summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nb.po
blob: a4ab8c3e2ef9b439dc7cbf916e95cc64ee84c256 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
# Norwegian Bokmaal translation for CSSM.
# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the CCSM package.
# <ketil.w.aanensen@gmail.com>, 2007.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CompizConfig Settings Manager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.opencompositing.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-06 11:24+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-10 22:53+0200\n"
"Last-Translator: Markus Igeland <markusigeland@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"

#, python-format
msgid ""
"The new value for the %(binding)s binding for the action <b>%(action)s</b> "
"in plugin <b>%(plugin)s</b> conflicts with the action <b>%(action_conflict)"
"s</b> of the <b>%(plugin_conflict)s</b> plugin.\n"
"Do you wish to disable <b>%(action_conflict)s</b> in the <b>%"
"(plugin_conflict)s</b> plugin?"
msgstr ""
"Den nye verdien for snarveien %(binding)s for hendelsen <b>%(action)s</b> i "
"tillegget <b>%(plugin)s</b> er i konflikt med hendelsen <b>%(action_conflict)"
"s</b> i tillegget <b>%(plugin_conflict)s</b>.\n"
"Vil du slå av <b>%(action_conflict)s</b> i tillegget <b>%(plugin_conflict)s</"
"b>?"

#, python-format
msgid "Disable %(action_conflict)s"
msgstr "Slå av %(action_conflict)s"

#, python-format
msgid "Don't set %(action)s"
msgstr "Ikke velg %(action)s"

#, python-format
msgid "Set %(action)s anyway"
msgstr "Velg %(action)s uansett"

msgid "key"
msgstr "Tast"

msgid "button"
msgstr "Knapp"

msgid "edge"
msgstr "Kant"

#, python-format
msgid ""
"You are trying to use the feature <b>%(feature)s</b> which is <b>not</b> "
"provided by any plugin.\n"
"Do you wish to use this feature anyway?"
msgstr ""
"Du prøver å bruke funksjonaliteten <b>%(feature)s</b> som <b>ikke</b> "
"leveres av noe tillegg.\n"
"Ønsker du å bruke denne funksjonaliteten uansett?"

#, python-format
msgid "Use %(feature)s"
msgstr "Bruk %(feature)s"

#, python-format
msgid "Don't use %(feature)s"
msgstr "Ikke bruk %(feature)s"

#, python-format
msgid ""
"You are trying to use the feature <b>%(feature)s</b> which is provided by <b>"
"%(plugin)s</b>.\n"
"This plugin is currently disabled.\n"
"Do you wish to enable <b>%(plugin)s</b> so the feature is available?"
msgstr ""
"Du prøver å bruke funksjonaliteten <b>%(feature)s</b> som leveres av "
"tillegget <b>%(plugin)s</b>.\n"
"Dette programtillegget er for tiden slått av.\n"
"Vil du skru på <b>%(plugin)s</b> så funksjonaliteten er tilgjengelig?"

#, python-format
msgid "Enable %(plugin)s"
msgstr "Slå på %(plugin)s"

#, python-format
msgid "Don't enable %(feature)s"
msgstr "Ikke slå på %(feature)s"

#, python-format
msgid ""
"Some %(bindings)s bindings of Plugin <b>%(plugin)s</b> conflict with other "
"plugins. Do you want to resolve these conflicts?"
msgstr ""

msgid "Resolve conflicts"
msgstr "Løs conflikter"

msgid "Ignore conflicts"
msgstr "Ignorer konflikter"

#, python-format
msgid ""
"Plugin <b>%(plugin_conflict)s</b> provides feature <b>%(feature)s</b> which "
"is also provided by <b>%(plugin)s</b>"
msgstr ""
"Programtillegget <b>%(plugin_conflict)s</b> leverer funksjonaliteten <b>%"
"(feature)s</b> som også leveres av <b>%(plugin)s</b>"

#, python-format
msgid "Disable %(plugin_conflict)s"
msgstr "Slå av %(plugin_conflict)s"

#, python-format
msgid "Don't enable %(plugin)s"
msgstr "Ikke skru på %(plugin)s"

#, python-format
msgid "Plugin <b>%(plugin_conflict)s</b> conflicts with <b>%(plugin)s</b>."
msgstr ""
"Programtillegget <b>%(plugin_conflict)s</b> er i konflikt med <b>%(plugin)s</"
"b>"

#, python-format
msgid ""
"<b>%(plugin)s</b> requires feature <b>%(feature)s</b> which is provided by "
"the following plugins:\n"
"%(plugin_list)s"
msgstr ""
"<b>%(plugin)s</b> krever funksjonaliteten <b>%(feature)s</b> som leveres av "
"de følgende programtilleggene:\n"
"%(plugin_list)s"

msgid "Enable these plugins"
msgstr "Skru på disse tilleggene"

#, python-format
msgid "<b>%(plugin)s</b> requires the plugin <b>%(require)s</b>."
msgstr "<b>%(plugin)s</b> krever programtillegget <b>%(require)s</b>."

#, python-format
msgid "Enable %(require)s"
msgstr "Skru på %(require)s"

#, python-format
msgid ""
"<b>%(plugin)s</b> provides the feature <b>%(feature)s</b> which is required "
"by the plugins <b>%(plugin_list)s</b>."
msgstr ""
"<b>%(plugin)s</b> leverer funksjonaliteten <b>%(feature)s</b> som kreves av "
"programtilleggene <b>%(plugin_list)s</b>."

msgid "Disable these plugins"
msgstr "Slå av disse tilleggene"

#, python-format
msgid "Don't disable %(plugin)s"
msgstr "Ikke slå av %(plugin)s"

#, python-format
msgid "<b>%(plugin)s</b> is required by the plugins <b>%(plugin_list)s</b>."
msgstr "<b>%(plugin)s</b> kreves av programtilleggen <b>%(plugin_list)s</b>."

msgid "General"
msgstr "Generelt"

msgid "Accessibility"
msgstr "Tilgjengelighet"

msgid "Desktop"
msgstr "Skrivebord"

msgid "Extras"
msgstr "Ekstra"

msgid "Window Management"
msgstr "Vindushåndtering"

msgid "Effects"
msgstr "Effekter"

msgid "Image Loading"
msgstr "Bildelasting"

msgid "Utility"
msgstr "Nytte"

msgid "All"
msgstr "Alle"

msgid "Uncategorized"
msgstr "Ukategorisert"

msgid "N/A"
msgstr ""

msgid "Reset setting to the default value"
msgstr "Tilbakestill innstillingen til standardverdien"

msgid "Edit"
msgstr "Rediger"

msgid "Multi-list settings. You can double-click a row to edit the values."
msgstr ""
"Flerliste-innstillinger. Du kan dobbeltklikke på en rad for å redigere "
"verdiene."

#, python-format
msgid "Edit %s"
msgstr "Rediger %s"

#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid shortcut"
msgstr "\"%s\" er ikke en gyldig snarvei"

msgid "Disabled"
msgstr "Slått av"

msgid "Enabled"
msgstr "Skrudd på"

msgid "Grab key combination"
msgstr "Hent tastekombinasjon"

#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid button"
msgstr "\"%s\" er ikke en gyldig knapp"

#, python-format
msgid ""
"Using Button1 without modifiers can prevent any left click and thus break "
"your configuration. Do you really want to set \"%s\" button to Button1 ?"
msgstr ""
"Å bruke Knapp1 uten modifikator kan hindre venstreklikk og ødelegge "
"konfigurasjonen din. Vil du virkelig stille inn \"%s\"-knapp til Knapp1 ?"

#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid edge mask"
msgstr "\"%s\" er ikke en gyldig kantmaske"

msgid "None"
msgstr "Ingen"

msgid "CompizConfig Settings Manager"
msgstr "CompizConfig Innstillingshåndterer"

msgid "Plugin"
msgstr "Tillegg"

msgid "Please press the new key combination"
msgstr "Vennligst trykk den nye tastaturkombinasjonen"

msgid "Window Title"
msgstr "Vindustittel"

msgid "Window Role"
msgstr "Vindusrolle"

msgid "Window Name"
msgstr "Vindusnavn"

msgid "Window Class"
msgstr "Vindusklasse"

msgid "Window Type"
msgstr "Vindustype"

msgid "Window ID"
msgstr "Vindus-ID"

msgid "And"
msgstr "Og"

msgid "Or"
msgstr "Eller"

msgid "Edit match"
msgstr "Rediger treff"

#. Type
msgid "Type"
msgstr "Type"

#. Value
msgid "Value"
msgstr "Verdi"

msgid "Grab"
msgstr "Grip"

#. Relation
msgid "Relation"
msgstr "Relasjon"

#. Invert
msgid "Invert"
msgstr "Omvendt"

msgid "Browse..."
msgstr "Let etter..."

msgid "Images"
msgstr "Bilder"

msgid "File"
msgstr "Fil"

msgid "Open directory..."
msgstr "Åpne katalog..."

msgid "Open file..."
msgstr "Åpne fil..."

msgid "This is a settings manager for the CompizConfig configuration system."
msgstr ""
"Dette er en innstillingshåndterer for CompizConfig-konfigurasjonssystemet"

msgid "translator-credits"
msgstr "oversetter-takk "

msgid "An error has occured"
msgstr "En feil har oppstått"

msgid "Warning"
msgstr "Advarsel"

#, python-format
msgid "Enable %s"
msgstr "Skru på %s"

msgid "Filter"
msgstr "Filter"

#, python-format
msgid "Search %s Plugin Options"
msgstr "Søk valg for programtillegget %s"

msgid "Use This Plugin"
msgstr "Bruk dette programtillegget"

msgid "Search Compiz Core Options"
msgstr "Søk Compiz Core-valg"

msgid "Error"
msgstr "Feil"

msgid ""
"Enter a filter.\n"
"Click the keyboard image to grab a key for which to search."
msgstr ""
"Skriv inn filteret.\n"
"Klikk tastaturbildet for å gripe en tast å søke etter."

msgid "Search in..."
msgstr "Søk i..."

#. Options
msgid "Short description and name"
msgstr "Kort beskrivelse og navn"

msgid "Long description"
msgstr "Lang beskrivelse"

msgid "Settings value"
msgstr "Verdi for innstilling"

msgid "Group"
msgstr "Grupper"

msgid "Subgroup"
msgstr "Undergruppe"

#. Notebook
msgid "Settings"
msgstr "Innstillinger"

msgid "Loading Advanced Search"
msgstr "Laster avansert søk"

msgid "Add a New Profile"
msgstr "Legg til en ny profil"

msgid "Remove This Profile"
msgstr "Fjern denne profilen"

msgid "Default"
msgstr "Standard"

msgid "Profile"
msgstr "Profil"

msgid "Import"
msgstr "Importer"

msgid "Import a CompizConfig Profile"
msgstr "Importer en CompizConfig-profil"

msgid "Import as..."
msgstr "Importer som..."

msgid "Import a CompizConfig Profile as a new profile"
msgstr "Importer en CompizConfig-profil som en ny profil"

msgid "Export"
msgstr "Eksporter"

msgid "Export your CompizConfig Profile"
msgstr "Eksporter din CompizConfig-profil"

msgid "Reset to defaults"
msgstr "Tilbakestill til standardvalg"

msgid "Reset your CompizConfig Profile to the global defaults"
msgstr "Tilbakestill din CompizConfig-profil til de globale standardvalgene"

msgid "Backend"
msgstr "Bakvegg"

msgid "Integration"
msgstr "Integrasjon"

msgid "Enable integration into the desktop environment"
msgstr "Aktiver integrasjon inn i skrivebordsmiljøet"

msgid "Profiles (*.profile)"
msgstr "Profiler (*.profile)"

msgid "All files"
msgstr "Alle filer"

msgid "Save file.."
msgstr "Lagre fil..."

msgid "Do you want to skip default option values while exporting your profile?"
msgstr "Vil du hoppe over standardverdiene når du eksporterer profilen din?"

msgid "Open file.."
msgstr "Åpne fil..."

msgid "Enter a profile name"
msgstr "Skriv inn et profilnavn"

msgid "Please enter a name for the new profile:"
msgstr "Vennligst skriv inn et navn for den nye profilen"

msgid "Backend not found."
msgstr "Bakvegg ikke funnet"

#. Auto sort
msgid "Automatic plugin sorting"
msgstr "Automatisk sortering av programtillegg"

msgid "Disabled Plugins"
msgstr "Avslåtte programtillegg"

msgid "Enabled Plugins"
msgstr "Påslåtte programtillegg"

msgid ""
"Do you really want to disable automatic plugin sorting? This will also "
"disable conflict handling. You should only do this if you know what you are "
"doing."
msgstr ""
"Vil du virkelig slå av automatisk sortering av programtillegg? Dette vil "
"også slå av konflikthåndtering. Du burde bare gjøre dette om du vet hva du "
"driver med."

msgid "Add plugin"
msgstr "Legg til programtillegg"

msgid "Plugin name:"
msgstr "Navn på programtillegg:"

msgid "Insert plugin name"
msgstr "Sett inn navnet på programtillegget"

msgid "Preferences"
msgstr "Preferanser"

msgid ""
"Configure the backend, profile and other internal settings used by the "
"Compiz Configuration System."
msgstr ""
"Konfigurer bakveggen, profilen og andre interne innstillinger som brukes av "
"Compiz-konfigurasjonssystemet."

msgid "About"
msgstr "Om"

msgid "About CCSM..."
msgstr "Om CCSM..."

msgid "Profile & Backend"
msgstr "Profil og bakvegg"

msgid "Plugin List"
msgstr "Tilleggsliste"

msgid "Filter your Plugin list"
msgstr "Filter programtilleggslisten din"

#, python-format
msgid "Screen %i"
msgstr "Skjerm %i"

msgid "Screen"
msgstr "Skjerm"

msgid "Category"
msgstr "Kategori"

msgid "Advanced Search"
msgstr "Avansert søk"

#, python-format
msgid ""
"<span size=\"large\"><b>No matches found.</b> </span><span>\n"
"\n"
" Your filter \"<b>%s</b>\" does not match any items.</span>"
msgstr ""
"<span size=\"large\"><b>Ingen treff.</b> </span><span>\n"
"\n"
" Filteret ditt, \"<b>%s</b>\", passer ikke til noen gjenstander.</span>"

msgid "Configure Compiz with CompizConfig"
msgstr ""

#~ msgid "Computing possible conflicts, please wait"
#~ msgstr "Beregner mulige konflikter, vennligst vent"

#~ msgid "Value (%s)"
#~ msgstr "Verdi (%s)"

#~ msgid "Value (%(value)s) for %(setting)s"
#~ msgstr "Verdi (%(value)s) for %(setting)s"

#~ msgid "Unhandled list type %s for %s"
#~ msgstr "Uhåndtert listetype %s for %s"

#~ msgid "Actions"
#~ msgstr "Handlingen"