summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
blob: cdcfa5984a3c20ff0a5c43f81823524cfc926356 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
# CompizConfig polish translation.
# Copyright (C) 2007 Karol Sikora
# This file is distributed under the same license as the ccsm package.
# Karol Sikora <elektrrrus@gmail.com>, 2007.
# Mariusz Fik <fisiu82@gmail.com>, 2007.
# Maciej Warnecki <maciekw5@gmail.com>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.opencompositing.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-24 12:33+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-14 21:09+0200\n"
"Last-Translator: Michal Kaluzniak <the_hooltay@o2.pl>\n"
"Language-Team: pl_PL <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"

#, python-format
msgid ""
"The new value for the %(binding)s binding for the action <b>%(action)s</b> "
"in plugin <b>%(plugin)s</b> conflicts with the action <b>%(action_conflict)"
"s</b> of the <b>%(plugin_conflict)s</b> plugin.\n"
"Do you wish to disable <b>%(action_conflict)s</b> in the <b>%"
"(plugin_conflict)s</b> plugin?"
msgstr ""
"Nowa wartość %(binding)s skrótu dla akcji <b>%(action)s</b> we wtyczce <b>%"
"(plugin)s</b>jest w konflikcie z akcją <b>%(action_conflict)s</b> wtyczki <b>"
"%(plugin_conflict)s</b>.\n"
"Czy chcesz wyłączyć <b>%(action_conflict)s</b> we wtyczce <b>%"
"(plugin_conflict)s</b>?"

#, python-format
msgid "Disable %(action_conflict)s"
msgstr "Wyłącz %(action_conflict)s"

#, python-format
msgid "Don't set %(action)s"
msgstr "Nie ustawiaj %(action)s"

#, python-format
msgid "Set %(action)s anyway"
msgstr "Ustaw %(action)s mimo wszystko"

msgid "key"
msgstr "klawisz"

msgid "button"
msgstr "przycisk"

msgid "edge"
msgstr "krawędź"

#, python-format
msgid ""
"You are trying to use the feature <b>%(feature)s</b> which is <b>not</b> "
"provided by any plugin.\n"
"Do you wish to use this feature anyway?"
msgstr ""
"Próbujesz użyć funkcji <b>%(feature)s</b>, która <b> nie </b> jest "
"udostępniana przez żadną z wtyczek. \n"
"Czy chcesz jej użyć mimo to?"

#, python-format
msgid "Use %(feature)s"
msgstr "Użyj %(feature)s"

#, python-format
msgid "Don't use %(feature)s"
msgstr "Nie używaj %(feature)s"

#, python-format
msgid ""
"You are trying to use the feature <b>%(feature)s</b> which is provided by <b>"
"%(plugin)s</b>.\n"
"This plugin is currently disabled.\n"
"Do you wish to enable <b>%(plugin)s</b> so the feature is available?"
msgstr ""
"Próbujesz użyć funkcji <b>%(feature)s</b> która jest dostępna w <b>%(plugin)"
"s</b>.\n"
"Ta wtyczka jest aktualnie nieaktywna.\n"
"Chcesz włączyć <b>%(plugin)s</b> aby ta funkcja była dostępna?"

#, python-format
msgid "Enable %(plugin)s"
msgstr "Włącz %(plugin)s"

#, python-format
msgid "Don't enable %(feature)s"
msgstr "Nie włączaj %(feature)s"

#, python-format
msgid ""
"Some %(bindings)s bindings of Plugin <b>%(plugin)s</b> conflict with other "
"plugins. Do you want to resolve these conflicts?"
msgstr ""
"Niektóre %(bindings)s skróty pluginu <b>%(plugin)s</b> powodują konflikt z "
"innymi pluginami. Czy chcesz rozwiązać te konflikty?"

msgid "Resolve conflicts"
msgstr "Rozwiąż konflikty"

msgid "Ignore conflicts"
msgstr "Ignoruj konflikty"

#, python-format
msgid ""
"Plugin <b>%(plugin_conflict)s</b> provides feature <b>%(feature)s</b> which "
"is also provided by <b>%(plugin)s</b>"
msgstr ""
"Wtyczka <b>%(plugin_conflict)s</b> dostarcza funkcję <b>%(feature)s</b>, "
"która jest już  dostępna we wtyczce <b%(plugin)s</b>"

#, python-format
msgid "Disable %(plugin_conflict)s"
msgstr "Wyłącz %(plugin_conflict)s"

#, python-format
msgid "Don't enable %(plugin)s"
msgstr "Nie włączaj %(plugin)s"

#, python-format
msgid "Plugin <b>%(plugin_conflict)s</b> conflicts with <b>%(plugin)s</b>."
msgstr ""
"Wtyczka <b>%(plugin_conflict)s</b> jest w konflikcie z <b>%(plugin)s</b>."

#, python-format
msgid ""
"<b>%(plugin)s</b> requires feature <b>%(feature)s</b> which is provided by "
"the following plugins:\n"
"%(plugin_list)s"
msgstr ""
"<b>%(plugin)s</b> wymaga funkcji <b>%(feature)s</b>, która jest dostępna w "
"następujących wtyczkach:\n"
"%(plugin_list)s"

msgid "Enable these plugins"
msgstr "Włącz te wtyczki"

#, python-format
msgid "<b>%(plugin)s</b> requires the plugin <b>%(require)s</b>."
msgstr "<b>%(plugin)s</b> wymaga wtyczki <b>%(require)s</b>."

#, python-format
msgid "Enable %(require)s"
msgstr "Włącz %(require)s"

#, python-format
msgid ""
"<b>%(plugin)s</b> provides the feature <b>%(feature)s</b> which is required "
"by the plugins <b>%(plugin_list)s</b>."
msgstr ""
"<b>%(plugin)s</b> dostarcza funkcję <b>%(feature)s</b>, która jest wymagana "
"przez wtyczki <b>%(plugin_list)s</b>"

msgid "Disable these plugins"
msgstr "Wyłącz te wtyczki"

#, python-format
msgid "Don't disable %(plugin)s"
msgstr "Nie wyłączaj %(plugin)s"

#, python-format
msgid "<b>%(plugin)s</b> is required by the plugins <b>%(plugin_list)s</b>."
msgstr "<b>%(plugin)s</b> jest wymagany przez wtyczki <b>%(plugin_list)s</b>"

msgid "General"
msgstr "Ogólne"

msgid "Accessibility"
msgstr "Dostępność"

msgid "Desktop"
msgstr "Pulpit"

msgid "Extras"
msgstr "Dodatki"

msgid "Window Management"
msgstr "Zarządzanie oknami"

msgid "Effects"
msgstr "Efekty"

msgid "Image Loading"
msgstr "Ładowanie obrazków"

msgid "Utility"
msgstr "Narzędzia"

msgid "All"
msgstr "Wszystkie"

msgid "Uncategorized"
msgstr "Bez kategorii"

msgid "N/A"
msgstr "Niedostępne"

msgid "Reset setting to the default value"
msgstr "Przywróć ustawienia domyślne"

msgid "Edit"
msgstr "Edycja"

msgid "Multi-list settings. You can double-click a row to edit the values."
msgstr ""
"Ustawienia wielu list. Możesz kliknąć podwójnie rząd by edytować wartości."

#, python-format
msgid "Edit %s"
msgstr "Edycja %s"

#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid shortcut"
msgstr "\"%s\" nie jest poprawnym skrótem"

msgid "Disabled"
msgstr "Wyłączone"

msgid "Enabled"
msgstr "Włączone"

msgid "Grab key combination"
msgstr "Przechwyć kombinację klawiszy"

#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid button"
msgstr "\"%s\" nie jest poprawnym przyciskiem"

#, python-format
msgid ""
"Using Button1 without modifiers can prevent any left click and thus break "
"your configuration. Do you really want to set \"%s\" button to Button1 ?"
msgstr ""
"Używanie Przycisku1 (LPM) bez modyfikatorów może uniemożliwić klikanie lewym "
"przyciskiem myszki i może zakłócić twoją konfigurację. Czy na pewno chcesz "
"przyporządkować przycisk \"%s\" do Przycisku1? "

#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid edge mask"
msgstr "\"%s\" nie jest ważną maską brzegów"

msgid "None"
msgstr "Brak"

msgid "CompizConfig Settings Manager"
msgstr "Menedżer ustawień CompizConfig"

msgid "Plugin"
msgstr "Wtyczka"

msgid "Please press the new key combination"
msgstr "Proszę wcisnąć nową kombinację klawiszy"

msgid "Window Title"
msgstr "Tytuł okna"

msgid "Window Role"
msgstr "Rola okna"

msgid "Window Name"
msgstr "Nazwa okna"

msgid "Window Class"
msgstr "Klasa okna"

msgid "Window Type"
msgstr "Typ okna"

msgid "Window ID"
msgstr "ID okna"

msgid "And"
msgstr "I"

msgid "Or"
msgstr "Lub"

msgid "Edit match"
msgstr "Edytuj układ"

#. Type
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#. Value
msgid "Value"
msgstr "Wartość "

msgid "Grab"
msgstr "Złap"

#. Relation
msgid "Relation"
msgstr "Relacja"

#. Invert
msgid "Invert"
msgstr "Odwróć"

msgid "Browse..."
msgstr "Przeglądaj..."

msgid "Images"
msgstr "Grafiki"

msgid "File"
msgstr "Plik"

msgid "Open directory..."
msgstr "Otwórz folder..."

msgid "Open file..."
msgstr "Otwórz plik..."

msgid "This is a settings manager for the CompizConfig configuration system."
msgstr "To jest menedżer ustawień dla systemu konfiguracji CompizConfig."

msgid "translator-credits"
msgstr "Tłumacze"

msgid "An error has occured"
msgstr "Wystąpił błąd"

msgid "Warning"
msgstr "Ostrzeżenie"

#, python-format
msgid "Enable %s"
msgstr "Włącz %s"

msgid "Filter"
msgstr "Filtr"

#, python-format
msgid "Search %s Plugin Options"
msgstr "Znajdź %s opcję wtyczki"

msgid "Use This Plugin"
msgstr "Użyj wtyczki"

msgid "Search Compiz Core Options"
msgstr "Znajdź opcję Compiz Core"

msgid "Error"
msgstr "Błąd"

msgid ""
"Enter a filter.\n"
"Click the keyboard image to grab a key for which to search."
msgstr ""
"Wprowadź filtr.\n"
"Kliknij w ikonę klawiatury, by wybrać szukany klawisz"

msgid "Search in..."
msgstr "Szukaj w..."

#. Options
msgid "Short description and name"
msgstr "Krótki opis i nazwa"

msgid "Long description"
msgstr "Pełny opis"

msgid "Settings value"
msgstr "Wartość ustawień"

msgid "Group"
msgstr "Grupa"

msgid "Subgroup"
msgstr "Podgrupa"

#. Notebook
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"

msgid "Loading Advanced Search"
msgstr "Ładuje zaawansowane szukanie"

msgid "Add a New Profile"
msgstr "Dodaj nowy profil"

msgid "Remove This Profile"
msgstr "Usuń ten profil"

msgid "Default"
msgstr "Ustawienia domyślne"

msgid "Profile"
msgstr "Profil"

msgid "Import"
msgstr "Importuj"

msgid "Import a CompizConfig Profile"
msgstr "Importowanie profilu CompizConfig"

msgid "Import as..."
msgstr "Importuj jako..."

msgid "Import a CompizConfig Profile as a new profile"
msgstr "Importowanie nowego profilu CompizConfig"

msgid "Export"
msgstr "Eksportuj"

msgid "Export your CompizConfig Profile"
msgstr "Eksportuj swój profil CompizConfig"

msgid "Reset to defaults"
msgstr "Przywróć ustawienia domyślne"

msgid "Reset your CompizConfig Profile to the global defaults"
msgstr "Resetuj swój profil CompizConfig do domyślnych wartości"

msgid "Backend"
msgstr "Sposób zapisania"

msgid "Integration"
msgstr "Integracja"

msgid "Enable integration into the desktop environment"
msgstr "Włącz integracje ze środowiskiem pulpitu"

msgid "Profiles (*.profile)"
msgstr "Profile (*.profile)"

msgid "All files"
msgstr "Wszystkie pliki"

msgid "Save file.."
msgstr "Zapisz plik.."

msgid "Do you want to skip default option values while exporting your profile?"
msgstr "Czy chcesz ominąć domyślne wartości opcji eksportując swój profil?"

msgid "Open file.."
msgstr "Otwórz plik.."

msgid "Enter a profile name"
msgstr "Wprowadź nazwę profilu"

msgid "Please enter a name for the new profile:"
msgstr "Wprowadź nazwę nowego profilu: "

msgid "Backend not found."
msgstr "Sposób zapisania nie znaleziony."

#. Auto sort
msgid "Automatic plugin sorting"
msgstr "Automatyczne sortowanie wtyczek"

msgid "Disabled Plugins"
msgstr "Wyłączone wtyczki"

msgid "Enabled Plugins"
msgstr "Włączone wtyczki"

msgid ""
"Do you really want to disable automatic plugin sorting? This will also "
"disable conflict handling. You should only do this if you know what you are "
"doing."
msgstr ""
"Czy na pewno chcesz wyłączyć automatyczne sortowanie wtyczek? To wyłączy "
"także obsługę konfliktów. Powinieneś to robić tylko jeśli wiesz co robisz."

msgid "Add plugin"
msgstr "Dodaj wtyczkę"

msgid "Plugin name:"
msgstr "Nazwa wtyczki:"

msgid "Insert plugin name"
msgstr "Wpisz nazwę wtyczki"

msgid "Preferences"
msgstr "Preferencje"

msgid ""
"Configure the backend, profile and other internal settings used by the "
"Compiz Configuration System."
msgstr ""
"Konfiguracja sposobu zapisania i profilu używanego przez system konfiguracji "
"Compiz-a"

msgid "About"
msgstr "O..."

msgid "About CCSM..."
msgstr "O CCSM..."

msgid "Profile & Backend"
msgstr "Profile i sposób zapisania"

msgid "Plugin List"
msgstr "Lista wtyczek"

msgid "Filter your Plugin list"
msgstr "Filtr twojej listy wtyczek"

#, python-format
msgid "Screen %i"
msgstr "Ekran %i"

msgid "Screen"
msgstr "Ekran"

msgid "Category"
msgstr "Kategoria"

msgid "Advanced Search"
msgstr "Zaawansowane szukanie"

#, python-format
msgid ""
"<span size=\"large\"><b>No matches found.</b> </span><span>\n"
"\n"
" Your filter \"<b>%s</b>\" does not match any items.</span>"
msgstr ""
"<span size=\"large\"><b>Nic nie znaleziono.</b> </span><span>\n"
"\n"
" Twój filtr \"<b>%s</b>\" nie pasje do żadnych wyników wyszkiwania.</span>"

msgid "Configure Compiz with CompizConfig"
msgstr "Konfiguruj Compiz przy pomocy Menadżera Ustawień CompizConfig"

#~ msgid "Computing possible conflicts, please wait"
#~ msgstr "Obliczanie możliwych konfliktów, proszę czekać"

#~ msgid "Value (%s)"
#~ msgstr "Wartość (%s)"

#~ msgid "Value (%(value)s) for %(setting)s"
#~ msgstr "Wartość (%(value)s) dla %(setting)s: "

#~ msgid "Unhandled list type %s for %s"
#~ msgstr "Nieprawidłowa wartość %s dla %s"

#~ msgid "Actions"
#~ msgstr "Akcje"

#~ msgid "PyGtk 2.10.0 or later required"
#~ msgstr "Wymagany jest PyGtk w wersji 2.10.0 lub wyższej"

#, fuzzy
#~ msgid "Multi-list settings"
#~ msgstr "Lista ustawień"

#~ msgid "Name"
#~ msgstr "Nazwa"

#~ msgid "Screen Edge"
#~ msgstr "Róg ekaranu"

#, fuzzy
#~ msgid "On System Bell"
#~ msgstr "Na powiadomienie systemu"

#~ msgid "Edit Action: %s"
#~ msgstr "Edytuj akcję: %s"

#~ msgid "Screen Edges"
#~ msgstr "Narożniki ekranu"

#~ msgid "Backend &amp; Profile"
#~ msgstr "Sposób zapisania i profile"