summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
blob: 87cbcaaef4503139497163b611e5dfa582d09a90 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
# Swedish translation for ccsm.
# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the compiz-fusion package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007.
# Erik Eloff <erik@eloff.se>, 2007.
# Sebastian Parborg <zedDB@hotmail.com>, 2007.
# Fredrik Karlsson <mjukis@gmail.com>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: compiz-fusion-plugins 0.0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.opencompositing.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-24 12:33+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2008-12-07 18:22+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Compiz Fusion Translators <i18n@lists.compiz-fusion.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"

#, python-format
msgid ""
"The new value for the %(binding)s binding for the action <b>%(action)s</b> "
"in plugin <b>%(plugin)s</b> conflicts with the action <b>%(action_conflict)"
"s</b> of the <b>%(plugin_conflict)s</b> plugin.\n"
"Do you wish to disable <b>%(action_conflict)s</b> in the <b>%"
"(plugin_conflict)s</b> plugin?"
msgstr ""
"Det nya värdet för tangentbindningen %(binding)s för åtgärden <b>%(action)s</"
"b>i insticksmodulen <b>%(plugin)s</b> står i konflikt med åtgärden <b>%"
"(action_conflict)s</b>för insticksmodulen <b>%(plugin_conflict)s</b>.\n"
"Vill du inaktivera <b>%(action_conflict)s</b> i insticksmodulen <b>%"
"(plugin_conflict)s</b>?"

#, python-format
msgid "Disable %(action_conflict)s"
msgstr "Inaktivera %(action_conflict)s"

#, python-format
msgid "Don't set %(action)s"
msgstr "Ställ inte in %(action)s"

#, python-format
msgid "Set %(action)s anyway"
msgstr "Ställ in %(action)s ändå"

msgid "key"
msgstr "tangent"

msgid "button"
msgstr "knapp"

msgid "edge"
msgstr "kant"

#, python-format
msgid ""
"You are trying to use the feature <b>%(feature)s</b> which is <b>not</b> "
"provided by any plugin.\n"
"Do you wish to use this feature anyway?"
msgstr ""
"Du försöker använda funktionen <b>%(feature)s</b> som <b>inte</b> "
"tillhandahålls av någon insticksmodul.\n"
"Vill du använda den här funktionen ändå? "

# Två "Aktivera inte" måste bli förvirrande
#, python-format
msgid "Use %(feature)s"
msgstr "Använd %(feature)s"

#, python-format
msgid "Don't use %(feature)s"
msgstr "Använd inte %(feature)s"

#, python-format
msgid ""
"You are trying to use the feature <b>%(feature)s</b> which is provided by <b>"
"%(plugin)s</b>.\n"
"This plugin is currently disabled.\n"
"Do you wish to enable <b>%(plugin)s</b> so the feature is available?"
msgstr ""
"Du försöker använda funktionen <b>%(feature)s</b> som tillhandahålls av <b>%"
"(plugin)s</b>.\n"
"Den här insticksmodulen är för närvarande inaktiverad.\n"
"Vill du aktivera <b>%(plugin)s</b> så att funktionen blir tillgänglig?"

#, python-format
msgid "Enable %(plugin)s"
msgstr "Aktivera %(plugin)s"

#, python-format
msgid "Don't enable %(feature)s"
msgstr "Aktivera inte %(feature)s"

#, python-format
msgid ""
"Some %(bindings)s bindings of Plugin <b>%(plugin)s</b> conflict with other "
"plugins. Do you want to resolve these conflicts?"
msgstr ""
"Några %(bindings)s bindningar för insticksmodulen <b>%(plugin)s</b> är i "
"konflikt med andra insticksmoduler. Vill du lösa dessa konflikter? "

msgid "Resolve conflicts"
msgstr "Lös konflikter"

msgid "Ignore conflicts"
msgstr "Ignorera konflikter"

#, python-format
msgid ""
"Plugin <b>%(plugin_conflict)s</b> provides feature <b>%(feature)s</b> which "
"is also provided by <b>%(plugin)s</b>"
msgstr ""
"Insticksmodulen <b>%(plugin_conflict)s</b> tillhandahåller funktionen <b>%"
"(feature)s</b>, som även finns i <b>%(plugin)s</b>"

#, python-format
msgid "Disable %(plugin_conflict)s"
msgstr "Inaktivera %(plugin_conflict)s"

#, python-format
msgid "Don't enable %(plugin)s"
msgstr "Aktivera inte %(plugin)s"

#, python-format
msgid "Plugin <b>%(plugin_conflict)s</b> conflicts with <b>%(plugin)s</b>."
msgstr ""
"Insticksmodulen <b>%(plugin_conflict)s</b> står i konflikt med <b>%(plugin)"
"s</b>."

#, python-format
msgid ""
"<b>%(plugin)s</b> requires feature <b>%(feature)s</b> which is provided by "
"the following plugins:\n"
"%(plugin_list)s"
msgstr ""
"<b>%(plugin)s</b> kräver funktionen <b>%(feature)s</b> som tillhandahålls av "
"följande insticksmoduler:\n"
"%(plugin_list)s"

msgid "Enable these plugins"
msgstr "Aktivera dessa insticksmoduler"

#, python-format
msgid "<b>%(plugin)s</b> requires the plugin <b>%(require)s</b>."
msgstr "<b>%(plugin)s</b> kräver insticksmodulen <b>%(require)s</b>."

#, python-format
msgid "Enable %(require)s"
msgstr "Aktivera %(require)s"

#, python-format
msgid ""
"<b>%(plugin)s</b> provides the feature <b>%(feature)s</b> which is required "
"by the plugins <b>%(plugin_list)s</b>."
msgstr ""
"<b>%(plugin)s</b> tillhandahåller funktionen <b>%(feature)s</b> som krävs av "
"insticksmodulerna <b>%(plugin_list)s</b>."

msgid "Disable these plugins"
msgstr "Inaktivera dessa insticksmoduler"

#, python-format
msgid "Don't disable %(plugin)s"
msgstr "Inaktivera inte %(plugin)s"

#, python-format
msgid "<b>%(plugin)s</b> is required by the plugins <b>%(plugin_list)s</b>."
msgstr "<b>%(plugin)s</b> krävs av insticksmodulerna <b>%(plugin_list)s</b>."

msgid "General"
msgstr "Allmänt"

# This is what gnomes translation looks like...
msgid "Accessibility"
msgstr "Tillgänglighet"

msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"

msgid "Extras"
msgstr "Extrafunktioner"

msgid "Window Management"
msgstr "Fönsterhantering"

msgid "Effects"
msgstr "Effekter"

msgid "Image Loading"
msgstr "Bildinläsning"

msgid "Utility"
msgstr "Verktyg"

msgid "All"
msgstr "Alla"

msgid "Uncategorized"
msgstr "Okategoriserade"

msgid "N/A"
msgstr "-"

msgid "Reset setting to the default value"
msgstr "Återställ inställning till standardvärde"

msgid "Edit"
msgstr "Redigera"

msgid "Multi-list settings. You can double-click a row to edit the values."
msgstr ""
"Multilist-inställningar. Du kan dubbelklicka i en rad för att ändra värdena."

#, python-format
msgid "Edit %s"
msgstr "Redigera %s"

#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid shortcut"
msgstr "\"%s\" är inte en giltig genväg"

msgid "Disabled"
msgstr "Inaktiverad"

msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"

msgid "Grab key combination"
msgstr "Fånga tangentkombination"

#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid button"
msgstr "\"%s\" är inte en giltig knapp"

#, python-format
msgid ""
"Using Button1 without modifiers can prevent any left click and thus break "
"your configuration. Do you really want to set \"%s\" button to Button1 ?"
msgstr ""
"Användandet av Knapp1 utan modifierare kan förhindra vänsterklickande och på "
"så sätt ha sönder din konfiguration. Vill du verkligen binda \"%s\" knappen "
"till Knapp1 ?"

#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid edge mask"
msgstr "\"%s\" är inte en giltig kantmask"

msgid "None"
msgstr "Inget"

msgid "CompizConfig Settings Manager"
msgstr "Inställningshanteraren CompizConfig"

msgid "Plugin"
msgstr "Insticksmodul"

msgid "Please press the new key combination"
msgstr "Tryck den nya tangentkombinationen"

msgid "Window Title"
msgstr "Fönstertitel"

# Särskrivning
msgid "Window Role"
msgstr "Fönsterroll"

# Ersatte "Fönsterhantering" med "Fönsternamn"
msgid "Window Name"
msgstr "Fönsternamn"

msgid "Window Class"
msgstr "Fönsterklass"

msgid "Window Type"
msgstr "Fönstertyp"

msgid "Window ID"
msgstr "Fönster-ID"

msgid "And"
msgstr "Och"

msgid "Or"
msgstr "Eller"

msgid "Edit match"
msgstr "Redigera träff"

#. Type
msgid "Type"
msgstr "Typ"

# Ersatte "Värde (%s)" med "Värde"
#. Value
msgid "Value"
msgstr "Värde"

msgid "Grab"
msgstr "Fånga"

#. Relation
msgid "Relation"
msgstr "Relation"

#. Invert
msgid "Invert"
msgstr "Invertera"

msgid "Browse..."
msgstr "Bläddra efter... "

msgid "Images"
msgstr "Bilder"

msgid "File"
msgstr "Fil"

msgid "Open directory..."
msgstr "Öppna katalog..."

msgid "Open file..."
msgstr "Öppna fil..."

msgid "This is a settings manager for the CompizConfig configuration system."
msgstr ""
"Det här är en inställningshanterare för CompizConfig konfigurationssystem."

msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Sebastian Parborg"

msgid "An error has occured"
msgstr "Ett fel har inträffat"

msgid "Warning"
msgstr "Varning"

#, python-format
msgid "Enable %s"
msgstr "Aktivera %s"

msgid "Filter"
msgstr "Filtrera"

#, python-format
msgid "Search %s Plugin Options"
msgstr "Sök alternativ för insticksmodulen %s"

msgid "Use This Plugin"
msgstr "Använd denna insticksmodul"

msgid "Search Compiz Core Options"
msgstr "Sök Compiz Core-alternativ"

msgid "Error"
msgstr "Fel"

msgid ""
"Enter a filter.\n"
"Click the keyboard image to grab a key for which to search."
msgstr ""
"Skriv in ett filter.\n"
"Klicka på tangentbordsbilden för att fånga en tangent att söka efter."

msgid "Search in..."
msgstr "Sök i..."

#. Options
msgid "Short description and name"
msgstr "Kort beskrivning och namn"

msgid "Long description"
msgstr "Lång beskrivning"

msgid "Settings value"
msgstr "Inställningsvärde"

msgid "Group"
msgstr "Grupp"

msgid "Subgroup"
msgstr "Undergrupp"

#. Notebook
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"

msgid "Loading Advanced Search"
msgstr "Läser in avancerad sökning"

msgid "Add a New Profile"
msgstr "Lägg till en ny profil"

msgid "Remove This Profile"
msgstr "Ta bort den här profilen"

msgid "Default"
msgstr "Standard"

msgid "Profile"
msgstr "Profil"

msgid "Import"
msgstr "Importera"

msgid "Import a CompizConfig Profile"
msgstr "Importera en CompizConfig-profil"

msgid "Import as..."
msgstr "Importera som..."

msgid "Import a CompizConfig Profile as a new profile"
msgstr "Importera en CompizConfig-profil som ny profil"

msgid "Export"
msgstr "Exportera"

msgid "Export your CompizConfig Profile"
msgstr "Exportera en CompizConfig profil"

msgid "Reset to defaults"
msgstr "Återställ till standardvärden"

msgid "Reset your CompizConfig Profile to the global defaults"
msgstr "Återställ din CompizConfig profil till de globala standardvärdena"

msgid "Backend"
msgstr "Bakände"

msgid "Integration"
msgstr "Integration"

msgid "Enable integration into the desktop environment"
msgstr "Aktivera integration med skrivbordsmiljö"

msgid "Profiles (*.profile)"
msgstr "Profiler (*.profile)"

msgid "All files"
msgstr "Alla filer"

msgid "Save file.."
msgstr "Spara fil.."

# Kanske duger?
msgid "Do you want to skip default option values while exporting your profile?"
msgstr ""
"Vill du hoppa över standardvärdena på alternativ när du exporterar din "
"profil?"

msgid "Open file.."
msgstr "Öppna fil.."

msgid "Enter a profile name"
msgstr "Ange ett profilnamn"

msgid "Please enter a name for the new profile:"
msgstr "Ange ett namn för den nya profilen:"

msgid "Backend not found."
msgstr "Bakände hittades inte."

#. Auto sort
msgid "Automatic plugin sorting"
msgstr "Automatisk sortering av insticksmoduler"

msgid "Disabled Plugins"
msgstr "Inaktiverade insticksmoduler"

msgid "Enabled Plugins"
msgstr "Aktiverade insticksmoduler"

msgid ""
"Do you really want to disable automatic plugin sorting? This will also "
"disable conflict handling. You should only do this if you know what you are "
"doing."
msgstr ""
"Vill du verkligen avaktivera den automatiska sorteringen av insticksmoduler? "
"Detta kommer också att avaktivera konflikthantering. Du borde bara göra "
"detta om du vet vad du gör."

msgid "Add plugin"
msgstr "Lägg till instickmodul"

msgid "Plugin name:"
msgstr "Insticksmodulens namn:"

msgid "Insert plugin name"
msgstr "Ange insticksmodulens namn"

msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

msgid ""
"Configure the backend, profile and other internal settings used by the "
"Compiz Configuration System."
msgstr ""
"Konfigurera bakände, profil och andra interna inställningar som används av "
"Compiz konfigurationssystem."

msgid "About"
msgstr "Om"

msgid "About CCSM..."
msgstr "Om CCSM..."

msgid "Profile & Backend"
msgstr "Profil och bakände"

msgid "Plugin List"
msgstr "Plugin lista"

msgid "Filter your Plugin list"
msgstr "Filtrera din insticksmodullista"

#, python-format
msgid "Screen %i"
msgstr "Skärm %i"

msgid "Screen"
msgstr "Skärm"

msgid "Category"
msgstr "Kategori"

msgid "Advanced Search"
msgstr "Avancerad sökning"

#, python-format
msgid ""
"<span size=\"large\"><b>No matches found.</b> </span><span>\n"
"\n"
" Your filter \"<b>%s</b>\" does not match any items.</span>"
msgstr ""
"<span size=\"large\"><b>Inga matchingar hittades.</b> </span><span>\n"
"\n"
" Ditt filter \"<b>%s</b>\" matchar inga objekt.</span>"

msgid "Configure Compiz with CompizConfig"
msgstr "Konfigurera Compiz med CompizConfig"

#~ msgid "Computing possible conflicts, please wait"
#~ msgstr "Beräknar eventuella konflikter, var snäll vänta"

#~ msgid "Value (%s)"
#~ msgstr "Värde (%s)"

#~ msgid "Value (%(value)s) for %(setting)s"
#~ msgstr "Värde (%(value)s) för  %(setting)s"

#~ msgid "Unhandled list type %s for %s"
#~ msgstr "Ohanterad listtyp %s för %s"

#~ msgid "Actions"
#~ msgstr "Åtgärder"