summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nb.po
blob: 93b11027e0eb32417d7834bc4dfd97fa06e0fa17 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
# Norwegian Bokmaal translation.
# Copyright (C) 2007 compiz-fusion.org
# This file is distributed under the same license as the Compiz Fusion plugins package.
# Ketil W. Aanensen <ketil.w.aanensen@gmail.com>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fusion-plugins 0.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.opencompositing.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-04 12:30+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-16 19:01+0100\n"
"Last-Translator: Ketil Wendelbo Aanensen <ketil.w.aanensen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <ketil.w.aanensen@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.2\n"

msgid "3D Only On Mouse Rotate"
msgstr "3D bare ved muserotasjon"

msgid "3D Windows"
msgstr "3D-vinduer"

msgid "Bevel Bottom Left"
msgstr "Skråstill nederst, venstre"

msgid "Bevel Bottom Right"
msgstr "Skråstill nederst, høyre"

msgid "Bevel Corners"
msgstr "Skråstill hjørner"

msgid "Bevel Top Left"
msgstr "Skråstill øverst, venstre"

msgid "Bevel Top Right"
msgstr "Skråstill øverst, høyre"

msgid "Bevel bottom left corner"
msgstr "Skråstill nederst, venstre hjørne"

msgid "Bevel bottom right corner"
msgstr "Skråstill nederst, høyre hjørne"

msgid "Bevel top left corner"
msgstr "Skråstill øverst, venstre hjørne"

msgid "Bevel top right corner"
msgstr "Skråstill øverst, høyre hjørne"

msgid ""
"Change the amount of space between the windows (in percent of the cube size)."
msgstr "Endre mengden mellomrom mellom vinduene (i prosent av kubestørrelse)."

msgid "Color of an inactive window's depth"
msgstr "Farge på et inaktivt vindus dybde"

msgid "Color of the active window's depth"
msgstr "Farge på det aktive vinduets dybde"

msgid "Elevates windows while rotating the cube"
msgstr "Hever vinduer mens kuben roterer"

msgid ""
"Initiates the 3D display only if rotate is mouse driven. (Ex. You rotate the "
"cube via the mouse)"
msgstr "Initierer 3D-visning kun hvis rotasjon er styrt av mus."

msgid "Minimum Cube Size"
msgstr "Minimum kubestørrelse"

msgid "Minimum cube size (in percent)."
msgstr "Minimum kubestørrelse (i prosent)"

msgid "Misc. Options"
msgstr "Diverse valg"

msgid "Roundoff corners for consistency with rounded decorations"
msgstr "Rund av hjørner for overensstemmelse med avrundede dekorasjoner"

msgid "Window Color (Active)"
msgstr "Vindusfarge (aktivt)"

msgid "Window Color (Inactive)"
msgstr "Vindusfarge (inaktivt)"

msgid "Window Depth"
msgstr "Vindusdybde"

msgid "Window Match"
msgstr "Samsvar mellom vinduer"

msgid "Window Space"
msgstr "Avstand mellom vinduer"

msgid "Window depth"
msgstr "Vindusdybde"

msgid "Windows that should be handled by 3D"
msgstr "Vinduer som skal bli håndtert av 3D"

msgid "ADD Helper"
msgstr "ADD-hjelper"

msgid "Bindings"
msgstr "Hurtigtast"

msgid "Brightness"
msgstr "Skarphet"

msgid "Brightness of faded windows"
msgstr "Skarphet for uttonede vinduer"

msgid "Enable ADD Helper on start"
msgstr ""

msgid "Enables ADD helper when it is first loaded."
msgstr ""

msgid ""
"Make it slightly easier to concentrate by dimming all but the active window."
msgstr ""
"Gjør det litt enklere å konsentrere seg, ved å tone ut alle vinduer bortsett "
"fra det aktive."

msgid "Opacity"
msgstr "Dekkevne"

msgid "Opacity of faded windows"
msgstr "Dekkevne for uttonede vinduer"

msgid "Saturation"
msgstr "Metning"

msgid "Saturation of faded windows"
msgstr "Metning for uttonede vinduer"

msgid "Toggle AddHelper"
msgstr "Slå av/på ADD-hjelper"

msgid "Use this to enable/disable AddHelper on the fly."
msgstr "Bruk dette for å aktivere/deaktivere ADD-helper mens du jobber."

msgid "Window Types"
msgstr "Vindustyper"

msgid "Window types that should be Opacified."
msgstr "Vindustyper som skal tones ut."

msgid ""
"All effects are chosen randomly, ignoring the selected effect. If None is "
"selected for an event, that event won't be animated."
msgstr ""
"Alle effekter blir valgt tilfeldig, og ignorerer den valgte effekten. Hvis "
"Ingen er valgt for en hendelse blir ikke hendelsen animert."

msgid "Angle of window at the end of the animation."
msgstr "Vinduets vinkel når animasjonen slutter."

msgid "Animation Selection"
msgstr "Animasjonsvalg"

msgid "Animation Time Step"
msgstr "Tidsskritt for animasjon"

msgid "Animation duration in milliseconds for close effect."
msgstr "Animasjonsvarighet i millisekunder for lukk-effekt."

msgid "Animation duration in milliseconds for focus effect."
msgstr "Animasjonsvarighet i millisekunder for fokus-effekt."

msgid "Animation duration in milliseconds for minimize effect."
msgstr "Animasjonsvarighet i millisekunder for minimer-effekt."

msgid "Animation duration in milliseconds for open effect."
msgstr "Animasjonsvarighet i millisekunder for åpne-effekt."

msgid "Animation duration in milliseconds for shade effect."
msgstr "Animasjonsvarighet i millisekunder for skyggelegg-effekt."

msgid "Animations"
msgstr "Animasjoner"

msgid "Away Angle"
msgstr "Vinkel ved bortglidning"

msgid "Away Position"
msgstr "Posisjon ved bortglidning"

msgid "Close Animation"
msgstr "Lukk-animasjon"

msgid "Close Effect"
msgstr "Lukkeeffekt"

msgid ""
"Closeness of window to camera at the end of the animation (1.0: Close to "
"camera, -2.0: Away from camera)."
msgstr ""
"Vinduets nærhet til kameraet ved animasjonens slutt (1.0: Nært kamera, -2.0: "
"Borte fra kamera)."

msgid ""
"Comma separated list of option value assignments to override effect "
"settings, e.g.: fire_color=#0080ffff, fire_particles=700, fire_smoke=1"
msgstr ""
"Kommadelt liste over verditilordninger for å overkjøre effektinnstillinger , "
"f.eks: fire_color=#0080ffff, fire_particles=700, fire_smoke=1"

msgid "Curved Fold"
msgstr "Rundede bretter"

#, fuzzy
msgid "Curved Fold Amplitude Multiplier"
msgstr "Amplitude for rundede bretter"

msgid "Dodge"
msgstr "Unngå"

msgid "Dodge Gap Ratio"
msgstr "Mellomromsratio for Unngå"

msgid "Dream"
msgstr "Drøm"

msgid "Duration"
msgstr "Varighet"

msgid "Effect Settings"
msgstr "Effektinnstillinger"

msgid "Fade"
msgstr "Ton ut/inn"

msgid "Fixed window interior during the Rollup animation."
msgstr "Fast innhold i vinduer gjennom opprullinganimasjonen."

msgid "Focus Animation"
msgstr "Fokus-animasjon"

msgid "Focus Effect"
msgstr "Fokus-effekt"

msgid ""
"Fold amplitude (size) is multiplied by this number. Negative values fold "
"outward."
msgstr ""

msgid "Glide 1"
msgstr "Glide 1"

msgid "Glide 2"
msgstr "Glide 2"

msgid "Horizontal Folds"
msgstr "Horisontale bretter"

#, fuzzy
msgid "Horizontal Folds Amplitude Multiplier"
msgstr "Amplitude for horisontale bretter"

msgid "How spring-like the Sidekick animation should be."
msgstr "Hvor fjær-lik sidespark-animasjonen skal være."

msgid "How spring-like the Zoom animation should be."
msgstr "Hvor fjær-lik forstørrelses/forminskings-animasjonen skal være."

msgid "Magic Lamp"
msgstr "Magisk lampe"

msgid "Magic Lamp Grid Y Resolution"
msgstr "Y-oppløsning for magisk lampes rutenett"

msgid "Magic Lamp Max Wave Amplitude"
msgstr "Max. bølgeamplitude for magisk lampe"

msgid "Magic Lamp Max Waves"
msgstr "Max. bølger for magisk lampe"

msgid "Magic Lamp Min Wave Amplitude"
msgstr "Min. bølgeamplitude for magisk lampe"

msgid "Magic Lamp Open Start Width"
msgstr "Startbredde for åpne med magisk lampe"

msgid "Magic Lamp Open/Close Moving End"
msgstr "Bevegende ende for åpne/lukk med magisk lampe"

msgid "Minimize Animation"
msgstr "Minimer-animasjon"

msgid "Minimize Effect"
msgstr "Minimer-effekt"

msgid "Minimize/Unminimize Only"
msgstr "Kun minimer/avminimer"

msgid "None"
msgstr "Ingen"

msgid "Number of Horizontal Folds"
msgstr "Antall horisontale bretter"

#, no-c-format
msgid "Number of rotations for Sidekick (plus or minus 10% for randomness)."
msgstr ""
"Antall rotasjoner for sidespark (pluss eller minus 10% for tilfeldighet)."

msgid "Off"
msgstr "Av"

msgid "On"
msgstr "På"

msgid "On open/close, move magic lamp ending point with the mouse pointer."
msgstr "På åpne/lukk, beveg sluttpunktet for magisk lampe med musepekeren."

msgid "On open/close, move vacuum ending point with the mouse pointer."
msgstr "På åpne/lukk, beveg sluttpunktet for støvsuger med musepekeren."

msgid "Open Animation"
msgstr "Åpne-animasjon"

msgid "Open Effect"
msgstr "Åpne-effekt"

msgid "Open/Close Only"
msgstr "Kun åpne/lukk"

msgid "Options"
msgstr "Valg"

msgid "Pool"
msgstr "Utvalg"

#, fuzzy
msgid ""
"Pool of effects to be chosen from if Random effect is selected. Click reset "
"to use all effects."
msgstr ""
"Utvalg av effekter til å velge fra hvis tilfeldig effekt er valgt. Klikk "
"tilbakestill for å gjenopprette full liste."

msgid "Random"
msgstr "Tilfeldig"

msgid "Random Animations For All Events"
msgstr "Tilfeldige animasjoner for alle hendelser"

msgid "Random Effects"
msgstr "Tilfeldige effekter"

msgid "Ratio of gaps between dodge start times to focus duration."
msgstr "Ratio av avstander mellom starttid til fokus for Unngå."

msgid "Roll Up"
msgstr "Rull opp"

msgid "Rollup Fixed Interior"
msgstr "Fast innhold ved rull opp"

msgid "Shade Animation"
msgstr "Skyggelegg-animasjon"

msgid "Shade Effect"
msgstr "Skyggelegg-effekt"

msgid "Sidekick"
msgstr "Sidespark"

msgid "Sidekick Number of Rotations"
msgstr "Antall rotasjoner for sidespark"

msgid "Sidekick Springiness"
msgstr "Fjæring for sidespark"

msgid ""
"Starting width of open effect and ending width of close effect for Magic "
"Lamp."
msgstr ""
"Oppstartsbredde for åpneeffekt, og endebredde for lukkeeffekt for magisk "
"lampe."

msgid ""
"Starting width of open effect and ending width of close effect for Vacuum."
msgstr ""
"Oppstartsbredde for åpneeffekt, og endebredde for lukkeeffekt for støvsuger."

msgid ""
"The amount of time in milliseconds between each render of the animation. The "
"higher the number, the jerkier the movements become."
msgstr ""
"Antall millisekunder mellom hver gjengivelse av animasjonen. Jo høyere "
"antall, jo mer hakkete blir bevegelsene."

msgid "The animation effect shown when closing a window."
msgstr "Animasjonseffekten som blir vist når du lukker et vindu."

msgid "The animation effect shown when creating a window."
msgstr "Animasjonseffekten som blir vist når du lager et vindu."

msgid "The animation effect shown when focusing a window."
msgstr "Animasjonseffekten som blir vist når du fokuserer et vindu."

msgid "The animation effect shown when minimizing a window."
msgstr "Animasjonseffekten som blir vist når du minimerer et vindu."

msgid "The animation effect shown when shading a window."
msgstr "Animasjonseffekten som blir vist når du skyggelegger et vindu."

msgid "The maximum amplitude (size of the waves) Magic Lamp will have."
msgstr "Maksimal amplitude (bølgestørrelse) for magisk lampe."

msgid "The maximum number of waves for Magic Lamp."
msgstr "Maksimalt antall bølger for magisk lampe."

msgid "The minimum amplitude (size of the waves) Magic Lamp will have."
msgstr "Minimum amplitude (bølgestørrelse) for magisk lampe."

msgid ""
"The number of horizontal folds that occur in the Horizontal Fold animation."
msgstr ""
"Antall horisontale bretter som forekommer i animasjonen horisontal brett."

msgid "The width of the wave relative to the window height."
msgstr "Bølgebredden, relativ til vindushøyden."

msgid "The windows that will be animated."
msgstr "Vinduene som vil bli animert."

msgid "Use various animations as window effects"
msgstr "Bruk diverse animasjoner som vinduseffekter"

msgid "Vacuum"
msgstr "Støvsuger"

msgid "Vacuum Grid Y Resolution"
msgstr "Y-oppløsning for støvsugers rutenett"

msgid "Vacuum Open Start Width"
msgstr "Begynnende startbredde for støvsuger"

msgid "Vacuum Open/Close Moving End"
msgstr "Bevegende ende for støvsuger åpne/lukke"

msgid ""
"Vertex grid resolution for Magic Lamp (Y dimension only). This is the number "
"of points used to define the curves. The higher the number, the smoother the "
"curves. However there will be a loss of performance (CPU usage increases)."
msgstr ""
"Oppløsning for magisk lampes rutenett-vertex. Dette er antallet punkter som "
"blir brukt til å definere kurvene. Jo høyere tall, jo mykere kurver, men det "
"vil bli en reduksjon i ytelse (CPU-bruk økes)."

msgid ""
"Vertex grid resolution for Vacuum (Y dimension only). This is the number of "
"points used to define the curves. The higher the number, the smoother the "
"curves. However there will be a loss of performance (CPU usage increases)."
msgstr ""
"Oppløsning for støvsugers rutenett-vertex. Dette er antallet punkter som "
"blir brukt til å definere kurvene. Jo høyere tall, jo mykere kurver, men det "
"vil bli en reduksjon i ytelse (CPU-bruk økes)."

msgid "Wave"
msgstr "Bølge"

#, fuzzy
msgid "Wave Amplitude Multiplier"
msgstr "Bølgeamplitude"

msgid "Wave Width"
msgstr "Bølgebredde"

msgid ""
"Wave amplitude (size) is multiplied by this number. Negative values fold "
"outward."
msgstr ""

msgid ""
"Whether the window should zoom to taskbar when minimized with Curved Fold "
"effect."
msgstr ""
"Om vinduet skal skaleres til oppgavelinjen når det blir minimert med "
"effekten avrundede bretter."

msgid ""
"Whether the window should zoom to taskbar when minimized with Dream effect."
msgstr ""
"Om vinduet skal skaleres til oppgavelinjen når det blir minimert med "
"effekten drøm."

msgid ""
"Whether the window should zoom to taskbar when minimized with Glide 1 effect."
msgstr ""
"Om vinduet skal skaleres til oppgavelinjen når det blir minimert med "
"effekten glide 1."

msgid ""
"Whether the window should zoom to taskbar when minimized with Glide 2 effect."
msgstr ""
"Om vinduet skal skaleres til oppgavelinjen når det blir minimert med "
"effekten glide 2."

msgid ""
"Whether the window should zoom to taskbar when minimized with Horizontal "
"Folds effect."
msgstr ""
"Om vinduet skal skaleres til oppgavelinjen når det blir minimert med "
"effekten glide 2."

msgid "Window that should animate with this effect when focused."
msgstr "Vindu som skal animeres med denne effekten når det blir fokusert."

msgid "Window that should animate with this effect when shaded."
msgstr "Vindu som skal animeres med denne effekten når det blir skyggelagt."

msgid "Zoom"
msgstr "Forstørr/forminsk"

msgid "Zoom Springiness"
msgstr "Fjæring ved forstørring/forminsking"

msgid "Zoom from Center"
msgstr "Forstørr/forminsk fra midten"

msgid "Zoom from center when playing the Sidekick animation."
msgstr "Forstørr/forminsk fra midten når sidespark-animasjonen avspilles."

msgid "Zoom from center when playing the Zoom animation."
msgstr ""
"Forstørr/forminsk fra midten når forstørr/forminsk-animasjonen avspilles"

msgid "Zoom to TaskBar on Minimize"
msgstr "Forminsk til oppgavelinje ved minimering"

msgid "Colors"
msgstr "Farger"

msgid "Cube Atlantis"
msgstr "Atlantiskube"

msgid "Dolphin size"
msgstr "Delfinstørrelse"

msgid "Dolphin size."
msgstr "Delfinstørrelse."

msgid "Enable colors"
msgstr "Bruk farger"

msgid "Fish size"
msgstr "Fiskstørrelse"

msgid "Number of fish"
msgstr "Antall fisk"

msgid "Number of fish inside the cube"
msgstr "Antall fisk inne i kuben"

msgid "Render some fish inside of the transparent cube"
msgstr "Gjengir noen fisk på innsiden av den gjennomsiktige kuben"

msgid "Shark size"
msgstr "Haistørrelse"

msgid "Whale size"
msgstr "Hvalstørrelse"

msgid "Whale size."
msgstr "Hvalstørrelse."

msgid "A simple benchmark plugin"
msgstr "Et enkelt ytelsestest-tillegg"

msgid "Benchmark"
msgstr "Ytelsestest"

msgid "Console Output"
msgstr "Utdata fra konsoll"

msgid "Console output update time"
msgstr "Oppdateringstid for utdata fra konsoll"

msgid "Disable Compiz integrated FPS limiter"
msgstr "Slå av Compiz' integrerte FPS-begrenser"

msgid "Disable limiter"
msgstr "Slå av begrenser"

msgid "Display FPS on screen"
msgstr "Vis FPS på skjermen"

msgid "Enable"
msgstr "Bruk"

msgid "Initiate"
msgstr "Start"

msgid "Main"
msgstr "Hoved"

msgid "Print FPS to console"
msgstr "Skriv FPS til konsoll"

msgid "Screen Output"
msgstr "Utdata på skjerm"

msgid "Start benchmark"
msgstr "Start ytelsestest"

msgid "Update time"
msgstr "Oppdateringstid"

msgid "X Position of benchmark window"
msgstr "X-posisjon for ytelsestestvinduet"

msgid "X position"
msgstr "X-posisjon"

msgid "Y Position of benchmark window"
msgstr "Y-posisjon for ytelsestestvinduet"

msgid "Y position"
msgstr "Y-posisjon"

#, fuzzy
msgid "Bicubic filter"
msgstr "Bytt filter"

msgid "Bicubic texture filtering"
msgstr ""

msgid "Color filter"
msgstr "Fargefilter"

msgid "Exclude windows"
msgstr "Ekskluder vinduer"

msgid "Filter colors for accessibility purposes"
msgstr "Filtrer farger for tilgjengelighetshensyn"

msgid "Filter window decorations"
msgstr "Filtrer vindusdekorasjoner"

msgid "Filtered windows"
msgstr "Filtrerte vinduer"

msgid "Filters files"
msgstr "Filterfiler"

msgid ""
"List of plain text filter files that should be applied when filtering "
"windows or screen."
msgstr ""
"Liste med filterfiler i ren tekst som skal brukes ved filtrering av  vinduer "
"eller skjerm."

msgid ""
"Select filter to use from filters list : either apply all filters or only "
"one specific filter (triggering this action switches filters one by one and "
"eventually comes back to the \"all filters\" mode)."
msgstr ""
"Velg filter å bruke fra fra filterlisten: enten bruk alle filtre, eller kun "
"ett spesifikt filter (utløsing av denne handlingen bytter filter etter "
"hverandre, og kommer til slutt tilbake til \"all filters\"-modus)."

msgid "Switch filter"
msgstr "Bytt filter"

msgid "Toggle filtering for currently focused window."
msgstr "Skru av/på filtrering for vinduet som nå er fokusert."

msgid "Toggle filtering for every window on the screen."
msgstr "Skru av/på filtrering for alle vinduer på skjermen."

msgid "Toggle screen filtering"
msgstr "Skru av/på skjermfiltrering"

msgid "Toggle window filtering"
msgstr "Skru av/på vindusfiltrering"

msgid ""
"Window decorations (borders and titlebar) will be filtered as well as window "
"contents if enabled."
msgstr ""
"Vindusdekorasjoner (kanter og tittellinje) vil bli filtrert, i tillegg til "
"vindusinnhold, hvis denne brukes."

msgid "Windows to be filtered by default."
msgstr "Vinduer som skal filtreres som standard."

msgid "Windows to exclude from filtering."
msgstr "Vinduer som skal ekskluderes fra filtrering."

msgid "Activate Crash Handler."
msgstr "Aktiver kræsjhåndterer."

msgid "Compiz crash handler plugin"
msgstr "Compiz kræsjhåndterer-tillegg"

msgid "Crash Dump Directory"
msgstr "Katalog for kræsjutskrift"

msgid "Crash handler"
msgstr "Kræsjhåndterer"

msgid "Directory to dump the crash logs to."
msgstr "Katalog å skrive kræsjloggene til."

msgid "Enable Crash Handler"
msgstr "Bruk kræsjhåndterer"

msgid "Start Other Window Manager"
msgstr "Start en annen vindushåndterer"

msgid "Start other window manager on Crash."
msgstr "Start en annen vindushåndterer ved kræsj."

msgid "Window Manager Command Line"
msgstr "Kommandolinje for vindushåndterer"

msgid "Window manager command line. DO NOT ENTER COMPIZ HERE!!!"
msgstr "Kommandolinje for vindushåndterer. IKKE SKRIV COMPIZ HER!"

msgid "Above"
msgstr "Over"

msgid "Adjust bottom face image to rotation"
msgstr "Juster bunnbilde til rotasjon"

msgid "Adjust bottom image"
msgstr "Juster bunnbilde"

msgid "Adjust top face image to rotation"
msgstr "Juster toppbilde til rotasjon"

msgid "Adjust top image"
msgstr "Juster toppbilde"

msgid "Advance to next image for bottom face of the cube"
msgstr "Gå videre til neste bunnbilde for kuben"

msgid "Advance to next image for top face of the cube"
msgstr "Gå videre til neste toppbilde for kuben"

msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"

#, fuzzy
msgid "Aspect ratio"
msgstr "Størrelsesforhold"

msgid "Aspect ratio of the deformed cube"
msgstr ""

msgid "Auto zoom"
msgstr "Autoforstørr/forminsk"

msgid "Auto zoom only on Mouse Rotate"
msgstr "Autoforstørr/forminsk kun ved muserotering"

msgid "Behaviour"
msgstr "Oppførsel"

msgid "Bottom image files"
msgstr "Bunnbildefiler"

msgid "Clamp bottom face image to border"
msgstr "Hold bunnbilde fast til kanten"

msgid ""
"Clamp bottom face image to border. This is often the best if your image "
"doesn't fit the size of the cube or if it's transparent. It can lead to some "
"ugly dotted lines when enabled (especially with large enough images) though."
msgstr ""
"Hold bunnbildet fast i kanten. Dette er ofte det beste hvis bildet ditt ikke "
"passer til størrelsen på kuben, eller er gjennomsiktig. Det kan likevel føre "
"til noen stygge prikkede linjer når det brukes (spesielt ved store nok "
"bilder)."

msgid "Clamp top face image to border"
msgstr "Hold toppbilde fast til kanten"

msgid ""
"Clamp top face image to border. This is often the best if your image doesn't "
"fit the size of the cube or if it's transparent. It can lead to some ugly "
"dotted lines when enabled (especially with large enough images) though."
msgstr ""
"Hold toppbildet fast i kanten. Dette er ofte det beste hvis bildet ditt ikke "
"passer til størrelsen på kuben, eller er gjennomsiktig. Det kan likevel føre "
"til noen stygge prikkede linjer når det brukes (spesielt ved store nok "
"bilder)."

msgid "Color of bottom face of the cube"
msgstr "Farge på bunnen av kuben"

msgid "Color of the ground (far)."
msgstr "Farge på bakken (langt unna)."

msgid "Color of the ground (near)."
msgstr "Farge på bakken (nært)."

msgid "Color of top face of the cube"
msgstr "Farge på toppen av kuben"

#, fuzzy
msgid "Compiz cube reflection and deformation"
msgstr "Compiz' kuberefleksjon"

msgid "Cube Bottom Color"
msgstr "Kubens bunnfarge"

#, fuzzy
msgid "Cube Reflection and Deformation"
msgstr "Speiling for deokrasjoner"

msgid "Cube Top Color"
msgstr "Kubens toppfarge"

#, fuzzy
msgid "Cube caps"
msgstr "Kubeluer"

#, fuzzy
msgid "Cylinder"
msgstr "Rens"

#, fuzzy
msgid "Deform caps"
msgstr "Deformering"

msgid "Deform cube caps."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Deform only on mouse rotate"
msgstr "Autoforstørr/forminsk kun ved muserotering"

msgid "Deformation"
msgstr "Deformering"

#, fuzzy
msgid "Deformation in unfold cube mode."
msgstr "Deformeringens styrke i kurvemodus"

#, fuzzy
msgid "Deformation mode."
msgstr "Deformering"

msgid "Distance"
msgstr "Avstand"

msgid "Draw bottom face"
msgstr "Tegn bunn"

msgid "Draw bottom face of the cube"
msgstr "Tegn bunnen på kuben"

msgid "Draw top face"
msgstr "Tegn topp"

msgid "Draw top face of the cube"
msgstr "Tegn toppen på kuben"

#, fuzzy
msgid "Enabled"
msgstr "Bruk"

#, fuzzy
msgid "Give cube a reflective ground."
msgstr "Compiz' kuberefleksjon"

msgid "Go back to previous image for bottom face of the cube"
msgstr "Gå tilbake til forrige bilde for bunnen av kuben"

msgid "Go back to previous image for top face of the cube"
msgstr "Gå tilbake til forrige bilde for toppen av kuben"

msgid "Ground color(far)"
msgstr "Bakkefarge (langt unna)"

msgid "Ground color(near)"
msgstr "Bakkfarge (nært)"

msgid "Initiates cube cylinder deformation only if rotation is mouse driven."
msgstr ""

msgid "Intensity"
msgstr "Intensitet"

msgid "Jumpy"
msgstr "Hoppende"

msgid "Jumpy reflection"
msgstr "Hoppende refleksjon"

msgid ""
"List of PNG and SVG files that should be rendered on bottom face of cube"
msgstr "Liste med PNG- og SVG-filer som skal gjengis på bunnen av kuben"

msgid "List of PNG and SVG files that should be rendered on top face of cube"
msgstr "Liste med PNG- og SVG-filer som skal gjengis på toppen av kuben"

#, fuzzy
msgid "Maintain bottom aspect ratio"
msgstr "Størrelsesforhold for ekspo-modus"

#, fuzzy
msgid "Maintain bottom cap image aspect ratio."
msgstr "Juster bunnbilde til rotasjon"

#, fuzzy
msgid "Maintain top aspect ratio"
msgstr "Størrelsesforhold for ekspo-modus"

#, fuzzy
msgid "Maintain top cap image aspect ratio."
msgstr "Juster toppbilde til rotasjon"

msgid "Next bottom image"
msgstr "Neste bunnbilde"

msgid "Next top image"
msgstr "Neste toppbilde"

msgid "Prev bottom image"
msgstr "Forrige bunnbilde"

msgid "Prev top image"
msgstr "Forrige toppbilde"

msgid "Reflection"
msgstr "Speiling"

msgid "Reflection ground size"
msgstr "Refleksjonens størrelse"

msgid "Reflection ground size."
msgstr "Refleksjonens størrelse"

msgid "Reflection intensity"
msgstr "Refleksjonens intensitet"

msgid "Reflection mode"
msgstr "Refleksjonsmodus"

msgid "Reflection mode."
msgstr "Refleksjonsmodus."

msgid "Scale bottom image"
msgstr "Skaler bunnbilde"

msgid "Scale image to cover bottom face of cube"
msgstr "Skaler bilde til å dekke bunnen av kuben"

msgid "Scale image to cover top face of cube"
msgstr "Skaler bilde til å dekke toppen av kuben"

msgid "Scale top image"
msgstr "Skaler toppbilde"

#, fuzzy
msgid "Sphere"
msgstr "Hastighet"

msgid "Top image files"
msgstr "Toppbildefiler"

msgid "Unfold cube deformation"
msgstr ""

msgid "Zoom out automatically only on mouse rotate."
msgstr "Forminsk automatisk kun ved muserotering."

msgid "Zoom out automatically to make the cube fit to the screen."
msgstr "Forminsk automatisk for å få kuben til å passe til skjermen."

#, fuzzy
msgid "Cube Caps"
msgstr "Kubeluer"

msgid "Render images on top and bottom of the cube"
msgstr "Gjengi bilder på toppen og bunnen av kuben"

#, fuzzy
msgid "Compiz cube reflection"
msgstr "Kuberefleksjon"

msgid "Cube Reflection"
msgstr "Kuberefleksjon"

msgid "Animation used when switching to expo mode"
msgstr "Animasjon som brukes ved bytte til ekspo-modus"

msgid "Aspect Ratio"
msgstr "Størrelsesforhold"

msgid "Button binding for drag &amp; drop of windows"
msgstr "Snarvei for dra-og-slipp av vinduer"

msgid "Button binding to exit expo"
msgstr "Snarvei for å avslutte ekspo"

msgid "Button binding to switch to next viewport in expo"
msgstr "Snarvei for å bytte til neste arbeidsområde"

msgid "Curve"
msgstr "Kurve"

msgid "Curve strength"
msgstr "Kurvestyrke"

msgid "Deformation of the expo wall"
msgstr "Deformering av ekspo-veggen"

msgid "Distance between viewports"
msgstr "Avstand mellom skrivebordsområder"

msgid "Distance of the expo wall"
msgstr "Avstand til ekspo-veggen"

msgid "Double click time"
msgstr "Tid for dobbelklikk"

msgid "Drag&amp;drop"
msgstr "Dra-og-slipp"

msgid "Duration of the zoomout animation"
msgstr "Varighet for forminsk-animasjonen"

msgid "Engage wall expo mode button binding"
msgstr "Velg museknapp for ekspo-modus"

msgid "Engage wall expo mode edge binding"
msgstr "Velg kantsnarvei for ekspo-modus"

msgid "Engage wall expo mode key binding"
msgstr "Velg hurtigtast for ekspo-modus"

msgid "Exit expo"
msgstr "Avslutt ekspo"

msgid "Expo"
msgstr "Ekspo"

msgid "Expo Animation"
msgstr "Ekspo-animasjon"

msgid "Expo Plugin"
msgstr "Eksponer-illegg"

msgid "Expo button"
msgstr "Ekspo-knapp"

msgid "Expo edge"
msgstr "Ekspo-kant"

msgid "Expo key"
msgstr "Ekspo-tast"

msgid "Expo mode aspect ratio"
msgstr "Størrelsesforhold for ekspo-modus"

msgid "Fade + Zoom"
msgstr "Ton inn/ut + forstørr/forminsk"

msgid "Generate mipmaps in expo mode"
msgstr "Lag MIP-kart i ekspo-modus"

msgid "Hide panels/docks in expo"
msgstr "Skjul paneler/dokker i ekspo"

msgid "Hide panels/docks in expo."
msgstr "Skjul paneler/dokker i ekspo"

msgid "Immediate moves"
msgstr "Umiddelbare forflytninger"

msgid "Inactive viewport brightness."
msgstr "Skarphet for inaktivt arbeidsområde"

msgid "Inactive viewport saturation."
msgstr "Metning for inaktivt arbeidsområde"

msgid "Mipmaps"
msgstr "MIP-kart"

msgid "Multi Output Mode"
msgstr "Flerskjermsmodus"

msgid "Next viewport"
msgstr "Neste arbeidsområde"

msgid "One big wall"
msgstr "En stor vegg"

msgid "One wall per output"
msgstr "En vegg pr skjerm"

msgid "Previous viewport"
msgstr "Forrige arbeidsområde"

msgid "Reflection Scale"
msgstr "Speilstørrelse"

msgid "Scale factor of the expo wall reflection"
msgstr "Skaleringsfaktor for ekspo-veggens speiling"

msgid ""
"Selects how the expo wall is displayed if multiple output devices are used."
msgstr "Velger hvordan ekspo-veggen vises hvis flere skjermenheter brukes."

msgid ""
"Selects if windows movements in expo mode should be immediate - this among "
"other things disables wobbliness"
msgstr ""
"Velger om vindusbevegelser i ekspo-modus skal være umiddelbare. Dette slår "
"bl.a. av ustødighet"

msgid "Show a reflection of the viewports on the ground"
msgstr "Vis et speil av arbeidsområdene på bakken"

msgid "Strength of the deformation in curve mode"
msgstr "Deformeringens styrke i kurvemodus"

msgid "Tilt"
msgstr "Skråstill"

msgid "Timeframe to execute a double click"
msgstr "Tidsramme for å utføre et dobbelklikk"

msgid "Viewport distance"
msgstr "Avstand mellom arbeidsområder"

msgid "Vortex"
msgstr "Virvel"

msgid "Zoom time"
msgstr "Forminskingstid"

#, fuzzy
msgid "Activate Demanding Attention Window"
msgstr "Aktiver et gitt vindu"

msgid "Activate Window"
msgstr "Aktiver vindu"

msgid "Activate a given window"
msgstr "Aktiver et gitt vindu"

msgid "Activate next window which has the \"demands attention\" flag set."
msgstr ""

msgid "Extra WM Actions"
msgstr "Ekstra hendelser"

msgid "Provides less commonly used WM actions"
msgstr "Sørger for mindre brukte hendelser for vindushåndterer"

msgid "Toggle Always-On-Top"
msgstr "Skru av/på alltid-øverst"

msgid "Toggle Fullscreen"
msgstr "Skru av/på fullskjerm"

msgid "Toggle Redirect"
msgstr "Skru av/på videresend"

msgid "Toggle Sticky"
msgstr "Skru av/på klistre"

msgid "Toggle always on top for the active window"
msgstr "Skru av/på alltid-øverst for det aktive vinduet"

msgid "Toggle window fullscreen"
msgstr "Skru av/på fullskjermvindu"

msgid "Toggle window redirect"
msgstr "Skru av/på videresending av vindu"

msgid "Toggle window stickyness"
msgstr "Skru av/på vindusklistring"

msgid "Always fit to window on focus track"
msgstr "Tilpass alltid til vindu på fokuseringsspor"

msgid ""
"Always keep the zoomed area in sync with where the mouse is, and vice versa. "
"Use this if you don't intend to draw a scaled pointer or hide the original "
"pointer. The zoomed area will move as you move your mouse."
msgstr ""
"Hold alltid det forstørrede området synkronisert med hvor musepekeren er, og "
"vice versa. Bruk dette hvis du ikke har planer om å tegne en skalert peker "
"eller gjemme den originale pekeren. Det forstørrede området vil bevege seg i "
"takt med musen."

msgid "Animation"
msgstr "Animasjon"

msgid ""
"Attempt to keep the zoomed mouse visible by warping it when it is moved "
"outside the zoom area."
msgstr ""
"Prøv å holde den forstørrede musen synlig ved å kaste den tilbake når den "
"beveges utenfor det forstørrede området."

msgid "Autoscale threshold"
msgstr ""

msgid "Center the mouse"
msgstr "Sentrer musen"

#, fuzzy
msgid "Dynamic mouse pointer scale"
msgstr "Skaler musepekeren"

msgid "Enable focus tracking"
msgstr "Bruk fokussporing"

msgid "Enable this to get a gradually larger mouse pointer as you zoom in"
msgstr ""
"Bruk denne for å få en gradvis større musepeker etter hvert som du forstørrer"

msgid ""
"Enable this to target the focused window when jumping to a specific zoom "
"level. Disable to target mouse."
msgstr ""
"Bruk dette for å sikte mot vinduet med fokus når du hopper til en spesifikk "
"forstørring. Deaktiver for å sikte mot musen."

msgid "Enhanced Zoom Desktop"
msgstr "Utvidet forstørret skrivebord"

msgid "Enhanced zoom functions for the visually impaired and other users"
msgstr "Utvidede forstørrelsesfunksjoner for synshemmede og andre brukere"

msgid "Filter Linear"
msgstr "Filtrer lineært"

msgid "Fit the window to the zoom level"
msgstr "Tilpass vinduet til forstørrelsesnivået"

msgid ""
"Fit the zoomed area to the window when the zoomed area moves as a result of "
"focus tracking."
msgstr ""
"Tilpass the forstørrede området til vinduet når det forstørrede området "
"beveger seg som et resultat av fokussporing."

msgid ""
"Fit the zoomed area to the window when the zoomed area moves as a result of "
"focus tracking. Even when not initially zoomed in."
msgstr ""
"Tilpass the forstørrede området til vinduet når det forstørrede området "
"beveger seg som et resultat av fokussporing. Til og med når det ikke er "
"forstørret i utgangspunktet."

msgid "Fit zoom level to window on focus change"
msgstr "Tilpass forstørrelsesnivå til vindu ved fokusendring"

msgid "Fit zoomed area to window"
msgstr "Tilpass forstørret område til vindu"

msgid "Fitting"
msgstr "Tilpasning"

msgid "Focus Tracking"
msgstr "Fokussporing"

msgid "Follow Focus Delay"
msgstr "Forsinkelse for fokusfølging"

msgid "Hide original mouse pointer"
msgstr "Skjul original musepeker"

msgid "Hides the original mouse pointer when zoomed in and scaling the mouse"
msgstr "Skjuler den originale musepekeren når forstørret og musen skalert"

#, fuzzy
msgid "Minimum zoom factor"
msgstr "Minimum skaleringsfaktor"

msgid "Mouse Behaviour"
msgstr "Oppførsel for mus"

msgid "Mouse Restrain Margin"
msgstr "Tilbakeholdingsmargin for mus"

msgid "Mouse panning"
msgstr "Musepanorering"

msgid "Move the zoom area when focus changes."
msgstr "Flytt det forstørrede området når fokus endres"

msgid ""
"Move the zoomed area this much whenever you pan the zoomed area with keys."
msgstr ""
"Flytt det forstørrede området med så mye når når du panorerer det "
"forstørrede området med taster."

msgid ""
"Only attempt to center newly focused windows if the mouse hasn't moved in "
"this amount of seconds. Use this to avoid jumping when using sloppy focus."
msgstr ""
"Prøv kun å sentrere nylig fokuserte vinduer hvis musen ikke har beveget seg "
"i løpet av så mange sekunder. Bruk dette for å unngå hopping når du bruker "
"slurvete fokus."

msgid ""
"Only change zoom level (scale) on focus change if the target value is higher "
"than this. Prevents zooming too far in on small popups etc."
msgstr ""

msgid "Pan (move) the zoom area down"
msgstr "Panorer (flytt) det forstørrede området nedover"

msgid "Pan (move) the zoom area left"
msgstr "Panorer (flytt) det forstørrede området til venstre"

msgid "Pan (move) the zoom area right"
msgstr "Panorer (flytt) det forstørrede området til høyre"

msgid "Pan (move) the zoom area up"
msgstr "Panorer (flytt) det forstørrede området oppover"

msgid "Pan Factor"
msgstr "Panoreringsfaktor"

msgid "Pan Zoom Down"
msgstr "Panorer nedover"

msgid "Pan Zoom Left"
msgstr "Panorer mot venstre"

msgid "Pan Zoom Right"
msgstr "Panorer mot høyre"

msgid "Pan Zoom Up"
msgstr "Panorer oppover"

msgid "Pan the zoom area when the mouse cursor moves outside the visible area."
msgstr ""
"Panorer det skalerte området når musepekeren beveger seg utenfor det synlige "
"området."

msgid "Panning"
msgstr "Panorering"

msgid "Puts the mouse in the middle of the screen (Regardless of zoom level)"
msgstr "Plasserer musen i midten av skjermen (uansett forstørrelsesnivå)"

msgid "Resize the window so it matches the current zoom level."
msgstr ""
"Gjør om størrelse på vinduet slik at det passer til nåværende "
"forstørrelsesnivå."

msgid "Restrain the mouse to the zoom area"
msgstr "Hold musen innefor det forstørrede området"

msgid "Scale the mouse pointer"
msgstr "Skaler musepekeren"

msgid "Specific Zoom"
msgstr "Spesifikk forstørrelse"

msgid "Specific zoom factor 1"
msgstr "Spesifikk forstørrelsesfaktor 1"

msgid "Specific zoom factor 2"
msgstr "Spesifikk forstørrelsesfaktor 2"

msgid "Specific zoom factor 3"
msgstr "Spesifikk forstørrelsesfaktor 3"

msgid "Speed"
msgstr "Hastighet"

#, fuzzy
msgid "Static mouse pointer scale"
msgstr "Skaler musepekeren"

msgid "Sync Mouse"
msgstr "Synkroniser mus"

msgid "Target Focused Window on Specific level"
msgstr "Sikt fokusert vindu på spesifikt nivå"

msgid ""
"The minimum allowed zoom factor. A value of 0.5 equals 2x zoom, a value of "
"0.25 equals 4x zoom."
msgstr ""

msgid "The size of the margin to add when attempting to restrain the mouse."
msgstr "Størrelsen på margen som legges til når musen forsøkes holdt tilbake."

msgid "Timestep"
msgstr "Tidsskritt"

msgid "Toggle zoom area lock"
msgstr "Slå på/av låsing av forstørret område"

msgid "Toggles a lock on the zoom area so it doesn't change on various events"
msgstr ""
"Slår på/av en lås på det forstørrede området slik at det ikke endres ved "
"diverse hendelser"

msgid "Use linear filter when zoomed in"
msgstr "Bruk lineært filter når forstørret"

msgid ""
"When not using a dynamic mouse pointer scale, this is the scale factor for "
"the mouse pointer."
msgstr ""

msgid ""
"When scaling the mouse pointer, this option makes the scale adjust according "
"to the current level of zoom."
msgstr ""

msgid "Zoom Area Movement"
msgstr "Bevegelse for forstørrelsesområde"

#, fuzzy
msgid "Zoom Box"
msgstr "Forstørr/forminsk"

msgid "Zoom In"
msgstr "Forstørr"

msgid "Zoom In/Out"
msgstr "Forstørr/forminsk"

msgid "Zoom Out"
msgstr "Forminsk"

msgid "Zoom Specific Level 1"
msgstr "Forstørrelsesspesifikt nivå 1"

msgid "Zoom Specific Level 2"
msgstr "Forstørrelsesspesifikt nivå 2"

msgid "Zoom Specific Level 3"
msgstr "Forstørrelsesspesifikt nivå 3"

msgid "Zoom Speed"
msgstr "Forstørrelseshastighet"

msgid "Zoom Timestep"
msgstr "Tidsskritt for forstørrelse"

msgid "Zoom factor"
msgstr "Forstørrelsesfaktor"

msgid "Zoom in on a boxed area"
msgstr ""

msgid "Zoom in/out by this factor. Higher value means quicker zooming."
msgstr ""
"Forstørr/forminsk med denne faktoren. Høyerer verdi betyr raskere "
"forstørring/forminsking."

msgid "Zoom level to go to when triggering hotkey 1"
msgstr "Forstørrelsesnivå å gå til når hurtigtast 1 brukes"

msgid "Zoom level to go to when triggering hotkey 2"
msgstr "Forstørrelsesnivå å gå til når hurtigtast 2 brukes"

msgid "Zoom level to go to when triggering hotkey 3"
msgstr "Forstørrelsesnivå å gå til når hurtigtast 3 brukes"

msgid "Zoom to the specific zoom level 1"
msgstr "Skaler til spesifikt forstørrelsesnivå 1"

msgid "Zoom to the specific zoom level 2"
msgstr "Skaler til spesifikt forstørrelsesnivå 2"

msgid "Zoom to the specific zoom level 3"
msgstr "Skaler til spesifikt forstørrelsesnivå 3"

msgid ""
"Zooms in/out so the focused window is zoomed to the maximum while still "
"being fully visible."
msgstr ""
"Forstørr/forminsk slik at det fokuserte vinduet er forstørret til det "
"maksimale, mens det er fullt synlig."

msgid "Easily access your desktop"
msgstr "Få raskt tilgang til skrivebordet ditt"

msgid "Fade Time"
msgstr "Uttoningstid"

msgid "Fade time (in ms)"
msgstr "Uttoningstid (i ms)"

msgid "Fade to Desktop"
msgstr "Ton ut til skrivebordet"

msgid "Windows that should be faded to desktop"
msgstr "Vinduer som skal bli tonet ut til skrivebordet"

msgid "Alter window opacity based on color."
msgstr "Endre vinduets dekkevne basert på farge."

msgid "Color Opacity"
msgstr "Fargedekkevne"

msgid "Toggle Window Fake ARGB"
msgstr "Skru av/på falsk ARGB for vinduer"

msgid "Toggle window fake ARGB."
msgstr "Skru av/på falsk ARGB for vinduer"

#, fuzzy
msgid "Add Particle"
msgstr "Partiklenes levetid"

msgid "Adds a fire particle at position (x,y), where x and y are floats."
msgstr ""

msgid "Background brightness"
msgstr "Bakgrunnens skarphet"

msgid "Background brightness during paint"
msgstr "Bakgrunnens skarphet ved maling"

msgid "Clear"
msgstr "Rens"

msgid "Clear (button)"
msgstr "Rens (knapp)"

msgid "Clear (key)"
msgstr "Rens (tast)"

msgid "Fire Particle Color"
msgstr "Brannpartikkels farge"

msgid "Fire Particle Life"
msgstr "Brannpartikkels levetid"

msgid "Fire Particle Size"
msgstr "Brannpartikkels størrelse"

msgid "Fire Particle Slowdown"
msgstr "Brannpartikkelse nedbremsing"

msgid "Fire particle color."
msgstr "Farge for brannpartikkel."

msgid "Fire particle life."
msgstr "Levetid for brannpartikkel."

msgid "Fire particle size."
msgstr "Størrelse for brannpartikkel."

msgid "Fire particle slowdown."
msgstr "Nedbremsing for brannpartikkel."

msgid "Have random colors for the fire effect, also known as Mystical Fire."
msgstr "Ha tilfeldige farger for branneffekten, også kjent som mystisk brann"

msgid "Initiate (button)"
msgstr "Start (knapp)"

msgid "Initiate (key)"
msgstr "Start (tast)"

msgid "Initiate fire drawing"
msgstr "Start branntegning"

msgid "Maximum number of active particles"
msgstr "Maksimalt antall aktiver partikler"

msgid "Number of particles"
msgstr "Antall partikler"

msgid "Paint fire on the screen"
msgstr "Mal brann på skjermen"

msgid "Paint fire or other particles on the screen"
msgstr "Mal brann eller andre partikler på skjermen"

msgid "Randomly Colored Fire"
msgstr "Tilfeldig farget brann"

msgid "Cube Gears"
msgstr "Kube-tannhjul"

msgid "Render gears inside of the transparent cube"
msgstr "Gjengir tannhjul på innsiden av den gjennomsiktige kuben"

msgid "Animation Options"
msgstr "Animasjonsvalg"

msgid "Autotab windows on creation"
msgstr "Lag automatisk arkfaner på vinduer når de skapes"

msgid "Autotab windows with themselves on window creation"
msgstr "Vinduer får automatisk arkfaner med seg selv når de skapes"

msgid "Border Radius"
msgstr "Kantradius"

msgid "Border Width"
msgstr "Kantbredde"

msgid "Border color of the tab bar"
msgstr "Kantfarge for fanelinjen"

msgid "Brightness of selected windows"
msgstr "Skarphet for de valgte vinduene"

msgid "Change Tab Left"
msgstr "Bytt fane venstre"

msgid "Change Tab Right"
msgstr "Bytt fane høyre"

msgid "Change tab animation duration"
msgstr "Varighet for animasjon for fanebytte"

msgid "Close Group"
msgstr "Lukk gruppe"

msgid "Create mipmaps for thumbnails"
msgstr "Lag MIP-kart for miniatyrer"

msgid "Create mipmaps for thumbnails in the tab bar"
msgstr "Lag MIP-kart for miniatyrer i fanelinjen"

msgid ""
"Distance (in pixels) between the tab bar and the dragged slot for applying "
"the spring model. If the distance is larger than that value, the model isn't "
"applied."
msgstr ""
"Avstand (i piksler) mellom fanelinjen og den dragningsplassen for å bruke "
"fjærmodellen. Hvis avstanden er større enn denne verdien blir ikke modellen "
"brukt."

msgid "Duration (in s) of the animation that happens when changing tabs"
msgstr "Varighet (i sek) for animasjonen som skjer ved fanebytte"

msgid "Duration (in s) of the tab bar fading animation when showing/hiding it"
msgstr ""
"Varighet (i sek) for fanelinjens uttoningsanimasjon når den vises/skjules"

msgid "Duration (in s) of the tab bar pulse animation"
msgstr "Varighet (i sek) for fanelinjens pulsanimasjon"

msgid "Duration (in s) of the tab bar reflex animation"
msgstr "Varighet (i sek) for fanelinjens speilingsanimasjon"

msgid "Duration (in s) of the text fading animation when showing/hiding it"
msgstr ""
"Varighet (i sek) for uttoningsanimasjonen for tekst når den vises/skjules"

msgid "Enable Glow"
msgstr "Bruk glød"

msgid "Enable grouped window glowing"
msgstr "Bruk glød for grupperte vinduer"

msgid "Fade time for tab bar animations"
msgstr "Uttoningstid for fanelinjens animasjoner"

msgid "Fade time for text animations"
msgstr "Uttoningstid for tekstanimasjoner"

msgid "Fill color of the selection rectangle"
msgstr "Fyllfarge for utvalgsrektangelet"

msgid "Fill color of the tab bar"
msgstr "Fyllfarge for fanelinjen"

msgid "Font Color"
msgstr "Skriftfarge"

msgid "Font Size"
msgstr "Skriftstørrelse"

msgid "General"
msgstr "Generelt"

msgid "Glass"
msgstr "Glass"

msgid "Glow"
msgstr "Glød"

msgid "Glow Color Change"
msgstr "Fargeforandring for glød"

msgid "Glow Size"
msgstr "Glødstørrelse"

msgid "Glow Type"
msgstr "Glødtype"

msgid "Glow ring"
msgstr "Glødering"

msgid "Gradient"
msgstr "Fargeovergang"

msgid "Group Window Match"
msgstr "Vinduer som skal grupperes"

msgid "Group Windows"
msgstr "Grupper vinduer"

msgid "Group and Tab Windows"
msgstr "Grupper og lag faner av vinduer"

msgid "Group the windows after selection"
msgstr "Grupper vinduer etter utvalg"

msgid "Grouping"
msgstr "Gruppering"

msgid "Hover time for slot dragging"
msgstr "Svevetid for plassdragning"

msgid ""
"If one window in the group is (un)maximized, all other group windows are (un)"
"maximized as well."
msgstr ""
"Hvis ett vindu i gruppen (av)maksimeres, blir alle vinduer i gruppen også "
"(av)maksimert."

msgid ""
"If one window in the group is (un)minimized, all other group windows are (un)"
"minimized as well."
msgstr ""
"Hvis ett vindu i gruppen (av)minimeres, blir alle vinduer i gruppen også (av)"
"minimert."

msgid ""
"If one window in the group is (un)shaded, all other group windows are (un)"
"shaded as well."
msgstr ""
"Hvis ett vindu i gruppen rulles opp/ned, blir alle vinduer i gruppen også "
"rullet opp/ned."

msgid ""
"If one window in the group is activated, all other group windows are raised "
"as well."
msgstr ""
"Hvis ett vindu i gruppen aktiveres, blir alle vinduer i gruppen også hevet."

msgid ""
"If one window in the group is moved, all other group windows are moved as "
"well."
msgstr ""
"Hvis ett vindu i gruppen flyttes, blir alle vinduer i gruppen også flyttet."

msgid ""
"If one window in the group is resized, all other group windows are resized "
"as well."
msgstr ""
"Hvis ett vindu i gruppen får endret størrelse, får alle vinduer i gruppen "
"også endret størrelse."

msgid "If there is only 1 window left in the group, it will be ungrouped."
msgstr "Hvis det bare er 1 vindu igjen i gruppen vil det bli avgruppert."

msgid ""
"If you don't like the current glow color, you can change it with this key."
msgstr ""
"Hvis du ikke liker den nåværende glødefargen, kan du endre den med denne "
"tasten."

msgid ""
"If you have selected some windows, this automatically groups them (Doesn't "
"work with selection mode 'Normal')."
msgstr ""
"Hvis du har valgt noen vinduer, vil dette automatisk gruppere dem. (Virker "
"ikke med utvalgsmodus 'Normal')"

msgid "Ignore Group"
msgstr "Ignorer gruppe"

msgid "Key bindings"
msgstr "Snarveier"

msgid "Line Color"
msgstr "Linjefarge"

msgid "Line color of the selection rectangle"
msgstr "Linjefarge på utvalgsrektangelet."

msgid "Maximize/unmaximize with group"
msgstr "Maksimer/avmaksimer med gruppe"

msgid "Metal"
msgstr "Metall"

msgid "Minimize with group"
msgstr "Minimer med gruppe"

msgid ""
"Mouse pointer movement speed limit (in pixels/second) for the spring model"
msgstr ""
"Fartsgrense for musepekerbevegelse (in piksler/sekund) for fjæringsmodellen"

msgid "Move every window in the group"
msgstr "Flytt alle vinduer i gruppen"

msgid "Murrina"
msgstr "Murrina"

msgid "Opacity of selected windows"
msgstr "Dekkevne for utvalgte vinduer"

msgid "Play animations on the tab bar e.g. on fade in."
msgstr "Spill av animasjoner på fanelinjen, f.eks. ved inntoning."

msgid "Precision"
msgstr "Presisjon"

msgid ""
"Precision of the selection (percentage of the visible window area which must "
"be selected for the selection to be recognized)."
msgstr ""
"Presisjon for utvalget (prosentandel av det synlige vindusområdet som må "
"velges for at utvalget skal bli gjenkjent)."

msgid "Raise every window in the group"
msgstr "Løft alle vinduer i gruppen"

msgid "Rectangular glow"
msgstr "Rektangulær glød"

msgid "Remove Group Window"
msgstr "Fjern gruppevindu"

msgid "Remove window from group after dropping it outside a tab bar"
msgstr "Fjern vindu fra gruppe etter å ha sluppet det utenfor en fanelinje"

msgid "Resize every window in the group"
msgstr "Endre størrelse på alle vinduer i gruppen"

msgid "Saturation of selected windows"
msgstr "Metning for utvalgte vinduer"

msgid "Select"
msgstr "Velg"

msgid "Select Single Window"
msgstr "Velg enkelt vindu"

msgid "Selection"
msgstr "Utvalg"

msgid "Selection Color"
msgstr "Utvalgsfarge"

msgid "Shade with group"
msgstr "Rull med gruppe"

msgid "Simple"
msgstr "Enkel"

msgid "Slot Drag Spring K"
msgstr "K for fjæring for plassdragning"

msgid "Slot Dragging"
msgstr "Plassdragning"

msgid "Slot drag friction"
msgstr "Friksjon for plassdragning"

msgid "Space"
msgstr "Mellomrom"

msgid "Speed limit for spring model"
msgstr "Fartsgrense for fjæringsmodell"

msgid "Spring Konstant used for slot dragging"
msgstr "Fjæringskonstant som brukes for plassdragning"

msgid "Spring friction for slot dragging"
msgstr "Fjæringsfriksjon for plassdragning"

msgid "Tab Bar Show Delay"
msgstr "Forsinkelse for visning av fanelinje"

msgid "Tab Base Color"
msgstr "Fanegrunnlagets farge"

msgid "Tab Border Color"
msgstr "Fanekantens farge"

msgid "Tab Group"
msgstr "Fanegruppe"

msgid "Tab Highlight Color"
msgstr "Faneuthevingens farge"

msgid "Tab Style"
msgstr "Fanestil"

msgid "Tab bar visibility time after tab change"
msgstr "Synlighet for fanelinje etter fanebytte"

msgid "Tabbing"
msgstr "Fanebruk"

msgid "Tabbing Speed"
msgstr "Hastighet for fanebruk"

msgid "Tabbing Timestep"
msgstr "Tidsskritt for fanebruk"

msgid "Tabbing speed"
msgstr "Hastighet for fanebruk"

msgid "Tabbing timestep"
msgstr "Tidsskritt for fanebruk"

msgid "The color of the window title in the tab bar"
msgstr "Fargen på vindustiitelen i fanelinjen"

msgid "The key for closing all windows in the group."
msgstr "Tasten for å lukke alle vinduer i gruppen."

msgid "The key for grouping windows."
msgstr "Tasten for gruppering av vinduer."

msgid ""
"The key for ignoring the group. If this key is pressed, you can do actions "
"for a single window in the group only."
msgstr ""
"Tasten for å ignorere gruppen. Hvis denne tasten trykkes, kan du kun gjøre "
"hendelser ett enkelt vindu i gruppen."

msgid "The key for removing the selected window from its group."
msgstr "Tasten for å fjerne det utvalgte vinduet fra dets gruppe."

msgid "The key for selecting the current window."
msgstr "Tasten for å velge det nåværende vinduet."

msgid "The key for starting selecting windows."
msgstr "Knappen for å begynne å velge vinduer."

msgid "The key for switching to the tab left of the current one."
msgstr "Tasten for å bytte til fanen til venstre for nåværende."

msgid "The key for switching to the tab right of the current one."
msgstr "Tasten for å bytte til fanen til høyre for nåværende."

msgid "The key for toggling the tab mode for the current group."
msgstr "Tasten for å skifte mellom fanemodus for nåværende gruppe."

msgid "The key for ungrouping the current group."
msgstr "Tasten for å avgruppere nåværende gruppe."

msgid "The radius for the tab bar edges"
msgstr "Radius for fanelinjens kanter"

msgid "The size of the grouped window glow"
msgstr "Størrelsen for det grupperte vinduets glød"

msgid "The size of the window thumbs in the task bar"
msgstr "Størrelsen på vindusminiatyrer i oppgavelinjen"

msgid "The size of the window title font in the tab bar"
msgstr "Størrelsen på vindutittelens skrifttype i fanelinjen"

msgid "The space between the thumbs"
msgstr "Mellomrommet mellom miniatyrene"

msgid "The style of the tab bar"
msgstr "Fanelinjens stil"

msgid "The type of the glow"
msgstr "Type glød"

msgid "The width of the tab bar outline"
msgstr "Bredden på fanelinjens omriss"

msgid "Thumb Size"
msgstr "Miniatyrstørrelse"

msgid "Time (in s) before the tab bar is shown after hovering the title bar"
msgstr "Tid (i sek) før fanelinjen vises etter å sveve over tittellinjen"

msgid "Time (in s) the tab bar is visibly after a tab change"
msgstr "Tid (i sek) fanelinjen er synlig etter fanebytte"

msgid "Time for tab bar pulse animation"
msgstr "Tid for fanelinjens pulsanimasjon"

msgid "Time for tab bar reflex animation"
msgstr "Tid for fanelinjens speilingsanimasjon"

msgid ""
"Timespan (in s) after which a grouped window is activated if a window of "
"another group is dragged over it"
msgstr ""
"Tidsspenn (i sek) hvoretter et gruppert vindu er aktivert hvis et vindu fra "
"en annen gruppe er dratt over det"

msgid "Ungroup Windows"
msgstr "Avgrupper vinduer"

msgid "Ungroup the windows if only one window is left"
msgstr "Avgrupper vinduene hvis bare ett vindu er igjen"

msgid "Untab the group when closing the top tab window instead of changing tab"
msgstr ""
"Avslutt faner for gruppen, i stedet for å bytte fane, når det øverste "
"fanevinduet lukkes"

msgid "Untab when closing top tab"
msgstr "Avslutt faner når øverste fane lukkes"

msgid "Use tab bar animations"
msgstr "Bruk animasjoner for fanelinje"

msgid "Window Title Font"
msgstr "Skrifttype for vindustittel"

msgid "Windows that should be allowed to be grouped"
msgstr "Vinduer som skal tillates gruppert"

msgid "With this plugin you can group and tab windows"
msgstr "Med dette tillegget kan du gruppere og lage faner av vinduer"

msgid "Y distance for spring model"
msgstr "Y-avstand for fjæringsmodell"

msgid "Compression Quality"
msgstr "Kompresjonskvalitet"

msgid "JPEG"
msgstr "JPEG"

msgid "JPEG image format plugin"
msgstr "Tillegg for JPEG bildeformat"

msgid "Quality of compression when saving JPEG images"
msgstr "Kvalitet for kompresjon ved lagring av JPEG-bilder"

msgid "Background/Window brightness."
msgstr "Skarphet for bakgrunn/vindu"

msgid "Background/Window saturation."
msgstr "Metning for bakgrunn/vindu"

msgid "Fade In/Out Time"
msgstr "Varighet for ton inn/ut"

msgid "Fade In/Out Time."
msgstr "Varighet for Ton inn-/ut."

msgid "Login"
msgstr "Innlogging"

msgid "Login Window Match"
msgstr "Samsvar for innloggingsvindu"

msgid "Login Window match"
msgstr "Samsvar for innloggingsvindu"

msgid "Login/Logout"
msgstr "Inn-/utlogging"

msgid "Login/Logout effect"
msgstr "Inn-/utloggingseffekt"

msgid "Logout"
msgstr "Utlogging"

msgid "Logout Window Match"
msgstr "Samsvar for utloggingsvindu"

msgid "Logout Window match"
msgstr "Samsvar for utloggingsvindu"

msgid "Window opacity."
msgstr "Dekkevne for vindu."

msgid "Border color"
msgstr "Kantfarge"

msgid "Border width"
msgstr "Kantbredde"

msgid "Border widtht."
msgstr "Kantbredde"

msgid "Box height."
msgstr "Bokshøyde."

msgid "Box width."
msgstr "Boksbredde."

msgid "Clip mask"
msgstr "Klippmaske"

msgid "Clip mask."
msgstr "Klippmaske."

msgid "Fisheye"
msgstr "Fiskeøye"

msgid "Height"
msgstr "Høyde"

msgid "Image overlay"
msgstr "Bildeoverlegg"

msgid "Keep fully on screen"
msgstr "Behold helt på skjermen"

msgid "Keep fully on screen."
msgstr "Behold helt på skjermen."

msgid "Magnifier"
msgstr "Forstørrelse"

msgid "Magnifier box"
msgstr "Forstørrelsesboks"

msgid "Magnifier image"
msgstr "Forstørrelsesbilde"

msgid "Magnifier image."
msgstr "Forstørrelsesbilde."

msgid "Mode"
msgstr "Modus"

msgid "Mode."
msgstr "Modus."

msgid "Radius"
msgstr "Radius"

msgid "Radius of the magnification area."
msgstr "Radius for det forstørrede området."

msgid "Width"
msgstr "Bredde"

msgid "X offset of the cursor"
msgstr "X-forskyvning for musepekeren"

msgid "X offset of the cursor."
msgstr "X-forskyvning for musepekeren."

msgid "Y offset of the cursor"
msgstr "Y-forskyvning for musepekeren"

msgid "Y offset of the cursor."
msgstr "Y-forskyvning for musepekeren."

msgid "Zoom factor for keyboard initiated magnifier."
msgstr "Forstørrelsesfaktor for tastaturstarted forstørrelse."

#, fuzzy
msgid "Ignore already overlapping windows in the calculations"
msgstr "Ignorer klistrevinduer i beregningene"

msgid "Ignore sticky windows in the calculations"
msgstr "Ignorer klistrevinduer i beregningene"

msgid "Maximumize"
msgstr "Maksimumer"

msgid "Maximumizes windows (resize them to fit the available screenspace)."
msgstr ""
"Maksimumiserer vinduer (endrer størrelse på dem til å passe til tilgjengelig "
"skjermplass)."

msgid ""
"Treat sticky windows as non-existant when calculating space to use for the "
"maximumize window."
msgstr ""
"Behandle klistrevinduer som ikke-eksisterende når plassen som skal brukes "
"til det maksimumiserte vinduet beregnes."

#, fuzzy
msgid ""
"Treat windows that are already overlapping with the current window as non-"
"existant when calculating space to use for the maximumize window."
msgstr ""
"Behandle klistrevinduer som ikke-eksisterende når plassen som skal brukes "
"til det maksimumiserte vinduet beregnes."

msgid ""
"Trigger a resize of the window currently focused so it fits as much of the "
"available screenspae as possible."
msgstr ""
"Utløs en størrelsesendring av fokusert vindu slik at det passer til så mye "
"av tilgjengelig skjermplass som mulig."

msgid "Trigger maximumize"
msgstr "Utløs maksimumiser"

msgid "Accumulation buffer"
msgstr "Akkumuleringsbuffer"

msgid "Activate"
msgstr "Aktiver"

msgid "Execute Motion Blur if the screen is transformed."
msgstr "Utfør Bevegelsesslør hvis skjermen forvandles"

msgid "Motion Blur Strength"
msgstr "Styrke for Bevegelsesslør"

msgid "Motion Blur mode"
msgstr "Modus for Bevegelsesslør"

msgid "Motion Blur on Transformed Screen"
msgstr "Bevegelsesslør på forvandlet skjerm"

msgid "Motion Blur render mode."
msgstr "Gjengivelsesmodus for Bevegelsesslør"

msgid "Motion Blur strength."
msgstr "Styrke for Bevegelsesslør"

msgid "Motion blur"
msgstr "Bevegelsesslør"

msgid "Motion blur effect"
msgstr "Beveglsesslør-effekt"

msgid "Texture Copy"
msgstr "Teksturkopi"

msgid "Toggle Motion Blur"
msgstr "Slå av/på bevegelsesslør"

msgid "Toggle motion Blur effect."
msgstr "Slå av/på bevegelsesslør-effekt"

msgid "Visibility/Performance"
msgstr "Synlighet/ytelse"

msgid "Action"
msgstr "Hendelse"

msgid "Action that is to be invoked."
msgstr "Hendelse som skal utføres."

msgid "Assign mousegestures to any existing action"
msgstr "Tilegn musebevegelser til enhver eksisterende hendelse"

msgid "Detect Diagonal Movements"
msgstr "Gjenkjenn diagonale bevegelser"

msgid "Gesture"
msgstr "Gest"

msgid "Gesture assignment"
msgstr "Tilegning av gester"

msgid "Gestures"
msgstr "Gester"

msgid ""
"If this option is selected, diagonal movements are detected, which may lead "
"to a decreased detection accuracy."
msgstr ""
"Hvis dette valget velges, vil diagonale bevegelser gjenkjennes, noe som kan "
"føre til nedsatt gjenkjennelses-nøyaktighet."

msgid "Mouse gesture to assign an action to."
msgstr "Musebevegelser å tilegne en hendelse til."

msgid "Mousegestures"
msgstr "Musegester"

msgid "Plugin"
msgstr "Tillegg"

msgid "Plugin the action belongs to."
msgstr "Tillegget som hendelsen tilhører."

msgid "Start gesture"
msgstr "Start gest"

msgid ""
"How often to poll the mouse position, in miliseconds. Reduce this to reduce "
"choppy behavior."
msgstr ""
"HVor ofte skal museposisjonen prøves, i millisekunder. Reduser dette for å "
"minske hakkete oppførsel."

msgid "Misc"
msgstr "Div"

msgid "Mouse Poll Interval"
msgstr "Intervall for museprøving"

msgid "Mouse position polling"
msgstr "Prøving av museposisjon"

msgid "Updates the mouse pointer position from the xserver"
msgstr "Oppdaterer musepekerens posisjon fra xserver"

msgid "Begin Gesture"
msgstr "Start gest"

msgid "Begin Mouse Gesture"
msgstr "Start musegester"

msgid "Mouse switch"
msgstr "Musebytte"

msgid "Switch viewport in response to mouse gesture"
msgstr "Bytt arbeidsområde ved musegest"

msgid "Also negate window decorations, not only the window contents."
msgstr ""

msgid "Exclude Windows"
msgstr "Ekskluder vinduer"

msgid "Neg Windows"
msgstr "Neg vinduer"

#, fuzzy
msgid "Negate Decorations"
msgstr "Speiling for deokrasjoner"

msgid "Negative"
msgstr "Negativ"

msgid "Toggle Screen Negative"
msgstr "Skru av/på Negativ skjerm"

msgid "Toggle Window Negative"
msgstr "Skru av/på Negativt vindu"

msgid "Toggle active window negative"
msgstr "Skru av/på Negativt aktivt vindu"

msgid "Toggle screen negative"
msgstr "Skru av/på Negativ skjerm"

msgid "Used to set a window or screen negative"
msgstr "Brukes til å sette et vindu eller skjerm negativ"

msgid "Windows to be negative by default"
msgstr "Vinduer som skal være negative som standard"

msgid "Windows to exclude from negating"
msgstr "Vinduer som skal ekskluderes fra å bli negative"

msgid "Debug"
msgstr "Feilsøk"

msgid "Display errors and other messages using libnotify."
msgstr "Vis feil og andre beskjeder ved hjelp av libnotify"

msgid "Error"
msgstr "Feil"

msgid "Error Notifications"
msgstr "Feilmeldinger"

msgid "Fatal"
msgstr "Fatal"

msgid "Hide Timeout"
msgstr "Ventetid før skjul"

msgid "Info"
msgstr "Info"

msgid "Maximum Log Level"
msgstr "Maksimalt loggnivå"

msgid "The maximum log level to display"
msgstr "Maksimum loggnivå å vise"

msgid ""
"Timeout (in seconds) before hiding the notification, set to -1 for system "
"default and 0 for indefinite"
msgstr ""
"Pause i sekunder før beskjeden skjules. Sett til -1 for systemets standard, "
"og 0 for uendelig"

msgid "Warning"
msgstr "Advarsel"

msgid "Active Opacity"
msgstr "Aktiv dekkevne"

msgid ""
"Bypass delay when Opacify is reducing the opacity on one or more windows "
"already."
msgstr ""
"Gå forbi forsinkelse når Dekk allerede reduserer dekkevnen til ett eller "
"flere vinduer."

msgid "Bypass delay when the new active window is the focused window."
msgstr "Gå forbi forsinkelse når det nye aktive vinduet er vinduet med fokus."

msgid "Delay until Opacification"
msgstr "Forsink til Dekning"

msgid ""
"Do not wait if the window we are hovering is the focused window. This allows "
"us to instantly see the focused window. You probably want to disable this if "
"you are not using 'Click to Focus'."
msgstr ""
"Ikke vent til vinduet det sveves over er det fokuserte vinduet. Dette "
"tillater å se et fokuserte vinduet med én gang. Du vil antakelig slå av "
"dette hvis du ikke bruker 'Klikk for å fokusere'."

msgid "Make windows easily visible by hovering the mouse over them"
msgstr "Gjør vinduer lett synlige ved å sveve musen over dem"

msgid "Only increase opacity if a window is blocking"
msgstr "Bare øk dekkevne hvis et vindu blokkerer"

msgid ""
"Only increase the opacity on the targeted window if it has one or more "
"windows blocking it from view."
msgstr ""
"Bare øk dekkevnen til det siktede vinduet hvis det har ett eller flere "
"vinduer som blokkerer det."

msgid "Opacify"
msgstr "Dekk"

msgid "Opacity Levels"
msgstr "Dekkevnenivåer"

msgid "Passive Opacity"
msgstr "Passiv dekkevne"

msgid "Reset opacity to original values when toggling"
msgstr "Tilbakestill dekkevne til utgangsverider ved å slå av/på"

msgid ""
"Reset the opacity of all windows modified by opacify when toggling Opacify "
"with the defined key-combination."
msgstr ""
"Tilbakestill dekkevnen til alle vinduer som er modifisert av Dekk når du "
"slår av/på Dekk med den definerte tastekombinasjonen."

msgid ""
"The delay (in ms) before Opacify changes opacity after the active window has "
"changed."
msgstr ""
"Forsinkelsen (i ms) før Dekk endrer dekkevne etter at det aktive vinduet har "
"blitt endret."

msgid ""
"The maximum opacity percentage a window blocking the current targeted window "
"can have. A blocking window will have either this opacity or the preset "
"opacity, whichever is lower."
msgstr ""
"Maksimum prosentandel dekkevne et vindu som blokkerer det nåværende siktede "
"vinduet kan ha. Et blokkerende vindu vil enten ha denne dekkevnen eller den "
"forhåndsinnstilte, etter hvilken som er lavest."

msgid ""
"The minimum opacity percentage to ensure a targeted window has. A target "
"window will have either this opacity or the preset opacity, whichever is "
"higher."
msgstr ""
"Minimum prosentandel dekkevne et siktet vindu har. Et målvindu vil enten ha "
"denne dekkevnen eller den forhåndsinnstilte, etter hvilken som er høyest."

msgid ""
"This enables you to let Opacify instantly opacify new windows when you're "
"already making one or more windows invisible. Makes for faster behavior "
"while looking through layers of hidden windows."
msgstr ""
"Dette tillater deg å la Dekk umiddelbart redusere metningen på nye vinduer "
"når du allerede gjør ett eller flere vinduer usynlige. Dette gjør "
"oppførselen raskere når du ser gjennom lag av skjulte vinduer"

msgid "Toggle Opacify"
msgstr "Skru av/på Dekk"

msgid "Toggle Opacify on by default"
msgstr "Skru på Dekk som standard"

msgid ""
"Use this to enable/disable Opacify on the fly. Previously opacified windows "
"will not be reset once you disable it like this."
msgstr ""
"Bruk dette for å slå av/på Dekk mens du arbeider. Tidligere Dekk-ede vinduer "
"vil ikke bli tilbakestil når du slår det av på denne måten."

msgid "Windows that should be opacified."
msgstr "Vinduer som skal bli Dekk-et"

msgid ""
"With this enabled, opacify will be on when you load Opacify, which is "
"usually when you start Compiz."
msgstr ""
"Med denne slått på, vil dekkevnen bli slått på når du laster Dekk, normalt "
"når du starter Compiz."

msgid "Animation speed"
msgstr "Animasjonshastighet"

msgid "Animation timestep"
msgstr "Tidsskritt for animasjon"

msgid "Avoid Offscreen"
msgstr "Unngå utenfor skjermen"

msgid "Avoids putting window borders offscreen"
msgstr "Unngår å sette vinduskanter utenfor skjermen"

msgid "Move window arbitrarily by passing x, y and type."
msgstr "Flytt vinduer tilfeldig ved å sende x, y og type."

msgid "Move window to a certain viewport"
msgstr "Flytt vindu til et spesifikt arbeidsområde"

msgid "Move window to the bottom edge"
msgstr "Flytt vindu til nederste kant"

msgid "Move window to the bottom left corner"
msgstr "Flytt vindu til nederste venstre hjørne"

msgid "Move window to the bottom right corner"
msgstr "Flytt vindu til nederste høyre hjørne"

msgid "Move window to the center"
msgstr "Flytt vindu til midten"

msgid "Move window to the last position"
msgstr "Flytt vindu til siste posisjon"

msgid "Move window to the left edge"
msgstr "Flytt vindu til venstre kant"

msgid "Move window to the pointer position"
msgstr "Flytt vindu til musepekers posisjon"

msgid "Move window to the right edge"
msgstr "Flytt vindu ti høyre kant"

msgid "Move window to the top edge"
msgstr "Flytt vindu til øverste kant"

msgid "Move window to the top left corner"
msgstr "Flytt vindu til øverste venstre hjørne"

msgid "Move window to the top right corner"
msgstr "Flytt vindu til øverste høyre hjørne"

msgid "Move window to the viewport on the bottom"
msgstr "Flytt vindu til nederste arbeidsområde"

msgid "Move window to the viewport on the left"
msgstr "Fltt vindu til venstre arbeidsområde"

msgid "Move window to the viewport on the right"
msgstr "Flytt vindu til høyre arbeidsområde"

msgid "Move window to the viewport on the top"
msgstr "Flytt vindu til øverste arbeidsområde"

msgid "Move window to viewport 1"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 1"

msgid "Move window to viewport 10"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 10"

msgid "Move window to viewport 11"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 11"

msgid "Move window to viewport 12"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 12"

msgid "Move window to viewport 2"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 2"

msgid "Move window to viewport 3"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 3"

msgid "Move window to viewport 4"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 4"

msgid "Move window to viewport 5"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 5"

msgid "Move window to viewport 6"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 6"

msgid "Move window to viewport 7"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 7"

msgid "Move window to viewport 8"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 8"

msgid "Move window to viewport 9"
msgstr "Flytt vindu til arbeidsområde 9"

msgid ""
"Number of pixels from the bottom edge where the window will come to rest"
msgstr "Antall piksler fra nederste kant hvor vinduet vil plasseres"

msgid "Number of pixels from the left edge where the window will come to rest"
msgstr "Antall piksler fra venstre kant hvor vinduet vil plasseres"

msgid "Number of pixels from the right edge where the window will come to rest"
msgstr "Antall piksler fra høyre kant hvor vinduet vil plasseres"

msgid "Number of pixels from the top edge where the window will come to rest"
msgstr "Antall piksler fra øverste kant hvor vinduet vil plassere"

msgid "Pad Bottom"
msgstr "Fyll bunnen"

msgid "Pad Left"
msgstr "Fyll venstre"

msgid "Pad Right"
msgstr "Fyll høyre"

msgid "Pad Top"
msgstr "Fyll toppen"

msgid "Padding"
msgstr "Fyll"

msgid "Put"
msgstr "Plasser"

msgid "Put Bottom"
msgstr "Plasser bunn"

msgid "Put Bottom Left"
msgstr "Plasser bunn, venstre"

msgid "Put Bottom Right"
msgstr "Plasser bunn, høyre"

msgid "Put Center"
msgstr "Plasser i midten"

msgid "Put Left"
msgstr "Plasser venstre"

msgid "Put On Viewport"
msgstr "Plasser på arbeidsområde"

msgid "Put On Viewport 1"
msgstr "Plasser på arbeidsområde 1"

msgid "Put On Viewport 10"
msgstr "Plasser på arbeidsområde 10"

msgid "Put On Viewport 11"
msgstr "Plasser på arbeidsområde 11"

msgid "Put On Viewport 12"
msgstr "Plasser på arbeidsområde 12"

msgid "Put On Viewport 2"
msgstr "Plasser på arbeidsområde 2"

msgid "Put On Viewport 3"
msgstr "Plasser på arbeidsområde 3"

msgid "Put On Viewport 4"
msgstr "Plasser på arbeidsområde 4"

msgid "Put On Viewport 5"
msgstr "Plasser på arbeidsområde 5"

msgid "Put On Viewport 6"
msgstr "Plasser på arbeidsområde 6"

msgid "Put On Viewport 7"
msgstr "Plasser på arbeidsområde 7"

msgid "Put On Viewport 8"
msgstr "Plasser på arbeidsområde 8"

msgid "Put On Viewport 9"
msgstr "Plasser på arbeidsområde 9"

msgid "Put Pointer"
msgstr "Plasser musepeker"

msgid "Put Right"
msgstr "Plasser høyre"

msgid "Put Top"
msgstr "Plasser øverst"

msgid "Put Top Left"
msgstr "Plasser øverst, venstre"

msgid "Put Top Right"
msgstr "Plasser øverst, høyre"

msgid "Put pointer uses the center of the window"
msgstr "Plasser musepeker bruker midten av vinduet"

msgid "Put to adjacent viewport"
msgstr "Plasser på arbeidsområdet ved siden av"

msgid "Put to arbitrary viewport"
msgstr "Plasser på tilfeldig arbeidsområde"

msgid "Put window"
msgstr "Plasser vindu"

msgid "Put within viewport"
msgstr "Plasser innen arbeidsområde"

msgid "Restore Position"
msgstr "Gjenopprett posisjon"

msgid "Unfocus Window"
msgstr "Avfokuser vindu"

msgid "Unfocus windows that are moved off the viewport"
msgstr "Avfokuser vinduer som flyttes bort fra arbeidsområdet"

msgid "Viewport Bottom"
msgstr "Arbeidsområde nederst"

msgid "Viewport Left"
msgstr "Arbeidsområde venstre"

msgid "Viewport Right"
msgstr "Arbeidsområde høyre"

msgid "Viewport Top"
msgstr "Arbeidsområde øverst"

msgid "Window Center"
msgstr "Sentrer vindu"

msgid "Alpha Dependence Threshold"
msgstr "Alfa avhengighetsterskel"

msgid "Alpha dependence threshold."
msgstr "Alfa avhengighetsterskel"

msgid "Draw Reflection for decorations."
msgstr "Tegn speiling for dekorasjoner"

msgid "Draw Reflection for windows."
msgstr "Tegn speiling for vinduer"

msgid "Draws reflections"
msgstr "Tegn speilinger"

msgid "Move the reflection on window move."
msgstr "Flytt speilingen ved vindusflytting"

msgid "Moving reflection"
msgstr "Flyttende speiling"

msgid "Reflection Image"
msgstr "Speilingsbilde"

msgid "Reflection Image file"
msgstr "Speilingens bildefil"

msgid "Reflection Window Match"
msgstr "Speilingens vindustreff"

msgid "Reflection for Decorations"
msgstr "Speiling for deokrasjoner"

msgid "Reflection for Windows"
msgstr "Speiling for vinduer"

msgid "Window match"
msgstr "Vindustreff"

msgid "Color 1 of the gradient background."
msgstr "Farge 1 av fargeoverganen i bakgrunnen"

msgid "Color 2 of the gradient background."
msgstr "Farge 2 av fargeoverganen i bakgrunnen"

msgid "Color 3 of the gradient background."
msgstr "Farge 3 av fargeoverganen i bakgrunnen"

msgid "Color of text on resize popup."
msgstr "Farge på tekst i størrelseendrings-oppsprett"

msgid "Display info on resize similar to metacity"
msgstr "Vis info ved endre størrelse, lignende Metacity"

msgid "Fade time (in ms) for popup window"
msgstr "Inn-/uttoningstid for oppsprettvindu"

msgid "Gradient Color 1"
msgstr "Fargeovergang, farge 1"

msgid "Gradient Color 2"
msgstr "Fargeovergang, farge 2"

msgid "Gradient Color 3"
msgstr "Fargeovergang, farge 3"

msgid "Resize Info"
msgstr "Info ved størrelsesendring"

msgid ""
"Show resize info for all windows as opposed to just windows with a resize "
"increment of greater than 1."
msgstr ""
"Vis info for størrelsesendring for alle vinduer, i motsetning til vinduer "
"med en økning på større enn 1."

msgid "Show resize info for all windows."
msgstr "Vis info for størrelsesendring for alle vinduer"

msgid "Text color."
msgstr "Tekstfarge."

msgid "Above ring"
msgstr "Over ring"

msgid "Allow Mouse Selection"
msgstr "Tillat musevalg"

msgid ""
"Allow the selection of windows by just clicking on them while the switcher "
"is active."
msgstr ""
"Tillat utvalg av vinduer ved kun å klikke på dem mens skifteren er aktiv"

msgid ""
"Amount of opacity (in percent) for windows in the ring which are not selected"
msgstr "Dekkevne (i prosent) for vinduer i i ringen, som ikke er valgt"

msgid "Background Color"
msgstr "Bakgrunnsfarge"

msgid "Background color for the window title"
msgstr "Bakgrunnsfarge for vindustittelen"

msgid "Below ring"
msgstr "Under ring"

msgid "Big"
msgstr "Stor"

msgid "Bold Font"
msgstr "Fet skrift"

msgid "Centered on screen"
msgstr "Sentrert på skjermen"

msgid ""
"Changes the minimum brightness factor for windows in the ring. The farer "
"away windows are, the less bright are they."
msgstr ""
"Endrer minimum skarphetsfaktor for vinduer i ringen. Jo lenger borte "
"vinduene er, jo mindre skarpe er de."

msgid ""
"Changes the minimum scale factor for windows in the ring. The farer away "
"windows are, the smaller are they."
msgstr ""
"Endrer minimum skaleringsfaktor for vinduer i ringen. Jo lenger borte "
"vinduene er, jo mindre er de."

msgid "Darken Background"
msgstr "Gjør bakgrunn mørkere"

msgid "Darken background when showing the ring"
msgstr "Gjør bakgrunnen mørkere når ringen vises"

msgid "Emblem"
msgstr "Emblem"

msgid "Font color for the window title"
msgstr "Skriftfarge for vindustittelen"

msgid "Font size for the window title"
msgstr "Skriftstørrelse for vindustittelen"

msgid "Inactive Window Opacity"
msgstr "Dekkevne for inaktivt vindu"

msgid "Maximum horizontal size of a thumbnail in the ring"
msgstr "Maksimal horisontal størrelse på en miniatyr i ringen"

msgid "Maximum vertical size of a thumbnail in the ring"
msgstr "Maksimal vertikal størrelse på en miniatyr i ringen"

msgid "Minimum Brightness Factor"
msgstr "Minimum skarphetsfaktor"

msgid "Minimum Scale Factor"
msgstr "Minimum skaleringsfaktor"

msgid "Next Window"
msgstr "Neste vindu"

msgid "Next Window (All Workspaces)"
msgstr "Neste vindu (alle arbeidsområder)"

msgid "Next Window (Group)"
msgstr "Neste vindu (gruppe)"

msgid "Overlay Icon"
msgstr "Ikon for overlapp"

msgid "Overlay an icon on windows in the ring"
msgstr "Overlapp et ikon på vinduene i ringen"

msgid "Previous Window"
msgstr "Forrige vindu"

msgid "Previous Window (All Workspaces)"
msgstr "Forrige vindu (alle arbeidsområder)"

msgid "Previous Window (Group)"
msgstr "Forrige vindu (gruppe)"

msgid "Ring Height"
msgstr "Ringhøyde"

msgid "Ring Switcher"
msgstr "Ringskifter"

msgid "Ring Width"
msgstr "Ringbredde"

msgid "Ring Windows"
msgstr "Ringvinduer"

msgid "Ring appearance"
msgstr "Ringutseende"

msgid "Ring height (in percent of the screen height)"
msgstr "Ringhøyde (i prosent av skjermhøyden)"

msgid "Ring speed"
msgstr "Ringhastighet"

msgid "Ring timestep"
msgstr "Tidsskritt for ring"

msgid "Ring width (in percent of the screen width)"
msgstr "Ringbredde (i prosent av skjermstørrelsen)"

msgid "Rotate Ring Clockwise on Next"
msgstr "Roter ringen med klokken på neste"

msgid "Rotate ring clockwise for next window instead of counterclockwise"
msgstr "Roter ringen med klokken for neste vindu, i stedet for mot klokken"

msgid "Selects if the window title should be displayed in bold font or not."
msgstr "Velg om vindustittelen skal bli vist i fet skrift eller ikke."

msgid "Selects where to place the window title."
msgstr "Velger hvor vindustittelen plasseres."

msgid "Show Minimized"
msgstr "Vis minimerte"

msgid "Show Window Title"
msgstr "Vis vindustittel"

msgid ""
"Show switcher if not visible and select next window of the current "
"application."
msgstr ""
"Vis skifteren hvis den ikke er synlig, og velg neste vindu av nåværende "
"program."

msgid "Show switcher if not visible and select next window out of all windows."
msgstr "Vis skifteren hvis ikke synlig, og velg neste vindu av alle vinduer."

msgid "Show switcher if not visible and select next window."
msgstr "Vis skifter hvis ikke synlig og velg neste vindu."

msgid ""
"Show switcher if not visible and select previous window of the current "
"application."
msgstr ""
"Vis skifteren hvis den ikke er synlig, og velg forrige vindu av nåværende "
"program."

msgid ""
"Show switcher if not visible and select previous window out of all windows."
msgstr "Vis skifter hvis ikke synlig, og velg forrige vindu av alle vinduer."

msgid "Show switcher if not visible and select previous window."
msgstr "Vis skifter hvis ikke synlig og velg neste vindu."

msgid "Show window title of currently selected window."
msgstr "Vis vindustittel av valgte vindu."

msgid "Show windows that are minimized, shaded or in show desktop mode."
msgstr "Viser vinduer som er minimert, rullet opp eller i vis-skrivebord-modus"

msgid "Text Placement"
msgstr "Tekstplassering"

msgid "Thumbnail Height"
msgstr "Miniatyrhøyde"

msgid "Thumbnail Width"
msgstr "Miniatyrbredde"

msgid "Window title display"
msgstr "Vindustittelvisning"

msgid "Windows that should be shown in ring"
msgstr "Vinduer som skal vises i ringen"

msgid "All windows"
msgstr "Alle vinduer"

msgid "Background color of the window title"
msgstr "Bakgrunnsfarge på vindustittelen"

#, fuzzy
msgid "Close Window"
msgstr "Flislegg vinduer"

#, fuzzy
msgid "Close window while in scale mode"
msgstr "Lukk vinduer mens modus er Skaler"

msgid "Close windows while in scale mode"
msgstr "Lukk vinduer mens modus er Skaler"

msgid "Color used for highlighting the hovered window"
msgstr "Farge brukt for å fremheve det svevende vinduet"

msgid "Constrain Pull To Screen"
msgstr ""

msgid "Draw Window Highlight"
msgstr "Tegn vindusfremheving"

msgid "Exit Scale On Pull"
msgstr ""

msgid "Exit scale mode after a window has been pulled."
msgstr ""

msgid "Font color of the window title"
msgstr "Skriftfarge på vindustittelen"

msgid "Font size for window title display"
msgstr "Skriftstørrelse for visning av vindustittel"

msgid "Highlight Color"
msgstr "Farge for fremheving"

msgid "Highlighted window only"
msgstr "Kun valgt vindu"

msgid "Highlights the hovered window with the given color"
msgstr "Fremhever det svevende vinduet med den gitte fargen"

#, fuzzy
msgid ""
"Make sure windows are fully visible after pulling them to another viewport"
msgstr "Gjør vinduer lett synlige ved å sveve musen over dem"

msgid "No display"
msgstr "Ingen visning"

msgid "Normal"
msgstr "Normal"

msgid "Organic - EXPERIMENTAL"
msgstr "Organisk - EKSPERIMENTELT"

#, fuzzy
msgid "Pull Window"
msgstr "Plasser vindu"

#, fuzzy
msgid "Pull window to current viewport while in scale mode"
msgstr "Lukk vinduer mens modus er Skaler"

msgid "Scale Addons"
msgstr "Skaler-tillegg"

msgid "Selects the mode to layout the windows in scale mode"
msgstr "Velger modus for utforming av vinduer i Skaler-modus"

msgid "Size of the border around the window title"
msgstr "Størrelse på kanten rundt vindustittelen"

msgid "Some useful additions to the scale plugin"
msgstr "Noen nyttige tillegg til Skaler-tillegget"

msgid "Title Border Size"
msgstr "Kantstørrelse for kant"

msgid "Use bold font for window title display"
msgstr "Bruk fet skrift for visning av vindustittel"

msgid "Window Highlight"
msgstr "Fremhev vindu"

msgid "Window Layout Mode"
msgstr "Modus for vindusutforming"

#, fuzzy
msgid "Window Pull"
msgstr "Vindusregler"

msgid "Window Title"
msgstr "Vindustittel"

msgid "Window Title Display"
msgstr "Vindustittelvisning"

msgid "Window title display in scale mode"
msgstr "Vindustittelvisning i Skaler-modus"

#, fuzzy
msgid "Zoom Window"
msgstr "Forstørr vinduer i Skaler"

#, fuzzy
msgid "Zoom window while in scale mode"
msgstr "Forstørr vinduer i Skaler-modus"

msgid "Filter Case Insensitive"
msgstr "Filtrer uten å skille mellom store/små bokstaver"

msgid "Filter Type Timeout"
msgstr "Tidsavbrudd for filtertype"

msgid "Scale Window Title Filter"
msgstr "Tittelfilter for vindusskalering"

msgid "Show Filter Text"
msgstr "Vis filtertekst"

msgid "Show filter text."
msgstr "Vis filtertekst"

msgid "Time (in ms) after which the filter typing is automatically ended"
msgstr "Tid (i ms) før filterinnskriving automatisk avsluttes"

msgid "Use case insensitive string matching when filtering."
msgstr "Ikke skill mellom store og små bokstaver ved filtrering."

msgid "Window title filter facility for the scale plugin"
msgstr "Filter som filtrerer vindustittel for Skaler-tillegget"

msgid ""
"Embeds a Guile scheme interpreter and provides bindings for meaningful "
"Compiz integration."
msgstr ""
"Legger inn en tolker for Guile-skjema, og sørger for bindinger for "
"meningsfylt Compiz-integrasjon."

msgid "Scheme Interpreter"
msgstr "Skjematolker"

msgid "Toggle Prompt Visible"
msgstr "Synlig slå av/på-spørsmål"

msgid "Toggle prompt visible."
msgstr "Synlig spørsmål som lar deg slå av/på."

msgid "Directory"
msgstr "Katalog"

msgid "Initiate screencasting"
msgstr "Start skjermopptak"

msgid "Put screenshot images in this directory"
msgstr "Legg skjermbilder i denne katalogen"

msgid "ScreenCast plugin"
msgstr "Skjermopptak-tillegg"

msgid "ScreenCasting"
msgstr "Skjermopptak"

msgid ""
"Also try to save and restore legacy apps that don't support the X session "
"management protocol. This setting only should be used in KDE, as only KDE's "
"session manager also saves those applications."
msgstr ""
"Prøv også å lagre og gjenopprette gamle applikasjoner som ikke støtter X "
"sesjonshåndterings-protokollen. Denne innstillingen burde kun brukes i kDE, "
"siden kun KDEs sesjonshåndterer også lagrer disse applikasjonene."

msgid "Save Legacy Apps"
msgstr "Lagre gamle applikasjoner"

msgid "Session Management"
msgstr "Sesjonshåndtering"

msgid "Talk to session manager and save/load window state"
msgstr "Snakk til sesjonshåndtereren og lagre/laste vindustilstand"

msgid "Animation duration"
msgstr "Animasjonsvarighet"

msgid "Duration of the animation in milliseconds."
msgstr "Varighet for animasjonen i millisekunder"

msgid "Increase the scale factor making the window bigger."
msgstr "Øk skeleringsfaktoren for å gjøre vinudet større."

msgid "Make the window bigger"
msgstr "Gjør vinduet større"

msgid "Make the window smaller"
msgstr "Gjør vinduet mindre"

msgid "Reduces the scale factor making the window smaller."
msgstr "Reduserer skaleringsfaktoren for å gjøre vinduet mindre."

msgid "Reset the window to original size"
msgstr "Tilbakestill vinduet til original størrelse"

msgid "Resets the currently focused window to original size"
msgstr "Tilbakestiller det fokuserte vinduet til original størrelse"

msgid "Scale a window down to a portion of it's size."
msgstr "Skaler et vindu ned til en del av størrelsen."

msgid ""
"Scale a window down to a ration of the screen size. Respectively half, a "
"third or a sixth of the screen."
msgstr ""
"Skaler et vindu ned til en del av skjermstørrelsen, henholdsvis halvparten, "
"en tredjedel eller en sjettedel av skjermen."

msgid "Scale interval"
msgstr "Skaleringsintervall"

msgid "Shelf"
msgstr "Hylle"

msgid ""
"The number to divide the scale factor by or multiply it with when "
"(respectively) increasing and decreasing the scale level manually. Higher "
"number means finer changes."
msgstr ""
"Tallet som skaleringsfaktoren divideres eller multipliseres med når "
"skaleringsnivået henholdsvis økes eller senkes manuelt. Høyere tall betyr "
"finere endringer."

msgid "Trigger scale down"
msgstr "Utløs nedskalering"

msgid "Trigger scale down to screen"
msgstr "Utløs nedskalering"

msgid ""
"Visually scales a window down to allow easy monitoring without true/"
"traditional resizing."
msgstr ""
"Skaler ned et vindu visuelt for å muliggjøre enkel monitorering uten sann/ "
"tradisjonell størrelsesendring."

msgid "Background intensity"
msgstr "Bakgrunnsintensitet"

msgid "Background intensity."
msgstr "Bakgrunnsintensitet"

msgid "Below"
msgstr "Under"

msgid "Click duration"
msgstr "Klikkvarighet"

msgid "Cover"
msgstr "Dekk"

msgid "Cover movement offset."
msgstr "Bevegelsesforskyvelse for dekking"

msgid "Cover offset"
msgstr "Bevegelsesforskyvelse"

msgid "Disabled"
msgstr "Avslått"

msgid "Fade in/out speed"
msgstr "Hastighet for ton inn/ut"

msgid "Fade speed"
msgstr "Toningshastighet"

msgid "Flip"
msgstr "Snu"

msgid "Flip angle"
msgstr "Snuvinkel"

msgid "Generate mipmaps"
msgstr "Lag MIP-kart"

msgid "Hide all non Desktop windows during switching"
msgstr "Skjul alle ikke-skrivebordsvinduer ved skifting"

msgid "Hide non Desktop windows"
msgstr "Skjul ikke-skrivebordsvinduer"

msgid "Initiate (All Workspaces)"
msgstr "Start (alle arbeidsområder)"

msgid "Initiate switcher (All Workspaces)."
msgstr "Start skifter (alle arbeidsområder)"

msgid "Initiate switcher."
msgstr "Start skifter"

msgid "Max window size"
msgstr "Maks vindusstørrelse"

msgid "Maximum click duration in miliseconds."
msgstr "Maksimum klikkvarighet i millisekunder."

msgid "Maximum window size (in percent of the screen width)"
msgstr "Maksimum vindusstørrelse (i prosent av skjermbredden)"

msgid "Mouse movement speed"
msgstr "Hastighet for musebevegelse"

msgid "Mouse speed"
msgstr "Musehastighet"

msgid "On activated output"
msgstr "På aktivert utdata"

msgid "One big switcher"
msgstr "En stor skifter"

msgid "Overlay an icon on windows in the shift switcher"
msgstr "Legg et ikon over vinduer i Bytt-skifter"

msgid "Rotation angle of the flip animation"
msgstr "Rotasjonsvinkel for snu-animasjonen"

msgid ""
"Selects how the switcher is displayed if multiple output devices are used."
msgstr "Velger hvordan skifteren blir vist hvis flere skjermenheter brukes."

msgid "Shift Switcher"
msgstr "Bytt-skifter"

msgid "Shift Switcher Plugin"
msgstr "Bytt-skifter-tillegg"

msgid "Shift Windows"
msgstr "Bytt-vinduer"

msgid "Shift animation speed"
msgstr "Animasjonshatighet for Bytt"

msgid "Shift speed"
msgstr "Byttehastighet"

msgid "Shift timestep"
msgstr "Tidsskritt for Bytt"

msgid "Switcher mode"
msgstr "Skiftermodus"

msgid "Switcher mode."
msgstr "Skiftermodus."

msgid "Terminate"
msgstr "Avslutt"

msgid "Terminate switcher."
msgstr "Avslutt skifter."

msgid "Windows that should be shown in the shift switcher"
msgstr "Vinduer som skal bli vist i Bytt-skifteren"

msgid "Access your desktop easily"
msgstr "Få rask tilgang til skrivebordet ditt"

msgid "Direction of window movement"
msgstr "Retning for vindusbevegelse"

msgid "Down"
msgstr "Nedover"

msgid "Left"
msgstr "Venstre"

msgid "Left/Right"
msgstr "Venstre/høyre"

msgid "Movement Direction"
msgstr "Bevegelsesretning"

msgid "Right"
msgstr "Høyre"

msgid "Show desktop"
msgstr "Vis skrivebord"

msgid "To Corners"
msgstr "Til hjørner"

msgid "Up"
msgstr "Opp"

msgid "Up/Down"
msgstr "Opp/ned"

msgid "Window Opacity"
msgstr "Dekkevne for vindu"

msgid "Window Part Size"
msgstr "Størrelse for vindusdel"

msgid "Window movement speed"
msgstr "Hastighet for vindusbevegelse"

msgid "Window movement timestep"
msgstr "Tidsskritt for vindusbevegelse"

msgid "Window opacity when showdesktop'd"
msgstr "Dekkevne for vindu når Vis skrivebord brukes"

msgid "Window part size when showdesktop'd"
msgstr "Størrelse for vindusdel når Vis skrivebord brukes"

msgid ""
"Window types that should be moved out of sight when entering showdesktop mode"
msgstr ""
"Vindustyper som skal beveges ut av syne når du går inn i Vis skrivebord-modus"

msgid "Additive blending"
msgstr "Tilleggsblanding"

msgid "Additive blending of particles"
msgstr "Tilleggsblanding av partikler"

msgid "Darken backgound"
msgstr "Gjør bakgrunn mørkere"

msgid "Darken background under particles"
msgstr "Gjør bakgrunn mørkere under partiklene"

msgid "Emiters"
msgstr "Utsendere"

msgid "Have random colors for the particles"
msgstr "Ha tilfeldige farger for partiklene"

msgid "Increases the visibility of the mouse pointer"
msgstr "Øker musepekerens synlighet"

msgid "Number Of Particles"
msgstr "Antall partikler"

msgid "Number of particle emiters."
msgstr "Antall partikkelutsendere"

msgid "Number of particles."
msgstr "Antall partikler"

msgid "Particle Color"
msgstr "Partikkelfarge"

msgid "Particle Life"
msgstr "Partiklenes levetid"

msgid "Particle Options"
msgstr "Partikkelvalg"

msgid "Particle Size"
msgstr "Partikkelstørrelse"

msgid "Particle Slowdown"
msgstr "Partikkelbremsing"

msgid "Particle color."
msgstr "Partikkelfarge"

msgid "Particle life."
msgstr "Levetid for partikkel"

msgid "Particle size."
msgstr "Partikkelstørrelse."

msgid "Particle slowdown."
msgstr "Partikkelbremsing"

msgid "Randomly Colored Particles"
msgstr "Tilfeldig fargede partikler"

msgid "Ring radius"
msgstr "Ringradius"

msgid "Rotation speed"
msgstr "Rotasjonshastighet"

msgid "Rotation speed."
msgstr "Rotasjonshastighet."

msgid "Show mouse"
msgstr "Vis mus"

msgid "Toggle the mouse pointer trail."
msgstr "Slå av/på musepeker-sporet."

msgid "Alt"
msgstr "Alt"

msgid "Avoid Snap Modifier"
msgstr "Unngå Smekk-modifikator"

msgid "Choose 'Resistance', 'Attraction' or 'Full Mode'."
msgstr "Velg 'Motstand', 'Tiltrekning' eller 'Full-modus'."

msgid "Control"
msgstr "Ctrl"

msgid "Edge Attraction Distance"
msgstr "Avstand for kanttiltrekning"

msgid "Edge Resistance Distance"
msgstr "Avstand for kantmotstand"

msgid "Edge attraction"
msgstr "Kanttiltrekning"

msgid "Edge resistance"
msgstr "Kantmotstand"

msgid "Edges"
msgstr "Kanter"

msgid "Enables windows edges resistance"
msgstr "Bruker vinduskantmotstand"

msgid "Meta"
msgstr "Windows"

msgid "Screen edges"
msgstr "Skjermkanter"

msgid "Shift"
msgstr "Shift"

msgid "Snap Type"
msgstr "Smekktype"

msgid "Snap to 'Screen Edges', 'Windows Edges' or 'Both'."
msgstr "Smekk til 'skjermkanter', 'vinduskanter' eller 'begge'."

msgid "Snapping Windows"
msgstr "Smekkende vinduer"

msgid "The distance until edge attraction takes place."
msgstr "Avstanden før kanttiltrekning inntreffer."

msgid "The distance until edge resistance takes place."
msgstr "Avstanden før kantmotstanden inntreffer."

msgid "Use this bindings to avoid snapping."
msgstr "Bruk disse hurtigtastene for å unngå smekking"

msgid "Window edges"
msgstr "Vinduskanter"

msgid "Bottom to Top"
msgstr "Nederst til øverst"

msgid ""
"Delay (in ms) between screen updates. Decreasing this value may make snow "
"fall more smoothly, but will also increase CPU usage."
msgstr ""
"Forinkelse (in ms) mellom skjermoppdateringer. Reduksjon av denne verdien "
"kan gjøre at snøen faller jevnere, men øker også CPU-bruk."

msgid "Enable Blending"
msgstr "Slå på blanding"

msgid "Enable Textures"
msgstr "Slå på teksturer"

msgid "Enables alpha blending of snowflakes."
msgstr "Slår på alfa-blanding av snøfnugg."

msgid "Enables textured snowflakes. If not selected, color gradients are used."
msgstr "Slår på tekstur-snøfnugg. Hvis ikke valgt blir fargeoverganger brukt."

msgid "Flakes rotate if checked."
msgstr "Snøfnugg roterer hvis avkrysset"

msgid "How deep into the screen snowflakes can be drawn before being removed"
msgstr "Hvor dypt inne i skjermen snøfnugg kan tegnes før de blir fjernet"

msgid ""
"How far outside the screen resolution snow flakes can be before being "
"removed. Needed because of FOV."
msgstr ""
"Hvor langt utenfor skjermoppløsningen snøfnuggene kan være før de fjerne. "
"Trengs pga. synsfelt."

msgid "Key Bindings"
msgstr "Hurtigtaster"

msgid "Left to Right"
msgstr "Venstre til høyre"

msgid "Number Of Snowflakes"
msgstr "Antall snøfnugg"

msgid "Number of snowflakes"
msgstr "Antall snøfnugg"

msgid "Right to Left"
msgstr "Høyre til venstre"

msgid "Rotate Flakes"
msgstr "Roter snøfnugg"

msgid "Screen Boxing"
msgstr "Skjermboksing"

msgid "Screen Depth"
msgstr "Skjermdybde"

msgid "Select snow flake movement direction"
msgstr "Velg bevegelsesretning for snøfnugg"

msgid "Settings"
msgstr "Innstillinger"

msgid "Size Of Snowflakes"
msgstr "Snøfnuggenes størrelse"

msgid "Size of snowflakes"
msgstr "Snøfnuggenes størrelse"

msgid "Snow"
msgstr "Snø"

msgid "Snow Direction"
msgstr "Snøretning"

msgid "Snow Over Windows"
msgstr "Snø over vinduer"

msgid "Snow Speed"
msgstr "Snøhastighet"

msgid "Snow Textures"
msgstr "Snøteksturer"

msgid "Snow Toggle"
msgstr "Slå av/på snø"

msgid "Snow for Compiz"
msgstr "Snø for Compiz"

msgid "Snow is drawn above windows"
msgstr "Snø tegnes over vinduer"

msgid "Snow textures"
msgstr "Snøteksturer"

msgid "Snow toggle key"
msgstr "Tast for å slå av/på snø"

msgid "Speed of falling snow"
msgstr "Hastighet for fallende snø"

msgid "Textures"
msgstr "Teksturer"

msgid "Top to Bottom"
msgstr "Øverst til nederst"

msgid "Update Delay"
msgstr "Oppdateringsforsinkelse"

msgid "A simple splash plugin"
msgstr "Et enkel Plask-tillegg"

msgid "Background File"
msgstr "Bakgrunnsfil"

msgid "Background brightness."
msgstr "Bakgrunnens skarphet"

msgid "Background image File."
msgstr "Bildefil for bakgrunn"

msgid "Background saturation."
msgstr "Bakgrunnsmetning"

msgid "Display In/Out Time."
msgstr "Visningens inn-/ut-varighet."

msgid "Display Time"
msgstr "Visningsvarighet"

msgid "Images"
msgstr "Bilder"

msgid "Initiate Splash"
msgstr "Start Plask"

msgid "Logo File"
msgstr "Logofil"

msgid "Logo image File."
msgstr "Bildefil for logo."

msgid "Show on first start"
msgstr "Vis på første start"

msgid "Show splash on first start."
msgstr "Vis Plask ved første start"

msgid "Splash"
msgstr "Plask"

msgid "Start Splash."
msgstr "Start Plask"

#, fuzzy
msgid ""
"Amount of opacity (in percent) for windows in the switcher which are not "
"selected"
msgstr "Dekkevne (i prosent) for vinduer i i ringen, som ikke er valgt"

#, fuzzy
msgid "Behavior"
msgstr "Oppførsel"

#, fuzzy
msgid "Darken background when showing the stack"
msgstr "Gjør bakgrunnen mørkere når ringen vises"

#, fuzzy
msgid "On Thumbnail"
msgstr "Miniatyrbredde"

#, fuzzy
msgid "Rotate inactive windows"
msgstr "Aktiver et gitt vindu"

#, fuzzy
msgid "Should not selected windows be rotated"
msgstr "Skal være vindustittelen fet."

#, fuzzy
msgid "Stack Window Switcher"
msgstr "Ringskifter"

#, fuzzy
msgid "Tilt angle of the background."
msgstr "Farge 1 av fargeoverganen i bakgrunnen"

#, fuzzy
msgid "Windows"
msgstr "3D-vinduer"

#, fuzzy
msgid "Windows that should be shown in the switcher"
msgstr "Vinduer som skal bli vist i Bytt-skifteren"

msgid "Alignment for rows that are not fully filled"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Amount of brightness in percent"
msgstr "Bakgrunnens skarphet ved maling"

msgid "Amount of opacity in percent"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Amount of saturation in percent"
msgstr "Ikke vis program i oversikt"

#, fuzzy
msgid "Auto Change Viewport"
msgstr "Plasser på arbeidsområde"

msgid "Bring Selected To Front"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Centered"
msgstr "Plasser i midten"

msgid "Change to the viewport of the selected window while switching"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Color of highlight rectangle"
msgstr "Fyllfarge for utvalgsrektangelet"

msgid "Color of highlight rectangle border"
msgstr ""

msgid "Color of inlay in highlight rectangle border"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Generate mipmaps when possible for higher quality scaling"
msgstr "Lag MIP-kart når det er mulig for skalering med høyere kvalitet"

#, fuzzy
msgid "Highlight Border Color"
msgstr "Farge for fremheving"

#, fuzzy
msgid "Highlight Border Inlay Color"
msgstr "Farge for fremheving"

#, fuzzy
msgid "Highlight Mode"
msgstr "Farge for fremheving"

#, fuzzy
msgid "Icon"
msgstr "Inn"

#, fuzzy
msgid "Minimized Window Highlight Rectangle"
msgstr "Fremhev vindu"

#, fuzzy
msgid "Mipmap"
msgstr "MIP-kart"

#, fuzzy
msgid "Mode for highlighting the currently selected window"
msgstr "Farge brukt for å fremheve det svevende vinduet"

msgid "Next Panel"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Next window"
msgstr "Neste vindu"

#, fuzzy
msgid "Next window (All windows)"
msgstr "Neste vindu (alle arbeidsområder)"

#, fuzzy
msgid "Next window (Group)"
msgstr "Neste vindu (gruppe)"

#, fuzzy
msgid "Next window (No popup)"
msgstr "Neste vindu (gruppe)"

msgid "Original Window Position"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Popup Window Delay"
msgstr "Vinduer som skal grupperes"

#, fuzzy
msgid "Popup switcher if not visible and select next window"
msgstr "Vis skifter hvis ikke synlig og velg neste vindu."

#, fuzzy
msgid ""
"Popup switcher if not visible and select next window of the current "
"application."
msgstr ""
"Vis skifteren hvis den ikke er synlig, og velg neste vindu av nåværende "
"program."

#, fuzzy
msgid "Popup switcher if not visible and select next window out of all windows"
msgstr "Vis skifteren hvis ikke synlig, og velg neste vindu av alle vinduer."

#, fuzzy
msgid "Popup switcher if not visible and select previous window"
msgstr "Vis skifter hvis ikke synlig og velg neste vindu."

#, fuzzy
msgid ""
"Popup switcher if not visible and select previous window of the current "
"application."
msgstr ""
"Vis skifteren hvis den ikke er synlig, og velg forrige vindu av nåværende "
"program."

#, fuzzy
msgid ""
"Popup switcher if not visible and select previous window out of all windows"
msgstr "Vis skifter hvis ikke synlig, og velg forrige vindu av alle vinduer."

msgid "Prev Panel"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Prev window"
msgstr "Forrige vindu"

#, fuzzy
msgid "Prev window (All windows)"
msgstr "Forrige vindu (alle arbeidsområder)"

#, fuzzy
msgid "Prev window (Group)"
msgstr "Forrige vindu (gruppe)"

#, fuzzy
msgid "Prev window (No popup)"
msgstr "Forrige vindu (gruppe)"

msgid "Row Alignment"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Select next panel type window."
msgstr "Velger hvor vindustittelen plasseres."

msgid "Select next window without showing the popup window."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Select previous panel type window."
msgstr "Velger hvor vindustittelen plasseres."

msgid "Select previous window without showing the popup window."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Selected Window Highlight"
msgstr "Fremhev vindu"

#, fuzzy
msgid "Show Rectangle"
msgstr "Rektangulær"

#, fuzzy
msgid "Show icon next to thumbnail"
msgstr "Vis vindustittel i miniatyr."

msgid "Show minimized windows"
msgstr "Vis minimerte vinduer"

msgid "Static Application Switcher"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Switcher speed"
msgstr "Skiftermodus"

#, fuzzy
msgid "Switcher timestep"
msgstr "Tidsskritt for Bytt"

#, fuzzy
msgid "Switcher windows"
msgstr "Filtrerte vinduer"

#, fuzzy
msgid "Taskbar Entry"
msgstr "Oppgavelinje"

msgid "Time (in s) the popup window should be delayed before appearing"
msgstr ""

msgid "Where to draw highlight rectangle for minimized windows"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Windows that should be shown in switcher"
msgstr "Vinduer som skal bli vist i Bytt-skifteren"

msgid "Render text to texture"
msgstr "Gjengi tekst til tekstur"

msgid "Text"
msgstr "Tekst"

msgid "Enable Titles"
msgstr "Bruk titler"

msgid "Fade In/Out Duration"
msgstr "Varighet for inn-/ut-toning"

msgid "Fade In/Out Duration in seconds."
msgstr "Varighet for inn-/ut-toning i sekunder"

msgid "Generate Mipmaps"
msgstr "Lag MIP-kart"

msgid "Generate mipmaps when possible for higher quality scaling."
msgstr "Lag MIP-kart når det er mulig for skalering med høyere kvalitet"

msgid "Paint Thumbnails Always on Top."
msgstr "Mal miniatyrer alltid på topp"

msgid "Paint Window Like Background"
msgstr "Mal vindu som bakgrunn"

msgid "Paint Window Like Background instead of Glow."
msgstr "Mal vindu som bakgrunn i stedet for glød"

msgid "Set it if the Taskbar shows only Windows of Current Viewport."
msgstr ""
"Sett dette hvis oppgavelinjen kun viser vinduer fra nåværende arbeidsområde."

msgid "Should be the window title Bold."
msgstr "Skal være vindustittelen fet."

msgid "Show Delay"
msgstr "Visningsforsinkelse"

msgid "Show Window Title in Thumbnail."
msgstr "Vis vindustittel i miniatyr."

msgid "Size of Thumbnail Border."
msgstr "Miniatyrkantens størrelse."

msgid "Taskbar"
msgstr "Oppgavelinje"

msgid "Taskbar Shows Only Windows of Current Viewport"
msgstr "Oppgavelinje viser bare vinduer fra nåværende arbeidsområde"

msgid "Thumbnail Background and Border Glow Color."
msgstr "Miniatyrbakgrunn og kantens glødefarge"

msgid "Thumbnail Border Glow Color"
msgstr "Miniatyrkants glødefarge"

msgid "Thumbnail Border Size"
msgstr "Miniatyrens kantstørrelse"

msgid "Thumbnail Window Size"
msgstr "Miniatyrens vindusstørrelse"

msgid "Thumbnail window size."
msgstr "Miniatyrens vindusstørrelse"

msgid "Thumbnails Always on Top"
msgstr "Miniatyrer alltid øverst"

msgid "Time (in ms) before Thumbnail is shown."
msgstr "Tid (i ms) før miniatyr vises"

msgid "Window Previews"
msgstr "Forhåndsvisning av vinduer"

msgid "Window thumbnails at the taskbar"
msgstr "Forhåndsvisning av vinduer på oppgavelinjen"

msgid "Window title"
msgstr "Vindustittel"

msgid "Window title Font Color."
msgstr "Skriftfarge for vindustittel."

msgid "Window title Font Size."
msgstr "Skriftstørrelse for vindustittelen."

msgid "Animation Duration"
msgstr "Animasjonsvarighet"

msgid "Cascade"
msgstr "Tett-i-tett"

msgid "Cascade Delta"
msgstr "Mellomrom for tett-i-tett"

msgid "Cascade Windows"
msgstr "Legg vinduer tett i tett"

msgid "Choose the tiling type you want when using toggle."
msgstr "Velg flisleggingstypen du vil bruke når du slår av/på."

msgid "Distance between windows when using cascade"
msgstr "Avstand mellom vinduer ved tett-i-tett"

msgid "Drop From Top"
msgstr "Slipp fra toppen"

msgid "Duration (in ms) of the tiling animation"
msgstr "Varighet (i ms) for flisleggingsanimasjonen"

msgid "Excluded Windows"
msgstr "Ekskluderte vinduer"

msgid "Filled Outline"
msgstr "Fylt omriss"

msgid "Join Windows (EXPERIMENTAL)"
msgstr "Slå sammen vinduer (EKSPERIMENTELT)"

msgid "Left Occupancy"
msgstr "Venstre oppdekning"

msgid ""
"Move and resize all visible windows both vertically and horizontally, so "
"that the occupy whole screen and are in a grid."
msgstr ""
"Flytt og gjør om størrelse på alle synlige vinduer både vertikalt og "
"horisontalt, slik at de opptar hele skjermen og er i et rutenett."

msgid ""
"Move and resize all visible windows so that they have full height, same "
"width and occupy whole screen."
msgstr ""
"Flytt og gjør om størrelse på alle synlige, slik at de har full høyde, samme "
"bredde og opptar hele skjermen."

msgid ""
"Move and resize all visible windows so that they have full width, same "
"height and occupy whole screen."
msgstr ""
"Flytt og gjør om størrelse på alle synlige, slik at de har full bredde, "
"samme høyde og opptar hele skjermen."

msgid ""
"Move and resize all visible windows with the delta value set for cascading."
msgstr ""
"Flytt og gjør om størrelse på alle synlige vinduer med deltaverdien satt for "
"tett-i-tett-vinsing."

msgid ""
"Occupancy percentage for window placed left. This number is percentage of "
"screen width, which the active window will have it as width when tiled. "
"Applies to Left tiling type."
msgstr ""
"Prosentandel for oppdekning for vinduer plassert til venstre. Dette tallet "
"er prosentandel av skjermbredde, som det aktive vinduet vil ha som dets "
"bredde når det blir flislagt. Gjelder for Venstre flisleggingstype."

msgid "Restore Windows"
msgstr "Gjenopprett vinduer"

msgid "Restore windows to their original position they had before tiling."
msgstr "Gjenopprett vinduer til posisjonen de hadde før flislegging."

msgid "Selects the animation used while tiling"
msgstr "Velger animasjonen som brukes ved flislegging"

msgid "Slide"
msgstr "Gli"

msgid "Tile"
msgstr "Flislegg"

msgid "Tile Horizontally"
msgstr "Flislegg horisontalt"

msgid "Tile Vertically"
msgstr "Flislegg vertikalt"

msgid "Tile Windows"
msgstr "Flislegg vinduer"

msgid "Tile Windows Horizontally"
msgstr "Flislegg vinduer horisontalt"

msgid "Tile Windows Vertically"
msgstr "Flislegg vinduer vertikalt"

msgid "Tile windows"
msgstr "Flislegg vinduer"

msgid "Tiling Animation Type"
msgstr "Animasjonstype for flislegging"

msgid "Tiling Method For Toggle"
msgstr "Flisleggingsmetode for slå av/på"

msgid "Toggle Tiling"
msgstr "Slå av/på flislegging"

msgid "Toggle between tile and restore"
msgstr "Bytt mellom flislegg og gjenopprett"

msgid ""
"Tries to join the windows together when horizontal, vertical or left tiling "
"is enabled so that when you resize a window surrounding windows resize "
"accordingly. This may cause problems if you dont leave them enough space."
msgstr ""
"Forsøker å slå vinduer sammen når horisontal, vertikal eller venstre "
"flislegging brukes, slik at når du endrer størrelse på et vindu endres "
"omkringliggende vinduer i tråd med dette. Dette kan forårsake problemer hvis "
"du ikke gir dem nok plass."

msgid "Windows which should be excluded from tiling"
msgstr "Vinduer som skal ekskluderes fra flislegging"

msgid ""
"Adjust the opacity, saturation and brightness of windows based on when they "
"last had focus."
msgstr ""
"Juster dekkevne, metning og skarphet for vinduer basert på når de sist hadde "
"fokus."

msgid "Brightness Level of Focused Windows"
msgstr "Skarphetsnivå for fokuserte vinduer"

msgid "Brightness Level of Unfocused Windows"
msgstr "Skarphetsnivå for ikke-fokuserte vinduer"

msgid ""
"Brightness of the currently focused window. Windows will get brightness "
"levels between the focused and minimum."
msgstr ""
"Skarphet for vinduet som har fokus. Vinduer vil få skarphetnivåer mellom det "
"fokuserte og det minimale."

msgid ""
"Brightness of the least focused window. Windows will get brightness levels "
"between the focused and minimum."
msgstr ""
"Sakrphet for det minst fokuserte vinduet. Vinduer vil få skarphetsnivåer "
"mellom det fokuserte og det minimale."

msgid "Number of Windows to Track"
msgstr "Antall vinduer å holde rede på"

msgid ""
"Number of windows Trailfocus will keep track of. Windows that had focus this "
"amount of windows ago or more will be considered completly unfocused."
msgstr ""
"Antall vinduer Følgfokus vill holde rede på. Vinduer som hadde fokus dette "
"antallet vinduer siden, eller flere, vil bli sett på som fullstendig "
"avfokusert."

msgid "Opacity Level of Focused Windows"
msgstr "Dekkevnenivå for fokuserte vinduer"

msgid "Opacity Level of Unfocused Windows"
msgstr "Dekkevnenivå for avfokuserte vinduer"

msgid ""
"Opacity of the currently focused window. Windows will get opacity levels "
"between the focused and minimum."
msgstr ""
"Dekkevne for det fokuserte vinduet. Vinduer vil få dekkevnenivåer mellom det "
"fokuserte og det minimale."

msgid ""
"Opacity of the least focused window. Windows will get opacity levels between "
"the focused and minimum."
msgstr ""
"Dekkevne for det minst fokuserte vinduet. Vinduer vil få dekkevnenivåer "
"mellom det fokuserte og det minimale."

msgid "Saturation Level of Focused Windows"
msgstr "Metningsnivå for fokuserte vinduer"

msgid "Saturation Level of Unfocused Windows"
msgstr "Metningsnivå for avfokuserte vinduer"

msgid ""
"Saturation of the currently focused window. Windows will get saturation "
"levels between the focused and minimum."
msgstr ""
"Metning for det fokuserte vinduet. Vinduer vil få metningsnivåer mellom det "
"fokuserte og det minimale."

msgid ""
"Saturation of the least focused window. Windows will get saturation levels "
"between the focused and minimum."
msgstr ""
"Metning for det minst fokuserte vinduet. Vinduer vil få metningsnivåer "
"mellom det fokuserte og det minimale."

msgid ""
"This defines when Trailfocus will start fading windows. This lets you set up "
"trailfocus to treat the N first Windows as fully focused."
msgstr ""
"Dette definerer når Følgfokus vil begynne å tone ut vinduer. Dette lar deg "
"sette opp Følgfokus til å behandle de første N vinduene som fullt fokusert."

msgid "Trailfocus"
msgstr "Følgfokus"

msgid "Window to Start Fading"
msgstr "Vindu å begynne uttoning ved"

msgid "Window types that should be handled by Trailfocus"
msgstr "Vindustyper som skal håndteres av Følgfokus"

msgid "Action name for initiate"
msgstr "Hendelsesnavn for start"

msgid "Action name for initiate/terminate"
msgstr "Hendelsesnavn for start/avslutt"

msgid "Begin Viewport Switch"
msgstr "Begynn btting av arbeidsområde"

msgid "Begin entering viewport number"
msgstr "Begynn ved å gå til arbeidsområde nummer"

msgid "Desktop-based Viewport Switching"
msgstr "Skrivebordsbasert bytting av arbeidsområde"

msgid "Go to specific viewport"
msgstr "Gå til spesifikt arbeidsområde"

msgid "Initiate plugin action"
msgstr "Begynn hendelse for tillegg"

msgid "Initiate viewport changes through several events"
msgstr "Begynn endringer for arbeidsområde gjennom flere hendelser"

msgid "Initiate/Terminate the selected plugin action"
msgstr "Start/avslutt den valgte hendelsen for tillegg"

msgid "Move Down"
msgstr "Flytt ned"

msgid "Move Left"
msgstr "Flytt venstre"

msgid "Move Next"
msgstr "Flytt neste"

msgid "Move Prev"
msgstr "Flytt forrige"

msgid "Move Right"
msgstr "Flytt høyre"

msgid "Move Up"
msgstr "Flytt opp"

msgid "Move down"
msgstr "Flytt ned"

msgid "Move to the left"
msgstr "Flytt til venstre"

msgid "Move to the next viewport"
msgstr "Flytt til neste arbeidsområde"

msgid "Move to the previous viewport"
msgstr "Flytt til forrige arbeidsområde"

msgid "Move to the right"
msgstr "Flytt til høyre"

msgid "Move up"
msgstr "Flytt opp"

msgid "Number-Based Viewport Switching"
msgstr "Nummerbasert skifte av arbeidsområde"

msgid "Plugin for initiate action"
msgstr "Tillegg for start-hendelse"

msgid "Plugin for initiate/action action"
msgstr "Tillegg for start-/avslutt-hendelse"

msgid "Switch to Viewport 1"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 1"

msgid "Switch to Viewport 10"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 10"

msgid "Switch to Viewport 11"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 11"

msgid "Switch to Viewport 12"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 12"

msgid "Switch to Viewport 2"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 2"

msgid "Switch to Viewport 3"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 3"

msgid "Switch to Viewport 4"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 4"

msgid "Switch to Viewport 5"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 5"

msgid "Switch to Viewport 6"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 6"

msgid "Switch to Viewport 7"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 7"

msgid "Switch to Viewport 8"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 8"

msgid "Switch to Viewport 9"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 9"

msgid "Switch to viewport 1"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 1"

msgid "Switch to viewport 10"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 10"

msgid "Switch to viewport 11"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 11"

msgid "Switch to viewport 12"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 12"

msgid "Switch to viewport 2"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 2"

msgid "Switch to viewport 3"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 3"

msgid "Switch to viewport 4"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 4"

msgid "Switch to viewport 5"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 5"

msgid "Switch to viewport 6"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 6"

msgid "Switch to viewport 7"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 7"

msgid "Switch to viewport 8"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 8"

msgid "Switch to viewport 9"
msgstr "Bytt til arbeidsområde 9"

msgid "Viewport Switcher"
msgstr "Arbeidsområde-bytter"

msgid "Allow Wrap-Around"
msgstr "Tillat brett-rundt"

msgid "Allow wrap-around when moving the wall up/down/left/right"
msgstr "Tillatt brett-rundt når veggen beveges opp/ned/venstre/høyre"

msgid "Arrow Colors"
msgstr "Pilfarger"

msgid "Background Gradient"
msgstr "Bakgrunnens fargeovergang"

msgid "Base Color"
msgstr "Basisfarge"

msgid "Desktop Wall"
msgstr "Skrivebordsvegg"

msgid "Desktop Wall Plugin"
msgstr "Skrivebordsvegg-tillegg"

msgid "Duration (in s) for wall sliding viewport switching animation"
msgstr "Varighet (i sek) for animasjon for glidende arbeidsområde-bytting"

msgid ""
"Duration (in s) the switch target preview should remain visible after "
"switching ends."
msgstr ""
"Varighet (i sek) forhåndsvisningen av byttemålet skal fortsette å være "
"synlig etter bytting er ferdig."

msgid "Edge Flip DnD"
msgstr "Kantbytt dra-og-slipp"

msgid "Edge Flip Move"
msgstr "Kantbytt flytt"

msgid "Edge Flip Pointer"
msgstr "Kantbytt peker"

msgid "Edge Flipping"
msgstr "Kantbytting"

msgid "Edge Radius"
msgstr "Kantradius"

msgid "Edge flipping"
msgstr "Bytting ved kanten"

msgid "First color for the background gradient of the switcher window."
msgstr "Første farge for bakgrunnsovergangen til byttevinduet."

msgid "First color for the thumb gradient of the switcher window."
msgstr "Første farge for miniatyrovergangen til bytevinduet."

msgid "First color for the thumb highlight gradient of the switcher window."
msgstr ""
"Første farge for fargeovergangen for miniatyrfremhevingen til byttevinduet."

msgid "First color of the arrow of the switcher window."
msgstr "Første farge til pilen i byttevinduet."

msgid "Flip Down"
msgstr "Bytt ned"

msgid "Flip Left"
msgstr "Bytt venstre"

msgid "Flip Right"
msgstr "Bytt høyre"

msgid "Flip Up"
msgstr "Bytt opp"

msgid "Flip down"
msgstr "Bytt ned"

msgid "Flip left"
msgstr "Bytt venstre"

msgid "Flip right"
msgstr "Bytt høyre"

msgid "Flip up"
msgstr "Bytt opp"

msgid "Flip viewport when dragging an object to a screen edge"
msgstr "Bytt arbeidsområde når et objekt dras til en skjermkant"

msgid "Flip viewport when moving a window to a screen edge"
msgstr "Bytt arbeidsområde når et vindu dras til en skjermkant"

msgid "Flip viewport when moving the pointer to a screen edge"
msgstr "Bytt arbeidsområde når musepekeren dras til en skjermkant"

msgid "Highlight Gradient"
msgstr "Fargeovergang for fremheving"

msgid "How should a multimonitor configuration be handled"
msgstr "Hvordan skal et flerskjermsoppsett håndteres?"

msgid "Move Down With Window"
msgstr "Flytt ned med vindu"

msgid "Move Left With Window"
msgstr "Flytt venstre med vindu"

msgid "Move Right With Window"
msgstr "Flytt høyre med vindu"

msgid "Move Up With Window"
msgstr "Flytt opp med vindu"

msgid "Move along the wall down"
msgstr "Flytt langs veggen nedover"

msgid "Move along the wall to the left"
msgstr "Flytt langs veggen til venstre"

msgid "Move along the wall to the next viewport"
msgstr "Flytt langs veggen til neste arbeidsområde"

msgid "Move along the wall to the previous viewport"
msgstr "Flytt langs veggen til forrige arbeidsområde"

msgid "Move along the wall to the right"
msgstr "Flytt langs veggen til høyre"

msgid "Move along the wall up"
msgstr "Flytt langs veggen oppover"

msgid "Move with window along the wall down"
msgstr "Flytt med vindu langs veggen nedover"

msgid "Move with window along the wall to the left"
msgstr "Flytt med vindu langs veggen til venstre"

msgid "Move with window along the wall to the right"
msgstr "Flytt med vindu langs veggen til høyre"

msgid "Move with window along the wall up"
msgstr "Flytt med vindu langs veggen oppover"

msgid "Move with window within wall"
msgstr "Flytt med vindu innenfor veggen"

msgid "Move within wall"
msgstr "Flytt innenfor veggen"

msgid "Multimonitor behavior"
msgstr "Oppførsel for flere skjermer"

msgid "Outline Color"
msgstr "Omrissfarge"

msgid "Outline color of the switcher window."
msgstr "Farge for omrisset av byttevinduet."

msgid "Preview Scale"
msgstr ""

msgid "Radius of the rounded edge"
msgstr "Radius for den avrundede kanten"

msgid "Second color for the background gradient of the switcher window."
msgstr "Andre farge for fargeovergangen i bakgrunnen av byttevinduet."

msgid "Second color for the thumb gradient of the switcher window."
msgstr "Andre farge for fargeovergangen i miniatyren i byttevinduet."

msgid "Second color for the thumb highlight gradient of the switcher window."
msgstr ""
"Andre farge for fargeovergangen i fremhevningen av miniatyren i byttevinduet."

msgid "Second color of the arrow of the switcher window."
msgstr "Andre farge for pilen i byttevinduet."

msgid "Shadow Color"
msgstr "Skyggefarge"

msgid "Show Live Viewport Previews"
msgstr "Vis levende forhåndsvisning av arbeidsområde"

msgid "Show Viewport Switcher Preview"
msgstr "Vis forhåndsvisning av arbeidsområde"

msgid "Show live viewport previews in switcher window"
msgstr "Vis levende forhåndsvisning av arbeidsområde i byttevindu"

msgid "Show switcher window while switching viewports"
msgstr "Vis byttevindu mens arbeidsområde byttes"

#, no-c-format
msgid "Size of the preview in %"
msgstr ""

msgid "Switch Target Preview Visibility Time"
msgstr "Visningstid for forhåndsvisning av byttemål"

msgid "Switch all"
msgstr "Bytt alle"

msgid "Switch separately"
msgstr "Bytt ett for ett"

msgid "Third color for the background gradient of the switcher window."
msgstr "Tredje farge for fargeovergangen i bakgrunnen i byttevinduet."

msgid "Thumb Gradient"
msgstr "Fargeovergang for miniatyrer"

msgid "Viewport Switch Preview"
msgstr "Forhåndsvisning av bytting av arbeidsområde"

msgid "Viewport Switching"
msgstr "Bytting av arbeidsområde"

msgid "Wall Sliding Duration"
msgstr "Varighet for glidende vegg"

msgid "Width of the border between the previews"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Background fill type."
msgstr "Bakgrunnsfil"

msgid "Backgrounds"
msgstr "Bakgrunner"

msgid "Center Tiled"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Color 1"
msgstr "Farger"

#, fuzzy
msgid "Color 2"
msgstr "Farger"

msgid "Draw the desktop wallpaper"
msgstr "Tegn bakgrunnsbilde"

#, fuzzy
msgid "Fill or first gradient color."
msgstr "Farge for brannpartikkel."

#, fuzzy
msgid "Fill type"
msgstr "Fylt omriss"

#, fuzzy
msgid "Horizontal gradient"
msgstr "Horisontale bretter"

#, fuzzy
msgid "Image"
msgstr "Bilder"

#, fuzzy
msgid "Image file."
msgstr "Toppbildefiler"

#, fuzzy
msgid "Image position."
msgstr "X-posisjon"

#, fuzzy
msgid "Position"
msgstr "X-posisjon"

#, fuzzy
msgid "Scale and Crop"
msgstr "Skaler-tillegg"

#, fuzzy
msgid "Scaled"
msgstr "Skaler-tillegg"

#, fuzzy
msgid "Second gradient color."
msgstr "Fargeovergang, farge 1"

msgid "Solid fill"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Tiled"
msgstr "Flislegg"

msgid "Vertical gradient"
msgstr ""

msgid "Wallpaper"
msgstr "Bakgrunnsbilde"

msgid "Background Brightness"
msgstr "Bakgrunnens skarphet"

msgid "Background Saturation"
msgstr "Bakgrunnsmetning"

msgid "Background in Widget Mode"
msgstr "Bakgrunn for miniprogram-modus"

msgid "Brightness of non-widget windows in widget modes."
msgstr ""
"Skarphet for vinduer som ikke er miniprogram-vinduer i miniprogram-modus"

msgid "End Widget Mode on Click"
msgstr "Avslutt miniprogram-modus ved klikk"

msgid "End widget mode when a non-widget window is clicked."
msgstr ""
"Avslutt miniprogram-modus når et vindu som ikke er et miniprogram klikkes."

msgid "Saturation of non-widget windows in widget modes."
msgstr "Metning for vinduer som ikke er miniprogrammer i miniprogram-modus."

msgid "Show or hide widget windows"
msgstr "Vis eller skjul miniprogram-vinduer"

msgid "Show widget windows on a separate layer"
msgstr "Vis miniprogram-vinduer (\"widgets\") i et separat lag"

msgid "Time (in s) for fading into/out of the widget layer."
msgstr "Tid (i sek) for inn- og uttoning av miniprogram-laget."

msgid "Toggle Widget Display"
msgstr "Skru av/på miniprogram-visning"

msgid "Widget Layer"
msgstr "Miniprogram-lag"

msgid "Widget Windows"
msgstr "Miniprogram-vinduer"

msgid "Windows that always should be treated as widgets"
msgstr "Vinduer som alltid skal behandles som miniprogrammer"

msgid "Above others windows"
msgstr "Over andre vinduer"

msgid "Below others windows"
msgstr "Under andre vinduer"

msgid "Don't show application in pager"
msgstr "Ikke vis program i oversikt"

msgid "Don't show application in taskbar"
msgstr "Ikke vis program i oppgavelinje"

msgid "Fixed Size Windows"
msgstr "Vinduer med fast størrelse"

msgid "Fullscreen"
msgstr "Fullskjerm"

msgid "Fullscreen windows"
msgstr "Fullskjermvinduer"

msgid "Height values"
msgstr "Høydeverdier"

msgid "Matches"
msgstr "Treff"

#, fuzzy
msgid "Maximized"
msgstr "Maksimumer"

#, fuzzy
msgid "Maximized windows"
msgstr "Ikke-maksimerbare vinduer"

msgid "No ARGB visuals"
msgstr "Ingen ARGB-synligheter"

msgid "No focus"
msgstr "Ingen fokus"

msgid "Non closable windows"
msgstr "Ikke-lukkbare vinduer"

msgid "Non maximizable windows"
msgstr "Ikke-maksimerbare vinduer"

msgid "Non minimizable windows"
msgstr "Ikke-minimerbare vinduer"

msgid "Non movable windows"
msgstr "Ikke-bevegelige vinduer"

msgid "Non resizable windows"
msgstr "Vinduer som ikke kan endre størrelse"

msgid "Set window as non closable"
msgstr "Sett vindu som ikke-lukkbart"

msgid "Set window as non maximizable"
msgstr "Sett vindu som ikke-maksimerbart"

msgid "Set window as non minimizable"
msgstr "Sett vindu som ikke-minimerbart"

msgid "Set window as non movable"
msgstr "Sett vindu som ikke-bevegelig"

msgid "Set window as non resizable"
msgstr "Umuliggjør størrelsesendring av vindu"

msgid "Set windows rules"
msgstr "Sett vindusregler"

msgid "Size rules"
msgstr "Størrelsesregler"

msgid "Sized Windows"
msgstr "Vinduer med størrelse"

msgid "Skip pager"
msgstr "Hopp over oversikt"

msgid "Skip taskbar"
msgstr "Hopp over oppgavelinje"

msgid "Sticky"
msgstr "Klistre"

msgid "Sticky windows"
msgstr "Klistrede vinduer"

msgid "Width values"
msgstr "Breddeverdier"

msgid "Window Rules"
msgstr "Vindusregler"

msgid "Windows that should be resized by default"
msgstr "Vinduer som skal ha fått endret størrelse som standard"

msgid "Windows that should be treated as not supporting transparency"
msgstr "Vinduer som skal bli behandles som om de ikke støtter gjennomsiktighet"

msgid "Windows will not have focus"
msgstr "Vinduer som ikke vil få fokus"

msgid "\"On all desktops\" sticky match"
msgstr "Vinduer som klistres ved \"På alle arbeidsområder\""

msgid "AIGLX Fragment Parameter Fix"
msgstr "Korreksjon for parameter for AIGLX-fragment"

msgid "Convert Urgency to Demands Attention"
msgstr ""

msgid "Firefox Menu Fix"
msgstr "Korreksjon for Firefox-meny"

msgid "Fix broken glProgramEnvParameter4f implementation."
msgstr "Korreksjon for ødelagt implementering av glProgramEnvParameter4f"

msgid "Fix for broken GLX_MESA_copy_sub_buffer on XGL in fglrx."
msgstr "Fiks for ødelagt GLX_MESA_copy_sub_buffer på XGL i fglrx"

msgid "Fix screen updates in XGL with fglrx."
msgstr "Fiks skjermoppdateringer i XGL med fglrx."

msgid "Fix window type of Firefox and Thunderbird menus."
msgstr "Korriger vindustype for Firefox- og Thunderbird-menyer."

msgid "Fix window type of OpenOffice.org menus."
msgstr "Korriger vindustype for OpenOffice.org-menyer."

msgid "Fix window type of notification daemon windows."
msgstr "Korriger vindustype for varslingsnisse-vinduer."

msgid "Fix window type of various Java windows."
msgstr "Korriger vindustype for diverse Java-vinduer."

msgid "Fix window type of various Qt windows."
msgstr "Korriger vindustype for diverse Qt-vinduer."

msgid "Java Window Fix"
msgstr "Rettelse for Java-vindu"

msgid "Legacy Fullscreen Support"
msgstr "Støtte for gammel type fullskjerm"

msgid "Make \"on all desktops\" windows \"sticky\""
msgstr "La vinduer som merkes \"på alle skrivebord\" klistre"

msgid ""
"Make \"on all desktops\" windows sticky. Sticky windows are visible on all "
"viewports."
msgstr ""
"La vinduer som er markert \"på alle skrivebord\" klistre. Klistrevinduer er "
"synlige på alle arbeidsområder."

msgid "Make \"urgent\" windows also \"demand attention\"."
msgstr ""

msgid "Make Wine and legacy applications fullscreen properly."
msgstr ""
"La Wine-programmer og gamle programmer bruke fullskjermmodus ordentlig."

msgid "Metacity-like workarounds."
msgstr "Metacity-lignende omveier."

msgid "Notification Daemon Fix"
msgstr "Korreksjon for varslingsnisse"

msgid "OpenOffice.org Menu Fix"
msgstr "Korreksjon for OpenOffice.org-meny"

msgid "Qt Window Fix"
msgstr "Korreksjon for Qt-vindu"

msgid "Window stickyness"
msgstr "Vindusklistring"

msgid "Windows on all desktops that should be made sticky"
msgstr "Vinduer på alle skrivebord som skal klistres"

msgid "Workarounds"
msgstr "Omveier"

#, fuzzy
#~ msgid "Focus Widget Layer"
#~ msgstr "Miniprogram-lag"

#~ msgid "Airplane"
#~ msgstr "Fly"

#~ msgid "Airplane Flying Path Length"
#~ msgstr "Svevelengde for fly"

#~ msgid "Animation Time Step For Intense Effects"
#~ msgstr "Tidsskritt for animasjon ved intense effekter"

#~ msgid "Automatic"
#~ msgstr "Automatisk"

#~ msgid "Beam"
#~ msgstr "Strål"

#~ msgid "Beam Color"
#~ msgstr "Strålefarge"

#~ msgid "Beam Life"
#~ msgstr "Levetid for stråle"

#~ msgid "Beam Slowdown"
#~ msgstr "Nedbremsing for stråle"

#~ msgid "Beam Spacing"
#~ msgstr "Stråleavstand"

#~ msgid "Beam Up"
#~ msgstr "Strål opp"

#~ msgid "Beam Width"
#~ msgstr "Strålebredde"

#~ msgid "Beam color."
#~ msgstr "Strålefarge."

#~ msgid "Beam life."
#~ msgstr "Levetid for stråle."

#~ msgid "Beam slowdown."
#~ msgstr "Nedbremsing for stråle."

#~ msgid "Beam width."
#~ msgstr "Strålebredde."

#~ msgid "Burn"
#~ msgstr "Brenn"

#~ msgid "Domino"
#~ msgstr "Domino"

#~ msgid "Domino Piece Falling Direction"
#~ msgstr "Dominobrikkes fallretning"

#~ msgid "Explode"
#~ msgstr "Eksploder"

#~ msgid "Falling direction for Domino pieces."
#~ msgstr "Fallretning for dominobrikker."

#~ msgid "Fire"
#~ msgstr "Brann"

#~ msgid "Fire Smoke"
#~ msgstr "Røyk"

#~ msgid "Fire constant speed"
#~ msgstr "Konstanthastighet for brann"

#~ msgid "Fire direction"
#~ msgstr "Brannretning"

#~ msgid "Fire direction."
#~ msgstr "Brannretning."

#~ msgid "Fire smoke."
#~ msgstr "Brannen ryker."

#~ msgid "Fly to TaskBar on Minimize"
#~ msgstr "Fly til oppgavelinje ved minimer"

#~ msgid "Fold"
#~ msgstr "Brett"

#~ msgid "Fold Direction"
#~ msgstr "Bretteretning"

#~ msgid "Fold opening direction for pieces in Razr effect."
#~ msgstr "Begynnende bretteretning for deler i \"Razr\"-effekten."

#~ msgid "Hexagonal"
#~ msgstr "Sekskantet"

#~ msgid "In"
#~ msgstr "Inn"

#~ msgid "In-out"
#~ msgstr "Inn-ut"

#~ msgid "Leaf Spread"
#~ msgstr "Løvspredning"

#~ msgid "Left-right"
#~ msgstr "Venstre-høyre"

#~ msgid "Length of airplane's flying path."
#~ msgstr "Lengde på flyets svevelengde"

#~ msgid "Make fire effect duration be dependent on window height."
#~ msgstr "Gjør varigheten på brann-effekten avhengig av vindushøyde."

#~ msgid "Movement direction(s) for window pieces."
#~ msgstr "Bevegelsesretning(er) for vindusbiter."

#~ msgid "Number Of Fire Particles"
#~ msgstr "Antall brannpartikler"

#~ msgid "Number of fire particles."
#~ msgstr "Antall brannpartikler."

#~ msgid "Out"
#~ msgstr "Ut"

#~ msgid "Razr"
#~ msgstr "Razr"

#~ msgid "Razr Fold Opening Direction"
#~ msgstr "Retning for bretteåpning"

#~ msgid "Rectangular"
#~ msgstr "Rektangulær"

#~ msgid "Rotation Angle"
#~ msgstr "Rotasjonsvinkel"

#~ msgid "Rotation angle of animated window pieces (in degrees)."
#~ msgstr "Rotasjonsvinkel for animerte vindusbiter (i grader)."

#~ msgid "Skewer"
#~ msgstr "Skjevhet"

#~ msgid "Skewer Direction"
#~ msgstr "Skjevhetsretning"

#~ msgid "Spacing between beams."
#~ msgstr "Mellomrom mellom stråler"

#~ msgid "Tessellation Type"
#~ msgstr "Tesseleringstype"

#~ msgid "Tessellation type for exploding window pieces."
#~ msgstr "Tesseleringstype for eksploderende vindusbiter."

#~ msgid "Tessellation type for window pieces."
#~ msgstr "Tesseleringstype for vindusbiter."

#~ msgid ""
#~ "The amount of time in milliseconds between each render of the intense "
#~ "animation (Ex. Burn, Beam). The higher the number, the jerkier the "
#~ "movements become."
#~ msgstr ""
#~ "Antall millisekunder mellom hver gjengivelse av den intense animasjonen "
#~ "(f.eks, brenn, strål). Jo høyere antall, jo mer hakkete blir bevegelsene."

#~ msgid ""
#~ "The animated window will be split into pieces along a grid. Specify the "
#~ "number of grid cells along the height of the window."
#~ msgstr ""
#~ "Det animerte vinduet vil bli delt i biter langs et rutenett. Spesifiser "
#~ "antall celler i rutenettet langs vindushøyden."

#~ msgid ""
#~ "The animated window will be split into pieces along a grid. Specify the "
#~ "number of grid cells along the width of the window."
#~ msgstr ""
#~ "Det animerte vinduet vil bli delt i biter langs et rutenett. Spesifiser "
#~ "antall celler i rutenettet langs vindusbredden."

#~ msgid ""
#~ "The exploding window will be split into pieces along a grid. Specify the "
#~ "number of grid cells along the height of the window."
#~ msgstr ""
#~ "Det eksploderende vinduet vil bli delt i biter langs et rutenett. "
#~ "Spesifiser antall celler i rutenettet langs vindushøyden."

#~ msgid ""
#~ "The exploding window will be split into pieces along a grid. Specify the "
#~ "number of grid cells along the width of the window."
#~ msgstr ""
#~ "Det eksploderende vinduet vil bli delt i biter langs et rutenett. "
#~ "Spesifiser antall celler i rutenettet langs vindusbredden."

#~ msgid "Thickness"
#~ msgstr "Tykkelse"

#~ msgid "Thickness of Animated Polygons"
#~ msgstr "Tykkelse på animerte polygoner"

#~ msgid "Thickness of Exploding Polygons"
#~ msgstr "Tykkelse på eksploderende polygoner"

#~ msgid "Thickness of animated window pieces (in pixels)."
#~ msgstr "Tykkelse på animerte vindusbiter (i piksler)."

#~ msgid "Thickness of exploding window pieces (in pixels)."
#~ msgstr "Tykkelse på eksploderende vindusbiter (i piksler)."

#~ msgid "Up-down"
#~ msgstr "Opp-ned"

#~ msgid ""
#~ "Whether the window should fly to taskbar when minimized with Airplane "
#~ "effect."
#~ msgstr ""
#~ "Om vinduet skal fly til oppgavelinjen når det blir minimert med effekten "
#~ "fly."

#~ msgid "Window Grid Height"
#~ msgstr "Høyde for rutenenett for vindu"

#~ msgid "Window Grid Width"
#~ msgstr "Bredde for rutenett for vindu"

#~ msgid "Window folding direction."
#~ msgstr "Bretteretning for vindu"

#~ msgid ""
#~ "Window thickness in pixels. Setting this to larger than 0 will disable "
#~ "shadow, blur, and reflection during the animation."
#~ msgstr ""
#~ "Vindustykkelse i piksler. Å sette denne til en større verdi enn 0 vil slå "
#~ "av skygge, utydeliggjør og speiling gjennom animasjonen."

#~ msgid ""
#~ "Amplitude (size of the waves in the fold) of the Horizontal Folds "
#~ "relative to the window width. Negative values fold outward."
#~ msgstr ""
#~ "Amplitude (størrelse på bølgene i bretten) på de horisontale brettene, "
#~ "relativt til vindusbredde. Negative verdier bretter utover."

#~ msgid ""
#~ "Amplitude (size of the waves in the fold) of the curved fold relative to "
#~ "window width. Negative values fold outward."
#~ msgstr ""
#~ "Amplitude (størrelse på bølgene i bretten) på de rundede brettene, "
#~ "relativt til vindusbredde. Negative verdier bretter utover."

#~ msgid ""
#~ "The wave amplitude (size of the waves) relative to the window height."
#~ msgstr "Bølgeamplituden (bølgestørrelse), relativ til vindushøyden."

#~ msgid "Brightness Decrease"
#~ msgstr "Redusert skarphet"

#~ msgid "Brightness Increase"
#~ msgstr "Økt skarphet"

#~ msgid "Brightness Step"
#~ msgstr "Steg for skarphet"

#~ msgid "Brightness and Saturation"
#~ msgstr "Skarphet og metning"

#~ msgid "Brightness and Saturation adjustments"
#~ msgstr "Justeringer for Skarphet og metning"

#~ msgid "Brightness settings"
#~ msgstr "Innstillinger for skarphet"

#~ msgid "Brightness values for windows"
#~ msgstr "Skarphetsverdier for vinduer"

#~ msgid "Brightness window values"
#~ msgstr "Skarphetsverdier for vinduer"

#~ msgid "Brightness windows"
#~ msgstr "Skarphet for vinduer"

#~ msgid "Saturation Decrease"
#~ msgstr "Redusert metning"

#~ msgid "Saturation Increase"
#~ msgstr "Økt metning"

#~ msgid "Saturation Step"
#~ msgstr "Steg for metning"

#~ msgid "Saturation settings"
#~ msgstr "Instillinger for metning"

#~ msgid "Saturation values for windows"
#~ msgstr "Metningsverdier for vinduer"

#~ msgid "Saturation window values"
#~ msgstr "Metningsverdier for vinduer"

#~ msgid "Saturation windows"
#~ msgstr "Metning for vinduer"

#~ msgid "Window specific"
#~ msgstr "Vindusspesifikk"

#~ msgid "Windows that should have a different brightness by default"
#~ msgstr "Vinduer som skal ha en endret skarphet som standard"

#~ msgid "Windows that should have a different saturation by default"
#~ msgstr "Vinduer som skal ha en endret metning som standard"

#~ msgid "Close Windows In Scale"
#~ msgstr "Lukk vinduer i Skaler"

#~ msgid "Animation Speed"
#~ msgstr "Animasjonshastighet"

#~ msgid "Change the speed of the 3D animation"
#~ msgstr "Endre farten på 3D-animasjonen"

#~ msgid "Enable true alpha blending for transparent wallpapers"
#~ msgstr "Slå på sann alfa-blanding for gjennomsiktige skjermbakgrunner"

#~ msgid "Enable true blending"
#~ msgstr "Slå på sann blanding"

#~ msgid ""
#~ "The background specifications (as explained in DOCUMENTATION) to use."
#~ msgstr ""
#~ "Spesifikasjoner for bakgrunner som skal brukes (forklart i DOKUMENTASJON)."

#~ msgid "Tile backgrounds as opposed to stretching"
#~ msgstr "Flislegg bakgrunner, i motsetning til strekking"

#~ msgid "Tilt view"
#~ msgstr "Skråstill"

#~ msgid "Tilt window view in expo mode"
#~ msgstr "Skråstill i ekspo-modus"

#~ msgid "Move window to x, y"
#~ msgstr "Flytt vindu til x, y"

#~ msgid "Put Exact"
#~ msgstr "Plasser nøyaktig"

#~ msgid "Misc. options"
#~ msgstr "Diverse valg"

#~ msgid "Show window title in scale mode"
#~ msgstr "Vis vindustittel i Skaler-modus"

#~ msgid "Tile or Stretch"
#~ msgstr "Flislegg eller strekk"

#~ msgid ""
#~ "Timeout in seconds before hiding the notificationUses libnotify to "
#~ "display errorsCorner BevellingCreate MipmapsDisable Caps for Inside "
#~ "CubeDisables the drawing of the cube caps when the inside cube mode is "
#~ "set.Draw Window BacksidesEnables the drawing of the backside of windows."
#~ "This will create mipmaps which improve overall texture appearence, and "
#~ "reduce jagged edges.Window width"
#~ msgstr ""
#~ "Pause i sekunder før notisen gjemmesBruk libnotify for å vise "
#~ "feilSkråstilling av hjørnerLag MIP-kartSlå av luer for Innsiden av kuben "
#~ "Slår av tegning av kubeluer når modus for innside av kuben er "
#~ "aktivertTegn vinduenes baksiderAktiverer tegning av baksider på "
#~ "vindueneDette vil lage MIP-kart som forbedrer helhetlig teksturutseende, "
#~ "og reduserer hakkete kanter.Vindusbredde"