgid "Zoom Before Rotate"
+msgstr "Zoomen vor dem Drehen"
+
+msgid "Zoom out before doing Rotation."
+msgstr "Vor dem Drehen herauszoomen."
+
+msgid "Zoom Only on Initiate"
+msgstr "Nur Zoomen beim Start"
+
+msgid "Zoom out only when the 'Initiate' key/mouse combo is pressed."
+msgstr "Nur Herauszoomen, wenn die 'Starten' Tasten-/ Maus-Kombination gedrückt ist."
+
+msgid "Rotate With Wheel Near Edges"
+msgstr "Mit dem Rad nahe von Ecken drehen"
+
+msgid "Enable Rotate through Mouse Wheel near screen Edges."
+msgstr "Das Drehen nahe von Ecken durch das Mausrad aktivieren."
+
+msgid "Max Distance From Edge to Rotate"
+msgstr "Maximale Entfernung von der Ecke zum Drehen"
+
+msgid "Maximum cursor Distance from Edges to initiate Rotate with wheel."
+msgstr ""
+"Maximale Zeigerentfernung von der Ecke um mit dem Rad eine Drehung "
+"auszulösen."
+
+msgid "Initiate Rotation"
+msgstr "Drehung auslösen"
+
+msgid "Start Rotation."
+msgstr "Die Drehung beginnen."
+
+msgid "Initiate Sticky"
+msgstr "Klebrig beginnen"
+
+msgid ""
+"Start Rotation and don't finish it until specifily terminated by the normal "
+"Initiate."
+msgstr ""
+"Drehung beginnen und nicht beenden, bis es speziell durch das normale "
+"Auslösen beendet wird."
+
+msgid "Mouse Wheel Scrolls for Rotation"
+msgstr "Drehungsanzahl des Mausrads für eine Drehung"
+
+msgid "Number of Mouse Wheel Scrolls required for Rotation."
+msgstr "Anzahl von Mausrad-Drehungen für eine Drehung"
+
+msgid "Rotate Left"
+msgstr "Nach links drehen"
+
+msgid "Rotate Left with Mouse Wheel"
+msgstr "Nach links mit dem Mausrad drehen"
+
+msgid "Rotate Left with Mouse Wheel."
+msgstr "Nach links mit dem Mausrad drehen."
+
+msgid "Rotate Right"
+msgstr "Nach rechts drehen"
+
+msgid "Rotate Right with Mouse Wheel"
+msgstr "Nach rechts mit dem Mausrad drehen"
+
+msgid "Rotate Right with Mouse Wheel."
+msgstr "Nach rechts mit dem Mausrad drehen."
+
+msgid "Rotate Left."
+msgstr "Nach links drehen."
+
+msgid "Rotate Right."
+msgstr "Nach rechts drehen."
+
+msgid "Rotate Up"
+msgstr "Nach oben drehen"
+
+msgid "Rotate Up."
+msgstr "Nach oben drehen."
+
+msgid "Rotate Down"
+msgstr "Nach unten drehen"
+
+msgid "Rotate Down."
+msgstr "Nach unten drehen."
+
+msgid "Rotate Left with Window"
+msgstr "Mit dem Fenster nach links drehen"
+
+msgid "Rotate Left and bring the active Window along."
+msgstr "Nach links drehen und das aktive Fenster mitnehmen."
+
+msgid "Rotate Right with Window"
+msgstr "Mit dem Fenster nach rechts drehen"
+
+msgid "Rotate Right and bring the active Window along."
+msgstr "Nach rechts drehen und das aktive Fenster mitnehmen."
+
+#, c-format
+msgid "Rotate To Face %d"
+msgstr "Zur Fläche %d drehen"
+
+#, c-format
+msgid "Rotate to face %d"
+msgstr "Zur Fläche %d drehen"
+
+#, c-format
+msgid "Rotate To Face %d with Window"
+msgstr "Mirt dem Fenster zur Fläche %d drehen"
+
+#, c-format
+msgid "Rotate to face %d and bring active window along"
+msgstr "Zur Fläche %d drehen und das aktive Fenster mitnehmen"
+
+msgid "Face shortcuts"
+msgstr "Flächen-Kurzbefehle"
+
+msgid "Rotate To"
+msgstr "Drehen zu"
+
+msgid "Rotate to Viewport."
+msgstr "Zum Ansichtsfenster drehen."
+
+msgid "Rotate Window"
+msgstr "Fenster drehen"
+
+msgid "Rotate with Window."
+msgstr "Mit Fenster drehen."
+
+msgid "Edge Flip"
+msgstr "Ecke kippen"
+
+msgid "Rotate Flip Left"
+msgstr "Nach links kippen"
+
+msgid "Flip to Left Viewport and warp pointer."
+msgstr "Zum linken Ansichtsfenster wechseln und Maus mitnehmen."
+
+msgid "Rotate Flip Right"
+msgstr "Nach rechts kippen"
+
+msgid "Flip to Right Viewport and warp pointer."
+msgstr "Zum rechten Ansichtsfenster wechseln und Maus mitnehmen."
+
+msgid "Edge Flip Pointer"
+msgstr "Eck-Kippen Zeiger"
+
+msgid "Flip to Next Viewport when moving Pointer to Screen Edge."
+msgstr ""
+"Zum nächsten Ansichtsfenster kippen, wenn der Zeiger in die Bildschirmecke "
+"bewegt wird."
+
+msgid "Edge Flip Move"
+msgstr "Eck-Kippen Bewegen"
+
+msgid "Flip to Next Viewport when moving Window to Screen Edge."
+msgstr ""
+"Zum nächsten Ansichtsfenster kippen, wenn das Fenster in die Bildschirmecke "
+"bewegt wird."
+
+msgid "Edge Flip DnD"
+msgstr "Eck-Kippen Drag & Drop"
+
+msgid "Flip to Next Viewport when Dragging object to Screen Edge."
+msgstr ""
+"Zum nächsten Ansichtsfenster wechseln, wenn ein Objekt in die Bildschirmecke "
+"gezogen wird."
+
+msgid "Flip Time"
+msgstr "Kippzeit"
-msgid "Frame Borders"
-msgstr "Rahmenränder"
+msgid "Timeout before Flipping viewport."
+msgstr "Zeit vor dem Kippen des Ansichtsfensters."
-msgid "Active Window"
-msgstr "Aktives Fenster"
+msgid "Initiate on Desktop"
+msgstr "Auf der Arbeitsfläche starten"
-msgid "Inactive Window"
-msgstr "Inaktives Fenster"
+msgid "Start Rotation, but only when issued over Desktop."
+msgstr "Drehung beginnen, aber nur, wenn es über der Arbeitsfläche ausgelöst wird."
-msgid "Title Bar"
-msgstr "Titelleiste"
+msgid "Rotate Cube"
+msgstr "Würfel drehen"
+
+msgid "Rotate desktop cube"
+msgstr "Arbeitsplatzwürfel drehen"
+
+msgid "On all monitors"
+msgstr "Auf allen Bildschirmen"
+
+msgid "On selected monitor"
+msgstr "Auf markierten Bildschirmen"
+
+msgid "On current monitor"
+msgstr "Auf aktuellem Bildschirm"
+
+msgid "Standard"
+msgstr "Standard"
+
+msgid "Enhanced"
+msgstr "Erweitert"
+
+msgid "Organic"
+msgstr "Organisch"
+
+msgid "Emblem"
+msgstr "Wappen"
+
+msgid "Big"
+msgstr "Groß"
+
+msgid "Window Spacing"
+msgstr "Fensterabstand"
+
+msgid "Space between Scaled Windows."
+msgstr "Abstand zwischen skalierten Fenstern."
+
+msgid "Sloppy Focus"
+msgstr "unordentlicher Fokus"
+
+msgid "Focus follows mouse pointer in scaled mode."
+msgstr "Fokus folgt dem Mauszeiger im skalierten Modus"
+
+msgid "Scale Speed"
+msgstr "Skalierungsgeschwindigkeit"
+
+msgid "Scale Speed."
+msgstr "Die Skalierungsgeschwindigkeit"
+
+msgid "Darken Background"
+msgstr "Hintergrund abdunkeln"
+
+msgid "Set how Dark the Background will become (0.0 to 1.0)."
+msgstr "Einstellen, wie dunkel der Hintergrund werden soll (0.0 bis 1.0)"
+
+msgid "Scale Timestep"
+msgstr "Skalierungszeitschritt"
+
+msgid "Scale Timestep."
+msgstr "Der Zeitschritt für die Skalierung."
+
+msgid "Window Types that should Scaled in Scale mode."
+msgstr "Fenstertypen, die im Skaliert-Modus skaliert sein sollen."
+
+msgid "Darken Background when Scaling windows, to make windows stand out more."
+msgstr ""
+"Hintergrund abdunkeln, wenn die Fenster skaliert werden, damit sich diese "
+"mehr abheben."
+
+msgid "Amount of Opacity in percent."
+msgstr "Anzahl der Deckkraft in Prozent."
+
+msgid "Use WM_CLASS for Only-Current"
+msgstr "WM_CLASS für Nur-Dieses verwenden"
+
+msgid "Use WM_CLASS to find out whether a window should be Scaled in Only-Current."
+msgstr ""
+"WM_CLASS verwenden, um herauszufinden, ob ein Fenster im Nur-Dieses-Modus "
+"skaliert werden soll."
+
+msgid "Multi Monitor Mode behavior."
+msgstr "Mehr-Monitor-Modus."
+
+msgid "Head"
+msgstr "Bildschirm"
+
+msgid "Head on Which windows are Scaled."
+msgstr "Bildschirm, auf dem Fenster skaliert sind."
+
+msgid "Overlay Icon"
+msgstr "Überlagerungsgrafik"
+
+msgid "Overlay an Icon on windows once they are Scaled."
+msgstr "Eine Grafik dem Fenster überlagern, wenn es skaliert ist."
+
+msgid "Scaling Method"
+msgstr "Skaliermethode"
+
+msgid "Algorithms for window Placement."
+msgstr "Algorithmen für die Fensterplazierung."
+
+msgid "Allow Keyboard Input"
+msgstr "Tastatureingabe erlauben"
+
+msgid "Allow Keyboard Input when Scaled."
+msgstr "Tastatureingaben erlauben, wenn Fenster skaliert sind."
+
+msgid "Show Minimized Windows"
+msgstr "Minimierte Fenster anzeigen"
+
+msgid "Show Minimized Windows."
+msgstr "Auch minimierte Fenster anzeigen."
+
+msgid "Hover Time"
+msgstr "Schwebezeit"
+
+msgid "Time (in ms) before Scale mode is terminated whenHovering over a window."
+msgstr ""
+"Zeit (in ms), bevor der Skalierungsmodus beendet wird, wenn die Maus über "
+"einem Fenster schwebt."
+
+msgid "Initiate Window Picker"
+msgstr "Fensterwähler starten"
+
+msgid "Layout and start transforming Windows."
+msgstr "Fenster anordnen und beginnen, sie umzuwandeln."
+
+msgid "Initiate Window Picker for Current App"
+msgstr "Fensterwähler für aktuelles Programm starten"
+
+msgid "Layout and start transforming Windows of Current Application."
+msgstr "Fenster des aktuellen Programms anordnen und beginnen, sie zu verändern."
+
+msgid "Initiate Window Picker for All Workspaces"
+msgstr "Fensterwähler für alle Arbeitsflächen starten"
+
+msgid "Layout and start transforming Windows from All Workspaces."
+msgstr "Fenster aller Arbeitsflächen anordnen und beginnen, sie zu verändern."
+
+msgid "Initiate current head scale only"
+msgstr "Nur aktuellen Bildschirm skalieren"
+
+msgid "Initiate Current Head Scale Only"
+msgstr "Nur Skalieren auf aktuellem Bildschrim starten"
+
+msgid "Only Scale windows on the Current Monitor."
+msgstr "Nur Fenster auf dem aktuellen Bildschirm skalieren."
+
+msgid "Scale"
+msgstr "Skalieren"
+
+msgid "Scale windows"
+msgstr "Fenster skalieren"
+
+msgid "Basic"
+msgstr "Grundsätzliches"
+
+msgid "Initiate Screenshot"
+msgstr "Bildschirmfoto machen"
+
+msgid "Initiate Rectangular Screenshot."
+msgstr "Ein rechteckiges Bildschirmfoto machen."
+
+msgid "Saving Directory"
+msgstr "Speicherort"
+
+msgid "Put Screenshot images in this Directory."
+msgstr "Bildschirmfoto in diesem Verzeichnis ablegen."
msgid "Screenshot"
-msgstr "Bildschirmabzug"
+msgstr "Bildschirmfoto"
+
+msgid "Screenshot plugin"
+msgstr "Bildschirmfoto-Plugin"
+
+msgid "Edge resistance"
+msgstr "Eckenresistenz"
+
+msgid "Edge resistance & attraction"
+msgstr "Ecken"
+
+msgid "Screen edges"
+msgstr "Ecken des Bildschirms"
+
+msgid "Windows edges"
+msgstr "Ecken des Fensters"
+
+msgid "Screen & windows edges"
+msgstr "Bildschirm- und Fenster-Ecken"
+
+msgid "Shift"
+msgstr "Hochstellen"
+
+msgid "Alt"
+msgstr "Alt"
+
+msgid "Control"
+msgstr "Steuerung"
+
+msgid "Meta"
+msgstr "Meta"
+
+msgid "Snap Type"
+msgstr "Einrast-Typ"
+
+msgid "Choose 'Resistance', 'Attraction' or 'Full Mode'."
+msgstr "Zwischen 'Widerstand', 'Anziehend' und 'Vollmodus' auswählen."
+
+msgid "Edges"
+msgstr "Ecken"
+
+msgid "Snap to 'Screen Edges', 'Windows Edges' or 'Both'"
+msgstr "In den 'Bildschirmecken', 'Fensterecken' oder 'Beiden' einrasten."
+
+msgid "Avoid Snap Modifier"
+msgstr "Einrasten verhindern"
+
+msgid "Use this binding to Avoid Snapping."
+msgstr "Verwenden Sie diese Anbindung, um Einrasten zu verhindern."
+
+msgid "Snapping Windows"
+msgstr "Einrastende Fenster"
+
+msgid "Enables windows edges resistance"
+msgstr "Fensterecken-Widerstand aktivieren"
+
+msgid "Initiate Splash"
+msgstr "Startbildschirm anzeigen"
+
+msgid "Start Splash."
+msgstr "Den Startbildschirm anzeigen."
msgid "Images"
msgstr "Bilder"
-msgid "Information"
-msgstr "Information"
+msgid "Background File"
+msgstr "Hintergrundbild"
+
+msgid "Background image File."
+msgstr "Die Bilddatei für den Hintergrund."
+
+msgid "Logo File"
+msgstr "Logo-Datei"
+
+msgid "Logo image File."
+msgstr "Die Bilddatei für das Logo."
+
+msgid "Fade In/Out Time."
+msgstr "Die Zeit für Einblenden/Ausblenden."
+
+msgid "Display Time"
+msgstr "Anzeige-Zeit"
+
+msgid "Display Time."
+msgstr "Die Anzeige-Zeit."
+
+msgid "Saturation"
+msgstr "Sättigung"
+
+msgid "Background Saturation."
+msgstr "Die Sättigung des Hintergrundes."
+
+msgid "Brightness"
+msgstr "Helligkeit"
+
+msgid "Background Brightness."
+msgstr "Die Helligkeit des Hintergrundes"
+
+msgid "Disable Updates"
+msgstr "Aktualisierungen deaktivieren"
+
+msgid "Disable Updates of Background."
+msgstr "Aktualisierungen des Hintergrundes deaktivieren."
+
+msgid "Splash"
+msgstr "Startbildschirm"
+
+msgid "A simple splash plugin"
+msgstr "Ein einfaches Plugin für einen Startbildschirm"
+
+msgid "Rules"
+msgstr "Regeln"
+
+msgid "Window Opacity"
+msgstr "Fenster-Deckkraft"
+
+msgid "Set Window Opacity by conditions."
+msgstr "Die Deckkraft des Fensters durch Bedingungen festlegen."
+
+msgid "Window Brightness"
+msgstr "Fenster-Helligkeit"
+
+msgid "Set Window Brightness by conditions."
+msgstr "Die Helligkeit des Fensters durch Bedingungen festlegen."
+
+msgid "Window Saturation"
+msgstr "Fenster-Sättigung"
+
+msgid "Set Window Saturation by conditions."
+msgstr "Die Sättigung des Fensters durch Bedingungen festlegen."
+
+msgid "Absoloute Window Opacity"
+msgstr "Absolute Fenster-Deckkraft"
+
+msgid "Set Window Opacity by conditions, this overrides plugins like Opacify."
+msgstr ""
+"Die Deckkraft des Fensters durch Bedingungen festlegen. Dies überschreibt "
+"Plugins wie Deckkraftänderung."
+
+msgid "Absoloute Window Brightness"
+msgstr "Absolute Fenster-Helligkeit"
+
+msgid "Set Window Brightness by conditions, this overrides plugins like Opacify."
+msgstr ""
+"Die Helligkeit des Fensters durch Bedingungen festlegen. Dies überschreibt "
+"Plugins wie Deckkraftänderung."
+
+msgid "Absoloute Window Saturation"
+msgstr "Absolute Fenster-Sättigung"
+
+msgid "Set Window Saturation by conditions, this overrides plugins like Opacify."
+msgstr ""
+"Die Sättigung des Fensters durch Bedingungen festlegen. Dies überschreibt "
+"Plugins wie Deckkraftänderung."
+
+msgid "Initial Viewport"
+msgstr "Erstes Ansichtsfenster"
+
+msgid "Set Initial Viewport for windows by conditions."
+msgstr "Erstes Ansichtsfenster für Fenster durch Bedingungen festlegen."
+
+msgid "Position"
+msgstr "Position"
+
+msgid "Set the initial window position."
+msgstr "Die Anfangsposition des Fensters festlegen."
+
+msgid "Border"
+msgstr "Rahmen"
+
+msgid "Disable window border"
+msgstr "Fensterrahmen deaktivieren"
+
+msgid "Enable or disable window border"
+msgstr "Die Fensterrahmen aktiveren oder deaktivieren"
+
+msgid "Disable ARGB visual"
+msgstr "ARGB deaktivieren"
+
+msgid "Enable or disable ARGB visual"
+msgstr "ARGB visual aktivieren oder deaktivieren"
+
+msgid "Set Window Attribs by various criteria"
+msgstr "Fenstereigenschaften durch verschiedene Kriterien setzen"
msgid ""
-"NOTE - These settings are not part of themes, they are stored separately, "
-"and control various UI preferences for Emerald."
+"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
+"class name, r = class role"
msgstr ""
-"Hinweis - Diese Einstellungen sind nicht Teil der Themen, sie werden separat "
-"gespeichert und kontrollieren verschiedene UI Einstellungen für Emerald."
+"w = Fenstertyp, c = Fensterklasse, t = Fenstertitel, p = Besitzendes "
+"Programm, n = Klassenname, r = Klassenrolle"
-msgid "Show Tooltips for Buttons"
-msgstr "Tooltips für Knöpfe zeigen"
+msgid "Svg"
+msgstr "Svg"
-msgid "Use Decoration Cropping"
-msgstr "Dekoration beschneiden"
+msgid "Svg image loader"
+msgstr "Bildlader für Svg"
-msgid "Use Button Fade"
-msgstr "Knöpfe dimmen"
+msgid "Bottom Right"
+msgstr "Unten rechts"
-msgid "Use Button Fade Pulse"
-msgstr "Knöpfe pulsierend dimmen"
+msgid "Bottom Left"
+msgstr "Unten links"
-msgid "Button Fade Total Duration"
-msgstr "Dauer des Dimmens"
+msgid "Top Right"
+msgstr "Oben rechts"
-msgid "Button Fade Step Duration"
-msgstr "Schrittdauer des Dimmens"
+msgid "Top Left"
+msgstr "Oben links"
-msgid "Button Pulse Wait Duration"
-msgstr "Wartezeit für Pulsieren"
+msgid "Center"
+msgstr "Mitte"
-msgid "Button Pulse Min Opacity %"
-msgstr "Minimale Deckkraft in %"
+msgid "Show Window List"
+msgstr "Fensterliste anzeigen"
-msgid "Titlebar Double-Click Action"
-msgstr "Aktion für Doppelklick in Titelleiste"
+msgid "Show the Window List box in center of the screen."
+msgstr "Die Fensterliste in der Mitte des Bildschirms anzeigen."
-msgid "Button Hover Cursor"
-msgstr "Cursor beim Schweben über Knopf"
+msgid "Speed"
+msgstr "Geschwindigkeit"
-msgid "Normal"
-msgstr "Normal"
+msgid "How fast the Switcher moves thumbnails."
+msgstr "Wie schnell der Umschalter zwischen den Vorschaubildern umschaltet."
+
+msgid "Switcher Timestep"
+msgstr "Umschalter Zeitschritt"
+
+msgid "Switcher Timestep."
+msgstr "Der Zeitschritt für den Umschalter"
+
+msgid "Window handling"
+msgstr "Fensterbehandlung"
+
+msgid "Window Types that should be shown in Switcher."
+msgstr "Fenstertypen, die im Umschalter angezeigt werden sollen."
+
+msgid "Quality Settings"
+msgstr "Qualitätseinstellungen"
+
+# mipmap
+msgid "Generate Mipmaps when possible for higher quality Scaling."
+msgstr ""
+"Falls möglich, Mipmaps erzeugen, um beim Skalieren eine höhere Qualität zu "
+"erreichen."
+
+msgid "Saturation of unfocused windows in percent."
+msgstr "Sättigung nicht fokussierter Fenster in Prozent."
-msgid "Pointing Finger"
-msgstr "Zeigefinger"
+msgid "Brightness of the background desktop in percent."
+msgstr "Helligkeit der Arbeitsfläche in Prozent."
-msgid "Frame Engine"
+msgid "Opacity of unfocused windows in percent."
+msgstr "Deckkraft nicht fokussierter Fenster in Prozent."
+
+msgid "Bring To Front"
+msgstr "Nach vorne bringen"
+
+msgid "Bring selected window to Front."
+msgstr "Das markierte Fenster nach vorne bringen."
+
+msgid "Icon Options"
+msgstr "Icon-Optionen"
+
+msgid "Icon Corner"
+msgstr "Icon-Ecke"
+
+msgid "Icon Placement."
+msgstr "Plazierung von Icons."
+
+msgid "Distance desktop should be Zoom out while Switching windows."
+msgstr ""
+"Entfernung, die die Arbeitsfläche nach außen gezoomt werden soll, während "
+"die Fenster umgeschalten werden."
+
+msgid "Icon"
+msgstr "Icon"
+
+msgid "Show Icon next to thumbnail."
+msgstr "Icon neben dem Vorschaubild anzeigen."
+
+msgid "Show Minimized"
+msgstr "Minimierte anzeigen"
+
+msgid "Show Minimized windows."
+msgstr "Minimierte Fenster anzeigen."
+
+msgid "Auto Rotate"
+msgstr "Automatisch drehen"
+
+msgid "Rotate to active window Automatically."
+msgstr "Automatisch zum aktiven Fenster drehen."
+
+msgid "Temp UnMinimize"
+msgstr "Temporär EntMinimieren"
+
+msgid "Temporarily Un-Minimize minimized windows."
+msgstr "Temporär minimierte Fenster minimieren/Entminimieren."
+
+msgid "Switch Focus Instantly"
+msgstr "Fokus sofort umschalten"
+
+msgid ""
+"If enabled, the Focus is Switched to the window immediatelyon activation; "
+"otherwise on Application Switcher termination."
+msgstr ""
+"Falls aktiviert, wird der Fokus sofort auf das neue Fenster gelenkt, "
+"andernfalls erst beim Beenden des Programmumschalters."
+
+msgid "Rotating List"
+msgstr "Rotationsliste"
+
+msgid "Ellipse Width"
+msgstr "Breite der Ellipse"
+
+msgid ""
+"Changes the proportions of the circle (1.0 means the width is 100% of the "
+"screen width)."
+msgstr ""
+"Ändert die Proportionen des Kreises (1.0 steht für 100% der "
+"Bildschirmbreite)."
+
+msgid "Ellipse Height"
+msgstr "Höhe der Ellipse"
+
+msgid ""
+"Changes the proportions of the circle (1.0 means the height is 100% of the "
+"screen height)."
+msgstr ""
+"Ändert die Proportionen des Kreises (1.0 ändert die Höhe zu 100% der "
+"Bildschirmhöhe)."
+
+msgid "Thumbnail Width"
+msgstr "Breite des Vorschaubildes"
+
+msgid "Changes the horizontal size of the unscaled Thumbnail."
+msgstr "Ändert die horizontale Größe des unskalierten Vorschaubildes."
+
+msgid "Thumbnail Height"
+msgstr "Höhe des Vorschaubildes"
+
+msgid "Changes the vertical size of the unscaled Thumbnail."
+msgstr "Ändert die vertikale Größe des unskalierten Vorschaubildes."
+
+msgid "Fade windows out when using Ring Switcher"
+msgstr "Fenster bei Verwendung des Ring-Umschalters ausblenden"
+
+msgid "When using ring switcher mode fade actual windows out"
+msgstr ""
+"Wird der Ring-Umschalter-Modus verwendet, sollen die Fenster ausgeblendet "
+"werden"
+
+msgid "Current workspace"
+msgstr "Aktuelle Arbeitsfläche"
+
+msgid "Next Window"
+msgstr "Nächstes Fenster"
+
+msgid "Popup Switcher if not visible and select Next Window."
+msgstr ""
+"Auswahlfenster einblenden, falls nicht sichtbar und nächstes Fenster "
+"auswählen."
+
+msgid "Prev Window"
+msgstr "Vorheriges Fenster"
+
+msgid "Popup Switcher if not visible and select Previous Window."
+msgstr ""
+"Auswahlfenster einblenden, falls nicht sichtbar und nächstes Fenster "
+"auswählen."
+
+msgid "All workspaces"
+msgstr "Alle Arbeitsflächen"
+
+msgid "Next Window (All Workspaces)"
+msgstr "Nächstes Fenster (Alle Arbeitsflächen)"
+
+msgid "Popup Switcher if not visible and select Next Window out of All Windows."
+msgstr ""
+"Auswahlfenster einblenden, falls nicht sichtbar und nächstes Fenster von "
+"allen auswählen."
+
+msgid "Prev Window (All Workspaces)"
+msgstr "Vorheriges Fenster (Alle Arbeitsflächen)"
+
+msgid "Popup Switcher if not visible and select Previous Window out of All Windows."
+msgstr ""
+"Auswahlfenster einblenden, falls nicht sichtbar und vorheriges Fenster von "
+"allen auswählen."
+
+msgid "Bindings (Ring)"
+msgstr "Anbindungen (Ring)"
+
+msgid "Application Window Switcher"
+msgstr "Programmumschalter-Fenster"
+
+msgid "Thumbnail Size"
+msgstr "Vorschaubild-Größe"
+
+msgid "Thumbnail window Size."
+msgstr "Größe des Vorschaubildes."
+
+msgid "Settings"
+msgstr "Einstellungen"
+
+msgid "Show Delay"
+msgstr "Aufschub anzeigen"
+
+msgid ""
+"Time (in ms) before Thumbnail is shown when hovering over a taskbar button "
+"(10-10000)."
+msgstr ""
+"Zeit (in ms), bevor ein Vorschaubild angezeigt wird, wenn man in der "
+"Taskleiste mit der Maus über einem Knopf schwebt (10-10000)."
+
+msgid "Thumbnail Border Size"
+msgstr "Vorschaubild-Rahmenstärke"
+
+msgid "Size of Thumbnail Border."
+msgstr "Die Stärke des Rahmens der Vorschaubilder."
+
+msgid "Thumbnail Border Glow Color"
+msgstr "Rahmenglühen Vorschaubild"
+
+msgid "Thumbnail Background and Border Glow Color."
+msgstr "Farbe für den Hintergrund des Vorschaubildes und das Rahmenglühen."
+
+msgid "Fade In/Out Duration"
+msgstr "Dauer für Ein-/Ausblenden"
+
+msgid "Fade In/Out Duration in seconds."
+msgstr "Die Dauer für das Ein- und Ausblenden in Sekunden."
+
+msgid "Taskbar Shows Only Windows of Current Viewport"
+msgstr "Taskleiste zeigt nur Fenster des aktuellen Ansichtsfensters"
+
+msgid "Set it if the Taskbar shows only Windows of Current Viewport."
msgstr ""
+"Einstellen, ob die Taskleiste nur Fenster des aktuellen Ansichtsfensters "
+"anzeigen soll."
-msgid "Buttons"
-msgstr "Knöpfe"
+msgid "Taskbar"
+msgstr "Taskleiste"
-msgid "Frame/Shadows"
-msgstr "Rahmen/Schatten"
+msgid "Thumbnails Always on Top"
+msgstr "Vorschaubilder immer oben"
-msgid "Titlebar"
-msgstr "Titelleiste"
+msgid "Paint Thumbnails Always on Top."
+msgstr "Vorschaubilder immer ganz oben anzeigen."
-msgid "Theme"
-msgstr "Thema"
+msgid "Paint Window Like Background"
+msgstr "Fensterartigen Hintergrund zeichnen"
-msgid "Edit"
-msgstr "Editieren"
+msgid "Paint Window Like Background instead of Glow."
+msgstr "Fensterartigen Hintergrund anstelle des Glühens zeichnen."
-msgid "Import Theme..."
-msgstr "Thema importieren..."
+msgid "Generate Mipmaps"
+msgstr "Mipmaps erzeugen"
-msgid "Search:"
-msgstr "Suche:"
+# mipmap
+msgid "Generate mipmaps when possible for higher quality scaling."
+msgstr ""
+"Falls möglich Mipmaps erzeugen, um beim Skalieren eine höhere Qualität zu "
+"bekommen."
+
+msgid "Enable Titles"
+msgstr "Titel aktivieren"
+
+msgid "Show Window Title in Thumbnail."
+msgstr "Fenstertitel im Vorschaubid anzeigen."
+
+msgid "Window title"
+msgstr "Fesntertitel"
+
+msgid "Bold Font"
+msgstr "Fette Schrift"
+
+msgid "Should be the window title Bold."
+msgstr "Der Fenstertitel soll fett-gedruckt sein."
+
+msgid "Font Size"
+msgstr "Schriftgröße"
+
+msgid "Window title Font Size."
+msgstr "Schriftgröße für den Fenstertitel."
+
+msgid "Font Color"
+msgstr "Schriftfarbe"
-msgid "Fetching Themes"
-msgstr "Themen holen"
+msgid "Window title Font Color."
+msgstr "Schriftfarbe für den Fenstertitel."
+
+msgid "Window Previews"
+msgstr "Fenstervorschau"
+
+msgid "Window thumbnails at the taskbar"
+msgstr "Vorschaubilder für das Fenster in der Taskleiste"
+
+msgid "Opacity Level of Focused Windows"
+msgstr "Deckkraft fokussiertes Fenster"
msgid ""
-"Fetching themes... \n"
-"This may take time depending on \n"
-"internet connection speed."
+"Opacity of the currently Focused Window. Windows will get Opacity Levels "
+"between the Focused and Minimum."
msgstr ""
-"Themen werden geholt...\n"
-"Die kann einige Zeit dauern, abhängig von der Internetverbindung."
+"Deckkraft des aktuell fokussierten Fensters. Fenster bekommen Dekkraft-"
+"Stufen zwischen dem fokussierten und dem Minimum."
+
+msgid "Brightness Level of Focused Windows"
+msgstr "Helligkeit fokussiertes Fenster"
msgid ""
-"Here are the repositories that you can fetch Emerald Themes from. \n"
-"Fetching themes would fetch and import themes from SVN repositories \n"
-"You need Subversion package installed to use this feature."
+"Brightness of the currently Focused Window. Windows will get Brightness "
+"Levels between the Focused and Minimum. "
msgstr ""
-"Hier sind die Repositories, aus denen Emerald Themen geholt werden können.\n"
-"Die Themen werden aus SVN Repositories geholt.\n"
-"Subversion muß installiert sein."
+"Helligkeit des aktuell fokussierten Fensters. Fenster bekommen "
+"Helligkeitsstufen zwischen dem fokussierten und dem Minimum."
+
+msgid "Saturation Level of Focused Windows"
+msgstr "Sättigung fokussiertes Fenster"
msgid ""
-"This repository contains GPL'd themes that can be used under \n"
-"the terms of GNU GPL licence v2.0 or later \n"
+"Saturation of the currently Focused Window. Windows will get Saturation "
+"Levels between the Focused and Minimum. "
msgstr ""
-"Dieses Repository enthält Themen, die unter der GPL freigegeben sind.\n"
-"Sie können nach den Vorgaben der GPL v2.0 oder später verwendet werden.\n"
+"Sättigung des aktuell fokussierten Fensters. Fenster bekommen "
+"Sättigungstufen zwischen dem fokussierten und dem Minimum."
+
+msgid "Opacity Level of Unfocused Windows"
+msgstr "Deckkraft nicht fokussierter Fenster"
msgid ""
-"This repository contains non-GPL'd themes. They might infringe \n"
-"copyrights and patent laws in some countries."
+"Opacity of the least Focused Windows. Windows will get Opacity Levels "
+"between the Focused and Minimum. "
msgstr ""
-"Dieses Repository enthält Themen, die nicht unter der GPL freigegeben sind.\n"
-"Sie könnten Copyrights und Patentrecht in einigen Länder verletzen."
+"Deckkraft der zuletzt fokussierter Fenster. Fenster bekommen Dekkraft-Stufen "
+"zwischen dem fokussierten und dem Minimum."
+
+msgid "Brightness Level of Unfocused Windows"
+msgstr "Helligkeit nicht fokussierter Fenster"
msgid ""
-"To activate Non-GPL repository please run the following in shell and accept "
-"the server ceritficate permanently: \n"
-"svn ls https://svn.generation.no/emerald-themes."
+"Brightness of the least Focused Windows. Windows will get Brightness Levels "
+"between the Focused and Minimum. "
msgstr ""
-"Um ein Non-GPL Repository zu aktivieren, muß folgender Befehl ausgeführt und "
-"das Server Zertifikat dauerhaft akzeptiert werden:\n"
-"svn ls https://svn.generation.no/emerald-themes."
+"Helligkeit der zuletzt fokussierten Fenster. Fenster bekommen "
+"Helligkeitsstufen zwischen dem fokussierten und dem Minimum."
-msgid "Themes"
-msgstr "Themen"
+msgid "Saturation Level of Unfocused Windows"
+msgstr "Sättigung nicht fokussierter Fenster"
-msgid "Edit Themes"
-msgstr "Themen editieren"
+msgid ""
+"Saturation of the least Focused Windows. Windows will get Saturation Levels "
+"between the Focused and Minimum. "
+msgstr ""
+"Sättigung der nicht fokussierten Fenster. Fenster bekommen Sättigungstufen "
+"zwischen dem fokussierten und dem Minimum."
-msgid "Repositories"
-msgstr "Repositories"
+msgid "Number of Windows to Track"
+msgstr "Anzahl der Fenster zum Verfolgen"
-msgid "Themes Settings"
-msgstr "Themen Einstellungen"
+msgid ""
+"Number of Windows Trailfocus will keep track of. Windows had focus this "
+"amount of windows ago or more, will be considered completly unfocused."
+msgstr ""
+"Anzahl von Fenstern, die sich Fokusverfolger merken soll. Fenster, die in "
+"dieser Anzahl oder mehr den Fokus hatten, werden als komlett nicht "
+"fokussiert angesehen."
-msgid "Emerald Settings"
-msgstr "Emerald Einstellungen"
+msgid "What Window to Start Fading"
+msgstr "Welches Fenster ausgeblendet werden soll"
msgid ""
-"Select\n"
-"Engine"
+"This defines when Trailfocus will Start Fading Windows, this lets you set up "
+"trailfocus to treat the N first Windows as fully focused."
msgstr ""
-"Engine\n"
-"auswählen"
+"Dies definiert, wann Fokusverfolger anfangen soll, Fenster auszublenden. "
+"Dies ermöglicht es Ihnen einzustellen, wie viele N Fenster als voll "
+"fokussiert angesehen werden sollen."
+
+msgid "Window Types that should be handled by Trailfocus."
+msgstr "Fenstertypen, die durch Fokusverfolger behandelt werden sollen."
-msgid "Based on original gnome-window-decorator"
-msgstr "Basiert auf dem original Gnome Fensterdekorator"
+msgid "Ignore \"SkipTaskbar\" Windows"
+msgstr "\"Taskleiste überspringen\"-Fenster ignorieren"
-msgid "Round Top Left Corner"
-msgstr "Runde Ecke oben links"
+msgid "Ignore \"SkipTaskbar\" Windows."
+msgstr "Das \"Taskleiste überspringen\"-Fenster ignorieren."
-msgid "Round Top Right Corner"
-msgstr "Runde Ecke oben rechts"
+msgid "Ignore \"SkipPager\" Windows"
+msgstr "\"StatusleisteÜberspringen\"-Fenster ignorieren"
-msgid "Round Bottom Left Corner"
-msgstr "Runde Ecke unten links"
+msgid "Ignore \"SkipPager\" Windows."
+msgstr "\"StatusleisteÜberspringen\"-Fenster ignorieren."
-msgid "Round Bottom Right Corner"
-msgstr "Runde Ecke unten rechts"
+msgid "Trailfocus"
+msgstr "Fokusverfolger"
-msgid "Rounding Radius"
-msgstr "Rundungsradius"
+msgid ""
+"Adjust the opacity, saturation and brightness of windows based on when they "
+"last had focus."
+msgstr ""
+"Die Deckkraft, Sättigung und Helligkeit von Fenstern basiend darauf "
+"einstellen, wann sie zuletzt den Fokus hatten."
-msgid "Outer Frame Blend"
-msgstr "Äußerer Rahmenübergang"
+msgid "Pointer wave"
+msgstr "Zeigerwelle"
-msgid "Inner Frame Blend"
-msgstr "Innerer Rahmenübergang"
+msgid "Enable pointer Water Effects."
+msgstr "Wassereffekte für den Zeiger aktivieren."
-msgid "Outer Titlebar Blend"
-msgstr "Äußerer Titleübergang"
+msgid "Rain"
+msgstr "Regen"
-msgid "Inner Titlebar Blend"
-msgstr "Innerer Titelübergang"
+msgid "Toggle Rain"
+msgstr "Regen umschalten"
-msgid "Titlebar Separator"
-msgstr "Titel Separator"
+msgid "Toggle Rain Effect (random drops of water)."
+msgstr "Regeneffekt umschalten (zufällige Wassertropfen)."
-msgid "Frame Outline"
-msgstr "Rahmenäußeres"
+msgid "Toggle Wiper"
+msgstr "Wischer umschalten"
-msgid "Frame Highlight"
-msgstr "Rahmen Highlight"
+msgid "Toggle Wiper Effect."
+msgstr "Den Wischer-Effekt umschalten."
-msgid "Frame Shadow"
-msgstr "Rahmen Schatten"
+msgid "Offset Scale"
+msgstr "Versatz-Skalierung"
-msgid "Contents Outline"
-msgstr "Inhalt Äußeres"
+msgid "Adjusts the blur effect under the wave."
+msgstr "Den Verwisch-Effekt unter der der Welle anpassen."
-msgid "Contents Highlight"
-msgstr "Inhalt Highlight"
+msgid "Title wave"
+msgstr "Titelwelle"
-msgid "Contents Shadow"
-msgstr "Inhalt Schatten"
+msgid "Title Wave Amplitude"
+msgstr "Amplitude der Titelwelle"
-msgid "Frame"
-msgstr "Rahmen"
+msgid "Amplitude of title and window Wave."
+msgstr "Amplitude der Titel- und Fenster-Welle."
+
+msgid "Rain Wave Maximum Amplitude"
+msgstr "Regenwellen Maximale Amplitude"
-msgid "Designed to be vista-ish in nature"
-msgstr "Soll aussehen, wie Vista"
+msgid "Amplitude of Rain Wave."
+msgstr "Die Amplitude der Regenwelle."
-msgid "Base"
-msgstr "Basis"
+msgid "Water Viscosity"
+msgstr "Zähigkeit des Wassers"
-msgid "Glow"
-msgstr "Glühen"
+msgid "Water Viscosity (higher number results in larger wave)."
+msgstr "Zähigkeit des Wassers (höhere Zahl erzeugt eine längere Welle)."
-msgid "Sides"
-msgstr "Seiten"
+msgid "Initial Vertices"
+msgstr "Scheitel starten"
-msgid "Everything done with customizable pixmaps!"
-msgstr "Alles mit einer einstellbaren Pixmap gemacht!"
+msgid ""
+"Initial number of Water Vertices (larger number results in larger wave "
+"duration)."
+msgstr ""
+"Anfangszahl von Wasserscheiteln (größere Zahl erzeugt eine längere "
+"Wellendauer)."
-msgid "Top Rounding Radius"
-msgstr "Oberer Rundungsradius"
+msgid "Rain Delay"
+msgstr "Regenverzögerung"
-msgid "Bottom Rounding Radius"
-msgstr "Unterer Rundungsradius"
+msgid "Delay (in ms) between each Raindrop."
+msgstr "Verzögerung (in ms) zwischen jedem Regentropfen."
-#. Style : Use Tiled or Scaled pixmaps
-msgid "Scaled"
-msgstr "Skaliert"
+msgid "Title Wave"
+msgstr "Titelwelle"
-msgid "Not adjustable"
-msgstr "Nicht einstellbar"
+msgid "Wave effect from window Title."
+msgstr "Wellenefekt des Fenstertitels."
-msgid "Same as Active"
-msgstr "Wie Aktiv"
+msgid "Point"
+msgstr "Punkt"
-msgid "Pixmap"
-msgstr "Pixmap"
+msgid "Add Point."
+msgstr "Punkt hinzufügen."
-msgid "Tiled/Scaled"
-msgstr "Gekachelt/Skaliert"
+msgid "Add Line."
+msgstr "Linie hinzufügen."
-msgid "Width Override"
-msgstr "Mit Überlagerung"
+msgid "Quad"
+msgstr "Viereck"
-msgid "Height Override"
-msgstr "Höhe der Überlagerung"
+msgid "Add Quad."
+msgstr "Viereck hinzufügen"
-msgid "Glassy effects for your windows"
-msgstr "Glaseffekte für die Fenster"
+msgid "Window wave"
+msgstr "Fensterwelle"
-msgid "Glow Height"
-msgstr "Höhe des Glühens"
+msgid "Window Wave"
+msgstr "Fensterwelle"
-msgid "Frame Base Color"
-msgstr "Basisfarbe des Rahmens"
+msgid "Wave effect from Window."
+msgstr "Welleneffekt eines Fensters."
-msgid "Upper Titlebar Glow"
-msgstr "Glühen der oberen Titelleiste"
+msgid "Ungrab Wave Effect"
+msgstr "Welleneffekt beim Loslassen"
-msgid "Upper Glass Glow"
-msgstr "Glühen des oberen Glases"
+msgid "Wave when Ungrabing windows."
+msgstr "Welleneffekt beim Loslassen von Fenstern."
-msgid "Lower Glass Glow"
-msgstr "Glühen des unteren Glases"
+msgid "Shiver Window"
+msgstr "Fensterzittern"
-msgid "Middle Glass Glow"
-msgstr "Glühen des mittleren Glases"
+msgid "Wobbly Shiver when doing Window or ungrab wave."
+msgstr "Wabbeliges Zittern, wenn ein Fenster aufgehoben oder fallengelassen wird."
-msgid "Outer Glass Glow"
-msgstr "Glühen des äußeren Glases"
+msgid "Water Effect"
+msgstr "Wassereffekt"
-msgid "Multiple gradients with somewhat glassy features too"
-msgstr "Mehrere Gradienten mit irgendwie glasigen Eigenschaften"
+msgid "Adds water effects to different desktop actions"
+msgstr "Fügt einen Wassereffekt in diverse Arbeitsplatzaktionen ein"
-msgid "Left Blend"
-msgstr "Linker Übergang"
+msgid "Shiver"
+msgstr "Zittern"
-msgid "Middle Blend"
-msgstr "Mittlerer Übergang"
+msgid "Notification"
+msgstr "Benachrichtigung"
-msgid "Right Blend"
-msgstr "Rechter Übergang"
+msgid "Maximize"
+msgstr "Maximieren"
-msgid "Contrast"
-msgstr "Kontrast"
+msgid "Maximize Friction"
+msgstr "Maximierungsreibung"
-msgid "(Color)"
-msgstr "(Farbe)"
+msgid "Spring Friction for Maximize effect."
+msgstr "Springreibung für Maximieren-Effekt."
-msgid "(Alpha)"
-msgstr "(Alpha)"
+msgid "Maximize Spring K"
+msgstr "Spring-Maximieren K"
-msgid "Notch"
-msgstr "Delle"
+msgid "Spring Konstant for Maximize effect."
+msgstr "Konstante für den Spring-Maximier-Effekt."
-msgid "Position"
-msgstr "Position"
+msgid "Move"
+msgstr "Bewegen"
-msgid "Curve"
-msgstr "Kurve"
+msgid "Move Friction"
+msgstr "Bewegungsreibung"
-msgid "Offset"
-msgstr "Versatz"
+msgid "Spring Friction for Move types."
+msgstr "Springreibung für Bewegungstypen."
-msgid "Use Glow"
-msgstr "Glühen verwenden"
+msgid "Move Spring K"
+msgstr "Bewegungsspringen K"
-msgid "Title Glow"
-msgstr "Glühen des Titels"
+msgid "Spring Konstant for Move types."
+msgstr "Spring-Konstante K für Bewegungstypen."
-msgid "Evolved from the legacy engine"
-msgstr "Aus der alten Engine entwickelt"
+msgid "Map"
+msgstr "Karte"
-msgid "Border Gap"
-msgstr "Randabstand"
+msgid "Map Friction"
+msgstr "Kartenreibung"
-msgid "Show Border when maximised?"
-msgstr "Rand zeigen, wenn maximiert?"
+msgid "Spring Friction for Map types."
+msgstr "Springreibung für Kartentypen."
-msgid "Show when minimised?"
-msgstr "Zeigen wenn minimiert?"
+msgid "Map Spring K"
+msgstr "Karten-Spring K"
-msgid "Minimised Border Size"
-msgstr "Minimierte Randgröße"
+msgid "Spring Konstant for Map types."
+msgstr "Spring-Konstante für Kartentypen."
-msgid "Enable Left Bar Dip?"
-msgstr "Dip für linke Leiste aktivieren?"
+msgid "Grab"
+msgstr "Greifen"
-msgid "Left Bar Radius"
-msgstr "Radius der linken Leiste"
+msgid "Grab Friction"
+msgstr "Greifreibung"
-msgid "Enable Lower Bulge? (Useless at the moment, but will be used soon)"
-msgstr "Untere Beule aktivieren? (Im Moment nutzlos)"
+msgid "Spring Friction for Grab types."
+msgstr "Springreibung für Greiftypen."
-msgid "Top Corner Offset (%)"
-msgstr "Versatz der oberen Ecken in %"
+msgid "Grab Spring K"
+msgstr "Greif-Spring K"
-msgid "Enable Title Bar Dip?"
-msgstr "Dip der Titelleiste aktivieren?"
+msgid "Spring Konstant for Grab types."
+msgstr "Spring-Konstante fü Greiftypen."
-msgid "Enable Button Part?"
-msgstr "Knopfbereich aktivieren?"
+msgid "Focus Friction"
+msgstr "Fokus-Reibung"
-msgid "Title Part Width"
-msgstr "Breite des Titelbereichs"
+msgid "Spring Friction for Focus types."
+msgstr "Springreibung für Fokustypen."
-msgid "Button Part Width)"
-msgstr "Breite des Knopfbereichs"
+msgid "Focus Spring K"
+msgstr "Fokus-Spring K"
-msgid "Dip Corners Radius)"
-msgstr "Radius der Dip Ecken"
+msgid "Spring Konstant for Focus types."
+msgstr "Springkonstante für Fokustypen."
-msgid "Round Inside Corners As well?"
-msgstr "Innere Ecken auch runden?"
+msgid "Grid"
+msgstr "Raster"
-msgid "Enable Different Maximised Colors?"
-msgstr "Verschiedene Farben für Maximiert aktivieren?"
+msgid "Grid Resolution"
+msgstr "Rasterausflösung"
-msgid "Turn Off repeating gradients when maximised?"
-msgstr "Wiederholenden Gradienten abschalten, wenn maximiert?"
+msgid "Vertex Grid Resolution."
+msgstr "Ecken-Rasterauflösung."
-msgid "Round Top Left Corner?"
-msgstr "Obere linke Ecke runden?"
+msgid "Minimum Grid Size"
+msgstr "Minimale Rastergröße"
-msgid "Frame Rounding Radius"
-msgstr "Radius der Rahmenrundung"
+msgid "Minimum Vertex Grid Size."
+msgstr "Minimale Ecken-Rastergröße."
-msgid "Titlebar Rounding Radius"
-msgstr "Radius der Titelrundung"
+msgid "Map Effect"
+msgstr "Karteneffekt"
-msgid "Repeat Gradient?"
-msgstr "Gradient wiederholen?"
+msgid "Map Window Effect."
+msgstr "Karten-Fenstereffekt."
-msgid "Vertical Repeat?"
-msgstr "Seknrecht wiederholen?"
+msgid "Focus Effect"
+msgstr "Fokus-Effekt"
-msgid "Diagonal Repeat?"
-msgstr "Diagonal wiederholen"
+msgid "Focus Window Effect."
+msgstr "Fenster-Fokus-Effekt."
-msgid "Repeat Frequency"
-msgstr "Frequenz"
+msgid "Map Window Types"
+msgstr "Fenstertypen kartieren"
-#. /////////////////////
-msgid "Enable Title Part Pixmap?"
-msgstr "Pixmap for Titelbereich aktivieren"
+msgid "Window Types that should Wobble when Mapped."
+msgstr "Fenstertypen, die beim kartieren wabbeln sollen."
-msgid "Repeat Title Part Pixmap?"
-msgstr "Pixmap für Titelbereich wiederholen?"
+msgid "Focus Window Types"
+msgstr "Fenstertypen fokussieren"
-msgid "Title Bar Part Pixmap"
-msgstr "Pixmap für Titelbereich"
+msgid "Window Types that should Wobble when Focused."
+msgstr "Fenstertypen, die beim fokussieren wabbeln sollen."
-msgid "Choose Titlebar Part Pixmap"
-msgstr "Pixmap für Titelbereich auswählen"
+msgid "Move Window Types"
+msgstr "Fenstertypen bewegen"
-#. /////////////////////////
-msgid "Enable Button Part Pixmap?"
-msgstr "Pixmap für Knopfbereich aktivieren"
+msgid "Window Types that should Wobble when Moved."
+msgstr "Fenstertypen, die beim bewegen wabbeln sollen."
-msgid "Repeat Button Part Pixmap?"
-msgstr "Pixmap für Knopfbereich wiederholen"
+msgid "Grab Window Types"
+msgstr "Fenstertypen greifen"
-msgid "Button Part Pixmap"
-msgstr "Pixmap für Knopfbereich"
+msgid "Window Types that should Wobble when Grabbed."
+msgstr "Fenstertypen, die beim aufgreifen wabbeln sollen."
-msgid "Choose Button Part Pixmap"
-msgstr "Pixmap für Knopfbereich auswählen"
+msgid "Maximize Effect"
+msgstr "Maximier-Effekt"
-#. /////////////////////////
-msgid "Enable Titlebar Pixmap?"
-msgstr "Pixmap für Titelleiste aktivieren?"
+msgid "Wobble Effect when Maximizing and unMaximizing windows."
+msgstr "Wabbeleffekt beim Maximieren und Entmaximieren von Fenstern."
-msgid "Repeat Titlebar Pixmap?"
-msgstr "Pixmap für Titelleiste wiederholen"
+msgid "Move Effect"
+msgstr "Bewege-Effekt"
-msgid "Titlebar Pixmap"
-msgstr "Pixmap für Titelleiste"
+msgid "Wobble windows when you Move them."
+msgstr "Fenster wabbeln, wenn sie bewegt werden."
-msgid "Choose Titlebar Pixmap"
-msgstr "Pixmap für Titelleiste auswählen"
+msgid "Visual bell"
+msgstr "Sichtbares Signal"
-msgid "Active/Inactive"
-msgstr "Aktiv/Inaktiv"
+msgid "Visual Bell Friction"
+msgstr "Reibung Sichtbares Signal"
-msgid "Maximised"
-msgstr "Maximiert"
+msgid "Spring Friction for Bell effect."
+msgstr "Springreibung für Sichbares Signal."
-msgid "Corners"
-msgstr "Ecken"
+msgid "Visual Bell Spring K"
+msgstr "Sichtbares Signal Spring K"
+
+msgid "Spring Konstant for Bell effect."
+msgstr "Springkonstante für den Glocken-Effekt."
+
+msgid "Release"
+msgstr "Auslösen"
+
+msgid "Release Effect"
+msgstr "Auslöseeffekt"
+
+msgid "Use settings for Releasing windows."
+msgstr "Einstellungen für das Auslösen von Fenstern."
+
+msgid "Release Friction"
+msgstr "Auslösereibung"
+
+msgid "Spring Friction for Release effect."
+msgstr "Springreibung für Auslöseeffekt."
+
+msgid "Release Spring K"
+msgstr "Auslöse-Spring K"
+
+msgid "Spring Konstant for Release effect."
+msgstr "Springkonstante für Auslöse-Effekt."
+
+msgid "Urgent"
+msgstr "Dringend"
+
+msgid "Use Urgent Effect"
+msgstr "Dringend-Effekt verwenden"
+
+msgid "Make Urgent windows Wobble."
+msgstr "Dringende Fenster wabbeln lassen."
+
+msgid "Urgent Friction"
+msgstr "Reibung Dringend"
+
+msgid "Spring Friction for Urgent effect."
+msgstr "Springreibung für Dringend-Effekt."
+
+msgid "Urgent Spring K"
+msgstr "Dringend Spring K"
+
+msgid "Spring Konstant for Urgent effect."
+msgstr "Springkonstante für Dringend-Effekt."
+
+msgid "Urgent Velocity"
+msgstr "Geschwindigkeit Dringend"
+
+msgid "Window velocity for Urgent effect."
+msgstr "Fenstergeschwindigkeit für Dringend-Effekt."
+
+msgid "Urgent Effect In"
+msgstr "Dringend-Effekt Einwärts"
+
+msgid "Make Urgent windows Wobble Inward."
+msgstr "Dringende Fenster nach Innen wabbeln lassen."
+
+msgid "Urgent Effect Uniform"
+msgstr "Dringend-Effekt gleichförmig"
+
+msgid "Make Urgent windows Wobble Uniformly."
+msgstr "Dringende Fenster gleichförmig wabbeln lassen."
+
+msgid "Edge"
+msgstr "Ecke"
+
+msgid "Edge Snapping Distance"
+msgstr "Ecke-Einschnapp Entfernung"
+
+msgid "Edge Snapping Distance."
+msgstr "Die Entfernung für das Eck-Einschnappen."
+
+msgid "Edge Snapping Velocity"
+msgstr "Eck-Einschnapp Geschwindigkeit"
+
+msgid "Edge Snapping Velocity."
+msgstr "Die Geschwindigkeit für das Eck-Einschnappen."
+
+msgid "Snap"
+msgstr "Einschnappen"
+
+msgid "Edge Attraction"
+msgstr "Ecken-Anziehung"
+
+msgid "Enable Edge Attraction."
+msgstr "Ecken-Anziehung aktivieren."
+
+msgid "Snap Windows Modifier"
+msgstr "Fenster-Einschnapp-Kombination"
+
+msgid "Press all of the selected keys while moving Windows to cause them to Snap"
+msgstr ""
+"Alle der ausgewählten Tasten während dem Bewegen des Fenster drücken, damit "
+"das Fenster einschnappt"
+
+msgid "Default Snapping to On"
+msgstr "Einschnappen standardmäßig an"
+
+msgid "Reverse meaning of Snapping toggle."
+msgstr "Umgekehrte Bedeutung für das Umkehren des Einschnappen."
+
+msgid "Make window Shiver."
+msgstr "Fenster zittern lassen."
-msgid "Border Layout"
-msgstr "Randlayout"
+msgid "Wobbly Windows"
+msgstr "Wabbelige Fenster"
-msgid "Left Bar"
-msgstr "Linke Leiste"
+msgid "Use spring model for wobbly window effect"
+msgstr "Springmodell für Fenster-Wabbel-Effekt verwenden"
-msgid "Pixmaps"
-msgstr "Pixmaps"
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index b0229cc..2f2d847 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -1,4 +1,3 @@
-# translation of es_ES.po to
# Beryl-Plugins translation to es_ES
# Copyright (C) 2006 beryl-project
# This file is distributed under the same license as the beryl package.
@@ -9,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: es_ES\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-03-03 14:45+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-03-03 14:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-03-14 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-03-14 11:32+0100\n"
"Last-Translator: Jesús Vidal Panalés <jesusvpct@ono.com>\n"
"Language-Team: <es@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -516,8 +515,8 @@ msgstr ""
msgid "Wave Width"
msgstr "Anchura de la onda"
-msgid "The width of the focus wave relative to the window height."
-msgstr "Anchura del centro de la onda relativa a la altura de la ventana."
+msgid "The width of the wave relative to the window height."
+msgstr "La anchura de la onda relativa a la altura de la ventana."
msgid "Wave Amplitude"
msgstr "Amplitud de la onda"
@@ -996,51 +995,6 @@ msgstr "Anotar"
msgid "Annotate plugin"
msgstr "Plugin de anotaciones"
-msgid "Main"
-msgstr "Principal"
-
-msgid "Start benchmark"
-msgstr "Iniciar funciones de rendimiento"
-
-msgid "Screen Output"
-msgstr "Salida de la pantalla"
-
-msgid "Enable"
-msgstr "Activar"
-
-msgid "Display FPS on screen"
-msgstr "Mostrar FPS en la pantalla"
-
-msgid "Console Output"
-msgstr "Salida de la consola"
-
-msgid "Print FPS to console"
-msgstr "Imprimir las FPS en la consola"
-
-msgid "Update time"
-msgstr "Tiempo de actualización"
-
-msgid "Console output update time"
-msgstr "Tiempo de actualización de la salida de la consolas"
-
-msgid "Disable limiter"
-msgstr "Desactivar limitador"
-
-msgid "Disable beryl integrated FPS limiter"
-msgstr "Desactivar el limitador FPS integrado en beryl"
-
-msgid "X position"
-msgstr "Posición X"
-
-msgid "X Position of benchmark window"
-msgstr "Posición de la ventana de las funciones de rendimiento respecto al eje X"
-
-msgid "Y position"
-msgstr "Posición Y"
-
-msgid "Y Position of benchmark window"
-msgstr "Posición de la ventana de las funciones de rendimiento respecto al eje Y"
-
msgid "Benchmark"
msgstr "Funciones de rendimiento"
@@ -1598,6 +1552,9 @@ msgstr "Dibujar sombras en las ventanas del tipo de paneles"
msgid "Draw basic Shadow Decoration on panel windows."
msgstr "Dibujar decoración de sombra básica en las ventanas de panel."
+msgid "Main"
+msgstr "Principal"
+
msgid "Allow Mipmaps to be generated for Decoration textures."
msgstr "Permitir que se generen mipmaps para las texturas de decoración."
@@ -1989,7 +1946,9 @@ msgid "Tab Bar Show Delay"
msgstr "Retraso al mostrar la barra de pestañas"
msgid "Time before the tab-bar is shown after hovering the title-bar."
-msgstr "Tiempo antes de que se muestre la barra de pestañas tras pasar el cursor por encima de la barra de títulos."
+msgstr ""
+"Tiempo antes de que se muestre la barra de pestañas tras pasar el cursor por "
+"encima de la barra de títulos."
msgid "Key bindings"
msgstr "Teclas de enlace"
@@ -3422,6 +3381,15 @@ msgstr "Parte superior izquierda"
msgid "Center"
msgstr "Centrado"
+msgid "Centered on screen"
+msgstr "Centrado en la pantalla"
+
+msgid "Above ring"
+msgstr "Anillo superior"
+
+msgid "Below ring"
+msgstr "Anillo inferior"
+
msgid "Show Window List"
msgstr "Mostrar la lista de ventanas"
@@ -3568,6 +3536,14 @@ msgstr ""
"Cambia el factor de la luminosidad mínima para las ventanas en el anillo. "
"Las ventanas más alejadas, obtendrán la menor luminosidad."
+msgid "Minimum scale factor"
+msgstr "Factor mínimo de escala"
+
+msgid ""
+"Changes the scale brightness factor for windows in the ring.Smaller values "
+"give the impression of a larger depth."
+msgstr "Cambia el factor mínimo de escala para las ventanas en el anillo. Los valores más pequeños dan al impresión de una mayor profundidad."
+
msgid "Rotating List Window Title"
msgstr "Título de la ventana en la lista rotativa"
@@ -3580,6 +3556,12 @@ msgstr "Tamaño de la fuente."
msgid "Bold font."
msgstr "Fuente negrita."
+msgid "Text Placement"
+msgstr "Colocación del texto"
+
+msgid "Selects where to place the window title."
+msgstr "Selecciona dónde colocar el título de la ventana."
+
msgid "Current workspace"
msgstr "Espacio de trabajo actual"
@@ -3620,6 +3602,9 @@ msgstr "Enlaces (Anillo)"
msgid "Application Window Switcher"
msgstr "Selector de las ventanas de las aplicaciones"
+msgid "Render text to texture plugin"
+msgstr "Renderizar texto con el plugin de textura"
+
msgid "Thumbnail Size"
msgstr "Tamaño de la miniatura"
@@ -3896,11 +3881,17 @@ msgstr "Proporción del aspecto del modo exposición"
msgid "Expo mode wall aspect ratio"
msgstr "Proporción del aspecto del modo exposición en el muro"
-msgid "Show Viewport Previews"
+msgid "Show Viewport Switcher Preview"
+msgstr "Mostrar vistas previa del selector de escritorios"
+
+msgid "Show switcher window while switching viewports"
+msgstr "Mostrar la ventana del selector mientras se cambia de escritorios"
+
+msgid "Show Live Viewport Previews"
msgstr "Mostrar vistas previas de escritorios"
-msgid "Show viewport previews in switch window"
-msgstr "Mostrar las vistas previas de los escritorios al cambiar de ventana"
+msgid "Show live viewport previews in switcher window"
+msgstr "Mostrar las vistas previas de los escritorios en el selector de ventanas"
msgid "Switch Target Preview Visibility Time"
msgstr "Tiempo de visibilidad de la vista previa al cambiar de objetivo"
@@ -3918,6 +3909,16 @@ msgstr "Permitir encapsulado"
msgid "Allow wrap-around when moving the wall up/down/left/right"
msgstr "Permitir encapsulado al mover el muro hacia arriba/abajo/izquierda/derecha"
+msgid "Immediate moves in expo mode"
+msgstr "Mover inmediatamente en el modo exposición"
+
+msgid ""
+"Selects if window movements in expo mode should be immediate - this among "
+"other things disables wobbliness"
+msgstr ""
+"Selecciona si los movimientos de la ventana en el modo exposición deberían "
+"ser inmediatos - esto entre otras cosa desactiva los tambaleos"
+
msgid "Flip viewport when moving the pointer to a screen edge."
msgstr "Voltear escritorio al mover el puntero a un borde de la pantalla."
diff --git a/po/ko.po b/po/ko.po
index ddf5a9c..41152a7 100644
--- a/po/ko.po
+++ b/po/ko.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: beryl-plugins 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-10 07:00-0600\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-02-10 11:59-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-03-02 21:59-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-03-02 23:24-0600\n"
"Last-Translator: atie H. <atie.at.matrix@gmail.com>\n"
"Language-Team: Beryl-Project <cyberorg@cyberorg.info>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -56,7 +56,7 @@ msgstr "창의 뒷 면 그리기"
msgid "Enables the drawing of the backside of windows."
msgstr "창의 뒷 면을 그리도록 합니다."
-msgid "Disable Caps in Cube"
+msgid "Disable Caps for Inside Cube"
msgstr "내부 큐브 사용시 큐브 그림 사용하지 않기"
msgid "Disables the drawing of the cube caps when the inside cube mode is set."
@@ -85,9 +85,70 @@ msgstr "비스듬히 하기"
msgid "3D Effects"
msgstr "3D 효과"
-msgid "Windows aquire 3D Effects"
+msgid "Windows acquire 3D Effects"
msgstr "창에 3D 효과 주기"
+msgid "Toolbar"
+msgstr "도구막대"
+
+msgid "Utility"
+msgstr "유틸리티"
+
+msgid "Dialog"
+msgstr "대화창"
+
+msgid "ModalDialog"
+msgstr "대화창형식"
+
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "전체화면"
+
+msgid "Normal"
+msgstr "보통"
+
+msgid "Bindings"
+msgstr "키보드/마우스 설정"
+
+msgid "Toggle AddHelper"
+msgstr "토글 AddHelper"
+
+msgid "Use this to enable/disable AddHelper on the fly."
+msgstr "이 설정은 AddHelper 플러그인을 즉시 사용 또는 사용하지 않기 위하여 이용합니다."
+
+msgid "Misc. options"
+msgstr "기타 설정"
+
+msgid "Brightness"
+msgstr "명도"
+
+msgid "Brightness of faded windows"
+msgstr "흐려지는 창의 명도"
+
+msgid "Saturation"
+msgstr "채도"
+
+msgid "Saturation of faded windows"
+msgstr "흐려지는 창의 채도"
+
+msgid "Opacity"
+msgstr "불투명"
+
+msgid "Opacity of faded windows"
+msgstr "흐려지는 창의 불투명도"
+
+msgid "Window Types"
+msgstr "창 종류"
+
+msgid "Window types that should be Opacified."
+msgstr "불투명한 창의 종류"
+
+msgid "AddHelper"
+msgstr "AddHelper"
+
+msgid ""
+"Make it slightly easier to concentrate by dimming all but the active window."
+msgstr "사용중인 창을 제외한 모든 창을 어둡게 하여 창에 집중하는 것을 약간은 쉽게 만듭니다."
+
msgid "Down"
msgstr "스크롤링 시간"
@@ -112,6 +173,9 @@ msgstr "비사용 없음"
msgid "Animated window"
msgstr "움직이는 창"
+msgid "All windows only on (un)minimize events"
+msgstr "오직 창 최대화(취소) 이벤트 때의 모든 창"
+
msgid "All windows"
msgstr "모든 창"
@@ -151,6 +215,7 @@ msgstr "폭발 (3D)"
msgid "Fade"
msgstr "사라짐"
+#. intentionally named AnimEffectFocusFade as "Fade"
msgid "Glide 1 (3D)"
msgstr "글라이드 1 (3D)"
@@ -181,26 +246,13 @@ msgstr "말아올리기"
msgid "Sidekick"
msgstr "사이드킥"
-#. N_("Tornado (3D)"),
+#. intentional
msgid "Wave"
msgstr "출렁거림"
-#. N_("Tornado (3D)"),
msgid "Zoom"
msgstr "줌"
-msgid "Normal"
-msgstr "보통"
-
-msgid "Dialog"
-msgstr "대화창"
-
-msgid "ModalDialog"
-msgstr "대화창형식"
-
-msgid "Utility"
-msgstr "유틸리티"
-
msgid "Unknown"
msgstr "종류모름"
@@ -275,12 +327,6 @@ msgid ""
"window width. Negative values fold outward."
msgstr "창 넓이에 연관되는 굴곡진 접기 진폭. 음수 값은 접기를 바깥으로 합니다."
-msgid "Zoom from Center"
-msgstr "가운데서부터 크게하기"
-
-msgid "Zoom from center when playing the Zoom and Sidekick animations."
-msgstr "확대와 사이드킥 효과가 있을 때 가운데서부터 크게 합니다."
-
msgid "Advanced"
msgstr "고급"
@@ -308,8 +354,8 @@ msgstr ""
msgid "Disable Post-processing Effects During Animation"
msgstr "움직이는 동안 다른 효과 쓰지 않기"
-msgid "Disables Blur effects during animations."
-msgstr "움직이는 동안 흐림 효과 쓰지 않기"
+msgid "Disables blur effect during animations."
+msgstr "애니메이션 효과 동안 흐림 효과 쓰지 않기"
msgid "Magic Lamp"
msgstr "매직 램프"
@@ -440,21 +486,21 @@ msgid ""
"Lamp #3."
msgstr "매직램프 3을 사용하는 만들기 효과의 시작과 닫기 효과의 끝 넓이"
-msgid "Focus Wave"
-msgstr "초점 출렁거리기"
-
-msgid "Focus Wave Width"
-msgstr "초점 출렁거림 넓이"
+msgid "Wave Width"
+msgstr "물결 넓이"
msgid "The width of the focus wave relative to the window height."
msgstr "창 높이에 연관되는 초점 출렁거림 넓이"
-msgid "Focus Wave Amplitude"
-msgstr "초점 출렁거림 진폭"
+msgid "Wave Amplitude"
+msgstr "물결 진폭"
msgid "The wave amplitude (size of the waves) relative to the window height."
msgstr "창 높이에 연관되는 초점 출렁거림 진폭"
+msgid "Zoom/Sidekick"
+msgstr "줌/사이드킥"
+
msgid "Sidekick Number of Rotations"
msgstr "사이드킥 회전 수"
@@ -462,6 +508,18 @@ msgid ""
"The number of rotations plus or minus 10% (for randomness) that Sidekick has."
msgstr "사이드킥 회전 수 (10% 내외의 불규칙함도 함께 적용)"
+msgid "Zoom from Center"
+msgstr "가운데서부터 크게하기"
+
+msgid "Zoom from center when playing the Zoom and Sidekick animations."
+msgstr "확대와 사이드킥 효과가 있을 때 가운데서부터 크게 합니다."
+
+msgid "Zoom Curvature"
+msgstr "줌 곡률"
+
+msgid "The amount of curvedness of the zoom motion."
+msgstr "줌 움직임의 굴곡 정도의 양"
+
msgid "(Un)Minimize"
msgstr "최소화/취소"
@@ -474,9 +532,6 @@ msgstr "창을 닫을 때 보여지는 애니메이션"
msgid "Minimize"
msgstr "최소화"
-msgid "Window Types"
-msgstr "창 종류"
-
msgid "The window types that will be animated."
msgstr "움직이는 창의 종류"
@@ -700,6 +755,31 @@ msgstr "레이저 접기 여는 방향"
msgid "Fold opening direction for pieces in Razr effect."
msgstr "레이저 효과의 조각이 접어져 열리는 방향"
+msgid "Explode"
+msgstr "폭발"
+
+msgid "Thickness of Exploded Polygons"
+msgstr "폭발하는 다각형의 두께"
+
+msgid "Thickness of exploded window pieces."
+msgstr "폭발하는 창 조각의 두께"
+
+msgid "Window grid width"
+msgstr "창 격자 넓이"
+
+msgid ""
+"The exploding window will be split into pieces along a grid. Specify the "
+"width, in pixels, of the columns in the grid."
+msgstr "폭발하는 창은 격자를 따라 여러 조각으로 나눠질 겁니다. 격자 내의 행의 넓이를 픽셀 단위로 지정하십시오."
+
+msgid "Window grid height"
+msgstr "창 격자 높이"
+
+msgid ""
+"The exploding window will be split into pieces along a grid. Specify the "
+"height, in pixels, of the rows in the grid."
+msgstr "폭발하는 창은 격자를 따라 여러 조각으로 나눠질 겁니다. 격자 내의 열의 높이를 픽셀 단위로 지정하십시오."
+
msgid "Glide"
msgstr "글라이드"
@@ -712,7 +792,9 @@ msgstr "멀리떨어진 위치"
msgid ""
"Closeness of window to camera at the end of the animation (1.0: Close to "
"camera, -2.0: Away from camera)."
-msgstr "애니메이션의 마지막에 창과 보는 지점의 가까운 정도 (1.0: 카메라에 밀착, -2.0: 카메라에서 멀어짐)"
+msgstr ""
+"애니메이션의 마지막에 창과 보는 지점의 가까운 정도 (1.0: 카메라에 밀착, -"
+"2.0: 카메라에서 멀어짐)"
msgid "Away Angle"
msgstr "멀리떨어진 각도"
@@ -726,7 +808,9 @@ msgstr "두께"
msgid ""
"Window thickness in pixels. Setting this to larger than 0 will disable "
"shadow, blur, and reflection during the animation."
-msgstr "픽셀 단위의 창 두께. 이 값을 0보다 크게하면 애니메이션 동안에 그림자, 흐림, 반사 효과를 사용하지 않습니다."
+msgstr ""
+"픽셀 단위의 창 두께. 이 값을 0보다 크게하면 애니메이션 동안에 그림자, 흐림, "
+"반사 효과를 사용하지 않습니다."
msgid "Glide 2"
msgstr "글라이드 2"
@@ -1274,7 +1358,8 @@ msgid ""
"Image to use for the Skydome. Dimensions must be a power of two (i.e. 1024, "
"2048, 4096...."
msgstr ""
-"스카이돔의 텍스쳐로 사용할 그림. 크기는 반드시 이진승의 평방이어야 합니다. (예: 1024, 2048, 4096...)"
+"스카이돔의 텍스쳐로 사용할 그림. 크기는 반드시 이진승의 평방이어야 합니다. "
+"(예: 1024, 2048, 4096...)"
msgid "Animate Skydome"
msgstr "움직이는 스카이돔"
@@ -1405,9 +1490,6 @@ msgstr "큐브 펼치기의 뒤로 놓는 거리"
msgid "Distance to zoom back when Unfolded."
msgstr "큐브를 펼쳤을 때 뒤로 움직여 놓는 거리"
-msgid "Bindings"
-msgstr "키보드/마우스 설정"
-
msgid "Unfold"
msgstr "펼치기"
@@ -1435,9 +1517,6 @@ msgstr "데스크탑 큐브"
msgid "Place windows on cube"
msgstr "큐브에 창을 위치"
-msgid "Misc. options"
-msgstr "기타 설정"
-
msgid "Appearance"
msgstr "모양새"
@@ -1473,14 +1552,8 @@ msgstr "창 테두리"
msgid "Misc. Options"
msgstr "기타 설정"
-msgid "Initiate Fade to Desktop"
-msgstr "데스크탑 보이기에 사라짐 모드 시작"
-
-msgid "Initiate Fade to Desktop mode."
-msgstr "데스크탑 보이기에 사라짐 모드 시작"
-
-msgid "Time to Fade"
-msgstr "사라짐 시간 간격"
+msgid "Time to Fade (ms)"
+msgstr "사라짐 시간 (ms)"
msgid "Time to Fade."
msgstr "사라짐 시간 간격"
@@ -1503,6 +1576,428 @@ msgstr "창 사라짐"
msgid "Fade in windows when mapped and fade out windows when unmapped"
msgstr "지정되었을 때 창 페이드인 그렇지 않으면 창 페이드아웃"
+msgid "Rectangular glow"
+msgstr "사각형 발광"
+
+msgid "Glow ring"
+msgstr "원모양 발광"
+
+msgid "General options"
+msgstr "일반 설정"
+
+msgid "Options for the window selection"
+msgstr "창 선택을 위한 설정"
+
+msgid "Options for window tabbing"
+msgstr "창 탭이동을 위한 설정"
+
+msgid "Configuration options for the window glow"
+msgstr "창 발광을 위한 설정"
+
+msgid "Group and Tab Windows"
+msgstr "창 함께 묶기와 탭 이동"
+
+msgid "With this plugin you can group and tab windows."
+msgstr "창 함께 묶기와 탭 이동 플러그인"
+
+msgid "Simple"
+msgstr "단순"
+
+msgid "Gradient"
+msgstr "색 변화"
+
+msgid "Glass"
+msgstr "유리"
+
+msgid "Metal"
+msgstr "메탈(금속)"
+
+msgid "Murrina"
+msgstr "Murrina 스타일"
+
+msgid "General"
+msgstr "일반"
+
+msgid "The types of windows which will be grouped"
+msgstr "같이 묶을 창의 종류"
+
+msgid "Selection"
+msgstr "선택"
+
+msgid "Opacity of selected windows"
+msgstr "선택된 창의 불투명도"
+
+msgid "Saturation of selected windows"
+msgstr "선택된 창의 채도"
+
+msgid "Brightness of selected windows"
+msgstr "선택된 창의 명도"
+
+msgid "Precision"
+msgstr "정도"
+
+msgid ""
+"Precision of the seletion, which means its the percent of the window area "
+"that has to be visible and in the selection."
+msgstr ""
+"선택의 정도, 이것은 선택할 때 창 영역이 보여야만 하는 백분율을 의미합니다."
+
+msgid "Tabbing"
+msgstr "탭이동"
+
+msgid "Animation Options"
+msgstr "애니메이션 설정"
+
+msgid "Tabbing Speed"
+msgstr "탭이동 속도"
+
+msgid "Tabbing Timestep"
+msgstr "탭이동 시간 간격"
+
+msgid "The duration (in s) of the tabbing animation."
+msgstr "탭이동 애니메이션의 초 단위 지속 시간"
+
+msgid "Thumb Size"
+msgstr "엄지그림 크기"
+
+msgid "The size of the window thumbs in the tab bar."
+msgstr "탭 막대 내의 창 엄지그림의 크기"
+
+msgid "Space"
+msgstr "공간"
+
+msgid "The the space between the thumbs."
+msgstr "엄지그림 사이의 공간"
+
+msgid "Border Radius"
+msgstr "테두리 반경"
+
+msgid "The radius for the edges of the tab bar."
+msgstr "탭 막대 모퉁이의 반경"
+
+msgid "Border Width"
+msgstr "테두리 넓이"
+
+msgid "The width of the outline of the tab bar."
+msgstr "탭 막대의 테두리 넓이"
+
+msgid "Window title font"
+msgstr "창 제목 글꼴"
+
+msgid "Font Size"
+msgstr "글꼴 크기"
+
+msgid "The size of window title font in the tab bar."
+msgstr "탭 막대 내의 창 제목 글꼴의 크기"
+
+msgid "Font Color"
+msgstr "글꼴 색상"
+
+msgid "The color of the window title in the tab bar."
+msgstr "탭 막대 내의 창 제목의 색상"
+
+msgid "Move every window in the group"
+msgstr "그룹 내 모든 창 움직이기"
+
+msgid ""
+"If one window in the group gets moved, every other window in the group gets "
+"moved as well."
+msgstr ""
+"그룹 내 하나의 창이 움직일 때 그룹 내의 모든 다른 창들도 함께 움직입니다."
+
+msgid "Resize every window in the group"
+msgstr "그룹 내 모든 창의 크기 조절"
+
+msgid ""
+"If one window in the group gets resized, every other window in the group "
+"gets resized as well."
+msgstr ""
+"그룹 내 하나의 창을 크기 조절할 때, 그룹 내의 모든 다른 창들의 크기도 함께 조"
+"절합니다."
+
+msgid "Raise every window in the group"
+msgstr "그룹내 모든 창 올리기"
+
+msgid ""
+"If one window in the group gets selected, every window in the group gets "
+"raised."
+msgstr "그룹 내 하나의 창을 고를 때, 그룹 내의 모든 창을 올립니다."
+
+msgid "Group the windows after selection"
+msgstr "고른 후 창을 함께 묶기"
+
+msgid ""
+"If you have selected your windows,this automatically groups them. (Doesn't "
+"work with selection mode 'normal')"
+msgstr ""
+"창들을 고르면 자동으로 함께 묶습니다. ('보통' 선택 모드에서는 동작하지 않습니"
+"다.)"
+
+msgid "Ungroup the windows if only one window is left"
+msgstr "하나의 창만이 남은 경우 창 함께 묶기를 풀기"
+
+msgid "If there is only 1 window in the group left, it will be ungrouped."
+msgstr "그룹 내에 하나의 창만이 남았을 때, 창 함께 묶기를 풉니다."
+
+msgid "Compute distance relative"
+msgstr "창 사이의 거리를 상대적으로 계산"
+
+msgid ""
+"The distance between the windows is computed relative to the window size. "
+"This allows you to have windows staying next to eachother."
+msgstr ""
+"창 사이의 거리를 창의 크기에 맞게 상대적으로 계산합니다. 이것은 그룹 내의 창"
+"이 각각의 옆에 있도록 허용합니다."
+
+msgid "Selection Color"
+msgstr "창 고르기 색상"
+
+msgid "Fill color of the selection."
+msgstr "창 고를 때의 색상"
+
+msgid "Line Color"
+msgstr "선 색상"
+
+msgid "Line color of the selection."
+msgstr "고르기 선 색상"
+
+msgid "Tab Highlight Color"
+msgstr "탭 강조 색상"
+
+msgid "Fill color of the tab bar."
+msgstr "탭 막대의 색을 채우기"
+
+msgid "Tab Base Color"
+msgstr "탭 기본 색상"
+
+msgid "Tab Border Color"
+msgstr "탭 테두리 색상"
+
+msgid "Border color of the tab bar."
+msgstr "탭 막대의 테두리 색상"
+
+msgid "Tab Style"
+msgstr "탭 모양"
+
+msgid "The style of the tab bar."
+msgstr "탭 막대의 모양"
+
+msgid "Create mipmaps for thumbnails."
+msgstr "엄지그림을 위한 mipmap을 만듭니다."
+
+msgid "Create mipmaps for thumbnails in the tab-bar."
+msgstr "탭 막대 내의 엄지그림을 위한 mipmap 만들기"
+
+msgid "Enable Glow"
+msgstr "발광 사용"
+
+msgid "Glow"
+msgstr "발광"
+
+msgid "Enable grouped window glowing."
+msgstr "함께 묶인 창의 발광을 사용"
+
+msgid "Glow size"
+msgstr "발광 크기"
+
+msgid "The size of the grouped window glow."
+msgstr "함께 묶인 창 발광의 크기"
+
+msgid "Glow type"
+msgstr "발광 종류"
+
+msgid "The type of the glow."
+msgstr "발광의 종류"
+
+msgid "Fade time for tab-bar animations."
+msgstr "탭 막대 애니메이션의 사라짐 시간"
+
+msgid ""
+"Duration (in s) of the fading animation of the tab-bar when unmapping / "
+"mapping it."
+msgstr "탭 막대를 지정하고 풀 때의 사라짐 애니메이션의 초 단위 지속 시간"
+
+msgid "Fade time for text animations."
+msgstr "텍스트 애니메이션의 사라짐 시간"
+
+msgid ""
+"Duration (in s) of the fading animation of the text when showing / hiding it."
+msgstr "텍스트를 보이고 감출 때의 사라짐 애니메이션의 초 단위 지속 시간"
+
+msgid "Tab bar visibility time after tab change"
+msgstr "탭을 바꾸고 난 후의 탭 막대가 보이는 시간"
+
+msgid "Time (in s) the tab bar is visible after a tab change."
+msgstr "탭을 바꾸고 난 후의 탭 막대가 보이는 초 단위의 지속 시간"
+
+msgid "Untab when closing the window."
+msgstr "창을 닫을 때 탭 풀기"
+
+msgid ""
+"Untab the group when closing the tabbed window, instead of changing tab."
+msgstr "탭 한 창을 닫을 때 탭을 바꾸는 대신에 탭을 풀기"
+
+msgid "Change Tab Animation Duration"
+msgstr "탭 바꾸기 애니메이션 지속"
+
+msgid "The duration (in s) of the animation that happens when changing tabs."
+msgstr "탭 바꾸기를 할 때의 초 단위의 애니메이션 지속 시간"
+
+msgid "Slot dragging"
+msgstr "슬롯 끌기"
+
+msgid "Hover time for slot dragging"
+msgstr "슬롯 끌기를 위한 움직임 시간"
+
+msgid ""
+"Timespan (in s) after which a grouped window is activated if a window of "
+"another group is dragged over it."
+msgstr ""
+"하나의 그룹 창이 동작하고 그것에 다른 그룹의 창을 끌어다 놓는 배회 움직임의 "
+"초 단위 시간"
+
+msgid "Slot drag Spring K"
+msgstr "슬롯 끌기의 스프링 K"
+
+msgid "Spring Konstant used for slot dragging."
+msgstr "슬롯 끌기에 사용하는 스프링 상수"
+
+msgid "Slot drag friction"
+msgstr "슬롯 끌기의 마찰"
+
+msgid "Spring friction for slot dragging."
+msgstr "슬롯 끌기를 위한 스프링 마찰"
+
+msgid "Y distance for spring model"
+msgstr "스프링 모델의 세로 거리"
+
+msgid ""
+"Distance (in pixels) between the tab bar and thedragged slot for applying "
+"the spring model. If the distanceis larger than that value, the model isn't "
+"applied."
+msgstr ""
+"스프링 모델을 탭 막대와 끄는 슬롯에 사용할 때 둘 사이의 픽셀 단위의 간격. 둘 "
+"사이의 간격이 이 값 보다 큰 경우는 스프링 모델을 사용하지 않습니다."
+
+msgid "Speed limit"
+msgstr "속도 제한"
+
+msgid ""
+"Mouse pointer movement speed limit (in pixels/secons)for the spring model."
+msgstr "스프링 모델을 위한 마우스 포인터 움직임의 속도 제한 (픽셀/초)"
+
+msgid "Spring model on move"
+msgstr "이동 시의 스프링 모델"
+
+msgid "Use spring model for the tab-bar when moving the window."
+msgstr "창을 움직일 때 탭 막대를 위하여 스프링 모델 사용"
+
+msgid "Autotab windows on creation"
+msgstr "창이 만들어질 때 자동 탭 묶기"
+
+msgid "Autotab windows with themselves on window creation"
+msgstr "창이 만들어질 때 자동으로 탭에 묶기"
+
+msgid "Remove window from group after dropping it outside a tab-bar."
+msgstr "탭 막대 밖으로 창을 떨어트릴 때 창 그룹에서 제외"
+
+msgid "Remove window from group after droping it outside a tab-bar."
+msgstr "탭 막대 밖으로 창을 떨어트릴 때 창 그룹에서 제외"
+
+msgid "Maximize/unmaximize with group."
+msgstr "그룹과 함께 최대화/원래대로"
+
+msgid "Minimize with group."
+msgstr "그룹과 함께 최소화"
+
+msgid "Shade with group."
+msgstr "그룹과 함께 말아올리기"
+
+msgid "Tab Bar Show Delay"
+msgstr "탭 막대 보이기 지연"
+
+msgid "Time before the tab-bar is shown after hovering the title-bar."
+msgstr "탭 막대에서 배회한 후에 탭 막대가 보여지기 전의 시간"
+
+msgid "Key bindings"
+msgstr "키보드 설정"
+
+msgid "Select"
+msgstr "창 고르기"
+
+msgid "The key for starting selecting windows."
+msgstr "창 고르기를 시작하기 위한 키"
+
+msgid "Select single window"
+msgstr "하나의 창 고르기"
+
+msgid "The key for selecting the current window."
+msgstr "현재 창을 고르는 키"
+
+msgid "Grouping"
+msgstr "창 함께 묶기"
+
+msgid "Group"
+msgstr "창 함께 묶기"
+
+msgid "The key for grouing windows."
+msgstr "창 함께 묶기를 위한 키"
+
+msgid "Ungroup"
+msgstr "창 함께 묶기 풀기"
+
+msgid "The key for ungrouing windows."
+msgstr "창 함께 묶기를 풀기 위한 키"
+
+msgid "Tab"
+msgstr "탭"
+
+msgid "The key for entering the tab mode."
+msgstr "탭 모드 사용을 위한 키"
+
+msgid "Change Tab Left"
+msgstr "탭 왼쪽으로 바꾸기"
+
+msgid "The key for changing the tab to the left."
+msgstr "탭을 왼쪽으로 바꾸는 키"
+
+msgid "Change Tab Right"
+msgstr "탭 오른쪽으로 바꾸기"
+
+msgid "The key for changing the tab to the right."
+msgstr "탭을 오른쪽으로 바꾸기 위한 키"
+
+msgid "Remove Window"
+msgstr "창 없애기"
+
+msgid "The key for removing the selected window."
+msgstr "고른 창을 그룹에서 없애기 위한 키"
+
+msgid "Close Windows"
+msgstr "창 닫기"
+
+msgid "The key for closing all windows in the group."
+msgstr "그룹 내의 모든 창을 닫기 위한 키"
+
+msgid "Ignore Group"
+msgstr "창 함께 묶기 무시"
+
+msgid ""
+"The key for ignoring the group.If this key is pressed you can resize/move a "
+"singlewindow in the group."
+msgstr ""
+"창 함께 묶기를 무시하기 위한 키. 이 키를 누른 후에 그룹 내 하나의 창을 크기 "
+"조절하거나 움직일 수 있습니다."
+
+msgid "Change the glow color"
+msgstr "발광 색상 바꾸기"
+
+msgid ""
+"If you don't like the current color of the glow, with this key you can "
+"change it."
+msgstr ""
+"현재의 발광 색상이 마음에 들지 않을 때 이 키를 사용하여 바꿀 수 있습니다."
+
msgid "Zoom Speed"
msgstr "줌 속도"
@@ -1587,9 +2082,6 @@ msgstr "창 이동 시작"
msgid "Start moving Window."
msgstr "창의 움직임을 시작"
-msgid "Opacity"
-msgstr "불투명"
-
msgid "Minimum Opacity for Opacify"
msgstr "불투명을 위한 최소 불투명도"
@@ -1686,12 +2178,6 @@ msgstr "반전"
msgid "Used to set a window or the screen negative"
msgstr "창 또는 화면을 반전하는데 사용합니다."
-msgid "Toolbar"
-msgstr "도구막대"
-
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "전체화면"
-
msgid "Only increase opacity if a window is blocking"
msgstr "창이 가로막힌 경우에만 불투명도 증가"
@@ -1754,9 +2240,6 @@ msgstr ""
"현재 목표한 창을 가로막는 창이 가질 수 있는 최대 불투명도. 가로막고 있는 창"
"은 이 불투명도 또는 미리 지정한 불투명도 중의 작은 것을 가집니다."
-msgid "Window types that should be Opacified."
-msgstr "불투명한 창의 종류"
-
msgid "Toggle Opacify"
msgstr "불투명 플러그인 토글"
@@ -2169,9 +2652,6 @@ msgstr "창 크기 조절"
msgid "Resize window"
msgstr "창 크기 조절"
-msgid "General"
-msgstr "일반"
-
msgid "Pointer Invert Y"
msgstr "반대 세로 포인터"
@@ -2255,6 +2735,15 @@ msgstr "회전 시작"
msgid "Start Rotation."
msgstr "회전 시작"
+msgid "Initiate Display Rotation"
+msgstr "보이기 회전 시작"
+
+msgid ""
+"Start Rotation on all screens if working in a multiscreen enviroment. IE: "
+"Not xinerama. This option does not serve a purpose unless you have multiple "
+"monitors and are not using xinerama."
+msgstr "복수화면 (예를 들어 씨네라마가 아닌) 환경에서 작업하는 경우 모든 화면 상에서 회전 시작. 이 설정은 복수 모니터를 사용하고 씨네라마를 사용하지 않는 경우라면 사용에 아무 영향을 주지 않습니다."
+
msgid "Initiate Sticky"
msgstr "끈적이 시작"
@@ -2509,6 +2998,42 @@ msgid ""
"Time (in ms) before Scale mode is terminated whenHovering over a window."
msgstr "창 위로 마우스를 움직일 때 스케일 모드를 끝내기 전 시간 (ms)"
+msgid "Window Title"
+msgstr "창 제목"
+
+msgid "Show window title"
+msgstr "창 제목 보이기"
+
+msgid "Show the title of the hovered window."
+msgstr "마우스가 움직이는 창의 제목 보이기"
+
+msgid "Bold font"
+msgstr "굵은 글꼴"
+
+msgid "Selects whether the window title font should be bold or not."
+msgstr "창 제목 글꼴을 굵게할 지 여부를 정하십시오."
+
+msgid "Window title font size"
+msgstr "창 제목 글꼴 크기"
+
+msgid "Font size for window title display."
+msgstr "창 제목 보이기를 위한 글꼴의 크기"
+
+msgid "Window title border size"
+msgstr "창 제목 테두리 크기"
+
+msgid "The size of the border around the window title."
+msgstr "창 제목 주위의 테두리 크기"
+
+msgid "Font color of the window title."
+msgstr "창 제목 글꼴 색상"
+
+msgid "Background Color"
+msgstr "배경 색상"
+
+msgid "Background color of the window title."
+msgstr "창 제목의 배경 색상"
+
msgid "Initiate Window Picker"
msgstr "창 고르기 시작"
@@ -2644,15 +3169,9 @@ msgstr "보이기 시간"
msgid "Display Time."
msgstr "보이기 시간"
-msgid "Saturation"
-msgstr "채도"
-
msgid "Background Saturation."
msgstr "배경 채도"
-msgid "Brightness"
-msgstr "명도"
-
msgid "Background Brightness."
msgstr "배경 명도"
@@ -2674,43 +3193,37 @@ msgstr "규칙"
msgid "Window Opacity"
msgstr "창 불투명도"
-msgid "Set Window Opacity by conditions."
-msgstr "조건에 따른 창 불투명도 지정"
+msgid "Window Opacity [Append a * after percentage value for Absolute]"
+msgstr "창 불투명도 [절대 값을 위한 백분율 사용]"
+
+msgid ""
+"Set Window Opacity by conditions. Absolute value will not be affected by "
+"other plugins."
+msgstr ""
+"조건에 따른 창 불투명도 지정, 절대 값은 다른 플러그인에 의해 영향을 받지 않습니다."
msgid "Window Brightness"
msgstr "창 명도"
-msgid "Set Window Brightness by conditions."
-msgstr "조건에 따른 창 명도 지정"
+msgid "Window Brightness [Append a * after percentage value for Absolute]"
+msgstr "창 명도 [절대값을 위한 백분율 사용]"
+
+msgid ""
+"Set Window Brightness by conditions. Absolute value will not be affected by "
+"other plugins."
+msgstr "조건에 따른 창 명도 지정, 절대·값은·다른·플러그인에·의해·영향을·받지·않습니다."
msgid "Window Saturation"
msgstr "창 채도"
-msgid "Set Window Saturation by conditions."
-msgstr "조건에 따른 창 채도 지정"
-
-msgid "Absoloute Window Opacity"
-msgstr "절대 창 불투명도"
-
-msgid "Set Window Opacity by conditions, this overrides plugins like Opacify."
-msgstr ""
-"조건에 따른 창 불투명도 지정, 이것은 불투명 등의 플러그인 설정에 우선합니다."
-
-msgid "Absoloute Window Brightness"
-msgstr "절대 창 명도"
+msgid "Window Saturation [Append a * after percentage value for Absolute]"
+msgstr "창 채도 [절대값을 위한 백분율 사용]"
msgid ""
-"Set Window Brightness by conditions, this overrides plugins like Opacify."
+"Set Window Saturation by conditions. Absolute value will not be affected by "
+"other plugins."
msgstr ""
-"조건에 따른 창 명도 지정, 이것은 불투명 등의 플러그인 설정에 우선합니다."
-
-msgid "Absoloute Window Saturation"
-msgstr "절대 창 채도"
-
-msgid ""
-"Set Window Saturation by conditions, this overrides plugins like Opacify."
-msgstr ""
-"조건에 따른 창 채도 지정, 이것은 불투명 등의 플러그인 설정에 우선합니다."
+"조건에 따른 창 채도 지정, 절대·값은·다른·플러그인에·의해·영향을·받지·않습니다."
msgid "Initial Viewport"
msgstr "초기 뷰포트"
@@ -2742,14 +3255,21 @@ msgstr "ARGB 시각화를 사용하지 않기"
msgid "Enable or disable ARGB visual"
msgstr "ARGB 시각화를 사용하지 않으려면 1로 정합니다."
-msgid "Set Window Attribs by various criteria"
-msgstr "다양한 종류의 창 속성을 지정"
+msgid "Window Specific Settings"
+msgstr "창 특정 설정"
msgid ""
-"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
-"class name, r = class role"
-msgstr ""
-"w = 창 종류, c = 창 클래스, t = 창 제목, p = 소유 프로그램, n = 클래스 이름, "
+"Globbing and Regular Expressions available.\n"
+"\n"
+"Use: type:globname:value OR type/regexname/value\n"
+"\n"
+"Types: w = window type, c = window class, t = window title, p = owning "
+"program, n = class name, r = class role"
+msgstr "와일드카드와 정규식 사용 가능.\n"
+"\n"
+"사용: type:globname:value 또는 type/regexname/value\n"
+"\n"
+"종류: w = 창 종류, c = 창 클래스, t = 창 제목, p = 소유 프로그램, n = 클래스 이름, "
"r = 클래스 역할"
msgid "Svg"
@@ -2800,8 +3320,8 @@ msgstr "전환자에서 보여지는 창의 종류"
msgid "Quality Settings"
msgstr "품질 설정"
-msgid "Generate Mipmaps when possible for higher quality Scaling."
-msgstr "좋은 품질을 위하여 가능할 때 mipmap 만들기"
+msgid "Generate mipmaps when possible for higher quality Scaling."
+msgstr "좋은 품질의 크기조절을 위하여 가능할 때 mipmap 만들기"
msgid "Saturation of unfocused windows in percent."
msgstr "초점이 없는 창의 채도"
@@ -2827,7 +3347,7 @@ msgstr "아이콘 구석"
msgid "Icon Placement."
msgstr "아이콘 배치 방법"
-msgid "Distance desktop should be Zoom out while Switching windows."
+msgid "Distance desktop should be zoomed out while switching windows."
msgstr "창을 전환할 때 줌아웃하는 데스크탑의 거리"
msgid "Icon"
@@ -2872,7 +3392,7 @@ msgstr "타원 넓이"
#, c-format
msgid ""
-"Changes the proportions of the circle (1.0 means the width is 100% of the "
+"Changes the proportions of the circle (1.0 means the width is 100%% of the "
"screen width)."
msgstr "원의 비율 바꾸기 (1.0은 화면 넓이 전체를 사용하는 것을 의미)"
@@ -2881,7 +3401,7 @@ msgstr "타원 높이"
#, c-format
msgid ""
-"Changes the proportions of the circle (1.0 means the height is 100% of the "
+"Changes the proportions of the circle (1.0 means the height is 100%% of the "
"screen height)."
msgstr "원의 비율 바꾸기 (1.0은 화면 높이 전체를 사용하는 것을 의미)"
@@ -2903,6 +3423,26 @@ msgstr "링 전환자를 사용할 때 창을 흐리게 하기"
msgid "When using ring switcher mode fade actual windows out"
msgstr "링 프로그램 전환자를 사용할 때 실제 창을 흐리게 보이기"
+msgid "Minimum brightness factor"
+msgstr "최소 명도 값"
+
+msgid ""
+"Changes the mimimum brightness factor for windows in the ring.The farer away "
+"windows are, the less bright they are."
+msgstr "링 모드의 창을 위한 최소 명도 값을 변경합니다. 창이 멀어질수록 밝기는 낮아집니다."
+
+msgid "Rotating List Window Title"
+msgstr "회전 목록 창 제목"
+
+msgid "Show window title."
+msgstr "창 제목 보이기"
+
+msgid "Font size."
+msgstr "글꼴 크기"
+
+msgid "Bold font."
+msgstr "굵은 글꼴"
+
msgid "Current workspace"
msgstr "현재 작업공간"
@@ -2941,6 +3481,9 @@ msgstr "단축키 (링)"
msgid "Application Window Switcher"
msgstr "프로그램 창 전환자"
+msgid "Render text to texture plugin"
+msgstr "텍스쳐에 글자를 그리는 플러그인"
+
msgid "Thumbnail Size"
msgstr "엄지그림 크기"
@@ -3018,15 +3561,9 @@ msgstr "굵은 글꼴"
msgid "Should be the window title Bold."
msgstr "창 제목을 굵은 글씨로 보입니다."
-msgid "Font Size"
-msgstr "글꼴 크기"
-
msgid "Window title Font Size."
msgstr "창 제목 글꼴 크기"
-msgid "Font Color"
-msgstr "글꼴 색상"
-
msgid "Window title Font Color."
msgstr "창 제목 글꼴 색상"
@@ -3052,7 +3589,8 @@ msgstr "완전히 초점을 가진 창의 명도"
msgid ""
"Brightness of the currently Focused Window. Windows will get Brightness "
"Levels between the Focused and Minimum. "
-msgstr "현재 초점을 가진 창의 명도. 창은 이 값과 최소값 사이의 명도를 가집니다."
+msgstr ""
+"현재 초점을 가진 창의 명도. 창은 이 값과 최소값 사이의 명도를 가집니다."
msgid "Saturation Level of Focused Windows"
msgstr "완전히 초점을 가진 창의 채도"
@@ -3060,7 +3598,8 @@ msgstr "완전히 초점을 가진 창의 채도"
msgid ""
"Saturation of the currently Focused Window. Windows will get Saturation "
"Levels between the Focused and Minimum. "
-msgstr "현재 초점을 가진 창의 채도. 창은 이 값과 최소값 사이의 채도를 가집니다."
+msgstr ""
+"현재 초점을 가진 창의 채도. 창은 이 값과 최소값 사이의 채도를 가집니다."
msgid "Opacity Level of Unfocused Windows"
msgstr "완전히 초점을 잃은 창의 불투명도"
@@ -3068,7 +3607,8 @@ msgstr "완전히 초점을 잃은 창의 불투명도"
msgid ""
"Opacity of the least Focused Windows. Windows will get Opacity Levels "
"between the Focused and Minimum. "
-msgstr "최소 초점을 가진 창의 불투명도. 창은 이 값과 최소값 사이의 불투명도를 가집니"
+msgstr ""
+"최소 초점을 가진 창의 불투명도. 창은 이 값과 최소값 사이의 불투명도를 가집니"
"다."
msgid "Brightness Level of Unfocused Windows"
@@ -3077,7 +3617,8 @@ msgstr "완전히 초점을 잃은 창의 명도"
msgid ""
"Brightness of the least Focused Windows. Windows will get Brightness Levels "
"between the Focused and Minimum. "
-msgstr "최소 초점을 가진 창의 명도. 창은 이 값과 최소값 사이의 명도를 가집니다."
+msgstr ""
+"최소 초점을 가진 창의 명도. 창은 이 값과 최소값 사이의 명도를 가집니다."
msgid "Saturation Level of Unfocused Windows"
msgstr "완전히 초점을 잃은 창의 채도"
@@ -3085,7 +3626,8 @@ msgstr "완전히 초점을 잃은 창의 채도"
msgid ""
"Saturation of the least Focused Windows. Windows will get Saturation Levels "
"between the Focused and Minimum. "
-msgstr "최소 초점을 가진 창의 채도. 창은 이 값과 최소값 사이의 채도를 가집니다."
+msgstr ""
+"최소 초점을 가진 창의 채도. 창은 이 값과 최소값 사이의 채도를 가집니다."
msgid "Number of Windows to Track"
msgstr "관리를 하는 창의 숫자"
@@ -3093,7 +3635,8 @@ msgstr "관리를 하는 창의 숫자"
msgid ""
"Number of Windows Trailfocus will keep track of. Windows had focus this "
"amount of windows ago or more, will be considered completly unfocused."
-msgstr "초점궤적 플러그인이 관리를 하는 초점을 가진 창의 숫자. 이전 또는 이후에 초점"
+msgstr ""
+"초점궤적 플러그인이 관리를 하는 초점을 가진 창의 숫자. 이전 또는 이후에 초점"
"을 가졌던 창이 이 숫자 범위를 넘을 때는 초점을 가지지 않는 것으로 간주합니다."
msgid "What Window to Start Fading"
@@ -3102,7 +3645,8 @@ msgstr "사라짐 효과를 시작할 창의 숫자"
msgid ""
"This defines when Trailfocus will Start Fading Windows, this lets you set up "
"trailfocus to treat the N first Windows as fully focused."
-msgstr "초점궤적 플러그인은 관리하는 창의 이 숫자 전까지는 완전히 초점을 가진 것으로 "
+msgstr ""
+"초점궤적 플러그인은 관리하는 창의 이 숫자 전까지는 완전히 초점을 가진 것으로 "
"취급합니다."
msgid "Window Types that should be handled by Trailfocus."
@@ -3129,29 +3673,35 @@ msgid ""
msgstr ""
"창이 최근에 초점을 가졌을 때를 근거하여 불투명도, 채도 그리고 명도를 조절"
+msgid "Fade + Zoom"
+msgstr "줌과 함께 흐리기"
+
+msgid "Vortex"
+msgstr "소용돌이"
+
msgid "Expo"
msgstr "전시"
msgid "Engage wall expo mode."
msgstr "벽 플러그인 전시 모드 사용"
-msgid "Rotate wall"
+msgid "Rotate Wall"
msgstr "벽 회전"
msgid "Rotate wall in expo mode"
msgstr "전시 모드 사용에 벽 회전"
-msgid "Wall sliding speed"
-msgstr "벽 미끄러지는 속도"
+msgid "Wall Sliding Duration"
+msgstr "벽 미끄러지기 지속"
-msgid "Speed for wall sliding viewport switching animation"
-msgstr "벽이 미끄러지듯 뷰포트를 바꾸는 애니메이션의 속도"
+msgid "Duration (in seconds) for wall sliding viewport switching animation"
+msgstr "벽이 미끄러지듯 뷰포트를 바꾸는 초 단위의 애니메이션 속도"
-msgid "Simple expo animation."
-msgstr "단순한 전시 모드 애니메이션"
+msgid "Expo Animation"
+msgstr "전시 애니메이션"
-msgid "Simple animation when switching to expo mode."
-msgstr "전시 모드로 변경할 때 단순한 애니메이션 사용"
+msgid "Animation used when switching to expo mode."
+msgstr "전시 모드로 변경할 때 사용하는 애니메이션"
msgid "Sticky"
msgstr "끈적이"
@@ -3159,7 +3709,7 @@ msgstr "끈적이"
msgid "Engage wall sticky mode."
msgstr "벽 플러그인 끈적이 모드 사용"
-msgid "Viewport switching"
+msgid "Viewport Switching"
msgstr "뷰포트 바꾸기"
msgid "Move "
@@ -3168,18 +3718,65 @@ msgstr "움직이기"
msgid "Move along the wall "
msgstr "벽과 함께 이동"
-msgid "Mousewheel up"
+msgid "Move With Window "
+msgstr "창과 함께 이동"
+
+msgid "Move with window along the wall "
+msgstr "창을 다른 뷰포트로 이동"
+
+msgid "Mousewheel Up"
msgstr "마우스휠 위"
-msgid "Mousehwheel up"
+msgid "Mousewheel up"
msgstr "마우스휠 위"
-msgid "Mousewheel down"
+msgid "Mousewheel Down"
msgstr "마우스휠 아래"
-msgid "Mousehwheel down"
+msgid "Mousewheel down"
msgstr "마우스휠 아래"
+msgid "Mipmaps"
+msgstr "Mipmap"
+
+msgid "Generate mipmaps in expo mode"
+msgstr "전시 모드 때에 mipmap 만들기"
+
+msgid "Expo Mode Aspect Ratio"
+msgstr "전시 모드 모양 비율"
+
+msgid "Expo mode wall aspect ratio"
+msgstr "전시 모드 벽 모양 비율"
+
+msgid "Show Viewport Previews"
+msgstr "뷰포트 미리보기 보이기"
+
+msgid "Show viewport previews in switch window"
+msgstr "창 전환시에 뷰포트 미리보기를 보입니다."
+
+msgid "Switch Target Preview Visibility Time"
+msgstr "미리보기를 보이는 시간"
+
+msgid ""
+"Duration (in seconds) the switch target preview should remainvisible after "
+"switching ends."
+msgstr "가고자 하는 뷰포트로 전환을 끝낸 후에 미리보기가 남아있는 초 단위의 지속 시간"
+
+msgid "Allow wrap-around"
+msgstr "다음 열로 넘기기 허용"
+
+msgid "Allow wrap-around when moving the wall up/down/left/right"
+msgstr "벽을 위/아래/왼쪽/오른쪽으로 움직일 때 다음 열로 이동하는 것을 허용"
+
+msgid "Flip viewport when moving the pointer to a screen edge."
+msgstr "포인터를 화면 가장자리로 움직일 때 뷰포트로 움직입니다."
+
+msgid "Flip viewport when moving a window to a screen edge."
+msgstr "창을 화면 가장자리로 움직일 때 뷰포트로 움직입니다."
+
+msgid "Flip viewport when dragging an object to a screen edge."
+msgstr "오브젝트를 화면 가장자리로 끌어갈 때 뷰포트로 움직입니다."
+
msgid "Desktop Wall"
msgstr "데스크탑 벽"
@@ -3558,6 +4155,48 @@ msgstr "창 출렁거림"
msgid "Use spring model for wobbly window effect"
msgstr "창 출렁거림 효과를 위한 스프링 모델 사용"
+#~ msgid "Focus Wave"
+#~ msgstr "초점 출렁거리기"
+
+#~ msgid "Initiate Fade to Desktop"
+#~ msgstr "데스크탑 보이기에 사라짐 모드 시작"
+
+#~ msgid "Initiate Fade to Desktop mode."
+#~ msgstr "데스크탑 보이기에 사라짐 모드 시작"
+
+#~ msgid "Set Window Opacity by conditions."
+#~ msgstr "조건에 따른 창 불투명도 지정"
+
+#~ msgid "Set Window Brightness by conditions."
+#~ msgstr "조건에 따른 창 명도 지정"
+
+#~ msgid "Set Window Saturation by conditions."
+#~ msgstr "조건에 따른 창 채도 지정"
+
+#~ msgid "Absoloute Window Opacity"
+#~ msgstr "절대 창 불투명도"
+
+#~ msgid "Absoloute Window Brightness"
+#~ msgstr "절대 창 명도"
+
+#~ msgid "Absoloute Window Saturation"
+#~ msgstr "절대 창 채도"
+
+#~ msgid "Set Window Attribs by various criteria"
+#~ msgstr "다양한 종류의 창 속성을 지정"
+
+#~ msgid "Wall sliding speed"
+#~ msgstr "벽 미끄러지는 속도"
+
+#~ msgid "Simple expo animation."
+#~ msgstr "단순한 전시 모드 애니메이션"
+
+#~ msgid "Mousehwheel up"
+#~ msgstr "마우스휠 위"
+
+#~ msgid "Mousehwheel down"
+#~ msgstr "마우스휠 아래"
+
#~ msgid "Effect"
#~ msgstr "효과"
@@ -3609,9 +4248,6 @@ msgstr "창 출렁거림 효과를 위한 스프링 모델 사용"
#~ msgid "Toggle screen negative"
#~ msgstr "화면 반전 토글"
-#~ msgid "Wrap around"
-#~ msgstr "다음 줄 넘기기"
-
#~ msgid "Enable wrapping around"
#~ msgstr "창을 다음 줄로 넘기는 것을 사용합니다."
@@ -3702,9 +4338,6 @@ msgstr "창 출렁거림 효과를 위한 스프링 모델 사용"
#~ msgid "Rotate down"
#~ msgstr "아래로 회전"
-#~ msgid "Spacing"
-#~ msgstr "간격"
-
#~ msgid "Darken Back factor"
#~ msgstr "어두운 화면 값"
@@ -3768,355 +4401,18 @@ msgstr "창 출렁거림 효과를 위한 스프링 모델 사용"
#~ msgid "Multiscreen cube"
#~ msgstr "복수화면 큐브"
-#~ msgid "Rectangular glow"
-#~ msgstr "사각형 발광"
-
-#~ msgid "Glow ring"
-#~ msgstr "원모양 발광"
-
-#~ msgid "General options"
-#~ msgstr "일반 설정"
-
-#~ msgid "Options for the window selection"
-#~ msgstr "창 선택을 위한 설정"
-
-#~ msgid "Options for window tabbing"
-#~ msgstr "창 탭이동을 위한 설정"
-
-#~ msgid "Configuration options for the window glow"
-#~ msgstr "창 발광을 위한 설정"
-
#~ msgid "Window Grouper"
#~ msgstr "창 함께 묶기"
-#~ msgid "With this plugin you can group windows."
-#~ msgstr "창 함께 묶기 플러그인"
-
-#~ msgid "The types of windows which will be grouped"
-#~ msgstr "같이 묶을 창의 종류"
-
-#~ msgid "Selection"
-#~ msgstr "선택"
-
-#~ msgid "Opacity of selected windows"
-#~ msgstr "선택된 창의 불투명도"
-
-#~ msgid "Saturation of selected windows"
-#~ msgstr "선택된 창의 채도"
-
-#~ msgid "Brightness of selected windows"
-#~ msgstr "선택된 창의 명도"
-
-#~ msgid "Precision"
-#~ msgstr "정도"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Precision of the seletion, which means its the percent of the window area "
-#~ "that has to be visible and in the selection."
-#~ msgstr ""
-#~ "선택의 정도, 이것은 선택할 때 창 영역이 보여야만 하는 백분율을 의미합니다."
-
-#~ msgid "Tabbing"
-#~ msgstr "탭이동"
-
-#~ msgid "Tabbing Speed"
-#~ msgstr "탭이동 속도"
-
-#~ msgid "Tabbing Timestep"
-#~ msgstr "탭이동 시간 간격"
-
-#~ msgid "The duration (in s) of the tabbing animation."
-#~ msgstr "탭이동 애니메이션의 초 단위 지속 시간"
-
-#~ msgid "Thumb Size"
-#~ msgstr "엄지그림 크기"
-
-#~ msgid "The size of the window thumbs in the tab bar."
-#~ msgstr "탭 막대 내의 창 엄지그림의 크기"
-
-#~ msgid "Border Width"
-#~ msgstr "테두리 넓이"
-
-#~ msgid "The width of the border around the tab bar."
-#~ msgstr "탭 막대 주위의 테두리 넓이"
-
-#~ msgid "Border Radius"
-#~ msgstr "테두리 반경"
-
-#~ msgid "The radius for the edges of the tab bar."
-#~ msgstr "탭 막대 모퉁이의 반경"
-
-#~ msgid "The size of window title font in the tab bar."
-#~ msgstr "탭 막대 내의 창 제목 글꼴의 크기"
-
-#~ msgid "Move every window in the group"
-#~ msgstr "그룹 내 모든 창 움직이기"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If one window in the group gets moved, every other window in the group "
-#~ "gets moved as well."
-#~ msgstr ""
-#~ "그룹 내 하나의 창이 움직일 때 그룹 내의 모든 다른 창들도 함께 움직입니다."
-
-#~ msgid "Resize every window in the group"
-#~ msgstr "그룹 내 모든 창의 크기 조절"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If one window in the group gets resized, every other window in the group "
-#~ "gets resized as well."
-#~ msgstr ""
-#~ "그룹 내 하나의 창을 크기 조절할 때, 그룹 내의 모든 다른 창들의 크기도 함"
-#~ "께 조절합니다."
-
-#~ msgid "Raise every window in the group"
-#~ msgstr "그룹내 모든 창 올리기"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If one window in the group gets selected, every window in the group gets "
-#~ "raised."
-#~ msgstr "그룹 내 하나의 창을 고를 때, 그룹 내의 모든 창을 올립니다."
-
-#~ msgid "Group the windows after selection"
-#~ msgstr "고른 후 창을 함께 묶기"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you have selected your windows,this automatically groups them. "
-#~ "(Doesn't work with selection mode 'normal')"
-#~ msgstr ""
-#~ "창들을 고르면 자동으로 함께 묶습니다. ('보통' 선택 모드에서는 동작하지 않"
-#~ "습니다.)"
-
-#~ msgid "Ungroup the windows if only one window is left"
-#~ msgstr "하나의 창만이 남은 경우 창 함께 묶기를 풀기"
-
-#~ msgid "If there is only 1 window in the group left, it will be ungrouped."
-#~ msgstr "그룹 내에 하나의 창만이 남았을 때, 창 함께 묶기를 풉니다."
-
-#~ msgid "Compute distance relative"
-#~ msgstr "창 사이의 거리를 상대적으로 계산"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The distance between the windows is computed relative to the window size. "
-#~ "This allows you to have windows staying next to eachother."
-#~ msgstr ""
-#~ "창 사이의 거리를 창의 크기에 맞게 상대적으로 계산합니다. 이것은 그룹 내의 "
-#~ "창이 각각의 옆에 있도록 허용합니다."
-
-#~ msgid "Selection Color"
-#~ msgstr "창 고르기 색상"
-
-#~ msgid "Fill color of the selection."
-#~ msgstr "창 고를 때의 색상"
-
-#~ msgid "Line Color"
-#~ msgstr "선 색상"
-
-#~ msgid "Line color of the selection."
-#~ msgstr "고르기 선 색상"
-
-#~ msgid "Tab Color"
-#~ msgstr "탭 색상"
-
-#~ msgid "Fill color of the tab bar."
-#~ msgstr "탭 막대의 색을 채우기"
-
-#~ msgid "Border color of the tab bar."
-#~ msgstr "탭 막대의 테두리 색상"
-
-#~ msgid "Create mipmaps for thumbnails."
-#~ msgstr "엄지그림을 위한 mipmap을 만듭니다."
-
-#~ msgid "Create mipmaps for thumbnails in the tab-bar."
-#~ msgstr "탭 막대 내의 엄지그림을 위한 mipmap 만들기"
-
-#~ msgid "Enable Glow"
-#~ msgstr "발광 사용"
-
-#~ msgid "Glow"
-#~ msgstr "발광"
-
-#~ msgid "Enable grouped window glowing."
-#~ msgstr "함께 묶인 창의 발광을 사용"
-
-#~ msgid "Glow size"
-#~ msgstr "발광 크기"
-
-#~ msgid "The size of the grouped window glow."
-#~ msgstr "함께 묶인 창 발광의 크기"
-
-#~ msgid "Glow type"
-#~ msgstr "발광 종류"
-
-#~ msgid "The type of the glow."
-#~ msgstr "발광의 종류"
-
-#~ msgid "Fade time for tab-bar animations."
-#~ msgstr "탭 막대 애니메이션의 사라짐 시간"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Duration (in s) of the fading animation of the tab-bar when unmapping / "
-#~ "mapping it."
-#~ msgstr "탭 막대를 지정하고 풀 때의 사라짐 애니메이션의 초 단위 지속 시간"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Duration (in s) of the fading animation of the text when showing / hiding "
-#~ "it."
-#~ msgstr "텍스트를 보이고 감출 때의 사라짐 애니메이션의 초 단위 지속 시간"
-
#~ msgid "Visibility time for tab-bar animations."
#~ msgstr "탭 막대 애니메이션의 보이기 시간"
-#~ msgid "Time (in s) the tab bar is visible after a tab change."
-#~ msgstr "탭을 바꾸고 난 후의 탭 막대가 보이는 초 단위의 지속 시간"
-
-#~ msgid "Untab when closing the window."
-#~ msgstr "창을 닫을 때 탭 풀기"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Untab the group when closing the tabbed window, instead of changing tab."
-#~ msgstr "탭 한 창을 닫을 때 탭을 바꾸는 대신에 탭을 풀기"
-
-#~ msgid "Change Tab Animation Duration"
-#~ msgstr "탭 바꾸기 애니메이션 지속"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The duration (in s) of the animation that happens when changing tabs."
-#~ msgstr "탭 바꾸기를 할 때의 초 단위의 애니메이션 지속 시간"
-
-#~ msgid "Slot dragging"
-#~ msgstr "슬롯 끌기"
-
-#~ msgid "Hover time for slot dragging"
-#~ msgstr "슬롯 끌기를 위한 움직임 시간"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Timespan (in s) after which a grouped window is activated if a window of "
-#~ "another group is dragged over it."
-#~ msgstr ""
-#~ "하나의 그룹 창이 동작하고 그것에 다른 그룹의 창을 끌어다 놓는 배회 움직임"
-#~ "의 초 단위 시간"
-
-#~ msgid "Slot drag Spring K"
-#~ msgstr "슬롯 끌기의 스프링 K"
-
-#~ msgid "Spring Konstant used for slot dragging."
-#~ msgstr "슬롯 끌기에 사용하는 스프링 상수"
-
-#~ msgid "Slot drag friction"
-#~ msgstr "슬롯 끌기의 마찰"
-
-#~ msgid "Spring friction for slot dragging."
-#~ msgstr "슬롯 끌기를 위한 스프링 마찰"
-
-#~ msgid "Y distance for spring model"
-#~ msgstr "스프링 모델의 세로 거리"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Distance (in pixels) between the tab bar and thedragged slot for applying "
-#~ "the spring model. If the distanceis larger than that value, the model "
-#~ "isn't applied."
-#~ msgstr ""
-#~ "스프링 모델을 탭 막대와 끄는 슬롯에 사용할 때 둘 사이의 픽셀 단위의 간격. "
-#~ "둘 사이의 간격이 이 값 보다 큰 경우는 스프링 모델을 사용하지 않습니다."
-
-#~ msgid "Speed limit"
-#~ msgstr "속도 제한"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Mouse pointer movement speed limit (in pixels/secons)for the spring model."
-#~ msgstr "스프링 모델을 위한 마우스 포인터 움직임의 속도 제한 (픽셀/초)"
-
-#~ msgid "Spring model on move"
-#~ msgstr "이동 시의 스프링 모델"
-
-#~ msgid "Use spring model for the tab-bar when moving the window."
-#~ msgstr "창을 움직일 때 탭 막대를 위하여 스프링 모델 사용"
-
-#~ msgid "Key bindings"
-#~ msgstr "키보드 설정"
-
-#~ msgid "Select"
-#~ msgstr "창 고르기"
-
-#~ msgid "The key for starting selecting windows."
-#~ msgstr "창 고르기를 시작하기 위한 키"
-
-#~ msgid "Select single window"
-#~ msgstr "하나의 창 고르기"
-
-#~ msgid "The key for selecting the current window."
-#~ msgstr "현재 창을 고르는 키"
-
-#~ msgid "Grouping"
-#~ msgstr "창 함께 묶기"
-
-#~ msgid "Group"
-#~ msgstr "창 함께 묶기"
-
-#~ msgid "The key for grouing windows."
-#~ msgstr "창 함께 묶기를 위한 키"
-
-#~ msgid "Ungroup"
-#~ msgstr "창 함께 묶기 풀기"
-
-#~ msgid "The key for ungrouing windows."
-#~ msgstr "창 함께 묶기를 풀기 위한 키"
-
-#~ msgid "Tab"
-#~ msgstr "탭"
-
-#~ msgid "The key for entering the tab mode."
-#~ msgstr "탭 모드 사용을 위한 키"
-
-#~ msgid "Change Tab Left"
-#~ msgstr "탭 왼쪽으로 바꾸기"
-
-#~ msgid "The key for changing the tab to the left."
-#~ msgstr "탭을 왼쪽으로 바꾸는 키"
-
-#~ msgid "Change Tab Right"
-#~ msgstr "탭 오른쪽으로 바꾸기"
-
-#~ msgid "The key for changing the tab to the right."
-#~ msgstr "탭을 오른쪽으로 바꾸기 위한 키"
-
-#~ msgid "Remove Window"
-#~ msgstr "창 없애기"
-
-#~ msgid "The key for removing the selected window."
-#~ msgstr "고른 창을 그룹에서 없애기 위한 키"
-
-#~ msgid "Close Windows"
-#~ msgstr "창 닫기"
-
-#~ msgid "The key for closing all windows in the group."
-#~ msgstr "그룹 내의 모든 창을 닫기 위한 키"
-
#~ msgid "Minimize Windows"
#~ msgstr "창 최소화"
#~ msgid "The key for minimizeing all windows in the group."
#~ msgstr "그룹 내의 모든 창을 최소화하기 위한 키"
-#~ msgid "Ignore Group"
-#~ msgstr "창 함께 묶기 무시"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The key for ignoring the group.If this key is pressed you can resize/move "
-#~ "a singlewindow in the group."
-#~ msgstr ""
-#~ "창 함께 묶기를 무시하기 위한 키. 이 키를 누른 후에 그룹 내 하나의 창을 크"
-#~ "기 조절하거나 움직일 수 있습니다."
-
-#~ msgid "Change the glow color"
-#~ msgstr "발광 색상 바꾸기"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you don't like the current color of the glow, with this key you can "
-#~ "change it."
-#~ msgstr ""
-#~ "현재의 발광 색상이 마음에 들지 않을 때 이 키를 사용하여 바꿀 수 있습니다."
-
#~ msgid "Hide normal cursor"
#~ msgstr "정상 커서 감추기"
@@ -4270,9 +4566,6 @@ msgstr "창 출렁거림 효과를 위한 스프링 모델 사용"
#~ msgid "Window thumbnails"
#~ msgstr "창 엄지그림"
-#~ msgid "simple"
-#~ msgstr "단순"
-
#~ msgid "accum"
#~ msgstr "축적"
diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index 89df308..c915c1f 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -1,15 +1,18 @@
- # Beryl-Plugins translation.
- # Copyright (C) 2006
- # This file is distributed under the same license as the beryl-plugins package.
- # cyberorg <cyberorg@cyberorg.info>, 2006.
- msgid ""
- msgstr ""
-"Project-Id-Version: 0.1\n"
+# translation of beryl-plugins.po to Dutch
+# translation of beryl-plugins.po to
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# elve <elve@savage-elve.net>, 2007.
+# Elve <elve@savage-elve.net>, 2007.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: beryl-plugins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.beryl-project.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-17 18:17+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-01-29 17:27+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-22 11:31+0530\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-03-07 20:41+0100\n"
"Last-Translator: elve <elve@savage-elve.net>\n"
-"Language-Team: Dutch <ixce@beryl-project.org>\n"
+"Language-Team: Dutch <nl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -22,13 +25,22 @@ msgid "Space Between Windows"
msgstr "Ruimte tussen vensters"
msgid "Change the amount of space between the windows."
-msgstr "Verander de ruimte tussen vensters"
+msgstr "Verander de ruimte tussen vensters."
+
+msgid "Window width"
+msgstr "Venster breedte"
msgid "3D Animation Speed"
msgstr "3D animatie snelheid"
msgid "Change the speed of the 3D animation."
-msgstr "Verander de snelheid van 3D animatie"
+msgstr "Verander de snelheid van 3D animatie."
+
+msgid "Bevel corners"
+msgstr "Afschuining hoeken"
+
+msgid "Roundoff corners for consistency with rounded decorations"
+msgstr "Afgeronde hoeken voor consistentie met afgeronde decoratie's"
msgid "Create Mipmaps (for better texture quality)"
msgstr "Creëer MipMaps"
@@ -42,13 +54,13 @@ msgid "Draw backsides of windows"
msgstr "Teken achterkant van vensters"
msgid "Enables the drawing of the backside of windows."
-msgstr "Schakel het tekenen van de achterkant van vensters in"
+msgstr "Schakel het tekenen van de achterkant van vensters in."
-msgid "Disable Caps in Cube"
-msgstr "Deksels uitschakelen van kubus"
+msgid "Disable Caps for Inside Cube"
+msgstr "Uitschakelen van deksels voor binnenzijde kubus"
msgid "Disables the drawing of the cube caps when the inside cube mode is set."
-msgstr "Schakelt het tekenen van de deksels van de kubus uit als de binnenkant kubus modus is ingeschakeld"
+msgstr "Schakelt het tekenen van de deksels van de kubus uit als de binnenkant kubus modus is ingeschakeld."
msgid "3D Only on Mouse Rotate"
msgstr "3D alleen bij muis rotatie"
@@ -58,12 +70,84 @@ msgid ""
"cube via the mouse)"
msgstr "Initiëert de 3D display alleen als de rotatie wordt gedaan met de muis (Bijv. Je roteert de kubus met de muis)"
+msgid "Enable window depth"
+msgstr "Inschakelen venster diepte"
+
+msgid "Enable a window 'depth' or 'width'"
+msgstr "Inschakelen van venster 'diepte' en 'breedte'"
+
+msgid "Corners"
+msgstr "Hoeken"
+
+msgid "Bevel "
+msgstr "Afschuinen"
+
msgid "3D Effects"
msgstr "3D effecten"
-msgid "Windows aquire 3D Effects"
+msgid "Windows acquire 3D Effects"
msgstr "Vensters verkrijgen 3D effecten"
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Gereedschapbalk"
+
+msgid "Utility"
+msgstr "Gereedschap"
+
+msgid "Dialog"
+msgstr "Dialoog"
+
+msgid "ModalDialog"
+msgstr "ModaalDialoog"
+
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Volledig scherm"
+
+msgid "Normal"
+msgstr "Normaal"
+
+msgid "Bindings"
+msgstr "Bindingen"
+
+msgid "Toggle AddHelper"
+msgstr "Schakel AddHelper"
+
+msgid "Use this to enable/disable AddHelper on the fly."
+msgstr "Gebruik dit om tussendoor AddHelper in of uit te schakelen."
+
+msgid "Misc. options"
+msgstr "Diverse optie's"
+
+msgid "Brightness"
+msgstr "Helderheid"
+
+msgid "Brightness of faded windows"
+msgstr "Helderheid van opgerolde vensters"
+
+msgid "Saturation"
+msgstr "Verzadiging"
+
+msgid "Saturation of faded windows"
+msgstr "Kleurverzadiging van opgerolde vensters"
+
+msgid "Opacity"
+msgstr "Doorzichtigheid"
+
+msgid "Opacity of faded windows"
+msgstr "Ondoorzichtigheid van opgerolde vensters"
+
+msgid "Window Types"
+msgstr "Venstertypen"
+
+msgid "Window types that should be Opacified."
+msgstr "Venster typen die geopacificeerd moeten worden."
+
+msgid "AddHelper"
+msgstr ""
+
+msgid "Make it slightly easier to concentrate by dimming all but the active window."
+msgstr "Maak het iets makkelijker om te concentreren door alle vensters, behalve het actieve venster te dimmen."
+
msgid "Down"
msgstr "Omlaag"
@@ -79,6 +163,9 @@ msgstr "Rechts"
msgid "Random"
msgstr "Willekeurig"
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatisch"
+
msgid "No disabling"
msgstr "Geen uitschakeling"
@@ -112,45 +199,56 @@ msgstr "Branden"
msgid "Curved Fold"
msgstr "Gebogen vouwen"
+msgid "Domino (3D)"
+msgstr "Domino (3D)"
+
msgid "Dream"
msgstr "Droom"
+msgid "Explode (3D)"
+msgstr "Explodeer (3D)"
+
msgid "Fade"
msgstr "Vervaag"
+msgid "Glide 1 (3D)"
+msgstr "Glide 1 (3D)"
+
+msgid "Glide 2 (3D)"
+msgstr "Glide 2 (3D)"
+
msgid "Horizontal Folds"
msgstr "Horizontaal vouwen"
+msgid "Leaf Spread (3D)"
+msgstr ""
+
msgid "Magic Lamp 1"
msgstr "Magische lamp 1"
msgid "Magic Lamp 2"
msgstr "Magische lamp 2"
+msgid "Magic Lamp 3 (Vacuum)"
+msgstr "Magische Lamp 3 (Vacuüm)"
+
+msgid "Razr (3D)"
+msgstr ""
+
msgid "Roll Up"
msgstr "Oprollen"
msgid "Sidekick"
msgstr "Sidekick"
+#. N_("Tornado (3D)"),
msgid "Wave"
msgstr "Golf"
+#. N_("Tornado (3D)"),
msgid "Zoom"
msgstr "Inzoomen"
-msgid "Normal"
-msgstr "Normaal"
-
-msgid "Dialog"
-msgstr "Dialoog"
-
-msgid "ModalDialog"
-msgstr "ModaalDialoog"
-
-msgid "Utility"
-msgstr "Gereedschap"
-
msgid "Unknown"
msgstr "Onbekend"
@@ -175,7 +273,7 @@ msgstr "Willekeurig effect pool"
msgid ""
"Pool of effects to be chosen from if Random effect is selected. Click reset "
"to restore full list. If the list is empty, the default effect will be used."
-msgstr "Pool van effecten om uit te kiezen als Willekeurig Effect is geselecteerd. Klik reset om te volledige lijst te herstellen. Als de lijst leeg is zal het standaard effect worden gebruikt"
+msgstr "Pool van effecten om uit te kiezen als Willekeurig Effect is geselecteerd. Klik reset om te volledige lijst te herstellen. Als de lijst leeg is zal het standaard effect worden gebruikt."
msgid "Random Animations For All Events"
msgstr "Willekeurige effecten voor alle gebeurtenissen"
@@ -192,13 +290,13 @@ msgid "Rollup Fixed Interior"
msgstr "Oprollen met gefixeerde binnenkant"
msgid "Fixed window interior during the Rollup animation."
-msgstr "Vastgezette venster binnenkant gedurende oprol animatie"
+msgstr "Vastgezette venster binnenkant gedurende oprol animatie."
msgid "Number of Horizontal Folds"
msgstr "Aantal horizontale vouwen"
msgid "The number of horizontal folds that occur in the Horizontal Fold animation."
-msgstr "Het aantal horizontale vouwen die ontstaan gedurende Horizontaal Vouwen"
+msgstr "Het aantal horizontale vouwen die ontstaan gedurende Horizontaal Vouwen."
msgid "Horizontal Fold Amplitude"
msgstr "Horizontaal Vouwen amplitude"
@@ -206,7 +304,7 @@ msgstr "Horizontaal Vouwen amplitude"
msgid ""
"Amplitude (size of the waves in the fold) of the Horizontal Folds relative "
"to the window width. Negative values fold outward."
-msgstr "Amplitude (grootte van de golven tijdens het vouwen) van de horizontale vouwen relatief tot de venster breedte . Negatieve waarden vouwen naar buiten"
+msgstr "Amplitude (grootte van de golven tijdens het vouwen) van de horizontale vouwen relatief tot de venster breedte . Negatieve waarden vouwen naar buiten."
msgid "Curved Folds"
msgstr "Gebogen vouwen"
@@ -217,13 +315,7 @@ msgstr "Gebogen vouwen amplitude"
msgid ""
"Amplitude (size of the waves in the fold) of the curved fold relative to "
"window width. Negative values fold outward."
-msgstr "Amplitude (grootte van de golven tijdens het vouwen) van het gebogen vouwen relatief tot de venster breedte. Negatieve waarden vouwen naar buiten"
-
-msgid "Zoom from Center"
-msgstr "Inzoomen vanuit middenpunt"
-
-msgid "Zoom from center when playing the Zoom and Sidekick animations."
-msgstr "Inzoomen vanuit middenpunt als de zoom en sidekick animatie's worden afgespeeld"
+msgstr "Amplitude (grootte van de golven tijdens het vouwen) van het gebogen vouwen relatief tot de venster breedte. Negatieve waarden vouwen naar buiten."
msgid "Advanced"
msgstr "Geavanceerd"
@@ -234,7 +326,7 @@ msgstr "Animatie Tijd Stap"
msgid ""
"The amount of time in milliseconds between each render of the animation. The "
"higher the number, the jerkier the movements become."
-msgstr "De tijd in milliseconden tussen elke rendering van de animatie"
+msgstr "De tijd in milliseconden tussen elke rendering van de animatie. Hoe hoger de waarde, hoe schokkeriger de beweging wordt."
msgid "Animation Time Step For Intense Effects"
msgstr "Animatie tijd stap voor intense effecten"
@@ -243,13 +335,13 @@ msgid ""
"The amount of time in milliseconds between each render of the intense "
"animation (Ex. Burn, Beam). The higher the number, the jerkier the movements "
"become."
-msgstr "De tijd in milliseconden tussen elke rendering van de intense animatie's (bijv. Branden, Straal). Hoe hoger de waarde hoe schokkeriger de animatie"
+msgstr "De tijd in milliseconden tussen elke rendering van de intense animatie's (bijv. Branden, Straal). Hoe hoger de waarde hoe schokkeriger de animatie."
msgid "Disable Post-processing Effects During Animation"
msgstr "Uitschakelen van Post-Processing effecten gedurende animatie"
msgid "Disables Blur effects during animations."
-msgstr "Vervaag effect uitschakelen gedurende animatie"
+msgstr "Vervaag effect uitschakelen gedurende animatie."
msgid "Magic Lamp"
msgstr "Magische Lamp"
@@ -265,25 +357,25 @@ msgid ""
"number of points used to define the curves. The higher the number, the "
"smoother the curves. However there will be a loss of performance (CPU usage "
"increases)."
-msgstr "Vertex raster resolutie voor Magische Lamp #1 (Alleen Y dimensie) Dit is het aantal punten wat wordt gebruikt om de curves te definiëren. Hoe hoger de waarde, hoe vloeiender de curve. Het zal wel performance kosten (hogere CPU belasting)"
+msgstr "Vertex raster resolutie voor Magische Lamp #1 (Alleen Y dimensie) Dit is het aantal punten wat wordt gebruikt om de curves te definiëren. Hoe hoger de waarde, hoe vloeiender de curve. Het zal wel performance kosten (hogere CPU belasting)."
msgid "Magic Lamp #1 Max Waves"
msgstr "Magische Lamp #1 Max Golven"
msgid "The maximum number of waves for Magic Lamp #1."
-msgstr "Het maximum aantal golven voor Magische Lamp #1"
+msgstr "Het maximum aantal golven voor Magische Lamp #1."
msgid "Magic Lamp #1 Wave Min Amplitude"
msgstr "Magische Lamp #! Golf Min. Amplitude"
msgid "The minimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #1 will have."
-msgstr "De minimum amplitude (grootte van de golven) die magische Map #! zal hebben"
+msgstr "De minimum amplitude (grootte van de golven) die magische Map #! zal hebben."
msgid "Magic Lamp #1 Wave Max Amplitude"
msgstr "Magische Lamp# 1Golf Max Amplitude"
msgid "The maxmimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #1 will have."
-msgstr "De maximum amplitude (grootte van de golven) die Magische Lamp #! zal hebben"
+msgstr "De maximum amplitude (grootte van de golven) die Magische Lamp #1 zal hebben."
msgid "Magic Lamp #1 Create Start Width"
msgstr "Magische Lamp #1 creatie start breedte"
@@ -304,25 +396,25 @@ msgid ""
"number of points used to define the curves. The higher the number, the "
"smoother the curves. However there will be a loss of performance (CPU usage "
"increases)."
-msgstr "Vertex raster resolutie voor Magische Lamp #2 (Alleen Y dimensie) Dit is het aantal punten wat wordt gebruikt om de curves te definiëren. Hoe hoger de waarde, hoe vloeiender de curve. Het zal wel performance kosten (hogere CPU belasting)"
+msgstr "Vertex raster resolutie voor Magische Lamp #2 (Alleen Y dimensie) Dit is het aantal punten wat wordt gebruikt om de curves te definiëren. Hoe hoger de waarde, hoe vloeiender de curve. Het zal wel performance kosten (hogere CPU belasting)."
msgid "Magic Lamp #2 Max Waves"
msgstr "Magische Lamp #2 Max Golven"
msgid "The maximum number of waves for Magic Lamp #2."
-msgstr "Het maximum aantal golven voor Magische Lamp #2"
+msgstr "Het maximum aantal golven voor Magische Lamp #2."
msgid "Magic Lamp #2 Wave Min Amplitude"
msgstr "Magische Lamp Golf #2 Min. AmplitudeGolf"
msgid "The minimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #2 will have."
-msgstr "De minimum amplitude (grootte van de golven) die Magische Lamp #2 zal hebben"
+msgstr "De minimum amplitude (grootte van de golven) die Magische Lamp #2 zal hebben."
msgid "Magic Lamp #2 Wave Max Amplitude"
msgstr "Magische Lamp #2 Golf Max. Amplitude"
msgid "The maxmimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #2 will have."
-msgstr "De maximum amplitude (grootte van de golven) die Magische Lamp #2 zal hebben"
+msgstr "De maximum amplitude (grootte van de golven) die Magische Lamp #2 zal hebben."
msgid "Magic Lamp #2 Create Start Width"
msgstr "Magische Lamp #2 creatie start breedte"
@@ -332,6 +424,45 @@ msgid ""
"Lamp #2."
msgstr "Begin breedte van creatie effect en eind breedte van sluit effect voor Magische Lamp #2."
+msgid "Magic Lamp #3"
+msgstr "Magische Lamp #3"
+
+msgid "Magic Lamp #3 Grid Y Resolution"
+msgstr "Magische Lamp #3 Raster Y Resolutie"
+
+msgid ""
+"Vertex grid resolution for Magic Lamp #3 (Y dimension only). This is the "
+"number of points used to define the curves. The higher the number, the "
+"smoother the curves. However there will be a loss of performance (CPU usage "
+"increases)."
+msgstr "Vertex raster resolutie voor Magische Lamp #3 (alleen Y dimensie) Dit is het aantal punten wat wordt gebruikt om de curve te definiëren. Hoe hoger dit aantal, des te vloeiender de curve, maar dit gaat wel ten koste van de prestatie's (CPU belasting stijgt)."
+
+msgid "Magic Lamp #3 Max Waves"
+msgstr "Magische Lamp #3 Max golven"
+
+msgid "The maximum number of waves for Magic Lamp #3."
+msgstr "Het maximum aantal golven voor Magische Lamp #3."
+
+msgid "Magic Lamp #3 Wave Min Amplitude"
+msgstr "Magische Lamp #3 Golf Min amplitude"
+
+msgid "The minimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #3 will have."
+msgstr "De minimale amplitude (grootte van de golven) die Magische Lamp #3 zal hebben."
+
+msgid "Magic Lamp #3 Wave Max Amplitude"
+msgstr "Magische Lamp 33 Gold Max Amplitude"
+
+msgid "The maxmimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp #3 will have."
+msgstr "De maximum amplitude (grootte van de golven) die Magische Lamp #3 zal hebben."
+
+msgid "Magic Lamp #3 Create Start Width"
+msgstr "Magische Lamp #3 Creatie start breedte"
+
+msgid ""
+"Starting width of create effect and ending width of close effect for Magic "
+"Lamp #3."
+msgstr "Start breedte van creatie effect en eind breedte van sluit effect voor Magische Lamp #3."
+
msgid "Focus Wave"
msgstr "Focus Golf"
@@ -339,19 +470,34 @@ msgid "Focus Wave Width"
msgstr "Focus golf breedte"
msgid "The width of the focus wave relative to the window height."
-msgstr "De breedte van de focus golf relatief tot de venster breedte"
+msgstr "De breedte van de focus golf relatief tot de venster breedte."
msgid "Focus Wave Amplitude"
msgstr "Focus golf amplitude"
msgid "The wave amplitude (size of the waves) relative to the window height."
-msgstr "De golf amplitude (grootte van de golven) relatief tot de venster hoogte"
+msgstr "De golf amplitude (grootte van de golven) relatief tot de venster hoogte."
+
+msgid "Zoom/Sidekick"
+msgstr ""
msgid "Sidekick Number of Rotations"
msgstr "Sidekick aantal rotaties"
msgid "The number of rotations plus or minus 10% (for randomness) that Sidekick has."
-msgstr "Het aantal rotaties plus/minus 10% (voor willekeurigheid) die Sidekick heeft"
+msgstr "Het aantal rotaties plus/minus 10% (voor willekeurigheid) die Sidekick heeft."
+
+msgid "Zoom from Center"
+msgstr "Inzoomen vanuit middenpunt"
+
+msgid "Zoom from center when playing the Zoom and Sidekick animations."
+msgstr "Inzoomen vanuit middenpunt als de zoom en sidekick animatie's worden afgespeeld."
+
+msgid "Zoom Curvature"
+msgstr "Zoom afronding"
+
+msgid "The amount of curvedness of the zoom motion."
+msgstr "De mate van afronding van de zoom beweging."
msgid "(Un)Minimize"
msgstr "(De)Minimaliseer"
@@ -360,34 +506,31 @@ msgid "Minimize Animation"
msgstr "Minimaliseer animatie"
msgid "The animation shown when minimizing a window."
-msgstr "De animatie die getoond wordt bij het minimaliseren van een venster"
+msgstr "De animatie die getoond wordt bij het minimaliseren van een venster."
msgid "Minimize"
msgstr "Minimaliseer"
-msgid "Window Types"
-msgstr "Venstertypen"
-
msgid "The window types that will be animated."
-msgstr "De venster typen die worden geanimeerd"
+msgstr "De venster typen die worden geanimeerd."
msgid "Animation Duration"
msgstr "Duur van animatie"
msgid "The number of seconds that the Minimize animation will last."
-msgstr "Het aantal seconden dat de minimaliseer animatie zal duren"
+msgstr "Het aantal seconden dat de minimaliseer animatie zal duren."
msgid "Unminimize Animation"
msgstr "Deminimaliseer Animatie"
msgid "The animation shown when unminimizing a window."
-msgstr "De animatie die wordt getoond als een venster wordt gedeminimaliseerd"
+msgstr "De animatie die wordt getoond als een venster wordt gedeminimaliseerd."
msgid "Unminimize"
msgstr "Deminimaliseer"
msgid "The number of seconds that the Unminimize animation will last."
-msgstr "Het aantal seconden die de deminimaliseer animatie zal duren"
+msgstr "Het aantal seconden die de deminimaliseer animatie zal duren."
msgid "Close"
msgstr "Sluiten"
@@ -396,13 +539,13 @@ msgid "Close #1 Animation"
msgstr "Sluit #1 animatie"
msgid "The animation shown when closing a window."
-msgstr "De animatie die wordt getoond bij het sluiten van een venster"
+msgstr "De animatie die wordt getoond bij het sluiten van een venster."
msgid "Close #1"
msgstr "Sluiten #1"
msgid "The number of seconds that the Close #1 animation will last."
-msgstr "Het aantal seconden dat de Sluiten #2 animatie zal duren"
+msgstr "Het aantal seconden dat de Sluiten #2 animatie zal duren."
msgid "Close #2 Animation"
msgstr "Sluiten #2 Animatie"
@@ -411,7 +554,7 @@ msgid "Close #2"
msgstr "Sluiten #2"
msgid "The number of seconds that the Close #2 animation will last."
-msgstr "Het aantal seconden dat de Sluiten #2 animatie zal duren"
+msgstr "Het aantal seconden dat de Sluiten #2 animatie zal duren."
msgid "Create"
msgstr "Creëer"
@@ -419,29 +562,26 @@ msgstr "Creëer"
msgid "Create #1 Animation"
msgstr "Creëer #1 animatie"
-msgid "Effect"
-msgstr "Effect"
+msgid "The animation shown when creating a window."
+msgstr "De animatie die getoond wordt als een venster gecreëerd wordt."
msgid "Create #1"
msgstr "Creëer #1"
-msgid "Window types that should animate with this effect when created"
-msgstr "Venstertypen die geanimeerd worden met dit effect als ze gecreëerd worden"
+msgid "Window types that should animate with this effect when created."
+msgstr "Venster typen die moeten animeren met dit effect als ze gecreëerd worden."
-msgid "Animation duration in seconds for create effect 1"
-msgstr "Duur animatie in seconden voor Creëer effect 1"
+msgid "Animation duration in seconds for create effect #1."
+msgstr "Duur animatie in seconden voor creëer effect #1. ."
msgid "Create #2 Animation"
msgstr "Creëer 32 Animatie"
-msgid "Create Window Effect #2"
-msgstr "Creëer Venster Effect #2"
-
msgid "Create #2"
msgstr "Creëer #2"
-msgid "Animation duration in seconds for create effect 2"
-msgstr "Duur animatie in seconden voor creëer effect #2Duur animatie in seconden voor creatie effect 2"
+msgid "Animation duration in seconds for create effect #2."
+msgstr "Duur animatie in seconden voor creëer effect #2."
msgid "Focus"
msgstr "Focus"
@@ -449,44 +589,44 @@ msgstr "Focus"
msgid "Animation"
msgstr "Animatie"
-msgid "Focus Window Effect"
-msgstr "Focus Venster Effect"
+msgid "Focus window effect."
+msgstr "Focus venster effect."
-msgid "Window types that should animate with this effect when focused"
-msgstr "Venster typen die geanimeerd worden met dit effect bij focus"
+msgid "Window types that should animate with this effect when focused."
+msgstr "Venster type die moeten animeren met dit effect als ze focus krijgen."
-msgid "Focus animation duration in seconds"
-msgstr "Duur Focus animatie in seconden"
+msgid "Focus animation duration in seconds."
+msgstr "Duur focus animatie in seconden."
msgid "Shade Animation"
msgstr "Oprol animatie"
-msgid "Shade Window Effect"
-msgstr "Oprol Venster Effect"
+msgid "Shade window effect."
+msgstr "Oprol venster effect."
msgid "Shade"
msgstr "Oprollen"
-msgid "Window types that should animate with this effect when shaded"
-msgstr "Venster typen die met dit effect moeten animeren bij oprollen"
+msgid "Window types that should animate with this effect when shaded."
+msgstr "Venster typen die moeten animeren met dit effect als ze opgerold worden."
-msgid "Shade animation duration in seconds"
-msgstr "Duur oprol animatie in seconden"
+msgid "Shade animation duration in seconds."
+msgstr "Duur oprol animatie in seconden."
msgid "Unshade Animation"
msgstr "Afrol Animatie"
-msgid "Unshade Window Effect"
-msgstr "Afrol Venster Effect"
+msgid "Unshade window effect."
+msgstr "Afrol venster effect."
msgid "Unshade"
msgstr "Afrollen"
-msgid "Window types that should animate with this effect when unshaded"
-msgstr "Venster typen die met dit effect geanimeerd moeten worden bij afrollen"
+msgid "Window types that should animate with this effect when unshaded."
+msgstr "Venster typen die moeten animeren met dit effect als ze afgerold worden."
-msgid "Unshade animation duration in seconds"
-msgstr "Duur Afrol animatie in seconden"
+msgid "Unshade animation duration in seconds."
+msgstr "Duur afrol animatie in seconden."
msgid "Fire (A.K.A Burn)"
msgstr "Vuur (aka Branden)"
@@ -494,50 +634,56 @@ msgstr "Vuur (aka Branden)"
msgid "Number Of Fire Particles"
msgstr "Aantal Vuur particles"
-msgid "Number of fire particles"
-msgstr "Aantal particles bij Vuur"
+msgid "Number of fire particles."
+msgstr "Aantal Vuur partikels."
msgid "Fire Particle Size"
msgstr "Vuur particle grootte"
-msgid "Fire particle size"
-msgstr "Grootte van Vuur deeltjes"
+msgid "Fire particle size."
+msgstr "Vuur partikel grootte."
msgid "Fire Particle Slowdown"
msgstr "Vuur particle vertraging"
-msgid "Fire particle slowdown"
-msgstr "Vuur deeltjes vertraging"
+msgid "Fire particle slowdown."
+msgstr "Vuur partikel vertraging."
msgid "Fire Particle Life"
-msgstr "Levensduur particles Vuur"
-
-msgid "Fire particle life"
msgstr "Vuur particle levensduur"
+msgid "Fire particle life."
+msgstr "Vuur partikel levensduur."
+
msgid "Fire Particle Color"
msgstr "Vuur particle kleur"
+msgid "Fire particle color."
+msgstr "Vuur partikel kleur."
+
msgid "Fire direction"
msgstr "Vuur richting"
+msgid "Fire direction."
+msgstr "Vuur richting."
+
msgid "Fire constant speed"
msgstr "Vuur constante snelheid"
-msgid "Make fire effect duration be dependent on window height"
-msgstr "Maak de duur van vuur effect afhankelijk van venster hoogte"
-
-msgid "Fire smoke"
-msgstr "Vuur rook"
+msgid "Make fire effect duration be dependent on window height."
+msgstr "Maak duur van Vuur effect afhankelijk van venster hoogte."
msgid "Fire Smoke"
msgstr "Rook bij Vuur effect"
+msgid "Fire smoke."
+msgstr "Vuur rook."
+
msgid "Randomly Colored Fire"
msgstr "Wisselende kleuren Vuur"
-msgid "Have random colors for the fire effect, also known as Mystical Fire"
-msgstr "Wisselende kleuren bij Vuur effect, ook wel Mystiek Vuur genoemd"
+msgid "Have random colors for the fire effect, also known as Mystical Fire."
+msgstr "Gebruik diverse kleuren voor het vuur effect, ook wel bekend als Mystiek Vuur."
msgid "Beam"
msgstr "Straal"
@@ -545,26 +691,103 @@ msgstr "Straal"
msgid "Beam Width"
msgstr "Straal breedte"
+msgid "Beam width."
+msgstr "Straal breedte."
+
msgid "Beam spacing"
msgstr "Straal ruimte"
-msgid "Spacing between beams"
-msgstr "Ruimte tussen stralen"
+msgid "Spacing between beams."
+msgstr "Ruimte tussen stralen."
msgid "Beam Color"
msgstr "Straal Kleur"
+msgid "Beam color."
+msgstr "Straal kleur."
+
msgid "Beam Slowdown"
msgstr "Straal Vertraging"
-msgid "Beam slowdown"
-msgstr "Vertraging bij Straal effect"
+msgid "Beam slowdown."
+msgstr "Straal vertraging."
msgid "Beam Life"
msgstr "Straal levensduur"
-msgid "Beam life"
-msgstr "Levensduur van een straal"
+msgid "Beam life."
+msgstr "Straal levensduur."
+
+msgid "Domino/Razr"
+msgstr ""
+
+msgid "Domino Piece Falling Direction"
+msgstr "Valrichting voor domino stukken"
+
+msgid "Falling direction for Domino pieces."
+msgstr "Valrichting voor dominostukken."
+
+msgid "Razr Fold Opening Direction"
+msgstr "Razr richting van vouw opening"
+
+msgid "Fold opening direction for pieces in Razr effect."
+msgstr "Richting van openen van vouw voor stukken in Razr effect."
+
+msgid "Explode"
+msgstr "Explodeer"
+
+msgid "Thickness of Exploded Polygons"
+msgstr "Dikte van geëxplodeerde polygonen"
+
+msgid "Thickness of exploded window pieces."
+msgstr "Dikte van geëxplodeerde venster stukken."
+
+msgid "Window grid width"
+msgstr "Venster raster breedte"
+
+msgid ""
+"The exploding window will be split into pieces along a grid. Specify the "
+"width, in pixels, of the columns in the grid."
+msgstr "Het exploderende venster wordt opgedeeld in stukken langs een raster. Specificeer de breedte, in pixels, van de kolommen van dit raster."
+
+msgid "Window grid height"
+msgstr "Venster raster hoogte"
+
+msgid ""
+"The exploding window will be split into pieces along a grid. Specify the "
+"height, in pixels, of the rows in the grid."
+msgstr "Het exploderende venster wordt opgedeeld in stukken langs een raster. Specificeer de hoogte, in pixels, van de rijen van dit raster."
+
+msgid "Glide"
+msgstr ""
+
+msgid "Glide 1"
+msgstr ""
+
+msgid "Away Position"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Closeness of window to camera at the end of the animation (1.0: Close to "
+"camera, -2.0: Away from camera)."
+msgstr "nabijheid van venster tot camera aan het eind van de animatie (1.0: Dichtbij camera, -2.0: Ver van camera)."
+
+msgid "Away Angle"
+msgstr ""
+
+msgid "Angle of window at the end of the animation."
+msgstr "Hoek van venster aan het eind van de animatie."
+
+msgid "Thickness"
+msgstr "Dikte"
+
+msgid ""
+"Window thickness in pixels. Setting this to larger than 0 will disable "
+"shadow, blur, and reflection during the animation."
+msgstr "Venster dikte in pixels. Door deze instellingen hoger in te stellen dan 0 wordt schaduw, vervaging en reflectie uitgeschakeld gedurende animatie."
+
+msgid "Glide 2"
+msgstr ""
msgid "Animations"
msgstr "Animatie's"
@@ -579,16 +802,16 @@ msgid "Other"
msgstr "Anderen"
msgid "Initiate"
-msgstr "Start"
+msgstr "Initiëer"
-msgid "Initiate annotate drawing"
-msgstr "Start notatie "
+msgid "Initiate Annotate drawing."
+msgstr "Initiëer notatie tekenen."
msgid "Draw"
msgstr "Tekenen"
-msgid "Draw using tool"
-msgstr "Gebruik tekengereedschap"
+msgid "Draw using tool."
+msgstr "Teken met behulp van gereedschap."
msgid "Style"
msgstr "Stijl"
@@ -596,17 +819,20 @@ msgstr "Stijl"
msgid "Transform the canvas"
msgstr "Vervorm het canvas"
-msgid "Transform the canvas, also used to save and restore"
-msgstr "Transformeer het canvas, wordt ook gebruikt voor opslaan en herstellen"
+msgid "Transform the canvas, also used to save and restore."
+msgstr "Vervorm het canvas, wordt ook gebruikt voor opslaan en herstellen."
msgid "Preload a svg"
msgstr "Voorladen van SVG"
+msgid "Preload a svg."
+msgstr "Voorladen van SVG."
+
msgid "Switch to another canvas"
msgstr "Schakel naar een ander canvas"
-msgid "Switch to another canvas for drawing"
-msgstr "Schakel naar een ander canvas om te tekenen"
+msgid "Switch to another canvas for drawing."
+msgstr "Schakel naar een volgend canvas om te tekenen."
msgid "Eraser"
msgstr "Wisser"
@@ -614,8 +840,8 @@ msgstr "Wisser"
msgid "Initiate erase"
msgstr "Start wissen"
-msgid "Initiate annotate erasing"
-msgstr "Start notatie wissen"
+msgid "Initiate Annotate erasing."
+msgstr "Start wissen van notatie."
msgid "Clear"
msgstr "Wissen"
@@ -626,14 +852,14 @@ msgstr "Kleuren"
msgid "Annotate Fill Color"
msgstr "Notatie vul kleur"
-msgid "Fill color for annotations"
-msgstr "Vul kleur voor notaties"
+msgid "Fill color for Annotations."
+msgstr "Vul kleur voor notatie's."
msgid "Annotate Stroke Color"
msgstr "Notatie Streep Kleur"
-msgid "Stroke color for annotations"
-msgstr "Streep kleur voor annotaties"
+msgid "Stroke color for Annotations."
+msgstr "Streep kleur voor notatie's."
msgid "Size"
msgstr "Grootte"
@@ -641,14 +867,14 @@ msgstr "Grootte"
msgid "Line width"
msgstr "Lijn dikte"
-msgid "Line width for annotations"
-msgstr "Lijn dikte voor notaties"
+msgid "Line width for Annotations."
+msgstr "Lijn dikte voor notatie's."
msgid "Stroke width"
msgstr "Streep breedte"
-msgid "Stroke width for annotations"
-msgstr "Streep breedte voor notaties"
+msgid "Stroke width for Annotations."
+msgstr "Streep dikte voornotatie's."
msgid "Files"
msgstr "Bestanden"
@@ -656,14 +882,17 @@ msgstr "Bestanden"
msgid "SVG (custom brush) filename"
msgstr "SVG (custom brush) bestandsnaam"
+msgid "SVG (custom brush) filename."
+msgstr "SVG (custom brush) bestandsnaam."
+
msgid "Paintbrush"
msgstr "Paintbrush"
msgid "Use Paintbrush Tool"
msgstr "Gebruik paintbrush tool"
-msgid "Click and drag the paintbrush to draw figures"
-msgstr "Klik en versleep de paintbrush om figuren te tekenen"
+msgid "Click and drag the paintbrush to draw figures."
+msgstr "Klik en versleep het penseel om figuren te tekenen."
msgid "Line"
msgstr "Lijn"
@@ -671,8 +900,8 @@ msgstr "Lijn"
msgid "Use Line Tool"
msgstr "Gebruik lijn tool"
-msgid "Draw lines by clicking and dragging"
-msgstr "Teken lijnen door te klikken en te slepen"
+msgid "Draw lines by clicking and dragging."
+msgstr "Teken lijnen door te klikken en te slepen."
msgid "Arrow"
msgstr "Pijl"
@@ -680,8 +909,8 @@ msgstr "Pijl"
msgid "Use Arrow Tool"
msgstr "Gebruik pijl tool"
-msgid "Draw arrows by clicking and dragging"
-msgstr "Teken pijlen door te klikken en te verslepen"
+msgid "Draw arrows by clicking and dragging."
+msgstr "Teken pijlen door te klikken en te slepen."
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
@@ -690,15 +919,15 @@ msgid "Text Strings"
msgstr "Tekst strings"
msgid ""
-"Strings to be displayed when using the put string tool, in order entered(not "
-"in order on screen)"
-msgstr "Tekst strings die getoond moeten als de plaats string tool wordt gebruikt, in volgorde zoals ingevoerd(dus niet zoals op scherm)"
+"Strings to be displayed when using the put string tool, in order entered "
+"(not in order on screen)."
+msgstr "Tekenreeksen die getoond moeten worden als de plaats tekenreeks gereedschap wordt gebruikt, op volgorde van invoer (dus niet in volgorde op scherm)."
msgid "Put Text"
msgstr "Plaats tekst"
-msgid "Put text at the mouse cursor"
-msgstr "Plaats tekst bij de muis cursor"
+msgid "Put text at the mouse cursor."
+msgstr "Plaats tekst bij de muis cursor."
msgid "Annotate"
msgstr "Noteer"
@@ -763,184 +992,214 @@ msgstr "Bewegingsvervaging"
msgid "Activate"
msgstr "Activeer"
-msgid "Toggle motion blur"
-msgstr "Schakel bewegingsvervaging in/uit"
+msgid "Toggle Motion Blur"
+msgstr "Schakel bewegingsvervaging"
-msgid "Toggle motion blur effect"
-msgstr "Schakel vervaging bij beweging aan/uit"
+msgid "Toggle motion Blur effect."
+msgstr "Schakel het vervaging bij beweging effect."
msgid "Blur"
msgstr "Vervaging"
-msgid "Blur decorations"
-msgstr "Vervagen van vensterdecoraties"
+msgid "Blur Decorations"
+msgstr "Vervaag decoratie's"
-msgid "Blur behind decorations"
-msgstr "Vervaging achter decoratie's"
+msgid "Blur behind decorations."
+msgstr "Vervaging achter decoratie's."
-msgid "Blur windows"
+msgid "Blur Windows"
msgstr "Vervaag vensters"
-msgid "Blur behind windows"
-msgstr "Vervaag achter vensters"
+msgid "Blur behind windows."
+msgstr "Vervaging achter vensters."
msgid "Reflection"
msgstr "Reflectie"
-msgid "Reflection for decorations"
+msgid "Reflection for Decorations"
msgstr "Reflectie voor decoratie's"
-msgid "Draw reflection for decorations"
-msgstr "Teken reflectie op venster decoraties"
+msgid "Draw Reflection for decorations."
+msgstr "Teken reflectie voor decoratie's."
-msgid "Reflection for windows"
+msgid "Reflection for Windows"
msgstr "Reflectie voor vensters"
-msgid "Draw reflection for windows"
-msgstr "Teken reflectie effect op vensters"
+msgid "Draw Reflection for windows."
+msgstr "Teken reflectie voor vensters."
msgid "Special cases"
msgstr "Speciale gevallen"
-msgid "Blur on transformed screen"
-msgstr "vervaging op getransformeerd scherm"
+msgid "Blur on Transformed Screen"
+msgstr "Vervaging op getransformeerd scherm"
-msgid "Draw blur if the screen is transformed"
-msgstr "Vervaag als het scherm wordt getransformeerd"
+msgid "Draw Blur if the screen is transformed."
+msgstr "Teken vervaging als het scherm is getransformeerd."
-msgid "Blur transformed windows"
-msgstr "Vervaging getransformeerde vensters"
+msgid "Blur Transformed Windows"
+msgstr "Vervaag getransformeerde vensters"
-msgid "Draw blur if window is transformed"
-msgstr "Vervaag als venster wordt getransformeerd"
+msgid "Draw Blur if window is transformed."
+msgstr "Teken vervaging als venster is getransformeerd."
msgid "Visibility/Performance"
msgstr "Zichtbaarheid/Performance"
-msgid "Blur shader"
-msgstr "Vervagings shader"
-
msgid "Blur Shader"
msgstr "Vervagings shader"
-msgid "Force non fbo blur"
-msgstr "Forceer non FBO vervaging"
+msgid "Blur shader."
+msgstr "Vervagings shader."
+
+msgid "Force non FBO Blur"
+msgstr "Forceer non-FBO vervaging"
+
+msgid "Force non FBO Blur."
+msgstr "Forceer non-FBO vervaging."
-msgid "Non fbo blur strength"
-msgstr "Non FBO vervagingssterkte"
+msgid "Non FBO Blur Strength"
+msgstr "Non-FBO vervagings sterkte"
-msgid "Non fbo mode blur strength"
-msgstr "Non FBO vervagingssterkte"
+msgid "Non FBO mode Blur strength."
+msgstr "Non-FBO mode vervagings sterkte."
-msgid "Use blur cache"
-msgstr "Gebruik vervagings-cache"
+msgid "Use Blur Cache"
+msgstr "Gebruik vervagingschache"
-msgid "Enables blur cache texture system"
-msgstr "Gebruik de textuur cache voor vervaging"
+msgid "Enables Blur cache texture system."
+msgstr "Inschakelen van vervagings cache tekstuur systeem."
-msgid "Disable blur cache on transformed screen"
-msgstr "Schakel vervagings cache uit bij transformatie scherm"
+msgid "Disable Blur Cache on Transformed Screen"
+msgstr "Uitschakelen van vervagings cache op getransformeerd scherm"
-msgid "Disables blur cache on transformed screen"
-msgstr "Schakel vervagingscache uit bij transformatie scherm"
+msgid "Disables Blur cache on transformed screen."
+msgstr "Uitschakelen van vervagings cache op getransformeerd scherm."
-msgid "Disable decoration alpha dependency"
-msgstr "Schakel decoratie alpha afhankelijkheid uit"
+msgid "Disable Decoration Alpha Dependency"
+msgstr "Uitschakelen decoratie alpha afhankelijkheid"
-msgid "Disable on screengrab of"
-msgstr "Uitschakelen bij schermafdruk van"
+msgid "Disable decoration alpha dependency."
+msgstr "Uitschakelen decoratie alpha afhankelijkheid."
-msgid "Disable drawing of blur when an other plugin grabs the input"
-msgstr "Schakel vervaging uit als een andere plugin een schermafdruk maakt"
+msgid "Disable Blur on ScreenGrab"
+msgstr "Vervaging uitschakelen bij schermafdruk maken"
-msgid "Reflection on transformed screen"
+msgid "Disable drawing of Blur when an other plugin grabs the input."
+msgstr "Uitschakelen van vervaging als een andere plugin de invoer registreert."
+
+msgid "Reflection on Transformed Screen"
msgstr "Reflectie op getransformeerd scherm"
-msgid "Draw reflection if the screen is transformed"
-msgstr "Gebruik reflectie als scherm wordt getransformeerd"
+msgid "Draw Reflection if the screen is transformed."
+msgstr "Teken reflectie als het scherm is getransformeerd."
+
+msgid "Reflection Transformed Windows"
+msgstr "Reflectie van getransformeerde vensters"
-msgid "Reflection transformed windows"
-msgstr "Reflectie getransformeerde vensters"
+msgid "Draw Reflection if the window is transformed."
+msgstr "teken reflectie als het venster is getransformeerd."
-msgid "Disable drawing of reflection when an other plugin grabs the input"
-msgstr "Schakel reflectie uit als een andere plugin een schermafdruk maakt"
+msgid "Disable Reflection on ScreenGrab"
+msgstr "Uitschakelen van reflectie bij schermafdruk maken"
+
+msgid "Disable drawing of Reflection when an other plugin grabs the input."
+msgstr "Uitschakelen van reflectie als een andere plugin de invoer registreert."
msgid "Image"
msgstr "Afbeelding"
-msgid "Image file"
-msgstr "Afbeeldingsbestand"
+msgid "Reflection Image File"
+msgstr "Reflectie afbeeldingsbestand"
-msgid "Reflection image file"
-msgstr "Bestand met reflectie afbeelding"
+msgid "Reflection image file."
+msgstr "Reflectie afbeeldingsbestand."
-msgid "Scale"
-msgstr "Schaal"
+msgid "Scale Reflection"
+msgstr "Schaal reflectie"
-msgid "Scale reflection image"
-msgstr "Schaling van reflectie afbeelding"
+msgid "Scale Reflection image."
+msgstr "Schaal reflectie afbeelding."
-msgid "Scale proportional"
+msgid "Scale Proportionally"
msgstr "Schaal proportioneel"
-msgid "Use image colors"
-msgstr "Gebruik afbeeldings kleuren"
+msgid "Scale Reflection proportionally."
+msgstr "Proportioneel schalen van reflectie."
+
+msgid "Use Image Colors"
+msgstr "Gebruik afbeeldingskleuren"
-msgid "Do not generate grayscale reflection"
-msgstr "Genereer geen grijstint reflectie"
+msgid "Do not generate grayscale Reflection."
+msgstr "Genereer geen grijsschaal reflectie."
-msgid "Use image alpha"
+msgid "Use Image Alpha"
msgstr "Gebruik alpha van afbeelding"
-msgid "Use image alpha channel"
-msgstr "Gebruik alpha kanaal van afbeelding bij reflectie"
+msgid "Use image alpha channel."
+msgstr "Gebruik alpha kanaal van afbeelding."
msgid "Motion Blur Mode"
msgstr "Bewegingsvervaging modus"
msgid ""
-"Motion blur mode: simple = uses texture copy and blending; accum = uses gl "
-"accumulation buffer; fbo = uses framebuffer objects and float texture;"
-msgstr "Bewegingsvervaging modus: Simple=Gebruikt textuur kopie en blending; accum=gebruikt gl accomodatie buffer; fbo=gebruikt framebuffer objecten en drijvende komma textuur"
+"Motion Blur mode: simple = uses texture copy and blending; accum = uses gl "
+"accumulation buffer; fbo = uses framebuffer objects and float texture."
+msgstr "Bewegingsvervaging modus: simple = gebruik tekstuur kopie en mengen; accum = gebruik gl accumulatie buffer; fbo = gebruik framebuffer objecten en drijvende tekstuur."
-msgid "On screengrab of"
-msgstr "Bij schermafdruk van"
+msgid "Blur on ScreenGrab"
+msgstr "Vervaging bij schermafdruk maken"
-msgid "Activate motion blur on screengrab"
-msgstr "Activeer bewegings vervaging als een schermafdruk gemaakt wordt"
+msgid "Activate Motion Blur on screengrab."
+msgstr "Activeer bewegingsvervaging bij schermafdruk maken."
-msgid "Motion blur on transformed screen"
+msgid "Motion Blur on Transformed Screen"
msgstr "Bewegingsvervaging op getransformeerd scherm"
-msgid "Execute motion blur if the screen is transformed"
-msgstr "Activeer bewegingsvervaging als het scherm getransformeerd wordt"
+msgid "Execute Motion Blur if the screen is transformed."
+msgstr "Voer bewegingsvervaging uit als het scherm wordt getransformeerd."
-msgid "Motion blur strength"
-msgstr "Bewegings vervaging sterkte"
+msgid "Motion Blur Strength"
+msgstr "Bewegingsvervaging sterkte"
-msgid "Disable blur window types"
-msgstr "Uitschakelen vervaging venster typen"
+msgid "Motion Blur strength."
+msgstr "Bewegingsvervaging sterkte."
-msgid "Window types for that blur should be disabled"
-msgstr "Venster typen waarvoor vervaging dient uitgeschakeld te zijn"
+msgid "Disable Blur Window Types"
+msgstr "Uitschakelen vervaging van venster typen"
-msgid "Disable reflection window types"
+msgid "Window types that Blur shouldn't affect."
+msgstr "Venster typen die niet moeten worden vervaagd."
+
+msgid "Disable Reflection Window Types"
msgstr "Uitschakelen reflectie venster typen"
-msgid "Window types for that reflection should be disabled"
-msgstr "Venster typen waarbij reflectie dient uitgeschakeld te zijn"
+msgid "Window types that Reflection shouldn't affect."
+msgstr "Venster typen die geen reflectie moeten hebben."
-msgid "Saturation"
-msgstr "Verzadiging"
+msgid "Blur Saturation"
+msgstr "Vervaging verzadiging"
+
+msgid "Blur saturation."
+msgstr "Kleurverzadiging van vervaging."
+
+msgid "Warning"
+msgstr "Waarschuwing"
-msgid "Blur saturation"
-msgstr "Vervagings verzadiging"
+msgid "Warning: NVidia users experiencing the black window bug should disable Blur"
+msgstr "Waarschuwing: NVidia gebruikers die last hebben van de zwart venster bug moeten vervaging uitschakelen"
+
+msgid "Warning: NVidia users experiencing the black window bug should disable Blur."
+msgstr "Waarschuwing: NVidia gebruikers die last hebben van de zwart venster bug moeten vervaging uitschakelen."
msgid "Misc. settings"
msgstr "Diverse instellingen"
-msgid "Initiate clone selection"
-msgstr "Start kloon selectie"
+msgid "Initiate Clone Selection"
+msgstr "Initiëer kloon selectie"
+
+msgid "Initiate Clone selection."
+msgstr "Initiëer kloon selectie."
msgid "Clone Output"
msgstr "Kloon uitvoer"
@@ -948,23 +1207,23 @@ msgstr "Kloon uitvoer"
msgid "Output clone handler"
msgstr "Uitvoer kloon handler"
-msgid "Enabled"
-msgstr "Ingeschakeld"
+msgid "Enable Crash Handler"
+msgstr "Inschakelen crash handler"
-msgid "Activate crash handler"
-msgstr "Activeer crash-handler"
+msgid "Activate Crash Handler."
+msgstr "Activeer crash handler."
-msgid "Start Window Manager"
-msgstr "Start venster beheerder"
+msgid "Start Other Window Manager"
+msgstr "Start en andere vensterbeheerder"
-msgid "Start other window manager on crash"
-msgstr "Start andere venster beheerder bij crash"
+msgid "Start other window manager on Crash."
+msgstr "Start een andere vensterbeheerder bij een crash."
-msgid "Window manager command line"
-msgstr "Venster beheerder commando regel"
+msgid "Window Manager Command Line"
+msgstr "Vensterbeheerder commando regel"
msgid "Window manager command line. DO NOT ENTER BERYL HERE!!!"
-msgstr "Commando regel voor vensterbeheerder HIER GEEN BERYL INVOEREN!"
+msgstr "Commando regel voor vensterbeheerder. HIER GEEN BERYL INVOEREN!!!"
msgid "Crash handler"
msgstr "Crash handler"
@@ -981,12 +1240,6 @@ msgstr "Roteer na beweging"
msgid "Rotate while moving"
msgstr "Roteer tijdens beweging"
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automatisch"
-
-msgid "Multiscreen cube"
-msgstr "Multi-scherm kubus"
-
msgid "Multiple cubes"
msgstr "Meerdere kubussen"
@@ -999,189 +1252,231 @@ msgstr "Optie's"
msgid "Cube Color"
msgstr "Kubus kleur"
-msgid "Color of top and bottom sides of the cube"
-msgstr "Kleur van top en onderkant kubus"
+msgid "Color of top and bottom sides of the Cube."
+msgstr "Kleur van boven- en onderkant van de kubus."
msgid "Inside Cube"
msgstr "Binnenkant kubus"
-msgid "Change perspective to inside the cube, looking out"
-msgstr "Verander perspectief naar binnenkant van kubus zodat je naar buiten kijkt"
+msgid "Change perspective to inside the Cube, looking out."
+msgstr "Wissel perspectief naar binnenkant van kubus, dus naar buiten kijkend."
msgid "Transparency"
msgstr "Transparantie"
-msgid "Transparency only on mouse rotate."
-msgstr "Transparantie alleen bij muis rotatie"
+msgid ""
+"Transparency Only\n"
+"on Mouse Rotate"
+msgstr ""
+"Transparantie alleen\n"
+"bij muis rotatie"
-msgid "Initiates cube transparency only if rotation is mouse driven."
-msgstr "Start kubus transparantie alleen als de rotatoe wordt gedaan met de muis"
+msgid "Initiates Cube transparency only if rotation is mouse driven."
+msgstr "Initiëert kubus transparantie alleen als rotatie door muis plaatsvindt."
msgid "Caps"
msgstr "Deksels"
-msgid "Scale image on top"
-msgstr "Schaal afbeelding top"
+msgid "Scale Image on Top"
+msgstr "Schaal afbeelding bovenop"
-msgid "Scale images to cover top face of cube"
-msgstr "Schaal afbeelding bovenop de kubus"
+msgid "Scale images to cover top face of Cube."
+msgstr "Schaal afbeelding op bovenvlak van kubus."
-msgid "Image files on top"
-msgstr "Afbeeldings bestanden top"
+msgid "Image Files on Top"
+msgstr "Afbeeldingsbestanden voor bovenkant"
-msgid "List of PNG and SVG files that should be rendered on top face of cube"
-msgstr "Lijst van PNG en SVG bestanden die worden afgebeeld bovenop de kubus"
+msgid ""
+"List of JPEG, PNG and SVG files that should be rendered on the top face of "
+"Cube."
+msgstr "Lijst van JPEG, PNG, en SVG bestanden die moeten worden afgebeeld op het bovenvlak van de kubus."
-msgid "Scale image on bottom"
-msgstr "Schaal afbeelding onderkant"
+msgid "Scale Image on Bottom"
+msgstr "Schaal afbeelding onderop"
-msgid "Scale images to cover bottom face of cube"
-msgstr "Schaal de afbeelding die op de onderkant van de kubus zit"
+msgid "Scale images to cover bottom face of Cube."
+msgstr "Schaal afbeeldingen die moeten worden afgebeeld aan de onderkant van de kubus."
msgid "Images Rotate Mode"
msgstr "Afbeelding rotatie modus"
msgid "Select between never, after moving and while moving mode."
-msgstr "Selecteer nooit, na beweging of tijdens beweging"
+msgstr ".Selecteer nooit, na beweging of tijdens beweging modus."
-msgid "Image files on bottom"
-msgstr "Afbeeldings bestanden onderkant"
+msgid "Image Files on Bottom"
+msgstr "Afbeeldingsbestanden op onderkant"
-msgid "List of PNG and SVG files that should be rendered on bottom face of cube"
-msgstr "Lijst van PNG of SVG bestanden die worden afgebeeld op de onderkant van de kubus"
+msgid ""
+"List of JPEG, PNG and SVG files that should be rendered on the bottom face "
+"of Cube."
+msgstr "Lijst van JPEG, PNG, en SVG bestanden die moeten worden afgebeeld aan de onderkant van de kubus."
msgid "Skydome"
msgstr "Hemelkoepel"
-msgid "Background image, shown behind the cube"
-msgstr "Achtergrond afbeelding die wordt getoond achter de kubus"
+msgid "Background image, shown behind the Cube."
+msgstr "Achtergrond afbeelding, getoond achter de kubus."
msgid "Skydome Image"
msgstr "Hemelkoepel afbeelding"
-msgid "Image to use as texture for the skydome"
-msgstr "Bestand om te gebruiken als textuur voor hemelkoepel"
+msgid ""
+"Image to use for the Skydome. Dimensions must be a power of two (i.e. 1024, "
+"2048, 4096...."
+msgstr "Afbeelding om te gebruiken voor hemelkoepel. Afmetingen moeten een macht van 2 zijn (dus 1024, 2048, 4096 ...."
msgid "Animate Skydome"
msgstr "Animeer hemelkoepel"
msgid ""
-"Animate skydome when rotating cube for the appearance that you (not the "
-"cube) are moving"
-msgstr "Animeer de hemelkoepel als de kubus wordt geroteerd voor de illusie dat jij (niet de kubus) beweegt"
+"Animate Skydome when rotating Cube giving the appearance that you (not the "
+"cube) are moving."
+msgstr "Animeer hemelkoepel als de kubus wordt geroteerd waardoor de indruk ontstaat dat jijzelf (niet de kubus) beweegt."
msgid "Skydome Gradient Start Color"
msgstr "Hemelkoepel Gradatie Start Kleur"
-msgid "Color to use for the top color-stop of the skydome-fallback gradient"
-msgstr "Kleur om te gebruiken voor de start van de kleurgradatie als geen afbeelding wordt gebruikt"
+msgid "Color to use for the top color-stop of the Skydome-fallback gradient."
+msgstr "Kleur om te gebruiken als bovenkant start kleur voor achtergrond gradatie ipv. afbeelding."
msgid "Skydome Gradient End Color"
msgstr "Hemelkoepel Gradatie Eind Kleur"
-msgid "Color to use for the bottom color-stop of the skydome-fallback gradient"
-msgstr "Kleur om te gebruiken voor het eind van de kleurgradatie als geen afbeelding wordt gebruikt"
-
-msgid "Acceleration"
-msgstr "Acceleratie"
+msgid "Color to use for the bottom color-stop of the Skydome-fallback gradient."
+msgstr "Kleur om te gebruiken voor de onderste eind kleur voor de achergrond gradatie ipv. een afbeelding."
msgid "Fold Acceleration"
msgstr "Vouw acceleratie"
-msgid "Speed"
-msgstr "Snelheid"
+msgid "Fold acceleration."
+msgstr "Vouw acceleratie."
msgid "Fold Speed"
msgstr "Vouw snelheid"
-msgid "Timestep"
-msgstr "Tijdstap"
+msgid "Fold speed."
+msgstr "Vouw snelheid."
msgid "Fold Timestep"
msgstr "Vouw tijdstap"
+msgid "Fold timestep."
+msgstr "Vouw tijdstap."
+
msgid "Mipmap"
msgstr "Mipmap"
-msgid "Generate mipmaps when possible for higher quality scaling"
-msgstr "Genereer mipmaps indien mogelijk voor hogere kwaliteit schalen"
+msgid "Generate Mipmaps when possible for higher quality scaling."
+msgstr "Genereer mipmaps indien mogelijk voor hogere kwaliteit bij schalen."
+
+msgid "Anisotropic filtering"
+msgstr "Anisotropisch filter"
+
+msgid "Use anisotropic filtering to enhance quality of mipmaps."
+msgstr "Gebruik anisotropisch filter om de kwaliteit van de mipmaps te verbeteren."
+
+msgid ""
+"Slide When Changing Viewports\n"
+"Instead of Rotating."
+msgstr ""
+"Verschuif bij verandering viewport\n"
+"in plaats van rotatie."
msgid "Slide when changing viewports instead of rotating."
-msgstr "Verschuif bij verandering viewport in plaats van roteren"
+msgstr "Verschuif bij verandering viewport in plaats van roteren."
+
+msgid ""
+"Keep the Cube Planar Even\n"
+"When Mouse Grabbing."
+msgstr ""
+"Houdt de kubus in een vlak\n"
+"zelfs als met de muis gesleept wordt."
-msgid "Keep the cube planar even when mouse grabbing."
-msgstr "Houd de kubus in een vlak zelfs als de muis wordt gebruikt"
+msgid "Keep the Cube planar even when mouse grabbing."
+msgstr "Houdt de kubus in een vlak, ook als de muis gebruikt wordt om te slepen."
msgid "Draw Caps"
msgstr "Teken deksels"
-msgid "Draw the cube 'caps'; uncheck to keep them transparent"
-msgstr "Teken de kubus 'deksels'. Deselecteren om ze transparant te houden"
+msgid "Draw the Cube 'caps'; uncheck to keep them transparent."
+msgstr "Teken de kubus 'deksels'; Wegvinken om ze transparant te houden."
msgid "MultiMonitor Mode"
msgstr "Multi-Monitor modus"
-msgid "Multi monitor mode behavior"
-msgstr "Multi monitor gedrag"
+msgid "Multi monitor mode behavior."
+msgstr "Multi-monitor gedrag."
msgid "Transparent Cube"
msgstr "Transparante kubus"
-msgid "Change Desktop Window Opacity and draw complete cube"
-msgstr "Verander bureaublad Doorzichtigheid en teken complete kubus"
+msgid "Change desktop window opacity and draw complete Cube."
+msgstr "Verander bureaublad venster ondoorzichtigheid en teken complete kubus."
-msgid "Active transparancy on top/bottom snap"
-msgstr "Actieve transparantie bij top/onderkant vastklikken"
+msgid "Stick Sticky Windows to Screen"
+msgstr ""
msgid ""
-"Treat the cube opacity as if the cube was active when the cube is snapped to "
-"the top/bottom caps. "
-msgstr "Behandel de kubus doorzichtigheid als of de kubus actief is wanner de kubus wordt vastgeklikt aan de deksels"
+"Cause dock and sticky windows to be drawn stuck to the screen instead of the "
+"Cube."
+msgstr ""
-msgid "Fade time"
-msgstr "Vervaging tijd"
+msgid ""
+"Activate Transparancy on\n"
+"Top/Bottom Snap"
+msgstr ""
+"Activeer transparantie bij\n"
+"boven-/onderkant vastklikken"
-msgid "Desktop window opacity fade time"
-msgstr "Bureaublad doorzichtigheid vervagingstijd"
+msgid ""
+"Treat the Cube opacity as if the Cube was active when the Cube is snapped to "
+"the top/bottom caps. "
+msgstr "Behandel de kubus ondoorzichtigheid alsof de kubus actief was toen die aan de deksels vastklikte. "
-msgid "Opacity during move"
-msgstr "Doorzichtigheid gedurende verplaatsen"
+msgid "Fade Time"
+msgstr "Vervaag tijd"
-msgid "Opacity of desktop window during move"
-msgstr "Doorzichtigheid van bureaublad venster gedurende verplaatsen"
+msgid "Desktop Window Opacity Fade Time."
+msgstr "Bureaublad venster ondoorzichtigheid fading tijd."
-msgid "Opacity when not moving"
-msgstr "Doorzichtigheid als niet verplaats wordt"
+msgid "Opacity During Move"
+msgstr "Ondoorzichtigheid tijdens beweging"
-msgid "Opacity of desktop window when not moving"
-msgstr "Doorzichtigheid als bureaublad venster niet verplaatst wordt"
+msgid "Opacity of desktop window during move."
+msgstr "Ondoorzichtigheid van bureaublad gedurende beweging."
-msgid "Unfold zoomback distance"
-msgstr "Terugzoom afstand bij uitvouwen"
+msgid "Opacity When Not Moving"
+msgstr "Ondoorzichtigheid bij niet bewegen"
-msgid "Distance to zoom back on unfold"
-msgstr "Afstand om terug te zoomen bij uitvouwen"
+msgid "Opacity of desktop window when not moving."
+msgstr "Ondoorzichtigheid van bureaublad venster bij niet bewegen."
-msgid "Bindings"
-msgstr "Bindingen"
+msgid "Unfold Zoomback Distance"
+msgstr "Uitvouwen terugzoom afstand"
+
+msgid "Distance to zoom back when Unfolded."
+msgstr "Afstand om terug te zoomen als kubus wordt uitgevouwen."
msgid "Unfold"
msgstr "Uitvouwen"
-msgid "Unfold cube"
-msgstr "Uitvouwen van kubus"
+msgid "Unfold Cube"
+msgstr "Uitvouwen kubus"
+
+msgid "Unfold Cube."
+msgstr "Uitvouwen kubus."
msgid "Next Slide"
msgstr "Volgende slide"
-msgid "Advance to next slide"
-msgstr "Ga door naar volgende slide"
+msgid "Advance to Next Slide."
+msgstr "Ga door naar volgende slide."
msgid "Previous Slide"
msgstr "Vorige slide"
-msgid "Go back to previous slide"
-msgstr "Ga terug naar vorige slide"
+msgid "Go back to Previous Slide."
+msgstr "Ga terug naar vorige slide."
msgid "Desktop Cube"
msgstr "Bureaublad kubus"
@@ -1189,32 +1484,29 @@ msgstr "Bureaublad kubus"
msgid "Place windows on cube"
msgstr "Plaats vensters op een kubus"
-msgid "Misc. options"
-msgstr "Diverse optie's"
-
msgid "Appearance"
msgstr "Verschijning"
-msgid "Apply transparency/brightness/saturation"
-msgstr "Pas transparantie/ helderheid/ verzadiging toe"
+msgid "Apply Transparency/Brightness/Saturation"
+msgstr "Toepassen van transparantie/helderheid/verzadiging"
-msgid "Apply the transparency/brightness/saturation of the window to the decoration"
-msgstr "Pas transparantie/helderheid/verzadiging van het venster toe op decoratie"
+msgid "Apply the transparency/brightness/saturation of the Window to the Decoration."
+msgstr "Toepassen van transparantie/helderheid/verzadiging van het venster op de decoratie."
-msgid "Command"
-msgstr "Commando"
+msgid "Command Line"
+msgstr "Commando regel"
-msgid "Decorator command line that is executed if no decorator is already running"
-msgstr "Decorator commando regel die wordt uitgevoerd als er nog geen decorator draait"
+msgid "Decorator Command Line that is executed if no decorator is already running."
+msgstr "Decorator commando regel die moet worden uitgevoerd als er nog geen decorator draait."
-msgid "Draw shadows on panel-type windows"
-msgstr "Teken schaduw op paneel-type vensters"
+msgid "Draw Shadows on Panel Type Windows"
+msgstr "Teken schaduwen op paneel type vensters"
-msgid "Draw basic shadow decoration on panel windows"
-msgstr "Teken basis schaduw decoratie op paneel vensters"
+msgid "Draw basic Shadow Decoration on panel windows."
+msgstr "Teken basis schaduw decoratie op paneel vensters."
-msgid "Allow mipmaps to be generated for decoration textures"
-msgstr "Sta toe dat mipmaps worden gegenereerd voor decoratie texturen"
+msgid "Allow Mipmaps to be generated for Decoration textures."
+msgstr "Sta generatie van mipmaps toe voor decoratie teksturen."
msgid "Window Decoration"
msgstr "Vensterdecoratie"
@@ -1222,11 +1514,32 @@ msgstr "Vensterdecoratie"
msgid "Window decorations"
msgstr "Vensterdecoratie's"
+msgid "Misc. Options"
+msgstr "Diverse optie's"
+
+msgid "Initiate Fade to Desktop"
+msgstr "Initiëer fading naar bureaublad"
+
+msgid "Initiate Fade to Desktop mode."
+msgstr "Initiëer fading naar bureaublad modus."
+
+msgid "Time to Fade"
+msgstr "Tijd voor fading"
+
+msgid "Time to Fade."
+msgstr "Tijd voor fading."
+
+msgid "Fade to Desktop"
+msgstr "Fading naar bureaublad"
+
+msgid "Easily access your desktop"
+msgstr "Eenvoudige toegang tot bureaublad"
+
msgid "Fade Speed"
msgstr "Verdwijningssnelheid"
-msgid "How fast the windows fade in and out"
-msgstr "Hoe snel de vensters in en uitfaden"
+msgid "How fast the windows Fade in and out."
+msgstr "Hoe snel de vensters in en uit faden."
msgid "Fading Windows"
msgstr "Fading vensters"
@@ -1252,11 +1565,20 @@ msgstr "Optie's voor venster tabs"
msgid "Configuration options for the window glow"
msgstr "Configuratie optie's voor venster gloeien"
-msgid "Window Grouper"
-msgstr "Venstergroepering"
+msgid "Group and Tab Windows"
+msgstr "Groep en tabblad vensters"
-msgid "With this plugin you can group windows."
-msgstr "Met deze plugin kun je venster groeperen"
+msgid "With this plugin you can group and tab windows."
+msgstr "Met deze plugin kun je groepen en tabbladen maken van vensters."
+
+msgid "Simple"
+msgstr "Simpel"
+
+msgid "Gradient"
+msgstr "Gradatie"
+
+msgid "Glass"
+msgstr "Glas"
msgid "General"
msgstr "Algemeen"
@@ -1267,18 +1589,12 @@ msgstr "De venster typen die gegroepeerd worden"
msgid "Selection"
msgstr "Selectie"
-msgid "Opacity"
-msgstr "Doorzichtigheid"
-
msgid "Opacity of selected windows"
msgstr "Doorzichtigheid van geselecteerde vensters"
msgid "Saturation of selected windows"
msgstr "Verzadiging van geselecteerde vensters"
-msgid "Brightness"
-msgstr "Helderheid"
-
msgid "Brightness of selected windows"
msgstr "Helderheid van geselecteerde vensters"
@@ -1305,9 +1621,6 @@ msgstr "Tabblad tijdstap"
msgid "The duration (in s) of the tabbing animation."
msgstr "De duur (in s) van een tabblad animatie."
-msgid "Misc. Options"
-msgstr "Diverse optie's"
-
msgid "Thumb Size"
msgstr "Thumbnail grootte"
@@ -1318,13 +1631,13 @@ msgid "Border Width"
msgstr "Rand dikte"
msgid "The width of the border around the tab bar."
-msgstr "De dikte van de rand rondom de tabbladen balk"
+msgstr "De dikte van de rand rondom de tabbladen balk."
msgid "Border Radius"
msgstr "Rand radius"
msgid "The radius for the edges of the tab bar."
-msgstr "De radius voor de randen van de tabbladenbalk"
+msgstr "De radius voor de randen van de tabbladenbalk."
msgid "Window title font"
msgstr "Venster titel lettertype"
@@ -1333,13 +1646,13 @@ msgid "Font Size"
msgstr "Font grootte"
msgid "The size of window title font in the tab bar."
-msgstr "De grootte van het venstertitel-lettertype in de tabbladenbalk"
+msgstr "De grootte van het venstertitel-lettertype in de tabbladenbalk."
msgid "Font Color"
msgstr "Letterkleur"
msgid "The color of the window title in the tab bar."
-msgstr "De kleur van de venstertitel in de tabbladenbalk"
+msgstr "De kleur van de venstertitel in de tabbladenbalk."
msgid "Move every window in the group"
msgstr "Verplaats elk venster in de groep"
@@ -1347,7 +1660,7 @@ msgstr "Verplaats elk venster in de groep"
msgid ""
"If one window in the group gets moved, every other window in the group gets "
"moved as well."
-msgstr "Als één venster verplaatst wordt, worden alle andere vensters in de groep ook verplaatst"
+msgstr "Als één venster verplaatst wordt, worden alle andere vensters in de groep ook verplaatst."
msgid "Resize every window in the group"
msgstr "Vergroot/verklein elk venster in de groep"
@@ -1363,7 +1676,7 @@ msgstr "Verhef elk venster in een groep"
msgid ""
"If one window in the group gets selected, every window in the group gets "
"raised."
-msgstr "Als één venster in een groep wordt verheven, worden alle andere vensters in de groep ook verheven"
+msgstr "Als één venster in een groep wordt verheven, worden alle andere vensters in de groep ook verheven."
msgid "Group the windows after selection"
msgstr "Groepeer vensters na selectie"
@@ -1385,34 +1698,43 @@ msgstr "Bereken afstand relatief"
msgid ""
"The distance between the windows is computed relative to the window size. "
"This allows you to have windows staying next to eachother."
-msgstr "De afstand tussen de vensters wordt relatief tot de venstergrootte berekend. Dit maakt het mogelijk vensters naast elkaar te hebben staan"
+msgstr "De afstand tussen de vensters wordt relatief tot de venstergrootte berekend. Dit maakt het mogelijk vensters naast. elkaar te hebben staan."
msgid "Selection Color"
msgstr "Selectie kleur"
msgid "Fill color of the selection."
-msgstr "Vul kleur voor selectie"
+msgstr "Vul kleur voor selectie."
msgid "Line Color"
msgstr "Lijn kleur"
msgid "Line color of the selection."
-msgstr "Lijn kleur van de selectie"
+msgstr "Lijn kleur van de selectie."
-msgid "Tab Color"
-msgstr "Tabblad kleur"
+msgid "Tab Highlight Color"
+msgstr "Tabblad highlight kleur"
msgid "Fill color of the tab bar."
-msgstr "Vul kleur voor de tabbladenbalk"
+msgstr "Vul kleur voor de tabbladenbalk."
+
+msgid "Tab Base Color"
+msgstr "Tabblad basis kleur"
msgid "Tab Border Color"
msgstr "Tabblad rand kleur"
msgid "Border color of the tab bar."
-msgstr "Kleur voor de rand rondom tabbladenbalk"
+msgstr "Kleur voor de rand rondom tabbladenbalk."
+
+msgid "Tab Style"
+msgstr "Tabblad stijl"
+
+msgid "The style of the tab bar."
+msgstr "De stijl van de tabbladbalk."
msgid "Create mipmaps for thumbnails."
-msgstr "Creëer mipmaps voor thumbnails"
+msgstr "Creëer mipmaps voor thumbnails."
msgid "Create mipmaps for thumbnails in the tab-bar."
msgstr "Creëer mipmaps voor de thumbnails in de tabbladenbalk."
@@ -1424,19 +1746,19 @@ msgid "Glow"
msgstr "Gloeien"
msgid "Enable grouped window glowing."
-msgstr "Inschakelen van gloeien voor gegroepeerde vensters"
+msgstr "Inschakelen van gloeien voor gegroepeerde vensters."
msgid "Glow size"
msgstr "Gloei grootte"
msgid "The size of the grouped window glow."
-msgstr "De grootte van het gloeien van de gegroepeerde vensters"
+msgstr "De grootte van het gloeien van de gegroepeerde vensters."
msgid "Glow type"
msgstr "Gloei type"
msgid "The type of the glow."
-msgstr "Het type gloeien"
+msgstr "Het type gloeien."
msgid "Fade time for tab-bar animations."
msgstr "Fading tijd voor tabbladenbalk animatie's."
@@ -1485,13 +1807,13 @@ msgid "Slot drag Spring K"
msgstr "Slot verslepen veerconstante K"
msgid "Spring Konstant used for slot dragging."
-msgstr "Veerconstante K gebruikt voor slot verslepen"
+msgstr "Veerconstante K gebruikt voor slot verslepen."
msgid "Slot drag friction"
msgstr "Slot verslepen wrijving"
msgid "Spring friction for slot dragging."
-msgstr "Veerwrijving voor slot verslepen"
+msgstr "Veerwrijving voor slot verslepen."
msgid "Y distance for spring model"
msgstr "Y afstand voor veermodel"
@@ -1512,7 +1834,7 @@ msgid "Spring model on move"
msgstr "Veermodel bij verplaatsen"
msgid "Use spring model for the tab-bar when moving the window."
-msgstr "Gebruik veermodel voor de tabbladenbalk als het venster verplaatst wordt"
+msgstr "Gebruik veermodel voor de tabbladenbalk als het venster verplaatst wordt."
msgid "Autotab windows on creation"
msgstr "Automatisch tabblad maken aanzetten"
@@ -1520,6 +1842,21 @@ msgstr "Automatisch tabblad maken aanzetten"
msgid "Autotab windows with themselves on window creation"
msgstr "Maak automatisch tab voor zichzelf als een venster gecreëerd wordt"
+msgid "Remove window from group after dropping it outside a tab-bar."
+msgstr "Verwijder venster van een groep als het buiten een tabbladbalk wordt versleept."
+
+msgid "Remove window from group after droping it outside a tab-bar."
+msgstr "Verwijder venster uit groep na het verslepen van het venster buiten een tabbladbalk."
+
+msgid "Maximize/unmaximize with group."
+msgstr "Maximaliseer/Demaximaliseer met groep."
+
+msgid "Minimize with group."
+msgstr "Minimaliseer met groep."
+
+msgid "Shade with group."
+msgstr "oprollen met roep."
+
msgid "Key bindings"
msgstr "Toetsbindingen"
@@ -1527,13 +1864,13 @@ msgid "Select"
msgstr "Selecteer"
msgid "The key for starting selecting windows."
-msgstr "De toets om venster selectie te starten"
+msgstr "De toets om venster selectie te starten."
msgid "Select single window"
msgstr "Selecteer enkel venster"
msgid "The key for selecting the current window."
-msgstr "De toets om het huidige venster te selecteren"
+msgstr "De toets om het huidige venster te selecteren."
msgid "Grouping"
msgstr "Groepering"
@@ -1542,13 +1879,13 @@ msgid "Group"
msgstr "Groep"
msgid "The key for grouing windows."
-msgstr "De toets om vensters te groeperen"
+msgstr "De toets om vensters te groeperen."
msgid "Ungroup"
msgstr "Degroepeer"
msgid "The key for ungrouing windows."
-msgstr "De toets om vensters te degroeperen"
+msgstr "De toets om vensters te degroeperen."
msgid "Tab"
msgstr "Tabblad"
@@ -1572,19 +1909,13 @@ msgid "Remove Window"
msgstr "Verwijder venster"
msgid "The key for removing the selected window."
-msgstr "De toets om het geselecteerde venster te verwijderen"
+msgstr "De toets om het geselecteerde venster te verwijderen."
msgid "Close Windows"
msgstr "Sluit venster"
msgid "The key for closing all windows in the group."
-msgstr "De toets om alle vensters in de groep te verwijderen"
-
-msgid "Minimize Windows"
-msgstr "Minimaliseer vensters"
-
-msgid "The key for minimizeing all windows in the group."
-msgstr "De toets om alle vensters in een groep te minimaliseren"
+msgstr "De toets om alle vensters in de groep te verwijderen."
msgid "Ignore Group"
msgstr "Negeer groep"
@@ -1605,56 +1936,59 @@ msgstr "Als de huidige kleur van het gloeien niet bevalt kun je met deze toets d
msgid "Zoom Speed"
msgstr "Zoom snelheid"
+msgid "Zoom Speed."
+msgstr "Zoom snelheid."
+
msgid "Step"
msgstr "Stap"
-msgid "Zoomfactor multiplicator for amount of zooming in each zoomIn / zoomOut"
-msgstr "Zoomfactor vermenigvuldiging bij elke zoomin/zoomout"
+msgid "Zoomfactor multiplier for amount of Zooming in each ZoomIn/ZoomOut."
+msgstr "Zoomfactor vermenigvuldiger voor mate van zoom bij elke ZoomIn/ZoomUit."
msgid "Maximum Zoom"
msgstr "Maximum zoom"
-msgid "Maximum Zoom Factor"
-msgstr "Maximale zoom factor"
+msgid "Maximum Zoom factor."
+msgstr "Maximum zoom factor."
msgid "Zoom Timestep"
msgstr "Zoom tijdstap"
+msgid "Zoom Timestep."
+msgstr "Zoom tijdstap."
+
msgid "Visual quality"
msgstr "Visuele kwaliteit"
-msgid "Linear filtering"
-msgstr "Lineaire filtering"
-
-msgid "Use linear filter when zoomed in"
-msgstr "Gebruik lineair filter bij inzoomen"
+msgid "Linear Filtering"
+msgstr "Lineair filter"
-msgid "Cursor options"
-msgstr "Cursor optie's"
+msgid "Use Linear Filter when Zoomed in."
+msgstr "Gebruik lineair filter bij inzoomen."
-msgid "Hide normal cursor"
-msgstr "Verberg normale cursor"
-
-msgid "Hide normal cursor during zoom"
-msgstr "Verberg normale cursor tijdens zoom"
-
-msgid "Show scaled cursor"
-msgstr "Toon geschaalde cursor"
+msgid "Mouse Update Interval"
+msgstr "Muis update interval"
-msgid "Show scaled cursor during zoom"
-msgstr "Toon geschaalde cursor tijdens zoom"
+msgid "Mouse position Update Interval."
+msgstr "Muis positie update interval."
-msgid "Mouse update interval"
-msgstr "Muis update interval"
+msgid "Zoom Out on Cube"
+msgstr "Uitzoomen bij kubus"
-msgid "Mouse position update interval"
-msgstr "Muispositie update interval"
+msgid "Zoom Out if the Cube gets activated."
+msgstr "Uitzoomen als de kubus wordt geactiveerd."
msgid "Zoom In"
-msgstr "Zoom in"
+msgstr "Inzoomen"
+
+msgid "Zoom In."
+msgstr "Inzoomen."
msgid "Zoom Out"
-msgstr "Zoom out"
+msgstr "Uitzoomen"
+
+msgid "Zoom Out."
+msgstr "Uitzoomen."
msgid "Input enabled Zoom"
msgstr "Zoom met invoer"
@@ -1662,17 +1996,17 @@ msgstr "Zoom met invoer"
msgid "Input Enabled Zoom"
msgstr "Invoer mogelijk tijdens zoom"
-msgid "Compression quality"
-msgstr "Compressiekwaliteit"
+msgid "Compression Quality"
+msgstr "Compressie kwaliteit"
-msgid "Quality of compression when saving JPEG images"
-msgstr "Kwaliteit van compressie als JPEG wordt opgeslagen"
+msgid "Quality of Compression when saving JPEG images."
+msgstr "Compressie kwaliteit als JPEG afbeeldingen worden opgeslagen."
msgid "JPEG"
msgstr "JPEG"
msgid "JPEG image format plugin"
-msgstr "plugin voor JPEG afbeeldingsformaat"
+msgstr "Plugin voor JPEG afbeeldingsformaat"
msgid "Move window"
msgstr "Verplaats Venster"
@@ -1680,53 +2014,53 @@ msgstr "Verplaats Venster"
msgid "Initiate Window Move"
msgstr "Begin venster verplaatsing"
-msgid "Start moving window"
-msgstr "Begin venster verplaatsing"
+msgid "Start moving Window."
+msgstr "Start venster verplaatsing."
-msgid "Minimum opacity for opacify"
-msgstr "Minimum doorzichtigheid voor opacificeer"
+msgid "Minimum Opacity for Opacify"
+msgstr "Minimale ondoorzichtigheid voor opacificeer"
-msgid "Opacify only windows whose opacity is higher than this value"
-msgstr "Opacificeer alleen vensters als doorzichtigheid hoger is dan deze waarde"
+msgid "Opacify only windows whose Opacity is higher than this value."
+msgstr "Opacificieer alleen vensters met een ondoorzichtigheid die hoger is dan deze waarde."
-msgid "Opacity level of moving windows"
-msgstr "Doorzichtigheid nivo van verplaatsende vensters"
+msgid "Opacity level of Moving windows."
+msgstr "Ondoorzichtigheidsnivo van verplaatsende vensters."
msgid "Movement constraints"
msgstr "Verplaatsingsbegrenzingen"
-msgid "Constrain Y to top of screen"
-msgstr "Begrens Y aan bovenkant scherm"
+msgid "Constrain Y to Top of Screen"
+msgstr "Begrens Y tot bovenkant scherm"
-msgid "Prevent windows from moving over the top of the screen"
-msgstr "Voorkom dat vensters over de bovengrens van het scherm worden verplaatst"
+msgid "Prevent windows from Moving over the Top of the Screen."
+msgstr "Voorkom dat vensters tot over de bovenrand van het scherm verplaatst kunnen worden."
-msgid "Constrain Y to bottom"
-msgstr "Begrens Y aan onderkant"
+msgid "Constrain Y to Bottom of Screen"
+msgstr "Begrens Y tot onderkant van scherm"
-msgid "Prevent windows from moving past the bottom of the screen"
-msgstr "Voorkom dat vensters over de ondergrens van het scherm worden verplaatst"
+msgid "Prevent windows from Moving past the Bottom of the Screen."
+msgstr "Voorkom dat venster tot voorbij de onderrand van het scherm verplaatst kunnen worden."
msgid "Snapoff/snapback"
msgstr "Breeklos/Klikvast"
-msgid "Snapoff maximized windows"
-msgstr "Breek vensters los"
+msgid "Snapoff Maximized Windows"
+msgstr "Losbreken van gemaximaliseerde vensters"
-msgid "Snap off and unmaximize maximized windows when dragging"
-msgstr "Vensters losbreken en demaximaliseren als ze worden versleept"
+msgid "Snap off and unMaximize Maximized Windows when dragging."
+msgstr "Losbreken en demaximaliseren van gemaximaliseerde vensters bij verslepen."
-msgid "Snapoff distance"
-msgstr "Afbreek afstand"
+msgid "Snapoff Distance"
+msgstr "Losbreek afstand"
-msgid "Pointer movement distance after which window is snapped off"
-msgstr "Aanwijzerverplaatsing voordat venster losbreekt"
+msgid "Pointer movement Distance after which window is Snapped off."
+msgstr "Aanwijzer verplaatsing waarna venster wordt losgebroken."
-msgid "Snapback distance"
-msgstr "Klik terug afstand"
+msgid "Snapback Distance"
+msgstr "Terugklik afstand"
-msgid "Pointer movement distance to snap window back"
-msgstr "Aanwijzer beweging voordat venster teruggeklikt wordt"
+msgid "Pointer movement Distance to Snap window back."
+msgstr "Aanwijzer verplaatsings afstand voor venster terugklikken."
msgid "Move Window"
msgstr "Verplaats venster"
@@ -1738,34 +2072,40 @@ msgid "Window bindings"
msgstr "Venster bindings"
msgid "Toggle Window Negative"
-msgstr "Schakel venster negatief/positief"
+msgstr "Schakel venster negatief"
-msgid "Toggle window negative"
-msgstr "Schakel venster tussen positief/negatief"
+msgid "Toggle Window Negative."
+msgstr "Schakel venster negatief/positief."
msgid "Screen bindings"
msgstr "Scherm bindings"
msgid "Toggle Screen Negative"
-msgstr "Schakel scherm negatief/positief"
+msgstr "Schakel scherm negatief"
-msgid "Toggle screen negative"
-msgstr "Schakel tussen positief/negatief voor scherm"
+msgid "Toggle Screen Negative."
+msgstr "Schakel scherm negatief/positief."
msgid "Exclusions"
msgstr "Uitzonderingen"
+msgid "Exclude Null WM_CLASS"
+msgstr "Null WM_CLASS uitsluiten"
+
+msgid "Exclude to Negate if WM_CLASS is Null."
+msgstr "Als WM_CLASS null is uitsluiten van negatief maken."
+
msgid "Exclude Window Types"
msgstr "Uitgezonderde Venster Typen"
-msgid "Window types that should not be negated"
-msgstr "Venster typen die moeten zijn uitgesloten van kleurinversie"
+msgid "Window Types that should not be Negated."
+msgstr "venster typen die niet negatief gemaakt moeten worden."
-msgid "WM_CLASS to exclude"
+msgid "WM_CLASS to Exclude"
msgstr "WM_CLASS om uit te sluiten"
-msgid "Window classes which should not be negated"
-msgstr "Venster klassen die niet negatief gemaakt moeten worden"
+msgid "Window Classes which should not be Negated."
+msgstr "Venster klassen die niet negatief gemaakt moeten worden."
msgid "Negative"
msgstr "Negatief"
@@ -1773,28 +2113,33 @@ msgstr "Negatief"
msgid "Used to set a window or the screen negative"
msgstr "Om een venster of scherm negatief te maken"
-msgid "Toolbar"
-msgstr "Gereedschapbalk"
-
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "Volledig scherm"
-
msgid "Only increase opacity if a window is blocking"
msgstr "Verhoog ondoorzichtigheid alleen als een venster blokkeert"
msgid ""
"Only increase the opacity on the targeted window if it has one or more "
"windows blocking it from view."
-msgstr "Maak vensters minder doorzichtig als een ander venster het zicht erop belemmerd"
+msgstr "Maak vensters minder doorzichtig als een ander venster het zicht erop belemmerd."
msgid "Bypass delay when the new active window is the focused window."
msgstr "Bypass delay als het nieuwe actieve venster het venster met focus is."
msgid ""
-"Do not wait if the window we are hoovering is the focused window. This "
-"allows us to instantly see the focused window.You probably want to disable "
-"this if you are not using \"Click to Focus\"."
-msgstr "Wacht niet als het venster waar we overheen zweven het venster met focus is. Dit maakt het mogelijk het venster met focus onmiddellijk te zien. Je wilt dit misschien uitzetten als je \"Klik voor focus\" gebruikt."
+"Do not wait if the window we are hovering is the focused window. This allows "
+"us to instantly see the focused window.You probably want to disable this if "
+"you are not using \"Click to Focus\"."
+msgstr "Wacht niet tot het venster waar we overheen zweven focus krijgt. Dit maakt het mogelijk om het venster met focus direct zichtbaar te maken. Mogelijk wil je dit uitschakelen als je niet \"Klikken voor focus\" gebruikt."
+
+msgid ""
+"Bypass delay when Opacify is reducing the opacity on one or more windows "
+"already."
+msgstr "Bypass delay als opacificeer al de ondoorzichtigheid aan het verlagen is op een of meer vensters."
+
+msgid ""
+"This enables you to let Opacify instantly opacify new windows when you're "
+"already making one or more windows invisible. Makes for faster behavior "
+"while looking through layers of hidden windows."
+msgstr "Dit maakt het mogelijk om opacificeer direct vensters doorzichtig te laten maken als je al andere vensters aan het doorzichtig maken bent. Zorgt voor sneller gedrag als je door lagen van verborgen vensters kijkt."
msgid "Opacity levels"
msgstr "Ondoorzichtigheidsnivo's"
@@ -1804,52 +2149,49 @@ msgstr "Actieve Doorzichtigheid"
msgid ""
"The minimum opacity to ensure a targeted window has. A target window will "
-"have either this opacity or the pre-set opacity, whichever is higher."
-msgstr "De minimum ondoorzichtigheid wat een venster moet hebben. Het bedoelde venster zal of deze waarde hebben of de vooringestelde ondoorzichtigheid, afhankelijk welke waarde hoger is"
+"have either this opacity or the preset opacity, whichever is higher."
+msgstr "De minimum ondoorzichtigheid die het doelvenster zeker zal hebben. Een doelvenster heeft of deze ondoorzichtigheid of die vooringestelde waarde, afhankelijk welke hoger is."
msgid "Passive Opacity"
msgstr "Passieve Doorzichtigheid"
msgid ""
"The maximum opacity a window blocking the current targeted window can have. "
-"A blocking window will have either this opacity or pre-set opacity, "
+"A blocking window will have either this opacity or the preset opacity, "
"whichever is lower."
-msgstr "De maximale ondoorzichtigheid die in venster wat het huidige doel afdekt zal hebben. Een afdekkend venster heeft óf deze ondoorzichtigheid óf een vooringestelde ondoorzichtigheid, afhankelijk van wat lager is."
-
-msgid "Delay until opacification"
-msgstr "Delay tot aan opacificatie"
-
-msgid ""
-"The delay in 1/10th of a second before opacify changes opacity after the "
-"active window has changed."
-msgstr "De delay in 1/10 sec. voordat opacificeer de ondoorzichtigheid aanpast nadat het actieve venster is veranderd."
-
-msgid "Window types that should be opacified"
-msgstr "Venster typen die ondoorzichtig gemaakt moeten worden"
+msgstr "De maximale ondoorzichtigheid die een venster kan hebben die het huidige doelvenster overlapt. Een overlappend venster heeft of deze waarde, of de vooringestelde waarde, afhankelijk welke hoger is."
msgid "Toggle Opacify"
msgstr "Schakel opacificatie in/uit"
msgid ""
-"Use this to enable/disable opacify on the fly. Previously opacified windows "
+"Use this to enable/disable Opacify on the fly. Previously opacified windows "
"will not be reset once you disable it like this."
-msgstr "Gebruik dit om opacificeer uit te schakelen tijdens gebruik. Eerder geopacifiseerde vensters zullen niet gereset worden als je dat uitschakelt zoals dit"
+msgstr "Gebruik dit voor het tussendoor in- en uitschakelen van Opacificeer. Eerder geopacificeerde vensters zullen geen reset krijgen als je het op deze manier uitschakelt."
msgid "Reset opacity to original values when toggling"
msgstr "Reset ondoorzichtigheid naar originele waarden bij schakelen"
msgid ""
-"Reset the opacity of all windows modified by opacify when toggeling opacify "
+"Reset the opacity of all windows modified by opacify when toggling Opacify "
"with the defined key-combination."
-msgstr "Reset de ondoorzichtigheid van alle vensters die zijn gemodificeerd door Opacificeer indien geschakeld wordt met de gedefinieerde toetsencombinatie"
+msgstr "Reset de ondoorzichtigheid van alle vensters die zijn veranderd door Opacificeer als Opacificeer wordt geschakeld met de gedefiniëerde toets-combinatie."
+
+msgid "Delay until Opacification"
+msgstr "Delay voor Opacificatie"
+
+msgid ""
+"The delay in 1/10th of a second before Opacify changes opacity after the "
+"active window has changed."
+msgstr "De delay in 1/10 seconde voordat Opacificeer de ondoorzichtigheid nadat het actieve venster is veranderd."
msgid "Toggle opacify on by default"
msgstr "Schakel opacificeer standaard in"
msgid ""
-"With this enabled, opacify will be on when you load opacify, which is "
+"With this enabled, opacify will be on when you load Opacify, which is "
"usually when you start Beryl."
-msgstr "Als dit is ingeschakeld, dan is opacificeer standaard ingeschakeld wanneer de plugin geladen wordt wat normaalgesproken is als Beryl wordt opgestart."
+msgstr "Met dit aangevinkt is Opacificatie ingeschakeld als Opacificeer wordt geladen, wat normaal gesproken is als Beryl gestart wordt."
msgid "Opacify"
msgstr "Opacificeer"
@@ -1869,14 +2211,14 @@ msgstr "Intelligent"
msgid "Workarounds"
msgstr "Workaround"
-msgid "Window placement workarounds"
-msgstr "Venster plaatsing workaround"
+msgid "Window placement Workarounds."
+msgstr "Venster plaatsing workarounds."
msgid "Placement Mode"
msgstr "Plaatsings modus"
-msgid "Window placement technique"
-msgstr "Venster plaatsing techniek"
+msgid "Window Placement technique."
+msgstr "Venster plaatsing techniek."
msgid "Place Windows"
msgstr "Plaats vensters"
@@ -1884,99 +2226,23 @@ msgstr "Plaats vensters"
msgid "Place windows at appropriate positions when mapped"
msgstr "Plaats vensters op een geschikte plek bij mapping"
-msgid "Wrap around"
-msgstr "Omwikkelen"
-
-msgid "Enable wrapping around"
-msgstr "Schakel omwikkelen in"
-
-msgid "Scrolling Time"
-msgstr "Scroll tijd"
-
-msgid "Scrolling Time when switching Desktops"
-msgstr "Scroll tijd als bureaublad wordt gewisseld"
-
-msgid "Navigation - Left"
-msgstr "Navigatie - Links"
-
-msgid "Plane Left"
-msgstr "Vlak links"
-
-msgid "Plane left"
-msgstr "Vlak links"
-
-msgid "Navigation - Right"
-msgstr "Navigatie - Rechts"
-
-msgid "Plane Right"
-msgstr "Vlak rechts"
-
-msgid "Plane right"
-msgstr "Vlak rechts"
-
-msgid "Navigation - Down"
-msgstr "Navigatie - Omlaag"
-
-msgid "Plane Down"
-msgstr "Vlak onderkant"
-
-msgid "Plane down"
-msgstr "Vlak onderkant"
-
-msgid "Plane preview"
-msgstr "Vlak preview"
-
-msgid "Toggle Plane Preview"
-msgstr "Schakel vlak preview"
-
-msgid "Toggle Plane Preview Mode"
-msgstr "Schakel vlak preview modus"
-
-msgid "Navigation - Up"
-msgstr "Navigatie - Omhoog"
-
-msgid "Plane Up"
-msgstr "Vlak bovenkant"
-
-msgid "Plane up"
-msgstr "Vlak bovenkant"
-
-#, c-format
-msgid "Plane To Face %d"
-msgstr "Vlak op zijde %d"
-
-#, c-format
-msgid "Plane to face %d"
-msgstr "Vlak op zijde %d"
-
-#, c-format
-msgid "Plane To Face %d with Window"
-msgstr "Vlak op zijde %d met venster"
-
-#, c-format
-msgid "Plane to face %d and bring active window along"
-msgstr "Vlak op zijde %d en neem venster mee"
-
-msgid "Face shortcuts"
-msgstr "Vlak sneltoetsen"
-
-msgid "Desktop Plane"
-msgstr "Bureaublad vlak"
-
-msgid "Place windows on a plane"
-msgstr "Plaats vensters in een vlak"
-
msgid "Png"
msgstr "PNG"
msgid "Png image loader"
msgstr "PNG afbeeldingslader"
-msgid "Animation speed"
+msgid "Animation Speed"
msgstr "Animatie snelheid"
-msgid "Animation timestep"
-msgstr "Animatie tijdstap"
+msgid "Animation Speed."
+msgstr "Animatie snelheid."
+
+msgid "Timestep"
+msgstr "Tijdstap"
+
+msgid "Animation Timestep."
+msgstr "Animatie tijdsstap."
msgid "Padding"
msgstr "Uitvulling"
@@ -1984,60 +2250,56 @@ msgstr "Uitvulling"
msgid "Pad Left"
msgstr "Uitvullen Links"
-msgid "Number of pixels from the left edge where the active window will come to rest"
-msgstr "Aantal pixels vanaf de linker rand waar het actieve venster tot rust komt"
+msgid ""
+"Number of pixels from the Left edge where the active window will come to "
+"rest."
+msgstr "Aantal pixels vanaf linker rand waar het actieve venster op z'n plaats komt."
msgid "Pad Top"
msgstr "Uitvullen boven"
-msgid "Number of pixels from the top edge where the active window will come to rest"
-msgstr "Aantal pixels vanaf de boven rand waar het actieve venster tot rust komt"
+msgid "Number of pixels from the Top edge where the active window will come to rest."
+msgstr "Aantal pixelsvanaf de boven rand waar het actieve venster op z'n plaats komt."
-msgid "Right side padding"
-msgstr "Uitvullen Rechts"
+msgid "Pad Right"
+msgstr "Uitvullen rechts"
msgid ""
-"Number of pixels from the right edge where the active window will come to "
-"rest"
-msgstr "Aantal pixels vanaf de rechter rand waar het actieve venster tot rust komt"
+"Number of pixels from the Right edge where the active window will come to "
+"rest."
+msgstr "Aantal pixels vanaf de rechter randwaar het actieve venster op z'n plaats komt."
msgid "Pad Bottom"
msgstr "Uitvullen onder"
msgid ""
-"Number of pixels from the bottom edge where the active window will come to "
-"rest"
-msgstr "Aantal pixels vanaf de onder rand waar het actieve venster tot rust komt"
-
-msgid "Self Animate"
-msgstr "Zelf animatie"
-
-msgid "Enable smooth built-in animation"
-msgstr "Schakel vloeiende ingebouwde animatie in"
+"Number of pixels from the Bottom edge where the active window will come to "
+"rest."
+msgstr "Aantal pixels vanaf de onderrand waar het actieve venster op z'n plaats komt."
msgid "Unfocus Window"
msgstr "Defocus venster"
-msgid "Unfocus windows that are moved off the viewport"
-msgstr "Defocus vensters als ze uit de viewport worden verplaats"
+msgid "Unfocus Windows that are moved off the viewport."
+msgstr "Focus wegnemen vanvensters die buiten de viewport worden verplaatst."
msgid "Window Center"
msgstr "Venster middenpunt"
-msgid "Put Pointer uses the center of the window"
-msgstr "Plaats aanwijzer gebruikt het middenpunt van het venster"
+msgid "Put pointer uses the Center of the Window."
+msgstr "Plaats aanwijzer gebruikt middelpunt van venster."
msgid "Avoid Offscreen"
msgstr "Vermijd offscreen"
-msgid "Avoids putting window borders offscreen"
-msgstr "Vermijd het plaatsen van vensterranden offscreen"
+msgid "Avoids putting window borders Offscreen."
+msgstr "Vermijd dat venster randen buiten het scherm worden geplaatst."
msgid "Put on Face"
msgstr "Plaats op vlak"
-msgid "Move window to a face of the cube"
-msgstr "Verplaats venster naar een vlak van de kubus"
+msgid "Move Window to a Face of the Cube."
+msgstr "Verplaats venster naar een vlak op de kubus."
msgid "Put to arbitrary face"
msgstr "Plaats op een willekeurig vlak"
@@ -2045,74 +2307,74 @@ msgstr "Plaats op een willekeurig vlak"
msgid "Put on Face 1"
msgstr "Plaats op Vlak 1"
-msgid "Move window to face 1"
-msgstr "Verplaats venster naar vlak 1"
+msgid "Move Window to Face 1."
+msgstr "Verplaats venster naar vlak 1."
msgid "Put on Face 2"
msgstr "Plaats op Vlak 2"
-msgid "Move window to face 2"
-msgstr "Verplaats venster naar vlak 2"
+msgid "Move Window to Face 2."
+msgstr "Verplaats venster naar vlak 2."
msgid "Put on Face 3"
msgstr "Plaats op Vlak 3"
-msgid "Move window to face 3"
-msgstr "Verplaats venster naar vlak 3"
+msgid "Move Window to Face 3."
+msgstr "Verplaats venster naar vlak 3."
msgid "Put on Face 4"
msgstr "Plaats op vlak 4"
-msgid "Move window to face 4"
-msgstr "Verplaats venster naar vlak 4"
+msgid "Move Window to Face 4."
+msgstr "Verplaats venster naar vlak 4."
msgid "Put on Face 5"
msgstr "Plaats op Vlak 5"
-msgid "Move window to face 5"
-msgstr "Verplaats venster naar vlak 5"
+msgid "Move Window to Face 5."
+msgstr "Verplaats venster naar vlak 5."
msgid "Put on Face 6"
msgstr "Plaats op Vlak 6"
-msgid "Move window to face 6"
-msgstr "Verplaats venster naar vlak 6"
+msgid "Move Window to Face 6."
+msgstr "Verplaats venster naar vlak 6."
msgid "Put on Face 7"
msgstr "Plaats op Vlak 7"
-msgid "Move window to face 7"
-msgstr "Verplaats venster naar vlak 7"
+msgid "Move Window to Face 7."
+msgstr "Verplaats venster naar vlak 7."
msgid "Put on Face 8"
msgstr "Plaats op Vlak 8"
-msgid "Move window to face 8"
-msgstr "Verplaats venster naar vlak 8"
+msgid "Move Window to Face 8."
+msgstr "Verplaats venster naar vlak 8."
msgid "Put on Face 9"
msgstr "Plaats op Vlak 9"
-msgid "Move window to face 9"
-msgstr "Verplaats venster naar vlak 9"
+msgid "Move Window to Face 9."
+msgstr "Verplaats venster naar vlak 9."
msgid "Put on Face 10"
msgstr "Plaats op Vlak 10"
-msgid "Move window to face 10"
-msgstr "Verplaats venster naar vlak 10"
+msgid "Move Window to Face 10."
+msgstr "Verplaats venster naar vlak 10."
msgid "Put on Face 11"
msgstr "Plaats op Vlak 11"
-msgid "Move window to face 11"
-msgstr "Verplaats venster naar vlak 11"
+msgid "Move Window to Face 11."
+msgstr "Verplaats venster naar vlak 11."
msgid "Put on Face 12"
msgstr "Plaats op Vlak 12"
-msgid "Move window to face 12"
-msgstr "Verplaats venster naar vlak 12"
+msgid "Move Window to Face 12."
+msgstr "Verplaats venster naar vlak 12."
msgid "Put to adjacent face"
msgstr "Plaats op tegenoverliggend vlak"
@@ -2120,26 +2382,26 @@ msgstr "Plaats op tegenoverliggend vlak"
msgid "Viewport Left"
msgstr "Viewport links"
-msgid "Move window to the viewport on left"
-msgstr "Verplaats venster naar viewport aan linkerkant"
+msgid "Move Window to the Viewport on Left."
+msgstr "Verplaats venster naar viewport links."
msgid "Viewport Right"
msgstr "Viewport rechts"
-msgid "Move window to the viewport on right"
-msgstr "Verplaats venster naar viewport aan de rechterkant"
+msgid "Move Window to the Viewport on Right."
+msgstr "Verplaats venster naar viewport rechts."
msgid "Viewport Up"
msgstr "Viewport omhoog"
-msgid "Move window to the viewport on top"
-msgstr "Verplaats venster naar viewport bovenop"
+msgid "Move Window to the Viewport on Top."
+msgstr "verplaats venster naar viewport bovenop."
msgid "Viewport Down"
msgstr "Viewport onderkant"
-msgid "Move window to the viewport on bottom"
-msgstr "Verplaats venster naar viewport aan onderkant"
+msgid "Move Window to the Viewport on Bottom."
+msgstr "verplaats venster naar viewport onderop."
msgid "Restore position"
msgstr "Herstel positie"
@@ -2147,8 +2409,8 @@ msgstr "Herstel positie"
msgid "Restore Position"
msgstr "Herstel positie"
-msgid "Move window to the last position"
-msgstr "Verplaats venster naar laatste positie"
+msgid "Move Window to the Last Position."
+msgstr "Verplaats venster naar laatste positie."
msgid "Put to pointer"
msgstr "Plaats naar aanwijzer"
@@ -2156,14 +2418,14 @@ msgstr "Plaats naar aanwijzer"
msgid "Put Pointer"
msgstr "Plaats aanwijzer"
-msgid "Move window to the pointer position using screen quadrant"
-msgstr "Verplaats venster naar aanwijzer positie gebruikmakend van scherm quadrant"
+msgid "Move Window to the Pointer position using screen quadrant."
+msgstr "Verplaats venster naar aanwijzer positie gebruikmakend van scherm quadrant."
msgid "Put Exact"
msgstr "Plaats exact"
-msgid "Move window to x, y"
-msgstr "Verplaats venster naar x,y"
+msgid "Move Window to x, y."
+msgstr "Verplaats venster naar x,y."
msgid "Put within face"
msgstr "Plaats binnen vlak"
@@ -2171,56 +2433,56 @@ msgstr "Plaats binnen vlak"
msgid "Put Center"
msgstr "Plaats middenpunt"
-msgid "Move window to the center"
-msgstr "Verplaats venster naar middenpunt"
+msgid "Move Window to the Center."
+msgstr "Verplaats venster naar het middelpunt."
msgid "Put Left"
msgstr "Plaats links"
-msgid "Move window to the center of the left edge"
-msgstr "Verplaats venster naar middenpunt van linkerrand"
+msgid "Move Window to the Center of the Left edge."
+msgstr "Verplaats venster naar het midden van de linkerrand."
msgid "Put Top Left"
msgstr "Plaats boven links"
-msgid "Move Window to the top left corner"
-msgstr "Verplaats venster naar hoek links bovenin"
+msgid "Move Window to the Top Left corner."
+msgstr "Verplaats venster naar linkerbovenhoek."
msgid "Put Top"
msgstr "Plaats top"
-msgid "Move window to the center of the top edge"
-msgstr "Verplaats venster naar rand bovenaan"
+msgid "Move Window to the Center of the Top edge."
+msgstr "Verplaats venster naar midden van bovenrand."
msgid "Put Top Right"
msgstr "Plaats boven rechts"
-msgid "Move window to the top right corner"
-msgstr "Plaats venster in hoek rechts bovenin"
+msgid "Move Window to the Top Right corner."
+msgstr "Verplaats venster naar rechterbovenhoek."
msgid "Put Right"
msgstr "Plaats rechts"
-msgid "Move window to the center of the right edge"
-msgstr "Plaats venster naar rand rechts"
+msgid "Move Window to the Center of the Right edge."
+msgstr "Verplaats venster naar het midden van de rechterrand."
msgid "Put Bottom Right"
msgstr "Plaats rechts onder"
-msgid "Move window to the bottom right corner"
-msgstr "Verplaats venster naar hoek rechts onderin"
+msgid "Move Window to the Bottom Right corner."
+msgstr "Verplaats venster naar de rechteronderhoek."
msgid "Put Bottom"
msgstr "Plaats onder"
-msgid "Move window to the center of the bottom edge"
-msgstr "Verplaats venster naar rand onderaan"
+msgid "Move Window to the Center of the Bottom edge."
+msgstr "Verplaats venster naar het midden van de onderrand."
msgid "Put Bottom Left"
msgstr "Plaats rechtsonder "
-msgid "Move window to the bottom left corner"
-msgstr "Verplaats venster naar hoek links onderin"
+msgid "Move Window to the Bottom Left corner."
+msgstr "Verplaats venster naar de Linkeronderhoek."
msgid "Put"
msgstr "Plaats"
@@ -2243,36 +2505,41 @@ msgstr "Bindingen"
msgid "Initiate Window Resize"
msgstr "Begin venster vergroting/verkleining"
-msgid "Start resizing window"
-msgstr "Start venster vergroting/verkleining"
+msgid "Start Resizing a Window."
+msgstr "Begin venstergrootte wijziging."
msgid "Behaviour"
msgstr "Gedrag"
-msgid "Warp pointer when starting a resize with mouse initiate combo."
-msgstr "Verplaats aanwijzer als een schermgrootte wordt gewijzigd mbv. muis initiëer combi"
+msgid "Warp Pointer When Starting a Resize With Mouse Initiate Combo."
+msgstr "Warp aanwijzer als grootte wijziging gestart wordt met muis combinatie."
msgid ""
-"If this is set, the pointer will be warped to the closest corner when you "
-"press start a resize."
-msgstr "Als deze is aangevinkt zal de aanwijzer naar de dichtstbijzijnde hoek verplaatst worden als je begint met venstergrootte wijzigen"
+"If this is set, the Pointer will be Warped to the closest corner when you "
+"start a Resize."
+msgstr "Als dit is aangevinkt zal de aanwijzer naar de dichtstbijzijnde hoek verplaatst worden als je een grootte wijziging begint."
+
+msgid "Opacity level of resizing windows."
+msgstr "Ondoorzichtigheidsnivo van groottewijzigende vensters."
-msgid "Opacity level of resizing windows"
-msgstr "Doorzichtigheid nivo bij verandering grootte venster"
+msgid "Opacify only Windows whose Opacity is higher than this value."
+msgstr "Opacificeer alleen vensters met een ondoorzichtigheidsnivo hoger dan dit."
-msgid "Repaints the window on each resize step"
-msgstr "Opnieuw tekenen van het venster bij elke vergroting stap"
+msgid "Repaints the Window on Each Resize Step"
+msgstr "Opnieuw tekenen van venster bij elke groottewijzigingsstap"
msgid ""
-"If this is set to true the window will repaint itself during resize, which "
+"If this is set to true the Window will Repaint itself during Resize, which "
"may cause some lag."
-msgstr "Als deze is aangeklikt zal het venster zichzelf opnieuw tekenen tijdens vergroting wat een beetje vertraging kan opleveren"
+msgstr "Als dit is ingeschakeld zal het venster continu opnieuw getekend worden tijdens groottewijziging wat enige vertraging kan veroorzaken."
msgid "Resize Display Mode"
msgstr "Verandering grootte modus"
-msgid "Select between normal, stretched texture, outline and filled outline mode."
-msgstr "Selecteer normaal uitgerekte textuur of gevulde omtrek modus"
+msgid ""
+"Select between 'Normal', 'Stretched Texture', 'Outline and Filled' outline "
+"modes."
+msgstr "selecteer tussen 'Normaal','Uitgerekte tekstuur','Omtrek en vulling' modi."
msgid "Outline Mode"
msgstr "Omtrek modus"
@@ -2280,14 +2547,14 @@ msgstr "Omtrek modus"
msgid "Outline Color"
msgstr "Omtrek kleur"
-msgid "Outline color for outline and filled outline mode"
-msgstr "Omtrek kleur voor omtrek en gevulde omtrek modus"
+msgid "Outline Color for Outline and Filled Outline modes."
+msgstr "Omtrek kleur voor omtrek en gevulde omtrek modi."
msgid "Fill Color"
msgstr "Vul kleur"
-msgid "Fill color for filled outline mode"
-msgstr "Vul kleur voor gevulde omtrek modus"
+msgid "Fill Color for Filled Outline mode."
+msgstr "Vul kleur voor Gevulde Omtrek modus."
msgid "Resize Window"
msgstr "Verander grootte venster"
@@ -2298,85 +2565,106 @@ msgstr "Verander grootte venster"
msgid "Pointer Invert Y"
msgstr "Aanwijzer inverteer Y"
-msgid "Invert Y axis for pointer movement while rotating the cube"
-msgstr "Inverteer Y-as voor aanwijzer tijdens roteren van de kubus"
+msgid "Invert Y axis for Pointer movement while Rotating the Cube."
+msgstr "Inverteer Y-as voor aanwijzer beweging tijdens rotatie van kubus."
msgid "Pointer Sensitivity"
msgstr "Aanwijzer gevoeligheid"
-msgid "Sensitivity of pointer movement"
-msgstr "Gevoeligheid van aanwijzer beweging"
+msgid "Sensitivity of Pointer movement."
+msgstr "Gevoeligheid van aanwijzer beweging."
-msgid "Acceleration of cube rotation"
-msgstr "Acceleratie van kubus rotatie"
+msgid "Acceleration"
+msgstr "Acceleratie"
+
+msgid "Acceleration of Cube Rotation."
+msgstr "Acceleratie van kubus rotatie."
msgid "Snap To Top Face"
msgstr "Klik vast aan bovenste vlak"
-msgid "Snap Cube Rotation to Top Face"
-msgstr "Klik kubus rotatie vast aan bovenste vlak"
+msgid "Snap Cube Rotation to Top Face."
+msgstr "Klik kubus rotatie aan bovenvlak."
msgid "Snap To Bottom Face"
msgstr "Klik vast aan onderste vlak"
-msgid "Snap Cube Rotation to Bottom Face"
-msgstr "Klik kubus rotatie vast een onderste vlak"
+msgid "Snap Cube Rotation to Bottom Face."
+msgstr "Klik kubus rotatie aan ondervlak."
msgid "Rotation Speed"
msgstr "Rotatie snelheid"
-msgid "Rotation Timestep on automatic rotation"
-msgstr "Rotatie tijdstap bij automatische rotatie"
+msgid "Rotation Speed."
+msgstr "Rotatie snelheid."
+
+msgid "Auto Timestep"
+msgstr "Auto tijdsstap"
+
+msgid "Rotation Timestep on Automatic Rotation."
+msgstr "Rotatie tijdsstap bij automatische rotatie."
msgid "Manual Timestep"
msgstr "Handmatige tijdstap"
-msgid "Rotation Timestep on manual rotation"
-msgstr "Rotatie tijdstap bij handmatige rotatie"
+msgid "Rotation Timestep on Manual Rotation."
+msgstr "Rotatie tijdsstap bij handmatige rotatie."
-msgid "Distance desktop should be zoomed out while rotating"
-msgstr "Afstand waarmee het bureaublad uitgezoomd moet worden bij rotatie kubus"
+msgid "Distance desktop should be Zoomed out while Rotating."
+msgstr "Afstand die het bureaublad wordt uitgezoomd tijdens rotatie."
-msgid "Zoom before rotate"
+msgid "Zoom Before Rotate"
msgstr "Zoom voor rotatie"
-msgid "Zoom out before doing rotation"
-msgstr "Uitzoomen voor het beginnen van een rotatie"
+msgid "Zoom out before doing Rotation."
+msgstr "Uitzoomen voor starten rotatie."
-msgid "Zoom only on initiate."
-msgstr "Alleen zoomen bij initiering"
+msgid "Zoom Only on Initiate"
+msgstr "Alleen zoomen bij begin"
msgid "Zoom out only when the 'Initiate' key/mouse combo is pressed."
-msgstr "Alleen uitzoomen als geinitiëerd wordt met toets/muis combinatie"
+msgstr "Alleen uitzoomen als geinitiëerd wordt met toets/muis combinatie."
-msgid "Rotate with wheel near edges"
+msgid "Rotate With Wheel Near Edges"
msgstr "Roteer met wiel vlakbij randen"
-msgid "Enable rotate through mouse wheel near screen edges"
-msgstr "Schakel rotatie in met muiswiel vlak bij schermrand"
+msgid "Enable Rotate through Mouse Wheel near screen Edges."
+msgstr "Inschakelen van rotatie met muis wiel vlakbij scherm randen."
-msgid "Max distance from edge to rotate"
-msgstr "Maximale afstand van rand om te roteren"
+msgid "Max Distance From Edge to Rotate"
+msgstr "Max afstand van rand voor rotatie"
-msgid "Maximum cursor distance from edges to initiate rotate with wheel"
-msgstr "Maximum afstand van cursor om rotatie te initiëren met muiswiel"
+msgid "Maximum cursor Distance from Edges to initiate Rotate with wheel."
+msgstr "Maximale cursor afstand van randen om rotatie te beginnen met muiswiel."
-msgid "Start Rotation"
-msgstr "Start rotatie"
+msgid "Initiate Rotation"
+msgstr "Initiëer rotatie"
+
+msgid "Start Rotation."
+msgstr "Start rotatie."
+
+msgid "Initiate Display Rotation"
+msgstr "Initiëer display rotatie"
+
+msgid ""
+"Start Rotation on all screens if working in a multiscreen enviroment. IE: "
+"Not xinerama. This option does not serve a purpose unless you have multiple "
+"monitors and are not using xinerama."
+msgstr "Start rotatie op alle schermen bij het werken met een multi-monitor omgeving. (geen Xinerama). Deze optie heeft alleen nut als je meerdere schermen gebruikt en geen Xinerama."
-msgid "Initiate sticky"
-msgstr "Initiëer vastzetten"
+msgid "Initiate Sticky"
+msgstr ""
msgid ""
"Start Rotation and don't finish it until specifily terminated by the normal "
-"iniate."
-msgstr "Start rotatie en ga door totdat het specifiek beëindigd wordt door de normale initiëring."
+"Initiate."
+msgstr ""
msgid "Mouse Wheel Scrolls for Rotation"
msgstr "Muiswiel scroll voor rotatie"
-msgid "Number of mouse wheel scrolls required for rotation"
-msgstr "Alleen muiswiel scrolls nodig voor rotatie"
+msgid "Number of Mouse Wheel Scrolls required for Rotation."
+msgstr "Aantal muis wiel scrolls nodig voor rotatie."
msgid "Rotate Left"
msgstr "Roteer links"
@@ -2384,8 +2672,8 @@ msgstr "Roteer links"
msgid "Rotate Left with Mouse Wheel"
msgstr "Roteer links met muiswiel"
-msgid "Rotate left with mouse wheel"
-msgstr "Roteer links met muiswiel"
+msgid "Rotate Left with Mouse Wheel."
+msgstr "Roteer links met muiswiel."
msgid "Rotate Right"
msgstr "Roteer rechts"
@@ -2393,38 +2681,38 @@ msgstr "Roteer rechts"
msgid "Rotate Right with Mouse Wheel"
msgstr "Roteer rechts met muiswiel"
-msgid "Rotate right with mouse wheel"
-msgstr "Roteer rechts met muiswiel"
+msgid "Rotate Right with Mouse Wheel."
+msgstr "Roteer rechts met muiswiel."
-msgid "Rotate left"
-msgstr "Roteer links"
+msgid "Rotate Left."
+msgstr "Roteer links."
-msgid "Rotate right"
-msgstr "Roteer rechts"
+msgid "Rotate Right."
+msgstr "Roteer rechts."
msgid "Rotate Up"
msgstr "Roteer omhoog"
-msgid "Rotate up"
-msgstr "Roteer omhoog"
+msgid "Rotate Up."
+msgstr "Roteer omhoog."
msgid "Rotate Down"
msgstr "Roteer omlaag"
-msgid "Rotate down"
-msgstr "Roteer omlaag"
+msgid "Rotate Down."
+msgstr "Roteer omlaag."
msgid "Rotate Left with Window"
msgstr "Roteer links met venster"
-msgid "Rotate left and bring active window along"
-msgstr "Roteer naar links en breng venster mee"
+msgid "Rotate Left and bring the active Window along."
+msgstr "Roteer naar links en neem het actieve venster mee."
msgid "Rotate Right with Window"
msgstr "Roteer naar rechts met venster"
-msgid "Rotate right and bring active window along"
-msgstr "Roteer naar rechts en neem venster mee"
+msgid "Rotate Right and bring the active Window along."
+msgstr "Roteer naar rechts en neem het actieve venster mee."
#, c-format
msgid "Rotate To Face %d"
@@ -2442,17 +2730,20 @@ msgstr "Roteer naar vlak %d met venster"
msgid "Rotate to face %d and bring active window along"
msgstr "Roteer naar vlak %d en bren venster mee"
+msgid "Face shortcuts"
+msgstr "Vlak sneltoetsen"
+
msgid "Rotate To"
msgstr "Roteer naar"
-msgid "Rotate to viewport"
-msgstr "Roteer naar viewport"
+msgid "Rotate to Viewport."
+msgstr "Roteer naar viewport."
msgid "Rotate Window"
msgstr "Roteer venster"
-msgid "Rotate with window"
-msgstr "Roteer met venster"
+msgid "Rotate with Window."
+msgstr "Roteer met venster."
msgid "Edge Flip"
msgstr "Rand Kantel"
@@ -2460,44 +2751,44 @@ msgstr "Rand Kantel"
msgid "Rotate Flip Left"
msgstr "Roteer kantel links"
-msgid "Flip to left viewport and warp pointer"
-msgstr "Kantel naar linker viewport en warp aanwijzer"
+msgid "Flip to Left Viewport and warp pointer."
+msgstr "Kantel naar linker viewport en warp aanwijzer."
msgid "Rotate Flip Right"
msgstr "Roteer kantel rechts"
-msgid "Flip to right viewport and warp pointer"
-msgstr "Kantel naar rechter viewport en warp aanwijzer"
+msgid "Flip to Right Viewport and warp pointer."
+msgstr "Kantel naar rechter viewport en warp aanwijzer."
msgid "Edge Flip Pointer"
msgstr "Rand kantel aanwijzer"
-msgid "Flip to next viewport when moving pointer to screen edge"
-msgstr "Kantel naar volgende viewport als de aanwijzer de rand van het scherm raakt"
+msgid "Flip to Next Viewport when moving Pointer to Screen Edge."
+msgstr "Kantel naar volgende viewport als aanwijzer naar schermrand wordt verplaats."
msgid "Edge Flip Move"
msgstr "Rand kantel verplaatsen"
-msgid "Flip to next viewport when moving window to screen edge"
-msgstr "Kantel naar volgende viewport als het venster naar de rand van het scherm verplaats wordt"
+msgid "Flip to Next Viewport when moving Window to Screen Edge."
+msgstr "Kantel naar volgende viewport als venster naar rand van scherm wordt verplaatst."
msgid "Edge Flip DnD"
msgstr "Rand kantel verslepen"
-msgid "Flip to next viewport when dragging object to screen edge"
-msgstr "Kantel naar volgende viewport als object naar schermrand versleept wordt"
+msgid "Flip to Next Viewport when Dragging object to Screen Edge."
+msgstr "Kantel naar volgende viewport als een object naar de schermrand wordt versleept."
msgid "Flip Time"
msgstr "Kantel tijd"
-msgid "Timeout before flipping viewport"
-msgstr "Timeout voordat viewport gekanteld wordt"
+msgid "Timeout before Flipping viewport."
+msgstr "Timeout voor kantelen van viewport."
-msgid "Initiate on desktop"
-msgstr "Start op bureaublad"
+msgid "Initiate on Desktop"
+msgstr "Initiëer op bureaublad"
-msgid "Start Rotation, but only when issued over desktop"
-msgstr "Sart rotatie, maar alleen als aangeroepen wordt over bureaublad"
+msgid "Start Rotation, but only when issued over Desktop."
+msgstr "Begin rotatie, maar alleen vanaf bureaublad."
msgid "Rotate Cube"
msgstr "Roteer kubus"
@@ -2505,6 +2796,15 @@ msgstr "Roteer kubus"
msgid "Rotate desktop cube"
msgstr "Roteer bureaublad kubus"
+msgid "On all monitors"
+msgstr "Op alle monitoren"
+
+msgid "On selected monitor"
+msgstr "Op geselecteerde monitor"
+
+msgid "On current monitor"
+msgstr "Op huidige monitor"
+
msgid "Standard"
msgstr "Standaard"
@@ -2520,116 +2820,137 @@ msgstr "Embleem"
msgid "Big"
msgstr "Groot"
-msgid "Spacing"
-msgstr "Ruimte"
+msgid "Window Spacing"
+msgstr "Venster ruimte"
-msgid "Space between scaled windows"
-msgstr "Ruimte tussen geschaalde vensters"
+msgid "Space between Scaled Windows."
+msgstr "Ruimte tussen geschaalde vensters."
msgid "Sloppy Focus"
msgstr ""
-msgid "Focus follows mouse pointer in scaled mode"
-msgstr "Focus volgt muis aanwijzer in schalings modus"
+msgid "Focus follows mouse pointer in scaled mode."
+msgstr "Focus volgt de muisaanwijzer in geschaalde modus."
-msgid "Scale speed"
+msgid "Scale Speed"
msgstr "Schaal snelheid"
-msgid "Darken Back factor"
-msgstr "Donkerte achtergrond factor"
+msgid "Scale Speed."
+msgstr "Schaal snelheid."
-msgid "Set how dark the background will become (0.0 to 1.0)"
-msgstr "Instelling hoe donker de achtergrond wordt (0.0 tot 1.0)"
+msgid "Darken Background"
+msgstr "Donkere achtergrond"
-msgid "Scale timestep"
-msgstr "Schaal tijdstap"
+msgid "Set how Dark the Background will become (0.0 to 1.0)."
+msgstr "Instellen hoe donker de achtergrond wordt (0.0 tot 1.0)."
-msgid "Window types that should scaled in scale mode"
-msgstr "Venster typen die moeten geschaald worden in geschaalde modus"
+msgid "Scale Timestep"
+msgstr "Schaal tijdsstap"
-msgid "Darken Background"
-msgstr "Donkere achtergrond"
+msgid "Scale Timestep."
+msgstr "Schaal tijdsstap."
+
+msgid "Window Types that should Scaled in Scale mode."
+msgstr "Venster typen die geschaald moeten worden in schaal modus."
-msgid "Darken background when scaling windows, to make windows stand out more"
-msgstr "Maak de achtergrond donkerder tijdens het schalen van vensters om zo de vensters beter uit te laten komen"
+msgid "Darken Background when Scaling windows, to make windows stand out more."
+msgstr "maak achtergrond donker tijdens schalen van vensters om de vensters beter uit te laten komen."
-msgid "Amount of opacity in percent"
-msgstr "Percentage doorzichtigheid"
+msgid "Amount of Opacity in percent."
+msgstr "mate van ondoorzichtigheid in procent."
-msgid "Use WM_CLASS for only-current"
+msgid "Use WM_CLASS for Only-Current"
msgstr "Gebruik WM_CLASS voor Alleen-Huidige"
-msgid "Use WM_CLASS to find out wether a window should be scaled in only-current"
-msgstr "Gebruik WM_CLASS om uit te vinden of een venster geschaald moet worden in Alleen-Huidig"
+msgid "Use WM_CLASS to find out whether a window should be Scaled in Only-Current."
+msgstr "Gebruik WM_CLASS om uit te vinden of een venster geschaald moet worden in Alleen-Huidige."
+
+msgid "Multi Monitor Mode behavior."
+msgstr "Multi-monitor gedrag."
msgid "Head"
msgstr "Monitor"
-msgid "Head on which windows are scaled"
-msgstr "Monitor waarop vensters geschaald worden"
+msgid "Head on Which windows are Scaled."
+msgstr "Scherm waarop vensters worden geschaald."
msgid "Overlay Icon"
msgstr "Overlay icoon"
-msgid "Overlay an icon on windows once they are scaled"
-msgstr "Een overlay van een icoon over vensters als ze geschaald zijn"
+msgid "Overlay an Icon on windows once they are Scaled."
+msgstr "Overlay icoon op vensters als ze geschaald zijn."
-msgid "Scaling method"
+msgid "Scaling Method"
msgstr "Schaal methode"
-msgid "Algorithms for window Placement"
-msgstr "Algoritmen voor venster plaatsing"
+msgid "Algorithms for window Placement."
+msgstr "Algoritme voor venster plaatsing."
msgid "Allow Keyboard Input"
msgstr "Sta toetsenbord invoer toe"
-msgid "Allow keyboard input when scaled"
-msgstr "Sta invoer van toetsenbord toe als venster geschaald is"
+msgid "Allow Keyboard Input when Scaled."
+msgstr "Sta toetsenbord invoer toe indien geschaald."
-msgid "Show minimized windows"
+msgid "Show Minimized Windows"
msgstr "Toon geminimaliseerde vensters"
+msgid "Show Minimized Windows."
+msgstr "Toon geminimaliseerde vensters."
+
msgid "Hover Time"
msgstr "Zweef tijd"
-msgid "Time (in ms) before scale mode is terminated whenhovering over a window"
-msgstr "Tijd in (ms) voor schaling-modus is beëindigt als muis over venster zweeft"
+msgid "Time (in ms) before Scale mode is terminated whenHovering over a window."
+msgstr "Tijd (in ms) voordat schalingsmodus wordt afgebroken tijdens zweven over een venster."
msgid "Initiate Window Picker"
msgstr "Begin venster kiezer"
-msgid "Layout and start transforming windows"
-msgstr "Layout en start venster transformatie"
+msgid "Layout and start transforming Windows."
+msgstr "Layout en start transformatie vensters."
msgid "Initiate Window Picker for Current App"
msgstr "Initieer Venster kiezer voor huidige applicatie"
-msgid "Layout and start transforming windows of current application"
-msgstr "Layout en start venster transformatie voor huidige applicatie"
+msgid "Layout and start transforming Windows of Current Application."
+msgstr "Layout en start transformatie vensters van huidige applicatie."
msgid "Initiate Window Picker for All Workspaces"
msgstr "Initieer venster kiezer voor alle werkruimten"
-msgid "Layout and start transforming windows from all workspaces"
-msgstr "Layout en start venster transformatie voor alle werkruimten"
+msgid "Layout and start transforming Windows from All Workspaces."
+msgstr "Layout en start transformatie vensters van alle werkruimten."
msgid "Initiate current head scale only"
-msgstr "Initieer alleen huidige monitor schaal."
+msgstr "Initieer alleen huidige monitor schaal"
-msgid "Only scale windows on the current monitor"
-msgstr "Alleen schalen van venster op de huidige monitor"
+msgid "Initiate Current Head Scale Only"
+msgstr "Initiëer alleen schaling op huidig scherm"
+
+msgid "Only Scale windows on the Current Monitor."
+msgstr "Alleen schalen van vensters op huidige monitor."
+
+msgid "Scale"
+msgstr "Schaal"
msgid "Scale windows"
msgstr "Schaal vensters"
-msgid "Initiate rectangle screenshot"
-msgstr "Initiële rechthoek schermafdruk"
+msgid "Basic"
+msgstr "Basis"
-msgid "Directory"
-msgstr "Directory"
+msgid "Initiate Screenshot"
+msgstr "Initiëer schermafdruk"
-msgid "Put screenshot images in this directory"
-msgstr "Sla schermafdruk bestanden op in deze directory"
+msgid "Initiate Rectangular Screenshot."
+msgstr "Initiëer rechthoekige schermafdruk."
+
+msgid "Saving Directory"
+msgstr "Directory voor opslaan"
+
+msgid "Put Screenshot images in this Directory."
+msgstr "Plaats schermafdruk bestanden in deze directory."
msgid "Screenshot"
msgstr "Schermafdruk"
@@ -2637,51 +2958,6 @@ msgstr "Schermafdruk"
msgid "Screenshot plugin"
msgstr "Schermafdruk plugin"
-msgid "UpDown"
-msgstr "Omhoog/Omlaag"
-
-msgid "LeftRight"
-msgstr "Links/Rechts"
-
-msgid "Corners"
-msgstr "Hoeken"
-
-msgid "Initiate showdesktop mode"
-msgstr "Begin ToonBureaublad modus"
-
-msgid "Window speed"
-msgstr "Venster snelheid"
-
-msgid "Showdesktop timestep"
-msgstr "Toon bureaublad tijdstap"
-
-msgid "Window direction"
-msgstr "Venster richting"
-
-msgid "0 - Up, 1 - Down, 2 - Left, 3 - Right, 4 - Up/Down, 5 - Left/Right"
-msgstr "0-Omhoog, 1-Omlaag, 2-Links, 3-rechts, 4-Omhoog/Omlaag, 5-Links/Rechts"
-
-msgid "Window types that should go away in showdesktop mode"
-msgstr "Venster typen die weg moeten gaan in ToonBureaublad modus"
-
-msgid "Use scale settings"
-msgstr "Gebruik schaal instellingen"
-
-msgid "Use scale speed/timestep settings instead of the ones specified here"
-msgstr "Gebruik schaal snelheid/tijdstap instellingen in plaats van de instellingen hier gespecificeerd"
-
-msgid "Window opacity when showdesktop'd"
-msgstr "Venster doorzichtigheid in ToonBureaublad modus"
-
-msgid "Window part size when showdesktop'd"
-msgstr "Venster deel grootte in ToonBureaublad modus"
-
-msgid "Show desktop"
-msgstr "Toon bureaublad"
-
-msgid "Access your desktop easily"
-msgstr "Makkelijke toegang naar bureaublad"
-
msgid "Edge resistance"
msgstr "Weerstand bij rand"
@@ -2709,23 +2985,23 @@ msgstr "Control"
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
-msgid "Snap type"
-msgstr "Klikvast/Breeklos type"
+msgid "Snap Type"
+msgstr "Klik type"
-msgid "Choose resistance, attraction or full mode."
-msgstr "Kies weerstand, aantrekking of volledige modus."
+msgid "Choose 'Resistance', 'Attraction' or 'Full Mode'."
+msgstr "Kies 'Weerstand', 'Aantrekking' of 'Volledig'."
msgid "Edges"
msgstr "Randen"
-msgid "Snap to Screen Edges, Windows Edges or both"
-msgstr "Klik vast aan schermranden, vensterranden of beiden"
+msgid "Snap to 'Screen Edges', 'Windows Edges' or 'Both'"
+msgstr "Klik aan 'Schermranden', 'Venster randen' of 'Beiden'"
-msgid "Avoid snap modifier"
-msgstr "Vermijd klikvast modifier"
+msgid "Avoid Snap Modifier"
+msgstr ""
-msgid "Use this binding to avoid snapping"
-msgstr "Gebruik deze binding om klikken te voorkomen"
+msgid "Use this binding to Avoid Snapping."
+msgstr "Gebruik deze binding om vastklikken te voorkomen."
msgid "Snapping Windows"
msgstr "Klikkende vensters"
@@ -2733,144 +3009,47 @@ msgstr "Klikkende vensters"
msgid "Enables windows edges resistance"
msgstr "Inschakelen van weerstand voor vensterrand"
-msgid "Top to bottom"
-msgstr "Boven naar beneden"
-
-msgid "Bottom to top"
-msgstr "Beneden naar boven"
-
-msgid "Right to left"
-msgstr "Rechts naar links"
-
-msgid "Left to right"
-msgstr "Links naar rechts"
-
-msgid "Settings"
-msgstr "Instellingen"
-
-msgid "Number of Snowflakes"
-msgstr "Aantal sneeuwvlokken"
-
-msgid "Size of snowflakes"
-msgstr "Grootte sneeuwvlokken"
-
-msgid "Speed of falling snow"
-msgstr "Snelheid van vallende sneeuw"
-
-msgid "Update Delay"
-msgstr "Update vertraging"
-
-msgid ""
-"Delay in ms between screen updates. Deacreasing this value may make snow "
-"fall more smoothly, but will also increase CPU usage."
-msgstr "Vertraging in milliseconden tussen scherm verversingen. Verhogen van deze waarde zal de sneeuw vloeiender laten vallen maar vraagt ook meer van de CPU"
-
-msgid "Screen Boxing"
-msgstr "Schermomsluiting"
-
-msgid ""
-"How far outside the screen resolution snowflakes can be before being "
-"removed. Needed because of FOV."
-msgstr "Hoe ver buiten de schermresolutie de sneeuwvlokken kunnen komen voordat ze verwijderd worden. Benodigd voor FOV"
-
-msgid "Screen Depth"
-msgstr "Scherm diepte"
-
-msgid "How deep into the screen snowflakes can be drawn before being removed."
-msgstr "Hoe diep in het scherm de sneeuwvlokken getekend kunnen worden voordat ze verwijderd worden"
-
-msgid "Textures"
-msgstr "Texturen"
-
-msgid "Snow Textures"
-msgstr "Sneeuw texturen"
-
-msgid "Snow textures"
-msgstr "Sneeuw texturen"
-
-msgid "Key Bindings"
-msgstr "Toets bindingen"
-
-msgid "snow toggle key"
-msgstr "Sneeuw schakel toets"
-
-msgid "Snow over windows."
-msgstr "Sneeuw over vensters"
-
-msgid "Snow is drawn above windows."
-msgstr "Sneeuw wordt getekend over vensters"
-
-msgid "Rotate flakes"
-msgstr "Roteer sneeuwvlokken"
-
-msgid "Flakes rotate when checked."
-msgstr "Sneeuwvlokken roteren als dit is ingeschakeld"
-
-msgid "Snow Direction"
-msgstr "Sneeuw richting"
-
-msgid "Select direction in which the snow should fly."
-msgstr "Selecteer.de richting waarin de sneeuw moet vliegen"
-
-msgid "Debug"
-msgstr "Debug"
-
-msgid "Enable Blending"
-msgstr "Blending inschakelen"
+msgid "Initiate Splash"
+msgstr "Initiëer Splash"
-msgid "Enables alpha blending of snowflakes"
-msgstr "Inschakelen van alpha blending van sneeuwvlokken"
-
-msgid "Enable Textures"
-msgstr "Inschakelen texturen"
-
-msgid "Enables textured snowflakes. Otherwise color gradients are used."
-msgstr "Schakelt texturen in voor sneeuwvlokken. Anders worden (kleur)gradatie's gebruikt"
-
-msgid "Snow"
-msgstr "Sneeuw"
-
-msgid "XSnow for Beryl"
-msgstr "XSnow voor Beryl"
-
-msgid "Start splash"
-msgstr "Start splash"
+msgid "Start Splash."
+msgstr "Start Splash."
msgid "Images"
msgstr "Afbeeldingen"
-msgid "background file"
+msgid "Background File"
msgstr "Achtergrond bestand"
-msgid "Background image file"
-msgstr "Achtergrond afbeeldingsbestand"
+msgid "Background image File."
+msgstr "Achtergrond afbeeldings bestand."
-msgid "Logo file"
+msgid "Logo File"
msgstr "Logo bestand"
-msgid "Logo image file"
-msgstr "Logo afbeeldingsbestand"
+msgid "Logo image File."
+msgstr "Logo afbeeldingsbestand."
-msgid "Fade Time"
-msgstr "Vervaag tijd"
-
-msgid "Fade In/Out Time"
-msgstr "Vervaag in/uit tijd"
+msgid "Fade In/Out Time."
+msgstr "Fade in/uit tijd."
msgid "Display Time"
msgstr "Display tijd"
-msgid "Background saturation"
-msgstr "Achtergrond kleurverzadiging"
+msgid "Display Time."
+msgstr "Display tijd."
+
+msgid "Background Saturation."
+msgstr "Achtergrond verzadiging."
-msgid "Background brightness"
-msgstr "Achtergrond helderheid"
+msgid "Background Brightness."
+msgstr "Achtergrond helderheid."
-msgid "Disable updates"
-msgstr "Updates uitschakelen"
+msgid "Disable Updates"
+msgstr "Uitschakelen updates"
-msgid "Disable updates of background"
-msgstr "Update van achtergrond uitschakelen"
+msgid "Disable Updates of Background."
+msgstr "Uitschakelen updates van achtergrond."
msgid "Splash"
msgstr "Splash"
@@ -2884,62 +3063,77 @@ msgstr "Regels"
msgid "Window Opacity"
msgstr "Venster doorzichtigheid"
-msgid "Set window opacity by conditions"
-msgstr "Venster doorzichtigheid instellen"
+msgid "Window Opacity [Append a * after percentage value for Absolute]"
+msgstr "Venster ondoorzichtigheid [Voeg een * toe na procentuele waarde voor absoluut]"
+
+msgid ""
+"Set Window Opacity by conditions. Absolute value will not be affected by "
+"other plugins."
+msgstr "Instellen venster ondoorzichtigheid aan de hand van conditie's. Absolute waarden worden niet beïnvloed door andere plugins."
msgid "Window Brightness"
msgstr "Venster helderheid"
-msgid "Set window brightness by conditions"
-msgstr "Venster kleurhelderheid instellen afhankelijk van voorwaarden"
+msgid "Window Brightness [Append a * after percentage value for Absolute]"
+msgstr "Venster helderheid [Voeg een * toe na procentuele waarde voor absoluut]"
+
+msgid ""
+"Set Window Brightness by conditions. Absolute value will not be affected by "
+"other plugins."
+msgstr "Instellen vensterhelderheid aan de hand van conditie's. Absolute waarden worden niet beïnvloed door andere plugins."
msgid "Window Saturation"
msgstr "Venster verzadiging"
-msgid "Set window saturation by conditions"
-msgstr "Venster kleurverzadiging instellen afhankelijk van voorwaarden"
+msgid "Window Saturation [Append a * after percentage value for Absolute]"
+msgstr "Venster verzadiging [Voeg een * toe na procentuele waarde voor absoluut]"
+
+msgid ""
+"Set Window Saturation by conditions. Absolute value will not be affected by "
+"other plugins."
+msgstr "Zet venster kleurverzadiging aan de hand van conditie's. Absolute waarden worden niet beïnvloed door andere plugins."
msgid "Initial Viewport"
msgstr "Initiële viewport"
-msgid "Set initial viewport for windows by conditions"
-msgstr "Initiële viewport instellen voor venster afhankelijk van voorwaarden"
+msgid "Initial Viewport [0 for Sticky Window]"
+msgstr "Initiële viewport"
+
+msgid "Set Initial Viewport for windows by conditions."
+msgstr "Instellen initiële viewport aan de hand van conditie's."
msgid "Position"
msgstr "Positie"
-msgid "Initial position. 1-9 arranged like the numeric keypad"
-msgstr "Initiële positie 1-9 gerangschikt volgens numeriek deel toetsenbord"
+msgid "Set the initial window position."
+msgstr "Instellen van initiële positie."
msgid "Border"
msgstr "Rand"
-msgid "Window border, set to 1 to disable"
-msgstr "Vensterrand, op 1 instellen om uit te schakelen"
+msgid "Disable window border"
+msgstr "Uitschakelen vensterrand"
+
+msgid "Enable or disable window border"
+msgstr "In- of uitschakelen van vensterrand"
msgid "Disable ARGB visual"
msgstr "ARGB visual uitschakelen"
-msgid "Set to 1 to disable ARGB visual"
-msgstr "Zet dit op 1 om ARGB-visual uit te schakelen"
+msgid "Enable or disable ARGB visual"
+msgstr "In- of uitschakelen van ARGB visual"
-msgid "Lock all paint attributes"
-msgstr "Vastzetten van alle paint attributen"
+msgid "Window Specific Settings"
+msgstr "Venster specifieke instellingen"
msgid ""
-"Normally, only the \"default\" paint attribute is locked, letting plugins "
-"like opacify and move change the paint temporarily, with this on, even those "
-"will be locked out and, only user-interaction or an overriding plugin will "
-"be able to change the paint attributes."
-msgstr "Normaalgesproken is alleen het \"standaard\" paint attribuut vastgezet, zodat plugins zoals Opacificeer en Verplaats de paint tijdelijk kunnen aanpassen. Met dit ingeschakeld worden zelfs die plugins uitgesloten en alleen door middel van gebruikersinteractie of een overide van een plugin is het dan mogelijk de paint attributen aan te passen."
-
-msgid "Set Window Attribs by various criteria"
-msgstr "Vensterattributen volgens diverse criteria"
-
-msgid ""
-"w = window type, c = window class, t = window title, p = owning program, n = "
-"class name, r = class role"
-msgstr "w=venster type, c=venster klasse, t=venster titel, p=bezittend programma, n=klasse naam, r=klasse rol"
+"Globbing and Regular Expressions available.\n"
+"\n"
+"Use: type:globname:value OR type/regexname/value\n"
+"\n"
+"Types: w = window type, c = window class, t = window title, p = owning "
+"program, n = class name, r = class role"
+msgstr ""
msgid "Svg"
msgstr "SVG"
@@ -2947,243 +3141,353 @@ msgstr "SVG"
msgid "Svg image loader"
msgstr "SVG afbeelding lader"
-msgid "How fast the switcher moves mini-windows"
-msgstr "Hoe snel de switcher min-vensters verplaatst"
+msgid "Bottom Right"
+msgstr "Rechtsonder"
+
+msgid "Bottom Left"
+msgstr "Linksonder"
+
+msgid "Top Right"
+msgstr "Rechtsboven"
+
+msgid "Top Left"
+msgstr "Linksboven"
+
+msgid "Center"
+msgstr "Midden"
+
+msgid "Show Window List"
+msgstr "Toon venster lijst"
+
+msgid "Show the Window List box in center of the screen."
+msgstr "Toon de venster lijst box in het midden van het scherm."
+
+msgid "Speed"
+msgstr "Snelheid"
+
+msgid "How fast the Switcher moves thumbnails."
+msgstr "Hoe snel de Switcher de thumbnails beweegt."
-msgid "Switcher timestep"
-msgstr "Switcher tijdstap"
+msgid "Switcher Timestep"
+msgstr "Switcher tijdsstap"
-msgid "Window types that should be shown in switcher"
-msgstr "Venster typen die getoond moeten worden in switcher"
+msgid "Switcher Timestep."
+msgstr "Switcher tijdsstap."
-msgid "Saturation of unfocused windows in percent"
-msgstr "Verzadiging van ongefocuste vensters in procenten"
+msgid "Window handling"
+msgstr "Venster handling"
-msgid "Brightness of the background desktop in percent"
-msgstr "Helderheid van het achtergrond bureaublad in procenten"
+msgid "Window Types that should be shown in Switcher."
+msgstr "Venster typen die getoond moeten worden in de Switcher."
-msgid "Opacity of unfocused windows in percent"
-msgstr "Ondoorzichtigheid van ongefocuste vensters in procenten"
+msgid "Quality Settings"
+msgstr "Kwaliteit instellingen"
+
+msgid "Generate mipmaps when possible for higher quality Scaling."
+msgstr "Mipmaps genereren indien mogelijk voor hogere kwaliteit van schalen."
+
+msgid "Saturation of unfocused windows in percent."
+msgstr "Kleurverzadiging van vensters zonder focus in procenten."
+
+msgid "Brightness of the background desktop in percent."
+msgstr "Helderheid van het bureaublad op de achtergrond in procenten."
+
+msgid "Opacity of unfocused windows in percent."
+msgstr "Ondoorzichtigheid van vensters zonder focus in procenten."
msgid "Bring To Front"
msgstr "Breng naar voren"
-msgid "Bring selected window to front"
-msgstr "Breng geselecteerd venster naar voren"
-
-msgid "All Desktops"
-msgstr "Alle bureaubladen"
+msgid "Bring selected window to Front."
+msgstr "Breng geselecteerd venster naar voren."
-msgid "Show Windows from All Desktops"
-msgstr "Toon vensters van alle bureaubladen"
+msgid "Icon Options"
+msgstr "Icoon optie's"
msgid "Icon Corner"
msgstr "Icoon hoek"
-msgid "Icon Placement (0=BottomRight, 1=BottomLeft, 2=TopRight, 3=TopLeft, 4=Center)"
-msgstr "Icoon plaatsing (0=Rechtsonder, 1=Linksonder, 2=rechtsboven, 3=Linksboven, 4=Middelpunt)"
+msgid "Icon Placement."
+msgstr "Icoon plaatsing."
-msgid "Distance desktop should be zoom out while switching windows"
-msgstr "Afstand die bureaublad uitgezoomd moet worden bij gebruik venster switcher."
+msgid "Distance desktop should be zoomed out while switching windows."
+msgstr "Afstand die het bureaublad uitgezoomd moet worden tijdens wisselen van vensters."
msgid "Icon"
msgstr "Icoon"
-msgid "Show icon next to thumbnail"
-msgstr "Toon icoon naast thumbnail"
+msgid "Show Icon next to thumbnail."
+msgstr "Toon icoon naast thumbnail."
-msgid "Minimized"
-msgstr "Geminimaliseerd"
+msgid "Show Minimized"
+msgstr "Toon geminimaliseerd"
-msgid "Show Window List"
-msgstr "Toon venster lijst"
-
-msgid "Show the window list box in center of the screen"
-msgstr "Toon de venster lijst box in het middelpunt van het scherm"
+msgid "Show Minimized windows."
+msgstr "Toon geminimaliseerde vensters."
msgid "Auto Rotate"
msgstr "Auto rotatie"
-msgid "Rotate to Active Window"
-msgstr "Roteer naar actief venster"
+msgid "Rotate to active window Automatically."
+msgstr "Roteer automatisch naar actief venster."
msgid "Temp UnMinimize"
msgstr "Tijdelijk deMinimaliseren"
-msgid "Temporarily Un-Minimize minimized windows"
-msgstr "Tijdelijk deMinimaliseren van geminimaliseerde vensters"
+msgid "Temporarily Un-Minimize minimized windows."
+msgstr "Tijdelijk deminimaliseren van vensters."
-msgid "Switch focus instantly"
+msgid "Switch Focus Instantly"
msgstr "Wissel focus direct"
msgid ""
-"If enabled, the focus is switched to the window immediatelyon activation; "
+"If enabled, the Focus is Switched to the window immediatelyon activation; "
"otherwise on Application Switcher termination."
-msgstr "Als dit is ingeschakeld gaat de focus direct naar het actieve venster. Anders pas na afsluiten van de Programma Wisselaar."
+msgstr "Indien ingeschakeld wisselt de focus direct naar het venster bij activatie, anders bij afsluiten van Switcher."
+
+msgid "Rotating List"
+msgstr "Roterende lijst"
+
+msgid "Ellipse Width"
+msgstr "Ellips breedte"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Changes the proportions of the circle (1.0 means the width is 100%% of the "
+"screen width)."
+msgstr "Veranderd de proportie van de cirkel (1.0 betekent de breedte is 100%% van de scherm breedte)."
+
+msgid "Ellipse Height"
+msgstr "Ellips hoogte"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Changes the proportions of the circle (1.0 means the height is 100%% of the "
+"screen height)."
+msgstr "Veranderd de proportie's van de cirkel (1.0 betekent de hoogte is 100%% van de scherm hoogte)."
+
+msgid "Thumbnail Width"
+msgstr "Thumbnail breedte"
+
+msgid "Changes the horizontal size of the unscaled Thumbnail."
+msgstr "Veranderd de horizontale grootte van de ongeschaalde thumbnail."
+
+msgid "Thumbnail Height"
+msgstr "Thumbnail hoogte"
+
+msgid "Changes the vertical size of the unscaled Thumbnail."
+msgstr "Veranderd de verticale hoogte van de ongeschaalde thumbnail."
+
+msgid "Fade windows out when using Ring Switcher"
+msgstr "Fading out van vensters bij gebruik van Ring Switcher"
+
+msgid "When using ring switcher mode fade actual windows out"
+msgstr "Bij gebruik van Ring Switcher modus de actuele vensters weg faden"
msgid "Current workspace"
msgstr "Huidige werkruimte"
-msgid "Next window"
+msgid "Next Window"
msgstr "Volgende venster"
-msgid "Popup switcher if not visible and select next window"
-msgstr "Popup switcher als die niet zichtbaar is en selecteer volgend venster"
+msgid "Popup Switcher if not visible and select Next Window."
+msgstr "Popup Switcher indien niet zichtbaar en selecteer volgende venster."
-msgid "Prev window"
-msgstr "Vorig venster"
+msgid "Prev Window"
+msgstr "Vorige venster"
-msgid "Popup switcher if not visible and select previous window"
-msgstr "Popup switcher als die niet zichtbaar is en selecteer vorige venster"
+msgid "Popup Switcher if not visible and select Previous Window."
+msgstr "Popup Switcher indien niet zichtbaar en selecteer vorige venster."
msgid "All workspaces"
msgstr "Alle werkruimten"
-msgid "Next window (All workspaces)"
-msgstr "Volgend venster (Alle werkruimten)"
+msgid "Next Window (All Workspaces)"
+msgstr "Volgende venster (Alle werkruitmen)"
-msgid "Popup switcher if not visible and select next window out of all windows"
-msgstr "Popup switcher als die niet zichtbaar is en selecteer volgende venster uit alle werkruimten"
+msgid "Popup Switcher if not visible and select Next Window out of All Windows."
+msgstr "Popup venster indien niet zichtbaar en selecteer volgend venster uit alle vensters."
-msgid "Prev window (All workspaces)"
-msgstr "Vorig venster (Alle werkruimten)"
+msgid "Prev Window (All Workspaces)"
+msgstr "Vorige venster (Alle werkruimten)"
-msgid "Popup switcher if not visible and select previous window out of all windows"
-msgstr "Popup venster en selecteer vorig venster uit alle werkruimten"
+msgid "Popup Switcher if not visible and select Previous Window out of All Windows."
+msgstr "Popup Switcher indien niet zichtbaar en selecteer vorig venster uit alle vensters."
-msgid "Application Switcher"
-msgstr "Applicatie switcher"
+msgid "Bindings (Ring)"
+msgstr "Bindingen (Ring)"
-msgid "Applications window Switcher"
-msgstr "Applicatie venster switcher"
+msgid "Application Window Switcher"
+msgstr "Applicatie Venster Switcher"
-msgid "Thumbnail size"
+msgid "Thumbnail Size"
msgstr "Thumbnail grootte"
-msgid "Thumbnail window size"
-msgstr "Thumbnail venstergrootte"
+msgid "Thumbnail window Size."
+msgstr "Thumbnail venster grootte."
+
+msgid "Settings"
+msgstr "Instellingen"
-msgid "Show delay"
-msgstr "Toondelay"
+msgid "Show Delay"
+msgstr "Toon delay"
msgid ""
-"Time (in ms) before thumbnail is shown when hovering over a task button (10-"
-"10000)"
-msgstr "Tijd (in ms) voordat de thumbnail wordt getoond als de muiscursor over een taakbalkknop zweeft (10-10000)"
+"Time (in ms) before Thumbnail is shown when hovering over a taskbar button "
+"(10-10000)."
+msgstr "Tijd (in ms) voordat thumbnail getoond wordt als de muis over een taakbalk knop zweeft (10-10000)."
-msgid "Thumbnail border size"
-msgstr "Thumbnail randgrootte"
+msgid "Thumbnail Border Size"
+msgstr "Thumbnail rand grootte"
-msgid "Size of thumbnail border"
-msgstr "Grootte van de rand om de thumbnail"
+msgid "Size of Thumbnail Border."
+msgstr "Grootte van thumbnail rand."
-msgid "Thumbnail background color"
-msgstr "Thumbnail achtergrond"
+msgid "Thumbnail Border Glow Color"
+msgstr "Thumbnail rand gloeikleur"
-msgid "Thumbnail background and border color"
-msgstr "Thumbnail achtergrond- en randkleur"
+msgid "Thumbnail Background and Border Glow Color."
+msgstr "Thumbnail achtergrond en rand gloei kleur."
-msgid "Fade in/out duration"
-msgstr "Duur van fading in en uit"
+msgid "Fade In/Out Duration"
+msgstr "Duur van fade In/Out"
-msgid "Fade in/out duration in seconds"
-msgstr "Duur van fading in/uit in seconden"
+msgid "Fade In/Out Duration in seconds."
+msgstr "Duur van Fade In/Out in seconden."
-msgid "Taskbar shows only windows of current viewport"
-msgstr "Taakbalk toont alleen vensters van huidige viewport"
+msgid "Taskbar Shows Only Windows of Current Viewport"
+msgstr "Taakbalk toont allen vensters in huidige viewport"
-msgid "Set it if the taskbar shows only windows of current viewport"
-msgstr "Instellen als de taakbalk alleen de vensters toont van de huidige viewport"
+msgid "Set it if the Taskbar shows only Windows of Current Viewport."
+msgstr "Instellen als taakbalk alleen vensters toont van huidige viewport."
msgid "Taskbar"
msgstr "Taakbalk"
-msgid "Paint thumbnails always on top"
-msgstr "Teken thumbnail altijd vóór alles"
+msgid "Thumbnails Always on Top"
+msgstr "Thumbnails altijd bovenop"
-msgid "Paint thumbnails always on top of the desktop"
-msgstr "Teken thumbnails altijd over alles heen op het bureaublad"
+msgid "Paint Thumbnails Always on Top."
+msgstr "Thumbnails altijd boven alle venster weergeven."
-msgid "Paint window like background"
-msgstr "Teken thumbnail zoals achtergrond"
+msgid "Paint Window Like Background"
+msgstr "Teken venster zoals achtergrond"
-msgid "Paint window like background instead of glow"
-msgstr "Teken venster zoals achtergrond ipv. gloeien"
+msgid "Paint Window Like Background instead of Glow."
+msgstr "Teken venster zoals achtergrond ipv. gloeien."
msgid "Generate Mipmaps"
msgstr "Mipmaps genereren"
-msgid "Window thumbnails"
-msgstr "Venster thumbnails"
+msgid "Generate mipmaps when possible for higher quality scaling."
+msgstr "Mipmaps genereren indien mogelijk voor hogere kwaliteit schalen."
+
+msgid "Enable Titles"
+msgstr "Inschakelen titels"
+
+msgid "Show Window Title in Thumbnail."
+msgstr "Toon venster titel in thumbnail."
+
+msgid "Window title"
+msgstr "Venster titel"
+
+msgid "Bold Font"
+msgstr "Vet lettertype"
+
+msgid "Should be the window title Bold."
+msgstr "De venstertitel in vet lettertype."
+
+msgid "Window title Font Size."
+msgstr "Venster titel lettertype grootte."
+
+msgid "Window title Font Color."
+msgstr "Venster titel lettertype kleur."
+
+msgid "Window Previews"
+msgstr "Venster previews"
msgid "Window thumbnails at the taskbar"
msgstr "Venster thumbnails op de taakbalk"
-msgid "Opacity level of completly focused windows"
-msgstr "Ondoorzichtigheidsnivo van volledig gefocuste vensters"
+msgid "Opacity Level of Focused Windows"
+msgstr "Ondoorzichtigheidsnivo van vensters met focus"
msgid ""
-"Opacity of the currently focused window. Windows will get opacity levels "
-"between the focused and min. "
-msgstr "Ondoorzichtigheid van het huidige gefocuste venster. Vensters krijgen een ondoorzichtigheidsnivo tussen gefocust en minimum"
+"Opacity of the currently Focused Window. Windows will get Opacity Levels "
+"between the Focused and Minimum."
+msgstr "Ondoorzichtigheidsnivo van huidige vensters met focus. vensters krijgen een ondoorzichtigheid nivo tussen focus en minimum."
-msgid "Brightness level of completly focused windows"
-msgstr "Helderheidsnivo van volledig gefocuste vensters"
+msgid "Brightness Level of Focused Windows"
+msgstr "Helderheidsnivo van vensters met focus"
msgid ""
-"Brightness of the currently focused window. Windows will get brightness "
-"levels between the focused and min. "
-msgstr "Helderheid van het huidige gefocuste venster. Vensters krijgen een helderheidsnivo tussen gefocust en minimum."
+"Brightness of the currently Focused Window. Windows will get Brightness "
+"Levels between the Focused and Minimum. "
+msgstr "Helderheid van de huidige vensters met focus. vensters krijgen een helderheidsnivo tussen focus en minimum. "
-msgid "Saturation level of completly focused windows"
-msgstr "Verzadigingsnivo van volledig gefocuste vensters"
+msgid "Saturation Level of Focused Windows"
+msgstr "Verzadigingsnivo van venster met focus"
msgid ""
-"Saturation of the currently focused window. Windows will get saturation "
-"levels between the focused and min. "
-msgstr "Kleurverzadiging van huidige gefocuste venster. Vensters krijgen een verzadigingsnivo tussen gefocust en minimum."
+"Saturation of the currently Focused Window. Windows will get Saturation "
+"Levels between the Focused and Minimum. "
+msgstr "Kleurverzadiging van de huidige vensters met focus. Venster krijgen een verzadigingsnivo tussen focus en minimum. "
-msgid "Opacity level of completly unfocused windows"
-msgstr "Ondoorzichtigheidsnivo van volledig ongefocuste vensters"
+msgid "Opacity Level of Unfocused Windows"
+msgstr "Ondoorzichtigheidsnivo van vensters zonder focus"
msgid ""
-"Opacity of the least focused windows. Windows will get opacity levels "
-"between the focused and min. "
-msgstr "Ondoorzichtigheid van het venster met de minste focus. Vensters krijgen een ondoorzichtigheidsnivo tussen gefocust en minimaal."
+"Opacity of the least Focused Windows. Windows will get Opacity Levels "
+"between the Focused and Minimum. "
+msgstr "Ondoorzichtigheid van het venster met de minste focus. Vensters krijgen ondoorzichtigheidsnivo's tussen focus en minimum. "
-msgid "Brightness level of completly unfocused windows"
-msgstr "Helderheidsnivo van volledig ongefocuste vensters"
+msgid "Brightness Level of Unfocused Windows"
+msgstr "Helderheidsnivo van vensters zonder focus"
msgid ""
-"Brightness of the least focused windows. Windows will get brightness levels "
-"between the focused and min. "
-msgstr "Helderheid van venster met minste focus. Vensters krijgen een helderheidsnivo tussengefocust en minimaal."
+"Brightness of the least Focused Windows. Windows will get Brightness Levels "
+"between the Focused and Minimum. "
+msgstr "Helderheid van het venster met de minste focus. Vensters krijgen een helderheids nivo tussen focus en minimum. "
-msgid "Saturation level of completly unfocused windows"
-msgstr "Verzadigingsnivo van volledig ongefocuste vensters"
+msgid "Saturation Level of Unfocused Windows"
+msgstr "Verzadigingsnivo van vensters zonder focus"
msgid ""
-"Saturation of the least focused windows. Windows will get saturation levels "
-"between the focused and min. "
-msgstr "Kleurverzadigingsnivo van vensters met de minste focus. Vensters krijgen een verzadigingsnivo tussen gefocust en minimaal."
+"Saturation of the least Focused Windows. Windows will get Saturation Levels "
+"between the Focused and Minimum. "
+msgstr "Kleurverzadiging van het venster met de minste focus. Vensters krijgen een verzadigingsnivo tussen focus en minimum. "
-msgid "Number of windows to track"
+msgid "Number of Windows to Track"
msgstr "Aantal vensters om bij te houden"
msgid ""
-"Number of windows trailfocus will keep track of. Windows had focus this "
+"Number of Windows Trailfocus will keep track of. Windows had focus this "
"amount of windows ago or more, will be considered completly unfocused."
-msgstr "Aantal vensters die Focusspoor bij houdt. Vensters die focus hadden voor het aantal hier genoemd worden als volledig ongefocust beschouwd."
+msgstr "Aantal vensters wat Focus Spoor bij houdt. Vensters die focus hadden langer dan dit aantal vensters geleden, worden geacht geen focus te hebben."
+
+msgid "What Window to Start Fading"
+msgstr "Met welk venster beginnen met fading"
-msgid "Window types that should be handled by trailfocus"
-msgstr "Venstertypen die behandeld moeten worden door Focusspoor"
+msgid ""
+"This defines when Trailfocus will Start Fading Windows, this lets you set up "
+"trailfocus to treat the N first Windows as fully focused."
+msgstr "Dit bepaald wanneer Focus Spoor begint met fading van vensters, dit maakt het mogelijk Focus Spoor in te stellen om de eerste N vensters te beschouwen als met volledige focus."
+
+msgid "Window Types that should be handled by Trailfocus."
+msgstr "Venster typen die Focus Spoor moet bij houden."
msgid "Ignore \"SkipTaskbar\" Windows"
msgstr "Negeer \"SkipTaskbar\" vensters"
+msgid "Ignore \"SkipTaskbar\" Windows."
+msgstr "Negeer \"SkipTaskbar\" vensters."
+
msgid "Ignore \"SkipPager\" Windows"
msgstr "Negeer \"SkipPager\" vensters"
+msgid "Ignore \"SkipPager\" Windows."
+msgstr "Negeer \"SkipTaskbar\" vensters."
+
msgid "Trailfocus"
msgstr "Focusspoor"
@@ -3192,32 +3496,142 @@ msgid ""
"last had focus."
msgstr "Pas de ondoorzichtigheid, verzadiging en helderheid van vensters aan gebaseerd op wanneer ze voor het laatst focus hadden."
+msgid "Fade + Zoom"
+msgstr ""
+
+msgid "Vortex"
+msgstr ""
+
+msgid "Expo"
+msgstr ""
+
+msgid "Engage wall expo mode."
+msgstr "Begin muur expo modus."
+
+msgid "Rotate Wall"
+msgstr "Roteer muur"
+
+msgid "Rotate wall in expo mode"
+msgstr ".Roteer muur in expo modus"
+
+msgid "Wall Sliding Duration"
+msgstr "Duur van muur schuiven"
+
+msgid "Duration (in seconds) for wall sliding viewport switching animation"
+msgstr "Duur (in seconden) voor schuivende muur viewport wisseling animatie"
+
+msgid "Expo Animation"
+msgstr "Expo animatie"
+
+msgid "Animation used when switching to expo mode."
+msgstr "Animatie gebruikt indien gewisseld wordt naar expo modus."
+
+msgid "Sticky"
+msgstr ""
+
+msgid "Engage wall sticky mode."
+msgstr "Begin muur sticky modus."
+
+msgid "Viewport Switching"
+msgstr "Viewport wisselen"
+
+msgid "Move "
+msgstr "Verplaats"
+
+msgid "Move along the wall "
+msgstr "Verplaats langs de muur"
+
+msgid "Move With Window "
+msgstr "Verplaats met venster"
+
+msgid "Move with window along the wall "
+msgstr "Verplaats met venster langs de muur"
+
+msgid "Mousewheel Up"
+msgstr "Muiswiel omhoog"
+
+msgid "Mousewheel up"
+msgstr "Muiswiel omhoog"
+
+msgid "Mousewheel Down"
+msgstr "Muiswiel omlaag"
+
+msgid "Mousewheel down"
+msgstr "Muiswiel omlaag"
+
+msgid "Mipmaps"
+msgstr "Mipmaps"
+
+msgid "Generate mipmaps in expo mode"
+msgstr "genereer mipmaps in expo modus"
+
+msgid "Expo Mode Aspect Ratio"
+msgstr "Expo modus aspect ratio"
+
+msgid "Expo mode wall aspect ratio"
+msgstr "Expo modus muur aspect ratio"
+
+msgid "Show Viewport Previews"
+msgstr "Toon viewport previews"
+
+msgid "Show viewport previews in switch window"
+msgstr "Toon viewport previews in wissel venster"
+
+msgid "Switch Target Preview Visibility Time"
+msgstr "Switch doel preview zichtbaarheidstijd"
+
+msgid ""
+"Duration (in seconds) the switch target preview should remainvisible after "
+"switching ends."
+msgstr "Duur in seconden dat het switch doel preview zichtbaar blijft nadat switching eindigt."
+
+msgid "Allow wrap-around"
+msgstr "Omwikkelen toestaan"
+
+msgid "Allow wrap-around when moving the wall up/down/left/right"
+msgstr "Omwikkelen toestaan wanneer de muur beweegt naar boven/beneden/links/rechts"
+
+msgid "Flip viewport when moving the pointer to a screen edge."
+msgstr "Kantel viewport wanneer de aanwijzer naar de scherm rand beweegt."
+
+msgid "Flip viewport when moving a window to a screen edge."
+msgstr "Kantel viewport als een venster naar de schermrand verplaatst wordt."
+
+msgid "Flip viewport when dragging an object to a screen edge."
+msgstr "Kantel viewport wanneer een object naar de schermrand verplaatst wordt."
+
+msgid "Desktop Wall"
+msgstr "Bureaublad Muur"
+
+msgid "Desktop Wall Plugin"
+msgstr "Bureaublad Muur Plugin"
+
msgid "Pointer wave"
msgstr "Aanwijzer golf"
-msgid "Enable pointer water effects"
-msgstr "Inschakelen aanwijzer water effecten"
+msgid "Enable pointer Water Effects."
+msgstr "Inschakelen aanwijzer water effecten."
msgid "Rain"
msgstr "Regen"
-msgid "Toggle rain"
-msgstr "Regen aan/uit"
+msgid "Toggle Rain"
+msgstr "Schakelen regen"
-msgid "Toggle rain effect (random drops of water)"
-msgstr "Schakelt regen effect (willekeurige druppels water)"
+msgid "Toggle Rain Effect (random drops of water)."
+msgstr "Schakel regen effect (willekeurige waterdruppels)."
-msgid "Toggle wiper"
-msgstr "Wisser aan/uit"
+msgid "Toggle Wiper"
+msgstr "Schakel wisser"
-msgid "Toggle wiper effect"
-msgstr "Wisser effect aan/uit"
+msgid "Toggle Wiper Effect."
+msgstr ".Schakel wisser effect."
msgid "Offset Scale"
msgstr "Offset schaal"
-msgid "Adjusts the blur effect under the wave"
-msgstr "Instellen vervagingseffect onder golf"
+msgid "Adjusts the blur effect under the wave."
+msgstr "Pas het vervagingseffect aan onder de golf."
msgid "Title wave"
msgstr "Titel golf"
@@ -3225,70 +3639,76 @@ msgstr "Titel golf"
msgid "Title Wave Amplitude"
msgstr "Titel golf amplitude"
-msgid "Amplitude of title and window wave"
-msgstr "Amplitude van titel en venster golf"
+msgid "Amplitude of title and window Wave."
+msgstr "Amplitude van titel en venster golf."
msgid "Rain Wave Maximum Amplitude"
msgstr "Regen golf maximum amplitude"
-msgid "Amplitude of rain wave"
-msgstr "Amplitude van regen golf"
+msgid "Amplitude of Rain Wave."
+msgstr "Amplitude van regen golf."
msgid "Water Viscosity"
msgstr "Water viscositeit"
-msgid "Water viscosity (higher number results in larger wave)"
-msgstr "Water viscositeit (hogere getallen resulteren in groter golven)"
+msgid "Water Viscosity (higher number results in larger wave)."
+msgstr "Water viscositeit (hogere waarde resulteert in grotere golven)."
msgid "Initial Vertices"
msgstr "Initiële vertices"
msgid ""
-"Initial number of water vertices (larger number results in larger wave "
-"duration)"
-msgstr "Initieel aantal water vertices (hoger aantal resulteert in langere golfduur)"
+"Initial number of Water Vertices (larger number results in larger wave "
+"duration)."
+msgstr "Initiëel aantal water vertices (hoger aantal resulteert in langere golfduur)."
msgid "Rain Delay"
msgstr "Regen vertraging"
-msgid "Delay (in ms) between each rain-drop"
-msgstr "Vertraging (in ms) tussen elke regendruppel"
+msgid "Delay (in ms) between each Raindrop."
+msgstr "Delay (in ms) tussen elke regendruppel."
+
+msgid "Title Wave"
+msgstr "Titel golf"
-msgid "Wave effect from window title"
-msgstr "Golf effect van venster titel"
+msgid "Wave effect from window Title."
+msgstr "Golf effect van venster titel."
msgid "Point"
msgstr "Punt"
-msgid "Add point"
-msgstr "Voeg een punt toe"
+msgid "Add Point."
+msgstr "Voeg een punt toe."
-msgid "Add line"
-msgstr "Voeg een lijn toe"
+msgid "Add Line."
+msgstr "Voeg een lijn toe."
msgid "Quad"
msgstr "Vierkant"
-msgid "Add Quad"
-msgstr "Voeg een vierkant toe"
+msgid "Add Quad."
+msgstr "Voeg een vierkant toe."
msgid "Window wave"
msgstr "Venster golf"
-msgid "Wave effect from window"
-msgstr "Golf effect van venster"
+msgid "Window Wave"
+msgstr "Venster golf"
+
+msgid "Wave effect from Window."
+msgstr "Golf effect van venster."
msgid "Ungrab Wave Effect"
msgstr "Loslaten golf effect"
-msgid "Wave when ungrabing windows"
-msgstr "Golf als vensters losgelaten worden na grijpen"
+msgid "Wave when Ungrabing windows."
+msgstr "Golf bij het loslaten van vensters."
-msgid "Shiver window"
-msgstr "Schud venster"
+msgid "Shiver Window"
+msgstr "Schud vensters"
-msgid "Wobbly shiver when doing window or ungrab wave"
-msgstr "Wapperene rilling als de venster of loslaat golf wordt uitgevoerd"
+msgid "Wobbly Shiver when doing Window or ungrab wave."
+msgstr ""
msgid "Water Effect"
msgstr "Water effect"
@@ -3308,14 +3728,14 @@ msgstr "Maximaliseer"
msgid "Maximize Friction"
msgstr "Maximaliseer wrijving"
-msgid "Spring Friction for maximize effect"
-msgstr "Veer wrijving voor maximaliseer effect"
+msgid "Spring Friction for Maximize effect."
+msgstr "Veer wrijving voor maximaliseer effect."
msgid "Maximize Spring K"
msgstr "Maximaliseer veer K"
-msgid "Spring Konstant for maximize effect"
-msgstr "Veer constante K voor maximaliseer effect"
+msgid "Spring Konstant for Maximize effect."
+msgstr "Veer constante K voor maximaliseer effect."
msgid "Move"
msgstr "Verplaatsen"
@@ -3323,14 +3743,14 @@ msgstr "Verplaatsen"
msgid "Move Friction"
msgstr "Verplaatsings wrijving"
-msgid "Spring Friction for move types"
-msgstr "Veer wrijving voor verplaatsings typen"
+msgid "Spring Friction for Move types."
+msgstr "Veer wrijving voor verplaatsingstypen."
msgid "Move Spring K"
msgstr "Verplaatsing veer K"
-msgid "Spring Konstant for move types"
-msgstr "Veer constante K voor verplaatsingstypen"
+msgid "Spring Konstant for Move types."
+msgstr "Veer constante K voor verplaatsingstypen."
msgid "Map"
msgstr "Mapping"
@@ -3338,14 +3758,14 @@ msgstr "Mapping"
msgid "Map Friction"
msgstr "Mapping wrijving"
-msgid "Spring Friction for map types"
-msgstr "Veer wrijving voor mapping typen"
+msgid "Spring Friction for Map types."
+msgstr "Veer wrijving voor map typen."
msgid "Map Spring K"
msgstr "Mapping veer K"
-msgid "Spring Konstant for map types"
-msgstr "Veer constante K voor mapping typen"
+msgid "Spring Konstant for Map types."
+msgstr "Veer constante K voor map typen."
msgid "Grab"
msgstr "Grijpen"
@@ -3353,26 +3773,26 @@ msgstr "Grijpen"
msgid "Grab Friction"
msgstr "Grijp wrijving"
-msgid "Spring Friction for grab types"
-msgstr "Veer wrijving voor grijp typen"
+msgid "Spring Friction for Grab types."
+msgstr "Veer wrijving voor grijp typen."
msgid "Grab Spring K"
msgstr "Grijp veer K"
-msgid "Spring Konstant for grab types"
-msgstr "Veer constante K voor grijp typen"
+msgid "Spring Konstant for Grab types."
+msgstr "Veer constante voor grijp typen."
msgid "Focus Friction"
msgstr "Focus wrijving"
-msgid "Spring Friction for focus types"
-msgstr "Veer wrijving voor focus typen"
+msgid "Spring Friction for Focus types."
+msgstr "Veer wrijving voor focus typen."
msgid "Focus Spring K"
msgstr "Focus veer K"
-msgid "Spring Konstant for focus types"
-msgstr "Veer constante K voor focus typen"
+msgid "Spring Konstant for Focus types."
+msgstr "Veer constante K voor focus typen."
msgid "Grid"
msgstr "Raster"
@@ -3380,59 +3800,62 @@ msgstr "Raster"
msgid "Grid Resolution"
msgstr "Raster resolutie"
-msgid "Vertex Grid Resolution"
-msgstr "Vertex raster resolutie"
+msgid "Vertex Grid Resolution."
+msgstr "Vertex raster resolutie."
msgid "Minimum Grid Size"
msgstr "Minimale raster grootte"
-msgid "Minimum Vertex Grid Size"
-msgstr "Minimale vertex raster grootte"
+msgid "Minimum Vertex Grid Size."
+msgstr "Minimum vertex raster grootte."
msgid "Map Effect"
msgstr "Mapping effect"
-msgid "Map Window Effect"
-msgstr "Mapping venster effect"
+msgid "Map Window Effect."
+msgstr "Map venster effect."
msgid "Focus Effect"
msgstr "Focus effect"
+msgid "Focus Window Effect."
+msgstr "Focus venster effect."
+
msgid "Map Window Types"
msgstr "Mapping venster typen"
-msgid "Window types that should wobble when mapped"
-msgstr "Venster typen die moeten wapperen als ze gemapped worden"
+msgid "Window Types that should Wobble when Mapped."
+msgstr "Venster typen die moeten schudden bij mapping."
msgid "Focus Window Types"
msgstr "Focus venster typen"
-msgid "Window types that should wobble when focused"
-msgstr "Venster typen die moeten wapperen als ze gefocussed worden"
+msgid "Window Types that should Wobble when Focused."
+msgstr "Venster typen die moeten schudden bij verkrijgen van focus."
msgid "Move Window Types"
msgstr "Verplaats venster typen"
-msgid "Window types that should wobble when moved"
-msgstr "Venster typen die moeten wapperen als ze verplaatst worden"
+msgid "Window Types that should Wobble when Moved."
+msgstr "Venster typen die moeten schudden bij verplaatsen."
msgid "Grab Window Types"
msgstr "Grijp venster typen"
-msgid "Window types that should wobble when grabbed"
-msgstr "Venster typen die moeten wapperen als ze gegrepen worden"
+msgid "Window Types that should Wobble when Grabbed."
+msgstr "Venster typen die moeten schudden bij grijpen."
msgid "Maximize Effect"
msgstr "Maximaliseer effect"
-msgid "Wobble effect when maximizing and unmaximizing windows"
-msgstr "Wapper effect bij maximalisering en demaximalisering van vensters"
+msgid "Wobble Effect when Maximizing and unMaximizing windows."
+msgstr "Wapperend effect bij maximaliseren en demaximaliseren van vensters."
-msgid "Move effect"
+msgid "Move Effect"
msgstr "Verplaats effect"
-msgid "Wobble windows when you move them"
-msgstr "Wapperende venster als ze verplaatst worden"
+msgid "Wobble windows when you Move them."
+msgstr "Wapperende vensters als je ze verplaatst."
msgid "Visual bell"
msgstr "Visuele bel"
@@ -3440,14 +3863,14 @@ msgstr "Visuele bel"
msgid "Visual Bell Friction"
msgstr "Visuele bel wrijving"
-msgid "Spring Friction for bell effect"
-msgstr "Veer wrijving bij bel effect"
+msgid "Spring Friction for Bell effect."
+msgstr "Veer wrijving voor bel effect."
msgid "Visual Bell Spring K"
msgstr "Visuele bel veer K"
-msgid "Spring Konstant for bell effect"
-msgstr "Veer constante K bij bel effect"
+msgid "Spring Konstant for Bell effect."
+msgstr "Veer constante K voor bel effect."
msgid "Release"
msgstr "Loslaten"
@@ -3455,86 +3878,98 @@ msgstr "Loslaten"
msgid "Release Effect"
msgstr "Loslaat effect"
-msgid "Use settings for releasing windows"
-msgstr "Gebruik instellingen voor loslaten van vensters"
+msgid "Use settings for Releasing windows."
+msgstr "Gebruik instellingen voor loslaten van vensters."
msgid "Release Friction"
msgstr "Loslaat wrijving"
-msgid "Spring Friction for release effect"
-msgstr "Veer wrijving voor loslaat effect"
+msgid "Spring Friction for Release effect."
+msgstr "Veer wrijving voor loslaat effect."
msgid "Release Spring K"
msgstr "Loslaat veer K"
-msgid "Spring Konstant for release effect"
-msgstr "Veer constante voor loslaat effect"
+msgid "Spring Konstant for Release effect."
+msgstr "Veer constante K voor loslaat effect."
msgid "Urgent"
msgstr "Urgentie"
-msgid "Use urgent effect"
+msgid "Use Urgent Effect"
msgstr "Gebruik urgentie effect"
-msgid "Make urgent windows wobble"
-msgstr "Urgente vensters laten wapperen"
+msgid "Make Urgent windows Wobble."
+msgstr "Laat urgentie vensters wapperen."
msgid "Urgent Friction"
msgstr "Urgentie wrijving"
-msgid "Spring Friction for urgent effect"
-msgstr "Veer wrijving voor urgentie effecten"
+msgid "Spring Friction for Urgent effect."
+msgstr "Veer wrijving voor urgentie effect."
msgid "Urgent Spring K"
msgstr "Urgentie veer K"
-msgid "Spring Konstant for urgent effect"
-msgstr "Veer constante K voor urgentie effecten"
+msgid "Spring Konstant for Urgent effect."
+msgstr "Veer constante K voor urgentie effect."
msgid "Urgent Velocity"
msgstr "Urgentie snelheid"
-msgid "Window velocity for urgent effect"
-msgstr "Venster snelheid voor urgentie effecten"
+msgid "Window velocity for Urgent effect."
+msgstr "Venster snelheid voor urgentie effect."
-msgid "Urgent effect in"
-msgstr "Urgentie effect inwaarts"
+msgid "Urgent Effect In"
+msgstr "Urgentie effect binnen"
-msgid "Make urgent windows wobble inward"
-msgstr "Urgente vensters wapperen inwaarts"
+msgid "Make Urgent windows Wobble Inward."
+msgstr "Laat urgentie vensters naar binnen wapperen."
-msgid "Urgent effect uniform"
+msgid "Urgent Effect Uniform"
msgstr "Urgentie effect uniform"
-msgid "Make urgent windows wobble uniformly"
-msgstr "Urgente vensters wapperen uniform"
+msgid "Make Urgent windows Wobble Uniformly."
+msgstr "laat urgentie vensters uniform wapperen."
msgid "Edge"
msgstr "Rand"
-msgid "Edge snapping distance"
-msgstr "Rand vastklik afstand"
+msgid "Edge Snapping Distance"
+msgstr "Rand losbreek afstand"
+
+msgid "Edge Snapping Distance."
+msgstr "Rand losbreek afstand."
-msgid "Edge snapping velocity"
-msgstr "Rand vastklik snelheid"
+msgid "Edge Snapping Velocity"
+msgstr "Rand losbreek snelheid"
+
+msgid "Edge Snapping Velocity."
+msgstr "Rand losbreek snelheid."
msgid "Snap"
msgstr "Vastklikken/Losbreken"
-msgid "Snap windows modifier"
+msgid "Edge Attraction"
+msgstr "Rand aantrekking"
+
+msgid "Enable Edge Attraction."
+msgstr "Inschakelen rand aantrekking."
+
+msgid "Snap Windows Modifier"
msgstr "Vastklik venster modifier"
-msgid "Press all of the selected keys while moving windows to cause them to snap"
-msgstr "Druk op all de geselecteerde toetsen tijdens verplaatsing van vensters om ze te laten vastklikken"
+msgid "Press all of the selected keys while moving Windows to cause them to Snap"
+msgstr "Druk alle geselecteerde toetsen tijdens het verplaatsen van vensters om ze te laten vastklikken"
msgid "Default Snapping to On"
-msgstr "Standaard snap aan"
+msgstr "Standaard vastklikken aan"
-msgid "Reverse meaning of snapping toggle"
-msgstr "Omgekeerde betekenis van vastklik schakelaar"
+msgid "Reverse meaning of Snapping toggle."
+msgstr "Omgekeerde betekenis van vastklik-schakelaar."
-msgid "Make window shiver"
-msgstr "Laat vensters schudden"
+msgid "Make window Shiver."
+msgstr "Laat vensters schudden."
msgid "Wobbly Windows"
msgstr "Wapperende vensters"
@@ -3542,30 +3977,3 @@ msgstr "Wapperende vensters"
msgid "Use spring model for wobbly window effect"
msgstr "Gebruik veer model voor wapperende vensters effect"
-msgid "Invert Y axis for pointer movement"
-msgstr "Inverteer Y-as beweging voor aanwijzer"
-
-msgid "Minimum Zoom"
-msgstr "Minimale zoom"
-
-msgid "Minimum Zoom Value (how close can you zoom)"
-msgstr "Minimale zoom waarde (hoe dichtbij je in kunt zoomen)"
-
-msgid "Maximum Zoom Value (how far can you zoom away)"
-msgstr "Maximale zoom waarde (Hoe ver je kunt uitzoomen)"
-
-msgid "Filter Linear"
-msgstr "Filter lineair"
-
-msgid "USe linear filter when zoomed in"
-msgstr "Gebruik lineair filter als is ingezoomd"
-
-msgid "Allow keyboard input when zoomed"
-msgstr "Sta invoer van toetsenbord toe als is ingezoomd"
-
-msgid "Zoom Desktop"
-msgstr "Zoom bureaublad"
-
-msgid "Zoom and pan desktop cube"
-msgstr "Zoom en pan bureaublad kubus"
-