summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/cs.po1691
1 files changed, 594 insertions, 1097 deletions
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index e198f15..740a3e6 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -11,66 +11,58 @@ msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2009-09-20 21:03+0200\n"
"Last-Translator: Jan Vlnas <l10n@syntax.oib.com>\n"
"Language-Team: Czech <hejda.cz@gmail.com>\n"
+"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
-"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.4.0\n"
+"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-#, fuzzy
msgid "3D Only On Mouse Rotate"
-msgstr "3D pouze pi oten my"
+msgstr "3D pouze při otáčení myší"
msgid "3D Windows"
msgstr "3D okna"
-#, fuzzy
msgid "Bevel Bottom Left"
-msgstr "Zdola nahoru, zleva doprava"
+msgstr "Zakulatit spodní levý"
-#, fuzzy
msgid "Bevel Bottom Right"
-msgstr "Pravý dolní roh x skenované plochy."
+msgstr "Zakulatit spodní pravý"
-#, fuzzy
msgid "Bevel Corners"
-msgstr "rohy mat. vzorce"
+msgstr "Zakulacené rohy"
-#, fuzzy
msgid "Bevel Top Left"
-msgstr "Zmrazí levý horní roh listu"
+msgstr "Zakulatit horní levý"
-#, fuzzy
msgid "Bevel Top Right"
-msgstr "Zdola nahoru, zleva doprava"
+msgstr "Zakulatit horní pravý"
-#, fuzzy
msgid "Bevel bottom left corner"
-msgstr "Zdola nahoru, zleva doprava"
+msgstr "Zakulatit spodní levý roh"
-#, fuzzy
msgid "Bevel bottom right corner"
-msgstr "Pravý dolní roh x skenované plochy."
+msgstr "Zakulatit spodní pravý roh"
-#, fuzzy
msgid "Bevel top left corner"
-msgstr "Zmrazí levý horní roh listu"
+msgstr "Zakulatit horní levý roh"
-#, fuzzy
msgid "Bevel top right corner"
-msgstr "Zdola nahoru, zleva doprava"
+msgstr "Zakulatit horní pravý roh"
msgid ""
"Change the amount of space between the windows (in percent of the cube size)."
msgstr "Změnit velikost mezery mezi okny (v procentech velikosti kostky)"
-#, fuzzy
msgid "Color of an inactive window's depth"
-msgstr "Povolit průhlednost neaktivního okna"
+msgstr "Barva hloubky neaktivního okna"
-#, fuzzy
msgid "Color of the active window's depth"
-msgstr "Úroveň průhlednosti aktivního okna"
+msgstr "Barva hloubky aktivního okna"
msgid "Elevates windows while rotating the cube"
msgstr ""
@@ -92,33 +84,26 @@ msgstr "Další možnosti"
msgid "Roundoff corners for consistency with rounded decorations"
msgstr "Zakulatit rohy pro splynutí se zakulacenými okraji oken"
-#, fuzzy
msgid "Window Color (Active)"
-msgstr "Barva aktivního odkazu"
+msgstr "Barva okna (aktivní)"
-#, fuzzy
msgid "Window Color (Inactive)"
-msgstr "Povolit průhlednost neaktivního okna"
+msgstr "Barva okna (neaktivní)"
-#, fuzzy
msgid "Window Depth"
-msgstr "Zmenšit hloubku"
+msgstr "Hloubka okna"
-#, fuzzy
msgid "Window Match"
-msgstr "_Rozlišovat velikost písmen"
+msgstr "Typy oken"
-#, fuzzy
msgid "Window Space"
-msgstr "&Vertikální mezera"
+msgstr "Prostor mezi okny"
-#, fuzzy
msgid "Window depth"
-msgstr "Zmenšit hloubku"
+msgstr "Hloubka oken"
-#, fuzzy
msgid "Windows that should be handled by 3D"
-msgstr "Okna, které budou implicitně rozmístěny"
+msgstr "Okna, která která budou 3D"
msgid "ADD Helper"
msgstr ""
@@ -152,27 +137,25 @@ msgid "Saturation"
msgstr "Sytost"
msgid "Saturation of faded windows"
-msgstr "Sytost oken v pozad"
+msgstr "Sytost oken v pozadí"
msgid "Toggle AddHelper"
msgstr "Zapnout AddHelper"
msgid "Use this to enable/disable AddHelper on the fly."
-msgstr "Pouijte toto pro zapnut/vypnut AddHelperu za bhu"
+msgstr "Použijte pro zapnutí/vypnutí AddHelperu za běhu"
msgid "Window Types"
msgstr "Typy oken"
msgid "Window types that should be Opacified."
-msgstr "Typy oken, kter mohou bt ztmaveny."
+msgstr "Typy oken, která budou zprůhledněna."
-#, fuzzy
msgid "Airplane"
-msgstr "Letadlo."
+msgstr "Vlaštovka"
-#, fuzzy
msgid "Airplane Flying Path Length"
-msgstr "Název (v path) je příliš dlouhý"
+msgstr "Délka dráhy letu"
msgid "Angle of window at the end of the animation."
msgstr ""
@@ -180,20 +163,17 @@ msgstr ""
msgid "Animation Time Step For Intense Effects"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Animations Add-On"
-msgstr "Animace"
+msgstr "Další animace"
msgid "Automatic"
msgstr "Automaticky"
-#, fuzzy
msgid "Away Angle"
-msgstr "DVD úhel"
+msgstr "Úhel zmizení"
-#, fuzzy
msgid "Away Position"
-msgstr "Pozice : %s/%s (%.2f%%)"
+msgstr "Vzdálenost zmizení"
msgid "Beam"
msgstr "Paprsek"
@@ -202,58 +182,55 @@ msgid "Beam Color"
msgstr "Barva paprsku"
msgid "Beam Life"
-msgstr "ivotnost paprsku"
+msgstr "Životnost paprsku"
msgid "Beam Slowdown"
-msgstr "Zpomalen paprsku"
+msgstr "Zpomalení paprsku"
msgid "Beam Spacing"
msgstr "Odstup paprsku"
-# slouží jako kontext k paprsku?
-#, fuzzy
+# V kontextu výběru animace (modul Animations)
msgid "Beam Up"
-msgstr "Paprsek"
+msgstr "Paprsky"
msgid "Beam Width"
-msgstr "ka paprsku"
+msgstr "Šířka paprsku"
msgid "Beam color."
msgstr "Barva paprsku."
msgid "Beam life."
-msgstr "ivotnost paprsku."
+msgstr "Životnost paprsku."
msgid "Beam slowdown."
-msgstr "Zpomalen paprsku."
+msgstr "Zpomalení paprsku."
msgid "Beam width."
-msgstr "ka paprsku."
+msgstr "Šířka paprsku."
-# Opět nevím kam to patří - neznám správný kontext
-#, fuzzy
+# V kontextu výběru animace (stejně jako Beam Up)
msgid "Burn"
-msgstr "Vzplanut"
+msgstr "Oheň"
msgid ""
"Closeness of window to camera at the end of the animation (1.0: Close to "
"camera, -2.0: Away from camera)."
msgstr ""
-"Blzkost okna k pohledu na konci animace(1.0: Ble ke kamee, -2.0 : Dle od "
-"kamery)."
+"Blízkost okna od pohledu na konci animace (1,0: Blízko pohledu, -2,0: "
+"Nejdále od kamery)"
msgid "Domino"
msgstr "Domino"
-#, fuzzy
msgid "Domino Piece Falling Direction"
-msgstr "Smr pdu kousk Domina."
+msgstr "Směr pádu kostek domina."
msgid "Down"
-msgstr "Dol"
+msgstr "Dolů"
msgid "Effect Settings"
-msgstr "Nastaven efektu"
+msgstr "Nastavení efektu"
msgid "Explode"
msgstr "Exploze"
@@ -262,133 +239,127 @@ msgid "Extra window animations and animation engines"
msgstr ""
msgid "Falling direction for Domino pieces."
-msgstr "Smr pdu kousk Domina."
+msgstr "Směr pádu kostek domina."
msgid "Fire Particle Color"
-msgstr "Barva plamen"
+msgstr "Barva plamenu"
msgid "Fire Particle Life"
-msgstr "ivotnost plamen"
+msgstr "Životnost plamenu"
msgid "Fire Particle Size"
-msgstr "Velikost plamen"
+msgstr "Velikost plamenu"
msgid "Fire Particle Slowdown"
-msgstr "Zpomalen plamen"
+msgstr "Zpomalení plamenu"
msgid "Fire Smoke"
-msgstr "Kou"
+msgstr "Kouř"
msgid "Fire constant speed"
-msgstr "Rychlost \"vzplanut\""
+msgstr "Rychlost vzplanutí"
msgid "Fire direction"
-msgstr "Smr vzplanut"
+msgstr "Směr vzplanutí"
msgid "Fire direction."
-msgstr "Smt Vzplanut."
+msgstr "Směr hoření."
msgid "Fire particle color."
-msgstr "Barva plamen."
+msgstr "Barva částic plamenu."
msgid "Fire particle life."
-msgstr "ivotnost plamen."
+msgstr "Živostnost částic plamenu."
msgid "Fire particle size."
-msgstr "Velikost plamen."
+msgstr "Velikost částic plamenu."
msgid "Fire particle slowdown."
-msgstr "Spomalen plamen."
+msgstr "Zpomalení částic plamenu."
msgid "Fire smoke."
-msgstr "Kou pi vzplanut."
+msgstr "Kouř při hoření."
msgid "Fly to TaskBar on Minimize"
msgstr ""
msgid "Fold"
-msgstr "Poskldat"
+msgstr "Složit"
msgid "Fold Direction"
-msgstr "Smr skldn"
+msgstr "Směr skládání"
-#, fuzzy
msgid "Fold opening direction for pieces in Razr effect."
-msgstr "Smr pdu kousk Domina."
+msgstr "Směr skládání kousků okna pro efekt břitvy."
msgid "Glass"
msgstr "Sklo"
-#, fuzzy
msgid "Glide 3"
-msgstr "Plachtn 1"
+msgstr "Plachtění 3"
msgid "Have random colors for the fire effect, also known as Mystical Fire."
-msgstr "Nhodn barvy pro efekt ohn, tak znm jako Mystick Ohe"
+msgstr "Náhodné barvy efektu hoření, označováno jako Mystický oheň"
msgid "Hexagonal"
-msgstr "Hexagonaln"
+msgstr "Šestiúhelníky"
msgid "In"
-msgstr "Dovnit"
+msgstr "Oddálit"
msgid "In-out"
-msgstr "Dovnit-ven"
+msgstr "Oddálit i přiblížit"
-#, fuzzy
msgid "Leaf Spread"
-msgstr "Destikovit"
+msgstr "Roztříštění"
msgid "Left"
msgstr "Zleva"
msgid "Left-right"
-msgstr "Zleva do prava"
+msgstr "Zleva i zprava"
-#, fuzzy
msgid "Length of airplane's flying path."
-msgstr "Dlka letu vlatovky"
+msgstr "Délka dráhy letu vlaštovky."
msgid "Make fire effect duration be dependent on window height."
-msgstr "Vzat dlku efektu ohn na vku okna"
+msgstr "Délka trvání efektu bude závislé na výšce okna."
msgid "Movement direction(s) for window pieces."
-msgstr "Smr(y) pohybu kousk okna"
+msgstr "Směr(y) pohybu kousků okna."
msgid "Number Of Fire Particles"
-msgstr "Poet stic ohn"
+msgstr "Počet částic ohně"
msgid "Number of fire particles."
-msgstr "Poet stic ohn."
+msgstr "Množství částic plamene."
msgid "Out"
msgstr "Oddálit"
msgid "Random"
-msgstr "Nhodn"
+msgstr "Náhodně"
msgid "Randomly Colored Fire"
-msgstr "Nhodn obarven ohe"
+msgstr "Náhodné barvy plamene"
msgid "Razr"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Razr Fold Opening Direction"
-msgstr "Smr skldn"
+msgstr "Směr skládání kousků"
msgid "Rectangular"
msgstr "Obdélníkový"
-#, fuzzy
msgid "Right"
-msgstr "Napravo"
+msgstr "Vpravo"
msgid "Rotation Angle"
-msgstr "Smr oten"
+msgstr "Úhel otáčení"
msgid "Rotation angle of animated window pieces (in degrees)."
-msgstr "hel natoen animovanch st okna(ve stupnch)"
+msgstr "Úhel animovaného otáčení kousků okna (ve stupních)."
msgid "Shatter Number of Spokes"
msgstr ""
@@ -397,24 +368,22 @@ msgid "Shatter Number of Tiers"
msgstr ""
msgid "Skewer"
-msgstr "Bodec"
+msgstr "Zkosit"
msgid "Skewer Direction"
-msgstr "Smr Bodce"
+msgstr "Směr zkosení"
msgid "Spacing between beams."
-msgstr "Msto mezi paprsky"
+msgstr "Prostor mezi paprsky"
-#, fuzzy
msgid "Tessellation Type"
-msgstr "Typ prolínání"
+msgstr "Tvar kousků"
msgid "Tessellation type for exploding window pieces."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Tessellation type for window pieces."
-msgstr "Smr(y) pohybu kousk okna"
+msgstr "Tvar kousků explodujícího okna."
msgid ""
"The amount of time in milliseconds between each render of the intense "
@@ -456,42 +425,36 @@ msgstr ""
msgid "Thickness"
msgstr "Tloušťka"
-#, fuzzy
msgid "Thickness of Animated Polygons"
-msgstr "Animovaný kurzor Windows"
+msgstr "Tloušťka animovaných polygonů."
-#, fuzzy
msgid "Thickness of Exploding Polygons"
-msgstr "Tvorba hvězd a polygonů"
+msgstr "Tloušťka polygonů exploze."
-#, fuzzy
msgid "Thickness of animated window pieces (in pixels)."
-msgstr "hel natoen animovanch st okna(ve stupnch)"
+msgstr "Tloušťka animovaných kousků okna (v pixelech)."
-#, fuzzy
msgid "Thickness of exploding window pieces (in pixels)."
-msgstr "hel natoen animovanch st okna(ve stupnch)"
+msgstr "Tloušťka kousků explodujícího okna (v pixelech)."
msgid "Up"
-msgstr "Nahor"
+msgstr "Nahoru"
msgid "Up-down"
-msgstr "Nahor-dol"
+msgstr "Shora i zdola"
msgid ""
"Whether the window should fly to taskbar when minimized with Airplane effect."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Window Grid Height"
-msgstr "Výška hlavního okna"
+msgstr "Výška řádku mřížky"
msgid "Window Grid Width"
msgstr "Šířka řádku mřížky"
-#, fuzzy
msgid "Window folding direction."
-msgstr "Smr skldn"
+msgstr "Směr skládání okna."
msgid ""
"Window thickness in pixels. Setting this to larger than 0 will disable "
@@ -504,11 +467,10 @@ msgid ""
msgstr ""
msgid "Animation Selection"
-msgstr "Vbr animace"
+msgstr "Výběr animace"
-#, fuzzy
msgid "Animation Time Step"
-msgstr "Velký časový krok"
+msgstr "Časový krok animace"
msgid "Animation duration in milliseconds for close effect."
msgstr ""
@@ -529,31 +491,27 @@ msgid "Animations"
msgstr "Animace"
# hmm ?
-#, fuzzy
msgid "Close Animation"
-msgstr "Animace zavrn"
+msgstr "Animace zavření"
-#, fuzzy
msgid "Close Effect"
-msgstr "Efekt zavrn"
+msgstr "Efekt zavření"
msgid ""
"Comma separated list of option value assignments to override effect "
"settings, e.g.: fire_color=#0080ffff, fire_particles=700, fire_smoke=1"
msgstr ""
-"Seznam hodnot pro pepsn nastaven oddlen rkou, nap. fire_color=#0080ffff, "
-"fire_particles=700, fire_smoke=1"
+"Seznam hodnot oddělených čárkou pro přepis nastavení, např. "
+"fire_color=#0080ffff, fire_particles=700, fire_smoke=1"
msgid "Curved Fold"
-msgstr "Zakiven ohyb"
+msgstr "Zakřivený ohyb"
-#, fuzzy
msgid "Curved Fold Amplitude Multiplier"
-msgstr "Rozsah zakivenho ohybu"
+msgstr "Rozsah zakřiveného ohybu"
-#, fuzzy
msgid "Dodge"
-msgstr "Zesvětlení"
+msgstr "Odskočit"
# The time gap between the dodging windows' movements. If set to 0, they all start moving simultaneously; otherwise, this option controls the brief gap between one window starting to dodge and the next window starting to dodge.
msgid "Dodge Gap Ratio"
@@ -563,21 +521,19 @@ msgid "Dream"
msgstr "Sen"
msgid "Duration"
-msgstr "Trvn"
+msgstr "Trvání"
msgid "Fade"
-msgstr "Zmizen"
+msgstr "Rozplynutí"
-#, fuzzy
msgid "Fixed window interior during the Rollup animation."
-msgstr "Nemnn obsah okna pi animaci Sloen"
+msgstr "Neposouvat obsah okna při animaci zasunutí."
-#, fuzzy
msgid "Focus Animation"
-msgstr "Animace zaosten"
+msgstr "Animace aktivace"
msgid "Focus Effect"
-msgstr "Efekt zaosten"
+msgstr "Efekt aktivace"
msgid ""
"Fold amplitude (size) is multiplied by this number. Negative values fold "
@@ -585,18 +541,16 @@ msgid ""
msgstr ""
msgid "Glide 1"
-msgstr "Plachtn 1"
+msgstr "Plachtění 1"
msgid "Glide 2"
-msgstr "Plachtn 2"
+msgstr "Plachtění 2"
-#, fuzzy
msgid "Horizontal Folds"
-msgstr "Horizontln skldn"
+msgstr "Vodorovná skladba"
-#, fuzzy
msgid "Horizontal Folds Amplitude Multiplier"
-msgstr "Rozsah horizontlnho skldn"
+msgstr "Rozsah vodorovných skladů"
msgid "How spring-like the Sidekick animation should be."
msgstr ""
@@ -605,7 +559,7 @@ msgid "How spring-like the Zoom animation should be."
msgstr ""
msgid "Magic Lamp"
-msgstr "Magick lampa"
+msgstr "Kouzelná lampa"
msgid "Magic Lamp Grid Y Resolution"
msgstr ""
@@ -637,9 +591,8 @@ msgstr ""
msgid "None"
msgstr "Nic"
-#, fuzzy
msgid "Number of Horizontal Folds"
-msgstr "Horizontální výplň (tečky)"
+msgstr "Počet vodorovných skladů"
#, no-c-format
msgid "Number of rotations for Sidekick (plus or minus 10% for randomness)."
@@ -658,20 +611,20 @@ msgid "On open/close, move vacuum ending point with the mouse pointer."
msgstr ""
msgid "Open Animation"
-msgstr "Animace oteven"
+msgstr "Animace otevření"
msgid "Open Effect"
-msgstr "Efekt oteven"
+msgstr "Efekt otevření"
msgid "Open/Close Only"
-msgstr "Pouze Otevt/Zavt"
+msgstr "Pouze Otevřít/Zavřít"
msgid "Options"
-msgstr "Nastaven"
+msgstr "Nastavení"
-#, fuzzy
+# V animacích je to prostor, ve kterém si můžeme vybrat které náhodné animace chceme.
msgid "Pool"
-msgstr "Připravuji zdroj náhodných dat: %s…\n"
+msgstr "Výběr"
msgid ""
"Pool of effects to be chosen from if Random effect is selected. Click reset "
@@ -679,10 +632,10 @@ msgid ""
msgstr ""
msgid "Random Animations For All Events"
-msgstr "Nhodn animace pro vechny udlosti"
+msgstr "Náhodné animace pro všechny události"
msgid "Random Effects"
-msgstr "Nhodn efekty"
+msgstr "Náhodné efekty"
msgid "Ratio of gaps between dodge start times to focus duration."
msgstr ""
@@ -690,24 +643,23 @@ msgstr ""
msgid "Roll Up"
msgstr "Zasunout"
-#, fuzzy
msgid "Rollup Fixed Interior"
-msgstr "Pevná šířka sloupce"
+msgstr "Nehybný obsah okna"
msgid "Shade Animation"
-msgstr "Animace stnu"
+msgstr "Animace svinutí"
msgid "Shade Effect"
-msgstr "Efekt Stn"
+msgstr "Efekt svinutí"
msgid "Sidekick"
msgstr "Odkopnut"
msgid "Sidekick Number of Rotations"
-msgstr "Poet rotac Odkopnut"
+msgstr "Počet rotací odkopnutí"
msgid "Sidekick Springiness"
-msgstr "Prunost Odkopnut"
+msgstr "Pružnost odkopnutí"
msgid ""
"Starting width of open effect and ending width of close effect for Magic "
@@ -724,21 +676,19 @@ msgid ""
msgstr ""
msgid "The animation effect shown when closing a window."
-msgstr "Efekt zobrazen pi zavrn okna."
+msgstr "Animace zobrazená při zavření okna."
msgid "The animation effect shown when creating a window."
-msgstr "Efekt zobrazen pi otevrn okna."
+msgstr "Animace zobrazená při otevření okna."
-#, fuzzy
msgid "The animation effect shown when focusing a window."
-msgstr "Efekt zobrazen pi zavrn okna."
+msgstr "Efekt zobrazený při zavření okna."
msgid "The animation effect shown when minimizing a window."
-msgstr "Efekt zobrazen pi minimalizaci okna"
+msgstr "Animace zobrazená při minimalizaci okna."
-#, fuzzy
msgid "The animation effect shown when shading a window."
-msgstr "Efekt zobrazen pi zavrn okna."
+msgstr "Efekt zobrazený při svinutí okna."
msgid "The maximum amplitude (size of the waves) Magic Lamp will have."
msgstr ""
@@ -757,22 +707,19 @@ msgid "The width of the wave relative to the window height."
msgstr ""
msgid "The windows that will be animated."
-msgstr "Okna, kter budou animovna"
+msgstr "Okna která budou animovaná."
msgid "Use various animations as window effects"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Vacuum"
-msgstr " -a, --all provést VACUUM všech databází\n"
+msgstr "Vysavač"
-#, fuzzy
msgid "Vacuum Grid Y Resolution"
-msgstr "Rozlišení vrcholů mřížky"
+msgstr "Rozlišení svislé mřížky"
-#, fuzzy
msgid "Vacuum Open Start Width"
-msgstr "Start column (increase depth!), width:"
+msgstr "Šířka u zdroje vysávání"
msgid "Vacuum Open/Close Moving End"
msgstr ""
@@ -792,13 +739,11 @@ msgstr ""
msgid "Wave"
msgstr "Vlna"
-#, fuzzy
msgid "Wave Amplitude Multiplier"
-msgstr "Minimální amplituda (dB):"
+msgstr "Rozsah vlny"
-#, fuzzy
msgid "Wave Width"
-msgstr "Šířka sloupce"
+msgstr "Šířka vlny"
msgid ""
"Wave amplitude (size) is multiplied by this number. Negative values fold "
@@ -833,17 +778,14 @@ msgstr ""
msgid "Window that should animate with this effect when shaded."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Zoom"
-msgstr "Zvětšit"
+msgstr "Přiblížení"
-#, fuzzy
msgid "Zoom Springiness"
-msgstr "Prunost Odkopnut"
+msgstr "Pružnost přiblížení"
-#, fuzzy
msgid "Zoom from Center"
-msgstr "Rozšiřovat ze středu"
+msgstr "Přibližovat ze středu"
msgid "Zoom from center when playing the Sidekick animation."
msgstr ""
@@ -860,28 +802,23 @@ msgstr ""
msgid "Amplitude of small water waves on the bigger ones."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Amplitude of water waves."
-msgstr "Naučit se koloběh vody"
+msgstr "Velikost vodních vln."
-#, fuzzy
msgid "Color"
-msgstr "Barva paprsku"
+msgstr "Barva"
-#, fuzzy
msgid "Color of ground in the cube."
-msgstr "Minimln velikost kostky (v procentech)"
+msgstr "Barva země v kostce."
-#, fuzzy
msgid "Color of water in the cube."
-msgstr "Minimln velikost kostky (v procentech)"
+msgstr "Barva vody v kostce."
msgid "Component of light coming from all directions equally."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Creature Selection"
-msgstr "Vbr animace"
+msgstr "Výběr tvorů"
msgid "Cube Atlantis"
msgstr ""
@@ -895,13 +832,11 @@ msgstr ""
msgid "Frequency of small water waves on the bigger ones."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Frequency of water waves."
-msgstr "Naučit se koloběh vody"
+msgstr "Četnost vodních vln."
-#, fuzzy
msgid "Ground color"
-msgstr "Barva paprsku."
+msgstr "Barva země"
msgid "Height of water surface in the cube."
msgstr ""
@@ -909,13 +844,12 @@ msgstr ""
msgid "Light inclination"
msgstr ""
-#, fuzzy
+# Neznám kontext ale blesky to asi nebudou.
msgid "Lighting"
-msgstr "Světlo"
+msgstr "Osvětlení"
-#, fuzzy
msgid "Low detail models"
-msgstr "Detail uprostřed"
+msgstr "Nízká detailnost modelů"
msgid "Miscellaneous Selection"
msgstr ""
@@ -933,9 +867,8 @@ msgstr ""
msgid "Preserve light direction when rotating the cube."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Render ground"
-msgstr "Pozadí:"
+msgstr "Vykreslovat zemi"
msgid "Render ground inside the cube."
msgstr ""
@@ -943,9 +876,8 @@ msgstr ""
msgid "Render some sea animals inside of the transparent cube"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Render water"
-msgstr "Vodní efekt"
+msgstr "Vykreslovat vodu"
msgid "Render water inside the cube."
msgstr ""
@@ -953,28 +885,24 @@ msgstr ""
msgid "Render water waves inside the cube."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Render water wireframe"
-msgstr "_Zobrazit náhledový drátový model"
+msgstr "Vykreslovat drátový model vody"
msgid "Render water wireframe inside the cube."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Render waves"
-msgstr "Rádiové vlny"
+msgstr "Vykreslovat vlny"
msgid ""
"Rescale along the sides of the cube by the ratio of screen width to height."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Rescale for screen ratio"
-msgstr "Obrazovka pro režim \"celé obrazovky\""
+msgstr "Zvětšit na poměr obrazovky"
-#, fuzzy
msgid "Ripple effect"
-msgstr "Efekt oteven"
+msgstr "Efekt čeření"
msgid "Rotate lighting"
msgstr ""
@@ -988,13 +916,11 @@ msgstr ""
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
-#, fuzzy
msgid "Small wave amplitude"
-msgstr "Minimální amplituda (dB):"
+msgstr "Rozsah vlnek"
-#, fuzzy
msgid "Small wave frequency"
-msgstr "Frekvence stanice rádia"
+msgstr "Četnost vlnek"
msgid "Speed factor"
msgstr ""
@@ -1011,55 +937,44 @@ msgid ""
"false."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "The color of the sea creature."
-msgstr "Námořní závod (2 hráči)"
+msgstr "Barva vodních tvorů."
-#, fuzzy
msgid "The color of the sea plant."
-msgstr "Námořní závod (2 hráči)"
+msgstr "Barva vodních rostlin."
-#, fuzzy
msgid "The number of the sea creature."
-msgstr "Námořní závod (2 hráči)"
+msgstr "Množství vodních tvorů."
-#, fuzzy
msgid "The number of the sea plants."
-msgstr "Námořní závod (2 hráči)"
+msgstr "Množství vodních rostlin."
-#, fuzzy
msgid "The size of the sea creature."
-msgstr "Námořní závod (2 hráči)"
+msgstr "Velikost vodních tvorů."
-#, fuzzy
msgid "The size of the sea plant."
-msgstr "Námořní závod (2 hráči)"
+msgstr "Velikost vodních rostlin."
msgid "Type"
msgstr "Typ"
-#, fuzzy
msgid "Type of sea creature."
-msgstr "Námořní závod (2 hráči)"
+msgstr "Druh vodních tvorů."
-#, fuzzy
msgid "Type of sea plant."
-msgstr "Námořní závod (2 hráči)"
+msgstr "Druh vodních rostlin."
msgid "Use less detailed models for increased performance."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Water / Ground"
-msgstr "Pozadí:"
+msgstr "Voda / země"
-#, fuzzy
msgid "Water color"
-msgstr "Barva paprsku."
+msgstr "Barva vody"
-#, fuzzy
msgid "Water surface height"
-msgstr "Efekt \"Vodní povrch\""
+msgstr "Výška vodní hladiny"
msgid "Water/Ground grid smoothness"
msgstr ""
@@ -1073,106 +988,83 @@ msgstr ""
msgid "Waves"
msgstr "Vlny"
-#, fuzzy
msgid "A simple benchmark plugin"
-msgstr "Zásuvný modul protokolu SIP/SIMPLE"
+msgstr "Jednoduchý modul pro měření výkonu"
msgid "Benchmark"
msgstr "Test výkonnosti"
-#, fuzzy
msgid "Console Output"
-msgstr "Velikost na výstupu"
+msgstr "Výstup na konzoli"
-#, fuzzy
msgid "Console output update time"
-msgstr ""
-"Výstupní formát:\n"
-"\t-t : čas\n"
-"\t-p : pid\n"
-"\t-c : tvůrce\n"
+msgstr "Rychlost aktualizace výpisu v konzoli"
msgid "Disable Compiz integrated FPS limiter"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Disable limiter"
-msgstr "Vypnout šetřič obrazovky"
+msgstr "Vypnout omezovač"
-#, fuzzy
msgid "Display FPS on screen"
-msgstr "OSD Menu"
+msgstr "Zobrazovat počet snímků za sekundu na obrazovce."
msgid "Enable"
msgstr "Zapnout"
-#, fuzzy
msgid "Initiate"
-msgstr "Iniciovat"
+msgstr "Spustit"
msgid "Main"
msgstr "Hlavní"
-#, fuzzy
msgid "Print FPS to console"
-msgstr "Vypsat výsledek na konzolu"
+msgstr "Vypsat počet snímků za sekundu na konzoli."
-#, fuzzy
msgid "Screen Output"
-msgstr "Velikost na výstupu"
+msgstr "Výstup na obrazovku"
-#, fuzzy
msgid "Start benchmark"
-msgstr "Spustit &rychlostní test (benchmark)..."
+msgstr "Spustit test výkonnosti"
-#, fuzzy
msgid "Update time"
-msgstr "čas: %5.2f/%5.2f/%5.2f\n"
+msgstr "Rychlost aktualizace"
-#, fuzzy
msgid "X Position of benchmark window"
-msgstr "Počáteční poloha okna"
+msgstr "Vodorovná pozice okna testu"
msgid "X position"
msgstr "Pozice X"
-#, fuzzy
msgid "Y Position of benchmark window"
-msgstr "Počáteční poloha okna"
+msgstr "Svislá pozice okna testu"
msgid "Y position"
msgstr "Pozice Y"
-#, fuzzy
msgid "Bicubic filter"
-msgstr "Filtr zvuku"
+msgstr "Bikubický filtr"
-#, fuzzy
msgid "Bicubic texture filtering"
-msgstr "Filtrace zvuku selhala"
+msgstr "Bikubické filtrování textur"
-#, fuzzy
msgid "Color filter"
-msgstr "Zobrazovací filtr barvy gama"
+msgstr "Filtr barev"
-#, fuzzy
msgid "Exclude windows"
-msgstr "WMF"
+msgstr "Vynechaná okna"
msgid "Filter colors for accessibility purposes"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Filter window decorations"
-msgstr "Skrýt dekorace správce oken"
+msgstr "Filtrovat dekorace oken"
-#, fuzzy
msgid "Filtered windows"
-msgstr "WMF"
+msgstr "Filtrovaná okna"
-#, fuzzy
msgid "Filters files"
-msgstr "Chybějící soubory"
+msgstr "Soubory filtrů"
msgid ""
"List of plain text filter files that should be applied when filtering "
@@ -1185,9 +1077,8 @@ msgid ""
"eventually comes back to the \"all filters\" mode)."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Switch filter"
-msgstr "Filtr zvuku"
+msgstr "Přepnout filtry"
msgid "Toggle filtering for currently focused window."
msgstr ""
@@ -1195,58 +1086,49 @@ msgstr ""
msgid "Toggle filtering for every window on the screen."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Toggle screen filtering"
-msgstr "Přepnout čtení obrazovky"
+msgstr "Přepnout filtrování obrazovky"
-#, fuzzy
msgid "Toggle window filtering"
-msgstr "Přepnout maximalizaci okna"
+msgstr "Přepnout filtrování okna"
msgid ""
"Window decorations (borders and titlebar) will be filtered as well as window "
"contents if enabled."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Windows to be filtered by default."
-msgstr "Okna, které budou implicitně rozmístěny"
+msgstr "Okna, které budou implicitně filtrována"
msgid "Windows to exclude from filtering."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Activate Crash Handler."
-msgstr "Popis tohoto ovladače."
+msgstr "Zapne obsluhu pádu."
msgid "Compiz crash handler plugin"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Crash Dump Directory"
-msgstr "<Iuzel adresáře undelete>"
+msgstr "Složka pro výpis pádu"
-#, fuzzy
msgid "Crash handler"
-msgstr "Obsluha modulu"
+msgstr "Obsluha pádu"
msgid "Directory to dump the crash logs to."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Enable Crash Handler"
-msgstr "Popis tohoto ovladače."
+msgstr "Spustit obsluhu pádu"
-#, fuzzy
msgid "Start Other Window Manager"
-msgstr "Chyba ve správci oken: "
+msgstr "Spustit jiného správce oken"
msgid "Start other window manager on Crash."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Window Manager Command Line"
-msgstr "Přidáno z příkazové řádky"
+msgstr "Příkaz pro správce oken"
msgid "Window manager command line. DO NOT ENTER COMPIZ HERE!!!"
msgstr ""
@@ -1254,20 +1136,17 @@ msgstr ""
msgid "Above"
msgstr "Nad"
-#, fuzzy
msgid "Adjust bottom face image to rotation"
-msgstr "Přizpůsobit vrchní obrázek rotaci"
+msgstr "Přizpůsobit spodní obrázek rotaci"
-#, fuzzy
msgid "Adjust bottom image"
-msgstr "Upravit rozměry obrázku"
+msgstr "Přizpůsobit spodní obrázek"
msgid "Adjust top face image to rotation"
msgstr "Přizpůsobit vrchní obrázek rotaci"
-#, fuzzy
msgid "Adjust top image"
-msgstr "Upravit rozměry obrázku"
+msgstr "Přizpůsobit vrchní obrázek"
msgid "Advance to next image for bottom face of the cube"
msgstr ""
@@ -1281,9 +1160,8 @@ msgstr "Vzhled"
msgid "Aspect ratio"
msgstr "Poměr stran"
-#, fuzzy
msgid "Aspect ratio of the deformed cube"
-msgstr "Změnit poměr stran vstupu"
+msgstr "Poměr stran deformované kostky"
msgid "Auto zoom"
msgstr ""
@@ -1294,9 +1172,8 @@ msgstr ""
msgid "Behaviour"
msgstr "Chování"
-#, fuzzy
msgid "Bottom image files"
-msgstr "Všechny obrázkové soubory"
+msgstr "Soubory spodního obrázku"
msgid "Clamp bottom face image to border"
msgstr ""
@@ -1307,9 +1184,8 @@ msgid ""
"ugly dotted lines when enabled (especially with large enough images) though."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Clamp top face image to border"
-msgstr "Přizpůsobit vrchní obrázek rotaci"
+msgstr "Upnout vrchní obrázek k okrajům"
msgid ""
"Clamp top face image to border. This is often the best if your image doesn't "
@@ -1317,36 +1193,29 @@ msgid ""
"dotted lines when enabled (especially with large enough images) though."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Color of bottom face of the cube"
-msgstr "Barva vrchní a spodní strany kostky"
+msgstr "Barva spodní strany kostky"
-#, fuzzy
msgid "Color of the ground (far)."
-msgstr "Barva video vstupu."
+msgstr "Barva země (blízko)"
-#, fuzzy
msgid "Color of the ground (near)."
-msgstr "%s: Volba -%c: %s u znaku %d\n"
+msgstr "Barva země (dále)"
-#, fuzzy
msgid "Color of top face of the cube"
-msgstr "Přichytávat otáčející se kostku za horní stranu"
+msgstr "Barva vrchní strany kostky"
msgid "Compiz cube reflection and deformation"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Cube Bottom Color"
-msgstr "Barva video vstupu."
+msgstr "Barva spodní strany"
-#, fuzzy
msgid "Cube Reflection and Deformation"
-msgstr "Přiblížit a posunout kostku ploch"
+msgstr "Odlesk a deformace kostky"
-#, fuzzy
msgid "Cube Top Color"
-msgstr "Barva video vstupu."
+msgstr "Barva vrchní strany"
msgid "Cube caps"
msgstr ""
@@ -1360,44 +1229,35 @@ msgstr ""
msgid "Deform cube caps."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Deform only on mouse rotate"
-msgstr "3D pouze pi oten my"
+msgstr "Deformovat pouze při otáčení myší"
-#, fuzzy
msgid "Deformation"
-msgstr "Trvn"
+msgstr "Deformace"
msgid "Deformation in unfold cube mode."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Deformation mode."
-msgstr "vykreslovací mód"
+msgstr "Způsob deformace."
-#, fuzzy
msgid "Distance"
-msgstr "Vzdálenost:"
+msgstr "Vzdálenost"
-#, fuzzy
msgid "Draw bottom face"
-msgstr "Otočit na stranu 1"
+msgstr "Vykreslovat spodní stranu"
-#, fuzzy
msgid "Draw bottom face of the cube"
-msgstr "Přichytávat otáčející se kostku za horní stranu"
+msgstr "Vykreslovat spodní stranu kostky"
-#, fuzzy
msgid "Draw top face"
-msgstr "Přichytávat k horní straně"
+msgstr "Vykreslovat horní stranu"
-#, fuzzy
msgid "Draw top face of the cube"
-msgstr "Přichytávat otáčející se kostku za horní stranu"
+msgstr "Vykreslovat horní stranu kostky"
-#, fuzzy
msgid "Enabled"
-msgstr "Povoleno"
+msgstr "Zapnuto"
msgid "Give cube a reflective ground."
msgstr ""
@@ -1426,14 +1286,14 @@ msgstr ""
msgid "Jumpy reflection"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid ""
"List of PNG and SVG files that should be rendered on bottom face of cube"
-msgstr "Seznam PNG a SVG souborů, které mají být vykresleny na vrchu kostky"
+msgstr ""
+"Seznam PNG a SVG souborů, které mají být vykresleny na spodní straně kostky"
-#, fuzzy
msgid "List of PNG and SVG files that should be rendered on top face of cube"
-msgstr "Seznam PNG a SVG souborů, které mají být vykresleny na vrchu kostky"
+msgstr ""
+"Seznam PNG a SVG souborů, které mají být vykresleny na vrchní straně kostky"
msgid "Maintain bottom aspect ratio"
msgstr ""
@@ -1447,25 +1307,20 @@ msgstr ""
msgid "Maintain top cap image aspect ratio."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Next bottom image"
-msgstr "Zobrazit další obrázek"
+msgstr "Další spodní obrázek"
-#, fuzzy
msgid "Next top image"
-msgstr "Zobrazit další obrázek"
+msgstr "Další vrchní obrázek"
-#, fuzzy
msgid "Prev bottom image"
-msgstr "Zrcadlit obrázek vertikálně (seshora dolů)"
+msgstr "Předchozí spodní obrázek"
-#, fuzzy
msgid "Prev top image"
-msgstr "Obrázek vodoznaku nahoře"
+msgstr "Předchozí vrchní obrázek"
-#, fuzzy
msgid "Reflection"
-msgstr "<b>PM</b>: odraz"
+msgstr "Odlesk"
msgid "Reflection ground size"
msgstr ""
@@ -1482,29 +1337,23 @@ msgstr ""
msgid "Reflection mode."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Scale bottom image"
-msgstr "Nastavte měřítko (velikost) obrázku"
+msgstr "Přizpůsobit spodní obrázek"
-#, fuzzy
msgid "Scale image to cover bottom face of cube"
-msgstr "Změnit velikost obrázků podle vrchu kostky"
+msgstr "Změnit velikost obrázku tak, aby zakrýval spodní stranu kostky"
-#, fuzzy
msgid "Scale image to cover top face of cube"
-msgstr "Změnit velikost obrázků podle vrchu kostky"
+msgstr "Změnit velikost obrázku tak, aby zakrýval vrchní stranu kostky"
-#, fuzzy
msgid "Scale top image"
-msgstr "Obrázek vodoznaku nahoře"
+msgstr "Přizpůsobit vrchní obrázek"
-#, fuzzy
msgid "Sphere"
-msgstr "Kouli"
+msgstr "Koule"
-#, fuzzy
msgid "Top image files"
-msgstr "Všechny obrázkové soubory"
+msgstr "Soubory obrázků vrchní strany"
msgid "Unfold cube deformation"
msgstr ""
@@ -1515,9 +1364,8 @@ msgstr ""
msgid "Zoom out automatically to make the cube fit to the screen."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "3D Models"
-msgstr "kód klávesy %3d %s\n"
+msgstr "3D modely"
msgid "Ambient light intensity"
msgstr ""
@@ -1527,9 +1375,8 @@ msgid ""
"viewer if Rotate Lighting is true."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Cube 3D Models"
-msgstr "3D Now! memcpy"
+msgstr "3D modely kostky"
msgid "Diffuse light intensity"
msgstr ""
@@ -1552,13 +1399,11 @@ msgstr ""
msgid "Loading"
msgstr "Načítání"
-#, fuzzy
msgid "Model"
-msgstr "<b>Druh:</b> %s\n"
+msgstr "Model"
-#, fuzzy
msgid "Model type"
-msgstr "Typ prolínání"
+msgstr "Typ modelu"
msgid "Plane of rotation for the 3D model."
msgstr ""
@@ -1639,13 +1484,11 @@ msgstr "Barva pozadí"
msgid "Background color for the window title"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Bold Font"
-msgstr "Výchozí písmo je tučné."
+msgstr "Tučné písmo"
-#, fuzzy
msgid "Bubbles"
-msgstr "_Měřítko bublin změněno na"
+msgstr "Bubliny"
msgid ""
"Delay (in ms) between screen updates. Decreasing this value may make snow "
@@ -1773,9 +1616,8 @@ msgstr ""
msgid "Snow sway"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Speed of falling leaves"
-msgstr "Osoba opustí chat"
+msgstr "Rychlost padajících listů"
msgid "Speed of these elements"
msgstr ""
@@ -1807,9 +1649,8 @@ msgstr ""
msgid "Update Delay"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Use a bold font"
-msgstr "Používat vlastní písmo"
+msgstr "Používat tučné písmo"
msgid "Viscosity of liquid"
msgstr ""
@@ -1823,9 +1664,8 @@ msgstr ""
msgid "Animation used when switching to expo mode"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Aspect Ratio"
-msgstr "&Poměr stran"
+msgstr "Poměr stran"
msgid "Button binding for drag &amp; drop of windows"
msgstr ""
@@ -1836,9 +1676,8 @@ msgstr ""
msgid "Button binding to switch to next viewport in expo"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Curve"
-msgstr "Zakiven ohyb"
+msgstr "Křivka"
msgid "Curve strength"
msgstr ""
@@ -1855,13 +1694,11 @@ msgstr ""
msgid "Double click time"
msgstr "Čas pro dvojité kliknutí"
-#, fuzzy
msgid "Drag&amp;drop"
-msgstr "Událost Táhnout a Upustit"
+msgstr "Přetahování oken"
-#, fuzzy
msgid "Duration of the zoomout animation"
-msgstr "Délka animace (mikrosekundy)"
+msgstr "Délka animace oddálení"
msgid "Engage wall expo mode button binding"
msgstr ""
@@ -1872,24 +1709,20 @@ msgstr ""
msgid "Engage wall expo mode key binding"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Exit expo"
-msgstr "&Ukončit LyX"
+msgstr "Ukončit expo"
msgid "Expo"
msgstr "Expo"
-#, fuzzy
msgid "Expo Animation"
-msgstr "Směr animace"
+msgstr "Animace pro expo"
-#, fuzzy
msgid "Expo Plugin"
-msgstr "Chyba modulu"
+msgstr "Modul Expo"
-#, fuzzy
msgid "Expo button"
-msgstr "Velikost tlačítka"
+msgstr "Tlačítko expo"
msgid "Expo edge"
msgstr ""
@@ -1969,9 +1802,8 @@ msgstr ""
msgid "Viewport distance"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Vortex"
-msgstr "Vír_2"
+msgstr "Vír"
msgid "Zoom time"
msgstr ""
@@ -1982,23 +1814,20 @@ msgstr ""
msgid "Activate Window"
msgstr "Aktivovat okno"
-#, fuzzy
msgid "Activate a given window"
-msgstr "Aktivovat nabídku okna"
+msgstr "Aktivuje dané okno"
msgid "Activate next window which has the \"demands attention\" flag set."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Extra WM Actions"
-msgstr "odporující si akce -%c (--%s) a -%c (--%s)"
+msgstr "Další akce správce oken"
msgid "Provides less commonly used WM actions"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Toggle Always-On-Top"
-msgstr "Upravit okno tak, aby se zobrazovalo vždy navrchu"
+msgstr "Okno vždy na vrchu"
msgid "Toggle Fullscreen"
msgstr "Celá obrazovka"
@@ -2104,9 +1933,8 @@ msgstr ""
msgid "Minimum zoom factor"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Mouse Behaviour"
-msgstr "Chování při chybě"
+msgstr "Chování myši"
msgid "Mouse Restrain Margin"
msgstr ""
@@ -2173,9 +2001,8 @@ msgstr ""
msgid "Restrain the mouse to the zoom area"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Scale the mouse pointer"
-msgstr "Zahrnout ukazatel _myši"
+msgstr "Zvětšit ukazatel myši"
msgid "Specific Zoom"
msgstr ""
@@ -2237,17 +2064,14 @@ msgstr ""
msgid "Zoom Box"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Zoom In"
-msgstr "Zvětšit"
+msgstr "Přiblížit"
-#, fuzzy
msgid "Zoom In/Out"
-msgstr "Zvětšit nebo zmenšit"
+msgstr "Přiblížit nebo oddálit"
-#, fuzzy
msgid "Zoom Out"
-msgstr "Zmenšit"
+msgstr "Oddálit"
msgid "Zoom Specific Level 1"
msgstr ""
@@ -2299,13 +2123,11 @@ msgstr ""
msgid "Easily access your desktop"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Fade Time"
-msgstr "Doba zprůhlednění"
+msgstr "Doba rozplynutí"
-#, fuzzy
msgid "Fade time (in ms)"
-msgstr "Hodnota vyrovnávací paměti v ms"
+msgstr "Doba za kterou zmizí všechna okna (v ms)"
msgid "Fade to Desktop"
msgstr ""
@@ -2337,48 +2159,40 @@ msgstr ""
msgid "Background brightness during paint"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Clear"
-msgstr "Vyprázdnit"
+msgstr "Smazat"
-#, fuzzy
msgid "Clear (button)"
-msgstr "Velikost tlačítka"
+msgstr "Smazat (tlačítko)"
-#, fuzzy
msgid "Clear (key)"
-msgstr "&Smazat Klávesu"
+msgstr "Smazat (klávesa)"
-#, fuzzy
msgid "Initiate (button)"
-msgstr "Velikost tlačítka"
+msgstr "Smazat (tlačítko)"
-#, fuzzy
msgid "Initiate (key)"
-msgstr "&Smazat Klávesu"
+msgstr "Smazat (klávesa)"
-#, fuzzy
msgid "Initiate fire drawing"
-msgstr "Kresba Corel Draw"
+msgstr "Spustit kreslení ohněm"
-#, fuzzy
msgid "Maximum number of active particles"
-msgstr "nastavit maximum aktivních stahování"
+msgstr "Maximální množství aktivních částic"
-#, fuzzy
msgid "Number of particles"
-msgstr "Poet stic ohn"
+msgstr "Počet částic ohně"
-#, fuzzy
msgid "Paint fire on the screen"
-msgstr "Měřítko na o&brazovce (%):"
+msgstr "Kreslit ohněm na obrazovku"
msgid "Paint fire or other particles on the screen"
msgstr "Kreslit oheň nebo jiné částice na obrazovku"
+# Jedná se o ozubená kola, která se točí uvnitř kostky
#, fuzzy
msgid "Cube Gears"
-msgstr "třetí odmocnina"
+msgstr "Převody v kostce"
msgid "Render gears inside of the transparent cube"
msgstr ""
@@ -2386,83 +2200,65 @@ msgstr ""
msgid "Grid"
msgstr "Mřížka"
-#, fuzzy
msgid "Move window to the bottom edge"
-msgstr "Přesunout okno na jižní (dolní) stranu obrazovky"
+msgstr "Přesunout okno ke spodní hraně obrazovky"
-#, fuzzy
msgid "Move window to the bottom left corner"
-msgstr "Přesunout okno do jihozápadního (levého dolního) rohu"
+msgstr "Přesunout okno do levého dolního rohu"
-#, fuzzy
msgid "Move window to the bottom right corner"
-msgstr "Přesunout okno do jihovýchodního (pravého dolního) rohu"
+msgstr "Přesunout okno do pravého dolního rohu"
msgid "Move window to the center"
msgstr "Přesunout okno na střed obrazovky"
-#, fuzzy
msgid "Move window to the left edge"
-msgstr "Posunout okno o plochu doleva"
+msgstr "Přesunout okno k levé hraně obrazovky"
-#, fuzzy
msgid "Move window to the right edge"
-msgstr "Posunout okno o plochu doprava"
+msgstr "Přesunout okno k pravé hraně obrazovky"
-#, fuzzy
msgid "Move window to the top edge"
-msgstr "Přesunout okno na severní (horní) stranu obrazovky"
+msgstr "Přesunout okno k horní hraně obrazovky"
-#, fuzzy
msgid "Move window to the top left corner"
-msgstr "Přesunout okno do severozápadního (levého horního) rohu"
+msgstr "Přesunout okno do levého horního rohu"
-#, fuzzy
msgid "Move window to the top right corner"
-msgstr "Přesunout okno do severovýchodního (pravého horního) rohu"
+msgstr "Přesunout okno do pravého horního rohu"
-#, fuzzy
msgid "Put Bottom"
-msgstr "&Spodek stránky"
+msgstr "Přesunout dolů"
-#, fuzzy
msgid "Put Bottom Left"
-msgstr "Zdola nahoru, zleva doprava"
+msgstr "Přesunout vlevo dolů"
-#, fuzzy
msgid "Put Bottom Right"
-msgstr "Pravý dolní roh x skenované plochy."
+msgstr "Přesunout vpravo dolů"
-#, fuzzy
msgid "Put Center"
-msgstr "Zarovnání na střed (horiz.)"
+msgstr "Přesunout na střed"
-#, fuzzy
msgid "Put Left"
-msgstr "Zbývá asi %s"
+msgstr "Přesunout vlevo"
-#, fuzzy
msgid "Put Right"
-msgstr "Zarovnání vpravo"
+msgstr "Přesunout vpravo"
-#, fuzzy
msgid "Put Top"
-msgstr "&Vršek stránky"
+msgstr "Přesunout nahoru"
-#, fuzzy
msgid "Put Top Left"
-msgstr "Zmrazí levý horní roh listu"
+msgstr "Přesunout vlevo nahoru"
-#, fuzzy
msgid "Put Top Right"
-msgstr "Zdola nahoru, zleva doprava"
+msgstr "Přesunout vpravo nahoru"
msgid "Warp and resize windows to fit an imaginary grid."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Animation Options"
-msgstr "Nastavení třídy"
+msgstr "Nastavení animace"
msgid "Autotab windows on creation"
msgstr ""
@@ -2470,9 +2266,8 @@ msgstr ""
msgid "Autotab windows with themselves on window creation"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Border Radius"
-msgstr "Poloměr stínu"
+msgstr "Zaoblení okraje"
msgid "Border Width"
msgstr "Šířka okraje"
@@ -2480,9 +2275,8 @@ msgstr "Šířka okraje"
msgid "Border color of the tab bar"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Brightness of selected windows"
-msgstr "Jas ztmavench oken"
+msgstr "Jas vybraných oken"
msgid "Change Tab Left"
msgstr ""
@@ -2493,9 +2287,8 @@ msgstr ""
msgid "Change tab animation duration"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Close Group"
-msgstr "Uzavřít skupinu panelů|U"
+msgstr "Uzavřít skupinu"
msgid "Colors"
msgstr "Barvy"
@@ -2527,13 +2320,11 @@ msgstr ""
msgid "Duration (in s) of the text fading animation when showing/hiding it"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Enable Glow"
-msgstr "Poloměr _záře:"
+msgstr "Zapnout záření"
-#, fuzzy
msgid "Enable grouped window glowing"
-msgstr "Povolit průhlednost aktivního okna"
+msgstr "Zapnout záření seskupených oken"
msgid "Fade time for tab bar animations"
msgstr ""
@@ -2547,24 +2338,20 @@ msgstr ""
msgid "Fill color of the tab bar"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Glow"
-msgstr "Poloměr _záře:"
+msgstr "Záření"
msgid "Glow Color Change"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Glow Size"
-msgstr "Velikost záře (pixely * 4)"
+msgstr "Velikost záře"
-#, fuzzy
msgid "Glow Type"
-msgstr "Typ prolínání"
+msgstr "Typ záře"
-#, fuzzy
msgid "Glow ring"
-msgstr "Rozdělený prstenec"
+msgstr "Prstenec záře"
msgid "Gradient"
msgstr "Přechod"
@@ -2578,9 +2365,8 @@ msgstr ""
msgid "Group and Tab Windows"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Group the windows after selection"
-msgstr "Kdy seskupovat okna"
+msgstr "Seskupit okna po výběru"
msgid "Grouping"
msgstr "Seskupování"
@@ -2630,27 +2416,23 @@ msgid ""
"work with selection mode 'Normal')."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Ignore Group"
-msgstr "%s skupinové rádio"
+msgstr "Ignorovat skupinu"
-#, fuzzy
msgid "Key bindings"
-msgstr "Mapování kláves"
+msgstr "Klávesové zkratky"
msgid "Line Color"
msgstr "Barva čáry"
-#, fuzzy
msgid "Line color of the selection rectangle"
-msgstr "Titulek dialogu výběru barvy"
+msgstr "Barva čáry obdélníku pro výběr"
msgid "Maximize/unmaximize with group"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Metal"
-msgstr "Metal"
+msgstr "Kov"
msgid "Minimize with group"
msgstr ""
@@ -2665,9 +2447,8 @@ msgstr ""
msgid "Murrina"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Opacity of selected windows"
-msgstr "Průhlednost oken mezi 0.1 a 1."
+msgstr "Průhlednost vybraných oken"
msgid "Play animations on the tab bar e.g. on fade in."
msgstr ""
@@ -2683,9 +2464,8 @@ msgstr ""
msgid "Raise every window in the group"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Rectangular glow"
-msgstr "Poloměr _záře:"
+msgstr "Obdélníková záře"
msgid "Remove Group Window"
msgstr ""
@@ -2696,23 +2476,20 @@ msgstr ""
msgid "Resize every window in the group"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Saturation of selected windows"
-msgstr "Sytost oken v pozad"
+msgstr "Sytost vybraných oken"
msgid "Select"
msgstr "Vybrat"
-#, fuzzy
msgid "Select Single Window"
-msgstr "Zachytit jedno okno"
+msgstr "Vybrat jedno okno"
msgid "Selection"
msgstr "Výběr"
-#, fuzzy
msgid "Selection Color"
-msgstr "Výběr barev"
+msgstr "Barva výběru"
msgid "Shade with group"
msgstr ""
@@ -2871,9 +2648,8 @@ msgstr ""
msgid "Use tab bar animations"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Window Title Font"
-msgstr "Písmo nadpisu oken"
+msgstr "Písmo titulku okna"
msgid "Windows that should be allowed to be grouped"
msgstr ""
@@ -2884,16 +2660,14 @@ msgstr ""
msgid "Y distance for spring model"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Compression Quality"
-msgstr "Kvalita komprese JPEG:"
+msgstr "Kvalita komprese"
msgid "JPEG"
msgstr "JPEG"
-#, fuzzy
msgid "JPEG image format plugin"
-msgstr "Formát obrázku JPEG 2000"
+msgstr "Modul obrázku JPEG"
msgid "Quality of compression when saving JPEG images"
msgstr ""
@@ -2910,9 +2684,8 @@ msgstr ""
msgid "Fade In/Out Time."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Login"
-msgstr "Uživatelské jméno"
+msgstr "Přihlášení"
msgid "Login Window Match"
msgstr ""
@@ -2920,17 +2693,14 @@ msgstr ""
msgid "Login Window match"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Login/Logout"
-msgstr "Tlačítko odhlášení"
+msgstr "Přihlášení/odhlášení"
-#, fuzzy
msgid "Login/Logout effect"
-msgstr "Prostorový efekt pro sluchátka"
+msgstr "Efekt přihlášení/odhlášení"
-#, fuzzy
msgid "Logout"
-msgstr "Odhlásit"
+msgstr "Odhlášení"
msgid "Logout Window Match"
msgstr ""
@@ -2941,17 +2711,14 @@ msgstr ""
msgid "Window opacity."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Border color"
-msgstr "Barva paprsku."
+msgstr "Barva okraje"
-#, fuzzy
msgid "Border width"
-msgstr "ka paprsku."
+msgstr "Šířka okraje"
-#, fuzzy
msgid "Border widtht."
-msgstr "ka paprsku."
+msgstr "Šířka okraje."
msgid "Box height."
msgstr ""
@@ -2965,9 +2732,8 @@ msgstr ""
msgid "Clip mask."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Fisheye"
-msgstr "Rybí oko zapnuto"
+msgstr "Rybí oko"
msgid "Height"
msgstr "Výška"
@@ -2996,9 +2762,8 @@ msgstr ""
msgid "Mode"
msgstr "Režim"
-#, fuzzy
msgid "Mode."
-msgstr "Režim:"
+msgstr "Režim."
msgid "Radius"
msgstr "Poloměr"
@@ -3225,13 +2990,11 @@ msgstr "Aktivovat"
msgid "Execute Motion Blur if the screen is transformed."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Motion Blur Strength"
-msgstr "Filtr rozmazání monitoru"
+msgstr "Míra rozmazání pohybu"
-#, fuzzy
msgid "Motion Blur mode"
-msgstr "Filtr rozmazání monitoru"
+msgstr "Typ rozmazání pohybu"
msgid "Motion Blur on Transformed Screen"
msgstr ""
@@ -3245,17 +3008,14 @@ msgstr ""
msgid "Motion blur"
msgstr "Rozmáznutí pohybem"
-#, fuzzy
msgid "Motion blur effect"
-msgstr "Filtr rozmazání monitoru"
+msgstr "Efekt rozmáznutí pohybem"
-#, fuzzy
msgid "Texture Copy"
-msgstr "Kopírovat výběr"
+msgstr "Kopírovat texturu"
-#, fuzzy
msgid "Toggle Motion Blur"
-msgstr "Filtr rozmazání monitoru"
+msgstr "Přepnout rozmáznutí pohybem"
msgid "Toggle motion Blur effect."
msgstr ""
@@ -3295,13 +3055,11 @@ msgstr ""
msgid "Mousegestures"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Plugin"
-msgstr "Přídavný modul"
+msgstr "Zásuvný modul"
-#, fuzzy
msgid "Plugin the action belongs to."
-msgstr "Tento certifikát patří:"
+msgstr "Zásuvný modul ke kterému náleží akce."
msgid "Start gesture"
msgstr ""
@@ -3350,28 +3108,23 @@ msgstr ""
msgid "Negative"
msgstr "Negativ"
-#, fuzzy
msgid "Toggle Screen Negative"
-msgstr "Přepnout čtení obrazovky"
+msgstr "Přepnout negativ obrazovky"
-#, fuzzy
msgid "Toggle Window Negative"
-msgstr "Přepnout maximalizaci okna"
+msgstr "Přepnout negativ okna"
-#, fuzzy
msgid "Toggle active window negative"
-msgstr "Přepnout maximalizaci aktivního okna"
+msgstr "Přepnout negativ aktivního okna"
-#, fuzzy
msgid "Toggle screen negative"
-msgstr "Přepnout čtení obrazovky"
+msgstr "Přepnout negativ obrazovky"
msgid "Used to set a window or screen negative"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Windows to be negative by default"
-msgstr "Okna, které budou implicitně rozmístěny"
+msgstr "Okna budou implicitně negativní"
msgid "Windows to exclude from negating"
msgstr ""
@@ -3385,9 +3138,8 @@ msgstr ""
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
-#, fuzzy
msgid "Error Notifications"
-msgstr "Zobrazovat upozornění"
+msgstr "Upozornění na chyby"
msgid "Fatal"
msgstr "Fatální"
@@ -3395,17 +3147,14 @@ msgstr "Fatální"
msgid "Hide Timeout"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Info"
-msgstr "Info"
+msgstr "Informace"
-#, fuzzy
msgid "Maximum Log Level"
-msgstr "Maximální úroveň zvětšení"
+msgstr "Nejvyšší úroveň protokolu"
-#, fuzzy
msgid "The maximum log level to display"
-msgstr "Velikost písma používaného pro zobrazování protokolu"
+msgstr "Nejvyšší úroveň protokolování, která bude zobrazena"
msgid ""
"Timeout (in seconds) before hiding the notification, set to -1 for system "
@@ -3529,9 +3278,8 @@ msgstr ""
msgid "Move window to the next output device"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Move window to the pointer position"
-msgstr "Přesunout okno na střed obrazovky"
+msgstr "Přesunout okno na pozici kurzoru"
msgid "Move window to the viewport on the bottom"
msgstr ""
@@ -3557,37 +3305,29 @@ msgstr "Přesunout okno na plochu 11"
msgid "Move window to viewport 12"
msgstr "Přesunout okno na plochu 12"
-#, fuzzy
msgid "Move window to viewport 2"
-msgstr "Přesunout okno na plochu 1"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 2"
-#, fuzzy
msgid "Move window to viewport 3"
-msgstr "Přesunout okno na plochu 1"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 3"
-#, fuzzy
msgid "Move window to viewport 4"
-msgstr "Přesunout okno na plochu 1"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 4"
-#, fuzzy
msgid "Move window to viewport 5"
-msgstr "Přesunout okno na plochu 1"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 5"
-#, fuzzy
msgid "Move window to viewport 6"
-msgstr "Přesunout okno na plochu 1"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 6"
-#, fuzzy
msgid "Move window to viewport 7"
-msgstr "Přesunout okno na plochu 1"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 7"
-#, fuzzy
msgid "Move window to viewport 8"
-msgstr "Přesunout okno na plochu 1"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 8"
-#, fuzzy
msgid "Move window to viewport 9"
-msgstr "Přesunout okno na plochu 1"
+msgstr "Přesunout okno na plochu 9"
msgid ""
"Number of pixels from the bottom edge where the window will come to rest"
@@ -3620,61 +3360,47 @@ msgstr ""
msgid "Put"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Put On Viewport"
-msgstr "_Umístit na křivku"
+msgstr "Umístit na plochu"
-#, fuzzy
msgid "Put On Viewport 1"
-msgstr "_Umístit na křivku"
+msgstr "Umístit na plochu 1"
-#, fuzzy
msgid "Put On Viewport 10"
-msgstr "Položit text na křivku"
+msgstr "Umístit na plochu 10"
-#, fuzzy
msgid "Put On Viewport 11"
-msgstr "Položit text na křivku"
+msgstr "Umístit na plochu 11"
-#, fuzzy
msgid "Put On Viewport 12"
-msgstr "Položit text na křivku"
+msgstr "Umístit na plochu 12"
-#, fuzzy
msgid "Put On Viewport 2"
-msgstr "_Umístit na křivku"
+msgstr "Umístit na plochu 2"
-#, fuzzy
msgid "Put On Viewport 3"
-msgstr "_Umístit na křivku"
+msgstr "Umístit na plochu 3"
-#, fuzzy
msgid "Put On Viewport 4"
-msgstr "_Umístit na křivku"
+msgstr "Umístit na plochu 4"
-#, fuzzy
msgid "Put On Viewport 5"
-msgstr "_Umístit na křivku"
+msgstr "Umístit na plochu 5"
-#, fuzzy
msgid "Put On Viewport 6"
-msgstr "_Umístit na křivku"
+msgstr "Umístit na plochu 6"
-#, fuzzy
msgid "Put On Viewport 7"
-msgstr "_Umístit na křivku"
+msgstr "Umístit na plochu 7"
-#, fuzzy
msgid "Put On Viewport 8"
-msgstr "_Umístit na křivku"
+msgstr "Umístit na plochu 8"
-#, fuzzy
msgid "Put On Viewport 9"
-msgstr "_Umístit na křivku"
+msgstr "Umístit na plochu 9"
-#, fuzzy
msgid "Put Pointer"
-msgstr "Citlivost ukazatele"
+msgstr "Umístit na kurzor"
msgid "Put To Next Output"
msgstr ""
@@ -3694,9 +3420,8 @@ msgstr ""
msgid "Put within viewport"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Restore Position"
-msgstr "Obnovit předchozí umístění kurzoru"
+msgstr "Obnovit předchozí umístění"
msgid "Unfocus Window"
msgstr ""
@@ -3785,9 +3510,8 @@ msgstr ""
msgid "Gradient Color 3"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Resize Info"
-msgstr "Informace o projektu"
+msgstr "Informace o přemístění"
msgid ""
"Show resize info for all windows as opposed to just windows with a resize "
@@ -3797,16 +3521,14 @@ msgstr ""
msgid "Show resize info for all windows."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Text color."
-msgstr "Barva textu"
+msgstr "Barva textu."
msgid "Above ring"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Allow Mouse Selection"
-msgstr "Vložit z externího zdroje|x"
+msgstr "Povolit výběr myší"
msgid ""
"Allow the selection of windows by just clicking on them while the switcher "
@@ -3876,9 +3598,8 @@ msgstr "Překrýt ikonou"
msgid "Overlay an icon on windows in the ring"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Previous Window"
-msgstr "Výběr předchozího okna"
+msgstr "Předchozí okno"
msgid "Previous Window (All Workspaces)"
msgstr ""
@@ -3928,9 +3649,8 @@ msgstr ""
msgid "Show Minimized"
msgstr "Zobrazit minimalizovaná okna"
-#, fuzzy
msgid "Show Window Title"
-msgstr "Nastavovat titulek okna"
+msgstr "Zobrazit titulek okna"
msgid ""
"Show switcher if not visible and select next window of the current "
@@ -3939,67 +3659,56 @@ msgstr ""
"Zobrazit přepínač, pokud není viditelný, a vybrat další okno aktivní "
"aplikace."
-#, fuzzy
msgid "Show switcher if not visible and select next window out of all windows."
msgstr ""
-"Zobrazit přepínač, pokud není viditelný, a vybrat další okno ze všech oken"
+"Zobrazit přepínač, pokud není viditelný, a vybrat další okno ze všech oken."
-#, fuzzy
msgid "Show switcher if not visible and select next window."
-msgstr "Zobrazit přepínač, pokud není viditelný, a vybrat další okno"
+msgstr "Zobrazit přepínač, pokud není viditelný, a vybrat další okno."
msgid ""
"Show switcher if not visible and select previous window of the current "
"application."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid ""
"Show switcher if not visible and select previous window out of all windows."
msgstr ""
"Zobrazit přepínač, pokud není viditelný, a vybrat předchozí okno ze všech "
-"oken"
+"oken."
-#, fuzzy
msgid "Show switcher if not visible and select previous window."
-msgstr "Zobrazit přepínač, pokud není viditelný, a vybrat předchozí okno"
+msgstr "Zobrazit přepínač, pokud není viditelný, a vybrat předchozí okno."
-#, fuzzy
msgid "Show window title of currently selected window."
-msgstr "Zobrazit název přehrávané položky v titulku okna"
+msgstr "Zobrazit titulek práve vybraného okna."
msgid "Show windows that are minimized, shaded or in show desktop mode."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Text Placement"
-msgstr "Umístění plovoucích objektů"
+msgstr "Umístění textu"
-#, fuzzy
msgid "Thumbnail Height"
-msgstr "Výška h&lavičky:"
+msgstr "Výška náhledu"
-#, fuzzy
msgid "Thumbnail Width"
-msgstr "Šířka sloupce"
+msgstr "Šířka náhledu"
-#, fuzzy
msgid "Window title display"
-msgstr "Zobrazit řádek s titulkem"
+msgstr "Zobrazit titulek okna"
msgid "Windows that should be shown in ring"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "All windows"
-msgstr "3D okna"
+msgstr "Všechna okna"
msgid "Background color of the window title"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Close Window"
-msgstr "3D okna"
+msgstr "Zavřít okno"
msgid "Close window while in scale mode"
msgstr ""
@@ -4013,20 +3722,17 @@ msgstr ""
msgid "Constrain Pull To Screen"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Draw Window Highlight"
-msgstr "Zvýraznit prvek dole"
+msgstr "Zvýraznit okno barvou"
-#, fuzzy
msgid "Exit Scale On Pull"
-msgstr "Při ukončení uložit hlasitost"
+msgstr "Opustit škálování při tažení oknem"
msgid "Exit scale mode after a window has been pulled."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Font color of the window title"
-msgstr "Sem patří nadpis okna"
+msgstr "Barva textu v titulku okna"
msgid "Font size for window title display"
msgstr ""
@@ -4034,9 +3740,8 @@ msgstr ""
msgid "Highlight Color"
msgstr "Barva zvýraznění"
-#, fuzzy
msgid "Highlighted window only"
-msgstr "Okno jen s okrajem"
+msgstr "Pouze zvýrazněná okna"
msgid "Highlights the hovered window with the given color"
msgstr ""
@@ -4045,9 +3750,8 @@ msgid ""
"Make sure windows are fully visible after pulling them to another viewport"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "No display"
-msgstr "_Malé zobrazení"
+msgstr "Nezobrazovat"
msgid "Normal"
msgstr "Normální"
@@ -4055,9 +3759,8 @@ msgstr "Normální"
msgid "Organic - EXPERIMENTAL"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Pull Window"
-msgstr "3D okna"
+msgstr "Tažení okna"
msgid "Pull window to current viewport while in scale mode"
msgstr ""
@@ -4074,39 +3777,32 @@ msgstr ""
msgid "Some useful additions to the scale plugin"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Title Border Size"
-msgstr "Velikost okraje (pixely)"
+msgstr "Velikost okraje titulku"
msgid "Use bold font for window title display"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Window Highlight"
-msgstr "Barva zvýraznění"
+msgstr "Zvýraznění okna"
-#, fuzzy
msgid "Window Layout Mode"
-msgstr "Režim aktivace oken"
+msgstr "Způsob rozložení oken"
-#, fuzzy
msgid "Window Pull"
-msgstr "Typy Oken"
+msgstr "Tažení okna"
-#, fuzzy
msgid "Window Title"
-msgstr "Název okna"
+msgstr "Titulek okna"
-#, fuzzy
msgid "Window Title Display"
-msgstr "Typy Oken"
+msgstr "Zobrazení titulku okna"
msgid "Window title display in scale mode"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Zoom Window"
-msgstr "3D okna"
+msgstr "Přiblížit okno"
msgid "Zoom window while in scale mode"
msgstr ""
@@ -4120,9 +3816,8 @@ msgstr ""
msgid "Scale Window Title Filter"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Show Filter Text"
-msgstr "Zobrazit přepínače vstupu textu"
+msgstr "Zobrazit text filtru"
msgid "Show filter text."
msgstr ""
@@ -4145,9 +3840,8 @@ msgstr ""
msgid "Matching windows will not be handled by the session plugin"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Save Legacy Apps"
-msgstr "Uložit téma jako..."
+msgstr "Uložit zastaralé aplikace"
msgid "Session Management"
msgstr "Správa sezení"
@@ -4155,35 +3849,29 @@ msgstr "Správa sezení"
msgid "Talk to session manager and save/load window state"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Windows to ignore"
-msgstr "Prostředí texinfo, která ignorovat"
+msgstr "Ignorovaná okna"
-#, fuzzy
msgid "Animation duration"
-msgstr "Délka ticha:"
+msgstr "Délka animace"
-#, fuzzy
msgid "Duration of the animation in milliseconds."
-msgstr "Počáteční zpoždění v milisekundách"
+msgstr "Délka animace v milisekundách"
msgid "Increase the scale factor making the window bigger."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Make the window bigger"
-msgstr "Rozechvět okno"
+msgstr "Zvětšit okno"
-#, fuzzy
msgid "Make the window smaller"
-msgstr "Zmenšit hlavní okno"
+msgstr "Zmenšit okno"
msgid "Reduces the scale factor making the window smaller."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Reset the window to original size"
-msgstr "Obnovit text v jeho původní velikosti"
+msgstr "Obnovit původní velikost okna"
msgid "Resets the currently focused window to original size"
msgstr ""
@@ -4196,9 +3884,8 @@ msgid ""
"third or a sixth of the screen."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Scale interval"
-msgstr "Špatný interval - %s"
+msgstr "Míra zvětšení"
msgid "Shelf"
msgstr ""
@@ -4209,34 +3896,28 @@ msgid ""
"number means finer changes."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Trigger scale down"
-msgstr "Přesunout odstavec dolů|o"
+msgstr "Přepnout zmenšení"
-#, fuzzy
msgid "Trigger scale down to screen"
-msgstr "Přizpůsobí obrázek na pozadí velikosti obrazovky."
+msgstr "Přepnout zmenšení podle obrazovky"
msgid ""
"Visually scales a window down to allow easy monitoring without true/"
"traditional resizing."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Background intensity"
-msgstr "Intenzita modré"
+msgstr "Intenzita pozadí"
-#, fuzzy
msgid "Background intensity."
-msgstr "Intenzita modré"
+msgstr "Intenzita pozadí."
-#, fuzzy
msgid "Below"
-msgstr "dole"
+msgstr "Pod"
-#, fuzzy
msgid "Click duration"
-msgstr "Délka ticha:"
+msgstr "Délka kliknutí"
msgid "Cover"
msgstr "Zakrýt"
@@ -4250,24 +3931,20 @@ msgstr ""
msgid "Disabled"
msgstr "Zakázáno"
-#, fuzzy
msgid "Fade in/out speed"
-msgstr "Zvětšit nebo zmenšit"
+msgstr "Rychlost rozplynutí"
-#, fuzzy
msgid "Fade speed"
-msgstr "Rychlost blednutí"
+msgstr "Rychlost rozplynutí"
msgid "Flip"
msgstr "Otočit"
-#, fuzzy
msgid "Flip angle"
-msgstr "DVD úhel"
+msgstr "Úhel otočení"
-#, fuzzy
msgid "Generate mipmaps"
-msgstr "Vygenerovat playlist"
+msgstr "Generovat mipmapy"
msgid "Hide all non Desktop windows during switching"
msgstr ""
@@ -4284,9 +3961,8 @@ msgstr ""
msgid "Initiate switcher."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Max window size"
-msgstr "Maximální velikost okna záznamu:"
+msgstr "Maximální velikost okna"
msgid "Maximum click duration in miliseconds."
msgstr "Maximální prodleva kliknutí v milisekundách"
@@ -4294,13 +3970,11 @@ msgstr "Maximální prodleva kliknutí v milisekundách"
msgid "Maximum window size (in percent of the screen width)"
msgstr "Maximální velikosti okna\t(v procentech šířky obrazovky)"
-#, fuzzy
msgid "Mouse movement speed"
-msgstr "Rychlost kolečka myši."
+msgstr "Rychlost pohybu myši"
-#, fuzzy
msgid "Mouse speed"
-msgstr "Rychlost kolečka myši."
+msgstr "Rychlost myši"
msgid "On activated output"
msgstr ""
@@ -4342,66 +4016,53 @@ msgstr ""
msgid "Switcher mode."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Terminate"
-msgstr "Přijat ukončovací signál %s: %s"
+msgstr "Přerušit"
-#, fuzzy
msgid "Terminate switcher."
-msgstr "Přepínání uživatelů"
+msgstr "Přeruší přepínání."
msgid "Windows that should be shown in the shift switcher"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Access your desktop easily"
-msgstr "Nikdo nemůže přistupovat k vaší pracovní ploše."
+msgstr "Jednoduchý přístup k pracovní ploše"
-#, fuzzy
msgid "Direction of window movement"
-msgstr "Smr(y) pohybu kousk okna"
+msgstr "Směr odsunutí oken"
-#, fuzzy
msgid "Left/Right"
-msgstr "Z_leva doprava"
+msgstr "Vlevo/vpravo"
-#, fuzzy
msgid "Movement Direction"
-msgstr "Zvolte směr pohybu"
+msgstr "Směr odsunutí"
msgid "Show desktop"
msgstr "Zobrazit plochu"
-#, fuzzy
msgid "To Corners"
-msgstr "rohy mat. vzorce"
+msgstr "Do rohů"
-#, fuzzy
msgid "Up/Down"
-msgstr "Nahor-dol"
+msgstr "Nahoru/dolů"
-#, fuzzy
msgid "Window Opacity"
-msgstr "Krytí pro okno"
+msgstr "Průhlednost okna"
-#, fuzzy
msgid "Window Part Size"
-msgstr "Velikost okna chatu"
+msgstr "Velikost části okna"
-#, fuzzy
msgid "Window movement speed"
-msgstr "Smr(y) pohybu kousk okna"
+msgstr "Rychlost odsunutí okna"
msgid "Window movement timestep"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Window opacity when showdesktop'd"
-msgstr "Krytí (neprůhlednost) ploch kostky."
+msgstr "Průhlednost okna při zobrazení plochy"
-#, fuzzy
msgid "Window part size when showdesktop'd"
-msgstr "Změnit přiblížení obrázku při změně velikosti okna"
+msgstr "Velikost části okna při zobrazení plochy"
msgid ""
"Window types that should be moved out of sight when entering showdesktop mode"
@@ -4413,100 +4074,77 @@ msgstr ""
msgid "Additive blending of particles"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Darken backgound"
-msgstr "Z_tmavit schéma"
+msgstr "Ztmavit pozadí"
-#, fuzzy
msgid "Darken background under particles"
-msgstr "pozadí zaostřeného tlačítka"
+msgstr "Ztmavit pozadí pod částicemi"
msgid "Emiters"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Have random colors for the particles"
-msgstr "Nhodn barvy pro efekt ohn, tak znm jako Mystick Ohe"
+msgstr "Použít náhodné barvy částic"
-#, fuzzy
msgid "Increases the visibility of the mouse pointer"
-msgstr "Dočasné uzamčení kurzoru myši"
+msgstr "Zvýší viditelnost kurzoru myši"
-#, fuzzy
msgid "Number Of Particles"
-msgstr "Poet stic ohn"
+msgstr "Počet částic"
-#, fuzzy
msgid "Number of particle emiters."
-msgstr "Poet stic ohn."
+msgstr "Počet zdrojů částic"
-#, fuzzy
msgid "Number of particles."
-msgstr "Poet stic ohn."
+msgstr "Počet částic ohně."
-#, fuzzy
msgid "Particle Color"
-msgstr "Barva plamen"
+msgstr "Barva částic"
-#, fuzzy
msgid "Particle Life"
-msgstr "ivotnost plamen"
+msgstr "Životnost částic"
-#, fuzzy
msgid "Particle Options"
-msgstr "Dal monosti"
+msgstr "Nastavení částic"
-#, fuzzy
msgid "Particle Size"
-msgstr "Velikost plamen"
+msgstr "Velikost částic"
-#, fuzzy
msgid "Particle Slowdown"
-msgstr "Zpomalen plamen"
+msgstr "Zpomalení částic"
-#, fuzzy
msgid "Particle color."
-msgstr "Barva plamen."
+msgstr "Barva částic."
-#, fuzzy
msgid "Particle life."
-msgstr "ivotnost plamen."
+msgstr "Životnost částic."
-#, fuzzy
msgid "Particle size."
-msgstr "Velikost plamen."
+msgstr "Velikost částic."
-#, fuzzy
msgid "Particle slowdown."
-msgstr "Spomalen plamen."
+msgstr "Zpomalen částic."
-#, fuzzy
msgid "Randomly Colored Particles"
-msgstr "Nhodn obarven ohe"
+msgstr "Náhodné barvy částic"
-#, fuzzy
msgid "Ring radius"
-msgstr "Poloměr stínu"
+msgstr "Poloměr kruhu"
-#, fuzzy
msgid "Rotation speed"
-msgstr "Smr oten"
+msgstr "Rychlost rotace"
-#, fuzzy
msgid "Rotation speed."
-msgstr "Smr oten"
+msgstr "Rychlost otáčení."
-#, fuzzy
msgid "Show mouse"
-msgstr "Zobrazit rozhraní pomocí myši"
+msgstr "Zobrazit myš"
-#, fuzzy
msgid "Toggle the mouse pointer trail."
-msgstr "Dočasné uzamčení kurzoru myši"
+msgstr "Přepnout zobrazní dráhy kurzoru myši."
-#, fuzzy
msgid "Intensity."
-msgstr "_Intenzita:"
+msgstr "Intenzita."
msgid "Show repaint"
msgstr ""
@@ -4541,9 +4179,8 @@ msgstr ""
msgid "Edge resistance"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Edges"
-msgstr "Hrany"
+msgstr "Okraje"
msgid "Enables windows edges resistance"
msgstr ""
@@ -4551,16 +4188,14 @@ msgstr ""
msgid "Meta"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Screen edges"
-msgstr "Prolnout okraje"
+msgstr "Okraje obrazovky"
msgid "Shift"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Snap Type"
-msgstr "Typ prolínání"
+msgstr "Typ přichycení"
msgid "Snap to 'Screen Edges', 'Windows Edges' or 'Both'."
msgstr ""
@@ -4577,33 +4212,27 @@ msgstr ""
msgid "Use this bindings to avoid snapping."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Window edges"
-msgstr "Prolnout okraje"
+msgstr "Okraje okna"
msgid "Bottom to Top"
msgstr "Zdola nahoru"
-#, fuzzy
msgid "Enable Blending"
-msgstr "Povolit zvuk"
+msgstr "Povolit míchání"
-#, fuzzy
msgid "Enable Textures"
-msgstr "Povolit zvuk"
+msgstr "Povolit textury"
#, fuzzy
msgid "Enables alpha blending of snowflakes."
-msgstr "zakázat přesné alfa míchání overlayů"
+msgstr "Povolí alfa míchání vloček."
msgid "Enables textured snowflakes. If not selected, color gradients are used."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Flakes rotate if checked."
-msgstr ""
-"Pokud je tato položka zaškrtnutá, je možné komentáře editovat přímo v "
-"hlavním okně."
+msgstr "Zdali vločky budou rotovat."
msgid ""
"How far outside the screen resolution snow flakes can be before being "
@@ -4616,92 +4245,75 @@ msgstr "Mapování kláves"
msgid "Left to Right"
msgstr "Zleva doprava"
-#, fuzzy
msgid "Number Of Snowflakes"
-msgstr "Číslo disku"
+msgstr "Počet vloček"
-#, fuzzy
msgid "Number of snowflakes"
-msgstr "Číslo disku"
+msgstr "Počet vloček"
msgid "Right to Left"
msgstr "Zprava doleva"
-#, fuzzy
msgid "Rotate Flakes"
-msgstr "Z&rotuj na bok"
+msgstr "Rotovat vločky"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"
-#, fuzzy
msgid "Size Of Snowflakes"
-msgstr "Velikost tlačítka"
+msgstr "Velikost vloček"
-#, fuzzy
msgid "Size of snowflakes"
-msgstr "Velikost tlačítka"
+msgstr "Velikost vloček"
#, fuzzy
msgid "Snow Over Windows"
-msgstr "Nainstalovat službu Windows"
+msgstr "Sněžit přes okna"
-#, fuzzy
msgid "Snow Speed"
-msgstr "Rychlost zápi_su:"
+msgstr "Rychlost sněžení"
-#, fuzzy
msgid "Snow Textures"
-msgstr "Počasí: Sníh"
+msgstr "Textury sněhu"
-#, fuzzy
msgid "Snow Toggle"
-msgstr "&Přepnout vše"
+msgstr "Přepnout sněžení"
-#, fuzzy
msgid "Snow for Compiz"
-msgstr "Hlavní nastavení compizu"
+msgstr "Sníh pro Compiz"
msgid "Snow is drawn above windows"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Snow textures"
-msgstr "Počasí: Sníh"
+msgstr "Textury sněhu"
-#, fuzzy
msgid "Snow toggle key"
-msgstr "Soubor soukromého klíče"
+msgstr "Klávesa pro zapnutí/vypnutí sněžení"
-#, fuzzy
msgid "Speed of falling snow"
-msgstr "Silné sněhové vločky"
+msgstr "Rychlost padajícího sněhu"
msgid "Textures"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Top to Bottom"
-msgstr "Odshora dolů"
+msgstr "Shora dolů"
msgid "A simple splash plugin"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Background File"
-msgstr "Cesta k souboru obrázku na pozadí"
+msgstr "Soubor pozadí"
-#, fuzzy
msgid "Background brightness."
-msgstr "Práh jasu"
+msgstr "Jas pozadí."
-#, fuzzy
msgid "Background image File."
-msgstr "Cesta k souboru obrázku na pozadí"
+msgstr "Soubor s obrázkem pozadí."
-#, fuzzy
msgid "Background saturation."
-msgstr "Snížit saturaci"
+msgstr "Sytost pozadí."
msgid "Display In/Out Time."
msgstr ""
@@ -4712,17 +4324,14 @@ msgstr "Obrázky"
msgid "Initiate Splash"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Logo File"
-msgstr "%d chybějící soubor"
+msgstr "Soubor s logem"
-#, fuzzy
msgid "Logo image File."
-msgstr "Jméno obrázku"
+msgstr "Soubor s obrázkem loga."
-#, fuzzy
msgid "Show on first start"
-msgstr "Hledat od začátku katalogu"
+msgstr "Sněžit při spuštění"
msgid "Show splash on first start."
msgstr ""
@@ -4759,9 +4368,8 @@ msgstr ""
msgid "Tilt angle of the background."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Windows"
-msgstr "3D okna"
+msgstr "Okna"
msgid "Windows that should be shown in the switcher"
msgstr ""
@@ -4787,9 +4395,8 @@ msgstr ""
msgid "Bring Selected To Front"
msgstr "Přenést vybrané okno na popředí"
-#, fuzzy
msgid "Centered"
-msgstr "Vždycky na střed"
+msgstr "Vystředit"
msgid "Change to the viewport of the selected window while switching"
msgstr ""
@@ -4812,13 +4419,11 @@ msgstr ""
msgid "Highlight Border Inlay Color"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Highlight Mode"
-msgstr "_Režim zvýrazňování"
+msgstr "Režim zvýrazňování"
-#, fuzzy
msgid "Icon"
-msgstr "Dovnit"
+msgstr "Ikona"
msgid "Minimized Window Highlight Rectangle"
msgstr ""
@@ -4829,27 +4434,23 @@ msgstr ""
msgid "Mode for highlighting the currently selected window"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Next Panel"
-msgstr "Panel stopy"
+msgstr "Další panel"
msgid "Next window"
msgstr "Další okno"
-#, fuzzy
msgid "Next window (All windows)"
-msgstr "Další okno(všechna okna)"
+msgstr "Další okno (ze všech oken)"
-#, fuzzy
msgid "Next window (Group)"
-msgstr "Výběr následujícího okna"
+msgstr "Další okno (ze skupiny)"
msgid "Next window (No popup)"
msgstr "Další okno (bez přepínače)"
-#, fuzzy
msgid "Original Window Position"
-msgstr "Počáteční poloha okna"
+msgstr "Původní poloha okna"
msgid "Popup Window Delay"
msgstr ""
@@ -4877,27 +4478,23 @@ msgid ""
"Popup switcher if not visible and select previous window out of all windows"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Prev Panel"
-msgstr "Panel stopy"
+msgstr "Předchozí panel"
msgid "Prev window"
msgstr "Předchozí okno"
-#, fuzzy
msgid "Prev window (All windows)"
-msgstr "Předchozí okno(všechna okna)"
+msgstr "Předchozí okno (ze všech oken)"
-#, fuzzy
msgid "Prev window (Group)"
-msgstr "Předchozí okno(všechna okna)"
+msgstr "Předchozí okno (ze skupiny)"
msgid "Prev window (No popup)"
msgstr "Předchozí okno (bez přepínače)"
-#, fuzzy
msgid "Row Alignment"
-msgstr "&Vertikální zarovnání v řádku:"
+msgstr "Zarovnání řádku"
msgid "Select next panel type window."
msgstr ""
@@ -4911,13 +4508,11 @@ msgstr ""
msgid "Select previous window without showing the popup window."
msgstr "Vybrat předchozí okno bez zobrazení přepínače"
-#, fuzzy
msgid "Selected Window Highlight"
-msgstr "Přenést vybrané okno na popředí"
+msgstr "Zvýraznění vybraného okna"
-#, fuzzy
msgid "Show Rectangle"
-msgstr "Výběrový obdélník"
+msgstr "Zobrazit obdélník"
msgid "Show icon next to thumbnail"
msgstr "Zobrazit ikonu vedle náhledu"
@@ -4946,13 +4541,11 @@ msgstr ""
msgid "Where to draw highlight rectangle for minimized windows"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Windows that should be shown in switcher"
-msgstr "Typy oken, kter mohou bt ztmaveny."
+msgstr "Typy oken, která mají být zobrazena v přepínači"
-#, fuzzy
msgid "Render text to texture"
-msgstr "Označkovaný text pro vykreslení"
+msgstr "Vykreslit text do textury."
msgid "Text"
msgstr "Text"
@@ -4960,25 +4553,20 @@ msgstr "Text"
msgid "Enable Titles"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Fade In/Out Duration"
-msgstr "Zvětšit nebo zmenšit"
+msgstr "Délka rozplynutí"
-#, fuzzy
msgid "Fade In/Out Duration in seconds."
-msgstr "Tento stream se spustí od této pozice (v sekundách)."
+msgstr "Délka rozplynutí v sekundách."
-#, fuzzy
msgid "Generate Mipmaps"
-msgstr "Vygenerovat playlist"
+msgstr "Generovat mipmapy"
-#, fuzzy
msgid "Generate mipmaps when possible for higher quality scaling."
-msgstr "Jeli to možné, vytvářet pro kvalitní škálování mipmapy"
+msgstr "Je-li to možné, vytvářet mipmapy pro kvalitní škálování."
-#, fuzzy
msgid "Paint Thumbnails Always on Top."
-msgstr "Upravit okno tak, aby se zobrazovalo vždy navrchu"
+msgstr "Vykreslovat náhledy vždy na vrchu."
msgid "Paint Window Like Background"
msgstr ""
@@ -4989,25 +4577,20 @@ msgstr ""
msgid "Set it if the Taskbar shows only Windows of Current Viewport."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Should be the window title Bold."
-msgstr "Jestli má být okno aplikace maximalizováno"
+msgstr "Zda má být titulek okna tučný."
-#, fuzzy
msgid "Show Delay"
-msgstr "Zpoždění rámce"
+msgstr "Prodleva zobrazení"
-#, fuzzy
msgid "Show Window Title in Thumbnail."
-msgstr "Zobrazit název přehrávané položky v titulku okna"
+msgstr "Zobrazit titulek okna v náhledu-"
-#, fuzzy
msgid "Size of Thumbnail Border."
-msgstr "Velikost okraje (pixely)"
+msgstr "Velikost okraje náhledu."
-#, fuzzy
msgid "Taskbar"
-msgstr "Vynechat v liště úloh"
+msgstr "Lišta úloh"
msgid "Taskbar Shows Only Windows of Current Viewport"
msgstr ""
@@ -5018,47 +4601,38 @@ msgstr ""
msgid "Thumbnail Border Glow Color"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Thumbnail Border Size"
-msgstr "Velikost okraje (pixely)"
+msgstr "Velikost okraje náhledu"
-#, fuzzy
msgid "Thumbnail Window Size"
-msgstr "Velikost okna chatu"
+msgstr "Velikost okna náhledu"
-#, fuzzy
msgid "Thumbnail window size."
-msgstr "Velikost okna chatu"
+msgstr "Velikost okna náhledu."
-#, fuzzy
msgid "Thumbnails Always on Top"
-msgstr "Upravit okno tak, aby se zobrazovalo vždy navrchu"
+msgstr "Náhled vždy na vrchu"
msgid "Time (in ms) before Thumbnail is shown."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Window Previews"
-msgstr "Stahuji náhledy"
+msgstr "Náhledy oken"
msgid "Window thumbnails at the taskbar"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Window title"
-msgstr "Název okna"
+msgstr "Titulek okna"
-#, fuzzy
msgid "Window title Font Color."
-msgstr "Výchozí barva písma"
+msgstr "Barva titulku okna"
-#, fuzzy
msgid "Window title Font Size."
-msgstr "Základní velikost písma"
+msgstr "Velikost titulku okna"
-#, fuzzy
msgid "Animation Duration"
-msgstr "Délka ticha:"
+msgstr "Délka animace"
msgid "Cascade"
msgstr "Kaskáda"
@@ -5087,9 +4661,8 @@ msgstr ""
msgid "Filled Outline"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Join Windows (EXPERIMENTAL)"
-msgstr "Jít na pokusné aktivity"
+msgstr "Spojit okna (EXPERIMENTÁLNÍ)"
msgid "Left Occupancy"
msgstr ""
@@ -5119,9 +4692,8 @@ msgid ""
"Applies to Left tiling type."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Restore Windows"
-msgstr "WMF"
+msgstr "Obnovit okna"
msgid "Restore windows to their original position they had before tiling."
msgstr ""
@@ -5129,20 +4701,17 @@ msgstr ""
msgid "Selects the animation used while tiling"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Slide"
-msgstr "Slide"
+msgstr "Snímek"
msgid "Tile"
msgstr "Dlaždice"
-#, fuzzy
msgid "Tile Horizontally"
-msgstr "Překlopit vodorovně"
+msgstr "Vodorovné dlaždice"
-#, fuzzy
msgid "Tile Vertically"
-msgstr "Překlopit svisle"
+msgstr "Svislé dlaždice"
msgid "Tile Windows"
msgstr ""
@@ -5182,13 +4751,11 @@ msgid ""
"last had focus."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Brightness Level of Focused Windows"
-msgstr "Úroveň krytí přesouvaných oken"
+msgstr "Jas zaměřených oken"
-#, fuzzy
msgid "Brightness Level of Unfocused Windows"
-msgstr "Úroveň krytí přesouvaných oken"
+msgstr "Jas nezaměřených oken"
msgid ""
"Brightness of the currently focused window. Windows will get brightness "
@@ -5200,22 +4767,19 @@ msgid ""
"between the focused and minimum."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Number of Windows to Track"
-msgstr "Přejmenovat stopu na:"
+msgstr "Počet sledovaných oken"
msgid ""
"Number of windows Trailfocus will keep track of. Windows that had focus this "
"amount of windows ago or more will be considered completly unfocused."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Opacity Level of Focused Windows"
-msgstr "Úroveň krytí přesouvaných oken"
+msgstr "Úroveň krytí zaměřených oken"
-#, fuzzy
msgid "Opacity Level of Unfocused Windows"
-msgstr "Úroveň krytí přesouvaných oken"
+msgstr "Úroveň krytí nezaměřených oken"
msgid ""
"Opacity of the currently focused window. Windows will get opacity levels "
@@ -5227,13 +4791,11 @@ msgid ""
"the focused and minimum."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Saturation Level of Focused Windows"
-msgstr "Úroveň krytí přesouvaných oken"
+msgstr "Úroveň jasu zaměřených oken"
-#, fuzzy
msgid "Saturation Level of Unfocused Windows"
-msgstr "Úroveň krytí přesouvaných oken"
+msgstr "Úroveň jasu nezaměřených oken"
msgid ""
"Saturation of the currently focused window. Windows will get saturation "
@@ -5259,13 +4821,11 @@ msgstr ""
msgid "Window types that should be handled by Trailfocus"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Action name for initiate"
-msgstr "Název skupiny akcí."
+msgstr "Název akce pro spuštění"
-#, fuzzy
msgid "Action name for initiate/terminate"
-msgstr "Barva akční zprávy pro šeptané zprávy"
+msgstr "Název akce pro spuštění/přerušení"
msgid "Begin Viewport Switch"
msgstr ""
@@ -5288,29 +4848,23 @@ msgstr ""
msgid "Initiate/Terminate the selected plugin action"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Move Down"
-msgstr "Posunout dolů"
+msgstr "Přesunout dolů"
-#, fuzzy
msgid "Move Left"
-msgstr "Pohyb doleva"
+msgstr "Přesunout doleva"
-#, fuzzy
msgid "Move Next"
-msgstr "Zobrazit následující tah"
+msgstr "Přesunout na následující"
-#, fuzzy
msgid "Move Prev"
-msgstr "Předchozí titul"
+msgstr "Přesunout na předchozí"
-#, fuzzy
msgid "Move Right"
-msgstr "Pohyb doprava"
+msgstr "Přesunout doprava"
-#, fuzzy
msgid "Move Up"
-msgstr "Posunout nahoru"
+msgstr "Přesunout nahoru"
msgid "Move down"
msgstr ""
@@ -5421,17 +4975,14 @@ msgstr "Zalomení klávesové navigace"
msgid "Allow wrap-around when moving the wall up/down/left/right"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Arrow Colors"
-msgstr "Globální barvy"
+msgstr "Barvy šipky"
-#, fuzzy
msgid "Background Gradient"
-msgstr "Vlastnosti Barevného přechodu"
+msgstr "Barevný přechod"
-#, fuzzy
msgid "Base Color"
-msgstr "Barva základny"
+msgstr "Barva základní barvy"
msgid "Desktop Wall"
msgstr ""
@@ -5462,9 +5013,8 @@ msgstr ""
msgid "Edge Radius"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Edge flipping"
-msgstr "Síla okrajů"
+msgstr "Překlápění okrajů"
msgid "First color for the background gradient of the switcher window."
msgstr ""
@@ -5512,7 +5062,8 @@ msgstr "Překlopit na další viewport při přesunu okna na hranici obrazovky"
#, fuzzy
msgid "Flip viewport when moving the pointer to a screen edge"
-msgstr "Překlopit na další viewport při umístění ukazatele na hranici obrazovky"
+msgstr ""
+"Překlopit na další viewport při umístění ukazatele na hranici obrazovky"
msgid "Highlight Gradient"
msgstr ""
@@ -5568,9 +5119,8 @@ msgstr ""
msgid "Move within wall"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Multimonitor behavior"
-msgstr "Chování složek"
+msgstr "Chování na více monitorech"
msgid "Non Sliding Windows"
msgstr ""
@@ -5581,13 +5131,11 @@ msgstr "Barva obrysu"
msgid "Outline color of the switcher window."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Preview Scale"
-msgstr "&Měřítko obrázku (%):"
+msgstr "Velikost náhledu"
-#, fuzzy
msgid "Radius of the rounded edge"
-msgstr "Vodorovný poloměr zaoblených rohů"
+msgstr "Poloměr zaoblených rohů"
msgid "Second color for the background gradient of the switcher window."
msgstr ""
@@ -5602,7 +5150,7 @@ msgid "Second color of the arrow of the switcher window."
msgstr ""
msgid "Shadow Color"
-msgstr "barva stnu"
+msgstr "Barva stínu"
msgid "Show Live Viewport Previews"
msgstr ""
@@ -5617,27 +5165,24 @@ msgid "Show switcher window while switching viewports"
msgstr ""
#, no-c-format
-#, fuzzy, no-c-format
msgid "Size of the preview in %"
-msgstr "Velikost (v MB): "
+msgstr "Velikost náhledu v procentech"
msgid "Switch Target Preview Visibility Time"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Switch all"
-msgstr "Zrušit výběr vš_eho"
+msgstr "Přepnout vše"
-#, fuzzy
msgid "Switch separately"
-msgstr "Přepnout monitory"
+msgstr "Přepnout samostatně"
msgid "Third color for the background gradient of the switcher window."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Thumb Gradient"
-msgstr "Vlastnosti Barevného přechodu"
+msgstr "Přechod náhledu"
msgid "Viewport Switch Preview"
msgstr ""
@@ -5654,13 +5199,11 @@ msgstr ""
msgid "Windows that should not slide during the slide animation"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Background fill type."
-msgstr "Typ vyplňování vrstvy"
+msgstr "Typ vyplňování pozadí"
-#, fuzzy
msgid "Backgrounds"
-msgstr "Pozadí a emblémy"
+msgstr "Pozadí"
msgid "Center Tiled"
msgstr ""
@@ -5674,17 +5217,14 @@ msgstr "Barva 2"
msgid "Draw the desktop wallpaper"
msgstr "Kreslit pozadí pracovní plochy"
-#, fuzzy
msgid "Fill or first gradient color."
-msgstr "Barva plamen."
+msgstr "Výplň nebo první barva přechodu"
-#, fuzzy
msgid "Fill type"
-msgstr "Typ vyplňování (%s)"
+msgstr "Typ výplně"
-#, fuzzy
msgid "Horizontal gradient"
-msgstr "Horizontln skldn"
+msgstr "Vodorovný přechod"
msgid "Image"
msgstr "Obrázek"
@@ -5696,25 +5236,20 @@ msgid "Image position."
msgstr "Umístění obrázku"
# hmm ?
-#, fuzzy
msgid "Position"
-msgstr "Animace zavrn"
+msgstr "Umístění"
-#, fuzzy
msgid "Scale and Crop"
-msgstr "> a < mění měřítko po:"
+msgstr "Zvětšit a oříznout"
-#, fuzzy
msgid "Scaled"
-msgstr "Zvětšená"
+msgstr "Zvětšený"
-#, fuzzy
msgid "Second gradient color."
-msgstr "Konečná barva gradientu nebeské báně"
+msgstr "Druhá barva přechodu"
-#, fuzzy
msgid "Solid fill"
-msgstr "&Vzorek výplně:"
+msgstr "Jednobarevná výplň"
msgid "Tiled"
msgstr "Dlaždice"
@@ -5722,17 +5257,14 @@ msgstr "Dlaždice"
msgid "Vertical gradient"
msgstr "Svislý přechod"
-#, fuzzy
msgid "Wallpaper"
-msgstr "Tapeta pracovní plochy"
+msgstr "Tapeta"
-#, fuzzy
msgid "Background Brightness"
-msgstr "Práh jasu"
+msgstr "Jas pozadí"
-#, fuzzy
msgid "Background Saturation"
-msgstr "Snížit saturaci"
+msgstr "Sytost pozadí"
msgid "Background in Widget Mode"
msgstr ""
@@ -5770,47 +5302,38 @@ msgstr ""
msgid "Windows that always should be treated as widgets"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Above others windows"
-msgstr "Zvýšit okno nad jiná okna"
+msgstr "Nad ostatními okny"
-#, fuzzy
msgid "Below others windows"
-msgstr "Snížit okno pod jiná okna"
+msgstr "Pod ostatními okny"
-#, fuzzy
msgid "Don't show application in pager"
-msgstr "Nezobrazit okno v seznamu úloh"
+msgstr "Nezobrazovat aplikaci v seznamu úloh"
-#, fuzzy
msgid "Don't show application in taskbar"
-msgstr "Nezobrazovat na panelu úloh"
+msgstr "Nezobrazovat aplikaci na panelu úloh"
-#, fuzzy
msgid "Fixed Size Windows"
-msgstr "Pevná velikost ukazovátka"
+msgstr "Pevná velikost oken"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá obrazovka"
-#, fuzzy
msgid "Fullscreen windows"
-msgstr "WMF"
+msgstr "Okna na celou obrazovku"
msgid "Height values"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Matches"
-msgstr "Odpovídající"
+msgstr "Odpovídá"
-#, fuzzy
msgid "Maximized"
-msgstr "maximalizované"
+msgstr "Maximalizované"
-#, fuzzy
msgid "Maximized windows"
-msgstr "Sytost oken v pozad"
+msgstr "Maximalizovaná okna"
msgid "No ARGB visuals"
msgstr ""
@@ -5818,29 +5341,24 @@ msgstr ""
msgid "No focus"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Non closable windows"
-msgstr "Nainstalovat službu Windows"
+msgstr "Okna která nelze zavřít"
-#, fuzzy
msgid "Non maximizable windows"
-msgstr "Nainstalovat službu Windows"
+msgstr "Nemaximalizovatelná okna"
-#, fuzzy
msgid "Non minimizable windows"
-msgstr "Nainstalovat službu Windows"
+msgstr "Neminimalizovatelná okna"
-#, fuzzy
msgid "Non movable windows"
-msgstr "Nainstalovat službu Windows"
+msgstr "Nepřesunutelná okna"
-#, fuzzy
msgid "Non resizable windows"
-msgstr "Nainstalovat službu Windows"
+msgstr "Okna s fixní velikostí"
#, fuzzy
msgid "Set window as non closable"
-msgstr "Nelze nastavit kanál na neblokující: %s"
+msgstr "Nastavit okno jako nezavíratelné"
msgid "Set window as non maximizable"
msgstr ""
@@ -5854,17 +5372,14 @@ msgstr ""
msgid "Set window as non resizable"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Set windows rules"
-msgstr "&Ignoruj pravidla LaTeX-u"
+msgstr "Nastavit pravidla oken"
-#, fuzzy
msgid "Size rules"
-msgstr "Povolit pravidla"
+msgstr "Pravidla velikosti"
-#, fuzzy
msgid "Sized Windows"
-msgstr "WMF"
+msgstr "Okna s nastavenou velikostí"
#, fuzzy
msgid "Skip pager"
@@ -5873,31 +5388,26 @@ msgstr "Vynechat v pageru"
msgid "Skip taskbar"
msgstr "Vynechat v liště úloh"
-#, fuzzy
msgid "Sticky"
-msgstr "Pevný"
+msgstr "Přichytit"
-#, fuzzy
msgid "Sticky windows"
-msgstr "WMF"
+msgstr "Přichycená okna"
msgid "Width values"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Window Rules"
-msgstr "Povolit pravidla"
+msgstr "Pravidla oken"
-#, fuzzy
msgid "Windows that should be resized by default"
-msgstr "Okna, které budou implicitně rozmístěny"
+msgstr "Okna, kterým bude nastavená výchozí velikost"
msgid "Windows that should be treated as not supporting transparency"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Windows will not have focus"
-msgstr "Nekalibrovat zaostření"
+msgstr "Okna, která nepůjde zaměřit"
msgid "\"On all desktops\" sticky match"
msgstr ""
@@ -5908,15 +5418,11 @@ msgstr ""
msgid "Convert Urgency to Demands Attention"
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Firefox Menu Fix"
-msgstr ""
-"Nemohu opravit rodiče inode %i: %m\n"
-"\n"
+msgstr "Oprava nabídky firefoxu"
-#, fuzzy
msgid "Fix broken glProgramEnvParameter4f implementation."
-msgstr " -f Agresivně zkusí opravit porušené balíky.\n"
+msgstr "Opravit špatnou implementaci glProgramEnvParameter4f"
msgid "Fix for broken GLX_MESA_copy_sub_buffer on XGL in fglrx."
msgstr ""
@@ -5948,15 +5454,11 @@ msgid ""
"performance."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Java Window Fix"
-msgstr ""
-"Nemohu opravit rodiče inode %i: %m\n"
-"\n"
+msgstr "Oprava oken Java"
-#, fuzzy
msgid "Legacy Fullscreen Support"
-msgstr "Po&užít balíček hyperref"
+msgstr "Podpora zastaralého režimu plné obrazovky"
msgid "Make \"on all desktops\" windows \"sticky\""
msgstr ""
@@ -5972,23 +5474,18 @@ msgstr ""
msgid "Make Wine and legacy applications fullscreen properly."
msgstr ""
-#, fuzzy
msgid "Metacity-like workarounds."
-msgstr "Obcházení chyb v serverech"
+msgstr "Obcházení chyb ve stylu Metacity"
#, fuzzy
msgid "Notification Daemon Fix"
-msgstr "Démon oznamování aktualizací"
+msgstr "Oprava notifikačního démona"
-#, fuzzy
msgid "OpenOffice.org Menu Fix"
-msgstr "Prezentace OpenOffice.org Impress"
+msgstr "Oprava nabídky OpenOffice.org"
-#, fuzzy
msgid "Qt Window Fix"
-msgstr ""
-"Nemohu opravit rodiče inode %i: %m\n"
-"\n"
+msgstr "Oprava oken Qt"
msgid "Window stickyness"
msgstr ""