summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po503
1 files changed, 309 insertions, 194 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 85c45ef..c28d982 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: compiz-fusion-plugins 0.0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.opencompositing.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-04 12:31+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-07 23:40+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-15 15:27+0530\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-12-09 16:46+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Compiz Fusion Translators <i18n@lists.compiz-fusion.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1194,7 +1194,7 @@ msgstr ""
"lämnar det inzoomade området."
msgid "Autoscale threshold"
-msgstr ""
+msgstr "Tröskelvärde för automatisk skalning"
msgid "Center the mouse"
msgstr "Centrera musen"
@@ -1295,6 +1295,8 @@ msgid ""
"Only change zoom level (scale) on focus change if the target value is higher "
"than this. Prevents zooming too far in on small popups etc."
msgstr ""
+"Ändra endast zoomnivån (skala) vid fokusändring om målvärdet är högre än "
+"detta. Förhindrar för lång inzoomning på mindre popup-rutor, etc."
msgid "Pan (move) the zoom area down"
msgstr "Panorera (flytta) det zoomade området nedåt"
@@ -1369,6 +1371,8 @@ msgid ""
"The minimum allowed zoom factor. A value of 0.5 equals 2x zoom, a value of "
"0.25 equals 4x zoom."
msgstr ""
+"Minsta tillåtna zoomfaktor. Ett värde på 0,5 är lika med 2x zoom, ett värde "
+"på 0,25 är lika med 4x zoom."
msgid "The size of the margin to add when attempting to restrain the mouse."
msgstr "Välj storleksmarginal att lägga till vid försök att hålla kvar musen."
@@ -1399,9 +1403,8 @@ msgstr ""
msgid "Zoom Area Movement"
msgstr "Zoomrörelse"
-#, fuzzy
msgid "Zoom Box"
-msgstr "Zoom"
+msgstr "Zoomruta"
msgid "Zoom In"
msgstr "Zooma in"
@@ -1431,7 +1434,7 @@ msgid "Zoom factor"
msgstr "Zoomfaktor"
msgid "Zoom in on a boxed area"
-msgstr ""
+msgstr "Zooma in på ett fyrkantigt område"
msgid "Zoom in/out by this factor. Higher value means quicker zooming."
msgstr "Zooma in/ut med denna faktor. Högre värde innebär snabbare zoomning"
@@ -1492,7 +1495,7 @@ msgid "Add Particle"
msgstr "Lägg till partikel"
msgid "Adds a fire particle at position (x,y), where x and y are floats."
-msgstr ""
+msgstr "Lägger till en eldpartikel vid position (x,y), där x och y är flyttal."
msgid "Background brightness"
msgstr "Ljustyrka på bakgrund"
@@ -2021,9 +2024,8 @@ msgstr "Ljusstyrka på bakgrund/fönster"
msgid "Background/Window saturation."
msgstr "Färgmättnad på bakgrund/fönster"
-#, fuzzy
msgid "Fade In/Out Time"
-msgstr "Tona in/ut tid"
+msgstr "Tid fr intoning/uttoning"
msgid "Fade In/Out Time."
msgstr "Tona in/ut tid"
@@ -2065,18 +2067,16 @@ msgid "Border widtht."
msgstr "Kantbredd."
msgid "Box height."
-msgstr ""
+msgstr "Ruthöjd."
-#, fuzzy
msgid "Box width."
-msgstr "Strålbredd"
+msgstr "Rutbredd."
-#, fuzzy
msgid "Clip mask"
-msgstr "Mipmaps"
+msgstr "Klippmask"
msgid "Clip mask."
-msgstr ""
+msgstr "Klippmask."
msgid "Fisheye"
msgstr "Fisköga"
@@ -2087,25 +2087,23 @@ msgstr "Höjd"
msgid "Image overlay"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Keep fully on screen"
-msgstr "Visa FPS på skärmen"
+msgstr "Behåll hela på skärmen"
-#, fuzzy
msgid "Keep fully on screen."
-msgstr "Visa FPS på skärmen"
+msgstr "Behåll hela på skärmen."
msgid "Magnifier"
msgstr "Förstorare"
msgid "Magnifier box"
-msgstr ""
+msgstr "Förstorningsruta"
msgid "Magnifier image"
-msgstr ""
+msgstr "Förstorningsbild"
msgid "Magnifier image."
-msgstr ""
+msgstr "Förstorningsbild."
# Något bättre ord?
msgid "Mode"
@@ -2118,40 +2116,200 @@ msgstr "Läge."
msgid "Radius"
msgstr "Radie"
-#, fuzzy
msgid "Radius of the magnification area."
-msgstr "Radie på den rundade kantens"
+msgstr "Radie för förstorningsrutan."
msgid "Width"
msgstr "Bredd"
msgid "X offset of the cursor"
-msgstr ""
+msgstr "X-offset för pekaren"
+# Cursor eller pointer? Detta borde felanmälas
msgid "X offset of the cursor."
-msgstr ""
+msgstr "X-offset för pekaren."
msgid "Y offset of the cursor"
-msgstr ""
+msgstr "Y-offset för pekaren"
msgid "Y offset of the cursor."
-msgstr ""
+msgstr "Y-offset för pekaren."
msgid "Zoom factor for keyboard initiated magnifier."
msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Down-only maximumize"
+msgstr "Maximera"
+
+msgid "Down-only minimumize"
+msgstr ""
+
+msgid "Grow lower left corner of a window as much as possible."
+msgstr ""
+
+msgid "Grow lower right corner of a window as much as possible."
+msgstr ""
+
+msgid "Grow the window downwards as much as possible."
+msgstr ""
+
+msgid "Grow the window horizontally as much as possible."
+msgstr ""
+
+msgid "Grow the window leftwards as much as possible."
+msgstr ""
+
+msgid "Grow the window rightwards as much as possible."
+msgstr ""
+
+msgid "Grow the window upwards as much as possible."
+msgstr ""
+
+msgid "Grow the window vertically as much as possible."
+msgstr ""
+
+msgid "Grow upper left corner of a window as much as possible."
+msgstr ""
+
+msgid "Grow upper right corner of a window as much as possible."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Horizontal-only maximumize"
+msgstr "Horisontell gradient"
+
+msgid "Horizontal-only minimumize"
+msgstr ""
+
msgid "Ignore already overlapping windows in the calculations"
msgstr "Ignorera redan överlappande fönster i beräkningarna"
msgid "Ignore sticky windows in the calculations"
msgstr "Ignorera klistriga fönster i beräkningarna"
+#, fuzzy
+msgid "Left-only maximumize"
+msgstr "Maximera"
+
+msgid "Left-only minimumize"
+msgstr ""
+
+msgid "Lower left maximumize"
+msgstr ""
+
+msgid "Lower left minimumize"
+msgstr ""
+
+msgid "Lower right maximumize"
+msgstr ""
+
+msgid "Lower right minimumize"
+msgstr ""
+
msgid "Maximumize"
msgstr "Maximera"
#, fuzzy
+msgid "Maximumize Bindings"
+msgstr "Maximerade fönster"
+
+#, fuzzy
+msgid "Maximumize to down."
+msgstr "Maximera"
+
+#, fuzzy
+msgid "Maximumize to left."
+msgstr "Maximera"
+
+#, fuzzy
+msgid "Maximumize to right."
+msgstr "Maximera"
+
+#, fuzzy
+msgid "Maximumize to up."
+msgstr "Maximera"
+
msgid "Maximumizes windows (resize them to fit the available screenspace)."
-msgstr "Maximal fönsterstorlek (procentuellt av skärmens storlek"
+msgstr ""
+"Maximerar fönster (storleksändra dem för att passa tillgängligt "
+"skärmutrymme)."
+
+#, fuzzy
+msgid "Minimumize"
+msgstr "Maximera"
+
+#, fuzzy
+msgid "Minimumize Bindings"
+msgstr "Minimeringsanimation"
+
+#, fuzzy
+msgid "Permit windows to shrink during maximumize"
+msgstr "Sätt fönster som ej maximerbart"
+
+msgid "Right-only maximumize"
+msgstr ""
+
+msgid "Right-only minimumize"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Shrink lower left corner of a the window."
+msgstr "Placera muspekare använder mitten av fönstret"
+
+#, fuzzy
+msgid "Shrink lower right corner of a the window."
+msgstr "Placera muspekare använder mitten av fönstret"
+
+msgid "Shrink the window downwards."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Shrink the window horizontally."
+msgstr "Kakla fönster horisontellt"
+
+#, fuzzy
+msgid "Shrink the window leftwards."
+msgstr "Gör fönstret mindre"
+
+#, fuzzy
+msgid "Shrink the window rightwards."
+msgstr "Gör fönstret större"
+
+#, fuzzy
+msgid "Shrink the window upwards."
+msgstr "Filtrerade fönster"
+
+#, fuzzy
+msgid "Shrink the window vertically."
+msgstr "Kakla fönster vertikalt"
+
+#, fuzzy
+msgid "Shrink upper left corner of a the window."
+msgstr "Placera muspekare använder mitten av fönstret"
+
+#, fuzzy
+msgid "Shrink upper right corner of a the window."
+msgstr "Placera muspekare använder mitten av fönstret"
+
+msgid ""
+"This allows a window to change it's shape to fit in an area even when the "
+"new shape might be smaller than it's current size with regards to area"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Top left maximumize"
+msgstr "Maximera"
+
+msgid "Top left minimumize"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Top right maximumize"
+msgstr "Maximera"
+
+msgid "Top right minimumize"
+msgstr ""
msgid ""
"Treat sticky windows as non-existant when calculating space to use for the "
@@ -2168,7 +2326,33 @@ msgid ""
"available screenspae as possible."
msgstr ""
-msgid "Trigger maximumize"
+msgid ""
+"Trigger a resize of the window currently focused so it resizes to 1/4 size."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Up-only maximumize"
+msgstr "Maximera"
+
+msgid "Up-only minimumize"
+msgstr ""
+
+msgid "Vertical-only maximumize"
+msgstr ""
+
+msgid "Vertical-only minimumize"
+msgstr ""
+
+msgid "When maximumizing, allow the window to grow downwards."
+msgstr ""
+
+msgid "When maximumizing, allow the window to grow to the left."
+msgstr ""
+
+msgid "When maximumizing, allow the window to grow to the right."
+msgstr ""
+
+msgid "When maximumizing, allow the window to grow upwards."
msgstr ""
msgid "Accumulation buffer"
@@ -2213,30 +2397,24 @@ msgstr "Växla effekten för rörelseoskärpa"
msgid "Visibility/Performance"
msgstr "Sikt/Prestanda"
-#, fuzzy
msgid "Action"
-msgstr "Handling"
+msgstr "Åtgärd"
-#, fuzzy
msgid "Action that is to be invoked."
-msgstr "Handling som ska bli åkallad"
+msgstr "Åtgärd som ska bli anropad."
-#, fuzzy
msgid "Assign mousegestures to any existing action"
-msgstr "Tilldela musgester till någon existerande handling"
+msgstr "Tilldela musgester till någon befintlig åtgärd"
msgid "Detect Diagonal Movements"
-msgstr ""
+msgstr "Upptäck diagonala rörelser"
-#, fuzzy
msgid "Gesture"
msgstr "Gest"
-#, fuzzy
msgid "Gesture assignment"
msgstr "Gesttilldelning"
-#, fuzzy
msgid "Gestures"
msgstr "Gester"
@@ -2245,11 +2423,9 @@ msgid ""
"to a decreased detection accuracy."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Mouse gesture to assign an action to."
-msgstr "Musgest att tilldela en handling till."
+msgstr "Musgest att tilldela en åtgärd."
-#, fuzzy
msgid "Mousegestures"
msgstr "Musgester"
@@ -2257,11 +2433,10 @@ msgid "Plugin"
msgstr "Insticksmodul"
msgid "Plugin the action belongs to."
-msgstr "Insticksmodulen handlingen tillhör."
+msgstr "Insticksmodulen som åtgärden tillhör."
-#, fuzzy
msgid "Start gesture"
-msgstr "Starta gest"
+msgstr "Påbörja gest"
msgid ""
"How often to poll the mouse position, in miliseconds. Reduce this to reduce "
@@ -2271,7 +2446,7 @@ msgstr ""
"att minska hackigt beteende"
msgid "Misc"
-msgstr ""
+msgstr "Diverse"
msgid "Mouse Poll Interval"
msgstr "Mussökningsinstervall"
@@ -2281,18 +2456,16 @@ msgid "Mouse position polling"
msgstr "Muspanorering"
msgid "Updates the mouse pointer position from the xserver"
-msgstr ""
+msgstr "Uppdaterar muspekarens position från x-servern"
-#, fuzzy
msgid "Begin Gesture"
-msgstr "Börja gest"
+msgstr "Påbörja gest"
msgid "Begin Mouse Gesture"
msgstr "Börja musgest"
-#, fuzzy
msgid "Mouse switch"
-msgstr "Musbyte"
+msgstr "Musväxling"
msgid "Switch viewport in response to mouse gesture"
msgstr "Byt skrivbordsvy som svar på musgest"
@@ -2306,9 +2479,8 @@ msgstr "Exkludera fönster"
msgid "Neg Windows"
msgstr "Neg Windows"
-#, fuzzy
msgid "Negate Decorations"
-msgstr "Reflektionen för ramar"
+msgstr "Negera dekorationer"
msgid "Negative"
msgstr "Negativ"
@@ -2484,7 +2656,7 @@ msgid ""
"With this enabled, opacify will be on when you load Opacify, which is "
"usually when you start Compiz."
msgstr ""
-"Med detta aktiverat så kommer opacifiera vara på när du laddar \"Opacifiera"
+"Med detta aktiverat så kommer opacifiera vara på när du läser in \"Opacifiera"
"\", vilket vanligtvis är när du startar Compiz."
msgid "Animation speed"
@@ -3013,13 +3185,11 @@ msgstr "Alla fönster"
msgid "Background color of the window title"
msgstr "Bakgrundsfärg för fönstertitel"
-#, fuzzy
msgid "Close Window"
-msgstr "Kakla fönster"
+msgstr "Stäng fönstret"
-#, fuzzy
msgid "Close window while in scale mode"
-msgstr "Stäng fönster i skalningsläge"
+msgstr "Stäng fönster när i skalningsläge"
msgid "Close windows while in scale mode"
msgstr "Stäng fönster i skalningsläge"
@@ -3048,9 +3218,8 @@ msgstr "Typsnittsstorlek för fönstertitelvisning"
msgid "Highlight Color"
msgstr "Framhävningsfärg"
-#, fuzzy
msgid "Highlighted window only"
-msgstr "Endast fönster man har muspekaren över"
+msgstr "Endast markerat fönster"
msgid "Highlights the hovered window with the given color"
msgstr "Framhäver fönstret som musen är över med den angivna färgen."
@@ -3114,13 +3283,11 @@ msgstr "Fönstertitelvisning"
msgid "Window title display in scale mode"
msgstr "Visa fönstertitel i skalningsläge"
-#, fuzzy
msgid "Zoom Window"
-msgstr "Zooma fönster i skalning"
+msgstr "Zooma fönster"
-#, fuzzy
msgid "Zoom window while in scale mode"
-msgstr "Zooma fönster i skalningsläge"
+msgstr "Zooma fönster när i skalningsläge"
msgid "Filter Case Insensitive"
msgstr "Filtrera okänslighet för skiftläge"
@@ -3183,14 +3350,21 @@ msgid ""
"session manager also saves those applications."
msgstr ""
+msgid "Matching windows will not be handled by the session plugin"
+msgstr ""
+
msgid "Save Legacy Apps"
msgstr ""
msgid "Session Management"
-msgstr ""
+msgstr "Sessionshantering"
msgid "Talk to session manager and save/load window state"
-msgstr ""
+msgstr "Prata med sessionshanteraren och spara/läs in fönstertillstånd"
+
+#, fuzzy
+msgid "Windows to ignore"
+msgstr "Fönstertitel"
msgid "Animation duration"
msgstr "Varaktighet på animation"
@@ -3210,12 +3384,11 @@ msgstr "Gör fönstret mindre"
msgid "Reduces the scale factor making the window smaller."
msgstr "Minskar skalningsfaktorn, detta gör fönstret mindre."
-#, fuzzy
msgid "Reset the window to original size"
-msgstr "Sätt fönster som ej skalbart"
+msgstr "Återställ fönstret till ursprunglig storlek"
msgid "Resets the currently focused window to original size"
-msgstr ""
+msgstr "Återställer fokuserat fönster till dess ursprungliga storlek"
msgid "Scale a window down to a portion of it's size."
msgstr "Skala ner ett fönster till hälften av dess tidgare storlek."
@@ -3437,13 +3610,11 @@ msgstr ""
msgid "Additive blending of particles"
msgstr "Antal partiklar"
-#, fuzzy
msgid "Darken backgound"
msgstr "Förmörka bakgrunden"
-#, fuzzy
msgid "Darken background under particles"
-msgstr "Förmörka bakgrunden"
+msgstr "Förmörka bakgrunden under partiklar"
msgid "Emiters"
msgstr ""
@@ -3452,11 +3623,9 @@ msgstr ""
msgid "Have random colors for the particles"
msgstr "Ha slumpmässiga färger till eldeffekten, också känd som Mystisk Eld"
-#, fuzzy
msgid "Increases the visibility of the mouse pointer"
-msgstr "Skala muspekaren"
+msgstr "Ökar synligheten för muspekaren"
-#, fuzzy
msgid "Number Of Particles"
msgstr "Antal partiklar"
@@ -3464,65 +3633,51 @@ msgstr "Antal partiklar"
msgid "Number of particle emiters."
msgstr "Antal partiklar"
-#, fuzzy
msgid "Number of particles."
-msgstr "Antal partiklar"
+msgstr "Antal partiklar."
-#, fuzzy
msgid "Particle Color"
-msgstr "Färg på eldpartiklar"
+msgstr "Partikelfärg"
-#, fuzzy
msgid "Particle Life"
-msgstr "Livslängd på eldpartiklar"
+msgstr "Livslängd för partiklar"
-#, fuzzy
msgid "Particle Options"
-msgstr "Diverse inställningar"
+msgstr "Alternativ för partiklar"
-#, fuzzy
msgid "Particle Size"
-msgstr "Storlek på eldpartiklar"
+msgstr "Storlek på partiklar"
-#, fuzzy
msgid "Particle Slowdown"
-msgstr "Hastighetsminskning av eldpartiklar"
+msgstr "Hastighetsminskning för partiklar"
-#, fuzzy
msgid "Particle color."
-msgstr "Färg på eldpartiklar"
+msgstr "Färg på partiklar"
-#, fuzzy
msgid "Particle life."
-msgstr "Livslängd på eldpartiklar"
+msgstr "Livslängd för partiklar"
#, fuzzy
msgid "Particle size."
-msgstr "Storlek på eldpartiklar"
+msgstr "Storlek på partiklar."
-#, fuzzy
msgid "Particle slowdown."
-msgstr "Hastighetsminskning av eldpartiklar"
+msgstr "Hastighetsminskning av partiklar."
-#, fuzzy
msgid "Randomly Colored Particles"
-msgstr "Slumpmässigt färgad eld"
+msgstr "Slumpmässigt färgade partiklar"
-#, fuzzy
msgid "Ring radius"
-msgstr "Kantradie"
+msgstr "Ringradie"
-#, fuzzy
msgid "Rotation speed"
-msgstr "Animeringshastighet"
+msgstr "Rotationshastighet"
-#, fuzzy
msgid "Rotation speed."
-msgstr "Animeringshastighet"
+msgstr "Rotationshastighet."
-#, fuzzy
msgid "Show mouse"
-msgstr "Synkronisera musen"
+msgstr "Visa musen"
#, fuzzy
msgid "Toggle the mouse pointer trail."
@@ -3607,10 +3762,10 @@ msgstr "Aktivera texturer"
msgid "Enables alpha blending of snowflakes."
msgstr "Aktiverar alfa-blanding av snöflingor"
-#, fuzzy
msgid "Enables textured snowflakes. If not selected, color gradients are used."
msgstr ""
-"Aktiverar textur i snöflingor. Om ej valt kommer färggradienter att användas"
+"Aktiverar texturerade snöflingor. Om ej valt kommer färggradienter att "
+"användas."
msgid "Flakes rotate if checked."
msgstr "Flingorna roterar om vald."
@@ -3748,13 +3903,11 @@ msgstr "Startbild"
msgid "Start Splash."
msgstr "Startbild för start"
-#, fuzzy
msgid ""
"Amount of opacity (in percent) for windows in the switcher which are not "
"selected"
-msgstr "Mängden opacitet (i procent) för fönster i ringen som inte är valda"
+msgstr "Mängden opacitet (i procent) för fönster i växlaren som inte är valda"
-#, fuzzy
msgid "Behavior"
msgstr "Beteende"
@@ -3762,17 +3915,14 @@ msgstr "Beteende"
msgid "Darken background when showing the stack"
msgstr "Förmörka bakgrunden när ringen visas"
-#, fuzzy
msgid "On Thumbnail"
-msgstr "Miniatyrbredd"
+msgstr "På miniatyrbild"
-#, fuzzy
msgid "Rotate inactive windows"
-msgstr "Aktivera ett angivet fönster"
+msgstr "Rotera inaktiva fönster"
-#, fuzzy
msgid "Should not selected windows be rotated"
-msgstr "Ska fönstertiteln vara fet"
+msgstr "Ska fönster som inte är markerade roteras"
#, fuzzy
msgid "Stack Window Switcher"
@@ -3783,38 +3933,33 @@ msgid "Tilt angle of the background."
msgstr "Färg 1 för gradient bakgrund"
# La till ett bindestreck
-#, fuzzy
msgid "Windows"
-msgstr "3D-fönster"
+msgstr "Fönster"
-#, fuzzy
msgid "Windows that should be shown in the switcher"
-msgstr "Fönster som ska visas i skiftväxlaren"
+msgstr "Fönster som ska visas i växlaren"
msgid "Alignment for rows that are not fully filled"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Amount of brightness in percent"
-msgstr "Ljustyrka på bakgrund under ritande"
+msgstr "Mängden ljusstyrka i procent"
msgid "Amount of opacity in percent"
-msgstr ""
+msgstr "Mängden opacitet i procent"
-#, fuzzy
msgid "Amount of saturation in percent"
-msgstr "Visa inte program i sidindelning"
+msgstr "Mängden färgmättnad i procent"
#, fuzzy
msgid "Auto Change Viewport"
msgstr "Placera på arbetsyta"
msgid "Bring Selected To Front"
-msgstr ""
+msgstr "Lägg markerad överst"
-#, fuzzy
msgid "Centered"
-msgstr "Placera mitt"
+msgstr "Centrerad"
msgid "Change to the viewport of the selected window while switching"
msgstr ""
@@ -3846,47 +3991,40 @@ msgstr "Framhävningsfärg"
msgid "Highlight Mode"
msgstr "Framhävningsfärg"
-#, fuzzy
msgid "Icon"
-msgstr "In"
+msgstr "Ikon"
#, fuzzy
msgid "Minimized Window Highlight Rectangle"
msgstr "Fönsterframhävning"
-#, fuzzy
msgid "Mipmap"
-msgstr "Mipmaps"
+msgstr "Mipmap"
#, fuzzy
msgid "Mode for highlighting the currently selected window"
msgstr "Färg använd för framhävning av fönster som man musen är över"
msgid "Next Panel"
-msgstr ""
+msgstr "Nästa panel"
-#, fuzzy
msgid "Next window"
msgstr "Nästa fönster"
-#, fuzzy
msgid "Next window (All windows)"
-msgstr "Nästa fönster (Alla skrivbordsytor)"
+msgstr "Nästa fönster (Alla fönster)"
-#, fuzzy
msgid "Next window (Group)"
msgstr "Nästa fönster (Grupp)"
-#, fuzzy
msgid "Next window (No popup)"
-msgstr "Nästa fönster (Grupp)"
+msgstr "Nästa fönster (inga popup)"
msgid "Original Window Position"
-msgstr ""
+msgstr "Ursprunglig fönsterposition"
-#, fuzzy
msgid "Popup Window Delay"
-msgstr "Grupp fönstermatchning"
+msgstr "Fördröjning för popupfönster"
#, fuzzy
msgid "Popup switcher if not visible and select next window"
@@ -3923,26 +4061,22 @@ msgstr ""
"fönster."
msgid "Prev Panel"
-msgstr ""
+msgstr "Föreg panel"
-#, fuzzy
msgid "Prev window"
-msgstr "Föregående fönster"
+msgstr "Föreg fönster"
-#, fuzzy
msgid "Prev window (All windows)"
-msgstr "Föregående fönster (Alla arbetsytor)"
+msgstr "Föreg fönster (Alla fönster)"
-#, fuzzy
msgid "Prev window (Group)"
-msgstr "Föregående fönster (Grupp)"
+msgstr "Föreg fönster (Grupp)"
-#, fuzzy
msgid "Prev window (No popup)"
-msgstr "Föregående fönster (Grupp)"
+msgstr "Föreg fönster (Inga popup)"
msgid "Row Alignment"
-msgstr ""
+msgstr "Radjustering"
#, fuzzy
msgid "Select next panel type window."
@@ -3962,13 +4096,11 @@ msgstr ""
msgid "Selected Window Highlight"
msgstr "Fönsterframhävning"
-#, fuzzy
msgid "Show Rectangle"
-msgstr "Rektangulär"
+msgstr "Visa rektangel"
-#, fuzzy
msgid "Show icon next to thumbnail"
-msgstr "Visa fönstertitel i miniatyren"
+msgstr "Visa ikon bredvid i miniatyrbild"
msgid "Show minimized windows"
msgstr "Visa minimerade fönster"
@@ -3976,13 +4108,11 @@ msgstr "Visa minimerade fönster"
msgid "Static Application Switcher"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Switcher speed"
-msgstr "Växlarläge"
+msgstr "Växlarhastighet"
-#, fuzzy
msgid "Switcher timestep"
-msgstr "Skifttidsteg"
+msgstr "Tidssteg för växlare"
#, fuzzy
msgid "Switcher windows"
@@ -3998,9 +4128,8 @@ msgstr ""
msgid "Where to draw highlight rectangle for minimized windows"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Windows that should be shown in switcher"
-msgstr "Fönster som ska visas i skiftväxlaren"
+msgstr "Fönster som ska visas i växlaren"
msgid "Render text to texture"
msgstr "Renderera text till textur"
@@ -4655,7 +4784,7 @@ msgstr "Visa växlingsfönster under växling av arbetsytor"
#, no-c-format
msgid "Size of the preview in %"
-msgstr ""
+msgstr "Storlek för förhandsvisning i %"
msgid "Switch Target Preview Visibility Time"
msgstr "Visningstid för förhandsvisning av växlarmål"
@@ -4694,13 +4823,11 @@ msgstr "Bakgrunder"
msgid "Center Tiled"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Color 1"
-msgstr "Färger"
+msgstr "Färg 1"
-#, fuzzy
msgid "Color 2"
-msgstr "Färger"
+msgstr "Färg 2"
msgid "Draw the desktop wallpaper"
msgstr "Rita bakgrundsbilden"
@@ -4709,51 +4836,41 @@ msgstr "Rita bakgrundsbilden"
msgid "Fill or first gradient color."
msgstr "Färg på eldpartiklar"
-#, fuzzy
msgid "Fill type"
-msgstr "Fylld kontur"
+msgstr "Fyllnadstyp"
-#, fuzzy
msgid "Horizontal gradient"
-msgstr "Horisontella vikningar"
+msgstr "Horisontell gradient"
-#, fuzzy
msgid "Image"
-msgstr "Bilder"
+msgstr "Bild"
-#, fuzzy
msgid "Image file."
-msgstr "Bildfiler för översida"
+msgstr "Bildfil."
-#, fuzzy
msgid "Image position."
-msgstr "X-position"
+msgstr "Bildposition."
-#, fuzzy
msgid "Position"
-msgstr "X-position"
+msgstr "Position"
-#, fuzzy
msgid "Scale and Crop"
-msgstr "Skala tillägg"
+msgstr "Skala och beskär"
-#, fuzzy
msgid "Scaled"
-msgstr "Skala tillägg"
+msgstr "Skalad"
-#, fuzzy
msgid "Second gradient color."
-msgstr "Gradientfärg 1"
+msgstr "Andra gradientfärgen."
msgid "Solid fill"
-msgstr ""
+msgstr "Enfärgad fyllning"
-#, fuzzy
msgid "Tiled"
-msgstr "Kakla"
+msgstr "Sida vid sida"
msgid "Vertical gradient"
-msgstr ""
+msgstr "Vertikal gradient"
msgid "Wallpaper"
msgstr "Bakgrund"
@@ -4829,13 +4946,11 @@ msgstr "Höjdvärden"
msgid "Matches"
msgstr "Träffar"
-#, fuzzy
msgid "Maximized"
-msgstr "Visa minimerad"
+msgstr "Maximerad"
-#, fuzzy
msgid "Maximized windows"
-msgstr "Ej maximerbara fönster"
+msgstr "Maximerade fönster"
msgid "No ARGB visuals"
msgstr "Inga ARGB-synligheter"
@@ -4877,7 +4992,7 @@ msgid "Set windows rules"
msgstr "Sätt fönsterregler"
msgid "Size rules"
-msgstr ""
+msgstr "Storleksregler"
msgid "Sized Windows"
msgstr "Fönster med storlek"