summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
blob: 03e96d550cbe5fdf33a8349a0da306c2310f8e71 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
# Slovak translation of ccsm.
# Copyright (C) 2007 compiz-fusion.org
# This file is distributed under the same license as the ccsm package.
# PEPINO <sk.cfteam@gmail.com>, 2007.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ccsm 0.5.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.opencompositing.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-06 11:24+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2008-12-14 10:57+0100\n"
"Last-Translator: Brusnica P <pepino@pobox.sk>\n"
"Language-Team: SLOVAK <sk.cfteam@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"

#, python-format
msgid ""
"The new value for the %(binding)s binding for the action <b>%(action)s</b> "
"in plugin <b>%(plugin)s</b> conflicts with the action <b>%(action_conflict)"
"s</b> of the <b>%(plugin_conflict)s</b> plugin.\n"
"Do you wish to disable <b>%(action_conflict)s</b> in the <b>%"
"(plugin_conflict)s</b> plugin?"
msgstr ""
"Nová hodnota pre %(binding)s väzby na operáciu <b>%(action)s</b> v zásuvnom "
"module <b>%(plugin)s</b> je v konflikte s operáciou <b>%(action_conflict)s</"
"b> zásuvného modulu <b>%(plugin_conflict)s</b>.\n"
"Želáte si vypnúť <b>%(action_conflict)s</b> v zásuvnom module <b>%"
"(plugin_conflict)s</b> plugin?"

#, python-format
msgid "Disable %(action_conflict)s"
msgstr "Vypnúť %(action_conflict)s"

#, python-format
msgid "Don't set %(action)s"
msgstr "Nenastavovať %(action)s"

#, python-format
msgid "Set %(action)s anyway"
msgstr "Nastaviť %(action)s napriek tomu"

msgid "key"
msgstr "kľúč"

msgid "button"
msgstr "tlačidlo"

msgid "edge"
msgstr "okraj"

#, python-format
msgid ""
"You are trying to use the feature <b>%(feature)s</b> which is <b>not</b> "
"provided by any plugin.\n"
"Do you wish to use this feature anyway?"
msgstr ""
"Práve sa pokúšate použiť funkciu <b>%(feature)s</b> ktorú neposkytuje "
"<b>žiadny</b> zásuvný modul.\n"
"Želáte si napriek tomu zapnúť túto funkciu?"

#, python-format
msgid "Use %(feature)s"
msgstr "Použiť %(feature)s"

#, python-format
msgid "Don't use %(feature)s"
msgstr "Nepoužiť %(feature)s"

#, python-format
msgid ""
"You are trying to use the feature <b>%(feature)s</b> which is provided by <b>"
"%(plugin)s</b>.\n"
"This plugin is currently disabled.\n"
"Do you wish to enable <b>%(plugin)s</b> so the feature is available?"
msgstr ""
"Práve sa pokúšate použiť funkciu <b>%(feature)s</b> ktorú poskytuje <b>%"
"(plugin)s</b>.\n"
"Tento zásuvný modul je momentálne vypnutý.\n"
"Želáte si zapnúť <b>%(plugin)s</b> aby bola funkcia k dispozícii?"

#, python-format
msgid "Enable %(plugin)s"
msgstr "Zapnúť %(plugin)s"

#, python-format
msgid "Don't enable %(feature)s"
msgstr "Nezapínať %(feature)s"

#, python-format
msgid ""
"Some %(bindings)s bindings of Plugin <b>%(plugin)s</b> conflict with other "
"plugins. Do you want to resolve these conflicts?"
msgstr ""
"Niektoré %(bindings)s väzby Pluginu <b>%(plugin)s</b> kolidujú s inými "
"pluginmi. Prajete si vyriešiť tieto konflikty?"

msgid "Resolve conflicts"
msgstr "Vyriešiť konflikty"

msgid "Ignore conflicts"
msgstr "Ignorovať konflikty"

#, python-format
msgid ""
"Plugin <b>%(plugin_conflict)s</b> provides feature <b>%(feature)s</b> which "
"is also provided by <b>%(plugin)s</b>"
msgstr ""
"Zásuvný modul <b>%(plugin_conflict)s</b> poskytuje funkcionalitu <b>%"
"(feature)s</b>, ktorú poskytuje aj <b>%(plugin)s</b>"

#, python-format
msgid "Disable %(plugin_conflict)s"
msgstr "Vypnúť %(plugin_conflict)s"

#, python-format
msgid "Don't enable %(plugin)s"
msgstr "Nezapínať %(plugin)s"

#, python-format
msgid "Plugin <b>%(plugin_conflict)s</b> conflicts with <b>%(plugin)s</b>."
msgstr ""
"Zásuvný modul <b>%(plugin_conflict)s</b> je v konflikte s <b>%(plugin)s</b>."

#, python-format
msgid ""
"<b>%(plugin)s</b> requires feature <b>%(feature)s</b> which is provided by "
"the following plugins:\n"
"%(plugin_list)s"
msgstr ""
"<b>%(plugin)s</b> vyžaduje funkcionalitu <b>%(feature)s</b>, ktorú posktujú "
"nasledovné zásuvné moduly:\n"
"%(plugin_list)s"

msgid "Enable these plugins"
msgstr "Zapnúť tieto zásuvné moduly"

#, python-format
msgid "<b>%(plugin)s</b> requires the plugin <b>%(require)s</b>."
msgstr "<b>%(plugin)s</b> vyžaduje zásuvný modul <b>%(require)s</b>."

#, python-format
msgid "Enable %(require)s"
msgstr "Zapnúť %(require)s"

#, python-format
msgid ""
"<b>%(plugin)s</b> provides the feature <b>%(feature)s</b> which is required "
"by the plugins <b>%(plugin_list)s</b>."
msgstr ""
"<b>%(plugin)s</b> poskytuje funkcionalitu <b>%(feature)s</b>, ktorú vyžaduje "
"zásuvný modul <b>%(plugin_list)s</b>."

msgid "Disable these plugins"
msgstr "Vypnúť tieto zásuvné moduly"

#, python-format
msgid "Don't disable %(plugin)s"
msgstr "Nevypínajte %(plugin)s"

#, python-format
msgid "<b>%(plugin)s</b> is required by the plugins <b>%(plugin_list)s</b>."
msgstr "<b>%(plugin)s</b> vyžadujú zásuvné moduly <b>%(plugin_list)s</b>."

msgid "General"
msgstr "Všeobecné"

msgid "Accessibility"
msgstr "Prístupnosť"

msgid "Desktop"
msgstr "Plocha"

msgid "Extras"
msgstr "Extra"

msgid "Window Management"
msgstr "Správa okien"

msgid "Effects"
msgstr "Efekty"

msgid "Image Loading"
msgstr "Načítavanie obrázka"

msgid "Utility"
msgstr "Nástroje"

msgid "All"
msgstr "Všetky"

msgid "Uncategorized"
msgstr "Nezaradené"

msgid "N/A"
msgstr "N/D"

msgid "Reset setting to the default value"
msgstr "Vrátiť nastavenia na šatndardné hodnoty"

msgid "Edit"
msgstr "Upraviť"

msgid "Multi-list settings. You can double-click a row to edit the values."
msgstr ""
"Viac-zoznamové nastavenia. Hodnoty môžete upraviť potom ako dvakrát kliknete "
"na riadok."

#, python-format
msgid "Edit %s"
msgstr "Upraviť %s"

#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid shortcut"
msgstr "\"%s\" nie je platná skratka"

msgid "Disabled"
msgstr "Vypnutý"

msgid "Enabled"
msgstr "Zapnutý"

msgid "Grab key combination"
msgstr "Kombinácia kláves zachytenia"

#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid button"
msgstr "\"%s\" nie je platné tlačidlo"

#, python-format
msgid ""
"Using Button1 without modifiers can prevent any left click and thus break "
"your configuration. Do you really want to set \"%s\" button to Button1 ?"
msgstr ""
"Použitie Tlačidla1 bez modifikátorov môže zabrániť akémukoľvek kliknutiu "
"ľavým tlačidlom a tak pokaziť vašu konfiguráciu. Skutočne si želáte nastaviť "
"tlačidlo \"%s\" na Talčidlo1 ?"

#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid edge mask"
msgstr "\"%s\" nie je platná maska hrany"

msgid "None"
msgstr "Žiadne"

msgid "CompizConfig Settings Manager"
msgstr "Správca nastavení CompizConfig"

msgid "Plugin"
msgstr "Zásuvný modul"

msgid "Please press the new key combination"
msgstr "Prosím stlačte novú kombináciu kláves"

msgid "Window Title"
msgstr "Nadpis okna"

msgid "Window Role"
msgstr "Rola okna"

msgid "Window Name"
msgstr "Názov okna"

msgid "Window Class"
msgstr "Trieda okna"

msgid "Window Type"
msgstr "Typ okna"

msgid "Window ID"
msgstr "ID okna"

msgid "And"
msgstr "Aj"

msgid "Or"
msgstr "Alebo"

msgid "Edit match"
msgstr "Upraviť zhodu"

#. Type
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#. Value
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"

msgid "Grab"
msgstr "Chytiť"

#. Relation
msgid "Relation"
msgstr "Vzťah"

#. Invert
msgid "Invert"
msgstr "Invertovať"

msgid "Browse..."
msgstr "Prechádzať..."

msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

msgid "File"
msgstr "Súbor"

msgid "Open directory..."
msgstr "Otvoriť adresár..."

msgid "Open file..."
msgstr "Otvoriť súbor..."

msgid "This is a settings manager for the CompizConfig configuration system."
msgstr "Toto je správca nastavení konfiguračného systému CompizConfig."

msgid "translator-credits"
msgstr ""
"prekladatelia-zásluhy ivan masár &lt; helix84 at centrum.sk &lt; , 2008, "
"pepino &lt; sk.cfteam at gmail.com &gt; , 2007"

msgid "An error has occured"
msgstr "Vyskytla sa chyba"

msgid "Warning"
msgstr "Upozornenie"

#, python-format
msgid "Enable %s"
msgstr "Zapnúť %s"

msgid "Filter"
msgstr "Sito"

#, python-format
msgid "Search %s Plugin Options"
msgstr "Hťadať %s Možnosti zásuvného modulu"

msgid "Use This Plugin"
msgstr "Použiť tento zásuvný modul"

msgid "Search Compiz Core Options"
msgstr "Hľadať Nastavenia Compiz Core"

msgid "Error"
msgstr "Chyba"

msgid ""
"Enter a filter.\n"
"Click the keyboard image to grab a key for which to search."
msgstr ""
"Zadajte filter.\n"
"Kliknutím na obrázok klávesnice zachytíte kláves, ktorý sa má hľadať."

msgid "Search in..."
msgstr "Hľadať v..."

#. Options
msgid "Short description and name"
msgstr "Krátky popis a názov"

msgid "Long description"
msgstr "Dlhý popis"

msgid "Settings value"
msgstr "Hodnoty nastavení"

msgid "Group"
msgstr "Skupina"

msgid "Subgroup"
msgstr "Podskupina"

#. Notebook
msgid "Settings"
msgstr "Nastavenia"

msgid "Loading Advanced Search"
msgstr "Načítava sa rozšírené vyhľadávanie"

msgid "Add a New Profile"
msgstr "Pridať nový profil"

msgid "Remove This Profile"
msgstr "Odstráňiť tento profil"

msgid "Default"
msgstr "Štandardné"

msgid "Profile"
msgstr "Profil"

msgid "Import"
msgstr "Importovať"

msgid "Import a CompizConfig Profile"
msgstr "Importovať CompizConfig Profil"

msgid "Import as..."
msgstr "Importovať ako..."

msgid "Import a CompizConfig Profile as a new profile"
msgstr "Importovať CompizConfig Profil ako nový profil"

msgid "Export"
msgstr "Exportovať"

msgid "Export your CompizConfig Profile"
msgstr "Exportovať váš CompizConfig Profil"

msgid "Reset to defaults"
msgstr "Vrátiť štandardné hodnoty"

msgid "Reset your CompizConfig Profile to the global defaults"
msgstr "Prestaviť vaše CompizConfig Profil na štandardné globálne hodnoty"

msgid "Backend"
msgstr "Na pozadí"

msgid "Integration"
msgstr "Integrácia"

msgid "Enable integration into the desktop environment"
msgstr "Zapnúť integráciu s pracovným prostredím"

msgid "Profiles (*.profile)"
msgstr "Profily (*.profile)"

msgid "All files"
msgstr "Všetky súbory"

msgid "Save file.."
msgstr "Uložiť súbor.."

msgid "Do you want to skip default option values while exporting your profile?"
msgstr "Prajete si preskočiť štandardné hodnoty volieb pri exporte profilu?"

msgid "Open file.."
msgstr "Otvoriť súbor.."

msgid "Enter a profile name"
msgstr "Zadajte názov profilu"

msgid "Please enter a name for the new profile:"
msgstr "Zadajte prosím názov nového profilu:"

msgid "Backend not found."
msgstr "Backend nebol nájdený."

#. Auto sort
msgid "Automatic plugin sorting"
msgstr "Automatické triedenie zásuvných modulov"

msgid "Disabled Plugins"
msgstr "Vypnuté zásuvné moduly"

msgid "Enabled Plugins"
msgstr "Zapnuté zásuvné moduly"

msgid ""
"Do you really want to disable automatic plugin sorting? This will also "
"disable conflict handling. You should only do this if you know what you are "
"doing."
msgstr ""
"Naozaj si želáte vypnúť automatické zoraďovanie pluginov? Taktiež vypnete "
"kontrolu konfliktov. Mali by ste to urobiť, iba ak ste si istí, čo robíte."

msgid "Add plugin"
msgstr "Pridať zásuvný modul"

msgid "Plugin name:"
msgstr "Názov zásuvného modulu:"

msgid "Insert plugin name"
msgstr "Zadajte názov zásuvného modulu"

msgid "Preferences"
msgstr "Nastavenia"

msgid ""
"Configure the backend, profile and other internal settings used by the "
"Compiz Configuration System."
msgstr ""
"Konfigurovať backend, profil a ostatné vnútorné nastavenia, ktoré používa "
"Systém na konfiguráciu Compiz-u."

msgid "About"
msgstr "O aplikácii"

msgid "About CCSM..."
msgstr "O CCSM..."

msgid "Profile & Backend"
msgstr "Profil a backend"

msgid "Plugin List"
msgstr "Zoznam zásuvných modulov"

msgid "Filter your Plugin list"
msgstr "Filtrovať váš zoznam zásuvných modulov"

#, python-format
msgid "Screen %i"
msgstr "Obrazovka %i"

msgid "Screen"
msgstr "Obrazovka"

msgid "Category"
msgstr "Kategória"

msgid "Advanced Search"
msgstr "Rozšírené vyhľadávanie"

#, python-format
msgid ""
"<span size=\"large\"><b>No matches found.</b> </span><span>\n"
"\n"
" Your filter \"<b>%s</b>\" does not match any items.</span>"
msgstr ""
"<span size=\"large\"><b>Neboli nájdené žiadne zhody.</b> </span><span>\n"
"\n"
" Váš filter \"<b>%s</b>\" nesúhlasí so žiadnou položkou.</span>"

msgid "Configure Compiz with CompizConfig"
msgstr "Nastav Compiz s pomocou CompizConfig"

#~ msgid "Computing possible conflicts, please wait"
#~ msgstr "Prebieha hľadanie možných konfliktov, prosím počkajte"

#~ msgid "Value (%s)"
#~ msgstr "Hodnota (%s)"

#, fuzzy
#~ msgid "Value (%(value)s) for %(setting)s"
#~ msgstr "Hodnota (%s) pre %s"

#~ msgid "Unhandled list type %s for %s"
#~ msgstr "Nezmenený zoznam typ %s pre %s"

#~ msgid "Actions"
#~ msgstr "Akcie"

#~ msgid "Name"
#~ msgstr "Meno"

#~ msgid "Screen Edge"
#~ msgstr "Kraj obrazovky"

#~ msgid "Button %i"
#~ msgstr "Tlačidlo %i"

#~ msgid "Edge Button"
#~ msgstr "Krajné Tlačidlo"

#~ msgid "On System Bell"
#~ msgstr "Na systémové upozornenie"

#~ msgid "Edit Action: %s"
#~ msgstr "Upravovacie Akcie: %s "

#~ msgid "Screen Edges"
#~ msgstr "Kraje Obrazovky"

#~ msgid "Reset To Defaults"
#~ msgstr "prestav na prednastavené"